Archive for Srpen, 2019

PRÁVĚ DNES 10:35

Sobota, 31 srpna, 2019

převzato:
„Mít zelený trávník celé léto je už minulostí. Zahrady v Česku se začínají měnit. Ještě donedávna běžné rostliny a stromy usychají. Postupně je nahrazují rostliny z jihu. A skutečně i ve středních Čechách můžete vidět na zahradách palmy.“

NIKDO V ČESKU, SE TAK NEZASLOUŽIL SVÝM ŽIVOTNÍM DÍLEM A OSVĚTOU O PREVENCI TOHOTO STAVU, JAKO PRVNÍ PROFESOR EKOLOGIE OTAKAR ŠTĚRBA.

Za totáče, jak ve své knize píše,
po jeho přednáškách a setkáních na ministerské úrovni mu soukromně řekli:

„Na ty tvé blbiny nemáme čas“

Svými názory vadil budování světlých zítřků v Československu,
po vzoru grandiózních zásahů do krajiny podle Velkého bratra.
Štěrbovým dílčím úspěchem je prosazení:
„Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.“

Pomalu už se zapomnělo na dílo urbanisty arch. Jiřího Jirmuse.
Jeho četné územní plány od Jihlavy, až po Telč.

Bylo to obdobné nepochopení jeho ekologické snahy o uzákonění:

„Chráněné krajinné oblasti Javořického polesí.“

Také se to setkalo s nepochopením nejenom místních státních lesů a JZD,
kterým vadila snaha o uzákonění šetrnějších zemědělských prací, práškování a těžení dřeva.
Jeho práce byla natolik zajímavá, že syn zpracoval na toto téma práci do krajské soutěže SOČ,kde laborát, dostal 1. místo.
To nebylo jenom někde něco opsat ve stylu státnic našich exponentů,
ale krajinu sledovat více let v rámci 4 ročních období.
Pořídit aktuální foto pro porovnání třeba stavu porostu na Míchové skále
a polomů u Studánky Páně, kde také přespával.
Kdo zná život krajiny i v noci ?
Je ekologické nabalit výstroj, nasadit běžky a zajet k mytické studánce Páně,
a zamyslet se nad nápisem u jejího křížku.

Kdo poznal svět, o kterém píše, lépe než Štěrba ?
Dílo Jiřího Jirmuse se nesetkalo s úspěchem, lobby zabránila vyhlášení této krajinné oblasti, v níž by musely být zemědělské práce, práškování a těžení dřeva prováděno šetrněji.
Jistě, časy šlechty a jejich nadlesního Čermáka jsou pryč.
Šlechta po staletí prováděla práce na panství Telč v kontextu s dalšími staletími.
Prachy a momentální zisk, promazal soukolí „mafiánského kapitalismu“.
Prvního profesora ekologie v CZ jmenoval po sametové revoluci Václav Havel, že ?

PS. Psáno z jedné vody na základě vzpomínek.

Plán.

Pondělí, 19 srpna, 2019

Hodně jihlaváků je rozladěných z toho, co se to  děje na Pelhřimovské. Rozlehlé staveniště, obrovské přesuny zeminy, cesta k dalšímu zabetonování krajiny a chrámu konzumu. Proč a kdo to povolil?

No jo – ale když ono moc možností, jak něčemu takovému zamezit, opravdu není. Stavební úřad funguje zcela nezávisle na samosprávě, tedy volených zástupcích a Aventin dostal původní stavební povolení už v roce 2002.

Jedna věc by ale přece jenom mohla pomoct, byť se neprojeví hned. Důsledné a dlouhodobé plánování, které vyřešením všech vnitřních i vnějších vazeb podloženě třeba řekne – nene, obchodních a logistických center už máme v našem městě fakt dost – zato nám chybí parky, zeleň, voda. A to se pak takto zakotví do toho hlavního plánu, územního.

A tohle se právě začíná řešit ve dvou obrovských plochách, kde jde ještě leccos zachránit – a to Jihlava-jih a za Tescem. A já budu usilovat o to aby se takto brzy začalo plánovat ještě v Hruškových dvorech (což je pro mne léta zanedbávána periferie, ve které je jen málo věcí ke kvalitnímu životu).  Doufám, že postupně to přeroste v kvalitní plán celého města.

