SOKOLSKÉ ŠKOLENÍ

Věc: sokolské školení – průběh
Dne 6. srpna 1952
LIST A č. 56/52
Útvar KS-Stb Brno
Řídící orgán Voleš
Značka agenta 1728 krycí jméno Suchý
Zpráva řídícímu orgánu předána dne 6. 8. 1952
Klasifikace: 3
Věc: Sokolské školení – průběh
———————————————–
1a: Asi ve středu jsme měli večer táborák. Celá škola si sesedla podle skupinkolema zpívala národní písně, hlavně slovácké. Po půl hodině se někde ozval návrh aby se zpívala píseň „Teče voda teče“.
Ozvalo se to pravděpodobně u děvčat, neb seděly vedle vedoucího V a h a l y. Tento prudce vstal a přerušil táborák a že je okamžitě večerka. Všichni museli do stanů vedoucí tábora ještě řekl, že to co jsme zpívali jsou únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové pokrokové. P e r n i c a se ozval a ptal se vedoucího proč jsou únikové.
Tento řekl. Že diskutovat nebude.
Pernicase opět ozval a XXXXXXX a řekl nahlas, že to není jednání komunista odmítat kritiku. Vedoucí odpovídá že za to může býti vyloučen ze školy. Druhý den po rozhovoru P e r n i c e s vedoucím se tento již choval, jako by se nic nestalo.

1b: Další průběh ze života školení některých členů bývalého Junáka v Sokole, kteří nyní na Slovensku byli na krajské škole.

2: Vlastnoručně psaná zpráva agenta.

3: Zprávu podal agent, který se toho to školení zůčastnil.

4: Ten Fousek se svou partou s mne ani nevšímali.

5: Očekával jsem, že se parta bývalých Junáků domluví. Ale tito spolu nehovořili moc a jen se učili. Je zřejmé, že tito jsou velice opatrní ve svém jednání.
5: Do této skupiny Fouskovy a Klepačovy bude nasazen ještě jeden agent.

šstrž. V o l e š Leopold
————————————————————–

Fotokopie dokumentu je poslána do redakce JL

————————————————————
1a: píseň TGM „Teče voda teče“ = „to co jsme zpívali jsou únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové pokrokové.“
1b: Miroslav Vahala = vedoucí katedry Marxleninysmu na universitě v Brně, který měl doktorát z Marxleninské estetiky.
1c: Ing. Milan Pernica =
Největším bohatstvím Klubu českých turistů je turistické značení. Oceňováno je širokou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí. Díky tomu Klub značí nejen u nás a na Slovensku, ale i např. na Podkarpatské Rusi, v Chorvatsku, ale i v daleké Brazílii.
Osobností a legendou tohoto značení v Jihomoravském kraji, ale i v celé republice je Ing. Milan Pernica, CSc. Turistika a turistické značení je jeho celoživotní aktivitou. Ve svém volném čase se podílí na vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pobyt v přírodě, značení a údržbě sítě turistických značených tras. Pečuje o ochranu přírody a krajiny, kulturní památky. Pomáhá tak vytvářet podmínky pro aktivní turistiku všech občanů včetně seniorů, rodin, dětí a zdravotně postižených. Pokračuje tak v rozvíjení těch nejlepších tradic Klubu českých turistů.
Od roku 1946 byl pan Pernica předsedou sekce turistiky MěVTVS v Brně, členem sekce turistiky KVTVS Brněnského kraje a od roku 1957 členem odboru turistiky ÚV ČSTV, od v letech 1998 až 2004 pak členem předsednictva ÚV KČT a předsedou Rady značení ÚV KČT.
————————————-
Praha – První program hromadných skladeb dnes večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představí sokolové na ploše fotbalového stadionu v Edenu. Hromadnými skladbami dnes a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod, jehož se zúčastnilo téměř 12.000 sokolů včetně zahraničních účastníků. Zároveň se v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha konala ekumenická mše. Slet oficiálně zahájilo v Národním divadle představení Naši furianti v podání sokolských kulturních souborů.
————————-
Do Prahy se sletěli Sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit jednoty,‘ říká Yvonne z Los Angeles
Na začátku léta se Praha většinou vylidní. Dětem začínají prázdniny, dospělí si berou dovolenou. Letos je situace jiná. Nastoupit v centru do tramvaje nebo najít místo v restauraci může být docela problém. Prahu zaplavili Sokolové. Na 16. všesokolský slet se sjeli nejen z celé republiky, ale doslova z celého světa. Cvičit v Edenu bude i bývalá starostka župy Pacifické – Yvonne Masopustová z USA.

