Blog Jihlavských listů

Jan Schwarz
54- Emeritní patriaarcha Cčsh a unitářský pastor, nyní po havárii na kole odpočívá v Třebíči a vzpomíná, jak objel na kole po hranicích Československo a stavil se v Užgorodu, poslední kniha, kterou jsem napsal - Tajemné dveře do domu Bible, (nakl. Alfa 2010)

Seménka pravdy

Jan Schwarz | Sobota, 9. 11. 2019 v 8:34

V hrobce starověkého egyptského vládce našli archeologové kromě jiného i misku s obilím, pokusili se obilí zasít a k překvapení všech ta tisíce let stará zrna vzešla. Ta zpráva mi utkvěla v paměti a vzpomněl jsem si na ni, když se mě jeden známý s úsměškem ptal, jak se může moderní člověk řídit zastaralými biblickými názory.
Mlčel jsem. Vždyť i v mém životě byla doba, kdy jsem považoval slova Písma za překonaná a neživotná, taky mně se zdála Bible nesrozumitelná a plná mýtů a ptal jsem se, proč ještě dnes věřit zprávě o potopě světa, k čemu jsou trouby, bořící zdi Jericha, a jak mohl Jozue zastavit slunce v dolině Ajalón po celý den, ale pak jsem prožil chvíli osvícení, a zakusil jsem, jak chutnají zrnka pravdy, ukrytá v Bibli na tisíce let, aby v mém srdci vzešla podobně nečekaně jako zrna obilná z faraónovy hrobky.
Jenže, jako je slunce a měsíc, světlo a tma, láska a nenávist, touha i lhostejnost, i tahle pravda má dva konce. Stačí si domyslet moudrý příběh, v němž se ďábel prochází s andělem a uvidí člověka, jak se shýbnul a cosi zvedl ze země. – Co našel? – ptá se znepokojeně ďábel a anděl mu radostně říká – Ten člověk právě prohlídnul a objevil kus pravdy. A já nedovolím, abys’ mu ji zase vzal. – Nevadí, – zahučel ďábel zlověstně a pak se zachechtal – nechám ho z té částečky pravdy vybudovat jediné a neomylné náboženství.
Jeví se mi tedy, že pravda prší k zemi jako seménka ke vzklíčení v našem srdci, je na člověku, jestli je v sobě zaseje a nechá růst, anebo je udusí duchovní pýchou, či je dokonce v teologickém snažení kříží a neuchopitelnou Boží moudrost mísí s lidským názorem, zda se postaví na místo Boha a Tvořivé tajemství, plynoucí z věčnosti, domýšlivě vysvětlí a překroutí svým rozumem.
Otevírám proto s uctivostí Knihu knih, vybírám zrnka Boží pravdy a žiju z nich, snažím se někdy umlčet rozum a nechat promluvit i srdce, a učím se snášet výsměch těch, kteří žasnou sami nad sebou a srdce nosí v řetězech, kteří vykládají s jistotou, jak a z čeho Bůh tvořil svět, kteří znají odpověď na každou otázku… snad jednou najdeme odvahu, abychom si přiznali, že nevíme tolik, co jsme si mysleli, přátelé semének pravdy, které jsme třeba právě nyní tiše zaseli.

104 komentářů k článku “Seménka pravdy”

 1. Svatopluk Beran říká:

  To je dobré, dokonce bych řekl že výborné. Má to ale jeden háček. Církev se toho ve své téměř dvoutisícileté životnosti držela jen okrajově a to pouze pro uchopení moci a nabývání majetku. Takže já bych tyto pravdy určitě také hlásal a jsem pro ně, jen bych je nezaštiťoval jako univerzum církve ale nezbytnou osobní morálkou každého občana. Z církví za zády, která lidem vymývala mozky, se mi to nezdá rozumné.

 2. grycz říká:

  NIKOLI SEMÉNKO, ALE STROM PRAVDY :

  FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE ZVE NA OSLAVU 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
  6/11/2019
  Součástí oslav, které se budou konat v pondělí 11. listopadu, bude udílení medailí, křest knihy „30 let svobody. Rozhovory o společnosti a architektuře“ a moderovaná debata, na níž přislíbili účast významní čeští architekti spjatí s fakultou. Akce chce zprostředkovat současným studentům, kteří se narodili až po roce 1989, tehdejší dobu a stav architektury a společnosti. Právě generační zkušenost a dialog mezi generacemi produkují vztahy, na nichž vyrůstají, stojí a padají výsledky demokracie.

  „Třicáté výročí je příležitostí ke zdůraznění hodnot, pro které se tehdy demonstrovalo i ke zhodnocení polistopadové cesty české společnosti a architektury,“ říká proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař. Stejně jako před pěti a deseti lety, i tentokrát fakulta pořádá veřejnou debatu. Letos navíc myšlenky, názory a vzpomínky architektů několika generací vydává knižně.

  Na otázky Jiřího Horského a Petra Volfa odpovídají v knize „30 let svobody“ vydané FA ČVUT a nakladatelstvím Karel Kerlický – KANT architekti Mirko Baum, Tomáš Hradečný, Ladislav Lábus, Miroslav Masák, Michaela Mrázová, Tomáš Šenberger a Zdeněk Zavřel. Jedná se o unikátní svědectví, která čteme jako jeden velký dramatický příběh. Kniha obsahuje také eseje od Oldřicha Ševčíka a Vladimíra Šlapety, v nichž se tito renomovaní autoři – každý ze svého úhlu pohledu – zamýšlejí nad odkazem Listopadu pro současnost.
  „Publikace přináší působivé, sugestivní svědectví generace architektů spjatých s Listopadem 1989, může se stát i výzvou k netriviálnímu přemýšlení o podstatném: o nesvobodě před Listopadem 1989, o technické zaostalosti stavebnictví v době „reálného socialismu“, o dobovém kontextu, o proměně hodnot, životních a profesních podmínek, o otevření perspektiv po Listopadu 1989,“ popisuje v úvodním eseji historik a teoretik architektury Oldřich Ševčík.
  Debata tematicky naváže na knihu, svou účast na ní přislíbilo téměř třicet významných českých architektek a architektů v čele s děkanem fakulty Ladislavem Lábusem. Dorazí někdejší poradce prezidenta Havla architekt Miroslav Masák, Mirko Baum nebo známý popularizátor československé poválečné architektury Vladimir 518. Z debatérů, kteří působí v současné době na Fakultě architektury jako vyučující nebo vedoucí ateliérů to budou Tomáš Hradečný, David Tichý nebo Ondřej Beneš. Chybět nebudou ani zástupci studentů, jako např. Vojtěch Rudorfer, náčelník fakultního Spolku posluchačů architektury. Moderuje Adam Gebrian.

 3. blade říká:

  Kamera na cestách – Domov aneb Kam směřuje naše cesta 2
  https://youtu.be/XHzx7_uy4hs

  Za všemi ekologickými neřestmi jsou peníze a chamtivost lidí, ale na druhou stranu klima se na Zemi všelijak měnilo i před opičáky 🙂

 4. jihlavák říká:

  To co nastává nyní je jen a jen následek lidské chamtivosti. Na polích nevidíte brouka, nezaslechnete bzučení hmyzu,vše otráveno. Zato v lesních monolulturách je brouků.

 5. fotrák říká:

  Do kamene (lépe do srdce) tesat! A je v těch slovech zodpovězen i „háček“ Sv. Berana.

 6. blade říká:

  Válečná seménka:

  Podle CIA Amerika utratila na zničení SSSR celkem 13 bilionů dolarů.

  1941 – 1945 – Zatímco sovětská vojska bojovala s nacistickou armádou, Američané a Britové dělali to, co dělají obvykle – teror. Systematicky ničili civilní obyvatelstvo Německa, čímž ukázali, že nejsou o nic lepší než nacisté. Toto bylo děláno ze vzduchu pomocí kobercového bombardování měst, která neměla nic společného s válkou a válečnou výrobou: Drážďany, Hamburk. V Drážďanech bylo během jedné noci zabito přibližně 120 000 – 250 000 civilistů, většina z nich byli uprchlíci.

  Stručně řečeno: 1) Pomáhat SSSR začali až v roce 1943, předtím byla podpora jen symbolická, 2) výše podpory byla malá a za obrovské ceny (stále se to splácí), zároveň je přitom špehovali, 3) současně Amerika tajně pomáhala nacistům, i když se o tom teď přímo nemluví.

  Obchod je obchod. Mimochodem, Bushův dědeček Prescott Bush se na tomto přímo podílel. Obecně zločiny Spojených států během druhé světové války jsou nevyčíslitelné. Například podporovali extrémně násilnické chorvatské fašisty, kteří se pak aktivně zapojili do protisovětského boje. Jakoby náhodně útočili na sovětské vojáky v naději zastrašit je svou palebnou silou. Dohodli se s Hitlerem, že maximální počet vojáků byl hozen do boje proti Sovětům a Američané pochodovali vítězně od města k městu, aniž by se setkali s jakýmkoliv odporem. Až pak nasnímali hrdinské filmy, kde si připisovali hrdinské činy sovětských vojáků.
  Jedním z nejstrašnějších zločinů je samozřejmě tajné sponzorování nelidských experimentů na lidech americkými fondy v nacistických koncentračních táborech. Kvůli finanční pomoci měla Amerika neomezený přístup k výsledkům výzkumu. Po válce byly všechny němečtí a japonští odborníci převezeni do Spojených států, kde pokračovali ve svém výzkumu na vězních, obyvatelích domovů pro seniory, přistěhovalcích, lidech v Latinské Americe atd.

