Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

O vznešených hodnotách, které mohou přinést staří lidé společnosti

Ján Lauko | Čtvrtek, 21. 6. 2018 v 18:39

Stáří přináší mnoho problémů. Jak fyzických, tak  psychických. No a jedním ze zásadních psychických problémů bývá to, že mnozí staří lidé se po ukončení svého aktivního života nedokážou dlouhodobě vypořádat se silným pocitem zbytečnosti. S pocitem, ještě navíc podporovaným charakterem současné doby, která vidí celý smysl lidského bytí jedině v schopnosti vytváření materiálních hodnot. Je pak samozřejmě snadno pochopitelné, že pokud někdo tuto schopnost ztratí, cítí se zbytečný. Cítí se na obtíž. Cítí se, jak se říká, už jenom do počtu. Toto trápí mnohé staré lidi a vnitřně jich to užírá.

Vše je však ve skutečnosti úplně jinak a dokonce také zcela nemocný člověk, odkázán na cizí péči, může být za určitých okolností pro náš svět a naši planetu mnohem užitečnější, než tisíce lidí v nejproduktivnějším věku.

Tyto skutečnosti jsem si velmi silně uvědomil při slovech jistého starého člověka, kterého opravdu hluboko trápilo, že je už jenom do počtu. Ale co když právě on patří do počtu spravedlivých, kteří světlou hodnotou své spravedlnosti stále udržují opodstatnění trvání lidské existence a bytí na naší planetě?

Naše planeta, ale v širším kontextu také celé naše univerzum je totiž velkým jevištěm boje dvou protichůdných sil. Síly Světla a síly temnoty. No a každý z nás, jednotlivců, se svými postoji, myšlením, hodnotami a jednáním vždy zařazuje do první, nebo do druhé kategorie.

Jinými slovy řečeno, vždy se stáváme buď služebníky Světla, nebo služebníky temnoty. Vždy se musíme nakonec rozhodnout, na kterou stranu se přidáme, protože na obou židlích se dlouhodobě sedět nedá. Vždy totiž musíme tak, jak se píše, pouze „jednoho z těchto dvou pánů milovat a druhého nenávidět“. No a to, na kterou stranu se přidá většina lidí, většina národa a většina světové populace pak formuje konkrétní osud každého jednotlivce, každého národa, nebo celé naší planety.

Pokud se tedy většina z nás rozhodne pro Světlo a jeho hodnoty, budeme určitě kráčet ke světlé budoucnosti. Pokud se ale rozhodneme pro temnotu a její hodnoty, čeká nás nevyhnutelně temná budoucnost.

Světlem a jeho hodnotami je spravedlnost, ušlechtilost, dobro, nezištnost, lidskost, ohleduplnost, skromnost, úcta, čestnost, mravnost, vnitřní čistota a v reálném životě žitá duchovnost.

Temnotou a její hodnotami je nespravedlnost, zlo, bezohlednost, nečestnost, lež, podvod, chamtivost, kariérismus, nemravnost, vnitřní nečistota, formální duchovnost, ale také bezmyšlenkovitost, konzum, plytkost a nízký materialismus.

Většina lidí našeho světa se svou hodnotovou orientací dobrovolně rozhodla kráčet cestou temnoty a proto svůj osobní osud, osud vlastního národa i osud celé naší planety směřují do temnoty. Do temnoty zničení! Do temnoty a zkázy naší planety, ale i do absolutního konečného rozkladu vlastní osobnosti. Toto musí být jasné každému, kdo žije v současném světě a vnímá jeho základní hodnotové směřování.

No a za situace, kdy si většina obyvatelstva světa vybrala cestu temnoty, směřující ke zničení, je nesmírně cenný každý člověk, jednotlivec, který si naopak svou celkovou životní orientací zvolil cestu Světla. Cestu pozitivních, konstruktivních a budujících hodnot dobra, které drží náš svět a zabraňují jeho totálnímu zhroucení.

Bez těchto lidí by se už totiž muselo všechno dávno sesypat, protože oprávněnost existence života a bytí na každé planetě je podmíněna pouze zachováváním konstruktivních a budujících hodnot Světla. Bez nich ztrácí oprávnění své existence jakýkoli život a jakékoliv bytí. Bez nich musí proto vše nevyhnutelně samovolně směřovat do zkázy a sebe destrukce.

Pokud ho od ní nezadržuje odpovídající počet spravedlivých!

Neboť jedině tento, relativně malý počet spravedlivých drží při životě i naši planetu a zabraňuje zániku všeho, co se na ní nachází. Taková je žel realita, aniž by si její nesmírnou závažnost uvědomovala většina lidí, sloužících temnotě.

Pokud se ale máme vrátit zpět k našemu tématu o starých lidech, kteří se cítí být zbyteční a už jenom do počtu, měli by si hluboko uvědomit, že vůbec nejsou zbyteční a vůbec nejsou do počtu, pokud svou celkovou životní hodnotovou orientací patří právě do toho počtu spravedlivých, kteří drží naši Zemi a zabraňují jejímu zániku. A to je nesmírně cenné! To totiž přináší Světlo na Zemi! A toto Světlo rozhání temnotu, která by se jí chtěla zmocnit úplně.

Proto není zbytečný život žádného člověka, který je v tomto smyslu nositelem Světla. Ať by byl jakkoli starý a jakkoli nemocný. Nejvíce rozhodující kritériem kvality života a jeho skutečné hodnoty není totiž nic jiného, než právě míra Světla, kterou jsme schopni kotvit a zprostředkovávat svou existencí.

To je skutečná hodnota! To jsou skutečně hodnotní lidé! Jediný takový člověk, i kdyby byl jakkoli nemocný, nebo starý, je ve skutečnosti mnohem větším přínosem pro naši planetu, jako tisíce jiných lidí v produktivním věku, ponořených do průměrného, standardního sobectví své služby temným hodnotám.

Proto bylo také řečeno, že první budou poslední a poslední první. Neboť prvními ve světě temných hodnot se stávají především lidé, kteří sami tyto temné hodnoty preferují. Velká čest všem výjimkám!

Pravé hodnoty a tím pádem i opravdu hodnotní lidé jsou naopak našim světem odsouváni bokem, až na poslední místo, i když právě oni jsou ve skutečnosti těmi prvními. Prvními v linii Světla, dávající ještě opodstatnění životu na zemi. Jsou prvními, protože jsou skutečně lidmi! A lidskost, pravé lidství člověku propůjčuje pouze jeho úsilí o hodnoty Světla.

