Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Na ekologické téma trochu jinak

Ján Lauko | Pondělí, 14. 10. 2019 v 19:34

Svět, a zejména mladí lidé se začali intenzivně zajímat o ekologickou problematiku. Řešit tento problém je opravdu důležité, protože míra ničení přírody, vody, vzduchu i půdy na naší planetě je obrovská. A to až taková, že skutečně stojíme před ekologickým kolapsem, jehož signály jsou nepřehlédnutelné. Jsou jimi sucha, neúroda, ničivé povodně, přívalové deště, prudké oteplování, ozónová díra, tání ledovců, a tak dále, a tak dále.

To jsou fakta a je opravdu nejvyšší čas, aby se náš přístup k přírodě výrazně změnil. Je proto určitě správné, pokud se začnou vysazovat stromy, pokud začneme cestovat veřejnou dopravou, pokud se budeme snažit snižovat emise, pokud budeme jíst méně masa, pokud nebudeme používat igelitové tašky a pokud budeme dělat ještě mnoho jiných, k přírodě šetrných věcí.

To vše je dobré, ale žel nedostatečné! A nedostatečné je to proto, že lidé tak, jako téměř ve všem, nechtějí jít až ke kořenu problému. Nechtějí znát jeho hluboké, skryté příčiny. Nechtějí si uvědomit, že hrozící kolaps přírody je jen nezbytných důsledkem těchto nepoznaných příčin. Že všemi, výše zmíněnými opatřeními na ochranu přírody budeme sice do určité míry eliminovat vnější důsledky, ale ne příčiny toho, co je způsobuje. A z těchto skrytých a neřešených příčin budou pak opět vyrůstat nejrozmanitější nové neblahé důsledky, protože lidé ve svém boji za záchranu planety byli povrchní a neochotní poznat nejhlubší, skrytou příčinnost tohoto stavu.

Jediný správný způsob boje za záchranu přírody je boj na dvou frontách. A sice boj proti všem vnějším a viditelným důsledkům tohoto problému tak, jak to iniciují aktivisté na svých ekologických protestech. Ale zároveň také boj proti skrytým vnitřním příčinám, ze kterých tyto vnější důsledky vznikly.

No a my se nyní zkusme detailněji podívat právě na nepoznané, skryté, skutečné příčiny.

Když nahlédneme do historie zjistíme, že lidé, také v rámci evropského prostoru, žili mnohem duchovněji. Že duchovno mělo v jejich životech mnohem větší místo. I když samozřejmě existuje mnoho špatného a nesprávného, co by se dalo vytknout lidem minulých dob.

No a tato, poměrně silná spojitost obyvatelstva s duchovním rozměrem bytí trvala až do období technické revoluce. Do této doby byly vodstvo i vzduch čisté, a naše planeta neměla žádné ekologické problémy.

Vše se však začalo rapidně měnit právě příchodem technické revoluce a nastartováním technického pokroku. Ten měl mimo jiné za následek, že v lidech začala stále intenzivněji vzrůstat důvěra ve vlastní rozum, který přinášel nové, neuvěřitelné technické vymoženosti. Přílišná důvěra v lidské rozumové schopnosti však začala postupně odsouvat stranou duchovní rozměr bytí, na základě čeho se začal stále více rozmáhat materialismus a ateismus.

Základním principem duchovnosti je láska a úcta k člověku i ke stvoření, se směrováním k věčnému, duchovnímu bytí.

Základním principem ateistického materialismu je princip osobního prospěchu, se snahou po konzumním užívání si.

Základním principem ducha je tedy láska ke všem a ke všemu, zatímco základním principem racionalistického materialismu je především láska k sobě samému, projevující se snahou o dosahování osobního profitu.

Do doby příchodu průmyslové revoluce duchovnost alespoň do určité míry tlumila nejnižší, sobecké sklony a pudy člověka. Avšak přesunutím absolutní důvěry na rozum a odsunutím duchovnosti do říše pohádek najednou padly všechny mantinely a všechna omezení. Lidé se stali už jen bezohlednými materialistickými živočichy, toužícími mít stále víc.

Člověk duchovní vidí hlavní cíl bytí v dosažení věčné duchovní říše, nacházející se mimo země, zatímco materialista vidí svůj hlavní cíl v užívání si materie a v konzumním ráji přímo na zemi. A v sobeckém naplňování své vize neváhá vše kolem sebe změnit v ruiny. Vždyť podle jeho názoru má jen jeden život, a proto z něj musí vyždímat, co se jen dá.

Zjednodušeně řečeno, dokud bylo lidstvo korigováno principem duchovnosti, žilo v ekologické rovnováze. Když však odsunulo bokem princip duchovnosti, stalo se racionálně materialistické, a ve své bezohledné touze mít stále víc, začalo bezbřeze drancovat a ničit přírodní zdroje naší planety, až to nakonec dospělo do stádia, ve kterém se nacházíme dnes.

Příčinou současného stavu je tedy vyvýšení hodnoty racionality rozumu, nad hodnoty ducha. To přivodilo konzumní materialismus současného typu, kterým žije západní svět, a který se jako zhoubná choroba šíří do všech částí naší planety. Jde však o proces, jehož prostřednictvím duchovně mrtvá civilizace směřuje k vlastnímu sebezničení.

Žijeme totiž ve stvoření, které je duchovní a jeho účelem je poskytnout lidským bytostem, v něm žijícím, prostor pro jejich duchovní vzestup ke stále k stále větší zralosti a dokonalosti. Kdo však z tohoto hlavního účelu stvoření jakýmkoliv způsobem vybočí, třeba ve formě přehnaného uctívání rozumu, materialismu, ateismu a prázdného, konzumního způsobu života, stává se duchovně mrtvým. A proto se zcela logicky stává jeho další setrvávání ve stvoření neopodstatněné. Proto, hnaný zákony univerza, spěje k sebezničení, jak to můžeme vidět na příkladu současného lidstva, v jeho fatální ztrátě duchovnosti.

Lidé si však už začínají uvědomovat tyto skutečnosti. Začínají vnímat, že je vskutku čeká ekologický kolaps a sebezničení. A proto začínají podnikat kroky k tomu, aby ekologický kolaps odvrátili, co je chvályhodné a žádoucí.

Ale to je málo, protože jde pouze o odstraňování těch nejvypuklejších důsledků, které má svědomí skrytá, klíčová vnitřní příčina. A tou příčinou je katastrofální ztráta duchovnosti lidstva, kterou si samo sobě vykopalo vlastní hrob. A do tohoto hrobu ho srazí buď ekologický kolaps, nebo něco úplně jiného, protože to, co je duchovně mrtvé patří do hrobu.

Pokud se tedy vrátíme k současným ekologickým protestům, jsou oprávněny a rozhodně je potřeba změnit náš vztah k přírodě. Avšak naše dosavadní bezohlednost vůči přírodě je jen důsledkem skutečné příčiny, kterou je pýcha rozumu! Kterou je pyšné vyvýšení rozumového racionalismu nad hodnoty ducha, na základě čehož vznikl sobecký materialismus, ateismus a konzumní užívání si.

A právě na těchto principech stojí, tímto principům věří a v souladu s těmito principy žije většina těch, kteří se účastní ekologických protestů. Uctívání těchto principů dohnalo svět do dnešního stavu, ovšem lidmi, kteří je uctívají, jsou také samotní protestující. V tom spočívá velká faleš a farizejství! Není přece možné stát ve svém vlastním životě na destrukčních principech, a když tyto principy přivolají destrukci, budeme proti ní protestovat a budeme se snažit odvrátit její důsledky. Ale své vlastní destruktivní filozofie života, která to mě všechno na svědomí, se nevzdáme!

Milí protestující aktivisté! Jen ten, kdo se stane duchovně živým, dokáže pomoci našemu světu! Bojujme za ochranu přírody, ale zároveň se zřekněme destruktivního principu nadřazení hodnot rozumu nad hodnoty ducha! Zřekněme se materialismu, ateismu a konzumního způsobu života, jako základního smyslu a jediného vrcholu našeho bytí, protože jen tak bude moci být náš boj pravý a upřímný!

Neboť jen odstraňováním vnějších důsledků, bez odstranění skutečné příčiny v podstatě nic nedosáhneme. Neboť to, co je samo v sobě duchovně mrtvé, nemůže dospět k ničemu jinému, než k záhubě! K záhubě přírody, k záhubě planety, nebo k záhubě lidstva!

Jen to, co je živé, to jest duchovně živé, má schopnost vše kolem sebe směřovat k životu! Jen to je schopné přivodit rozkvět! Rozkvět lidstva, rozkvět přírody i rozkvět planety!

Záchrana naší planety před ekologickým kolapsem stojí tedy na dvou pilířích. Na vnějších opatřeních a na vnitřním, duchovním oživení jednotlivce, společnosti i civilizace. Neboť duchovně mrtvá civilizace nemůže nic zachránit! Ani přírodu, ani svou planetu, ani samu sebe!

Jsou však lidé, účastnící se na ekologických protestech lidmi duchovními? Nebo jsou jen racionalistickými materialisty, čili lidmi, stojícími právě na té platformě, která má ekologický kolaps na svědomí? Jak je na tom známá aktivistka Gréta Thunberg? Opírá se o duchovní principy, nebo je jen ateistkou a materialistkou?

Náš svět se může zachránit jen tak, že se duchovně obrodí! Jinak ho čeká záhuba! Ekologická, nebo nějaká jiná!

Mladí protestující lidé by se proto měli především postavit právě proti zhoubnému uctívání racionalismu, materialismu a ateismu, které moderní civilizace postavila nad hodnoty ducha! To je příčina, ze které vyrůstají všechny jedovaté výhonky!

Mladí lidé jsou však žel, zatím jenom dětmi materialismu, které si chtějí zachránit svůj racionálně materialistický svět, co však bez komplexního, duchovně materiálního snažení není možné.

287 komentářů k článku “Na ekologické téma trochu jinak”

 1. Jan P. říká:

  Papež František:“Maximální meze drancování planety již byly překonány, aniž by byl vyřešen problém chudoby.“
  Centrální otázkou je, zda je kapitalismus slučitelný s ochranou klimatu ? Část lidí vidí jako jedinou cestu k záchraně klimatu změnu společenského systému, zatímco druhá část by ráda zachránila svět v rámci současného kapitalismu.
  Neklaďme si falešné otázky:Copak dělají v osobním životě všichni ti studenti, kteří stávkují na ochranu klimatu ? Ptejme se co ne/dělají vlády a parlamenty a naopak, co dělají korporace, které na devastaci životního prostředí a klimatu vydělávají, když maximalizují své zisky.
  Změna životního stylu pomůže svědomí, ale nezachrání nás. Klimatická krize je systémový problém a proto vyžaduje systémové řešení.

 2. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane ,uz je to davno vymysleno ,tady mate vedouci vedce z global warming nebo climate change movement.Napsaly tady plan jak se to bude realizovat.Proste je to social engineering a klima je tam taky.
  Neuveritelne ze lidi jdou jak stado do te utopie.Prectete si to velmi pozorne.
  Pokud se to bude realizovat tak to je to co znici svet ,ne oteplovani.
  https://climateandcapitalism.com/2017/08/23/capitalism-puts-profits-first-an-ecological-society-will-serve-humanity/

 3. Svatopluk Beran říká:

  Podle mne je dnes hlavní problém inflační ekonomický systém, nastartovaný FEDem v roce 1913 ve Spojených Státech. Byla to pro rozvoj ekonomiky jistě v té době skvělá myšlenka, ovšem pouze do té doby, dokud bude odkud brát. Pro celý svět to dnes, ale fungovat nemůže. Celý svět potřebuje pro svou existenci spíš trvalejší komoditní hodnoty, současně se silnými morálními. To je ekonomickou deflaci a úctu občanů sami mezi sebou. Nejde neustále utáhnout celou planetu na to že si bude každý měnit auto po pěti letech a přitom do deseti let se auto rozpadne, protože je vyrobené tak, aby byla další práce pro další občany. Jak to ale udělat, aby kterýkoliv government USA ,,k vůli americkému právu právu svobody dělat si co chci,, nezmasakroval celý svět, je otázka.
  Jsem přesvědčen, že si většina mladých lidí vůbec neuvědomuje, že vlastně už nikdy nebudou moci být ekonomicky silnější než jejich rodiče, pokud budou chtít i se svými potomky přežít.

 4. blade říká:

  Pokud politici neprosadí radikální změny, které zastaví narůstající nerovnost mezi lidmi, dojde už v příštím desetiletí ke vzpouře a rozpadu společnosti. S tímto varováním nepřichází žádný komunista ani socialista, ale jeden z nejznámějších žraloků západního finančního světa, americký miliardář Ray Dalio.

  https://www.info.cz/svet/americky-miliardar-vesti-konec-kapitalismu-do-dvou-let-ceka-revoluci-41244.html

 5. blade říká:

  „Základním principem duchovnosti je láska a úcta k člověku i ke stvoření, se směrováním k věčnému, duchovnímu bytí.

  Člověk duchovní vidí hlavní cíl bytí v dosažení věčné duchovní říše, nacházející se mimo země, zatímco materialista vidí svůj hlavní cíl v užívání si materie a v konzumním ráji přímo na zemi. “

  Tento text mi nějak neštymuje s tím jak se tito duchovní nechtějí podělit s ostatními obyvateli o tu přiznanou restituci třeba formou dobrovolného zdanění těch restitucí 🙂 Ve finále jim jde vlastně o materii v podobě peněz a hmotných statků 😉 a o to jim vlastně šlo pod zástěrkou duchovní lásky vždy 🙂

 6. Venca říká:

  Ústavní soud rozhodl zcela správně. Nerozhodoval o restitucích, ani o zdanění. Rozhodoval o tom, že zpětně měnit zákon není možné. A to je podle mě dobře. Ať už se samotnými restitucemi (či spíše jejich způsobem) souhlasím, nebo ne.

  Jinak je potřeba si odmyslet slovo církevní. Pokud byste dostal v restituci třeba statek, co vašemu dědovi zabavili v restituci, ale museli byste z něho zaplatit darovací daň – nepřišlo by vám to trochu na hlavu ?

  Ale je docela pěkné, že ausgerechnet komunisti se chtějí odvolávat k soudu pro lidská práva.

 7. blade říká:

  Tady nejde o rozhodnutí ÚS, ale o to jak jsou ti duchovní ve skutečnosti nenažraní 🙂 Pokud jim jde o blaho oveček, tak klidně mohli to zdanění dobrovolně sami navrhnout a nenechat vrabci na střeše. Jinak se to zdanění zřejmě týkalo jen peněžní části restituce, která bude postupně v několika letech vyplácena a ne nemovitostí. Ovečkám tak měli duchovní věnovat celkem nějakých 380 000 000 Kč. Nějaký dědův statek je v tomto případě příklad mim o mísu. Na hlavu je spíše kalouskova myšlenka – Kalousek: Stavební spoření nelze zdanit? Tak ho zrušme. – Potažmo tedy podle Kalouska tedy když restituční nároky nejdou zdanit, tak je zrušme 🙂

  Prý “ Rozhodoval o tom, že zpětně měnit zákon není možné.“ ha, ha, ha 🙂 se zeptejte nějakého vojcla či člena BS na rentě, jak jim pěkně za Kalouska nepravou retroaktivitou zdanili výsluhy, až Babišvláda je opět oddanila 😉

  Rychetský se podle M. Zemana v poslední době plete do politiky. „Na druhé straně zanedbává práci v Ústavním soudu, což mohu doložit tím, že u soudu leží již tři roky ústavní stížnost prezidenta a dosud není vyřízena,“ řekl. Rychetskému doporučil, ať se neplete do politiky, ale věnuje se soudu.

  S tím plně souhlasím 😉

 8. Libor Furbacher říká:

  Jeden miliardar “visionary“ nam dava dva, roky pokud nerozdame penize ,a radi nam pokud to neudelame tak by nam to mel government naridit.proc nezacne rozdavat sam? To je beyond me.
  Dalsi nam davaji deset let zivota planety nez se stane neobyvatelnou.[kazdych deset let,po tricet let] pokud si od nich nekoupime CO2,a to uz nam government naridil ze to musime platit.To ostatni je jeste horsi a to nas teprve ceka.
  Panove zda se mi ze si to asi zaslouzime kdyz se tem volovinam nepostavime.
  Ted do toho zamotaly i deti.Tady je jedna rada pro ne.
  https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLTlmODYtN2E5NS0wMAItMDAKABAAnRz6bnEEekao0yt3n64Z8Q%3D%3D/sxs/AQMkADAwATY0MDABLTlmODYtN2E5NS0wMAItMDAKAEYAAAP6vDMMx8pQSJaF%2BR8E6%2BX3BwCDRACisGrURL80h9GDHom9AAACAQwAAACDRACisGrURL80h9GDHom9AAO5QhbPAAAAARIAEABiGHZaRcaMSqaAL7XqxUyu

 9. Venca říká:

  Dědův statek není vůbec mimo mísu. To bylo jen pro lepší ilustraci…

  Dobře, tedy pro ty s vyšším IQ to jemně modifikujeme : vašemu dědovi zabavili komunisti v padesátých letech statek. Pak ho zbourali a postavili tam kulturák. Stát vám ho tedy nemohl vrátit, tak vám místo něho dal peněžní náhradu – řekněme sto tisíc. A vy říkáte, že byste z té radosti, že vám vrátili něco, co bylo ukradeno, státu dobrovolně z té vrácené částky dal devatenáct tisíc ? Nevěřím. Takže jste podle svého výkladu normální nenažraný a nemorální pacholek.

  Nebo v čem je ta situace jiná ?

 10. Svatopluk Beran říká:

  Dědův statek není vůbec mimo mísu. To bylo jen pro lepší ilustraci…

  Dobře, tedy pro ty s vyšším IQ to jemně modifikujeme : vašemu dědovi zabavili komunisti v padesátých letech statek.

  Václave já jsem přesvědčen že to porovnání JE ZCELA MIMO MÍSU. A to celkem jednoduše vzhledem k tomu, že církev právo vlastnit půdu či obyvatele na nich hospodařící, získala pučem českého a římského papežského kléru na začátku třináctého století. NĚCO JAKO KDYŽ SE KOMUNISTÉ CHOPILI MOCI ve 48. Majetek byl odebrán tehdejším vlastníkům, tedy českým knížatům BEZ NÁHRADY. Hlavní výmluva byla zabránit křižáckým válkám na Českých územích, ke kterým stejně ale došlo o dvě století později v husitských válkách, když byl UPÁLEN- vlastně ZAVRAŽDĚN HUS, který jako jednu z možných náprav tehdejší církve a TŘÍ PAPEŽŮ propagoval opětovné navrácení majetku církví do rukou státu, protože ta církev za těch 200 let téměř zešílela. Jakékoliv vlastnictví majetku české církve na území ČECH je tedy získané nezákonně. To věděl a částečně jako první po Husovi prosazoval a také prosadil císař Josef II, po něm Masaryk a po něm teprve komunisté. Zákon vytržený z tisíciletého dějinného kontextu Kalouskem a spol. a který umožnil prosadit pravicově nahlížející český Ústavní Soud na začátku třetího tisíciletí o jediný hlas, je jednou z temných stránek dnešního Českého Ústavního Soudu. Tento zákon totiž zbytečně zatíží nastupující mladou generaci a okrade jí o její daně státu. Ono totiž stejně až církve za pár desítek let vyčerpají dnešní KRÁDEŽ potvrzenou Ústavním Soudem, tak budou jejich činnost muset dál podporovat daňoví plátci. Copak si tady někdo myslí, že tu spoustu klášterů, kostelů a podobně církev sama utáhne? Normálně zase přijde po několika desítkách let legálně pravicová vláda a pokud bude v činnosti právě i Ústavní Soud s většinovým pravicovým pohledem, tak naše vnoučata ani nebudou tušit oč jde, jak odborně jim to bude vysvětlené a OKECANÉ.

  Tvůj děda pro lepší ilustraci přeci nepřišel k majetku krádeží PANSKÉHO MAJETKU, kteroužto krádež potvrdil císař Josef II, potom Masaryk a potom i komunisté, nebo ano?

 11. Svatopluk Beran říká:

  Jeden miliardar “visionary“ nam dava dva, roky pokud nerozdame penize ,a radi nam pokud to neudelame tak by nam to mel government naridit.proc nezacne rozdavat sam?

  Není třeba rozdávat během pár let peníze, stačí když se bude postupně měnit inflační finanční systém amerického FEDu a jeho neznámých donátorů, ve schopnost přerozdělování tak, aby chytří a pracovitější měli samozřejmě víc než ti méně schopní a méně pracovití, ale nikdy ne tolik, aby z těch schopnějších byli pouze VŠEHOSCHOPNÍ.

  Mladých lidí kteří studují nejvyšší ekonomiku po celém světě stačí jen nasměrovat jinak a NA JINÉ CÍLE, než to organizují ti dnešní mocní. Samozřejmě je to práce na několik desítek let. Nejvyšší čas začít.

 12. blade říká:

  Venca – klap … mimo mísu po druhé a navíc bude dobrovolně s potomky cálovat fláterníkům několik let ty finanční náhrady, ti se pomějí 🙂 Stejně dobrovolně rád s potomky cáluje solárbaronům i Dvořákovo @_@

 13. Jan P. říká:

  Tohle je super. Přečtěte si to, nebo poslechněte. Stanislav Biller je prostě skvělý. Jakože fakt. Mnoho úhlů a zajímavých pohledů.
  3. října 2019/irozhlas.cz/Sociolog Biler: Omezení spotřeby kvůli záchraně planety lidi děsí, neznají nic než kupování věcí

 14. Venca říká:

  Aha…

 15. Venca říká:

  Jasně. Církev, Solárbaron, Kalousek, Sörös, Ilumináti…

  Co bych za ně necáloval. Cáluju i za objekt Bladeho mokrých snů – největšího národního řepkaře. Ten je mnohem konkrétnější, než ti předešlí.

  Pane Berane, doufal jsem že se ozvete a že přispějete nějakou svojí demagogií. Ještě jste možná zapoměl na pedofilní kněží – těch muselo od toho vámi zmiňovaného třináctého století být pěkných pár desítek, spíše set tisíc.

  Já osobně jsem nekřesťanský pes, do kostela nechodím ani na pohřby a z babiček pokorně mumlajících mariapanomilostiplnápožehnanájsimeziženami…… mám nepokrytou srandu. Rozhodně nemám nejmenší důvod nadržovat církvím. Taky už jsem psal, že se mi hrubě nelíbí způsob (a hlavně rozsah – který byl určen jakýmsi imaginárním způsobem od stolu) restitucí. Taky se mi nelíbí systém postupné odluky církve od státu (měla se udělat jedna tlustá čára). Ale prostě jednou ty restituce stát schválil (ať už to byl způsob schválení jakkoliv tristní) a tak se jaksi nedá nic dělat. Upravovat pravidla dodatečně prostě nejde. Pokud ano, byl by to krutě damoklovský a nebezpečný precedens.

  Pokud český stát převzal právní a faktickou kontinuitu po předchozích státních útvarech, tak prostě chtě něchtě převzal i odpovědnost za znárodnění a vyvlastnění majetků po roce 48. Stejně jako vrátil majetky lidem, musí je vrátit i církvím. Proč se těm církvím divíte ? Jim vzal majetky STÁT. Z jejich pohledu byl stát ZLODĚJ. Byl to sice jiný stát, ale ten současný převzal všechny závazky těch předchozích. Nyní jim jakožto zlodějův syn všechno vrátil. Ale část si chce nechat. Tam jde prostě o princip, který se nedá omluvit tím, že základní kámen ke statku mého dědka jeho praprapradědek ukradl v cizím lomu.

  U Bladeho to chápu – mladý student, dle svých slov s nadprůměrně vysokým IQ, který nezažil budování socialismu a který se zhlíží v Koblihářovi a Neomylném, má svoji pravdu a té věří. Fajn, jeho válka. Pan Beran je ale sečtělý a troufám si říci že skutečně (ne podle svých slov a přesvědčení) inteligentní. O to víc mě mrzí jeho demagogie. S takovouto „ideologií“ bych tedy měl říci, že třeba ten můj děda byl bezohledný vykořisťovatel, který dřel pacholky z kůže a dvě děvečky přivedl do jiného stavu, z nichž jedna kvůli tomu skočila do rybníka – špína chlap – a tudíž mi samozřejmě žádná restituce nenáleží.

  Pan Beran velmi dobře ví, že církevní restituce se netýkají pouze katolické církve – která má na svědomí většinu těch staletých hříchů, co zde popisuje. Pokud tedy Hus dobrej – tak co taková českobratrská církev husitská ? Těm taky nic nevrátit ? Židovská obec ? Nebo vracet a danit jenom selektivně ?

  Proboha, cokoliv danit DODATEČNĚ je přece hovadina. To je jako kdyby vyhráli volby zelení a přišli s tím, že napaří daň na uhlí a ten kdo si ho koupil vloni, musí daň zpětně doplatit.

 16. VladimírV říká:

  Pro pana Vencu:

  O verdiktu ÚS nelze polemizovat. Vzal „restituce“ z jedné vody načisto. A dal návod na to, jak se vyhnout daním. Restituent získá zpět svůj majetek a vzápětí ho daruje jiné osobě. A darovací daň nebude muset platit. Viz šlechetný dar Římsko katolické církve Apoštolské církvi v hodnotě 1 miliardy. Tuhle záležitost mohla dle mého názoru klidně vyřešit finanční správa.

 17. Venca říká:

  Jistě. To je ale zase jiná věc. Mě šlo o podstatu sporu.

 18. Dvořák říká:

  Církevní restituce jsou prasárna a ústavní soud vedený sluníčkářským komunistou jakbysmet. A ne tlustou čáru,jak píše Venca,ale kopnout do prdele svině nenažraný,hodit jim to na hlavu a starejte se. A hlavně plaťte daně a vymyslel bych jim speciální církevní.

 19. blade říká:

  Njn. opět jeden Vendelín co potřebuje nesmyslně jiné zařazovat, obstarejte si ze šroťáku šaltrpáku a můžete si zařazovat jak je libo 🙂

  Nadační fond proti korupci vypracoval na základě získaných poznatků analýzu:
  Církevní restituce – podivnosti kolem církevních restitucí

  http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/tiskovky/tz_2013_09_10_restituce_analyza.pdf

  Úvahu v závěru (poslední dva řádky strany 51 a text strany 52) nechť si přečtou zdejší příznivci církevních restitucí či příznivci rozhodnutí ÚS. A také kapitolu 6. Kdo bude skutečně profitovat a jaké jsou zájmy politiků? 😉

  Dobrou @_@

 20. Venca říká:

  Mě se docela líbí, jak naprostá (osobně tipuju více jak dvě třetiny) většina národa odsuzuje církve a má je za bandu pedofilních nenažraných zlodějských parazitů a vymejvačů mozků.

  Proč ne – něco na tom koneckonců jistě je.

  Ale když támhle jakejsi Halík napíše, že by podle jeho názoru velký Mistr Gott neměl (už jen jakožto celoživotní ateista) mít církevní pohřeb ve svatovítské katedrále, tak se ta výše uvedená většina může zbláznit a nejraději by ho upálili na hranici.

  To mi teda osobně fakt hlava nebere :-

 21. VladimírV říká:

  Ani Havel nebyl katolík. Katedrála je symbolem státu, tedy nejen římsko katolické církve.

 22. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran prectete si toto,uz to maji presne naplanovane ,jak uz jsem psal.Od jejich hlavnich “ecologickych “ myslitelu.

  https://climateandcapitalism.com/2017/08/23/capitalism-puts-profits-first-an-ecological-society-will-serve-humanity/

 23. Venca říká:

  Zajímavé zdůvodnění…

  Pokud vím, obřad ve svatovítské katedrále nebyl pohřeb, ale byl zádušní mší. Co je na tom státního ???

 24. XXXXX říká:

  No já myslím, že jste se pomátli všichni, proč se tu hádáte kvůli takový kokotině to teda nechápu. Církvi nerozumím, ale vím, že její role se v dnešní době přežila, kdyby se jí dařilo jako v minulosti držet chátru na uzdě, pak bych její smysl viděl. Takhle vím jistě, že nemá žádný vliv a peníze co se do ní nalily nedávají smysl stejně jako jejich pozdější zdanění. Nejdřív církev okradala ty už okradené, pak pro zábavu pořádala výlety do palestiny, pak upalovala, pak byla okradena o to co sama nakradla a teď byli okradeni ti co s celou touhle hrou nemají nic společného. Po pravdě je mi buřt, jestli to ukradne církev kalousek nebo babiš. Jistý je jen to, že na mě nezbyde ani koruna. Takže je mi to u prdele.

 25. XXXXX říká:

  Když si můžou v Jihlavě na radnici dovolit koupit za svůj roční rozpočet, teda skoro roční novej stadion pro 1000 vyznavačů hokeje, tedy tech co si někdy obuli brusle, to nejsou ti co se tam chodí nasírat na šmatláky, tak mě už nic nepřekvapuje. Já bych teda chtěl střelnici. Ne tu komediantskou. Určitě by se našla tisícovka střelců co by tam chodili a nestála by třičtvrtě miliardy.

 26. XXXXX říká:

  tak mě už nic nepřekvapí

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Zeman bude hospitalizován, v nemocnici zůstane pár dní
  Včera 13:57 • Aktualizováno Včera 16:10Novinky
  Facebook
  Twitter

  Po nedávné návštěvě vojenské nemocnice ve Střešovicích, jejímž výsledkem byla informace o tom, že je zdráv, čeká prezidenta Miloše Zemana ve čtvrtek další návštěva tohoto zdravotnického zařízení. „Rekondiční pobyt“, jak Hrad hospitalizaci nazval, potrvá nejdéle do neděle.

  Na dokumerntátní foto k článku pan president určitě nevypadá jako imbecil,natož idiot,že ?

 28. zdeněk Gyc říká:

  CO…TEDY ZEJMÉNA ANONYMOVÉ JL NA -TO ?

  Gott byl hlásnou troubou okupačního režimu, vlál jako prapor, tvrdí písničkář Hutka
  On se pak rozpadl i Sovětský svaz, to je dodnes pro mě neuvěřitelné. Takový monument.

  Markéta Bidrmanová
  dnes 12:40

  Zeman je ostudná osoba, česká společnost je buranská, říká písničkář Jaroslav Hutka ve Výzvě Seznamu. (Video: Seznam.cz)
  Pro mnohé jeden ze symbolů sametové revoluce. Skladatel a písničkář Jaroslav Hutka přijal Výzvu Seznamu.
  Článek
  Do 30. výročí od sametové revoluce zbývá pár týdnů. Vzpomenete si, jak jste ty poslední týdny před 17. listopadem 1989 prožíval vy?
  Matně. Je to dávno, třicet let je dlouhá doba, to už ta paměť si začne trošku zpracovávat po svém, a protože člověk to vypráví často a někdy je ta paměť už řízena tím pozdějším vyprávěním, tak to nejsou úplně spolehlivé věci, na které si člověk vzpomíná.
  Co víte jistě?
  Jistě vím, že k tomu vedly tři akce, aniž jsem si to tehdy uvědomoval. My jsme na podzim 1988 udělali koncert v Budapešti pro československé publikum a přijeli lidi. V červnu 1989, také v Budapešti, už přijelo 500 lidí, to bylo úžasné. A začátkem listopadu to byla asi třídenní, opravdu velká akce ve Wroclawi, kterou Poláci úžasně zorganizovali. Tam byl v podstatě celý exil. Přijel tam, než byly zavřené hranice. Šlo asi o dva a půl tisíce lidí. Tehdy to bylo v divadle, takže se to tehdy povedlo spočítat.
  Ve vzduchu viselo, že to praskne.
  Já si myslím, že neviselo, že to praskne u nás. Ono to praskalo všude. V tom Maďarsku už to praskalo dlouho, v Polsku také. A tam na jevišti, to bylo úžasné, oznámil nějaký Němec, že padla Berlínská zeď. To bylo fascinující. Ale já jsem pořád, a nebyl jsem sám, nevěřil, že tady se něco stane.
  Proto jste se do České republiky, respektive Československa, vrátil až poměrně pozdě, 25. listopadu?
  To nebylo pozdě.
  Že jste nejel hned?
  Tak hned. Sedmnáctého listopadu se něco strhlo. Já jsem to zjistil večer z BBC. Bylo to úplně nejasné, tak jsem telefonoval s kamarády. Vypadalo to napínavě a nejistě, ale já jsem začal být zvědavý. Já jsem říkal: chci tam být. Tak jsem si napřed chtěl od kamaráda půjčit auto. Ten mi to vymluvil a říkal: to tě nechají na hranicích a nachladíš se, protože byla zima. Tak mě přemluvil, ať letím. A já jsem neměl peníze na letenku, to bylo tehdy drahé. On mi ji zaplatil kamarád a hned jsme volali na letiště, ale první volná letenka byla 25. listopadu, protože tehdy létalo málo letadel a bylo to obsazené asi novináři a vším.
  Vy jste hned 25. listopadu vystoupil na manifestaci Občanského fóra na Letné, to vás z letiště vezli rovnou na Letnou?
  Rovnou na Letnou. Já netušil, co je na Letné, protože pět hodin jsem se zdržel na letišti, pak mě pustili. Je několik verzí, proč mě pustili, protože jsem neměl vízum a měl jsem holandské občanství. Říkali, že se musím vrátit do Den Haagu, abych si požádal o víza. Já jsem říkal: to jste se zbláznili. A poté mě po 5 hodinách pustili. Venku na mě čekal dav lidí. Posadili mě do auta a vezli mě na Letnou. Já jsem vůbec nechápal, co myslí tou Letnou, protože tam byly ty komunistické a vojenské přehlídky.
  Listopad 1989? Bylo to naprosto neuvěřitelné
  Co vám šlo hlavou, když jste viděl ten dav?
  Řekl bych, že takový trošku zmrzlý zmatek, protože to bylo naprosto neuvěřitelné. Já jsem byl jedenáct let v exilu, vlastně jako anonym, protože člověk je cizincem, sice už jsem se tam pak cítil nějak doma, ale věděl jsem, že zůstanu cizincem…
  A najednou dav skanduje: Hutka, Hutka.
  To byl opravdu divný pocit, ani bych neřekl závratný, ale nějak divně neskutečný. Takový až nepatřičný, jako co se to člověku v životě stalo?
  Na těch dobových záběrech je vidět trošku váhání z vaší strany. To jste váhal, co zahrajete? Nebo to byla obyčejná tréma?
  Tak, byly to nějaké rozpaky z neuvěřitelnosti té situace, protože to nikdo nečekal. To nikdo nepřipravoval. Celý ten pád východního bloku, to se nějak stalo a dodnes vlastně přemýšlíme a zkoumáme, jak se to stalo. Stalo se to náhle a nikdo to nevyprovokoval. Lidé na to nečekali, žádná revoluce nebyla, prostě se to najednou stalo.
  Nevyčítal jste si v tu chvíli, že jste podlehl tlaku, že jste z Česka emigroval?
  To jsem si vyčítal tak prvních pět let, pak už ne, protože to vlastně bylo správně. Ty první léta jsem to považoval za grandiózní chybu, že jsem tím pokazil všechno, co jsem předtím udělal. Já jsem neuměl žádný jazyk. Byl to najednou dramatický vývoj, který jsem zažil poslední léta jako písničkář. Písničkář, který vlastně byl úspěšný a najednou stál proti státu, a to byla dramatická věc. A najednou jsem propadl vlastně mezi pitomce. Nerozuměl jsem ničemu a neuměl jsem se vyjádřit. Měl jsem ze dne na den pocit, že hloupnu a degeneruji. To byl nepříjemný pocit. A s tím potom přišel pocit, že jsem se blbě rozhodl, a ta absurdita, to bylo nezměnitelné, to rozhodnutí už bylo.

  Zpátky na Letnou. Ve chvíli, kdy jste zahrál tu svou písničku, řekl vám na Letné tehdy Václav Havel: Tak jsme vyhráli, protože už nešlo střílet. Cítil jste to stejně jako Havel?
  On mi tohle řekl později. Tam na Letné, když jsem dohrál, tak mi do ucha zašeptal: Jardo, to není koncert, my sundáváme vládu. Tak jako úsměvně a ironicky. To byly tak první hřejivé momenty, které jsem vlastně v tom návratu prožil, protože tam bylo všechno. Nejenže byla hrozná zima, ale to všecko bylo nepochopitelné, a najednou to ten Havel polidštil.
  Také jste si myslel, že už teď nelze střílet?
  Upřímně řečeno, o tom jsem nepřemýšlel. Protože se mi to ani nezdálo možné. Havel mi později říkal: Ty jsi nám písničkou zachránil revoluci! A já jsem říkal: Jak?
  On odpověděl: Když jsi dohrál, tak byl takový mír, že už nešlo střílet. A mám na to důkazy v trezoru.
  Já si nemyslím, že píseň může změnit politiku, ale píseň má tu možnost, když už to v lidech je, sjednotit pocit a tu radost. Myslím, že ta píseň měla až nečekaně úžasnou roli.
  Vy jste neřekl její název doteď, je to vlastně píseň Náměšť. 16. listopadu budete zpívat na Letné.
  Ano.
  Na demonstraci Milion chvilek pro demokracii. Bude to také Náměšť?
  Ano, chci tam zahrát Náměšť, protože to je píseň, která na Letnou patří. Myslím, že to je píseň, která spojuje lidi a je o svobodě.
  Milion chvilek? Neměli tušení, kdo jsem
  Patří pro tuto chvilku? Musím připomenout totiž letošní léto, kdy se konala jiná demonstrace Milionu chvilek a tam vás vlastně nechtěli.
  No…
  Právě proto, že ta píseň je příliš spjatá s rokem 1989. Smějete se, takže se vás to nedotklo?
  Ne, tady nešlo o tu píseň. Když jsem jim to nabídl, tak oni mi odpověděli, že se sejdou. Neodpověděli hned po e-mailu, že si mě tam nepřejí. Byli hrozně slušní. Asi hodinu jsme spolu mluvili a vysvětlili mi, že se mě vlastně tak trošku bojí.
  Jak to?
  Pro mě to bylo takové překvapení. Byla tam generační propast, protože oni se narodili až po Letné, a teď tady v komerci se člověk dozví, co který zpěvák dělá. Já v té komerci prostě nejsem, a když se někdo nezajímá, co dělám, i když toho dělám hodně, tak se to prostě nedozví. Oni neměli tušení, co dělám teď, že hraju a mám nové písně.
  Takže vás to nemrzelo?
  Brali mě. Bylo to překvapení, ale pak jsme se dohodli, že už to bylo oznámené, že tam nebudu hrát. Nakonec byli svolní, protože jsme zjistili, že si rozumíme, ale do té doby jsem byl pro ně ještěr z prvohor.
  Náměšť, kterou budete hrát teď, je úplně stejná? Nebo ji trošku pozměníte?
  Ne, bude stejná. Já jsem to složil v roce 1973. Vlastně to bylo v té nejtěžší době a ta píseň vyjadřovala něco úplně zásadního v té beznaději, která byla v tu chvíli na dně. A do toho se nedá sahat.
  Budete hrát i 28. října na koncertu pořádaném Pamětí národa. Nezazpívá si tam naopak třeba Jaromír Nohavica. Kvůli spolupráci s StB. Myslíte, že je to tak fér?
  To já nebudu odhadovat. Kdyby tam zpíval, tak tam nebudu zpívat já. To je jednoduché.
  Nohavica? Spolupracoval dlouhou dobu
  Vy jste si s ním vyřizoval svoje účty, například přes písničku Udavač z Těšína.
  Já jsem písničkář, on je písničkář. On mi při prvním setkání říkal, jak jsem byl vždycky jeho příkladem, pak se zjistilo, že spolupracoval. Spolupracoval dva roky a to je dlouhá doba, takže to nebylo najednou tak, že by se probral.
  Nepřišel po 30 letech čas odpustit?
  Zaprvé to nesouvisí s odpuštěním, to tak trochu záleží na něm, jak on to vezme. Pepa Streichl spolupracoval také. Byli kamarádi, vystupovali spolu, vzájemně to o sobě nevěděli a Pepa za mnou přišel, omluvil se a probrali jsme to. A pro to mám pochopení, že prostě někdo něco nezvládne.
  Pan Nohavica tento týden pokřtil knihu antiislamistického sociologa, pana Hampla. Sledujete tyto jeho kroky a máte případně pro ně nějaké vysvětlení?
  Nemůžu je nesledovat, protože se to na Facebooku vždy objeví. Je to smutné, on pak pokračuje v podstatě v té negativní úloze, kterou tehdy už tou spoluprací převzal, a už tam mezi jarem, písničku Modrá čepice, proti odborům, jsem říkal: písničkář zpívá proti odborům, jak je to možné? Teď podporoval ODS, tak jsem říkal: tak dobře, pravicový písničkář, ale je to zvláštní…
  Vy jste podporoval Zelené. Dokonce za ně kandidoval.
  Ano.
  Hlásná trouba Gott
  Pojďme od Jaromíra Nohavici, a to ke Karlu Gottovi. Vy jste v jedné vaší písni, která se jmenuje Proč? Proč? Proč? napsal text, kdy syn se ptá: Táto, proč zpívá Karel Gott? A otec na to: Neptej se proč a natírej plot. Štve vás, že Karel Gott mohl zpívat a vy ne?
  Tahle sloka je někdy z roku 1971 nebo 1972 a vlastně mi ji navrhla moje tehdejší žena. Ona psala písničky také, takže to bylo takové vtipné. Nemůžu říct, že by mě to žralo, ale bylo to trapné, že on se stal tou hlásnou troubou okupačního režimu, který byl nepříjemný a negativní, a on vlál jako prapor a prostě všude to bylo slyšet, jak je to pozitivní.Ten režim se o něj v tomhle opíral. A tím se mnoho negativních věcí režimu skrylo.
  Vy jste mu to nezapomněl i v den státního smutku. Minulý týden, kdy jste na Facebook napsal: Takový zpěvák nakonec pro ten hnusný režim pracuje i v rakvi.
  Ano, tam.
  Není na místě trochu zdrženlivosti, v takový den?
  Bylo by dobré vzít celou tu souvislost. Jak byl celý ten odstavec.
  Bylo to dlouhé…
  Některé jednoduché věty mají obsah v tom celém textu, ale tam to začíná tím, že vlastně díky straně a vládě se stal populární. Oni mu to víceméně umožnili nebo to od něj žádali. To, že byl 20 let nevyhnutelně pořád v médiích a byl prostě pro všechny, řekl bych, ten hlavní a jediný, pro mě bylo, že způsobil takový ten Pavlovův reflex. Ti lidé si to spojili se svým mládím. Dneska, když slyší jeho hlas, tak se jim objeví ta radost toho mládí, to je normální Pavlovův reflex, ale tím pádem se jim také zdá, že ten režim tehdy nebyl hnusný, ale byl dobrý. Protože si to spojí pozitivně a v tom je ten komentář, že vlastně i v té rakvi slouží tomu režimu. Není to žádný macabre…
  I ten umíte? Řekněte, pane Hutko, co si Češi z toho listopadu 1989 vzali?
  No, jak kteří. Někteří si vzali a berou dodneška. Mají tu naději, že se to podařilo. Podařilo se to, co vypadalo, že je nezměnitelné. Ten režim byl silný a dobře zorganizovaný. Ekonomicky sice měl problémy, ale s těmi problémy díky tomu, že měl armádu a policii, tak mohl žít dál. A nic by se proti tomu neudělalo. Západ nebyl agresivní vůči Východu. To mohlo trvat a ono to padlo, takže vznikla jakási naděje, že je to možné. On se pak rozpadl i Sovětský svaz, to je dodnes pro mě neuvěřitelné. Takový monument.

