Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě

Ján Lauko | Čtvrtek, 18. 7. 2019 v 19:33

Ve společnostech, jako je například Asus, Tesco, Shimano, Kes, Plus, LG-Philips, McDonalds a mnoha jiných jsou pracující kontrolováni soukromými strážnými službami, které dávají pozor, aby nemluvili, nechodili na záchod, usmívali se a plnili vysokou pracovní normu, za kterou často nedostanou ani minimální mzdu, když třeba dobrovolně odmítnou zůstat v práci čtyři hodiny navíc.

Ženy v období menstruace nosí červené šátky na rukávech, takže mohou navštívit toalety více, než jednou za směnu. Je jim to však strženo z almužny.

Boháči a takzvaní politici, z nichž mnozí ve skutečnosti nikdy nepracovali a také jimi koupené média nechtějí nic slyšet o realitě kapitalistického ráje. Nechtějí, aby se o tom mluvilo a psalo. Namísto toho, jako odpoutávající manévr, jsou noviny vždy plné informací o zločineckých režimech na druhém konci světa.

Tolik citát z úvodu jedné internetové diskuse. Jsou to slova, drsně a nezaobaleně odhalující skutečnou, pravou tvář současné pokrytecké společnosti. Společnosti, ve které mají vládní garnitury plná ústa svobody, demokracie a dodržování lidských práv, avšak na druhé straně, v téže společnosti jsou nejednou lidé nuceni pracovat přímo ve feudálních podmínkách.

No a v zemích třetího světa, kde je za účelem co největších zisků investován kapitál ekonomicky nejvyspělejších států s takzvanou nejdelší tradicí „demokracie“, tak tam jsou pracovní podmínky doslova otrokářské.

Podívejme se však na celou věc z hlediska vyšších Zákonů, stojících nad zákony lidskými, jejichž účinkům podléhají všichni lidé. Ať už o tom vědí, nebo ne.

K výše popsaným, nelidským praktikám by nikdy nemohlo dojít, kdyby naše civilizace respektovala už 2000 let známou, jednoduchou zásadu, která zní: Nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě!

Kdyby se lidé řídili touto zásadou při svém podnikání, při investování, při tvorbě různých projektů, v práci, prostě při všem, co dělají, navždy by se musely ztratit všechny, výše zmíněné projevy bezohlednosti, bezcitnosti a nelidskosti. Život podle této zásady by byl totiž praktickým projevem úcty a lásky k našim bližním.

Žel, takto žít jsme se nenaučili po celá staletí a proto se sami, nerespektujíc Zákon Lásky, automaticky stavíme pod Zákon Spravedlnosti.

Oko za oko, zub za zub! Co kdo zaseje, to také sklidí! Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá! Přesně takovýmto způsobem účinkuje železný Zákon Spravedlnosti, který každému neomylně vrátí přesně tu míru bolesti, utrpení, disharmonie a nespravedlnosti, jakou on sám způsoboval jiným. A to čím později, tím důrazněji a tvrději!

A pokud se nyní opět přeneseme k pracovním podmínkám, které byly zmíněny na začátku, tak právě Zákona neúplatné Spravedlnosti, zosobněného ve slovech: Co kdo zaseje, to také sklidí, by si měli být zvlášť vědomi všichni  majitelé, akcionáři a vrcholný management firem, v kterých se praktikuje parazitování na lidech. Měli by si ho být vědomi také jejich slepě poslušní poskoci a vykonavatelé jejich vůle, zosobnění ve vedoucích, mistrech a jiných, kteří mají v náplni práce terorizovat a šikanovat obyčejné, řadové pracovníky.

Ano, lidské zákony jim to beztrestně dovolují, ale z hlediska vyšších Zákonů sklidí dříve, nebo později odpovídající ovoce toho, co sami svým nelidským přístupem zasévali. Sklidí to různým způsobem, a to třeba formou zdravotních, pracovních, rodinných, nebo psychických problémů, formou nehod a neočekávaných neštěstí, a tak dále, a tak dále. A pokud účinky velké Spravedlnosti Páně nepocítí v tomto svém současném životě, vůbec to neznamená, že jim snad unikli. Tyto účinky je dostihnou dokonce i po jejich smrti!

Na závěr budiž proto ještě jednou zdůrazněno: Buď se lidé budou řídit Zákonem Lásky, vyjádřeným ve slovech: Nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě!

Nebo, pokud ho budou ignorovat, sami se tím staví pod účinky Zákona Spravedlnosti, vyjádřeného slovy: Oko za oko, zub za zub! Nebo, co kdo zaseje, to také sklidí!

Pro mnohé ty, kteří se dobrovolně rozhodli jít právě touto cestou, bude jejich osobní žeň nesmírně trpká, ba až zničující, protože během svého života zůstávali hluší a slepí vůči všem varováním, a ve svém egoismu pouze soustavně kupili vinu za vinou, aby nakonec, pod obrovským balvanem vlastních, nahromaděných vín navěky bídně zahynuli.

177 komentářů k článku “Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě”

 1. Jan P. říká:

  Kdo hájil kapitalismus v 90tkách, neměl rozum, kdo ho hájí dnes, nemá ani srdce. 26 ultrabohatých vlastní tolik jako dolní půlka lidstva. Jsem také pro demokratizaci vlastnictví. Soukromého nikoli osobního. Zubní kartáčky ponechat.

 2. Svatopluk Beran říká:

  Hrozí další migrační krize, lidé utíkají před extrémním počasím v jižní Asii.

  Jedna z největších přitom postihne Indii a půjde o miliony občanů Indie. Přitom je Indie dnes jeden z ekonomických tygrů světa. Mnoho občanů nejen u nás si neuvědomuje a ani asi vůbec netuší, že za poslední dvě tři dekády úspěšného neoliberálního kapitalismu v Indii, získalo polovičku bohatství celé Indie pouhých devět lidí. Je tohle ten určitě správný kapitalismus? Kapitalismus který přenáší neskutečný pokrok a přitom rozdíly mezi lidmi větší než za feudalismu či stejné jak v otrokářských společnostech? Je tento neoliberalistický kapitalistický systém skutečně pro většinové lidstvo ten nejlepší ekonomický systém?

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hrozi-dalsi-migracni-krize-lide-utikaji-pred-extremnim-pocasim-v-jizni-asii-76050#utm_content=freshnews&utm_term=migrační krize v asii&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 3. Daňový soumar říká:

  😀 Berane vy jste neoliberální blb (s odpuštěním). Mluvíte o neoliberálním kapitalismu v Indii, kde vládnou levicové strany a kde je na každém rohu vyvěšený Che Guevara. V nejbohatší zemi federace vládne komunistická DYFI. Vy jste tak moudrej, že už jste z toho úplně blbej ….

 4. Svatopluk Beran říká:

  V Indii je snad socialismus protože tam vládnou socialisti? To je mi novinka. V Číně vládnou komunisti a proto je tam komunismus? Vy jste DS jistě velký mudrc.

 5. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran jedno je jisty ,je jich tam pozehnane.Tady je seznam ,tam by jste se cejtil doma.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_communist_parties_in_India

 6. Svatopluk Beran říká:

  Ve své knize GLOBALIZACE A KRIZE – SOUVISLOSTI A SCÉNÁŘE píše Ilona Švihlíková v kapitole 1.3. Washingtonský konsezus aneb drtivé vítěztví neoliberalismu, na straně 24 píše tato ekonmka například – Liberalizace kapitálových toků nakonec vyústila v dluhovou krizi rozvojových zemí. Nabídka likvidity byla ovlivněna prvním ropným šokem: členové OPEC investovali do eurodolarových trhů , banky pak mohly tyto zdroje půjčovat dál. Ve stejnou dobu se objevila velká poptávka po úvěrech ze strany rozvojových zemí. Nebylo to jen z důvodu industrializace, ale někdy i proto, že si rozvojová země musela půjčit, aby mohla uhradit své závazky za ropu. Situace rozvojových zemí nevypadala špatně, ale na konci 70.let se objevilo několik změn. Reakce USA na druhý ropný šok byla odlišná od prvního. FED tentokrát zvýšil úrokové sazby a USA se dostaly do recese. Jejich úroková politika pak vedla ve světovém měřítku ke zdražení úvěrů. Rozvojové země se dostaly do dvojích kleští, úvěry byly mnohem dražší a bylo obtížnější udat své zboží na mezinárodních trzích.

  Na stránce 27 pak píše – Naopak proti Japonsku které se propracovalo až k druhé největší inflační spirále po Zimbabve, téměř k 200 procentům, roste Čína a začínají se objevovat spekulativní krize. V roce 1992 je bezprecedentní útok později proslulého spekulanta a financiéra řady barevných revolucí George Sorose na britskou libru. V roce 1994 mexická krize. A pak úder, který absolutně nebyl předpokládán asijská krize, která se rozšířila do Ruska (byť tam byla kombinace jiných faktorů) a dále do Brazílie a Argentiny.
  Sociální demokracie začínají přejímat neoliberální myšlenky a hlavní evropští představitelé tohoto proudu – britský premiér Tony Blair a německý kancléř Gerhard Schroder – začínají ve všech osobách časovat sloveso ,,PŘISPŮSOBIT SE,,. A pokusem A. Giddense o včlenění prvků NEOLIBERALISMU do SOCIÁLDEMOKRATISMU vzniká tzv. TŘETÍ CESTA. Tlak nadnárodních firem je tak mohutný, že dochází k dalšímu rekordnímu snižování přímých daní právnických osob a přesun k daním nepřímým. Koncept investičních pobídek je nevyhnutelným nástrojem pro státy, které se zoufale snaží ,, něco,, udělat se stále vysokou nezaměstnaností. Rozrůstá se finanční sektor, objevují se nové ,,inovativní,, produkty, které mají trh dále posunout směrem k ideálu dokonalé konkurence – FINANČNÍ DERIVÁTY -. atd., atd., atd,.

  Toto je skutečný levicový pohled na to co se u nás i ve světě skutečně s ekonomikou děje. Dnešní levice u nás, či kdekoliv ve světě není žádná levice, protože dnešní světová demokratická levice je akorát naočkovaná a sfetovaná vítězícím světovým neoliberalismem a snaží se aspoň nějak přežívat.
  A to naprosto nedůstojně.

  Prosím nemíchat bývalé komunisty a bývalý socialistický ekonomický systém ze skutečnými levicovými hodnotami na začátku třetího tisíciletí a postoji ve spravedlivém světě soutěže o důstojný život většiny občanů světa.

 7. Svatopluk Beran říká:

  Mnoho občanů nejen u nás si neuvědomuje a ani asi vůbec netuší, že za poslední dvě tři dekády úspěšného neoliberálního kapitalismu v Indii, získalo polovičku bohatství celé Indie pouhých devět lidí. Je tohle ten určitě správný kapitalismus?

  Už to vidím, čárka patřila původně před Indii, ne až za ní.

  Mnoho občanů nejen u nás si neuvědomuje a ani asi vůbec netuší, že za poslední dvě tři dekády úspěšného neoliberálního kapitalismu, v Indii získalo polovičku bohatství celé Indie pouhých devět lidí. Je tohle ten určitě správný kapitalismus?

 8. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran k Vasemu poslednimu paragrafu.Posilam to znovu.
  Albert Einstein is widely credited with saying, “The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.”

 9. Jan P. říká:

  @Masarykova akademie
  ‏Chceme žít ve světě, který zařizují bohatí pro bohaté? Ne? Tak jaké jsou kroky, které máme podniknout? ptá se Ondřej Lánský v debatě o oligarchii. Oligarchové jsou z byznysu, armády nebo církve. Ani jedna z těch struktur není demokratická, staví na tom, že hlava řekne a ostatní vyplní. Babiš, když jezdí po České republice, nepotřebuje demokracii, říká: Tak to udělejte.
  #Colours2019 #debaty #socdem

 10. Libor Furbacher říká:

  Kdyz Babis rekne tak to udelejte tak je to v poradku.Ne ze bych byl jeho fan ale pane jane vy jste si ho demokraticky zvolily!

 11. Svatopluk Beran říká:

  Albert Enstein ještě žije pane Furbacher? Nebo snad nějak ze záhrobí vstřebává dnešní americký neoliberalismus a jeho pokusy o ovládání světa a ropných světových komodit? Či snad stál i za americkým odtržením Kosova od Srbska, když si potřebovali Spojené Státy na území Srbska vybudovat vojenskou základnu pro kontrolu přepravy zkapalněného plynu do Spojených Států z Pákistánu. Který plánovali z Talibanem přepravovat z Turkmenistánu plynovodem přes Afganistán do Pákistánu a následně loděmi do USA? Proto podporovali Kosovský terorismus proti Srbsku založený na obchodu s drogami a lidskými orgány? Jak víme Spojeným Státům to nevyšlo, protože Taliban toho po nich chtěl víc než byly Spojené Státy ochotny nabídnout, jelikož se domnívaly, že Talibanu pomohli dostatečně s Rusama. Což je stálo 13 miliard dolarů, ale nezahynul při tom prakticky jediný americký voják a ještě se jim povedlo nastartovat novátorskou technologii frakování ropy z břidlic, trefit dvojčata i Pentagon. Takže si teď ničí frakováním vlastní zem, když se jim nepovedlo do dnes a to i za pomoci českých občanů, – tzv. válečných veteránů, vystřílet všechny afgánské civilisty věřící v Taliban. Tak tohle všechno myslíte že měl na mysli Albert Enstein. TENHLE DNEŠNÍ GEOPOLITICKÝ AMERICKÝ SVĚTOVÝ NEOLIBERALISMUS? Já jsem přesvědčen, že by Albert znovu emigroval. Kam by si to ale v dnešní době namířil, po tom, jak Spojená Státy rozvrací celí svět, nemám tušení. Snad že by se spojil stejně jak američané s Wernerem, a nechal by se vystřelit na měsíc. 🙂

  https://www.novinky.cz/zahranicni/510984-kosovsky-premier-podezrely-z-valecnych-zlocinu-podal-demisi-zhorsil-bych-postaveni-kosova-uvedl.html

 12. Svatopluk Beran říká:

  Já vím že teď odcházím stranou od tématu, ale jen tak pro informaci. V Číně poklesl prodej sférických aut ze západu a to i Škodovky. Zajímá někoho důvod? Je prostý, ale u nás je to tabu. Čína se vrhla na na podporu výroby a podporu nákupu vlastních elektromobilů. Chce tím předběhnout západ ve vzniku nových patentů nutných k inovátorství v elektromobilismu a aby tak vyrovnala nebo i předběhla západní svět, protože patenty na benzínové a naftové motory vlastní západ, který rozvoj automobilismu před sto lety inicioval a dnes se k elektromobilitě nijak výrazně nehrne, protože by tak příliš brzy přišel o byznis s ropou, která stále drží americký dolar na vedoucím místě světové rezervní měny.

 13. Jan P. říká:

  K panu Furbacherovi

  Já ve volbách oligarchu Babiše nevolil !
  Výsledek demokratických voleb stejně jako Vy respektuji.Nezáleží,jestli se jedná o Kanadu nebo ČR.
  Na Nově reportáž o služební cestě Babiše do jižních Čech ve stylu „laskavý vládce se upřímně zajímá o starosti svých poddaných“.

 14. blade říká:

  Elektromobily z VW:
  https://www.czechcrunch.cz/2019/05/volkswagen-otevrel-rezervace-na-svuj-revolucni-elektromobil-id-3-cenu-chce-stlacit-na-tri-ctvrte-milionu-korun/

 15. blade říká:

  Spolupráce Fordu a VW:
  V automobilovém průmyslu se domluvily na rozšíření spolupráce společnosti Volkswagen a Ford , které budou nyní silněji kooperovat ve vývoji elektrických a autonomních aut. Společně by měly využívat i novou platformu, kterou vyvinul Volkswagen speciálně pro elektrická auta. Platforma s názvem MEB by měla podstatně zlevnit výrobu menších aut pro evropský trh. Německé automobilce by spolupráce měla pomoci srovnat krok s rivaly v USA a americkému Fordu naopak zlevnit výrobu v Evropě. 🙂

  VW ID3:
  https://fdrive.cz/clanky/nemecti-kolegove-podrobne-prolezli-volkswagen-id3-podivejte-se-na-video-3901

 16. Zdeněk Gryc říká:

  Laukův komunismus s jakou tváří?
  Letce RAF v kriminále?

 17. Jan P. říká:

  Dobrý den,pane Gryci.
  Už jste tady dlouho nebyl.Někteří internetoví diskutující zde měli obavy o Vaše zdraví. Strašně Vás tady postrádali.Hodně jste jim chyběl.
  Já vím,že anonymní diskuzní komentáře pod článkem blogu nemáte rád.Mimo levicového Deníku Referendum moc neanonymních internetových diskuzí ovšem nenajdete.Musíte se s tím už nějak hold smířit.

  Blogy od duchovního kněze Jána Lauky moc nemusím.Propaguje panslávismus,konzervativní nacionalismus a šíří konspirační teorie jako odpověď na migrační krizi, liberální demokracii,kapitalismu a fungování EU.
  Chování nadnárodních společností vůči svým zaměstnancům,jak Lauko popisuje je prostě fakt.To nejsou žádné konspirační teorie a hoaxy. Tím netvrdím,že národní kapitalisté v tomhle ohledu jsou lepší.
  Přál bych Vám za vrátnicí těchto firem a společností tuhle ,,demokracii“ každý den 8 hodin na vlastní kůži jako standardní zaměstnanec poznat.Pak by jste věci viděl jinak.Jasně,můžete argumentovat tím,že Vy jako výjimečný stavební architekt by jste svobodně pracoval za volnotržního kapitalismu ve svém privátním ateliéru a měl spoustou zajímavých zakázek. Existenčně a jinak by jste nestrádal…
  Stejně jako Vy,ani Lauko si žádnou demokratizaci vlastnictví nepřeje.Proč hloupě strašíte zase gulagy ? Návrat před rok 1989 není prostě možný.Pro liberální demokracii hrozí jiná nebezpečí.Diktatura státního socialismu to NENÍ ! Vy a vaše rodina žádná oběť stalinismu přece nebyla.Každý známe nějaký smutný příběh někoho blízkého,komu se stal za minulého režimu nějaká větší nebo menší nespravedlnost či křivda.
  Nejste jediný.
  Lauko se nevymezuje proti neoliberálnímu kapitalistickému ekonomickému systému,jak se mylně domníváte.Nedůstojně pracovní podmínky a nízké mzdy není pro Lauka systémová chyba.Jako duchovní vidí problém v tom,že politické a ekonomické elity se neřídí, jak píše Zákonem Lásky.Pak by všechno bylo jinak,
  Na ekonomickou globalizaci má např. stejný názor jako americký prezident Trump.
  Trump přece žádný socialista nebo progresivec není. Inspiraci Lauko zřejmě vidí v politických systémech iliberální demokracie,kde vládnou konzervativci a autoritáři jako Polsko,Maďarsko a Rusku. ,,Otrocký zákon“(množství přesčasů na 400 hodin ročně),která schválila navzdory masovým protestům maďarská vláda Viktora Orbána raději Lauko nezmiňuje.Možná takové relevantních informace Lauko postrádá.
  Jinými slovy, křesťanský duchovní Ján Lauko má mimo jiné velmi zkreslené a nereálné představy,jak kapitalismus bez lidské tváře ve prospěch pracujících(zaměstnanců) a obyčejných lidí změnit.

 18. Svatopluk Beran říká:

  Blade já nefandím přednostně nikomu, moje tužba je se spojovat ne dělit na rozdílu ras či toho že já jsem teď dokonalejší a proto musím být navždy ten nejlepší.

  K vašemu příspěvku o fúzi v elektro mobilismu mezi evropskými firmami. Je to určitě dobře a jsem pro. Ale domnívám se, že v Číně která má čtyřikrát větší lidskou kapacitu než USA, dvaapůlkrát větší než Evropa, vedle sebe Indii která je kapacitou lidí větší než samotná Čína a lépe rozehranou partii v Africe než západ, tak stát vytváří a nařizuje aby se zvýhodňovali pouze autofirmy z elektrickými motory než ty se sférickými. Těžko teď soudit co bude mít rychlejší úspěch v objevování nových možností a nabývání PATENTŮ, zdali vzájemné a dobrovolné fúze které jdou za tušeným ziskem, ale musí bojovat s lobisty přes ropu, či nařízení státu, kterému se ropa nedostává a žádný tlak ze strany dnes klasických motorů nepřipustí.? Já se přikláním spíš k tomu že v tomto případě bude rychlejší a účinnější komunistické nařízení než kapitalistická soutěž. Protože následně již vše bude probíhat kapitalistickým systémem soutěže mezi firmami, které o vysoké dotace a podporu budou mít zájem. Najděte si na internetu co všechno Čínský stát dělá pro elektro mobilitu. Momentální problém pro svět ale bude, že se elektřina dosud v Číně produkuje především v uhelných elektrárnách. I na tom však, jak se zdá, tvrdě pracují. Čas teprve ukáže koho cesta bude rychlejší a kdo bude víc vydělávat na PATENTECH. Já bych raději aby západ s Čínou spolupracoval. To však nedovolí Spojené Státy, protože ty chtějí být až do konce věků ti kdo jsou nejlepší a ostatní tu mají být a složit jen pro ně.

 19. Zdeněk Gryc říká:

  „Chování nadnárodních společností vůči svým zaměstnancům, jak Lauko popisuje je prostě fakt.“

  Týká se to také „Kosteleckých uzenin“ nebo Agrofertu, nebo podniků v Rusku, Číně, Severní Koreji a všude tam kde totalita zabraňuje praktické uplatňování odborových organisací?

  „Jinými slovy, křesťanský duchovní Ján Lauko má mimo jiné velmi zkreslené a nereálné představy,jak kapitalismus bez lidské tváře ve prospěch pracujících(zaměstnanců) a obyčejných lidí změnit.“

  Kde a jak jste zjistil, že obratný demagog je „křesťanský duchovní“ Ján Lauko ?
  Před vámi se už také vyskytlo tvrzení, že je to universitní profesor v Nitře.

 20. Svatopluk Beran říká:

  Jeden a půl roku stary graf.

  https://www.denik.cz/auto/po-svete-uz-jezdi-pres-3-miliony-elektromobilu-a-hybridu-a-prodeje-stale-rostou-20180102.html

 21. Svatopluk Beran říká:

  http://www.hybrid.cz/v-cine-se-prodava-vic-nez-dvakrat-vic-elektromobilu-nez-v-evrope-usa-dohromady

 22. Svatopluk Beran říká:

  http://www.hybrid.cz/cina-hraje-klicovou-roli-v-elektromobilove-strategii-koncernu-volkswagen

 23. Svatopluk Beran říká:

  Když už je řeč o duchovních. Teprve tento rok jsem se dozvěděl že HUS neměl sebemenší šanci před upálením a musel o tom vědět. Důvodem podle mne bylo to, že na svých kázáních lidu požadoval navrácení majetku církví, do jeho původní podoby, tedy před rok 1220. To je králi a knížatům, kterým historicky patřil a kterým byl bez náhrady odebrán Přemyslem Otakarem, z důvodu církevního puče u nás a následných možností křižáckých výprav k nám, které by byly iniciovány papežem. Ty pak stejně ale nastaly při pokusu Čechů o rozšíření církví a služeb pro lid. ŠKODA ŽE TEĎ MUSÍ NAŠE DĚTI PLATIT ZA NĚCO CO UŽ NAVRHOVAL HUS, PROVEDL CÍSAŘ JOSEF ll. A POTOM ZNOVU KOMUNISTÉ. Stejně se bude muset stát o církevní památky starat vždycky. Odluka církevních statků NEBUDE FINANČNĚ NIKDY ODDĚLENA OD STÁTNÍCH PENĚZ. TO CO PROVEDLA NAŠE VLÁDA POD VEDENÍM PRAVICE – CÍRKEVNÍ RESTITUCE – bylo svinstvo na naše potomky, nejvyššího řádu. Církev pokud má nějakou hodnotu v budoucnosti a to pouze pro pomoc bližním, by měla být podporovaná pouze státem, tak jak to původně vzniklo a bylo Ježíšem myšleno. Žádné vlastnictví a vymývání mozku občanům.

 24. Jan P. říká:

  Dobrá poznámka,pane Gryci. Zaměstnanci Agrofertu jako Kostelecké uzeniny by o špatných pracovních podmínkách mohli rovněž hodně vyprávět:-)

  Autor blogu Ján Lauko jako profesor v Nitře. Moc touhle nevěřím.Jméno Ján Lauko se tam sice vyskytuje,ale myslím si,že s našim autorem to nemá nic společného.Spíše se přikláním k tomu,že autor Lauko je duchovní nekatolický kněz v Třebíči,který klidně může pocházet ze Slovenska
  Církev československá husitská:Mgr:Ján Brian Kenneth Lauko (farář).
  Proč zrovna píše blogy do JL má podle mého více logiku. Zajímá mě většinou obsah než autorova profese apod.Že je autor věřící křesťan je důležité v tomto případě vědět.Na těch textech to je poznat.Nic proti tomu.I mezi čtenáři blogu se najdou věřící.Na takový druh psaného blogu má právo.

