Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Protesty „Za slušné Slovensko! Komentář, ze kterého se lze poučit

Ján Lauko | Čtvrtek, 22. 11. 2018 v 18:30

Jsem si vědom toho, že v dnešní době bezohledné nemorálnosti je zvláštní apelovat čímsi takovým, jako je morální právo. Ale přece jen tak činím, protože věřím, že ještě existuje dostatečné množství lidí, pro které slovo morálka něco znamená. Jedině tito lidé jsou si totiž ještě schopni uvědomit do očí bijící nemorálnost každého nového protestu, organizovaného pod hlavičkou „Za slušné Slovensko“. A my si nyní v plné nahotě ukažme, v čem konkrétně spočívá tato ztráta morálního práva.

Občanské protesty na Slovensku začaly bezprostředně po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně. Takříkajíc pár hodin po vraždě vyvstalo podezření, že v ní má jistým způsobem prsty vládní strana Směr. To vyvolalo velkou vlnu pobouření, na základě čeho vyšli slušní lidé do ulic, žádali demisi vlády a nové, předčasné volby.

Vzpomínám si, že v úplně prvních protestech před úřadem vlády zazněly také slova: „Vrazi! Vrahové odstupte! “

Pod tlakem stále se stupňujících protestů nakonec došlo k odstoupení premiéra slovenské republiky Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Mezi tím však pokračovalo vyšetřování vraždy a vyšetřovací tím, také ve spolupráci se zahraničím, odhalil úplně jiné pachatele, než byli ti, kvůli kterým původně začaly masové protivládní protesty se sloganem „Za slušné Slovensko“.

Je nesmírně vážné obvinit někoho z vraždy, nebo se spojení s vraždou. A je velmi vážnou věcí vyprovokovat kvůli tomuto obvinění občanské nepokoje s cílem svrhnout legitimně zvolenou vládu. S cílem vypsání nových parlamentních voleb s nadějí, že masové protesty zkompromitují  vládní strany natolik, že v nových parlamentních volbách přehrají a do vlády se dostane současná liberální opozice. Liberální opozice, mnohem více nakloněna směrem k Bruselu a jeho agendě, a také směrem k USA.

A je velmi závažnou věcí, pokud se prvotní obvinění, které toto všechno vyvolalo a způsobilo nakonec ukáže jako falešné.

Za takovéto situace základní slušnost říká, že když někoho z něčeho vážného obviním a moje obvinění se na základě vyšetřování ukáže jako křivé a falešné, tak pokud jsem opravdu slušným člověkem, za jakého se pasuji, je mou povinností omluvit se. Omluvit se dotyčnému, který byl mnou křivě obviněn a jehož pověst tím značně utrpěla. To by bylo slušné!

Ale nejslušnější lidé na Slovensku, to jest organizátoři protestů „Za slušné Slovensko“ mají spolu s ukřičenými a neuvažujícími davy na náměstích své vlastní představy o slušnosti. Všichni tito slušní lidé si totiž vůbec neuvědomují, že zveřejněním výsledků vyšetřování vraždy Jana Kuciaka ztratili svou tvář a s ní také morální právo organizovat další protesty, protože tyto protesty byly již od samého počátku postaveny na lži a na falešném obvinění.

Je děsivé, že tento morální precedens, který mohl být alespoň částečně zmírněn omluvou za křivé obvinění část národa vůbec nevnímá, a navíc organizátoři protestů „Za Slušné Slovensko“ se stali společensky obecně uznávanými osobnostmi, oceněnými dokonce prezidentem.

Morální právo a charakter tedy zjevně nejsou silnou stránkou slušných lidí a tento morální precedens, tato morální diskreditace značky „Za Slušné Slovensko“ vůbec nevadí ani masám, které se ve svém zvláštním neslušném boji za slušnost shromažďují na náměstích.

A nutno zvlášť zdůraznit, že tyto protesty byly nemorální od samého začátku. A to ze dvou důvodů.

Za prvé proto, že není možné bezprostředně po vraždě, pouze na základě neurčitých indicií a domněnek okamžitě s jistotou tvrdit, kdo je objednatelem vraždy. Z této zarážející rychlosti a jistoty, která nebyla ničím podložena, vyvstává proto důvodné podezření, že vražda novináře se stala pouze výhodným spouštěcím momentem zahájení masových politických protestů s cílem dosáhnout pád vlády. S cílem dosáhnout vypsání předčasných voleb a zvolení nové vlády, která by mnohem více vyhovovala vkusu úzké skupiny organizátorů protestů a hlavně silám, stojícím za nimi. Jde o liberální síly, usilující o ještě mnohem větší zotročení a podmanění slovenského národa západu, čemuž současná vláda alespoň částečně brání.

Jinými slovy řečeno, viník vraždy, to jest současná slovenská vláda, nevyhovující záměrům domácích a světových liberálních kruhů, tento viník byl jasný už dávno před tím, než k nějaké vraždě vůbec došlo. A když k ní došlo, stala se vynikající záminkou a vhodným spouštěcím momentem k vyvolání masových protivládních protestů.

Toto však není nic jiného, než nejpodlejší hyenizmus, který se přiživil na nešťastné smrti novináře, se záměrem dosáhnout jejím prostřednictvím vlastní mocenské a politické cíle, vytyčené už dávno před tím. Takové jednání, pokud ho odkryjeme v celé jeho nahotě, nemá vůbec nic do činění ani s morálkou, ani se slušností. A přece s drzostí sobě vlastní si tento spolek, jako vyslovený výsměch vší morálky a slušnosti, zvolil vzletný název „Za slušné Slovensko“. To za prvé.

A za druhé spočívá ztráta morálního práva v tom, že jakákoliv masová protestní shromáždění na náměstích, ať by byly desetitisícová, nebo byť stotisícová, nemají právo žádat pád vlády pouze na základě nepodložených obvinění. Tato vláda totiž vzešla z legitimních a demokratických voleb, reprezentujících vůli ne desetitisíců, nebo statisíců zfanatizovaných a zmanipulovaných křiklounů na náměstích. Tato vláda byla zvolena miliony slovenských občanů v řádných volbách.

Takovýmto přístupem totiž vzniká precedens, že pokud se najde dostatečný počet lidí, kteří zaplní náměstí, mohou být schopni shodit jakoukoli vládu. A to i přesto, že jejich protesty vzniknou na základě účelové nepravdy, nebo základě lži tak, jak se to stalo v případě spolku „Za slušné Slovensko“.

Současná vláda má za ušima mnohé. To nikdo nepopírá. Ale jak se ukázalo na základě vyšetřování, vrazi nejsou. Slušnost vyžaduje omluvu. Tuto omluvu bychom však marně čekali.

Podobný postoj je ale důkazem toho, že pro „slušné“ masy na náměstích a „slušné“ organizátory protestů je slovo slušnost jen prázdným slovem. Je jen něčím, co drží před sebou jako štít kvůli tomu, aby mohli v jeho stínu dosáhnout své vlastní cíle.

Ale paradoxně, ani tyto vlastní cíle nejsou jejich vlastní. Jsou to totiž cíle těch, kteří stojí za nimi. Jsou to cíle liberálních světových a domácích mocenských sil, stojících v zákulisí a pohybujících organizátory protestů i masami na náměstích jako loutkami na provázcích.

A tyto loutky křičí, rozhořčují se, hrozí a protestují domnívajíce se, že to dělají oni sami. Nevnímají však, že na jejich rukou, nohou, hlavách, hlasivkách a zejména na jejich mozcích se nacházejí tenké, průhledné nitky, kterými pohybují zvrácené, šedé, liberální eminence v zákulisí, využívající tyto naivní loutky k tomu, aby prostřednictvím nich dosahovaly svých vlastních mocenských, politických, ekonomických a světovládných cílů.

A všichni si můžeme být stoprocentně jisti, včetně oněch ukřičených loutek, že to nejsou cíle, zohledňující prospěch slovenského národa, ale naopak cíle, které budou mít za následek demontáž jeho sociálních jistot, jeho zotročení, absolutně vydrancování a slepé podřízení světovým mocenským liberálním elitám, které neusilují o prospěch žádného národa, ale jen o prospěch sebe samých. Které usilují pouze o své vlastní zištné, bezohledné a mocensky i hospodářsky světovládné cíle. A to vše samozřejmě se slovy těch nejušlechtilejších ideálů na rtech. Přesně tak, jak se říká: V ústech med, ale v srdci jed.

Žel, velká část slovenského národa tyto věci nevnímá a ve své povrchnosti, naivitě a hlouposti se stává nemyslícími nástroji na dosahování záměrů choromyslných zvrhlíků, stojících v pozadí, kteří však mají dostatek prostředků na to, aby celému světu vnucovali své zvrácené záměry.

PS. Důvodem zahájení protestů takzvaných slušných lidí byla v první řadě vražda Jana Kuciaka, ale v druhé řadě také různé přehmaty současné vlády. Její podvody, úplatkářství, klientelismus, obohacování se a mafiánské praktiky. Také z tohoto důvodu chtěli a stále chtějí slušní lidé svrhnout současnou vládu.

Tyto důvody jsou však opět velkým pokrytectvím a manipulací s nemyslící veřejností, protože vzniká účelově vytvářený, ale klamný dojem, že odstraněním současné vlády bude zároveň odstraněn také podvod, obohacování se, úplatkářství, klientelismus a mafiánské praktiky.

Ale to je lež, protože tyto neduhy by tu zůstaly i za vlády současné opozice po předčasných volbách. A z největší pravděpodobností by se ještě znásobily, protože by bylo třeba krást i pro sebe a dopřát to také svým dobrým liberálním přátelům ze západu.

Výše zmíněné neduhy totiž nejsou fixovány na žádnou konkrétní vládu, a proto ani nezmizí, pokud nějakou vládu lidé sesadí. Tyto neduhy spočívají v samotném kapitalistickém systému jako takovém, s celou jeho bezohlednou chamtivostí po zisku.

Ale mám nepříjemnou obavu, že příčina zmíněných neduhů je skrytá ještě mnohem hlouběji. A to v lidech samotných!

Znamená to tedy, že žádná vláda a žádný nový společenský systém nepřinese v tomto směru pozitivní změnu, dokud se lidé samotní, čili jednotlivci morálně, mravně a hodnotově vnitřně neobrodí. Ale k něčemu takovému mají žel takzvaní slušní lidé na náměstích svou výše zmíněnou ztrátou morálního práva protestovat, kterou si ani neuvědomují, velmi daleko.

Dosáhnout skutečného obrození společnosti je tedy možné pouze prostřednictvím osobního, vnitřního, hodnotového a morálního obrození jednotlivců, nikdy však ne prostřednictvím pokřiků zmanipulovaných davů na ulicích.

107 komentářů k článku “Protesty „Za slušné Slovensko! Komentář, ze kterého se lze poučit”

 1. Dvořák říká:

  Novinářská prodejná žumpa a vyšší zahraniční zájmy. U nás se pokouší o totéž,ale zatím se nedaří,takže pomůžou socani.

 2. Zdeněk Gryc říká:

  DNES JE OPĚT AKTUÁLNÍ

  Poslanci se pohádali ještě před schůzí o nedůvěře vládě
  Poslanci se v pátek stihli pohádat ještě před začátkem schůze, na níž v pátek hlasují o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Spor se vedl o to, kdo bude mluvit první. Pode jednacího řádu to měl být svolavatel schůze, ale k řečnickému pultu chtěl jako první premiér Andrej Babiš (ANO).
  ———————————————

  Velké nepokoje na Slovensku! Budě se opakovat rok 89?

  Velké protesty panují na sousedním Slovensku. Podle některých politologů se může opakovat podobná situace, jako v době převratu v roce 1989. Kolem 1 500, ale možná až 3 000 lidí se v pondělí sešlo na prvním mimobratislavskom protestním shromáždění. Důvodem je korupce ministra vnitra Kaliňáka a jeho krytí premiérem Ficem!

  Tisíce lidí na Slovensku protestují proti ministru Kaliňákovi a premiéru Ficovi (Zdroj: Facebook D. Lipšice)

  Důvodem je nespokojenost mnohých Slováků se současnou situací na Slovensku, kdy premiér Robert Fico odmítá odvolat ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který čelí podezření z korupce a obchodování s kontroverzník podnikatelem. Mnozí lidé kritizují to, že ‘ministr vnitra vyšetřuje ministra vnitra‘. A že Robert Fico, místo toho, aby zasáhl, se jim jen vysmívá.

  Organizátoři rozprostřeli kontroverzní plakát s nápisem Slušní lidé platí daně, zloději si žijí za ně, kde měl na jedné straně portrét Kaliňák, na druhé Bašternák a pro který minulý týden Andrej Danko přerušil mimořádnou schůzi. Protest organizovali strana SaS a hnutí OĽaNO. Spolu s Košičany demonstrovala i řada poslanců opozice.
  Lidé protestovali slovy: „Odstoupit, odstoupit, Do basy, Dost bylo Fica, Dost bylo Směru!“

  „Slovensko se rozkrádá, patří oligarchům. V jaké zemi by bylo možné, aby předseda vlády bydlel v luxusním bytě daňového podvodníka? To by nebylo možné ani ve střední Africe. Fico reprezentuje chobotnici, “ řekl jeden z protestujících poslanců Daniel Lipšic davu a doložil, že tohle už není jen o osobách, ale je to boj o charakter státu!

  „Věřím, že když budeme držet všichni spolu, vyhrajeme,“ prohlásil asistent poslance Jozefa Rajtára (SaS) Filip Rybanič který si prohlédl bankoví účty ministra Kaliňáka a exministra Jána Počiatka (Smer) a zjistil velmi podezřelé transakce. Za to přitom je Rybanič stíhán, protože takzvaně vyzradil bankovní tajemství. A to i přesto, že údajně odhalil velkou korupci a podivné toky peněz.

  Podle opozice by měl předseda vlády Robert Fico odvolat ministra Kaliňák , protože obchodoval s podnikatelem Ladislavem Bašternákom, který je podezřelý ze spáchání daňových podvodů . Zároveň od Fica požadují , aby se vystěhoval z bytového komplexu Bonaparte, protože byl postaven za peníze z daňových podvodů.

  Premiér Fico má navíc podle opozice v komplexu zvýhodněné levné nájemné, což považují za úplatek . Z tohoto důvodu na návrh SaS a OĽaNO bude ve středu parlament jednat o vyslovení nedůvěry premiérovi .

  Stovky demonstrantů se v pondělí sešli i na bratislavském Náměstí svobody na v pořadí třetím protestu organizovaném opozicí za odstoupení ministra vnitra Roberta Kaliňák. Organizátoři opět rozdávali zúčastněným trička s nápisem „Fico chrání zloděje“, v davu se objevily transparenty jako „Kdo je lhář, Kaliňák nebo Hedvika?“, „Řešením je přímá demokracie“ nebo „Banánová republika“. A zatímco lidé protestovali, premiér Fico se jim svým příspěvkem na sociální síti, kde sedí papíry na terase a pročítá si své projevy, doslova vysmál!

 3. Zdeněk Gryc říká:

  KDO A PROČ AKTUÁLNĚ ROZESÍLÁ OBČANŮM NAŠÍ ZEMĚ ?

  „S LÁSKOU A ÚSMĚVEM“

  Podobně jako:

  „Nejsem sice z tohoto regionu,
  ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás
  budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.
  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“
  ——————————————————–

  Adresát vloženého e-mailu na to reaguje v první větě, leč přeposílá:

  „Zajímavé, ale pro mne moc složité….Už jsem na to stará!“

  ——– Přeposlaná zpráva ——–
  Předmět: Fwd: FW: Re: Fwd: FW: Syn Kalouska – Mírma napsal občanům naší
  země
  Datum: Thu, 22 Nov 2018 20:38:39 +0100 (CET)
  Od:
  e-mailová adresa je stejně jako i ostatní vymazána ZG

  ?????

  Datum: 21. 11. 2018 22:28:48
  Předmět: Fwd: FW: Re: Fwd: FW: Syn Kalouska – Mírma napsal
  občanům naší země

  Míra jde na to od lesa.

