Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě

Ján Lauko | Čtvrtek, 18. 7. 2019 v 19:33

Ve společnostech, jako je například Asus, Tesco, Shimano, Kes, Plus, LG-Philips, McDonalds a mnoha jiných jsou pracující kontrolováni soukromými strážnými službami, které dávají pozor, aby nemluvili, nechodili na záchod, usmívali se a plnili vysokou pracovní normu, za kterou často nedostanou ani minimální mzdu, když třeba dobrovolně odmítnou zůstat v práci čtyři hodiny navíc.

Ženy v období menstruace nosí červené šátky na rukávech, takže mohou navštívit toalety více, než jednou za směnu. Je jim to však strženo z almužny.

Boháči a takzvaní politici, z nichž mnozí ve skutečnosti nikdy nepracovali a také jimi koupené média nechtějí nic slyšet o realitě kapitalistického ráje. Nechtějí, aby se o tom mluvilo a psalo. Namísto toho, jako odpoutávající manévr, jsou noviny vždy plné informací o zločineckých režimech na druhém konci světa.

Tolik citát z úvodu jedné internetové diskuse. Jsou to slova, drsně a nezaobaleně odhalující skutečnou, pravou tvář současné pokrytecké společnosti. Společnosti, ve které mají vládní garnitury plná ústa svobody, demokracie a dodržování lidských práv, avšak na druhé straně, v téže společnosti jsou nejednou lidé nuceni pracovat přímo ve feudálních podmínkách.

No a v zemích třetího světa, kde je za účelem co největších zisků investován kapitál ekonomicky nejvyspělejších států s takzvanou nejdelší tradicí „demokracie“, tak tam jsou pracovní podmínky doslova otrokářské.

Podívejme se však na celou věc z hlediska vyšších Zákonů, stojících nad zákony lidskými, jejichž účinkům podléhají všichni lidé. Ať už o tom vědí, nebo ne.

K výše popsaným, nelidským praktikám by nikdy nemohlo dojít, kdyby naše civilizace respektovala už 2000 let známou, jednoduchou zásadu, která zní: Nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě!

Kdyby se lidé řídili touto zásadou při svém podnikání, při investování, při tvorbě různých projektů, v práci, prostě při všem, co dělají, navždy by se musely ztratit všechny, výše zmíněné projevy bezohlednosti, bezcitnosti a nelidskosti. Život podle této zásady by byl totiž praktickým projevem úcty a lásky k našim bližním.

Žel, takto žít jsme se nenaučili po celá staletí a proto se sami, nerespektujíc Zákon Lásky, automaticky stavíme pod Zákon Spravedlnosti.

Oko za oko, zub za zub! Co kdo zaseje, to také sklidí! Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá! Přesně takovýmto způsobem účinkuje železný Zákon Spravedlnosti, který každému neomylně vrátí přesně tu míru bolesti, utrpení, disharmonie a nespravedlnosti, jakou on sám způsoboval jiným. A to čím později, tím důrazněji a tvrději!

A pokud se nyní opět přeneseme k pracovním podmínkám, které byly zmíněny na začátku, tak právě Zákona neúplatné Spravedlnosti, zosobněného ve slovech: Co kdo zaseje, to také sklidí, by si měli být zvlášť vědomi všichni  majitelé, akcionáři a vrcholný management firem, v kterých se praktikuje parazitování na lidech. Měli by si ho být vědomi také jejich slepě poslušní poskoci a vykonavatelé jejich vůle, zosobnění ve vedoucích, mistrech a jiných, kteří mají v náplni práce terorizovat a šikanovat obyčejné, řadové pracovníky.

Ano, lidské zákony jim to beztrestně dovolují, ale z hlediska vyšších Zákonů sklidí dříve, nebo později odpovídající ovoce toho, co sami svým nelidským přístupem zasévali. Sklidí to různým způsobem, a to třeba formou zdravotních, pracovních, rodinných, nebo psychických problémů, formou nehod a neočekávaných neštěstí, a tak dále, a tak dále. A pokud účinky velké Spravedlnosti Páně nepocítí v tomto svém současném životě, vůbec to neznamená, že jim snad unikli. Tyto účinky je dostihnou dokonce i po jejich smrti!

Na závěr budiž proto ještě jednou zdůrazněno: Buď se lidé budou řídit Zákonem Lásky, vyjádřeným ve slovech: Nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě!

Nebo, pokud ho budou ignorovat, sami se tím staví pod účinky Zákona Spravedlnosti, vyjádřeného slovy: Oko za oko, zub za zub! Nebo, co kdo zaseje, to také sklidí!

Pro mnohé ty, kteří se dobrovolně rozhodli jít právě touto cestou, bude jejich osobní žeň nesmírně trpká, ba až zničující, protože během svého života zůstávali hluší a slepí vůči všem varováním, a ve svém egoismu pouze soustavně kupili vinu za vinou, aby nakonec, pod obrovským balvanem vlastních, nahromaděných vín navěky bídně zahynuli.

48 komentářů k článku “Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě”

 1. Jan P. říká:

  Kdo hájil kapitalismus v 90tkách, neměl rozum, kdo ho hájí dnes, nemá ani srdce. 26 ultrabohatých vlastní tolik jako dolní půlka lidstva. Jsem také pro demokratizaci vlastnictví. Soukromého nikoli osobního. Zubní kartáčky ponechat.

 2. Svatopluk Beran říká:

  Hrozí další migrační krize, lidé utíkají před extrémním počasím v jižní Asii.