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  1945 – Dvě atomové bomby svržené na vyčerpané Japonsko, což mělo za následek smrt asi 200 tisíc (podle jiných zdrojů 0,5 milionu) lidí, většinou žen a dětí. Široce rozšířená domněnka o tom, že bomby byly shozeny pro záchranu životů Američanů není pravdivá. Bomby byly shozeny za účelem zastrašení nového nepřítele, Stalina, když Japonsko se již snažilo vyjednat kapitulaci. Vedoucí velitelé druhé světové války, včetně Dwighta D. Eisenhowera, Chestera Nimitze a Curtise Lemaye, všichni neschvalovali použití atomových bomb proti poraženému nepříteli. Kromě toho byly bomby shozeny navzdory zákazu Haagské úmluvy z roku 1907 – „neexistuje žádná omluva pro neomezené ničení nebo útoky na civilisty a civilní objekty jako takové“. Nagasaki byl námořní základnou … Po okupaci Japonska americkými vojsky zemřelo hladem 10 milionů lidí. Také, jako obvykle, Američané plně prokázali svou „civilizovanost“: dobrou tradicí bylo nošení „suvenýrů“, vytvořených z kostí a jiných částí těla mrtvých Japonců.

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  1945 – 1991 – SSSR. Samozřejmě, že všechny protisovětské sabotáže, teroristické činy, provokace není možné uvést. Měli bychom zvláště zmínit angloamerický plán „Nemyslitelné“, který byl odtajněn před několika lety, a nezpůsobil žádný zájem v „demokratických“ médiích. Toto není překvapující, jelikož plánem bylo zaútočit společnými fašistickými, britskými a americkými vojsky na Sovětský svaz už v létě 1945. Jaký demokrat se tohle odváží říct? Zajatí Němci se neodzbrojovali sovětskými „spojenci“, nikdo tu armádu nerozpouštěl, váleční zločinci nebyli ihned potrestáni. Naopak, nacisté byli shromážděni do stotisícové armády, která jen čekala na rozkaz zopakovat svůj blitzkrieg. Naštěstí, Stalinovi se podařilo přesunout sovětské vojáky a tím neutralizovat američano-fašisty a ti se neodvážili na „demokratizaci“.

  Nicméně, přátelství Američanů s nacisty pokračovalo. Prakticky žádný válečný zločinec v západním Německu nebyl potrestán, mnozí sloužili v NATO a na nejvyšších pozicích ve vládě. V té době Spojené státy, které měly monopol na jaderné zbraně, se začaly připravovat na preventivní válku, která měla být zahájena v roce 1948. Za prvních 30 dnů bylo naplánováno shození 133 atomových bomb na 70 sovětských měst, z nichž 8 na Moskvu a 7 na Leningrad a později se plánovalo shození dalších 200 atomových bomb. Nicméně, kontrolní výpočty ukázaly, že americké strategické letectví v letech 1949 – 1950 stále nemohlo zasadit smrtelný úder Sovětskému svazu, tak aby nebyl schopen odporu (plán „Dropshot“), takže „demokratizace“ byla odložena. Amerika se snažila všemi prostředky podnítit etnické konflikty, prodat vadné zařízení (které, mimochodem, kdysi vedlo k největšímu výbuchu v Sovětském svazu vůbec – v roce 1982 vybouchl plynovod s americkým zařízením na Sibiři).

  Pokud to bylo možné, tak proti Sovětskému svazu byly použity i biologické zbraně. Například shazování z letadel Mandelinky bramborové, čímž způsobili obrovské škody na úrodě brambor. Na Ukrajině je stále v některých oblastech rozšířen vědě neznámý kříženec mezi kobylkou a cvrčkem. Je zřejmé, že byl původně určen k rozšíření nějaké infekce. (Američané zajali během druhé světové války všechny japonské odborníky na biologické zbraně a aktivně využívali jejich odborné znalosti ve všech víceméně větších válkách, i na Kubě, rozšíření epidemie pomocí hmyzu bylo vyvinuto právě Japonci).

  V celé historii Sovětského svazu žádný bojový letoun nezasáhl do vzdušného prostoru Spojených států, nedělal přelety nad touto zemí a neprováděl v něm letecké bitvy. Za padesát let konfrontace se Sovětským svazem bylo sestřeleno kolem třiceti bojových a průzkumných letadel USA. Ve vzdušném boji nad Sovětským svazem sověti ztratili pět bojových letadel, Američany byli sestřeleno několik sovětských transportních civilních letadel. Celkem bylo zaznamenáno pět tisíc porušení sovětských hranic americkými letadly. Za stejné období v Sovětském svazu bylo identifikováno a zatčeno více než sto čtyřicet parašutistů – sabotérů s konkrétní úlohou o vedení sabotáže na sovětském území. CIA aktivně tisklo sovětské peníze a dodávalo je všemi možnými způsoby do SSSR kvůli způsobení inflace. Západní vědci urychleně rozvíjeli některé vědecké teorie o přírodním ruském sklonu k násilí a otroctví, o podvědomě předprogramované chuti obsadit celou Zemi.

  Dnes je již veřejně známo mnoho plánů na rozpoutání jaderné války se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, „Chariotir“, „Trójan“, „Bravo“, „Offtekl“. Američané byli dokonce ochotni zaházet atomovými bombami své evropské spojence, aby poslední Rusové neměli kam běžet od jadernými zbraněmi zničeného Sovětského svazu. Nejvážnější obavy ze strany tehdejšího Sovětského svazu byly, jak se ukázalo později, zcela rozumné. V 70. letech byl odtajněn plán, který byl navržen rozvědkou už 3. listopadu 1945, podle kterého byl schválen atomový útok zároveň na 20 měst v SSSR. Byl naplánován „nejen v případě nadcházejícího útoku SSSR, ale i když úroveň vědeckého a průmyslového rozvoje země dá soupeři příležitost k útoku na Spojené státy nebo na obranu proti našemu útoku“…

  Ale hrdinské úsilí sovětského lidu, neuvěřitelné totální úsilí pracovníků a intelektuálů dovolilo ekonomický zázrak a zcela nečekaný vývoj jaderné zbraně pro USA. Američané, kteří promarnili správný okamžik k útoku ještě mnohokrát chtěli zasadit preventivní úder později v 50. letech, ale byli po celou dobu zastaveni strachem z odpovědí. Podle CIA Amerika utratila na zničení SSSR celkem 13 bilionů dolarů.

  Zdroj: net

 7. grycz říká:

  Pan Vladimír Havlíček,

  nejen že se podepisuje,
  ale občas i uvádí své komentáře „pro vyváženost“:

  „Podle CIA Amerika utratila na zničení SSSR celkem 13 bilionů dolarů.“

  Kolik utratilo SSSR na zbrojení, to se do tohoto dosti dlouhého článku jaksi nevešlo?
  Kolik utratilo Rusko na zdravotnictví?
  Kolik zaplatilo za náš uran z Jáchymova?

  Převzato:
  „VODKOVÝ KRÁL
  EDINGBURG (mav)
  Ruský magnát Jurij Šefler (49), který vyrábí mj.
  slavnou vodku Stoličnaja,
  kupuje vyhlášené rybářské panství ve Skotsku. Podle Daily Mail za něj zaplatil 790 milioů Kč, což z Tulman Estates činí nejdražší sportoviště celé Skotské vysočiny. Aby ne, na lososy tam jezdili i králové.“
  ———————————————
  Profitovat na alkoholicích v Rusku a tak si zajistit v rámci vlády Stalinova policisty Putina
  beztresnej kšeft pro jeho oligarchii.
  Matematický výsledek je zjevný z průměrného věku dožití obyvatelstva !

  Proč Putinovy děti nenesou jeho jméno a jeho milenka rodí jeho dítě v Lasagne,
  ne jako běžná Ruska ? Zajisté náhoda, že ?

  Pracovníci Chirany při montáži technologie na poliklinice v Třešti a Telči o poměrech v ruských nemocnicích dost povídali, takže starost Putina o jeho dítě je pochopitelná, že?

  Že USA je darebáckej podnik víme.

  Taky víme, že v roce 1968 byly americké tanky u mostu v Davli.
  Taky víme, že v roce 1948 byly ruské tanky na Václaváku a u rozhlasu v Praze.

  Nejlepším školením v politice je „Paměť národa“.
  Aktuálně – demonstrace v Praze a Hongkongu.

 8. grycz říká:

  AUTOR:

  blade říká:
  Středa, 20. 11. 2019 v 9:52

  ZDROJ: net

  To tedy chce věřit, číst více-kráte a moc nepřemejšlet

 9. grycz říká:

  Seménka pravdy tam není,

  je to také dosti dlouhé,
  ale zase to má autora,

  Prostě:
  NĚCO za NĚCO a převzato:

  Jsem hvězdou dezinformačních webů, plat klidně zveřejním, říká Fridrichová

  MARKÉTA BIDRMANOVÁ
  Moderátorka ČT Nora Fridrichová. (Video: Seznam.cz)
  14:43
  Týdeník 168 hodin moderuje už 13 let. Její pořad i jméno ovšem působí na politiky jako rudá na býka. Hostem Výzvy je Nora Fridrichová, moderátorka České televize, dobrý den.
  Článek
  Zuzana Bubílková kdysi v České televizi moderovala pořad S politiky netančím. Vy teď už tu taneční průpravu trochu máte. S kým z politiků byste si chtěla zatančit?
  Já nevím, jestli by teda někdo chtěl tancovat se mnou, protože jsem prokázala, že patřím spíše do té netaneční ligy, ale s politiky bych asi netancovala s nikým.
  Takže s politiky taky netančíte?
  Ne, ne… nenapadne mě ani jedno jméno.
  Třeba Radek Vondráček z ANO hraje dobře na kytaru, ale jak to má s tancem, úplně nevím.
  Ale on je sólo hráč. A ještě potřebuje být na vyvýšeném místě, aby byl vidět.
  Bála byste se, že byste dostala košem?
  Jako od politiků? Já myslím, že to je lepší varianta než být jimi plácána po zádech. Takže koš beru.
  Myslíte, že je provokujete?
  Těžko říct, já bych řekla, že ta moje postava je trošku vyzdvihována neprávem. Já ten pořad už dělám dlouho, politici si už zvykli na to, že tam každou neděli večer jsou. Vím, že třeba Malostranské korekce, kde jsou i zrychleně, tak sledují docela bedlivě. A vím, že mnozí jsou tam rádi, protože vědí, že i trocha výsměchu na jejich účet není špatná. Prostě v politice je hodně lidí a ne každý se dostane na tu obrazovku. Takže možná to berou trošku s rezervou.
  ————————————————————————————————————
  A když o mě mluví nějak zle, tak pro mě je to pořád lepší, než kdyby si mě pochvalovali,
  protože to bych byla nervózní, jestli dělám svoji práci dobře.