Tam totiž, kde tohoto úsilí není se postupně ztrácí také lidskost, až se nakonec ztratí úplně. Pak zůstane už jenom živočich temných hodnot, stále více stahující do temnoty sebe samého i celý svět. Jedině vznešené hodnoty Světla mohou dát vysokou hodnotu každému člověku, který se na ně orientuje bez ohledu na to, jakého je věku.

No a právě k této vysoké metě, k této hluboké životní moudrosti by měl dospět na sklonku svého života, ve svém stáří každý člověk. Neboť jedině ten žil správně, kdo dospěl až sem, i když třeba v mladším věku určitý čas holdoval falešným hodnotám.

Není ale nic smutnější, když starý člověk na sklonku svého života nedozrál k takovémuto druhu moudrosti. Když nakonec zůstal pouze malicherným, hádavým, trvale nespokojeným a plným negativity, kterou vrší na svém okolí. Takovýmto způsobem se pak žel v jistém smyslu stává mnoho starých lidí opravdu přítěží. Ne však svým věkem, ani svou nemohoucností, ale svým ustavičně negativním duševním naladěním, bez pravé moudrosti. Tím se totiž přidávají k obecnému směřování našeho světa do zkázy úplně stejně, jako většina ostatních lidí v produktivním věku, vědomě nebo nevědomě sloužících temnotě.

38 komentářů k článku “O vznešených hodnotách, které mohou přinést staří lidé společnosti”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  Jasné leitmotivy pana Ján Lauko. . .

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

  Nevalná důstojnost Slovanů z hlediska západu. Spíše až méněcennost!

  . . . stejně jako původní slovenština v dnešní čtivé epištole chybí, že ?

 2. Zdeněk Gryc říká:

  „No a právě k této vysoké metě, k této hluboké životní moudrosti by měl dospět na sklonku svého života, ve svém stáří každý člověk. Neboť jedině ten žil správně, kdo dospěl až sem,

  i když třeba v mladším věku určitý čas holdoval falešným hodnotám.“

  HOLDOVAL FALEŠNÝM = ZÁPADNÍM, HODNOTÁM, KTERÉ ZÍSKÁ V MLÁDÍ A V LONDÝNĚ?

  JAKO DCERA PRESIDENTA ZEMANA ŽE ?

 3. Venca říká:

  No já myslím pane architekte, že se tentokrát Lauko trefil do černého.

  První dvě věty z prvního odstavce a první dvě nebo tři věty odstavce posledního – to je totiž psané přesně pro vás 🙂 🙂 🙂

 4. Zdeněk Gryc říká:

  Ján Lauko a Kristus – DEMAGOGIE a POCITY

  Na podobné demagogii pocitů se dá postavit, na základech nenávisti, zneužité v politice, za podpory „chytrých agentur“ a dobře využitého strachu, nejenom holokaust, ale i výnosná prebenda.
  ——————————————————.

  „Pochopení toho, jak přesně to funguje si přibližme na příkladu Krista, vcházejícího do Jeruzaléma, když ho nadšený dav vítal jako nového židovského krále. Mnozí židé totiž doufali, že se právě pod jeho vedením vzbouří proti Římu a nastolí svobodné, svrchované židovské království. Boží království svobody a míru na zemi!
  Avšak Ježíš
  jim zdůrazňoval něco úplně jiného! Upozorňoval: boží království je ve vás!
  Těmito slovy naznačoval židům, ale i nám všem, že skutečné království nebeské a s ním spojená pravá svoboda mohou vzniknout pouze směrem zevnitř navenek. Nikdy ne pouze čistě vnějším, pozemským úsilím, ale vždy jen z toho vnitřního, skrytého a neviditelného, co je v nás směrem navenek k tomu zjevnému a reálnému.
  Svobodu tedy není možné dosáhnout pouze vnějším
  bojem s okupanty, /nejenom v roce 1968/
  otrokáři, vykořisťovateli, či manipulátory.

  Cesta ke skutečné svobodě začíná jedině aktivací hodnot království nebeského v nás, v našem nitru.

  A toto, každým jednotlivým člověkem v sobě samém vnitřně uskutečněné království dobra,
  spravedlnosti,
  ušlechtilosti
  a cti
  nakonec postupně přeroste zevnitř směrem ven,
  do reality království nebeského na zemi,
  jehož jednou ze základních hodnot je také skutečná a pravá svoboda.
  Svoboda bez jakýchkoliv vykořisťovatelů, otrokářů a manipulátorů.

  Pokud budeme prohlížet tyto skutečnosti,
  pokud budeme ignorovat Kristova slova,
  že království pokoje, míru a svobody začíná v první řadě v nás a v našem nitru,
  pokud nezačneme nikdy budovat jeho základy v podobě vlastní vnitřní snahy
  o dobro,
  čest, spravedlnost
  a ušlechtilost,
  budeme muset vždy zůstat nesvobodní a naše nesvoboda bude pouze měnit svůj šat,
  své vnější formy
  a svou světovou orientaci.
  /viz.Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42/

  Člověče, pochop už přece konečně,
  že pokud chceš žít ve svobodě, musíš osvobodit nejdříve sám sebe od všech nectností, které zotročují tvé pravé lidství.

  Tvou skutečnou lidskou velikost!

  A právě pro tuto, tebou samým zapříčiněnou nesvobodu tvého vlastního ducha tě stíhá nesvoboda vnější, protože ten, kdo uvrhl do nesvobody nectností sebe sama si jednoduše nezaslouží žít ve svobodě.

  Člověče, vnitřně se osvoboď!

  Zbav se chamtivosti, závisti, nečestnosti, bezohlednosti a egoismu.
  Zbav se vnitřní, myšlenkové a citové nečistoty, jako i mnoha jiných nectností a naplň své nitro
  dobrem,
  čistotou
  a spravedlností!

  Naplň jej vysokými a ušlechtilými hodnotami království nebeského,

  protože jedině tehdy k tobě může zavítat požehnání a prosperita království nebeského také v jeho hmotné a fyzické podobě.

  Jinak nikdy, protože, dokud tyto podmínky ty sám vnitřně nesplníš, budeš muset žít v nesvobodě a útlaku.

