Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

PRÁVĚ DNES 10:35

Zdeněk Gryc | Sobota, 31. 8. 2019 v 14:58

převzato:
„Mít zelený trávník celé léto je už minulostí. Zahrady v Česku se začínají měnit. Ještě donedávna běžné rostliny a stromy usychají. Postupně je nahrazují rostliny z jihu. A skutečně i ve středních Čechách můžete vidět na zahradách palmy.“

NIKDO V ČESKU, SE TAK NEZASLOUŽIL SVÝM ŽIVOTNÍM DÍLEM A OSVĚTOU O PREVENCI TOHOTO STAVU, JAKO PRVNÍ PROFESOR EKOLOGIE OTAKAR ŠTĚRBA.

Za totáče, jak ve své knize píše,
po jeho přednáškách a setkáních na ministerské úrovni mu soukromně řekli:

„Na ty tvé blbiny nemáme čas“

Svými názory vadil budování světlých zítřků v Československu,
po vzoru grandiózních zásahů do krajiny podle Velkého bratra.
Štěrbovým dílčím úspěchem je prosazení:
„Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.“

Pomalu už se zapomnělo na dílo urbanisty arch. Jiřího Jirmuse.
Jeho četné územní plány od Jihlavy, až po Telč.

Bylo to obdobné nepochopení jeho ekologické snahy o uzákonění:

„Chráněné krajinné oblasti Javořického polesí.“

Také se to setkalo s nepochopením nejenom místních státních lesů a JZD,
kterým vadila snaha o uzákonění šetrnějších zemědělských prací, práškování a těžení dřeva.
Jeho práce byla natolik zajímavá, že syn zpracoval na toto téma práci do krajské soutěže SOČ,kde laborát, dostal 1. místo.
To nebylo jenom někde něco opsat ve stylu státnic našich exponentů,
ale krajinu sledovat více let v rámci 4 ročních období.
Pořídit aktuální foto pro porovnání třeba stavu porostu na Míchové skále
a polomů u Studánky Páně, kde také přespával.
Kdo zná život krajiny i v noci ?
Je ekologické nabalit výstroj, nasadit běžky a zajet k mytické studánce Páně,
a zamyslet se nad nápisem u jejího křížku.

Kdo poznal svět, o kterém píše, lépe než Štěrba ?
Dílo Jiřího Jirmuse se nesetkalo s úspěchem, lobby zabránila vyhlášení této krajinné oblasti, v níž by musely být zemědělské práce, práškování a těžení dřeva prováděno šetrněji.
Jistě, časy šlechty a jejich nadlesního Čermáka jsou pryč.
Šlechta po staletí prováděla práce na panství Telč v kontextu s dalšími staletími.
Prachy a momentální zisk, promazal soukolí „mafiánského kapitalismu“.
Prvního profesora ekologie v CZ jmenoval po sametové revoluci Václav Havel, že ?

PS. Psáno z jedné vody na základě vzpomínek.

60 komentářů k článku “PRÁVĚ DNES 10:35”

 1. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  otazník za mou větou: “ I zásluhou „architekta sametové revoluce“ VH začalo být slovo „práce“ sprostým slovem?“ znamená, že s Vás ptám, tedy, chci znát Váš názor. Pokud po mně chcete nějaké hmatatelné důkazy, proč takto spekuluji, posloužím tímto:
  – ze zákona zmizel trest „příživnictví“ jako podpora svobodnému rozhodování občanů, jak naložit se svým životem v produktivním věku. On příslušnou změnu zákona bez protestu podepsal,
  – jak známo, pokud nejvyšší představitel státu v minulosti účast chválil či vyznamenával úspěchy výrobních či zemědělských podniků, případně jednotlivců, bylo to významnou vzpruhou pro ty ostatní. Což u VH postrádám.
  – pacifismus VH, jehož následkem došlo k likvidaci zbrojařských podniků zejména na Slovensku byl po část tamního obyvatelstva doslova pohromou. Zde si jejich náklonnost rozhodně nenašel.

  A když se ptám, nikoliv pomlouvám, tak zároveň očekávám Vaše argumenty, kterými mi to vyvrátíte. Tak chutě do toho.