  Polibek smrti.
  No…
  Některým váš pořad vadí velice. Proč zrovna vy jste tím symbolem kritiky celé České televize?
  Nevím, jestli jenom já, řekla bych, že je nás trošku víc těch lidí, ale není nás mnoho, to je pravda.
  Václav Moravec a Marek Wollner mě napadají.
  Já jsem o tom s nikým z těch politiků, kteří o nás občas mluví nebo píšou na sociálních sítích, nemluvila. Možná je ta personifikace toho problému pro ně jednodušší, protože lidi si pod tím víc mohou představit, co pod tou kritikou můžou čekat. Od té 168 už veřejnost ví, čeho se tam dočká každou neděli. Stejně tak od Václava Moravce nebo od Marka Wollnera. Zrovna my tři jsme novináři v České televizi, kteří dělají dost kritické produkty, takže je také možné, že je ta kritika svým způsobem obhajoba a do určité míry tak funguje. Prostě když 100× něco omíláte, tak minimálně některým lidem začne připadat, že na tom něco může být. Nám přišlo docela legrační a to je nová věc, když nám někteří politici začali říkat: Vy lžete, vy manipulujete. My jsme si to do toho pořadu zařazovali, protože jsme si říkali: Tak to je přece jasné, že nelžeme, protože kdybychom lhali, tak na nás hned zakleknou členové rad, kteří nás mají na starosti nebo nás hlídají. Ale fakt je, že slova politika mají docela velkou váhu.

  Vy říkáte, že to je nová věc, dokázala byste říct, odkdy to trvá? Odkdy se říká „prolhaná 168, prolhaná Fridrichová“?
  Řekla bych, že ta změna přišla s nástupem politiků nového typu, které bych klidně neváhala označit souslovím intuitivně populističtí politici. Vybírají si témata, kterým lidi rozumí. A strefovat se do lidí z televizní obrazovky není zas tak těžké. U nás žije část lidí, kteří moc nezkoumají to, jestli to je pravda nebo ne.
  Na druhou stranu, neříkáte si o to tak trochu konkrétně vy osobně sama? Protože když se podíváme na vaše profily na sociálních sítích, tak tam najdeme například tweet na adresu poslance Radka Vondráčka: „Papaláš, papaláš, s kytarou si to rozdáš.“ Anebo na prezidenta Zemana: „Poláci jste čučkaři, náš pan prezident říká, že Huawei je v pohodě.“ Nenabíháte si tím tak trochu na vidle?
  No dělat si z něčeho legraci je něco jiného než o někom lhát. Prostě když o mně někdo říká, že za reportáž beru peníze anebo že upravuji televizní záběry…

  Tomu rozumím, ale ty tweety jsou ještě legrace? Nejsou to urážky?
  Já doufám, že legrace u nás stále ještě jako urážka brána není. A kdyby ano, tak se u nás něco změnilo. Prostě politická satira do veřejného prostoru patří. A že novinář zažertuje na účet politika, je v pořádku. A je to vlastně pro společnost docela i ozdravné.

  Radek Vondráček to ale možná cítí jinak. Přece jenom, kde je ta hranice? Papaláš, to může být pro někoho přece urážlivé.
  Konkrétně u pana předsedy Poslanecké sněmovny mi z té fotky přišlo, že je trošku v podnapilém stavu. A domnívám se, že řadový občan, kdyby přišel do Poslanecké sněmovny, tak si prostě v podnapilém stavu nevyskočí na pultík. Takže v tom chování podle mě lze spatřit něco, co lze za papalášství označit.
  Označujete Radka Vondráčka za podnapilého?
  Je pravda, že by mě za to klidně mohl zažalovat, ale mimochodem to je informace, se kterou přišly Seznam Zprávy.
  Ano. Kolega Vašek Dolejší.
  Ale já si popravdě řečeno neumím představit, že by člověk, který by něco nevypil, jen tak s kytarou vyskočil na pultík. A zároveň si, pokud si dobře vzpomínám, tak tam byla nějaká oslava. Tak pokud pili sodovku, tak se panu předsedovi hluboce omlouvám.
  Kritika mé práce je v pořádku
  Přemýšlíte nad tím, že takovýmito tweety a vyjádřeními nahráváte těm, co Českou televizi kritizují?
  Mně vůbec nevadí, když mě někdo kritizuje za mnou práci, to je v pořádku. Mně vlastně vadí jenom to, když mě někdo nařkne z něčeho, co je lež.
  Ptám se na to, jestli chápete, že se to třeba potom sváží i na celou Českou televizi? Kvůli tomu, že jste chtěla zavtipkovat na Twitteru.
  Ale v České televizi stále ještě jsou pořady, které vtipkují anebo vtipkovaly na účet politiků. To není nic, co by bylo trestné, není to nic, co by podle mě veřejnost vnímala jako škodlivou věc.
  Myslíte, že vedení České televize je spokojené s tím, jak vystupujete na sociálních sítích?
  To nevím, protože se mnou o tom nikdo nemluvil.

  Nebyla jste na koberečku?
  Ne, ne. Ale mým šéfem, mým šéfredaktorem je Marek Wolner, který je zároveň i dramaturgem a moderátorem Reportérů ČT. A on hodně píše taky, i když on píše trošku jinak. A ten mi nevyčítal, že si někdy z někoho dělám srandu.
  Vedení České televize teď dalo dohromady takový nový kodex, který upravuje jednání moderátorů, redaktorů na sociálních sítích. Bylo to i kvůli vám?
  Já jsem tam lex Nora našla.
  A v čem jste se našla?
  Je tam ten bod, který upozorňuje, abychom zvažovali použití ironie, nadsázky.
  A sarkasmu.
  A tam jsem se našla, protože se to týká té mé údajné deportace lidí nad 40 plus. A je pravdou, že tohle bylo něco, co mě samotnou překvapilo.

  Takže už byste ho nenapsala?
  Ne, já teď nad tím přemýšlím… ale bohužel je doba, kdy se dá otočit spousta věcí, fakt absurdně. Vlastně by mě nenapadlo, že někdo mě nařkne z deportace lidí 40 plus, když sama jsem 40 plus. V legraci jsem si napsala i o letenku pro sebe. A taky ti lidé, kteří si tam se mnou začali hned psát, což byli zejména teda mí přátelé, kam bych chtěla letět, tak to pochopili. A stalo se to, co se tady děje dost často teď, o několik dní později se toho chopily dezinformační servery a „událost” byla na světě. A to je něco, co se mi doposud nestávalo. Na to si teď dávám pozor. Protože často i veřejně vystupuju a mluvím o věcech, které se tu dějí.
  Na formulace si už dávám pozor
  Takže se budete krotit kvůli kodexu nebo kvůli sobě?
  Ne, dávám si pozor ve formulacích, protože já tak jako tak jsem hvězdou dezinformačních serverů do jisté míry. A podsouvají mi kde co. Ale tady si uvědomuji, že ty deportace 40 plus je opravdu něco, čemu…
  Bylo to moc?
  Ne, to ne, ale někteří tomu uvěřili. Takže pár lidí mi napsalo, že je chci deportovat, a já jsem jim odepsala: A víte, že mně je 40 plus? Tak najednou ti lidi pochopili, že to je nějak jinak. Ale samozřejmě dneska bych to napsala asi jinak, protože to bylo překrouceno fakt hodně. A uvědomila jsem si, že ta doba je o překrucování hodně.
  Na druhou stranu jste moderátorka, velice výrazná tvář veřejnoprávní televize, takže toho vnitřního cenzora asi musíte mít o dost přísnějšího něž třeba redaktoři nějakých komerčních médií.
  No, tak já bych třeba v životě nepodpořila žádného politika, ať už na sociálních sítích nebo při své práci. Já svou kontrolu nebo svou sebekontrolu vnímám tak, že bych nikdy nepodpořila nikoho ani bych neprotežovala nikoho na politické scéně.
  Není to totéž jako ho naopak poškodit? Respektive zmínit nějaký nešvar jako u zmíněného Radka Vondráčka?
  To si myslím, že je naopak mou prací. Já se domnívám, že je prací novinářů být kritickými vůči politické reprezentaci.
  Psát o někom, že je papaláš, to je práce novináře?
  Myslím si, že ano, nepochybně. Pokud se tak někdo chová nebo jeví takové znaky, tak proč to nenapsat? Nepoužila bych žádné sprosté slovo. Ale papaláš sprostým slovem není. Všichni vědí, co to znamená.
  Cítíte to jako povinnost?
  Takovou vnímám roli novináře. Aspoň tak novinařina začala vypadat po roce 89. Novináři psali kriticky, psali ironicky a upozorňovali na jevy, které jsou ve společnosti. Je to na místě a pokud bychom chtěli změnu, tak pozor, protože ta se pak může dotknout úplně nás všech. A jak vypadala, si přece spousta z nás může ještě pamatovat.

