Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

Hitlerův lid + Stalinův lid + demokracie

Zdeněk Gryc | Úterý, 17. 9. 2019 v 11:53

Hitlerův lid
16. září20:00

Počátkem roku 1945 se Saul Padover pohyboval těsně za spojeneckými frontovými jednotkami, které se chystaly uštědřit Třetí říši rozhodující úder. Chystal se zkoumat zemi, kterou z dětství dobře znal, a zajímalo ho, co s ní válka a nacisté provedli. Německý dokumentární cyklus Válka už byla prohraná, to muselo být počátkem roku 1945 jasné každému rozumně uvažujícímu Němci. Většina německých vojáků se však navzdory tomu vzdávala až v bezvýchodné situaci a někteří dokonce volili raději smrt. Vyšetřovatel Saul Padover nechápal proč. Co se těm mužům honilo hlavou? Co je k tomu vedlo? Odpovědi na tyto otázky mohl získat jen při rozhovorech s lidmi. Proto v doprovodu svých bojových druhů zamířil do jednoho zajateckého tábora u belgických hranic. Od následujícího rozhovoru si hodně sliboval. Měl si totiž promluvit s výsadkářem, příslušníkem jedné z Hitlerových elitních jednotek. Jeho vychovatelé a školitelé odvedli dobrou práci. Saul Padover se nemohl zbavit pocitu, že mluvil s dokonale vycvičeným strojem na zabíjení. Němci na potvrzení slov onoho mladého výsadkáře zahájili nedlouho nato u belgických hranic takzvanou Ardenskou ofenzívu. Hitler vrhl do boje veškeré své zbývající vojenské síly, v jejichž čele postupovali nejfanatičtější bojovníci Třetí říše, výsadkáři a příslušníci jednotek Waffen SS. Tento útok zastihl Američany naprosto nepřipravené.
——————————————

Spor o sochu Koněva zaujal i v zahraničí. Zrcadlí se v něm rozdělení české společnosti
Socha maršála Koněva. (Video: Milan Šíma, RFE/RL) včera 22:55
Reportéři Rádia Svobodná Evropa se věnovali vyhrocenému sporu o pomník maršála Koněva. Proč se stal někdejší sovětský velitel 74 let po konci druhé světové války středem konfliktu?
Článek
Historik Ondřej Matějka z Institutu pro studium totalitních režimů v reportáži RFE/RL říká, že spor ukazuje na hluboké rozdělení české společnosti.
„Odehrává se tady jakýsi současný politický střet o vztah k putinovskému Rusku, který je pro většinu české společnosti negativní,“ řekl Matějka v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa. Ti, kdo jsou podle Matějky proti Putinovi, jsou kritičtí i k Sovětskému svazu a jeho minulosti – tím pádem jim vadí i socha maršála Koněva.
V reportáži rovněž zaznívá, že celá kauza může působit zmateně zejména pro lidi za zahraničí, kteří nejsou seznámeni s českou historií. Přispívá tomu ale i prezident Miloš Zeman, který se k Putinovi hlásí a vede tím podle Matějky „jakousi svoji zahraniční politiku“, která je ale v rozporu s celkovým politickým a společenským konsenzem.

Aktuální ukázka :

1. XXXXX říká:
Neděle, 15. 9. 2019 v 9:44
A můj skromný názor je že Gryc je čurák.

Výstraha:

XXXXX říká:
Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
Ale koho to kurva dneska zajímá?
—————————————————————————————-
Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?

„Spor o sochu Koněva zaujal i v zahraničí. Zrcadlí se v něm rozdělení české společnosti“

33 komentářů k článku “Hitlerův lid + Stalinův lid + demokracie”

 1. XXXXX říká:

  když už cituješ, přidej taky kontext pomatenče

 2. Venca říká:

  No já nevím – ausgerechnet pan architekt by měl bejt v otázkách odstraňování soch opatrnej. Nečiň, co nechceš, aby ti bylo činěno…

 3. blade říká:

  今天繼續在綠色手臂上作為主食。
  http://jdem.cz/fe7zu8

 4. Zdeněk Gryc říká:

  PRO MNE HOVNO ZLE

  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích

  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.