  Jedna z největších přitom postihne Indii a půjde o miliony občanů Indie. Přitom je Indie dnes jeden z ekonomických tygrů světa. Mnoho občanů nejen u nás si neuvědomuje a ani asi vůbec netuší, že za poslední dvě tři dekády úspěšného neoliberálního kapitalismu v Indii, získalo polovičku bohatství celé Indie pouhých devět lidí. Je tohle ten určitě správný kapitalismus? Kapitalismus který přenáší neskutečný pokrok a přitom rozdíly mezi lidmi větší než za feudalismu či stejné jak v otrokářských společnostech? Je tento neoliberalistický kapitalistický systém skutečně pro většinové lidstvo ten nejlepší ekonomický systém?

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hrozi-dalsi-migracni-krize-lide-utikaji-pred-extremnim-pocasim-v-jizni-asii-76050#utm_content=freshnews&utm_term=migrační krize v asii&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 3. Daňový soumar říká:

  😀 Berane vy jste neoliberální blb (s odpuštěním). Mluvíte o neoliberálním kapitalismu v Indii, kde vládnou levicové strany a kde je na každém rohu vyvěšený Che Guevara. V nejbohatší zemi federace vládne komunistická DYFI. Vy jste tak moudrej, že už jste z toho úplně blbej ….

 4. Svatopluk Beran říká:

  V Indii je snad socialismus protože tam vládnou socialisti? To je mi novinka. V Číně vládnou komunisti a proto je tam komunismus? Vy jste DS jistě velký mudrc.

 5. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran jedno je jisty ,je jich tam pozehnane.Tady je seznam ,tam by jste se cejtil doma.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_communist_parties_in_India

 6. Svatopluk Beran říká:

  Ve své knize GLOBALIZACE A KRIZE – SOUVISLOSTI A SCÉNÁŘE píše Ilona Švihlíková v kapitole 1.3. Washingtonský konsezus aneb drtivé vítěztví neoliberalismu, na straně 24 píše tato ekonmka například – Liberalizace kapitálových toků nakonec vyústila v dluhovou krizi rozvojových zemí. Nabídka likvidity byla ovlivněna prvním ropným šokem: členové OPEC investovali do eurodolarových trhů , banky pak mohly tyto zdroje půjčovat dál. Ve stejnou dobu se objevila velká poptávka po úvěrech ze strany rozvojových zemí. Nebylo to jen z důvodu industrializace, ale někdy i proto, že si rozvojová země musela půjčit, aby mohla uhradit své závazky za ropu. Situace rozvojových zemí nevypadala špatně, ale na konci 70.let se objevilo několik změn. Reakce USA na druhý ropný šok byla odlišná od prvního. FED tentokrát zvýšil úrokové sazby a USA se dostaly do recese. Jejich úroková politika pak vedla ve světovém měřítku ke zdražení úvěrů. Rozvojové země se dostaly do dvojích kleští, úvěry byly mnohem dražší a bylo obtížnější udat své zboží na mezinárodních trzích.

  Na stránce 27 pak píše – Naopak proti Japonsku které se propracovalo až k druhé největší inflační spirále po Zimbabve, téměř k 200 procentům, roste Čína a začínají se objevovat spekulativní krize. V roce 1992 je bezprecedentní útok později proslulého spekulanta a financiéra řady barevných revolucí George Sorose na britskou libru. V roce 1994 mexická krize. A pak úder, který absolutně nebyl předpokládán asijská krize, která se rozšířila do Ruska (byť tam byla kombinace jiných faktorů) a dále do Brazílie a Argentiny.
  Sociální demokracie začínají přejímat neoliberální myšlenky a hlavní evropští představitelé tohoto proudu – britský premiér Tony Blair a německý kancléř Gerhard Schroder – začínají ve všech osobách časovat sloveso ,,PŘISPŮSOBIT SE,,. A pokusem A. Giddense o včlenění prvků NEOLIBERALISMU do SOCIÁLDEMOKRATISMU vzniká tzv. TŘETÍ CESTA. Tlak nadnárodních firem je tak mohutný, že dochází k dalšímu rekordnímu snižování přímých daní právnických osob a přesun k daním nepřímým. Koncept investičních pobídek je nevyhnutelným nástrojem pro státy, které se zoufale snaží ,, něco,, udělat se stále vysokou nezaměstnaností. Rozrůstá se finanční sektor, objevují se nové ,,inovativní,, produkty, které mají trh dále posunout směrem k ideálu dokonalé konkurence – FINANČNÍ DERIVÁTY -. atd., atd., atd,.

  Toto je skutečný levicový pohled na to co se u nás i ve světě skutečně s ekonomikou děje. Dnešní levice u nás, či kdekoliv ve světě není žádná levice, protože dnešní světová demokratická levice je akorát naočkovaná a sfetovaná vítězícím světovým neoliberalismem a snaží se aspoň nějak přežívat.
  A to naprosto nedůstojně.

  Prosím nemíchat bývalé komunisty a bývalý socialistický ekonomický systém ze skutečnými levicovými hodnotami na začátku třetího tisíciletí a postoji ve spravedlivém světě soutěže o důstojný život většiny občanů světa.

 7. Svatopluk Beran říká:

  Mnoho občanů nejen u nás si neuvědomuje a ani asi vůbec netuší, že za poslední dvě tři dekády úspěšného neoliberálního kapitalismu v Indii, získalo polovičku bohatství celé Indie pouhých devět lidí. Je tohle ten určitě správný kapitalismus?

  Už to vidím, čárka patřila původně před Indii, ne až za ní.