  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Havlíček –
  „tak chutě do oběda“

  Intermezzo:
  Počasí nám k tomu nahrává, jako rozcvičku jsem si zajel na kole do Telče, kde o weekendu končí Telčské léto, ukázka změny šedého totalitní města v nynější světový skvost architektury, kam se dá přijet přes z Rakouska a nevidět ostnaté dráty a uniformy PS. Rozkládají krámky, a jak jsem zíral, nafukují koncertní pódium.
  V Telči jsem i bydlel a navrhoval sídliště Markova humna, nyní Žižky, Štěpnický rybník a nakonec paneláky na Radkovské. Napsal jsem dosti dlouhou povídačku o tom, jak doba za doby mého projektování ovlivnila vývoj technologie a architekturu těchto sídlišť. Loni na zasedání Bloku jsem ji s laskavým přijetím u ředitele Mgr. Makovce mohl přednést v Universitním centru Telč, Masarykovy university v Brně, nazval jsem ji :
  „Telč – sídliště Štěpnický rybník – sídliště Markova humna – sídliště Radkovská.“
  Neodvažuji se tak dlouhý text vkládat do JL.
  Také proto, že včera se mi tam na konci mého komentáře, končícího dvojtečkou nepodařilo vložit „encyklopedii nadávek“ na Václava Havla, kde také bylo:

  „Ale, no tak babičko, pan prezident Havel je také jenom člověk a má lidské potřeby !“ Babička: „Ne a ne a ne! Dozví se to Fero Fenič, nazve tu moji kadibudku Pamětní síní Václava Havla a já budu chodit s..t do kopřiv !“
  čtenář | 2016-10-04 19:18:18 | Reagovat
  ——————————————————————–
  Než domyslel, seděla mu na klíně sexy dvacítka. „Tak to si dám líbit, teď už potřebuju jen jedno: pořádného …“ (určitě víš co, Zdendo, začíná to na Č). Než domyslel, byl tam Havel.
  čtenář | 2016-10-04 09:25:51 | Reagovat

  Práce to není sprosté slovo! Sprosté slovo je jak vidno Havel!

  RENEZANCE POST-TOTALITNÍ TELČE ZAPOČALA PŘED 30 LETY
  PO SAMETOVÉ REVOLUCI,

  Kdy skončilo záměrné ničení architektury klášterů Nová Říše a Želiv,
  včetně soch českého patrona sv. Jána nejenom na Březinkách,
  ale také odstraněním sochy z výklenku domu, ve kterém tehdy sídlila policie v Telči
  a kamenováním sochy sv. Jána ve výklenku ve stavení u Telče.
  ——————————————————————————————–

  „tak chutě do toho“:

  – ze zákona zmizel trest „příživnictví“ jako podpora svobodnému rozhodování občanů, jak naložit se svým životem v produktivním věku. On příslušnou změnu zákona bez protestu podepsal,
  ———————————————–
  Podivná pirueta, že ?
  Jakou má pravomoc podle ústavy president, tedy ten, který na rozdíl od nynějšího dodržuje ústavu a nekádruje profesory navržené universitou. Kdo jsou ti architekti – zákono-dárci, kteří zavinili, že
  . . . “ ze zákona zmizel trest „příživnictví“ . . .

  kdo zvolil zákonodárce ?

  Byl to Havel, který se dokázal postavit za řečnický pult, dívat se Klausovi do očí a označit systém:
  MAFIÁNSKÝ KAPITALISMUS.
  ——————————————————
  – jak známo, pokud nejvyšší představitel státu v minulosti účast chválil či vyznamenával úspěchy výrobních či zemědělských podniků, případně jednotlivců, bylo to významnou vzpruhou pro ty ostatní. Což u VH postrádám.
  —————————————————–
  Václav Havel, ocenil a vyznamenával zejména oběti totality, a hrdiny, bojovníky proti nacismu a komunismu, vědeckou elitu národa. Nekádroval, jmenoval do funkcí profesorů správné osobnosti.
  …Postrádat se toho dá hodně.
  —————————————————-
  – pacifismus VH, jehož následkem došlo k likvidaci zbrojařských podniků zejména na Slovensku byl po část tamního obyvatelstva doslova pohromou. Zde si jejich náklonnost rozhodně nenašel.
  —————————————————-
  Pacifismus západních velmocí vedl k druhé světové válce započaté Hitlerem a Stalinem.
  Pacifismus včetně smířlivého postoje byl a je chybou.
  Nejlépe to ukazují události na Ukrajině.
  S jídlem roste chuť.
  Postoj k totalitě a agresi jako president presentoval VH tím, kam jel, nebo nejel.
  Havel měl přítele pacifistu Dalajlámu.
  ——————————
  „Ze zákona zmizel“

