Mezinárodní konflikty mohou být různé. I mravnostní!

Zpráva z tisku: Město Piešťany sáhlo po cenzuře umění a způsobilo skandál mezinárodních rozměrů. Primátor města Miloš Tamajka a nová ředitelka galerie Fontána Marta Jurčová dali z hlavní síně sundat obrazy legendárního českého malíře Jiřího Načeradského a přesunuli je do bočního vestibulu. Vadilo jim zobrazení nahých lidských těl.

Majitel sbírky, respektovaný sběratel umění a publicista Ivan Melicherčík považuje tento přístup za barbarský vůči umění i vůči uznávanému českému výtvarníkovi. Něco takového prý ještě nezažil.

Nová ředitelka galerie Fontána Marta Jurčová je ale toho názoru, že takové obrazy nepatří do oddací síně. Galerie je totiž zároveň také sňatkovou místností.

Když jako nová ředitelka spatřila již nainstalované obrazy, nelíbilo se jí to. Šla proto za primátorem a ten dal příkaz stáhnout obrazy z oddací síně a dát je do foyer.

Odborníci na umění kroutí nad malostí Piešťan hlavou. Galerista Peter Mach, spravující dílo Jiřího Načeradského je cenzurou v Piešťanech šokován. Říká, že obrazy a kresby Jiřího Načeradského vystavovala významná muzea v New Yorku, ve Washingtonu, v Paříži, v Londýně, ve Vídni i v Berlíně, kde se všude setkala s uznáním a ne s cenzurou a se svěšením obrazů.

V slovech Martina Kellenbergera, známého slovenského výtvarníka je však již cítit trochu jiný pohled, když říká: „Je to výstava pro dospělé. Některé obrazy na ní jsou odvážné a některé mohou vyvolat úsměv, u někoho snad také pohoršení. Výstavu bych však určitě nesundal pouze proto, že jsou tam věci, na které je třeba ve vztahu k dětem dohlédnout“.

Tolik tedy z denního tisku. My se však nyní zkusme podívat na celou problematiku trochu hlouběji a ukázat si, kde se asi nachází pravda v konfliktu dvou stran, s jejichž jedna argumentuje uměním, odborností a světovým renomé, zatímco druhá argumentuje morálkou a mravností.

Podstata problému spočívá v odpovědi na základní, filozoficko duchovní otázku, zda je přípustné, aby v lidské společnosti existovaly hodnoty a priority, které by bylo možné za určitých okolností postavit nad mravnost a morálku?

Je to zásadní otázka, se kterou se musí každý vypořádat především ve vztahu k sobě samému. Čili ve vztahu k tomu, jak se on sám bude dívat na svět a jak v něm bude jednat. Zda bude mravnost a morálku považovat za to nejvyšší a podřídí tomu všechno ostatní, nebo naopak, zda bude schopen kritérium mravnosti a morálky odsunout v určitých momentech bokem a nadřadit nad ně jiné hodnoty.

Pokud se podíváme na daný problém z duchovního hlediska, čili z hlediska existence Stvořitele, je odpověď jednoznačná a absolutně jasná. Vždy a v každé situaci, dokonce i tehdy, pokud by nás to mělo stát život, jsme jako lidské duchovní bytosti povinni zohledňovat na prvním místě především kritéria mravnosti a morálky. Kritéria mravnosti a morálky, které ve skutečnosti, ve své nejelementárnější podstatě dělají z člověka člověka. Jedině oni jsou totiž hlavním kritériem naší lidskosti. Bez nich bychom žili jako zvířata.

Kdybychom tedy vždy a v každé situaci jednali v souladu s nimi, naše Země a život na ní by se musel nutně změnit v rajskou zahradu. Byl by to život, naplněn spravedlností, dobrem, čestností a ušlechtilostí, které jsou zákonitým ovocem stromu mravnosti. Neboť dobrý strom musí nutně přinášet jenom dobré ovoce.

Podívejme se však na reálný, každodenní život kolem sebe a najdeme v něm naopak obrovské množství zkaženého ovoce zla, nečestnosti, nespravedlnosti, bezohlednosti, nelidskosti, a tak dále, a tak dále. To ale znamená, že strom, na kterém roste takové zkažené ovoce musí být špatný!

