Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Talentovaní lidé nemají patent na moudrost! Častokrát je tomu právě naopak!

Ján Lauko | Čtvrtek, 10. 1. 2019 v 19:29

Existují druhy činností a povolání, která nejsou až tak běžná a profesionálně se jim věnuje jen malá skupina populace. Jsou to například herci, nebo zpěváci. Ale také různí léčitelé, jasnovidci a věštci. Na těchto lidí hledí běžné obyvatelstvo do určité míry jako na výjimečných. A oni to cítí, vnímají a jsou si toho vědomi. A vědomí vlastní výjimečnosti, podporováno obdivem v nich vzbuzuje domýšlivost.

Obzvláště vypouklé je to u herců. Je totiž relativně málo herců, kteří se na základě svých kvalit často objevují na plátnech kin, na televizních obrazovkách a následně také na stránkách mnoha časopisů. Často také poskytují různá interview, v nichž se kromě oblasti herectví  vyjadřují i ke společenským a politickým otázkám. Tak vzniká dojem, že spolu se svým talentem získali zároveň i životní moudrost, která jim dává právo usměrňovat, poučovat a vést jiných.

A oni sami tomu ve své domýšlivosti někdy uvěří až natolik, že vedou občanské protesty a revoluce, jdou do politiky a stávají se různými poradci, ministry, nebo dokonce prezidenty. Nechápou totiž, že lidé je volí ne kvůli jejich moudrosti, ale především kvůli tomu, že jsou mediálně známí.

Tito talentovaní lidé, ale zároveň také nejširší masy obyvatelstva, považující jich za výjimečných by měli vědět, že talent v nějaké oblasti a pravá životní moudrost jsou dvě naprosto rozdílné věci. A že pokud je někdo, třeba v konkrétním případě herec, obdarován jedním způsobem, zpravidla už nebývá obdarován druhým způsobem. To je v současnosti zvlášť patrné chronicky protinárodním postojem mnoha příslušníků herecké profese.

A proto je v současnosti realita taková, že mnozí obyčejní a prostí lidé mají k pravé moudrosti mnohem blíže než ti, kteří chrlí své moudrosti v televizních a rozhlasových pořadech, nebo na stránkách různých časopisů. Celé je to jen opět potvrzením nadčasových slov, že první budou posledními a poslední první.

O vzájemném vztahu jakéhokoliv talentu a životní moudrosti třeba ještě vědět, že každý talent a každá výjimečná lidská schopnost nabývá svou pravou cenu jenom tehdy, když je doprovázena pravou moudrostí. Jedině pravá životní moudrost jí totiž může dát správné postavení ve vztahu k pravému cíli.

A pravým cílem našeho bytí je duchovní vzestup prostřednictvím dobra, ctností, ušlechtilosti a spravedlnosti. Jedině na pochopení těchto skutečností stojí skutečná moudrost a skutečné poznání. To je tím nejpodstatnějším a nejdůležitějším, podle čeho bychom si měli zařídit svůj život.

A tímto poznáním mají být pak prodchnuty také všechny výjimečné schopnosti, které lidé mají. Všechno toto má sloužit pouze k napomáhání duchovního vzestupu ostatních. K rozvíjení lidského dobra, lidských ctností, ušlechtilosti a duchovního poznání. Jedině tímto způsobem můžeme totiž kráčet k výšinám vlastního lidství, a zároveň také k výšinám Ducha.

Žel, u většiny talentovaných lidí a lidí obdarovaných různými jinými výjimečnými schopnostmi taková moudrost chybí. Obchází je a vyhýbá se jim proto, že je spojena s pokorou, jednoduchostí a přirozeností. Domýšlivost ve svou výjimečnost tvoří nepřekonatelnou překážku, která bude všechny domýšlivé vždy oddělovat od pravé moudrosti.

A pokud zůstaneme při hercích, jejich deficit pravé moudrosti nakonec častokrát způsobí, že jejich talent, ať by byl jakkoli výjimečný, se často stane neštěstím a prokletím.

Jak? Pokud se herec ve svém životě alespoň do určité míry nepřiblíží k poznání moudrosti, spočívající v duchovním vzestupu k lidskosti prostřednictvím rozvíjení ctností, pak nemůže svůj talent uplatňovat tak, aby své diváky usměrňoval k pravému životnímu cíli.

Častokrát, a v dnešní době je to ještě zvlášť vypouklé, uplatňuje svůj talent zcela opačným způsobem a směřuje diváky k nízkosti, vulgárnosti, obscénnosti a vášním. A tak se potom často stává vynikající herecké umění cestou zkázy nejen pro diváky, ale i pro samotného člověka ním obdarovaného. Jeho talent je totiž ve službách temna a nikoli ve službách Ducha, Světla, dobra a ušlechtilosti.