  Mnoho občanů nejen u nás si neuvědomuje a ani asi vůbec netuší, že za poslední dvě tři dekády úspěšného neoliberálního kapitalismu, v Indii získalo polovičku bohatství celé Indie pouhých devět lidí. Je tohle ten určitě správný kapitalismus?

 8. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran k Vasemu poslednimu paragrafu.Posilam to znovu.
  Albert Einstein is widely credited with saying, “The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.”

 9. Jan P. říká:

  @Masarykova akademie
  ‏Chceme žít ve světě, který zařizují bohatí pro bohaté? Ne? Tak jaké jsou kroky, které máme podniknout? ptá se Ondřej Lánský v debatě o oligarchii. Oligarchové jsou z byznysu, armády nebo církve. Ani jedna z těch struktur není demokratická, staví na tom, že hlava řekne a ostatní vyplní. Babiš, když jezdí po České republice, nepotřebuje demokracii, říká: Tak to udělejte.
  #Colours2019 #debaty #socdem

 10. Libor Furbacher říká:

  Kdyz Babis rekne tak to udelejte tak je to v poradku.Ne ze bych byl jeho fan ale pane jane vy jste si ho demokraticky zvolily!

 11. Svatopluk Beran říká:

  Albert Enstein ještě žije pane Furbacher? Nebo snad nějak ze záhrobí vstřebává dnešní americký neoliberalismus a jeho pokusy o ovládání světa a ropných světových komodit? Či snad stál i za americkým odtržením Kosova od Srbska, když si potřebovali Spojené Státy na území Srbska vybudovat vojenskou základnu pro kontrolu přepravy zkapalněného plynu do Spojených Států z Pákistánu. Který plánovali z Talibanem přepravovat z Turkmenistánu plynovodem přes Afganistán do Pákistánu a následně loděmi do USA? Proto podporovali Kosovský terorismus proti Srbsku založený na obchodu s drogami a lidskými orgány? Jak víme Spojeným Státům to nevyšlo, protože Taliban toho po nich chtěl víc než byly Spojené Státy ochotny nabídnout, jelikož se domnívaly, že Talibanu pomohli dostatečně s Rusama. Což je stálo 13 miliard dolarů, ale nezahynul při tom prakticky jediný americký voják a ještě se jim povedlo nastartovat novátorskou technologii frakování ropy z břidlic, trefit dvojčata i Pentagon. Takže si teď ničí frakováním vlastní zem, když se jim nepovedlo do dnes a to i za pomoci českých občanů, – tzv. válečných veteránů, vystřílet všechny afgánské civilisty věřící v Taliban. Tak tohle všechno myslíte že měl na mysli Albert Enstein. TENHLE DNEŠNÍ GEOPOLITICKÝ AMERICKÝ SVĚTOVÝ NEOLIBERALISMUS? Já jsem přesvědčen, že by Albert znovu emigroval. Kam by si to ale v dnešní době namířil, po tom, jak Spojená Státy rozvrací celí svět, nemám tušení. Snad že by se spojil stejně jak američané s Wernerem, a nechal by se vystřelit na měsíc. 🙂

  https://www.novinky.cz/zahranicni/510984-kosovsky-premier-podezrely-z-valecnych-zlocinu-podal-demisi-zhorsil-bych-postaveni-kosova-uvedl.html

 12. Svatopluk Beran říká:

  Já vím že teď odcházím stranou od tématu, ale jen tak pro informaci. V Číně poklesl prodej sférických aut ze západu a to i Škodovky. Zajímá někoho důvod? Je prostý, ale u nás je to tabu. Čína se vrhla na na podporu výroby a podporu nákupu vlastních elektromobilů. Chce tím předběhnout západ ve vzniku nových patentů nutných k inovátorství v elektromobilismu a aby tak vyrovnala nebo i předběhla západní svět, protože patenty na benzínové a naftové motory vlastní západ, který rozvoj automobilismu před sto lety inicioval a dnes se k elektromobilitě nijak výrazně nehrne, protože by tak příliš brzy přišel o byznis s ropou, která stále drží americký dolar na vedoucím místě světové rezervní měny.

 13. Jan P. říká:

  K panu Furbacherovi

  Já ve volbách oligarchu Babiše nevolil !
  Výsledek demokratických voleb stejně jako Vy respektuji.Nezáleží,jestli se jedná o Kanadu nebo ČR.
  Na Nově reportáž o služební cestě Babiše do jižních Čech ve stylu „laskavý vládce se upřímně zajímá o starosti svých poddaných“.

 14. blade říká:

  Elektromobily z VW:
  https://www.czechcrunch.cz/2019/05/volkswagen-otevrel-rezervace-na-svuj-revolucni-elektromobil-id-3-cenu-chce-stlacit-na-tri-ctvrte-milionu-korun/

 15. blade říká:

  Spolupráce Fordu a VW:
  V automobilovém průmyslu se domluvily na rozšíření spolupráce společnosti Volkswagen a Ford , které budou nyní silněji kooperovat ve vývoji elektrických a autonomních aut. Společně by měly využívat i novou platformu, kterou vyvinul Volkswagen speciálně pro elektrická auta. Platforma s názvem MEB by měla podstatně zlevnit výrobu menších aut pro evropský trh. Německé automobilce by spolupráce měla pomoci srovnat krok s rivaly v USA a americkému Fordu naopak zlevnit výrobu v Evropě. 🙂

  VW ID3:
  https://fdrive.cz/clanky/nemecti-kolegove-podrobne-prolezli-volkswagen-id3-podivejte-se-na-video-3901

 16. Zdeněk Gryc říká:

  Laukův komunismus s jakou tváří?
  Letce RAF v kriminále?