  *From:*Monika Zástěrová

  *Sent:* Tuesday, November 20, 2018 9:05 PM
  *To:* Stanislav Zástěra;
  *Subject:* Fwd: Re: Fwd: FW: Syn Kalouska – Míra
  napsal občanům naší země

  Komu: Monika Zástěrová <
  Datum: 20. 11. 2018 20:57:29
  Předmět: Re: Fwd: FW: Syn Kalouska – Míra napsal
  občanům naší země

  Zítra bude zveřejněno:

  Vážení spoluobčané,

  to, co zde nyní napíšu, mám za úkol napsat. Asi
  tomu mnozí neuvěří. Mlčel bych, kdyby se
  nejednalo o naléhavou situaci. Věci, které budou
  níže uvedeny nejsou z mé hlavy a kdybych zde
  napsal svůj ještě předvčerejší názor, mýlil bych
  se. Berte, nebo nechte ležet. Tuto zprávu vám
  vzkazují ti, kteří jsou na vaší straně. Mohu
  nyní uvést pouze mi sdělené a z toho ale nemám
  nic zamlčet. Pokud se vás tato zpráva někde
  uvnitř dotkne, poté udělejte vše, co je potřeba
  a co udělat můžete. Nehledejte přitom inspiraci
  u nikoho druhého. Udělejte, co vám samotným
  přijde na mysl. Důvěřujte si. Budou stát při
  vás. Kdo? No třeba Měsíčník, Slunečník a
  Větrník. Naši vzácní „švagři“.

  1.* Aktuální útok na premiéra ČR Andreje
  Babiše nesouvisí s kauzami dostavby jaderných
  elektráren Temelín a Dukovany.* Dominantní úlohu
  v tomto útoku nemají tajné služby USA, přestože
  se asi částečně podílí. Kauza dostavby
  elektráren byla využita pouze jako mediální
  krycí manévr, kterému uvěřili i mnozí rozumní,
  moudří a zkušení lidé a analytici. Mocní
  organizátoři impeachmentu českého premiéra
  vymysleli a realizovali geniální krycí manévr.
  Aby si lidé v naší zemi neztotožnili podporu
  napadeného premiéra s masově podporovaným bojem
  a postupem proti migrační invazi (pozitivní
  konotace), bylo potřeba podvrhnout veřejnosti
  jiný, falešný ale pravděpodobný motiv. Muselo to
  být vše provedeno a synchronizováno tak, aby
  výsledná konotace byla negativní a aby tomu
  uvěřili i ti nejbystřejší. Koho by jen napadlo,
  že jako pouhý krycí manévr může do ČR dokonce
  přijet i sám ministr USA! Dostavba elektráren
  Temelín a Dukovany a volba mezi spol.
  Westinghouse a ruským Rosatomem, byla vybrána
  jako motiv pro naše podmínky naprosto geniálně.
  To jen proto, aby si lidé spojili ve svém vědomí
  i podvědomí podporu napadeného premiéra s
  podporou angažování ruského Rosatomu. *Podpoř
  napadeného Babiše – a podpoříš RUSY! *Této
  geniální konotace dosáhli strůjci celé operace a
  jejího krycího manévru. Velice účinně tak
  potlačili konotaci: *Podpoř napadeného Babiše –
  a podpoříš odpor proti migrační invazi do své
  země.*Skočil jim na to dokonce i takový
  politický mazák, jakým je Petr Hájek z Protiproudu.

  2. *Aktuální útok na premiéra ČR Andreje Babiše
  dominantně souvisí s jeho postojem a
  vnitrostátním blokujícím vlivem vůči tzv.
  Marákešské deklaraci (Marákešskému akčnímu plánu
  2018-2020),* která se týká celosvětového řízení
  migrace za účelem sociálně-kulturní přestavby
  současného světa ve smyslu jeho populační
  degenerace, destrukce stávajících států a kultur
  a obnovení plného řízení v budoucnu. *Za
  současným impeachmentem premiéra stojí nyní
  zejména bruselské síly a operátoři a jejich
  vnitrostátní kolaborantská skupina zvaná
  mediálně též „havlérka“ či „kavárna“.* Nejedná
  se však o skupinu ryze unijní. Je to mnohem
  širší mocenská skupina, ale tento konkrétní úkol
  byl řešen na její unijní úrovni s vyspělým
  supportem krycího manévru až z USA.

  3. V této opravdu vážné chvíli není
  podstatné, kdo to je Andrej Babiš, co je zač, co
  má za sebou, jakých podvodů a zločinů se
  dopustil či nedopustil ve své minulosti. Dokonce
  není podstatné ani to, jaký osud a útrapy
  připravuje pro náš národ společně se svou
  nadnárodní řídící frakcí do budoucna. V této
  chvíli je potřeba hájit tady a teď své vlastní
  individuální a národní zájmy všemi možnými
  způsoby a nástroji, které takový efekt mohou
  přinést. Jak to udělat? To už je úkol vložený na
  každého z nás individuálně.

  4. *V současných dnech probíhá regulérní útok
  „bruselských bažin“ na Českou republiku, její
  státnost, její národní zájmy a na společnou
  budoucnost nás všech. *Kolaboranti a
  vlastizrádci odhalují své tváře a šturmují do
  útoku tisíce dalších lidí, kteří vůbec netuší,
  čeho se vlastně účastní a co vybitím své
  antipatie a animózní nenávisti mohou docela
  úspěšně dosáhnout. Premiér Andrej Babiš vzal za
  své noty někoho vyššího k zablokování smrtonosné
  migrace do naší země kvůli nějakému jinému
  plánu. To není žádná jeho zásluha a žádný jeho
  osobní klad. V této chvíli je to ale otázka bytí
  a nebytí nás a našich dětí tak, jak jsme zde ve
  své zemi zvyklí a jak si to v naprosté většině
  přejeme. Nejde vůbec o to podpořit nyní velice
  kontroverzního Andreje Babiše. *Jde o to důrazně
  a masově nepodpořit útok nepřítele a zrádců na
  naši státnost, suverenitu a vaše lidské
  individuální i naše společné národní zájmy.*

  5. Andrej Babiš nyní ještě nepadne a
  neodstoupí. To ale není nutný cíl jeho
  impeachmentu, což mnozí nechápou. *Cílem útoku,
  je přímo či nepřímo donutit Andreje Babiše
  změnit přístup k migračním plánům bruselských
  bažin s Českou republikou. Buď dosažením jeho
  odstoupení a výměny, nebo dostatečným oslabením
  jeho vnitrostátní pozice.* Samotné neodstoupení
  Andreje Babiše proto ještě nutně neznamená
  úspěch v otázce migrační invaze. Svým vlastním
  chováním a jednáním nyní rozhodujeme a
  rozhodneme o tom v jakých podmínkách se Andrej
  Babiš se svými současnými notami ocitne. Pokud
  mu nedáme příležitost hrát podle not původních,
  bude je zkrátka muset vyměnit a hrát podle
  jiných. Jeho řídící struktura to pochopí. Oni
  umí prohrávat lokální bitvy. My tím ale
  prohrajeme svou zem, kulturu i budoucnost.

  Každý podle svých schopností, každému podle jeho
  zásluh…

  Daněk

  …..s Láskou a úsměvem rené….

  ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

  Am Dienstag 20. November 2018 20:50 schrieb
  Monika Zástěrová <

  Ještě jednou ,hezký večer :-Dmonika

  ———- Původní e-mail ———-

  Od: L Sarer

  Komu: L Sarer <

  Datum: 17. 11. 2018 8:26:43

  Předmět: FW: Syn Kalouska – Míra napsal
  občanům naší země

  *From:*Ladislav Maier
  *Sent:* Friday, November 16, 2018 5:12 PM
  *To:*
  'Otto Nováček';'L Sarer'; 'Marie
  Hudečková'
  *Subject:* FW: Syn Kalouska – Míra
  napsal občanům naší země

  *Subject:*Fwd: Syn Kalouska – Míra
  napsal občanům naší země

 4. Berka říká:

  No, sice vůbec nevím o čem se tam vlastně píše, ale aspoň víme, že má pan architekt přce jenom nějaké kamarády – jsou to Monika a Stanislav Zástěrovi, Ladislav Maier, Otto Nováček, L. Sarer, René Daněk, Marie Hudečková a další.

  Víme, že pan Gryc je známý a nesmiřitelný bojovník proti anonymitě na internetu. Ovšem nejsem si úplně jistý, jestli všichni výše uvedení lidé souhlasí s tím, aby jejich společnou mailovou komunikaci jen tak bez svolení publikoval ve veřejném prostoru…

  Jo Zdeňku, to CTRL+C a CTRL+V je skvělá věc. Ale chce to při jejím používání přece jenom asi prokazovat o trošičku větší intelekt, než má cvičený křeček.

 5. Zdeněk Gryc říká:

  1. KDO A PROČ AKTUÁLNĚ ROZESÍLÁ OBČANŮM NAŠÍ ZEMĚ ?
  „S LÁSKOU A ÚSMĚVEM“
  ————————————————————
  Je vloženo, snad pochopitelně, jako typická a aktuální ukázka:

  FAKE NEWS

  Podle studie Kolumbijské univerzity lidé, pokud jsou (i nepřímo) ve skupině, mají tendenci si příliš neověřovat zprávy.[1]To vede například k šíření dezinformací na sociálních sítích.
  ————————————————————–
  Oslovení a naléhavost je podobná,
  možná i pochází od stejného autora,

  jako u FAKE:

  Oldřich Lukáš:

  „Zamyšlení nad prezidentskými volbami – veškerá legrace končí !!!

  Ne, ne, milí přátelé!

  Tyto prezidentské volby nejsou jen dalšími v předlouhé řadě bezvýznamných. Tentokrát jde o událost natolik významnou, že ovlivní zcela zásadně existenci každého z nás, našich rodin i naší země na dobu náramně dlouhou a možná nevratně. Pokud vám není osud vás, vašich blízkých i nás všech lhostejný, je naprosto nejvyšší čas dát stranou vše nepodstatné, vzít rozum a zkušenosti do hrsti a vyrazit k volebním urnám. To proto, že nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje za zničení bílé rasy, české země, našeho kulturního dědictví, hodnot, rodin, domovů, zkrátka všeho čím jsme. Pokusme se proto odložit uměle vytvořené předsudky, pomluvy a nenávistné projevy „expertů“ ČT a ČR, jakož i Bakalových plátků a nahlédněme do politické kuchyně obou kandidátů!

  Jiří Drahoš:
  Přeskočme informace z netu o tom, že Drahošovu spolupráci (agent Bas)
  Vynutila díky jeho homopedofilním sklonům, že odcizoval kolegům jejich nápady a patenty, že sepsal „vědeckou vítačskou chartu“ pražské kavárny, která odstartovala polarizaci společnosti. Pomiňme i konspirační úvahy proč používá bezdioptrické brýle (podobně vypadají špionážní zařízení, které dokáže zobrazovat nápovědu nebo fungovat jako sluchátko). Pominout však nemůžeme tvrzení nezávislých medií, že je členem Římského klubu, dokonce prý šéfem české pobočky, neboť jde o zednářské společenství ovládané západní“Černou šichtou“ a třinácti nejbohatšími iluminátskými rodinami z USA usilujícími o vyhlazení velké části světové populace – se Slovany v čele.
  Že tento pán činí v zájmu osobní kariéry je sice pochopitelné, nikoli však omluvitelné.

  Jak se zdá nemá Drahoš jasný názor na řadu zásadních otázek života, neboť soudě dle jeho výroků v médiích mění neustále své postoje – nejspíš podle pokynů svých poradců zjišťujících, co dělný lid chce slyšet a co ne /což svědčí o nevyzrálé osobnosti chudé na životní zkušenosti). Ještě horší je spektrum těch, kteří tuto loutku pražské kavárny podporují. Jde vesměs o rádoby umělce, experty na všechno kromě morálky, zkorumpované presstituty a parazitní multikulti neziskovky plné deviantů nejrůznějšího zrna, novodobých fašistů, kteří ukazují na každého s jiným názorem a řvou“fašisti!“ V čele mrzkých charakterů podporujících Drahoše, pro které jsou slova jako vlast či národ symbolem zavilé nenávisti, stojí světově proslulý tunelář Kalousek a mj. i Muslimská obec v Praze. Náhoda?“

  Oldřich Lukáš:

  „to byl můj názor, který jsem poslal několika svým přátelům.
  A to je konec. Stojím si za každým slovem“

  Veronika Hokrová, mluvčí Městské policie Plzeň:

  „Koncem tohoto roku jsme přijali trestní oznámení na 63letého muže v souvislosti s medializací zpráv, které by měly obsahovat lživé či nepodložené informace. V současné chvíli plzeňští kriminalisté ve věci provádí potřebná šetření, zdali došlo ke spáchání trestného činu“.
  ————————————
  Zajímaví jsou v prvním odstavci blogu . . . “ MY“ ?

  „Jsem si vědom toho, že v dnešní době bezohledné nemorálnosti je zvláštní apelovat čímsi takovým, jako je morální právo. Ale přece jen tak činím, protože věřím, že ještě existuje dostatečné množství lidí, pro které slovo morálka něco znamená. Jedině tito lidé jsou si totiž ještě schopni uvědomit do očí bijící nemorálnost každého nového protestu, organizovaného pod hlavičkou
  „Za slušné Slovensko“.

  A my
  si nyní v plné nahotě ukažme, v čem konkrétně spočívá tato ztráta morálního práva.“

 6. Zdeněk Gryc říká:

  Green Day: Kulka v bibli (2/2)

  Dnes20:20

  Hoši právě za účelem zvýšení popularity ukazovali půl nahého zadku.

  „A my
  si nyní v plné nahotě ukažme, v čem konkrétně spočívá tato ztráta morálního práva.“

 7. Zdeněk Gryc říká:

  Protesty „Za slušné Slovensko! Komentář, ze kterého se lze poučit

  Také v CZ, že ?

  převzato systém:

  „Jo Zdeňku, to CTRL+C a CTRL+V je skvělá věc. Ale chce to při jejím používání přece jenom asi prokazovat o trošičku větší intelekt, než má cvičený křeček.“

  Tisíce lidí demonstrovaly proti Babišovi

  Na Hradčanském náměstí v Praze se v pátek večer sešla zhruba tisícovka lidí k další demonstraci proti premiéru Andreji Babišovi. Vyrazili na pochod na Staroměstské náměstí, kam jich dorazilo už několik tisíc. Protest s názvem Pochod za důvěryhodnou vládu pořádali organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii.
  Video

  Záznam: Pochod za důvěryhodnou vládu a demonstrace na Staroměstském náměstí
  zdroj: Novinky
  Dnes 18:03 – Praha
  (Aktualizováno: 20:46 )
  Novinky

  „Babiš se sice chvástá, že ho demonstrace posilují, ale ve skutečnosti se jich bojí. To nejdůležitější je však ukázat, že nám občanům to není jedno, že nebudeme mlčet a že jsme připraveni demokracii bránit,“ napsali organizátoři na facebookových stránkách.

  Pochod za důvěryhodnou vládu.
  FOTO: Jan Handrejch, Právo
  Lidé se na Hradčanském náměstí sešli s transparenty jako:
  Oko za oko, krim za Krym, „Odstoupit!”, „Demisi,” „STB nechceme” a podobně.
  „Nyní budeme pochodovat se světly a zrcadly. Rozsviťme společně Prahu a nastavme zrcadlo politikům,” řekli organizátoři v projevu, kterým pochod zahájili. Lidé se za skandování hesel pod dohledem policie přesunuli na Staroměstské náměstí, kam dorazili krátce před 20. hodinou.
  „Neobhajujeme chyby minulých vlád, nehlásíme se k žádné konkrétní politické straně. Říkáme, že pan Babiš není řešením problémů, ale pouze jejich vyvrcholením a prohloubením. Měl by odstoupit, je to v zájmu naší země i jeho voličů,” řekl na místě jeden z organizátorů. Apeloval taky na přítomné, aby nevzdávali boj za demokracii.
  Závěrem akce operní pěvkyně Dagmar Pecková spolu se zúčastněnými zazpívala státní hymnu. Po půl deváté večer se účastníci rozešli za tónů písně Modlitba pro Martu.