  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!
  —————————————————–
  Zle bylo
  našemu třídnímu profesoru ve kvartě RG Židenice.
  Klasický filolog Miroslav Spurný
  byl po únorových čistkách direktivně přesunut do První brněnské strojírny.
  Vždy elegantní profesor na našich ročníkových fotografiích,
  leč manuálně nešikovný člověk, se stal snadno předmětem výsměchu.
  Spáchal sebevraždu, skočil nešikovně z okna, zarazil si nohy do břicha a 4 dny umíral.
  Jeho žáci v této souvislosti hodně přemýšleli, jak to bylo s Janem Masarykem.
  ———————————————————————–
  „Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel.“

  Ohlížení na úsvitu příštího století
  Deset zastavení nad světem československé a české a slovenské
  architektury 1918–2018

  Kdo zapomene své dějiny, je odsouzen, aby je prožil znovu.
  Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana, americký filozof

  Alfa pozvala k architektonické reflexi stoletého jubilea tři osobnosti fakultního
  akademického světa (v abecedním pořadí) s ohledem na jejich národnost:
  Slováka prof. Matúše Dullu,
  Čecha prof. Ladislava Lábuse a
  Moravana prof. Vladimíra Šlapetu.

  V. ÚNO R 1948
  Přechod od vnějškové demokracie k totalitě, připojení k sovětskému mocenskému
  bloku, počátek útlaku obyvatelstva, příčina ekonomického úpadku a emigrační vlny
  obyvatelstva.
  VI . 1956
  Mezi únorem a listopadem roku 1956 nastal ve střední Evropě, podřízené SSSR,
  přelom, který je obecně označován jako „tání“ (podle knihy sovětského spisovatele
  Ilji Erenburga „Tání“. XX. sjezd Komunistické strany SSSR prohlásil Stalina za zločince…
  Rozbouřené Maďarsko, kde byla vytvořena pluralitní vláda, která vyhlásila
  i vystoupení z Varšavské smlouvy, však bylo posléze okupováno sovětskou armádou.
  VII . 1968
  Jako pražské jaro je označováno období politického uvolnění v Československu
  v roce 1968. Toto období oficiálně začalo v roce 1967 na prosincovém plenárním
  zasedání ústředního výboru KSČ. Dne 5. ledna 1968 se prvním tajemníkem ÚV KSČ
  stal Alexander Dubček. Pražské jaro pokračovalo do noci z 20. na 21. srpna, kdy vojska
  Varšavské smlouvy v čele s armádou SSSR (bez Rumunska) vstoupila do ČSSR.
  VIII . NO RMALIZACE
  Období, které následovalo po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Nástup
  tzv. normalizace probíhal v několika fázích podle toho, jak postupně ztráceli vliv
  a moc představitelé tzv. pražského jara.
  IX. MORÁLKA
  Česká otázka je otázka mravní (TGM).

  X. MůJ UČITEL

  Tři učitelé a vzpomínky na jejich vzory.

  V. Šlapeta: Příklad. Honzík vydal knihu Architektura všem, kde adoruje socialistický
  realismus, ale tenkrát byly velice dlouhé vydavatelské lhůty, takže kniha vyšla až těsně
  po onom Chruščovově projevu. Takže téma bylo tedy najednou pasé. Načež Honzík
  požádal o stipendium výtvarných umění, které dostal, a hned napsal novou knížku
  Determinanty architektonické formy, v níž se navrací ke své teorii životního slohu
  ze čtyřicátých let.