 29. Venca říká:

  „Na dokumerntátní foto k článku pan president určitě nevypadá jako imbecil,natož idiot,že ?“

  Nic ve zlém, pane architekte – ale příkladně vaše profilové foto tady na blogu taky není úplně etalon Apollóna studujícího Harvard…

 30. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  ve své nepřetržité adoraci pana Václava Havla jste ho zařadil i do branže architektů rozvoje společnosti. To samé si samozřejmě zaslouží i pan Karel Gott. Všiml jste si, jak se většina lidí v naší zemi zachovala po jeho skonu? Nic strojeného, on totiž svým zpěvem společnost skutečně spojoval.

  Že by to byl zrovna pan Hutka, co má patent na objektivní hodnocení pozice pana Gotta? Trochu žlučovité, ale na pohřeb se státními poctami by to mohlo stačit. Farizejství naší politické scény totiž nezná hranic.

  Pozor, pan prezident Zeman se nachází v rehabilitačním středisku! Že by svitla malá naděje, jak si přejí někteří jeho kati? Kolik otčenášů postačí?

  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 31. Svatopluk Beran říká:

  S takovouto „ideologií“ bych tedy měl říci, že třeba ten můj děda byl bezohledný vykořisťovatel, který dřel pacholky z kůže a dvě děvečky přivedl do jiného stavu, z nichž jedna kvůli tomu skočila do rybníka – špína chlap – a tudíž mi samozřejmě žádná restituce nenáleží.

  Václave nevšiml jsem si že kromě pojmu ,,zešílení církve,, jsem uváděl nějaké její konkrétní přešlapy. Napsal jsem že ke PRÁVU VLASTNIT MAJETEK PŘIŠLA ČESKÁ CÍRKEV PUČEM, a o to já opírám svůj pohled o právo české církve vlastnit movitý majetek a bezzemky. To je o tom že tvůj dědeček připravil plánovaným podvodem souseda o majetek a ne o tom že s tím podvodem přeřízl i služku. Stále si myslím že je to lehce pochopitelné. Je to o tom že podvodem přišel k majetku tak když mu byl ten majetek zpětně odebrán tak je NESMYSL aby za majetek který ukradl dostal ještě zaplaceno. Chápeš to? To není přeci žádná demagogie to je HISTORICKÁ SKUTEČNOST. Že se o tom takhle nemluví a český demokratický Ústavní Soud to takhle nesmí vidět je ta hrůza dnešní naší SVOBODY-NESVOBODY. Já svůj názor mohu sice orálně bez úhony přednést, ale slovy xxxxxx je to stejně na HOVNO, protože úhel pohledu je daný západní transatlantickou PR, ne historicky skutečně proběhlými událostmi. A vlastně by to mělo být celé naopak, církev a její sponzoři kteří těm nesmyslům o jediném stvořiteli věří, by měla odvádět státu poplatky za historickou krádež na začátku 13 století. Císař Josef II, Masaryk a komunisti jen rovnali majetkové právo. Komunisti by samozřejmě měli nést odpovědnost utrpení církevních osob v době jejich čtyřicetileté vlády, stejně tak jako církev za utrpení lidí během její tisícileté občanské perzekuci.

 32. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher možná že to mají sepsané, netuším jak důvěryhodný server to je, ale nic o změně inflačního systému FEDu tam nevidím a ani o tom, že když by k tomu došlo, tak je nezbytné aby to celé trvalo delší dobu, jinak se dosavadní systém zhroutí a došlo by ke kolapsu ekonomiky podložené pouze smyšlenými hodnotami emitovaných papírků a nulami s jedničkami v počítačích, jejichž hodnotě lidé hloupě věří.

 33. Svatopluk Beran říká:

  Pokud vím, obřad ve svatovítské katedrále nebyl pohřeb, ale byl zádušní mší. Co je na tom státního ???

  Já se domnívám že ta katedrála.

  A už vůbec netuším proč tam byl ten PEDOFILY KRYJÍCÍ DUKA. A vůbec nerozumím tomu, že policie má problém vyšetřovat v církvi a že si církev sama řeší svou kriminalitu či trestné činy. Ti fráterníci jsou pořád stát ve státě. Copak si nějaký sportovec nebo umělec nebo jakýkoliv občan může řešit kriminální zločiny jen ve svém oboru. Co to má znamenat? Duka by měl být přece dávno v cele předběžného zadržení a ne mávat kadidlem a zpívat u toho nesmysly.

 34. Svatopluk Beran říká:

  Proboha, cokoliv danit DODATEČNĚ je přece hovadina. To je jako kdyby vyhráli volby zelení a přišli s tím, že napaří daň na uhlí a ten kdo si ho koupil vloni, musí daň zpětně doplatit.

  Nyní jim jakožto zlodějův syn všechno vrátil.

  Václave neprotiřečíš si například v těchto dvou případech? Jednou neměnit jednou měnit. Co je pro tebe určující že jednou by to šlo a jednou ne?

  Tam jde prostě o princip, který se nedá omluvit tím, že základní kámen ke statku mého dědka jeho praprapradědek ukradl v cizím lomu.

  Oni neukradli jeden kámen v lomu, oni ukradli morální a finanční princip na stovky let a nabídli za něj nesmysly, fyzické i mentální mrzačení lidí či brzdění pokroku na téměř tisíc let.

 35. Venca říká:

  Jasně, beru a respektuju názor (a ani jsem jiný od člověka, který zde zrovinka nedávno psal, že se nesmí nic vidět černobíle, popravdě nečekal).

  Však právě o tom Dukovi píšu. Píšu o té neskutečné, na hlavu postavené schizofrenii, kdy většinová část NÁRODA trvá na tom, aby mši za Gotta sloužil dle jejího přesvědčení tlustý nenažraný prelát kryjící krádeže a pedofily – a to navíc v symbolicky nejcírkevnějším z církevních svatostánků. Jakmile někdo takovéto SVATÉ PRÁVO byť jen náznakem zpochybní, je to zrádce národa a škodná pro společnost.

  Ovšem s tím brzděním pokroku na téměř tisíc let je to pravda. Však kde už bylo před sto lety třeba takové Mongolsko, nedotčené katolickou církví a jejím mentálním mrzačením…

 36. blade říká:

  Grycz -„Na dokumerntátní foto k článku pan president určitě nevypadá jako imbecil,natož idiot,že ?“

  Časy se mění – profilfoto G-blogera = hvězda příštího pochodu Prague Pride

  Pár slov Vendelína Flašky o Češích – všichni volili komunisty, všichni jsou vychcánkové, VŠÍCHNI KRADOU …
  @_@ https://youtu.be/I744U1kXkyo

  Karel Gott – významná zahraniční ocenění:
  -3. místo na Mezinárodním festivalu v polských Sopotech za interpretaci polské lidové písně Kocour Teofil (1964)
  -9. místo a jedna z devíti Zlatých medailí festivalu za interpretaci písně Lady Carneval na 3. mezinárodním festivalu Zlatý kohout v brazilském Rio de Janeiro (v porotě zasedala za Československo Helena Vondráčková) – (1968)
  -3.místo v anketě německých novinářů o nejlepšího německy zpívajícího interpreta v SRN za rok 1968 (1969)
  -4. místo na 3. mezinárodním festivalu Olympiáda písní v Aténách s písní Hej, hej, baby (1970)
  -Zlatý mikrofon umělci, který se nejvýrazněji zasloužil o rozvoj umění v rozhlase a televizi – uděleno ve Stuttgartu, SRN (1974)
  -Čestný titul Hvězda roku, udělený britským hudebním časopisem Music Week (v témže roce stejné ocenění za Polsko získal Czeslaw Niemen a za Švédsko skupina Abba) – (1974)
  -Cena Třešňové květy za interpretaci písně Ať láska má kde kvést (1974) a Cena za vynikající umělecké vystoupení na světovém festivalu populární písně Yamaha v Tokiu (1977) – Karel Gott se představil s písní Jdi za štěstím (porota vybírala z 1 500 písní z 45 zemí světa a píseň Karla Svobody a Zdeňka Borovce se dostala do finálové čtyřicítky).
  -Karel Gott se stal podle ankety moskevského časopisu Klub a umělecká tvořivost nejpopulárnějším zahraničním zpěvákem v SSSR (před Eltonem Johnem a Cliffem Richardem) – (1977)
  -Titul Hvězda populární hudby udělený v Polsku (1977)
  -Goldene Tanzmariechen – cena udělovaná mimořádným osobnostem hospodářského, vědeckého a kulturního života v Norimberku, SRN (1977)
  -Titul Estrádní osobnost, udělený na 6. ročníku přehlídky zábavných programů Wiosna estradowa v Poznani, Polsku (1978)
  -Goldene Mütze města Kolín nad Rýnem pro nejvýznamnější kulturní osobnost roku (1978)
  -Stříbrný a Bronzový lev Radia Luxemburg za úspěch písní Babička a Das Mädchen aus Athen v rozhlasových a televizních hitparádách (1979)
  -Čestná jehlice ve zlatě za zásluhy o přátelství mezi národy, udělená Ligou přátelství NDR (1979)
  -Čestný diplom ústředního výboru Leninského komsomolu za upevňování přátelství mezi československou a sovětskou mládeží (1979)
  -V Dortmundu udělen televizní Oscar německé televize ZDF (1980)
  -První zlatá ladička – cena udělená jedné z nejpopulárnějších osobností Sárského rozhlasu a televize na galavečeru Den německých šlágrů v Saarbrückenu, SRN (tato cena byla Karlu Gottovi udělena čtyřikrát – v letech 1982, 1983, 1984 a 1995)
  -Zlatá medaile Hermanna Lönse za interpretaci německých lidových písní udělena v Mnichově, SRN (1983)
  -Zlatá harfa za interpretaci německé lidové písně udělena ve Stuttgartu, SRN (1983)
  -Anténa cti BRF (Belgického rozhlasu a televize)nejpopulárnějšímu interpretovi hitparády BRF za posledních pět let, udělená v Eupenu-Kettenisu, Belgie (1986)
  -Zlatá anténa BRF (Belgického rozhlasu a televize) za počet umístění v hitparádě BRF s písněmi Ich bin der Adler, du der Wind, Nun bist du da (Plnoletá) a Bis kein Traum mehr lebt (Jak ten proud), udělená v Eupenu-Kettenisu, Belgie (1984)
  -Stříbrná anténa BRF (Belgického rozhlasu a televize) za počet umístění v hitparádě BRF s písněmi Ich bin der Adler, du der Wind (Text k téhle písni jsem psal já) a Nun bist du da (Plnoletá) v Eupenu-Kettenisu, Belgie (1983)
  -Ocenění Zlatá podkova od Karnevals-Clubu ve Stuttgartu (1989)
  -Řád přátelství národů prezídia Nejvyššího sovětu SSSR za aktivní podíl na rozvoji a upevňování přátelství a spolupráce mezi lidem Sovětského svazu a Československa (září 1989) – řád Karel Gott převzal až v květnu roku 1997 z rukou ruského velvyslance v České republice Nikolaje Rjabova na ruském velvyslanectví v Praze
  -Der Stier den Hohensalzburg – prestižní rakouské vyznamenání, které je každoročně udělováno nejvýznačnějším osobnostem společenského, politického, kulturního a sportovního života (1991)
  -Zlatý mikrofon pro Gala hvězdu roku 1991 v německém Böblingenu (1991)
  -Odhalení voskové figuriny Karla Gotta, Elvise Presleyho a Jimiho Hendrixe v Muzeu voskových figurín v Berlíně (1991)
  -Německá rozhlasová stanice RPR udělila Karlu Gottovi Cenu pro nejúspěšnějšího zahraničního umělce (2002)
  -Karel Gott převzal v Lipsku významnou německou mediální cenu Goldene Henne, a to za celoživotní dílo (2017)

 37. blade říká:

  Vendelín Havel – sametová lež 😉
  https://youtu.be/iCOFp_Jt1S8

 38. blade říká:

  🙂 Otázka pro Grétu – Dochází k ohřívání Země nebo se Země vrací k normálu?

  Příčiny klimatické změny:

  o dlouhodobé změny (miliony let):
   terestrické příčiny – změny v uspořádání kontinentů, srážky kontinentů, orogeneze,
  vulkanická zima (časový úsek závisí na velikosti)
   extrateresterické příčiny – změny v množství vyzařované sluneční energie, impaktní
  zima (časový úsek závisí na velikosti)

  o střednědobé změny (desetitisíce let):
   terestrické příčiny – změny v rychlosti rozpínání středooceánských hřbetů
   extraterestrické příčiny – časoprostorové variace v příjmu sluneční energie – Milankovičovy cykly

  o krátkodobé změny (stovky až tisíce let):
   terestrické příčiny – vulkanismus (modifikace albeda atmosféry či vliv na stabilitu
  ledovce)
   extrateresterické příčiny – sluneční cykly
   oceánský výměník
  Dalšími uvažovanými příčinami mohou být CFC či bakterie v atmosféře.

  Milankovičovy cykly jsou skutečnými, opakujícími se událostmi, vyvolanými vlivem oběhu Země, projevující se množstvím dopadající sluneční energie na zemský povrch. Žádný jiný stratigrafický cyklus se nevyznačuje takovou pravidelností opakování.

  Termální stav na povrchu Země je v podstatě výsledkem rozdílu mezi termálním příkonem ze Slunce a výdajovým tepelným tokem (tepelným vyzařováním do vesmírného prostoru), když obvykle jeden z činitelů převyšuje druhý. Množství tepla zachycovaného Zemí závisí na několika činitelích. Jedním je odrazivost zemského povrchu pro sluneční záření – zemské albedo – které je různé podle povahy povrchu. Povrch kontinentů (bez sněhové pokrývky) odráží 5 až 30 % dopadajícího tepelného slunečního záření a má vyšší albedo než mořská hladina (odráží 2 až 10 %). Čím větší byl povrch moří v té části zemského povrchu, která je Sluncem efektivně ozařována (což je rovníkový pás do 40o jižní a severní zeměpisné šířky), tím méně tepla se do vesmíru odráželo. Čím větší množství kontinentů se nakupilo v ekvatoriální oblasti, tím byla tepelná bilance Země ovlivněna nepříznivěji a naopak.

  V dobách, kdy systém oceán – atmosféra přijímal více tepla než vydával, docházelo k celkovému oteplení zemského klimatu – docházelo k expanzi teplých zón na úkor chladných polárních oblastí. V tropech průměrná teplota příliš nestoupla, ale v polárních prudce s důsledkem tání. Oteplením v polárních oblastech se silně snížil zemský teplotní gradient (rozdíl teploty mezi póly a rovníkem). Byl-li teplotní gradient nižší, klesala intenzita větrů a mořských proudů. Povrchové proudy mohly být tak slabé, že nebyly schopné vytlačovat hlubinnou oceánskou vodu. Ve stagnující vodě klesal obsah kyslíku (euxinická období). Při opačném klimatu (když ledovcové čepice dosahovaly až k moři) chladná okysličená voda proudila od pólů do ekvatoriální zóny.

  Pangea:
  https://d36tnp772eyphs.cloudfront.net/blogs/1/2017/04/10.-pangea_politik.jpg

 39. blade říká:

  Povinná četba pro Greťáky 🙂

  https://www.idnes.cz/technet/veda/dr-george-jiri-kukla-cesky-geochemik.A140602_163303_veda_kuz

 40. Jan P říká:

  Není křesťan jako křesťan…
  Lze autora článku pravděpodobně zástupce některé křesťanské církve vinit za církevní megatunel („reformní“ prasárny Kalouskových vlád )?
  Některé církve na drsnější formě kapitalismu vlastně parazitují.Podstatu problémů neřeší(…) Na člověka v nouzi vytvářejí tlak, aby z něj udělali věřícího.Jde jim o duši, o její přivlastnění si.O to usiluje na blozích JL taky Ján Lauko.Autor mimo jiné sdílí konspirační teorie o židovsko-muslimském spiknutí proti křesťanství a propaguje panslavismus.
  Ne,že by se mi zrovna jeho článek (Na ekologické téma trochu jinak) líbil. Jako téma to vítám.
  Při čtení článku jsem si nakonec oddychl.Nepíše nic o tom, že CO2 do vzduchu vypouští George Soros, aby mohl vybudovat klimatologickou diktaturu a vozit uprchlíky do Evropy…

  Bladovi bych zase já doporučoval se chodit doučovat s Václavem Klausem ml.,aby příště netvrdil nesmysly.
  V pořadu ,,Máte slovo“ prohlásil,že mezi lety 1988-2008 nestoupla hladina oceánu ,,ani o milimetr“.
  #klimatickakrize #vkml #doučování #FridaysForFuture

 41. blade říká:

  Kde se toulá doba ledová? 🙂

  Celé věci se na zoubek podívali tři němečtí klimatologové. Porovnali dnešní dobu meziledovou s nejpodobnějšími obdobími v minulosti a pomocí nabitých poznatků kalibrovali svůj pokročilý počítačový model vývoje klimatu. Došli k závěru, že i bez přispění lidí by byla současná doba meziledová neobvykle dlouhá. Sešlo se hned několik příhodných podmínek – vlivy Milankovičových cyklů se mezi sebou do značné míry kompenzují a přirozené koncentrace oxidu uhličitého jsou spíše vyšší. Pokud by se lišily jen o sedminu, ledovce by dávno pokrývaly značné části severní polokoule.

  Takhle ovšem doba ledová nepřijde přinejmenším několik desítek tisíc let. Přispěním člověka se tento termín posouvá ještě dál do budoucnosti – pokud neustane s vypouštěním skleníkových plynů, doba ledová pravděpodobně nepřijde ještě sto tisíc let.

  Zůstává otázkou, zda máme jen štěstí, nebo jsme se o prodloužení příznivých podmínek nějak sami zasloužili. Těžko říct. Lidstvo pravděpodobně ovlivňuje planetární ekosystém tisíce let. Stále ovšem není jasné, jak významné byly jeho zásahy před příchodem průmyslové revoluce. Za mimořádnou délku současné doby meziledové tak nejspíše může souhra řady faktorů, mezi nimiž hraje lidstvo nezanedbatelnou roli. Podmínky pozemského klimatu se měnilo, mění a budou měnit a lidské zásahy nemusí být vždy negativní.
  https://nedd.tiscali.cz/kde-se-toula-nova-doba-ledova-tak-trochu-v-tom-ma-prsty-clovek-270993

  CTRL+C+V:
  Na Gretu se nabalí tisíce dětí ze středních škol včetně českých a začnou stávkovat. V Česku se přidají desítky vědců a uměleckých a kulturních institucí…

  Klimatolog Ladislav Metelka si všiml, že Gretino dětské hnutí je založeno na odborném omylu. „Máme posledních 12 let na to, abychom dokázali přejít k udržitelnému způsobu fungování globální společnosti a odvrátili tak nevratné poškození ekosytému,“ píšou záškoláci ve svém prohlášení a odvolávají se přitom na loňskou zprávu Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC).

  Metelka činnost panelu důvěrně zná – od června 2009 do dubna 2014 byl za Českou republiku jeho členem. Ví tedy, že loňská zpráva IPCC žádné takové tvrzení neobsahuje. Jinými slovy: tisíce studentů dnes demonstrují jen proto, že si špatně přečetli psaný text. Vědci, kteří se k nim přidali, jsou za hlupáky.

  Pro srovnání si představme, že by to bylo naopak. Klimaskeptici by vytáhli mentálně postiženého středoškoláka, který by umanutě opakoval, že se neotepluje, skleníkové plyny nejsou žádný problém a se světem je všechno v nejlepším pořádku. Ekologičtí aktivisté by okamžitě začali křičet, že klimaskeptici k šíření své propagandy cynicky zneužívají děti. Když se ale úplně stejně hanebně chovají ekologisté, je zřejmě všechno v pořádku.

  K dovršení všeobecného nesmyslu byla Greta Thunbergová navržena na Nobelovu cenu míru. Myslet, že je k tomu třeba celoživotní humanistické dílo, zachraňování lidských životů nebo zabránění válce? Vůbec ne.

  Mentálně postižená šestnáctiletá dívka tedy bude v dobré společnosti. Ti, kteří se za ni schovávají, by se ale měli propadnout hanbou. 😉

 42. blade říká:

  Demokracie dle EU 🙁
  https://youtu.be/IjNkuukVleY

 43. Svatopluk Beran říká:

  Václave já výrok Ústavního Soudu musím respektovat a také respektuji, ale nesouhlasím s ním a zdůvodňuji zde proč, to je tak asi všechno co samozřejmě mohu dělat. Určitě proti tomu nepovedu ozbrojený odboj. V žádném případě nezpochybňuji že katolická církev vybudovala západní civilizaci a to především nemožností lehce a jednoduše skončit v rodinném životě, protože už mě to z jednou ženou nebo z jedním mužem nebaví. Což podle mne potká většinu občanů společnosti. A v tom udělala církev jasnou a nepřekročitelnou hranici. Vybudování civilizace však podle mne neopravňuje církev k ospravedlňování hromadění majetku, to co prováděla mohla vytvářet i jenom jako nájemce léna a možná by pak v tom nebylo tolik krve a zastavení astronomického, technického či lékařského pokroku. To co provedl Kalousek Ústavní Soud a spol. byla ZLODĚJNA neskutečná, čímž byli bezdůvodně zatíženi navýšenými daněmi na několik desetiletí naše děti a vnoučata, která s komunisty a církví neměli a ani nebudou mít v budoucnosti nic společného. Daně pro něco, co už nemá žádný ekonomický přínos pro moderní společnost je těžko přijatelné záležitost. Morálně se dnešní církev určitě hodně zlepšila oproti minulosti, (to je ale hlavně proto, že už církev nemá moc, od které ji oddělila mladá nastupující buržoazie na začátku 18 století, jíž byla dogmata církve zcela na překážku při startování kapitalismu). Dnes už je církev pouhým přežitkem. Morální hodnoty si musí budovat sama moderní společnost a to například ve školních zařízeních a ne nějaký jediný neexistující na nebesích a ukradené prostředky směny nastupující generace, která nemá vůbec mumlání u kadidla potřebu poslouchat. Mongolská společnost toho skutečně moc nevytvořila, ale hned vedlejší kultura, pro nás vizuálně stejná, se dostala ve stejné době vlády církve v západních oblastech Euroasijského kontinentu dál, než církev katolická. Podle mne zásluhu na úletu Evropy nad Čínou je právě prohra církve s nástupem buržoazie, k něčemuž podobnému v Číně vůbec nedošlo.

 44. Svatopluk Beran říká:

  a to navíc v symbolicky nejcírkevnějším z církevních svatostánků.
  .
  .
  pokud vím, obřad ve svatovítské katedrále nebyl pohřeb, ale byl zádušní mší. Co je na tom státního ???

  Já se domnívám že ta katedrála.
  .
  .
  Spory o katedrálu ukončila 24. května 2010 dohoda mezi nově ustanoveným pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a prezidentem Václavem Klausem. Obě strany v textu dohody vyjádřily svou vůli nepokračovat v dalších soudních sporech a byla ustanovena rada, jejímiž členy jsou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů a která má koordinovat společné užívání a správu katedrály. Chrám tak zůstal ve vlastnictví státu.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha

 45. Svatopluk Beran říká:

  https://www.csfd.cz/film/232233-katedrala-o-trech-dejstvich/komentare/

 46. Jan P říká:

  Už jsem si zvykl, že pod články o klimatické nouzi na české internetové diskuzi a sociálních sítích trollí stále ta stejná skupinka různých popíračů, ultralibertariánů, anarchokapitalistů apod.
  Internetový diskutér blade si myslíte, že nás zachrání doba ledová. Trapné ignorantství.
  Prosím o zdroj,“klimatolog Ladislav Metelka si všiml, že Gretino dětské hnutí je založeno na odborném omylu.“
  Mezinárodní expertní panel OSN ke klimatické změně, který konstatuje mezinárodní vědecký konsenzus, za který se staví 97 % klimatologů a klimatoložek =(…) extremismus Greta Thunberg.Tak určitě.
  Že spalování fosilních zdrojů množství CO² v atmosféře zvyšuje je vědecky fakt.
  Wikipedia:Vědecký konsenzus v otázce změny klimatu je shodou vědců v oblasti klimatu, pokud jde o míru globálního oteplování , jeho pravděpodobné příčiny a pravděpodobné důsledky. V současné době existuje silný vědecký konsenzus , že Země se otepluje a že toto oteplování je způsobeno hlavně lidskou činností. Tento konsenzus je podporován různými studiemi názorů vědců a stanovisky vědeckých organizací, z nichž mnohé výslovně souhlasí se souhrnnými zprávami Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).
  Že konsenzus existuje najdeme na většině seriózních webech zabývajících se klimatem. Třeba na webu NASA.

  „Málokdo na světě je vystaven tak masivní nenávisti jako šestnáctiletá Greta Thunbergová. Zdá se, že mnozí udělají prakticky cokoli, aby poselství švédské školačky nemuseli vzít vážně,“ píše publicista Adam Borzič.
  8. říjen 2019/vltava.rozhlas.cz/Adam Borzič: Prorocké dítě a odcházející věk – mýtus naší doby

 47. Svatopluk Beran říká:

  V žádném případě nezpochybňuji že katolická církev vybudovala západní civilizaci a to především nemožností lehce a jednoduše ukončit rozvodem rodinný život, protože už mě to s jednou ženou nebo s jedním mužem nebaví. Což ale podle mne potká většinu občanů v jejich životě. V tom udělala církev jasnou a nepřekročitelnou hranici. Vybudování civilizace však podle mne neopravňuje církev k ospravedlňování hromadění majetku. To co prováděla mohla vytvářet i jenom jako vlastník – LÉNA – a možná by pak v tom nebylo ani tolik krve či brzdění astronomického, technického nebo lékařského pokroku.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Léno

 48. blade říká:

  Kde vídí ten Jan P. napsáno, že nás nyní zachrání nějaká doba ledová? Jste bez prominutí slepejš jak patrona nebo příspěvky čtete hala bala 🙂

  Speciálně pro pohádkáře Jana P. znovu – ….. Takhle ovšem doba ledová NEPŘIJDE přinejmenším několik desítek tisíc let. Přispěním člověka se tent.o termín posouvá ještě dál do budoucnosti – pokud neustane s vypouštěním skleníkových plynů, doba ledová pravděpodobně NEPŘIJDE ještě sto tisíc let. …..

  Podmínky pozemského klimatu se měnily, mění a budou měnit a lidské zásahy nemusí být vždy negativní, Greto! 🙂 Metelky zdroj tu je – „Klimatické záškoláctví: Ekologisté cynicky zneužívají mentálně postiženou dívku“ – hledej šmudlo 😉

  Tohle je zajímavější než nějaká Greta s klimazměnou:
  Přímý přenos z Barky – demokracie podle EU – https://www.youtube.com/watch?v=f2-87qWBGNI
  (lze přehrát i zpětně)

 49. Venca říká:

  No ten váš první dnešní příspěvek už mi pane Berane zní mnohem líp a určitě je na něm hodně pravdivého a podepsatelného 🙂

  Jak jsem psal – jsem ateista, církev neuznávám a v žádném případě jí nedělám advokáta. Já bych to ale prostě nebral černobíle. Samozřejmě že církev byla ve své podstatě „zločinná organizace“ a že má na svědomí ne tisíce, ale jistě minimálně miliony životů. Vládnoucím třídám všech dob se ale náramně hodila a taky proto tak prorostla do establishmentu – dokázala totiž v rámci možností držet ovečky na uzdě a v bázni před ohni pekelnými.

  Osobně nevěřím na demokracii (ve slovním smyslu toho slova). Kdyby si dělný lid mohl dělat co by chtěl, vznikla by totální anarchie. Narozdíl od pana Jana P nevěřím na to, že lidé jsou schopni nějaké seberegulace a ohleduplnosti. Takových je jen malé procento. Když se nebude měřit rychlost a alkohol, polovina lidí bude jezdit nalitá a 150. Když se v supermarketu zhasne a uteče ochranka, nedělám si iluze, že nakupující spořádaně dají věci zpět do regálů, nebo že na kasu vyskládají peníze za svůj nákup.

  Ve své době určitě církev nějaká pozitiva měla. Ono (jistě dosti farizejsky uplatňované) desatero nebylo od věci. Řeklo lidem, že by se nemělo moc krást, moc zabíjet a moc špásovat mezi příbuznými. Peklo i nebe bylo velmi dobře marketingově prodáno a proto věřím, že velká část lidí z toho měla vítr a snažila se tedy jakž takž to desatero dodržovat.

  (k dokonalosti to pak bylo dovedeno dobovými emisními povolenkami – tedy odpustky. To byl z mého pohledu ekonoma naprosto famózní nápad. Však taky se dochovaly dodneška i u ateistů, byť už tedy nejsou veřejně propagované. Například kdysi prezidentský pardon pro pana Kratochvíla 🙂 )

  Taky ovšem vidím ještě jednu pozitivní roli církve – kterou si málokdo uvědomuje. Plnila dřív taky mnohdy roli psychiatra. Lidi tenkrát neznali vesmír, nevěděli že duše je hovadina a v těle nic takového není. Celkem ochotně tedy věřili na ráj, na nebesa a na posmrtný život. Byl to pro ně lék na deprese a na to, aby se nezbláznili při myšlenkách typu „co bylo předtím“ a „co bude pak“. Dneska si zobnete pár Lexaurinů a je na čas dobře. Věřím že mnoha lidem určitě jejich víra psychicky pomáhala (a pomáhá). Jestli někomu pomohl třeba fašismus, to si úplně nejsem jistý.

  To jen tak pro vyváženost…

 50. Svatopluk Beran říká:

  Václave jsem přesvědčen že to byla velice plodná diskuze a chtěl bych věřit že nejen pro nás. Mír do příští takové války. 🙂

 51. blade říká:

  Konečně někdo rozumný, který porazil Gretu u sousedů 😉
  http://jdem.cz/ffdpj5

  _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  ___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
  ______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
  ____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
  __¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
  _¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
  _¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
  _¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
  _¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
  _¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
  ___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´“`´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
  ____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
  _____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
  _______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________

 52. Jan P říká:

  Slyšel jsem, že Greta Thunberg je jenom opačný extrém psychopatů, kteří odmítají o klimatické krizi vůbec mluvit. Ano. A v extrémní situaci přesně takový extrém potřebujeme.

  K Vencovi

  Píšete:“Narozdíl od pana Jana P nevěřím na to, že lidé jsou schopni nějaké seberegulace a ohleduplnosti.“
  Lidi jsou zvláštní. Na jednu stranou jsou posedlí individualitou, na druhou nesnášejí odlišnost.
  Liberál je člověk, který si myslí, že svět bez pravidel je lepší svět, a vůbec mu nedochází, že absence zákonů neznamená absenci pravidel, ale pravidla podle většího klacku. Který se ovšem nepozná jinak, než ve rvačce. Takže liberál chce vlastně svět, kde se pořád všichni rvou.Nenechte se paralyzovat individuální odpovědností, když je problém SYSTÉMOVÝ.Liberalismus je paradigma, které převádí systémový problém na individuální volbu.Bitva za demokracii a spravedlnost je navlas totéž, co bitva proti kolapsu životního prostředí.

 53. blade říká:

  Pan soudce ÚS Jirsa neopomněl krátce sdělit, že tato „cirkevní daň“ není uvalena v době mimořádné události či krize. Tak tedy nezbývá počkat na tu mimořádnou událost či krizi a podat ten návrh na „církevní daň“
  znovu 🙂

 54. Dvořák říká:

  Venco,a neměl právě ten vyžranej Duka říct ne,žádný církevní obřad nebude,nebyl to správný křesťan. Ale nějaký ty plusový body pro církev se vždycky hodí.

  A k tématu blogu. Mě připadá diskuze s ekologickými aktivisty zbytečná. Oni jsou jak svatá inkvizice,ukázat,obvinit,upálit a „zpátky na stromy“.

 55. franta pulpytel říká:

  Xtyle můžeš, mě vysvětlit,koho myslíš tou chátrou? Venco podle Vás kdyby si vládl dělnýlid, tak by zde nastal chaos? Marx napsal o moralním poslání náboženství,že nato mělo 1800let, aby úkázalo své kvality

 56. Jan P říká:

  Pane Dvořáku,co se týče církevních restitucí,tak s vámi souhlasím:-)
  Vy máte nějakou špatnou zkušenost z diskuze o klimatické krizi ekologickými aktivisty ?
  Snad ne, s pořadu ,,Máte slovo“ na ČT ,kde dostal Václav Klaus ml. tvrdou lekci od studenta gymnázia ?

  Franto,dobrá otázka a správný připomenutí.
  Vzpomněl jsem si na citát belgického spisovatele Raoula Vaneigema:
  První lží je, že práce je užitečná a nezbytná a že je v zájmu každého, aby pracoval. Druhou lží je povídačka, která má dělníky přesvědčit, že ze sebe nikdy nedokážou setřást námezdní otroctví a práci…“

 57. XXXXX říká:

  pytlíčku nám nějak reagovat?

 58. Dvořák říká:

  Jane,a vy myslíte,že s debilem,kterýmu je milejší křeček nebo brouček,než zdraví desetitisíců lidí,je možný jednat? Naše civilizace někam dospěla a opravdu se nemůžeme vracet do pravěku a i v ekologii je potřeba najít kompromis. A to s aktivistama rozhodně nejde. Ten díl s Jílkovou jsem neviděl,tak nemůžu sloužit,ale moje žena se taky vždycky rozjede a pravdu má ona,jenom ona. Tak mlčím no 😀

 59. Venca říká:

  To Dvořák – no však právě. Duka to samozřejmě měl odmítnout. Já psal přece o tom, že Halík se proti tomu ozval, ale okamžitě byl označenej za haj…zla, kterej nechce národnímu a zasloužilýmu ateistovi dopřát církevní pohřeb.

  To je jedno, Mistr už odpočívá v pokoji víc jak týden, takže pro média už jako by neexistoval. Ještě tak jedině jestli se snad strhnou nějaké tahanice o dědictví, autorská práva a podobně. Ale jinak – vstříc novým slavným úmrtím…

 60. Dvořák říká:

  No jo,ale Halík taky není zrovna ten správnej,který by měl připomínat něčí minulost. A tuším,že třeba Havel to taky s tím bohem neměl nejak valný. A…

 61. franta pulpytel říká:

  Xtyle rád bych

 62. XXXXX říká:

  Halík no to je vzor čehokoli.
  pytle tak jo. Číst umíš? Použij slovník.

 63. fotrák říká:

  Zajímavé názory, jen jsem nějak nepochopil, co má tato diskuse společného s jádrem článku pana Lauka. Tedy vyjma p. architekta s jeho universálním příspěvkem.

 64. blade říká:

  Greténi v londýnském metru po výzvě Greténky, že musí být pravidla porušována 🙂
  https://youtu.be/9P1UXYS6Bmg

 65. blade říká:

  >>>STOP KRONO<<<

  Obyvatelé Mielce (PL) znovu protestovali (4/2019) proti Kronospanu. Tentokrát se rozhodli blokovat závod na tři dny, je podle nich jedovatý vzduch ve městě a okolí.

  https://www.radiomaryja.pl/informacje/mielec-kolejny-protest-mieszkancow-przeciwko-firmie-kronospan/
  (použij překladač)

 66. jihlavák říká:

  :-))))))))))

  http://www.jihlavske-listy.cz/clanek29454-kronospan-davame-drevu-novy-zivot-setrime-tak-nase-lesy-i-zivotni-prostredi.html

 67. Jan P říká:

  Pane Dvořáku,rozumím.Měl jste na mysli ekology a ochránce přírody.kteří podle vás kvůli nějakým hrabošům a broučkům nesmyslně blokují klíčovou výstavbu dopravní infrastruktury.Jenže oni tyhle pro vás neužiteční křečkové a broučci jsou pro zdravé životní prostředí rovněž důležití. Ono to má svoje odborný opodstatnění.Neděje se to kvůli tomu,jak se mylně domníváte,že se někomu strašně v přírodě líbí křeček nebo brouček. Jinými slovy,bez zdravé přírody a krajiny nemůže být ani zdraví lidí.
  „Naše civilizace někam dospěla a opravdu se nemůžeme vracet do pravěku “
  Do pravěku nás nedostávají ochránci přírody nebo aktivisté klimatického hnutí,ale fosilní průmysl,nevědomost,ignorace a konzumní společnost…

 68. Jan P říká:

  Dobré zprávy.

  Švýcarsko odvolilo

  Změna klimatu byla nejdůležitějším tématem voleb.

  Největší růst zaznamenaly dvě strany zelených (+5 a +3 procenta), největší pokles patří nejsilnější SVP, kde bylo relativně dost „klimapopíračů“.

  V Portugalsku povládnou opět socialisté, představili nový kabinet

 69. XXXXX říká:

  A tak pro zdraví všech okolo budou jezdit tisíce aut skrz obce. A není to jen o emisích CO ke kterjem jste se dostali nejdál ve svým zeleným vzdělání, hluk obrus kol a vozovky, prach, světelný smog a samotné riziko havárie. Přesto blb s křečkem vítězí. Hele ty zelenej magore zase vyvynuli novou baterku je 6x účinnější než litovka měl bys jít máchat praporem spravedlnosti.

 70. XXXXX říká:

  to je už 150tej objev nový baterky, za posledních dvacet let. A co furt hovno křeček v noční košili. Jo. Dvě dávky.

 71. Jan P říká:

  5 x,nebuď směšný.Nové silnice neřeší zácpy.Budoucnost je vždy v MHD a vlacích.

 72. XXXXX říká:

  jo tak ty seš dobře trefenej

 73. blade říká:

  Mohou za oteplení lidé, nebo politici? 🙂

  Klimatická hysterie pokračuje a přichází nová „zelená“ totalita. Zastupitelé za dánskou „zelenou“ stranu Alternativa chtějí, aby z jídelníčků pečovatelských center, školek a škol v Kodani zmizelo červené maso… Když to tak půjde dál, po zákazu masa, zákazu aut a létání nám příště ekologičtí fanatici zakáží dýchat, protože člověk přece při dýchání spotřebovává kyslík a produkuje CO2…

  V Británii dokonce kvůli propagandě kolem globálního oteplování mají děti psychické problémy a jsou k smrti vyděšeny… Boj proti CO2 stojí miliardy a miliardy a likviduje ekonomiku i lidské životy.
  V srpnu kandidát amerických Demokratů na prezidenta Bernie Sanders (78) zase oznámil, že určitě zváží „daň z masa“, která pomůže v boji proti změně klimatu.