  Demonstrující na Hradčanském náměstí
  FOTO: Jan Handrejch, Právo
  Demonstrace lidé obnovili po zveřejnění reportáže Seznam Zpráv. Reportéři zkontaktovali syna premiéra, Andreje Babiše ml., který tvrdil, že otcovi spolupracovníci ho odvezli na Krym a drželi ho tam [celá zpráva].
  Premiér Andrej Babiš to odmítá a tvrdí, že jeho syn trpí schizofrenií a novináři zneužili nemocného člověka k připravené kampani proti němu [celá zpráva].

  Demonstrace na Staroměstském náměstí
  FOTO: Novinky
  Hlasování vláda ustála
  Skandál vyvolal emoce u politiků, především pak poslanců z opozice, kteří po premiérovi žádali demisi [celá zpráva], k čemuž se později přidal i Senát [celá zpráva]. Na tuto výzvu reagoval Babiš prohlášením, že nikdy ze svého postu neodstoupí [celá zpráva].

  Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, které kabinet ustál.

 8. Zdeněk Gryc říká:

  když kreslíte Werfen, je tak zajímavej,
  že se dá kresba těžko zvorat

  Kam orli nelétají
  ČT 2Dnes20:00 › 22:35Vyhledat na Seznam.cz
  Kam orli nelétají

  Slavný válečný snímek Kam orli nelétají pojednává o odvážné operaci speciálně složeného komanda výsadkářů, kterému velí major Smith (Richard Burton). V týmu elitních britských specialistů na přežití v týlu nepřítele je jediným zástupcem spojeneckých vojsk poručík Schaffer (Clint Eastwood), příslušník americké jednotky zvláštního určení. Jejich společným úkolem je osvobození amerického generála Carnabyho, jehož nacisté drží v zajetí v nepřístupném a pečlivě střeženém horském sídle Schloss-Adler. Generál je totiž jedním z koordinátorů pro přípravu druhé fronty a má dokončit plány pro invazi do Evropy. Z politických důvodů je proto potřeba generála osvobodit z nedobytného orlího hnízda dřív, než ho nacisté donutí promluvit. Od počátku se ovšem záchranná mise potýká s nejrůznějšími nástrahami a komplikacemi. Již během úvodního seskoku za záhadných okolností umírá radista výpravy a celá skupina je brzy vyzrazena a zajata. Celá záchranná akce se začíná proměňovat ve špinavou špionážní hru, která má nakonec možná mnohem hlubší poslání. Právě akční špionážní linka představuje jeden z žánrových motivů, který obohatil klasický válečný žánr o prvky napětí a zábavy. Snímek natočil v roce 1968 americký režisér Brian G. Hutton a v hlavních rolích se představí britští herci Richard Burton a Mary Ureová společně s tehdejší vycházející hollywoodskou hvězdou Clintem Eastwoodem. Na úspěšnou spolupráci s režisérem Huttonem navázal Eastwood o dva roky později ztvárněním hlavní role ve slavné válečné komedii Kellyho hrdinové.

 9. Zdeněk Gryc říká:

  PS. rok 1968 USA točí fim s vojáky na Wefenu,
  Naši fimaři točí ruské vojáky v Praze.

  Koukejme na to,co se točilo v 68 u hradu v Rakousku,
  a u kavárny v Praze.

 10. Fejinka říká:

  Jen by mě zajímalo, kdo je opravdovým organizátorem těch všech současných protestů v „matičce Praze“. Kdo za tím stojí, je to opravdu hodně podobné tomu, co se děje na Slovensku. Když k tomu přidám ty různé e-maily, co chodí po internetu, že si na ty „demonstrace chodí lidé „přivydělávat“ od 500 Kč až po 2500 Kč, včetně udané adresy kde ty peníze dostanete, tak co si o tom všem myslet. Opravdu hezká demokracie „počesku“. Je otázka času, kdy se konečně probudí ta majorita a udělá svoji demonstraci.

 11. pozorovatel říká:

  Není to nakonec jedno. Je to možná soutěž o ovládnutí kolonie- zlatého vejce, ale pro běžného pracujícího se stejně nic nezmění. Zůstane mu tvrdá práce za třetinový peníz proti Západu a téměř nulové sociální jistoty. A jestli vládne Bureš, nebo Šláfenberg nebo ten co je zase ožralej, zloděj zlodějská…….. nemá zásadní význam, jsou to jen loutky ve hře na demokracii.

 12. XXXXX říká:

  Fejinko ty už taky hulíš jako Gryc?

 13. Berka říká:

  Pane Fejinko…kdyby mi někdo nabídl za dvě tři hodiny 2500, tak tam taky pojedu. Vemte si, že jenom tisícová účast by znamenala pro onoho tajného organizátora útratu dva a půl miliónu (plus další prachy organizátorům, pořadatelům, tisk transparentů – takže třeba trojku). A ty peníze se jako vezmou kde ? Jasně…Kalousek. Ze svýho, co si nakrad (dodneška na něj nikdo nepodal trestní oznámení, ale je to prej největší zloděj)…

  Uvažujte. Jaký je asi potenciální politický zisk z jednotisícihlavé demonstrace (což na Václaváku vypadá jak v Jihlavě fronta na ranní trolejbus) ? V podstatě nulovej. A náklady přitom tři mega ? Proč by je milej Kalousek (nebo kdokoliv jinej, to je přece jedno) raději neutratil normálně ve volební kampani ? Když by pro něj tahle částka za jednu blbou malou demonstraci byla normální, převálcoval by před volbama Babiše i s jeho koblihama jako nic.

  To jsou ty grycovské řetězové hoax maily…

 14. Dvořák říká:

  Kalousek je tak provařenej,že by mohl utrácet miliardy a ve volbách by neuspěl. Teda pokud by si je celý nekoupil 😀 A zbytek tý slavný demo opozice podobně. Tohle je možná jediná šance. Tím netvrdím,že to tak je,to je jen úvaha. No na slovensku to vyšlo,tak proč to nezkusit.

 15. Venca říká:

  Jo,asi jako když Rathovi příznivci tvrdili, že padesát policajtů strčilo chudákovi Davídkovi do krabice čtyři míče. Kde by se ale ty prachy vzaly, to už říct nedokážou. A že by každej z těch policajtů musel dostat dalších padesát litrů, aby to někde neprokecl, to taky nikomu hlavou nevrtá.

  Jak píše Berka, tohle je fakt naprostá hovadina. A jak by milej tajnej Bakalo-kalousčí „investor“ věděl, kolik mu přijde lidí, aby si nachystal tolik peněz ? Ono vůbec – aby byla jakákoliv demonstrace v rozlišovací schopnosti politiků, muselo by tam přijít sto tisíc lidí a pak by ty náklady byly přece jen trochu astronomické. Navíc by těžko byl někdo tak blbej, aby uveřejňoval jakoukoliv adresu, kde se dají peníze převzít. To by se dávalo jedině pěkně z ruky do ruky přímo na akci.

  Babiš snad není provařenej ? Stejně jako má Endy stádečko svých věrných příznivců, stejně tak ho má Kalousek a kdokoliv jinej. Jde jen o to, kdo nabídne větší koblihu zdarma, nebo větší slevu na vlak.

 16. Zdeněk Gryc říká:

  MORÁLNÍ PRÁVO ČTENÁŘE A MORÁLNÍ POVINNOST AUTORA

  „Jsem si vědom toho, že v dnešní době bezohledné nemorálnosti je zvláštní apelovat čímsi takovým, jako je morální právo.“
  ——————————————————————-
  MORÁLNÍ PRÁVO ČTENÁŘE je, možnost znát a chopit v tomto 100 LETÍ osobnost autora.

  Jána Lauka, který v tomto 10 LETÍ píše jako Ján Lauko | Čtvrtek, 4. 2. 2010 v 12:10.

  Autor se pouze představí fotkou s přezíravě blaseovaným úsměvem a thesí s reklamním sloganem:

  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

  V prostoru západní demokracie je otevřenost autora, jakož i jeho právo psát volně a bez následků svůj názor, naprosto běžné.
  Pokud má autor čisté ruce a úmysly nemá se za co stydět a může se struně představit, tak jako ostatní blogeři a komentátoři.

  Leč vždy po nějaké době „na topole podle skal“ neznámý humanista opět zatleskal.

  Úvaha o páde výtvarného umenia
  Ján Lauko | Čtvrtek, 4. 2. 2010 v 12:10
  Umenie je jediným odvetvím ľudskej činnosti, ktorá sa dokázala zachvievať po dlhé stáročia v súlade so Zákonitosťami vo stvorení. Avšak v dobe vrcholiaceho temna na zemi, vyznačujúcej sa domýšľavou pýchou v neobmedzené schopnosti ľudského rozumu nakoniec padlo aj ono.
  V čom teda spočívalo tajomstvo veľkosti umenia . . .

  V politice je dobrým uměleckým trikem hlásat:

  „že v dnešní době bezohledné nemorálnosti je zvláštní apelovat čímsi takovým, jako je morální právo.“

  U autora je morálním právem uvést kdo je, odkud vítr věje, co kde už za ta léta,
  Kristu bohulibé činnosti jinde a pod jakým jménem napsal:

  „Pochopení toho, jak přesně to funguje si přibližme na příkladu Krista, vcházejícího do Jeruzaléma, když ho nadšený dav vítal jako nového židovského krále. Mnozí židé totiž doufali, že se právě pod jeho vedením vzbouří proti Římu a nastolí svobodné, svrchované židovské království. Boží království svobody a míru na zemi!
  Avšak Ježíš jim zdůrazňoval něco úplně jiného! Upozorňoval: boží království je ve vás! Těmito slovy naznačoval židům, ale i nám všem, že skutečné království nebeské a s ním spojená pravá svoboda mohou vzniknout pouze směrem zevnitř navenek. Nikdy ne pouze čistě vnějším, pozemským úsilím, ale vždy jen z toho vnitřního, skrytého a neviditelného, co je v nás směrem navenek k tomu zjevnému a reálnému.
  Svobodu tedy není možné dosáhnout pouze vnějším bojem s okupanty, otrokáři, vykořisťovateli, či manipulátory. Cesta ke skutečné svobodě začíná jedině aktivací hodnot království nebeského v nás, v našem nitru. A toto, každým jednotlivým člověkem v sobě samém vnitřně uskutečněné království dobra, spravedlnosti, ušlechtilosti a cti nakonec postupně přeroste zevnitř směrem ven, do reality království nebeského na zemi, jehož jednou ze základních hodnot je také skutečná a pravá svoboda.
  Svoboda bez jakýchkoliv vykořisťovatelů, otrokářů a manipulátorů.“

  Podivná intelektuálně – humanistické hra se jménem Krista na schovávanou, vede i zkušeného blogera k blamáži, ne?

  Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?

  PS. „Všichni tito slušní lidé si totiž vůbec neuvědomují,
  že zveřejněním výsledků vyšetřování vraždy Jana Kuciaka ztratili svou tvář a s ní také morální právo organizovat další protesty, protože tyto protesty byly již od samého počátku postaveny na lži a na falešném obvinění.“

  Všichni tito slušní lidé si totiž vůbec neuvědomují:

  Že vražda Jana Kuciaka se „povedla“.

  S objednanou vraždou Sabiny Slonkové je to naopak
  a možná že další objednávka na vraždu nehrozí, neboť aktuálně to vypadá, že:

  S advokátem na novináře je to jistější a ekonomičtější než s vrahem na Slonkovou.

  Kdo je Ján Lauko se neví, ale

  Sabina Slonková je významná česká novinářka, která působí v oblasti investigativní žurnalistiky. Od roku 1991 pracovala 12 let v deníku MF Dnes. Od roku 2003 byla členkou redakce deníku Hospodářské noviny. V roce 2005 byla jedním z členů týmu, který založil internetový zpravodajský portál Aktuálně.cz, působí zde jako novinářka dodnes. Ve svých reportážích se zaměřuje na témata korupce, klientelismu, financování politických stran a také finanční machinace ve státních firmách.

  V roce 2002 psala o korupci na ministerstvu zahraničí v kauze pronájem Českého domu v Moskvě, v které měl prsty generální sekretář ministra zahraničí Karel Srba.

  Srba si posléze objednal vraždu Slonkové,

  kterou měl provést recidivista Karel Rziepel přezdívaný Citron.
  Ten však vše udal na policii. Poté byl Srba zatčen a odsouzen soudem.

  V roce 2001 napsala spolu s Jiřím Kubíkem knihu o zákulisních praktikách v české politice s názvem Tíha olova A co jsme do novin nenapsali.

  V únoru roku 2009 dostala od soudu pokutu,
  protože odmítala uvést jméno svého zdroje,
  od kterého získala záznam schůzky lobbisty Miroslava Šloufa s kancléřem prezidenta Václava Klause Jaroslavem Weiglem v hotelu Savoy,
  kteří se setkali kvůli prezidentské volbě a možnosti získání některých hlasů z ČSSD.

  Za Slonkovou se postavila redakce Aktuálně.cz a také Syndikát novinářů.

  Za svou výbornou práci získala řadu ocenění. Dostala cenu Ferdinanda Peroutky za investigativní žurnalistku, novinářskou cenu K.H. Borovského, a v roce 2008 cenu 1. června za přínos demokracie.

 17. Svatopluk Beran říká:

  Jen dodatek k Rathovi. Aby to bylo řečené celé. Rathl snížil náklady které byly na rozprodej a opravy nemocnic ve středočeském kraji nastavené již od Bendla a z kterých by si přikradl Bendl. I u ještě takto pokrácených si Rath ,,dokázal přikrást,, tehdá běžným způsobem. Otázkou tedy též je. Nasadila by policie za vlády ODS a ministra vnitra Langera odposlechy i na Bendla? Potvrdila by poslankyně ODS Němcová z jiízdy na dálnici zatčení Bendla, aniž by kdy měla tak jako za Ratha, jaké koliv zkušenosti z povolením k policejní akci na zatčení poslance v imunitě? Ale to se opět vracíme do porevoluční doby nastavené ODS a Klausem, kde šlo o cílené vykradení státu a přivedení jej do celosvětového konglomerátu dlužníků. Stejně tak jak to provedli v Chile a Argentině BOSTONŠTÍ HOŠI, v ŘECKU GOLDMEN SATCH, tak u nás stačilo jen zadat správně poučeným jako byli především neoliberál KLAUS, DLOUHÝ i jiní zkušenosti, jak převézt z diktatur do nové finanční struktury další země a přitom si je připravit k nekonečnému placení vazalských daní. No a my máme teď demokratické privilegium zde o tom otevřeně s panem Grycem debatovat, aniž by nás represívní složky dusily, jako například pana Jirouse nebo Havla.

 18. Svatopluk Beran říká:

  Za Slonkovou se postavila redakce Aktuálně.cz a také Syndikát novinářů.

  Za svou výbornou práci získala řadu ocenění. Dostala cenu Ferdinanda Peroutky za investigativní žurnalistku, novinářskou cenu K.H. Borovského, a v roce 2008 cenu 1. června za přínos demokracie.

  Každý z nás si zde může udělat svůj názor, co to vlastně ten ČESKÝ SYNDKÁT NOVINÁŘŮ a jakou úroveň hodnověrnosti asi má. Dělat reportáž z člověkem který je duševně nemocný? Zajděte si pane Gryc třeba v H. Brodě nebo i v Jihlavě do psychiatrických nemocnic a ptejte se potají pacientů na jejich rodiče a jak by si představovali svůj život. Já jen aby jste si to malinko srovnal v hlavě co podporujete vy a český syndikát novinářů za HNUS. Je jasné že může mít Babiš vliv na policii a starat se o to aby jeho děti nikdo kromě doktorů a policie neobtěžoval a že to zrovna nemusí být košer. Ale tento způsob tahání RÁDOBY INVESTIGATIVNÍ NOVINAŘINY do politického dění za přispění tajného natáčení postižených občanů a rozmlovy s nimi, může snad jen osoba která zkušeně proplouvala s komunisty socialismem. Jinak mi tento váš osobní postoj nedává smysl.

