Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

architekt TGM – Joža Plečnik

Zdeněk Gryc | Středa, 13. 3. 2019 v 10:27

 

Pocta za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – cena Jože Plečnika

 

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cena Jože Plečnika se udělovala u příležitosti celostátních oslav založení samostatné Československé republiky v roce 1918 v rámci slavnostního večera, který připomínal a vyzdvihl význam československé architektury a stavitelství posledních 100 let.

Mezi oceněnými byl Ing. Podzimek a arch. Herzán

PODZIMEK a HEZÁN obě firmy mají společnou tradici:

Podzimek:

Jsme rodinnou stavební firmou se sídlem v Třešti a v Praze. V čele firmy aktuálně stojí již pátá generace rodiny. Stavíme a rekonstruujeme pro Vás již více než 120 let bytové domy, veřejné budovy, průmyslové haly. Jsme držiteli řady prestižních ocenění – Stavební firma roku, Českých 100 nejlepších apod. Rovněž naše stavby pravidelně dosahují skvělých umístění v soutěžích Stavba roku, Stavba Vysočiny, Best od Realty a dalších. Tato ocenění jsou pro nás odměnou, motivací i závazkem.

TRADICE JE NAŠÍM ZÁVAZKEM!

Herzán:

název výstavy: HERZAN: Stavitelský rod v Třebíči
pořadatelé výstavy: Národní Památkový ústav, Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč

termín: 25. ledna – 31. března 2019

místo: Zámek Třebíč.

„Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo. Herzáni se postupně etablovali jako tesaři, poté stavitelé a po znárodnění si našli cestu jako architekti. Vždy se angažovali ve veřejných spolcích, které se zasluhovaly o utváření obrazu Třebíče. Představitelé posledních generací se výrazně věnovali mládeži a jejímu formování prostřednictvím sokolnických aktivit a táborničení.

Výstava představuje výsledky bezmála pětiletého výzkumu, který od roku 2013 plošně mapoval moderní architekturu Třebíče. Poslední dva roky výzkumu byly zaměřené na vyhodnocování získaných dat.

Při bližším zkoumání se Herzáni ukázali jako významný městotvorný činitel, který v některých případech zásadně formoval obraz Třebíče.

Segment díla Herzánů je možné dohledat v publikaci, která se zabývá osobnostmi z přímé linie rodu Herzánů. Významným spoluřešitelem projektu byl architekt Lubor Herzán, jehož osobní genealogický výzkum rodiny a díla Herzánů se stal nepostradatelnou součástí práce na výstavě s katalogem.

Kritický katalog vznikal jako komplexní dílo, které formou kapitol věnovaných jednotlivým členům rodu popisuje jednu linii stavitelského rodu Herzánů. Katalog uzavírá kapitola o Luboru Herzánovi, který nemalou měrou pomohl s jeho realizací a zasloužil se o rozklíčování existující části archivu firmy Herzán. dřevo do výtvarných předmětů a do předmětů určených k táborákovým aktivitám. K výstavě jsou připraveny edukační aktivity pro školáky a přednášky Lubora Herzána.

Výstava je financována z rozpočtu Národního památkového ústavu, z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) – cíl Moderní architektura 20. století. (text převzat z webových stránek Národního památkového ústavu)“

———————————————–

JE IMPONUJÍCÍ JAK SI HERZÁNOVÉ VÁŽILI SVÉHO DÍLA,

AUTORISOVALI I JEDNOTLIVÉ TRÁMY.

Na velkém transparentu na průčelí zámku je velké foto:

„cechovní vypalovačky se jmémem HERZAN“.

V interiérové vitríně vidíme cechovní kladivo se jménem HERZAN.

Herzánové realizovali nejenom Masarykovu vyhlídku nad Třebíčí,   publikovanou na str. 132, 133 knihy Herzan, která vyšla za podpory Ministerstva kultury ČR, hlavní organisátor: Národní památkový ústav.

Na stránce 162 jsou publikovány jediné pomníčky RAF realisované za totality.  Je tam také odkaz na dedikaci Františka Faitla  v knize : Vzpomínky na padlé kamarády.

Na stránce 186-198 je publikována noblesní  stavba v zeleni u Medlovského rybníka – zotavovna ROH Medlov. Socha „Živý pramen“ publikovaná na str. 198 a socha sedící dívky na Březinkách, od sochaře Kokrdy, ukazují shodnou snahu o inspiraci výtvarného díla,  mezi Jiřím Herzánem a Zdeňkem Grycem.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I