  Ale nesmíme zapomenout ani na hrozné prověrky, které proběhly v roce 1958…

  Vedly k tomu, že zavřeli Rozehnala, který šel prostě natvrdo do vězení…

  A málem zavřeli i Fragnera. Takže ta doba tání byla velice krátká a navíc v Polsku
  a Maďarsku to netálo dál; v Maďarsku také sovětskou intervencí, jak známo, a v Polsku
  to bylo podobné, a i tam přitáhli šrouby. Ale nezapomeňme, že tam měla přece jen velký
  vliv katolická církev, takže školy se těšily přece jen větší autonomii. Díky katolicismu
  a také díky určité aristokratické poloze polské inteligence. Tohle u nás nikdy nebylo.
  My jsme byli spíš ti proletáři. Proto se to potom snadněji glajchšaltuje.
  Dovolte odbočku: co se kladlo prof. Rozehnalovi za vinu?
  V. Šlapeta: Všichni projektovali – přes různé organizace. A to těm Medunům vadilo, že
  si vydělají nějaké peníze. Netýkalo se to jenom architektů, ale třeba také statiků. Takže
  velké potíže měl třeba Mencl a ještě jeden profesor v Brně, který pod vlivem tohoto
  tlaku nakonec spáchal kolem roku 1958 sebevraždu.
  Rozehnal dělal přestavbu chirurgických oddělení nemocnic.
  A oni prohlásili, že ty projekty nemají uměleckou hodnotu,
  a tudíž musí být placen, jako kdyby fakturoval výstavbu městských záchodků… Jenže
  Rozehnalovy operační sály uměleckou hodnotu měly. Ale rozhodlo, že Alexa u soudu
  řekl, že dílo uměleckou hodnotu skutečně nemá, a doslova, že by to dokázal každý
  stavitel z Řečkovic! Což pak znamenalo, že porota posoudila Rozehnalův projekt jako
  finančně nadhodnocený..
  M. Dulla: I Juraj Tvarožek v Bratislavě byl takto souzen.
  V. Šlapeta: Ti všichni i s Eugenem Kramárem byli vězněni na Pankráci v tzv. basoprojektu.
  A tam dělali i s Gočárovými žáky Tobkem a Šolcem různé projekty. Málo se ví, že
  například projektovali vládní rekreační středisko na Orlíku nebo drůbežárny v Xaverově
  nebo obchodní středisko v Hloubětíně, výzkumný ústav v Běchovicích…

  V. Šlapeta: A ještě bych připomněl předchozí rok 1967 a sjezd Svazu spisovatelů. Když
  jsme po prázdninách přišli do školy, sešli jsme se a Dáda Kasalická přečetla proslov Ludvíka
  Vaculíka. Následovala stávka na kolejích na Strahově, protože přestalo svítit světlo,
  a policie, totiž Veřejná bezpečnost zmlátila studenty, kteří vyšli na Dlabačov a volali
  chceme světlo! Vzpomínám, že rektorem Univerzity Karlovy byl syn architekta Oldřicha
  Starého, a ten vystoupil v televizi a prohlásil, že není možné, aby naše policie, socialistická
  Veřejná bezpečnost zmlátila naše socialistické studenty… Mimochodem studenti
  totiž nevěděli, že zrovna v okamžiku demonstrace na Dlabačově zasedá ústřední výbor
  KSČ, kde se jedná o tom, že by Dubček vystřídal Novotného. To bylo kolem 1. listopadu
  1967. A pak když začalo pražské jaro, prostě když to začalo bublat, byla v roce 1968
  první velká schůze ve Slovanském domě, v pátek, tuším kolem 8. března promluvil Smrkovský
  a snažil se tam vystoupit také Kroha, jenže lidi ho vypískali… A mluvilo se otevře
  ně a rozhlas vysílal do dvou ráno, proto se svolala další debata na pondělí ve Sjezdovém
  paláci ve Stromovce, tam jsme všichni šli a vzpomínám, že tam byl Jarda Šafer, Dana
  Marková, Věra Koněrzová a Honza Smejkal a další. A tam přijel poprvé Husák… a mimochodem
  spisovatel Pavel Kohout a Hanzelka atd. A tam to vlastně začalo. Po okupaci
  v listopadu byla velká studentská stávka a trávili jsme noci ve škole a zvali jsme tam
  různé osobnosti, třeba Petra Čepka, Somra a Vostrýho z Činoherního klubu. Vzpomínám,
  že když se konal pohřeb Palacha, první vlajku nesl Tonda Knetl ze Stavební fakulty.
  Špalírem stály vysoké školy i kvůli provokacím a v průvodu šli hlavně středoškoláci.
  Smuteční zástupy dorazily až k Filozofické fakultě, a pak rakev odjela. Lednový pohřeb
  Palacha – to bylo největší ticho v Praze. A konec pražského jara. Začala normalizace,
  školu už ovládal Sedláček a Hořčička.

  Na jaře začaly prověrky a vše se prudce změnilo.

 5. Svatopluk Beran říká:

  Pokud si pamatujete pane Gryc jak komunistický tisk neustále bušil do lidí svou pravdu a jak tím proti sobě vlastně občany štval. Tak přesně tak působí vaše české částečné pravdy bez celkového geopolitického kontextu dané události v čase a ta samá odpověď se vám také děje i od občanů. Pokud tohle nepochopíte tak jen pro vás škoda a můžete klidně život dožít v kopírování vašeho odsuzování od oponentů. Ale i tak se dá samozřejmě dožít život.