 19. Daňový soumar říká:

  Koukám, že máte ty psychiatrické nemocnice obšlápnutý. Byl jste se v rámci toho pátrání optat i u p. Kratochvíla z Icomu? No jo, to je určitě jinej případ. Zatímco v případě Babiše máte všechny informace pokupě, že jo? Někdy se ptám, co jsou odpůrci Kalouska a spol. schopni skousnout a do čeho nás jsou ochotni zavlést. Kdyby jim někdo slíbil, že své politické odpůrece povraždí, tak ho zřejmě budou nosit na ramenou. Chyťte se s Fejinkou za ruce a šupajdite do první psychiatrické ordinace… Dopouručuji si přečíst článek pana senátora Golaně. Tedy pokud jste schopen si vytáhnout „postiženou“ hlavu z Babišova zadku.

 20. Zdeněk Gryc říká:

  Dík za názor,

  je smůla, že tak velký boháč má obě děti psychicky vadné,
  že ani neví, tedy syn, co podepsal za majetečky.

  Ovšem je dobré, že mu odborně na Krymu, našel manžel jeho psychiatričky Protopopov,
  ( doufejme, že správnou – svéprávnou) přítelkyni.

  Trump, Babiš i Putin mají štěstí podobně jako Paroubek, že si zakoupili novou ženu.

  Putin moc nevěří tamějšímu zdravotnictví, takže jeho judistka-podnikatelka rodí jeho dítě v Lausagne. Také Putinova dcera, nebo spíše její muž, má po rozvodu také problémy s miliony, nebo miliardami dolarů, že ?
  Babiš zase nevěří jak se nedávno vyjádřil v právo v CZ. Sichr je sichr, Švýcarsko a jeho banky.
  Leč ta migrace či emigrace dětí po-tentátů je zajímavá.
  Už se pomalu zapomnělo, kde žili Putinovy děti se jménem po pra-babičce.
  Je dobře, že Zemanova dcera je v Londýně,
  Babiš junior mimo aktuální střelnici na Krymu.

  PS. Bylo by dost zajímavé, kdyby autor blogu uvedl, zda též publikuje na Slovensku, zejména v Nitře
  (Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře.)
  V JL najít a seřadit epištoly pana Lauka je jasné, ale uvést co kdy napsal do Moskevských listů, by jistě čtenáře JL zajímalo, tedy jednoho určitě.

 21. Venca říká:

  Ty seš vážně nemocnej. Jak říká Beran, fakt si zajdi do některé té psychiatrické ordinace.

 22. Svatopluk Beran říká:

  Daňovej najdi si zpětně mé příspěvky ohledně Kratochvíla. V tom jsem táhl za jeden provaz s panem Klukanem a hlavním oponentem nám byl Vladimír V. Dále Babiš nemá coby dominantní byznismen v politice vůbec co dělat, nikdy jsem ho nevolil a ani nebudu, to už jsem tu napsal mnohokrát, je to pravičák jak vystřelený z praku a zloděj, který dnes jen chytře používá některé levicové projekty. Nemluvím v prospěch Babiše, celou dobu mluvím v případě Babiše mladšího o novinářské etice a o tom jak rádoby standartní pravice je schopná sahat primitivně do politiky proti jinému pravičákovi, který jim kazí jejich penězovody levicovými projekty tak, aby si zaručil dlouhodobý střední elektorát jak na pravici tak na levici. Za dobu svého vládnutí si pak přidá k těm nakradeným miliardám i rádoby ,,legální miliardy,, umožněných zákony, která pro své firmy prosadi během své vlády. Hlavní zisk však teprve přijde až odejde z politiky a se svými penězmi bude dále pracovat na podkladě známostí s nejvyššími byznismeny a politiky, které si nakontaktoval coby předseda české vlády.

 23. Svatopluk Beran říká:

  Zdeněk Gryc říká:
  Úterý, 27. 11. 2018 v 13:54

  Dík za názor,

  je smůla, že tak velký boháč má obě děti psychicky vadné,
  že ani neví, tedy syn, co podepsal za majetečky.

  Buď te rád pane Gryc, že na tom tak nejste s dětmi, no a že je využil je jasné a o to je tovětší lump. Právě proto se má o to starat jen policie ve spolupráci s psychiatry a ne část pokleslé novinářské chátry či politické. Bohatě stačilo kdyby Slonková napsala něco o zneužívání Babišem svých dětí a že to řeší policie. Záležitost že je natolik lidsky komplikovaná, že jí novinářská a lidská morálka neumožňuje podat vysvětlení a že už to policie řeší.

 24. XXXXX říká:

  Beran: Daňovej totiž není somár, ale vůl. Jediný co umí je plkat o komunistech a babiších.
  A Slonkovou by měl někdo pořádně prošťouchnout aby dostala rozum. Kde ale onoho hrdinu najít.
  Jo a Gryce by měli taky šťouchnout.

 25. Venca říká:

  XXXXX, to neříkej, on si to zkopíruje a budeme to tady pak číst další dva roky…

 26. XXXXX říká:

  Jo pravda. Tak Zdendo, to je úplně jinej Gryc z jiného blogu. Takovej ten anonym.

 27. Zdeněk Gryc říká:

  SESTAVA JE KOMPLETNÍ,

  jenom „čtenář“ se zde podepisuje jako „pozorovatel“,
  ale rétorika. . . Šláfenberg. . . je obdobná:

  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.

  1. Zdravím XXXXX a Staníka.
  Nevím, jestli si to tady přečtete, jednak nad každou diskuzí visí Damoklův meč v podobě admina,ale ze zásady nepíšu na blogy.
  Jen si tam občas něco přečtu, ale to tisíciřádkové blouznění pana ZG nikoliv, kam bych přišel.

  Ale pro XXXXX: za to ohodnocení pana Fürbachera 1000 bodů.
  Zakomplexovaný Američan z Vysočan by si měl uvědomit, že každý zbabělý utečenec je ubožák a neradit.

  A pro Staníka: Ty chlape, tak já jsem u tebe debil?
  No počkej, máš to u mne jako v záložně. Ale určitý rozdíl proti panu ZG tady je:

  On se v záchvatu grafománie zmítá ve smrtelném chropotu,
  zatímco já jsem se tomu docela zasmál.
  Jen počkej ty kujóne, u piva si to vyříkáme.
  Tak pánové, dobrou noc !
  čtenář | 2017-01-26 20:46:33 | Reagovat

  A totéž platí i pro Vencu. Perfektni !!! Palec nahoru !!!
  čtenář | 2017-01-26 21:30:54 | Reagovat.

  Zdeňku, dovol mi malou intimní otázku !
  Najdeš si při tom smolení duchaprázdných blogů, na kterých nejčastěji diskutuješ sám se sebou nebo vymýšlíš mlácení prázdné slámy na různých replikách, či při neustálém tlučení do kláves CTRL+C a CTRL+V, pošetilém tapetování a kopírování čas na to, aby sis došel na WC ? Abys nedopadl jako Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg von Wopěnka s jeho „saprlot, zase chloušička, Johan, čistá plena, ale chonem !“

  čtenář | 2017-01-27 11:45:36 | Reagovat
  ————————————————————————
  „A Slonkovou by měl někdo pořádně prošťouchnout aby dostala rozum. Kde ale onoho hrdinu najít.“
  Už se stalo, vražda objednána, vrah najat:

  S advokátem na novináře je to jistější a ekonomičtější než s vrahem na Slonkovou.

  Sabina Slonková je významná česká novinářka, která působí v oblasti investigativní žurnalistiky. Od roku 1991 pracovala 12 let v deníku MF Dnes. Od roku 2003 byla členkou redakce deníku Hospodářské noviny. V roce 2005 byla jedním z členů týmu, který založil internetový zpravodajský portál Aktuálně.cz, působí zde jako novinářka dodnes. Ve svých reportážích se zaměřuje na témata korupce, klientelismu, financování politických stran a také finanční machinace ve státních firmách.

  V roce 2002 psala o korupci na ministerstvu zahraničí v kauze pronájem Českého domu v Moskvě, v které měl prsty generální sekretář ministra zahraničí Karel Srba.

  Srba si posléze objednal vraždu Slonkové,

  kterou měl provést recidivista Karel Rziepel přezdívaný Citron.
  Ten však vše udal na policii. Poté byl Srba zatčen a odsouzen soudem.

  V roce 2001 napsala spolu s Jiřím Kubíkem knihu o zákulisních praktikách v české politice
  s názvem Tíha olova A co jsme do novin nenapsali.

  V únoru roku 2009 dostala od soudu pokutu, protože odmítala uvést jméno svého zdroje,
  od kterého získala záznam schůzky lobbisty Miroslava Šloufa
  s kancléřem prezidenta Václava Klause Jaroslavem Weiglem v hotelu Savoy,
  kteří se setkali kvůli prezidentské volbě a možnosti získání některých hlasů z ČSSD.

  Za Slonkovou se postavila redakce Aktuálně.cz a také Syndikát novinářů.

  Za svou výbornou práci získala řadu ocenění.
  Dostala cenu Ferdinanda Peroutky za investigativní žurnalistku,
  novinářskou cenu K.H. Borovského,
  a v roce 2008 cenu 1. června za přínos demokracie.
  ———————————————-
  Zpět k záhlaví blogu:

  „Občanské protesty na Slovensku začaly bezprostředně po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně. Takříkajíc pár hodin po vraždě vyvstalo podezření, že v ní má jistým způsobem prsty vládní strana Směr.
  To vyvolalo velkou vlnu pobouření, na základě čeho vyšli slušní lidé do ulic, žádali demisi vlády a nové, předčasné volby.“

  Dost podobné 17. listopadu 2018 v CZ, že?

 28. Svatopluk Beran říká:

  „Občanské protesty na Slovensku začaly bezprostředně po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně. Takříkajíc pár hodin po vraždě vyvstalo podezření, že v ní má jistým způsobem prsty vládní strana Směr.
  To vyvolalo velkou vlnu pobouření, na základě čeho vyšli slušní lidé do ulic, žádali demisi vlády a nové, předčasné volby.“

  Dost podobné 17. listopadu 2018 v CZ, že?

  Hodně zhodné po tom co dnes víme. Vrahové jsou úplně jiní lidé než ti co byly v náznacích obviněni a povstalo celé slušné Slovensko. Prostě ovce, zatažené do politiky.

  Je úžasné jak se dnes mluví o tom jak musíme mladé lidi učit jak rozpoznat NEWSFAKE. Úplně by stačilo učit je historii tak jak skutečně proběhla a ne tak jak se momentálnímu režimu hodí. Typickým nejposlednějším příkladem je akce presidenta Zemana, který chce abychom přenesly naše velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. Ale je to jasná IGNORace rezoluce OSN. Ať si říká president co chce, ale aťi naši demokratičtí novináři pokaždé za takovou zprávou jasně občanům řeknou, že je to porušení REZOLUCE OSN. Když budou novináři takto jasně dávat zprávy o událostech do skutečných historických kontextů, nebudou už občané takové ovce jako jsou. Třeba nezmění svůj názor, ale to už bude jeho věc, pravdivou skutečnost bude znát. Každý nemá čas a ani ho nebaví politická historie nebo i běžná historie, víc ho baví třeba chodit na cvičák se psem, hrát hokej, být vedoucí junáku, starat se o zahrádku, prostě dělat především to co ho baví. Proto je tak důležitá NOVINÁŘSKÁ ETIKA, aby si každý z nás ze skutečností které kolem nás probíhají nebo proběhly, mohly vytvořit pravdivý obraz a následně reálný požadavek na politika, který by ho mohl zastupovat. Jenomže je to stejné jak za církve, nebo za komunistů. ,,My máme tento pohled na událost a ty ji musíš mít stejnou, protože my jsme ti správní. A nebo u proběhlé události neřeknou vůbec nic.

 29. Daňový soumar říká:

  😀 Marian Kočner má blízko k viacerým politikom Smeru-SD. Robert Fico bol dokonca susedom Mariana Kočnera v Bonaparte. Kontroverzní podnikatel Marián Kočner, který má vazby na slovenské podsvětí, se donedávna mohl chlubit úzkými vztahy se slovenskými politiky. Přátelil se s expremiérem Robertem Ficem i bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem. Teď ale od něho jeho vlivní známí dávají ruce pryč.

  A Babiš že je pravicový politik? No tak to se mu povedl majstr štyk, že vybrakoval voliče KSČM a ČSSD :D. No a teď s jejich podporou vládne. A Slonková? To je přeci hyena největší. Jak si mohla vůbec dovolit zjiŠťovat něco o Babišovu synovi, když všichni věděli, jak to s ním je. Je to odporné.

 30. Svatopluk Beran říká:

  https://zpravy.idnes.cz/vrazda-jan-kuciak-slovensko-policie-najemna-novinar-fyv-/zahranicni.aspx?c=A180927_071308_zahranicni_remy

  Druhý, nebo třetí nejbohatší člověk v ČR je levičák? Tak to je úvaha génia moderního světa. Babiš je prostě jen o malinko, skutečně ,,malinko,, chytřejší pravičák, než jste vy. Proto vy jste tam kde jste a on tam kde je. Vy a vám podobní nenasypete levici vůbec nic a že těch levičáků v republice je, zatím co on si nechá od té své huby něco skápnout i mimo pravicový ubrousek, což pro vaší inteligenci a nenasytnost je těžko pochopitelné a proto on má miliardy a vy platíte poze daně ze své inteligence. 🙂

 31. Svatopluk Beran říká:

  A Slonková? To je hyena největší. Stejně jako Julínek nebo ten prcek jeho mluvčí, když se rozhodli, aby byly typem nastavenÍ poplatků ve zdravotnictví NEMOCNÍ solidární z NEMOCNÝMI.

  Slonková se i přes své minulé úspěchy projevila jako lidská HYENA. Buď už jí ty úspěch přerostly přes hlavu a ztratila novinářskou soudnost a lidskou morálku, nebo taková byla vždy a jen se zachovala jako Havel. Nic míň, nic víc, prostě zvládla levici, ale nezvládla tlak elitního myšlení světa.

 32. Daňový soumar říká:

  😀 jako vždy Beran, tak i teď nezklamete. Prostě si vyberete jen to, co se vám zrovna hodí do krámu. Důležitější než vrah je objednatel 😉 . https://zpravy.idnes.cz/kuciak-vrazda-kocner-novinar-slovensko-policie-objednal-pkb-/zahranicni.aspx?c=A181003_231419_domaci_elka

 33. Daňový soumar říká:

  Jen bych ještě podotknul, všimněte si té podobnosti Kočnera a jeho přístupu k novinářům s některými našimi politiky. První co se po zveřejnění reportáže o Babišovi ml. děje je pokus dehonestovat Lukačoviče, vyhrožovat jeho rodině a zatahovat to toho ČT. Zřejmě podle mustru já vlastním a ovlivňuji média takže …. Babiš je nepochybně bohatý podnikatel. Ovšem s temnou bolševickou minulostí. A to zřejmě levicově orientované voliče imponuje.

 34. Zdeněk Gryc říká:

  Doufejme, že již na závěr:

  Autor blogu Ján Lauko není profesorem na universitě v Nitře !

  To ale nikterak nevylučuje,
  že to píše „cui bono“,

  profesor politických věd na Lomonosově universitě v Moskvě,

  nebo jeho asistentka s báječným poprsím.
  Pracovní knížka tam má rudé desky, že ?

  Takže raději aktuálně o vile Thugendhat, dnes 14:20

  Podívejte se na rozhovor se Simonem Mawerem o invazi v roce 1968, české odvaze a vášni pro československé dějiny. (Video: Adam Junek, Seznam.cz)
  Jste malý desetimilionový národ uprostřed Evropy, ale světu jste dali řadu osobností globálního významu.

  A často na to zapomínáte,
  vysvětluje svou vášeň pro české dějiny Simon Mawer,
  autor románu o brněnské vile Tugendhat a teď nově i o pražském jaru.