One Response to “SOKOLSKÉ ŠKOLENÍ”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  Převzato:
  05.07.2018 23:15

  První program deseti hromadných skladeb ve čtvrtek večer v rámci XVI. všesokolského sletu v Praze představilo na ploše stadionu v Edenu celkem 15 tisíc sokolů.
  Skladby doprovázela klasická i populární hudba.
  Hromadnými skladbami ve čtvrtek a v pátek vyvrcholí program sletu, který v neděli zahájil slavnostní průvod následovaný množstvím doprovodných akcí.

  Z větší části zaplněným hledištěm stadionu ozdobeného sokolskými hesly jako ‚Tužme se‘ nebo ‚Kde stárnutí, tam smrt‘ ještě před začátkem programu několikrát proběhla ‚mexická vlna‘. ¨

  „Není to pro naše potřeby ideální místo, ale v současnosti je to jediný stadion, kde můžeme reálně slety realizovat. Doufáme, že se do budoucna podaří postavit nějaký víceúčelový stadion, nejlépe s atletickou dráhou. Ta je pro nás důležitá pro nástupy a odchody cvičenců,“ uvedl k místu konání sletu náčelník České obce sokolské Petr Svoboda.

  Program za zvuků kostelních zvonů zahájil za velkého aplausu slavnostní nástup cvičenců včetně jezdců na koních s historickými prapory. Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali hosty, mezi kterými byl i premiér Andrej Babiš. Část publika při ohlášení jeho jména pískala.

  Úvod programu patřil skladbě pro seniorky a seniory Princezna republika na hudbu Karla Hašlera, kterou za velkého aplausu cvičenci věnovali stému výročí založení Československa.

  Následovaly skladby pro mladší žákyně s názvem V peřině na hudbu ze stejnojmenného filmu, skladba Gymnastický sen doprovázená nahrávkou Big Bandu Felixe slováčka, představení dorostenců z Dánska, skladba pro mladší žactvo Děti, to je věc na hudbu Jaroslava Uhlíře, skladba pro starší žactvo Cirkus, skladba pro ženy Ženobraní doprovázená hudbou skupin Čechomor a Fleret, skladba pro dorostence a muže Borci s hudbou Bedřicha Smetany a skladba pro dorostenky a mladší ženy s hudbou Pepy Bolana a skupiny Mandrage.

  Na závěr večera organizátoři připravili společnou česko-slovenskou skladbu pro ženy a muže s hudbou Jaromíra Vejvody, Karla Černocha a skupin No Name a Chinaski.

  XVI. všesokolskému sletu v Praze předcházely regionální slety, kde se v jednotlivých župách členové sokolské obce a cvičenci na hlavní program sletu připravovali.

  První slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše.V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory.

  Jubilejní X. slet se konal v roce 1938 ve stínu nacistické hrozby.
  Slavná prostná Přísaha republice cvičilo najednou 30 tisíc mužů.

  Po válce se slet konal ještě v roce 1948, cvičilo 118 tisíc sokolů.

  Pak nastala více než čtyřicetiletá pauza způsobená komunistickým režimem.

  Až po jeho pádu vystoupilo v roce 1994 na Strahově asi 23 tisíc cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí.
  Na tribunu přišel i prezident Václav Havel. Od té doby se slety konají každých šest let.

Leave a Reply