 6. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Beran,

  Toto jsou profesoři a jejich pohled na dějiny
  a osobnosti, ani okamžik nepochybuji o autenticitě
  jejich slov:

  Alfa pozvala k architektonické reflexi stoletého jubilea tři osobnosti fakultního
  akademického světa (v abecedním pořadí) s ohledem na jejich národnost:
  Slováka prof. Matúše Dullu,
  Čecha prof. Ladislava Lábuse a
  Moravana prof. Vladimíra Šlapetu.

  také nepochybujte o mých:

  Zle bylo
  našemu třídnímu profesoru ve kvartě RG Židenice.
  Klasický filolog Miroslav Spurný
  byl po únorových čistkách direktivně přesunut do První brněnské strojírny.
  Vždy elegantní profesor na našich ročníkových fotografiích,
  leč manuálně nešikovný člověk, se stal snadno předmětem výsměchu.
  Spáchal sebevraždu, skočil nešikovně z okna, zarazil si nohy do břicha a 4 dny umíral.
  Jeho žáci v této souvislosti hodně přemýšleli, jak to bylo s Janem Masarykem.

 7. Dvořák říká:

  A navzdory všemu příkoří páchanému komunistickými hovady,které měl mladý ZG takřka z první ruky,stejně ten ohnul hřbet,nechal si vyčistit kádrový posudek,vystudoval a věrně sloužil až do otočení režimu. A teprve až poté,co zjistil,že už se mu nemůže nic stát a že nikdo nezjistí nic z minulosti,stal se masarykovcem,havlistou,skautem…prostě demokratem jako prase. Takový je po každým převratu jako hub po dešti. Ale běda do nich říznout.

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Beran,

  někomu „bylo za komunistů hovno zle.“
  To se však netýkalo mých spolužáků, kteří emigrovali, nebo vyhazovali ze škol,
  Profesorů, které persekvovali. Zajisté, že máte jiný pohled než:

  XXXXX : urážlivý

  Hrdý a přezíravý:

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

  Apartheid

  Po roce 1968 konsolidovaný SA svolával schůze do domu umění.
  Architekti přišli, leč do sálu byli vpuštění pouze členové KSČ
  Tak asi po hodince některý soudruh otevřel dveře a mohli vstoupit bez-partijní.

  Kdo si dnes dokáže představit buzeraci a ponižování na hranicích.

  Byla by to dlouhá beletrie popisovat zájezd SA do galerie v Amsterodamu.

  Při odjezdu přijedeme k celnici, silně prší závora dole, nikde nikdo.
  Jdeme se zdvořile ohlásit, máme zůstat v autobusu, ale pak nikdo přes hodinu nevyjde.
  Když přijdou tak je to zběžná prohlídka, hodnotí hokejový zápas, na který se dívali.

  Při návratu jsme vyplnili celní prohlášení.

  Celník je sebral a pravil:
  Za půl hodiny přijdu znovu.
  Po půl hodině přišel a pravil, ještě půl hodiny počkám a dodal:
  „Doufám, že víte, že smlčení bude mít přímý a nekompromisní dopad na vaše zaměstnání.“
  Po chvíli řidič omdlel. Kolegové říkali, máš ženu doktorku, dělej s tím něco.
  Tak jsem šel do celnice pro sklenici vody s jakým pohrdáním ji dali, to chtělo vidět.
  Trochu to sice pomohlo, ale řidič po zkolabování nebyl schopen.

  Pár hodin v noci jsme čekali, než přijel z Karlových Var náhradní.
  Co bylo na celnicích při odjezdech vodáků Modeta Jihlava je jiná kapitola,
  stejně jako před odjezdem plaveckého oddílu do Steyru.

  „Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dům“
  Že pane Beran ?

  Myslím, že by prospělo věci, kdyby čtenář-i“,
  kterým jde o špinění památky Václava Havla raději mé blogy nečetli.