  Podle odborníků na environmentální psychologii děti v současnosti čelí neustálým obavám o budoucnost planety. Psychologové zaznamenali rostoucí počet dětí a teenagerů, kteří musí užívat léky na snížení emočního stresu způsobeného strachem, že lidstvo vyhyne v důsledku ekologické apokalypsy a změny klimatu.

  „Rodiče říkají dětem a teenagerům, že klimatické změny povedou k vyhynutí lidstva. Děti poté skončí v péči odborníků, kterých se nejčastěji ptají na to, jestli má vůbec smysl jít studovat na univerzitu nebo se učit na zkoušky, když stejně všichni zemřeme,“ popisuje Hickmanová pro list Newsweek. To je už opravdu zrůdné!

  Opatření německé vlády pro boj proti CO2 ztíží život německým občanům. Zavede se se zpoplatnění oxidu uhličitého vyprodukovaného v oblastech dopravy a bydlení. Systém národních emisních povolenek se bude rozbíhat postupně od roku 2021, plně funkční – i když stále ještě s omezením minimální a maximální ceny – má být od roku 2026. Zpoplatnění CO2 povede ke zvyšování cen benzínu, nafty, zemního plynu i topných olejů…

  Německá vláda podporuje i elektromobily. Německá automobilka BMW hodlá do roku 2022 zrušit pět až šest tisíc pracovních míst, převážně ve své mnichovské centrále, aby mohla financovat vývoj elektromobilů…V BMW se v současnosti uskutečňuje plán, který má firmě pomoci uspořit 12 miliard eur (necelých 311 miliard Kč). To by mělo umožnit financování vývoje a uvedení na trh 25 elektrifikovaných modelů. Takže lidé přijdou kvůli elektromobilům o práci…

  Smysl má racionální ochrana životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo ještě tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Země totiž prochází pravidelnými změnami teploty, kdy jednotlivé periody tepla a zimy trvají celá staletí, nebo dokonce tisíciletí. Proto je docela dobře možné, že právě v dnešní době dochází k přirozenému výkyvu teploty směrem nahoru, jako tomu bylo již v historických dobách.

  Nejznámější takovou teplou periodou je období středověku: v té době Vikingové osídlili „zelený ostrov“, Grónsko, a pásli na zdejších lukách dobytek. Tepleji bylo i ve střední Evropě.

  Za Karla IV. se na území dnešního Německa a Čech úspěšně zakládaly vinice na místech, kde by to dnes asi nikoho ani nenapadlo. Mimochodem z této doby zřejmě pochází i pranostika o štírech, kteří vylézají na svatého Jiří. 😉

  _______________$$$$$
  ______________$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$_____$_$_$
  _______________$$$$$$$____$$$$$$
  ________________$$$$$$$____$$$
  ________$__$_$____$$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$___$$$$$$$$$$
  __________$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
  _________________$$$$___$$$$$______$$$$
  _________________$$$_____$$$$$____$_$_ $
  _______________$$$$_______$$$$
  _______________$_$_$_____$$$$
  __________________________$$$$
  _____________$$$$$$_______$$$$
  ___________$$______$$_____$$$$
  __________$$$______$$_____$$$
  ___________$$_____$______$$$
  ____________$$__________$$$
  ______________$$$___$$$$$
  ________________$$$$$

 74. blade říká:

  Po předchozím delším příspěvku jeden na odlehčení 🙂

  Píše se rok 2063 a Trump už je dávno mrtev. Ale je zvědavý. Prosí Sv. Petra, jestli by se nemohl dostat alespoň na chvíli na zem, aby se podíval, jak to tam bez něj vypadá. Sv. Petr mu dá 12 hodin.
  Lup a Trump je v New Yorku. Zajde do knajpy a dá si whisky.
  „Hm, dobrá. Lepší, než za mě. Mají se tu dobře.“
  A tak se ptá barmana:
  „Jak to vypadá na Blízkém východě?“
  „Ten už je konečně klidný a je náš.“
  “ A co Afrika?“
  „Taky naše.“
  „A jak to vypadá v Evropě?“
  „Naše.“
  „A co Čína? Nemele se to tam?“
  „Tam je klid, je naše.“
  „Tak to je paráda, jdu se podívat do města. Platím.“
  „Deset rublů.“

  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▒▒▒▒▒▒ █▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

 75. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran tady je ten vas consensus na to Global warming a nebo jak se to muselo prejmenovat na Climate Change.
  .Zde jsou vedci je jich uz pres tricet jedna tisic co si vykladaji fakta jinac nez VAS concensus.Jsou tam jejich jmena , tituly a vzdelani.
  petitionproject.org/
  Asi pred mesicem ,kdyz vase vzdelana Greta byla ve Spojenych Narodech,500 vedcu tam poslalo dopis kde vyjadruji svou opozice ke Global Warming.I kdyz to bylo radne doruceno a dano vsem velkym mediim,nikde to nebylo publikovano.
  studentnewsdaily.com/example-of-media-bias/500-experts-sign-letter-to-un-on-climate-change/
  Zase je vse dolozeno jmennym seznamem.
  Je neuveritelne jak nas big brother manipuluje. Pan Orwell mel pravdu.

 76. Berka říká:

  Jenže ono jako ve všem bude pravda asi na obou stranách.

  Jak píše XXXXX, někdy je to naprosto nesmyslné. Bránit výstavbě obchvatu kvůli KOLONII nějakých živočichů, kteří nikde jinde nejsou…dobrá. Ale kvůli pěti křečkům, kteří tam jsou ZROVNA TEĎ ?

  Však se stačí podívat, co křiku bylo při výstavbě obchvatů kvůli tomu, jak padnou hektary cenného lesa. Hm… Stačí blbej mrňavej kůrovec (proti němuž samozřejmě kdysi bojovat by prý byla hloupost, protože je to součást přirozeného ekosystému, který se nesmí narušit) a během dvou tří let najednou není co řešit. Hektary padají i bez obchvatů.

  Řešením je MHD a vlaky. Jůůůůůůůů ! To je super. Akorát že budete muset přinutit lidi, aby se vzdali aut. I zkušenosti z měst, kde je nebo byla MHD zadarmo ukazují, že pro lidi je prostě auto otázkou životního stylu.

  Elektromobilita ? Super. Hlavně se současnou energetickou infrastrukturou a s tím, jak germánské národy odmítají energii z jádra. Úplný zákaz spalovacích motorů… Čím to proboha pak chcete všechno nabíjet ? Sluníčkem ? Kolik tak aut najednou bude moct při těch desetikilowatových příkonech čerpat najednou u dálniční „pumpy“ ? Opravdu budete ochotní stát tři hodiny ve frontě, až se na vás dostane řada a pak další půl hodiny ládovat proud ? A co náklaďáky s desetkrát většími sadami baterií – ty budou nabíjet na dálnici kde a kdy ? Osobáky budou mít přednost ? Cože – že jsou rychlonabíječky co došťouchnou baterky na 80% během pěti minut ? Aha…no jo, samozřejmě že jsou. A jak to asi tak dělají ? Zákon zachování energie totiž i v dnešní době bohužel platí beze zbytku – kapacita je veličina udávaná v ampérhodinách. Tedy proud za určitý čas. Chcete kratší čas ? Proč ne, zvyšte proud. Taková baterka pak ovšem dostává na prdel způsobem, že její životnost se sníží klidně desetkrát. Opravdu budete ochotní každé tři čtyři roky investovat čtvrt mega do nové sady baterií ? Co s těma starýma baterkama ? Hergot – KDE je ta ekologie ???

  Když to přeženu – dojde to tak daleko, že až jednou někde spadne vedení a nastane blackout, tak erberáci budou muset ke stožáru dojít pěšky, protože jejich úžasný elektroteréňák nebude jak nabít (leda benzínovou centrálou 🙂 )

  Na druhou stranu samozřejmě to že člověk ohřívá planetu, pravda je. Emise COx a NOx jsou problém. Ale pokud jednou za deset let nepoletím letadlem na Krétu, můžu jezdit celých těch deset let denně do práce ve starém benzíňáku a pořád vyprodukuju míň emisí.

  To že na zemi byly a jsou teplotní cykly je bezesporu pravda. Ano. Ale nikdy nenastupovaly tak rychle jako teď. Během pár let (řekněme dvaceti) jsme úplně zapomněli, co je to když napadl půl metru sněhu a ten sníh ležel tři neděle. Začali jsme -15 stupňům říkat „česko sevřely kruté mrazy“. U Rakouských hranic začínají být k vidění rostilny a hlavně živočichové, kteří tam nikdy nebyli.

  Za Karla čtvrtého se v Praze pěstovalo víno. To jistě., Ale byla to otázka několika staletí, průměrná teplota nikdy nerostla tak radikálně.

  Lidská činnost se na oteplování planety podílí značnou měrou. To snad ani pětset vědců a jeden mladej Klaus nemůžou popřít. Ale lidstvo proti tomu bojuje bohužel těmi nejblbějšími možnými a nejméně účinnými způsoby.

 77. XXXXX říká:

  Berko čtvrt mega? to seš z kurevsky lacinýho kraje to je tak možná baterka do sluchátek. Jednoduchým výpočtem se dá zjistit, že při dvacetiampérovým jističi na baráku se ten zázrak od magora z ameriky nedobije, teda když to bude mít nějakou sedmdesátku baterku. Nebo dobije, ale konvici si k tomu už nezapneš. A nabíjet se to bude ze solárů, hlavně v noci když budou všichni zaparkovaný před chalupou. A zvědavej jsem jak to budou dělat panelákoví. Tyhle zelený bláboly to je jedna kokotina na druhou. Dokud budem stěhovat jabka z portugalska sem a nevypěstujem si je sami může jezdit JanP regiodžetem jak vo život a bude mu to hovno platný. Nemá cenu pokračovat pač s volem si bez klacku nepokecáš.

 78. Berka říká:

  No příkladně Tesla model S má baterku 85 kWh, která je složená přesně z 7104 kusů úplně obyčejnejch „blbejch“ Li-On článků typu 18650 – to jsou takový ty „větší tužkovky“, co jsou v akuvrtačkách, starších noteboocích a většině podobnejch věcí. My ve firmě je kupujeme kus za 35 Kč s daní od deseti kousků vejš. To znamená 35 x 7104, což je 248 540 Kč přesně 🙂

  Při sedmi tisících kusech budou počítám tak o desetikorunu levnější, takže se mi vyplatí (budu-li stále živ a alzheimera prost) si k důchodu přivydělávat repasí aku-packů do aut – což ale nebude tak jednoduché, jak popíšu dále…

  To je totiž taky jeden důvod, proč je teď elektromobilita čehokoliv tak oblíbená. Proč i zavedené automobilky najednou spěchají jak o život se zavedením elektromobilů ? Protože to pro ně paradoxně bude výrazně zisková záležitost. Příkladně 3 Ah baterka do nějaké lepší vrtačky (takže 18V) stojí dneska klidně tři tisíce. Když ji ale rozšroubujete, nenajdete v ní nic jiného, než deset výše zmíněných „monočlánků“ 18650 – dvě pětikusové série spojené paralelně. Obvykle tam ani není balancér (u článků z jedné výrobní série není potřeba), jen u těch opravdu lepších je někdy navíc ještě termistor (cena cca dvě koruny), kvůli snímání teploty při nabíjení. Takže celkové výrobní náklady max. desetina prodejní ceny.

  Na Fábce s benzínovým miniturbem, která dneska musí mít všechny ty debilní povinné snímače tlaku v pneu atd. a kterou potřebujete jako žebro nabízet za 250, abyste byli konkurenceschopní, vydělá automobilka nula nula nic. Živí je jenom nadstandardní výbava. Výrobní náklady (společně s náklady na vývoj) jsou u spalovacích věcí dneska našponované na maximum. Kdežto elektromobil je relativně výrobně jednoduchej, z hlediska nákladů nikterak náročnej, ale má přitom pořád vysokou cenovku. Ale to pořád není ten pravej důvod. Benzínovou škodovku si totiž koupíte, přetrpíte pár let povinnejch garanček a tím pro automobilku přístup do vaší šrajtofle končí. Škodovka neprodává benzín ani olej. Mechanickej náhradní díl vám na CNCčku vyrobí číňan k nerozeznání od originálu, ale několikrát levnějc. Kdežto elektromobilem si vás autombilka koupí několikrát. Až vám totiž odejde baterka, nekoupíte jí na pumpě. Ani v Auto Kelly. Ani na čínským e-bayi. Bude v ní totiž samozřejmě nějakej bezpečnostní mikroprocesor – čip, kterej časem číňan sice hackne, ale kterej se nějakou pravidelnou aktualizací software může taky potom zablokovat – a donutit vás koupit si stejně originál, patřičně napálenej. A ten originál koupíte jedině u autorizovanýho dealera značky, kterou má ten váš elektrovehikl na kapotě. Cena baterky vás při nákupu auta zajímat nebude. Po té se začnete pídit teprve až baterka odejde. Protočí se vám panenky – jenomže vaše jinak pořád skoro nový auto bude se špatnou baterkou neprodejný. Naprosto neprodejný. Takže co ? Takže prostě chtě nechtě budete muset tu novou baterku koupit – a pěkně za tolik, kolik si řeknou.

  Proto taky automobilky ochotně propagujou to rychlonabíjení a proto taky třeba Mercedes (!) u svých elektromobilů ani NEMÁ chlazení baterek. Proč by proboha měli podporovat dlouhou životnost baterek ? Oni potřebujou pravej opak. Aby ses k nim za tři roky pěkně pokorně a spořádaně vrátil.

  Prostě elektromobily ve spojení s pomatenci ochotnými v něj bezmezně věřit, jsou pro automobilky budoucí zlatej důl. Není to vůbec tak, že by automobilky byly dotlačený k tomu, aby začaly s elektromobilitou. Ony to naopak samy protlačujou. A všichni ti ekouvědomělci jim v tom ochotně dělají užitečné idioty.

 79. Dvořák říká:

  A jak krásně to Li-On hoří a dlouho.

 80. XXXXX říká:

  Ale notak Berko mě se zdá, že ty na ně nasazuješ. Přeci ti deklarujou desetiletou životnost baterky s max úbytkem kapacity 5 procent. Copak ty jim nevěříš?
  Mimochodem to s tím balancerem je pravda? Jestli jo tak to jim tím spíš věřím těch deset let a 5 procent. 🙂
  A podle mě v důchodu umřeš hlady, protože než tam ty baterky naskládáš a spájíš je, hádám na rok práce. A to by kurva bylo abys alespoň jeden v každým paku neupekl. A běda jak ti je udělaj profilovaný. Já mám problém dostat buřtíky zpátky do krabičky a to jich je tam devět. Teda kadmiovejch do lionů a lipolů se nepouštím kvůli posraný elektronice, ale ona to stejně bude fligna.
  Tak si vzpomínám, že když jsem nebalancoval baterky do letadel, brzo jsem dolítal.

 81. XXXXX říká:

  Se starejma jsem dělal pokus. sekera a napůl. nehořelz, ale kouřový efekty byly famózní.
  A až se všechny pěkně nafouknou, tak se do tý tesly vejde už jen ten termistor.

 82. Jan P říká:

  Kdo jsou „vědci“ stojící za deklarací „Klimatická krize neexistuje“, kterou u nás šíří @Reflex_cz či ředitel @SkupinaCEZ ? Zaměstanci ropných korporací, funkcionáři think-tanků financovaných fosilním průmyslem, vysloužilý pilot – a Václav Klaus.
  24.10.2019/Deník Referendum/Klausovi „vědci“ proti ochraně klimatu: namísto odbornosti lobbistické vazby

  Ty nejbohatší produkují 10 000 krát více emisí z létání, než průměrný člověk. Tyto sociální nesouměřitelnosti jsou hlavní hnací silou stoupajících emisí, rostoucí teploty a klimatické krize. „Otázka“ je, pro koho chce český stát rozšiřovat pražské letiště.
  The Conversation/These celebrities cause 10,000 times more carbon emissions from flying than the average person

 83. XXXXX říká:

  kdeže ty emise stoupají?

 84. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane tady jsou ty vedci co nesouhlasi s doktrinou oteplovani .Jak uz jsem to psal nahore.Tady jeste jednou je jich 31 000.Jsou tam jejich jmena a tituly.Celej link mi to nechce ulozit.Tak to tam musite naklepat a dohledat.
  https://scontent.fybz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37944783_2146850665357221_9132883415299784704_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQm9WDWln_gygwBqJE45e0lXWa8VnRKJUbgE1W42kEzgx1fxA_JGUM9jBhN-Ex1esc0&_nc_ht=scontent.fybz2-1.fna&oh=1e4a06f5be61ff182ff1c6000b44b47e&oe=5E5CF165
  Pane Jane pouzijte svou svou hlavu.Letiste se rozsiruji proto ze stale vice normalnich lidi leta .Pro ty bohate by ty letiste stacily tak jak jsou.

 85. Libor Furbacher říká:

  Zda se ze to nejenom nechce ulozit ten link ale uklada to tam uplne neco jineho.Zkysim to jeste jednou.
  http://www.petitionproject.org/

 86. Jan P říká:

  Pane Furbacher,ne,nejde mi to nahledat a doklepat.Vy prostě mezinárodní vědecký konsenzus,za který se staví 97 % klimatologů a klimatoložek ke klimatické změně popíráte.Je to váš problém.
  Jasně,nejlíp by bylo,kdyby lidé jako já podle vás používali vaší hlavu.Věřili zaměstnancům ropných korporací, funkcionáři think-tanků financovaných fosilním průmyslem a politikům jako Václav Klaus. ,,Rochnili“se v konzumu a přestali věřit skutečným vědcům…
  K letišti v Praze(Nápad za miliardy).Co vím od lidí,kteří bydlí trvale v Praze,že Prahu trápí neregulovaný turismus.Vzhledem ke stávajícím obyvatelům Prahy, klimatu a budoucím generacím my to přijde jako zločin proti lidskosti a planetě.
  Rozumně se rozhodli nedávno třeba v Barceloně,že své letiště nebudou rozšiřovat.Kromě klimatické změny byl i důvod katastrofální dopad turismu na obyvatele města.

 87. Libor Furbacher říká:

  Takze jedine vychodisko bude zakazat lidem cestovat.Nebo povoit treba jenom na vyjezdni dolozku pro zaslouzile zelene bojovniky a nebo jak kdo podmazne,samozrejme ktera se bude vydavat pouze na carbonovy prislib.
  Jane on ten napad nejni zase tak originalni.

 88. XXXXX říká:

  To není Furbachrův problém, ale tvůj, protože ten cirkus tady děláš ty, tyhle bláboly o záchraně planety už jsou fakt profláklý. Planeta si poradí sama, tak jako si poradila už tisíckrát před tím a je jí u prdele co si o tom myslíš ty, já, Furbacher nebo 97procent klimatologů.

 89. Berka říká:

  Je to super.

  Abychom snížili emise z uhlí, budeme jezdit elektromobilama. Abychom je ale mohli nabíjet, budeme muset logicky vyrábět víc elektřiny.

  Jak ?

  Spalováním uhlí.

  To je úžasná logika.

  https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/z-jednicky-havlicek-bez-jadra-to-bude-uhli-40301372

 90. blade říká:

  Elektroauta – největší podvod v dějinách automobilizmu.
  Perspektivněji se dnes jeví vodíkový pohon, který potřebuje ještě 10 – 15 let vývoje a investic, aby mohl být zaveden do běžného provozu. Jeho vývoji se věnují především japonská Toyota a korejský Hyundai – Kia. Nedávno oznámili, že již umí vyrábět vodík dokonce z mořské vody. Z výfuku vodní pára, bez spalování uhlí, bez drancování ložisek vzácných kovů – sen každého automobilisty. EU nepochopitelně na vodík neslyší a preferuje klasické baterie. Ztratili ekologisté rozum? Elektrická auta jsou nepraktická, těžká, drahá a nebezpečná – nelze je prakticky uhasit při požáru. Navíc hlavní suroviny pro výrobu baterií (především lithium a kobalt) jsou rok od roku dražší a jejich přírodní zdroje omezené. K jejich získání musíme drancovat nerostné bohatství jižní Ameriky a Afriky za cenu imaginárního zlepšení ovzduší v Evropě. Ideologickým principům ekologistů to nevadí? Odkud se vezmou prostředky (stovky miliard) k přebudování nezbytné elektrické infrastruktury a vybudování nabíjecí sítě? Odkud se vezmou finance na dotace, aby si ta drahá monstra vůbec někdo mohl dovolit koupit pro osobní potřebu? Podle Dareka Haumera, editora odborného časopisu Chrom a plameny, jeden dálniční rychlonabíjecí terminál s 9 stojany po 350 kW má odběr elektřiny odpovídající městu se 4000 obyvateli. Kdo a jak takový obrovský skokový nárůst spotřeby elektřiny zajistí, když Evropa zavírá neekologické uhelné elektrárny, atomové elektrárny a spoléhá na vítr a slunce?! Přitom za 15 let se docela dobře může stát, že elektrická auta budou zastaralá, nahradí je vodíkový pohon a celá nabíjecí síť bude k ničemu.

  EU nám docela nestydatě vnucuje Missing Imposible s neperspektivní technologií. Proč tak spěchá? Proč se nepočká na vodík, jehož přírodní zdroje jsou takřka neomezené a jeho postupné zavedení do běžné výroby by nezlikvidovalo automobilový průmysl? Bruselskou administrativu ovládla podivná bateriová horečka. Čistý vzduch důvodem ke spěchu nebude. Kdyby kouzlem najednou zmizela všechna osobní auta se spalovacími motory v celé EU, na celosvětových exhalacích by se to neprojevilo ani 1% poklesem. Klimatické změny nezachrání, když přestaneme individuálně jezdit osobními auty. K reálnému zlepšení kvality ovzduší bychom na celém světě (nikoliv jen v EU) museli obětovat současný životní standart – přestat převážet zboží mezi a přes kontinenty loděmi, letecky, kamionovou nákladní dopravou, přestat létat za prací a zábavou letadly, jíst potraviny z místa bydliště, nesvítit v noci, omezit topení v zimě, klimatizaci v létě, regulovat celosvětově porodnost aj. Alternativou drastických opatření není elektromobilita, ale mezinárodní mezioborový intenzivní výzkum nových technologií k získávání čisté energie (vodíkový pohon, jaderná energie vč. studené fůze, dlouhodobá konzervace elektrické energie, využití slapových sil aj.)

  Zdroj: hledej šmudlo @_@

 91. XXXXX říká:

  jste oba blbí budoucnost je v MHD a železnici jak pravil ekolog

 92. Jan P říká:

  5x,můžeš se vztekat, jak chceš. Globální environmentální krize fakt není něco, co přejde.

  K panu Furbacherovi
  Není možné to brát na lehkou váhu.Každá regulace je samozřejmě vždy otázkou míry. Prahu ročně navštíví miliony turistů.Nedaří se dosáhnout ani udržitelnosti, ani rovnováhy, a vše negativní odžívají místní. Oficiální čísla mluví o 7,9 milionu návštěvníků Prahy za rok 2018.

  blade,jistě, že elektroauta jsou hoax neomarxistů a nikdy to jezdit pořádně nebude… Já jen, že Tesla právě v tržní kapitalizaci překonala General Motors…
  Jeden můj známý byl dva týdny v Kanadě, kousek od Vancouvru. Při každým výletu do města tam potkal tak 10… nabíječek na každým rohu, a na splátky 600 CAD měsíčně, to není zas tak drahý. Čuměl jak jsou tam v tý emobilite napřed.

 93. Dvořák říká:

  Jo,Praha má problém a velkej – taxi,směnárny,restaurace a jiná kriminalita. A ty politici,to je víqět. Můžou bejt rádi,že o tu díru mají turisti ještě zájem.

 94. XXXXX říká:

  já se nevztekám, mě je to u prdele, co mi ale není, jak blbnete dětem hlavy

  a až se naučíš počítat, tak pak přijď s elektromobilitou znovu

 95. Jan P říká:

  5x,proč si myslíš, že rozumíš ekologii? Jakou k tomu máš erudici?
  Nikdo tady ,,děti “ nestraší.Především,že o budoucnost našich dětí se tu jedná.Pokud nějaké máš mělo by ti na nich záležet.
  Ani já ekologii nerozumím.Žádnou erudici k nemám.Na rozdíl od tebe beru vážně změnu klimatu a krizi přírodní rozmanitosti.Podle lidí, kteří tomu rozumějí(vědci,ekologové).Fakta jsou fakta, ne „názor“ !
  Zajímá mě jak dlouho budou lidé jako ty předstírat, že se Titanic nepotápí ? Čím déle si budeme říkat, že radikální řešení jsou příliš bolestivá (neboli “nerealistická”), tím bolestivější budou.

  Naše myšlení o mobilitě je problém. Ve Stockholmu stojí hodina parkování 300kč. Nová výstavba počítá 1/2 parkovacího místa na byt! Ve špičce na silnici tvoří 70% veřejná doprava. Normální je prostě do města autem nejezdit, proč taky? Ztráta času…Třeba v Japonsku vám neprodají auto, pokud neprokážete, že pro něj máte zajištěné parkovací místo!

 96. Berka říká:

  Vysvětlete ženskejm, že budou muset ráno vstávat o hodinu dřív, aby stihly dopravit malé děti do školky a odsud se dostat do práce. Po práci že jim bude trvat další hodinu navíc, aby se dostaly i s dětmi domů. Přesvědčte je o tom, že cestování autobusem v ranní špičce, přeplněným nachrchlaným obyvatelstvem nebude znamenat zdravotní riziko pro jejich skleníkově vychovávané děti.

  Rozdejte každé dvě síťovky a řekněte že odteď budou zase jako před čtyřiceti lety dělat denní nákupy – cestou z práce na zastávku MHD, přičemž tam bude jediný obchod s omezeným a předraženým sortimentem – pochopitelně vykoupeným od těch, co skončí v práci o pár minut dříve.

  Věřím, že to ty ženské pochopí, prodají druhá auta v rodině a začnou spořádaně zmenšovat uhlíkovou stopu jízdou v báječných trolejbusech a autobusech, které v lokalitách s novou výstavbou mnohdy ani nemají zastávky…

  Auto je součást moderního životního stylu, ať už se nám to líbí, nebo ne. Prádlo se dá samozřejmě také pořád prát v neckách a nádobí ve škopku. Ale opravdu bude někdo ochotný to dělat ?

 97. XXXXX říká:

  Tohle jsou planý kecy, my tady budem blbnout o jeden mikrogram co a mezi tím ho ve zbytku světa vyrobí tunu. Běž strašit někam jinam. Země si poradí sama. Tak jak si poradila v minulosti. Až nabídneš smysluplný řešení tak se nad tím zamyslím, zatím si ty kraviny s mhd, železnicí alektromobily vetkni do pozadí. S tím, že někdo donutí výrobce aut snížit emise celkem soulasím. Ale kdo pak donutí všechny ty parníky světa spalovat něco jinýho než mazut? Tam je zakopanej pes. Kdo nakrmí ty tvý elektromobily? Vem si kalkulačku a spočítej si kolik je to energie když nemáš tu erudici. Kde ji vezmeš? Tu energii ne tu erudici. Ze solárů? To asi těžko v noci mozol nesvítí. Atomovky nechcete, zato plundrovat Kongo kvůli kobaltu vám nevadí. Ročně se ho vytěží 100 000 tun, třetina pro metalurgii, to dává smysl, třetina pro ostatní průmysl, tam to taky dává smysl a třetina jde ne baterky všeho druhu a do každýho elektro sráče padne 15 kilo. Takže ať počítám jak počítám když se přestanou vyrábět baterky do čehokoli jinýho čili akunářadí, mobily, notebooky, nositelná elektronika, baterkový repra a co jí vím co za kraviny, jo a taky tužkovky, tak s touhle produkcí postavíš 2 000 000 slovy dva miliony baterek do auta. V ČR je registrováno 5,5 milionu OSOBÍCH vozidel. Kde je teď ta tvoje pravda o elektromobilu? Nejste nic než tlupa plácajících pakokůtků. S takovouhle ekoligí běžte do řiti.
  Právě proto, že nemáš eruduci a mozek máš na to abys čuměl do mobilu jak tam jinej blb cintá píčoviny a hlásá tragedii do světa, tak tu blekotáš poplašný zprávy. Plkat, že je něco špatně umí každej trouba. Nabídni řešení. Smysluplný.

 98. Jan P říká:

  Naprosto výstižně a trefné popsáno.
  Víte, jak se říká, že nejhorší smrt je z vyděšení? Tak starší bílí muži musí být na pokraji vyhynutí. protože ti jsou vyděšení úplně ze všeho. Jsou vyděšení, že by ve vrcholných politických a manažerských funkcích měly figurovat ženy, jsou vyděšení, že homosexuálové by měli mít stejná práva jako heterosexuálové, včetně uzavírání manželství, jsou vyděšení, že by byty měly sloužit k bydlení a ne jako spekulativní investice nebo zdroj zisku z krátkodobých pronájmů, jsou vyděšení, že by mohla skončit preference individuální automobilové dopravy, a když už jsme u těch aut, jsou vyděšení, že by je místo spalovacího motoru měla pohánět elektřina, jsou vyděšení, že když čím dál tím víc práce zastanou roboti, že nebudou muset všichni pracovat, jsou vyděšení, že by měli potkávat lidi jiné barvy pleti a jiné kultury, jsou vyděšení, že by se měli s někým dělit, jsou vyděšení, že by měli být šetrní k přírodě, jsou vyděšení z šestnáctileté holky a z toho, že ji někdo poslouchá, a že ten někdo je mladý, který tady bude, až oni tady nebudou. Jsou vyděšení ze ztráty mocenského, morálního a diskurzivního monopolu. Ale asi nejvíc jsou vyděšení z lidí, kteří nejsou vyděšení z toho samého, z čeho oni, a co hůř, děsí se něčeho úplně jiného. A jsou vyděšení z toho, že takoví lidé nejsou zavření v ústavech nebo táborech, ale mohou svoje názory zveřejňovat a dokonce je pouštějí do rozhlasu a televize. A já? Já jsem vyděšený z vyděšených starších bílých mužů. Něco mi totiž říká, že před jejich snahou zachránit svůj svět mě ani můj věk, ani pohlaví ani barva pleti neochrání. Jediná naděje je, že na to svoje vyděšení zemřou. I když… jsou to muži a jsou starší, možná bude stačit počkat, statistika je neúprosná. Jen doufám, že těch deset dvacet let budeme mít.
  Zdroj:Tribun-V rukou politiků a bankéřů nejsme v bezpečí

  O čem píše Berka

  „Mnoho času stráveného v zaměstnání se pak promítá i do konzumního životního stylu: lidé potřebují auta, aby se do práce dostali, vhodné oblečení, jídlo, které si nestihnou doma uvařit sami.“
  26.09.19/A2larm/Konzum není cesta, kterou chci jít

  Třicet let po listopadu 1989 žijeme ve společnosti plné nesmyslných prací. Ukazuje to poslední kniha britského antropologa Davida Graebera.
  26.10.19/A2larm/Máte práci na hovno? Nedivte se, náš svět připomíná nevolnictví

  Je na čase aktivně hledat alternativy ke kapitalismu. Žádný plán sociálních inženýrů neexistuje, ale tenhle text poskytuje dobrý kompas, kudy se při tom hledání vydat.
  22.09.2019 /Deník Referendum/Náš systém selhal. Potřebujeme radikální sociálně-ekologickou transformaci

 99. XXXXX říká:

  Dvě věci, ze kterejch jsem já vyděšenej. Můj zubař. Pitomci co zachrání svět.
  Co s těma elektromobilama? Není odpověď. Zato opis myšlenek mladé(ho) multigendermulticolormultiekologa, co zatím nezjistil, že až mu umře starší bílý muž chcípne hladem, neboť pastva ani kouření trávy ho neuživí? A daně se samy nezaplatí. Omluva pracovitejm výjimkám. Až v životě něco dokážete můžete budete mít nejen právo, ale i sílu něco měnit. Zatím bude lepší když se budete ve škole učit jak něco dokázat, místo toha abyste se každej pátek flákali po hospodách, poté co si uděláte žízeň vykřikováním píčovin na náměstích.

 100. blade říká:

  V Tichomoří se vytváří nový kontinent a důsledky nejsou pro lidstvo dobrou zprávou:
  http://diarioecologia.com/un-nuevo-continente-se-forma-en-el-pacifico-y-no-son-buenas-noticias/

 101. blade říká:

  Jak jsme mikroskopicky prťaví v nekonečném kosmu 🙂

  http://jdem.cz/fffgy9

 102. Jan P říká:

  Kdo by čekal tohle od @FinancialTimes… „If green growth doesn’t exist, the only way to prevent climate catastrophe is “degrowth” now, not in 2050“
  OCTOBER 24 2019/The myth of green growth

 103. blade říká:

  Studie NASA potvrdila, že za globálním oteplováním nestojí skleníkové plyny, ale jeho příčinu třeba hledat jinde – zejména v lidské činnosti, kterou je pevnina revidována. Navzdory tomuto poznatku jsou pevniny dlouhodobě přehlíženým faktorem, který zasahuje do celkového oteplování planety a negativního vývoje změny klimatu. NASA obecně poukazuje na odlesňování či nové způsoby obdělávání půdy. Zde na základě svých pozorování a měření ukazují konkrétní příčiny změny klimatu, ale také nápravná opatření. Obě se nacházejí pod našimi nohami, na zemi.

  https://youtu.be/oFOqiVyOzUw

 104. blade říká:

  Klimatická změna, fakta a mýty:
  https://youtu.be/UveODrzeVAo

 105. fotrák říká:

  Napsal uživatel Ládik!!! (neověřeno) dne Po, 04. 11. 2019, 13:35

  In reply to No tak když si položíte pořadí by mirek58 (neověřeno)
  Trvalý odkaz
  Gréta už jede.

  Jak se gréta vrátí zpátky?
  Dolétaly špunty, zátky
  šampáňo šlo močí ven
  vybírá se smečka fen.
  Jukon, Nome, Čukotka
  sáně, gréta – pilotka
  Ojmjakon a Putorana
  polární noc, žádná rána.
  V únoru Severní Dvina
  to už bude téměř psina,
  Haparanda na obzoru,
  četa švédských revizorů.
  Proč ty gréto nejsi černá?
  S tebou bude práce perná
  příště jedeš do Luandy
  mezi naše doktorandy.

 106. Jan P říká:

  Kdyby slovo od slova řekl Grétin projev nějaký heterosexuální bílý muž, vlastenec a obhájce tradičních hodnot, byli by vlaječkáři spokojeni?