 17. Jan P. říká:

  Dobrý den,pane Gryci.
  Už jste tady dlouho nebyl.Někteří internetoví diskutující zde měli obavy o Vaše zdraví. Strašně Vás tady postrádali.Hodně jste jim chyběl.
  Já vím,že anonymní diskuzní komentáře pod článkem blogu nemáte rád.Mimo levicového Deníku Referendum moc neanonymních internetových diskuzí ovšem nenajdete.Musíte se s tím už nějak hold smířit.

  Blogy od duchovního kněze Jána Lauky moc nemusím.Propaguje panslávismus,konzervativní nacionalismus a šíří konspirační teorie jako odpověď na migrační krizi, liberální demokracii,kapitalismu a fungování EU.
  Chování nadnárodních společností vůči svým zaměstnancům,jak Lauko popisuje je prostě fakt.To nejsou žádné konspirační teorie a hoaxy. Tím netvrdím,že národní kapitalisté v tomhle ohledu jsou lepší.
  Přál bych Vám za vrátnicí těchto firem a společností tuhle ,,demokracii“ každý den 8 hodin na vlastní kůži jako standardní zaměstnanec poznat.Pak by jste věci viděl jinak.Jasně,můžete argumentovat tím,že Vy jako výjimečný stavební architekt by jste svobodně pracoval za volnotržního kapitalismu ve svém privátním ateliéru a měl spoustou zajímavých zakázek. Existenčně a jinak by jste nestrádal…
  Stejně jako Vy,ani Lauko si žádnou demokratizaci vlastnictví nepřeje.Proč hloupě strašíte zase gulagy ? Návrat před rok 1989 není prostě možný.Pro liberální demokracii hrozí jiná nebezpečí.Diktatura státního socialismu to NENÍ ! Vy a vaše rodina žádná oběť stalinismu přece nebyla.Každý známe nějaký smutný příběh někoho blízkého,komu se stal za minulého režimu nějaká větší nebo menší nespravedlnost či křivda.
  Nejste jediný.
  Lauko se nevymezuje proti neoliberálnímu kapitalistickému ekonomickému systému,jak se mylně domníváte.Nedůstojně pracovní podmínky a nízké mzdy není pro Lauka systémová chyba.Jako duchovní vidí problém v tom,že politické a ekonomické elity se neřídí, jak píše Zákonem Lásky.Pak by všechno bylo jinak,
  Na ekonomickou globalizaci má např. stejný názor jako americký prezident Trump.
  Trump přece žádný socialista nebo progresivec není. Inspiraci Lauko zřejmě vidí v politických systémech iliberální demokracie,kde vládnou konzervativci a autoritáři jako Polsko,Maďarsko a Rusku. ,,Otrocký zákon“(množství přesčasů na 400 hodin ročně),která schválila navzdory masovým protestům maďarská vláda Viktora Orbána raději Lauko nezmiňuje.Možná takové relevantních informace Lauko postrádá.
  Jinými slovy, křesťanský duchovní Ján Lauko má mimo jiné velmi zkreslené a nereálné představy,jak kapitalismus bez lidské tváře ve prospěch pracujících(zaměstnanců) a obyčejných lidí změnit.

 18. Svatopluk Beran říká:

  Blade já nefandím přednostně nikomu, moje tužba je se spojovat ne dělit na rozdílu ras či toho že já jsem teď dokonalejší a proto musím být navždy ten nejlepší.

  K vašemu příspěvku o fúzi v elektro mobilismu mezi evropskými firmami. Je to určitě dobře a jsem pro. Ale domnívám se, že v Číně která má čtyřikrát větší lidskou kapacitu než USA, dvaapůlkrát větší než Evropa, vedle sebe Indii která je kapacitou lidí větší než samotná Čína a lépe rozehranou partii v Africe než západ, tak stát vytváří a nařizuje aby se zvýhodňovali pouze autofirmy z elektrickými motory než ty se sférickými. Těžko teď soudit co bude mít rychlejší úspěch v objevování nových možností a nabývání PATENTŮ, zdali vzájemné a dobrovolné fúze které jdou za tušeným ziskem, ale musí bojovat s lobisty přes ropu, či nařízení státu, kterému se ropa nedostává a žádný tlak ze strany dnes klasických motorů nepřipustí.? Já se přikláním spíš k tomu že v tomto případě bude rychlejší a účinnější komunistické nařízení než kapitalistická soutěž. Protože následně již vše bude probíhat kapitalistickým systémem soutěže mezi firmami, které o vysoké dotace a podporu budou mít zájem. Najděte si na internetu co všechno Čínský stát dělá pro elektro mobilitu. Momentální problém pro svět ale bude, že se elektřina dosud v Číně produkuje především v uhelných elektrárnách. I na tom však, jak se zdá, tvrdě pracují. Čas teprve ukáže koho cesta bude rychlejší a kdo bude víc vydělávat na PATENTECH. Já bych raději aby západ s Čínou spolupracoval. To však nedovolí Spojené Státy, protože ty chtějí být až do konce věků ti kdo jsou nejlepší a ostatní tu mají být a složit jen pro ně.

 19. Zdeněk Gryc říká:

  „Chování nadnárodních společností vůči svým zaměstnancům, jak Lauko popisuje je prostě fakt.“

  Týká se to také „Kosteleckých uzenin“ nebo Agrofertu, nebo podniků v Rusku, Číně, Severní Koreji a všude tam kde totalita zabraňuje praktické uplatňování odborových organisací?