  Rozdíl mez Vámi,pane Gryci(katolík a věřící) a Jánem Laukem(pravděpodobně kněz) je ten,že Vaše křesťanská láska k bližnímu svému a vztah k lidským právům bývá selektivní.Proto právem nepůsobíte na čtenáře blogu věrohodně a vzbuzujete v diskuzích vůči Vám emoce.Lauko takto selektivní a politický jako Vy není.Jeho odpovědí,co trápí společnost(věřící i nevěřící) jsou ale falešná, nebo zní jak z jiného světa.Vždy si vzpomenu na výrok Karla Marxe:náboženství jako opium lidstva.
  Když budete k textům Jána Lauka přistupovat jako věřící katolík objektivně a nestranně tak zjistíte,že od katolického kardinála Dominika Duky nebo kněze Petra Piťhy se v ultrakonzervativních názorech a rétorice kněz (Církev československá husitská) Ján Lauko až tak ničím neliší.

 25. blade říká:

  Pane S. Berane to máte pravdu, já jen, že i ta Evropa v tom elektroautomobilusmu zas tak nespí.
  Toť vše 😉

 26. blade říká:

  Zajímavý kousek s dojezdem pouhých 200km – Ford Mustang Electric 🙂
  https://fdrive.cz/clanky/ze-maji-elektromobily-ujety-design-do-goodwoodu-miri-ford-mustang-electric-3903

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě

  První věta česky!

  Druhá věta slovensky. . . patrně omylem. . . že?

  10 let nestárnoucí demagog s blaseovaným ksichtem,
  Kristův apoštol, leč zajisté nejenom jazykový chameleon, že?

  Že. . . jak často končil své komentáře Václav Havel,
  který nepohrdal českou ústavou a nazýval věci pravým jménem:

  „MAFIÁNSKÝ KAPITALISMUS“ a to ještě neznal současný stav v roce 2019, že ?

 28. Zdeněk Gryc říká:

  PS
  „Pravda o súčasné realitě“

  nebo ne, že ?

 29. Zdeněk Gryc říká:

  Zcela úplně, málem vážení anonymkové,
  pokud nevěříte račte si v Třebíči ověřit, podvodné zneužívání jmen Lauko u:

  Mgr. J. Brian Kenneth Lauko

  „Dobrý den, p. Zdeněk Gryč,

  já nejsem autorem těchto článků!

  Nevím, kdo se pod ně podepisuje mým jménem, resp. jeho části. Moje celé jméno je, tak jak jej sám uvádíte v emailu, i s dalšími anglickým jmény. Ani na fotce nejsem já a mám dojem, že pokud autor těchto článků není skutečně Ján Lauko, jde o zneužití osobních údajů a mého jména.

  Přeji pěkný den,

  Mgr. J. Brian Kenneth Lauko“
  —————————–
  Stačí to k pochopení rafinovaných metod nikoli socialismu,
  ale pseudo-amonyma s lidskou tváří:

  „Ján Lauko“

  Druhdy anonymky objeveného profesora na universitě v Nitře.
  Račte stát i o stanovisko této university, na požádání vloží:
  Ing. arch. Zdeněk Gryc

  PS.
  Anonymita vážení,
  je silná zbraň zejména při volbě presidenta, praktický příklad:

  Zamyšlení nad prezidentskými volbami.
  Oldřich Lukáš:
  „Zamyšlení nad prezidentskými volbami – veškerá legrace končí !!!
  Ne, ne, milí přátelé!
  Tyto prezidentské volby nejsou jen dalšími v předlouhé řadě bezvýznamných. Tentokrát jde o událost natolik významnou, že ovlivní zcela zásadně existenci každého z nás, našich rodin i naší země na dobu náramně dlouhou a možná nevratně. Pokud vám není osud vás, vašich blízkých i nás všech lhostejný, je naprosto nejvyšší čas dát stranou vše nepodstatné, vzít rozum a zkušenosti do hrsti a vyrazit k volebním urnám. To proto, že nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje za zničení bílé rasy, české země, našeho kulturního dědictví, hodnot, rodin, domovů, zkrátka všeho čím jsme. Pokusme se proto odložit uměle vytvořené předsudky, pomluvy a nenávistné projevy „expertů“ ČT a ČR, jakož i Bakalových plátků a nahlédněme do politické kuchyně obou kandidátů!
  Jiří Drahoš:
  Přeskočme informace z netu o tom, že Drahošovu spolupráci (agent Bas)
  Vynutila díky jeho homopedofilním sklonům, že odcizoval kolegům jejich nápady a patenty, že sepsal „vědeckou vítačskou chartu“ pražské kavárny, která odstartovala polarizaci společnosti. Pomiňme i konspirační úvahy proč používá bezdioptrické brýle (podobně vypadají špionážní zařízení, které dokáže zobrazovat nápovědu nebo fungovat jako sluchátko). Pominout však nemůžeme tvrzení nezávislých medií, že je členem Římského klubu, dokonce prý šéfem české pobočky, neboť jde o zednářské společenství ovládané západní“Černou šichtou“ a třinácti nejbohatšími iluminátskými rodinami z USA usilujícími o vyhlazení velké části světové populace – se Slovany v čele. Že tento pán činí v zájmu osobní kariéry je sice pochopitelné, nikoli však omluvitelné.
  Jak se zdá nemá Drahoš jasný názor na řadu zásadních otázek života, neboť soudě dle jeho výroků v médiích mění neustále své postoje – nejspíš podle pokynů svých poradců zjišťujících, co dělný lid chce slyšet a co ne /což svědčí o nevyzrálé osobnosti chudé na životní zkušenosti). Ještě horší je spektrum těch, kteří tuto loutku pražské kavárny podporují. Jde vesměs o rádoby umělce, experty na všechno kromě morálky, zkorumpované presstituty a parazitní multikulti neziskovky plné deviantů nejrůznějšího zrna, novodobých fašistů, kteří ukazují na každého s jiným názorem a řvou“fašisti!“ V čele mrzkých charakterů podporujících Drahoše, pro které jsou slova jako vlast či národ symbolem zavilé nenávisti, stojí světově proslulý tunelář Kalousek a mj. i Muslimská obec v Praze. Náhoda?“
  Oldřich Lukáš:
  „to byl můj názor, který jsem poslal několika svým přátelům. A to je konec. Stojím si za každým slovem“
  Veronika Hokrová, mluvčí Městské policie Plzeň:
  „Koncem tohoto roku jsme přijali trestní oznámení na 63letého muže v souvislosti s medializací zpráv, které by měly obsahovat lživé či nepodložené informace. V současné chvíli plzeňští kriminalisté ve věci provádí potřebná šetření, zdali došlo ke spáchání trestného činu“.
  ——————————
  PPS. Výsledek šetření rovná se 0, jak jinak,
  že,
  jak končil Václav Havel,
  takže nyní máme politickou ne-ústavní a nekulturní čalamádu
  Miloše Zemana s ministrem kultury
  a vyděšeným předsedou vlády,
  který se bojí, že by mohl přijít o „milost Miloše“
  v případě, že by. . .

  Kauzu údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše začala řešit evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová. Veřejná ochránkyně práv zahájila vyšetřování bruselských úřadů a jejich možného zatajování informací v Babišově kauze. Do případu se vložila na základě podnětu senátora Lukáše Wagenknechta.
  Článek
  Podle informací Neovlivni.cz evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová před několika dny zahájila vyšetřování nesprávného úředního postupu Bruselu. Cílem řízení je vydání jasného stanoviska, zda a proč Evropská komise odmítá veřejnosti poskytnout informace v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.
  Ombudsmanka chce prověřit komunikaci eurokomisaře Oettingera a českého premiéra. Dále také zadání auditu na čerpání dotací ze strany holdingu Agrofert. Jde o poměrně zásadní dokumenty, jejichž znění Evropská komise tají, ač, jak podotýká Neovlivni.cz, Evropský parlament už dříve Komisi požádal, „aby zveřejnila všechny dokumenty, jimiž disponuje a které se týkají možného střetu zájmů předsedy vlády České republiky a ministra zemědělství, a vysvětlila, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace”.
  Evropská komise už několikrát odložila termín konečného verdiktu, který měl určit, zda se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Pokud komise dojde k pozitivnímu závěru, byznys českého premiéra bude ohrožen. Agrofert přestane dostávat dotace.
  To, že se Babiš nachází ve střetu zájmů, prokazatelně potvrdili už minulý rok unijní právníci. Závěrečné rozhodnutí Evropské komise ale stále nepadlo, i přesto, že rozhodnutí slibovala už v březnu a dubnu.

  PPPS.
  „Dobrou noc a pevnou naději“ jak končila BBC za totáče

 30. Svatopluk Beran říká:

  Blade tak to je nádhera. Ford Mustang na odkazu, nebo jakékoliv poválečné pětilitrové americké parniky, tak to byla a je pořád krása.

 31. Libor Furbacher říká:

  Tesla.
  Pane Beran electricky auta je krasna myslenka.Ale jeste to potrebuje asi sto let vyvoje .Az budeme mit daleko lepsi technologii baterii a uskladneni energie.
  Vsechny tyhle testy jsou delane in slunne kalifornii na rovine. Udelejte tomu test in ve Skalistejch horach v zime ,kdyz je denni teplota – 30. A uvidete jak daleko to dojede, ta Tesla 3 ktera ma dojezd po rovine v teple asi 220 miles. Coz pri americkych vzdalenostech nejni zadny velky hura.V zime ,do kopce a s topenim bych tomu dal tak maximalne 100 km.A to to stoji 35 000 US $.Normalni porovnatelne auto dostanete za pulku.
  Pekna to hracka.

 32. Jan P. říká:

  Paní se kdosi z českých politologů snažil mystifikovat tím, že Chvilky jsou cosi jako české Žluté vesty. Kdyby tak věděla, jaké jsou naše reálné politické poměry, možná by byla trošku vykolejena ze svých ideových závěrů… Jinak velmi inspirativní rozhovor.
  S belgickou politickou teoretičkou Chantal Mouffeovou (1943) si Salon povídal o krizi neoliberální hegemonie, západoevropském ústupu sociální demokracie i alternativě v podobě levicového populismu. Mouffeová je profesorkou na University of Westminster, momentálně hostuje na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni.
  7. 8. 2019/Novinky.cz/Liberální demokracii je třeba radikalizovat, říká Chantal Mouffeová

 33. Jan P. říká:

  Dělníci z nového závodu firmy Shell v Pensylvánii se museli zúčastnit projevu Donalda Trumpa. Tedy nemuseli – v případě neúčasti by ale nedostali zaplaceno. Na akci se nesmělo křičet, protestovat nebo dělat cokoli, co se dá vnímat jako odpor.
  19. 8. 2019/a2larm.cz/Dělníci „dobrovolně“ poslouchali Trumpův projev

 34. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane ,priste nez zase zacnete sirit bludy,prosim seznamte se s fakty.Tady vam posilam jak se to vsechno prekrucovalo ve vasich favorit mediich,CNN atd.
  Nevim proc jste si vybral zrovna shell na napadani Mr. Trumpa,mate tam stovky vice verohodnejsich lzi.Shell je nepravdepodobna lez protoze Trumpuv postoj k oil.Uz jenom horsi by bylo kdybyste napsal ze ho vypiskaly hornici,kteri ho absolutne miluji.

  https://www.snopes.com/fact-check/shell-trump-rally-pay/

 35. Jan P. říká:

  Pane Furbacher,pláčete na špatném hrobě.Nejde jenom o Trumpa a chování firmy Schell. Ti všichni jsou pouze součástí kapitalistického neoliberálního systému:-)
  Kdyby jste pozorně četl články,diskuzní komentáře a nebyl línej, nemusíte být za hlupáka a hejtra.
  Informaci o dělnících z nového závodu firmy Shell v Pensylvánii,kteří se ,,museli“ zúčastnit projevu Donalda Trumpa.(…) sem si nevycucal z prstu ani já,ani komentátorský web A2larm(Informační zdroj jsem uvedl).
  Ten tuto zprávu převzal od Pittsburgh Post-Gazette. Nevím, jestli zpravodajství těchto novin považujete za seriózní ? Já ano.Nemám žádný relevantní důvod o serióznosti zpravodajství jako PP-G pochybovat.
  Web Snopes na který odkazujete pravdivost zprávy PP-G a ostatních světových médií v podstatě jinak potvrdil:Podle mluvčího Shell, se kterým mluvil Snopes, nebyl tento prvek těchto zpráv přesný. Pravděpodobný zmatek vznikl v souvislosti s používáním iniciála „PTO“, což může znamenat „placený volno“ nebo „osobní volno“. V takovém případě dostali pracovníci možnost volby do účasti na tréninkovém dni (včetně projevu Trumpa) nebo si nezaplacený den volna.

 36. Libor Furbacher říká:

  Ano to je presne ono pane Jane jak to pisete……… “nebyl tento prvek těchto zpráv přesný“……..Vse slo presne podle podle protokolu jako pro kohokoliv jineho,nejenom pro Mr .Trampa.Ale vy jste to uz usily a pretocily ze by i Goebbels by byl na vas pisnej.
  Tuhle stat jste si precetl ,ze?
  Furthermore, many news reports did not do a good job of informing readers that that set of options (attend and get paid, or stay home and forego pay) was not novel for the Shell plant or unique to Trump’s visit in particular — it is standard procedure for any training day, involving any guest speaker.
  Takze pozor na fake news.

 37. Jan P. říká:

  Pane Furbacher,proč argumentujete demagogicky a ještě se u toho vztekáte ?
  To je hezká ilustrace propojení státu a (fosilního) kapitálu, nedemokratičnosti pracovněprávních vztahů a faktu, že kapitál neplatí za práci, ale za 8 hodin života pracujících (aka pracovní síla).

 38. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane kde je ta “nedemokraticnost“? Kdyz vas meeting nabavi tak jdete domu a mate pekne den volna ,samozrejme neplacenej .Nebo muzete tam hodinu poslouchat a mit den placenej.Vas vyber.
  Vas nazor ze kapital neplati za praci ale za osm hodin zivota pracujicich nemuze byt dal od pravdy.V kapitalismu dostanete plat pouze za udelanou praci.
  Ne jak se to delalo v socialisticke fabrice kde se delala hodinovka.Tam to bylo jak rikate.Osm hodin jste se tam poflakoval a predstiral ze pracujete a na vejplatu socialistickej stat predstiral ze vas plati.
  Tam vas stat vlastnil skutecne .

 39. Jan P. říká:

  Stejně je to šílené, jak o svobodě nejvíce žvaní ti, kteří si ji pletou se svévolí.

 40. Jan P říká:

  Proč kapitalisté chtějí být ve vládních funkcích? Aby ze státu vyždímali ještě více peněz. Ivanka Trump a Jared Kushner si za rok poctivé práce v Bílém domě vydělali 82 mil. USD.

  June 11, 2018/FORTUNE/Ivanka Trump and Jared Kushner Made $82 Million While Working in the White House Last Year

 41. blade říká:

  Léta Páně 7. března 1930 – z Masarykova narozeninového projevu:

  „Demokracie není jen parlamentní a volební technikou, nýbrž vzájemným dopřáváním svobody a jejím ústavním hájením. Demokracie je loajálním uznáváním občanských osobností a umožňováním jejich součinnosti. A není nikdy a nikde zbytečno si uvědomit, že demokracie nesmí se zvrhat v demagogii a zaměňovat s anarchií. Demokracie je vládou lidu, ale není žádné vlády bez poslouchání a kázně.“

 42. Jan P říká:

  TGM se zde kriticky vyjadřuje o „anarchii“ parlamentních stran prvorepublikového Československa,ne o anarchismus jako politické ideologii.
  Projev TGM o potřebách národa a státu, který přednesl 7. března 1930 v den svých 80. narozenin na Pražském hradě.
  ———————————————————————————————————————–
  Zemřel antropolog a aktivista David Graeber.

  Jeho esej Práce na hovno z roku 2013 patří k nejčtenějším textům, které advojka kdy otiskla.
  „Trápí vás, že vaše zaměstnání je zbytečné, nesmyslné, nebo dokonce škodlivé? Esej britského antropologa s anarchistickou minulostí hledá příčiny tohoto stále častějšího symptomu a táže se, jak je možné, že navzdory technologickému pokroku nejsou vyspělé státy schopny zajistit, aby jejich obyvatelstvo netrávilo v práci víc než tři až čtyři hodiny denně.“
  19/2013|David Graeber.:PRÁCE NA HOVNO|A2

 43. blade říká:

  Slova TGM platí hlavně na anarchismus jako ideologii. Dnes to platí dvojnásob, neboť máme v parlamentu některé zástupce, kteří se přízní k této ideologií veřejně chlubí, JasP. jakbysmet.

  Antifa přece také tvrdí, že bojuje proti fašismu a nacismu, a přitom jde o fašouny a nácky nejhrubšího ražení. Hnutí Black Lives Matter také tvrdí, že bojuje proti rasismu, a přitom jde o rasisty, ze kterých se normálnímu člověku chce zvracet. Důležité je přece to, co kdo dělá, ne jak se jmenuje.

 44. blade říká:

  https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/situace-v-b%C4%9Blorusku-a-neuv%C3%A1%C5%BEen%C3%BD-postoj-premi%C3%A9ra-babi%C5%A1e/301694457943404/

  (zvuk videa pustit vpravo dole)

 45. Jan P říká:

  má cenu to vysvětlovat?

  ————————————————————————————————————————–
  Anarchista a autor nejprodávanějších knih o kapitalismu a byrokracii zemřel ve středu v benátské nemocnici
  The Guardian, „David Graeber, antropolog a autor Bullshit Jobs, zemřel ve věku 59 let“|3. 9. 2020

 46. blade říká:

  🙂 JaneP., vaše příspěvky mají obdobnou kvalitu jako služby ČP.

  Tečka.

 47. Jan P říká:

  Čím slabší znalosti, tím silnější názory.

  blade říká:…

 48. blade říká:

  https://youtu.be/GkLXdLgOybE

  😉

 49. Jan P říká:

  Lidé by mohli být v práci až 16 hodin v kuse, navrhuje průmyslník a poslanec za ANO Juříček.
  A pak že tu někdo nevede třídní boj.
  https://archiv.ihned.cz/c1-66910360-lide-by-mohli-byt-v-praci-az-16-hodin-v-kuse-navrhuje-prumyslnik-juricek-robota-a-hazard-se-zdravim-namitaji-kritici?fbclid=IwAR0y0DCFKvJfuoftfJtxP8a1InqEgQ3uVac_l3Ap0Xq64wqMFzBSfTNzoIk

 50. blade říká:

  Na rpzběh závodu ano, ale po té si tu šestnáctku může strčit do řiti 🙂
  Některé zbytné noční směny jsou v 21. století také přežitek. Ale to by někteří hrabivý a zadlužení zaměstnanci ala stachanovci přišli o část platu a hrabivý podnikatel o zisk. Že by se všichni zaměstnanci v ČR domluvili a řekli od toho a toho dne nechodíme na noční je bohužel z výše uvedených důvodů utopie.

 51. Dvořák říká:

  Profesionální řidič dělá 15,živnostníci i dýl,když mají kšefty. Tak jako proč ne. Když navrhl A,měl by říct i B. Tedy,co za to?

  Pořád lepší stachanovec,než „ital“ řeckého typu povoláním invalidní důchodce nebo prostě netáhlo. Ty jsou v klidu.

 52. Jan P říká:

  Třídní boj žije!
  Je velmi zrádné podléhat iluzím, že mnohé boje jsou dobojovány.
  No kdybych makal šestnáctky, tak nemám čas otravovat na internetové diskusi , natož zakládat odbory:-)
  Jenže pracovat pravidelně 16 hodin denně není slučitelné se zdravím, na které pak doplácí všichni, nejen zaměstnavatel.
  „Duševní zdraví není v tomto státě hodnota, vzdělání není hodnota, volný čas není hodnota, jediná hodnota je, aby lidé chodili do práce.“
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/skolaky-jsme-hodili-pres-palubu-psycholog-martin-hofman/r~3aed60c09c4111ebb234ac1f6b220ee8/

  Ano, 16-hodinová pracovní doba je pro mnohé pracující, ale i podnikatele a živnostníky už teď realitou. Nejčastěji pro řidiče a řidičky hromadné dopravy, nebo i domácí pečovatele a pečovatelky. Důvodem jsou i několikahodinové přetržky ve směnách, které jsou samozřejmě neplacené a které nelze považovat za skutečný mimopracovní čas, protože je pracující musí trávit mimo domov.
  Jasně, bez pracovních táborů pro voliče ANO, ČSSD a další nepřizpůsobivé čínskou produktivitu nikdy nedoženeme…

 53. blade říká:

  Kamioňáci mají snad nějakou nucenou přestávku a kolečko. Dodávkáři mají zatím přestávky papírové a jsou povinni je předložit k případné kontrole. Ty se provádějí namátkově zejména v Německu, v Rakousku. U nás to nikdo snad nekontroluje. Ale EU se již chystá i tyto řízené střely B krotit. Že je někdo ochoten kvůli pár špinavým zlaťákům jezdit a nedodržovat přestávky je jeho věc, ale jen do té doby než způsobí nějaký karambol. V D, A, I často cizí řidiče kontrolují zdali nedošlo k přetížení vozidla.

 54. Jan P říká:

  Díky za výborný text!
  „Pandemie koronaviru přitom definitivně potvrdila pozici Česka jako montovny bez přidané hodnoty, kde je hlavní „konkurenční výhodou“ levná práce. Je stále běžné, že si zaměstnanci v továrnách svou prací nevydělají ani na normální, důstojný život. Že je zákoník práce obcházen a různě ohýbán, ukázala před lety Saša Uhlová ve svém investigativním projektu Hrdinové kapitalistické práce.“
  https://plus.rozhlas.cz/apolena-rychlikova-pracovat-sestnact-hodin-v-kuse-poslanec-a-prumyslnik-pavel-8470746?fbclid=IwAR3oqedJYODuQNgVs2ZbiXyK0kRtvVqYlYQ4ytMYR6E2Gibz1BKsiCAorNY

 55. blade říká:

  Tři etapy:
  1. podezření na Rusko
  2. zkoumáme důkazy
  3.máme důkazy, ale ty jsou tak tajné, že je nemůžeme zveřejnit.

  Zatím pracují s nějakými vysoce pravděpodobnými hypotézami, ale viník je označen a špióni vyhozeni.

  V Rusku již zřejmě naši diplomaté balí s rodinami kufry a čekají jestli dostanou také 48 hodin na vycestování.

  Tzatim pracuji s nejakymi hypotezami, ale
  vinika jsme oznacili a spiony vyhodili.

 56. Svatopluk Beran říká:

  Jsem přesvědčený že už je to naprosto jasné. JSME CÍLENĚ ZAVLEČENĚ DO STUPIDNÍCH AMERICKÝCH OBCHODNÍCH VÁLEK. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSME SUVERÉNÍ SVÉPRÁVNÁ ZEMĚ. ZMĚNA V 89 ROCE S PLÁNOVANÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA VOLNÝ TRH PŘINESLA SICE ORÁLNÍ SVOBODU A BOHATSTVÍ ZÁVISLÉ NA DLUHU, OVŠEM MORÁLNĚ PLATÍME MINIMÁLNĚ JAK ZA VLÁDY JEDNÉ STRANY. KDYŽ UŽ TO MÁ BÝT NA VŽDY A NIKDY TO NESMÍ BÝT JINAK, TAK JEN SI PŘEJU, ABY SE TU NEZAČALI POHYBOVAT ŠÍLENCI PO ULICÍCH, V OBCHODNÍCH CENTRECH A PO ŠKOLÁCH SE ZBRANĚMA A ABY PRÁVO NA LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ ZŮSTALO PRO VŠECHNY VE STEJNÉ ÚROVNI JAK TO BYLO NASTAVENO U NÁS PO 2SV. A NE ABY TO BYLO JAK NA DRUHÉ STRANĚ ATLANTIKU.

 57. Daňový soumar říká:

  Asi žiji v jiném světě. Rusko během posledních 80-ti let vojensky napadlo Polsko, Finsko, Maďarsko, Československo, NDR, Gruzii, Moldavsko, Afghanistán, Čečensko, Ukrajinu včetně Krymu, všechny pobalstké státy, bombardovalo nemocnice a civilisty v Sýrii, Vagnerovci řádili v Africe, zabralo si kus Finska, Polska, celé Prusko, kus Ukrajiny včetně Krymu, Podněstři v Moldávii, Jižní a severní Osetii v Gruzii, japonské Kurilské ostrovy … a nyní mi Beran napište, která území anektovaly za tuto dobu USA a připojily ji ke svému území.

 58. Libor Furbacher říká:

  Danovy soumar,right on!
  Podivam se sem jenom obcas ,ale Beran se svym rudym mozkem uz jinej nebude, snazi se to zamaskovat svou strojenou objektivitou a nestranosti ,ale idealy sovetskeho svazu mu moc prirostly k srdci a moc dobre mu to nejde .Jako ten vas zeman.

 59. Dvořák říká:

  To vše zvládlo Rusko?

  A jak vám kvete komunismus za velkou louží?