 107. blade říká:

  Směju se, až se za břišní část popadám Tedy něco takového číst od někoho, kdo se prezentuje jako Všeználek a projevuje se v 95 % diskuzí o všemožných tématech a má VŽDY pravdu (nebo si to alespoň myslí), to je prostě masakr
  Jane P. nemá smysl diskutovat s vaší krystalickou blbostí, sebestředností a zahleděností do sebe, nemá smysl někomu vyvracet jeho sprostoty a bojovat s něčími mesiášskými komplexy. Vaše hovadské názory netřeba vyvracet. A pokud Jan P. neumí číst, nerozumí psanému textu, tak mu zbývá již jedině ta šaltrpáka ze šroťáku
  Jane P, těď si vemte, že i bez práce (montovna, fabrika a další otročiny) mám koláčky °;°
  Stačí k tomu klávesnice, deset prstů a řádné připojení, prostě něco jako průmysl 4.0 a mohu i při studiu odkudkoliv působit na cokoliv je třeba. Zde to je jen občasná zábava v mezičase 🙂
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  GUMA SE NÍŽE VRÁTILA A JE TO BEZ OBRÁZKŮ 🙂

  1. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:10
  V regionálních italských volbách obdržela vlastenecká koalice seskupená Mattea Salviniho 57,5 procenta hlasů! Zatímco probruselská a a promigrační vládní koalice socialistické Demokratické strany a Hnutí Pěti hvězd, získala jen 37 procent.
  V německém Durynsku totálně pohořela CDU Angely Merkelové.
  V Durynsku Alternativa pro Německo (AfD) skončila druhá s 23,4 procenta a až třetí křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové, kteří si s 21,8 procenta značně pohoršili. Zvítězila tam marxistická Die Linke. Sociální demokraté obdrželi jen 8,2 procent.
  Ještě aby to tak těm liberálním fašistům voliči spočítali i ve zbytku Evropy.
  2. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:18
  Po roce 1989 měla být komunistická strana zakázána a komunističtí zločinci měli být souzeni. V případě odsouzení si také měli řádně odpykat trest, aby si lidé lépe uvědomili, že komunistický režim byl zločinný.
  Ale VÁCLAV HAVEL byl tehdy proti zákazu komunistické strany. VÁCLAV HAVEL vysvětloval, že to nemá cenu, že oni jsou aktivní a vstoupí do jiných stran. A to se také stalo…
  3. Dvořák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:02
  Komunistický režim padl a komunisté se ujali vlády
  4. jihlavák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:32
  Jsou to paradoxy:
  Nenechme otrávit aktuálními anonymními komentáři současné vzpomínky a oslavy 30. výročí Sametové revoluce, období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.
  ———————————————————————————————————————
  „Bulant byl jediný z výtvarníků, který se dost cukal. Dalo dost práce ho přesvědčit, aby do předsálí navrhl sgrafito s motivem holubičky, jak jinak než mírové. Museli jsme ho uchlácholit, že i Noe měl svou holubičku,“ vzpomínal Gryc.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/budova-reality-nemovitost-sidlo-ksc-palac-architektura-historie-komunismus-jihlava-trebic-zdar-nad-s.A191016_508299_jihlava-zpravy_epsal
  5. jihlavák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:37
  https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/cesku-vladne-mafie-bilancuji-vudci-sametu20111116.html
  6. Berka říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:49
  Blade, asi vás omlouvá vaše mládí – ale ono v tom „revolučním“ roce měla KSČ tuším jeden milion členů. Fajn. Odsoudil byste jich třeba řekněme dvacet, možná padesát. Zbytek byste zakázal. A co by se s nima jako stalo ? Prsklo by to a rozpustili by se ve vodě, nebo ve vzduchu ? Těžko. Byli by akorát zakázaný
  Není snad lepší, když mají dál svoje červené knížky ? Je hned aspoň jasné, s kým máte tu čest. To je přece tisíckrát lepší, než všichni ti demokrati, kapitalisti, privatizátoři a architekti, kteří svoje rudé knížky (ti co knížky neměli, tak aspoň své rudé svědomí) na silvestra 89 zahodili nebo ukryli na půdě a nacpali si hubu demokracií a Masarykem ?
  Zákaz KSČ nepadal v úvahu. Byla to součást dohody. Asi by tady nebyla občanská válka, a snad ani Rumunsko, ale rozhodně by převrat neproběhl tak hladce, jak proběhl a kdy snad jedinou obětí byla páteř mladého Potměšila, který měl tuším autonehodu při rozvážení letáků.
  Z dnešního pohledu – zaplaťpámbu za to. Havel podle mě vůbec nebyl hybatelem změn. Byl jenom marketingovým produktem. A svoji pozitivní roli v té době bezesporu splnil.
  7. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 13:23
  Jen doplním:
  Tzv. kulaté stoly – již bez přihlížející veřejnosti – kde se obrození komunisté z Občanského fóra (přesněji z Charty 77, ještě přesněji z perestrojkové Obrody, přesněji „osmašedesátníci“, úplně přesně bývalí členové KSČ z padesátých let) dohodli s tehdejšími komunisty o legalizaci KSČ. Stalo se tak zákonem o politických stranách již 23. ledna 1990!!! (15/1990 Sb.) Tento zákon definoval podmínky, za kterých mohou vzniknout politické strany. Přípravný výbor musel například předložit petici s tisícem podpisů a nová partaj mohla mít jen takové programové cíle, „které nesmějí být v rozporu s ústavou a zákony“. Zákon ovšem jmenovitě určil existující politické strany – celou Národní frontu, včetně KSČ! Navíc pravil: „Občanské fórum a Veřejnost proti násilí jsou politickými hnutími podle tohoto zákona.“
  A teď pozor – tento zákon definuje vznik a existenci politických stran (a hnutí), ale jako jedinou možnost jejich zániku předpokládá dobrovolné rozpuštění, rozdělení nebo sloučení s jinou organizací.
  A tak je od ledna 1990 u nás legalizovaná KSČ. A tím i její přímá nástupnická organizace KSČM.
  Komunistům obrodisté pomohli ještě jinak. Už 5. ledna 1990 se u kulatého stolu se soudruhy dohodli na poměrném volebním systému. Ve většinovém by totiž bolševici po volbách nejspíš odešli na hnojiště dějin.
  Volební zákon (47/1990 Sb.) tak jak byl s komunisty sjednán, umožnil jejich přežití, dovolil jim, aby se uchytili v Parlamentu a legalizoval tak KSČ podruhé.
  Otázka:
  Proč se nepřijal většinový volební systém, nebo systém s jasně většinovými prvky?
  Odpověď:
  Protože si to komunisté nepřáli.
  Takže to je ten hlavní a jediný důvod, proč jsme v době, která pro to byla politicky příznivá, nezakázali komunisty – komunisté si to nepřáli!!!
  (Zdroj: ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč jsme nezakázali komunisty)
  I za tohle má ten Vendelín H. bystu v USA @_@
  12. Jan P říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:08
  Prosím Vás, nebyl jste někdo v disentu omylem?
  Autor Zdeněk Gryc by to potřeboval vědět, protože nechápe, jak 30 let po konci reálného socialismu můžete mít na něco jiný názor než on…
  No tak, přiznejte se, kdo jste si spletl disent s pionýrem?!
  Stejně je to strašná smůla.
  Když si představím, že by se všichni ti dnešní stateční bojovníci proti totalitě narodili o 30-40 let dříve, tak si bolševik ani neškrt…
  Ale to se jak na potvoru rodila spousta lidí, co dala přednost existenční jistotě.
  Zvláštní náhoda…
  13. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:26
  Halucinátor pro G-blogera – hodit na Full režim monitoru, čučet asi z 30 cm minimálně 45 sekund (čím déle tím lépe) a pak se ihned podívat do volného prostoru místnosti …. (@@@_@@@) …..
  https://youtu.be/6A2xz5fw-DI?t=8
  14. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:29
  Čučet samozřejmě bez mrknutí
  15. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 7:36
  Z rozhovoru s komunistickým senátorem Jaroslavem Doubravou:
  Havlovo gesto – pravda a láska zvítězí. Bylo to podle vás jen „gesto“, nebo tomu skutečně věřil? A jaký rozměr to má dnes?
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje. To ukázala i nešťastná kriminálně pojatá kupónová privatizace. Nutnost být zhasnuto, aby vznikli ti bohatí, jak řekl pan Klaus a lidé kolem něho. Co na tom, že většinu národa ožebračili.
  Po 30 letech od sametu lze konstatovat MÁ PRAVDU. Krutý výsledek našich nadějí.
  16. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 9:01
  ASI TAKTO.
  Dobře si uvědomujeme, že jsme všichni dostali po SAMETOVÉ REVOLUCI orální svobodu pro své vyjádření na veškeré dění kolem nás a tak občané hovořící a píšící proti geopolitickému násilí ať už jedné nebo druhé strany, nejsou již za to státem již perzekvováni. TOĎ ALE TAK ASI VŠE PODSTATNÉ.
  Dál musíme snášet a vlastně podporovat geopolitickou militarizaci A VRAŽDĚNÍ v celém světě, jednou z velmocí. To že tato velmoc nechává ve vlastnictví některých českých LÉN i bývalé komunisty, není pro geopolitickou činnost této velmoci nic neobvyklého, (např. Vladimír Dlouhý, do KSČ vstoupil roku 1978. Vystoupil v prosinci 1989 po té, co byl jako komunista 10 prosince 1989 zvolen za místopředsedu Federální vlády Národního porozumění, je dnes president české hospodářské komory a to od roku 2014). Pokud je kterýkoliv bývalý komunista prospěšný pro Spojené Státy Americké, nebo se třeba jen svou polistopadovou politickou nebo ekonomickou činností podílí na rozkrádání bývalého státního majetku, je přínosem pro tuto velmoc a zatažení jakéhokoliv státu do celosvětově udržovaného dluhu pod kontrolou amerického FEDu a tím odvodu pravidelných TRIBUTU ke krytí amerického dolaru, coby dosud hlavní světové měny. Slova Henryho Kissingera pro takovéto občany, jež se po zavedení AMERICKÉ DEMOKRACIE do sfér svého geopolitického vlivu zní. – JE TO SICE PARCHANT, ALE TEĎ JE TO NÁŠ PARCHANT – . Takže nejsme to my, náš stát, kdo potřebuje, udržuje či toleruje ve skutečnosti podobné občany celého světa. No a že se tady takhle dohadujeme a vybíjíme je jen ku prospěchu někoho. Kdo si hraje, ten totiž nezlobí.
  TAK ASI TAK.
  17. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:08
  S tím kdo si hraje nezlobí pravda. Občas se k tomu dodá nějaká řešená kauza, divadýlko, jako když vezli Ratha a přitom je kontroloval vrtulník a přitom další velké akce v pozadí jedou bezproblému dál. Společnost by se měla odpustit přiblblé jásající oslavy ve stylu prvního máje a spíš se zamyslet, v jakém stavu se po 30 letech nachází. Tím bych začal.
  18. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:16
  Každý sedmý současný soudce byl před rokem 1989 členem KSČ
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudci-clenstvi-v-ksc_1811170600_pek
  19. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:17
  Každý šestý současný státní zástupce byl před listopadem 1989 členem KSČ
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-zastupci-data-ksc-komunismus-totalita-soudy-justice_1901070600_pek
  20. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:16
  Sváťo,souhlas.
  Vezmu-li do úvahy, že velkomožný pán Dlouhý býval členem KSČ, pak nutně docházím k závěru, že minimálně někteří (bývalí) komunisté jsou opravdu svině.
  A2larm/Jak si Vladimír Dlouhý a spol. vymysleli vlastní analýzu, aby se podnikatelům lépe žilo
  Ano,sametová revoluce nám přinesla svobodu projevu. Přinesla nám však také mocné a bohaté oligarchy, již skupují zásadní média, vytvářejí z nich osobní mediální impéria, ovládají tak veřejné mínění a mění svobodu projevu ve formální frašku…Za vyslovení vašeho názoru vás dnes opravdu nikdo do vězení nezavře – protože váš hlas nikdo neuslyší. Do oligarchy vlastněných médií nepronikne.
  V České republice vlastní údajně 1 % lidí 36 % majetku. Patříme k zemím s nejvyšším podílem nerovnoměrnosti rozdělení zdrojů na světě. Předběhli jsme i západní bohaté velmoci jako USA, Německo a Švýcarsko. Z bývalých „komunistických“ zemí je před námi pouze Rusko.
  Takto tedy „svobodný“ trh přináší blahobyt a ekonomický vzestup pro všechny!
  Zdroj:Radio Free Europe / Radio Liberty
  21. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:34
  Svoboda projevu je postupně omezována. Lidé se zatím nezavírají, ale jsou žalováni a jak dopadne u soudu v uvozovkách běžný občan proti kapitálu z daňového ráje??? Už jsem to psal výše, opět cituji soudruha Doubravu:
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje.
  22. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 12:23
  Tak nějak … https://www.facebook.com/LBlaha/videos/2448856648705751/
  Ľuboš Blaha … potlesk
  23. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 12:47
  Senátor Doubrava jako obránce demokratických hodnot za kterými se schovává antiliberální agenda a podpora nacionalismu.V KSČM mohl klidně zůstat dál.Partička, ideologicky postavená tu na babišismu, tu na národoveckém šovinismu a tu na stalinismu, v žádném případě však ne na autentickém marxismu.
  24. Dvořák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 13:39
  Jan P. – Co by ti bojovníci dělali? A vlastně co by dělali ti dnešní demokrati typu Kalousek,Němcová,Fiala,Topolánek….? No nic zvláštního. Nosili by hrdě rudou hvězdu,v kapse by si přáli rudou knížku a ty svoje projevy by měli na schůzích Ksč a u zadnic sovětského politbyra.
  25. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 14:54
  Základem klidu ve světě by mělo být ukončení životnosti amerického petrodolaru jako mezinárodní rezervní jednotky. To neznamená vyloučení dolaru jako celosvětové obchodní jednotky, nýbrž jej propojit s určitým počtem jiných měn dalších nejsilnějších ekonomik světa, v jako jedinou světovou rezervní měnu k obchodování. Většina válek a embarg vedených USA v poslední době proti rozvíjejícím se ekonomikám jiných slabších zemí, by pak pozbyla pro USA svůj význam a svět by se mohl stát klidnějším. Je jasné že bohatství USA by tím pádem pokleslo, protože by Spojeným Státům bylo znemožněno cizopasit na úkor ostatních zemí.
  Tak to byl jen takový malý sen, je mi jasné že to by si to USA nenechalo líbit a každého kdo by se o to pokusil by ze svých téměř tisíce základen rozesetých po celém světě vybombardovalo až do pravěku, jak z oblibou jejich presidenti říkají.
  26. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 12:52
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  -Ve školách visí ideologické nástěnky a jejich nástěnkáři oslavují pečlivě natištěnými propagačními materiály budovatelskou atmosféru.
  -Rodiče se stejně jako dřív občas obávají, jestli jejich dítě neřekne ve škole něco nevhodného.
  -Lidé opět říkají něco jiného doma a něco jiného v práci a ve společnosti.
  -Pro jiný názor je na některé vyvíjen mediální dehonestující tlak, na základě kterého jsou následně dobrovolně odejiti ze zaměstnání. Vzdali to.
  -V televizi vidíme nekritickou adoraci jedné světové strany a systematické špinění té druhé.
  -Lidé jsou trestáni za verbální trestné činy. Presumpce neviny neplatí. Lidé stojící před státními úřady a soudy musejí dokazovat svou nevinu.
  -Trh zboží, práce a kapitálu není volný, nýbrž jednotný. Obchodovat s celým světem nejde, protože někdo v politické funkci rozhodl o zavedení sankcí.
  -Lidé jsou buzerováni od rána do večera tisíci formuláři, razítky a povoleními. Česká republika má více než 2 miliony zákonů, nařízení a předpisů. V roce 1990 jich bylo jen cca 500 tisíc.
  -Máme nejvyšší zdanění práce široko daleko. Společně s dalšími daněmi sebere stát lidem každý měsíc velkou část toho, co vydělají.
  -Podnikatelé a živnostníci nemohou svobodně rozhodovat o tom, komu co prodají, koho obslouží a jak použijí svůj majetek, na který si vydělali. Regulace došly tak daleko, že už to chvílemi smrdí takovým novým malým znárodněním.
  -Banán, ananas, mandarinku nebo pytlík buráků už koupíme všude a celý rok. Bez fronty a pořadníku. Akorát naše národní ryze domácí produkty, ve kterých jsme byli soběstační, abyste hledali lupou.
  -Někteří lidé častěji využívají možnost cestovat na občanský průkaz přes hranice, které nejsou kontrolovány. Jenže jsme to vyměnili za permanentní šmírování všech. Kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  -Na sociálních sítích fungují lidé, kteří práskají a udávají jiné lidi za jejich názory. Dosáhli stejné morální úrovně, jakou měli svého času gestapo nebo estébáci. Změnily se jen metody, ale cíl zůstal. Jinak smýšlející lidé prostě nesmějí projet za žádnou cenu.
  -Různé menšiny opět řídí ostatní, přičemž společným rysem je upravit a ohnout za použití legislativního násilí životy většiny k obrazu svému.
  -O naší zemi zase rozhodují politici v cizích zemích za našimi hranicemi.
  -Ve státech, se kterými jsme v nové politické unii po tom, co jsme před třiceti lety z jiné odešli, mlátí silové složky lidi v ulicích.
  -Lidé už nemusejí utíkat přes ostnaté dráty ven z republiky. Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic, která by zarazila příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  -Nemáme v podstatě vlastní armádu, která by mohla v případě potřeby bránit naši zemi. Taktně pak mlčíme, když třeba nějaký náš partner v NATO vyrazí válčit do cizího suverénního státu.
  Jo, máme se prý lépe než před 30 lety. Tedy alespoň většina z nás. Ale svoboda prý vypadá jinak. Prý jsme v mnoha ohledech zase tam, odkud jsme v roce 1989 vypadli. Změnily se jen světové strany a místo žlutého srpu a kladiva na rudém pozadí tu na těch nástěnkách máme žluté hvězdy na pozadí modrém.
  A lidé toužící po svobodě, nezávislosti ČR a odchodu z EU jsou za nežádoucí novodobé imperialistické brouky.
  Útěchou nám budiž, že jsme v porovnání s drtivou většinou států v Evropě stále ještě svobodnější zemí. To, co se děje ve Francii, Německu, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku, Švédsku, ale třeba i ve Velké Británii, je už úplně jiný level. Také proto pryč z EU. Na národní úrovni totiž stále ještě existuje naděje na výměnu lidí u moci. Politiky ve výše uvedených zemích, kteří o nás rozhodují, mají větší hlasovací sílu než my, a které zvolili občané v jiných státech s vlastními problémy, nevyměníte z ČR nikdy!
  Ke skutečné občanské svobodě vede ještě dlouhá cesta.
  27. zdeněk Gyc říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:02
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  Volnou hranici bez pohraniční stráže ze psy a samopaly.
  Nacismus a komunismus blízcí příbuzní
  28. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:51
  G-blogere, právě, že tu pohraniční stráž se psy a samopaly nahradilo permanentní šmírování všech – kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic v terénu, která by zarazila případný příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  G-blogere
  Policisté a vojáci nacvičují znovuzavedení hranice se Slovenskem. Hlídkují v Moravskoslezském kraji.
  Vláda na žádost policie pro roky 2019 až 2021 uvolnila 350 milionů na nákup potřebné techniky, zařízení a dalšího.
  Nynějšího cvičení, které je osmé v řadě, se podle něj účastní 150 policistů, 60 vojáků, po 30 hasičích a celnících a do deseti příslušníků vězeňské služby.
  Hasiči již od rána staví registrační místo, které chtějí po poledni předat cizinecké policii. Mosty u Jablunkova byly podle policie vybrány proto, že tudy vede předpokládaná migrační trasa.
  Bude se dělat také zjednodušená zdravotní prohlídka, kterou zajistí lékaři, sestry a záchranáři zdravotnického zařízení ministerstva vnitra. Budou zjišťovat, zda cizinci nemají infekční onemocnění nebo nepotřebují ošetření.
  Zřejmě se mají lufta z případných Erdogan-migrantů, tak alespoň cvičí
  30. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:01
  Poslední věc k náhradám církevním.
  K uvedenému rozhodnutí ÚS prý jsou také 2 disentní (nesouhlasící) vyjádření 2 soudců ÚS, kteří byli samozřejmě většinou přehlasováni. Bude proto zajímavé si přečíst, oč se tato vyjádření.
  31. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:03
  … opírají @_@
  32. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 10:54
  Tak se mi dostala do ruky menší zavařovací sklenice s letošním borůvkovým kompotem. Je na ní následující bílý text – sterilovaný rajčatový protlak, rok sklizně použité suroviny 1985, ČSN 56 93 10, hmotnost obsahu 370g, Fruta, k.p., Brno – závod Miroslav, MC a bílý kroužek v něm Kčs 7,20, doplněno znakem Fruta.
  Paráda v tom, že jsme měli dostatek svých kvalitních rajčat, případně ze států RVHP. Dnes prý např. Hamé dováží na zpracování italské podřadné levné rajčatové „hniličky a zelinky“ pro výrobky na náš trh a z těch domácích kvalitních vyrábí obdobné rajčatové výrobky na vývoz. Někteří jazykové říkají, že dnešní Hamé lečo již není to kvalitní co bylo za socíku
  Proč se ti kapitalisté všeho druhu neustále zajímají o Rusko, když je to tam dle nich tak špatné a zaostal? Musím se tam jednou zajet podívat
  Ahaá, chtějí jejich nerostné bohatství, které by jim za levno zplundrovali a profitovali z něj. A k tomu chtějí jejich pozemky na kterých by postavili své montovny a markety alá ČR porobený národ jak říká Knížák na ČT v šotu 30 let svobody
  33. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 11:39
  2/2018
  Německé odbory IG Metall vyjednaly po vlně stávek vyšší mzdu a kratší pracovní týden pro průmyslové pracovníky. Dohoda uzavřená v Bádensku-Württembersku se týká zhruba 3,9 milionů německých zaměstnanců v kovoprůmyslu a elektrotechnice.
  Roman Zitzelsberger, jenž vedl ve Stuttgartu jednání za IG Metall, vyjádřil s dosaženým výsledkem spokojenost.
  Pracovníkům v jihozápadním Německu se tak od dubna navýší platy o 4,3 procenta, zároveň budou moci pracovat jen 28 hodin týdně (tedy 6 a méně hodin denně) namísto standardních 35.
  Pracovníci budou mít možnost si zkrácený pracovní týden zvolit na dobu šesti měsíců až dvou let, poté se mohou vrátit do práce na plný úvazek. Změna začne platit od roku 2019.
  Na podporu svých požadavků se v Německu do výstražných stávek v uplynulých týdnech zapojil téměř milion pracovníků. Stávkovalo se ve zhruba 280 podnicích kovozpracujícího a elektrotechnického průmyslu, včetně koncernů jako jsou Daimler, Audi, Airbus, BMW nebo MAN.
  U nás – 101 let, tolik si letos Češi připomenou od zavedení osmihodinové pracovní doby. Až do roku 1968 měl pracovní týden šest dní, pak k volné neděli přibyla i sobota. No vida, tak přeci ten tzv. okupační rok byl k něčemu dobrý
  Co takhle milá EU se zaměřit na zrušení výrobních nočních směn?! V noci se má spát a ne hákovat pro nějakého nenažrance, co by pak neměl např. vilku na Floridě
  35. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 12:54
  Co se po 30 letech změnilo k lepšímu a co k horšímu?
  Lepší:
  dostupnost pravdivých informací
  postavení ČR ve světě
  životní úroveň
  zdravotní péče
  pracovní příležitosti
  možnost říkat, co chci
  možnost rozhodovat o svém životě
  vyžití ve volném čase
  možnost cestovat
  Horší:
  kvalita životního prostředí
  politická kultura
  bezpečnost
  podmínky pro rodiny s dětmi
  kvalita potravin
  sociální jistoty
  dostupnost bydlení
  důvěra mezi lidmi
  morálka ve společnosti míra kriminality
  nejistota z budoucnosti
  závist mezi lidmi
  korupce v politice
  přetížení v práci
  zhýčkanost lidí
  každodenní stres
  36. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:01
  Jen pro upřesnění – to odpovídali občané v průzkumu
  Hmm … prý nic moc po 30 letech tý svobody či co
  37. Berka říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:05
  ODS nám předvedla solární barony…
  Myslíte ty solární barony, kteří začali ve velkém místo brambor sázet po Vysočině panely na výrobu elektřiny ? Myslíte ty, kteří v tom ucítili skvělý byznys zejména poté co v roce 2005 energetický regulační úřad vydal a stát posvětil onu známou vyhlášku, garantující pro energii ze slunce dvacetileté dotace za maximální výkupní ceny ?
  Jo, tak to je pravda, to byl velmi slušnej tunel.
  Akorát teda tehdá byl v čele socanské vlády jistý Jiří Paroubek a ODS s Topolánkem nastoupila ke kormidlu až o rok později.
  Ale to je jenom detail
  38. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:10
  Ano, je to jen detail
  Koaliční vládou ČSSD a KDU-ČSL byl za podpory KSČM přijat zákon 180/2005 Sb., který stanovoval i případný pokles výkupní ceny solární energie meziročně a nesměl klesnout pod 98 % výkupní ceny předchozího roku. Bylo to v období, kdy se nepředpokládal rychlý vývoj a razantní zlevnění komponentů, zejména solárních panelů pro výrobu elektrické energie.
  Bohužel v období let 2008 a 2009 došlo při angažovanosti Číny k výraznému zlevnění solárních panelů a hospodářský výbor sněmovny požádal i na základě upozornění ERÚ o urychlené vypracování změny zákona 180/2005 Sb., v té části, která neumožňovala ERÚ snížit výkupní cenu pod 98 % ceny předchozího roku. Bohužel v uvedeném období od roku 2009 ke konci koalice ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné byla koalice nefunkční z důvodu rozpadu VV, a nebyly tedy přijímány žádné důležité zákony nebo změny zákonů.
  Tehdy existovalo moratorium (ODS, TOP 09, za pomoci ČSSD) na předkládání nových zákonů a novel, a zejména jejich projednávání ve sněmovně. K potřebné změně tak došlo až po ustavení nové vlády po roce 2010, kdy sněmovna přijala novelu, která vysoké zisky solárních baronů snížila. To už bylo ale pozdě, protože velké solární elektrárny postavené a kolaudované (některé podvodně) do 31. 12. 2010 získávaly dle původního zákona obrovské výkupní ceny, které samozřejmě měly zákonem garantovány, ač náklady pořízení byly daleko nižší, než předpokládal původní zákon.
  ODS, která tento zákon nepodpořila (byla v opozici v roce 2005 a negovala v období koalice ČSSD – KDU-ČSL prakticky všechny zákony), spolu s paní Vitáskovou nyní prohlašuje, že koalice včetně KSČM zákon podpořila. To je sice pravda, ale podmínky byly pro danou dobu velmi přijatelné a k zablokování došlo právě při koalici ODS, TOP 09 a VV od roku 2009, kdy ostatní včetně KSČM usilovali o rychlou novelizaci, kterou ovšem ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ODS nepředložilo a blokovalo.
  Zdroj: net – hledej šmudlo
  >>>>>Pokud tedy někdo hovoří o vině, musí si prostudovat právě období rozpadu koalice ODS, TOP 09 a VV v roce 2009, kdy bylo zablokováno možné a potřebné přijetí novely zákona 180/2005 Sb.<<<<<
  Fotovoltaika by se možná nejlépe uplatnila jako zdroj energie na menších objektech, jako jsou bytové či rodinné domy apod.
  Jak praví klasik…
  Čtení "veselého povídání" o solárních baronech připomíná scénu ze staršího českého filmu "Rakev ve snu viděti", kde hlavní postava říká policejním vyšetřovatelům: "Pánové, co praví klasik? Všechny nadměrné majetky byly nashromážděny nepoctivým způsobem."
  Zkrátka mohou za tu prasárnu všichni mocipáni té doby, ODS nevyjímaje.
  Pokud Berka nemá na pozemku soláry za těch prasáckých podmínek, tak platil, platí a ještě nějaký rok platit bude
  Podpora zelené energie z veřejných financí cca 26 Kč/MWh v roce 2006. O deset let později činí cca 850 Kč/MWh. Cca 50 % hradí spotřebitel, 50 % státní rozpočet. Nárůst ceny je více než 3000 % @_@
  39. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:34
  Aktuálně:
  30 LET OD LISTOPADU 89 Studenti vysokých škol slýchají v souvislosti se 17. listopadem 1989 o masakru na Národní třídě. Jaký masakr, ohrazuje se proti tomuto častému hodnocení docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ján Gronský, vždyť to byl zorganizovaný podvod s „mrtvým“ agentem StB Zifčákem.
  Za masakr považuje protesty při prvním výročí 21. srpna v roce 1969, které měly oběti na životech. Prvky masakru měly i strahovské události z roku 1967, když esenbáci vtrhli do studentských kolejí, rozbíjeli zařízení a mlátili studenty, z nichž někteří si dodnes nesou následky. Nebo když se za první republiky několikrát střílelo do stávkujících.
  40. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:48
  Chvilkaři nahráli blábolhit
  https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/566315720785967/
  (zvuk pustit)
  Komed41. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:00
  Musím říct, že jsem dost zmatený z lidí, kteří kritizují do samé, co já, používají při tom stejné či velmi podobné argumenty, když přijde na řešení, také bychom se shodli, ale jakmile uslyší „socialismus“, vyskočí metr dvacet a vrhnou se pro pušku.
  43. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:14
  Oligarchové a populisti podle zjištění @nytimes ve velkém dojí EU pomocí zemědělských dotací a vznikají mafiánské systémy. Vedle maďarského premiéra upozorňuje třeba i na @AndrejBabis, který „jen za loňský rok získal na dotacích desítky milionů dolarů.“
  Nov. 3, 2019/New York Times / Money Farmers: How Oligarchs and Populists Milk the E.U. for Millions
  44. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:22
  Po 30. letech tzv. svobody a demokracie:
  Česko je stále spíše montovnou. Podíl domácí přidané hodnoty na celkovém vývozu Česka je v průměru 61 procent, to je celosvětově jedna z nejnižších hodnot. Vyplývá to z analýzy Deloitte zveřejněné v pondělí.
  Například Izrael má svou přidanou hodnotu zastoupenou ve vývozech z 81 procent, výrazně více než Česko, ačkoli se také jedná o malou ekonomiku. V ekonomice Izraele hrají mnohem významnější úlohu inovace, výzkum a vývoj.
  Nízký podíl přidané hodnoty u Česka vede k tomu, že ostatním konkuruje spíše levnou pracovní silou než vysoce kvalifikovanou prací.
  Havel tlachal, Pithart tlachal, Klaus tlachal, Tošenovský tlachal, Zeman tlachal, Špidla tlachal, Gross tlachal, Paroubek tlachal, Topolánek tlachal, Nečas tlachal, Rusnok tlachal, Sobotka tlachal, Babiš: To nejsou předvolební tlachy, jsem totiž podnikatel @_@ … uvidíme v roce 2021
  45. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:58
  Devianti a samozvaní spasitelé budou opravovat na Letné výsledky voleb? A co takhle pár přes držku?
  46. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 18:03
  Je nezbytné jít ke kořenům a neodvádět pozornost od merita věci. Česká republika po vstupu do EU, dostávala podstatně menší veřejné zemědělské dotace než staré členské země unie, čímž zlikvidovali konkurenci, konkurenční prostředí a nastavili podmínky, které primárně zvýhodňují oligopoly. Tedy jejich záměr byl zcela jasný a který stvrdili smlouvou. Kdyby chtěli ochránit malé živnostníky, zemědělce, tak od prvopočátku nastaví rovné podmínky, ale jejich záměr byl a je zcela jiný a tady vidíte důsledky. Nemluvě o tzv. daňových rájích-pračkách špinavých peněz, které opět nastavily staré členské země unie.
  Dotace „zneužívá“ mnohem více oligarchů napříč EU . Ale hlavně bankéři a EU samotná. K tomu ty dotace má. Všechno je to jedno svinstvo a jedou v něm větší ryby než je Babiš a Orbán.
  Jinak ti v USA mají co kecat co my máme tady. Hlavně, že v USA je běžné, že jedna velká firma která má GMO plodiny žaluje malé farmáře, že pěstují její patentované GMO i když všichni vědí, že jsou to nálety… Malí soudy prohrávají a ta firma přebírá jejich farmy (protože malí nemají peníze na odškodné)… Což je o dost šílenější než nějaké „zneužívání“ dotací.
  The New York Times je neomarxistický plátek plný nenávisti a tupého vidění světa. Šíří dezinformace a levičátské lži.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  z Pozornosti hodné článkyi:
  Jak fungují americké výzvědné služby v Česku? Svědectví bývalého příslušníka vojenské kontrarozvědky VKR.
  Otázka:
  Zmínil jste úkolovou činnost české BIS, že má zákaz na činnost proti CIA. Čeho všeho se to týká?
  Odpověď:
  Česká BIS má pochopitelně stejný zákaz vůči USA, jako měla STB a VKR před rokem 1989 vůči SSSR a KGB. Zákaz se týká rozkladové činnosti, ne však monitoringu. Oni vidí, slyší, ale nemůžou s tím nic dělat. Když tedy v Praze americká ambasáda organizuje útok proti prezidentovi, dav hází na prezidenta předměty, z nichž některý by mohly klidně být i odjištěné granáty (to je mimochodem něco, co tady v USA nikdy neuvidíte, protože jakmile by někdo zvedl na shromáždění před pódiem s prezidentem ruku a chtěl by něco vrhnout směrem k prezidentovi, sniper by ho zastřelil), tak česká BIS s tím nemůže dělat vůbec nic. A nejen BIS, ani policie. Všichni mají svázané ruce. Když jsem ukazoval na YouTube video svým přátelům Američanům, tak nechtěli věřit, že ti pánové na pódiu jsou prezidenti několika evropských zemí, když policie dovolí na ně házet předměty.
  Zdroj:
  Fórum Pirátské strany
  Re: Pozornosti hodné články
  Příspěvek od …… 22 úno 2015, 11:51 kde je odkaz na celý zajímavý rozhovor.
  🙂

 108. blade říká:

  Směju se, až se za břišní část popadám Tedy něco takového číst od někoho, kdo se prezentuje jako Všeználek a projevuje se v 95 % diskuzí o všemožných tématech a má VŽDY pravdu (nebo si to alespoň myslí), to je prostě masakr
  Jane P. nemá smysl diskutovat s vaší krystalickou blbostí, sebestředností a zahleděností do sebe, nemá smysl někomu vyvracet jeho sprostoty a bojovat s něčími mesiášskými komplexy. Vaše hovadské názory netřeba vyvracet. A pokud Jan P. neumí číst, nerozumí psanému textu, tak mu zbývá již jedině ta šaltrpáka ze šroťáku
  Jane P, těď si vemte, že i bez práce (montovna, fabrika a další otročiny) mám koláčky °;°
  Stačí k tomu klávesnice, deset prstů a řádné připojení, prostě něco jako průmysl 4.0 a mohu i při studiu odkudkoliv působit na cokoliv je třeba. Zde to je jen občasná zábava v mezičase 🙂
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  GUMA SE VRÁTILA NÍŽE A JE TO BEZ OBRÁZKŮ 🙂