  „Jinými slovy, křesťanský duchovní Ján Lauko má mimo jiné velmi zkreslené a nereálné představy,jak kapitalismus bez lidské tváře ve prospěch pracujících(zaměstnanců) a obyčejných lidí změnit.“

  Kde a jak jste zjistil, že obratný demagog je „křesťanský duchovní“ Ján Lauko ?
  Před vámi se už také vyskytlo tvrzení, že je to universitní profesor v Nitře.

 20. Svatopluk Beran říká:

  Jeden a půl roku stary graf.

  https://www.denik.cz/auto/po-svete-uz-jezdi-pres-3-miliony-elektromobilu-a-hybridu-a-prodeje-stale-rostou-20180102.html

 21. Svatopluk Beran říká:

  http://www.hybrid.cz/v-cine-se-prodava-vic-nez-dvakrat-vic-elektromobilu-nez-v-evrope-usa-dohromady

 22. Svatopluk Beran říká:

  http://www.hybrid.cz/cina-hraje-klicovou-roli-v-elektromobilove-strategii-koncernu-volkswagen

 23. Svatopluk Beran říká:

  Když už je řeč o duchovních. Teprve tento rok jsem se dozvěděl že HUS neměl sebemenší šanci před upálením a musel o tom vědět. Důvodem podle mne bylo to, že na svých kázáních lidu požadoval navrácení majetku církví, do jeho původní podoby, tedy před rok 1220. To je králi a knížatům, kterým historicky patřil a kterým byl bez náhrady odebrán Přemyslem Otakarem, z důvodu církevního puče u nás a následných možností křižáckých výprav k nám, které by byly iniciovány papežem. Ty pak stejně ale nastaly při pokusu Čechů o rozšíření církví a služeb pro lid. ŠKODA ŽE TEĎ MUSÍ NAŠE DĚTI PLATIT ZA NĚCO CO UŽ NAVRHOVAL HUS, PROVEDL CÍSAŘ JOSEF ll. A POTOM ZNOVU KOMUNISTÉ. Stejně se bude muset stát o církevní památky starat vždycky. Odluka církevních statků NEBUDE FINANČNĚ NIKDY ODDĚLENA OD STÁTNÍCH PENĚZ. TO CO PROVEDLA NAŠE VLÁDA POD VEDENÍM PRAVICE – CÍRKEVNÍ RESTITUCE – bylo svinstvo na naše potomky, nejvyššího řádu. Církev pokud má nějakou hodnotu v budoucnosti a to pouze pro pomoc bližním, by měla být podporovaná pouze státem, tak jak to původně vzniklo a bylo Ježíšem myšleno. Žádné vlastnictví a vymývání mozku občanům.

 24. Jan P. říká:

  Dobrá poznámka,pane Gryci. Zaměstnanci Agrofertu jako Kostelecké uzeniny by o špatných pracovních podmínkách mohli rovněž hodně vyprávět:-)

  Autor blogu Ján Lauko jako profesor v Nitře. Moc touhle nevěřím.Jméno Ján Lauko se tam sice vyskytuje,ale myslím si,že s našim autorem to nemá nic společného.Spíše se přikláním k tomu,že autor Lauko je duchovní nekatolický kněz v Třebíči,který klidně může pocházet ze Slovenska
  Církev československá husitská:Mgr:Ján Brian Kenneth Lauko (farář).
  Proč zrovna píše blogy do JL má podle mého více logiku. Zajímá mě většinou obsah než autorova profese apod.Že je autor věřící křesťan je důležité v tomto případě vědět.Na těch textech to je poznat.Nic proti tomu.I mezi čtenáři blogu se najdou věřící.Na takový druh psaného blogu má právo.

  Rozdíl mez Vámi,pane Gryci(katolík a věřící) a Jánem Laukem(pravděpodobně kněz) je ten,že Vaše křesťanská láska k bližnímu svému a vztah k lidským právům bývá selektivní.Proto právem nepůsobíte na čtenáře blogu věrohodně a vzbuzujete v diskuzích vůči Vám emoce.Lauko takto selektivní a politický jako Vy není.Jeho odpovědí,co trápí společnost(věřící i nevěřící) jsou ale falešná, nebo zní jak z jiného světa.Vždy si vzpomenu na výrok Karla Marxe:náboženství jako opium lidstva.
  Když budete k textům Jána Lauka přistupovat jako věřící katolík objektivně a nestranně tak zjistíte,že od katolického kardinála Dominika Duky nebo kněze Petra Piťhy se v ultrakonzervativních názorech a rétorice kněz (Církev československá husitská) Ján Lauko až tak ničím neliší.

 25. blade říká:

  Pane S. Berane to máte pravdu, já jen, že i ta Evropa v tom elektroautomobilusmu zas tak nespí.
  Toť vše 😉

 26. blade říká:

  Zajímavý kousek s dojezdem pouhých 200km – Ford Mustang Electric 🙂
  https://fdrive.cz/clanky/ze-maji-elektromobily-ujety-design-do-goodwoodu-miri-ford-mustang-electric-3903

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě

  První věta česky!

  Druhá věta slovensky. . . patrně omylem. . . že?

  10 let nestárnoucí demagog s blaseovaným ksichtem,
  Kristův apoštol, leč zajisté nejenom jazykový chameleon, že?

  Že. . . jak často končil své komentáře Václav Havel,
  který nepohrdal českou ústavou a nazýval věci pravým jménem:

  „MAFIÁNSKÝ KAPITALISMUS“ a to ještě neznal současný stav v roce 2019, že ?