  Závěr: Je samozřejmě třeba bojovat i proti všem vnějším projevům zla,

  či manipulace a nebýt v tomto směru pasivním

  . Ale pamatujme, že proti zlu a všem jeho negativním projevům musíme bojovat i ve svém vlastním nitru! Jinak nemůžeme nad ním nikdy zvítězit, protože uvnitř nás samotných bude mít stále svou oporu.“
  ———————————-
  Byl to možná právě „Venca“ kdo napsal, že Ján Lauko je profesorem tuším na universitě v Nitře.
  ———————————
  Ján Lauko:

  Avšak právě nevědomost
  o tomto nehmotném, skrytém a duchovním rozměru bytí způsobuje, že se stále nacházíme v područí a v útlaku! Že je tu stále někdo cizí, kdo nás manipuluje, zotročuje, vykořisťuje a upírá nám skutečnou svobodu.“

  Kdy a kde se narodil Kristus, na kterého se Ján Lauko opakovaně odvolává tak moc přesně nevíme,
  leč i mnozí zarytí komunisté mají v obýváku vánoční stromeček.

  O Jánu Laukovi nevíme nic, jak je v rámečku s fotem v JL obvyklé.
  Samochvála vždycky smrdí:

  „moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

  Jeho slova:

  „Že je tu stále někdo cizí, kdo nás manipuluje“:

  Třeba bilbordech nejmenovaní „přátelé Miloše Zemana“ od jeho kanceláře na Hradě až po Kreml.
  Na tomto faktu byla založena i volba presidenta, jeho „pofiderní“ politika, sestavování vlády a politika od Krymu až po Novičok a pálení trenýrek.

  Bohatství tu-zemských politických tanečků je i dnes na vysoké úrovni.

  PS. o „vznešených hodnotách“ není nutno „vznešeně“ psát.

  Stačí psát o stáří jednoduchými slovy:

  Být starý v Česku je nepopulární

  Aleš Urban | Úterý, 29. 11. 2016 v 12:31
  Stáří nemá mezi lidmi dobrý zvuk
  a staří lidé to nemívají ve společnosti lehké.

  Společnost si jich neváží, zažívají diskriminaci nejen kvůli věku.

  Starým lidem se i hůře shání práce. To jsou negativa.

  Změny ve společnosti se dějí velmi rychle a mládí spěchá vpřed, zkušenosti starších nejsou mladými nějak pozitivně vnímané
  ————————
  a úcta se vytratila.

 5. Zdeněk Gryc říká:

  VČERA a DNES

  „Bohatství tu-zemských politických tanečků je i dnes na vysoké úrovni.“
  ————————————-
  Babiš mění vládu,
  padáky už dostali Šlechtová a Hüner.

  Babišova prohra.
  Do jednoho z nejdůležitějších křesel v příští vládě nepustí svého člověka

  Šéf hnutí ANO Babiš podlehl tlaku Hradu a komunistům, kteří chtějí vyměnit Tomáše Hünera.

  Mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem nepanuje vždy taková idylka, jak to navenek vypadá. V uplynulých dnech se podle informací Seznamu nepohodli při obsazení křesla ministra průmyslu v nově vznikající vládě.
  To bude v kabinetu jedno z nejdůležitějších, protože příští ministr průmyslu tentokrát nebude řešit „jen“ různé obchodní války nebo drahé mobilní tarify. Bude mít hlavní slovo v klíčovém rozhodnutí o podobě energetiky na desítky let dopředu – o transformaci ČEZ a hlavně o tom, kdo postaví a kdo zaplatí nové jaderné reaktory.
  Dosud v reprezentativním paláci ministerstva na nábřeží u Vltavy seděl energetik Tomáš Hüner. Premiér mu dnes, stejně jako Karle Šlechtové, oznámil, že už s ním dál nepočítá. To je prohra premiéra. Oba totiž měli totožný pohled na ČEZ, jenž zrovna dnes čeká valná hromada. Jsou přesvědčeni, že bohatá firma má dost možností, aby zvládla zaplatit nové jaderné bloky i bez pomoci státu.

 6. Zdeněk Gryc říká:

  ps PO JEDNÉ HODINCE, tedy v 11:06

  Předčasné volby by mohly být třeba v říjnu, naznačil Zeman

  Pokud by se nepodařilo sestavit vládu, mohly by se podle prezidenta Miloše Zemana konat předčasné volby. Teoreticky by je mohl vypsat už na říjen, takže by se konaly v souběhu s komunálními volbami a doplňovacími volbami do Senátu.
  Dnes 11:06 Zeman to uvedl v rozhovoru pro páteční vydání listu Mladá fronta Dnes s tím, že pokud by selhal nynější pokus o sestavení kabinetu a následně by neuspěl ani premiér nominovaný předsedou Sněmovny, mohl by volby vypsat.
  „Když nevyjde ani třetí pokus, tak má prezident republiky možnost – nikoli povinnost – vyhlásit předčasné volby,” řekl prezident, který se doposud k opakování volebního klání stavěl spíše skepticky.
  V loňském televizním vánočním poselství dokonce své prohlášení, že předčasné volby nikdy nepřipustí, doprovodil gestem s bojovně zaťatou pěstí.

  Podle něj mají politici umět hrát s kartami, které voliči rozdali.

  ——————————-
  A SVĚTOVÉ AGENTURY OD USA po CZ ovlivňovali

 7. Zdeněk Gryc říká:

  ovlivňoval-ly…že?

 8. Zdeněk Gryc říká:

  ECCE HOMO. . . ANI NE TAK LÁSKA JAKO NENÁVIST

  Už je po 19hod.
  A JE VYMALOVÁNO, OPAKOVAČKA URAŽENÉ JEŠITNOSTI VŮČI SOBOTKOVI

  „Zeman se následně sešel i s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, brífink po jednání by měl být kolem šesté večerní. Lídr soc. dem. až doposud odmítal z nominace Pocheho ustoupit.“
  ———————————————————
  „Při lednových prezidentských volbách Poche otevřeně podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.“

  POCHE OTEVŘENĚ PODPOŘIL DRAHOŠE !!!

  Na to ani Kristova láska, v hubě pana Lauka nestačí, že ?

 9. Venca říká:

  „Není ale nic smutnější, když starý člověk na sklonku svého života nedozrál k takovémuto druhu moudrosti. Když nakonec zůstal pouze malicherným, hádavým, trvale nespokojeným a plným negativity, kterou vrší na svém okolí. Takovýmto způsobem se pak žel v jistém smyslu stává mnoho starých lidí opravdu přítěží.“

  Jaký je vlastně rozdíl mezi Zemanem a Grycem ? Mě bohužel ten předchozí odstavec sedí úplně stejně na oba…

 10. Zdeněk Gryc říká:

  PRAVO – SLAVNÝ Ján Lauko:
  „Mnozí židé totiž doufali, že se právě pod jeho vedením vzbouří proti Římu a nastolí svobodné, svrchované židovské království. Boží království svobody a míru na zemi!

