Archive for Listopad, 2019

Koho vlastně ten Kronospan žaluje ?

Pondělí, 25 listopadu, 2019

Zajimavou úvahu napsal v hojné diskusi k žalobě nadnárodního gigantu na občana/zastupitele  na sociálních sítích jeden z jihlavských advokátů :

„…….vidim zde jistou podobnost s výroky pana prezidenta o Ferdinadu Peroutkovi. Tim samozrejme nenarážím na pravdivost, ale na otázku, kdo je vlastně připadně odpovědný za výroky, zda pan Tomanec jako občan, nebo pan Tomanec jako zástupce obce. “

Advokát dále píše, že nezná detaily žaloby, takže nyní mu je poskytnu takto veřejně, protože je to podle mého názoru zajimavá polemika. Kronospan totiž v žalobě popisuje, že čtyřech údajně nepravdivých výroků jsem se dopustil, doslova,  zároveň jako  (a) občan Jihlavy, (b) aktivní člen vedení města, (c) člen odborné pracovní skupiny pro „aktivity Kronospanu“ , zřízené na úrovni náměstka primátorky  města Jihlava, (d) člen Fóra Jihlava, které kultivovaně pracuje pro město Jihlava a distancuje se od statusu pouhého debatního kroužku a (e) osoba s praxi ve stavebnictví.

Takhle to pěkně poskládali.  Ovšem já osobně v tomhle mám vcelku jasno.  Jsem na prvním místě zvolený zastupitel našeho města a v první řadě tedy hajim zájmy občanů svého města. Podobně jako jiný zastupitel, také zvolený občany, Rostislav Habán, musí v první řadě logicky hájit především zájmy svého zaměstnavatele  protože je zaměstnán jako VRCHNÍ EKOLOG FIRMY KRONOSPAN…přece – koho chleba jíš, toho píseň zpívej ? Což se projevilo například tak, že musel vědět o poslední letošní černé stavbě Kronospanu  a jako občan nesplnil svojí zákonnou stavbu a neoznámil to.

Takže z toho je ale názorně vidět, jak různý může být pohled na výkon mandátu zastupitele.

 

O pravé víře

Pátek, 22 listopadu, 2019

Za svůj život jsem poznal řadu lidí, kteří se mi představili jako proroci a vyslanci jediného boha a vyprávěli mi o víře, svědčili o její výlučnosti a chtěli mě k ní vést, činili si nárok na můj čas, na mé myšlení, záliby, peníze a vlastně na celý další život, žádali o mou pozornost a poslušnost a horlivost a taky bezmeznou důvěřivost, ale mě vždy odradila různost samozvaných věrozvěstů, každý z nich hovořil o jiném a přece stejném bohu a všichni se dušovali a zaklínali a křižovali a dokazovali, že jejich víra je ta jediná možná, nenahraditelná, osvícená a pravá, a skutečně všechny dohromady nedávaly smysl a vyvracely jedna druhou, což mě vedlo k vlastnímu hledání, a protože bych se nerad dopustil stejné chyby, nikomu nic nepodbízím, jen shrnu své snažení, a komu se to nechce číst a zamýšlet se nad tím, má právě možnost, vážení.
Pravá víra neznamená věřit v zázraky, svátosti a obrazy, nýbrž poznávat jediný zákon, který se hodí pro celý svět a všecko živé stvoření, tedy i pro lidi.
Pravá víra nepotřebuje chrámy, ozdoby, zasvěcující a často nesrozumitelné formule, nádheru a ozdoby, tisícová shromáždění a zpěvy davu, právě naopak, skutečný Bůh vchází do srdce člověka ve skrytu, v tichosti a v osamění.
Někdy mi připadá, jako by se věřící člověk chtěl Bohu zalíbit svou výřečností, kaskádou zbožných slov, nekonečnými frázemi modliteb a slavnostními obřady, a přitom ho chce jen falešným uctíváním uplatit a oklamat. Boha však nelze uplatit, natož oklamat, a kdo tak činí, klame jen sám sebe.
Pravá víra není v tom, že člověk ví, kdy se má postit, kdy chodit do kostela, kdy koho poslouchat a jaké modlitby odříkávat a číst, ale v tom, že žije dobrý život a všecky se učí milovat a s lidmi jedná tak, jak by si přál, aby i oni jednali s ním.
Spinoza, Tolstoj, Schweitzer i Kant a další moudří věděli, že pravá víra je zatím skryta v zárodku, že záleží jenom na nás, na lidech, jestli se jí podaří uchovat, jestli mezi námi zahyne, nebo se zítra v našem srdci rozvine, přátelé již dnes probuzení, avšak nikým a k ničemu nenuceni; pravá víra nás objevuje láskou.