 60. blade říká:

  I američtí komunisté vyzývali k hlasování pro bideta 🙂

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/CPUSA_logo.svg/800px-CPUSA_logo.svg.png

 61. Jan P říká:

  Drobná poznámka k imperialismu obecně.
  Možná se to teď jeví nepodstatné. Ale bez zbrani ze střední a východní Evropy by se v Sýrii nikdy nerozjela tak plošná, brutální občanská a velmocenská válka. Bez ni a zásahu NATO v Libyi by nikdy nenastala tak citelná uprchlická krize. Bez uprchlické krize by v Evropě nikdy tak neposílila radikální pravice a nevznikla by anti-EU protiuprchlická fronta. Ta byla, kromě dlouhodobějších ekonomických a politických důvodu, jedním ze zdrojů vítězství Trumpa ve Spojených státech a nepřehlednutelně posílila i Zemana u nás.
  Kromě toho není těžké předpokládat, ze Rusko na východní Ukrajině jenom okopčilo spojeneckou proxy taktiku ze Sýrie. Na menší ploše státu, než spojenci v Sýrii a bez islamských fundamentalistu, jako součásti jejich proxy sily.
  Ale je tu i spousta lidi, která to pořád nechápe…
  Chápu, že sovětský či ruský imperialismus se nedá omlouvat do nekonečna. Na druhou stranu.
  Dyk i pravičák Friedman píše, že si za Putina vlastně můžeme sami.
  Opinion | Is There a War Coming Between China and the U.S. …

  Někteří ovšem oponují, že obyvatelstvo východní Evropy chtělo do NATO kvůli obavám z Ruska. Jenže tehdy šlo o prozápadní Rusko, obavy pramenily z minulosti a nikdo nám nepředložil alternativní možnosti bezpečnostního uspořádání v Evropě (společný evropský dům – Gorbi),ani nevysvětlil možný rizika z rozšiřování paktu. Nehledě na to, že NATO nemělo důvod k existenci, pač jeho role spočívala v odražení případnýho sovětskýho útoku na záp. Evropu. NATO redefinovalo svoje poslání – „ochrana“ a zajištění kontroly nad námořními trasami, plynovody apod.

 62. Svatopluk Beran říká:

  Daňovej máš v tom tak trochu historickej bordel. Jenom jako úplná sranda je napadení SSSR NDR. To mi prosím popiš kdy a jak to proběhlo. Jinak každá zem kterou jsi vypsal má svá historická specifika, která ty zřejmě ani netušíš. Už jenom to že třeba Finsko bývalo součástí Ruska jako finské knížectví. Nebo že většina států které jsi vypsal byla obsazena SSSR jako nárazníkové pásmo a po 2SV a nastavení nového světového řádu uznáno všemi velmocemi jako území SSSR, coby republiky SSSR. Něco jako když Spojené Státy sebraly Mexiku Californii, Nové Mexiko, Arizonu a jiné. Jediný v čem máš plnou pravdu je Afganistán. Krym byl třista let Ruský a sebrala ho v zájmu Ruska, pruská princezna později carevna Kateřina mongolům. Na území dnešní Ukrajiny vzniklo Rusko. Pokud se bude Rusko chovat jako USA a jeho podporovaní židé v Palestině, tak to Ukrajině vůbec nepřeju. Snad tam nezavedou aparteid a rasismus jako na dnešních palestinských území židé.

 63. Svatopluk Beran říká:

  A jinak ještě k těm Vrběticím. DŮKAZY JSOU NEZNÁMÉ A TAJNÉ, ODSOUZENÍ VEŘEJNÉ. DIKTATURA UŽ TU JEDNOU BYLA A UŽ JE TU ZAS. HLUPÁCI S CHUTÍ NA MANIFESTACE, TOOLOG A FARÁŘ ROOL UŽ VÁS Z KAZATELNY SPRÁVNĚ VE JMÉNU JEDINÉHO BOHA NASMĚRUJE. V PODSTATĚ NIC NOVÉHO NA SVĚTĚ A HLOUPOST KVETE I PO 89ROCE STEJNĚ JAK PŘED NÍM. JSEM ZVĚDAVEJ KDE BUDE HLEDAT ZÁPAD DALŠÍHO NEPŘÍTELE? ZBÝVAJÍ UŽ JEN INDIÁNI V JIŽNÍ AMERICE NEBO ČERNOŠI V AFRICE. JSEM ZVĚDAVÝ NA TY DALŠÍ AMERICKÉ PREFABRIKÁTY, SNAD SE TOHO JEŠTĚ DOŽIJU A POBAVÝM.

 64. Daňový soumar říká:

  Beran neodpověděl jste na otázku jaké území za posledních 80-ti let anektovaly USA? Nemusíte mě poučovat, které území kdo kdy vlastnil. Stačí jen jednoduchá odpověď na mnou položenou otázku. Pokud na ní odpověď nemáte, zeptám se kdo je větší zlo a nebezpečí pro naší republiku? Jen tak mimochodem bych mohl přidat otázku dluhů. Kolik nám kdo kdy dlužil a jak to s dluhem dopadlo. Na to se vám taky nebude chtít odpovědět. Nebo vytáhnete jako odpověď určitě otázku válečných dluhů Německa.

 65. Daňový soumar říká:

  A k té NDR :
  Od počátku však sovětské jednotky v NDR primárně sloužily k prosazování vojenskopolitických cílů Sovětského svazu. Jasně se to ukázalo za první berlínské krize v letech 1948 až 1949, kdy se podílely na blokádě západních sektorů města i při lidovém povstání v NDR 17. června 1953. Tehdy vyhlásilo sovětské velení na území celé republiky výjimečný stav a rozehnalo demonstrace pomocí tanků.

 66. Zdeněk Gryc říká:

  kulturně politická,
  leč aktuální vložka

  KLAUSŮV PLAKÁT V PLENÉRU JIHLAVY
  ——————————————

  VÁŽENÍ PUTINOVIC TROLLOVÉ
  Vyskočil na Taiwanu !
  Zrušit senát !
  Přátelství na věčné časy v ohrožení?
  NIKOLI. . .
  Alexandr Miškin a Anatolij Čepigov, agenti ruské GRU pověření akcí :
  “ zvolení Klause presidentem“
  Vylepují už v Jihlavě plakáty dodané osvědčenou agenturou
  plakátu “ ZEMAN ZNOVU 2018″
  Vše zůstane, jenom rok + obličej se změní
  v SSSR se to bude líbit,
  sehraná dvojka dostane od Putina další medaili.
  SÁZKA NA JEŠITNOST ZEMANA a KLAUSE NEZKLAME, že ?
  ZEMANŮV RUDÝ KOBEREC V MOSKVĚ trochu vyklepou. . .
  „Prezident Miloš Zeman se nezúčastní vojenské přehlídky v Moskvě k 75. výročí konce druhé světové války, která se bude konat 24. června. Důvodem jsou opatření v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Nemožnost účasti na přehlídce prezidenta mrzí, sdělil dnes ČTK jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Pověřil českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku, aby ho jako „osobní zástupce“ na přehlídce zastoupil.“
  NA VOLEBNÍ KAMPANI KLAUSE TAKÉ NEBUDE PUTIN ŠETŘIT
  Je hezky projděme se Jihlavou.
  Ochutnávka už tu je, na plakátu s osvědčenou 2x trikolorou:
  80
  „šelmička Klaus“
  19. 6. 1941
  VŠE NEJLEPŠÍ
  PANE PRESIDENTE

 67. Svatopluk Beran říká:

  Za prvé většina území je důsledkem zrady západních velmocí a válečné a poválečné dohody vítězných velmocí a dohody na novém světovém poválečném řádu. Jedinej poválečnej problém je Afganistán a s toho už se po deseti letech stáhli a ekonomicky opustili, ted tam řádí dvacet let USA + NATo a ochranu jenom své americké ekonomicky tam budou mít základny pořád, tak jako jich mají téměř tisíc po celém světě a tím znemožňují svůj svobodný rozvoj daných zemí, které vojenskými základnami hospodářsky drží v šachu. Jak jistě dobře víte když přišli rusáci k nám a do Maďarska, tak s tím nic amerika nedělala, protože to byla poválečná zona zájmů SSSR NA PODKLADĚ VÝSLEDKŮ 2SV. RUSÁCI SE ZA TO NEPLETLI DO VÁLEČNÝCH ZÁJMOVÝCH MÍST AMERICKÉ MOONREOVY DOKTRÍNY STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY A VÁLEK TAM ČI NASTOLOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ DIKTÁTORSKÝCH REŽIMŮ.

 68. Svatopluk Beran říká:

  Nikdy jsme neměli dluh větší než jsme půjčili, takže nula od nuly pošla. Dnes je to, jak aspoň mám informace, zcela jednostranný dluh. Na půjčování svým přátelům, třebaže novým, už dávno nemáme, za to jim ale už na věky budeme dlužit a tak držet jejich ekonomiky svou prací a vzděláním nad vodou. A je to tak myšleno navždy a napořád. Prostě americká pijavice přes dolar na co největším počtu zemí bez ropných nalezišť a přes petrodolar na těch co ropu mají. Nemusí jim odevšad pršet, stačí když jim bude z každé vazalské země kapat. JEN JE POTŘEBA ABY TĚCH ZEMÍ BYLO CO NEJVÍC A O TO SE VEHEMENTNĚ ZLOČINAMA A VÁLKAMA PŘES VYFABRIKOVANÉ KAUZY SNAŽÍ. VY JSTE SI TOHO DOSUD NEVŠIML? ZAJÍMAVÉ, TAK VZDĚLANÝ ČLOVĚK A NEVIDÍ ZVĚRSTVA SVÝCH IDOLŮ.

 69. Svatopluk Beran říká:

  A ještě, která anektovaná a obsazená území ze dřív Ruskem, Rusko do dnes vlastní a na kterých má své vojenské základny a která takto zjískaná území vlastní USA a na kterých má vojenské základny? A je ještě bych rád vysvětlení proč 80 let. To je nějaký vesmírný zákon. Proč ne deset let, nebo třicet let, nebo sto let, nebo dvěstě let? Proč zrovna osumdesát? Tento váš mozkový pochod mne docela zajímá. Osumdesát let je nějaká nová fyzická, chemická, ekonomická či snad hospodářská veličina. Zatím jsem o tom nic neslyšel, ale je možné že svět něco takového nově určil. Taky nemusím znát všechno. 🙂

 70. blade říká:

  Také Piráti „vyšetřují“ na fóru Pirátské strany 🙂

  https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=353&t=57072&hilit=%C5%A0vadlenka

 71. Daňový soumar říká:

  To by mě fakt zajímalo, jak třeba drží v šachu Německo. Můžete nějak ty svoje obdivuhodné myšlenkové pochody rozvinout? Používají se jejich síly třeba při potlačování protivládních demonstrací? Vy jste přečet možná 600 knih, ale evidentně to byl brak. Protože nadhled a rozum jste v nich nepotkal ani omylem. Jediný co vás asi potkalo je, že vás s velkou parádou vypoklonkoval kdysi z USA. A proč 80 let? Řekl bych že jsou to nedávné dějiny po druhé svět. válce, která zásadním způsobem politicky rozdělila svět a ze kterých máme osobní zkušenosti. Nicméně to období můžeme zkrátit třeba na 50, 40, 30 … let.

 72. Daňový soumar říká:

  A ještě mi vysvětlete ten ruský dluh u nás. To jste nastudoval které knížce?

 73. Svatopluk Beran říká:

  Spojené Státy nevznikly na vraždění a destabilizaci světa jenom posledních osumdesát let. Napřed musely téměř kompletně celou jednu lidskou rasu na svém území, která tam žije v rezervacích do dnes a jedno zvířecí plemeno, aby tuto rasu odřízly od přímu surovin a jídla.

  DODNES JSOU V NĚMECKU AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNY, KTERÉ STATUS OKUPAČNÍCH ZAMĚNILY ZA STATUS ZÁKLADEN NATa. JENŽ JE VEDENO AMERICKOU MILITARISTICKOU AGRESIVITOU PO CELÉM SVĚTĚ, TO BYL POŽADAVEK OKUPAČNÍ AMERICKÉ ARMÁDY, JINAK BY SVŮJ OKUPAČNÍ STATUS NEZMĚNILA DODNES. TO SAMÉ SE TÝKÁ PORAŽENÝCH VELMOCÍ ITÁLIE A JAPONSKA.

  https://legacy.blisty.cz/art/34682.html

 74. Svatopluk Beran říká:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Indi%C3%A1nsk%C3%A9_v%C3%A1lky

 75. Svatopluk Beran říká:

  https://www.pozitivnisvet.cz/seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu/

 76. blade říká:

  V roce 2500 bude mít civilizace jiné starosti než Vrbětice či neustálé politické dohady Rusko vs. USA, atd. Aktuální dokument, protože emigrovat z naší civilizace chorobně posedlé růstem zatím není kam.

  https://www.iprima.cz/filmy/zeme-za-1000-let

 77. Svatopluk Beran říká:

  Diktátoři cvičení ve škole AMERIK na území Spojených Států

  Argentina gen. ROBERTO VIOLA 1981
  gen. LEOPOLDO GALTIERI 1981-1982

  Bolívie gen. HUGO BANZER SUARÉZ 1971-1978
  gen. GUIDO VILDOSO CALDERON 1982

  Ekvádor gen. GUILERMO RODRÍGUEZ 1972-1976

  Guatemala gen. ELFRAÍN RÍOS MONTT 1982-1983

  Honduras gen. JUAN MELGAR CASTRO 1975-1978
  gen. POLICARO PAZ GARCÍA 1980-1982

  Peru gen. JUAN VALESCO ALVARADO 1968-1975

  Panama gen. OMAR TORRIJOS 1968-1981
  gen. MANUEL NORIEGA 1981-1989

 78. Svatopluk Beran říká:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Gulick

 79. Svatopluk Beran říká:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Benning

  Jinak doporučuji knihu ZADNÍ DVOREK AMERIKY aneb USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem, od GRACE LIVINGSTONEOVÉ

  nebo knihu BRATŘI aneb JOHN DULLES, ALLEN DULLES a jejich tajná světová válka,Erica od Stephen Kinzera

  nebo knihu CÍL IRÁN aneb pravda o plánech Bílého domu na změnu iránského režimu od Scotta Rittera, amerického zbrojního inspektora při OSN v letech 1991 až 1998

  nebo knihu NACISTÉ VE SLUŽBÁCH USA aneb jak se Spojené Státy staly bezpečným útočištěm pro Hitlerovy muže, od Erica Lichtblaua

  To je jen tak nejrychlejší výběr z mých knih západních autorů, mám jich samozřejmě víc, kteří nemají váš entuziazmus americké pravdy a svobody ve všem, nýbrž jsou schopni vidět svět tak jak doopravdy funguje se zločiny všech velmocí, žádnou nevyjímaje.

 80. Daňový soumar říká:

  Pořád jste mi neodpověděl na otázku. To vás musí hodně s..t co?

 81. Svatopluk Beran říká:

  Odpovědi kdo je lump a kdo není je dostatek. Lumpové jsou obě strany, akorát že USA to celé neustále vyhrocuje a od 2SV iniciuje, což media dnes, protože jsme opět změnily vazalství, cíleně zakrývají. Nejsme žádný suverení stát. Suverení jsme jen do té míry, dokud budeme poslouchat co můžem co nemůžem a co je a co není správné z poza Atlantického oceánu. V momentě vlastního obchodního přístupu ke všem, budeme v první řadě lehce klepnuti přes prsty, následně na nás bude embargo a když ani to nepomůže, tak na nás z poza Atlantického oceánu vyprefabrikují smyšlenou kauzu a udusí nás v krvi jak Srbsko s Chorvatskem.

  No a jestli myslíte tu anexi, tak se třeba podívejte na to jak vytrhli američani Kosovo ze Srbska a ještě dřív než to skupina OCHOTNÝCH včetně nás potvrdila, tak tam vybudovali američani svoji vojenskou základnu. Která měla původně zajištovat na jihu Evropy přepravu plynu lodními kontejnery do Ameriky vytěženého z Kaspického Moře na březích Turkmenistánu a produktovodem přes Afganistán do Pákistánu. Jelikož se ale USA nepodařilo domluvit tranzit plynovodem s Talibanem přes Afganistán, i to je jeden z amerických prefabrikátů 11 září, tak již základna Boondsteel a vykuchané Srbsko světu zůstalo. Ekonomickou skutečností je, že se po zjištění, že plyn z Kaspiku nebude vrhli američané na vylepšení těžby plynu doma z břidlice, který teď chtějí dodávat i do Evropy. Polsko už jim na to kejvlo.

 82. Daňový soumar říká:

  Stále jste nebyl schopen odpovědět na jednoduchou otázku. Hádejte co je tím důvodem …. A kdybych to otočil čí bylo v minulosti území Kosova? V 6.–7. století do této oblasti přišli Slované, kteří se stali dominujícím etnikem. Slované postupně vytlačili původní obyvatelstvo směrem k pobřeží či na jih a toto území se stalo základnou pro jejich nájezdy na Byzantskou říši a budování jejich vlastního státu. Stejně tak přišli Evropané do Ameriky …

 83. Svatopluk Beran říká:

  Variantu, kdy při pohybu celých národů Asií, Evropou a severní Afrikou přirovnávat k náboženskému úniku protestantů různých národností z celé Evropy a touhou králů různých národů z celé Evropy po bohatství a zemi na druhé straně světa, kterou by přičlenili k té své v Evropě, je směšné. Samozřejmě je to vaše přesvědčení, podle mne vyčtené z jednoduché úrovně přemýšlení jiných lidí, na kterou vy, lehce bez vlastní myšlenky, naskakujete. JÁ JSEM PŘESVĚDČEN ŽE TO NENÍ TO SAMÉ. POHYB CELÝCH NÁRODŮ SROVNÁVAT S NÁBOŽENSKÝM PŘESUNEM OBČANŮ Z RŮZNÝCH NÁRODŮ PLUS TOUHOU PO BOHATSTVÍ RŮZNÝCH PANOVNÍKŮ EVROPY, JE PODLE MNE PŘI NEJMENŠÍM – VELICE JEDNODUCHÉ PŘEMYŠLENÍ – samozřejmě respektuji že vaše a že na něj máte nárok –

 84. Daňový soumar říká:

  Beran a v čem je tažení Slovanů jiné než tažení Evropanů do Ameriky? Rád se nechám poučit. To tažení Slovanů nebylo v zájmu zisků? Ať už území, nebo hmotných statků původního obyvatelstva? Cituji : „Nicméně jak naznačují archeologické důkazy, nemuselo jít o stěhování celých národů, ale jen vládnoucích elit Kmeny, jejichž počet mrtvých rostl, začaly hledat novou půdu. Často ji nacházely na území Římské říše, která se v té době již nacházela v hluboké krizi a jejíž hranice nebyly dostatečně chráněné. Navíc bylo na území říše možné získat bohatou kořist. Je celkem jasné, že impérium se v pozdně antickém období stalo lákavým cílem nájezdů barbarských kmenů. Muži, kteří na takové výpravě uspěli, získali nejen kořist a novou půdu, ale také vážnost a prestiž u svého kmene. To patřilo mezi sociální příčiny stěhování národů. Bezprostřední hybnou silou byl pak často také tlak jiných kmenů.“. Máte trochu jednostranný pohled na věc. Nebo bych spíš řekl, že vaše sebestřednost a neochvějná víra ve svůj názor se nebes dotýká …

 85. Svatopluk Beran říká:

  To jsem rád že jsi si to prostudoval. Zřejmě jsi ale přeskočil první odstavec, kde se praví o tom proč se stěhovali. To že tam byl poté i nějaký profit nebylo důvodem pohybu celých národů, nýbrž důsledkem. V případě objevení a osídlení Ameriky šlo o obchod a zisk jednotlivců. Vraždilo se pro zisk, který měl proudit zpět do Evropy. A to v podstatě těm, kteří jsou potomci těchto Konkvistadorů zůstalo dodnes. PRO MNE JE V TOM NESROVNATELNÝ ROZDÍL.

 86. Daňový soumar říká:

  Nevím, jestli ten první odstavec něco mění. Rozdíl jen jen ve společenském uspořádání a míře pokroku dosaženého v určitých etapách dějin. Základní princip je stejný. Stále čekám odpověď na mnou položenou jednoduchou otázku.

 87. Svatopluk Beran říká:

  MĚNÍ TO TO, ŽE STĚHOVÁNÍ KOMPLETNÍCH NÁRODŮ NEBYLO O TOM ŽE BY SE CELÉ NÁRODY STĚHOVALY PROTO ŽE POTŘEBOVALI DOTÁHNOUT NA SVÁ PŮVODNÍ ÚZEMÍ KOŘIST. KOMPLETNÍ NÁRODY PORTUGALCŮ, ŠPANĚLŮ, HOLANĎANŮ, BRITŮ NEBO FRANCOUZŮ ODPLULY DO AMERIKY A ZŮSTALY TAM? NE, POŘÁDALY DO AMERIKY POUZE JEDNOTLIVÉ VÝPRAVY, KDE VRAŽDILI A NAKRADENÝ MAJETEK TAHALY DOMŮ DO EVROPY. Asi jste absolvoval porevoluční dějepis. Já jsem se tedy aspoň nikdy neučil o tom že by při stěhování národů šlo o obchod a tahání stříbra a zlata na původní území národa pro navýšení bohatství a prestiže národa na jeho původním území. Vás to takhle učili? Pokládáte pořád nějaké otázky, na kterou konkrétně jsem vám ještě neodpověděl?

 88. Svatopluk Beran říká:

  Stěhování národů.

  Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku. Jejich příčinou byly demografické změny, především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života, i sociální důvody. Kromě toho primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování.

  Objevitelství

  Věk evropských zámořských objevů započali Portugalci a Španělé (najímající do svých služeb často Italy), hrdiny jejich výprav byli Jindřich Mořeplavec a Diogo Cão (objevovali Afriku), Bartolomeo Diaz (obeplul mys Dobré naděje), Kryštof Kolumbus (objevil ostrovy v Karibském moři a tedy americký kontinent, byť se domníval, že doplul do Indie), Vasco de Gama (obeplul Afriku a doplul do Indie), Amerigo Vespucci (objevil jižní část severoamerické pevniny a pochopil, že Amerika je nový kontinent), Pedro Álvares Cabral (objevil Brazílii), Fernando de Magalhães (objevil Filipíny), Diogo Dias (objevil Madagaskar), António de Abreu a Francisco Serrão (oběma je připsán objev Moluk), Andrés de Urdaneta (objevil cestu přes Tichý oceán z Filipínských ostrovů do Acapulca v Mexiku), Jorge de Meneses (objevil Novou Guineu), Juan Ponce de León (objevil Floridu a Bahamy), Vasco Núñez de Balboa (přešel Panamskou šíji), Álvar Núñez Cabeza de Vaca (prozkoumal vnitrozemí Jižní Ameriky), Francisco Vásquez de Coronado (prozkoumal vnitrozemí Severní Ameriky), Juan Sebastián Elcano (jako první obeplul celý svět), Pedro Fernandes de Queirós (možný objevitel Austrálie), Álvaro de Mendaña de Neira (objevitel Šalomounových ostrovů), Hernando Cortéz (dobyl Aztéckou říši) nebo Francisco Pizzaro (dobyl říši Inků).

  CÍTÍTE PROSÍM ASPOŇ MALINKÝ ROZDÍL? POKUSTE SE, PŘECE NA TOM NEMŮŽETE BÝT S UVAŽOVÁNÍM A VYHODNOCENÍM SITUACE ZAS TAK ŠPATNĚ?

 89. Daňový soumar říká:

  Necítím. Cíle jsou stejné. Jen se změnily prostředky. Cítíte to ?

 90. Svatopluk Beran říká:

  Už si to uvědomuji jako vy, máte pravdu, tak vzhůru do válek pro lepší život vražděním a zabíjením vpřed. Teď vás a vám podobným i jejich cíle chápu ještě zřetelněji. Není to ale nic nového, než co to tu prezentuji o Spojených Státech, o vás a vám podobným, stále. Váš a americký přístup k pobytu na této planetě vražděním není a nikdy nebude můj šálek kávy a jsem přesvědčen že i většiny občanů světa.

 91. Daňový soumar říká:

  Beran nesnažte se to mistrovsky otočit. Já vám vyčítám jen posedlost USA a přitom vám na dvorek přijde něco horšího z východu. A vy si naivně myslíte, že to bude lepší …

 92. Svatopluk Beran říká:

  Co by sem chodilo někdo z východu. Před třiceti lety konečně odešli po čtyřiceti letech, kdy se na tom jak bude vypadat poválečný svět dohodly v Teheránu a Jaltě západní velmoci s Ruskem. Ale po jejich odchodu se nám sem cpe armáda až druhé strany polokoule. Americké barbarské zvyky z dob vzniku lidstva tady podporujete vy a děláte z nich normální věc na pořád, jako by neexistoval morální pokrok od těch dob. Samozřejmě že pokud bude amerika dál rozvracet svět, jako naposledy ten arabský, tak ten svět se bude bránit a tak jak amerika ohrožuje je, tak i oni budou ohrožovat ameriku. A pokud bude roztažená amerika u nás a od nás bude napadat na Čínu a Rusko, tak Čína a Rusko bude napadat USA jak na půdě USA tak i na území z kterého tak USA činí. Nemá tady dělat nic žádnej z nich a my máme právo v našem vlastním zájmu obchodovat s kým chceme a jak je to pro nás nevýhodnější v legální kapitalistické soutěži. JEDNODUCHÉ A PROSTÉ. Až se USA uvědomí že nejsou jediní kdo má právo obchodovat s kým kdo chce, a přestane okupovat svět ze svých skoro tisíce vojenských základen a dolarem jako rezervní světovou měnou, tak teprve bude ve světě klidněji.