  Avšak Ježíš
  jim zdůrazňoval něco úplně jiného! Upozorňoval: boží království je ve vás!“

  Dovoluji si jemně upozornit, že Zeman je presidentem s množstvím přátel od Hradní kanceláře po Putina v Kremlu. Nedávná fotka ukazuje Putina po pás ve vodě, na můstku stojí dva popové s

  Pravo-slavnými standartami.

  PRAVO – SLAVNÁ IKONOGRAFIE V PODTEXTU NEMÁVISTI K ZÁPADNÍ CIVILIZACI.

  Nikdo z mých blízkých ale nestuduje v Londýně.
  Ani by nedokázal po roku 1968 oslavit rok1948 jako redaktor Jiskry Milan Dvořák:

  V úterý 25. února 1975 vyšla Jiskra, orgán OV KSČ, nositel řádu práce, číslo 16. za 50 haléřů. Za těchto pouhých padesát haléřů byli na první straně Jiskry občané jihlavského okresu obdařeni fotografií bdělých milicionářů s puškami na ramennou. Pod fotografií je tento nápis: PŘÍSLUŠNÍCI LIDOVÝCH MILICÍ se stali v únorových dnech 1948 pevnou oporou lidové demokratické republiky a pomohli zmařit plány reakčních sil. Pod nimi je báseň Františka Branislava: ÚNOR. Pod hlavičkou Jiskry jsou uvedena slova vedoucího tajemníka: „Nemůžeme se spokojit s dosaženým“.
  Komentář Jiskry: ZACHOVEJME POKROKOVÉ TRADICE A SYMBOLY “ Kvartal prověren“: Žijeme v prvních měsících roku, v němž oslavíme 30. Výročí osvobození. Mnoho k tomuto výročí chystáme. Otevřeme nové síně tradic – v muzeu, Motorpalu i jinde odhalíme v Jihlavě památník osvoboditelům v podobě slavného tanku T-34 atd. připomeneme zejména mladým lidem, poválečné generaci, že vítězství ve Velké vlastenecké válce je neodlučitelně spojeno se jménem Stalin. Pokloníme se památce padlých v desítkách míst okresu. My v novinách chceme přinést vzpomínky těch, kteří onu dobu žili a přiblížit ji dosud nepublikovanými fotografiemi. Podnětů je mnoho. Chci přispět dalším, jehož by se měli chopit soudruzi na městském národním výboru (finančně?!) a z Muzea Vysočiny (historicky).
  Na rohu v ulici Pionýrů 1 můžete připozorném zahledění nalézt nápis starý 30 let. Zub času tu sice udělal své, ale zase natolik, aby nebylo možné vskutku historický nápis identifikovat. Vím o něm řadu let, a proto mi nedělá potíže jej rozluštit. Tehdy před 30 lety, se zde podepsal zřejmě jeden z příslušníků ženijní jednotky, která měl za úkol zajistí odminování. Stoupněme si dnes pod nápis na tabuli této budovy, hlásající, že na tomto místě stál Ditrichštejnský palác, v němž bydlil v r. 1830 až 32 jako student Karel Havlíček Borovský . . . a čtěte poněkud níže slova psaná na rychlo azbukou KVARTAL PROVEREN NIN NĚT! Podepsán samozřejmě rovněž azbukou „gardový nadporučík Rvalov“ a ještě níže připsán datum. Zřejmě nejde o jediný symbol tohoto druhu z konce 2. světové války v našem městě.
  Při pozorném porozhlédnutí by se jich v Jihlavě našlo více. Své a užitečné by zde mohli sehrát pionýři se svými vedoucími. Měli by také prohledat půdy, sklepy a kůlny starých domů, podívat se na dávno odložené předměty, časopisy aj., v nichž může být také mnoho zajímavého o lidech a době, kterou vzpomínáme. „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn. Nestane se tak a je to moudré. Mnohem víc mu to bude slušet třeba u kostelíčka sv. Jána na Kalvárii, či na jiném místě. Všimněte si však, že vpravo na mostě /směrem od Jánů/ je naň pamatováno příslušným místem. Projektant tu pozorně dbal historie uchování památky, možná dokonce umělecké památky. My bychom teď měli pamatovat na to, aby ono prázdné místo vyplnila třeba socha sportovce, jako symbol mládí obyvatel sídliště, jež by také byla doplňkem stojících a připravovaných sportovišť.
  Nezůstaňme však jen na polovině poučení. Byl a po desetiletí žil plným životem dnes již zbouraný blok domů U Jánů – i s hospodou. Ta hospoda s jejím okolím nebyla také obyčejným místem, pokud jde o dělnické hnutí Jihlavy a Jihlavska. Tady se vlastně bojovalo na sociálně demokratické levici o vznik komunistické strany v městě. Bližší nechť řeknou historici, ale příslušné městské orgány a komunisté v nich by si měli vzít za své uchování podobné tradice. Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení památníku 1. prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města, na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval. Domnívám se, že nestojí nic v cestě tomu, abychom odhalili (dříve či později) památníček událostem dělnického hnutí na zmíněném místě U Jánů. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude zřejmě pozdě. Tady – i jinde. MILAN DVOŘÁK “
  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany.“
  Obdobné osobní invektivy, na architekta Březinek, včetně uvádění jeho jména, jsou bohatou náplní aktuálních komentářů anonymů v Jihlavských listech. Ilustrační foto tam také ukazuje původní sochu sv. Jána.
  Lze v tom hledat inspiraci jeho syna Václava, nebo jeho post-kom přátelům k jejich zdejším komentářům ?