  Pořad 168 hodin moderujete už 13 let. Takže jste zažila řadu politiků. Řekla byste, že ty výpady, teď nemyslím konkrétně proti vám, ale třeba proti celé České televizi, jsou nějak ostřejší? Nebo v něčem jiné?
  Nepochybně se to velmi změnilo za posledních pár let. Mě ze lhaní, z korupce a z manipulace nikdo předtím neosočoval. Politici se obecně chovali jinak. Používali méně expresivní výrazy. Samozřejmě že část z nich si může hojit nějaké své osobní rány. Ale někteří z nich považují tohle za zbraň k sebezviditelnění. Někteří politici nemají témata, a tak je tím tématem kritika novinářů.
  Reaguje na to vedení České televize adekvátně?
  Myslím, že moc ne. Myslím, že se drží trochu stranou, že mají strategii nekomentovat to, tzv. nepřilévat olej do ohně.
  A ta je podle vás správné?
  No, nevím. Myslím, že vedení České televize tuhle taktiku vyhodnotilo jako lepší.

  Problematické je to v tom, že politici na nás útočí konkrétně, na konkrétní lidi, na konkrétní jména, tak se nás to trošku dotýká.

  Protože pokud se o mně někde píše, že jsem zkorumpovaná, tak mi to není příjemné, protože zkorumpovaná nejsem.

  To je přece žalovatelné, proč to nežalovat?
  Já jsem si to už i zjišťovala. Pokud například politik napíše veřejně, že ten pořad, ti redaktoři berou peníze, a žalovala bych ho já osobně, pak je to obtížné, říkal můj právník. Za poškození značky například by tou žalující stranou měla být Česká televize a ne já. A ty výroky, které doposud zazněly, byly v takové rovině, že tou žalující stranou by měla být Česká televize a ne já. Pro mě je to trošičku obtížné v tom, že jsem si vědomá toho, že se žaloba otočí proti mě. Když ten politik zase v pořadu dříve či později bude.
  Uvítali bychom razantnější přístup ČT k urážkám politiků
  Tomu rozumím, ale za vás by tedy Česká televize měla jít do sporu, konkrétně třeba s Tomiem Okamurou, který nazval pořad Newsroom zkorumpovaným?
  Ano, o nás teď v září napsal Tomio Okamura status, že konkrétně my v pořadu 168 hodin upravujeme záběry pana prezidenta tak, aby vypadal víc nemocný. A to je naprostý nesmysl. A ještě že je vyhledáváme záměrně. A ten status byl napsaný tak, že působil docela důvěryhodně, protože on použil údajnou citaci exkolegyně, kterou ona nikde neříkala. Tohle jsem s právničkou řešila a žalovatelné to je. Ale zda se televize rozhodne k tomuhle kroku, nevím. Dosud to neudělala.
  A šla jste za ředitelem Petrem Dvořákem a řekla jste mu: To už je poslední kapka. Postavte se za nás?
  Ne, to ne. Ale s právničkou České televize tyhle situace řešíme. To je pravda.
  Máte pocit, že by se ředitel České televize za vás měl více postavit?
  My se stavíme dost sami. Píšeme o tom, já jsem hned reagovala na status Tomia Okamury. Pak je to o tom, jak jste se mě ptala, jestli když napíšu, že nějaký politik lže, tak je to výpad proti němu.
  Teď se ptám na vedení České televize, jestli máte pocit, že ta podpora je dostatečně silná nebo je Česká televize možná trochu ustrašená?
  Tak za ustrašenou bych ji považovala, kdyby mě třeba vyhodila. To, že přistupuje střídmě a méně aktivně v těhle případech, podle mě je dosavadní strategie. A na naší vnitřní debatě teď je, jestli tahle strategie bude pokračovat. Nás konkrétních pár, o kterých oni mluví a píšou, my bychom uvítali razantnější přístup. Ale věšet se kvůli tomu nebudeme.

  Ptám se proto, že Česká televize podala trestní oznámení na Jaromíra Soukupa z televize Barrandov, který označil Luboše Rosího z pořadu Newsroom za „blba, kreténa, kluka ušatýho”. Přijde mi to jako nepoměr, toto Česká televize žaluje, ale když někdo řekne, že jste zkorumpovaní, tak to neřeší?
  Ona podávala trestní oznámení a já bych třeba cestou trestního oznámení ani v mém případě jít nechtěla. Já se domnívám, že lepší je občanskoprávní žaloba a ani nevím, jak ten Lubošův případ dopadl. Takže mně to nevadilo, že to udělali, byla jsem ráda, že se něco dělo, ale já osobně bych asi spíše byla pro ten občanskoprávní spor, přijde mi víc na místě. Nevadí mi ani trestní oznámení. Ale nevadilo mi, že není podáno kvůli mně. Mimochodem já teda u pana Soukupa dost často vystupuju, pasivně, v tom pořadu, taky tam o mně mluví a vím, že u nás celkem Soukupovy výroky na naši adresu sledovali.
  Nedotýká se vás to?
  Mně to vždycky pak někdo vypráví, já se na tu spoustu pořadů, ve kterých pan ředitel vystupuje, nedívám, takže nemám takový přehled a zatím jsem nezachytila výrok, který by mi za to stál. Ale ono zase na druhou stranu víte, jak to dneska je na tom mediálním poli, to byste musela žalovat kde co a ti, co říkají tyhle lži, tak na to trošku sázejí. Samozřejmě, že do nekonečna to nepůjde, pak jednou padne něco, kdy i já budu moci někoho žalovat a třeba se tou cestou vydám, ale dopředu to říkat nebudu. Zatím si myslím, že jsem nebyla v situaci, kdy bych mohla žalobu podávat a moc se mi do toho nechce. Když o těch lidech vysíláte reportáže, tak to není úplně novinářsky komfortní.
  V souvislosti s výročními zprávami, které teď ležely ve Sněmovně, čtyři z nich byly schváleny, další dvě tam čekají, brzy přijdou další dvě za rok 2019…
  To bude pořád dokola.
  … se hodně také mluvilo o platech zaměstnanců České televize. To je takové téma, které se neustále opakuje, komunistický poslanec pan Valenta třeba navrhl, aby se platy novinářů z ČT zveřejnily. Zveřejnila byste svůj plat?
  Já nemám problém se zveřejněním svého platu, třeba v BBC se odehrálo též. Já jsem učinila jistý návrh, jestli třeba nezveřejníme nějaké zanonymizované průměry jednotlivých profesí, podle mě by to bylo dobré i proto, že by řada politiků pochopila, že v kategoriích, o kterých oni mluví, opravdu nejsme. Zároveň myslím, že politici vědí, jak na tom platy novinářů jsou.
  Finančně nadhodnocená jako moderátorka ČT nejsem
  Takže konkrétně pod vaším jménem, jak to chtěl pan poslanec Valenta, to by vám vadilo?
  Nevadilo, ale já si myslím, že by to stejně mělo být provedeno, pokud k tomu Česká televize přistoupí, nějakým normálním standardním způsobem, ne, že jedinec vystoupí a něco řekne a ti ostatní budou v roli – aha, oni to nechtějí říci, oni asi něco tají. Já absolutně nemám problém obhájit svůj plat v České televizi, taky když dostávám nabídky z jiných médií, tak jsou vždycky docela podstatně vyšší než ta výplata, kterou beru v České televizi, čímž bych chtěla své kritiky ujistit, že tedy nejsem nijak nadhodnocená.
  Podle poslanců to takhle vypadá, že Česká televize něco tají.
  No, tak tohle je věc spíše vedení a já jsem pro to, abychom třeba jako první krok například zveřejnili průměry platů moderátorů, průměry platů redaktorů, já myslím, že to není nic proti ničemu a tohle je prostě první krok a můžeme se pak dál bavit. U nás je pak ošemetná ta věc, že máme ve smlouvách, že o tom mluvit nemáme, ostatně jako to má asi spousta dalších lidí, takže aby jedinec vystoupil a řekl: A já mám to a teď se bude spekulovat – a co ti ostatní, proč to nechtějí říci – tak to je divné, ale nějakým směrem se vydáme určitě a já nejsem proti, vůbec. Nemám co skrývat,
  Šéf komunistů pan Vojtěch Filip, aktuálně podává nebo respektive už ve Sněmovně je návrh, aby novináři České televize, Českého rozhlasu podávali majetková přiznání. To by vám také nevadilo?
  Ne, vůbec. On by zjistil, že jsme celkem jako lidé bez velkých majetků. A to je totiž ale jinak. Podle mě politici, kteří navrhují tyhle věci, které podle mě ani nemají šanci na projití, tak oni vlastně do veřejnosti podsouvají to, že jsme bohatí lidé, kteří si syslí velké majetky za peníze těch ostatních. To je nefér. Notabene je to nefér od člověka, který sám, si myslím, žije celkem blahobytným způsobem.
  Možná je to jenom pokus o nějakou transparenci. Sama říkáte, že v BBC to funguje.
  Tam před časem zveřejňovali platy top moderátorů. Ale majetková přiznání, abych zveřejnila, že vlastním byt, auta, nebo psíka, tak to je úplně v pořádku a dá se to i dneska dohledat ve veřejných zdrojích. Já bych to vnímala trošku jako populistický návrh, ale každý má právo navrhnout si cokoliv. Nemám problém zveřejňovat. Zveřejním vše.

  Baví vás ta práce ještě vůbec?
  Hodně. Pořád.

  Přes veškeré výpady politiků.
  Je to trošku kontaminované prostředí. Já se hodně pohybuju v prostředí samoživitelek, tam je úplně jiné klima, ony mě mají ženy rády a uvědomila jsem si, že já je mám vlastně ještě radši než ony mě. Protože pro mě je to jistá očista.
  Jsou ty reakce pozitivnější, než se kterými se potkáváte třeba na ulici?
  Já se na ulici potkávám jenom s milými reakcemi – to negativní dostávám od některých politiků a pak tedy z anonymních e-mailů. To je opravdu stoka. Ale v kontaktu s lidmi na ulici nebo s mámami, tam to naopak z těch lidí čerpám jako velkou pozitivní sílu. Protože jsem si jako uvědomila, že ta práce je kontaminovaná a není pěkná.
  Jak dlouho myslíte, že budete ještě v České televizi moderovat?
  Na tuhle otázku odpověď neznám.