 93. Daňový soumar říká:

  Beran motáte páté přes deváté. Barbarské zvyky s obsazováním a přisvojování si cizího území praktikuje za poslední léta jen jedna země. A tou je jednoznačně Rusko… Ale to vám evidentně nevadí. To je v pohodě. A když spáchá na svrchovaném území cizího státu teroristický útok, tak za to může samozřejmě opět USA. Chlape poposedněte si ….

 94. Svatopluk Beran říká:

  Nic z toho se nepotvrdilo a ministr ZAHRANIČÍ USA LHAL NA PŮDĚ OSN S ÚSMĚVEM JAK KDYŽ TISKNE

  https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/husajn-je-krok-od-jaderne-bomby-varoval-rb-osn-powell-40075215

 95. Svatopluk Beran říká:

  Takových vyfabrikovaný výmyslů zpravodajských služeb USA které zavinily devastaci zemí, statisíce mrtvých jsou desítky a možná stovky. Jde o obyčejné obchodní války USA, KTERÉ ZNEMOŽŇUJÍ OSTATNÍM ZEMÍM NAKLÁDAT ZE SVÝMI SUROVINAMI JAK SAMY CHTĚJÍ, ZNAMENALO BY TO TOTIŽ ZCHUDNUTÍ A SNÍŽENÍ PRESTIŽE USA VE SVĚTĚ. JSEM ZVĚDAVÝ KDY SE UŽ KONEČNĚ SVĚT ODHODLÁ DONUTIT NÉST ZA TYTO KAMUFLÁŽE SPOJENÉ STÁTY ASPOŇ FINANČNÍ NÁSLEDKY. kdy odškodní USA občany Iráku, iránu, Sýrie, Lybie, Jemenu, Ukrajiny, Chile, Argenziny prakticky všech jihoamerických zemí za vraždění a mučení v těchto zemích.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell

  Ministr zahraničních věcí USA
  Ve funkci ministra zahraničí byl v době, kdy prezident George W. Bushe v reakci na teroristické útoky 11. září 2001 zahájil dvě války. Prezident se v té době spokojil pouze s první rezolucí RB OSN, tedy s tím, že Taliban v Afghánistánu v roce 2001 a Saddámův režim v Iráku v roce 2003 byli označeni za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Ani v jednom případě prezident nepočkal na druhou větu, kterou by mu RB OSN dala „zmocnění použít všech nezbytných prostředků“.[4] Colin Powell se před válkou v Iráku, 5. února 2003, osobně obrátil přímo na Radu Bezpečnosti OSN s ujištěním, že má všechny důkazy o nespolehlivosti představitele Iráku a současně potvrdil, že existuje spojení mezi Saddámem Husajnem a teroristickou organizací Al-Kaida.[5] Později vyšlo najevo, že Powell v tomto projevu pronesl několik záměrných, vědomých a prokazatelných lží, kdy argumentoval proti poznatkům vlastního týmu pro zpravodajství a výzkum (INR), a dopustil se několika argumentačních triků, včetně záměrného vynechání několika „nevhodných“ skutečností či vyrábění ad hoc důkazů. [6] [7]

  Powellova projev měl velký vliv jak na veřejné mínění v USA tak i na mezinárodní scéně. Válka v Iráku pod názvem Irácká svoboda byla zahájena dne 20. března 2003.

  Ministr zahraničních věcí USA
  Ve funkci ministra zahraničí byl v době, kdy prezident George W. Bushe v reakci na teroristické útoky 11. září 2001 zahájil dvě války. Prezident se v té době spokojil pouze s první rezolucí RB OSN, tedy s tím, že Taliban v Afghánistánu v roce 2001 a Saddámův režim v Iráku v roce 2003 byli označeni za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Ani v jednom případě prezident nepočkal na druhou větu, kterou by mu RB OSN dala „zmocnění použít všech nezbytných prostředků“.[4] Colin Powell se před válkou v Iráku, 5. února 2003, osobně obrátil přímo na Radu Bezpečnosti OSN s ujištěním, že má všechny důkazy o nespolehlivosti představitele Iráku a současně potvrdil, že existuje spojení mezi Saddámem Husajnem a teroristickou organizací Al-Kaida. Později vyšlo najevo, že Powell v tomto projevu pronesl několik záměrných, vědomých a prokazatelných lží, kdy argumentoval proti poznatkům vlastního týmu pro zpravodajství a výzkum (INR), a dopustil se několika argumentačních triků, včetně záměrného vynechání několika „nevhodných“ skutečností či vyrábění ad hoc důkazů.

  Powellova projev měl velký vliv jak na veřejné mínění v USA tak i na mezinárodní scéně. Válka v Iráku pod názvem Irácká svoboda byla zahájena dne 20. března 2003.

 96. Svatopluk Beran říká:

  Tak jak se celá rádoby akce u nás stala, tak já na podkladě historických vyústění informací západních zpravodajských složek, NEVĚŘÍM ŽÁDNÉ ZPRÁVĚ. CÍLEM JE OBLBNOUT LIDI JAKO JSTE VY A PAK VÁLKOU ZDECIMOVAT DANOU ZEM, KTERÁ DOSTATEČNĚ NESPOLUPRACUJE. ŽE SE NAŠE ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY, NAŠE VLÁDA I VY PŘIPO….Y JE JISTÉ. NEPŘÍTEL JE VYROBEN STEJNĚ JAK TO UDĚLAL HITLER V GDAŇSKU NEBO V MNICHOVĚ. AMERIČANI NA KUBĚ V ROCE 1898, AMERIČANI S KŘIŽNÍKEM LUSITANIA V 1SV, VE VIETNAMU V TONKINSKÉM ZÁLIVU, 11ZÁŘÍ JAK JIM SPADLA I TŘETÍ BUDOVA, DO KTERÉ ŽÁDNÉ LETADLO NEVLÉTLO A DO PENTAGONU A DVOJČAT SE TREFILY NAZDÁRKOVÉ, KTEŘÍ NIKDY POŘÁDNÁ LETADLA NEŘÍDILY. JSOU TOHO DEÍTKY MOŽNÁ STOVKY TAJNÝCH OPERACÍ.

 97. Svatopluk Beran říká:

  TAJNÁ OPERACE PROTI KUBĚ KTERÁ NEBYLA PROVEDENA, PROTOŽE S NÍ KENEDY NEPOVOLIL, ALE NEJVYŠŠÍ VOJENSKÁ INSTITUCE USA sbor náčelníků štábů JI VYTVOŘIL. POČÍTALO SE TAM I S FINGOVANÝM PŘEPADENÍ VLASTNÍ VOJENSKÉ ZÁKLADNY A S MRTVÝMI CIVILNÍMI OBYVATELI USA. KOLIK SE TOHO JEŠTĚ O SVINSTVU AMERICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB A NA NĚ NAPOJENÝCH OCHOTNÝCH ZPRAVODAJSKÝCH SLUŘŽEB-TŘEBA TÉ NAŠÍ PO PADESÁTI LETECH, KDY UŽ NEBUDOU NIJAK PRO SVĚT DŮLEŽITÉ, DOVÍME?

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Northwoods

  Body operace
  Dokument navrhoval použití teroristických útoků v okolí základny Guantánamo Bay či přímo na území Spojených států, jakožto záminku pro vojenskou intervenci proti Kubě. Plán zahrnoval:

  Rozšířit zvěsti o tom, že Kuba používá konspirační propagandistické rádio.
  Zinscenovat útok uvnitř základny za pomoci spřátelených Kubánců.
  Vyvolání nepokojů u hlavní brány.
  Vyhodit do vzduchu munici a založit ohně.
  Provést sabotáže na letadlech a lodích.
  Zaútočit na základnu pomocí minometů.
  Potopit loď a provést pohřeb domnělých obětí.
  Připravit teroristické útoky v Miami, Floridě a Washingtonu D.C.
  A konečně, zničení dálkově řízeného letadla nad kubánskými vodami – jeho cestujícími budou federální agenti převlečení za vysokoškoláky na dovolené. Na letecké základně v Eglinu bude zhotoven duplikát letadla, včetně barvy a registrace, ve skutečnosti patřící CIA. Duplikát bude nahrazen původním letadlem a osazen cestujícími. Původní letadlo se změní na dálkově ovládané. Obě se poté setkají na jih od Floridy. Letadlo s pasažéry přistane v Eglinu, kde je vyloží a navrátí se mu původní status, zatímco dálkově ovládané letadlo převezme původní letový plán a nad kubánskými vodami vyšle signál „MAYDAY“, ještě předtím, než bude na dálku odpáleno.

 98. Svatopluk Beran říká:

  Klidně se tady můžeme bavit Daňovej o tom jak jsou Spojené Státy úspěšné ve vědě, v technologiích, ve sportu, v některých odvětvích umění a to si budeme třeba i notovat. Ale o zločinné podstatě USA se na jasně dokázaných historických válečných zločinech, kriminalitě, policejním násilí, rasismu, či smyšlených zpravodajských aktivitách, které přinesl smrt a neštěstí milionům lidem jak po celém světě, tak ve vlastní zemi, určitě neshodnem.

 99. Svatopluk Beran říká:

  Daňový soumar říká:
  Neděle, 2. 5. 2021 v 13:20
  Beran motáte páté přes deváté. Barbarské zvyky s obsazováním a přisvojování si cizího území praktikuje za poslední léta jen jedna země. A tou je jednoznačně Rusko… Ale to vám evidentně nevadí. To je v pohodě. A když spáchá na svrchovaném území cizího státu teroristický útok, tak za to může samozřejmě opět USA. Chlape poposedněte si ….

  Zmiňoval jsem to tu už mnohokrát, ale pro manipulanty se skutečností to mohu říci ještě tisíckrát.

  VY ASI NEČTETE CO PÍŠU. Zločinné jsou obě velmoci, jen ta americká je pro svět po 90 roce minulého století nebezpečnější, protože se snaží na území které získalo Rusko historicky ve stejné době téměř shodným způsobem jako rozšiřovaly Spojené Státy svá území na západ a jih, nastavit jako své vazaly a nástupní vojenská místa proti dnešnímu Rusku. To jim vše jim však nestačí a rozkládají cíleně i další státy, pro svou ekonomickou potřebu. Svět a tato planeta tu není jenom pro Spojené Státy.

 100. Jan P říká:

  Yanis Varoufakis (Profesor ekonomie, spoluzakladatel hnutí DiEM25)
  „Je vám jedno, že je 1. května? Nemáte rádi odbory? Nesnášíte stávky a protestní akce? OK. Ale pak vraťte víkendy, výplaty přesčasů, zákony o dětské práci, bezpečnostní předpisy, úrazové a zdravotní pojištění, 40hodinový pracovní týden. A ano, váš důchod!“

 101. blade říká:

  Německo :

  – za rok 2018 vzájemný obrat s Ruskem 60 miliard dolarů

  – v Rusku mají Němci účast na více, než 5000 společnostech s 50 miliardovým obratem

  – investice Němců v Rusku převyšují 20 miliard dolarů, RF v Německu 10 miliard

  – Němci do RF vyvážejí technologie, vyrábí v Rusku osobní i nákladní automobily, železniční a zemědělskou techniku, stavební materiály a elektrárenské celky

  – Rusko dodává Německu z celkové spotřeby 33 % nafty, 35% plynu, v roce 2018 dodalo rekordních 55,5 miliard kubickým metrů plynu

  – po Číně je Německo největším obchodním partnerem Ruska

  Tolik k sankcím 🙂

  ————————————————————————————–

  Madeta zvětší produkci nivy kvůli Rusku, investuje čtvrt miliardy korun.
  7.1.2021
  https://www.prumyslovaautomatizace.com/madeta-zvetsi-produkci-nivy-kvuli-rusku-investuje-ctvrt-miliardy-korun/

  Jak ten zájem Ruska o nivu zkomplikují Vrbětice nikdo zatím neví.
  Ale Rusko (Putin) prý odděluje politiku od ekonomiky.

 102. Dvořák říká:

  Spíš se bojím toho,že obchodování s Ruskem bude brzy trestné.

 103. Svatopluk Beran říká:

  Nemyslím to zle, ale tuto knihu – PUBLIC RELATIONS A POLITIKA aneb kdo a jak
  řídí naše osudy s naším souhlasem – by si mněl přečíst každý volič, ať už s levicovým, pravicovým či bezpartijním pohledem.

  https://www.grada.cz/public-relations-a-politika-6222/

  Je to pro každého, kdo má zájem získat informace o tom jak funguje dnešní KULTURNÍ IMPERIALISMUS MEDIÍ v našem relativně svobodném světě. Přepíši jednu, podle mne důležitou kapitolu a následně, pokud budu mít čas, tak postupně i co se dělo v politických stranách a na ně navázených mediích před americkým pokusem zatáhnout nás do jeho geopolitických hrátek s Ruskem a umožnit opět vznik zahraniční vojenské základny na našem území čímž nabídnout naši státní suvenrenitu další velmoci. Je tam i o tom jak pravicová vláda a policejní složky spolupracovaly s americkým partnerem. Podle mne, kdyby měla policie nestrannou ataktivitu, zasahování do českých voleb ze strany americké vlády i tajných služeb v roce 2006 by bylo LEHCE PROKAZATELNÉ.

  O Autorovi
  Ftorek Jozef
  Studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd UK v Praze a na New York University v USA, kde také získal titul Master of Arts in Media Ecology (1998). V letech 1998–1999 působil jako redaktor zahraniční redakce zpravodajství TV Nova, později jako externí redaktor a reportér České televize (2000–2003). Získal cenné zkušenosti při práci tiskového mluvčího i jako account manager v agentuře public relations. Podílel se na přípravě mediální kampaně na podporu profesionalizace Armády ČR. Prošel vzdělávacím kurzem společnosti SMARTER Training & consulting, kde následně pracoval jako školitel a konzultant. Je garantem a autorem projektu MEDIA LEKTOR.CZ. Pedagogicky působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

  Z obsahu knihy Public relations a politika

  Obsah 5
  O autorovi 7
  Předmluva 9
  Úvodem 13
  Sjednocení základních pojmů pro potřeby publikace 15
  1. Politika public relations – geneze 21
  1.1 Šaman, král a kardinál 21
  1.2 Politika, věc veřejná 22
  1.3 Moderní společnost a nová elita 23
  1.4 Nástup public relations 26
  1.5 Válečná propaganda a velká válka 27
  1.6 E. L. Bernays, otec public relations 29
  1.6.1 Formování občanského souhlasu 30
  1.6.2 Revoluce, banány a CIA 31
  1.6.3 Propaganda, blahobyt a demokracie 33
  1.7 Joseph Goebbels, pán myšlenek třetí říše 35
  1.7.1 Film, nacismus a politická propaganda 38
  1.7.2 Věčný Žid (Der Ewige Jude) 39
  1.7.3 Žid Süs (Jud Süs) 41
  1.8 Propaganda a public relations 45
  1.8.1 Propaganda v běhu času 45
  1.8.2 Propaganda, pravda a vzdělání 48
  1.8.3 Propaganda, rozlišení a charakteristika 49
  1.8.4 Argumentační a rétorická manipulace – techniky 50
  2. Public relations – teorie a praxe 53
  2.1 Public relations, de? nice a vymezení pojmu 53
  2.1.1 Public relations a veřejné mínění 54
  2.1.2 Public relations, sociální kontrola a hegemonie elit 55
  2.1.3 Public relations a ideologie 56
  2.1.4 Public relations a propaganda 58
  2.1.5 Public relations a etika 59
  PUBLIC RELATIONS A POLITIKA
  2.1.6 Public relations a psychologické operace 60
  2.1.7 Public relations a agentury public relations 62
  2.1.8 Public relations a marketing 64
  2.1.9 Public relations a reklama 66
  2.1.10 Public relations a marketingová komunikace 67
  2.2 Public relations a regulace informačního toku 68
  2.2.1 Public relations a publicita 69
  2.2.2 Public relations a usměrňování informací 69
  2.2.3 Aktivní public relations 71
  2.2.4 Reaktivní public relations 75
  2.3 Public relations a předání zájmového sdělení 75
  2.3.1 Public relations, informační zdroje a komunikační kanály 78
  2.4 Public relations a masová média 89
  2.4.1 Masová média a současná společnost 90
  2.4.2 Informační ? ltry 92
  2.4.3 Informační ? ltry, taktika a strategie PR 95
  2.4.4 Kritická škola a hegemonie elit 95
  2.4.5 Dominantní zdroje a informační monopol 96
  2.4.6 Kulturní imperialismus 98
  2.4.7 Liberální paradigma konkurence 100
  2.4.8 Chaotický tok a nástup nové hegemonie 101
  2.4.9 Masová média a jejich společenská funkce 103
  2.4.10 Základní vlivy na mediální a žurnalistické výstupy 104
  2.4.11 Publikum a účinky masových médií 111
  2.4.12 Účinky masových médií na jednotlivce 113
  3. Public relations a politická praxe 119
  3.1 Mocenská elita a vztahy s veřejností 119
  3.1.1 Mocenská elita a politická třída 120
  3.1.2 Koloběh elity a teorie elity 122
  3.2 Politická propaganda a formování souhlasu 125
  3.2.1 Politická propaganda a autorita 125
  3.2.2 Politická propaganda a krycí organizace 132
  3.2.3 Politická propaganda a politické instituty 135
  3.2.4 Politická propaganda a informační manipulace 139
  3.2.5 Politická propaganda a formování veřejného mínění 146
  3.2.6 Politická propaganda a obraz nepřítele 149
  3.2.7 Public relations a politický projev 151
  4. Případové studie 155
  4.1 PR a kauza raketové obrany USA ve východní Evropě (I. dějství) 155
  4.1.1 Raketová základna, občanská veřejnost a formování souhlasu 159
  4.1.2 Raketová základna USA a public relations české vlády 159
  4.1.3 Vrtěti radarem aneb Občanská veřejnost se aktivizuje 162
  4.2 PR a kauza raketové obrany USA ve východní Evropě (II. dějství) 165
  4.3 PR a kauza regionálních válek 166
  4.3.1 Rusko-gruzínská válka o Jižní Osetii 167
  4.3.2 Lité olovo v pásmu Gazy 174
  Závěrem 179
  Použité zdroje 181

 104. Svatopluk Beran říká:

  Přepis kapitoly 2.4.3. Informační filtry, taktika a strategie PR

  Tandem Herman a Chomsky svou studií v otázce principů fungování masmédií, a zejména jejich výkladních skříní – zpravodajství a publicistiky, udeřil modelem propagandy hřebíček na hlavičku. Ovšem ne vždy a pouze velcí inzerenti či autoritativní zdroje (státní orgány a vláda) určují, o čem jak a kdy budou referovat zpravodajství či publicistika globálních i regionálních masmédií. Specialisté PR vědí, že ten, kdo se naučí uspokojovat a využívat touhu novinářů po kompletním příběhu, osvojí si i významný nástroj pro účinné sdělení a sdílení informace, a to bez ohledu na vlastní kulturní, politické, sociální nebo ekonomické postavení. Několik demonstrantů, kteří vyšplhají na střechu Úřadu vlády, kde vyvěsí své požadavky vytištěné na vodovzdorném transparentu, si ve zpravodajství medií mnohdy zajistí stejný nebo ještě větší prostor než například informace o zasedání vlády k důležité mezinárodní smlouvě. Dominantní zdroje a inzerenti ovšem nastolují a regulují agendu pravidelně koncepčně a dlouhodobě. Akce PR specialistů, kteří nedisponují pevným politickým a ekonomickým zázemím, bez ohledu na kvalitu vlastního know-how, se ve vztahu k dominantním elitním skupinám politiky a hospodářství podobají ponejvíce útokům komárů na kůži velkých savců. Dokážou znepříjemnit život, ale jinak jsou pro stabilitu organismu-systému, jeho existenci a vitalitu, téměř neškodní.

 105. Svatopluk Beran říká:

  Přepis kapitoly 2.4.4. Kritická škola a hegemonie elit

  Model propagandy Hermana a Chomského je postaven na kritickém přístupu tzv. paradigmatu hegemonie, který se ve vztahu k masovým mediím, zejména na základě vědecké práce Karla Marxe, ve třicátých letech 20. století rozvinul Antonio Gramsci a reprezentanti neomarxistického proudu, zvaného jako tzv, Frankfurtská škola. Frankfurtskou školu představují jména renomovaných sociálních vědců – (nebudu je vypisovat)

  – PARADIGMA HEGEMONIE, DOMINANCE NEBO TÉŽ KRITICKÁ TEORIE SE NESMLOUVAVĚ VYMEZUJE VŮČI LEBERÁLNÍMU POJETÍ MEDIÍ JAKO SVOBODNÉMU TRŽIŠTI INFORMACÍ A HLÍDACÍMU PSU DEMOKRACIE. KRITICKÉ PARADIGMA – PARADIGMA HEGEMONIE – CHARAKTERIZUJE MASOVÁ MEDIA JAKO: KOMUNIKAČNÍ KANÁL, HLÁSAJÍCÍ JIŽ EXISTUJÍCÍ ZAVEDENÝ IDEOLOGICKÝ A HODNOTOVÝ SYSTÉM – KULTURNÍ KONSENZUS, KDY VLÁDNOUCÍ ELITY ŘÍDÍ SPOLEČNOST NAMÍSTO FYZICKOU SILOU PROSTŘEDNICTVÍM KONTROLY MYŠLENEK A VLIVU KULTURY.

  Základní mechanizmus dominance, hegemonie elit jsou podle stoupenců modelu dominance: ekonomické (vlastnictví medií), politické (legislativní, regulace a cenzura) a kulturní (personální složení novinářského stavu).
  Novináři se přiklánějí k systému hodnot, které jsou součástí jejich pracovního výstupu. (Podle přísloví ,,Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.,,) Nekritický přístup mnoha žurnalistů ovlivňuje jejich přirozená servilita-otrocká mentalita, ideologická předpojatost, limitované vzdělání a tím i vidění světa. Novináři jsou zastánci kritického modelu označováni také jako ,,nové kněžstvo,, které prezentuje veřejnosti jen určitý soubor hodnot. Tradiční žurnalistika tak podle zastánců kritického přístupu neumožňuje volnou soutěž rozdílných ideologií a myšlenek. Je součástí kulturního aparátu. Její funkcí je udržovat status qvo, nerovnoprávný stav nadřazenosti a podřízenosti ve společnosti, kdy mocenské elity určují pravidla hry, protože ,,platí kapelu a určují tak i muziku,,. Tradiční žurnalistika kamenných redakcí a redakčních stolů NESLOUŽÍ VEŘEJNOSTI, ALE DOMINANTNÍM VLÁDNOUCÍM KRUHŮM DEFINOVANÝM SPOLEČENSKOU TŘÍDOU, národností i pohlavím.

  Je toho na moje umělá ramena moc. Dnes končím.

 106. Svatopluk Beran říká:

  Nezapomeňme, na volební rok 2006. Kdy češi na žádost USA jednají ze z USA o umístění amerického radaru a vybudování první-startovací vojenské základny USA u nás. ODS A PRAVICE JE ZCELA PRO u vlády je však v ten moment ČSSD a tam je to spíš většina proti než pro. Vzniká tak zvaná Kubiceho zpráva o pronikání kriminalitY do stávající vlády a na tajném zasedání je tato KUBICEHO ZPRÁVA – pan Kubice je šéfem OUNZ. Tajné zasedání končí. Tajné zasedání vždy probíhá v tajné místnosti, která se tajnou stává jenom na dobu této schůze. Před odtajněním této místnosti všichni musí vrátit předložené dokumenty, tak aby je nemohly použít v již odtajněné místnosti vniknuvší novináři. Ivan Langer (budoucím ministrem vnitra stejně tak jako pan Kubice stává i on) však, z důvodu že neudržel močový měchýř odchází a nechává tajný dokument na svém stole otevřený na stránce, ve které naznačuje že je Paroubek pedofil a zneužívá malé holčičky. Novináři jako první přicházejí ke stolu Ivana Langera, v té době močícího na záchodě, listují a ofocují tajný dokument. NIC Z TÉTO ZPRÁVY ZPRÁVY ŠÉFA OUNZ SE V BUDOUCNOSTI NEPOTVRZUJE, ale ODS VYHRÁVÁ TĚSNĚ VOBY I KDYŽ NEMÁ POŽADOVANOU VĚTŠINU A MUSÍ PO UPLYNUTÍ URČITÉ DOBY NAKOUPIT DVA POSLANCE ČSSD. TO UMOŽŃUJE USA ABY SI PODALY OFICIÁLNÍ ŽÁDOST O ZNŘÍZENÍ PRVNÍ VOJENSKÉ ZÁKLADNY CIZÍ ARMÁDY PO DVACETI LETECH U NÁS A O JIŽ KONKRÉTNÍCH JEDNÁNÍCH NA VYBUDOVÁNÍ OBRANÉHO SYSTÉMU PRO AMERIKU U NÁS. Všimněme si té až neuvěřitelné shody. PROBLÉMY USA-RUSKO, DOBA PŘED VOLBAMY KDY JEDNA STRANA JE OPATRNÁ A DRUHÁ VYLOŽENĚ AMERICKY VLEZDOPRDELOVÁ A SAMOZŘEJMĚ NEZAPOMEŇME NA SERVILNÍ ČESKÁ MEDIA, KTERÁ OBĚ SITUACE ŘEŠÍ NA ÚKOR ČESKÝCH OBČANŮ.