Budu nadále hájit zájmy občanů Jihlavy…

Neděle, 10 listopadu, 2019
… reaguje  Jaromír Kalina na překotný vývoj událostí kolem své osoby.
Nejprve rezignoval na post náměstka primátorky, potom odvolal svůj podpis pod koaliční smlouvou, následně přišel o předsednictví jihlavských lidovců a tento týden byl proces dokonán jeho odvoláním z představenstva Jihlavských vodovodů a kanalizací, bezprostředně poté, co sám od sebe odmítl účast v pracovní skupině zastupitelů pro řešení vodohospodářských sporů a odmítl to jakkoliv vysvětlit. Potvrdil tím, že nyní nechce nic tvořit, ale naopak bořit.
Zastupitelem Jihlavy zůstal. Nabízí se otázka, co by měl jiného zastupitel obce dělat, když ne hájit zájmy občanů. To na prvním místě a je to taková základní samozřejmost, že se o ní snad ani nemluví. Kalina přece není  v tak schizofrenní situaci jako jiný zastupitel Rostislav Habán (ANO) který je zároveň hlavní ekolog druhého největšího průmyslového znečišťovatele ovzduší v zemí, firmy Kronospan. Tam je to skutečně těžká volba, koho zájmy hájit víc.
Zajímavé však bude, jak si  Kalina to hájení zájmů vlastně představuje. Odmítá  cokoliv řešit, argumentovat, rozebírat. Uzavřel se do sebe, nekomunikuje, občas vypustí nějaký kritický jedovatý pšouk.
To je ono? To hájení zájmů občanů?

Seménka pravdy

Sobota, 9 listopadu, 2019

V hrobce starověkého egyptského vládce našli archeologové kromě jiného i misku s obilím, pokusili se obilí zasít a k překvapení všech ta tisíce let stará zrna vzešla. Ta zpráva mi utkvěla v paměti a vzpomněl jsem si na ni, když se mě jeden známý s úsměškem ptal, jak se může moderní člověk řídit zastaralými biblickými názory.
Mlčel jsem. Vždyť i v mém životě byla doba, kdy jsem považoval slova Písma za překonaná a neživotná, taky mně se zdála Bible nesrozumitelná a plná mýtů a ptal jsem se, proč ještě dnes věřit zprávě o potopě světa, k čemu jsou trouby, bořící zdi Jericha, a jak mohl Jozue zastavit slunce v dolině Ajalón po celý den, ale pak jsem prožil chvíli osvícení, a zakusil jsem, jak chutnají zrnka pravdy, ukrytá v Bibli na tisíce let, aby v mém srdci vzešla podobně nečekaně jako zrna obilná z faraónovy hrobky.
Jenže, jako je slunce a měsíc, světlo a tma, láska a nenávist, touha i lhostejnost, i tahle pravda má dva konce. Stačí si domyslet moudrý příběh, v němž se ďábel prochází s andělem a uvidí člověka, jak se shýbnul a cosi zvedl ze země. – Co našel? – ptá se znepokojeně ďábel a anděl mu radostně říká – Ten člověk právě prohlídnul a objevil kus pravdy. A já nedovolím, abys’ mu ji zase vzal. – Nevadí, – zahučel ďábel zlověstně a pak se zachechtal – nechám ho z té částečky pravdy vybudovat jediné a neomylné náboženství.
Jeví se mi tedy, že pravda prší k zemi jako seménka ke vzklíčení v našem srdci, je na člověku, jestli je v sobě zaseje a nechá růst, anebo je udusí duchovní pýchou, či je dokonce v teologickém snažení kříží a neuchopitelnou Boží moudrost mísí s lidským názorem, zda se postaví na místo Boha a Tvořivé tajemství, plynoucí z věčnosti, domýšlivě vysvětlí a překroutí svým rozumem.
Otevírám proto s uctivostí Knihu knih, vybírám zrnka Boží pravdy a žiju z nich, snažím se někdy umlčet rozum a nechat promluvit i srdce, a učím se snášet výsměch těch, kteří žasnou sami nad sebou a srdce nosí v řetězech, kteří vykládají s jistotou, jak a z čeho Bůh tvořil svět, kteří znají odpověď na každou otázku… snad jednou najdeme odvahu, abychom si přiznali, že nevíme tolik, co jsme si mysleli, přátelé semének pravdy, které jsme třeba právě nyní tiše zaseli.

30 let od pádu komunismu.

Středa, 6 listopadu, 2019

Havel: Krize
Dnes14:35
V říjnu 1997 je na pořadu nová kandidatura Havla na prezidenta. Dochází ke stávce odborářů. Politická situace v zemi se komplikuje, přichází nečekaná Zieleniecova rezignace a skandál s tajným kontem ODS. Krize vrcholí, Klausova vláda podává demisi. Premiérem nové vlády se stává Vladimír Tošovský. Zachycen je památný rudolfínský projev i s nesouhlasnou reakcí Václava Klause. 1998 – nové prezidentské volby, první dáma hájí prezidenta pískotem. Na dovolené v Innsbrucku prezident těžce onemocní a podrobuje se operaci. Předsedou nové vlády se stává Miloš Zeman, je uzavřena dohoda mezi sociálními demokraty a ODS. Česko vstupuje do NATO, Havel navštěvuje summit Aliance a přednese památný projev v americkém Kongresu. Okamžiky ze soukromí a návštěva u Miloše Formana.
—————————————————–
Pořad je autentický. Zatím nikdo ze snímaného kolektivu politiků, kteří v něm vystupují, nezpochybnil jeho autenticitu. Je dost pravděpodobné, že Klaus, ani Zeman se k podobnému dokumentu neodhodlají. Je poměrně snadné vytrhnout jednotlivé větičky z dobového kontextu a využít je ke skandalizaci Václava Havla, nejlépe anonymně, že ?
Jak často Havel končil.