  Chcete to dělat do konce života?
  Nevím, kdy slezu z obrazovky. Tak je mi 42 let. Příští rok se obměňuje třetina Rady České televize a jsem dost zvědavá, kdo projde Poslaneckou sněmovnu, protože mediální rady samozřejmě mají velký vliv. To obsazování je hodně vnímáno a sledováno. Když se jejich (radních, pozn.red.) chování vůči nám změní, tak to může mít velký dopad na naši práci.

 10. grycz říká:

  mluva s opravou:
  Taky víme, že v roce 1968 byly americké tanky u mostu v Davli.
  Taky víme, že v roce 1968 byly ruské tanky na Václaváku a u rozhlasu v Praze.

 11. blade říká:

  Jak gryzc šíří polopravdu:

  Most v Davli kousek za Prahou se dostal do centra bizarního příběhu z okupace v roce 1968. Sovětská armáda tady narazila na americké tanky a džípy z druhé světové války, které filmaři využívali během natáčení bitvy o most v Remagenu pro stejnojmenný film.Kromě toho víme, že pro natáčení na stráních u Davle postavené dělostřelecké posty i s kanóny.

  Takže opět plky + sebeukájení Norou, co G-blogere … 🙂

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Také víme, že CIA měla špiona v Putinově aparátu. Američanům poskytoval i fotokopie dokumentů z prezidentova stolu.

  Stručné, výstižné i nadčasové – řeč v Bundestagu – https://youtu.be/1uslyxIm6Hk (pustit SVK titulky)

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Státy s největšími vojenskými výdaji v roce 2018:

  1. USA (649,0 miliard $ / 14,99 bilionu Kč)
  2. Čína (250,0 miliard $ / 5,77 bilionu Kč)
  3. Saúdská Arábie (67,6 miliardy $ / 1,56 bilionu Kč)
  4. Indie (66,5 miliardy $ / 1,54 bilionu Kč)
  5. Francie (63,8 miliardy $ / 1,47 bilionu Kč)
  6. Rusko (61,4 miliardy $ / 1,42 bilionu Kč)
  7. Velká Británie (50,0 miliard $ / 1,15 bilionu Kč)
  8. Německo (49,5 miliardy $ / 1,14 bilionu Kč)
  9. Japonsko (46,6 miliardy $ / 1,08 bilionu Kč)
  10. Jižní Korea (43,1 miliardy $ / 1.00 bilion Kč)
  11. Itálie (27,8 miliardy $ / 0,64 bilionu Kč)
  12. Brazílie (27,8 miliardy / $ 0,64 bilionu Kč)
  13. Austrálie (26,7 miliardy $ / 0,62 bilionu Kč)
  14. Kanada (21,6 miliardy $ / 0,50 bilionu Kč)
  15. Turecko (19,0 miliard $ / 0,44 bilionu Kč)

  Zdroj: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) je nezávislý mezinárodní institut založený v roce 1966 ve Stockholmu, který je zaměřený na výzkum konfliktů, vyzbrojování, kontroly zbraní a odzbrojení. (zpravodajství FTV Prima)

  Z výše uvedeného se nejeví zpráva „Podle CIA Amerika utratila na zničení SSSR celkem 13 bilionů dolarů“ jako plácnutí do vody.

  Aktuálně – 1. USA … až na šestém místě Rusko. Taková je realita G-blogere 🙂

 12. Svatopluk Beran říká:

  Bylo by správné to přepočítat na jednoho obyvatele kolik který stát investuje, pak by se militarizace USA a dnešní obrana proti celosvětové hospodářské agresi zaštítěnou armádou USA a NATa, ukázala jako nezbytná.

 13. grycz říká:

  Aktualitou JL je článek:
  Víkend ve znamení předadventní nálady

  Ilustrační foto: archiv JL

  22.11.2019 Aktuality/Komentáře (0), autor:
  Ladislava Brabencová
  Nadcházející víkend se ponese obcemi na Jihlavsku v předvánoční náladě. Přinese ji řada akcí.
  V sobotu 23. 11. nachystali v sokolovně v Opatově Adventní krámek (10 – 17). Vánoční trhy mají na tento den připravené ve vyhřívaném stanu na náměstí v Lukách nad Jihlavou (9 – 15)

  Sváteční atmosféru navodí akce Před-adventní světélkování v Třešti. V sobotu od 10 do 16 hodin se bude před tamním kulturním domem i v jeho prostorách konat prodejní předvánoční trh. Nabídne vánoční aranžmá, věnce, ozdoby, bižuterie nebo řezbářské výrobky.

  VÁNOCE 2019 BEZ STROMEČKU, BETLÉMU?

  NEBO V RÁMCI PŘÁTELSTVÍ NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK,
  „DJÁDJA MARÓZ“ ?

  Jan Schwarz
  Emeritní patriaarcha Cčsh a unitářský pastor v Třebíči:

  Spinoza, Tolstoj, Schweitzer i Kant a další moudří věděli, že pravá víra je zatím skryta v zárodku, že záleží jenom na nás, na lidech, jestli se jí podaří uchovat, jestli mezi námi zahyne, nebo se zítra v našem srdci rozvine, přátelé již dnes probuzení, avšak nikým a k ničemu nenuceni; pravá víra nás objevuje láskou.

  TGM má na vlajce: Pravda vítězí. . . syn Jan, ale dá to fušku,
  viz současné demonstrace v Praze.

  Havel: Pravda a láska zvítězí na lži a nenávistí, to není klišé jak říká Klaus,je to
  / demokracie nad totalitou/
  ————————————————————————————————
  1. blade říká:
  Středa, 20. 11. 2019 v 9:52
  Válečná seménka:
  Podle CIA Amerika utratila na zničení SSSR celkem 13 bilionů dolarů.

  Je komentář určený pro tu část veřejnosti nad 60 let o které mluví Zeman:

  „Třetina obyvatel této země je slabá
  duchem. Každý sedmý občan je debilní
  nebo dementní nebo alkoholik,“ to
  prohlásil Miloš Zeman v roce 1992,
  když bojoval proti celostátnímu referendu.
  ———————————————————————
  Obsah anonymního komentáře pochází ne z prefabrikátů vyrobených v panelárně v Jihlavě,
  ale v Moskvě.
  Podílejí se na ní renomované agentury na prací prášky.
  Oddělení pro praní buněk mozkových
  důchodců a venkovského obyvatelstva,
  spolupracují s renomovanými
  psychology a psychiatry.

  V roce 1939, stejně jako v roce 1989, stejně jako dnes je zřejmé,

  PRAHA CAPUD REGNI
  / pejorativní Pražská kavárna byla už na Zemanovu koresponďáku k jeho první volbě/

  Hlavní město s universitami a studenty,
  kteří se ve svém věku zatím nebojí o své děti dokáže říct co si myslí.

  Nejlepší ukázkou a dokladem je jak dlouho to trvalo, než Sametová revoluce dorazila do Jihlavy,

  TRVALO TO TÝDEN

  30 let je dlouhá doba od Sametové revoluce,
  teprve pan Beran mne upozornil na můj omyl v datování. Fakt je, že:

  ————————————————————————————————
  Listopad 1989 propukl v Jihlavě až týden po demonstraci v Praze
  ———————————————————————————————–