 11. Zdeněk Gryc říká:

  PS. Ovšem na závěr lze říci:

  VENCA MÁ PRAVDU

  „Levicový aktivista“ Lauko se touto „Pravo-slavnou“
  HUMANISTICKOU epištolou mstí za oponenturu k jeho
  „protizápadním žvejkům“

  Je to stejné, jako obsah komentářů Vencova anonymního kolektivu, s narážkami na stáří,
  za pomoci ne Krista, ale přímo Pána-boha, nejspíš už dlouho nevydržíš:

  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.“

  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.
  ———————–
  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

 12. Jan P. říká:

  Meryl Streep, 69 let
  „Už neztrácím ani minutu s těmi, kdo lžou nebo se snaží manipulovat. Rozhodla jsem se, že už dál nebudu snášet přetvářku, pokrytectví, nepoctivost a pochlebování. Nechci dál tolerovat předstíranou sečtělost ani akademickou aroganci…“

 13. Libor Furbacher říká:

  Re:Meril Streep.
  Pro tyhle Hollywood vyvolene demokraty je demokracie dobra pouze pokud jde podle nich protoze jako kazdy socialista si mysli ze maji patent na rozum.Nikdy nepriznaji porazku a fakta pro ne nic neznamenaji.
  Pokud tolik veri tomu co hlasaji proc nepouziji svoje penize aby udelaly“ na zemi raj“,proc chteji aby jsme to financovaly my?A nejvetsi nestesti je kdyz zblbnou politiky,jako tenkrate Gora a o obamovi ani nemluvim .Pridejte do toho liberalni media a nestesti je hotovy.Zaplat panbu ze normalni lidi dostaly rozum a zvolily Trumpa.Jinak jsme se v ty politicky korektnosti udusily.
  Nechte ty veskere spolky na podporu vseho at se finacuji samy a tim ziskaji tolik penez podle toho jak jsou popularni,takova mala referenda.
  Jak Tramp zrusil ty obrovske statni penize co sli spolkum proti oteplovani zeme.Rvani ze nam zeme shori zmizelo,vedci z obou campu spolupracuji na vyzkumu,uz je nevyhazuji z universit.Je po honu na carodejnice.
  Konecne se pomalu otaci pozornost na skutecne problemy znecistovani ,jako na staty co vyvazeji sve veskere odpady do more.Ty ostrovy odpadu plastiku nejsou splaveniny z plazi a nevyresime je tim ze nebudeme davat k limonade plastikova stebla,jak je tady nejnovejsi trend.

 14. Jan P. říká:

  Pane Furbacher,vedle Příšerných listů by to tzv. proruské weby jako Aeronet,Sputnik lépe nepopsal.
  Někteří diskutující čtenáři Vám dluží omluvu.Právem si ji zasloužíte. Vy nejste vůbec protiruský a protiputinovský, jak se na internetové diskuzi deklarujete.Právě naopak.
  Neuvažujete o odchodu z Kanady do USA ? Co když si příště Američané zvolí za prezidenta USA socialistu Bernieho Sanderse, nebo jemu podobného politika.Já bych Vám za bez rizikovou destinaci doporučil Putinovo Rusko nebo Orbánovo Maďarsko.Vůbec nepochybuji o tom,že tam by se Vám jistě líbilo.

 15. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane ,kdepak jsem vam chvalil putina a rusko?Muzete mi to ukazat.Nevim jakymi myslenkovimi pochody pochody jste se k tomu dostal.Mohl by jste mi to vysvetlit.
  Ale verte tomu ze nez se dostane amerika do takove levicove situace jako evropa ,tak to jeste bude dlouho trvat.Ani obam to nestacil tam dotahnout a to byl na americky pomery velkej socialista.A byl tam dva terms.

  Vsechny ty vase evropske tarify ,narizeni ,prikazani a povoleni, red tape vsade a na vse.Uredniku vic nez delniku ,no zbytecny psat.Ted konecne se dozvidate jak to vypada s obchodem se Staty a pani Merkel to nemuze nejak stravit .

 16. Jan P. říká:

  USA: vyšetřování ruského vlivu na volby ukázalo na první Rusy

  BBC News: Russia-Trump inquiry: Russians charged over US 2016 election tampering
  The Guardian: Ten key takeaways from Robert Mueller’s Russia indictment
  Reuters: Indicted Russian businessman says not upset by election meddling charges: RIA
  ——————————————————————————————————————–Václav Klaus označil globální oteplování za velký klimatický hoax. Nyní přiznává ideologickou porážku. Kdo a proč platil milióny dolarů za mezinárodní dezinformační kampaň?

  SCIENTIFIC AMERICAN: Exxon Knew about Climate Change almost 40 years ago
  IOPSCIENCEL: Assessing ExxonMobil’s climate change communications (1977–2014)
  THE VERGE:Inside the renegade Republican movement for tackling climate change

  ——————————————————————————————————————–
  Naprostý souhlas
  rt.com: EU must create a new world order to stop Donald Trump

 17. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane ,vite vubec o cem se v tom vysetrovani pojednava a nebo jenom znate vytah kterym vas krmy liberalni media.Zde si prectete fakta a potom si muzete zacit googlovat a udelat si svuj vlastni obrazek.

  http://www.foxnews.com/politics/2018/06/04/trump-and-russia-investigation-what-to-know.html

  Co se tyce “Climate change“ jak jste si jiste vsimnul bylo honem rychle prejmenovano z “Global warming“ protoze jaksi to neuveritelne teplo nejak neprichazelo.A ted se to jmenuje “Zmena klimatu“tak se nimi nikdo moc hadat nemuze,protoze se klima meni uz od vzniku zeme ,od dinosauru pres mamuty a dobu ledovou, az po zamrzlou temzi v Londyne pred par sty lety.
  A co treba“ cap and trade.“Protoze nikdo nevi kam ty penize pujdou co se vyberou.O tom take vite?Nebo si naivne myslite ze to pujde na cisteni ovzdusi?Kredity se budou handlovat a prerozdelovat a jako vzdy jak je v tom goverment tak to nakonec rozkrade a da se to tem co jsou oblibenii.Na cistotu to nebude mit zadnej vliv .Fabriky to daji do ceny vyrobku a nakoupi si kredity Znecisteni je stejny a zakaznik plati.
  Jenomze ted jim Trump naboural system ,protoze to zrusil a americky zbozi bude levnejsi,takze jsou cely bez sebe.

 18. Svatopluk Beran říká:

  Čína 1 400 000 000 obyvatel znečišťuje zemi ze 30 procent.
  USA 330 000 000 obyvatel znečišťuje zemi z 15 procent.

  Otázka Kolikrát víc znečišťuji Spojené Státy na jeden milion obyvatel více naši zeměkouli než největší znečišťovatel svět Čína? Při 666 000 000 obyvatel v USA by tedy znečišťovaly Spojené Státy 30 procenty, při počtu 1 400 000 000 by pak v obráceném gardu s Čínou znečišťovaly svět ze 60 procent a Čína z 8 procent. Pokud je tato úvaha správná, kdo je tady na tomto světě největší humusák na každého jednoho člověka toho kterého státu?