A tento špatný strom je stromem nemorálnosti a nemravnosti! Stromem iluze zhoubného přesvědčení, že je možné stavět určité hodnoty výše, než je mravnost a morálka. Třeba takzvané výtvarné umění, třeba divadlo, nebo film. Nebo  třeba podnikání, státní, nebo politické zájmy, nebo cokoliv jiného.

Pokud totiž v kterékoli z těchto oblastí začneme odsouvat mravnost a morálku bokem a na první místo klást něco jiného, je to cesta do pekel. Je to cesta do záhuby, kterou se vydal náš svět tak, jak nám to naznačuje výše zmíněný, kulturně mravní konflikt v Piešťanech.

Ukazuje nám totiž, že odborná veřejnost, renomovaní kritici a publikum v New Yorku, ve Washingtonu, v Paříži, v Londýně, ve Vídni, nebo v Berlíně staví hodnoty takzvaného moderního umění mnohem výše, než hodnoty elementární mravnosti a morálky. Než hodnoty mravnosti a morálky, na zpochybňování kterých okamžitě reaguje svědomí každého soudního člověka.

Ale žel, náš svět už ztratil jakoukoliv soudnost! Mnozí vzdělaní, vlivní a mocní si už dávno zvykli stavět své vlastní hodnoty a své vlastní priority nad mravnost a morálku. A právě proto to dnes vypadá tak, jak to vypadá. Právě proto se náš svět stal doupětem bezohlednosti, nečestnosti, nespravedlnosti, zkaženosti, zvrhlosti a nelidskosti.

Mnozí mocní, vzdělaní a vlivní tohoto světa, ale také mnozí obyčejní lidé, kteří sdílejí jejich názory, nebo je jenom slepě přijímají, všichni tito se s ironií a posměchem dívají na naivní prosťáčky, kteří ve své zaostalosti ještě kladou mravnost a morálku na nejvyšší místo. Zásadní otázka ale zní, kdo je zde ve skutečnosti zaostalým?

Pokud totiž budeme tvrdě upřímnými a řekneme si pravdu, obrazy, které otřásají mravností v člověku a atakují ji, ne jenom že mají být svěšeny, ale neměly být nikdy ani namalovány!

Filmy, které otřásají mravností v člověku a atakují ji, ne jenom že nemají být promítány, ale neměly být nikdy ani natočeny!

Knihy, které otřásají mravností v člověku a atakují ji, nejenže nemají být čteny, ale neměly být nikdy ani napsány!

Ale pojďme dál!

Podnikatelské záměry, které odporují mravnosti a morálce, nemají být nikdy plánovány, ani prováděny! A tak je to také se všemi státnickými, nebo politickými rozhodnutími. Tak je to se všemi činy kohokoliv z lidí, které pokud odporují mravnosti a morálce, neměly být nikdy provedeny. Ba dokonce, tak je to také s našimi myšlenkami, protože těmi, které protiřečí mravnosti a morálce, jsme se nikdy ve svém nitru neměli a nemáme vůbec zabývat!

Pokud by totiž ve výtvarném umění, ve filmech, v literatuře, v divadle, v politických rozhodnutích, v podnikání, při každém jednotlivém činu každého z nás, ba dokonce při každé naší jednotlivé myšlence bylo jako rozhodující právě morální hledisko, náš svět by byl rozhodně mnohem krásnějším, lepším a ušlechtilejším místem.

V současnosti je ale žel takovým, jakým je právě proto, že je dokonalým obrazem a dokonalými odrazem nesprávného postoje většiny lidí k hodnotám mravnosti a morálky.

Pokud by ale lidé změnili svůj postoj, změnili by celý svět! Pokud by totiž začali stavět mravnost a morálku vždy na první místo, věci by se okamžitě začaly měnit k lepšímu! Jedině v tomto je skrytá lepší budoucnost! Jedině tímto způsobem se náš svět může stát opravdu lepším!

Jednejme tak, i když to v současnosti vzbudí posměch u všech těch, kteří nás budou považovat za zaostalé. Všichni tito moderní a pokrokoví totiž ve své slepotě netuší a nevnímají, že svým zpochybňováním bezvýhradné nadřazenosti morálky a mravnosti se stávají služebníky temnoty, směřujícími náš svět do záhuby. Do záhuby, způsobené uctíváním zhoubného principu přípustné nemorálnosti, která z něj, v dalším nezbytném řetězení udělá peklo.