  Zákon o vedoucí úloze KSČ
  —————————————
  Večer 29. listopadu 1989 poslanci v komunistickém Federálním shromáždění změnili ústavu. Zrušili čtvrtý článek o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. A nikdo z nich nebyl proti.
  41 let po nástupu k moci v únoru 1948 ztratili komunisté právo kontrolovat politiku státu, jak jim to zajišťoval nejvyšší zákon země. Zrušení vedoucí úlohy komunistické strany, které paradoxně navrhli sami komunističtí poslanci, bylo nejdůležitějším výsledkem schůze Federálního shromáždění.
  Změnu ústavy navrhl ministr federální vlády Marián Čalfa s cílem řešit ústavní cestou některé požadavky nastolené v současné složité společenské situaci. „Bohužel až tragické události ukázaly, jak nebezpečné je soustředění státních a politických funkcí v rukou jedné politické síly. A to by pro nás mělo být varováním do budoucnosti,“ uvedla poslankyně Blanka Hyková z Československé strany socialistické.
  Hlasování bylo jednoznačné. Pro vypuštění článku o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti z ústavy Československé socialistické republiky hlasovalo 309 poslanců, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.
  Ruku zvedl i Miloš Jakeš, který stál ještě před pár dny v čele KSČ. Principy vedoucí úlohy KSČ podle něj zemi poškodily, protože podporovaly byrokratický přístup. Poslanci z ústavy vypustili také článek o marxismu-leninismu jako státní ideologii.
  ——————————————————
  Přijatý zákon

  V pondělí 19. prosince 2011 schválila vláda na svém mimořádném zasedání jednomyslně návrh zákona ve znění:
  Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“[
  Podle vládní důvodové zprávy Václav Havel patří mezi nejvýznamnější osobnosti v českých dějinách, mimořádnou měrou se zasadil o pád komunistického režimu a o obnovení svobody a demokracie a dosáhl oprávněného uznání i v zahraničí, díky čemuž napomohl k opětovnému zapojení České republiky do rodiny evropských a světových demokracií. Jeho zásluhy jsou nepopiratelné a mimořádné a svým významem překračují hranice státu. Vláda v této důvodové zprávě vyjadřuje přesvědčení, že právo „není jen souborem formálně chápaných pravidel chování, ale současně vyjadřuje i hodnoty, na nichž je daná společnost založena, s nimiž bezprostředně souvisí také význam osobností, které tyto hodnoty mimořádným způsobem ovlivnily“.

  Přijetí zákona
  Poslanecké sněmovně vláda předložila tento návrh 27. prosince 2011 a zároveň požádala o jeho schválení ve zkráceném jednání, tedy již v prvém čtení. Dne 1. února 2012 jej Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila, pro byli téměř všichni ze 161 přítomných poslanců kromě poslanců za KSČM (všichni přítomní členové KSČM se zdrželi hlasování), proti zákonu jako jediný hlasoval Jiří Koskuba z ČSSD.[9] Dne 29. února 2012 jej schválil i Senát.[10] Pro hlasovalo 52 senátorů z celkem 59 přítomných, šest se zdrželo a proti hlasoval pouze komunistický senátor Václav Homolka.
  Prezident Klaus zákon dne 16. března 2012 podepsal.

  V pondělí 19. prosince 2011 schválila vláda na svém mimořádném zasedání jednomyslně návrh zákona ve znění: „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“[2][3]
  Podle vládní důvodové zprávy Václav Havel patří mezi nejvýznamnější osobnosti v českých dějinách, mimořádnou měrou se zasadil o pád komunistického režimu a o obnovení svobody a demokracie a dosáhl oprávněného uznání i v zahraničí, díky čemuž napomohl k opětovnému zapojení České republiky do rodiny evropských a světových demokracií. Jeho zásluhy jsou nepopiratelné a mimořádné a svým významem překračují hranice státu.
  —————————————————
  Vláda v této důvodové zprávě vyjadřuje přesvědčení, že právo „není jen souborem formálně chápaných pravidel chování, ale současně vyjadřuje i hodnoty, na nichž je daná společnost založena, s nimiž bezprostředně souvisí také význam osobností, které tyto hodnoty mimořádným způsobem ovlivnily“.
  —————————————————-
  Zdraví Vás Zdeněk Gryc,
  který si váží ústavního zákona:
  Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii
  a Vaší argumentace.
  Doufám, že v anglosaském stylu:
  „pane nesouhlasím s tím co říkáte,
  ale udělám vše, aby jste to
  PRO VYROVNANOST
  mohl říkat“