Jedině nabytím skutečné moudrosti a podněcováním k ní nabývá každý talent a každá výjimečná schopnost svou pravou cenu!

A tento princip platí beze zbytku nejen ve vztahu k zástupcům hereckého umění, ale také ve vztahu ke tvůrcům výtvarného umění, ve vztahu k literárním tvůrcům, ke tvůrcům populární hudby a podobně. A samozřejmě také ve vztahu k různým léčitelům, jasnovidcům a věštcům.

Také oni musí vědět, že pravá moudrost nepřichází automaticky s jejich schopností léčit, nebo s jejich schopností vidět do minulosti, nebo do budoucnosti. O nabytí pravého poznání a pravé moudrosti musí také oni usilovat úplně stejně, jako ostatní zbytek populace bez jakýchkoliv schopností.

Ale žel domýšlivost, plynoucí z jejich výjimečných darů jim to znemožňuje. A proto je v tom předbíhají mnozí obyčejní lidé bez jakýchkoliv schopností. A proto jejich dary a schopnosti nikdy nedosáhnou takové síly a takové pronikavosti působení, jaké by musely dosáhnout, kdyby se opíraly o pravou moudrost.

Existuje množství duchovních zdrojů, kde je možné tuto moudrost hledat a nacházet. Je však třeba zdůraznit, že ve všech těchto zdrojích se objevují jen větší, nebo menší střípky skutečné moudrosti, nejednou přímo utopeny v množství zbytečného, nebo přímo škodlivého balastu.

Je tedy zcela logické, že vzhledem k takovémuto stavu vznikla potřeba soustředit skutečnou moudrost do souhrnné a ucelené podoby. Do jednoho zdroje, osvobozeného od všeho zbytečného a zavádějícího. A takovým zdrojem, z něhož může opravdu vážně hledající člověk čerpat skutečnou moudrost a skutečné poznání je výjimečné dílo „Ve Světle Pravdy“.

18 komentářů k článku “Talentovaní lidé nemají patent na moudrost! Častokrát je tomu právě naopak!”

 1. Berka říká:

  to nerozchodí…

 2. Jan P. říká:

  To, že Pamela Anderson je nejen víc sexy ale i chytřejší než celý česká politický establishment se dalo tušit. Naštěstí takový Babiš, Kalousek, nebo Zeman nemají ambice hrát si na pobřežní hlídku. Bych jim nesvěřil ani hlídání okolo požární nádrže…
  4.1.2019/A2larm/Pamela Anderson: „Planetu ničí bohatí“

 3. Daňový soumar říká:

  Já myslím, že je zbytečné se zabývat tím, zda má u nás někdo mimo dělnické a rolnické třídy patent na moudrost. Lepšolidé to určitě nebudou. U nás patent na moudrost vychází z vysoké školy života. Huawei 🙂 (Howgh).

 4. Zdeněk Gryc říká:

  NAD – REGIONÁLNÍ CHARAKTER – SVÉPOMOCNÁ AKCE „Z“ Putinova aktivisty.

  Je to jako vždy u renomovaného humanisty,

  podpásově a rafinovaně zaobalená dehonestace intelektuální elity českého národa.
  Počínající Václavem Havlem, a končící studenty, rektory a univerzitními profesory, že ?

  HOŘÍCÍ POCHODEŇ NENÍ JAN PALACH. . .

  SVĚTLO PRAVDY přináší přímo autor Blogu, že?

  „A takovým zdrojem, z něhož může opravdu vážně hledající člověk čerpat skutečnou moudrost a skutečné poznání je výjimečné dílo „Ve Světle Pravdy“.“

  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články,
  reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a

  „tedy nadregionální charakter.“

  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

  TEDY ZEJMÉNA PRO PAN-SLOVANSTVÍ s tančíky na Ukrajině,
  jejichž přehlídku jsme viděli v roce 1968 na Masarykově náměstí v Jihlavě.

 5. jihlavák říká:

  https://www.youtube.com/watch?v=XDdf5bz-nYE

 6. Berka říká:

  Já říkal, že to nerozchodí.

 7. pozorovatel říká:

  Po všech těch manipulačních lžích nejen o Tatíčkovi a „morální ikoně“ Havlovi,jejich pravdě, blahobytu lidí za první republiky, lásce, bla bla bla a po x desetiletích trvajícím bolševickém režimu, za jeho vznikem nakonec stáli manipulátoří ze stejného hnízda, které teď buduje EU a neomarxistickou lehce ovladatelnou multikulti společnost blbců mě překvapilo, že v anketě na Novinkách „Které zřízení je vám nejbližší“ se téměř 40 procent lidí /hlasovalo jich 4121/ vyslovilo pro monarchii.

 8. Dvořák říká:

  Gryc ruku v ruce se Švorcovou zašlapou nějakou Pamelu do písku.