  Více na https://www.e15.cz/magazin/listopad-1989-propukl-v-jihlave-az-tyden-po-demonstraci-v-praze-853327
  Listopad 1989 propukl v Jihlavě až týden po demonstraci v PrazeTomáš Blažek11. listopadu 2009 • 10:31 var author = ‚Tomáš Blažek‘; Revoluční nálada se do Jihlavy dostala opožděně. První jiskry solidarity s Prahou vznikly mezi vysokoškoláky. div#ads-widesquare td{ background:transparent; margin:0px; padding:0px; } if(typeof _SAS === ‚object‘) _SAS.ad({site:’E15′,pos:’Rectangle480-1′,type:’article‘}); Fáma, že při zásahu policie proti studentům na Národní třídě v pátek 17. listopadu 1989 byl ubit student Martin Šmíd, působila výbušně i v Jihlavě. Byla překročena mez toho, co byli lidé ochotni odumírajícímu totalitnímu režimu tolerovat. Jenže zde byli toho dne na okresním výboru KSČ ve vší spořádanosti přijati nejlepší studenti okresu. Po revoltě ani stopy. Na vysoké to začalo První ohnisko revoluce vzniklo už následujícího dne v prostředí tehdejší jihlavské pobočky brněnské Vysoké školy zemědělské, kde se studenti scházeli v učebnách už o víkendu 18. a 19. listopadu. Radili se, jak na pražskou protistudentskou represi reagovat. „Protože jsem měl v té době syna na brněnské architektuře, prvně jsem volal tam. Studenti vysokých škol si přes víkend vyměňovali informace a domlouvali se na protiakci. Nebyl internet, nebyly mobily, a tak se šířily informace často i značně zmatečné,“ vzpomíná Zdeněk Laštovička, kterého 17. listopad 1989 zastihl jako pedagoga zmíněné vysokoškolské pobočky. V pondělí poté ještě Jihlava spala. Aktuální informace z Prahy a Brna sem proudily pomalu a to ještě jen do akademických kruhů. Změna přišla v úterý 21. listopadu ráno, kdy studenti vysoké školy vstoupili do stávky. A v ohlase na zprávy o každodennních a stále sílících demonstracích v Praze se shromáždila hned ráno skupinka studentů také před jihlavskou střední průmyslovou školou. Zpočátku brali své shromáždění jako recesi (autor článku byl mezi nimi). Jenže události už měly svou vlastní energii, takže zprvu nadsazené volání: „Je stávka, nechoďte do školy!“ už nebrali další příchozí jako legraci. Před osmou hodinou už byl z původních čtyř studentů dav dobře dvousethlavý, opojený euforií, že už není cesty zpátky. Na průmyslovce už toho dne vyučování nezačalo. „Dění na průmyslovce uvedli do pohybu studenti, kterým se zřejmě ten den nechtělo moc do vyučování. Vyzývali, abychom podpořili revoluční dění v Praze. Před vchodem se srotil celý dav,“ říká Jiří Šenigl, který byl tehdy ve čtvrtém ročníku. Vedení školy proti studentům nezasahovalo, od počátku s nimi jednalo. Malé skupinky se z průmyslovky vydávaly na ostatní školy, aby vymohly možnost promluvit s dalšími studenty. Pětice, ve které šel Šenigl, zamířila na zdravotní školu v Husově ulici. „Ve vstupu nám bránil školník, nakonec jsme se dovnitř dostali. Když jsme po jednání vyšli ven, posbírali nás policajti. Zapsali si údaje a zase nás pustili,“ říká Šenigl. Když se vrátil, stávkový výbor už jednal s vedením školy. „Byli jsme jeden z kamínků, které uvolnily lavinu,“ míní. Hlavními lídry prvních dnů revoluce v Jihlavě však byli vysokoškoláci. Zprostředkovávali přísun informací, na školách vysvětlovali, jak kreslit letáky a kam je vylepovat. „Na jednání OV KSČ se hodně probíralo dění na vysoké škole, studenti mluvili o výhrůžkách, že kdo se bude angažovat, nemusí dostudovat,“ vzpomíná nynější zástupce ředitele gymnázia Miloš Janderka. Ve středu 22. listopadu se večer poprvé na náměstí Míru sešla skupina lidí, kteří na znamení solidarity s pražskými demonstranty u kašny zapálili svíčky. „Informace jsem měla od dcery z Prahy. Říkala jsem si, že se něco podstatného děje, a přestože jsem byla na nemocenské, tak jsem se zabalila do kabátu a šla na náměstí. Cítila jsem, že u toho musím být,“ vzpomíná na listopad 1989 evangelická farářka Daniela Brodská, tehdy disidentka a dispečerka autodopravy. O tři měsíce později se Brodská stala starostkou města. Ještě něco se stalo 22. listopadu. Mimořádně zasedaly rady Okresního národního výboru a okresní Národní fronty. Schválily podporu tehdejší vládě generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše. Stalo se nevídané: hlasování, které se mělo stát aktem jednoty KSČ a trpěných stran a organizací, se zdrželi zástupci socialistů, lidovců a Klubu filatelistů. Zdánlivě překvapující je, že mezi těmi, kdo se postavili proti Jakešovi, byl dodnes přesvědčený komunista Pravoslav Schleiss. Vedl filatelisty. „Odmítl jsem podpořit Jakešovu vládu, protože partaj se nezasadila zásadně o to, aby lidi přesvědčila. Členové tehdejšího ÚV KSČ šli na ruku druhé straně. Drtivá většina Jakeše podpořila, ale já už tehdy neměl pocit, že je ten stav udržitelný, že se něco musí změnit, například propaganda mezi lidmi. Většina chtěla změnu, ale Jakeš už vládnout nebyl schopen,“ vzpomíná Schleiss. Občanské fórum vzniklo v Jihlavě 23. listopadu. U jeho zrodu byl například disident a pozdější spoluzakladatel ČSSD Pavel Novák, budoucí poslanec Tomáš Fejfar, zmíněná Daniela Brodská a její manžel Petr či lékař Pavel Svítil. Do konce listopadu vznikly na jihlavském okrese tři stovky buněk Občanského fóra. Každý večer se na náměstí konaly demonstrace, účastníků přibývalo. Čtyřiadvacátého listopadu se objevili už i řečníci, o den později přijeli i zástupci pražských studentů. Oficiální moc jednala se zástupci Občanského fóra v Jihlavě poprvé 26. listopadu. Velké generální manifestace 27. listopadu se na náměstí zúčastnilo deset až patnáct tisíc lidí. „Okamžitě jsme cítili, že ustal tlak. Ti, co nás hlídali, si velmi rychle začali hlídat vlastní záda,“ vzpomíná tehdy dlouhovlasý rocker Vítězslav Schrek. Toto datum bylo také pro mnoho lidí signálem, že je čas změnit stranu. Ze zarytých komunistů se přes noc stávali horliví revolucionáři. Říkalo se jim „převlékači kabátů“ a pro mnoho lidí je toto téma dodnes silně citlivé. ONLINE: Česko slaví 30 let svobody. Na listopad 1989 zavzpomínají Klaus i Horáček >>> Kdo se dral do KSČ Zmíněný filatelista Schleiss se netají: byl odpůrcem revoluce. „Já jsem přesvědčení nezměnil, ale převlékače kabátů jsem samozřejmě zažil, byli to ti nejposlednější členové KSČ. Vyloženě se tam drali a pak byli mezi prvními, kteří knížky zahazovali,“ řekl. Také Zdeněk Laštovička si převlékače pamatuje. „Dodnes je potkávám. Je jich několik kategorií – skromní, spíše pracovití, mírně aktivní a super aktivní. Z těch „super“ chtě nechtě musím sledovat jednoho, který je klasickým úspěšným a drzým převlékačem. Otočil o 180 stupňů, začal pracovat na popularitě své osobnosti a kupodivu mu to docela vychází,“ říká Laštovička, který byl v listopadu 1989 zvolen na jihlavské vysoké škole do čela Občanského fóra. Sám se s jedním z převlékačů úspěšně soudil. „Nemají daleko k vhodným advokátům, jsou drzí, dokáží nepravdivě napadat, jsou to ubozí jedinci. Pokud je někdo bystrý, snadno je pozná,“ míní Laštovička. $(‚p, h1.title‘).selectionSharer(); $.clipboard(); Autor: Tomáš Blažek

 14. grycz říká:

  V NOVEM ROCE 2019

  BUDE UZÁKONĚN
  DEN ANONYMŮ

  NAVRHUJTE DATUM

 15. grycz říká:

  Sam Smith Live in London
  Dnes20:20
  Vyhledat na Seznam.cz

  Britský zpěvák a autor písní Sam Smith má v pouhých sedmadvaceti letech na svém kontě již řadu úspěchů – mezi jinými například prestižní ocenění Grammy nebo filmového Oscara za nejlepší originální skladbu. Koncertní záznam z roku 2017 přináší výběr největších hitů Sama Smithe v bohatém aranžmá za doprovodu Koncertního orchestru BBC

  Tedy nechci psát o zpěvákovi, ale o reportérce,
  která pořad uvádí,
  je krásná,

  Nora Friedrichová také, ale trochu jinak,
  snad to, že její řeč, jemná gestikulace, obličej, dokáže vyjádřit non-verbálně

  její duši zanícené průvodkyně pořadem.

  Pokud její obličej v ČT bude, tak naše skomírající demokracie ještě dejchá.

 16. blade říká:

  Jak grycz lže: „Obsah anonymního komentáře pochází ne z prefabrikátů vyrobených v panelárně v Jihlavě, ale v Moskvě.“

  Mordyjé grycz, ty kopyto, od kdy je Moskva ve Švédsku?!
  Vyměň si prášky kráso :-)!

  Státy s největšími vojenskými výdaji v roce 2018:
  1. USA (649,0 miliard $ / 14,99 bilionu Kč)
  2. Čína (250,0 miliard $ / 5,77 bilionu Kč)
  3. Saúdská Arábie (67,6 miliardy $ / 1,56 bilionu Kč)
  4. Indie (66,5 miliardy $ / 1,54 bilionu Kč)
  5. Francie (63,8 miliardy $ / 1,47 bilionu Kč)
  6. Rusko (61,4 miliardy $ / 1,42 bilionu Kč)
  7. Velká Británie (50,0 miliard $ / 1,15 bilionu Kč)
  8. Německo (49,5 miliardy $ / 1,14 bilionu Kč)
  9. Japonsko (46,6 miliardy $ / 1,08 bilionu Kč)
  10. Jižní Korea (43,1 miliardy $ / 1.00 bilion Kč)
  11. Itálie (27,8 miliardy $ / 0,64 bilionu Kč)
  12. Brazílie (27,8 miliardy / $ 0,64 bilionu Kč)
  13. Austrálie (26,7 miliardy $ / 0,62 bilionu Kč)
  14. Kanada (21,6 miliardy $ / 0,50 bilionu Kč)
  15. Turecko (19,0 miliard $ / 0,44 bilionu Kč)

  Zdroj: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) je nezávislý mezinárodní institut založený v roce 1966 ve Stockholmu, který je zaměřený na výzkum konfliktů, vyzbrojování, kontroly zbraní a odzbrojení. (zpravodajství FTV Prima)

  To je realita G-blogere 🙂

 17. Svatopluk Beran říká:

  Nora Friedrichová také, ale trochu jinak,
  snad to, že její řeč, jemná gestikulace, obličej, dokáže vyjádřit non-verbálně

  Nora Fridrichová je dobrá herečka ale obyčejná jednostranná provokatérka. Typicky se to ukázalo při jednom z jejích prvních moderováných pohledů dvou stran na schválení první americké vojenské základny v ČR. Za stranu proti zřízení první americké vojenské základny u nás vystupoval pan Tamáš, za stranu pro první vojenskou základnu u nás, pan Fiala. V té době pan Tamáš držel již přes týden s panem Bednářem hladovku na podporu svého názoru. Pan Fiala se tedy rozhodl že vyhlásí hladovku také a byl v ní druhý nebo třetí den. ČT zastupovaná mladou začínající moderátorkou paní Fridrichovou jim předložila jako jednu ze stěžejních otázek na toto závažné téma otázku, na jejíž odpovědi nekompromisně paní Fridrichová trvala, čímž zazdila téměř polovičku debaty a argumentů. Otázka zněla – NA JAKÉ JÍDLO SE TĚŠÍTE AŽ OBA DVA HLADOVKU UKONČÍTE -. Pan Fiala hned z žoviálním úsměvem reagoval, že těší na jaterničky. Pan Tamáš odpověděl že tato otázka je nedůležitá vzhledem k závažnosti tématu a žádal paní moderátorku, aby položila věcnou otázku k tématu. Ta mu ale v celé své grácii, jemná gestikulaci obličeje a non-verbálním vyjádření – vlastně v pokusu o jeho zesměšnění otázala -, proč se bojí odpovědět na tak prostou otázku, jejíž odpověď by zcela jistě veřejnost velice zajímala. Pan Tamáš se jí opět pokusil odpovědět, že je to pro ní, pro ČT i pro oba aktéry NEDŮSTOJNÁ A ZCELA ZBYTEČNÁ OTÁZKA, která nepřibližuje pohledy ani jednoho z účastníků. Následně paní moderátorce Fridrichové zmizela z obličeje grácie, jemná gestikulace obličeje a non-verbálním vyjadřování. Celkem rázně ukončila debatu s tím, že od pokládání otázek a řízení debaty je tam ČT, zastoupená její osobností.