  S anonymy je tomu naopak:

  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně.
  Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a

  ne jak prudit s havlem.

  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

 3. Zdeněk Gryc říká:

  Problém pana XXXXX je v tom, že Havel má bustu v USA

  Studenti RG Židenice, kteří věřili svým profesorům,
  věděli že brouk, kterého chodí sbírat ve vyučování
  shazují letadla USA, ale nějak moc jim to nevadilo.
  Vadilo, když ho museli sbírat odpoledne.
  ————————————-
  Pokud by Putinovy tanky projeli celou Ukrajinu,
  do CZ, jak v roce 1968,
  tak nebudeme pochybovat,
  že kůrovec pochází z Texasu.

  V propagandě není důležité co je pravda nebo polo-pravda,
  ale čemu důchodci, kteří podle prognostiků mají přibejvat věří.

  Čím je kdo méně znalý, tak je tím více přesvědčen o své pravdě.
  Věda, jak říkal astronom profesor Bauešíma
  se tak moc nezabývá tím,
  co funguje, / jako volby za totáče na 98 procent/
  ale tím, proč to v těch 2 procentech nefunguje

 4. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Havlíček,

  zajímavé téma,

  „Tak chutě do toho“

  „- pacifismus VH, jehož následkem došlo k likvidaci zbrojařských podniků zejména na Slovensku byl po část tamního obyvatelstva doslova pohromou. Zde si jejich náklonnost rozhodně nenašel.“

  Likvidaci -í zbrojařských podniků zejména na Slovensku byl po část tamního obyvatelstva doslova pohromou.

  “ Zde si jejich náklonnost rozhodně nenašel.“
  Nevím kolik vajíček to v Bratislavě demonstrovalo,
  S tím bych nepolemizoval.

  Likvidaci -í zbrojařských podniků zejména na Slovensku byl po část tamního obyvatelstva doslova pohromou.

  Chuť by byla, ale trávení nejde:

  Likvidace zbrojního průmyslu…doslova pohromou.
  To se týká asi každé totality, u Putinů by tomu bylo podobně.

  These uvedené ve Vašem komentáři mi dost připomínají these „čtenář“
  x bodů. . .
  „Co Havel slíbil a nesplnil“

  „blade“ -nyní, „čtenář“ -tehdy, -nyní „km“
  Spojuje nenávist k Václavu Havlovi,
  takže jedněmi ústy:

  KOLABORANT

  ——————————————————-

  . . . A pan architekt se nedávno pochlubil, že se přičinil o rozkvět Ulánbátaru
  (v překladu Rudého bohatýra).
  Jestliže mu to bylo povoleno, musel být opravdu „kovanej“,
  protože této cti se dostalo málokomu.
  Nezapomínejme, že tehdy bylo Mongolsko zemí s ortodoxním komunistickým režimem
  v čele s koryfejem Jumdžaginem Cedenbalerm, prvním tajemníkem Mongolské lid. rev. strany a předsedy rady ministrů Mongolské lid. republiky.
  Už proto každé slovo pana architekta působí jemně řečeno poněkud svérázně.
  čtenář | 2015-06-03 09:41:00 | Reagovat

  Realizace nemocnice v UlánBatráru je věcí humanismu. Snížení kojenecké a dětské úmrtnosti v Mongolsku, je dílo, na které může být socialismus hrdý.
  Export projektu, stavebního dozoru a technologického zařízení Chiranou je něco, na co může být Stavoprojekt a naše republika hrdá.
  Je škoda, že Putin věnoval obrovské částky na vývoj tanku, který právě presentoval na přehlídce v Moskvě. Možná, že ruské ženy by více těšily nějaké investice do ruských porodnic.