  Jak budu mít čas přenesu přesný popis tehdejších událostí z výše uvedená knihy jak vše pod řízením českých SERVILNÍCH NOVINÁŘŮ A PRAVICE PROBÍHALO.

 107. Svatopluk Beran říká:

  SPOJENÉ STÁTY SI PODÁVAJÍ ŽÁDOST HNED DALŠÍ DEN PO VÍTĚZNÝCH VOBÁCH ODS A PRAVICE.

  STÁLE PLATÍ LIDÉ BDĚTE

 108. Daňový soumar říká:

  Beran, myslíte, že v tom maj prsty taky amíci ? https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-vrbetice-cech-sputnik_2105041518_pj?fbclid=IwAR3PTe5uJ8CXekBlXIrkWbDFBjI7NZISmMPfPbwoU5EUtUsxIvFVq5zAQDs

 109. blade říká:

  Více než půl milionu obyvatel na Donbasu dostalo ruský pas :o)

 110. Daňový soumar říká:

  Blade už stojíte ve frontě také? Vzhledem k tomu, že je to asi 7 % tamního obyvatelstva, tak to bude stejné jako u nás. 😀

 111. blade říká:

  Dotazujte se novinkářů zda někde stojí 🙂
  Je třeba se vrátit do let 2014, 2015, 2016. Taky je třeba vidět jak se na východě Ukrajiny chovaly prapory Dněpr , Azov , Donbas. Také si dát do souvislosti události, které se odehrály v Oděse 2. května 2014.
  Z tohoto pohledu pak vychází úplně jiný obrázek. Také je třeba vidět, že na východě žijí etničtí Rusové v rámci hranic Ukrajiny, kteří spíše tíhnou k Rusku a i rusky hovoří a pak posoudit jazykový zákon co upekli v Kyjevě a další represe > to byl spouštěč občanské války.

 112. Svatopluk Beran říká:

  Daňovej určitě vede Rusko dezinformační a mediální kampaně v posledních letech proti západu. Ale je dobré znát historii toho co a jak v posledních letech předvádí Rusko v PR oproti Západu. Nejedná se totiž o nic jiného než o to, že od přepadení Osetie Gruzií, kdy v mediální kampani Rusko jasně prohrálo před Západem o tom kdo je a kdo není agresor, si vláda Ruska najímá západní PR agentury. Tyto agentury dostanou od Ruského státu zadání a je pak jen a jen na nich jak situaci zvládnou, kolik stříbrných si vydělají a přemluví občany západu k větší sympatii k Ruskému geopolitickému soutěžení v geopolitickém soutěžení se Západem. Ruská vláda zadá-PR agentury vymyslí taktiku-ruská media zveřejňují. Vím že budu ve vašich očích opět blázen, ale já vás v té naivitě nechám, je to vaše věc kdy se probudíte a přestanete užívat pouze selský mozek na dnešní svět. PENÍZE NESMRDÍ TOTIŽ NIKOMU A RUSOVÉ SI KONEČNĚ PŘIZNALI, ŽE JSOU TAK TROCHU TĚŽKOPÁDNÍ A OMEZENÍ VE VYMÝŠLENÍ MODERNÍCH NESMYSLŮ NEZBYTNÝCH K MODERNÍMU OBCHODNÍMU SVĚTOVÉMU DĚNÍ.

 113. Svatopluk Beran říká:

  No a myslím že je to jasné. Z Janka Kroupy, coby možná zajímavého investigativce se vyklubal obyčejný novinářský TROL. Myslím že je jen otázka času, kdy na něj podá žalobu i Jourová a mnozí další. No a je to v podstatě stejné jak jsem říkal, před volbami 2006. HAMÁČEK SE SVĚŘIL KOLEGOVI. S NAKOUPENÝMI KOLEGY PRAVICÍ V PŘED A PO VOLEBNÍM BOJI Z ČSSD, JE HISTORIE DOSTATEČNĚ ZNÁMÁ.

  Teď bude docela zajímavé sledovat, ale to už byla hodně politická hra na hraně, zdali se nejedná z hlediska ČSSD o ,,VRTĚNÍ PSEM,, pro včasné odhalení a před volbami zjistit, zda není v ČSSD nasazený nebo nějak koupený poslanec.

  Pamatujeme jistě všichni na Miloše Melčáka a Michala Pohanku, kteří se dohodli s Mirkem Topolánkem a dalšími představiteli koalice, že budou tolerovat druhou vládu Mirka Topolánka, nebo Petra Wolfa, kdy tento politik zvolený za ČSSD na období 2006–2010 do poslanecké sněmovny za ČSSD, ze strany odešel a příležitostně hlasoval s tehdejší vládní koalicí Mirka Topolánka

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Wolf )

  ALE TO ŘÍKÁM ŽE UŽ BY BYLA HODNĚ VELKÁ ŠARÁDA NA HRANĚ. TO SI ALE NEJSEM ZCELA JISTÝ, JESTLI NA TOHLE MÁ HAMÁČEK KOULE?

 114. VladimírV říká:

  Ahoj Sváťo,

  to, že se z pana Hamáčka stal mučedník, ještě neznamená, že by se dostal do role spasitele levice. Levicoví voliči budou dále tápat, komu mají v parlamentních volbách dát svůj hlas. Ani levicoví Piráti asi nebudou do správnou kávou s ohledem na jejich náhled na žití důchodců.

  Jenomže. Jsme přede dveřmi hubených let a sociální otázka se stane středobodem politické odpovědnosti v zemi. A ejhle, KSČM se může dostat do zájmu. Za posledních 30 let se nikterak vážně neušpinili, vyhřívají se v lůně opozice s vědomím, že žádná zásadní změna ve státě neprojde bez jejich souhlasu. Mají pouze jediný handicap, nechtějí nést přímou odpovědnost za dění v zemi. Jejich mistrně živená zakonzervovanost s sebou nese i poměrně malé změny v v obsazení postů ve straně. Což vyhovuje jejich představitelům. A přitom by stačilo málo, kdyby se vesla ujali minulostí nepolíbení příznivci, kteří nemají na nočním stolku Leninovu Stát a revoluci a Politiku NEP jako bibli.

 115. Svatopluk Beran říká:

  Láďo levice jako taková je na tom a nejen u nás velice špatně. Nejde mi o žádné jejich mučednictví, které bych zde chtěl prezentoval, ONA SE SAMA NESMÍ BÁT PŘED VELMOCEMA být za své občany a suverenitu bez jakékoliv servility. Pouze upozorňuji jakým způsoby bojuje pravice aby z nás udělala opět SUPERVAZALA jiné velmoci, tak jako komunisté z nás udělali SUPERVAZALA SSSR. Tvrdím že máme mít svojí vlastní cestu. A jak jsem už řekl, dodnes nikdo neodsoudil Švýcarsko za politiku, kterou vedlo během 2SV. Je v tomhle stále ticho po pěšině. Proč bychom nemohli být přisátí na obě dvě strany? Od jedněch technologie, od druhých suroviny. Co to je za kecy o VLASTIZRADĚ a co na to řeknou naši sousedi? Snad jde o náš národ a my můžeme nejlépe profitovat jen z přátelství mezi USA a Ruskem. Tak na něm pracujme a buďme suveréní a hrdí na sebe že se nebojíme. Já z toho že teď lezeme do prde.. USA, tak jak dřív SSSR – VŮBEC HRDEJ NEJSEM.

 116. VladimírV říká:

  Sváťo,

  o suverenitě naší země bylo možné uvažovat pouze několik let po revoluci. Tehdy chtěli noví spojenci využít našich tradičních dobrých obchodních vztahů se SSSR (Ruskem), abychom jim zprostředkovávali realizaci jejich investičních záměrů v zemi, kam se sami báli investovat. Jakmile jsme začali nejprve z důvodu restrukturalizace našeho hospodářství, posléze embarga vůči Rusku, trhy vyklízet, opadla i spolupráce v politické rovině, která se přeměnila v situaci blízké nepřátelskému vztahu. To je velmi špatné, protože Rusko jako surovinová velmoc má partnerům co nabízet. Sen o švýcarské cestě se rozplynul už před více než 60 lety, kdy se naposled uvažovalo u neutralitě naší země.

  Souběžně, a to souvisí s krizí amerického hospodářství a úspěchy Číny na světových trzích, USA stupňují snahu o paralyzování Ruska. Využívají NATO ke svým expanzním cílům. Mimochodem, kde jsou ony proklamace o tom, že když skončí Varšavská smlouva, zmizí i NATO. Bidenova politika povede nepochybně k rozpoutání dalšího válečného konfliktu. To je totiž jedna z možností zlepšení ekonomického zdraví USA. Jsem rád za dosavadní zdrženlivost Německa a Francie, konflikt s Ruskem by zasáhl, a to i díky posledním událostem i naši zemi. Obávám se, že všichni ti, co usilují o těsnější zapojení naší země do vojenských struktur NATO a zřejmě začnou horovat i pro zřízení vojenské základny na našem území, nemají ani potuchy o praktickém dopadu případného konfliktu.

  To, co předvádí celá naše politická reprezentace, patří do kategorie nechutných a nebezpečných hrátek. Jsem ve věku, kdy jedinou mojí ambicí je, stát se pouhým pozorovatelem, který občas vyjádří svůj svobodný názor.

 117. Svatopluk Beran říká:

  Láďo souhlas, souhlas, souhas.

 118. Zdeněk Gryc říká:

  PRÁVĚ DNES

  Slavnosti svobody 2021 v Plzni – velkolepé oslavy osvobození online
  Kdy 6. květen 2021 9:00 – 9. květen 2021 23:00

  Letošní Slavnosti svobody uspořádá Plzeň v termínu od 6. do 9. května.

  Základem se stane on-line studio, které bude vysílat z Měšťanské besedy, a to od čtvrtka 6. května.
  Ve čtvrtek 6. května budou moci lidé zhlédnout přímý přenos ze vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! a živé rozhovory s americkými a belgickými veterány. V pátek 7. a v sobotu 8. května bude studio vysílat od 17 do 20 hodin. V přenosech se zaměří na zprostředkování činnosti klubů vojenské historie, připomene historické události a nabídne vysílání zajímavých dokumentů a rozhovorů.

  Program doplní atraktivní hudební vstupy. V neděli 9. května, kdy by za normálních okolností projížděl městem Convoy of Liberty, začne studio vysílat v tradičním čase startu konvoje, tedy v 11 hodin dopoledne.
  Úvod vysílání bude věnován historii pořádání oslav osvobození a záběrům z konvojů, které v minulých letech projely městem za několikatisícové účasti zájemců.

  Studio odvysílá streamy hudebních vystoupení, zajímavé tematické reportáže a v brzkých odpoledních hodinách venkovní program ‚ve vzduchu‘, který představí vojenská historická letadla.

  Vzhledem k tomu, že omezení kontaktů nad rámec rodiny má dlouhodobě zásadní vliv i na činnost klubů vojenské historie (jejich členové se nemohou již řadu měsíců scházet), představí on-line program jejich zájmové aktivity formou předtočených reportážních pořadů. Série video reportáží se bude kromě činnosti klubů vojenské historie věnovat památným místům spojeným s osvobozením americkou armádou nejen v Plzni, ale i v kraji, a natáčet se bude v dubnu.

  V případě zásadního zlepšení epidemické situace a uvolnění opatření je město připraveno v ulicích města představit formou ‚výstavy‘ dílčí části historické vojenské techniky, ne však prostřednictvím kempů, ale právě výstavou jednotlivých kusů techniky v sadovém okruhu města. Jednou z možností, jak interaktivně zapojit veřejnost, je připravovaná venkovní soutěžní stezka „Cesta ke svobodě“, která zájemcům umožní projít si místa spojená s osvobozením města Plzně a zábavnou, poučnou a interaktivní formou se zapojit do soutěže o ceny.

  Program Slavností svobody:
  6. 5.
  Pietní akt u památníku Díky, Ameriko!
  Pro veřejnost bude zprostředkován formou živého přenosu, prostor ve studiu bude v případě zájmu poskytnut po pietním aktu i protokolárním hostům z USA a Belgie. V plánu je spojení se přes internet s veterány v USA a Belgii.

  7. 5.
  Studio on-line (17-20 h): hudební program, rozhovory, dokumenty

  8 .5.
  Studio on-line (17-20 h): hudební program, rozhovory, dokumenty, záznam položení květin u pomníků 2. pěší divize a 16. obrněné divize a pomníků na náměstí Míru

  9. 5.
  Studio on-line (11-17 h): hudební vstupy, letecká přehlídka, dokumenty, rozhovory, koncert

  Výstavy:
  mázhauz radnice: Americká polní pošta v Československu autora Pavla Hauznera
  Smetanovy sady: Svoboda nebyla zadarmo kolektivu autorů Ivana Rollingera, Karla Fouda, Davida Fouda – vychází ze stejnojmenné knihy

  O projektu
  Od roku 1990 se Plzeň každoročně v květnu pomyslně vrací do roku 1945. Konají se zde Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s obyvateli města, vojenskými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození americkou armádou. Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné emocí, byla donedávna základem připravovaného programu. S postupujícím časem veteránů ubývá. Zůstali již jen jednotlivci, kterým zdraví dovolí i přes svůj pokročilý věk absolvovat náročnou cestu do České republiky. Proto se město Plzeň snaží posunout oslavy osvobození do další roviny, která by zajistila kontinuitu Slavností svobody, zachování tradice, památku na zásadní momenty historie a především posílení současné svobody.

  Program Slavností svobody je rozdělený do několika částí. Jedná se o pravidelně se opakující akce, např. konvoj vojenských historických vozidel, vzpomínková setkání u památníků II. světové války nebo beseda s veterány. Dílčí projekty jednotlivých klubů vojenské historie nabízí nová a zajímavá pojetí historie spojená s prezentací dobové vojenské techniky, zbraní, vojenských činností. Některé z projektů přesahují hranice jednotlivých ročníků a kontinuálně pokračují. V programu oslav se objevují také atraktivní novinky, které přilákají nové návštěvníky a nabízí program pro celou rodinu.

 119. Zdeněk Gryc říká:

  PO VRBĚTICÍCH

  PŘÁTELSTVÍ NA VĚČNÉ ČASY
  A NIKDY JINAK

  V RÁMCI VZPOMÍNEK

  NA

  OKUPACI V ROCE 1945 + 1968
  ???

 120. Zdeněk Gryc říká:

  PROČPAK TAK NÁHLE ?
  NOVÝ MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ?

  Překvapený Pirk: Na mé narozeniny přišel ředitel IKEM a řekl, že skončím
  RADEK NOHL

  Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy
  Jan Pirk skončí k 1. červenci na pozici přednosty kardiocentra IKEM.
  20:26
  Po více než pětadvaceti letech skončí jako přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk. Známý český lékař plánoval, že z této funkce odejde. Ale mělo to být o několik měsíců později.
  Článek
  Kardiochirurg Jan Pirk odejde na konci června z funkce přednosty kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).
  Zatímco vedení této pražské elitní nemocnice ve zprávě, kterou zveřejnilo na svém webu, uvedlo, že Pirk skončí na pozici po vzájemné dohodě, přední tuzemský kardiolog má na tento příběh jiný názor.
  „Překvapilo mě, jak to šlo rychle. Já jsem chtěl skončit, ale později,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

  Kardiochirurg Jan Pirk: Držet lidské srdce v dlaních? Dodnes z toho mám respekt

  Můžete popsat, jak jste se dozvěděl, že k 1. červenci skončíte jako přednosta kardiocentra IKEM?
  Pan ředitel odpovídá za chod IKEM a pan ředitel za mnou přišel, že potřebuje změnu na mé pozici, protože se zahajuje výstavba a vybavení nového pavilonu. Potřeboval někoho, kdo u toho bude déle než já.
  Já jsem chtěl skončit, ale chtěl jsem skončit později. Pan ředitel ale řekl, že to potřebuje k 1. červenci, protože se zahajuje výstavba. Chtěl to mít hotové do voleb, protože během voleb tady bude blázinec a bude tady určitě nějaké pnutí. Takže pokud bych nechtěl sám odstoupit, tak mě musí odvolat.
  Jak jste reagoval?
  Řekl jsem mu: Pane řediteli, na to máte právo mě odvolat, tak mě odvolejte.
  Takže to nebylo po vzájemné dohodě?
  Já jsem s tím souhlasil. Pan ředitel má na to právo. Já zase ctím zákony.
  Překvapilo vás to?
  Překvapilo mě, jak to šlo rychle. Já jsem chtěl skončit, ale později.
  ——————————————————————————-

  Nikdy jsme se neměli líp.
  Ale přímá volba prezidenta byla obrovská chyba, míní kardiochirurg Jan Pirk
  —————————————–
  ADAM JUNEK
  Kardiochirurg Jan Pirk, jedna z tváří kampaně ke sto letům od vzniku Československa s heslem „Neměnil bych“, ve Výzvě Seznamu. (Video: Adam Junek, Seznam.cz)
  Změnil řadu životů tím, že provedl na tři tisíce operací srdce a tři stovky transplantací. Má ale za sebou i politickou zkušenost.
  Článek
  „Setkání s politikou byla pro mě nezaplatitelná škola. Stejně jako medicína i politika má svá pravidla. A kdo si neprošel tím politickým životem od nejnižší úrovně ve stranickém sekretariátu, je pak ztracený,“ tvrdí přední český kardiochirurg Jan Pirk, který byl letos jednou z tváří kampaně ke sto letům od vzniku Československa s heslem „Neměnil bych“.
  Kampaň se naplno rozjela před létem, redakce Seznam jej při té příležitosti pozvala do Výzvy. Ve svátečních dnech si dovolujeme vám rozhovor s touto osobností nabídnout znovu. Jan Pirk rozebírá, čím to, že jsou Češi na svou vlast málo hrdí.
  Jak jako zavilý nekuřák vnímal snahy o oslabení protikuřáckého zákona? Proč není hrdý na žádnou ze svých operací? A jak se člověk srovnává s tím, že pacient může umřít? Pusťte si rozhovor v úvodním videu.

 121. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  je od Vás hezké, s jakou pravidelností adorujete výročí osvobození Plzně. Měl byste jít příkladem těm, kteří jaksi pozapomněli, že Československo osvobodila i jiná armáda, a to za cenu ztráty 130 tisíc vojáků. Pozor, možná, že se dočkáme doby, kdy se otočí kolo dějin naší země a po vzoru z doby před revolucí budou generace našich vnuků živeny jedinou pravdou o tom, že naši zemi osvobodily USA.

  Z Vaší politické desetiminutovky:
  O jaké okupaci z roku 1945 mluvíte? Rok 1968 jste trefil. Spojení s blamáží ve Vrběticích nerozumím.

  Nebývá zvykem, že kapacity typu pana Pirka bývají odejíty podobným způsobem. Že by za tím stála epizoda z doby jeho podpory K, Schwarzenbergovi při prezidentských volbách? Jeho názor na prosazení přímé demokracie při volbě prezidenta jako obrovské chybě snad neospravedlňuje prokázaný finanční handl při volbě předchozího prezidenta ve stylu za peníze v Praze dům. Je dobře, že toto je už za námi a nám nezbývá než doufat v to, že společnost při další volbě vygeneruje takovou osobnost, o kterou si nebude každý, kdo má s prominutím díru do zadku, otírat hubu. Hezký sen, co?

 122. Zdeněk Gryc říká:

  Mluvím o okupaci, po které následoval Únor 1948 s vražednými soudními procesy.
  Následně musela utéct nebo byla perzekvována elita národa, včetně druhé vlny po roku 1968.

  1945. .. „oni byli první“ až po letce RAF, kteří jsou pohřbeni na hřbitovech v Anglii,
  včetně generálmajora Rudolfa Nedomy přítele malého kluka ZG.

  Jeho strýc Čeněk Janík vězněný nacisty ve Wroclau byl po návratu do Rožnova odvlečen NKVD,
  jehož právo bylo nad právem tuzemským, do Olomouce a zařazen do transportu na Sibiř.

  Mluvím o tom, který byl nedávno včleněn do seznamu čestných občanů města Jihlavy.

  ING. ALOIS JANÁČEK
  22. 8. 1900. – 2. 1. 1967.

  a manželu jeho dcery
  ING. ARCH. JAN SEDLÁK
  19. 7. 1933. – 2. 1. 1996.

  Oba muklové v Basprojektu,
  včetně mého profesora Bedřicha Rozehnala.

  Pokusím se jejich story včlenit do blogu JL, který bude uzavřen.
  O čuráky a onanii zalsoužilých komentátorů JL není o co stát.
  Jsou to ti o kterých píše. . .

  Šárka Koukalová:
  „Otroci s inženýrským diplomem“
  Technické ústavy ministerstva vnitra a věznění odborníci v 50. a 60. Letech“

  „Spojení s blamáží ve Vrběticích nerozumím“
  ROZUMÍM. PROČ JÍ NEROZUMÍTE !
  —————————————————–
  Hezkým snem je volba Michala Kocába presidentem

  Putinovy agentury ale už nastartovaly:

  Zrušit senát !
  Přátelství na věčné časy v ohrožení?

  NIKOLI. . .

  Alexandr Miškin a Anatolij Čepigov, agenti ruské GRU pověření akcí :

  “ zvolení Klause presidentem“

  Vylepují už v Jihlavě plakáty dodané osvědčenou agenturou
  plakátu “ ZEMAN ZNOVU 2018″

  Vše zůstane, jenom rok + obličej se změní
  v SSSR se to bude líbit,
  sehraná dvojka dostane od Putina další medaili.

  SÁZKA NA JEŠITNOST ZEMANA a KLAUSE NEZKLAME, že ?
  ZEMANŮV RUDÝ KOBEREC V MOSKVĚ trochu vyklepou. . .

  „Prezident Miloš Zeman se nezúčastní vojenské přehlídky v Moskvě k 75. výročí konce druhé světové války, která se bude konat 24. června. Důvodem jsou opatření v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru.

  Nemožnost účasti na přehlídce prezidenta mrzí,

  sdělil dnes ČTK jeho mluvčí Jiří Ovčáček.
  Pověřil českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku,
  aby ho jako „osobní zástupce“ na přehlídce zastoupil.“

  NA VOLEBNÍ KAMPANI KLAUSE TAKÉ NEBUDE PUTIN ŠETŘIT

  Je hezky projděte se Jihlavou,
  Ochutnávka už tu je, na plakátu

  s osvědčenou 2x trikolorou:
  80
  „šelmička Klaus“
  19. 6. 1941
  VŠE NEJLEPŠÍ
  PANE PRESIDENTE

 123. Zdeněk Gryc říká:

  KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ.
  ŘÍKALA TETA KATEŘINA V SATURNINOVI

  TO UŽ ALE V ÉŘE ZEMAN NEPLATÍ

  NA PROUTKU UŽ SE ZAPOMNĚLO,ŽE ?

  Další šéf zdravotnictví v potížích. Pochybnosti musí jasně vysvětlit, vzkázal Babiš
  DÁVID PÁSZTOR

  12:12
  AKTUALIZOVÁNO • 15:32
  Ministr zdravotnictví Petr Arenberger odmítl, že by tajil příjmy z kosmetických studií.
  Tvrdí, že činnost má velké náklady, a tudíž je bezvýdělečná.

  O objasnění pochybností žádá premiér Andrej Babiš.

  Článek
  Na nejasnosti v dokládaných příjmech ministra zdravotnictví upozornila ve středu Televize Seznam. Arenberger podle jejích zdrojů inkasoval miliony korun za klinické studie nových léků, které nevykázal ve svých majetkových přiznáních. Kromě toho zmiňované studie prováděl na živnostenský list a vykazoval je jako kosmetické služby. Státní ústav pro kontrolu léčiv ale potvrdil, že to není možné.
  Ministr ve čtvrtek uvedl, že žádné příjmy z této činnosti nevykazoval, protože je nemá. „Tato činnost má nejen výnosy, ale i dost velké náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších věcí. V uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval. Proto se také nemohl objevit v mém majetkovém přiznání,“ uvedl pro server iDnes.cz.
  Na tiskové konferenci po jednání vlády na dotazy novinářů reagoval slovy, že s redaktorem Televize Seznam byl v kontaktu týden a požádal o autorizaci, ale redaktor prý preferoval rychlé vydání.

  V tomto ale podle šéfredaktora zpravodajství TV Seznam Pavla Cypricha nepokrytě lhal.