 28. Zdeněk Gryc říká:

  PS
  „Pravda o súčasné realitě“

  nebo ne, že ?

 29. Zdeněk Gryc říká:

  Zcela úplně, málem vážení anonymkové,
  pokud nevěříte račte si v Třebíči ověřit, podvodné zneužívání jmen Lauko u:

  Mgr. J. Brian Kenneth Lauko

  „Dobrý den, p. Zdeněk Gryč,

  já nejsem autorem těchto článků!

  Nevím, kdo se pod ně podepisuje mým jménem, resp. jeho části. Moje celé jméno je, tak jak jej sám uvádíte v emailu, i s dalšími anglickým jmény. Ani na fotce nejsem já a mám dojem, že pokud autor těchto článků není skutečně Ján Lauko, jde o zneužití osobních údajů a mého jména.

  Přeji pěkný den,

  Mgr. J. Brian Kenneth Lauko“
  —————————–
  Stačí to k pochopení rafinovaných metod nikoli socialismu,
  ale pseudo-amonyma s lidskou tváří:

  „Ján Lauko“

  Druhdy anonymky objeveného profesora na universitě v Nitře.
  Račte stát i o stanovisko této university, na požádání vloží:
  Ing. arch. Zdeněk Gryc

  PS.
  Anonymita vážení,
  je silná zbraň zejména při volbě presidenta, praktický příklad:

  Zamyšlení nad prezidentskými volbami.
  Oldřich Lukáš:
  „Zamyšlení nad prezidentskými volbami – veškerá legrace končí !!!
  Ne, ne, milí přátelé!
  Tyto prezidentské volby nejsou jen dalšími v předlouhé řadě bezvýznamných. Tentokrát jde o událost natolik významnou, že ovlivní zcela zásadně existenci každého z nás, našich rodin i naší země na dobu náramně dlouhou a možná nevratně. Pokud vám není osud vás, vašich blízkých i nás všech lhostejný, je naprosto nejvyšší čas dát stranou vše nepodstatné, vzít rozum a zkušenosti do hrsti a vyrazit k volebním urnám. To proto, že nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje za zničení bílé rasy, české země, našeho kulturního dědictví, hodnot, rodin, domovů, zkrátka všeho čím jsme. Pokusme se proto odložit uměle vytvořené předsudky, pomluvy a nenávistné projevy „expertů“ ČT a ČR, jakož i Bakalových plátků a nahlédněme do politické kuchyně obou kandidátů!
  Jiří Drahoš:
  Přeskočme informace z netu o tom, že Drahošovu spolupráci (agent Bas)
  Vynutila díky jeho homopedofilním sklonům, že odcizoval kolegům jejich nápady a patenty, že sepsal „vědeckou vítačskou chartu“ pražské kavárny, která odstartovala polarizaci společnosti. Pomiňme i konspirační úvahy proč používá bezdioptrické brýle (podobně vypadají špionážní zařízení, které dokáže zobrazovat nápovědu nebo fungovat jako sluchátko). Pominout však nemůžeme tvrzení nezávislých medií, že je členem Římského klubu, dokonce prý šéfem české pobočky, neboť jde o zednářské společenství ovládané západní“Černou šichtou“ a třinácti nejbohatšími iluminátskými rodinami z USA usilujícími o vyhlazení velké části světové populace – se Slovany v čele. Že tento pán činí v zájmu osobní kariéry je sice pochopitelné, nikoli však omluvitelné.
  Jak se zdá nemá Drahoš jasný názor na řadu zásadních otázek života, neboť soudě dle jeho výroků v médiích mění neustále své postoje – nejspíš podle pokynů svých poradců zjišťujících, co dělný lid chce slyšet a co ne /což svědčí o nevyzrálé osobnosti chudé na životní zkušenosti). Ještě horší je spektrum těch, kteří tuto loutku pražské kavárny podporují. Jde vesměs o rádoby umělce, experty na všechno kromě morálky, zkorumpované presstituty a parazitní multikulti neziskovky plné deviantů nejrůznějšího zrna, novodobých fašistů, kteří ukazují na každého s jiným názorem a řvou“fašisti!“ V čele mrzkých charakterů podporujících Drahoše, pro které jsou slova jako vlast či národ symbolem zavilé nenávisti, stojí světově proslulý tunelář Kalousek a mj. i Muslimská obec v Praze. Náhoda?“
  Oldřich Lukáš:
  „to byl můj názor, který jsem poslal několika svým přátelům. A to je konec. Stojím si za každým slovem“
  Veronika Hokrová, mluvčí Městské policie Plzeň:
  „Koncem tohoto roku jsme přijali trestní oznámení na 63letého muže v souvislosti s medializací zpráv, které by měly obsahovat lživé či nepodložené informace. V současné chvíli plzeňští kriminalisté ve věci provádí potřebná šetření, zdali došlo ke spáchání trestného činu“.
  ——————————
  PPS. Výsledek šetření rovná se 0, jak jinak,
  že,
  jak končil Václav Havel,
  takže nyní máme politickou ne-ústavní a nekulturní čalamádu
  Miloše Zemana s ministrem kultury
  a vyděšeným předsedou vlády,
  který se bojí, že by mohl přijít o „milost Miloše“
  v případě, že by. . .