  Závěr : nikoli Zbrojovka, ale Chirana

  Mongolsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na…
  https://businessinfo.cz/…pro-uplatneni-ceskeho-18684.html
  V Ulánbátaru je několik nemocnic, cizincům se doporučují nemocnice privátní, mnohdy již přístrojově dobře vybavené, v případě několika nejnovějších pak i špičkově vybavené (ovšem úrazy stále řeší pouze traumatologické centrum ve státní…

  V 60. letech navštívil Mongolsko několikrát i architekt Stanislav Toman. Během studií tam vždy o prázdninách jezdil na brigády. Pracoval na stavbě nemocnice v Ulánbátaru, která byla v tehdejší době největší nemocnicí v centrální Asii.
  „Já jsem tam odjel se skupinou třiceti mladých lidí, kteří byli budoucí architekti, studenti medicíny, stavaři, zedníci, a bylo to v roce 1966.“
  České studenty v 60. letech ale nečekala v Mongolsku jen práce na stavbě. Měli možnost cestovat, poznat i vzdálené oblasti země, a Stanislav Toman odtud přivezl množství fotografií:
  „Zajímala mne architektura, dějiny, příroda, všechno tam bylo pro mne úplně nové.“
  Dodnes také vzpomíná na to, jak české studenty přijímali místní Mongolové:
  „Lidé se k nám chovali velice hezky, zvali nás do rodin, nabízeli nám všechno, co měli. Byli velice bezprostřední, seznamovali nás s hudbou, s divadlem, s tancem.“
  I Stanislav Toman se do Mongolska vrací. Naposledy tam byl v roce 2003, kdy zde vystavoval své fotografie ze studentské brigády z let 1966 – 1968. Po více než třech desítkách roků zaznamenal v zemi velké změny:
  „Ta expanze je tam obrovská. Dneska vlastně hlavní město trpí všemi neřestmi moderního města, to znamená předimenzovaná doprava, infrastruktura, rekonstrukce staveb, samozřejmě i vztahy, protože na sebe nabaluje spoustu lidí z venkova. Takže tam je obrovský rozvoj.“
  Architekt Toman si vzpomíná asi na pět nebo šest lidí, kteří se v Mongolsku usadili:
  „Z těch lidí, kteří byli s námi, tam nezůstal nikdo, ale vím, že tam žijí Češi, kteří tam nějakým způsobem zakotvili a zůstali.“
  Architekt Toman, který i manuálně pracoval na nemocnici vyhledal nedávno autora blogu. Konstatoval, že je zajímavé jak v místních nejenom exponovaných povětrnostních podmínkách odolává nemocniní areál. Na jeho výstavbu dohlížel také jeden a autorů Ing. arch. Jan Řídký, autor dnes diskutovaného Horáckého zimního stadionu. Jeho příběh v kontextu doby si jistě zaslouží pozornosti.

 5. blade říká:

  VH se při prezidentském slibu 29.12. 1989 vlastně de facto zavázal zachovávat komunistickou ústavu a komunistické zákony.

  Radek Mašín – Kdo byl VHl: https://youtu.be/5z6PKiAHuF8

  —————————————————————————————————————–
  Konečný a úplný závěr zde:
  G-bloger nevidí svět takový, jaký je, nýbrž takový, jaký by si ho přál mít. A ty, kdo jsou na rozdíl od něj schopní realitu vnímat, nálepkuje na xenofoby, rudé buňky, rasisty, slovní snipery … a osočuje je z nenávisti, fake a bůh ví z čeho ještě 🙂

  A nyní pukni papírový vulkáne CTRL+C a CTRL+V = havlova černá kaňka zmatená, vyčichlá, nedoceněná, co zde si zde hraje na pravdoláskaře a moralistu … chá, chá … 🙂

  ——————————————————————————————————————

  K tématu již nic nemám, nějaké vzájemné špičkování je o ničem, tak se tu mějte jak chcete, ať se vám daří a hlavně to zdraví dlouho slouží 😉

 6. Dvořák říká:

  Hezkej úryvek blade. Ale dalo by se to nadepsat jeden kretén vypráví o dalších. A tohle naši demokrati vyznamenávají a klaní se tomu. Chce to vidět celý,ale já na to asi nemám. Dement se usmívá,že někoho střelil zezadu a že asi zabil víc lidí,než mu připisujou.