  1. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:10
  V regionálních italských volbách obdržela vlastenecká koalice seskupená Mattea Salviniho 57,5 procenta hlasů! Zatímco probruselská a a promigrační vládní koalice socialistické Demokratické strany a Hnutí Pěti hvězd, získala jen 37 procent.
  V německém Durynsku totálně pohořela CDU Angely Merkelové.
  V Durynsku Alternativa pro Německo (AfD) skončila druhá s 23,4 procenta a až třetí křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové, kteří si s 21,8 procenta značně pohoršili. Zvítězila tam marxistická Die Linke. Sociální demokraté obdrželi jen 8,2 procent.
  Ještě aby to tak těm liberálním fašistům voliči spočítali i ve zbytku Evropy.
  2. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:18
  Po roce 1989 měla být komunistická strana zakázána a komunističtí zločinci měli být souzeni. V případě odsouzení si také měli řádně odpykat trest, aby si lidé lépe uvědomili, že komunistický režim byl zločinný.
  Ale VÁCLAV HAVEL byl tehdy proti zákazu komunistické strany. VÁCLAV HAVEL vysvětloval, že to nemá cenu, že oni jsou aktivní a vstoupí do jiných stran. A to se také stalo…
  3. Dvořák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:02
  Komunistický režim padl a komunisté se ujali vlády
  4. jihlavák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:32
  Jsou to paradoxy:
  Nenechme otrávit aktuálními anonymními komentáři současné vzpomínky a oslavy 30. výročí Sametové revoluce, období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.
  ———————————————————————————————————————
  „Bulant byl jediný z výtvarníků, který se dost cukal. Dalo dost práce ho přesvědčit, aby do předsálí navrhl sgrafito s motivem holubičky, jak jinak než mírové. Museli jsme ho uchlácholit, že i Noe měl svou holubičku,“ vzpomínal Gryc.
  6. Berka říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:49
  Blade, asi vás omlouvá vaše mládí – ale ono v tom „revolučním“ roce měla KSČ tuším jeden milion členů. Fajn. Odsoudil byste jich třeba řekněme dvacet, možná padesát. Zbytek byste zakázal. A co by se s nima jako stalo ? Prsklo by to a rozpustili by se ve vodě, nebo ve vzduchu ? Těžko. Byli by akorát zakázaný
  Není snad lepší, když mají dál svoje červené knížky ? Je hned aspoň jasné, s kým máte tu čest. To je přece tisíckrát lepší, než všichni ti demokrati, kapitalisti, privatizátoři a architekti, kteří svoje rudé knížky (ti co knížky neměli, tak aspoň své rudé svědomí) na silvestra 89 zahodili nebo ukryli na půdě a nacpali si hubu demokracií a Masarykem ?
  Zákaz KSČ nepadal v úvahu. Byla to součást dohody. Asi by tady nebyla občanská válka, a snad ani Rumunsko, ale rozhodně by převrat neproběhl tak hladce, jak proběhl a kdy snad jedinou obětí byla páteř mladého Potměšila, který měl tuším autonehodu při rozvážení letáků.
  Z dnešního pohledu – zaplaťpámbu za to. Havel podle mě vůbec nebyl hybatelem změn. Byl jenom marketingovým produktem. A svoji pozitivní roli v té době bezesporu splnil.
  7. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 13:23
  Jen doplním:
  Tzv. kulaté stoly – již bez přihlížející veřejnosti – kde se obrození komunisté z Občanského fóra (přesněji z Charty 77, ještě přesněji z perestrojkové Obrody, přesněji „osmašedesátníci“, úplně přesně bývalí členové KSČ z padesátých let) dohodli s tehdejšími komunisty o legalizaci KSČ. Stalo se tak zákonem o politických stranách již 23. ledna 1990!!! (15/1990 Sb.) Tento zákon definoval podmínky, za kterých mohou vzniknout politické strany. Přípravný výbor musel například předložit petici s tisícem podpisů a nová partaj mohla mít jen takové programové cíle, „které nesmějí být v rozporu s ústavou a zákony“. Zákon ovšem jmenovitě určil existující politické strany – celou Národní frontu, včetně KSČ! Navíc pravil: „Občanské fórum a Veřejnost proti násilí jsou politickými hnutími podle tohoto zákona.“
  A teď pozor – tento zákon definuje vznik a existenci politických stran (a hnutí), ale jako jedinou možnost jejich zániku předpokládá dobrovolné rozpuštění, rozdělení nebo sloučení s jinou organizací.
  A tak je od ledna 1990 u nás legalizovaná KSČ. A tím i její přímá nástupnická organizace KSČM.
  Komunistům obrodisté pomohli ještě jinak. Už 5. ledna 1990 se u kulatého stolu se soudruhy dohodli na poměrném volebním systému. Ve většinovém by totiž bolševici po volbách nejspíš odešli na hnojiště dějin.
  Volební zákon (47/1990 Sb.) tak jak byl s komunisty sjednán, umožnil jejich přežití, dovolil jim, aby se uchytili v Parlamentu a legalizoval tak KSČ podruhé.
  Otázka:
  Proč se nepřijal většinový volební systém, nebo systém s jasně většinovými prvky?
  Odpověď:
  Protože si to komunisté nepřáli.
  Takže to je ten hlavní a jediný důvod, proč jsme v době, která pro to byla politicky příznivá, nezakázali komunisty – komunisté si to nepřáli!!!
  (Zdroj: ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč jsme nezakázali komunisty)
  I za tohle má ten Vendelín H. bystu v USA @_@
  12. Jan P říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:08
  Prosím Vás, nebyl jste někdo v disentu omylem?
  Autor Zdeněk Gryc by to potřeboval vědět, protože nechápe, jak 30 let po konci reálného socialismu můžete mít na něco jiný názor než on…
  No tak, přiznejte se, kdo jste si spletl disent s pionýrem?!
  Stejně je to strašná smůla.
  Když si představím, že by se všichni ti dnešní stateční bojovníci proti totalitě narodili o 30-40 let dříve, tak si bolševik ani neškrt…
  Ale to se jak na potvoru rodila spousta lidí, co dala přednost existenční jistotě.
  Zvláštní náhoda…
  14. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:29
  Čučet samozřejmě bez mrknutí
  15. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 7:36
  Z rozhovoru s komunistickým senátorem Jaroslavem Doubravou:
  Havlovo gesto – pravda a láska zvítězí. Bylo to podle vás jen „gesto“, nebo tomu skutečně věřil? A jaký rozměr to má dnes?
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje. To ukázala i nešťastná kriminálně pojatá kupónová privatizace. Nutnost být zhasnuto, aby vznikli ti bohatí, jak řekl pan Klaus a lidé kolem něho. Co na tom, že většinu národa ožebračili.
  Po 30 letech od sametu lze konstatovat MÁ PRAVDU. Krutý výsledek našich nadějí.
  16. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 9:01
  ASI TAKTO.
  Dobře si uvědomujeme, že jsme všichni dostali po SAMETOVÉ REVOLUCI orální svobodu pro své vyjádření na veškeré dění kolem nás a tak občané hovořící a píšící proti geopolitickému násilí ať už jedné nebo druhé strany, nejsou již za to státem již perzekvováni. TOĎ ALE TAK ASI VŠE PODSTATNÉ.
  Dál musíme snášet a vlastně podporovat geopolitickou militarizaci A VRAŽDĚNÍ v celém světě, jednou z velmocí. To že tato velmoc nechává ve vlastnictví některých českých LÉN i bývalé komunisty, není pro geopolitickou činnost této velmoci nic neobvyklého, (např. Vladimír Dlouhý, do KSČ vstoupil roku 1978. Vystoupil v prosinci 1989 po té, co byl jako komunista 10 prosince 1989 zvolen za místopředsedu Federální vlády Národního porozumění, je dnes president české hospodářské komory a to od roku 2014). Pokud je kterýkoliv bývalý komunista prospěšný pro Spojené Státy Americké, nebo se třeba jen svou polistopadovou politickou nebo ekonomickou činností podílí na rozkrádání bývalého státního majetku, je přínosem pro tuto velmoc a zatažení jakéhokoliv státu do celosvětově udržovaného dluhu pod kontrolou amerického FEDu a tím odvodu pravidelných TRIBUTU ke krytí amerického dolaru, coby dosud hlavní světové měny. Slova Henryho Kissingera pro takovéto občany, jež se po zavedení AMERICKÉ DEMOKRACIE do sfér svého geopolitického vlivu zní. – JE TO SICE PARCHANT, ALE TEĎ JE TO NÁŠ PARCHANT – . Takže nejsme to my, náš stát, kdo potřebuje, udržuje či toleruje ve skutečnosti podobné občany celého světa. No a že se tady takhle dohadujeme a vybíjíme je jen ku prospěchu někoho. Kdo si hraje, ten totiž nezlobí.
  TAK ASI TAK.
  17. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:08
  S tím kdo si hraje nezlobí pravda. Občas se k tomu dodá nějaká řešená kauza, divadýlko, jako když vezli Ratha a přitom je kontroloval vrtulník a přitom další velké akce v pozadí jedou bezproblému dál. Společnost by se měla odpustit přiblblé jásající oslavy ve stylu prvního máje a spíš se zamyslet, v jakém stavu se po 30 letech nachází. Tím bych začal.
  18. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:16
  Každý sedmý současný soudce byl před rokem 1989 členem KSČ
  19. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:17
  Každý šestý současný státní zástupce byl před listopadem 1989 členem KS
  20. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:16
  Sváťo,souhlas.
  Vezmu-li do úvahy, že velkomožný pán Dlouhý býval členem KSČ, pak nutně docházím k závěru, že minimálně někteří (bývalí) komunisté jsou opravdu svině.
  A2larm/Jak si Vladimír Dlouhý a spol. vymysleli vlastní analýzu, aby se podnikatelům lépe žilo
  Ano,sametová revoluce nám přinesla svobodu projevu. Přinesla nám však také mocné a bohaté oligarchy, již skupují zásadní média, vytvářejí z nich osobní mediální impéria, ovládají tak veřejné mínění a mění svobodu projevu ve formální frašku…Za vyslovení vašeho názoru vás dnes opravdu nikdo do vězení nezavře – protože váš hlas nikdo neuslyší. Do oligarchy vlastněných médií nepronikne.
  V České republice vlastní údajně 1 % lidí 36 % majetku. Patříme k zemím s nejvyšším podílem nerovnoměrnosti rozdělení zdrojů na světě. Předběhli jsme i západní bohaté velmoci jako USA, Německo a Švýcarsko. Z bývalých „komunistických“ zemí je před námi pouze Rusko.
  Takto tedy „svobodný“ trh přináší blahobyt a ekonomický vzestup pro všechny!
  Zdroj:Radio Free Europe / Radio Liberty
  21. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:34
  Svoboda projevu je postupně omezována. Lidé se zatím nezavírají, ale jsou žalováni a jak dopadne u soudu v uvozovkách běžný občan proti kapitálu z daňového ráje??? Už jsem to psal výše, opět cituji soudruha Doubravu:
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě
  23. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 12:47
  Senátor Doubrava jako obránce demokratických hodnot za kterými se schovává antiliberální agenda a podpora nacionalismu.V KSČM mohl klidně zůstat dál.Partička, ideologicky postavená tu na babišismu, tu na národoveckém šovinismu a tu na stalinismu, v žádném případě však ne na autentickém marxismu.
  24. Dvořák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 13:39
  Jan P. – Co by ti bojovníci dělali? A vlastně co by dělali ti dnešní demokrati typu Kalousek,Němcová,Fiala,Topolánek….? No nic zvláštního. Nosili by hrdě rudou hvězdu,v kapse by si přáli rudou knížku a ty svoje projevy by měli na schůzích Ksč a u zadnic sovětského politbyra.
  25. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 14:54
  Základem klidu ve světě by mělo být ukončení životnosti amerického petrodolaru jako mezinárodní rezervní jednotky. To neznamená vyloučení dolaru jako celosvětové obchodní jednotky, nýbrž jej propojit s určitým počtem jiných měn dalších nejsilnějších ekonomik světa, v jako jedinou světovou rezervní měnu k obchodování. Většina válek a embarg vedených USA v poslední době proti rozvíjejícím se ekonomikám jiných slabších zemí, by pak pozbyla pro USA svůj význam a svět by se mohl stát klidnějším. Je jasné že bohatství USA by tím pádem pokleslo, protože by Spojeným Státům bylo znemožněno cizopasit na úkor ostatních zemí.
  Tak to byl jen takový malý sen, je mi jasné že to by si to USA nenechalo líbit a každého kdo by se o to pokusil by ze svých téměř tisíce základen rozesetých po celém světě vybombardovalo až do pravěku, jak z oblibou jejich presidenti říkají.
  26. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 12:52
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  -Ve školách visí ideologické nástěnky a jejich nástěnkáři oslavují pečlivě natištěnými propagačními materiály budovatelskou atmosféru.
  -Rodiče se stejně jako dřív občas obávají, jestli jejich dítě neřekne ve škole něco nevhodného.
  -Lidé opět říkají něco jiného doma a něco jiného v práci a ve společnosti.
  -Pro jiný názor je na některé vyvíjen mediální dehonestující tlak, na základě kterého jsou následně dobrovolně odejiti ze zaměstnání. Vzdali to.
  -V televizi vidíme nekritickou adoraci jedné světové strany a systematické špinění té druhé.
  -Lidé jsou trestáni za verbální trestné činy. Presumpce neviny neplatí. Lidé stojící před státními úřady a soudy musejí dokazovat svou nevinu.
  -Trh zboží, práce a kapitálu není volný, nýbrž jednotný. Obchodovat s celým světem nejde, protože někdo v politické funkci rozhodl o zavedení sankcí.
  -Lidé jsou buzerováni od rána do večera tisíci formuláři, razítky a povoleními. Česká republika má více než 2 miliony zákonů, nařízení a předpisů. V roce 1990 jich bylo jen cca 500 tisíc.
  -Máme nejvyšší zdanění práce široko daleko. Společně s dalšími daněmi sebere stát lidem každý měsíc velkou část toho, co vydělají.
  -Podnikatelé a živnostníci nemohou svobodně rozhodovat o tom, komu co prodají, koho obslouží a jak použijí svůj majetek, na který si vydělali. Regulace došly tak daleko, že už to chvílemi smrdí takovým novým malým znárodněním.
  -Banán, ananas, mandarinku nebo pytlík buráků už koupíme všude a celý rok. Bez fronty a pořadníku. Akorát naše národní ryze domácí produkty, ve kterých jsme byli soběstační, abyste hledali lupou.
  -Někteří lidé častěji využívají možnost cestovat na občanský průkaz přes hranice, které nejsou kontrolovány. Jenže jsme to vyměnili za permanentní šmírování všech. Kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  -Na sociálních sítích fungují lidé, kteří práskají a udávají jiné lidi za jejich názory. Dosáhli stejné morální úrovně, jakou měli svého času gestapo nebo estébáci. Změnily se jen metody, ale cíl zůstal. Jinak smýšlející lidé prostě nesmějí projet za žádnou cenu.
  -Různé menšiny opět řídí ostatní, přičemž společným rysem je upravit a ohnout za použití legislativního násilí životy většiny k obrazu svému.
  -O naší zemi zase rozhodují politici v cizích zemích za našimi hranicemi.
  -Ve státech, se kterými jsme v nové politické unii po tom, co jsme před třiceti lety z jiné odešli, mlátí silové složky lidi v ulicích.
  -Lidé už nemusejí utíkat přes ostnaté dráty ven z republiky. Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic, která by zarazila příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  -Nemáme v podstatě vlastní armádu, která by mohla v případě potřeby bránit naši zemi. Taktně pak mlčíme, když třeba nějaký náš partner v NATO vyrazí válčit do cizího suverénního státu.
  Jo, máme se prý lépe než před 30 lety. Tedy alespoň většina z nás. Ale svoboda prý vypadá jinak. Prý jsme v mnoha ohledech zase tam, odkud jsme v roce 1989 vypadli. Změnily se jen světové strany a místo žlutého srpu a kladiva na rudém pozadí tu na těch nástěnkách máme žluté hvězdy na pozadí modrém.
  A lidé toužící po svobodě, nezávislosti ČR a odchodu z EU jsou za nežádoucí novodobé imperialistické brouky.
  Útěchou nám budiž, že jsme v porovnání s drtivou většinou států v Evropě stále ještě svobodnější zemí. To, co se děje ve Francii, Německu, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku, Švédsku, ale třeba i ve Velké Británii, je už úplně jiný level. Také proto pryč z EU. Na národní úrovni totiž stále ještě existuje naděje na výměnu lidí u moci. Politiky ve výše uvedených zemích, kteří o nás rozhodují, mají větší hlasovací sílu než my, a které zvolili občané v jiných státech s vlastními problémy, nevyměníte z ČR nikdy!
  Ke skutečné občanské svobodě vede ještě dlouhá cesta.
  27. zdeněk Gyc říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:02
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  Volnou hranici bez pohraniční stráže ze psy a samopaly.
  Nacismus a komunismus blízcí příbuzní
  28. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:51
  G-blogere, právě, že tu pohraniční stráž se psy a samopaly nahradilo permanentní šmírování všech – kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic v terénu, která by zarazila případný příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  G-blogere
  Policisté a vojáci nacvičují znovuzavedení hranice se Slovenskem. Hlídkují v Moravskoslezském kraji.
  Vláda na žádost policie pro roky 2019 až 2021 uvolnila 350 milionů na nákup potřebné techniky, zařízení a dalšího.
  Nynějšího cvičení, které je osmé v řadě, se podle něj účastní 150 policistů, 60 vojáků, po 30 hasičích a celnících a do deseti příslušníků vězeňské služby.
  Hasiči již od rána staví registrační místo, které chtějí po poledni předat cizinecké policii. Mosty u Jablunkova byly podle policie vybrány proto, že tudy vede předpokládaná migrační trasa.
  Bude se dělat také zjednodušená zdravotní prohlídka, kterou zajistí lékaři, sestry a záchranáři zdravotnického zařízení ministerstva vnitra. Budou zjišťovat, zda cizinci nemají infekční onemocnění nebo nepotřebují ošetření.
  Zřejmě se mají lufta z případných Erdogan-migrantů, tak alespoň cvičí
  30. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:01
  Poslední věc k náhradám církevním.
  K uvedenému rozhodnutí ÚS prý jsou také 2 disentní (nesouhlasící) vyjádření 2 soudců ÚS, kteří byli samozřejmě většinou přehlasováni. Bude proto zajímavé si přečíst, oč se tato vyjádření.
  31. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:03
  … opírají @_@
  32. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 10:54
  Tak se mi dostala do ruky menší zavařovací sklenice s letošním borůvkovým kompotem. Je na ní následující bílý text – sterilovaný rajčatový protlak, rok sklizně použité suroviny 1985, ČSN 56 93 10, hmotnost obsahu 370g, Fruta, k.p., Brno – závod Miroslav, MC a bílý kroužek v něm Kčs 7,20, doplněno znakem Fruta.
  Paráda v tom, že jsme měli dostatek svých kvalitních rajčat, případně ze států RVHP. Dnes prý např. Hamé dováží na zpracování italské podřadné levné rajčatové „hniličky a zelinky“ pro výrobky na náš trh a z těch domácích kvalitních vyrábí obdobné rajčatové výrobky na vývoz. Někteří jazykové říkají, že dnešní Hamé lečo již není to kvalitní co bylo za socíku
  Proč se ti kapitalisté všeho druhu neustále zajímají o Rusko, když je to tam dle nich tak špatné a zaostal? Musím se tam jednou zajet podívat
  Ahaá, chtějí jejich nerostné bohatství, které by jim za levno zplundrovali a profitovali z něj. A k tomu chtějí jejich pozemky na kterých by postavili své montovny a markety alá ČR porobený národ jak říká Knížák na ČT v šotu 30 let svobody
  33. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 11:39
  2/2018
  Německé odbory IG Metall vyjednaly po vlně stávek vyšší mzdu a kratší pracovní týden pro průmyslové pracovníky. Dohoda uzavřená v Bádensku-Württembersku se týká zhruba 3,9 milionů německých zaměstnanců v kovoprůmyslu a elektrotechnice.
  Roman Zitzelsberger, jenž vedl ve Stuttgartu jednání za IG Metall, vyjádřil s dosaženým výsledkem spokojenost.
  Pracovníkům v jihozápadním Německu se tak od dubna navýší platy o 4,3 procenta, zároveň budou moci pracovat jen 28 hodin týdně (tedy 6 a méně hodin denně) namísto standardních 35.
  Pracovníci budou mít možnost si zkrácený pracovní týden zvolit na dobu šesti měsíců až dvou let, poté se mohou vrátit do práce na plný úvazek. Změna začne platit od roku 2019.
  Na podporu svých požadavků se v Německu do výstražných stávek v uplynulých týdnech zapojil téměř milion pracovníků. Stávkovalo se ve zhruba 280 podnicích kovozpracujícího a elektrotechnického průmyslu, včetně koncernů jako jsou Daimler, Audi, Airbus, BMW nebo MAN.
  U nás – 101 let, tolik si letos Češi připomenou od zavedení osmihodinové pracovní doby. Až do roku 1968 měl pracovní týden šest dní, pak k volné neděli přibyla i sobota. No vida, tak přeci ten tzv. okupační rok byl k něčemu dobrý
  Co takhle milá EU se zaměřit na zrušení výrobních nočních směn?! V noci se má spát a ne hákovat pro nějakého nenažrance, co by pak neměl např. vilku na Floridě
  35. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 12:54
  Co se po 30 letech změnilo k lepšímu a co k horšímu?
  Lepší:
  dostupnost pravdivých informací
  postavení ČR ve světě
  životní úroveň
  zdravotní péče
  pracovní příležitosti
  možnost říkat, co chci
  možnost rozhodovat o svém životě
  vyžití ve volném čase
  možnost cestovat
  Horší:
  kvalita životního prostředí
  politická kultura
  bezpečnost
  podmínky pro rodiny s dětmi
  kvalita potravin
  sociální jistoty
  dostupnost bydlení
  důvěra mezi lidmi
  morálka ve společnosti míra kriminality
  nejistota z budoucnosti
  závist mezi lidmi
  korupce v politice
  přetížení v práci
  zhýčkanost lidí
  každodenní stres
  36. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:01
  Jen pro upřesnění – to odpovídali občané v průzkumu
  Hmm … prý nic moc po 30 letech tý svobody či co
  37. Berka říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:05
  ODS nám předvedla solární barony…
  Myslíte ty solární barony, kteří začali ve velkém místo brambor sázet po Vysočině panely na výrobu elektřiny ? Myslíte ty, kteří v tom ucítili skvělý byznys zejména poté co v roce 2005 energetický regulační úřad vydal a stát posvětil onu známou vyhlášku, garantující pro energii ze slunce dvacetileté dotace za maximální výkupní ceny ?
  Jo, tak to je pravda, to byl velmi slušnej tunel.
  Akorát teda tehdá byl v čele socanské vlády jistý Jiří Paroubek a ODS s Topolánkem nastoupila ke kormidlu až o rok později.
  Ale to je jenom detail
  38. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:10
  Ano, je to jen detail
  Koaliční vládou ČSSD a KDU-ČSL byl za podpory KSČM přijat zákon 180/2005 Sb., který stanovoval i případný pokles výkupní ceny solární energie meziročně a nesměl klesnout pod 98 % výkupní ceny předchozího roku. Bylo to v období, kdy se nepředpokládal rychlý vývoj a razantní zlevnění komponentů, zejména solárních panelů pro výrobu elektrické energie.
  Bohužel v období let 2008 a 2009 došlo při angažovanosti Číny k výraznému zlevnění solárních panelů a hospodářský výbor sněmovny požádal i na základě upozornění ERÚ o urychlené vypracování změny zákona 180/2005 Sb., v té části, která neumožňovala ERÚ snížit výkupní cenu pod 98 % ceny předchozího roku. Bohužel v uvedeném období od roku 2009 ke konci koalice ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné byla koalice nefunkční z důvodu rozpadu VV, a nebyly tedy přijímány žádné důležité zákony nebo změny zákonů.
  Tehdy existovalo moratorium (ODS, TOP 09, za pomoci ČSSD) na předkládání nových zákonů a novel, a zejména jejich projednávání ve sněmovně. K potřebné změně tak došlo až po ustavení nové vlády po roce 2010, kdy sněmovna přijala novelu, která vysoké zisky solárních baronů snížila. To už bylo ale pozdě, protože velké solární elektrárny postavené a kolaudované (některé podvodně) do 31. 12. 2010 získávaly dle původního zákona obrovské výkupní ceny, které samozřejmě měly zákonem garantovány, ač náklady pořízení byly daleko nižší, než předpokládal původní zákon.
  ODS, která tento zákon nepodpořila (byla v opozici v roce 2005 a negovala v období koalice ČSSD – KDU-ČSL prakticky všechny zákony), spolu s paní Vitáskovou nyní prohlašuje, že koalice včetně KSČM zákon podpořila. To je sice pravda, ale podmínky byly pro danou dobu velmi přijatelné a k zablokování došlo právě při koalici ODS, TOP 09 a VV od roku 2009, kdy ostatní včetně KSČM usilovali o rychlou novelizaci, kterou ovšem ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ODS nepředložilo a blokovalo.
  Zdroj: net – hledej šmudlo
  >>>>>Pokud tedy někdo hovoří o vině, musí si prostudovat právě období rozpadu koalice ODS, TOP 09 a VV v roce 2009, kdy bylo zablokováno možné a potřebné přijetí novely zákona 180/2005 Sb.<<<<<
  Fotovoltaika by se možná nejlépe uplatnila jako zdroj energie na menších objektech, jako jsou bytové či rodinné domy apod.
  Jak praví klasik…
  Čtení "veselého povídání" o solárních baronech připomíná scénu ze staršího českého filmu "Rakev ve snu viděti", kde hlavní postava říká policejním vyšetřovatelům: "Pánové, co praví klasik? Všechny nadměrné majetky byly nashromážděny nepoctivým způsobem."
  Zkrátka mohou za tu prasárnu všichni mocipáni té doby, ODS nevyjímaje.
  Pokud Berka nemá na pozemku soláry za těch prasáckých podmínek, tak platil, platí a ještě nějaký rok platit bude
  Podpora zelené energie z veřejných financí cca 26 Kč/MWh v roce 2006. O deset let později činí cca 850 Kč/MWh. Cca 50 % hradí spotřebitel, 50 % státní rozpočet. Nárůst ceny je více než 3000 % @_@
  39. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:34
  Aktuálně:
  30 LET OD LISTOPADU 89 Studenti vysokých škol slýchají v souvislosti se 17. listopadem 1989 o masakru na Národní třídě. Jaký masakr, ohrazuje se proti tomuto častému hodnocení docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ján Gronský, vždyť to byl zorganizovaný podvod s „mrtvým“ agentem StB Zifčákem.
  Za masakr považuje protesty při prvním výročí 21. srpna v roce 1969, které měly oběti na životech. Prvky masakru měly i strahovské události z roku 1967, když esenbáci vtrhli do studentských kolejí, rozbíjeli zařízení a mlátili studenty, z nichž někteří si dodnes nesou následky. Nebo když se za první republiky několikrát střílelo do stávkujících.
  40. blade říká:
  41. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:00
  Musím říct, že jsem dost zmatený z lidí, kteří kritizují do samé, co já, používají při tom stejné či velmi podobné argumenty, když přijde na řešení, také bychom se shodli, ale jakmile uslyší „socialismus“, vyskočí metr dvacet a vrhnou se pro pušku.
  43. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:14
  Oligarchové a populisti podle zjištění @nytimes ve velkém dojí EU pomocí zemědělských dotací a vznikají mafiánské systémy. Vedle maďarského premiéra upozorňuje třeba i na @AndrejBabis, který „jen za loňský rok získal na dotacích desítky milionů dolarů.“
  Nov. 3, 2019/New York Times / Money Farmers: How Oligarchs and Populists Milk the E.U. for Millions
  44. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:22
  Po 30. letech tzv. svobody a demokracie:
  Česko je stále spíše montovnou. Podíl domácí přidané hodnoty na celkovém vývozu Česka je v průměru 61 procent, to je celosvětově jedna z nejnižších hodnot. Vyplývá to z analýzy Deloitte zveřejněné v pondělí.
  Například Izrael má svou přidanou hodnotu zastoupenou ve vývozech z 81 procent, výrazně více než Česko, ačkoli se také jedná o malou ekonomiku. V ekonomice Izraele hrají mnohem významnější úlohu inovace, výzkum a vývoj.
  Nízký podíl přidané hodnoty u Česka vede k tomu, že ostatním konkuruje spíše levnou pracovní silou než vysoce kvalifikovanou prací.
  Havel tlachal, Pithart tlachal, Klaus tlachal, Tošenovský tlachal, Zeman tlachal, Špidla tlachal, Gross tlachal, Paroubek tlachal, Topolánek tlachal, Nečas tlachal, Rusnok tlachal, Sobotka tlachal, Babiš: To nejsou předvolební tlachy, jsem totiž podnikatel @_@ … uvidíme v roce 2021
  45. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:58
  Devianti a samozvaní spasitelé budou opravovat na Letné výsledky voleb? A co takhle pár přes držku?
  46. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 18:03
  Je nezbytné jít ke kořenům a neodvádět pozornost od merita věci. Česká republika po vstupu do EU, dostávala podstatně menší veřejné zemědělské dotace než staré členské země unie, čímž zlikvidovali konkurenci, konkurenční prostředí a nastavili podmínky, které primárně zvýhodňují oligopoly. Tedy jejich záměr byl zcela jasný a který stvrdili smlouvou. Kdyby chtěli ochránit malé živnostníky, zemědělce, tak od prvopočátku nastaví rovné podmínky, ale jejich záměr byl a je zcela jiný a tady vidíte důsledky. Nemluvě o tzv. daňových rájích-pračkách špinavých peněz, které opět nastavily staré členské země unie.
  Dotace „zneužívá“ mnohem více oligarchů napříč EU . Ale hlavně bankéři a EU samotná. K tomu ty dotace má. Všechno je to jedno svinstvo a jedou v něm větší ryby než je Babiš a Orbán.
  Jinak ti v USA mají co kecat co my máme tady. Hlavně, že v USA je běžné, že jedna velká firma která má GMO plodiny žaluje malé farmáře, že pěstují její patentované GMO i když všichni vědí, že jsou to nálety… Malí soudy prohrávají a ta firma přebírá jejich farmy (protože malí nemají peníze na odškodné)… Což je o dost šílenější než nějaké „zneužívání“ dotací.
  The New York Times je neomarxistický plátek plný nenávisti a tupého vidění světa. Šíří dezinformace a levičátské lži.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  z Pozornosti hodné článkyi:
  Jak fungují americké výzvědné služby v Česku? Svědectví bývalého příslušníka vojenské kontrarozvědky VKR.
  Otázka:
  Zmínil jste úkolovou činnost české BIS, že má zákaz na činnost proti CIA. Čeho všeho se to týká?
  Odpověď:
  Česká BIS má pochopitelně stejný zákaz vůči USA, jako měla STB a VKR před rokem 1989 vůči SSSR a KGB. Zákaz se týká rozkladové činnosti, ne však monitoringu. Oni vidí, slyší, ale nemůžou s tím nic dělat. Když tedy v Praze americká ambasáda organizuje útok proti prezidentovi, dav hází na prezidenta předměty, z nichž některý by mohly klidně být i odjištěné granáty (to je mimochodem něco, co tady v USA nikdy neuvidíte, protože jakmile by někdo zvedl na shromáždění před pódiem s prezidentem ruku a chtěl by něco vrhnout směrem k prezidentovi, sniper by ho zastřelil), tak česká BIS s tím nemůže dělat vůbec nic. A nejen BIS, ani policie. Všichni mají svázané ruce. Když jsem ukazoval na YouTube video svým přátelům Američanům, tak nechtěli věřit, že ti pánové na pódiu jsou prezidenti několika evropských zemí, když policie dovolí na ně házet předměty.
  Zdroj:
  Fórum Pirátské strany
  Re: Pozornosti hodné články
  Příspěvek od …… 22 úno 2015, 11:51 kde je odkaz na celý zajímavý rozhovor.
  🙂

 109. blade říká:

  K TÉMATU:

  Podle někdejšího rakouského filozofa K. R. Poppera existuje uznávaný názor na to, co je vědecké. Za prvé opakovatelnost – pokud jde o nějaký děj, tak se musí slepě opakovat. A dále – vědeckost nemůže být prokazovaná něčím neprokázatelným. To znamená například: nemůžeme prokázat, že není Bůh. A proto je to náboženství, a ne věda, když to řeknu lapidárně. Nikdo nemůže to, že podle odhadů stoupne do konce století globální teplota na určenou výši, vyvrátit. Perspektivu zopakovat kontrolně nemůžete. To, že dominantním při vzrůstu teplot je člověk, vyvrací dnes jednoznačně „geologický kalendář“. Skleníkovou hypotézu vědecky vyvrátilo již mnoho vědců. Z našich například profesor Miroslav Kutílek, Luboš Motl a řada dalších. Oficiální skleníková hypotéza není vědecky zdůvodnitelná. Stojí na víře, a je proto v podstatě klimatickým náboženstvím.

  To plně odpovídá současné klimatické situaci, která je navíc ověřená proxy daty, geologickým kalendářem a tak dále. Je skoro stoprocentní, že se blížíme k vrcholu poslední doby meziledové. Protože už v ní žijeme 12 tisíc let. Nikdo neví, zda se to zvrtne k ochlazování, protože to vše jsou jen technokratické výpočty o mnoha neznámých. Přesný součet nepřesných čísel. Co dají do počítačů, to jim vyjde. Byly vytvořeny scénáře, takový vějíř, a pak si ti vědci říkají: No on asi ten prostředek bude tak nějak správný. Ale to vůbec není vědecké. Vývoj přírody totiž není lineární, natož lineární v teplotách a v CO2. Propočet mají do roku 2090.

  Neumíme dosud předpovědět počasí ani na měsíc dopředu, natož klima do konce století. Přitom se toto vše uvádí za globální oficiální pravdu. 🙂

  Zdroj:Podvody kolem globálního oteplování – hledej šmudlo.

 110. Libor Furbacher říká:

  Mame tady v severni Americe poradnou zimu,ktera se tu dlouho nepamatuje .Dokonce i Greta se rozhodla prerusit svoji zasluznou cinost a vratit se do svedska.
  https://twitter.com/Blazingcatfur/status/1194064990090620929?s=09

 111. Jan P říká:

  O pořádné zimě,která sužuje poslední dny severní Ameriku víme. A co jako ?
  U nás zase vyhlížím Václava Klause mladšího i staršího s tezí, že „globální oteplování“ neexistuje, protože v listopadu potřebuješ dva svetry a šálu.

 112. Libor Furbacher říká:

  A vy mu vysvetlite ze ty dva svetry a salu musi mit proto ze se globalne otepluje.

 113. blade říká:

  Zimní bouře a cyklonové bomby ochromily část USA, Američanům komplikují cesty na Den díkůvzdání. Jj. malá doba ledová je malá doba doba ledová a ta se blíží, protože když EU bojuje s globálním oteplováním, tak nic jiného přijít ani nemůže.

  🙂

 114. Jan P říká:

  Mám stále větší problém s tím, když se klimatický kolaps označuje za „ekologický problém“. Klimatický kolaps už přerostl jakoukoliv škatulku. Jde o globální bezpečnostní krizi.
  5. 12. 2019/Hospodářské Noviny/Je pravděpodobné, že do konce století budou velké části planety neobyvatelné, říká britský fyzik Tim Palmer

 115. Dvořák říká:

  Na Novým Zélandu vybuchla sopka. Jen tak ,bez povolenky. Nebylo to nic velkýho,ale i tak toho co2 v ovzduší bude dost. Tohle by měla Gréta vzít do svých rukou.

 116. Jan P říká:

  Pane Dvořáku,nic ve zlým.Patříte mezi příznivce bývalého předního politika za ODS Mirka Topolánka ?

  ‏@MirekTopolanek
  Vím, po tom strašném neštěstí je ještě na analýzy brzo a nezlehčuji to.
  Nicméně, změřil někdo, kolik CO2 bylo erupcí vytvořeno? Budou se na to konto zvyšovat socialistické klimazávazky? Neměl by to někdo říct Grétě? Neměla by Gréta ty výbuchy zakázat?
  9.12.19/seznamzpravy.cz/Erupce sopky na Novém Zélandu má už pět obětí.Poblíž bylo až 1000 turistů

 117. Dvořák říká:

  Jo a taky syn redaktora Dvořáka. 😀

 118. blade říká:

  Greta zvolena osobností roku.
  „Je to směšné. Greta musí zapracovat na svém problému s hněvem a pak si zajít do kina s kamarády na starý dobrý film! Hoď se do klidu, Greto, hoď se do klidu!“ napsal prezident Spojených států na sociální síti.

  Napsal to správně.

 119. Jan P říká:

  Globální oteplování je výmysl neomarxistů, klima se nemění a Gréta je nevzdělaná hysterka… tak kde je potom sníh a mráz, když je prosinec?

 120. blade říká:

  Greténi, zapomeňte na pravidelné a opravdové >>> Jaro, Léto, Podzim, Zimu
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2365297-za-extremy-pocasi-stoji-tryskove-proudeni-vzdusne-proudy-o-rychlosti-letadla-se-stale

 121. blade říká:

  1. Studium pro gretény:
  https://www.netweather.tv/charts-and-data/jetstream

 122. blade říká:

  2. Studium pro gretény:
  https://www.netweather.tv/charts-and-data/global-jetstream#2019/12/21/0600Z/jetstream/surface/level/overlay=jetstream/orthographic=-6.72,57.59,620

 123. blade říká:

  Poznámka a fakta pro Gretény:
  Naše planeta je ve skutečnosti ekologičtější, i přes trapné klimatické poplašné zprávy, kterým se v průběhu let podařilo uvést v omyl většinu médií a veřejnosti ve víře, že planeta „zhnědla“ a žíznila k smrti.

  Potvrzeno IPCC:
  „Opak je pravdou: podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu satelitní pozorování ukazují, že v posledních třech desetiletích dochází k ekologizaci vegetace v částech Asie, Evropy, Jižní Ameriky, Střední Severní Ameriky a jihovýchodní Austrálie,“ uvádí zprávy.

  Díky hnojení CO2:
  Vědci připisují překvapivý vývoj „směsi faktorů“, zejména nedávný nárůst koncentrace CO2 v atmosféře, na kterém rostliny rostou a lidé byli klamáni ve víře, je „znečišťující látkou“.

  „Často se zapomíná, že CO2 není jen„ problém “, ale také rostlinná živina, která tvoří klíčovou součást„ základu potravinového řetězce “, uvedl časopis Wissenschaft .

  Stručně řečeno:
  Více atmosférického CO2 znamená větší růst rostlin, a tím více jídla pro delší život. “

  Deštné pralesy stále v ohrožení:
  Časopis Wissenschaft však varuje, že zeleň způsobená člověkem prostřednictvím zemědělství a zalesňování je z hlediska kvality biotopů daleko nedostatečná, a proto ničení panenských deštných pralesů zůstává velkým problémem, který vyžaduje skutečné kroky.

  Dobrá věc:
  Více CO2 v atmosféře usnadní práci na ochraně vegetace a života.

  https://notrickszone.com/2019/11/28/our-greening-planet-german-science-magazine-satellite-imagery-proves-worlds-vegetation-expanding-since-decades/

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Kambrium – tomto období kambrium došlo k největšímu nárůstu živých organismů vůbec, na planetě po desítky milionů let, úrovně CO2 byly 15x dnešní úrovně.

  Experimentuje se pěstováním zeleniny na ponorkách, kde rostou opravdu dobře.
  „Snažíme se udržet hladinu CO2 v našich ponorkách amerického námořnictva přibližně na 20-ti. násobku současných atmosférických hladinách“ říkají vědátoři

  Toxicita CO2 u lidí
  Oxid uhličitý při nízké koncentraci má malé, pokud vůbec nějaké, toxikologické účinky.
  Při vyšších koncentracích (> 5%) způsobuje vznik hyperkapnie a respirační acidózy. Těžká acidóza zvyšuje účinky parasympatické nervové aktivity, pravděpodobně tím, že interferuje s hydrolýzou acetylcholinu acetylcholinesterázou, což má za následek deprese dýchání a oběhu.

  Koncentrace více než 10% oxidu uhličitého mohou způsobit křeče, kóma a smrt.

  Hladiny CO2 vyšší než 30% působí rychle a vedou ke ztrátě vědomí během několika sekund. To by vysvětlovalo, proč oběti náhodných intoxikací často neřeší situaci (otevřené dveře atd.)

  5% je 125krát vyšší, než je tomu dnes. Atmosférický CO2 nikdy nebyl tak vysoký.
  Nikdy se nedostane tak vysoko.

  🙂

 124. Jan P říká:

  AKTUÁLNĚ: Po dojemném proslovu Grety Thunberg se elity v Davosu rozhodly zrušit kapitalismus.

 125. Libor Furbacher říká:

  Ktery pak to jsou ty “elity“ jestly se muzu zeptat.Well,myslim ze ty “elity“budou mit problem presvedcit pana Trumpa na socialismus.

 126. blade říká:

  Mladá anti-Greta:

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8058873/German-teen-climate-change-realist-known-anti-Greta-slams-alarmists-conference.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true&__twitter_impression=true

 127. Jan P říká:

  Ultrapravicové skupiny se snaží udělat z teenagerky antiklimatickou verzi Grety Thunbergové | 26. 2. 2020 | Britské listy

 128. blade říká:

  Britské listy jsou již uot.

 129. blade říká:

  https://www.in-pocasi.cz/predpoved-pocasi/cz/vysocina/jihlava-153/ovzdusi/

  Přízemní O3:
  Přízemní neboli troposférický ozon, vyskytující se těsně nad zemským povrchem. Tento plyn je lidskému zdraví nebezpečný, působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.

  Tento ozon je minoritní složkou nízké atmosféry, zejména fotochemického smogu. Troposférický ozon vzniká složitými chemickými reakcemi oxidů dusíku s těkavými organickými sloučeninami za horkých letních dnů a bezvětří, a to především v městských a průmyslových oblastech.

  Zvýšený vznik přízemního ozonu na severní polokouli pozorujeme především za slunečných horkých letních dnů v lokalitách s vysokou koncentrací výfukových plynů – oxidů dusíku a těkavých organických látek v ovzduší. Tento jev se souhrnným názvem označuje jako suchý smog, někdy také fotochemický smog. Pevné částice ve vzduchu ale lze spojit s mnohonásobně více úmrtími.

  //youtu.be/cw-mZenTiPM?t=12

 130. blade říká:

  Jak se tu zabíjíme sami i bez SARS-CoV-2:

  Předčasné úmrtí způsobené expozicí jemných částic (PM2,5), ozonu (O3) a oxidu dusičitého (NO2) v roce 2012 ve 40 evropských zemích a v EU 28.

  https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution

 131. blade říká:

  PM2,5 – http://skeril.savana-hosting.cz/wp-content/uploads/2017/07/15em_PM_IV1.19-20.png
  PM10 – //www.ovzdusi-brno-jm.cz/wp-content/uploads/2017/07/15em_PM_IV1.17-18-768×608.png

  Mezi hlavní zdroje emisí PM v roce 2014 patřil > sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností >, který se podílel na znečišťování ovzduší v celorepublikovém měřítku látkami PM10 33,9 % a PM2,5 51,2 %. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od většiny ostatních sledovaných zdrojů se jedná o „sezónní“ zdroj (topí se jen v chladné části roku). Avšak emisní bilance se dělá za celý kalendářní rok. Čísla je tedy potřeba interpretovat tak, že lokální topeniště v celé ČR vyprodukují za zhruba půl roku (topná sezóna) více částic PM2,5, než všechny ostatní zdroje dohromady za celý rok. V topné sezóně jsou tedy lokální topeniště hlavním zdrojem prašnosti v ovzduší. Dále je potřeba si uvědomit, že se jedná o plošný zdroj – topeniště nemají jen jeden mohutný komín. Jedná se velké množství komínů plošně po celé republice. Proto když v topné sezóně dojde k „nažhavení kotlů„, dochází k plošnému nárůstu koncentrací.

  Zdroj: //www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2017/07/20/odkud-se-castice-v-ovzdusi-berou/

 132. blade říká:

  Objemné motory se mají vrátit. Důvod neuhodnete.
  https://www.novinky.cz/auto/clanek/objemne-motory-se-maji-vratit-duvod-neuhodnete-40324601

  Že by návrat atmosférických V8? To by byla krása 🙂
  Bez elektroniky, bez kurvítek. Prostě spolehlivost a dlouhověkost.

 133. blade říká:

  Průzkum pro možnou těžbu některých kovů – Havlíčkobrodsko, Přibyslavsko, Polensko:
  Pohttps://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/tezba-suroviny-vysoka-havlickuv-brod-pribyslav-stribrne-hory-wolfram-uran-indium-ministerstvo-prumys.A200604_551321_jihlava-zpravy_mv

 134. Jan P říká:

  Francouzské volby ovládli Zelení a ženy. Macronovi roste nová konkurence

  Hahahaha
  Fiasko macronovců i lepenovců.
  Francouzské komunální volby přepsaly politickou mapu země. Zelení starostové či starostky povedou velká města Bordeaux, Lyon, Štrasburk, Poitiers či Grenoble, podíl na moci budou zřejmě mít i v Paříži a Marseille.
  29. 6.2020|Francouzské volby ovládli Zelení a ženy. Macronovi roste nová konkurence|Seznam Zprávy

 135. blade říká:

  Podle českých médií vypadá a vypadal Macron na skoro svatého muže. Má sice nějaké problémy, ale kdo je nemá, že? Tak to bylo snad s každým francouzským prezidentem.

  S jakým zápalem pak líčí, když ty prezidenty na vejminku potom tahají prokurátoři k soudu. Přehlídka jejich skutků je až bizarní. Co všechno lze napáchat za jedno volební období.

  Tak Francouzům vítězem příštích prezidentských voleb přeji ženu prapůvodem z Alžíru nebo jiné kolonie za nějakou zelenou alternativu. To máte za Mnichov, Lisabon, Marrákéš,

  Dle historicky vysoké neúčasti to je Frantíkům stejně zřejmě jedno 😉

 136. Jan P říká:

  A tady s bladem musím částečně souhlasit.

  Zelenými liberály(„zelenou alternativu“)proti Macronovi a pravicovým liberálem proti kaczynským konzervám – kdepak, voliči si ve volbách málokdy dokáží prosadit smysluplnou alternativu.
  Informace, že aktivisté české pobočky Fridays For Future volají po „spravedlivé pandemii“ starších lidí, je zhruba stejně pravdivá jako informace, že volají po ekosocialistické revoluci, co svrhne ekoneoliberální panství všech Bursíků, Pitků a Moldanů…
  Netrvalo dlouho a postupy amerických alt-right trolů se objevily i u nás. Jsem zvědav, jestli se zjistí, kdo za tímhle hoaxem stojí.Jen se divím tomu,že tento hoax zde v diskuzi pod článkem blogu někdo nešíří.
  3. července 2020|Internetem se šíří lež, že se studentští ochránci klimatu těší na smrt prarodičů|Deník Referendum

  Wikipedie: Alt-vpravo , zkratka pro alternativní práva , je volně připojen daleko doprava , bílá nacionalistické hnutí založené ve Spojených státech. Z velké části online fenomén , alt-right vznikl v USA během roku 2010, ačkoli od té doby zavedl přítomnost v různých jiných zemích. Termín je špatně definovaný, který byl různými způsoby používán různými self-popsanými „alt-rightists“, komentátory médií a akademiky. Skupiny, které byly identifikovány jako alt-right, se také hlásí k bílé supremacismu , bílé separatismu , přísným imigračním omezením , rasismu , xenofobii ,antisemitismus , antifeminismus , homofobie a islamofobie.

 137. Jan P říká:

  Podpoří demonstraci na Malostranské náměstí v Praze ,,zelený“ teolog Ján Lauko,kterému vážně leží na srdci ekologická udržitelnost ?
  Nebo raději něco zase „vtipně“ napíše proti klimaaktivistům a protestujících mladých lidí zkažených konzumním kapitalismem…

  Na mrtvé planetě nepůjde oživit ekonomiku! Po koroně chceme zelený restart, ne penězovod pro agro&uhlobarony.
  Poslední kapka: společně za zdravou krajinu
  Pořádají: Greenpeace Česká republika a NESEHNUTÍ s 24 dalšími
  26. července 2020 v 14:00 na Malostranské náměstí v Praze.

  Řešení ekologické krize je nepředstavitelné bez spravedlivější a rovnější dělby bohatství.
  „Většina závěrů není nijak nová. Původ ekologické zátěže — ať už jde o emise skleníkových plynů nebo ekologickou stopu — je mezi lidmi výrazně nerovnoměrně rozložen. Nejbohatší půl procento lidí na Zemi, asi čtyřicet milionů lidí, je zodpovědné za čtrnáct procent emisí skleníkových plynů ze životního stylu, oproti tomu celá chudší polovina lidstva produkuje jen deset procent emisí.
  Nejbohatších deset procent lidí na Zemi je zároveň zodpovědných za pětadvacet až třiačtyřicet procent celkové ekologické zátěže. Bohatí mají zkrátka tak pro přírodu náročné životy, že jen chudým vděčí za to, že ještě nepřišla globální ekologická katastrofa.“
  Tahle Země není pro bohaté|15. července 2020|Áron Tkadleček|Deník Referendum

 138. Svatopluk Beran říká:

  Kupování času – Jan Keller

  Víkendové jednání premiérů o kolektivním zadlužení celé Evropské unie je ještě mnohem zásadnější, než to na prvý pohled vypadá. Rozebírat projekt kolektivního zadlužení po technické stránce nemá příliš smysl. Jednak je až do nepřehlednosti složitý, jednak je vysoce pravděpodobné, že bude revidován a pozměňován pokaždé, kdykoliv se to uzná za vhodné.

  Snadno se politikům rozhoduje o zadlužení, mají-li jistotu, že dluh se bude splácet v době, kdy oni už ve svých funkcích dávno nebudou.

  Ve skutečnosti se jedná o třetí kolo procesu, jehož dosavadní průběh popisuje německý badatel Wolfgang Streeck v knize Koupený čas. První dějství začalo v 80. letech. Po ropných šocích, při růstu nezaměstnanosti a poklesu tempa růstu doprovázeného snižováním zdanění bohatých byl ohrožen sociální smír. Vyřešilo se to tím, že se státy začaly zadlužovat.

  Iluze rostoucího blahobytu tím byla prodloužena jen na chvíli. Už před koncem minulého století se vlády začaly obávat narůstající obsluhy dluhů ve svých rozpočtech a jejich věřitelé – soukromé banky – začali pochybovat, že dluhy budou splaceny. Zoufale předlužené Řecko bylo pro všechny mementem.

  Nastoupila druhá vlna zadlužování, která umožnila nevidět, že příjmy z práce stagnují a sociální dávky jsou osekávány. Masivně se zadlužují domácnosti, což jim pomáhá krýt výpadky v příjmech a po nějakou dobu oddalovat sociální pád.

  Nyní, když jsou mohutně zadluženy státy i masa domácností, přichází Evropa s třetím řešením. Navrhuje společně zadlužit celou Unii. Tentokrát už to blahobyt určitě přinese. Kapitalismus na dluh je přece ten nejlepší ze všech špatných hospodářských systémů. Pro soukromé banky tedy určitě.

  Ale možná je to tak správně. Pokud by něco hrozilo, jistě by už Miroslav Kalousek rozesílal varovné složenky s uvedením, o kolik bude každý z nás nově zadlužen. Přesně takové složenky, jaké rozesílal s velkým volebním ohlasem v květnu 2010.

 139. blade říká:

  Ranní zprávy 27.03.2020:
  ECB může tisknout eura dle libosti, dostaneme 30 mld. Kč a naše vlastní ventilátory!
  Slova dne – „Evropská centrální banka ruší limity pro nákup dluhopisů.“
  ECB zrušila svůj předchozí limit 750 miliard eur, který si nastavila pro nákup dluhopisů kvůli pandemii. Otevřela si tím cestu k potenciálně neomezenému tištění peněz. Mohla by tím držet více než třetinu celkových dluhů států eurozóny.

  https://warengo.com/stories/44047-ranni-zpravy-27-03-2020-ecb-muze-tisknout-eura-dle-libosti-dostaneme-30-mld-kc-a-nase-vlastni-ventilatory

 140. Jan P říká:

  Sváťo,Keller tentokrát dobře.Jenom doplním:Šetření na chudých je nepopulární nutnost. Šetření na bohatých je projev třídní nenávisti.Otázka:Jak dál? Má to být Gren New Deal(Zelená dohoda)neboli Za kapitalismus zelenější ? Kalouskovi spolehliví spojenci z českých Zelených by přece nikdy nepodporovali opatření, mířící ekosocialistickým směrem.