 19. Svatopluk Beran říká:

  Že se střídavým náklonem zemské osy, meteoritem, či sopečnou činností mění zemské klima je každému jasné. Že zvýšené CO2 činností člověka, převážně v nejprůmyslovějších oblastech světa, mění zemské klima je snad každému také jasné. Co můžeme ovlivnit? Zemskou osu, meteority, sopky? To určitě ne. CO2 však ano. Necháme si tedy svět v tom co můžeme ovlivnit, zdevastovat od sice svobodného, ale naprosto nezodpovědného podnikání Spojených Států?

 20. Daňový soumar říká:

  Víte Beran, teď jde jen o to co zveřejní Čína a co USA. Samozřejmě že USA vše zamlčí a Čína vše transparentně zveřejňuje. Jen kdyby se teď náhodou zjistilo, kdo vypouští do ovzduší zakázané plyny (trichlorfluormethan (CFC-11) ), tak aby se z toho 0% znečišťovatele nestal ten se 100%. Problém Beran je, že se vám dostávají informace pouze z jedné strany. A tak na tu stranu kadíte až Vám lezou oči z důlků. 😀 😀 😀

 21. XXXXX říká:

  no to bylo vtipný, ty tomu rozumíš co ty pako, jsi stejnej jako Beran jen nohama vzhůru

 22. Svatopluk Beran říká:

  http://oenergetice.cz/evropska-unie/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/

 23. Svatopluk Beran říká:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

 24. Svatopluk Beran říká:

  množství obyvatel

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

 25. Svatopluk Beran říká:

  Já jsem přesvědčen že pouze vyrovnávám a upřesňuji informace tak, aby byly ve svých vypovídajících hodnotách předloženy českému obyvatelstvu srozumitelněji, než jak je cíleně deformované předkládají naše media.

 26. Daňový soumar říká:

  Beran vy si vždy vyzobnete jen to co potřebujete. Znečištění planety není jen o CO2. Viz. https://technet.idnes.cz/ozonova-vrstva-freony-0bl-/veda.aspx?c=A180626_110432_veda_mla

 27. Svatopluk Beran říká:

  To snad ví každý. Je to však procentně daleko nejvyšší položka napomáhající těm, pro nás momentálně neovlivnitelným, při změnách teplotního režimu naší planety. A o tom jsem psal, že takto nám to naše media a ani pan Furbacher neprezentují.

  Co se tyce “Climate change“ jak jste si jiste vsimnul bylo honem rychle prejmenovano z “Global warming“ protoze jaksi to neuveritelne teplo nejak neprichazelo.A ted se to jmenuje “Zmena klimatu“tak se nimi nikdo moc hadat nemuze,protoze se klima meni uz od vzniku zeme ,od dinosauru pres mamuty a dobu ledovou, az po zamrzlou temzi v Londyne pred par sty lety.

  V tom vašem odkazu čtu o nepotvrzených faktech, o pravděpodobnosti, o odhadech polohy zdroje atd, což samozřejmě nějaký podíl Číny v tomto nevylučuje. Díky za odkaz. Informace podobného typu jsou samozřejmě důležité. Dobré by ale bylo uvést i procentuelní vlastníky těchto fabrik. Jak jistě víme a americký president Trump to mnohokrát zmínil, když žádal o navrácení amerických podnikatelů zpět do Spojených Států. Ti se tam přesunuli po sedmdesátých letech minulého století za levnějším byznisem, když doma nechtěly v závislosti na svých ziscích navyšovat mzdy a udělali tak z vývozových Spojených Států dovozovou zemi. Což krátkodobě byl samozřejmě suprprofit.

 28. Jan P. říká:

  Dobrý den pane Berane,je to mimo téma blogu.
  Články,rozhovory a debaty kolem nového levicového volebního projektu nedávno přinesl Deník Referendum.Téma: ČSSD plus diskuze pod článkem.
  V brněnském Atlasu proběhla debata o tom, co se momentálně děje na politické scéně, jakou roli v ní zastává levice a jestli vůbec má levicová politika v Česku budoucnost:Co s tebou, levice?
  Na youtube lze shlédnout celý videozáznam.
  Web časopisu Solidarita zase přinesl zajímavý rozhovor se šéfredaktorem a politologem deníku Alarm Jaroslavem Fialou. Mluvili o současné politické situaci v České republice. V rozhovoru se věnovali hlavně situaci dvou největších levicových stran, ČSSD a KSČM, vznikající vládě Andreje Babiše s jejich podporou a strategii, kterou by měla progresivní levice využít ke svému úspěchu.
  Přímý odkazy neposílám,protože nemám jistotu zda je bez problému administrátor blogu zveřejní.Nic závadného a problematického pro JL na jejich zveřejnění nic není.Věřím tomu,že si to i touto cestou vyhledáte.

 29. Jan P. říká:

  Pane Furbacher,vůbec se Vám nedivím,že nežijete z nejlepších možných světů a dal jste jako ekonomický emigrant z bývalého Československá raději přednost Kanadě.
  Kdybych to nečetl na CNN, myslel bych, ze je to nějaký hodně ujety dystopický román.
  3.7.2018 CNN International/‏Police say a woman sustained a cut deep enough to expose the bone when her leg was trapped by a subway train in Boston. A witness at the scene says the woman still worried about not being able to afford an ambulance.