Díky za ten start!

Bezohledný lidský konzum devastuje přírodu!

Pondělí, 12 srpna, 2019

Nevím, zda jste zachytili zprávu, že od 29 července 2019 začíná lidstvo žít na ekologický dluh. To znamená, že tímto dnem jsme v rámci roku 2019 vyčerpali všechny obnovitelné zdroje, a od tohoto data až do konce roku budeme čerpat zdroje, které už příroda není schopna sama obnovit. Od tohoto dne tedy začíná naše bezohledné a trvale nezvratné drancování. Pravda je totiž taková, že v současnosti potřebujeme k uspokojení všech svých potřeb přírodní zdroje dvou planet, což značí, že životní úroveň lidí a jejich potřeby výrazně převyšují možnosti naší planety.

V koloběhu povinností pravděpodobně mnozí tuto informaci nezaregistrovali. Co jsme ale zaregistrovali úplně všichni jsou úmorné letní horka, doprovázené suchem. Byly časy, kdy bylo léto krásným a příjemným obdobím, na které jsme se těšili. V současnosti se však naopak stává obdobím, nesmírně únavným a zatěžujícím, takže mnozí, kteří vyslovení nemusí, v největších vedrech raději ani nevycházejí ven.

Avšak neustále rostoucí nesnesitelnost letních veder, jaké u nás nikdy předtím nebyly, není ničím jiným, než odpovědí přírody na nesnesitelnost a neudržitelnost drancujícího přístupu lidí k ní. A je to odpověď tak viditelná, že ji nepřehlédne nikdo. Ani ti, co nevědí, že jsme již v tomto roce začali žít na ekologický dluh. Na absolutně každého z nás bez výjimky tvrdě dopadají negativní důsledky toho, jak se my sami chováme vůči přírodě.

Sobectví lidí je však bezmezné, protože jsou pouze nemnozí, kteří chápou tuto souvislost. Kteří si uvědomují toto vzájemné propojení. A je jen málokdo, kdo je také ochoten a schopen z toho vyvodit nějaké osobní důsledky. Osobní důsledky ve smyslu omezení vlastních nároků a potřeb na takovou míru, jaká bude pro přírodu přijatelná a udržitelná. Říká se tomu osobní uhlíková stopa.

Pro miliony lidí naší země jsou ale toto všechno jen obyčejné informace, které pustí jedním uchem dovnitř a druhým okamžitě ven tak, jako tisíce jiných informací. Pro miliony lidí konstatování těchto skutečností nic neznamená a osobně se jich to nijak netýká. Nejsou ochotni vyvodit osobní odpovědnost za katastrofální horka, za sucho, za každodenní vymírání nejrozličnějších živočišných druhů, za plenění deštných pralesů, z nichž za jedinou minutu ubude plocha o velikosti fotbalového hřiště, a tak dále, a tak dále.

Lidé jsou hodnotově orientovaní na konzumní způsob života a v něm má místo pouze stále větší ekonomický růst a stále větší uspokojování vlastních materiálních potřeb. V něm je absolutně nemyslitelné nějaké dobrovolné uskrovňování se. Vždyť přece celá společnost je postavena na spotřebě a různých službách, zaměřených na uspokojování lidského užívání si. Musel by být přece blázen ten, kdo by se dobrovolně omezoval. A zvláště tehdy, když na to má! Když si to může dovolit. Vždyť žijeme jen jednou, a proto si je potřeba života pořádně užít.

Nicméně ty, bezohledný konzumní slepec, uvaž jednu věc! Zkus se zamyslet nad tím, jaký bývá osud toho, kdo žije dlouhodobě na dluh. Jen si zkus představit, že bydlíš v nějakém bytě a neplatíš nájem. Jak dlouho myslíš, že ti to bude tolerováno? Budeš vícenásobně upozorněn, a když své dluhy nevyrovnáš a nezačneš pravidelně platit nájemné, z bytu tě vyhodí!

A přesně stejně, ty konzumní sobec, zaslepený svým užíváním si, žiješ na ekologický dluh a příroda naší planety tě již delší dobu upozorňuje, aby sis bral jenom tolik, kolik ti může dát. Upozorňuje tě na to vedry, jaké zde nikdy dosud nebyly. Upozorňuje tě na to suchem! Upozorňuje tě na to prudkými a ničivými přívalovými dešti! Upozorňuje tě na to neúrodou a zdražováním potravin! A upozorňuje tě na to ještě mnoha jinými věcmi, které ty nechceš vidět.