  Evropská komise by podle DiEM 25 měla v rámci „zeleného“ přístupu k současným problémům „odvrhnout dogma nekonečného růstu a zaměřit se na přímé řešení problémů chudoby a nejistoty rostoucích po celém kontinentu“.
  11.12.2019|Zelenou dohodu Evropské komise kritizují Greenpeace a DiEM25. Je prý nedostatečná|A2larm

  Lidi nejsou hloupí a chápou klimatickou krizi i nezbytnost opuštění fosilních paliv. To co jim chybí je realistický, sociálně příznivý plán přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku – nebojí se obnovitelné energie, ale toho, že přijdou o práci a nezaplatí účty.
  Skutečnou alternativou je podle mého Green New Deal for Europe,který předkládá celoevropské mezinárodní hnutí demokratů-DIEM25.
  Podle jeho koordinátora Pawela Wargana „není odstoupení od fosilní ekonomiky jen technickým problémem“.Podle DiEM25 je úkolem nutné zelené transformace proměnit strukturu celé ekonomiky. Wargan k tomu říká: „Naše strategie neřeší pouze ekologickou krizi, ale má ambici vypořádat se s hlubokou společenskou nerovností a postupující devastací demokratických mechanismů uvnitř EU.“

 141. blade říká:

  Dokument, který byl měl každý člověk na této planetě vidět.

  Domov aneb Kam směřuje naše cesta – 1/2 – CZ dabing Alfred Strejček:
  https://youtu.be/3hQjLGUimp4

 142. Jan P říká:

  Podpořit můžete na
  KLIMATICKÁ ŽALOBA #PRAVONABUDOUCNOST
  Klimatická žaloba ČR je žaloba na české státní orgány odpovědné za snižování emisí a adaptační opatření na změnu klimatu, která bude podána k českým soudům. Žaloba, jejíž znění připravuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, bude podána spolkem českých občanů, kteří se cítí být ohroženi nečinností státních orgánů v předcházení změně klimatu. Cílem žaloby je soudní výrok stanovující, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů zaručená Ústavou a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu.

 143. Jan P říká:

  Díky za papeže Františka

  „Pobočky katolické církve v posledních letech odprodávaly své finanční podíly od fosilních paliv. Letos v létě však Vatikán vyzval všechny katolíky, aby ze svých portfolií zbavili uhlí, ropné a plynárenské společnosti.“
  7.8.2020|Pět let poté, co promluvil o změně klimatu, papež Francis zní jako naléhavý alarm|InsideClimate News

 144. blade říká:

  Nejlevnější Škodu Enyaq z prvního vrhu pořídíte od 1 189 900 Kč včetně DPH 🙂

  K tomu ještě nutno připočítat ambrozko-paroubko-bursíkovné s domrvením levicové Šedivky z ČSSD.

  Výfuk to má někde v tepelných elektrárnách vyrábějící elektřinu z nekvalitního uhlí.

 145. Jan P říká:

  15.10.2020|Chováme se jako kapři, kteří si vypustí rybník. Věřte klimatologům, apeluje Svěrák|Aktuálně.cz

 146. blade říká:

  Sluneční vítr je krutý > Gréto
  „Inspiraci“ pro kompletní zničení biosféry nemusíme hledat daleko. Mars měl ještě před čtyřmi miliardami let podobně hustou atmosféru jako Země a pokrývaly ho oceány. Pak se však odehrálo něco, co z něj učinilo zcela mrtvou planetu. Příčinu apokalypsy letos zřejmě odhalila sonda MAVEN, kterou NASA vyslala zkoumat plynný obal Marsu. Automat se zaměřil na množství vzácného plynu argonu, konkrétně jeho izotopů 36Ar a 38Ar. Jejich výskyt zkoumal v různých vzdálenostech od povrchu a zjistil, že velké množství „lehčího“ izotopu 36Ar v tamní atmosféře chybí.

  „Z naměřených hodnot usuzujeme, že většina marsovské atmosféry zkrátka unikla do kosmu,“ vysvětluje Bruce Jakowski, jeden z vědců, kteří analyzují hodnoty zjištěné sondou. Příčina tkví zřejmě v tzv. slunečním větru – proudu vysokoenergetických částic, jež velkou rychlostí vylétají ze Slunce. Když se pak srazí s molekulami v ovzduší planet, mohou jich část strhnout a odnést s sebou do volného prostoru. Lehčí molekuly se přitom „nechávají unést“ snáz. Sonda MAVEN tudíž kolem Marsu objevila dostatek argonu-38, ale ani zdaleka nenarazila na odpovídající množství lehčího izotopu. V současnosti nejpřijímanější teorie o ztrátě marsovské atmosféry proto tvrdí, že z ní sluneční vítr v průběhu uplynulých čtyř miliard let „odvál“ zhruba 66 %.

  Máme lepší ochranu
  Řídnoucí plynný obal přestal Mars tepelně izolovat, nechránil ho před přilétajícími tělesy, a hlavně nestínil jeho povrch před kosmickým zářením. Rudá planeta, stejně jako ta modrá a ostatní tělesa, čelí neustálému toku radiace, tvořenému vedle jader vodíku a helia také jádry železa, titanu a dalších těžkých kovů. Záření proto poškozuje buňky a mimo jiné může vyvolat rakovinné bujení. V případě Země – a dřív i Marsu – zachycují většinu škodlivého záření magnetosféra spolu s atmosférou. Řídnutí druhé zmíněné složky tak postupně změnilo rudou planetu v nehostinné místo nevhodné pro život.

  Pozemské ovzduší je však mnohem stabilnější, protože ho k planetě poutá mocnější gravitace: Mars má jen zhruba desetinu hmotnosti Země. Modrou planetu zároveň chrání podstatně silnější magnetosféra. Přesto náš vesmírný domov ztrácí podle některých odhadů vinou solárního větru až 90 000 tun atmosféry ročně. Pokud by Slunce v případě silnější aktivity začalo produkovat „agresivnější“ vítr, nelze vyloučit, že by Zemi postupně stihl stejný osud jako Mars.

  Naděje umírá poslední > i Gréta bude dávno na prach
  Slunce také nejspíš sehraje hlavní roli v kompletní destrukci naší planety, která je mnohem odolnější, než jak ji líčí sci-fi romány a filmy. Vznikla z železa, křemíku, niklu, hořčíku a mnoha dalších prvků, díky nimž je extrémně pevná. Zůstává proto krajně nepravděpodobné, že ji zničí mechanické poškození. Takřka jistou záhubu Země však můžeme spatřovat právě ve Slunci. Jeho teplota totiž postupně roste a během miliardy let se středobod našeho solárního systému rozžhaví natolik, že se veškerá pozemská voda vypaří. Z modré planety tak zbude jen rozpálená výheň, kde přežijí pouze nejodolnější mikroorganismy.

  Zhruba za pět miliard let se hvězda navíc rozepne do stadia tzv. rudého obra. Nakonec bude tak gigantická, že Zemi doslova pohltí. Na druhou stranu bude klesat její hmotnost, a tudíž i gravitace. Někteří teoretikové proto věří, že se modrá planeta ze své oběžné dráhy „utrhne“ a unikne před zkázou do kosmu. Podle vědců z britské Royal Astronomical Society však nebude gravitační posun na opuštění orbity stačit.

  Zdroj. 100+1

 147. blade říká:

  Rantířov vs. galvanovna (od času videa 15:20)

  https://www.televizeseznam.cz/tv?tf=1611270000&dotId=4744062

 148. Jan P říká:

  Ukradeno na netu:

  Náhodná kolemjdoucí žena na partnera 50+: „Ty hele co máš pořád s tou Grétou?“

  Na tento virus bohužel neexistuje vakcína.

  Chorobná nenávist Grety je diagnóza typickýho českýho muže 40+, který “zažil” komunismus, je “úspěšný” a bývá (latentním) voličem ODS.

  blade říká:
  Úterý, 19. 1. 2021 v 22:29
  Sluneční vítr je krutý > Gréto

  ————————————————————————————————————————

  Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová je skvělá !
  „Status quo očividně nefunguje, proto nutně potřebujeme zásadní proměnu ekonomiky, ale i ekonomie a myšlení samotných ekonomů a ekonomek. K dějinným změnám většinou docházelo v reakci na hluboké krize.
  V jedné takové se dnes nacházíme a další klimatická, už klepe na dveře. Máme tak před sebou jedinečnou příležitost aplikovat principy Ekonomie koblihy a dostat společnost na udržitelnou trajektorii jak ekologicky, tak sociálně.“
  8. 1. 2021| ČRoPlus o Doughnut economics od KateRaworth

  Je libo koblihu? Přelomová kniha Kate Raworth představuje ekonomii pro všechny
  https://a2larm.cz/2021/01/je-libo-koblihu-prelomova-kniha-kate-raworth-predstavuje-ekonomii-pro-vsechny/

  .

 149. blade říká:

  Jane P. opět zmýlená. Jen jsem uvedl fakta, na která je i Gréta krátká. I kdyby se lidstvo snažilo sebevíc a sebelíp o eco planetu, tak zákonitosti vesmíru to neovlivní. K různým klimatickým změnám tu v minulosti na Zemi došlo i bez lidské činnosti. Lidské plémě je pouze nanoepizodka existence planety Země. Doporučuji si něco přečíst třeba o Permském vymírání. V té době tu žádná lidská činnost neprobíhala.

  Ale ano rozumím tomu, Jan P. má na mysli životní prostředí v nejbližším pětiletí, desetiletí, pedásetiletí. Podobně, poplatni době, plánovali komouši. Co pro to lepší životní prostředí konkrétně dělá Jan P.?

  ———————————————————————————————————-

  Převzato z iRozhlas:

  Co se nedaří Gretě, zvládá v těchto dnech z minuty na minutu pandemie, která se z Číny šíří po planetě. Továrny nevypouštějí obvyklý objem zplodin do ovzduší, protože se v nich kvůli výpadkům dodávek potřebných komponentů zastavuje nebo redukuje výroba.

  Lidé nejezdí auty ani veřejnou dopravou, protože všude, kde to jen trochu jde, zavádějí úřady a instituce (mimochodem včetně Českého rozhlasu) pro své zaměstnance z obavy před nákazou tzv. „home office“, tedy práci z domova.

  Letadla zůstávají na zemi, protože všude na světě ruší aerolinky spoje do nákazou obzvlášť zasažených oblastí. A těch přibývá každým dnem. Kdyby se spočítalo, o kolik se jenom za první kvartál letošního roku zredukoval objem skleníkových plynů zamořujících ovzduší, muselo by to udělat dojem i na Gretu.

  Šance na poučení.
  Všechno zlé je pro něco dobré, praví lidová moudrost. Lidstvo má teď v každém případě šanci se poučit. Musí České aerolinie opravdu létat z Prahy do Milána až devětkrát týdně?

  Je opravdu nezbytné, aby německá Lufthansa, z jejíž flotily zůstává teď v hangáru kvůli zrušeným mezinárodním spojům a kolabující vnitrostátní poptávce každé páté letadlo, musela udržovat dosavadní provozní síť, když se po Německu dá prakticky všude jezdit vlakem, který je k životnímu prostředí mnohem šetrnější? A je opravdu nutné, aby zaměstnanci byli v éře internetu a skypu na všech poradách přítomni i fyzicky?

  Z nejvyšších pater moci jsou momentálně všude na světě slyšet nářky nad klesajícím výkonem hospodářství a nad tím, jak se kvůli pandemii hroutí indexy burz. Je to ale opravdu taková katastrofa, když se většina současné ekonomiky neobejde bez zplodin, které zdraví lidí poškozují podstatně víc než koronavirus, z něhož se drtivá většina nakažených lidí bez větších problémů zotaví? Je snad výkon hospodářství modla, cennější než lidské životy?

  Vypadá to tak. V tom případě je ale nejvyšší čas zastavit se a obrátit kormidlo směrem k budoucnosti s novými technologiemi i pracovními místy. Právě teď k tomu je příležitost jako nikdy.

  ————————————————————————————————————–

  Blade a latentní volič ODS, no promiňte, to snad Jane P. nemyslíte vážně :o)))

 150. Dvořák říká:

  F U Greta,svoje TDi nedám a hlas ODS taky ne. Ale Jan P. má všechny srovnaný a zaškatulkovaný a je to pravda.

 151. Jan P říká:

  Ok, je to asi třeba diferencovat.
  Proč ty emoce ?
  Nikde nemluvím o tom, že zrovna internetový diskutér Dvořák je (latentním) voličem ODS.
  Proč se ozval ?
  „Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl …“
  Kdo tady neustále uplatňuje princip kolektivní viny(„všechny srovnaný a zaškatulkovaný a je to pravda“) ?

  Pokud Greta přispěje k tomu, že jako společnost začneme akceptovat, že je normální, že adolescentní dívky se líbí i dospělým mužům za zenitem, bude to k něčemu dobré. Pak ustanou jejich útoky, které jsou ve skutečnosti špatně maskovanou obsesí. Buďme tolerantní!

 152. blade říká:

  Gréto či Jane P. > architekty planety Země jsou vulkány > ty na nějaké emise z vysoka …

  https://zahranicni.ihned.cz/c1-65571070-oziva-supervulkan-ktery-vyhubil-neandrtalce-nasledky-jeho-vybuchu-by-byly-srovnatelne-s-dopadem-asteroidu

  Pokud chce Jan P. navštívit místo, které se v budoucnu může stát příčinou vskutku celosvětové katastrofy, není nic jednoduššího, než sednout v Neapoli na (eco) vlak a vystoupit na Stazione di Napoli Campi Flegrei.

  Nebo do těch končin prohnat nějaké návykové V6 ?

  *******************************************************************************

  Zajímavost z Wikipedie:

  Sibiř, Středosibiřská plošina, Rusko, před 250 miliony let.

  Nedávné výzkumy poukázaly, že v oblasti Sibiře se pod povrchem nachází rozlehlá vrstva ztuhlé lávy. Tato někdy až několik kilometrů mocná vrstva o stáří okolo 250 milionů let naznačuje, že v té době došlo k masivní erupci právě v oblasti dnešní Sibiře (sibiřské trapy) a že PRÁVĚ TENTO SUPERVULKÁN ODSTARTOVAL UDÁLOST ZNÁMOU JAKO PERMSKÉ VYMÍRÁNÍ, KTERÉ JE ZE VŠECH ZNÁMÝCH HROMADNÝCH VYMÍRÁNÍ TÍM NEJVĚTŠÍM, BĚHEM KTERÉHO VYMŘELO OKOLO 90% VŠECH ŽIJÍCÍCH DRUHŮ.

  Určit přesný odhad síly erupce a množství vyvrženého materiálu je v tomto případě obtížné určit (odhady se pohybují v rozmezí 1–4 milionů km3). Veškeré stopy a pozůstatky, které po sobě tato erupce zanechala, byly vystaveny 250 milionů let působení eroze a dalších geologických procesů, což odhady ztěžuje a zkresluje. Přesto však mocnost lávové vrstvy a drastické dopady exploze na biosféru dávají tušit, že se jedná o kandidáta na největší vulkanickou erupci všech dob. Dokonce i nejnižší odhady vyvržené horniny znamenají více jak 300násobek materiálu vyvrženého supervulkánem Toba a 200násobek materiálu vyvrženého supervulkánem La Caldera Garita.

  Nutno ovšem podotknout, že výlev v oblasti sibiřských trapů trval v rozmezí 100–200 tisíc let.

  Tzn. 100–200 tisíc let nepřetržitého chrlení škodlivých plynů a exhalací Gréto či Jane P. 🙂

 153. blade říká:

  Ve zprávách CNN News:
  Konečně, zřejmě nějak od poloviny roku 2021, konec jednorázového plastového nádobí, plastových brček a dalšího jednorázového plastového svinstva, z nichž dlabou a sosají převážně fast food rodinky a omladina všechny ty věhlasné šmakulády > hlavně ti Gréty vrstevníci > vítr si pak rád pohraje s plastovými i papírovými volně jimi pohozenými.

 154. blade říká:

  Gréto, pouze virová pandemie nebo nějaká ta sopka dokáží snížit počet letů.

  Letadla vypouštějí částice a plyny, jako jsou oxid uhličitý (CO2), vodní pára, uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry, olovo a černý uhlík, které navzájem a s atmosférou reagují. Od roku 1990 do konce roku 2017 rostly osobokilometry o přibližně 5 % ročně. V Evropské unii vzrostly emise skleníkových plynů z letectví mezi lety 1990 a 2017 o 117 procent.

  Emise skleníkových plynů na osobokilometr:
  Evropa
  V Evropě byla průměrná spotřeba leteckého paliva na jednoho cestujícího v roce 2017 3,4 l/100 km, což je o 24 % méně než v roce 2005. Přitom provoz vzrostl o 60 % na 1 643 miliard osobokilometrů, takže emise CO₂ vzrostly o 16 % na hodnotu 163 milionů tun. Z toho vyplývají emise téměř 100 g oxidu uhličitého na osobokilometr.

  Spojené státy americké
  Na jednoho cestujícího v typické ekonomické třídě zpátečního letu New York-Los Angeles například připadá asi 715 kg CO2. To lze ovšem přepočítat na ekvivalent 1917 kg CO2, když se vezme do úvahy výsledné radiační působení ve vysokých výškách vč. produkce ozónu a cirrů. Celkové emise z linkových letů tryskových letadel jsou přitom podstatně vyšší než z charterových letů nebo z turbovrtulových letadel.

  MEZINÁRODNÍ LETY:
  Asi 60 procent emisí z letectví pochází z mezinárodních letů a TYTO LETY NEJSOU POKRYTY KJÓTSKÝM PRPTOKOLEM a jeho cíli na snížení emisí. Nověji však:
  „Agentura pro civilní letectví Organizace spojených národů ratifikovala ve čtvrtek [6. října 2016] dohodu o omezení emisí působících globální oteplování z mezinárodních letů, což je první pakt o změně klimatu, který stanoví celosvětové limity pro jediný průmysl. Dohoda, přijatá velkou většinou Mezinárodní organizací pro civilní letectví s 191 členskými státy na zasedání v Montrealu, stanoví emise leteckých společností v roce 2020 jako horní hranici toho, co si mohou dopravci dovolit. Aerolinky, které ten limit později překročí, což se u mnohých očekává, budou muset kompenzovat (offsetovat) svůj nárůst emisí nákupem kreditů z jiných odvětví a z projektů, které snižují emise skleníkových plynů.“

  EMISE OLOVA:
  Zhruba 167 000 letounů s pístovými motory – asi tři čtvrtiny soukromých letadel ve Spojených státech amerických – uvolňuje do ovzduší olovo (Pb) kvůli olověnému leteckému palivu. Od roku 1970 do roku 2007 obecně všechna letadla v letecké dopravě vypustily podle Agentury pro ochranu životního prostředí ve Spojených státech amerických do atmosféry 34 000 tun olova. Olovo se považuje za vážnou ekologickou hrozbu ze strany Federálního úřadu pro leteckou dopravu, pokud se inhaluje nebo požije, a jeho příjem vede k nežádoucím účinkům na nervový systém, červené krvinky a kardiovaskulární a imunitní systém kojenců a malých dětí, obzvláště citlivých na i dokonce nízké hladiny olova; přispívá k problémům v oblasti chování a učení, nižšímu IQ a autismu.

  Radiační expozice
  Při létání ve výšce 12 km jsou cestující i posádky proudových letadel vystaveny nejméně desetinásobku dávky kosmického záření, kterému jsou vystaveni lidé žijící na úrovni hladiny moře. Letadla létající polárními trasami v blízkosti geomagnetických pólů jsou v enormním riziku.

  Mezinárodní dohoda o organizaci civilního letectví (2016)
  V říjnu 2016 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), agentura Organizace spojených národů, dokončila dohodu mezi svými 191 členských zemí, jak řešit více než 458 Mt (2010) oxidu uhličitého emitovaného každoročně mezinárodními osobními a nákladními lety. Dohoda bude využívat systém kompenzace s názvem CORSIA. Dohoda nezahrnuje emise z vnitrostátní letecké dopravy, které představují 40% celkových emisí celosvětového průmyslu.

  Jeden z pozorovatelů ICAO dohody zaznamenal toto shrnutí: „Letecké společnost tvrdící, že létání nyní bude zelené, je mýtus. Užívání letadla je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak usmažit planetu a tato dohoda nesníží poptávku po tryskovém palivu ani o jednu kapku. Místo kompenzace má za cíl snížit emise v jiných průmyslových odvětvích…“

  Zdroj. Wikipedie

 155. blade říká:

  Pro samostudium – https://electroverse.net/

 156. Jan P říká:

  Výbornej článek Tadeáše Žďárského v Alarmu:
  „Řada vědců i politiků říká, že nerůstová budoucnosti je utopií, ale současné výzkumy o decouplingu naznačují, že nerealistickou utopií je myšlenka zeleného růstu, protože právě růst ničí samotné základy života na Zemi.“
  https://a2larm.cz/2021/06/klimaticky-kolaps-mohou-odvratit-kratsi-pracovni-doba-a-nepodmineny-prijem-technologie-zatim-ne/

 157. Jan P říká:

  Když jsem četl tenhle skvělý článek hned jsem vzpomněl stejně jako autor na knihu Ekonomie koblihy.
  Potřebujeme radikální změnu a musíme o ní začít bavit hned.
  https://denikreferendum.cz/clanek/32845-vitam-vas-v-novem-svete-asi-se-ted-uvidime-casteji-vase-tornado

 158. blade říká:

  Neuvěřitelně autentické video z Lužic – https://youtu.be/YKdNAuF9vUo

 159. blade říká:

  Detailní záběry tornáda u obce Wray – Anglie (2016) – https://youtu.be/bjb7QtMEBUg

 160. Jan P říká:

  Mezitím v Bruselu…
  https://twitter.com/svetlarekadlcik/status/1408552045276188672

 161. blade říká:

  Tento stále aktuální Renčína vtip vznikl ještě za minulé totality. 🙂

  http://www.obrazkovysvet.cz/assets/Image.ashx?id_org=600655&id_obrazky=33573

 162. Jan P říká:

  Lytton je položen na stejné rovnoběžce, jako naše Litoměřice, zjevně příjemná teplota ke koupání…
  https://twitter.com/StuzCR/status/1409465392481845249

 163. blade říká:

  Na časové ose Země si planeta ani nevšimne, že tu nějaké lidstvo bylo.

  https://dikobraz.cz/sites/default/files/styles/large/public/cartoons/vhrsti_chuck_dillon/vhrsti_chuck_dillon_11167.jpg?itok=HpZupgK6

  🙂

 164. blade říká:

  Kolik bývalých a nynějších politiků jede v solárním byznysu…

  Při třetím čtení novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), které připravilo MPO:

  „Předkládáme novely zákonů, které zajistí 3,5 milionům lidem levné centrální vytápění, přechod na ekologickou dopravu, ukončí činnost energošmejdů a napraví selhání poslanců z roku 2010 při schvalování podpory fotovoltaiky instalované v letech 2009-10, které nás jinak bude stát 570 miliard korun“ řekl ministr Havlíček

  Ještě před samotným hlasováním uvedl: „Poslanci mají po více než deseti letech historickou možnost napravit špatné rozhodnutí sněmovny, které nás bude stát nejen stovky miliard navíc, ale které současně vytvořilo vůči tolik potřebným obnovitelným zdrojům zbytečnou averzi.“

  Během hlasování, hlavně toho opakovaného, se nám krásně odkopaly tři partaje slepence SPOLU…… těch keců, že Dáme Česko dohromady! Co dají dohromady? Nejde vůbec o řadové občany tohoto státu jde jen o koryta a prebendy! Když čtu, kolik na tohle solár šméčko padne peněz, tak proti tomu jsou dotace pro údajně Babišův Agrofert, drobaky!

  Jen doufám, že si to lidé budou pamatovat a u voleb to dají najevo!

  Zdůrazňují, že nejsem sněmovní volič ANO.

 165. Jan P říká:

  Přední klimatolog Michael Mann o klimatický krizi a jejích projevech: vlny veder a požáry v Severní Americe, povodně v Reichu a Belgii, Holandsku apod. Co na to retardovaný český média?
  https://www.democracynow.org/2021/7/16/michael_mann_the_new_climate_war?fbclid=IwAR1t6XbSI0ayPm9UEQkmnN63aYQY9kYx0MdA3S0iV4nKRtdgbmtmsMS0Am0

 166. blade říká:

  Připomenutí (z Wiki)

  Čím povodně podporujeme
  Donedávna byly zásahy do krajiny zdánlivě prospěšné. Jejich plošné rozšíření nám dnes přináší řadu dříve nepoznaných problémů. Mezi ty nejzávažnější patří následující změny:

  Velké plochy polí, zejména na svazích, jsou př intenzivních srážkách problémem. Jsou-li navíc osazena nevhodnou plodinou (kukuřice), voda z nich steče a nevsakuje se. Dochází také k vymývání a odnosu jemných půdních částic. Voda v potoce je kalná, bahnitá, pole přichází o úrodnost. Zjara a na podzim je dobře vidět, jak je na takovém poli v horní části světlejší a kamenitější půda.

  Orba po spádnici ještě umocňuje škody, které eroze působí na polích. Špatné řádkování na poli pozná i laik – v řádkách je vidět výše po svahu vymytý písek a kaménky, níže jemné „bahýnko“, jemné nejúrodnější částice vyplavené z půdy.

  Meliorace dříve vysoušely „neplodnou“ půdu mokřadů. Dnes nám tato zásobárny vody v krajině citelně chybí.

  Jednodruhové lesy nepojmou při dešti tolik vody. Největší riziko představují velké holoseče na svazích.

  Regulované toky jsou toky uměle narovnané, prohloubené a hlavně zkrácené. Zkrácením vodních toků se zmenšil celkový objem vody, které jejich koryto dokáže pojmout. Voda v přímém korytě, odkud nemá možnost se nikam rozlévat, velmi brzy stoupá a získává velkou rychlost. Povodňová vlna, která letí zregulovaným korytem, přichází rychleji a je mnohem prudší.

  Přehrady. Žádná přehrada nebyla postavena jenom proto, aby chránila před velkou vodou. Některé důvody (rekreace, energetika) protipovodňovou ochranu vylučují, protože je pro ně potřeba udržovat přehradu naplněnou. Plná přehrada průběh povodně zhoršuje. Velký přítok vody na jejím vtoku velmi rychle zvedá hladinu u hráze. Povodňová vlna se tím zrychluje. Přehrada poskytuje falešnou ochranu – při technickém selhání nebo lidské chybě jsou následky často tragické.

  Betonování krajiny, rychle postupující jev posledních asi 15 let. Různá logistická centra, montážní haly, sklady a další stavby rychle rostou na zemědělské půdě. Okolo nich jsou další zpevněné plochy pro parkování a přístupové komunikace. Podle statistik mizí každý den 17 hektarů volné půdy. Je logické, že voda, která se zde dříve mohla zasakovat do půdy, je nyní při dešti ve vodních tocích prostě „navíc“.

  Co povodně tlumí
  Louky a pastviny v blízkosti vodních toků jsou vhodnější využití niv. Trvalý travní porost na svazích vsakuje vodu a chrání půdu před erozí. Voda, která se při povodní rozlévá do luk a pastvin, nepůsobí škody tam, kde žijí a pracují lidé.

  Meze brání proti stékání vody a splachům z polí. Poskytují také prostor pro život a šíření mnoha druhům živočichů a rostlin, pomáhají udržet druhovou rozmanitost (biodiverzitu) krajiny.

  Orba po vrstevnici umocňuje ochrany půdy před erozí a napomáhá lepšímu zasakování srážek.

  Mokřady představují rezervoár vody v krajině. Když prší, dokáže vlhká půda a rostliny do sebe pojmout hodně vody, podobně jako navlhčená houba. V době sucha tuto vodu zase pozvolna vydávají zpět do svého okolí. Mokřady patří mezi druhově nejrozmanitější místa v krajině.

  Smíšené lesy. Les složený z různých druhů dřevin různého stáří je další důležitou zásobárnou vody v krajině. Zdravé lesy zadržují vodu při srážkách, v době sucha ji pozvolna vydávají, a brání tak vysychání půdy. Mají také pozitivní vliv na klima v okolí. Žije v nich více zvířat a rostlin, než v lesní monokultuře.

  Lužní lesy patří k druhově nejrozmanitějším biotopům u nás. Akumulují hodně vody, při povodni poskytují prostor pro neškodné rozlivy.

  Meandry jsou přirozené zákruty na tocích, vznikající fyzikálním působení proudící vody. Voda si tak sama vytváří prostor pro „odevzdání“ své energie. V meandrech se tak tok vody přirozeně zpomaluje a tím spolešně s vyšší možností rozlivu zpomalují velkou vodu.

  Slepá ramena jsou neprůtočné zbytky meandrů. V klidných vodách slepých ramen se daří mnoha živočichům a rostlinám. Při povodní představují velkou volnou kapacitu pro zadržení vody.

  Revitalizace představují technické zásahy, které vrací vodní toky a jejich nivu do přírodě blízké podoby. Zrevitalizovaný tok lépe tlumí povodně, zlepší se zároveň i další funkce toku (estetická, rekreační), přínosem je větší zarybněnost a zlepšení samočistící schopnosti vody. Jednodušší zásahy lze provádět i svépomocí formou tzv. patronátů nad potoky.

  —————————————————————————————

  Tajemný a děsivý oceán může být nejen mírumilovným povrchem, který dává život, ale také rozzuřeným požíračem civilizací!

  https://youtu.be/3ODIT7zawNQ

 167. blade říká:

  O ovlivňování počasí (ČT aj.) > https://youtu.be/OFHMZkPb7lE?t=1363

 168. blade říká:

  Zplodiny z letadel:
  1) Institut technoligie v Zurichu > Co obsahuji kondenzační stopy
  2) Technická zpráva americké armády > Analýza paliv u letadel

  https://youtu.be/OFHMZkPb7lE?t=5824

 169. Jan P říká:

  Příčina není v chybějícím duchovnu !
  Na vině je chamtivý stupidní arogantní spotřebitel globalizovaný kapitalistický ekonomický systém, který vytvoří hrozné peklo pro naše budoucí generace.
  Kult bohatých prasat je rakovinou naší zeměkoule. Ano, budoucí generace budou nenávidět sebestředné řízené idioty, kteří strávili miliony hodin diskutováním o jejich ′′ identitách ′′ a ′′ pohlavích ′′ a ′′ ras ′′ a stupidních ′′ náboženstvích ′′ místo toho, aby se soustředili na skutečný problém globálního oteplování způsobujícího ekologický kolaps.
  NYT i ve zpravodajským feedu uvede: „After days of rain and flooding made worse by climate change, firefighters and soldiers began clearing debris and unclogging roads.“ Zatímco v ČT se mele něco o lovcích bouřek.
  https://www.nytimes.com/live/2021/07/17/world/europe-flooding-germany?fbclid=IwAR3XtzJntsAmuZncZ9nJ1FIn4GpohAFjSJETZyW6dlKHiIgqSjmFOBKW0fs

  Z většiny reakcí na Green Deal je mi úzko: Ochrana přírody samozřejmě nesmí znamenat žádnou změnu v našem chování. Žádné omezení spotřeby, žádnou změnu struktury průmyslu. Máme-li na výběr pohodlí nebo život, většina si vybere pohodlí. Nejlepší na tom je úžasné logika, že Čína se neomezuje, tak nemusíme a nesmíme ani my.

  NYT i ve zpravodajským feedu uvede: „After days of rain and flooding made worse by climate change, firefighters and soldiers began clearing debris and unclogging roads.“ Zatímco v ČT se mele něco o lovcích bouřek.

 170. blade říká:

  1. MUL.APIN
  2. Librační centrum
  3. Molebka závrt
  4. Foton
  5. Astra

  🙂

 171. Jan P říká:

  „I přes důležitost ochrany klimatu nesmíme ohrozit Německo jako průmyslové místo!“
  https://twitter.com/gedankenbrei/status/1415975743989952514

 172. Jan P říká:

  Zcela zásadní výzkum.
  Odpovídá na hodně otázek a je tam i nějaká dobrá zpráva a šance.
  Proč jsou Zelení na tak nízkých preferencích ?
  https://www.blisty.cz/art/104597-rozhovor-britskych-listu-410-cesi-si-jsou-vedomi-klimaticke-krize-ale-nevedi-co-delat.html

 173. blade říká:

  Hlevně, že jsme hrdě odstavili Rosatom i Peking. Nyní budeme muset čekat na novější technologie menších reaktorů a mezitím nám cena elektřiny vesele poroste.

  https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ceny-energii-porostou-jaderna-energetika-ceka-na-velky-prelom-rika-expert-40367026

  Až tu bude třetina aut jezdit na elektřinu tak její cena pro elektroauta ještě iks násobně vzroste i my benzíňáci a nafťáci se budeme možná smát.

  Wikipedie:
  V současnosti je společnost Rosatom první na světě v počtu zakázek na výstavbu jaderných reaktorů s nejlepšími referencemi a zkušenostmi. Americká konkurence Westinghouse se od roku 2017 vzpamatovává z nedávného bankrotu. Rosatom měl ke konci roku 2019 ve svém portfoliu ve výstavbě 36 jaderných reaktorů ve více než 12 zemích světa. Jediným konkurentem Rosatomu v jaderné energetice je dle západních odborníku pouze Čína.

 174. blade říká:

  Docela zajímavé 🙂

  https://youtu.be/K0VyslIlB_Y

 175. blade říká:

  Fanatičtí rudozelení eurosoudruzi v čele s pirátostanem u nás > a všemi probruselskymi stranami nesou 100% zodpovědnost za dramatické zdražováni energii. Ďáblova smlouva jménem Green Deal zdraží teplo a elektřinu natolik, že to bude luxusní zboží. Místo našeho uhli budeme pálit rusky plyn koupený od Němců.

  Naše politika okopávání kotníků Rusku také nese svoje ovoce. Maďarsko nedávno podepsalo s Ruskem smlouvu o dodávkách plynu na 15 let! Nám ovšem Koudelka vyjednal cenu jinou > svobodně-demokratickou.

  Na samotné zahradě je teď kw prý nějak 9.50 Kč. Jen kupujte elektroauta, až pak bude autoeletrokw při nejlepším za 10Kč tak bude velké divení > lidé snad již nebudou nadávat jen u piva či na sítích a vyjdou konečně v celé EU do ulic.

 176. blade říká:

  Kreml skřípl Evropu a větrníky selhaly. Na podzim přijde zásadní zdražení energií, oznámil ekonom > aneb jak si nejen Gryc připlatí.
  https://www.mix24.cz/kreml-skripl-evropu-a-vetrniky-selhaly-na-podzim-prijde-zasadni-zdrazeni-energii-oznamil-ekonom/

 177. Jan P říká:

  Dobrý příklad toho, jak může fungovat spolupráce…Ochrana klimatu a třídní boj

  Klimaaktivisti v Mnichově překvapivě podpořili zaměstnance firmy Bosch. Zaměstnanci měli pocit, že klimahnutí otázka pracovních míst nezajímá.(…) Kvůli ekologickým opatřením a snížením dodávek pro výrobu spalovacích motorů firma Bosch zavírá jednu z fabrik.
  https://www.nd-aktuell.de/artikel/1156617.arbeiterkampf-bei-bosch-ich-hoffe-dass-wir-ein-vorbild-sind.html

 178. blade říká:

  Všechno snažení Španělska o snížení CO2 je fuč > Cumbre Vieja kašle na klimaaktivisty, na emisní povolenky, na Grenn Dayl. Co s tím bude EU dělat? Co na to Jourová? Možná zavřou Mekáče, aby tolik krávy neprděly.

  🙂

 179. blade říká:

  Nádhera jak si příroda bere co jí patří > https://youtu.be/ZQ-dDJhhfEU

 180. Jan P říká:

  Dne 24. září se uskuteční Stávka za klima – TEĎ NEBO NIKDY
  https://www.facebook.com/jsmeLevice/posts/817720788894853

 181. Dvořák říká:

  Největší klimatická zátěž pro naši planetu jsou rudozelení levicoví aktivisti. A bohužel jsou i zátěží ekonomickou.

 182. Jan P říká:

  Akorát že realitu nepřetlačíte, jediné, co můžete dokázat, je masakrovat ty, kteří si ji připouštějí. Jak „moudré“. A kdyby žádní „ekoteroristé“ nebyli, tak co by to vyřešilo, když planeta není nafukovací, zdroje jsou omezené a lidská existence závislá na vodě, kyslíku a takových „zbytečnostech“, jako jsou opylovači?

  Dvořák říká:
  Čtvrtek, 23. 9. 2021 v 16:24
  Největší klimatická zátěž pro naši planetu jsou rudozelení levicoví aktivisti. A bohužel jsou i zátěží ekonomickou.

 183. Jan P říká:

  Akorát že realitu nepřetlačíte, jediné, co můžete dokázat, je masakrovat ty, kteří si ji připouštějí. Jak „moudré“. A kdyby žádní „ekoteroristé“ nebyli, tak co by to vyřešilo, když planeta není nafukovací, zdroje jsou omezené a lidská existence závislá na vodě, kyslíku a takových „zbytečnostech“, jako jsou opylovači?

 184. Dvořák říká:

  Naprosto výstižně napsáno, Jane. Planeta není nafukovací, zdroje jsou omezené. Ovšem je zajímavé, že planetu nejvíce zalidňují ti méně inteligentní, práci neznající a přírodu devastující tvorové,kteří jsou v množení podporováni různými rádoby humanitárními údajně neziskovými organizacemi. Samozřejmě rudozelený levičáci. A toto trvá již několik desetiletí. Ale pro vás bude největší problém řepka.

 185. Jan P říká:

  Dvořák,
  já Vás chápu. Nejste jediný…

  Je to velké lákadlo. Mít ten současný „blahobyt“ na dluh(finanční i environmentální).
  Proto volíte tu druhou možnost: NEDĚLAT NIC ! Co bude cca za 50 let Vám může být šumák. Vy už tady nebudete a děti zřejmě žádné nemáte. Budoucnost vás proto zajímat nemusí: kdo ty náklady na odstraňování škod způsobených klimatickou změnou jednou zaplatí ? Ti nejbohatší to ale nebudou.
  Hlavním tématem voleb v Německu je klima, hlavním tématem voleb v Česku je migrace. Co k tomu dodat jiného, než opravdu nejsem 13. spolková země a ostentativní nepřátelství k Rusku nás samo o sobě na Západ nedostane.

  Chudí lidé neřeší klimatickou krizi jako primární problém, i když na ně dopadne nejhůř. Ti bohatí mají vždycky možnost odletět někam na Aljašku nebo na Nový Zéland. Oligarchové prostřednictvím svých médií vyvolávají chaos a podstrkávají veřejnosti nedůležitá témata, aby uchránili své parazitické podnikatelské zájmy.“
  https://blisty.cz/art/105235-rozhovor-britskych-listu-428-hovorme-o-domaci-oligarchii-ktera-dobyvacne-kolonizuje-cr.html

 186. Dvořák říká:

  Jan P. nechápe nic,jen rádoby chytře plácá játrama a kádruje lidi,o kterých toho moc neví,do těch svých škatulek.

 187. Jan P říká:

  Dvořák,
  když myslíte.

 188. blade říká:

  Tomu blahobytu se nejvíce učí právě ty děti a mládež, kterými se rádi ohánějí dnešní ekocvoci.

  Dnešní mládež je konzumně „rozežraná“. Ničeho si neváží. Kdysi dávno byly děti šťastné, když nosily na svačinu chleba s povidly. Dneska jim většinou kuchařky dělají ve školních jídelnách pomyšlení. Ale školáci např. z obloženého pečiva snědí jen to dobré shora a zbytek pečiva nechají ležet třeba na parapetu. Když malé děti dostanou ovoce, hází jím po sobě ve třídě, prý je nezralé. Z okna vyhazují pomeranč, protože je kyselý, jablko, protože je zase sladké. Všude na děti a mládež vykukuje samá reklama stylu > kupujte kupujte > i na úvěr. Děti pak žadoní > a co by rodič pro své dětičky neudělal, že. Nebo jsou rodiče doslova hrdí na to jak jejich dětičky hezky papají mekáčův rodiči koupený Happy Meal. Takže zkusit omezit přehršel reklamy na kdejakou koninu, zbytečnost či food srágory. Nastrčená Gréta, která se schválně obléká jak desetiletá to nezachrání. Dnešní děti a mládež právě že nejvíce zajímá pozlátko konzumu > mít vše nejlépe hned a pokud možno bez práce > vše přece roste nebo se vyskytuje v marketech. Nedej bože. když někde není net signál nebo dětičky jedou z rodiči na místo kde budou pár dní bez net signálu 🙂

 189. Svatopluk Beran říká:

  Mě Gréta ani tak nevadí. Od ní a celém pozadí za ní, je to podle mne pouze reakce na to, co Jan i Blade popisují že děláme se surovinama v zájmu svobody a práva na neomezený zisk jednotlivce. Je nezpochybňující skutečností, že tento motor ctižádosti žene ekonomiku v před ale…….. ALE JE TO TO, CO SKTEČNĚ TATO PLANETA A MY VŠICHNI NA NÍ POTŘEBUJE, KDYŽ SE DO TOHO PRINCIPU AMERICKÉ EKONOMIKY NEOMEZENÉHO ZISKU PRO JEDNOTLIVCE ZAPOJÍ CELÝ SVĚT? NEBO SNAD MÁ EKONOMIKU PRINCIPU VYTVÁŘENÍ NEOMEZENÉHO ZISKU PRÁVO POUZE USA A ZÁPADNÍ TRANSATLANTICKÝ VAL? TO JSME JAKO NĚJACÍ NOVÍ BOHOVÉ?