  „Opakovaně jsme žádali o rozhovor a posílali otázky (5 mailů, 2 sms).
  Zpátky jsme dostali 1 email.
  Nic o autorizaci nepadlo, a ani bychom na ni samozřejmě nepřistoupili,“ uvedl.

 124. Zdeněk Gryc říká:

  omluva:

  NA PEROUTKU UŽ SE ZAPOMNĚLO, ŽE ?

 125. Svatopluk Beran říká:

  Ještě jednou doporučuji zakoupit a prostudovat. Snad se tam někdo pozná i se svými příspěvky.

  – PUBLIC RELATIONS A POLITIKA aneb kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem –

  https://www.grada.cz/public-relations-a-politika-6222/

  Je to pro každého, kdo má zájem získat informace o tom jak funguje dnešní KULTURNÍ IMPERIALISMUS MEDIÍ v našem relativně svobodném světě.

 126. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  i Vy filuto. Nutíte mne k tomu, abych se rozpomněl na některý z Vašich příspěvků, kde jste usoudil, že osvobození naší republiky Rudou armádou byla okupace. Proto i ten Váš zmíněný 45. rok, že? A to není hezké, když příčinou jejich „vpádu“ do naší republiky byla tentokrát ta pravá okupace hitlerovských vojsk v roce 39. A propós, kde byli naši západní sousedé, když nás okupovali Sověti v 68?

  Na scénu se opět tlačí pan Michal Kocáb. Nepochybně slavná postava spojená s odsunem sovětských vojsk. I já si pamatuji jeho rozpačitý, nikoliv vítězný výraz, když komentoval průběh jednání se Sověty. Jeho nepochybnou zásluhou bylo, že „byl u toho“. Zbytek, tedy odchod sovětských vojsk od nás., byl logickým důsledkem Gorbačovovy politiky nevměšování se do porevolučního vývoje u nás. Pokus o majdan v Praze v souvislosti s událostmi na Ukrajině, kde se rovněž angažoval, naštěstí nevyšel. Pan Kocáb je ovšem natolik soudný, že dobře ví o tom, že by jeho šance na „dobytí Hradu“ byla mizivá. Ale i takové PR se přece hodí.

  Jsme opravdu národ Švejků a v situaci, kdy se to tady hemží ruskými agenty, meditujeme nad tím, „kolik vážilo to prase“. Jinak řečeno, o tom, jak se nám tady proháněli a co vyvedli ve Vrběticích, nás musí informovat cizí rozvědky. Šéfovi BIS by za to samozřejmě náramně slušely generálské epolety, zvláště, když to prosazují námi zvolení politici. Moc tomu fandím. Je lepší, když se to tady „bude hemžit generálama než ruskýma špiónama“.

  Nový ministr zdravotnictví pocítil velmi rychle váhu svého postu. Holt, působí v divné době. Být jím za spoluvlády páně Kalouska, dostal by na své nepodnikání ještě dotace, a to jak evropské, tak i z domácího rozpočtu, viz osud přítele Karla.

  To jsou mi paradoxy, pane Vaněk.

  Mějte hezký májový den.
  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 127. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený panel Vladimíre,

  pokud se podíváte na mé minulé blogy, které jsem nesmazal uvidíte proč jsem přijal radu redakce jihlavských listů po jejich uzavření, abych se vyhnul sprostotám,
  které si můžete přečíst i pod posledním a uzavřeným blogem pana redaktora Klukana.

  Je květen 2021. Květen 1945 byl plný naději.
  Letos je aktuální anexe Krymu a Ukrajiny, tady to byla naše Podkarpatská Ukrajina.
  Každý z nás má osobní příběh a zážitky.
  Moje začínají v odpoledních hodinách dne, kdy byly osvobozeny Tetčice,
  Druhý den ráno po znásilňování místních žen,
  se pohled na Osvobození nejen očima mé matky rovnal zděšení.
  O svém strýci Rožnově Čeňku Janíkovi jsem už toho dost napsal.
  Také jsem psal, co potkalo v spolužáky na gymnáziu,
  Aleše Pěnčíka a spolužáka z jedné lavice emigranta Zdeňka Kříže,
  který nedávno umřel ve Švýcarsku.
  Také jsem se vícekrát zmínil o sebevraždě mého profesora Miroslava Spurného.

  Také jsem psal, co potkalo mé spolužáky z jedné lavice, na fakultě architektury,
  skauty Zdeňka Dvořáka a Josefa Opatřila.
  O architektu o Sedlákovi na něho tchánovi Ing Janáčkovi se aktuálně dočtete v jihlavském tisku,
  v rámci vyjmenování Janáčka čestným občanem.
  Janáček a můj profesor Rozehnal byli vězni v BASAprojektu.
  Nemá cenu v květnu 2021 znovu opakovat všechno, co jsem již mnohokrát napsal.
  Stačí zajít do uličky Hluboké a přečíst si desku na fasádě.
  Původní policejní ředitelství převzalo gestapo a po něm STB.
  Oba okupanti tam nakládali s našimi občany obdobně.
  Jsem rád, že jsem v rámci spolupráce na pomníku Faráře Toufara,
  měl tu čest seznámit se opatem Želivského kláštera Tajovským,
  jehož pronásledování začalo odvlečením do této budovy k prvnímu výslechu.
  Mám stále na mysli odkaz TGM a vězně totality Václava Havla.
  Mám stále na mysli osudy skautů a Sokolů za obou totalit.
  Je pravda, že mně chybí celkový náhled na miliony obětí obou totalit
  a píši na základě vzpomínek na obličeje a osudy svých spolužáků a profesorů.
  V současné době vidíme, že 2. Světová válka mezi demokracii a totalitou neskončila.

  Slalom blábolů v akci Vrbětice to dokazuje.
  Za Vaši věcnou argumentaci a styl psaní děkuje a zdraví:
  Zdeněk Gryc

 128. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  nerozporuji to, že se Vámi zmíněné excesy děly. Viděno současným pohledem, jednalo se o zvěrstva. Stejná jako zabrání Československa s myšlenkou, když ne vyhladit národ Slovanů, tak jej vymístit za Ural. Vy jste v té době žil. To vše bylo poplatné době, tak jako středověký hon na čarodějnice. Ano, někteří Sověti, válkou otupělí a alkoholem dopovaní, podlehli živočišným pudům. Při faktu, že pokud byli odhaleni, byli bez milosti zastřeleni. Poválečná represe vůči odpůrcům a nepohodlným poúnorového režimu je smutnou stránkou naší minulosti. To vše je pryč a nemělo by se zapomínat. Budoucnost si linkujeme sami. Mám takový dojem, že si v opojení současným blahobytem začínáme sami pod sebou řezat větev národní identity. A to je začátek konce dobrých časů. Nejsem životní pesimista, ale ani Vy ani já se, a to bohužel, lepších časů nedočkáme.

 129. blade říká:

  Vojenská pietní místa:
  Jihlava (je jich 11 stránek)- https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/449-/?vp-page=6

 130. Zdeněk Gryc říká:

  Na dubnovém zasedání udělili jihlavští zastupitelé,
  in memoriam, čestné občanství
  Aloisu Janáčkovi,
  viz JN květen 2021 strana 4.

  Wikipedie:
  Alois Janáček (22. srpna 1900 Jihlava – 2. ledna 1967 Jihlava[1][2]) byl český a československý úředník, stavební inženýr, politik Československé strany lidové, za kterou byl po roce 1945 poslancem Prozatímního a Ústavodárného Národního shromáždění. Po roce 1948 byl politicky stíhaný komunisty.
  Vystudoval stavební inženýrství na ČVUT. V letech 1924–1925 byl zaměstnán jako inženýr na městském stavebním úřadě. V období let 1925–1939 byl vedoucím Městského stavebního úřadu v Jihlavě. 1. září 1939 byl zatčen gestapem jako rukojmí a vězněn v Jihlavě a ve Znojmě. Po propuštění byl na stavebním úřadě zaměstnán již jen jako referent. Od mládí se účastnil veřejného života (redaktor studentského časopisu Jitro, předseda ochotnického spolku Klicpera).[2]
  V letech 1945–1946 byl poslancem Prozatímního Národního shromáždění za lidovce. Po parlamentních volbách v roce 1946 se stal poslancem Ústavodárného Národního shromáždění kde setrval formálně do parlamentních voleb roku 1948.[3][4] V Národním shromáždění působil jako předseda průmyslového výboru. V letech 1945–1948 byl také předsedou Krajského výboru ČSL v Jihlavě.[2]
  Po únorovém převratu v roce 1948 patřil do skupiny lidovců, která kritizovala směřování strany, jež se tehdy stala loajální součástí komunistického režimu. V této skupině kromě něj byl i Jaroslav Cuhra. Během roku 1949 byla tato skupina po vlně zatýkání odsouzena k vysokým trestům odnětí svobody.[5] Byli obžalováni z vytvoření „protistátní skupiny“ a spolupráce s emigrací. Státní soud v Praze mu vyměřil trest 25 let vězení. Byl propuštěn až při amnestii prezidenta republiky 9. května 1960. Už v roce 1961 byl ale znovu zatčen a souzen pro „vzájemné spolčení s dalšími osobami k pokusu zvlášť nebezpečným jednáním zničit nebo rozvrátit lidovědemokratické státní zřízení republiky“. 26. října 1961 byli odsouzeni Jaroslav Cuhra na osm let, Alois Janáček na pět let.[6]
  V roce 1964 byl po dlouhodobém věznění stižen mrtvicí a v prosinci 1964 byl propuštěn ze zdravotních důvodů. Od té doby žil v Jihlavě v důchodu. O tři roky později zemřel zcela vyčerpán na srdeční infarkt.
  ——————————————–
  “ 1. září 1939 byl zatčen gestapem jako rukojmí a vězněn v Jihlavě a ve Znojmě.“
  ——————————————-
  Státní soud v Praze mu vyměřil trest 25 let vězení. Byl propuštěn až při amnestii prezidenta republiky 9. května 1960.
  Už v roce 1961 byl ale znovu zatčen a souzen pro
  „vzájemné spolčení s dalšími osobami k pokusu zvlášť nebezpečným jednáním zničit nebo rozvrátit lidovědemokratické státní zřízení republiky“.
  26. října 1961 byli odsouzeni Jaroslav Cuhra na osm let, Alois Janáček na pět let.
  ———————————————–
  Jiřina Šiklová
  Nejlepší ilustrací je příběh.
  Ilustrací obou totalit je příběh Ing. Aloise Janáčka.

  V KVĚTNU 2021

  JE TO PŘÍLEŽITOST
  K ZAMYŠLENÍ…

  „OSVOBOZENÍ “ 1945 + 1968

 131. blade říká:

  Z iDnes20. října 2019:

  Komunisté uměli baráky se sídly své moci ocenit. Tak například budova sekretariátu Okresního výboru KSČ v Jihlavě se začala stavět 12. října 1970, slavnostně otevřena byla 30. října 1972. Už na konci března 1985 byla běžnými Jihlavany svorně nenáviděná budova zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek.

  Zakázku na stavbu zadal Krajský výbor KSČ v Brně podniku Stavoprojekt. Původně měl budovu projektovat Jan Sedlák, pak ale Krajský výbor KSČ v Brně projektování stavby přidělil jihlavskému architektovi Zdeňku Grycovi.

  Stavba měla stát 12,5 milionu korun. Od počátku byla ve skluzu, Gryc zpoždění dohnal.

  —————————————————————————————

  Safra, proč ten skluz dohnal, když ty komouše již v té době tak nenáviděl?

 132. Zdeněk Gryc říká:

  1) Článek „Coronavirus odkrývá pravdu o kavárně“ v seznamu HOAXŮ není. TAK TU VEŘEJNĚ NELŽETE !
  Jestli článek píše nějaký O.Lukáš nebo Gryc je mi šumafuk, hlavní je obsah článku, který zapšklý masrxista jako Vy nechápete.

  2) Vy nechápete vúbec nic, komunikovat se s Vámi rozumně nedá. Patříte k diskutujícím, kteří nerespektují známá fakta a argumenty jiných. Vkládáte do svých diskuzních příspěvků především emoce než logické uvažování. Nemám žádný zájem s Vámi dál vést jaskoukoliv diskusi v JL nebo dál reagovat na vaše scestné výplody. Zkrátka mne ignorujte.

  3) Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,

  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy

  veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.

  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  ————————————————————–

 133. Zdeněk Gryc říká:

  Třešnička na dortu

  akce Vrbětice

  bude nepochybně dar 10000000 Policii České republiky
  od předsedy ČSD Hamáčka.

  Nejeden čtenář jihlavských listů i čtenář uvozovkami,
  to bude jistě bedlivě sledovat.

  Na prezidentské standartě je nápis:
  Pravda vítězí
  Jan Masaryk k tomu dodává
  ale dá to fušku.

  Takže uvidíme brzy aktuální vládní fušku.

 134. blade říká:

  Pravdu o kavárně odkrývá politická kultura sněmovny, stachanovče z dob totality 🙂

 135. Svatopluk Beran říká:

  Německá armáda na východní frontě neměla ohledy

  Německá armáda měla dvojí tvář. Úslužní, slušní a korektní vojáci na západě se na východě měnili v naprosté bestie. Do roku 1944 se Wehrmacht pyšnil tím, že měl pouze 5349 mužů odsouzených za znásilnění. Jednalo se v drtivé míře o případy, které se udály ve Francii nebo Itálii, kde německé velení dbalo o pověst armády. K dispozici zde byly vojákům i vojenské nevěstince. Jejich pracovnice zde sloužily zcela dobrovolně a podstupovaly pravidelné lékařské kontroly.

  Co platilo na Západě, neplatilo na Východě. Zde existovaly vojenské nevěstince, leč ženy v nich rozhodně nebyly dobrovolnice. Pokud se na Balkáně, v Polsku nebo Sovětském svazu zalíbila okupantům nějaká dívka, prostě ji unesli. Když onemocněla nebo již byla vyčerpaná přijímat další zákazníky, zbavili se jí.

  Pokud došlo ke znásilnění, po aktu ženu německý voják často zastřelil. Hrozil mu totiž trest nejen za znásilnění, ale i prznění rasy. Později bylo zavedeno pravidlo, podle kterého mají Němci ve sporech s místním obyvatelstvem vždy pravdu, takže i když se znásilněná a přeživší žena odvážila akt hlásit, nikdo ji nebral vážně.

  Podle výzkumů německých badatelů bylo ve Východní Evropě německými vojáky znásilněno na 10 milionů žen. Ze znásilnění se mělo narodit 750 000 až 1,5 milionu dětí.

  Japonci se nespokojili jen se ženami z Domů rozkoše

  Japonská armáda již před 2. světovou válkou zavedlo tzv. domy rozkoše. Do nich byly původně dováženy dobrovolnice z Japonska. Brzy však kapacity nestačily a místo dobrovolnic byly dodávané všechny ženy z okupovaných zemí. Největší počet byl Korejek, nechyběly však ani Indonésany, Filipínky a po dobytí Hongkongu ani Angličanky a Američanky. Celkem mělo 2000 zařízeními projít 200 000 žen.

  K nejstrašnějšímu sexuálnímu násilí došlo ještě před oficiálním začátkem světového konfliktu. Během dobývání Nankingů v roce 1937 během Čínsko-japonské války měly Japonci znásilnit na 300 000 čínských žen. K nejděsivějším případům barbarství mělo dojít po dobytí Hongkongu v roce 1941 a Singapuru v roce 1942. Tam měli japonští vojáci vyvraždit pacienty vojenských nemocnic a sestry pak znásilňovat na hromadách mrtvých těl.

  Přesný počet znásilnění, které provedli japonští vojáci, není znám. Odhady však mluví o 10 až 20 milionech případů.

  Ani Američané nejsou bez viny

  I když měli američtí vojáci pověst gentlemanů, někdy to byla jen přetvářka. Během pobytu v Británii a osvobozování Francie měli američtí vojáci znásilnit až 14 000 žen. Protože na rozdíl od Japonců a Němců neměli vojenské bordely, prostituce kolem jejich táborů jen kvetla. Mnohé nevěstince jen změnili měnu a místo v markách si účtovaly za služby v dolarech.

  Během dobývání a okupace Německa mělo podle americké studie z roku 2006 dojít k 11 000 případů znásilnění. Podle knihy studie profesorky Miriam Gebhardt z roku 2015 však mělo být znásilněných Němek až 190 000. Oficiálně bylo potrestáno za znásilnění 192 Američanů a 24 z nich bylo popraveno.

  Američané však vedli válku i proti Japonsku. Jen na Okinawě mělo dojít k 10 000 případu znásilnění. V samotném Japonsku mohlo dojít až k milionu případu znásilnění. Většina hlášení však byla japonskými úřady ututlána a skartována. Chtěly si udržet dobrou pověst.

  Francouzi a Britové se také mnohde nechovali jako gentlemani

  Francouzská armáda byla roku 1940 poražena a její jádro bylo zajato Němci. Generál Charles de Gaulle musel vytvořit novou armádu a to často z odvedenců, jejichž morálka byla prachbídná.

  Nejstrašnější pověst měli Maročané. Jen v Itálii měli znásilnit na 60 000 žen a dětí. 12000 z nich pak mělo být povražděno. Pro toto násilí mají dokonce Italové i pojmenování – Marocchinate. Když Francouzi osvobozovali Paříž, raději velení jednotky tvořené z Maročanů a lidí z kolonií do města ani nepustilo. V Německu pak měli Francouzi znásilnit na 50 000 žen.

  Nejslušněji se chovali Britové. Ti měli vynikající morálku a velmi dobře organizovanou polní policii. Přesto měli britští vojáci podle některých odhadů znásilnit v Německu až 45 000 žen.

  Válka přináší mnoho bolesti a zločinů. Ukazuje se, že i přes snahu vést ji lidsky a s morálními mezemi, lidská povaha je všude stejná. Proto se vždy najdou jedinci, kteří se mstí na nevinných. Nechávají pak na duších svých obětí nesmazatelné šrámy.

  Zdroj: https://globe24.cz/revue/60013-kruty-konec-2-svetove-valky-miliony-zen-doplatilo-na-brutalitu-vojaku

 136. Zdeněk Gryc říká:

  PS-ák s maturitou z dob totality.
  —————————————

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu

 137. Svatopluk Beran říká:

  https://www.megaknihy.cz/odborna-naucna/5425481-als-die-soldaten-kamen.html?utm_ce=nc&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=product-490&utm_content=Als+die+Soldaten+kamen&utm_term=als+die+soldaten+kamen

  Německá historička: Sexuální násilí během války oslabuje nepřítele a stmeluje armádu

  Donedávna se zločiny proti civilnímu obyvatelstvu Německa připisovaly téměř výlučně sovětským vojákům. Obraz hrdinných západních spojenců však rozptýlila německá historička Miriam Gebhardtová, jejíž kniha před pár lety způsobila značný rozruch. Sputnik si s autorkou promluvil o tom, proč se o této stránce války začalo otevřeně mluvit až teď.
  Válka je krutá a vojáci všech armád světa jsou daleko od andělů. Když mluvíme o vztazích vojáků spojeneckých armád s obyvateli poraženého nacistického Německa, nelze vynechat delikátní téma sexuálního násilí.

  Poslední roky se v českých médiích často objevují publikace o zvěrstvech, kterých se dopustili sovětští vojáci v Německu po vstupu Rudé armády na jeho území. Zároveň o zločinech vojáků západních spojenců tatáž média mlčí.

  Kniha německé profesorky Miriam Gebhardtové „Als die Soldaten kamen“ (Když přišli vojáci), která byla vydána před třemi lety v Německu, rozptýlila jedno z přetrvávajících a oblíbených klišé o 2. světové válce — během osvobozování Německa od nacistů se britští a američtí vojáci chovali jako džentlmeni, ale vojáci Rudé armády znásilňovali stovky tisíc německých žen a dívek ve věku od osmi do osmdesáti.

  Miriam Gebhardtová přinesla ve své knize čísla a fakta, před kterým se jen tak nedají zavřít oči. Podle autorky asi z 860 tisíc znásilněných žen spadá zhruba třetina (270 tisíc) na západní spojence, z toho asi 180 tisíc připadá na Američany, 50 tisíc na Francouze a 30 tisíc na Brity. Sovětští vojáci jsou podle Gebhardtové zodpovědní za 590 tisíc znásilnění, i když dříve se jim připisoval jeden až dva miliony znásilnění.

  Mimo jiné je třeba poznamenat, že velikost Rudé armády a armád západních spojenců v Evropě se výrazně lišil. Na začátku berlínské operace Rudá armáda disponovala asi 11 miliony vojáků. Zároveň v Evropě bojovaly tři miliony a 300 tisíc vojáků amerických ozbrojených sil a jeden milion a 350 tisíc britských vojáků.

  Sputnik se obrátil na autorku knihy a dozvěděl se od ní, kdo má zájem o zkreslení historické pravdy a proč mlčení o zločinech západních spojenců bylo zlomeno až teď.

 138. Berka říká:

  Á …. opět grycovská schýza. Zamyká (zcela správně) svoje blogy – aby pod nimi nemohly být diskuse. Jenomže mu to chybí. Připadá si pak málo otloukánek, málo disident a málo masarykovec. Tak holt musí začít svinit blogy jiných, aby si mohl užít zaslouženého masochistického výprasku.

  Jo, Hus taky trpěl !

 139. Zdeněk Gryc říká:

  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 7. 5. 2021 v 15:29
  Německá armáda na východní frontě neměla ohledy.
  ———————————————————-

  Katyňský masakr aneb jak dal Stalin popravit dvacet dva tisíc Poláků

  Zdroj: Bundesarchiv, Bil?curid=5434415

  Dnes je to 80 let ode dne, který se stal soudným pro polskou inteligenci a válečné zajatce vězněné v sovětských koncentračních táborech. Právě 5. března roku 1940 totiž přišel z Moskvy příkaz k popravě 22 tisíc polských důstojníků a prominentů uvězněných v Katyni, Kalininu a Charkově.

  Jan Fiedler5.3.2020, 10:22

  Polští prominenti byli zlikvidováni příslušníky NKVD
  Stejně tak jako probíhaly Stalinovy čistky v řadách sovětských generálů, kteří by mohli ohrozit jeho postavení, proběhla 5. března roku 1940 podobná čistka v řadách polské inteligence a polských důstojníků. Když komisař Lidového komisariátu vnitřních záležitostí Lavrentij Berija upozornil sovětské politbyro na potenciální hrozbu, která by mohla vzejít z řad polských prominentů a ohrozit tak postavení Sovětského svazu a komunismu ve východní Evropě a Pobaltí, rozhodla se tehdejší komunistická garnitura k ráznému opatření. Polští zajatci byli obviněni z nepřátelského postoje, vězněni v sovětských koncentračních táborech, a nakonec členy NKVD zlikvidováni.
  Bylo zavražděno až 28 tisíc lidí
  Váleční i civilní zajatci byli drženi jak na území Ruska, tak například na území Běloruska či Ukrajiny. Nejintenzivnější likvidační činnost proběhla v Katyni, podle které je masakr pojmenován. Dále se vraždilo také v hlavním městě tehdejší Ukrajinské SSR Charkově a v ruském městě Kalinin. Na těchto místech byly zlikvidovány dvě třetiny obětí spadajících pod akci souhrnným názvem označovanou jako Katyňský masakr, jež zahrnuje právě sovětské čistky okolo března roku 1940.
  Časové období Katyňského masakru není pevně historicky vymezeno, proto se číselné odhady zmasakrovaných Poláků různí. Nejčastějším odhadem je počet 22 tisíc – ten se však v odhadech některých historiků rapidně zvyšuje, a to až na hodnotu 28 tisíc. Velkou část zabitých tvořili polští prominenti, kteří by svou mocí a společenským významem potenciálně mohli ohrozit tehdejší Sovětský svaz. Mezi zabitými byl například generál Franciszek Sikorski či major Jakub Wajda, otec režiséra Andrzeje Wajdy, který o této tragické události natočil v roce 2007 snímek Katyň.

  Rusové zapírali až do roku 1990
  Událost z roku 1940 byla Rusy dlouho zapírána a její vina svalována na Německo.
  Ke Katyňskému masakru se Rusové otevřeně přiznali až v roce 1990 prostřednictvím Michaila Gorbačova, který situaci označil za „zločin stalinismu“ a mimo jiné v tomtéž roce obdržel Nobelovu cenu za mír. Následně vydali Rusové dokumenty a souřadnice pozic, kde se nacházely hromadné hroby s těly obětí Katyňského masakru, načež započal proces exhumace a řádného pohřbívání těl.
  V roce 2010 označil Katyňský masakr za zločin i prezident Dmitrij Medvěděv, který prohlásil: „Odpovědnost za tento zločin nese tehdejší vedení Sovětského svazu. Veškeré snahy o jiné verze se neopírají ani o historické dokumenty, ani o morální důvody.“
  S podobnými pokusy o zapření skutečnosti se lze setkat i v České republice, kdy některé staré struktury například z řad KSČM dodnes popírají závažnost, ať už přímo či nepřímo, komunistických zločinů spojených s politickými procesy v 50. a 60. letech minulého století.
  Masakr v Katyni zůstává stále živý
  Ačkoli se jedná o událost, jež se odehrála před 80 lety, i v současnosti Katyňský masakr rozdmýchává atmosféru v politickém prostředí. A rozhodně to nebylo nijak dávno, kdy se tato kauza řešila i v ruské státní televizi. Minulost se tak opět připomenula.
  Přestože byl za druhé světové války hlavním nepřítelem světa a Evropy Adolf Hitler
  a jeho nacistické Německo,
  jeden z největších masakrů té doby má na svědomí právě Josif Stalin a Sovětský svaz.
  —————————————————————————
  PS. od-stup je vždy dobrý,
  pří-stup = dobové osobní zážitky a vjemy.