  Tam je tam totiž zakopán pes:

  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

 9. Jan P. říká:

  „Rozdělení společnosti, které končí u volební urny, začíná už na druhém stupni základní školy. Ne v nějaké ruské kampani 14 dní před volbami,“ upozorňuje sociolog Daniel Prokop.
  Jak vypadá česká společnost 30 let po listopadu 1989? Český rozhlas ve spolupráci se sociologickými agenturami připravil k 30. výročí pádu železné opony projekt Rozděleni svobodou, který se zaměřil na celkový obraz „rozdělené společnosti“, o které se často ve veřejném prostoru hovoří.
  17. září 2019/ČRoPlus/Rozdělení společnosti, které končí u volební urny, začíná už na základní škole, míní sociolog Prokop

  Společnost není rozdělená na dva tábory, je spíš rozmělněná. V hledání extrémů se ztrácí to, že velká část lidí stojí někde uprostřed a chce hledat kompromisy, míní Martin Buchtík, ředitel STEM a spoluautor výzkumu pro Český rozhlas.
  18. 9. 2019/video.aktualne.cz/Miliony Čechů jsou v ohrožení, ukázal výzkum. Rozdělení ale nejsme, říká sociolog

 10. Zdeněk Gryc říká:

  Rozdělení společnosti, které končí u volební urny, začíná už na druhém stupni základní školy. Ne v nějaké ruské kampani 14 dní před volbami,“ upozorňuje sociolog Daniel Prokop.

  OMYL ZAČÍNÁ PŘÍBĚHEM ŽIVOTA

 11. blade říká:

  Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v pořadu „Týden s prezidentem“ řekl doslova „Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice.“
  Dle mne tato slova neadresoval státním zástupcům, kteří rozhodli v souladu se zákonem ani NSZ, který bude ještě rozhodovat, ale všem těm, kteří po účelovém zveřejnění uniklé informace v DeníkuN začali v předmětné věci vrtat a skandalizovali i pravomocné rozhodnutí dozorového státního zástupce a vedoucího MSZ. Mám na mysli hlavně média jako Seznam.cz, Novinky.cz , tiskové impérium Economia, veřejnoprávní média, atd.
  Tato slova byla adresována dle mne také všem opozičním politikům a mudrcům, kteří nerespektují pravidla právního státu a tím pošlapávají principy demokracie.

  Tak prosím všechny, kterých se to týká, nevrtejte do toho a bude klid! °;°

 12. Berka říká:

  Neříkal tady někdo už nejmíň dvacetkrát „howgh“ ?

 13. Berka říká:

  koblížku… 🙂

 14. blade říká:

  Berka má toho Němce Alz. 🙂
  Psal jsem:
  „Děkuji vám všem za studijní materiál, mějte se krásně a možná někdy přijde i blade“ 😉

  Jinak, slovo Howgh! také znamená přátelský pozdrav, k němu speciálně pro Berku, alespoň virtuálně, posunek vztyčené pravé ruky 😉

  (-_-)

 15. blade říká:

  chvilkaři … 🙂

 16. Jan P. říká:

  Zdeněk Gryc říká:“OMYL ZAČÍNÁ PŘÍBĚHEM ŽIVOTA“

  Sociologové rozdělili českou společnost do šesti společenských tříd. Jde o dva typy vyšší střední třídy (asi třetina společnosti), tři druhy nižší střední třídy (polovina populace) a třídu strádající.

  Pokud jde o politické instituce, parlament a vládu, tak nedůvěřiví jsou všichni, byť za tím jsou odlišné důvody.
  Členové strádající a tradičně pracující třídy podle sociologa Prokopa často rezignují na otázku, zda je pro ně lepší demokracie, nebo autoritářství: „Často říkají: ‚Pro člověka, jako jsem já, je to jedno.‘ Oni jsou nejvíce stižení problémy jako jsou exekuce, bydlení nebo chudoba.“

 17. Jan P. říká:

  Třídy jsou rozdány. Teď co?

 18. blade říká:

  JACQUES CHIRAC

  Slovenská tlač:

  Vzoprel sa Bushovi, skritizoval Dzurindu aj Havla.

  PARÍŽ, BRATISLAVA. Prepásli ste dobrú príležitosť mlčať, odkázal Jacques Chirac štátom strednej a východnej Európy po tom, čo v roku fnáro podporili americkú inváziu do Iraku.

  Skritizoval tak aj Slovensko a Českú republiku. Francúzsky prezident Chirac mal na situáciu opačný názor ako Václav Havel či Mikuláš Dzurinda.

  Vo svojom druhom funkčnom období sa Chirac postavil proti svojmu americkému náprotivkovi Georgeovi Bushovi mladšiemu, ktorý nástojil na tom, aby Spojené štáty v Iraku zaútočili.