Ty totiž chceš jen stále nerušeně pokračovat ve svém konzumním bláznovství a nic jiného tě nezajímá. Věz však, ty sobec, že nakonec dopadneš tak, jako každý jiný, kdo žije na dluh a koho jednoduše dříve, nebo později vyhodí z bytu. A tak jednou také tebe, ekologického zločince a ničitele, vyhodí mocná Matka příroda ze svého pronájmu na planetě Zemi! Ba co víc, bude ti odepřeno právo dále přebývat v celém tomto stvoření, protože prázdnota a ubohost konzumního materialismu se do tebe zažraly tak hluboko, že jejich uctíváním ses stal jen bezduchým ničitelem všude tam, kde se nacházíš. A proto, aby si už nemohl dále škodit a ničit, ti tato možnost bude vzata, a tobě nezůstane zcela nic, jenom pláč a skřípění zubů.

Pamatuj, ty bezduše konzumní sobec, že jedině sem tě přivedou tvé materialisticky prázdné hodnoty, které si uctíval, a pro které si ve své egoistické slepotě neváhal ničit všechno kolem sebe.

Lidé našeho světa uznávají ničivé a rozvratné hodnoty, které je vedou a přivedou ke zničení a k rozvratu. Pokud však chtějí tomuto zničení a rozvratu zabránit, musí změnit hodnoty, které uznávají. Musí se přeorientovat na hodnoty, které nevedou ke zničení a rozvratu, ale k harmonii a rozkvětu.

A k harmonii a rozkvětu vedou jedině hodnoty ducha! Vede k nim jedině rozvíjení a uctívání hodnot ducha!

Hodnoty ducha nejsou hodnoty materiální, jejichž nepřiměřené nabývání ničí a drancuje naši planetu! Hodnoty ducha nejsou peníze, majetky, moc, sláva, konzum a užívání si!

Hodnotou ducha je úsilí o spravedlnost, čestnost, dobro a ušlechtilost! Hodnotou ducha je úsilí o pochopení skutečného smyslu vlastního života! Hodnotou ducha je hledání odpovědí na základní existenční otázky, a sice kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Hodnotou ducha je úsilí o přibližování se k Stvořiteli. A čím větší budou lidé vyvíjet úsilí o dosahování hodnot ducha, tím bude všechno na zemi lepší, hezčí a harmoničtější.

V tomto spočívá obrovský rozdíl oproti hodnotám materie. Obrovský rozdíl, který je důkazem zásadní neplnohodnotnosti a nedostatečnosti materiálně konzumních hodnot, protože čím více se lidé zaměřují na jejich dosahování, tím je na světě hůř. Tím je na světě více sobectví, chamtivosti, bezohlednosti, závisti, nečestnosti, nevraživosti, násilí a bídy. Tím více lidé drancují a ničí přírodu na celé planetě. To znamená, že to funguje úplně opačně, než při snaze o hodnoty ducha.

Člověče, vzpamatuj se a hodnotově se obroď, aby s tebou Majitel světa nakonec nezatočil tak, jako se špatným nájemníkem, který chtěl žít pouze na dluh.

Bože, jak hluboko jsem klesla…?!

Středa, 7 srpna, 2019

Přečetl jsem si status paní primátorky na facebooku, a jeho přepis v Jihlavských listech.

Primátorka: Špinavou práci uděláme my a oni si do nás ještě mohou kopnout“

Napadla mne otázka, kdy to paní primátorka myslela tak, jak napsala či řekla, a kdy to myslela přesně opačně. Jinými slovy, kdy lhala, a kdy ne.

V tiskovém prohlášení města po jednání rady města dne 27.6.2019 prohlásila: Smlouva byla vypovězena na základě plánované změny strategie vedení soudního sporu. Vedení města si velmi váží práce, kterou AK Ondruš vykonala a uznává správný směr, který byl ve sporu nastavený. Nicméně nyní je nejvhodnější čas pro to, abychom změnili silovou strategii a zaměřili se mimo jiné na zlepšení vztahů s obcemi v kraji.