 30. Zdeněk Gryc říká:

  O vznešených hodnotách, které mohou přinést staří lidé společnosti

  Včera 13:12
  Alexandr Mitrofanov
  Prezident České republiky je tak velký papaláš, že nebude platit parkovné zde. Plzeňští radní to odmítli za Miloše Zemana zatáhnout. Dostalo se jim z Hradu označení „ubožáci“.
  Za dob, kdy vládla KSČ, se tomu říkalo názorná agitace. Miloš Zeman s doprovodem nemohli lépe předvést, o jaký typ státu jim jde. Předpokládejme, že Hradu nebude proti mysli, když připomeneme, že se jedná o stát podle vzoru Zlaté hordy, jehož současným pokračovatelem je režim Ruské federace. Spisovatel Boris Akunin, který vydává mnohosvazkové Dějiny ruského státu, pojmenovává čtyři základní pilíře tohoto zřízení.
  Jsou následující: absolutní centralizace moci; nekritizovatelná, posvátná postava lídra; lídr, který je za všech okolností nad zákonem a jehož vůle je základem fungování státu; obyvatelé jako služebníci státu (jehož jediným vládcem je lídr). Postačí vysoká škola života, aby člověk pochopil, jak důsledně se snaží zavést tyto zásady do naší společnosti Miloš Zeman ruku v ruce s Andrejem Babišem.
  Když jsme začali s odkazy na ruský prostor, má cenu u toho vytrvat. Mají tam neocenitelné zkušenosti s touto odrůdou společnosti, která se ovšem netvoří sama od sebe nebo jako důsledek uzurpace moci zlými vládci. Je přirozeným produktem činnosti jisté sorty obyvatel.
  Jeden z mimořádně významných mužů nejen ruské historie dobře věděl, co jsou jeho stoupenci zač ve smyslu duševních vlastností: „Nikdo nemůže za to, že se narodil jako otrok. Ale otrok, jemuž je nejen cizí snaha být svobodný, ale který omlouvá a přikrašluje své otroctví, takový otrok je lokaj a hulvát, který vyvolává oprávněné pocity nelibosti, pohrdání a štítivosti.“ O tyto lidi se později Lenin opřel. Maně mi naskakuje analogie zde.
  Když byla společnost s komunistickými papaláši v čele na vrcholu, vložil Jevgenij Švarc do úst Draka ve stejnojmenné hře tato slova adresovaná Lancelotovi, který chce ty dole osvobodit: „Utekl bys. Nechtěl bys umírat kvůli takovým mrzákům. Osobně jsem z nich ty mrzáky nadělal, můj milý. Zmrzačil jsem si je podle potřeby. Lidské duše, vašnosto, jsou velmi přizpůsobivé. Přeřízneš lidské tělo na půl a člověk zemře. Ale když rozerveš duši, člověk žije dál, jen je poslušný. Ne, ne, kdepak, nikde nenajdeš takové duše. Pouze v mém městě. Bezruké duše, beznohé duše, hluchoněmé duše, duše na řetězu, lovecké duše, zatracené duše.“
  Vládci, jejichž cílem je řídit stát jako firmu za pomoci zmrzačených duší, se derou do popředí na celém světě. Názorná agitace tohoto druhu běží i ve washingtonském Bílém domě. Plzeňští radní zachránili čest svobodných lidí. Ubožáci nejsou oni.

 31. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  “ Prezident České republiky je tak velký papaláš, že nebude platit parkovné „. Aneb Vámi nastíněná scéna jak ze sci-fi, když prezident na parkovišti odmítá zaplatit parkovné. Že by: “ Co na srdci, to na jazyku.“? Vsadil bych se, že se jeho konvoj, on o tom určitě ani neví, stará podobným způsobem jak i jiní podržtažkové mocných a účtuje Hradu i to, co se neplatilo

  Koho myslíte tou „zmrzačenou duší“. Jsme snad takovýmto národem? Tedy oněch 52% voličů, kteří dali Zemanovi hlas, resp. 30%, co dali hlas Babišovi? Hergot, jakou byste vlastně chtěl demokracii, resp. svobodu? Snad ne v opětovné režii osvícených „demokratů“, kteří tady cíleně devastovali naši zemi v uplynulých 25 letech?

  Zdraví Vladimír Havlíček

 32. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Havlíček,

  Zmrzačenou duší myslím,
  že není Magdalena Kožená,
  ——————————————–
  ale autor Blogu:
  Ján Lauko
  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.
  Nebo studuje první dcera. . . .
  ——————————————-
  Jsem přísná východoevropská saň.
  Pěvkyně Magdalena Kožená v otevřené zpovědi popisuje, jak ji vidí její tři děti
  Blanka Kubíková
  dnes 16:02
  V první části pořadu Moje místa Magdalena Kožená navštívila několik míst v Česku a mluvila o životě v cizině. (Video: Blanka Kubíková, Seznam.cz)
  Dokud byli synové malí, brala je na cesty po světě s sebou, teď, když mají školní povinnosti, ji doprovází čtyřletá Anežka. „Kluky jsem občas kdysi opouštěla v slzách, dnes k žádnému citovému vydírání nedochází. Anežka naopak, když je na mě naštvaná, mi řekne ,Běž na koncert!“ směje se zpěvačka.
  V rozhovoru Magdalena Kožená mluví otevřeně i o tom, že s třetím dítětem nepočítala, jak složité je pro ni zvládat rodiny i kariéru a jak se vyrovnává s tím, že pro děti je „saní“, zatímco tatínka považují za anděla. „Když děti něco chtějí, jdou se raději zeptat jeho.“
  —————————–
  Duše dle marx-lenin neexistuje, takže ji nejde zmrzačit, že ?
  Idee Euro-atlantické civilizace přes snahu autora blogu a jeho vejšplechtů:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

  Snad, prozatím, než zvítězí pakt Zeman – Putin, také ne.
  ——————————————————–

  Snad ne v opětovné režii osvícených „demokratů“, kteří tady cíleně devastovali naši zemi v uplynulých 25 letech?
  ——————————————————————
  Běžte se prosím podívat zítra do Telče na:

  „cíleně devastovanou naši zemi v uplynulých 25 letech?“

 33. Zdeněk Gryc říká:

  PS.
  „I love Havel“.

  Michael Kocáb:
  Tričko se jménem Havla byl dárek Stounům od Schwarzenberga

  Ve středu večer vystoupila v Praze v Letňanech skupina Pražský výběr jako host na koncertě britských Rolling Stones. Zpěvák a hráč na klávesové nástroje Michael Kocáb měl na sobě na pódiu tričko s nápisem „I love Havel“.
  Druhé slovo, které je obvykle ztvárněno symbolem srdce,

  na něm však nahradil vyplazený jazyk,

  symbol skupiny Rolling Stones.

  Dnes 13:04
  Jaroslav Špulák, Právo
  Kde se to tričko vzalo?
  Byl to dárek Karla Schwarzenberga skupině Rolling Stones. Při našem setkání jsem jí měl několik kusů předat, ale z bezpečnostních důvodů nás ochranka ke kapele nepustila s žádnými předměty, tedy ani s tričky. Věřím, že se mi je brzy předat podaří, ještě bude příležitost.
  To tričko jsem dostal také, a tak jsem si ho vzal na koncert.
  Na jeho konci jsme měli vzpomínku na Václava Havla a jeho přátelství s Rolling Stones,
  což se skvěle hodilo.
  Sešli jste se s Rolling Stones?
  Ano, sešli, a bylo to velice příjemné. Já to po zkušenostech z roku 1990, kdy jsem kapelu provázel po Pražském hradě, očekával. Ostatní kluci z Pražského výběru byli tou vstřícností a otevřenost skoro až zaskočeni. Nejvíc jsem se bavil s Mickem Jaggerem, Michal Pavlíček s Keithem Richardsem, což je pochopitelné, protože jsou oba skvělí kytaristé, Ronnie Wood se zase hodně věnoval Ivě Pazderkové, která byla na koncertě naším hostem. Stáli jsme společně v takovém chumlu.
  Ptal jsem se Jaggera,
  jestli vzpomíná na bývalého prezidenta Václava Havla
  a na jejich setkávání při koncertech v Praze.
  Všechno si pamatoval, a dokonce si vzpomněl i na to, jak jsme se spolu viděli v devadesátém roce na Pražském hradě.