My se však staňme služebníky světla, kteří náš svět budou naopak směřovat k lepší budoucnosti tím, že ve svém nitru, i ve svém reálném životě postaví právě mravnost a morálku vždy a v každé situaci na první místo.

7 Responses to “Mezinárodní konflikty mohou být různé. I mravnostní!”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  Dva Jánové, Ján Lauko a Ján Kuciak

  Aktualitou Slovenska je:

  Vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně šokovala nejenom celé Slovensko.
  Ján Lauko:
  „Existují věci, které podvědomě tušíte až do chvíle, kdy se setkáte s jejich jasnou verbální formulací.
  Přesně takto jsem se nedávno setkal s názorem
  jistého mladého člověka,
  který pracoval ve třech západních zemích a tvrdil, že všude cítil určitou nadřazenost vůči nám.
  Vůči Slovanům z východní Evropy.
  Pro západ jsou Slované stále cosi méněcenné, co mu má sloužit.
  Západ totiž vždy byl a stále je vůči Slovanům nepřející a nevraživý.
  Měli bychom si proto konečně uvědomit, že náš charakter a naše zájmy nejsou totožné se západními.“

  ZEJMÉNA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, VÝŠE PENZÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRŮMĚRNÝ VĚK

  „Základní bytostný princip západu totiž spočívá v expanzi, výbojnosti a v parazitování na bohatství poražených a podmaněných, z čehož až dosud profitoval.
  Hesla o svobodě, suverenitě, humanitě a lidských právech jsou pouze zastírací manévry, za kterými se skrývá agrese a expanze.“

  JÁN LAUKO: „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.“

  „Slovanům byli vždy cizí západní principy života a bytí.“

  Tedy mimo dcery pana presidenta Zemana, která studuje v Londýně.
  Dcery Putina, která léta žila na západě, jakož i milenky Putina,
  která s ohledem na zdravotnictví v Rusku rodila v Lausagne.

  MF dnes, sobota 27. 1. 2018. Str. 7
  Putinova dcera se rozvedla. Bývalý zeť rychle zchudl.
  „Mezitím, zda být zetěm Vladimíra Putina a nebýt, je velký rozdíl. V případě bývalého manžela Putinovy dcery Jekatěriny – Kirila Šamalova – asi dvě miliardy dolarů.“

  CO NAPÍŠE HUMANISTA LAUKO AKTUÁLNĚ KE SLOVENSKU?

  „Existují věci, které podvědomě tušíte až do chvíle, kdy se setkáte s vraždou“
  —————————————
  Obzor: Označovali nás za prostitutky, tohle je zlom pro celou zemi. Nevěříme, že vraha dopadnou, tvrdí kolegové zavražděného novináře
  Vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně šokovala nejenom celé Slovensko. Mimořádný díl Obzoru Filipa Horkého o dopadech vraždy na slovenská média a práci investigativních novinářů.
  „Byl to šok, který jsme nedokázali zatím zpracovat,“ říká investigativní novinářka z Denníku N Monika Tódová o momentu, kdy se prvně dozvěděla smutnou zprávu.
  Ján Kuciak patřil podle řady kolegů k největším talentům žurnalistiky na Slovensku. „Na prvním setkání jsem pochopil, že takový novinář tady nebyl deset let. Tehdy otevřel počítač a vysypal na mě množství dat,“ říká Marek Vagovič, který byl jedním z nejbližších kolegů Jána Kuciaka na serveru Aktuality.sk.
  Většina oslovených se shoduje na tom, že to nemají v tamějším prostředí jednoduché. „Novináři byli za poslední roky konfrontováni s tolika útoky od policistů i prokurátorů. Novinařinu dělám deset let, když jsem začínal, tak si mě lidé vážili. Střetáváme se s útoky a nadávkami. Janko si to slízl,“ popisuje svoji práci Ivan Mego z týdeníku Plus 7 dní.
  „Když se premiér postaví v přímém přenosu a řekne, že novináři jsou prostitutky, tak to v té společnosti zůstane,“ tvrdí zástupce šéfredaktorky Sme.sk Jakub Filo.
  „Máme problém nejen s tím, že jsme najednou zjistili, že jsme země, ve které se zabíjejí novináři. Máme i trochu problém s tím, jak může veřejnost a média věřit státu, že tohle vyšetří. Oni nebyli schopni vyšetřit jiné případy, jež nakonec udělaly z novinářů štvanou zvěř. Jedna z věcí, o kterou se politici pokoušeli dlouhodobě, bylo vytvořit situaci, kdy jsou to jen novináři, již vidí za vším něco špatného,“ dodává šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný.
  Pro většinu z našich slovenských kolegů bylo nejsložitější odpovědět na otázku, zda věří, že se podaří případ zavražděného Jána Kuciaka a jeho přítelkyně vyšetřit.
  „Nedávám tomu velkou šanci,“ uzavírá novinářka Monika Tódová.