  ČLÁNEK
  V létě roku 1968 s kamarádem stopovali po Evropě a byli v jižním Německu.
  „Chtěl jsem jet do Prahy, ale nakonec jsem kamaráda nepřesvědčil,“ říká britský spisovatel.

  „Pro nás bylo fascinující, jak se věci v Československu vyvíjely,
  byla to obrovská naděje a pak přišla ta rána v podobě invaze,“
  popisuje ve Výzvě britský Simon Mawer,
  kterého u nás mimo jiné proslavil román Skleněný pokoj popisující osudy vily Tugendhat.
  Na rozdíl od něj, hrdinové jeho nového románu Pražské jaro
  se při stopování Evropou z jižního Německa do Prahy vydají.

  NEJVĚTŠÍ BLBOSTI POLITICI DĚLAJÍ Z JEŠITNOSTI, ŘÍKÁ KAREL SCHWARZENBERG

  „S PUTINEM VYVŘELO NOHAVICOVO SOBECTVÍ.“ JIŘÍ ČERNÝ O PUŠKINOVĚ MEDAILI A NEČEKANÉM PÁDU KOMUNISMU

  „Události roku 1968 ukazují, že Češi byli nesmírně odvážní. Odvážně zkusili jít vlastní cestou a zreformovat komunismus. Odvážně se postavili invazi, která ukázala nám na Západě, dokonce i italským či francouzským komunistům, že zevnitř ten systém reformovat nejde,“ říká Mawer.
  Čím jej česká historie tak uchvátila, že o ní sepsal oceňovaný spisovatel již třetí knihu? Jak se mění pohled na pražské jaro a normalizaci s postupujícím časem? Která osobnost českých dějin jej nejvíce oslovila? A čím mu události okolo anexe Krymu připomínají tragické momenty českých dějin?

 35. Venca říká:

  Samozřejmě, že pan Lauko není profesor na univerzitě v Nitře, jak kdesi vyštrachal bývalý Venca.

  Najdete ho vy tupče mnohem blíž.

  Fascinuje mě váš vnitřní svět – jak s neochvějným přesvědčením dokážete zaškatulkovat lidi. Nemluvím teď o tom, že když má někdo nick „Venca“, tak je to přece stoprocentně Václav a když je někdo Václav, tak to samozřejmě musí být Dvořák a když už se někdo takhle jmenuje, tak jedině syn autora slavného článku ze dne 25.2.1975 z Jiskry, na jehož základě začali být jihlavští architekti pronásledováni, vězněni a mučeni. Mimochodem, jak jsme měli možnbost si přečíst, jste přesvědčenej, že ten opileckej redaktůrek Dvořák vás udal estébákům. Potvrzené to ale nijak nemáte. Jen to prostě VÍTE. Takže to tak prostě je a musí to být pravda.

  A to samé ten chudák Lauko – sice asi hodně naivní a pro praktický život nepoužitelný, ale jinak naprosto neškodný a nikomu neubližující humanista a mentor, je u vás z neznámého důvodu zcela nevyvratitelně tajný agent Putina. Přitom zrovna vy se tak rád oháníte křesťanskými hodnotami. Možná byste se mu měl omluvit, vy zažluklý vševěde…

  http://www.ccsh.cz/no.php?obec=268

 36. Zdeněk Gryc říká:

  HOAX

  In principio erat Verbum

  Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?

 37. Berka říká:

  Tak to je gól. Farář – zaprodanec ruska…Jako blahé paměti Plojhar.

  Ale Gryc ho odhalil 🙂

  To chce potlesk !

 38. Zdeněk Gryc říká:

  HOAX č. 2 ?

  porovnat foto

  Jána Lauka s
  Mgr. Ján Brian Kenneth Lauko (farář)

  Případně se optat
  mobil: 604 364 289 | e-mail: jbkl@hotmail.sk

  Brian Kenneth ? spíš USA ne ?

  Na universitě v Nitře se k němu nehlásili, že ?

 39. Zdeněk Gryc říká:

  Václavu Dvořákovi v Jihlavských listech
  Milanu Dvořákovi v Jiskře:

  ČEST PRÁCI !

  Milan Dvořák nebo Václav Dvořák, jeden ze „7 statečných“ Foldyny?

  Milan:

  „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn. Nestane se tak a je to moudré. Mnohem víc mu to bude slušet třeba u kostelíčka sv. Jána na Kalvárii, či na jiném místě. Všimněte si však, že vpravo na mostě /směrem od Jánů/ je naň pamatováno příslušným místem. Projektant tu pozorně dbal historie uchování památky, možná dokonce umělecké památky. My bychom teď měli pamatovat na to, aby ono prázdné místo vyplnila třeba socha sportovce, jako symbol mládí obyvatel sídliště, jež by také byla doplňkem stojících a připravovaných sportovišť.
  Nezůstaňme však jen na polovině poučení. Byl a po desetiletí žil plným životem dnes již zbouraný blok domů U Jánů – i s hospodou. Ta hospoda s jejím okolím nebyla také obyčejným místem, pokud jde o dělnické hnutí Jihlavy a Jihlavska. Tady se vlastně bojovalo na sociálně demokratické levici o vznik komunistické strany v městě. Bližší nechť řeknou historici, ale příslušné městské orgány a komunisté v nich by si měli vzít za své uchování podobné tradice. Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení památníku 1. prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města, na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval. Domnívám se, že nestojí nic v cestě tomu, abychom odhalili (dříve či později) památníček událostem dělnického hnutí na zmíněném místě U Jánů. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude zřejmě pozdě. Tady – i jinde. MILAN DVOŘÁK

  Václav:

  Před delší dobou vložil do JL článek Václav Dvořák, kde dlouze popsal hrdinský čin, jak v rámci autogramiády knihy Albrightovou během pražské autogramiády ji předložili k podpisu plakáty a požadovali, aby je podepsala. Jde zřejmě o článek, kde se touto “ HRDINSKOU AKCÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU NA ÚROVNI HAAGU“ pochlubil Václav Dvořák. Článek vložený do Jihlavských listů končí těmito slovy:

  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/demonstranti-vynadali-madeleine-albrightove-pri-autogramiade-pbn-/zpravy-domov.aspx?c=A121023_192859_ln_domov_kim

 40. Berka říká:

  Víte co je HOAX ? Už jsem vám několikrát radil, abyste neužíval cizích slov a odborných výrazů, když to neovládáte. Zřejmě jste myslel FAKE, že. Ale to je u vás normální, že máte všechno trošku popletené.

 41. Zdeněk Gryc říká:

  TO NIC,

  hlavně nepřestávejte tleskat po 1/2 noci

 42. Zdeněk Gryc říká:

  Hoax – Wikipedie

  https://cs.wikipedia.org

  Hoax ([houx], anglické slovo ze 17. století) obecně označuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu, něco jako s velkou láskou…

  Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?

 43. Svatopluk Beran říká:

  jako vždy Beran, tak i teď nezklamete. Prostě si vyberete jen to, co se vám zrovna hodí do krámu. Důležitější než vrah je objednatel 😉 . https://zpravy.idnes.cz/kuciak-vrazda-kocner-novinar-slovensko-policie-objednal-pkb-/zahranicni.aspx?c=A181003_231419_domaci_elka

  Kde tam čtete DS že to udělal? Že byl odsouzen. Tím ho neobhajuju, jen to tam prostě nevidím.

 44. Svatopluk Beran říká:

  Daňový soumar říká:
  Středa, 28. 11. 2018 v 11:53

  Ovšem s temnou bolševickou minulostí. A to zřejmě levicově orientované voliče imponuje.

  Nemyslím si že většinovým levicovým voličům imponuje BOLŠEVISMUS a už vůbec nevěřím tomu, že Babiš byl BOLŠEVIK. To jsou pouze slaboduché pravicové kecy. Prostě uměl a umí proplouvat režimi tak jako mnoho dnešních jiných pravičáků. Třeba Dlouhý, Kubera atd. atd. Jsem přesvědčen, že mnozí levicový voliči ho volí proto že je ochoten, ale to už jsem tu psal několikrát pochopit, že musí zaplatit i olej do stroje, aby se stroj nezadřel. Zatím co vy šetříte i na oleji do, čímž si samozřejmě zvýšíte zisk během čtyř osmi let, ale pak se stroj pravidelně zadře a vy jen čekáte až levice opět během čtyř pěti let stroj zrenovuje a vy ho opravený opět čtyři osum let budete využíváte bez údržby. Váš NICK o této vaší jednoduchosti dostatečně vypovídá. D A Ň O V Ý S O U M R 🙂

 45. Berka říká:

  Gryc – jo. Slovo ze 17. století. To by vám časově odpovídalo. A že jste z té vámi oblíbené (a věřím že i štědře sponzorované) wikipedie nezkopíroval hned i tu další větu o tom, co to znamená v elektronické komunikaci (a vážně nevím co jiného než elektronická komunikace by zdejší diskuse mohla být). Protože si opět tvoříte svoji vlastní pravdu…

 46. Berka říká:

  Pane Berane, já bych to trochu poopravil.

  Babiš skutečně přikapává olej do stroje. Akorát že úplně nahovno. Kape převoďák do motoru a navíc jen proto, aby to v motoru moc nahlas nemlátilo, i když ví že jsou stejně v prdeli kroužky a že je potřeba už dávno akutně výbrus…

 47. Dvořák říká:

  Berka,buďme rádi,že mu do toho stroje nemasturbuje archiborant.

 48. Svatopluk Beran říká:

  Berka. JO, JO, JO. Naprostý souhlas.

 49. Zdeněk Gryc říká:

  takže znovu a totéž:

  ŽVASTY A POMLUVY

  na pofiderní úrovni Václava Dvořáka, který už hodně dlouho čeká a …

  Před delší dobou vložil do JL článek Václav Dvořák, kde dlouze popsal hrdinský čin, jak v rámci autogramiády knihy Albrightovou během pražské autogramiády ji předložili k podpisu plakáty a požadovali, aby je podepsala. Jde zřejmě o článek, kde se touto “ HRDINSKOU AKCÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU NA ÚROVNI HAAGU“ pochlubil Václav Dvořák. Článek vložený do Jihlavských listů končí těmito slovy:

  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/demonstranti-vynadali-madeleine-albrightove-pri-autogramiade-pbn-/zpravy-domov.aspx?c=A121023_192859_ln_domov_kim

 50. Svatopluk Beran říká:

  Možná ale budeme mít rozdílný pohled na olej. Já jsem přesvědčen, že systém jedné polosoukromé centrální banky ,,FED, , a na něj napíchnutý systém ostatních centrálních národních bank, které přes své komerční banky pomocí dluhů a plánované dvouprocentní inflace, plánovaných krizí a opět rozjetých ekonomik, je potřeba zrenovovat v prospěch většiny planety, namísto menšiny přivlastňující si téměř většinu bohatství světa. Já samozřejmě vůbec netuším jak to udělat, aby to bylo bez krve, Ale jsem přesvědčen, že na všech světových finančních universitách studuje bezpočet talentovaných ekonomických géniů. Jak jen to ale udělat, aby mysleli na většinu, namísto menšiny. Opět opakuji, nemám sebemenší problém s tím že chytřejší a výkonější musí z toho mít víc. Jde ale o hranici nebo přesněji mantinely přijatelné NEROVNOSTI a nepřijatelné NESOUMĚRNOSTI.

 51. Dvořák říká:

  Máte na mysli pomluvy vaší nevážené osoby? Ale jak jsem,snad správně,pochopil,nikdo vás tu osobně nezná a všechny komentáře vychází z toho,co jste sám na sebe napráskal a že životních zkušeností autorů.

  Žvásty? Tak to je vaše parketa. Ostatní se,každý posvém, vyjadřují k tématu.

 52. Svatopluk Beran říká:

  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/demonstranti-vynadali-madeleine-albrightove-pri-autogramiade-pbn-/zpravy-domov.aspx?c=A121023_192859_ln_domov_kim

  Já bych to viděl pane Gryc jenom jako normální nadsázku, kterou měl být zviditelněn rozdíl mezi obyčejnými občany nesouhlasícími s praktikami a mocí KOSOVSKÉ ŘEZNICE A OBCHODNICE Madalein Olbrightové při vytržení části historického území Srbska. Důsledky tohoto svéhlavého aktu Spojených Států se nám nyní promítají v Krymské a Ukrajinské krizi a může být i díky Madalein ještě hůř.

 53. Daňový soumar říká:

  No vidíte Beran, vy za vším vidíte tu „špínu“ pravičáky a já zase třeba levičáky a STBáky http://forum24.cz/zeman-babis-jak-vzniklo-tohle-spojenectvi/ .

 54. Berka říká:

  Tak samozřejmě. Dneska Porošenko poslal „zvací dopis“ do NATO. Bohužel se obávám, že amerika je docela schopná mu tam pár lodí ochotně poslat.

  Bez toho, že si myslím, že v incidentu mají prsty rusové (prostě chtějí dát najevo, že Krym a jeho okolí jsou nadále jejich nedotknutelná sféra vlivu), tak se docela podobné silové odpovědi bojím. Tam pak stačí, aby jeden natěšenec na kterékoliv straně vystřelil z lodního kanónu a může to být skutečně začátek hodně vážného konfliktu.

 55. Svatopluk Beran říká:

  DS vypadá to zajímavě a je tu podle mne dost veliká pravděpodobnost,, jisté je že zadvatelé hledají jen, jak jste napsal třeba o mne, že si použiji co se mě hodí, to co potřebovali použít. Gro u této informace bych nijak nerosporoval řekl že je pravdivé. Mám k tomu ALE. A to ale je KLAUS A ODS, kteří jak jsem už mnohokrát napsal, mohli začít poctivě stavět na ZELENÉ LOUCE reálný a soutěživý kapitalismus. Neudělali to a rozkopli dveře podnikatelskému hnusu, na který už se jen nabalují zmetci z hora z dola z prava z leva. Znovu k Babišovi, nevolil jsem ho a nebudu ho volit. Pro mne jako levicově smýšlejícího občana nemá byznismen co ve vládních strukturách dělat. Demokratický stát by měl být o levých nebo pravých ideích a velcí podnikatelé či byznismeni se musí podřídit svými vizemi nastaveným zákonům z leva nebo z prava, ne že si budou zákony stavět sami. Zeman, kterého jsem volil, není pro mne taky žádný moje guru. Neměl jsem ale v porovnání se Schwanzerbergem jinou možnost. V prvním kole jsem Zemana nevolil.

 56. Svatopluk Beran říká:

  Já se domnívám že američani do tohodle otevřeně nepůjdou. Akorát budou potají píchat kolem, aby rozeštvali vosy. Na velké země si netroufnou na to jsou zároveň jak srabové tak ale i dostatečně chytří. To co potřebují je dostat postupně na svou stranu malé země, které pak velkého medvěda uštvou samy. Putin není žádný hlupák a prošel si tajnou službou prakticky od píky, takže je mu jasné, že ty nejbližší vosy krmené z jiných luhů a hájů, musí rázně a hned v začátku držet zkrátka. To je ta druhá stránka kapitalismu vedle schopných ekonomik, neustálé vedení válek, důvody si vždycky najdou.

 57. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Beran,

  100x opakovaná lež . . . technika, kterou uplatňoval:
  . . . Dr. Paul Joseph Goebbels byl jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec, byl říšským ministrem propagandy (vedl ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu), zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera. Hitler jej ve své závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den. Byl znám svým zapáleným, energickým slovním projevem a přesvědčivým antisemitismem…

  Je poněkud zastaralá.

  Jsou zde novější techniky, které souvisí s odkazem „ideově spřízněných aktivistů“
  na to, co někdo z jejich kroužku nafilmoval nebo napsal.

  Nevšímat si meritu věci a zejména dehonestovat autora článku či komentáře.
  Praktické ukázky zdobí hodně komentářů,
  k podivnému článku autora Ján Lauko,
  —————————————————–
  který není ani profesor na universitě v Nitře,

  ani farář v Třebíči.
  —————————————————-
  Jsou to prostě, tedy v češtině:

  ŽVASTY A POMLUVY

  Za Váš komentář, kterému rozumí a si ho váží, děkuje: Zdeněk Gryc

 58. Berka říká:

  Jinak též komunistický slouha a kolaborant.