  „Vojna je vždy posledná možnosť. Je to totiž dôkaz zlyhania a zároveň najhoršia možnosť, pretože prináša smrť a biedu,“ vyhlásil pred šestnástimi rokmi Chirac.

  Čest jeho památce!

  Konečně začal G-bloger mazat ty jeho nesmyslné G-blogy 🙂

 19. blade říká:

  Dnes si nezapomeňte přečíst kompletní text největší zrady, která zničila Československo

  Text mnichovské zrady, která byla dojednána 29. září 1938 a po půl noci také podepsána, včetně dodatků: Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly se zřetelem k dohodě, jíž už bylo ve věci odstoupení sudetoněmeckého území v zásadě docíleno, na těchto podmínkách a modalitách tohoto odstoupení a na opatřeních z něho vyplývajících a prohlašují, že jsou jednotlivě odpovědné za zajištění kroků nutných k jeho zabezpečení.

  1. Vyklizení začne 1. října.

  2. Spojené království, Francie a Itálie ujednávají, že se vyklizení území provede do 10. října, a to bez zničení jakýchkoli existujících zařízení, a že je československá vláda odpovědná za to, že se vyklizení provede bez poškození uvedených zařízení.

  3. Modality vyklizení stanoví v jednotlivostech mezinárodní výbor složený ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.

  4. Etapovité obsazování převážně německého území německými oddíly začne 1. října. Čtyři části území, označené na přiložené mapě, obsadí německé oddíly v tomto pořadí:

  Část území označenou I 1. a 2. října, část území označenou II 2. a 3. října, část území označenou III 3., 4. a 5. října, část území označenou IV 6. a 7. října.

  Zbývající území převážně německého charakteru neprodleně určí shora uvedený mezinárodní výbor a německé oddíly je obsadí do 10. října.

  5. Mezinárodní výbor zmíněný v § 3, určí oblasti, v nichž se má konat plebiscit. Tato území obsadí až do ukončení plebiscitu mezinárodní formace. Týž výbor stanoví modality, za nichž se plebiscit provede, přičemž je třeba pokládat modality sárského plebiscitu za základ. Výbor určí rovněž den konání plebiscitu; tento den však nesmí být pozdější než konec listopadu.

  6. Konečné vytyčení hranic provede mezinárodní výbor. Tento výbor má právo navrhnout čtyřem mocnostem, Německu, Spojenému království, Francii a Itálii, ve výjimečných případech nepatrné odchylky od přísně etnografického určení oblastí, aby se tyto převedly bez plebiscitu.

  7. Předpokládá se opční právo pro přesídlení do odstoupených oblastí a pro vysídlení z nich. Opce musí být uskutečněna do šesti měsíců od okamžiku uzavření této dohody. Podrobnosti opce stanoví německo-československý výbor, uváží postup za účelem usnadnění výměny obyvatelstva a vyjasní zásadní otázky, jež z této výměny vyplynou.

  8. Československá vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření této dohody z vojenských a policejních sborů všechny sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí. V téže lhůtě propustí československá vláda všechny sudetoněmecké vězně odpykávající si trest na svobodě za politické delikty.

  Mnichov 29. září 1938

  Adolf Hitler

  Neville Chamberlain

  Benito Mussolini

  Édouard Daladier
  ——————————————-

  Dodatek k dohodě
  Vláda Jeho Veličenstva Spojeného království a francouzská vláda se připojily k uvedené dohodě na základě toho, že stojí za nabídkou obsaženou v odstavci 6 anglicko-francouzských návrhů z 19. září, týkajících se mezinárodní záruky nových hranic československého státu proti nevyprovokovanému útoku.

  Jakmile bude upravena otázka polských a maďarských menšin v Československu, dají Německo a Itálie také záruku Československu.

  Mnichov 29. září 1938

  Adolf Hitler

  Neville Chamberlain

  Benito Mussolini

  Édouard Daladier
  ———————————————–

  Dodatečné prohlášení
  Čtyři přítomní předsedové vlád se shodli na tom, že se výbor předpokládaný v dnešní dohodě bude skládat ze státního tajemníka německého ministerstva zahraničí, velvyslanců Anglie, Francie a Itálie akreditovaných v Berlíně a z jednoho člena, kterého určí československá vláda.