  Kauzu údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše začala řešit evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová. Veřejná ochránkyně práv zahájila vyšetřování bruselských úřadů a jejich možného zatajování informací v Babišově kauze. Do případu se vložila na základě podnětu senátora Lukáše Wagenknechta.
  Článek
  Podle informací Neovlivni.cz evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová před několika dny zahájila vyšetřování nesprávného úředního postupu Bruselu. Cílem řízení je vydání jasného stanoviska, zda a proč Evropská komise odmítá veřejnosti poskytnout informace v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.
  Ombudsmanka chce prověřit komunikaci eurokomisaře Oettingera a českého premiéra. Dále také zadání auditu na čerpání dotací ze strany holdingu Agrofert. Jde o poměrně zásadní dokumenty, jejichž znění Evropská komise tají, ač, jak podotýká Neovlivni.cz, Evropský parlament už dříve Komisi požádal, „aby zveřejnila všechny dokumenty, jimiž disponuje a které se týkají možného střetu zájmů předsedy vlády České republiky a ministra zemědělství, a vysvětlila, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace”.
  Evropská komise už několikrát odložila termín konečného verdiktu, který měl určit, zda se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Pokud komise dojde k pozitivnímu závěru, byznys českého premiéra bude ohrožen. Agrofert přestane dostávat dotace.
  To, že se Babiš nachází ve střetu zájmů, prokazatelně potvrdili už minulý rok unijní právníci. Závěrečné rozhodnutí Evropské komise ale stále nepadlo, i přesto, že rozhodnutí slibovala už v březnu a dubnu.

  PPPS.
  „Dobrou noc a pevnou naději“ jak končila BBC za totáče

 30. Svatopluk Beran říká:

  Blade tak to je nádhera. Ford Mustang na odkazu, nebo jakékoliv poválečné pětilitrové americké parniky, tak to byla a je pořád krása.

 31. Libor Furbacher říká:

  Tesla.
  Pane Beran electricky auta je krasna myslenka.Ale jeste to potrebuje asi sto let vyvoje .Az budeme mit daleko lepsi technologii baterii a uskladneni energie.
  Vsechny tyhle testy jsou delane in slunne kalifornii na rovine. Udelejte tomu test in ve Skalistejch horach v zime ,kdyz je denni teplota – 30. A uvidete jak daleko to dojede, ta Tesla 3 ktera ma dojezd po rovine v teple asi 220 miles. Coz pri americkych vzdalenostech nejni zadny velky hura.V zime ,do kopce a s topenim bych tomu dal tak maximalne 100 km.A to to stoji 35 000 US $.Normalni porovnatelne auto dostanete za pulku.
  Pekna to hracka.

 32. Jan P. říká:

  Paní se kdosi z českých politologů snažil mystifikovat tím, že Chvilky jsou cosi jako české Žluté vesty. Kdyby tak věděla, jaké jsou naše reálné politické poměry, možná by byla trošku vykolejena ze svých ideových závěrů… Jinak velmi inspirativní rozhovor.
  S belgickou politickou teoretičkou Chantal Mouffeovou (1943) si Salon povídal o krizi neoliberální hegemonie, západoevropském ústupu sociální demokracie i alternativě v podobě levicového populismu. Mouffeová je profesorkou na University of Westminster, momentálně hostuje na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni.
  7. 8. 2019/Novinky.cz/Liberální demokracii je třeba radikalizovat, říká Chantal Mouffeová

 33. Jan P. říká:

  Dělníci z nového závodu firmy Shell v Pensylvánii se museli zúčastnit projevu Donalda Trumpa. Tedy nemuseli – v případě neúčasti by ale nedostali zaplaceno. Na akci se nesmělo křičet, protestovat nebo dělat cokoli, co se dá vnímat jako odpor.
  19. 8. 2019/a2larm.cz/Dělníci „dobrovolně“ poslouchali Trumpův projev

 34. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane ,priste nez zase zacnete sirit bludy,prosim seznamte se s fakty.Tady vam posilam jak se to vsechno prekrucovalo ve vasich favorit mediich,CNN atd.
  Nevim proc jste si vybral zrovna shell na napadani Mr. Trumpa,mate tam stovky vice verohodnejsich lzi.Shell je nepravdepodobna lez protoze Trumpuv postoj k oil.Uz jenom horsi by bylo kdybyste napsal ze ho vypiskaly hornici,kteri ho absolutne miluji.

  https://www.snopes.com/fact-check/shell-trump-rally-pay/

 35. Jan P. říká:

  Pane Furbacher,pláčete na špatném hrobě.Nejde jenom o Trumpa a chování firmy Schell. Ti všichni jsou pouze součástí kapitalistického neoliberálního systému:-)
  Kdyby jste pozorně četl články,diskuzní komentáře a nebyl línej, nemusíte být za hlupáka a hejtra.
  Informaci o dělnících z nového závodu firmy Shell v Pensylvánii,kteří se ,,museli“ zúčastnit projevu Donalda Trumpa.(…) sem si nevycucal z prstu ani já,ani komentátorský web A2larm(Informační zdroj jsem uvedl).
  Ten tuto zprávu převzal od Pittsburgh Post-Gazette. Nevím, jestli zpravodajství těchto novin považujete za seriózní ? Já ano.Nemám žádný relevantní důvod o serióznosti zpravodajství jako PP-G pochybovat.
  Web Snopes na který odkazujete pravdivost zprávy PP-G a ostatních světových médií v podstatě jinak potvrdil:Podle mluvčího Shell, se kterým mluvil Snopes, nebyl tento prvek těchto zpráv přesný. Pravděpodobný zmatek vznikl v souvislosti s používáním iniciála „PTO“, což může znamenat „placený volno“ nebo „osobní volno“. V takovém případě dostali pracovníci možnost volby do účasti na tréninkovém dni (včetně projevu Trumpa) nebo si nezaplacený den volna.