  Proboha, když vás ten fráterník bůhvíproč tak strašně vytáčí, zjistěte si jeho totožnost v redakci. Jak jsem pochopil, bombardujete je každou chvíli nečím, tak vám třeba řeknou, kdo ten putinovec ve skutečnosti je.

 59. Zdeněk Gryc říká:

  BERKA POCHOPIL…

  a napsal obvyklý

  ŽVAST + POMLUVU

 60. XXXXX říká:

  Gryci nějak se ti ty kopírky pomotaly

 61. Berka říká:

  Stavěl Gryc komunistům sídliště a paláce ? Přispíval tím k budování štastných zítřků ? Přičinil se tak o to, že totalita trvala tak dlouho ?

  Co z toho je žvást a co z toho je pomluva a co z toho jsou FAKTA ? Nikoli FAKE, ale FAKTA ?

 62. Fejinka říká:

  Berka a XXXXX: ty peníze za ty demonstrace platí někdo, komu asi o ty prachy nejde. Jako třeba Soros, možná Bakala či jedna ambasáda pod Hradem (naši „praví politici“ to nebudou). A nebude to kec. Byl jsem před 2 roky 17.11. v Praze na Národní třídě a na vlastní oči jsem viděl jak přiváželi krabice s natištěnými plakáty(hoši mluvili anglicky) proti Zemanovi a děvčata je rozdávala lidem a když jsem si je chtěl vyfotit tak mne hnali (byla tam nenápadná ochranka)…
  Jinak ty fake news či hoaxi asi moc nelžou. Byli tam jedinci, kteří to popisovali a šli si na tu udanou adresu a ty prachy dostali. Věř nebo nevěř.

 63. Venca říká:

  Fejinko, co vůbec víte o Sörösovi ? Kdo to vlastně je ?

 64. Zdeněk Gryc říká:

  Ján Lauko napsal :

  “ V ústech med, ale v srdci jed.. . . směrem k Bruselu a jeho agendě, a také směrem k USA.“

  TO JE LEITMOTIV,
  KE KTERÉMU V POSLEDNÍM AKTUÁLNÍ EPIŠTOLE JIHLAVSKÝM
  DOSPĚLA 8 LETÁ HUMANISTICKÁ, PROPUTINOVSKÁ MASÁŽ MOZKŮ

  Kterého zde přítomní anonymové našli jako:

  1/vysokoškolského profesora v Nitře
  2/faráře v Třebíči

  NENÍ DŮLEŽITÉ KDO LAUKO JE,

  ALE CO CHCE,

  VÝSTIŽNÁ JE JEHO VĚTA:

  “ V ústech med, ale v srdci jed“

  LEITMOTIVEM LAUKOVA LÁNKA NENÍ OMÁČKA, ALE KOUSKY MASA, KTERÉ OBSAHUJE:

  . . . svrhnout legitimně zvolenou vládu. S cílem vypsání nových parlamentních voleb s nadějí, že masové protesty zkompromitují vládní strany natolik, že v nových parlamentních volbách přehrají a do vlády se dostane současná „liberální opozice“. . .
  ———————————————————-
  Liberální opozice, mnohem více nakloněna směrem k Bruselu a jeho agendě, a také směrem k USA.
  ———————————————————-
  Morální právo a charakter tedy zjevně nejsou silnou stránkou slušných lidí a tento morální precedens, tato morální diskreditace značky „Za Slušné Slovensko“ vůbec nevadí ani masám, které se ve svém zvláštním neslušném boji za slušnost shromažďují na náměstích.
  Jde o „liberální síly“, usilující o ještě mnohem větší zotročení a podmanění slovenského národa západu, čemuž současná vláda alespoň částečně brání.
  na jejich mozcích se nacházejí tenké, průhledné nitky, kterými pohybují zvrácené, šedé, „liberální eminence“ v zákulisí, využívající tyto naivní loutky k tomu, aby prostřednictvím nich dosahovaly svých
  vlastních mocenských, politických, ekonomických a světovládných cílů.
  ————————————————-
  ROZHODNĚ TÍM LAUKO NEMYSLÍ SOUČASNÉ POTINOVY AKCE NA UKRAJINĚ A KRYMU
  ————————————————-
  …ale naopak cíle, které budou mít za následek demontáž jeho sociálních jistot,
  jeho zotročení, absolutně vydrancování a slepé podřízení
  světovým mocenským „liberálním elitám“,
  které neusilují o prospěch žádného národa, ale jen o prospěch sebe samých.
  Které usilují pouze o své vlastní zištné, bezohledné a mocensky i hospodářsky světovládné cíle.
  A to vše samozřejmě se slovy těch nejušlechtilejších ideálů na rtech.
  Přesně tak, jak se říká: V ústech med, ale v srdci jed.

  …záměrů choromyslných zvrhlíků, stojících v pozadí, kteří však mají dostatek prostředků na to,
  aby celému světu vnucovali své zvrácené záměry.

  …protože by bylo třeba krást i pro sebe a dopřát to také svým dobrým

  „liberálním přátelům ze západu.“

  Tyto neduhy spočívají v samotném kapitalistickém systému jako takovém,
  s celou jeho bezohlednou chamtivostí po zisku.
  ——————————————-

  ROZHONĚ TÍM LAUKO NEMYSLÍ FIRMY BABIŠE

  ——————————————————-
  Sabina Slonková říká: „Ruská propaganda je na míle vepředu“

  SPADÁ DO NÍ JEDNOZNAČNĚ ODPOR PROTI
  „liberálním přátelům ze západu.“ že ?

  Podrobněji v článku JL
  4.9.2015 Aktuality/Komentáře (26), autor:
  Petr Klukan

  Vždy je dobré vědět, kdo je majitelem daného média, říká novinářka Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz.

  Shodneme se, že rozpoznat propagandistické články je stále těžší? I díky internetu, který změnil média?
  Ano, nová média vnesla nový prvek v tom, že na internetu můžete získat jakoukoliv informaci. Myslím, že spousta lidí nedokáže rozlišit věrohodnost jednotlivých serverů. Informaci bere stejně hodnověrnou, jako když ji má z tradičního dlouhodobě prověřeného média. Takže kdokoliv cokoliv na internet umístí, spousta lidí má tendence dát v důvěryhodnosti rovnítko mezi v podstatě pofidérní zdroj a relevantní informací.

  Měla byste návod, jak v záplavě zpráv rozlišit zprávy propagandistické a jak se jim ubránit?
  Asi vás zklamu, ale univerzální recept neexistuje. Myslím, že pro propagandu, stejně jako pro jiné texty či reportáže, platí, že člověk musí být rezervovaný. Nesmí slepě věřit všemu, co se mu předkládá. Ten, kdo je zvídavý a má čas sledovat vícero zpravodajských zdrojů, je vůči propagandě i jiným „cinknutým“ zprávám více imunní. Nám všem ostatním můžu doporučit jen sledovat ty mediální zdroje, které se dlouhodobě osvědčily jako věrohodné. Ale platí to, co jsem říkala na začátku: ostražitost vůči zprávám je na místě vždy.

  Takže být ostražitý…
  To se týká i nás samotných, novinářů. Velmi často přejímáme informace ze zahraničí, aniž bychom k nim měli ten správný kritický odstup. S těmi finančními prostředky, které česká média mají, je to ale velmi náročné. Ve spoustě případů nám nezbývá, než se spolehnout na agenturní zdroje, protože redakce prostě nemají peníze na to, aby v nějaké oblasti měly vlastního redaktora.

  Evropská unie nyní vytváří speciál- ní tým, který má vymyslet taktiku boje proti ruské propagandě.
  Jsem sama zvědavá, s čím EU přijde.
  ——————————-

  „Ruská propaganda je na míle vepředu“.

  Jde o novou techniku propagandy, o které se zmiňuje novinářka Sabina Slonková,
  šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz.

  PODLE TÉTO TECHNIKY JE OBSAH – MERITUS ČLÁNKU ZCELA IGNOROVÁN
  Pozornost je odvedena do osobních nadávek, jejichž přitažlivost je okořeněna sprostotou.
  Oslovování a invektiv ke Grycovi už je moc, chce to nový blog, že

 65. Fejinka říká:

  Je to americký multimilionář maďarského původu, který tady „vrtá“ do zemí stř. Evropy a chce si hrát na filantropa. Maďaři mu již zakázali přístup do Maďarska, pokud se nepletu.

 66. Libor Furbacher říká:

  Ano Fejinko ,dobrej zacatek a tady je pokracovani co to je zac.
  https://www.conservapedia.com/George_Soros

 67. XXXXX říká:

  Ježíš Gryci běž už doprdele.
  Fejinko nech toho nebo si budu myslet, architektovatíš, akorát na druhou stranu. Soros nebo bakala vždyť jsme jedna rodina. Anebo máš dobrej matroš. Ty vole každej má v prdeli nějaký česko i s pár hulákajícíma pošukama.
  Tady to fakt přesstává bejt normální, jeden senilní magor vedle druhýho.

 68. Berka říká:

  Přesně tak. Kdyby ten váš Séréš chtěl, koupí si tu naši hrdou republiku jak dárek pro vnučku. Stejně jako Bakala. Nikdo ty dva nikdy neviděl, nikdo o nich skoro nic neví, ale prostě je jasný, že společně s Kalouskem můžou za všechno. Nějaká tisícihlavá demonstrace u bufetu v Praze je pro ně něco naprosto pod rozlišovací schopnost. A jak tady psal tuším Venca, opravdu je dost směšný si myslet, že bude veřejně známá nějaká fyzická adresa, kde v tajném bytě sedí Kalousek s pokladničkou a vyplácí tam tučné odměny poctivým demonstrantům (jak sakra ti lidi dokážou, že tam vůbec byli – a celou dobu ? Nějakou sérií selfíček ?)

  Fejinko, nezlobte se, ale vy jste právě přesně ten, který si myslí jak ho nikdo neoblafne a jak jeho „alternativní“ informační kanály hlásají oproti státním médiím opravdovou pravdu – jenže přitom právě vy jste vděčným cílem (a věřím že i ochotným přeposílačem) všech hoaxů a fake news. To nemyslím ve zlém.

  Babiš má akorát moc velký ego, který mu nedovoluje se držet pěkně v ústraní, ale chce prostě za každou cenu bejt premiérem (a až to se Zemanem sekne, tak možná i…). Jinak je to stejná pakáž jako Bakala a nedivil bych se, kdyby si ti dva tykali (například s Kalouskem si Babiš tyká).

 69. Svatopluk Beran říká:

  Takhle dnes manifestuje omladina

  https://vmail.centrum.cz/download.php?msg_id=00090000016c0002296c01537692&idx=1.3&filename=46449176_619011831847576_3611322443664195584_n.jpg&r=71.4780681935238

 70. Svatopluk Beran říká:

  Takto je to připraveno, jakou řečí mluvili rozdávající nevím.

  https://vmail.centrum.cz/download.php?msg_id=00090000016c0002296c01537692&idx=1.6&filename=46299552_2460518710630682_3568933989785796608_n.jpg&r=9.545969333889648

 71. Svatopluk Beran říká:

  A takhle to vypadá když si každý sám doma vyrobí svůj transparent.

  https://vmail.centrum.cz/download.php?msg_id=00090000016c0002296c01537692&idx=1.5&filename=46499279_2460518387297381_824639050886414336_n.jpg&r=19.179371724962724

 72. Svatopluk Beran říká:

  Babiš má akorát moc velký ego, který mu nedovoluje se držet pěkně v ústraní, ale chce prostě za každou cenu bejt premiérem (a až to se Zemanem sekne, tak možná i…). Jinak je to stejná pakáž jako Bakala a nedivil bych se, kdyby si ti dva tykali (například s Kalouskem si Babiš tyká).

  Já bych to ještě Berko nastavil drobnou chytrystikou, která není ze mne, ale vyčtená. Když už je peněz tolik, že není nic, co by sis nemohl koupit nebo dopřát, tak je prý celkem ,,přirozená vlastnost člověka,, že se začne snažit, jako větší důkaz v sílu sebe sama a své schopnosti ovládnout, nebo aspoň na čas organizovat lidi-národ-svět.

 73. XXXXX říká:

  Ježíš to je materiál

 74. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Beran,

  před chvilkou na ozářeném jihlavském náměstí mne to také napadlo.

  Babiš si může koupit cokoli, od nové ženy, až po milenku synovi a té původní manželce zacpat ústa.

  Po zkušenostech s nekvalifikovaným vrahem na Slonkovou, je to ekonomičtější s advokáty a bez rizika.

  Dovedeme si představit šťastné, rozzářené obličeje a lustry na Vánoce u Babišů ?
  Ty překvapáky při rozbalování dárků!

  Po ohlasech, na půlnoční Babišovo kladení kytice, si asi Půlnoční v Praze rozmyslí.
  Interiér nějakého kostelíka poblíže Čapího hnízda bude kon-templativnější.

  Pohodě CZ, v roce 2019, v tandemu Babiš – Zeman, sokolské: NA-ZDAR !

 75. Zdeněk Gryc říká:

  1. XXXXX říká:
  Pátek, 30. 11. 2018 v 18:25
  Ježíš Gryci běž už doprdele.
  Fejinko nech toho nebo si budu myslet, architektovatíš, akorát na druhou stranu. Soros nebo bakala vždyť jsme jedna rodina. Anebo máš dobrej matroš. Ty vole každej má v prdeli nějaký česko i s pár hulákajícíma pošukama.
  Tady to fakt přesstává bejt normální, jeden senilní magor vedle druhýho.
  ———————————————————
  ZAJÍMAVÉ

  Ježíše se dost často dovolává i autor blogu, morální humanista,
  Ján Lauko | Pondělí, 1. 10. 2018 v 19:38

  „V židovství jde o krvavé oběti na oltáři a v křesťanství o krvavou oběť Krista.

  A proto byl také samotný Kristus, Syn Boží, jako představitel této světlé linie židovství zavražděn tehdejší duchovní elitou.

  Je vskutku paradoxní, že právě na samotné křesťanské církve se ukázaly jako nanejvýš pravdivé známa slova Ježíše, hovořící o dvou cestách.“
  ————————————————————————————-
  Převzato:

  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“
  ———————————————————————-
  Tentokrát se již po 70tém komentáři nemluví o kolaborantovi,
  ale o gluteální patrtii a to dokonce 2x.

  Je fakt, že podle zvýšeného výskytu reklam v komerčních telkách,
  jsou Vánoce blízko, stejně jako redakce k vymazání ducha – plností:

  1. XXXXX říká:
  Pátek, 30. 11. 2018 v 18:25
  Ježíš Gryci běž už doprdele.

 76. Libor Furbacher říká:

  Jo panove mate pravdu , deji se to v tom Cesku veci.Ted jsem si precetl ,ze pry Emil Hacha vyjde na znamkach.A ja myslel ze on byl presidentem v dobe heydrichiady .Copak se tam zase menila definice kolaboranta?Ted uz i na spolupraci s nemci za protektoratu?

 77. Venca říká:

  Gryc, díky že jste mi a ostatním otevřel oči. Dlouho jsem netušil, jakého hada si tady hřejeme na prsou. Teď to vím a budu si na něj už dávat pozor.

  Vzhledem k tomu, že Lauko sem s železnou pravidelností přispívá od roku 2009 (mimochodem ta fotka je deset let stará), tak mě opravdu fascinuje ta Putinova cílevědomost. Už tenkrát věděl, že bude potřeba mít po celém internetu svoje trolly a proto ho s předčasem vysadili na našem území, aby v tichosti za mrzký rubl připravoval státní převrat a aktivizoval se, až nastane ten pravý čas. Je to brutálně mazané a ještě jednou vám děkuji, že jste ho demaskoval.