  Mnichov 29. září 1938

  Adolf Hitler

  Neville Chamberlain

  Benito Mussolini

  Édouard Daladier
  ———————————————————

  Dodatečné prohlášení
  Předsedové vlád čtyř mocností prohlašují, že se problém polské a maďarské menšiny v Československu, pokud nebude vyřešen do tří měsíců ujednáním mezi příslušnými vládami, stane předmětem další schůzky zde přítomných šéfů vlád čtyř mocností.

  Mnichov 29. září 1938

  Adolf Hitler

  Neville Chamberlain

  Benito Mussolini

  Édouard Daladier
  —————————————————–

  Dodatečné prohlášení
  Všechny otázky, které se vyskytnou při předávání území, spadají do příslušnosti mezinárodního výboru.

  Mnichov 29. září 1938

  Adolf Hitler

  Neville Chamberlain

  Benito Mussolini

  Édouard Daladier
  ——————————————————————–

  Německo-anglické prohlášení
  My, německý führer a kancléř a britský ministerský předseda, jsme dnes měli další schůzku a shodli jsme se v poznání, že otázka anglo-německých vztahů má prvořadou důležitost pro obě země a Evropu.

  Považujeme dohodu podepsanou včera v noci a anglo-německou dohodu o námořních silách za symboly přání obou našich národů nikdy již nejít do války jeden proti druhému.

  Usnesli jsme se, že metoda konzultace bude metodou přijatou u k řešení jakýchkoliv otázek, jež se týkají našich dvou zemí, a jsme odhodláni pokračovat v našem úsilí při odstraňování možných zdrojů různic a tím přispět k zajištění míru v Evropě.

  30. září 1938

  Adolf Hitler

  Neville Chamberlain

 20. blade říká:

  Mnichov 1938: Strhující vyprávění o událostech před zradou i Hitlerových obavách z československých divizí

  https://www.reflex.cz/clanek/causy/90214/mnichov-1938-strhujici-vypraveni-o-udalostech-pred-zradou-i-hitlerovych-obavach-z-ceskoslovenskych-divizi.html

 21. blade říká:

  Vzpomínka na hrdiny září 1938
  https://www.policista.cz/clanky/reportaz/732/

  čest jejich památce!

 22. blade říká:

  ANO posiluje 🙂

  http://jdem.cz/fe9yy7

 23. blade říká:

  Další vítězství premiéra: Středočeský kraj zastavil kauzu Babišova střetu zájmů.
  http://jdem.cz/fe9z46

  🙂

 24. blade říká:

  Hamáček za talířem vepř-tlačenky přeje prezidentovi k narozeninám.

  https://twitter.com/CSSD/status/1177912588245405696

  (zvuk pustit)

  🙂

 25. blade říká:

  OSTUDA – ministr zahraniční Petříček neumí německy a při jeho projevu musí trapně čekat na překlad překladatelky německému ministru zahraničí a obráceně 🙂

  Mele něco o tom, že prý budeme v Německu rozšiřovat češtinu 😉

 26. blade říká:

  http://jdem.cz/fe93r3

 27. Zdeněk Gryc říká:

  takže AHOJ

 28. blade říká:

  AHOJ

 29. blade říká:

  G-blogere místo zdejších plků daruj radnici své ponožky 🙂

 30. Svatopluk Beran říká:

  Spor o sochu Koněva zaujal i v zahraničí. Zrcadlí se v něm rozdělení české společnosti.

  NEJEN ČESKÁ SPOLEČNOST JE ROZDĚLENÁ VE VZTAHU K SOCHÁM A MONUMENTŮM.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/kacenych-soch-pribyva-na-rade-jsou-prezidenti-40328606

 31. Svatopluk Beran říká:

  Spor o sochu Koněva zaujal i v zahraničí. Zrcadlí se v něm rozdělení české společnosti.

  NEJEN ČESKÁ SPOLEČNOST JE ROZDĚLENÁ VE VZTAHU K SOCHÁM A MONUMENTŮM.

  Náčelník Oglalů nechce pustit Trumpa k posvátné hoře

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/nacelnik-oglalu-nechce-pustit-trumpa-k-posvatne-hore-40329632

  Američané porušili vlastní dohody
  Dohoda z roku 1868 uznala siouxskou suverenitu nad Black Hills. USA ji však dodržovaly jen pár let, než se zjistilo, že se na posvátném indiánském území nachází zlato. Indiáni byli přemístěni jinam a dlouhodobé porušování smlouvy vyústilo v roce 1876 v otevřenou válku, která vešla do dějin jako velká siouxská válka nebo válka o Černé vrchy.