  Michael Kocáb připomněl při koncertu Pražského výběru před vystoupením Rolling Stones svým tričkem zásluhu bývalého prezidenta
  Václava Havla
  na prvním show britské kapely v Česku po pádu železné opony.
  Před koncertem s Rolling Stones jste říkal, že by to měl být váš umělecký vrchol. Bylo to tak?
  V oblasti rocku, ve které Pražský výběr je, je zcela jistě vrcholem hrát s Rolling Stones.
  Větší kapela momentálně na světě není, navíc je famózní, což dokázala i ve středu v Praze.
  Je to nepopiratelná světová jednička,
  a když si s ní člověk zahraje na jednom pódiu jako její host, je to prostě vrchol jeho hudební kariéry.

  Jak se k vám tým Rolling Stones před koncertem i po něm choval?
  Dostali jsme pro své vystoupení naprosto úžasné podmínky. Tým kapely nám vyšel absolutně vstříc a všechno nám splnil.

 34. Jan P. říká:

  K panu Grycovi

  Proč furt jsou spojováni Stouni s Havlem? I Zeman pro ně měl uznání. Jednou v devadesátých letech prohlásil, že Mick Jagger je „jeden z nejlepších jazzmanů“. Takovouto poctu Jaggerovi nesložil nikdo jiný na celém světě….

  Kocáb: „„Je fakt, že to, že se komunisti dostávají znovu do takového vlivu, je naprosto skandální záležitost. Nikdo z nás, kteří jsme byli u sametové revoluce, a byl tam celý národ, by si to ani ve snu nedokázal představit“. Né? A co Čalfa, Vacek, Dlouhý a přehršel dalších?

 35. Zdeněk Gryc říká:

  Proč dnes nebude /asi/ president Zeman pokračovat v tradici TGM
  a nepozdraví sokolský slet z hlavní tribuny?
  —————————————–
  Proč dal hlavní sponzor ruce pryč od festivalu ve Varech ?
  Redakce Seznam
  včera 11:30
  Proč dal ČEZ ruce pryč od filmového festivalu, který podporoval šestnáct let? A je to ve Varech znát? Otázky pro Terezu Willoughby.

  V Karlových Varech právě probíhá filmový festival.

  Jeho pořadatelé na jaře zažili malé drama, když jim spolupráci vypověděl generální partner – skupina ČEZ.
  Článek
  „Ten oficiální důvod, který ČEZ uvedl, byl, že nemají dostatek peněz v rozpočtu,“ připomíná kulturní redaktorka TV Seznam Tereza Willoughby. „Ale načasování bylo velmi podivné.

  Smlouvu, která trvala šestnáct let, vypověděli až čtyři měsíce před začátkem festivalu.

  Přičemž týden předtím proběhly filmové ceny Český lev, kde většina zúčastněných filmařů silně kritizovala prezidenta Miloše Zemana. Není tajemstvím, že téměř ti samí lidé, kteří jsou kolem Českého lva, se objevují i na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech…

  A výroční zpráva ČEZu tak úplně nevypadá, že by firma strádala a neměla peníze.“

  Naplnily se sliby prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, že diváci výpadek hlavního partnera nepocítí? Kdo naskočil na místo ČEZu? Jaký vlastně mají v éře YouTube smysl filmové festivaly a co je pravdy na slovech kritiků, že se do Varů daří přivézt spíše béčkové hvězdy?
  Za kulisy karlovarského festivalu se s Terezou Willoughby podívala novinářka
  Sabina Slonková.

 36. Zdeněk Gryc říká:

  O vznešených hodnotách, které mohou přinést staří lidé společnosti

  „Jinými slovy řečeno, vždy se stáváme buď služebníky Světla, nebo služebníky temnoty. Vždy se musíme nakonec rozhodnout, na kterou stranu se přidáme,
  protože na obou židlích se dlouhodobě sedět nedá.
  Vždy totiž musíme tak, jak se píše, pouze“
  „jednoho z těchto dvou pánů milovat a druhého nenávidět“.
  —————————————————————————–

  NO PROBLEM:

  Babička vytýká vnučce, že se líbá s více hochy a vysvětlí,
  že se může líbat jenom s tím, koho miluje.
  Vnučka praví, OK babi, tak já je budu milovat všechny.
  —————————————————————————
  Vážený Kristův učedníku a humanisto:
  Blbec může býti mladý i starý, ba i Čech či Slovák
  Ale měl by se držeti svého jazyka, že?
  Stáří v podání anonymů v JL neomlouvá!
  ——————————————————————–
  „Jé Zdendo, ty tolik bažíš po nějaké pozvánce?
  Tak já tě zvu do Prahy na nejbližší demonstraci proti islamizaci Evropy,
  termíny budou předem včas oznámeny.
  Sleduj to na příslušných webových stránkách.
  Tak se budu těšit,

  jsi přece vlastenec a jestli jsi věren ideálům Masarykovým,
  neplatí pro tebe žádné výmluvy
  (ani věk!)!

  čtenář | 2016-04-13 13:23:08 | Reagovat“
  —————————————————-
  PS. Vážený humanisto, je to morálně těžko únosné, když píšete o stáří uvést,
  kdy a kde jste se laskavě narodil a čím se zabýváte, za účelem chleba vezdejšího?

  Věřím že i Venca,ba i XXXXX by vám za to „ručku po-bozkali“

 37. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Jan P.

  Havel se myslím s nimi setkal.

  Zeman ví, proč v těchto dnech jaksi nemůže přijít,
  ba ani po holi, podpírán ochrankou na sokolský slet,

  či nedej Bože na právě ukončený Karlovarský festival.

  Vždyť by po projití okolo busty Václava Havla od Zdeňka Makovského,
  loni na festivalu instalované,
  by podle jeho lékařského koncilia, o kardiochirurgovi Janu Pirkovi nemluvě, mohlo způsobit náhlou příhodu. Což by mohlo vésti k výdajům na novou volbu presidenta.

 38. Zdeněk Gryc říká:

  PS. „O vznešných hodnotách“ cejtíte prosím, že k uvědomělé vznešenost těžko něco dodat?

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I