 36. Libor Furbacher říká:

  Ano to je presne ono pane Jane jak to pisete……… “nebyl tento prvek těchto zpráv přesný“……..Vse slo presne podle podle protokolu jako pro kohokoliv jineho,nejenom pro Mr .Trampa.Ale vy jste to uz usily a pretocily ze by i Goebbels by byl na vas pisnej.
  Tuhle stat jste si precetl ,ze?
  Furthermore, many news reports did not do a good job of informing readers that that set of options (attend and get paid, or stay home and forego pay) was not novel for the Shell plant or unique to Trump’s visit in particular — it is standard procedure for any training day, involving any guest speaker.
  Takze pozor na fake news.

 37. Jan P. říká:

  Pane Furbacher,proč argumentujete demagogicky a ještě se u toho vztekáte ?
  To je hezká ilustrace propojení státu a (fosilního) kapitálu, nedemokratičnosti pracovněprávních vztahů a faktu, že kapitál neplatí za práci, ale za 8 hodin života pracujících (aka pracovní síla).

 38. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane kde je ta “nedemokraticnost“? Kdyz vas meeting nabavi tak jdete domu a mate pekne den volna ,samozrejme neplacenej .Nebo muzete tam hodinu poslouchat a mit den placenej.Vas vyber.
  Vas nazor ze kapital neplati za praci ale za osm hodin zivota pracujicich nemuze byt dal od pravdy.V kapitalismu dostanete plat pouze za udelanou praci.
  Ne jak se to delalo v socialisticke fabrice kde se delala hodinovka.Tam to bylo jak rikate.Osm hodin jste se tam poflakoval a predstiral ze pracujete a na vejplatu socialistickej stat predstiral ze vas plati.
  Tam vas stat vlastnil skutecne .

 39. Jan P. říká:

  Stejně je to šílené, jak o svobodě nejvíce žvaní ti, kteří si ji pletou se svévolí.

 40. Jan P říká:

  Proč kapitalisté chtějí být ve vládních funkcích? Aby ze státu vyždímali ještě více peněz. Ivanka Trump a Jared Kushner si za rok poctivé práce v Bílém domě vydělali 82 mil. USD.

  June 11, 2018/FORTUNE/Ivanka Trump and Jared Kushner Made $82 Million While Working in the White House Last Year

 41. blade říká:

  Léta Páně 7. března 1930 – z Masarykova narozeninového projevu:

  „Demokracie není jen parlamentní a volební technikou, nýbrž vzájemným dopřáváním svobody a jejím ústavním hájením. Demokracie je loajálním uznáváním občanských osobností a umožňováním jejich součinnosti. A není nikdy a nikde zbytečno si uvědomit, že demokracie nesmí se zvrhat v demagogii a zaměňovat s anarchií. Demokracie je vládou lidu, ale není žádné vlády bez poslouchání a kázně.“

 42. Jan P říká:

  TGM se zde kriticky vyjadřuje o „anarchii“ parlamentních stran prvorepublikového Československa,ne o anarchismus jako politické ideologii.
  Projev TGM o potřebách národa a státu, který přednesl 7. března 1930 v den svých 80. narozenin na Pražském hradě.
  ———————————————————————————————————————–
  Zemřel antropolog a aktivista David Graeber.

  Jeho esej Práce na hovno z roku 2013 patří k nejčtenějším textům, které advojka kdy otiskla.
  „Trápí vás, že vaše zaměstnání je zbytečné, nesmyslné, nebo dokonce škodlivé? Esej britského antropologa s anarchistickou minulostí hledá příčiny tohoto stále častějšího symptomu a táže se, jak je možné, že navzdory technologickému pokroku nejsou vyspělé státy schopny zajistit, aby jejich obyvatelstvo netrávilo v práci víc než tři až čtyři hodiny denně.“
  19/2013|David Graeber.:PRÁCE NA HOVNO|A2

 43. blade říká:

  Slova TGM platí hlavně na anarchismus jako ideologii. Dnes to platí dvojnásob, neboť máme v parlamentu některé zástupce, kteří se přízní k této ideologií veřejně chlubí, JasP. jakbysmet.

  Antifa přece také tvrdí, že bojuje proti fašismu a nacismu, a přitom jde o fašouny a nácky nejhrubšího ražení. Hnutí Black Lives Matter také tvrdí, že bojuje proti rasismu, a přitom jde o rasisty, ze kterých se normálnímu člověku chce zvracet. Důležité je přece to, co kdo dělá, ne jak se jmenuje.

 44. blade říká:

  https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/situace-v-b%C4%9Blorusku-a-neuv%C3%A1%C5%BEen%C3%BD-postoj-premi%C3%A9ra-babi%C5%A1e/301694457943404/

  (zvuk videa pustit vpravo dole)

 45. Jan P říká:

  má cenu to vysvětlovat?

  ————————————————————————————————————————–
  Anarchista a autor nejprodávanějších knih o kapitalismu a byrokracii zemřel ve středu v benátské nemocnici
  The Guardian, „David Graeber, antropolog a autor Bullshit Jobs, zemřel ve věku 59 let“|3. 9. 2020

 46. blade říká:

  🙂 JaneP., vaše příspěvky mají obdobnou kvalitu jako služby ČP.

  Tečka.

 47. Jan P říká:

  Čím slabší znalosti, tím silnější názory.

  blade říká:…

 48. blade říká:

  https://youtu.be/GkLXdLgOybE

  😉

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I