 190. Jan P říká:

  Ano, třeba ta berlínské stávka za klima, kde promluvila i Greta Thunberg a další vystoupení se neobešla bez kritiky kapitalismu a konzumerismu.
  https://a2larm.cz/2021/09/pres-sto-tisic-lidi-se-zucastnilo-berlinske-stavky-za-klima-promluvila-i-greta-thunberg/

  Páteční stávku za klima podpořili lékaři, sestry a medici.
  „Jako lékaři se znepokojením sledujeme ohrožení, které pro zdraví nás i našich pacientů představuje změna klimatu. (…) Podporujeme studentské stávky
  @F4FutureCZ , neboť ochrana klimatu je nezbytná pro zachování kvalitního života a lidského zdraví.“
  Doc. František Duška, doc. Iva Holmerová, prof. Ladislav Machala, prof. Eva Králíková, prof. Daniela Pelclová, prof. Jan Janoušek a doc. Jan Trnka.

 191. blade říká:

  Ty vogo > já píši o dnešních dětech a mládeži > o neomezeném zisku jednotlivce tam není ani slovo.

  Zisk někomu přeci vytvářejí ti co něco od toho ziskuchtivého kupují > tak přestaňte kupovat kdejakou reklamovanou koninu, zbytečnost > uskromněte se > pokud možno si vše základní nutné k životu a pouze pro vlastní spotřebu > pěstujte a vyrábějte sami, no.

  😎

 192. Jan P říká:

  Na co v diskusním příspěvku upozornil Svatopluk Beran.

  Stojí za přečtení a zamyšlení.
  „Lekce, kterou Joe Biden uštědřil Francii a tím i celé Evropské unii vyfouknutím lukrativní dodávky ponorek do Austrálie, má prosté poselství: Evropská unie se buďto stane demokratickou federací, anebo nebude ve světové politice brána vážně.“
  https://denikreferendum.cz/clanek/33142-nejnovejsi-ponizeni-evropy

 193. Jan P říká:

  Asi takhle
  Apple sere na naše životní prostředí kašle.
  https://www.facebook.com/GreenNewDeal/posts/898020460845566

 194. blade říká:

  Žádný trh už neexistuje. Existuje jen globální bordel, kde si s lidmi hrají globalisté báčko. Takže, když chtějí, tak je dostatek, když chtějí, tak je nedostatek. O to lépe se pak nakupují krachující podniky a o to lépe jsou ovládáni chudnoucí lidé. > Vlastně vhodná doba pro další Agroferty, že 🙂

 195. blade říká:

  Právě dnes > přesně před jedenácti lety jsem navštívil:

  Neuschwanstein – https://www.protravel.cz/destinace/neuschwanstein/

  Linderhof – ://www.protravel.cz/destinace/linderhof/

  Ludvík II. Bavorský, byl nazýván pohádkovým králem, a to především díky zámkům, které vybudoval, a také pro svůj tragický životní osud. Král opakovaně žádal vládu o finanční podporu pro dostavbu svých velmi nákladných zámků, což bylo vždy odmítnuto, jelikož tyto projekty byly skutečně neúměrně nákladné a zatěžovaly státní pokladnu. Roku 1886 byl zbaven svéprávnosti a trůnu. Zvláštní na celé události bylo už to, že lékařský posudek na jeho zdravotní stav sepsali a podepsali lékaři, kteří jej předtím vůbec neprohlédli. Někteří z těchto lékařů jej dokonce osobně nikdy neviděli.

  Druhým důvodem pro jeho odstranění z trůnu byla zřejmě jeho neustálá snaha o snížení vlivu ministerské rady a pokusy o nastolení absolutismu. Po celou dobu své vlády velmi trpěl omezením své moci ze strany ministrů a vždy toužil žít a vládnout jako jeho velký vzor Ludvík XIV.

  Dnes ale oba zámky přinášejí alespoň nějaký zisk z turistického ruchu 🙂

 196. Svatopluk Beran říká:

  blade říká:
  Neděle, 26. 9. 2021 v 9:28
  Ty vogo – já píši o dnešních dětech a mládeži > o neomezeném zisku jednotlivce tam není ani slovo -.

  O dnešních dětech píšete, ale jen jak žijí, důležité je přeci proč tak žijí. Snažil jsem se to jen objasnit proč tak žijí z mého úhlu přemýšlení.

  Dnes ale oba zámky přinášejí alespoň nějaký zisk z turistického ruchu 🙂

  Skutečně je dnešní – aspoň nějaký ZISK – ospravedlňující dřívější životy běžných občanů na hranicích smrti, za vaše dnešní pokochání krásou. Mě to nedává smysl, ale vám a OLIGARCHŮM asi ano.

  Ze své úvahy vycházím na podkladě toho, že se domnívám, že podle toho že jste zde zařadil tento příspěvek, byl jste krásou zámků nadšen a ospravedlnil jejich výstavbu – aspoň nějakým dnešním ZISKEM.

  Zajímavá úvaha o budoucím možném zisku. Já se domníval, že diskuze je spíš o morálce neumožňující ZISK za každou cenu.

 197. Svatopluk Beran říká:

  blade říká:
  Neděle, 26. 9. 2021 v 10:32
  Žádný trh už neexistuje. Existuje jen globální bordel, kde si s lidmi hrají globalisté báčko. Takže, když chtějí, tak je dostatek, když chtějí, tak je nedostatek. O to lépe se pak nakupují krachující podniky a o to lépe jsou ovládáni chudnoucí lidé. > Vlastně vhodná doba pro další Agroferty, že 🙂

  Jinak tohle je popsáno podle mne dobře.

  Nejdůležitější je podle mne vyřadit americký FED z jednostranné možnosti tištění prostředků směny pro celý svět. Jak to udělat dnes bez bez krachu ekonomik celého světa toď otázka, protože umožnění varianty tištění amerických dolarů polosoukromou organizací, coby směnitelné obchodní světové hodnoty NASTARTOVALY AŽ HRŮZY 2SV A OBCHODNÍHO ZISKU USA Z TÉTO VÁLKY.

 198. Svatopluk Beran říká:

  Rvačky o benzín ve Velké Britanii.

  https://blisty.cz/art/105264-jsme-blahobytem-uz-tak-zdegenerovani-ze-nedokazeme-vyresit-zadny-problem.html

 199. blade říká:

  Beran, příspěvek o zámcích jsem psal, neboť to připoměla soc. síť. Ta hlidá vše 😀 Motat návštěvu zámku s politikou a oligarchy může snad jen Beran.
  Volby vyhraje Babiš, sestavovat vládu bude Babiš, bude to opět menší zlo podporované podle potřeby KSČM, Přísahou či SPD. Ham ČSSD bude tentokrát out > toť můj tip 😀 I dnešním dětem a mládeži budou v jejich dospělosti vládnout peníze > na to se spolehněte > na tom v dohledné době nic moc nezměníte. Jo a té nastrčené Grétě se již tlemí, jak vidím i slyším, i ta dnešní konzumní mladež až na pár ekovyjímek.

 200. Dvořák říká:

  Přestaňte už strašit kapitalismem a oligarchama. Vždyť už je to obehraný. A když už tady zmiňujete Británii,tak to je důsledek toho vašeho socialismu. Nikomu z domácích se nechce manuálně dělat a tisíce migrantů jen čekají na dávky. Podobně je na tom Německo,kde se vše zázračně vyřeší migrací,protože oni budou ta pracovní síla. Hovno. A u nás k tomu spějeme taky. Statísíce flákačů a budeme sem na práci tahat ukrajince a podobnou verbež z Balkánu. Ať se vám to líbí nebo ne,kapitalismus znamená nějaký pořádek. Ta vaše rudozelená levice je jen anarchie a bordel. A to jsem se prosím nikdy nepovažoval za pravičáka a ani nevolil takové strany.

 201. Jan P říká:

  Ne komunismus.

  Ale normalizace,
  neúcta,
  arogance,
  korupce,
  nacionalismus,
  podlézání autoritářům,
  chamtivost,

  to není komunismus,
  ale důsledek té éry,

  který sedí jak ve vznešených řadách neoliberálů klausovského střihu,
  tak v lidových řadách věrných voličů komunistů.

  Dvořák říká:
  Pondělí, 27. 9. 2021 v 16:12

 202. Dvořák říká:

  Plác plác,mimo jako vždy.

 203. Svatopluk Beran říká:

  Tak to jsem Blade DŮVOD vložení vašeho článku s danou tématikou skutečně nepochopil. Ten váš příspěvek patřil do nějakého cestovatelského blogu a sem vám nechtíc sklouzl? Škoda že jste následně hned nepřipsal že to sem nepatří.

  A když už tady zmiňujete Británii, tak to je důsledek toho vašeho socialismu.

  To je docela zajímavý až zábavný pohled na to, že potřeba co nejnižší ceny práce je pro kapitalistu důsledek socialismu. Já až dodnes myslel, že chamtivost je jedna ze základních potřeb kapitalismu k dosažení zisku, už od jeho začátku. Že jako za co nejmíň přinutíš lidi dělat, o to větší budeš mít zisk a ono je to zatím podle vás úpně jinak. No novátorských myšlenek se rodí stále dostatek a určitě stále bude 🙂

  https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/britum-dosel-benzin-trhnete-si-my-se-nevratime-vzkazali-jim-kamionaci-z-eu

 204. Svatopluk Beran říká:

  Druhá část příspěvku patří samozřejmě panu Dvořákovi.

 205. Svatopluk Beran říká:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/britum-dosel-benzin-trhnete-si-my-se-nevratime-vzkazali-jim-kamionaci-z-eu-40373247#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=nSfnIu4YDLj-202109271814&dop_id=40373247&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 206. blade říká:

  Soc. síť mi právě připomněla i debilní nápad pokutovat prázdné byty > možná ti stejní vykoumají i pokutu za prázdné zámky, že

  Kamioňáci v UK > Myslíte, že tady to bude zanedlouho lepší? Řemeslníci v důchodovém věku > mladí se svými gender diplomy je nenahradí.

 207. Dvořák říká:

  Ale vždyť vás nikdo nenutí dělat za málo,práci můžete změnit nebo s tím zlým kapitalistou vyjednávat o zvýšení platu. Jenže to má háček, musíte taky mít co nabídnout. A ta vaše socialistická představa,že přece ráno přijdu do práce,co byste víc chtěli,na to se vám každej vysere a ano,radši si najme levnější sílu z nějaký východní prdele. Koneckonců vždyť můžete pracovat u socialisty,když teda má nějakou firmu. Určitě platí 100k za 30 hodin týdně. Ale lepší jsou dávky. No a můžeme se podívat na tu socialistickou ekologii. Evropa míří do energetické krize a následně i do ekonomické. Absolutně bezmyšlenkovitě něco zakázat a hurá do pravěku. Greténi. Jo vlastně on vám to zase někdo doplatí. A bude to ten,kdo se stará,maká,aby mohl slušně žít i s rodinou.

 208. Svatopluk Beran říká:

  No někdo tu po převratu totálně svou propagandou rozvrátil učební obory jako finančně zcela nedůstojné pro nastupující mladou generaci. Nejdůležitější bylo být finančníkem, manažerem, advokátem. Vše dělnické bylo levicové – tedy špatné – nevyhovující, pod lidskou úrovní. To přeci za naše děti budou dělat zahraniční dělníci.

 209. Dvořák říká:

  Jo a předpokládám, ekologové, že už máte spočítanou uhlíkovou stopu a množství jinýho bordelu, který vytvořila Cumbre Vieja a už chystáte žalobu i s tou retardovanou krávou.

 210. Svatopluk Beran říká:

  Vaše naivita o tom jak se vyjednává cena práce je velice zábavná a jednoduchá pane Dvořák. Jsou to ale vaše vědomosti o principech nastavování zákonů v dnešní společnosti a já vám do nich nebudu zasahovat a narušovat vaši naivitu. Ve společnosti kde ekonomika je nastavená na – PLÁNOVANÉ INFLACI – A CENTRÁLNÍCH BANKÉŘÍCH, KTEŘÍ BEZ TOHO ANIŽ BY JE OBČANÉ VOLILY, ŘEDÍ NEBO NEŘEDÍ ZADLUŽOVÁNÍM HODNOTU PROSTŘEDKŮ SMĚNY DANÉHO STÁTU V REŽII HOSPODÁŘSKY VÍTĚZNÉ ZEMĚ VE 2SV.

 211. Svatopluk Beran říká:

  Mluvíme a přemýšlíme každý o něčem jiném pane Dvořák. Zatím končím. Jdu rozhejbat starý kosti a pak na kolo. Zase se někdy do rozhovoru přidám. 🙂

 212. Jan P říká:

  Asi takhle: jedno z hlavních témat brexitu byla ochrana proti migrantům, kteří z vůle Bruselu budou brát lidem práci…
  https://zahranicni.hn.cz/c1-66979330-je-nam-lito-benzin-dosel-tretine-britskych-cerpacich-stanic-chybi-pohonne-hmoty-vlada-uvazuje-o-povolani-armady

 213. Jan P říká:

  Nevím, jestli je Dvořák boháč a navíc individualistický asociální hovado ? Ale stejně by měl chtít solidární společnost a dobrý život pro všechny, aby se třeba nestalo, že někdo jednou zvolá „Eat the rich!“ a přijdeš o všechno.

  „Alpskou zemi používáme často jako vzor, jak dobře bychom se mohli mít, kdybychom to měli uspořádané tak jako tam. Mají malé daně, úsporný stát, samosprávu, referenda, tradice i novoty zároveň, Švýcaři jsou bohatí. Švýcarsko, to nejsou žádní neomarxisti! Pojďme se tedy podívat na hospodaření švýcarského státu a na jeho daňový systém.“
  https://www.blisty.cz/art/105272-svycarsko-chceme-tu-mit-svycarsko.html

 214. Dvořák říká:

  Hovada jste jen vy rudozelený bolševici,který v životě nic nedokázali a jen si stěžují na druhý,jak je utlačujou. Nejsem boháč,podnikatel ani živnostník,ale když něco umím,dokážu to prodat tak,abych za to měl co nejvíc. A nepotřebuju žít z práce druhých. Bez práce nejsou koláče. Kdo nepracuje,ať nejí. To nejsou fráze z posledních dvaceti let.

 215. blade říká:

  https://jsmelevice.cz/ > Nikde je v Kantar atd. nevidím > Co s tím hodlají JanP. a Beran, krom brblání v JL, dělat?

  ://www.novinky.cz/volby/do-poslanecke-snemovny/clanek/nejnovejsi-volebni-pruzkum-ano-jasne-prvni-40371817

 216. Jan P říká:

  blade, díky za tu reklamu pro novou politickou stranu Levice, která nemá za sebou žádné oligarchy,bohaté mecenáše a netěší se zrovna přízni mediálního mainstreamu.

  Na zeleno-rudé hnutí, které bude schopné chopit se iniciativy a uspět ve volbách si musíme v ČR ještě počkat. Před tím zase budeme muset prodělat pár let pravicové diety.
  Nejlepší předvolební průzkum, je samotný výsledek voleb. Že ODS půjde po volbách do koalice s ANO je jistý. A samozřejmě, že i TOPka. Stačí když jim Babiš řekne, že by chtěl pro sebe ještě nižší daně, že na chudinu musí být přísnost a že se s nima o eurodotace a státní dotace šábne, a vládní koalice je na světě. A možná najednou nebude vadit ani ta SPD.

  Co se nedaří v Německu a v Česku zní jak sci-fi se stalo skutkem ve Štýrském Hradci (Graz), druhém největším městě Rakouska. Volby tam pro všechny naprosto nečekaně vyhrála Komunistická strana. Vítězná kandidátka na starostku se nejdřív domnívala, že jde o nějaký omyl. Článek v odkazu popisuje, jak to tam ti komunisté dělají – starají se o sociální bydlení a další problémy obyčejných lidí, neproducírují se v médiích a i úspěšní politici postupují své místo mladším. Do koalice se už hlásí Zelení. Dosud vládnoucí křesťanští demokraté utrpěli debakl.
  https://www.nd-aktuell.de/artikel/1157032.kpoe-stuerzt-oevp-kommunisten-sind-in-graz-staerkste-partei.html?fbclid=IwAR2STjjbTYMzLkZQgSUA1xMBM5BRLuC6bvdE0r0Rv7toHqqCy-xRiNPEw1Q

 217. Dvořák říká:

  Tak upřímně, než levici ,socany,zelený,piráty,stan,černoprdelníky,topku,modroptáky,to radši ty komunisty. Oni totiž jsou už dávno názorově někde jinde.

 218. Jan P říká:

  Komunistická strana Rakouska a KSČM- to je jako nebe a dudy.
  Ta současná KSČM už je jen nahnědlá banda strejců, kterou zajímají hlavně vlastní kšefty. Tam už o ideologii kromě malého zlomku strany nikomu nejde …

 219. blade říká:

  Ani tu SDS ve výsledcích voleb od roku 1997 nikde nevidím > vlastně vidím celorepublikově vždy 0,00 % :o)
  V krajích jednotky setin procenta, ve volbách do EP se vezli na kandidátce právě s těmi nahnědlými strejci KSČM > brepto :o))

  Strana demokratického socialismu (SDS) byla česká neparlamentní levicová politická strana, která vznikla v červnu 1997 sjednocením Levého bloku se Stranou demokratické levice, původně pod názvem Levý blok – Strana demokratické levice (LB-SDL). V lednu 2020 pak došlo k jejímu sloučení s občanskou iniciativou Skutečná levice a vzniku nové politické strany pod názvem Levice. :o)))

 220. blade říká:

  https://www.facebook.com/groups/4357326444380568/posts/4358100524303160/

 221. blade říká:

  S následky boje s klimatickou změnou se nyní potýká Čína. Podle deníku Financial Times v deseti čínských provinciích dochází k výpadkům elektřiny, což ovlivní výrobu v továrnách, které dodávají produkty a polotovary do celého světa. Dle Financial Times se problémy s dodávkami elektřiny zhoršují, protože provincie se snaží splnit příkazy vlády v Pekingu, která nakazuje snížit uhlíkové emise, a zároveň roste cena uhlí, od začátku roku až o 56 %. Továrnám bylo kvůli nedostatkům nakázáno, aby spotřebovávaly méně elektřiny a dokonce na pár dní přestaly vyrábět.

  Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil, že emise v Číně dosáhnou maximální úrovně v roce 2030 a do roku 2060 bude Čína také uhlíkově neutrální. Výpadky dle investičních bank mohou negativně ovlivnit i růst čínského HDP. Propad zaznamenala například firma, která je zodpovědná za 10 % čínské produkce hliníku.

  Stěžují si také tchajwanští výrobci elektronických komponentů pro vozidla, protože jejich továrny na východě Číny kvůli výpadkům také nefungují. Pobočka firmy Eclat Forever, Kunshan, která vyrábí právě elektronické komponenty, zastavila produkci, protože průmysl byl odstřižen od energie od poledne 26. září a nebude připojen do půlnoci 30. září, tedy čtyři a půl dne. A tato firma není zdaleka sama.

  https://www.ft.com/content/cf15cabe-3b37-4ce0-8376-ad6d2c5622e7

 222. blade říká:

  Až budu měnit vozový park, tak do něj půjdu … ☻

  https://www.garaz.cz/clanek/cesky-zetor-ukazuje-novy-obrneny-vuz-gerlach-21001875

  Co na to Gréta?

 223. blade říká:

  Gréta se asi brzy přestěhuje Číny … :o)

  Každé desáté nově prodané auto v Číně je čistě elektrické a čínský trh tak ovládá 59 procent celkové produkce čistě elektrických aut. V Evropě dosahují desetiprocentního podílu Německo, Nizozemsko, Švédsko či Rakousko.

  Přes rychlý růst Evropa za Čínou zaostává i v rozvoji nabíjecích míst. Zatímco v Evropě jich je 285 000, z toho jen 38 000 vysokorychlostních s výkonností přes 22 kWh, v Číně jich je 725 000, z toho téměř polovina vysokokapacitních. Na jedno vysokokapacitní dobíjecí místo tak v Číně připadá 16 aut, v Evropě je to 49 aut.

  (iDnes 8/2021)

 224. Dvořák říká:

  Zelená rakouská ministryně chystá žalobu na Brusel,pokud uzná jadernou energii jako udržitelnou. V době, kdy už je naprosto jasné,že odstavováním jaderných elektráren se řítíme do velký prdele je toto jasným důkazem odtržení rudozelených magorů od reality. Zelení zpět na stromy,ale za krk.

 225. Svatopluk Beran říká:

  Dvořák říká:
  Úterý, 28. 9. 2021 v 11:24
  Hovada jste jen vy rudozelený bolševici,který v životě nic nedokázali a jen si stěžují na druhý,jak je utlačujou. Nejsem boháč,podnikatel ani živnostník,ale když něco umím,dokážu to prodat tak,abych za to měl co nejvíc. A nepotřebuju žít z práce druhých. Bez práce nejsou koláče. Kdo nepracuje,ať nejí. To nejsou fráze z posledních dvaceti let.

  Bez práce nejsou koláče. Kdo nepracuje,ať nejí.

  To je teprve ta správná radost z práce v celosvětové pandemii. Tak nějak mi pořád pane Dvořák nejde nevrtat morálkou DO OLIGARCHŮ.

  Stiglitz konstatoval, že „ti nahoře; mnozí z nich si vedli velmi dobře“, v narážce na magnáty včetně zakladatele Amazonu Jeffa Bezose a zakladatele SpaceX Elona Muska, jejichž jmění od začátku pandemie prudce vzrostlo. Podle zprávy, kterou minulý měsíc zveřejnil Institut pro politická studia, vzrostl majetek amerických miliardářů od března 2020 dohromady o 1,8 bilionu dolarů, tedy o 62 %.

  https://blisty.cz/art/105301-odbornici-osn-odsuzuji-skutecne-sokujici-rozsah-nerovnosti-kterou-prohloubila-pandemie.html

 226. blade říká:

  Odkud čerpali pisálci blist slintu výše > Common Dreams NewsCenter (Common Dreams) > neziskový (jak jinak, že) zpravodajský web se sídlem v USA, publikující levicové spisovatele a další společně snící pisálky.
  Když jsou v tom snění, tak by mohli publikovat i to psané Babiš snění > O čem sním :o)

  —————————————————————————————

  Tohle je zajímavější:
  https://blisty.cz/art/105118-megatunel-nenechme-si-rozkrast-cinovec-ii.html?fbclid=IwAR19txJA_iD1eTBGq59oUf7K1eTFaRr1jSRFBwZWEW1FuE6YbU-K_nNYAn4

 227. blade říká:

  Jak nora šetřila na jízdenkách.

  V roce 2011 ještě byla chudá šetřila na jízdenkách :o). Díky své politické antiBabiš agitce 168 hodin v ČT zbohatla tak, že ČT její plat usilovně tají > ještě od ODS fasuje medaile :o))

  Noře jistě cvaká zadek strachem, že by so mohlo změnit vedení ČT a staré presstitutí hyeny, jako moravec, nora, wolner, by mohli dostat padáka a přišli by o penězovody z koncesionářských poplatků …

  A kdyby vykopli i noráka a zárubu, tak by se nora musela jít pást do parku před ČT. To by ale po mí šli fanatičtí zelení i piráti, protože krávy co žerou trávu > moc prdí :o)))

  —————————————————————————————-

  … po noře byla šestkrát soudně vymáhána pokuta za černou jízdu v celkové výši téměř 18.000 korun. Novinářka tehdy označila černé jízdy za chybu. „Na černo“ prý jezdila ještě za studií.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1276372-advokat-nepochybil-kdyz-zverejnil-ze-novinarka-jezdila-nacerno?fbclid=IwAR0UWoQHZNs4MczcrZbwy5UgCBFWZUefmAmOJR6APux8DbLF0rK4eDZ2Jb0

 228. Jan P říká:

  Koneckonců čekal někdo od tohodle negramoty a zoufalce něco jinýho ?

  „V době, kdy už je naprosto jasné,že odstavováním jaderných elektráren se řítíme do velký prdele je toto jasným důkazem odtržení rudozelených magorů od reality. Zelení zpět na stromy,ale za krk.“
  ————————————————————————————————————————

  Když mluvíme o uhlíkové stopě, jak moc jsou jednotlivé třídy ochotné se sebeomezit?
  Sociolog Daniel Prokop: Pro mě asi nejzajímavější zjištění výzkumu je naprostá odlišnost struktury uhlíkových stop mezi jednotlivými třídami. Mluvil jsem o zajištěné střední třídě, která je závislá na automobilismu. U nižších tříd je zase obrovský vliv domácích energií, protože bydlí zpravidla ve větších domech, které jsou míň zateplené a mají z ekologického hlediska horší způsoby vytápění.

  To má velké politické implikace. Kdybychom zvýšili daň za teplo a elektřinu, dopadne to na nižší třídy velmi silně. Osobně bych tento krok podporoval, ale v kombinaci se snížením zdanění příjmu u nižších tříd. Zvlášť když je toto zdanění u nás dnes velmi ploché, progrese je úplně minimální: nejchudší pracující platí z nákladů práce 36 procent a nejbohatší 39 procent. Pokud neutvoříme prostor nižším zdaněním příjmů chudých lidí, nemůžeme mluvit o výrazně vyšším zdanění tepla a elektřiny. To by pak skončilo jako u toho Macrona a žlutých vest.
  https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/boj-s-emisemi-je-prilezitost-debata-salonu-na-ekologickych-dnech-olomouc-40373095

 229. Dvořák říká:

  Když už mluvíme o uhlíkové stopě…….. jakže to naší planetě škodí? A neměli byste zeleňáci jít příkladem a přestat používat výrobníky moderní doby,aby ta vaše stopa byla co nejmenší?

 230. Jan P říká:

  Zelený přechod: Rakušané nabízeli veškerou celonárodní veřejnou dopravu za 3 EUR denně
  Státem dotovaný „Klimaticket“ odhalila ministryně Strany zelených Leonore Gewessler
  https://www.ft.com/content/d0991eb1-c8e8-401e-be2d-f3db79f63715

 231. Jan P říká:

  Elektřinu zdražuje cena plynu. Zastropování emisních povolenek ji nezlevní, obnovitelné zdroje ano
  https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/14832/elektrinu-zdrazuje-cena-plynu-zastropovani-emisnich-povolenek-ji-nezlevni-obnovitelne-zdroje-ano/

 232. Dvořák říká:

  Stále jen odkazy a papouškování druhých. Vlastní názory a odpovědi nejsou. A takovýhle individua by chtěli vládnout a ještě si dovolí někoho nazývat negramoty.

 233. Jan P říká:

  Jak zdůrazňoval americký senátor Daniel Patrick Moynihan: „Máte právo na svůj názor. Ale nemáte právo na vlastní fakta.“
  Když vidím všechny ty lidi, kteří stále věří, že volby mohou něco změnit, tak jim – závidím.
  A terazky mi povedztě Dvořák, čo vy si predstavujetě pod takým slovom: „A takovýhle individua by chtěli vládnout“ ?

 234. Berka říká:

  Já se jenom těším (ironie) na to, až přejdeme komplet na elektromobilitu – čímpak se asi tak nahradí spotřební daně z pohonných hmot.

  Že by snad … vyšší cenou elektřiny ?

 235. Dvořák říká:

  Tak vlastní fakta nemáte, to je pravda. Pouze Kovanda,Prokop,vyblisty. Když volby nemůžou nic změnit, kam se to ta levice cpe? Že by peníze za hlasy voličů z kapes daňových poplatníků? No podle preferencí se volíte jenom členové partaje mezi sebou asi. To by bylo jednodušší, kdybyste se někde na pastvě složili do klobouku. Ušetřili byste státní peníze a taky uhlíkovou stopu na výrobu zbytečných hlasovacích lístků.

  Berka,odpověď bude klasická. Teda pokud bude. Zaplatit to musí třídní nepřítel,kapitalista-oligarcha. Ovšem pokud by tato situace reálně nastala,myslím,že rudozelený noci budou m jiný starosti. Budou běhat se sekerama a shánět kdejaký dřevo, aby si mohli zatopit a uvařit. No a nějaký emise a uhlíková stopa jim budou u prdele.

 236. Jan P říká:

  Vedle toho, že je negramota je taky analfabet.
  Dvořák říká:
  Neděle, 3. 10. 2021 v 8:28

 237. Jan P říká:

  Házet uznávaného sociologa Daniela Prokopa do jednoho pytle s mluvčím finančního průmyslu Lukáš Kovanda, je fakt síla.
  Ne všechno, co publikují BL sdílím. Pár oblíbených autorů tam ale mám.
  Že chtějí konzervativní pravičáci jako Dvořák za každou cenu zachovat starý svět plný aut na benzín, neomezování těžby atd. je fakt. Proto nenávidí čtenáře A2larm, DR, BL, Deník N , kteří jim ten starý svět boří.
  Vůbec nesdílím představu EU a EK(Zelenou dohodu pro Evropu)lakování kapitalismu na zeleno !
  Ale Green New Deal (Zelený Nový úděl) pro Evropu !
  https://diem25.org/campaign/green-new-deal-cs/

  Neexistuje jedna „levice“…
  Asi takhle:
  Kdo je spokojený se stávajícím stavem, to znamená s kapitalistickým založeným na vykořisťovaní lidí a drancováním přírody jako „živnostník“ Dvořák jde k volbám. Kdo spokojení není, má několik možností-snažit se zvolit nejmenší zlo, rezignovat a nevolit, nebo nevolit, ale začít se zajímat, jak je možné dojít ke skutečné změně a dosáhnout skutečné důstojnosti nejen pro sebe, ale i pro svoji komunitu.
  Jinak řečeno, tzv. volby kapitalismus nikdy neodstraní.

 238. blade říká:

  Smráká se nad všemi kotli na uhlí a také nad domácími krby na dřevo.

  https://www.ceskestavby.cz/clanky/smraka-se-nad-vsemi-kotli-na-uhli-a-take-nad-domacimi-krby-na-drevo-29843.html

 239. Dvořák říká:

  Předem lituji hňupa,který mi přijde říct,že nesmím používat můj nový kotel.

 240. blade říká:

  Njn., to jsou ti ekocvoci > jádro ne, uhlí ne, plyn ne, ropa ne > co takhle nainstalovat stovky a tisíce kol s dynamy na výrobu stejnosměrného proudu a na tyto posadit Stropnického, Magdalénu, Grétu a další ekocvoky > ať šlapou a šlapou. Možná by jim mohli pomoci i ti „uprchlíci“ – myslím ty mladé zdravé muže s posledními typy mobilů.

  Obchodování s emis povolenkama a vůbec jejich existence je zhovadilost. Při placení účtů za rudozelený klimatismus se nezapomeňte klanět směrem k Bruselu 🙂

  —————————————————————————————-

  Jen pro zajímavost > na Slovensku končí Slovakia Energy ze skupiny Bohemia Energy:

  Z webu Bohemia Energy:
  Ceny elektřiny a zemního plynu na velkoobchodních trzích rostou již od loňska, ale nyní dosahují extrémních a nečekaných hodnot. Cena na burze, kde dodavatelé pro své zákazníky energii nakupují, láme rekordy a je o 145 % vyšší než ta, za kterou se na rok 2021 průměrně obchodovalo v loňském roce.

  Za extrémně vysokými cenami stojí několik faktorů. Český energetický trh totiž nefunguje osamoceně a ovlivňují jej zejména kroky Evropské unie a politická rozhodnutí v Rusku a Asii. Výsledkem souhry těchto okolností je stav, který zaskočil všechny dodavatele včetně nás.

  Proč šly ceny energií do extrému?
  a) Emisní povolenky v rukou spekulantů
  Zásadním faktorem pro vysokou cenu elektřiny je růst cen emisních povolenek. Ty se staly předmětem obchodování řady spekulantů s cílem na nich vydělat. Pro představu, v roce 2018 stála povolenka kolem 5 eur, v letech 2019 a 2020 se obchodovala v průměru kolem 25 eur a letos se maxima dostala přes 60 eur.

  b) Tlak EU na bezemisní energetiku a nestálá výroba z obnovitelných zdrojů
  Aktivity Evropské unie v oblasti ochrany klimatu stojí za útlumem výroby elektřiny z fosilních paliv a postupným uzavíráním uhelných elektráren v Evropě. Rostoucí spotřebu však nestačily pokrýt větrné ani fotovoltaické elektrárny, a tak se musely ve větší míře znovu zapojit i uhelné elektrárny, které však elektřinu vyrábějí dráž, zejména právě díky emisním povolenkám.

  ———————————————————————————-

  Můj levnější dodavatel FONERGY zatím nové ceníky nemá > asi chystá překvapení 🙂

 241. blade říká:

  Jak automobilky nechtějí modernější čipy:
  https://www.autoforum.cz/zajimavosti/sef-firmy-vyrabejici-cipy-rika-ze-jich-vyrobcum-aut-doda-kolik-budou-chtit-ony-je-ale-nechteji

 242. Berka říká:

  V tom bych neviděl žádnou složitou konspiraci 🙂

  Ono se totiž všude mluví o „čipech“, ale málokdo ví jaké to vlastně jsou. Není nedostatek procesorů – a už vůbec ne těch, které vyrábí (nebo vyráběl) INTEL. Ty se v automobilovém průmyslu ani prakticky nikdy nepoužívaly. Nejde ani o řídící jednotky aut, ale hlavně o tzv. „tenké klienty“ – mikrokontroléry s architekturou RISC – něco jako dělá ATMega, jestli to laikům něco řekne – protože jsou jednoduché, levné, osvědčené a technologie jejich výroby počítá s tím, kde budou nasazené – takže jsou odolné proti vlhkosti, rychlému střídání teplot ve velkém rozsahu atd.

  Příkladem je třeba „chytrý“ ventilek u pneumatiky. Je v něm čip, který měří tlak a bezdrátově ho posílá do řídící jednotky auta. V podstatě není nijak složitý, protože to vůbec není potřeba. Je potřeba jenom aby spolehlivě a dlouho (no dobře, po dobu záruky, no) fungoval…

  V telefonech a počítačích se používají čipy úplně jiné. Čip je synonymum pro integrovaný obvod, kterých jsou tisíce různých druhů. Je to něco jako kdyby došel cukr a novináři psali že došly potraviny.

 243. blade říká:

  Vždyť o všem právě pojednává ten článek.
  Zkrátka > jelikož se do výroby těch pro auta již nikomu moc nechce, tak se bude někde čekat až si je automobilka bude vyrábět snad sama. Některé se již začínají vracet, tam kde to jde, ke starým známým spínačům, knoflíkům, čudlíkům. Třeba do Peugeot 308 se místo digitálních tachometrů instalovat tachometry analogové. Navíc taková dotyková obrazovka ve středu palubovky > může odvádět více pozornost tzv. řidiče hračičky 🙂

 244. blade říká:

  A je to tady. V Evropě začne už v příštím roce někde platit ekologická daň z fosilních paliv.

  https://auto-mania.cz/a-je-to-tady-v-evrope-zacne-uz-v-pristim-roce-platit-ekologicka-dan-z-fosilnich-paliv/

 245. blade říká:

  Jsem docela zvědav > zdali pak bude tenhle krásný 6V k mání i v zelené EU 🙂
  https://www.garaz.cz/clanek/nova-mazda-6-s-sestivalcem-se-predstavi-uz-pristi-rok-21006946

 246. blade říká:

  Ostrý spor v EU: Německo jadernou energii odmítá, pro Francii je jediným řešením > (pro nás zřejmě též)

  Evropu dusí energetická krize, která prodražuje kdeco, od vytápění domů po potraviny. Kromě toho se evropská sedmadvacítka zavázala k „zelenému obratu“, takže ubývá elektráren na fosilní paliva. Zbývají alternativní zdroje, jenže se ukazuje, jak jsou zranitelné, když zrovna nefouká. Třeba od Baltu je to k jihu Německa, kde leží páteř tamní ekonomiky, dost daleko. Co tedy s tím?
  V Evropské unii opět přichází na přetřes budoucnost jaderné energetiky. Právě před deseti lety, po tragické jaderné havárii v japonské Fukušimě, učinila kancléřka Merkelová překvapivý obrat a prosadila její útlum. Zbylé jaderné elektrárny v­ Německu mají dosloužit do konce příštího roku. Němce v tomto ohledu následují Rakousko či Itálie. (zbytek článku jen pro plátce) > :o)

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jaderna-energie-evropska-unie-spor-elektrina.A211015_201206_zahranicni_albe

 247. blade říká:

  Na energetiku bude mít dopad pravděpodobně i zelená politika, například Green New Deal (Zelený Nový úděl). Evropská komise v balíčku, který navrhuje od července, uvádí, že v důsledku těchto politik by mohla padnout do energetické chudoby třetina obyvatel EU (přes sto milionů lidí). V Česku by se tak mohlo jednat až o 3,5 milionu lidí.

  „Dopad Zeleného údělu na životy každého z nás bude podle mě mnohem větší, než si dokážeme představit. Pokud se naplní všechno, co je v návrzích z července, tak zmizí levné letenky, zmizí auta na spalovací motor a všechno, co je dnes samozřejmé, je ve velkém ohrožení,“ myslí si Bartuška.

  https://www.kurzy.cz/zpravy/610189-energeticka-chudoba-hrozi-vice-nez-trem-milionum-cechu-doba-levneho-cestovani-brzy-skonci-varuje/

 248. Jan P říká:

  Zelená dohoda pro Evropu, kterou prosazuje EK není Green New Deal !

  Manifestem hnutí DiEM25 klade za cíl řešení rostoucí míry chudoby, nejistoty a bezdomovectví a tváří v tvář hospodářské, klimatické a environmentální krizi prosazuje sociálně orientovaný Zelený nový úděl ( Green New Deal ) pro Evropu . Zaměřuje se přitom na hledání cest k postkapitalistickému a alterglobalizačnímu směru vývoje společnosti.
  https://diem25.org/campaign/novy-udel-pro-evropu/

  A teď ty dotace pro automobilky… Dát nejchudšímu pár korun, aby nemusel spát pod mostem, je nemravná rozhazovačnost, ale dát miliardy nejbohatším firmám je projev zodpovědnosti. To si firmy s miliardovými zisky nemusí dělat rezervy, když ti, co žijí z ruky do pusy, by měli?

 249. blade říká:

  >>>>>>>>>>>>>>> Jak je drahá produkce elektřiny z českých zdrojů? >>>>>>>>>>>>>>>.

  Loni vyrobily jaderné elektrárny 37 procent z celkové produkce elektřiny, uhelné zdroje 43 procent, na sluneční zdroje připadla tři procenta a na vítr jedno. Jak nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl podnikatel Pavel Tykač, jeho uhelné zdroje vyrábějí elektřinu za 0,15 Kč za kWh. Jak dodal, emisní povolenka cenu zvyšuje o 1,60 Kč za kWh. I když cena produkce z jádra patří k obchodnímu tajemství, na konferenci institutu Equilibrium 18. 10. (záznam na Seznam Zprávách) ukázal Hynek Beran z CIIRC ČVUT ceny elektřiny z jádra v přepočtu 0,25 Kč za kWh.

  Ovšem když se doslova vyděšený český zákazník – nemluvě o klientech zkrachovalé Bohemia Energy – podívá na svůj účet za elektřinu, nalézá tam úplně jiné ceny. Cena silové elektřiny, o které byla dosud řeč, tedy zjednodušeně řečeno výrobní cena komodity při opuštění elektrárny, tvoří dnes menší část maloobchodní ceny. Ta je dále tvořena distribučními poplatky, systémovými službami včetně stále dražšího zajištění stability sítě, poplatkem za obnovitelné zdroje, obchodními maržemi a daní.