 9. Jan P. říká:

  Jan Palach ve filmu Roberta Sedláčka říká: „Na ekonomce všichni chodí jako ovce“. O fous se to od tý doby zlepšilo. Dneska tam chodí přednášet Ovčáček.

 10. XXXXX říká:

  se mi zdá, že architekt z toho videa dostal psotník

 11. Jan P. říká:

  K tomu teroristovi Baldovi: Jestliže oprávněně požadujeme uzavření radikálních mešit v západní Evropě a vyhoštění imámů, jejichž kázání vybuzují v některých muslimech potřebu páchat teroristické činy, co dělat s Tomiem Okamurou jehož “kázání” mohou mít evidentně stejný efekt?

 12. Dvořák říká:

  Co takhle zkusit Chocholouška?

 13. Zdeněk Gryc říká:

  Talentovaní lidé nemají patent na moudrost! U Jána Lauko je tomu právě naopak!

  Ján Lauko
  Je takovým zdrojem, z něhož může opravdu vážně hledající člověk čerpat skutečnou moudrost a skutečné poznání, je to výjimečné dílo „Ve Světle Pravdy“.

  P. S. Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

 14. Jan P. říká:

  K panu Dvořákovi

  Nejde o jednorázovou hloupost nemocného starce, i když mohla mít tragické následky, jako spíš o to, kdo ho k ní svou hysterickou rétorikou inspiroval, a jaké má tato rétorika obecně dopady na společnost.

  „Nemalé procento voličů SPD by po absolvování testu zjistilo, že nehájí hodnoty evropské, ale přibližně súdánsko-saúdskoarabské.“
  14.01.2019/Deník Referendum /Al-Balda: manifest českého terorismu

 15. Zdeněk Gryc říká:

  KDO? JE JÁN LAUKO

  Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?
  • Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?
  • Jeden svět na školách
  • Česká republika
  • 2019
  • 6 min.

  Cíle lekce
  1. umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení
  2. umět dohledat více informací o médiu, které sdělení publikovalo
  3. znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii
  Média na nás chrlí denně nejrůznější sdělení. Kovy nechce být manipulován, a proto pátrá po tom, KDO je vytváří a KDO má kontrolu nad jejich šířením. Co známý youtuber udělá, když zjistí, že je pod článkem podepsán jen pseudonym? A mají všechna média svého vlastníka, nebo jen ta soukromá? Rozdíly mezi komerčními a veřejnoprávními médii shrnuje mediální odborník.
  ———————————————-
  Pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem Karel Kovář si pokládá 5 klíčových otázek – Kdo?, Co?, Komu?, Jak? a Proč?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých zpráv.
  ČLÁNEK
  Média na nás chrlí denně nejrůznější sdělení. Kovy nechce být manipulován, a proto pátrá po tom, kdo je vytváří a kdo má kontrolu nad jejich šířením.
  Co známý youtuber udělá, když zjistí, že je pod článkem podepsán jen pseudonym? A mají všechna média svého vlastníka, nebo jen ta soukromá? Rozdíly mezi komerčními a veřejnoprávními médii shrnuje mediální odborník.
  Odkaz na didaktické materiály k 1. dílu.

 16. Svatopluk Beran říká:

  Pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem Karel Kovář si pokládá 5 klíčových otázek – Kdo?, Co?, Komu?, Jak? a Proč?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých zpráv.

  Já pro pochopení mediální gramotnosti konce 19 a průběhu 20 století doporučuji knihu Jozefa Ftorka PUBLIC RELATIONS A POLITIKA – aneb kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem.

  V podstatě nám tato kniha napovídá jak po 15 až 17 stoletích totality církevních bludů o pravdivosti a životaschopnosti planety, nyní řízeně pracují s mozky občanů zadavatelé TIŠTĚNÝCH PROSTŘEDKŮ SMĚNY, ve svůj vlastní movitý prospěch, tak jako za dob organizování světa církví – HNÁTY NEHNÁTY. Hlavně však ať to nejsou hnáty moje, ale hnáty toho nevědoucího, ,,vždyť je to v jeho prospěch,,.

 17. Jan P. říká:

  Volební preference, kterým stabilně vévodí nominální pravicové strany, a popularita nevtipné krávoviny jménem Most!, jsou důkazy, že v tomto národě je něco špatně…
  Samozřejmě nepopírám, že popularita těchto fenoménů je z podstatné části uměle vyrobená médii. Nicméně i tak byly časy, kdy Češi měli uvážlivější vkus.

 18. Jan P říká:

  Experimenty ukazují, že i obyčejní, náhodně vybraní občané, kterým se předloží vědecká fakta, jsou téměř vždy ve svém rozhodování mnohem moudřejší než jejich volení zástupci. Je možné, aby lidé byli hromadně chytřejší než jednotliví členové davu.
  24.10.20|David Graeber: Čím více vaše práce prospívá ostatním, tím méně dostanete zaplaceno|A2larm

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I