  V jedné ze skal v Black Hills, které byly indiány vždy považovány za posvátné území, nacházely monumentální, přes osmnáct metrů vysoké hlavy čtyř amerických prezidentů – George Washingtona, Thomase Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. Dílo Gutzona Borgluma, který měl úzké vazby na Ku-klux-klan.

  Tito hrdinové amerických dějin nejsou však pro domorodé obyvatele ničím jiným než symbolem útlaku a vyhlazení jejich národa. Každý z nich vlastnil otroky a v indiánech viděl podřadné barbary. Lincoln pak leží v žaludku Siouxům nejvíc, ještě před válkou totiž nařídil popravu 38 Siouxů (Dakotů), která se stala největší masovou popravou v amerických dějinách.

 32. Svatopluk Beran říká:

  Spojené Státy jsou vždy jistotou od které se Rusko rádo učí. Například likvidací základní potraviny pro přežití občanů. Likvidaci a vystřílení bizonů v USA, coby základního životního prostředku indiánů odkoukalo Rusko k odebrání obilí Ukrajincům. Následné přestěhovávání indiánských národů po celém území USA použilo Rusko k přestěhování krymských Tatarů. Nyní je Oklahoma přímo určená jako rezervace všech indiánů vystěhovaných z celé ho území USA na jedno centrální místo. Za jak dlouho určí asi dnešní Rusko Tatarům i jiným národům ve své zemi jediné místo, jako jejich a vytrhne je navždy zákonem z jejich původních rodilých území? Toď otázka? Bude opět politika dosud nejsilnější země světa inspirací pro všechny ostatní země?

  Půlka Oklahomy je indiánská, zločiny tam může stíhat jen unie.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/pulka-oklahomy-je-indianska-zlociny-tam-muze-stihat-jen-unie-40330241

  TAK PŘESNĚ TAKHLE VYPADÁ NAŠE ZÁPADNÍ TROLOVÁNÍ. CÍLENÁ MANIPULACE MYŠLENÍ BEZ REÁLNÝCH HISTORICKÝCH A LIDSKÝCH KONTEXTŮ.

  začátek zprávy vypadá slibně

  Východní část Oklahomy o rozloze přes 12 tisíc kilometrů patří původním obyvatelům z kmenů Seminolů, Čerokiů, Čoktů, Kríků a Čikasavů, kteří se označují jako „pět civilizovaných kmenů“, protože byli usedlí a věnovali se zemědělství.

  Pak se ale objeví podprahové dovysvětlení zcela bez kontextu.

  Byli tam vystěhováni v letech 1828 až 1838 z jihu Jižní Karolíny, Georgie, Arkansasu, Alabamy, Louisiany, Mississippi a Floridy. Na východě Oklahomy pro ně bylo v roce 1830 zřízeno indiánské teritorium, v němž jim byla přidělena půda, kterou získali do vlastnictví, a měli právo vést tradiční způsob života. Nyní na tomto území žije 1,8 milionu původních obyvatel, což je asi 15 procent ze všech Indiánů v USA.

  Tito indiáni byli přestěhováni ze svých území z celých Spojených Států. Z území svých předků. Z členitých území bohatých území na zvěř i suroviny do rovné a holé krajiny bohaté tak akorát na tehdy ještě téměř nepotřebnou ropu a spraš. Když se snažili utéct do svých původních území, byli ženy, děti, starci, muži masakrováni děly pravidelné armády Spojených Států.
  Mohli ale vést v Oklahomě TRADIČNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA. Tradiční způsob života pro koho? Pro indiány nebo pro bělochy?

  TAK PŘESNĚ TAKOVÉHLE ZÁPADNÍ TROLOVÁNÍ TU UŽ NĚKDO PROVÁDÍ. Je to škoda, protože téměř totožné jednoduché a jednostranné historické zkazky tu už 40 let běžely a někteří jedinci téměř vůbec z historie socialismu nepochopili, jak je nebezpečné se chybně opakovat.

  Konečná otázka. Za jak dlouho zkopíruje dnešní Rusko dnešní Spojené Státy?

 33. Svatopluk Beran říká:

  Ke studiu o těchto historických událostech doporučuji například knihu od Howarda Fasta – Pochod Cheyennů, nebo knihu George E. Hyde – Lid Rudého Oblaku – dějiny ogalských Lakotů.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I