  TAK ASI TOLIK K PANÍ MODERÁTORCE POŘADU ČT24 NOŘE FRIDRICHOVÉ A ČT VŮBEC.

 18. blade říká:

  Ono je úplně jedno jestli je mazal, kopyto i ten úd anonymní či neanonymní nick „grycz“.
  Vlastně sám se tu v JL prezentuje anonymně pod nickem „Zdeněk“ a „grycz“, to jsou dohromady se „Zdeněk Gryc“ (důchodce) tři anonymní identity.

  G-blogere, že si tam dáš něčí fotku a napíšeš k ní nějaký doprovodný slint ještě neznamená, že jsi opravdu ten Zdeněk Gryc, důchodce a architekt. Na tom fotu je spíše účastník festivalu Prague Pride.
  Ten nick „G-bloger“ by Ti slušel víc.

  Další tvůj blog, ale již pod nickem „G-bloger“ bude mít jistě velký úspěch, zkus to 🙂

 19. blade říká:

  Jen tak, aby to nezapadlo mezi tou koronahysterií

  Aktuální seménka z Řecka:

  Řecký anglickojazyčný portál ekathimerini.com ve středu informoval o odhodlání lokajské domácí vlády neustupovat před námitkami ostrovanů a rozjet výstavbu zadržovacích táborů v plánovaném rozsahu a termínech. „Dialog s místními samosprávami nemůže pokračovat donekonečna“ prohlásil v úterý mluvčí vlády Stelios PETS. Probruselský režim v Aténách již požádal eurokraty o příspěvek z eurounijných fondů pro soukromé firmy, které tábory postaví. Celkové náklady se odhadují na 200 milionů eur. Tato předběžná kalkulace ale může narůst, pokud má být výstavba dokončena před začátkem letní „plavební“ sezóny.

  Demonstranti budou zřejmě převálcovaní všemocnou mašinérií vítačského despotismu EU. Kolaborantská vláda v Aténách se nechala slyšet, že plány na výstavbu nových zařízení na vhodných, již vyčleněných pozemcích urychlí. Námitky ostrovanů a jejich samospráv zůstanou ignorovány.

  Ve středu na ostrovech pokračovaly protesty v podobě celodenní stávky. Vláda slibuje zoufalým ostrovanům, že nové tábory budou efektivními tranzitními středisky pro rychlé vytřídění ilegálních migrantů na dvě skupiny. Do první by se měli dostávat ti, kteří budou shromažďování na přesun na řeckou pevninu. Do druhé ti, kteří budou určeni na deportaci do Turecka. Předpoklad, že Turecko by bylo ochotné je dobrosousedsky přijímat, je směšný. Ještě absurdněji vyznívá představa, že takové masy převážně mladých mužů odhodlaných proniknout do západní Evropy, by se pokorně nechali bez boje nalodit a přepravit do Turecka.

  Nová táborová městečka na ostrovech se nevyhnutelně stanou magnety a příval vetřelců z Asie a Afriky se zvýší. Ubytovací kapacity táborů se přetíží a život na ostrovech bude ještě nesnesitelnější než dosud. Původní populace ostrovů se pravděpodobně postupně natrvalo přesídlí na pevninu. Výměna obyvatelstva umožní eurokratům proměnit v konečném důsledku severoegejské ostrovy jako Lesbos, Chios, Samos a jiné, co leží jen pár kilometrů od tureckého pobřeží, na jakési souostrovní tranzitní území globálního rozsahu a významu.

  Protesty řeckých ostrovanů:

  https://youtu.be/-cN3UDmaes0

  //youtu.be/nwFYkpDrDOc

 20. blade říká:

  Kdo nerad slyší pravdu – nemusí číst.

  ….dne 12.2.2020 na ČT 24…

  „Němci mají už několik let takové přebytky v rozpočtech, že uvažují o snížení daní“…doslova a do písmene. Nepodařilo se pokořit země celé Evropy Hitlerem, tak ekonomicky se jim to za potlesku okradených a podvedených podařilo.

  Obchody Německa.

  Tak tomu se říká pořádné sankce:

  Německo – za rok 2018 vzájemný obrat s Ruskem 60 miliard dolarů, to je asi přibližně celý roční rozpočet ČR .

  – v Rusku mají Němci účast na více než 5000 společnostech s 50 miliardovým obratem

  – investice Němců v Rusku převyšují 20 miliard dolarů, RF v Německu 10 miliard .

  – Němci do RF vyvážejí technologie, vyrábí v Rusku osobní i nákladní automobily, železniční a zemědělskou techniku, stavební materiály a elektrárenské celky .

  – Rusko dodává Německu z celkové spotřeby 33 % nafty, 35% plynu, v roce 2018 dodalo rekordních 55,5 miliard kubickým metrů plynu .

  – Po Číně je Německo největším obchodním partnerem Ruska.

  A my jsme za užitečné idioty, v čele s demoblokem a řeporyjským vepřem.

  A prezident je údajně „ruskej šváb“ … fakt jsme idioti a to doslova … naše informační média z nás dělají blbce a my jim to máme poslušně papat ?

  Tak sankce pro Rusko na věčné časy, i kdybychom my občané neměli co do huby.

 21. blade říká:

  Kdo nerad slyší pravdu – nemusí vidět.

  Anglický soud vynesl průlomový rozsudek! > Berlín v šoku. > Pražská média mlčí.

  Česká média a politici Vám zase tají, že 14.2.2020 vynesl Anglický soud průlomový rozsudek. Podle něj v Anglii platí pouze anglické právo, žádná Šaria a podobné v Anglii nikdy neplatily a platit nemohou.
  Neziskovky křičí, jak o život. Hanebný rozsudek německé justice o dětských svatbách nemá v Anglii místo!
  V Čechách ta informace zase nějak zapadla protože se nehodila. Tak se informujte zde:

  https://youtu.be/x6TJdriiJDo

 22. blade říká:

  Seménko pravdy.

  Evropa sahá až po Ural, tedy patří do ní i RF. Není proto možné dělat, že RF do Evropy nepatří a myslet si, že bez RF bude Evropa silnou Evropou. Ba právě naopak, bez RF se do budoucna celá Evropa v důležitých věcech neobejde. Silná Evropa > může být jen pokud do ní bude patřit i RF.

  Jen idioti, diletanti a soudruzi na ÚV v Bruselu i v NATO si mohou myslet opak..

 23. blade říká:

  U Orbána nemám obavy, že by jednal proti zájmům své země a národa a taky to mnohokrát dokázal. Pomocí dekretů se bude moci vypořádat se špinavci, kteří v cizím žoldu by chtěli zneužít současný pandemický stav ve prospěch svých zahraničních sponzorů. Však víte, jací bývají novináři bezpáteřní a prodejný póvl, neštítící se jakékoliv podlosti.

  To vidíte i u nás na příkladech Procházkové, Fridrichové, Šafra, Pehe, Mitrofanov atd. A co teprve Soros-neziskovčíci, to je ještě horší svoloč.

  Orbánovi je třeba fandit a vzít si z něj příklad. Je to jeden z mála evropských a možná i světových státníků, který neslouží globalistickým agendám a ideologiím, ale čistě své zemi.

 24. Jan P říká:

  Když už někdejší Sorosův žák Orbán vyvlastňuje ve prospěch armády, pak je to výzva, aby antikapitalistická levice vyvlastňovala ve prospěch proletariátu.

 25. Dvořák říká:

  No jo,lepší asi bude přístup nové sluníčkářskobruselskoprodejné slovenské vlády. Ale zajíci se počítají až po honu,tak uvidíme.

 26. blade říká:

  Cesta Orbána k opakovanému zvolení do funkce předsedy vlády paradoxně vedla přes Pembroke College v anglickém Oxfordu, kde krátce studoval právě díky stipendiu Sorosovy nadace.

  Jelikož premiér Orbán prozřel > líčil ve svých projevech Sorose jako hlavního nepřítele maďarského státu, řídícího masový příliv migrantů do Evropy > v roce 2018 nadace Sorose Open Society Foundation (OSF) rovněž prozřela > oznámila svůj odchod z Maďarska.

 27. blade říká:

  Všechny evropské vlády v době koro-krize vládnou dekretama, omezují svobody lidí a obchází tak rozhodování příslušející v normální situaci parlamentu. Ale oficiálně to nenazývají jako dekrety.

  Zatímco Maďarská vláda si nechala postupování vlády v mimořádné situaci posvětit parlamentem, vlády západní Evropy parlamenty obchází a místo toho kritizují Maďarsko. Ocitli jsme se v pěkném Kocourkově.

  Kromě toho vězení v Maďarsku hrozí tomu, kdo záměrně šíří nepravdy během epidemie a brzdí tak ochranná opatření > tak to má být.