  DEN OSVOBOZENÍ TETČIC,
  ODPOLEDNE A VEČER

  SPLNĚNÍ VŠECH NADĚJÍ

  V NOCI A DALŠÍ DVA TÝDNY,
  PRO ŽENY VČETNĚ MÉ MATKY,

  HRŮZA A STRACH

 140. Zdeněk Gryc říká:

  BERKA A PŮLNOČNÍ BELETRIE,

  proč dělat sprostotám otevřeným blogem vývěsku:

  Berka říká:
  Středa, 22. 8. 2018 v 0:39
  Dneska si herr Gryc zas užil kopírovací onanie, co ?
  Je tady docela zajímavá paralela – stejně jako si estébák dovolí řečnit o výročí okupace před českým rozhlasem, tak si to se stejnou chutí dovolí tady i budovatelský kolaborant z Jihlavy. Měli byste oba zalézt někam pod zem a vůbec se neodvažovat vystrkovat svoje narudlé a narychlo přebarvené rypáky. Teď v těch vedrech totiž máslo na hlavě strašně rychle taje…
  Masturbuj raději nad svejma zažloutlejma plánama ulice Antonína Zápotockého, za kterou jsi dostal a vděčně přijal čestné uznání plus prémie – a nebo možná nad legendárním výtiskem Jiskry ze dne 25.2.1975, kterou jsi tady dneska v té euforii úplně zapomněl vytáhnout, ty scvrklej pytlíčku smrdutý kolaborantský žluče…
  Omlouvám se ostatním za svůj půlnoční výlev, ale tyhle normalizační krysy, díky nimž se ty sračky táhly dalších dvacet let a který se vůbec opovažujou mluvit o nějakém pražském jaru, který přitom právě oni bez mrknutí oka spláchli do hajzlu, mi zvlášť dneska prostě nějak pijou krev.
  Karel Bernard, Královský vršek – Jihlava, ty anonymobijče.
  —————————————————

 141. Svatopluk Beran říká:

  Jak se občas vloudí chybička i do TROL zpráv JEDNÉ ZE TŘÍ ZÁKLADNÍCH SVĚTOVÝCH INFORMAČNÍCH AGENTUR FOX NNEWS

  Pokud budete chtít vidět jak se dělá západní propaganda zadejte si do vyhledávače – Fox News about S. osetia – .

  O co šlo, zpravodaj nejprve popsal pro americké diváky a potažmo tím pro celý západní svět, jelikož všechny ostatní přisluhovačské zahraniční zpravodajské agentury spolufinancují zprávy z této prestižní americké agentury, co se v Osetii právě děje špatného ze strany Ruska vůči Gruzii. Poté vypovídají dvě Američanky, které byly za svými příbuznými v inkriminované době v Ostii. K hrůze zpravodaje, který si je dopředu asi neprověřil vypovídají že, že agresorem je Gruzínský president Saakašvili a že děkují Ruské armádě za záchranu Jižní Osetie. V ten moment redakce zařazuje NEPLÁNOVANĚ A ZMATENĚ reklamu a nechá potom ještě třicet vteřin na ukončení, kdy tyto dvě ženy nevědomé nic k čemu měly být Troly, americké Fox News zneužity, svojí verzi potvrzují. Ze zpravodaje už stačí jen vylézt – JISTĚ TOHLE JE PŘESNĚ TO CO RUSOVÉ CHTĚJÍ a pak ještě po ukončení rozhovoru z poza moderátorského stolu prohlásí – CHÁPEJTE BYLY VE VÁLCE, CHOVAJÍ SE STÁDOVITĚ.
  🙂 TAK TOLIK ASI K TOMU KDE A JAK VZNIKÁ AMERICKÁ PROPAGANDA, KTEROU RUSOVÉ MOC NECHÁPOU, ALE NOVĚ PRONAJÍMANÉ JINÉ ZÁPADNÍ PR AGENTURY JE TO ZA PĚKNÝ BAKŠIŠ UČÍ.

  TEĎ SI VZPOMÍNÁM NA DALŠÍ ,,FOPA,, AMERICKÉ ŽURNALISTIKY A TO Z 11ZÁŘÍ 2001 SNAD SE MI PODAŘÍ TEN ZÁBĚR NAJÍT, KDY REPORTÉRKA HLÁSÍ ŽE ZA NÍ KOLABUJE JIŽ TŘETÍ BUDOVA, KTERÁ JE VŠAK V MOMENT ZÁBĚRU ÚPLNĚ V POŘÁDKU A ZAČÍNÁ SE HROUTIT AŽ TEPRVE PO NĚKOLIKA MINUTÁCH.

 142. Jan P říká:

  Každá velmoc nebo civilizace ospravedlňovala zločiny, nad kterýma se i otrlým zvedá kufr, nóbl frázemi o šíření ideálů a pokroku. I Hitler se hodně naučil; udělal ovšem zásadní chybu, když vedl válku proti těm, kteří se uměli efektivně bránit, a to nejen na bitevním poli.
  To už je asi třetí průzkum: „USA jsou považovány za větší hrozbu než Rusko a Čína, zjistila průzkumná společnost Latana, která provedla letos od února do dubna pro nadaci Aliance demokracií průzkum veřejného mínění u 50 000 respondentů v 53 zemích světa.“
  5. 5. 2021|Globální průzkum veřejného mínění: USA jsou považovány za větší hrozbu než Rusko a Čína| Britské listy

  A to mi na tom Haškovském výročí příjde nevtipnější. Jak toho českého anarchistu a ultralevičáka, někteří čeští pravičáci a maloburžousti citují…
  Podle Slavoje Žižeka je Švejk radikálnější než Havel a Josef Vojvodík zase tvrdil, že je to jediné české literární dílo, které můžeme částečně řadit k dadaismus.
  Proč má publicista Jan Bělíček rád Švejka a nesnáší řeči o „švejkování“
  „Zvláště únavné je ohánění se švejkováním jako nějakým typicky českým rysem, v němž se spojuje zbabělost s vypočítavostí. Není mi úplně jasné, odkud se všechny tyto fantazie vzaly. A teď, když jsem si Švejka přečetl podruhé, tomu rozumím asi ještě míň.“
  6. květen 2021|Jan Bělíček: Sto let Švejka – antiideologického románu říznutého dadaismem| ČRoVltava

  Barša jako vždy vynikající.
  https://a2larm.cz/2021/05/pavel-barsa-ve-vrbeticich-k-zadnemu-teroristickemu-utoku-nedoslo/

 143. Svatopluk Beran říká:

  To je právě ta hnusota a šílenost války, kterou vy v těchto časech svými příspěvky a svou jednoduchou naivitou v prospěch americké obchodní války PODPORUJETE pane Gryc. Jestli o tom nevíte, tak bylo v důsledku zrady Francie a Anglie na České Republice v Rusku zavražděno znásilněno upáleno víc než patnáct milionů civilních obětí. Vojáci ve válkách umírají, tak si to americká propaganda a průmysl přejí. Proto také stavěli ve Stalinovském Rusku montážní linky a Hitlerovské Německo dotovali ze svých bank, či dokonce za války inkasovali z každého zplynovaného trestance koncentračních táborů, od Němců dohodnutý zisk.

 144. Zdeněk Gryc říká:

  5. 5. 2021|Globální průzkum veřejného mínění: USA jsou považovány za větší hrozbu než Rusko a Čína| Britské listy.
  ———————————————-
  Oslavy 76. výročí ukončení 2. světové války v Evropě – Den vítězství
  Datum: 8.5.2021
  Místo konání: Praha, Národní památník na Vítkově

  V sobotu 8. května 2021 se v 10.30 hodin u příležitosti 76. výročí ukončení 2. světové války
  uskuteční v areálu Národního památníku v Praze na Vítkově slavnostní pietní akt.
  Pietního aktu se za resort obrany zúčastní ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu Armáda ČR armádní generál Aleš Opata.
  Očekává se také účast prezidenta České republiky a dalších ústavních činitelů.
  Akce se koná bez účasti veřejnosti.
  ————————————————————————-
  „V glogálu máme všechno“ jak řekl president Husák.

  V tuzemsku máme aktuálně:

  „Přátelsví na věčné časy a ani po Vrběticích jinak“

  USA jsou považovány za větší hrozbu než Rusko a Čína| Britské listy.

  České listy:

  Jako kauza Vrbětice je médii označován sled událostí zejména v politické a diplomatické rovině,
  který se veřejně začal odvíjet od 17. dubna 2021
  v důsledku předchozího zjištění českých bezpečnostních služeb,
  že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014,
  při kterých zahynuli dva lidé, mohli s největší pravděpodobností
  dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU – Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.

  Následovaly kroky českých i cizích politiků a došlo k česko-ruské diplomatické roztržce.
  Česká republika v důsledku těchto zjištění vyhostila 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze
  (z toho 14 diplomatů), podle ministra vnitra a zahraničních věcí Jana Hamáčka všechny,
  kteří byli českými tajnými službami identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb.
  Ruská strana v odvetě vyhostila 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, z toho 16 diplomatů.
  Česko o pár dnů později rozhodlo o vyhoštění dalších ruských diplomatů,
  přičemž má jejich výsledný počet být stejný jako na ambasádě v Moskvě.
  ———————————————————————————-
  V sobotu 8. května 2021 se v 10.30 hodin u příležitosti 76. výročí ukončení 2. světové války
  uskuteční v areálu Národního památníku v Praze na Vítkově slavnostní pietní akt.

  NA UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
  JE TŘEBA NADÁLE ČEKAT !

 145. Svatopluk Beran říká:

  Teď dávám dohromady přibližný počet civilních obětí při bombardování a ničení českých továren americkými bombardéry, kdy zde nijak těžce americká armáda o naše osvobození nebojovala, protože z radostí brala do zajetí německé občany vraždící destruující předtím hospodářství SSSR. Za celou Ostravskou operaci, která stála veliké oběti na ruské straně, nebylo bombami z ruských bombardérů prakticky dotčeno průmyslové centrum Ostravska a tím nezahynuli ani čeští občané, kteří vlastně až do poslední chvíle museli vyrábět zbrojní materiál pro Němce. Zatím mi to vychází na asi 12 000 českých obětí průmyslových center ČR v porovnání k asi 160 padlými americkými vojáky, při zajímání částí německých armád, na českém území.

 146. Zdeněk Gryc říká:

  PS.
  ČEKÁNÍ BUDE DLOUHODOBÉ,

  MÁLOKDO,

  NEJENOM V TU-ZEMSKU

  MÁ NADĚJI SE HO DOČKAT

 147. Zdeněk Gryc říká:

  KDO
  KDY
  ZADRÁTOVAL JEDNOSMĚRNĚ EVROPU.
  ŽELEZNOU OPONU

  kterou hlídal maturant…

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

 148. Svatopluk Beran říká:

  Jako kauza Vrbětice je médii označován sled událostí zejména v politické a diplomatické rovině,
  který se veřejně začal odvíjet od 17. dubna 2021
  v důsledku předchozího zjištění českých bezpečnostních služeb,
  že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014,
  při kterých zahynuli dva lidé, mohli s největší pravděpodobností
  dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU – Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.

  TROLOVÁNÍ – TROLOVÁNÍ – TROLOVÁNÍ NEJSOU ŽÁDNÉ DŮKAZY A ANI NEBUDOU – VŠE SE ODBOČÍ NENÁPADNĚ STRANOU A PŘINESOU SE NOVÉ AŤ UŽ PODLOŽENÉ KAUZY NEBO NEPODLOŽENÉ

  DODNES, ANI PO DVACETI LETECH NEBYL ODSOUZEN ANI JEDEN ISLAMISTA ZA 11ZÁŘÍ, A ŽE JICH MUČILI AMERIČANI STOVKY A TO I NEZLETILÉ DĚTI, DVACET LET A NIC, NIC, NIC.

  VÁLKY ALE ZA TO VEDLI SPRAVEDLIVÉ – NAPŘÍKLAD OPERACI TRVALÁ SVOBODA V JEJÍŽM DŮSLEDKU ZAČLO MIGROVAT DO EVROPY MILIONY MISLIMŮ A KDY SE V EVROPĚ ZTRATILO MINIMÁLNĚ 10 000 NEZLETILÝCH DĚTÍ. V NEJLEPŠÍM PŘÍPADĚ NA OTROCKÉ PRÁCE, V HORŠÍM PŘÍPADĚ PRO SEXUÁLNÍ ÚCHYLKY BOHATŠÍCH EVROPANŮ, V TOM NEJHORŠÍM PŘÍPADĚ NA ORGÁNY PRO NEJBOHATŠÍ OBČANY TÉTO PLANETY.

 149. Svatopluk Beran říká:

  OPĚT ZA PĚT PANE GRYC A TO O SPUŠTĚNÍ ŽELEZNÉ OPONY.

  KDO
  KDY
  ZADRÁTOVAL JEDNOSMĚRNĚ EVROPU.

  Padá železná opona. Slavný projev vrátil Churchilla do hry, rozzuřil Stalina

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/winston-churchill-zelezna-opona-projev-fulton-1946.A210304_220217_zahranicni_aha

  Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy: Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie.“

  „Všechna tato slavná města a jejich obyvatelé se nacházejí v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou. Všechna jsou podřízena nějaké formě sovětského vlivu a velmi vysoké a často ještě rostoucí kontrole

  Výraz „železná opona“ nepocházel z Churchillovy hlavy. Původně to bylo protipožární opatření používané v divadlech, za druhé světové války tak Joseph Goebbels označoval postup Rudé armády. Churchill si tento pojem vypůjčil a přetvořil ho v chytlavou metaforu pro nové uspořádání Evropy.

  On sám svůj projev pojmenoval Sinews of Peace (Pojivo míru). Apeloval tak na „zvláštní vztah“ mezi Spojenými státy a Británií: obě země by měly utvořit „bratrské společenství anglojazyčných národů“, jenž by tváří tvář postupující sovětské expanzi zabránilo další světové válce.

  Začátek studené války

  Fultonský projev je dnes považován za jednu z prvních salv studené války. Může za to i ostrá reakce Stalina, který Churchilla v rozhovoru pro stranický list Pravda obvinil z válečného štváčství a nadřazování anglojazyčných zemí nad ostatní národy světa. „Člověku to velmi připomíná Hitlera a jeho spojence,“ zlobil se sovětský vůdce.
  V Československu v duchu této linie reagovalo Rudé právo. „Churchill opět domýšlivě zdůraznil vyvolenost anglosaské rasy a vyslovil přesvědčení, že se oběma národům (britskému a americkému) podaří zbavit člověka kletby války a tyranie. Kdyby nebylo třeba považovati tyto věty za liché fráze, byly by jistě důvodem k radosti, zvláště národům, které úpí pod britským koloniálním jhem a jsou masakrovány britskými zbraněmi,“ napsalo v článku Churchill chce válku, my chceme mír.

  Churchillova řeč podráždila i řadu lidí na Západě, kde stále mnozí věřili v mírovou spolupráci se SSSR. V Británii stovka labouristických poslanců vyzvala premiéra Clementa Atlleeho, ať se od ní distancuje.

 150. Svatopluk Beran říká:

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 7. 5. 2021 v 17:44
  PS.
  ČEKÁNÍ BUDE DLOUHODOBÉ,

  MÁLOKDO,

  NEJENOM V TU-ZEMSKU

  MÁ NADĚJI SE HO DOČKAT

  Není složité se ho dočkat, jen občané musí spolupracovat a ne jako vy, pouze hledat dle amerického vidění světa násilí doma i v zahraničí a vytvářet tím neustále nepřítele pro potřeby osobního zisku a nadvlády.

 151. Zdeněk Gryc říká:

  ZEMAN ZNOVU NA HRAD

  Převzato:
  Teď když máme, co jsme chtěli…
  zpívalo se v jedné budovatelské písni, kterou znají ti, kteří chodili do školy před rokem 1989.
  Zdá se, že význam prvních 6 slov písně je universální.
  Komunista Zdeněk Ondráček byl vlastní stranou navržen jako předseda sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy cosi, co by se dalo nazvat jako superpolda. Měl by předsedat těm, kteří budou kontrolovat ty, co kontrolují policisty.
  V každém demokratickém systému je tato komise důležitá, protože je jakousi bezpečnostní pojistkou proti zvůli členů GIBS, která může obrazně řečeno „zaříznout“ nepohodlného policistu, který vyšetřuje zločin kohosi, kdo je momentálně v kursu. Zrovna v České republice máme shodou okolností (respektive výsledkem voleb) v čele exekutivy jedince, u něhož si tak úplně nelze být jist, zda-li jsou jeho ruce čisté.
  Komunista Zdeněk Ondráček je jistým symbolem Palachova týdne počátkem roku 1989, kdy se účastnil potlačování svobody slova a názoru v pražských ulicích. Nejspíše dnes proklíná redaktora, který jej odchytil v uniformě příslušníka SNB, aby se vyjádřil na kameru, co si o předmětných demonstracích myslí. Vše je dostupné na internetu. I po revolučním kvasu se prosadil, je zastupitelem své strany v parlamentu a jezdí na Ruskem anektovaná území velebit okupanty.
  Je zřejmé, že jeho nominace je komunistickou provokací. I když odhlédneme od inteligenční vyprahlosti této strany, jistě by se našel mezi jejími poslanci někdo, kdo zrovna nemlátil mladé lidí na Václaváku, kdo necestuje na problematická území a kdo nepředkládá v parlamentu návrhy zákonů, které mají kriminalizovat ty, co kritizují hlavu státu. Nominace tohoto člověka je ze strany KSČM pokusným balónkem pro společnost, jestli už za pouhopouhých 28 let unese v důležité stání funkci tento symbol komunistické zvrhlosti.
  Vše je však důsledkem voleb, tedy rozhodnutím značné části občanů, že jim přestala vadit minulost. Tedy ta část jejich života, která kriminalizovala jiné názory, mlátila protestující mládež, zavírala disidenty a která je nutila k morální prostituci.
  Nastává doba, kdy budou zase v rádiu aktuální písně typu „vyhrnem si rukávy“…?
  —————————————-
  Teď když máme, co jsme chtěli…
  Počkáme si na zítřejší výročí okupace a další Hamáčkovy Vrbětické povídačky,
  jak chtěl v Moskvě diplomovat, pardon, diplomatovatov.

 152. Berka říká:

  Tak si do své kopírovací pokladničky invektiv přidej další – debile.

  DEN OSVOBOZENÍ TETČIC,
  ODPOLEDNE A VEČER

  SPLNĚNÍ VŠECH NADĚJÍ

  V NOCI A DALŠÍ DVA TÝDNY,
  PRO ŽENY VČETNĚ MÉ MATKY,

  HRŮZA A STRACH

  V listopadu mi zemřela žena, byla o jedenáct let starší než já a byla už delší dobu nemocná. Jako dítě se dostala díky svému původu dostala v roce 42 do koncentračního tábora. Oba její rodiče byli zavražděni ještě v den příjezdu transportu. Z jejich rozvětvené rodiny 28 lidí v koncentrácích zahynulo. Když se po válce vrátila do čech, byla naprosto bezprizorní. Ujaly se jí sestřičky v kláštěře v Králíkách, kde ji asi čtvrt roku dávali dohromady – vážila totiž ve svých jedenácti letech něco málo přes dvacet kilo.

  Po návratu do Svitav neměla kam jít – z příbuzných nikdo nežil, jejich dům měl zabraný nějaký „partyzán“ a v žádném případě se ho nechtěl vzdát (nikdo ho k tomu ale nenutil). Takže do svých osmnácti pendlovala po dětských domovech (Gryc tomu říká pasťáky a jsou v nich podle něho akorát mladiství delikventi závislí na drogách, kteří nemají právo mít na zahradě sochu) a po celé republice. Když se kolem osmašedesátého přece jenom pokoušela rodný dům získat zpátky (nebo nějakou náhradu), bylo jí dokonce řečeno že „kdovíco jste v tom koncentráku dělala, když se vám povedlo přežít“…

  Byli jsme spolu bezmála padesát let a nebylo moc věcí, které bychom před sebou navzájem tajili. Ale nikdy, do poslední chvíle se mnou nemohla mluvit o tom, co zažila před koncem války. I po sedmdesáti letech tak dvakrát měsíčně křičela ze spaní a budila se hrůzou – ale nikdy mi neřekla o čem ty sny byly. Nedokázala to.

  A tebe, tebe ty debile huba nebolí, když nám tady pořád cpeš nejhorší zážitek vaší rodiny z celé války, jak maminka musela dva týdny ležet na půdě, protože se bála rudoarmějců a dovoluješ si psát něco o HRŮZE a STRACHU.

  Fakt, dědku, zalez do těch svých zkopírovaných blogů, tam si hraj na disidenta a prozpěvuj si třeba „studený máj, práskač je Háj“. Nikomu to nevadí. Ale prosímtě, neodvažuj se brát si do své nevymáchané kolaborantské huby lidi, kterým na rozdíl od tebe, který proplul životem jak tučné spokojené prasátko, doopravdy některá z totalit zkurvila život.

  Blil bych. Fakt bych někdy blil z křivejch krys, jako seš ty.

 153. Jan P říká:

  Ukradeno na netu:
  Typický pravičák z roku 2021: „Nacisté byli totéž, co komunisté. S výjimkou Vlasovců, Banderovců, lotyšských jednotek Waffen SS, Klause Barbieho, odsunutých sudetských Němců, Helmuta von Pannwitze či Adolfa Heusingera. To byli naši lidé, kterým se dnes křivdí!“

  Ve skutečnosti šlo o okupanty, kteří narušili naše pevné spojenectví s antikomunistickým Západem.

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 7. 5. 2021 v 18:34
  „Počkáme si na zítřejší výročí okupace“

  Pravdoláskař: Zeman je Putinův agent!
  Oponent: No, nepochybně je politicky a především obchodně propojen s tím odpudivým konzervativním autoritářem, ale stejně tak je fanoušek Kellnera, Izraele, chtěl bombardovat Írán, přivedl nás do NATO…
  Pravdoláskař: Zeman je Putinův agent!

 154. Zdeněk Gryc říká:

  Výstava ukáže odvrácenou stranu osvobození Rudou armádou

  JAN MIHALIČEK, ADAM MARŠÁL
  18:15
  Na místě zrušeného památníku maršála Koněva v pražských Dejvicích

  se připravuje výstava Nikdy nezapomeneme.

  Vypovídá o temných okolnostech sovětské přítomnosti u nás.

  Diváci se dozvědí o znásilňování dívek nebo únosech na Sibiř.

  —————————–
  „Dobrá rada čtyřmi slovy pro klobouček Jelínkovi.“

  Možná, nepřímo, ale raději za matinkou,
  bývalého předsedy sociálních demokratů Bohuslavy Sobotky.
  Mohl to být třeba Špidla, který by hluboce sejmul klobouček
  a poprosil paní matku, jestli by se ne přimluvila u pana syna vyslechnout pozůstalé členy sociální demokracie.
  Hluboce a s lítosti poprosit o přímluvu, jestli by se u syna neotevřela možnost Comeback.
  Rozhodně to není dobrý nápad, ale pokud by došlo k budoucí fázi k resuscitaci partaje, tak to bude asi jediná možnost.

  Hamáčkovi by strana měla dát kytici rudých růží a poděkovat.
  Požádat, aby už navždy držel hubu a odebral se na dlouhodobější rekreaci.

 155. VladimírV říká:

  Nemilý pane Gryci,

  nezklamal jste. A to bohužel. Cpete opět do diskuze pojem okupace jako název pro osvobození naší republiky sovětskou armádou. A to mne na Vás mrzí. Pokud v sobě naleznete dost kuráže a veřejně přiznáte, že svoji samotu řešíte špičkováním svých názorových oponentů, budu velmi rád. Jinak by se dalo hovořit o diagnóze, ve Vašem věku zřejmě neléčitelné. V tom případě je mi Vás líto a to je tak všechno, co pro Vás mohu dělat.

  Vladimír Havlíček

 156. blade říká:

  https://cesky.radio.cz/vystehovane-ceske-vesnice-i-povalecny-masakr-jak-prozival-valku-jihlavsky-8100859

  O Jihlavě, která leží na Vysočině, se mluví jako o německém jazykovém ostrově.

  „Elitu zde tvořilo německé obyvatelstvo. Byli to lidé, kteří byli podnikateli. Češi přicházeli jako pracovní síla. Česká elita se tu utvářela až v 80. a 90. letech 19. století.“

  Přišel rok 1918, vznik Československa. Pro Němce to znamenalo změnu postavení.