  Nenapadá mě sice moc možností, kdo jiný než farář by dokázal napsat podobný příspěvek, ale na dělníka ve šroubárnách bych to osobně asi netipoval :

  http://www.jihlavske-listy.cz/blog/2011/07/10/vyvracanie-ateistickych-tez-%e2%80%93-evolucia/

 78. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Venca + XXXXX

  PRUDIT S HAVLEM

  Včera jsme viděli
  GEN – Galerie elity národa
  30. listopad13:00 › 13:15

  Čechoameričan Petr Sís je mezinárodně proslulý ilustrátor a po Jiřím Trnkovi a Květě Pacovské třetím českým držitelem nejprestižnějšího světového ocenění pro autory působící v oblasti literatury pro děti Ceny Hanse Christiana Andersena. Studoval na The Royal College of Art v Londýně a na pražské VŠUP, kterou absolvoval v roce 1974. Na základě nabídky výboru olympijských her v Los Angeles natočit animovanou sportovní znělku na téma veslování získal povolení vycestovat do USA (1982), kde zůstal natrvalo. Spolu s rodinou žije v New Yorku.
  ———————————————-
  GEN ukazuje vztah západní demokracie, českých a světových elit k osobnosti Václava Havla.

  V blogu Jána Lauka je tomu naopak:

  „. . . svrhnout legitimně zvolenou vládu. S cílem vypsání nových parlamentních voleb s nadějí, že masové protesty zkompromitují vládní strany natolik, že v nových parlamentních volbách přehrají a do vlády se dostane současná „liberální opozice“. . .
  Liberální opozice, mnohem více nakloněna směrem k Bruselu a jeho agendě, a také směrem k USA.“
  ————————————————
  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?
  ———————————————————————–
  „. . . nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?“
  ———————————————————————–
  Chápu ale také vím:
  Václav Havel byl nositelem státních vyznamenání řady zemí světa, mnoha cen za uměleckou tvorbu i občanské postoje a desítek čestných doktorátů.[49] Dne 24. května 1997 obdržel na Pražském hradě jako první Čestnou medaili T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu a jeho uskutečňování od Masarykova demokratického hnutí, které v roce 1989 pomáhal založit. V roce 2003 byl Havlovi usnesením Senátu a Poslanecké sněmovny propůjčen Řád T. G. Masaryka a Řád Bílého lva I. třídy. Senát ve svém usnesení také schválil formulaci „Václav Havel zasloužil se o stát“ po vzoru zákona o zásluhách T. G. Masaryka. Roku 2008 mu český PEN klub udělil Cenu Karla Čapka.
  ————————————————————–
  Život a dílo Václava Havla je důležitým odkazem pro národ tomto památném 100letí.

  Osobnosti Václava Havla si Ing. arch. Zdeněk Gryc vysoce váží,
  stejně jako toho, že se dožil jeho zásluhou, konce totality.

 79. XXXXX říká:

  Mýlíš se architekte, konce totality ses dožil jen proto, že to komunisti dovolili. Žádnej šašek havlů v tom nehraje roli a jestli tak jen tu, že byl u lizu. A jeho životní dílo je Lanďák co chčije do kýble. Dramatik.

 80. Berka říká:

  Venca – bod 🙂

 81. Jan P. říká:

  PRAVDA MÉHO KMENE. Platí to nalevo i napravo, u liberálů i u konzervativců, u fanoušků Jiřího Drahoše i Donalda Trumpa. Svému oblíbenci promineme věci, za které bychom jiné kritizovali. Dvojí metr dále zhoršuje veřejnou debatu… Komentář Michala Musila:
  28.06.2018/Pravda mého kmene/reportermagazin.cz

 82. Jan P. říká:

  Demokracie na Slovensku rychle upadá – po vraždě novináře dlouhodobé zadržení environmentálních aktivistů. Poslední podobný případ se stal v Rusku, kde víc než dva měsíce zadržovali tzv. Arktickou třicítků.

 83. Svatopluk Beran říká:

  Libor Furbacher říká:
  Pátek, 30. 11. 2018 v 21:36

  Jo panove mate pravdu , deji se to v tom Cesku veci.Ted jsem si precetl ,ze pry Emil Hacha vyjde na znamkach.A ja myslel ze on byl presidentem v dobe heydrichiady .Copak se tam zase menila definice kolaboranta?Ted uz i na spolupraci s nemci za protektoratu?

  Boj člověka s mocí je bojem vzpomínek se zapomněním.

  Poprvé jsem četl slavný citát Milana Kundery „Boj člověka s mocí je bojem vzpomínek se zapomněním“ ještě když jsem byl teenager. Myslel jsem si – páni – v komunistickém Československu se dozajista musely dít otřesné věci. Pak jsem ale zjistil, že to tady funguje stejně, píše na Twitteru novinář Jon Schwarz.
  Then I found out it works the same here. https://interc.pt/2Ugh4TP

 84. Svatopluk Beran říká:

  Libor Furbacher říká:
  Pátek, 30. 11. 2018 v 21:36

  Jo panove mate pravdu , deji se to v tom Cesku veci.Ted jsem si precetl ,ze pry Emil Hacha vyjde na znamkach.A ja myslel ze on byl presidentem v dobe heydrichiady .Copak se tam zase menila definice kolaboranta?Ted uz i na spolupraci s nemci za protektoratu?

  Kterak mediální hagiografie prokazuje demokracii medvědí službu

  6. 12. 2018 / Daniel Veselý

  Vždy se mi příčila jakákoliv mytologizace života a odkazu exponovaných osobností, a to především politiků, kteří ve své době disponovali obrovskou mocí a doslova určovali běh dějin. Nesoudné mediální velebení nedávno zesnulého Johna McCaina a nyní bývalého amerického prezidenta George Herberta Walkera Bushe odsunuje nepohodlné skutečnosti do jámy zapomnění, jako by snad kdysi existovaly vlídné časy, kdy politické řemeslo bylo výsadou decentních gentlemanů, a nikoliv vulgárních demagogů a populistů, jak je tomu dnes. Jde přitom o zcela zavádějící iluzi – koneckonců Bush senior by si v některých ohledech mohl s Donaldem Trumpem podat ruku.

  Patrně nikdo soudný nechce Georgi H. W. Bushovi upírat zásluhy na domácí a mezinárodní politické scéně, třeba schválení zákona na ochranu lidí se zdravotním postižením nebo na dnešní poměry kritický postoj vůči izraelské okupaci palestinských teritorií, nicméně klasické sdělovací prostředky akcentují výhradně pozitiva, aniž by v rámci vyváženosti informovaly také o negativech jeho úřadování v Oválné pracovně. Zde navíc neplatí zásada, že o mrtvých se mluví pouze v dobrém, neboť hovoříme o vrcholném politikovi, jehož politická rozhodnutí měla mnohdy destruktivní dopady na životy milionů lidí. A to je důležité zvlášť v případě, kdy mainstreamová média chrlí jednu legendu za druhou o muži, jenž se dopustil válečných zločinů a má na rukou krev patrně stovek tisíců lidských bytostí. Dopřáli jsme snad takový luxus námi designovaným teroristům, jako byl Jásir Arafat, či ideologicky odcizeným politikům typu Huga Cháveze? Ať tak či onak, mnohé to o nás vypovídá, když ani nedokážeme odstranit břevno z vlastního oka.

  Včerejší přenos z pohřbu George H. W. Bushe se až nápadně podobal kanonizačnímu rituálu, jako by se Spojené státy loučily s nějakým významným světcem. Doopravdy netuším, jaký je rozdíl mezi pohřbem orientálního tyrana a západního politika. V tutéž dobu se nad odkazem Bushe seniora zamýšleli také investigativní novináři Jeremy Scahill a Arun Gupta, kteří se pokusili vyvážit propagandistickou mašinérii klasických médií. Gupta považuje dynastii Bushů za kriminální podnik napojený na různé diktátory, CIA a drogové kartely. Otec 41. amerického prezidenta, finančník a senátor Prescott Bush, obchodoval s nacisty ještě v době, kdy už byly USA s hitlerovským Německem ve válečném stavu. Zhruba před deseti lety dva bývalí osvětimští vězni zažalovali klan Bushů kvůli tomu, že Prescott Bush bohatl na jejich otrocké práci. Bush senior za nekalosti svého otce samozřejmě nemůže, je zodpovědný pouze za své vlastní činy.

  Ačkoli Bush senior stanul v čele CIA až v roce 1976, pracoval pro Ústřední zpravodajskou službu v 50. letech. Bývalý prezident hrál klíčovou úlohu v nechvalně proslulé teroristické kampani ve Vietnamu (operace Fénix) a jako šéf CIA se v letech 1976 až 77 podílel na koordinaci operace Kondor v Latinské Americe, jíž padly za oběť desítky tisíc disidentů i civilistů. Pokud tedy kritizujeme Putinovo angažmá v KGB, měli bychom rovněž kriticky reflektovat mnohem závažnější Bushovo účinkování v CIA.

  Zdá se, jako by mainstreamové sdělovací prostředky tesknily po starých dobrých časech, kdy byla politika pouze výsadou noblesních politiků. Je v tom notná dávka cynismu, neboť i uhlazení gentlemani se navzdory vzletným slovům a velkorysým gestům mohou dopouštět otřesných zločinů. Přední americká televize MSNBC oslavila odkaz George H. W. Bushe ve velkém stylu, když jej coby důstojného a slušného státníka postavila do ostrého kontrastu s deviantním Donaldem Trumpem, který polarizuje americkou společnost. Bush senior sice nerozděloval americkou společnost v takové míře jako Trump, nicméně kontrast mezi slušností a vulgaritou přináší pouze pokřivený obraz skutečného odkazu Bushe seniora.

  Je zcela irelevantní, jak o skonu 41. amerického prezidenta informovala česká média, jelikož tradičně straní spřáteleným mocným politikům. Uvedu ale jeden odstrašující příklad za všechny: Jiří Sobota v časopisu Respekt v článku nazvaném Zemřel George Bush starší, symbol mizejících gentlemanských časů kupříkladu píše, že rozhodnutí George H. W. Bushe nesvrhnout Saddáma Husajna se ve světle iráckého debaklu jeho syna „jeví jako moudrá prozřetelnost“. Netuším, zda pan Sobota pouze předstírá nevědomost, anebo je skutečně tak neinformovaný. Spojené státy tehdy povzbuzovaly Kurdy a šíity, aby se postavili Husajnovi na odpor, a když tak učinili, Bílý dům je nechal na holičkách. Husajn utopil povstání na jihu a severu země v krvi; jeho hrdlořezové tehdy povraždili až 150 tisíc lidí.

  Kdyby USA tehdy Kurdům a šíitům podaly pomocnou ruku, statisíce Iráčanů by nepřišly během Američany prosazeného sankčního období o život a nebyl by důvod k juniorově nelegální invazi, která připravila o život další statisíce lidí. Stručně řečeno: Situace na Blízkém východě se mohla vyvíjet úplně jinak a dnes by tento region patrně nesužovaly sektářské konflikty, jež byly vyvolány invazí Bushe juniora v roce 2003, avšak jejich zárodek můžeme vystopovat už u seniorovy intervence v roce 1991.

  Ostatně první válka v Zálivu je dodnes obestřena řadou mýtů, a to patrně proto, že proběhla v éře unipolárního světa s jediným planetárním hegemonem a že měla mandát Rady bezpečnosti OSN. Prezident Bush však lhal, když s vážnou tváří tvrdil, že Husajn bez varování vtrhl do Kuvajtu. Týden před napadením Kuvajtu, tedy ještě v době, kdy byla krutá Husajnova diktatura vysoce ceněným spojencem Washingtonu, americká ambasadorka April Glaspie prakticky dala iráckému tyranovi zelenou k napadení této země, když prohlásila, že Bushovu administrativu nezajímají interní konflikty arabských zemí, konkrétně pohraniční spor mezi Irákem a Kuvajtem.

  Ačkoli byla Husajnova invaze do Kuvajtu jednoznačným pošlapáním mezinárodního práva a pobouření světového společenství bylo na místě, Bushův vpád do Panamy, k němuž došlo jen o několik měsíců dříve, lze vnímat toutéž optikou. Pokud bychom měli měřit ničivost obou intervencí počtem obětí, Bushův vpád do Panamy byl patrně dvakrát až třikrát horší než Husajnův do Iráku. Avšak mezinárodní, jakož i mediální reakce byla naprosto odlišná. Zatímco Bushovo násilné svržení bývalého spolupracovníka CIA a drogového bosse Manuela Noriegy proběhlo za nadšeného aplausu sdělovacích prostředků, Husajn se z ceněného spojence stal náhle reinkarnací Adolfa Hitlera. A to navzdory skutečnosti, že americká armáda zničila chudou čtvrť El Chorrillo, kde byly po skončení bojů nalezeny masové hroby. Někteří obyvatelé El Chorillo přirovnali destrukci svých domovů ke Guernice či malé Hirošimě.

  Ale ani „nový Hitler“, vědom si drtivé vojenské převahy Američanů, nebyl tak neústupný, jak nám je dosud překládáno. Husajn Bílému domu kupříkladu nabídl, že stáhne své vojáky z Kuvajtu, pokud Izrael stáhne své jednotky z palestinských teritorií, Sýrie a Libanonu. Šlo sice o naivní, až drzý požadavek, leč tuto diktátorovu nabídku lze jen stěží chápat jako zavilou neústupnost. Jenže Bushova administrativa se bránila diplomatickému řešení krize, jak tehdy konstatoval i přední korespondent listu The New York Times Thomas Friedman, a preferovala silové řešení. Americká společnost se však vůči chystané intervenci stavěla apaticky, a proto bylo zapotřebí vymyslet sofistikovanou historku, aby Bushův kabinet podpořila. A řešení se brzy našlo. Otřesení Američané na televizních obrazovkách sledovali kuvajtskou dívku svědčící před Kongresem o děsivých zvěrstvech Husajnových řezníků. Tato dívka prý viděla, jak iráčtí vojáci vyhazovali nebohé kuvajtské novorozence z inkubátorů. Byla to od začátku do konce důmyslná, leč cynická lež. Z mladé ženy se nakonec vyklubala dcera kuvajtského ambasadora, která na vlastní oči nic takového neviděla. Pravda, nebo lež – co na to tom záleží – cíl byl splněn a válka byla Američanům prodána.

  Americkou intervenci do Iráku charakterizovaly válečné zločiny jako cílené bombardování protileteckého krytu, kde nalezlo smrt 408 iráckých civilistů, masakry ustupujících iráckých vojsk a masivní destrukce civilní infrastruktury. Reportér listu The Washington Post Barton Gellman v červnu 1991 napsal, že některé cíle byly bombardovány proto, aby si Spojené státy v poválečném Iráku upevnily svůj vliv. Americké letectvo svrhlo na Irák a jím okupovaný Kuvajt 88 500 tun bomb včetně munice z ochuzeného uranu. Podle harvardského zdravotnického týmu destrukce irácké infrastruktury vedla k akutní podvýživě a epidemii cholery a tyfu. Třebaže se odhady o počtu obětí seniorovy invaze do Iráku různí, americká demografka Beth Osborne Daponte hovoří o 158 000 mrtvých (a podle údajů americké vlády zhruba 200 tisíc mrtvých jak v důsledku války, tak drakonických sankcí v době, kdy Bush senior v Bílém domě balil kufry).

  Můžeme samozřejmě spekulovat o tom, zda by diplomatické rozhovory s iráckým diktátorem vedly ke kýženému cíli, tedy stažení okupačních vojsk z Kuvajtu, avšak k vojenskému zásahu by se mělo přistoupit jedině v případě, kdy jsou všechny diplomatické možnosti vyčerpány a nejsou ve hře velmocenské zájmy. Navíc během vojenských operací nesmí docházet k výše uvedeným excesům. V neposlední řadě by bylo vůči obětem Bushových intervencí přinejmenším slušné, kdyby se mediální mainstream alespoň o těchto kontroverzích zmínil. Podle MSNBC však byla zahraniční politika Bushova kabinetu v každém ohledu skvělá.