  Výsledná cena silové složky se ale bez ohledu na české náklady stejně tvoří na burze v německém Lipsku. A německá cena je a bude zásadně ovlivňována nespolehlivostí zdrojů z dominantního větru a částečně i ze slunce, za něž musejí zaskakovat konvenční zdroje. Ty však musejí postupně tvrdě omezovat svou činnost ve prospěch OZE a dostávají za to kapacitní platby. Takže vedle sebe v Německu fungují stabilní konvenční elektrárny, jež by spolehlivě utáhly po celý rok celou spotřebu, ale když fouká a svítí slunce, nesmějí vyrábět, protože ze zákona mají přednost OZE, které to ale pochopitelně dokážou jen po omezenou dobu, kterou navíc nelze předvídat, natož plánovat.

  Že jsou oba systémy nesmírně drahé a složité k řízení stability sítě, je zřejmé. Němci ovšem jsou a budou nadále tvrdošíjně v čele úsilí EU o dekarbonizaci, které nalezlo zhmotnění v programu Green Deal.

  Současná devastace evropských cen elektřiny je tedy nepochybně důsledkem ideologicky zaslepené a neustále urychlované realizace programu Green Deal poháněné přesvědčením, že hlavně vítr a slunce nás energeticky spasí. Ideologickými nástroji a tvrdošíjným trváním na jejich ještě intenzivnější výstavbě bez ohledu na následky se v EU sami dostáváme do slepé uličky. Raketově rostoucí ceny elektřiny se promítnou do cen všech produktů a služeb a povedou ke zchudnutí stamilionů obyvatel EU. Zelené žebračenky jsou výsměch. Nutné je řešit příčinu deficitu stabilní elektřiny.

  Podrobněji a zdroj zde:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-za-drahou-elektrinu-muze-nemecka-energiewende-178614

 250. blade říká:

  Nad Česko se přihnal oblak jedovatého plynu ze sopky Cumbre Vieja. Hrozí kyselé deště. Prý plynný oxid siřičitý se k zemskému povrchu dostává jen obtížně, ve formě kapaliny se šance zvyšují.

  https://nova-ott-images-tn.ssl.cdn.cra.cz/rxn/434ae0aa-1bb0-4f7b-92d2-828204b174b0

  Co na to Greténi? 🙂

 251. Jan P říká:

  Obskurní národovecká figurka blade, žije v jakémsi ideálním světě, ve kterém klimatická krize neexistuje, fosilních paliv je víc než dost a za babku, čipů nadbytek a covid je jen rýmička.

  Nová studie publikovaná vydavatelstvím Elsevier analyzuje motivace takzvaných žlutých vest. Francouzští demonstranti nevzdorovali klimatickým opatřením, nýbrž sociální nespravedlnosti. Odkaz hnutí tak může být lekcí i pro české země.
  https://denikreferendum.cz/clanek/33264-studie-hnuti-zlutych-vest-se-bourilo-vuci-asocialni-nikoli-klimaticke-politice

 252. blade říká:

  Zhrzený ultralevičácký jelimane JaneP. > tohle si čtou neustále dokola:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-za-drahou-elektrinu-muze-nemecka-energiewende-178614

  Pokud jim něco schází nebo maj něčeho nedostatek > je to pouze jen a jen jejich problém, tak s tím neotravujou druhého > voják se stará, voják má. Jo a o té rýmičce tu kydaj akorát oni. No a žlutou vestu si raději daj zpět do auta ať jej pak někdo nesmete.

 253. blade říká:

  Mazda drží slovo – již v první polovině roku 2022 se představí nová Mazda 6 se zadním pohonem a šestiválcovými motory > ale do plánů EU „zpět do pravěku“ se zřejmě nehodí.

  https://d62-a.sdn.cz/d_62/c_img_F_D/PHgBOM.jpeg?fl=cro,0,95,1024,576%7Cres,1200,,1%7Cwebp,75

 254. Svatopluk Beran říká:

  Co stojí za prudkým růstem cen energií a co bude dál?
  14. 10. 2021

  Ceny plynu, uhlí a elektřiny v posledních týdnech vzrostly na nejvyšší úroveň za poslední desetiletí. Tento nárůst byl způsoben kombinací různých faktorů, ale je nepřesné a zavádějící svalovat vinu na přechod na čistou energii, píší na webu Mezinárodní energetické agentury Carlos Alvarez a Gergely Molnar

  Největší nárůst zaznamenaly ceny zemního plynu, přičemž evropské a asijské referenční ceny dosáhly minulý týden historického rekordu – přibližně desetinásobku loňské úrovně. Ceny zemního plynu v USA na měsíc dopředu se od října 2020 více než ztrojnásobily a dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2008. Mezinárodní ceny uhlí jsou přibližně pětinásobné oproti loňské úrovni a uhelné elektrárny v Číně a Indii, dvou největších světových spotřebitelů uhlí, mají před zimní sezónou velmi nízké zásoby.

  Výrazný nárůst cen zemního plynu podnítil výrazný přechod na využívání uhlí k výrobě elektřiny na klíčových trzích, včetně Spojených států, Evropy a Asie, namísto zemního plynu. Větší využívání uhlí zase celosvětově zvyšuje emise CO2 z výroby elektřiny.

  Vyšší ceny plynu a uhlí spolu s rostoucími evropskými cenami uhlíku vedly ke zvýšení cen elektřiny. V Německu se ceny elektřiny minulý týden vyšplhaly na nejvyšší úroveň v historii a oproti předchozímu roku vzrostly více než šestkrát. Ve Španělsku, kde výroba elektřiny z plynu hraje při stanovování cen elektřiny větší roli, byl nárůst ještě vyšší. V posledních týdnech vytvářela další tlak na růst nižší než očekávaná výroba elektřiny z větrných elektráren.

  Mezitím se celosvětová poptávka po ropě nadále zotavuje ze svého minima v roce 2020 a ceny u čerpadel v mnoha zemích jsou nejvyšší za poslední roky nebo blízko této úrovně. Očekává se, že společnosti po celém světě budou i nadále čerpat ze svých zásob ropy, aby pomohly uspokojit poptávku až do konce letošního roku.

  Také se očekává, že růst cen bude mít za následek prudký tlak na zvyšování poplatků domácností za energie, což představuje větší rizika pro hospodářskou aktivitu, zejména pro odvětví, která jsou přímo vystavena růstu cen. Mnoho vlád přijalo opatření, která mají zmírnit poplatky za elektřinu, zejména pro zranitelné spotřebitele.

  V Evropě bude mnoho podniků pravděpodobně čelit dvojímu dopadu rostoucích nákladů na energie a potenciálnímu poklesu spotřebitelských výdajů v důsledku zvýšených výdajů domácností spojených s energiemi. Rostoucí ceny elektřiny již ovlivňují provoz průmyslových odvětví náročných na elektřinu. A několik společností dočasně omezilo výrobu čpavku a hnojiv s odkazem na zhoršující se marže v důsledku prudkého nárůstu cen plynu.

  Současné vysoké ceny uhlí a plynu nejsou důsledkem jediné „šokové události“ na straně poptávky nebo nabídky. Jsou spíše důsledkem kombinace faktorů nabídky a poptávky, které postupně v průběhu několika měsíců a dokonce let trhy napínaly.

  Investice do ropy a zemního plynu se v posledních letech snížily v důsledku dvou propadů cen komodit – v letech 2014-2015 a v roce 2020. Tím se nabídka stala zranitelnější vůči takovým výjimečným okolnostem, které pozorujeme dnes. Vlády zároveň neprováděly dostatečně silná opatření zaměřená na rozšíření čistých zdrojů energie a technologií, které by tuto mezeru zaplnily.

  Poptávka po uhlí i zemním plynu v první polovině roku 2021 zaznamenala silný nárůst na klíčových trzích v důsledku oživení světové ekonomiky. Podle prvních odhadů vzrostla spotřeba zemního plynu na těchto klíčových trzích o 8% a uhlí o 11% ve srovnání s prvním pololetím roku 2020. Kromě hospodářského oživení byl tento nárůst způsoben řadou událostí souvisejících s počasím, včetně chladné zimy na severní polokouli, sucha, které omezilo výrobu vodní energie v Brazílii i jinde, a nižší než průměrnou výrobou větrné energie v Evropě.

  Zemní plyn i uhlí čelily omezením v dodávkách. Kvůli výlukám v důsledku pandemie se některé údržbové práce přesunuly z roku 2020 na rok 2021, což zatížilo nabídku v době, kdy se poptávka zotavovala. Dopad byl citelný zejména v britské a norské oblasti kontinentálního šelfu Severního moře. Globální trh s plynem dále napínaly neplánované odstávky v závodech na zkapalňování LNG, problémy s dodávkami v těžebním sektoru, nepředvídané opravy a zpoždění projektů. Objem globálních dodávek LNG ovlivněných odstávkami v prvních devíti měsících roku 2021 vzrostl podle odhadů o 27% ve srovnání s průměrem za stejné období v průběhu let 2015-2020 – přičemž většina odstávek byla neplánovaná. Ruský Gazprom sice dodržuje dlouhodobé smlouvy o dodávkách, ale snížil svou expozici vůči krátkodobým prodejům a nedoplnil vlastní zásobníky v Evropě na úroveň z předchozích let. Dodávky plynu z polí Groningen v Nizozemsku, která budou uzavřena v roce 2022, se nadále snižují podle plánu.

  V důsledku silného růstu poptávky a nižší nabídky, než se očekávalo, byly evropské podzemní zásobníky plynu na konci září o 15% nižší než jejich pětiletý průměr. Očekává se, že nízká úroveň zásobníků dále zvýší závislost Evropy na dovozu plynu během topné sezóny. V Brazílii se v důsledku dlouhotrvajícího sucha na začátku října nacházely obrovské zásobníky vody v zemi o 25% pod svým pětiletým průměrem, což by v nadcházejících měsících mohlo vést k další poptávce po dovozu LNG. Vyhlídky trhu s uhlím, kde jsou před zimní sezónou nízké zásoby nejen v Číně, ale ve všech klíčových spotřebitelských regionech, jsou jen o málo lepší.

  Současná dynamika trhu naznačuje, že evropské referenční ceny zemního plynu (TTF) a uhlí (rotterdamské uhlí) zůstanou vysoké a budou v průměru dosahovat 190 USD/t až do topné sezóny 2021-22.

  V celosvětovém měřítku budou hlavními faktory dynamiky energetického trhu v nadcházejících měsících intenzita zimy na severní polokouli, síla trendů hospodářského růstu a rozsah neplánovaných výpadků dodávek. Ceny zemního plynu i elektřiny budou v Evropě kolísat v závislosti na teplotách, výkonu větru a mnoha dalších faktorech. V tomto smyslu budou povětrnostní podmínky ovlivňovat trhy jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Tyto výkyvy mohou být ještě umocněny snížením úrovně skladování zemního plynu, protože to zatěžuje schopnost odebírat plyn ze zásobníků v obdobích vysoké poptávky.

  Je legitimní, že země přijímají mimořádná opatření, jako jsou dočasné úlevy od některých daní nebo poplatků, aby snížily zátěž spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších. Tato opatření by však měla být prováděna tak, aby nezhoršovala investiční prostředí pro nízkouhlíkové zdroje energie a technologie – jako jsou obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, elektrické sítě, jaderná energie a udržitelná biopaliva – které jsou nezbytné pro přechod na čistší a odolnější energetické systémy.

  https://blisty.cz/art/105478-co-stoji-za-prudkym-rustem-cen-energii-a-co-bude-dal.html

 255. Svatopluk Beran říká:

  Je to s energií pro dnešní čím dál průmyslovější svět proste složité. Základní problém je podle mne v tom, že jsou – ENERGIE SOUČÁSTÍ LEGÁLNÍHO ZISKU – TO ZNAMENÁ ŽE SI S NIMI MŮŽE FZYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEL – DĚLAT CO CHCE. ZVYŠOVAT OBJEM JEJICH VÝROBY – SNIŽOVAT OBJEM JEJICH VÝROBY TAK, ABY Z TOHO MĚL CO NEJVĚTŠÍ ZISK. Jsem přesvědčen, že v tomto případě musí dojít k nějakému přehodnocení manipulací a podnikatelských spekulací s objem výroby energií v závislosti na velikosti zisku.

 256. blade říká:

  Trh očekává, že cena elektřiny klesne, záleží na trhu s plynem.

  21.10.2021

  Praha – Trh očekává, že cena elektřiny do budoucna klesne. Velkoobchodní cena s dodávkou příští rok je větší než ta s dodávkou v letech 2023 a 2024. Cenu v následujících měsících bude výrazně ovlivňovat situace na trhu s plynem. Na dnešním setkání s novináři to uvedl místopředseda představenstva polostátní společnosti ČEZ Pavel Cyrani. Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše.

  Z dat středoevropské energetické burzy Power Exchange Central Europe (PXE) vyplývá, že cena elektřiny s dodávkou příští rok činí aktuálně 128 eur (3280 Kč) za megawatthodinu (MWh), na začátku října překročila 160 eur (4100 Kč) za MWh. Dosavadní rekord z července 2008 byl 90 eur za MWh. Cyrani dnes upozornil, že cena s dodávkou v roce 2023 činí aktuálně 89 eur (2280 Kč) za MWh, pro rok 2024 pak 75 eur (1922 Kč) za MWh.

  „Kdyby se skutečně ceny takto vyvíjely, produkty pro konečné spotřebitele samozřejmě opět zlevníme,“ řekl Cyrani. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl pondělním Hospodářským novinám, že firma od ledna zdraží elektřinu i plyn. U elektřiny odhaduje nárůst cen asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou.

  K až násobnému růstu cen některých produktů se kvůli situaci na velkoobchodním trhu se uchylují i další dodavatelé. Několik dodavatelů včetně skupiny Bohemia Energy se zhruba 900.000 odběrných míst ukončilo činnost. ČEZ se spolu s E.ON a PRE stal takzvaným dodavatelem poslední instance pro jejich zákazníky ohledně elektřiny. U plynu jsou dodavatelem poslední instance innogy, Pražská plynárenská a opět E.ON.

  Cyrani dnes uvedl, že velkoobchodní cena elektřiny letos výrazně vzrostla zejména kvůli zdražení zemního plynu a emisních povolenek. Právě vývoj na trhu s plynem podle něj budoucí vývoj cen elektřiny především ovlivní.

  Mezi faktory pro pokles cen zemního plynu jmenoval růst zaplněnosti evropských zásobníků plynu, uvolnění dodávek plynu z ruských zásobníků do Evropy nebo zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Rizikem podle něj je naopak případná tuhá zima, která by znamenala vyšší spotřebu, neshoda EU nebo Německa s Ruskem nad pravidly Nord Stream 2 nebo další neplánované odstávky významných těžebních nebo přepravních zařízení.

  —————————————————————————————-

  Při kliknutí v odkazu na Týden i Měsíc, jde křivka tak nějak docela optimisticky dolů @-@

  https://www.pxe.cz/Produkty/Detail.aspx?isin=FCZBLY221231#KL

  Takže s nějakou fixací ať si trhnou > ostatně je to každého jeho věc > i zdroj elektřiny je každého věc, že 🙂

 257. blade říká:

  Ať se ČEZ vyváže z německé burzy, sníží se cena elektřiny, navrhuje Spolek pro dostavbu JETE.

  Česko má podle spolku dost vlastní dostupné elektřiny.

  „Cena silové elektřiny pro Českou republiku ale bohužel vzniká na energetické burze v německém Lipsku. K obchodování na ní se před necelými dvaceti lety přihlásil ČEZ jakožto dominantní výrobce energie v České republice. Od té doby libovolná změna ceny v Německu dramaticky ovlivňuje i růst ceny elektřiny pro české spotřebitele. Nedostatek elektřiny v Německu přitom odráží její zelená politika,“ uvedla Kerlesová.

  Jediným, kdo může zvyšování cen elektřiny v ČR ovlivnit, je podle spolku stát jako většinový vlastník ČEZ. Kerlesová uvedla, že postačí, když ČEZ rozhodne, že na německé energetické burze bude obchodovat výhradně s přebytkovou energií. Kroky, které vláda zvažuje jako kompenzaci vysokých cen, považuje spolek za nedobré.

  Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž řekl, že tento postup je nereálný. „Přistoupili jsme ke všem dohodám při vstupu do Evropské unie a náš trh musí být součástí trhu EU. Tyhle záležitosti (navrhované spolkem) možné nejsou,“ řekl Kříž.

  Zdroj: ://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cez-burza-nemecko-vyvazani-spolek.A211103_132731_ekonomika_bur

  ————————————————————————————–

  Spolek pro dostavbu JETE > http://spolekprodostavbujete.cz/

 258. Svatopluk Beran říká:

  Jako důchodce a ten za jehož daně a daně jeho rodičů byl vybudováno základní pilíř české energetické soustavy – Vltavská kaskáda, atomové elektrárny atd. – to nevidím jinak. Žádná burza s mou fyzickou prací i fyzickou a duševní prací mých rodičů.

 259. Jan P říká:

  IPCC varuje, že kapitalismus je neudržitelný
  https://progressive.international/wire/2021-11-04-ipcc-warns-that-capitalism-is-unsustainable/en?fbclid=IwAR207i3ITz7NeI4Sm2U1STREyO4G1pdKfNQtLKy8oIIdpx_ivwXjTjm6Z0Y

 260. blade říká:

  Jak zaledněná území byla a budou zelená, pouště byly a budou zelené, o oteplování planety a klimatické změně, o brovském množství vody pod povrchem. Zkoumáme vesmír, ale nevíme co vlatně je víc než 15km pod zemí. Krásný a zajímavý dokement > Tajemství vody – https://youtu.be/YA1FhHWMc2k

  Dnes to bylo CS Mystery, někdy na PrimaZOOM. A že je to ruský dokument > mi je tak nějak u zádele 🙂

 261. Svatopluk Beran říká:

  NIKOLA TESLA A ELEKTŘINA PRO VŠECHNY ZDARMA

  TO BY ALE PRAVDĚPODOBNĚ ZNEMOŽNILO DNEŠNÍ AMERICKÝ SYSTÉM CENTRÁLNÍCH BANK A PLÁNOVANÉHO BOHATNUTÍ ELIT – PARDON PLÁNOVANÉ DVOUPROCENTNÍ INFLACE –

  Elektřina zadarmo? Volná energie fascinovala nejen Nikolu Teslu
  Volná energie je tématem, které se neustále objevuje především v alternativních médiích. Mnozí tvrdí, že tato energie existuje minimálně od dob vynálezce Nikoly Tesly. Vědci jsou ale značně skeptičtí.

  Slavný oligarcha J. P. Morgan poskytl Teslovi finance na stavbu obří přenosové věže (Wardenclyffe Tower), která měla sloužit k bezdrátové komunikaci napříč světem. Tesla ji chtěl současně využít k bezdrátovému přenosu energie, o čemž ze začátku před svým mecenášem takticky pomlčel. Spekulace ale tvrdí, že na elektřině zdarma by si vlivný bankéř těžko namastil kapsy. Když se proto Teslovy záměry provalily, ihned projekt ukončil.

  https://www.elektrina.cz/elektrina-zadarmo-volna-energie-nikola-tesla

 262. Jan P říká:

  „Myslím ale, že svět čekají větší, globální, často ekologické problémy, před kterými se nemůžeme uzavřít. Je nutné si uvědomit, že když někdo vykácí pralesy v Brazílii, může to změnit počasí v Čáslavi.“
  — Meky Žbirka, 1999

  Ve věku 69 let zemřel slovenský zpěvák a skladatel Miroslav #Žbirka.
  Připomínáme ho salonním rozhovorem, který s ním v prosinci 1999 vedl dnes spisovatel, tehdy novinář @jaroslavrudis. Tématem byli Švejk, Češi, Slováci a Britové.
  https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/svejk-neni-duvodem-pro-narodni-mindrak-zemrel-miro-zbirka-40377648

 263. Zdeněk Gryc říká:

  1. Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 11. 11. 2021 v 23:08

  Jiřina Šiklová:
  NEJLEPŠÍ ILUSTRACÍ „DOBY“ JE PŘÍBĚH:

  Meky
  Dnes20:15 › 21:35
  Vyhledat na Seznam.cz
  Energický filmový portrét zpěváka a skladatele Mekyho Žbirky, který zemřel včera ve věku 69 let. Představuje legendu československé populární hudby zcela otevřeně, upřímně a v nečekaných souvislostech včetně nikdy nechybějícího humoru.
  Režie:Š. Šafránek
  ——————————-
  Pro studenty povinné,

  Zvláště s ohledem na státní sváteK 17. Listopadu.
  Energický filmový portrét zpěváka a skladatele Mekyho Žbirky,
  Slovem i obrazem dokládá co je to
  TOTALITA BEZ PŘÍVLASTKU

 264. blade říká:

  Žbirka – Píšou, že bohužel zermřel prý ve spánku na nějaký zápsal plic. Nový typ koronaviru v jeho potížích podle všeho nehrál žádnou roli. Hudebník byl očkovaný a covid neměl.

  https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/695617/nova-fakta-o-smrti-mira-zbirky-69-zemrel-ve-spanku.html

  Bohužel nečekaně a zrovna očkovaný … kdy jeho nemoci předcházelo očkování se již zřejmě nedovíme.

 265. Zdeněk Gryc říká:

  SVOBODNÁ TŘICÍTKA

  Keramika s humorem
  Velkým zájmem Petra Kubíčka je teď tvorba keramických figurek. Expozici v Benešově ulici otevíral loni v červnu, dává v ní tvorbou najevo i své společenské a politické postoje, zapojuje osobitý humor. Jak plyne z řady reakcí v návštěvní knize i na internetu, kolemjdoucím to není lhostejné.

  „Já nemám žádné velké umělecké ambice, ale je pravda, že když mi sem někdo napíše, ať s tím táhnu do ha..zlu, tak mě to otráví. Ale většina lidí to bere tak, že je to vtipná nadsázka a zpestření. A když je někdo sprostý, oni si to s ním ostatní lidi většinou na tom Facebooku vyřídí sami. Já se snažím být nad věcí a nekomentovat,“ krčí rameny autor keramiky.

  SVOBODNÁ TŘICÍTKA
  Je název této galerie

  Při procházce svátečním náměstím
  pro dospělé i dětičky.

  Převzato:
  24.11.2019 Kultura/Komentáře (2), autor:
  Jiří Varhaník
  Zkráceno:

  V listopadu 1989 se zapojil aktivně do Občanského fóra, organizoval volby, vnitřní odbor jihlavské radnice, později zakládal a řídil živnostenský úřad a vedl holandskou továrnu na výrobu vzorkovnic.
  Téměř tři roky pracoval jako novinář v brněnské redakci Mladé Fronty Dnes. Jezdil také s taxíkem, byl manažerem hotelu, obchodním zástupcem, řídil sanitku a byl provozním ředitelem domova pro seniory Stříbrné terasy.
  Od mládí Kubíček aktivně sportuje – chytal v 1. a 2. národní hokejové lize, cvičí karate a power jógu, jezdí na kole, plave a je golfistou.
  Jako autor publikuje na internetových literárních serverech. Poslední dva roky se intenzivně věnuje keramice, často s humorným a politickým tématem. Stálá výstava jeho keramiky je instalována ve venkovní pasáži v jihlavské Benešově ulici.
  Polenskou besedu organizuje tamní spolek Lipka. Hudbou ji doprovodí jihlavský performer a houslista Matěj Kolář.

  Osobnosti Petra Kubíčka si velmi váží ZG.
  Za jeho technickou práci a laskavý obličej v domově důchodců Stříbrné terasy Jihlava,
  kde ve vstřícném prostředí dožila manželka MuDr.Libuše Májková.

  Nejenom proto, jak ochotně a šikovně instaloval je pokoji, kde zemřela televisor.
  Při svých návštěvách jsem se zastavoval se svými skickami za Akad. mal.Josefem Bulantem,
  který jeho osobnost rovněž dovedl ocenit.
  Také jsme se potkávali ve vodě, nedávno jsem ho střídal na dráze č.6 při plavecké soutěži měst.

  výsledky Plavecké soutěže měst 2021
  Jihlava ve své kategorii 3.místo

  SVOBODNÁ TŘICÍTKA
  Je název této galerie, kam jsem se dnes podepsal do knihy návštěv.

 266. blade říká:

  Dříve prý byla cesta elektřiny elektrárna-spotřebitel. Dnes je to elektrárna-burza-překupník-překupník-překupník-spotřebitel.

  I ČEZ je rozdělený na ČEZ elektrárny > burza-makléř-makléř-makléř > ČEZ distribuce> ČEZ prodej. Každý ČEZ má svého ředitele, náměstka a spolu se nemají rádi > protože na posledním golfu v Americe přehrál toho druhého.

  A když třeba u Němčoura nefouká a nesvítí, tak to musí suplovat jejich uhelky za předražené vyspekulované idiotské povolenky > dalšího debilního výmyslu bruselských soudruhů.

  https://www.hybrid.cz/uhli-bylo-v-nemecku-opet-nejdulezitejsim-zdrojem-elektriny/

 267. blade říká:

  Docela zajímavý dokument – Plný signál (ČT2) – https://youtu.be/HRf691IV0eI

 268. blade říká:

  Expert v oblasti energetiky > bývalý místopředseda ERÚ Noveský > říká co všechno utváří finální cenu elektrické energie pro spotřebitele.

  Podnikatel J. Dienstl před časem řekl, že oni jsou schopni vyrobit kw za 20 haléřů, ale lidi ji pak kupují za pět a v budoucnu i deset korun…

  Expert v oblasti energetiky > bývalý místopředseda ERÚ Noveský > říká co všechno utváří finální cenu elektrické energie pro spotřebitele:

  Ty haléře, jsou výrobní cena. Výrazně to zdražují tolik skloňované emisní povolenky, s nimiž se teď ve světě obchoduje a jsou předmětem spekulací. Kolega Hynek Beran nedávno mluvil o tom, že s nimi obchodují třeba i americké penzijní fondy. Proč má český člověk, který živoří, sponzorovat bohatého amerického důchodce?

  Varovné také je, že není možné dobrat se k tomu, kdo všechno povolenky vlastní. Ani poslanci Evropského parlamentu to nebyli v Bruselu schopni zjistit. Zaslechl jsem i spekulace, že většinu povolenek drží čínská centrální banka. Nic proti Číňanům, ale proč my tady odstavujeme elektrárny a zatěžujeme naše lidi extrémními cenami, aby oni si tam uváděli do provozu stovky nových uhelných elektráren? To jsme blázni? Evropa má na světové emise naprosto zanedbatelný vliv. Pokud to my v EU o nějaká směšná procenta snížíme, z celkového světového pohledu to je kapka v moři bez jakéhokoli efektu. Nedává naprosto žádný smysl, aby čeští spotřebitelé ze svých kapes pomáhali bohatnout různým spekulantům v zahraničí, když to na stav CO2 u nás stejně nemá žádný vliv. Smysl je v tom, abychom měli čisté životní prostředí, a to si můžeme uhlídat sami, aniž to brutálně zaplatí občané. Pokud jde o emisní povolenky, vědělo se, že ceny mohou vyšplhat ke 20 eurům. Původně se pohybovala kolem pěti až sedmi eur. Jenže dneska stojí 75 eur a všichni víme, že cena poleze přes 100 eur. Proč se na tom máme my podílet? Výsledek bude takový, že pouhé tři státy, Česká republika, Polsko a Bulharsko, budou v roce 2030 tvořit 95 procent finančních prostředků z povolenek.

  Současné ceny už není schopno mnoho lidí platit a představte si, co se bude dít, až ceny polezou ještě výš. Jestli z toho evropského systému nevypadneme, dopadne to špatně. My jsme nuceni tu nesmyslně platit německé ceny za elektřinu, ale už nám k tomu jaksi zapomněli dát německé platy. Nemůžete napálit stejnou cenu tady a v Německu, kde jsou platy násobně vyšší.

  Ptal jste se, jestli z toho evropského systému jde vystoupit. Jistěže ano. A proč to neuděláme? Jeden nejmenovaný náměstek na Ministerstvu průmyslu na to odpověděl, že to nemůžeme udělat, protože by nás EU pokárala. Pokárala! Chápete tu logiku? Slušné státy, které se o své občany starají, mají vlastní regulace a normální ceny. Ale ne, my si tady budeme svou vlastní elektřinu prodávat na základě podmínek z německé burzy… Existují státy EU, kteří v tom systému nejsou. Takže to jde, ale musí se chtít. Jestli se německý důchodce začne vystěhovávat z Německa, protože není ochoten tak vysoké ceny za energie platit, co má udělat český důchodce?

  Na nějaké kárání, že narušujeme evropskou koncepci, se můžeme vykašlat. Lidé tady padají do energetické bídy. Vystupme z toho unijního systému a máme tady ERÚ nebo Ministerstvo financí, které dříve dělalo cenovou regulaci, která zastropuje cenu pro spotřebitele.

  Teď se cena tvoří mimo naše hranice, což je sice fajn pro obchodníky a spekulanty, ale ať se jdou politici zeptat do českých domácností, co na to říkají.

 269. Zdeněk Gryc říká:

  3x blade
  3x bu bu bu
  1x cvaknout závěrem

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 14:06
  S. architekt nemá o službě na čáře ani páru,
  zřejmě má i modrou knížku nebo takový nemehla ke zbrani raději ani nepustili
  Potkat na čáře architekta,
  tak stačí v těch lesích tam na něj udělat bububu či cvaknout závěrem,
  tak se na místě zesere strachy :-).
  Vy kubo z jihlavských Nemanic

 270. blade říká:

  Teď jsi mi to teda nandal, Kubulo 🙂 > Ale spíš se zesereš z účtu za energie za rok 2022 > Kubo Kubikulo.

  I ten Zeman dnes prokázal více rozumu nežli Ty.

 271. Svatopluk Beran říká:

  Blade jste to vůbec vy, nepíše to za vás někdo jinej 🙂 ? Skoro celým obsahem pro mne dobrý a bez invektiv tvořících si kolem sebe nedotknutelnost svého přesvědčení. Je to nad věcí a bez urážek. Ty poslední dva vaše větší příspěvky – zajímavé. Neříkám že mi úplně ve všem sedí, ale je to váš a pro mne zajímavý vhled na přemýšlení o obsahu.

 272. blade říká:

  Greta show – ttps://youtu.be/8rFNRri8-TI

 273. blade říká:

  Greta show – https://youtu.be/8rFNRri8-TI

 274. blade říká:

  Je libo emisní povolenku – https://www.co2in.com/about-co2in

  Obchodování s emisními povolenkami bylo doposud doménou velkých korporací a států. Celosvětově jedinečný český projekt nově vše mění. V současné době je v obchodech Google Play a App Store dostupná finální verze aplikace CO2IN, která zpřístupňuje oblast emisních povolenek i soukromým osobám.

  Tak s chutí do toho 🙂

 275. Jan P říká:

  Ta analýza je výborná, ukazuje jak je zelený kapitalismus falešný.
  http://casopisargument.cz/?p=39668&fbclid=IwAR3dNS8FqWbx1Re9_Om74pvuXvUJ-wrinP_DQW1RHTRlFuwCAlDMPdLMhYg

 276. blade říká:

  Naše dvě jaderné elektrárny vyprodukují tolik elektřiny, že ji prodáváme. Ale jak? Na burze koupi elektřinu třeba Němec (E.ON) a zpátky nám ji prodá sedmkrát krát dráž. Však všechnu elektřinu při energetické krizi nemusíme nutně prodávat přes burzu > smlouvy s EU neřeší množství. Co je to za politiky, kteří na to čumí jak datlové do mlátičky a nic proto neudělají. Co s takovými politiky > vyhodit !

  Tajné služby by se měli zaměřit na členy EK i na jiné darmožrouty v Bruselu > jestli náhodou nepracují pro cizí mocnosti, jestli nejsou jimi i placeni za poškození ekonomiky EU > protože takhle hloupý snad nikdo nemůže být > ožebračovat desítky milionů lidí v EU.

 277. blade říká:

  Poslední příspěvek:

  http://4.bp.blogspot.com/-2BA0yYAKdYw/VJXHz_R1kHI/AAAAAAAAVQs/6ZgJDtothJE/s1600/Radostn%C3%A9-V%C3%A1noce.gif

 278. Jan P říká:

  Za mě hooodně silnej film s x různýma rovinama. Dělal na tom i skvělej novinář David Sirota (ten dost tepe demokratickej establishment). Vynikající DiCaprio i Streep…
  https://www.csfd.cz/film/906706-k-zemi-hled/prehled/

 279. Jan P říká:

  Jedním z cílů Green Dealu je právě energetická suverenita Evropy – nebýt závislý na mafiánských totalitních režimech.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/za-plyn-budete-v-evrope-platit-dvakrat-vic-hrozi-rusko-40387991#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=HOoPIrEmZtK-202202221641&dop_id=40387991&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest188_skryvani_boxiku_varC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 280. Jan P říká:

  Je to 13 let od falešného obvinění klimatologů z manipulace dat, známé jako Climategate.
  Detailněji to popisuji v tomto článku Vojtěch Pecka.
  https://a2larm.cz/2022/06/kam-zmizelo-globalni-oteplovani-uvod-do-klimaskepticke-patafyziky/

 281. Jan P říká:

  Klimatická krize je sociální krizí: na konferenci COP27 je třeba jednat!
  hange.org/p/klimatická-krize-je-sociální-krizí-na-konferenci-cop27-je-třeba-jednat?recruiter=645403277&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&fbclid=IwAR1TH43DrmW_RNUCbP3COZ8pRwIoRwd8QSw-mZ-M7EnFyRf-MWfUEg6ExfI

 282. Jan P říká:

  Podporuji okupační stávku vysokoškolských studentů za klima organizovanou hnutím Univerzity za klima. Listopadová stávka se uskuteční v rámci akcí mezinárodního hnutí End fossil: Ocuppy, které organizuje okupační stávky na vysokých školách po celém světě. Co nám jako pracujícím a obyčejným občanům je po ziscích bohatých. Změňte systém, ne klima!

  PROHLÁŠENÍ STUDENTSTVA A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC O OKUPAČNÍ STÁVCE ČESKÝCH UNIVERZIT 17. LISTOPADU 2022
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScISABwOjnhWuqLL7Ia–CoK-DC7k3xAb3ljcgzFHPcCGh_Gg/viewform

 283. Svatopluk Beran říká:

  O DEMNE URČITĚ VELIKÁNSKÁ PODPORA.

 284. Jan P říká:

  Sváťo ok.
  Tahle země možná není úplně tak ztracená. Nejen university, ale i mladí lidé ze středních škol se organizují a mobilizují! Aby nebyli zase zbití studenti. Třeba se o to někde postarají, až na ně zavolají policii.

 285. Jan P říká:

  ČTOP 09 – věc neveřejná.
  Mediální pokrytí ČT největší studentské okupační stávky od roku 1989 téměř žádný.

  „Připomíná to dobře secvičenou scénku absurdní divadelní hry: studenti stávkující za to, aby vláda řešila změnu klimatu, se vžívají do role svých předchůdců z listopadu 1989 a jejich dnešní protivníci se v reakci na rozvracení veřejného pořádku zase dostávají do rolí někdejších režimních papalášů. Co se za normalizace naučili, v kapitalismu jako když našli a nejradši by ty protirežimní živly z fakult vypráskali a nahnali do soukromých firem – však tam už je odnaučí stávkovat!
  Jako by část listopadové generace usnula na vavřínech poté, co svedla úspěšný zápas s minulým režimem a následně vytvořila tichou dohodu o tom, že to byla revoluce poslední a od té doby už žádných dalších změn nebude potřeba. Veškeré změny nejlepšího z možných světů by byly pouze úkrokem zpět do temných včerejšků. Zkrátka, dosáhli, čeho dosaženo být mohlo, vybojovali, co mohlo být vybojováno. Listopad 1989 je tudíž něčím víc, je jakousi metarevolucí – revolucí všech revolucí, změnou všech změn, poslední bitvou, po níž se velké dějiny uzavřely a nadále už se píší jen příběhy jednotlivců, jejich rodin a volebních preferencí.
  Klimatičtí aktivisté se tudíž na univerzitách dopustili těžkého prohřešku: namísto boje za veselejší současnost, čistotu ovzduší a lepší životní prostředí se rozhodli vzít jméno Boží nadarmo a jali se kritizovat kapitalismus. Pamětníkům tak oživili vzpomínky na padesátá léta a mladým konzervativcům zase zneuctili památku let devadesátých.“
  https://a2larm.cz/2022/11/protestujme-dnes-poklidne-abychom-zitra-mohli-odpocivat-v-pokoji/

 286. blade říká:

  Žádné globální oteplování po dobu 8 let: Antarktida je stabilní po dobu 70 let

  8 ledna, 2023

  Domeček z karet klimatických fanatiků se stále hroutí. Nová data ukazují, že již více než osm let nedošlo ke globálnímu oteplování. Teploty v Antarktidě také zůstaly v posledních sedmi desetiletích převážně stabilní. Stejně jako pandemii lze klimatickou lež udržet pouze cenzurou a státním násilím.

  Podle lží klimatických fanatiků Zemi za pár desetiletí hrozí klimatická apokalypsa. To ovšem tvrdí již mnoho desítek let a dosud se žádné předpovědi nesplnily.

  Podle jejich apokalyptických prognóz se má výrazně oteplit, roztají ledovce a hladina moří stoupne o několik metrů. Globální klima se ale jaksi nechce hororovým prognózám sklonit.

  Již několikrát jste s zde mohli přečíst o tom, že situace v Arktidě je stabilní. A také na druhé straně světa – v Antarktidě – to vypadá jinak než katastrofálně. A nejen to: Na globální úrovni v posledních letech nedošlo k celkovému oteplení, a to i přes menší regionální výkyvy.

  Nejprve však k Antarktidě. Dvě novější studie (z roku 2020 a z roku 2022) nevidí žádné drastické změny teploty v oblasti jižního pólu. Výzkumníci Singh a Polvani ve své studii zveřejněné v roce 2020 uvádějí :

  „Antarktida se za posledních sedm desetiletí neoteplila, ačkoli koncentrace skleníkových plynů v atmosféře monotónně vzrostla.“

  Zatímco u pobřeží Západní Antarktidy byly některé teplejší zóny, východní část kontinentu se ve skutečnosti ve velkém měřítku o něco ochladila.

  Cinthya Bello a dva její kolegové uvedli v „International Journal of Climatology“ – ve vydání z z dubna 2022, že ve výzkumu také zaznamenali „období ochlazení v posledních několika desetiletích.“

  Píší také: „Statistická analýza středních teplot potvrdila trend k ochlazování v létě a středních měsíčních vysokých teplot během 90. let u většiny meteorologických stanic, jejichž data jsme analyzovali.“

  I zde je tedy vše daleko od toho, co klimatičtí fanatici v posledních letech tvrdili.

  Podobný obrázek se objevuje na globální úrovni. Posledních 100 měsíců (tj. osm let a čtyři měsíce) se oteplování prakticky zastavilo.

  Například zatímco rok 2016 byl v průměru teplejší než rok 2015, následující roky byly všechny běžné v rámci přirozených sezónních výkyvů, přičemž rok 2020 byl mírně teplejší a roky 2021 a 2022 mírně chladnější. Ukazují to satelitní data z University of Alabama v Huntsville, která zpracoval Christopher Monckton z Brenchley pro portál „ Whats up with that.“

  A nejen to, dlouhodobý trend od roku 1978 ukazuje průměrný nárůst globální teploty o 0,134 stupně Celsia za desetiletí. To je hluboko pod výpočty klimatických extrémistů, kteří se zabývají hodnotami 0,3 stupně za dekádu a více. A to bez zohlednění sluneční aktivity.

  Monckton uzavírá:

  „I kdyby celý Západ skutečně dosáhl nulových čistých emisí do roku 2050, svět by byl jen o jednu sedmnáctinu stupně chladnější, než kdyby globální emise pokračovaly v trvale rostoucím trendu.

  A každá miliarda dolarů, kterou utratíme za zničení západních ekonomik, by zabránila mezi čtyřmiliontinou a jednou třicetimiliontiou budoucímu oteplování. A ani toho nejspíš nemůžeme dosáhnout.“

  Jak vidíme, „klimatická apokalypsa“ z důvodu takzvaných skleníkových plynů – alespoň v dohledné době – nehrozí. Arktida a Antarktida jsou na tom zatím docela dobře a globální teploty se drží v mezích.

  Lidský vliv produkcí CO2, metanu a kobaltu na klima je jen minimální a sluneční aktivity a jejich dopady na klima stejně ovlivnit nemůžeme.

  Opět se tak potvrzuje, že celá klimatická agenda má jediný cíl: zlikvidovat životní úroveň obyvatel zemí, kde se tato ničivá agenda zavádí…

  https://necenzurovanapravda.cz/2023/01/zadne-globalni-oteplovani-po-dobu-8-let-antarktida-je-stabilni-po-dobu-70-let/

 287. blade říká:

  Další klacek pod nohy ekologickému chování v Česku.

  https://ekonomickydenik.cz/zakulisni-hra-o-komunitni-energetiku-distributori-varuji-pred-riziky-a-odmitaji-udajne-moc-vstricne-podminky/

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I