  „Ano, z vládnoucího národa se stává národ menšinový. Byly velké tendence připojit se k Rakousku. Ale nově ustavený rakouský parlament na svém zasedání odmítl připojení této německé enklávy. Ani by to nebylo životaschopné a realizovatelné.“

  „Do 8. 5. 1945 byla v Jihlavě německá armáda. Když nakonec definitivně opustila Jihlavu a začala se stahovat směrem na západ, tak do toho přijíždí Rudá armáda a dojde k incidentu u Ústředního hřbitova, kde dojde ke smrti několika sovětských tankistů plus dvou jihlavských občanů. V tu chvíli už začínají jiné věci,“ doplnil Jiří Jelínek. „V Jihlavě například nebyl vůbec žádný český bezpečnostní aparát. Na rozdíl od jiných měst tady vůbec nebyla státní policie. Veškerou činnost na rozdíl od jiných měst v protektorátu tady zaštiťovala německá policie. Nebyl ani nikdo, kdo by to hlídal.

  Poměrně často se k moci dostávali lidé, kteří toho mohli částečně i zneužít. Byla tu například skupina tzv. Spojovací služba. Nechtěl bych znevažovat jejich činnost. Byli to mladí kluci, kteří měli sloužit jako spojky. Mladí radikální kluci, kteří si vzali do ruky samopaly, často dokázali dělat i věci, které asi nebyly úplně v pořádku, ale rozhodně se asi nezúčastnili nějakých lynčů. To ne. V jejich řadách byla spousta lidí, kteří to pak dotáhli daleko. Členem Spojovací služby byl například Milan Moučka, bratr herce Jaroslava Moučky. Jako příslušník státní bezpečnosti to byl mimo jiné vyšetřovatel Milady Horákové a celého toho procesu. Dále Antonín Prchal, to byl náměstek ministra národní bezpečnosti. Ten má krev na rukou za 50. léta. Takže tito lidé se tady už v té době angažovali. A nejsou jediní.“

  Ludvík Svoboda“Na pomoc pak přišla Československá armáda, kterou přislíbil při své návštěvě v Jihlavě generál Svoboda. Tam pak šlo o to vyčistit okolí Jihlavy od werwolfů,“ uvedla řediteka archvu Renata Pisková.

  „V té armádě byli i lidé, kteří za sebou měli poměrně krátkou vojenskou zkušenost, třeba Slováci, kteří už byli mobilizovaní na Slovensku. Na jejich úkor bohužel asi padají některé exekuce. Ta největší v lese u Rančířova, kde bylo zastřeleno myslím 20 lidí. Proběhl jakýsi lidový soud. Vždycky se o tom mluvila, ale nikdo nejmenoval konkrétní osoby. Byli vybráni někteří internovaní Němci a odvedeni na bývalou vojenskou střelnici v Rančířově a tam byli popraveni. Většina těch lidí nějakým způsobem spřaženi s nacistickým režimem. Mezi zastřelenými byl i jeden Čech,“ přiblížil válečnou historii Jihlavska Jiří Jelínek.

  „Exhumace proběhla o rok později. Tehdy se začala kazit voda ve vodárenských rybnících a oni pořád zjišťovali proč. Došli k tomu, že by to mohlo být tím, že začala tlít těla. Jestli je to pravda, nevím, ale ty hlášení a rozbory vody skutečně probíhaly a na základě toho měla proběhnout téměř tajně exhumace. Mezi těmi zastřelenými měl být i německý římsko-katolický kněz. Po prvotním nadšení pro Hitlera s ním měl velký problém a dokonce se schovával u českého faráře u Pacova. Pak se z nějakého hnutí mysli dostal do Jihlavy, tady ho zatkli a takhle to s ním dopadlo.“

  Podle archivářů se může ještě o Jihlavsku objevit řada informací. Pátrání ztěžuje skutečnost, že se Jihlavsko nachází na území Čech i Moravy a dokumenty jsou tam na různých místech.

 157. blade říká:

  Nic si Jihlavané na jaře 1945 nepřáli víc, než konec války. A ten den byl najednou tu. První čtyři tanky T34 přijely na jihlavské náměstí ráno 9. května. Místní je hned nasměrovali za prchajícími Němci. U hřbitova v záloze čekaly Jagdpanzery IV. a jejich střely proměnily sovětské stroje v hromady doutnajícího železa. Posádky ani místní průvodci nepřežili.

  Jagdpanzer IV. – https://youtu.be/23VEPUbacIA

 158. blade říká:

  Opět stavokrálíkárna v akci:
  Obří betonový památník osvobození, který zabíral plochu téměř jednoho fotbalového hřiště, byl z dílny architektů jihlavského Stavoprojektu.

  Je tam někde i kolabo? – https://1gr.cz/fotky/idnes/17/073/cl6/MV6ce766_tank1.jpg

  Podstavec mohli nechat, jen přehodit cedulky a posadit tam Jagdpanzer IV., že kolabo 🙂

 159. Zdeněk Gryc říká:

  TGM: PRAVDA VÍTĚZÍ

  „Někdy se celá pravda říct nedá.“

  Straníci hájí Hamáčka a jeho kamufláž
  JAROSLAV GAVENDA

  15:30
  Sociální demokraté stále věří, že Jan Hamáček nechtěl odcestovat do Moskvy v době, kdy už byl informován o ruské roli ve vrbětickém výbuchu.
  Článek
  Poslanci z komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství měli po čtvrtečním jednání s jeho šéfem Janem Berounem jasno – nejsou žádné pochyby o tom, že Jan Hamáček skutečně chtěl odcestovat do Moskvy a nešlo o žádnou kamufláž. A to v době, kdy už věděl o ruském podílu na výbuchu ve Vrběticích.
  Vysoce postavení sociální demokraté ale stále věří verzi svého předsedy, že oznámená cesta byl jen úhybný manévr.
  „Já jsem na té komisi nebyla, vy nejste ústavní činitel, takže jste tam také nebyl. Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ odmítla se vyjádřit ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

  Šéf tajné služby popřel Hamáčkovu verzi o kamufláži

  VČERA 16:33
  „Já si myslím, že za těch pár dnů nenastala žádná nová skutečnost. Je to velmi nespravedlivé. Já Jana Hamáčka velmi dobře znám a stojím za ním,“ hájila kolegu Maláčová.
  Podobně mluví i nový místopředseda ČSSD Jiří Běhounek.
  „Co řekl pan Beroun, jsem neslyšel, vy snad ano?
  Cesta byla plánovaná, veřejně to bylo známo, neuskutečnila se z jasných důvodů a hotovo. Manévr naprosto normální, takových cest bylo plánováno a zrušeno mnohem více. Janu Hamáčkovi věřím,“ uvedl pro Seznam Zprávy Běhounek.
  Podle Běhounka jde o snahu poškodit šéfa ČSSD,
  ————————————————————————————

  který má v celé vrbětické kauze nezpochybnitelné a skvělé výsledky.
  ———————————————————————————-
  „To není ratio, ale snaha o poškození Jana Hamáčka a ČSSD jen proto, aby nedej bože nebyl jeho přínos výrazněji vyzdvihován,“ dodal Běhounek.

  Hamáček ztracen v příběhu o kamufláži. Takhle se sám usvědčil ze lži

  11:35
  Ministr kultury Lubomír Zaorálek poukázal na to, že podle členky komise Jany Černochové Beroun nepotvrdil, že by se na schůzce probíral výměnný obchod s Ruskem.
  Na otázku, zda by měl Hamáček osvětlit, jaké byly skutečné účely cesty, Zaorálek odpověděl vyhýbavě. „Já u toho nebyl, tak sám nejsem schopen posoudit, co lze a nelze ozřejmit a do posledního kousku vysvětlit,“ řekl Zaorálek.
  Sám prý byl jako ministr několikrát v situaci, kdy kvůli spolupráci se zpravodajskými službami nemohl vždy odtajnit celou pravdu. „Často mě velice žralo, že jsem nemohl vystoupit a říct pravdu, zvlášť, když jsme byli někdy napadáni, že jsme zpackali akci. Já jsem věděl, jaká je realita a těžce jsem to nesl,“ dodal Zaorálek.

  Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků

  4. 5. 6:00
  Někteří straníci ale volají po tom, aby Hamáček cestu vysvětlil alespoň uvnitř strany.
  ——————————————————————
  Šéf ČSSD na Vysočině Petr Krčál například čeká, že Hamáček svolá krajské předsedy, aby obrysy kauzy objasnil.
  —————————————————————-
  „Kauza Vrbětice ČSSD před volbami neskutečně poškozuje a velmi výrazně oslabuje pozici sociální demokracie,“
  řekl ČTK předseda ČSSD v Ústeckém kraji Radek Scherfer.
  ——————————————————————
  V reakci na současné dění kolem Vrbětic podle něj nechtějí být někteří lidé v kraji na kandidátce ČSSD.
  Rakušan: Hamáček cestu skutečně plánoval
  Na zasedání sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství zaznělo ve čtvrtek klíčové svědectví ředitele vojenské tajné služby Jana Berouna.
  Ten se účastnil schůzky 15. dubna s Janem Hamáčkem, na které podle informací Seznam Zpráv zazněl plán ohledně cesty do Ruska.
  „Cesta do Ruské federace byla panem vicepremiérem Hamáčkem plánována,
  což není v souladu s tím, co jsme slýchali v minulých týdnech,“
  řekl ve čtvrtek po jednání a vystoupení Jana Berouna šéf poslanecké komise Vít Rakušan (STAN).
  Podle Rakušana se na schůzce neprobíralo, že by mělo jít o úhybný manévr, podle poslankyně Černochové Beroun Hamáčkovi cestu 15. dubna nedoporučoval. Beroun podle ní také potvrdil, že Hamáček hovořil o nákupu Sputniku, nepotvrdil ale výměnný obchod s Vrběticemi.
  ————————–

  BABO RAĎ ČSSD

 160. Dvořák říká:

  Berka tam má chybu. Píše se DEBILE!

 161. Jan P říká:

  Člověk aby byl studovaný politolog, má-li v těchto dnech rozlišovat tzv. liberály od nacistů.

  Zajímavý dokument k zítřejšímu svátku, co se neutápí v protiruském balastu, neboť je ruský (oh, jaká hrůza!). Ale bacha, hovoří zde i lidovecký senátorský kandidát Stehlík a ODSácký exstarosta Prahy 4, který prosadil pojmenování ulice po ruském osvoboditeli!
  https://www.youtube.com/watch?v=bv0djqY9dDg&t=2422s

 162. blade říká:

  https://www.toxicards.cz/data/cards/fb/kdyz-umres-tak-o-tom-nevis-ale-pro-ostatni-je-to-tezke-to-same-plati-kdyz-jsi-debil-1303.png

  🙂

 163. Zdeněk Gryc říká:

  VÁŽENÍ PUTINOVIC TROLLOVÉ

  Vyskočil na Taiwanu !
  Zrušit senát !
  Přátelství na věčné časy v ohrožení?
  NIKOLI. . .

  Alexandr Miškin a Anatolij Čepigov, agenti ruské GRU pověření akcí :
  “ zvolení Klause presidentem“
  Vylepují už v Jihlavě na náměstí plakáty dodané osvědčenou agenturou
  plakátu “ ZEMAN ZNOVU 2018″

  Vše zůstane, jenom rok + obličej se změní
  v SSSR se to bude líbit,
  sehraná dvojka dostane od Putina další medaili + dýško

  SÁZKA NA JEŠITNOST ZEMANA a KLAUSE NEZKLAME !

  ZEMANŮV RUDÝ KOBEREC V MOSKVĚ trochu vyklepou. . .
  „Prezident Miloš Zeman se nezúčastní vojenské přehlídky v Moskvě k 75. výročí konce druhé světové války, která se bude konat 24. června. Důvodem jsou opatření v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Nemožnost účasti na přehlídce prezidenta mrzí, sdělil dnes ČTK jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Pověřil českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku, aby ho jako „osobní zástupce“ na přehlídce zastoupil.“

  NA VOLEBNÍ KAMPANI KLAUSE TAKÉ NEBUDE PUTIN ŠETŘIT
  Je hezky, projděte se Jihlavou,
  ochutnávka už tu je, na plakátu s osvědčenou 2x trikolorou:

  80
  „foto = šelmička Klaus“
  19. 6. 1941
  VŠE NEJLEPŠÍ
  PANE PRESIDENTE
  ————————————–
  Vladimir Putin: Vše nejlepší VK

  Vladimir Vladimirovič Putin
  Владимир Владимирович Путин

  Vladimir Putin (únor 2020)
  ________________________________________
  2. a 4. prezident Ruské federace

  Úřadující
  Ve funkci od:
  7. května 2012

  Předseda vlády Dmitrij Medveděv

  Předchůdce Dmitrij Medveděv

  Ve funkci:
  7. května 2000 – 7. května 2008
  (úřadující: 31. prosince 1999 – 7. května 2000)

  Předchůdce Boris Jelcin

  Nástupce Dmitrij Medveděv

  ________________________________________
  6. a 10. předseda vlády Ruské federace

  Ve funkci:
  8. května 2008 – 7. května 2012

  Předchůdce Viktor Zubkov

  Nástupce Dmitrij Medveděv

  Ve funkci:
  8. srpna 1999 – 7. května 2000

  Předchůdce Sergej Stěpašin

  Nástupce Michail Kasjanov

  Stranická příslušnost
  Členství Jednotné Rusko

  ________________________________________
  Narození 7. října 1952 (68 let)
  Leningrad, Sovětský svaz

  Národnost ruská

  Choť Ludmila Putinová (rozvod 2. dubna 2014)

  Rodiče Vladimir Spiridonovič Putin a Marija Ivanovna Šelomovová
  Děti Jekatěrina Vladimirovna Putinová
  Maria Vladimirovna Putinová
  Příbuzní Roman Igorevič Putin (synovec)[1]
  Igor Alexandrovič Putin (bratranec)[1]
  Kirill Nikolajevič Šamalov (zeť)

  Sídlo Baskov pereulok (1952 – Desetiletí od 1980)
  Drážďany (1985–1990)
  Petrohrad (1987–1992)
  Petrohrad (od 1992)
  Moskva (od 1996)
  Akademika Zelinskogo Street (od 1999)
  Alma mater
  Škola č. 193 (1960–1968)
  Škola č. 281 (1968–1970)
  Právnická fakulta Petrohradské státní univerzity (1970–1975)
  Petrohradská báňská univerzita (do 1997)
  Akademie Federální bezpečnostní služby Ruské federace
  Akademie rozvědky
  Petrohradská státní univerzita
  Petrohradský institut FSB Ruska
  Profese právník, agent KGB, politik

  Náboženství pravoslaví

  Vladimir Vladimirovič Putin (rusky Влади́мир Влади́мирович Пу́тин; * 7. října 1952 Leningrad) je ruský politik, současný prezident Ruské federace.
  ——————————————————————————————–
  V letech 1985–1990 byl činný jako příslušník sovětské tajné služby KGB
  v Německé demokratické republice.
  ——————————————————————————————–
  Mezi roky 1998 a 1999 působil jako ředitel Federální služby bezpečnosti (FSB).
  V letech 1999 a 2000 působil v úřadu premiéra, následně se ujal na dvě funkční období do roku 2008 úřadu prezidenta Ruské federace. Jedno funkční období pak strávil opět jako premiér a v roce 2012 se vrátil do úřadu prezidenta, v němž byl potvrzen volbami v březnu 2018 na šest let do roku 2024. Ideologický základ, kterým je určována podoba politického systému v Rusku v období Putinovy vlády, bývá označován jako putinismus.
  Po demisi ruské vlády a jejího předsedy Dmitrije Medveděva jmenoval Putin 16. ledna 2020 dosavadního vedoucího Federální daňové služby Michaila Mišustina novým premiérem.

  PUTINISMUS = dítě se rodí pro jistotu v CH, prachy rodinky deponované mimo Rusko, že?
  Ale kde ?
  USA nebo CH ?
  —————————————————-
  Nové odhalení o agentech GRU.
  Dokumenty na ně ukazují v kauze vraždění vojáků
  SEZNAM ZPRÁVY

  13:07
  Stejně jako ve Vrběticích i v Afghánistánu za sebou nechali agenti ruské GRU řadu stop. Podezření, že vyplácení odměn za zabití koaličních vojáků nařídil přímo Kreml, sice sílí, ale stále není dokázané.
  ————————————————————
  NENÍ DŮLEŽITÉ CO JE PRAVDA
  DŮLEŽITÉ JE
  KDO A PROČ JE OCHOTEN,
  ČI SCHOPEN UVĚŘIT.
  SPONTE SUA
  NEBO PO OBOLUSU

 164. Zdeněk Gryc říká:

  Zítra vzpomeneme výročí okupace.

  Pokud o tom někdo pochybuje,
  tak nechť otevře knihu

  Utajené dějiny Jihlavy 20. století
  PhDr. Martina Herzána strana 25.

  Tajná věznice v budově Jihlavské radnice v letech 1939 až 1954.
  Později Stavoprojekt
  Nyní Magistrát

 165. blade říká:

  https://media.giphy.com/media/26vIftJr40wzGUadO/giphy.gif

 166. blade říká:

  https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2021/03/biden-putin-nuclear-weapons.jpg?quality=90

 167. Svatopluk Beran říká:

  Připouštím, že je možné, že Rusko platilo za likvidaci amerických vojáků v Afganistánu. Ovšem dokud to nebude potvrzené, je to obyčejné TROLÍ AMERICKÉ VRTĚNÍ PSEM. Opět tak jako vždy, je to pokud to tak doopravdy bylo, pouhé vracení účtu USA od Ruska. Takže žádný výmysl ruských tajných sil, nýbrž vracení americkým tajným službám jejich vraždění ruských vojáků a důstojníků za Avgánské války Ruska z Afganistanem z před třiceti lety.

  Doporučuji panu Grycovi zakoupit a přečíst knihu VELKÝ HAZARD – sovětská válka v Avganistánu – od Gregory Feifera.

  https://www.dobre-knihy.cz/velky-hazard-sovetska-valka-v-afghanistanu-33058.html

  Georgy Freifer je Američan, který studoval ruské a sovětské dějiny na Harvardově universitě. Jako moskevský dopisovatel Radia Svobodná Evropa žil v letech 1998-2003 v Rusku. Psal články a úvahy o ruské politice pro mnohé deníky i časopisy, např. pro Moscow Times, World Policy Journal, nebo Agance France-Presse. Nyní žije v New Yorku. Kniha byla vydaná v roce 2009 i v češtině.

  V knize jsou velice dobře a objektivně popsány události které vedly k sovětské válce v Afganistánu, včetně všech ruský operací a jejich důsledků na afgánské obyvatele, i výcvik Avgánských Talibanců, či mudžahedýnů z celého světa, pomocí americké CIA a pákistánských tajných služeb v Pákistánu. Jsou to popsány i placená vraždění sovětských vojáků, převážně však i cíleně jednotlivých sovětských důstojníků. Ovšem obzvlášť vysoké odměny byly vypláceny agenty CIA Talibanským bojovníkům za únosy vyšších důstojníků z Afganistánu do Pákistánu. Kde byly tito důstojníci americkými zpravodajci CIA mučeni a následně zabíjeni, pokud tito důstojníci nespolupracovali a nepřidali k americké výzvědné službě či popřípadě i oženily v Pákistánu. To dělali převážně sovětští důstojníci muslimského vyznání, pro které to byl únik z pekla a jak v poměrné jistotě dožít. Dodnes hledají zvláštní ruské organizace sovětské vojáky zavlečené za úplatu operativci CIA do Pákistánu. Je dobře popsána i vzpoura, kterou tito ruští důstojníci provedli v americkém tajném vězení v Pákistánu a ač byli zcela bez šance, raději se nechali postřílet, než američany mučit.

  POKUD SE TEDY PROKÁŽE PRAVDA O AGENTECH KTEŘÍ PLATILY ZA ODSTŘEL AMERIČANŮ V AFGANISTÁNU, NENÍ TO VYNÁLEZ RUSKÝ, JAK TO TO ŠÍŘÍ JEDEN Z AMERICKÝCH BIADNOVÝCH TROLŮ, NÝBRŽ AMERICKÝ.

 168. Svatopluk Beran říká:

  Opět tak jako vždy, je to pokud to tak doopravdy bylo, pouhé vracení účtu USA od Ruska – nepřesně vyjádřeno –

  Pokud by to tak doopravdy bylo, bylo by to typické použití AMERICKÉ STRATEGIE POUŽÍVÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB VE VÁLEČNÝCH KONFLIKTECH – přesně ji vyjádřeno –

 169. Jan P říká:

  Pravicový antikomunista, liberál, antizemanovec a antibabišovec Zdeněk Gryc má Herzána za věrohodného lokálního politika a publicistu. Hodně zvláštní !

  Herzán kandidoval v červnu 2006 ve volbách do Poslanecké sněmovny za KSČM. V komunálních volbách v říjnu téhož roku pak už byl na sedmém místě její kandidátky v Jihlavě,…
  Jako bezpartijní ve sněmovních volbách v říjnu 2013 Herzán kandidoval na 13. místě krajské kandidátky Strany Práv Občanů – Zemanovců a v komunálních volbách v říjnu 2014 na 13. místě jihlavské kandidátky hnutí ANO 2011.
  Zdroj: Wikipedie

  Podle zjištění Deníku Referendum je Martin Herzán, jemuž minulý týden vydal deník Právo a server Novinky.cz článek plný vybájených poplašných zpráv o uprchlících, zaměstnancem Policie ČR. Jeho tvrzení popřela už i slovinská policie.
  https://denikreferendum.cz/clanek/22259-autor-lzi-o-uprchlicich-vydanych-v-pravu-je-zamestnancem-policie-cr

 170. blade říká:

  https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/pomnik-historie-legionar-martin-herzan-hrbitov-jihlava-vysocina-valka-letec.A191005_506180_jihlava-zpravy_mv

 171. blade říká:

  https://www.databazeknih.cz/knihy/jihlava-ve-sparech-stb-99969

 172. Jan P říká:

  Kdy jindy než dnes se zamyslet nad tím, jak mnoho jsme dokázali odpustit Němcům a jak málo jsme ochotni odpustit Rusům.

 173. Zdenek Gryc říká:

  MODLITBY,

  mé matky, Marie, Valašky narozené v Rožnově,
  v rodině Čeňka Janíka.

  Začaly po odvlečení strýce Čeňka Janíka nacisty do vězení ve Wroclaw.
  Strýc přežil a vrátil se do Rožnova.
  Zde byl po osvobození zatčen komandem NKVD.
  Odvlečen do Olomouce a zařazen do transportu na Sibiř.
  Matka se modlila.

  Po intervenci partizánů se vrátil do Rožnova,
  ale rodina měla být nuceně vystěhována.
  přátelé doporučili úlitbu, vstup do KSČ.

  Při osvobozování Tetčic, dopoledne po zásahu granátem, stavení tety Šindlerové
  klečeli všichni na podlaze ve sklepě a hlasitě se modlili.

  Odpoledne byly Tetčice osvobozeny.
  Druhý den byla matka na více než dva týdny
  ukryta ve slámě na půdě před znásilněním žen,
  které se ve vsi po nocích konalo.
  Matka se modlila o ochranu před osvoboditeli.

  Matka chodila v neděli do kostela.
  Otec mne vodil do musea.

  Dobový dokument, Kádrové hodnocení z uličního výboru
  s razítkem KSČ užívá terminus technicus:
  „NÁBOŽENSKÝ FANATIK.

  MODLITBA PRO MARTU
  stále platí
  i v nemocniční kapli v době koronaviru

  folklorové:

  „KDYŽ JE NOUZE NEJVYŠŠÍ POMOC BOŽÍ NEJBLIŽŠÍ“

  PS. Nejenom Otakar Štěrba, ale i ostatní horolezci v Nepálu píší:

  „DOBRÁ PÚDŽA NEŠKODÍ“

 174. Dvořák říká:

  Zdali tam matka byla ty dva týdny sama?

 175. blade říká:

  https://publi.cz/books/220/24.html

 176. Daňový soumar říká:

  Pane Jene P nelze jim odpustit třeba pro tohle ? https://www.youtube.com/watch?v=QyRYT6CL2Z4&ab_channel=RuCzSubs slyšel jste někdy něco takového z Německa? Navíc ve veřejnoprávní televizi a všichni tomu tleskají?

 177. Jan P říká:

  Nechci se pouštět do polemiky, ale podle mě předehrou války bylo obsazení Rakouska, Mnichov, Španělsko (tam už Sověti byli ve zprostředkovaném konfliktu s Německem), Habeš. Agrese vždy jednoznačně na straně fašistů. Rozlišuju od základu nekrofilní fašismus a zdegenerovaný ruský pokus o socialismus. Navíc Rusové tu válku chápou jako vlasteneckou, nikoli komunistickou. Stalin v nouzi uzavřel smír i s pravoslavnou církví, která se významně podílela na podpoře boje – prakticky za záchranu před vyhlazením. A pravděpodobně tím zachránili i demokratický západ. A po válce se to tak obecně vnímalo.

  Díky za tento článek. Autor je husitský teolog. Atypický v těchto dnech. Založený na zkušenostech. Sdílím jeho odpor k válce.
  http://casopisargument.cz/?p=35800

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I