 7. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  Jak TGM, tak i VH porušovali Ústavu. To si lehce najdete v příslušné literatuře.

  Oceněný VH m.j. spolupodepsal zákon č. 92/91 Sb. o velké privatizaci a změnu trestního zákoníku, kde zmizel trest za „příživu“. Dal tedy zelenou rozvoji mafiánského kapitalismu a „osvobodil“ od práce lidi, kteří nemají potřebu ji vykonávat. Omluvou mu budiž, že pro svoji činnost, kterou sděloval ve světě své myšlenky o svobodě a demokracii, tak trochu pozapomenul kočírovat tehdejší kormidelníky naší společnosti.

  Právě dnes:
  Začínají se oteplovat vztahy mezi Rusy a Ukrajinci. Blíží se kulaté výročí „sametu“. Co takhle si u nás střihnout český Majdan? Jeho kormidelníci se už hlásí. Přitom česká dnes loď pluje v nesrovnatelně lepších vodách než kdykoliv jindy. Mafiánský kapitalismus pomalu mizí a díky nekompromisní migrační politice našich představitelů patříme mezi nejbezpečnější země. To mi zkrátka rozum nebere.

  Užijte si tepla zbytku září.
  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 8. blade říká:

  Vážení,

  nedávno jsem zde psal, že okurková sezona je u konce, to v mém případě znamená přesun z JI do velkoměsta opět za studiem. Již nějaký rok zde občas napíšu příspěvek k článku nebo blogu. Tento rok v době mého studijního volna, zejména v srpnu a září, jsem si zde pro sebe spustil studii řekněme pod názvem „Jak ovlivňuje komunistická minulost naši současnost“.

  K tomu jsem použil různé mé příspěvky a sledoval a čekal jak na ně zdejší diskutéři a blogeři budou reagovat. Některé mé příspěvky byly k věci, jiné schválně ne, některé byly smyšlené z vyprávění okruhu kamarádů či známých, jako např. fiktce o Pionýru, Jiskrách, SSM a mé službě na hranici. Schválně jsem tam uvedl určitá data z nichž lze mezi řádky vyčíst, že se zřejmě jedná o smyšlené fake – např. služba u PS v době 1985-87 a stavění domu za komunistů. Co vím, tak, za komunistů měl kluk před vojnou málokdy postavený vlastní dům, hned po vojně také málokdo začal stavět, protože neměl po dvou letech tý vojny prachy, do 89. by se to ani nestihlo. Dále to byla fiktivní povídačka o tom, že někde PSáci chodili na drink do západoněmeckého pohraničí a že se v roce 85-87 přemýšlelo o hranici bez ostnáčů. Ale nikoho z vás ani nenapadlo se mne na to zeptat či jinak upozornit. Ještě že mne ta vojna se zbytečně ztraceným časem již nemůže nepotkat 🙂

  Bohužel jste to pěkně spapali i s tím pověstným navijákem, ale ty vaše různé reakce se mi náramně hodí k mému studiu, zejména ty reakce studovaného blogera Gryce – no to je tedy něco.

  Děkuji vám všem za studijní materiál, mějte se krásně a možná někdy přijde i blade 😉

  (originál tohoto příspěvku je v blogu „Pohraničník anonymně obviňuje z kolaborace s komunisty.“)

 9. blade říká:

  Šotek tam je … no a co … nechám ho tam.

 10. Zdeněk Gryc říká:

  No Blade, co jsem říkal ? Vlil jste mu nový elán do žil…

  blade říká:
  Pondělí, 9. 9. 2019 v 13:00
  Jinak vůbec neznáte dnešní vysokoškolský život.
  Např. jedna moje kámoška je třetí měsíc v USA na au-pair a při tom dělá a přemýšlí na vlastní práci o psychologii člověka.
  ————————————–
  KÁMOŠKA PS-áka,
  čistí prdýlky dětičkám v USA
  přemýšlí na vlastní práci o psychologii člověka.
  ————————————-
  PS. Nejde o milionářské prdýlky,

  „dělá a přemýšlí na vlastní práci o psychologii člověka.“

  Bere to třídně:
  Jde výhradně o čistění prdýlek nezaměstnaných černošských rodin,
  jsoucích na podpoře.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I