  „Existují věci, které podvědomě tušíte až do chvíle, kdy se setkáte s vraždou“

 2. Zdeněk Gryc napsal:

  NA PRVNÍ MÍSTO !

  „My se však staňme služebníky světla, kteří náš svět budou naopak směřovat k lepší budoucnosti tím, že ve svém nitru, i ve svém reálném životě postaví právě mravnost a morálku vždy a v každé situaci na první místo.“

  Michelangelo: David, Florencie
  Stvoření Adama, Sixtinská kaple,
  Nahatá dáma, od Kokrdy na Březinkách,
  okolo které chodí celé mateřské školky.
  S tím by se fakt mělo něco dělat, že ?

  V každé situaci na prvním místě !

 3. fotrák napsal:

  Díky panu Laukovi za mnohé náměty k přemýšlení.
  Neb jsou prosty nížin permanentního otrtkávání Zemana a Putina.

 4. Zdeněk Gryc napsal:

  „U příležitosti svého vystoupení v Radě Evropy Miloš Zeman přednesl nejen skandální projev, který odsoudila většina vrcholných politiků v ČR a za urážku ho považují na Ukrajině.
  S velkou nelibostí prezident v úterý nesl kameramana České televize, který ho natáčel.
  Své ochrance řekl:
  „Vyžeňte toho kameramana, nebo ho zabiju.“
  Jeho slova zachytil mikrofon.
  Novináři jsou častým terčem Zemanových útoků a urážek.

  V minulosti o nich hovořil například jako o žumpě.

  Před několika měsíci při schůzce s Vladimirem Putinem vtipkoval o tom,
  že je novinářů příliš, že by je bylo třeba postřílet.

  Miloš Zeman a jeho okolí nevychází dobře s tuzemskými médii,
  výjimku tvoří proruské konspirační weby nebo TV Barrandov, která mu dává pravidelně prostor.“

 5. Jan P. napsal:

  Mýty a báje o nezkaženém Východu(Rusko) a zkaženém Západu(EU) od duchovního pastýře Jána Lauka a ne jen jeho.
  Václav Klaus mladší na ČRo Plus Evropská unie je pro Českou republiku zásadně větší nebezpečí než 3.000 km vzdálené Rusko.
  Když už je něco bez uvozovek nebezpečné, pak je to kapitalismus, a je jedno, jestli Klausův, Junckerův nebo Putinův.

 6. Svatopluk Beran napsal:

  Občané 🙂 , pokud hybridní politickou propagandu vedl kapitalismus proti socialismu a naopak bylo jasné kdo je na tom asi ekonomicky hůř a kdo lépe. Kdo je asi morálně víš a kdo níž. Dnes, tedy v posledních deseti patnácti letech, kdy vede hybridní propagandu kapitalismus proti kapitalismu je z toho neskutečný ideový guláš mezi námi všemi a mám dojem, vlastně jsem přesvědčený, že záměrný. To se týká podle mne všech zdejších i nezdejších blogů a příspěvků jednotlivých pisatelů. Snad nejdůležitější výstup z toho všeho pro mne v nejposlednější době je to, že holkám to pořád stejně sluší a rodí se další a další. Což je velice, ale velice důležité. 🙂

 7. fotrák napsal:

  Holkám to slušelo i v Drážďanech v 1945

Leave a Reply