Nyní paní primátorka na svém facebooku a v JL tvrdí:„…naše kroky v oblasti vymáhání vodohospodářského majetku jsou vedeny právě snahou o vymožení všeho, co nám SVAK dluží. Majetku i peněz. A jsem přesvědčená, že opozice je šťastná, že jsme do toho hnoje konečně hrábli a začali mnohaletou špínu kydat.“

Tak chce paní primátorka změnu silové strategie a zlepšení vztahů s obcemi, anebo chce vymoci vše, co Svazek Jihlavě dluží, což rozhodně vztahy s obcemi nezlepší?

A do jakého hnoje že to paní primátorka hrábla? Do té práce AK Ondruš, které si ona i město váží?

A co považuje za mnoholetou špínu? Správný směr vymáhání, který byl ve sporu až dosud nastavený? A který městu dosud přinesl více než 200 mil. korun?

Paní primátorka na svém facebooku a v JL tvrdí: Včera za zavřenými dveřmi padlo z úst minulého vedení, jaké problémy vyvstávaly. Opakovaně se potvrdily dohady o tom, že vedení města dostávalo informace od advokáta, městské společnosti a náměstka jen po kouskách a tak, jak se jim hodilo.“

Paní primátorka zamlčuje, že předcházející více než dva roky byla veškerá pošta od AK Ondruš soudům a správním úřadům v kopii zasílána na e-podatelnu města, primátorovi/primátorce, tajemníkovi, náměstkovi přes vodu (nyní Laštovička, dříve Popelka) a šéfovi koordinační komise (dosud Kalina), a stejně tak jim byla zasílána i veškerá pošta doručená AK Ondruš.

Na základě detailní znalosti této komunikace podal Mgr. Vystrčil naprosto konkrétní (neúspěšné) oznámení na JUDr. Ondruše advokátní komoře.

Takže o čem to paní primátorka blábolí?

Jediná informace, která je zatím utajená, je nabídka Svazku a VASky, že vydají městu tzv. místní dělitelný majetek a zaplatí městu 30 mil. korun (namísto asi 600 mil. korun). Tomuto jednání jsem nebyl přítomen, takže o jeho obsahu by měl informovat vedení města náměstek Laštovička, který přítomen byl. Proč tak neučinil, nevím.

A nakonec paní primátorce připomínám, že se konala následující jednání rady, zastupitelstva a zastupitelů o vodě, na které dostali všichni přítomní úplné informace: 19.5.2015, 31.8.2015, 7.4.2016, 8.6.2016, 15.11.2016, 20.2.2018, 11.4.2018, 12.4.2019.

Problém paní primátorky evidentně je, že se posledního jednání 12.4.2019 nezúčastnila. Zřejmě měla důležitější povinnosti.

To o „rozbití letitého klanu náměstka, advokáta a ředitele městské společnosti“ mě opravdu pobavilo.

Považuji to za ocenění dlouholeté neviditelné mravenčí práce, směřující k úspěchům typu přikázání veřejné služby Jihlavským vodovodům a kanalizacím, u kterého se paní primátorka ochotně nechala na Nový rok fotit.

S touto neviditelnou, každodenní prací, která obsahovala dlouhé porady a promýšlení důsledků a pak drobná rozhodnutí, se paní primátorka poprvé setkala 2.8.2019, když jí zástupci VAS přinesli klíče od vodojemu Pístov.

Víte, na koho se paní primátorka obrátila s prosíkem o radu, jak postupovat? Ne na náměstka Laštovičku (přes vodu), ne na předsedu představenstva JVAK a.s. Tomance (přes provozování), ale na Kalinu, o kterém jinak veřejně prohlašuje, že je součástí klientelistických vazeb a politických kamarádčoftů, a že si neumí představit, že by u vody zůstal, i kdyby se vrátil na místo náměstka.

Kromě silných slov, bezobsažných prohlášení a osobních útoků tedy paní primátorka není schopna ani toho nejmenšího rozhodnutí.

To se předpokládá u opozice, ale ne u koaličního hnutí, které obsadilo místo primátorky a předsedy jak představenstva, tak i dozorčí rady JVAK a.s., a ovládlo tak plně vodu v Jihlavě.

6.8. 2019