  Nostalgie amerických médií po politicích typu Bushe seniora je sice s ohledem na Trumpovu nenávist vůči nim z části pochopitelná, avšak mezi těmito politiky existuje jistá podobnost, jak si všímá novinář Mehdi Hasan. Také George H.W. Bush odmítl spolupracovat se zvláštním vyšetřovatelem, jenž v kauze Írán-Contras obvinil šest vysoce postavených politiků Reaganovy administrativy, kteří porušili nařízení Kongresu o zákazu financování protisandinovských sil v Nikaragui. Nejenže Bush senior o nezákonném prodeji zbraní do Íránu věděl a patrně byl do celé aféry zapleten, ale ke konci svého mandátu udělil všem obviněným milost. Vznikl tak precedens, který připravil půdu pro Trumpovy obstrukce při vyšetřování jeho vazeb na Rusko, čímž se potvrzuje kontinuita americké politiky. Bush senior také vedl rasistickou předvolební kampaň, v níž jeho PR tým americké voliče děsil černošským vrahem. Exprezident Bush byl obdobně jako Donald Trump obviněn ze sexuálního obtěžování a sám nominoval do Nejvyššího soudu člověka obviněného ze sexuálního zneužívání.

  Hagiografická litanie doprovázející skon 41. amerického prezidenta je ve skutečnosti vodou na mlýn stávajícího nájemníka v Oválné pracovně, který nenávidí média středního proudu, protože o něm prý lžou. A přestože je Trump sám arcilhářem nemajícím široko daleko konkurenci, mohou ti, kdo dychtí po populistické vládě pevné ruky, poukazovat na nevkusnou mytologizaci politických osobností, jakými byli John McCain a Bush senior. Tato slepá strategie je může utvrdit v názoru, že xenofobní bělošský nacionalismus reprezentovaný Donaldem Trumpem je mnohem efektivnější formou vlády než do nedávna vládnoucí establishment, jehož zářným symbolem byl i 41. americký prezident. Zkrátka a dobře, neschopnost klasických sdělovacích prostředků kriticky analyzovat odkaz George H. W. Bushe společně s nedostatkem sebereflexe je pro skutečnou demokracii medvědí službou.

 85. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran ,to myslite toho Jon Schwarze co delal poskoka to Michael Moore,k jeho“prekrasnym naucnym filmum“?Co ten mohl vedet o komunismu a prirovnavat.Jsou to komunisticky naivisti s plnejma kapsama penez.
  https://www.dailywire.com/news/30309/michael-moore-wishes-karl-marx-happy-200th-emily-zanotti

 86. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher nevím kolik toho ví Moore o zločinech komunismu, ovšem velice dost toho o ví o UTAJOVANÝCH zločinech kapitalismu. Nevím nic o tom, že by Moore prosazoval komunismus v USA. Tak jak já ho vnímám tak bojuje za USA BEZ VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST, KTERÁ JAK SÁM VÍTE SE V USA VŮBEC ALE VŮBEC NENOSÍ. I MĚ BY SE LÍBILO BÝT OBČANEM USA Z MOŽNOSTMI KTERÉ USA LIDEM NABÍZÍ, OVŠEM VYJMA VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ A VRAŽDĚNÍ PO CELÉM SVĚTĚ, KTERÉ KAŽDÁ VLÁDA USA BEZUZDNĚ PROVÁDÍ.

 87. Jan P. říká:

  Aktuální dění ve Francii

  „Žluté vesty“ vyvolávají Francie – opět v sobotu. To, co začalo jako vzpoura motoristů, se stalo třídním bojem.
  Co začalo jako povstání řidičů, přerostlo v třídní boj, píše německý levicově liberální deník
  taz.de

 88. Jan P. říká:

  Naomi Klein: Neoliberální klimatická politika toleruje velké znečišťovatele, zato přenáší náklady na bedra pracujících, nenabízí jim lepší práci, nebo služby. Lidé to považují za třídní válku, protože to třídní válka je. Proto potřebujeme klimatickou spravedlnost.
  theguardian.com

 89. Libor Furbacher říká:

  Ale ,ale pane Jane.Opravdu jste vy zeleni socialisti a proponenti carbon tax tak naivni,ze si mysli ze kdyz daji dane na vyrobce tak ze to pujde z penez majitelu?Kazdemu rozumnemu cloveku je jasne ze to bude platit kazdy znas.Ten posledni kdo koupi.
  Francouzi si zahravaji se socialismem uz dost dlouho ,silny odbory ,stavky porad,Pracuji nejmin v Evrope a tak jsou prvni v pruseru ,Uz nejni moc penez v kase na prerozdelovani,uz nemuzou pridavat na vyhodach a statnich platech ,pouze na danich.A navic jeste ticice lidi sedi doma na wellfaru ,protoze je tak velkej ze se jim to vyplati.No a pridejte do toho ty profesionalni protestanty ,kteri protestuji proti cemukoliv a kdykoliv .No a mate to cemu vy nahle rikate tridni boj.

 90. Libor Furbacher říká:

  Socialni spravedlnost podle vas je co pane Beran?

 91. Jan P. říká:

  Skupina, v jejímž čele stojí ekonom Thomas Piketty, představila plán pro „spravedlivější Evropu“
  9. 12. 2018/blisty.cz

 92. Svatopluk Beran říká:

  Například že mi ve společnosti nebrouzdají po republice mentálně postižení lidé a společnost se jim snaží jejich složitý život řešit. Nemusí potom například chodit plakat do škol k dětským hrobům. Též to, že každý občan má právo na kompletní bezplatné vzdělání kterého je schopen. Též to, že stát nebude své slabé-chudé občany zneužívat na militarizaci jiných zemí. Že budu mít právo být ošetřen stejně jako kdokoliv druhý jenž pro společnost pracuje.

 93. Svatopluk Beran říká:

  Proč je Emmanuel Macron součástí problému, a nikoliv jeho řešením

  Daniel Veselý

  Hnutí žlutých vest, jež ve Francii původně protestovalo proti zvýšení spotřební daně z nafty a benzínu, nyní reprezentuje masový nesouhlas s ekonomickou politikou prezidenta Emmanuela Macrona. A jako obvykle se pozornost sdělovacích prostředků obrací na negativní aspekty protestů. Někteří komentátoři kritizují řádění a násilnosti žlutých vest, jiným zase vadí, že se do všelidového odporu zapojili extrémisté, a další hájí vládní opatření, neboť jde prý o klíčový krok v boji s klimatickými změnami. A třebaže je zcela legitimní poukazovat na nešvary masového hněvu, jádro problému v první řadě spočívá v politické agendě Elysejského paláce.

  Vždy je dosti alibistické kritizovat negativní aspekty širokého nesouhlasu s nepopulárními opatřeními, jež prosazuje politik těšící se oblibě mainstreamových médií, neboť sžíravá kritika mnohdy přehluší legitimní pohnutky vzbouřené ulice. Kupříkladu liberální komentátorka listu The Guardian Natalie Nougayrède spojuje protesty žlutých vest s „chaosem v liberálních demokraciích“, přičemž nad bouřemi ve Francii jásají „extrémisté v celé Evropě“. Komentátorka vnímá francouzského prezidenta Macrona jako „zastánce evropské demokracie a liberálního pořádku“. Ano, můžeme mít pro tyto obavy pochopení, nicméně se opět míjíme s meritem věci, protože jednotlivá, byť znepokojující negativa postrádají kontextový rámec.

  Nougayrède si ze záhadného důvodu neklade základní otázku, tj., proč lidé v ulicích francouzských měst v tak hojném počtu protestují? Ačkoli Macronova vláda žlutým vestám nakonec ustoupila a plánovanou spotřební daň z pohonných hmot zrušila, zároveň vyloučila zrušení nepopulárních opatření (daňové úlevy pro bohaté, včetně snížení korporátních daní z 33 na 25 procent, a škrty ve veřejné sféře ve výši 15 miliard dolarů). Mezi další neoblíbené kroky Macronovy vlády patří kontroverzní zákoník práce, který upřednostňuje práva zaměstnavatelů před právy zaměstnanců, nahrazení progresivní daně z příjmu rovnou daní či podstatné zvýšení výdajů na zbrojení.

  Zde se sluší připomenout, že Macronův kabinet navzdory rostoucí opozici vůči genocidnímu tažení Saúdské Arábie v Jemenu nehodlá zrušit zbrojní kontrakty uzavřené s Rijádem, jež za poslední dva roky dosáhly výše 11 miliard eur. Apely z Berlína a několika dalších evropských měst francouzský prezident šmahem odmítá, řka, že jde o populismus. Macronova Francie, jež prodává zbraně také Spojeným arabským emirátům (druhý strůjce jemenského inferna) či egyptské juntě, tak Rijádu dál vesele posílá tanky, obrněná vozidla, děla a munici.

  Středolevý deník Libération loni v narážce na Macronovu ekonomickou vizi francouzského prezidenta označil za „hrdinu bohatých“. Bývalý ministr financí Michel Sapin v loňském roce uvedl, že Macronova daňová politika bude mít „brutální a násilné dopady na zhoršující se nerovnost“. A já se ptám: Jak je možné, že liberální komentátoři nepojmenovávají tyto zdroje vzteku a frustrace, když varování před explozí nespokojenosti ve francouzských ulicích zaznělo již před rokem?

  Dokonce ani námitka, že francouzská vláda chtěla zavedením spotřební daně z pohonných hmot iniciovat bohulibý boj s globálním oteplováním, v širším kontextu příliš neobstojí. Francouzská vláda totiž neudělala vůbec nic pro rozvoj veřejné dopravy na venkově a v městských periferiích. Přitom spousta obyčejných lidí musí do zaměstnání dlouho cestovat. Příkladně v Paříži a jejím okolí je polovina z těch, kdo do práce dojíždějí autem, mnohdy nucena žít na periferii nebo mít flexibilní pracovní dobu. Z tohoto hlediska je environmentální opatření Macronovy vlády, které protesty žlutých vest zažehlo, spíše drzým pokrytectvím.

  Hněv žlutých vest a jejich stoupenců je tedy zcela pochopitelný – nehledě na násilné excesy ve francouzských ulicích. Ty však nejsou příčinou „chaosu v liberálních demokraciích“, nýbrž jeho vedlejším produktem. „Výsadkář bankéřů“, jak francouzského prezidenta trefně nazval komentátor Martin Hekrdla, je pouze uhlazenou verzí Donalda Trumpa. Americký prezident obdobně jako jeho francouzský protějšek také dělá vše proto, aby se zavděčil těm nejbohatším, jež zahrnuje luxusními dary v podobě velkorysých daňových úlev. Politikové typu Emmanuela Macrona se svou asociální ekonomickou agendou na domácí půdě a vojenskou podporou brutálních režimů ve světě tedy z logiky věci nemohou být „zastánci evropské demokracie a liberálního pořádku“, nýbrž tradičními, leč dlouho opomíjenými symptomy všeobecného neladu, z nějž je neustále napájen toxický populismus na celém světě.

 94. Jan P. říká:

  Zatímco Macron přiznává, že hněv občanů je oprávněný, čeští novináři spekulují, jak za masovými protesty stojí ruští špioni. Tohle je tragédie českých novinářů, kteří nejsou schopni/ochotni pochopit, že protesty proti kapitalismu mohou být hnány strukturálním ekonomickým násilím.

 95. Jan P. říká:

  Pamatujete si, jak za minulého režimu před demonstracemi(nebo třeba pohřby), StB obcházela disidenty a preventivně je zadržovala? Tak to se nyní děje ve Francii. Den před akční sobotou bylo „preventivně zatčeno“ tisíc osob. Třeba údajný autor Vzpoury přichází Julien Coupat.

 96. Libor Furbacher říká:

  No vzdyt Macron je prece velmi libivej socialista,tak co ocekavate.Prece si republiku nenecha rozvracet nejakejma demonstrantama co nechteji platit jeho socialisticky sen , dane na prerozdelovani penez.

 97. Jan P. říká:

  Pointa je v tom, že ekonomické dopady omezení fosilu by nemělo disproporčně dopadnou jen na tu chudší část společnosti.
  ————————————————————————————————————————–
  Maďaři povstali proti tzv. otrokářskému zákonu, navyšujícímu přesčasové hodiny. Co na tom, že na Slovensku podobný zákon prosadil miláček západu Dzurinda a ani „socialista“ Fico ho nezrušil.

 98. Jan P. říká:

  Kdy bude v Česku čtyřdenní pracovní týden? Nehrozí u nás masové protesty jako ve Francii nebo v Maďarsku? Proč máme nízké platy? A jaký smysl mají odbory v době sdílené ekonomiky, freelancerů a švarcsystému?
  Rozhovor s předsedou odborů Josefem Středulou brzy na ČRo Radio Wave.

 99. Dvořák říká:

  4denní pracovní týden? Až budeme mít české fabriky s pobočkami někde za Uralem,kde budou hákovat tisíce blbců,aby nás uživili.Už vidím,jak si Středula bere ty francouzský lehkoživky za vzor.

 100. Jan P. říká:

  Prosím Vás pane Dvořáku,zkuste si nikdy přečíst nebo vyslechněte nějaký rozhovor s předsedou odborů Josefem Středulou na téma: dopady automatizace práce na ČR. Pak nebudete psát takové nesmysly.
  Nikdo po Vás nechce,aby jste se byl přítelem odborů.Ať se Vám to líbí nebo ne,Josef Středula je mnohými právem považován jako nejkvalifikovanější šéf odborů po roce 1989.

 101. Jan P. říká:

  Digitalizaci a umělou inteligenci čeká v nejbližších letech velký rozvoj, který dopadne i na miliony lidí v Česku. Podle vládní analýzy můžou během pěti následujících let zčásti nebo naplno nahradit 1,2 milionu zaměstnanců, do patnácti let 2,2 milionu a do třiceti let 3,4 milionu.
  21.12.2018/deník.cz

 102. Venca říká:

  Nemyslím. Digitalizace tu je cca 20 let. A podívejte, kam pokročila třeba státní správa. ON-line nevyřídíte skoro nic. Placení daně z příjmu znamená minimálně tři různé elektronické formuláře s naprosto jiným rozhraním a způsobem zpracování. S velkou pompou spuštěný Portál občana je po roce fungování naprosto k ničemu – většina věcí (třeba z programátorského hlediska naprostá banalita – výpis z bodového rejstříku řidiče) doposud nebyla zprovozněna.

  A úředníci naopak vesele přibývají…

 103. Svatopluk Beran říká:

  Venco podle mne je tak trochu rozdíl v tom co je schopen provést stát a co je schopna vytvořit výkonná fabrika. Digitalizace tu je sice možná nějakou dobu, nyní se ale jedná o celkové propojení digitalizace s umělou inteligencí a robotizací. Pojem proto je to česky, Průmysl 4.

  např. https://www.siemens.cz/prumysl40/

 104. Venca říká:

  Pane Beran, to měl ode mě být spíš vtip na odlehčení.

 105. Jan P. říká:

  Šťastné, veselé, klidné, láskyplné a bez zbytečného stresu a nekonstruktivních diskusí 😉

 106. Svatopluk Beran říká:

  Hezké a klidné svátky!!!!!!!!

 107. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Lauko,

  Protesty „Za slušné Slovensko! Komentář, ze kterého se lze poučit DNES 21.2.2018

  převzato:

  Lidé si připomínají památku zavražděného novináře Kuciaka. V Bratislavě organizátoři vzpomínkové akce vyzvali k veřejnému tlaku na politiky.

  Slováci dnes v řadě měst po celé zemi vyšli do ulic na vzpomínková shromáždění připomínající zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. Patrně nejvíce lidí přišlo na demonstraci v Bratislavě, kde dav skandoval také hesla proti expremiérovi a šéfovi nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robertu Ficovi a kde vystoupil s projevem i Kuciakův otec. Vzpomínkové akce byly svolány u příležitosti prvního výročí vraždy mladé dvojice, která loni vyústila v politickou krizi a ve Ficovu rezignaci na funkci premiéra.

  „Dvanáct měsíců, které změnily Slovensko. Vražda Jána a Martiny nás vytrhla ze sladké nevědomosti. Po jejich smrti už nikdy nemůžeme říct, že jsme nevěděli, jak silná může být nenávist, moc peněz a korupce. Nezapomeneme a neodcházíme,“ řekl z pódia v Bratislavě jeden z organizátorů shromáždění z Iniciativy za slušné Slovensko Juraj Šeliga.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I