 28. blade říká:

  Kolář, syn bývalého diplomata a poradce Jiřího Drahoše a dnes Petra Pavla Petra Koláře, využil situace. Dnes v osm ráno nechal na náměstí Interbrigády přivézt jeřáb a v situaci, kdy věděl, že se žádné protestní shromáždění nesejde, sochu nechal odstranit.

  „V čase těžkém se rozhodli pyšní a nenávistní uvalit hanbu na tuto zemi. Praha právě teď odstraňuje sochu maršála Koněva, osvoboditele Osvětimi a ČSR od německých nacistů,“ reagoval okamžitě mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.
  Pak dodal, že politici z Prahy 6, kteří zneužili nouzového stavu, jsou ostudou této země. „Tleskají jim extremisté. Slušní lidé se stydí za to, že v roce 2020 může někdo plivat po osvoboditeli Osvětimi a naší vlasti,“ dodal Ovčáček.

  Starosta Kolář navíc celou akci vyšperkoval, když na sociální síti posměšně vysvětloval, že maršál Koněv neměl roušku a stál na veřejném prostranství, čímž porušil současná pravidla karantény.

  Zrovna v čase, kdy se blíží 75. výročí osvobození města právě maršálem Ivanem Koněvem.

  Kolář tímhle Rusko stejně nenaštve, tam mají zdravý rozum a vědí, že dělá jen dětinské naschvály. Orel much nelapá, Praho 6. Na každého jednou dojde. Slušní lidé ví jak chtěl naložit Hitler a Heydrich s touto krajinou.

 29. blade říká:

  „Bylo to velmi krásné gesto ze strany prezidenta Putina. Řekl jsem, že ji přijmu. Rusko a propaganda mě vůbec netrápí. Přijal jsem od nich spoustu kvalitního zdravotnického vybavení. Může zachránit mnoho životů a přijmu ho i v jakýkoli jiný den,“ řekl Trump na tiskové konferenci, když mluvil o dodávce pomoci z Ruska.

 30. blade říká:

  Vlasovci umučili a nechali v plamenech uhořet 19 lidí z vesnice Zákřov na Olomoucku. Lze se o tom dočíst v knize > Hlasy z hořících domů > od autorů Cílka, Richtera a Veverky.

  Kniha popisuje tragédie sedmi obcí, které byly z nejrůznějších, většinou vykonstruovaných, důvodů zlikvidovány nacisty. Autoři vše popisují v časové posloupnosti, tedy: Lidice, Ležáky, Český Malín, Ploština, Prlov, Zákřov a Javoříčko. Důležité je si všimnout, že se připomínají nacistické zločiny proti civilnímu obyvatelstvu. Proto každý, kdo má vlasovce za hrdiny, měl by vědět, že se vojáci ROA podíleli na genocidě civilistů po boku vojáků německého Wehrmachtu.

  Kniha > Hlasy z hořících domů > byla vydána v roce 2010. Tedy před všemi událostmi, které vyostřily projevy rusofobie v Evropě, v České republice > dlouho před protiruskými sankcemi.

  V této knize jsou vlasovci zařazeni mezi nacisty, kteří nechali lidi i s jejich obydlími lehnout popelem.

 31. blade říká:

  Pracovník JZD generálnímu řediteli TV Barrandov J. Soukupovi:
  7.4.2020

  Pane Soukupe z TV Barrandov!

  V týdnu jste se snažil dělat si legraci z našich bývalých JeZeDáků. Prý
  neuměli plánovat, proto nebylo maso. A proto, že o tom něco málo vím
  (na rozdíl od Vaší osoby, kterou omlouvá jenom to, že jste z Prahy),
  tak vám to s radostí vysvětlím.

  Největším problémem socialistických JeZeDáků bylo podle vás jaro,
  léto, podzim a zima. To bych ani tak neřekl, protože suché jaro i léto
  u nás na jihu už přestal být problém od 80. let, kde konkrétně okres
  Břeclav byl téměř komplet pod závlahami. Neřešil se nedostatek
  organické hmoty (hnoje a kompostů) v půdě, protože ze 100 tisíc kusů
  hovězího dobytka bylo hnoje, že si to ani nedovedete představit. Ze
  starých a rozpadajících stohů jsme my, v ACHP vyráběli stovky tisíc
  tun kompostů, v receptuře 1/3 hnoje a slámy, 1/ 3 ornice ze skrývek a
  1/3 kejdy (to jsou hovínka a močka z velkochovů prasat) a po dvou
  letech to bylo k použití a zaorání.

  Za lidovce Luxe se vymlátilo a spálilo na hromadách desetitisíce kusů
  krav (údajně nemoc šílených krav způsobená zkrmováním masokostní
  moučky z uhynulých a nemocných zvířat – tento způsob krmení býložravců
  byl převzat ze západu po roce 1989) a zůstalo v okrese Břeclav pouhých
  30.000 kusů, a to je dodnes. Úbytek víc jak 2/3 nestačí nasrat tolik
  kravinců jako 100 tisíc, závlahy jsou zničeny jejich nepoužíváním 29
  let, protože na to JeZeDák už neměl od roku 1990 peníze.

  Pro úplnost: V roce 1988 byl stav skotu v ČR 3,5 milionu kusů, prasat
  4,5 milionu kusů. V roce 2018 stav skotu 1,3 milionu, prasat 1,3
  milionu. Hlavním důvodem poklesu stavů jsou nařízení EU, aby byl
  umožněn dovoz ze západu Produkovalo se tehdy 11-12 milionů tun obilí
  a dnes ubohých 5-6 milionů. Větší polovina tohoto obilí se přehnala
  přes živočišnou výrobu pro produkci veškerého masa, vajec a mléka.
  Nebylo to potřeba dovážet z Německa, Francie, Polska, Maďarska a
  odjinud podle příkazů EU.

  A že občas na trhu to maso chybělo? Na tehdejší výrobky
  československého průmyslu bylo ze západu většinou uplatňováno embargo,
  a tak nezbytné devizové prostředky zabezpečovalo zemědělství ve formě
  vývozu jatečného dobytka a telat např. do Itálie, Francie, zemí
  Beneluxu atd. Takže český JeZeĎák dovedl plánovat ukázkově, měl 11-ti
  honný osevní postup, organiku v půdě, půdu pod závlahami, produkoval
  zeleninu, ovoce, brambory, olejniny, dostatek krmiva pro dobytek,
  využíval na polích vojtěšku jako zlepšující plodinu a krmivo pro skot
  (což dnes u dnešních chemicko-pesticidních zemědělců téměř
  nevidíte).Jestli chcete JeZeĎáky z období před StB-áckou revolucí v r.
  1989 kritizovat, zjistěte si fakta, a pak možná zjistíte, že jste
  zbytečně urazil velkou část národa, lidí, kteří poctivě a na vysoké
  úrovni vykonávali svá povolání. Je nás dost, kdo jsme v zemědělství
  pracovali celý život a dobře si pamatujeme, co se dělo. Neurážejte
  nás, neboť tím děláte blba pouze ze sebe. A když vám vyhovuje žrát
  umělou hmotu, kterou vám ze Západu místo masa servírují denně, tak to
  nevnucujte ostatním. Rozumíte kulovému, můžete komentovat tak svoji
  slabomyslnost.

  Převzato z facebooku

 32. blade říká:

  Léta Páně 2016

  Havlův podvodník, žijící si ve švýcarském luxusu.

  https://www.lidovky.cz/domov/po-stopach-miliardare-bakaly-nekolikapatrova-vila-na-brehu-jezera.A160527_212257_ln_domov_mpr/foto/MPR638e25_70422254.jpg

  Lidové noviny se rozhodly, že se pořádně podívají na jiného českého miliardáře – Zdeňka Bakalu, který doposud mlčel k situaci OKD jako zařezaný. Novináři se podívali na jeho bydliště na Šumavě, ale i na jeho luxusní útočiště ve Švýcarsku. Připomněli také jeho historii a fakt, že se „finanční dravec“ opíral i o prvního českého prezidenta Václava Havla.

  Pětapadesátiletý Zdeněk Bakala se kdysi v Brně učil na krejčího. Díky házené, kterou hrál, se ještě za vlády komunistů dostal na Západ a už tam zůstal. Po Sametové revoluci se ale do Česka vrátil jako podnikatel. Podle deníku prý napřed hledal podporu u Václava Klause, ale zastání našel jinde. „Nakonec zakotvil u Václava Havla. Aby politicky nestál jen na jedné noze, pořídil si Bohuslava Sobotku (ČSSD), Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska (oba TOP 09),“ píší noviny.

  Právě spojení s Václavem Havlem dělá z Bakaly tak trochu jiného miliardáře, alespoň podle komentátora Zbyňka Petráčka. „Bakalův obraz se vymyká, neboť je spjat s Václavem Havlem – jeho étosem i odkazem. Lidé tuší, že to neznamená jiný styl byznysu. Vyčítat oligarchovi tvrdé lokty je jako vyčítat eskymákovi, že není vegetarián. Jak by jím mohl být, žije-li v prostředí, které nabízí jen živočišné bílkoviny? Ale lidé zároveň znají sílu obrazů,“ varuje autor. A právě mlčení Bakalův obraz poškozuje v maximální možné míře.

  Současný prezident Miloš Zeman nenechává na Bakalovi nit suchou. „Po Viktoru Koženém je to podle mne největší podvodník v českém podnikání,“ řekl nedávno prezident. „Pokud se prokáže, a předpokládám, že se to prokáže, že se dopustil takzvaného tunelování, tak součástí rozsudku může být nejenom ztráta svobody, ale trestní řád už léta zná jako vedlejší trest propadnutí majetku,“ pokračoval Zeman.

  Na jméno Bakalovi nemohou přijít ani odboráři, především ti z OKD, které Bakala ovládal a díky kterým také celá léta bohatl. Novináři se proto rozhodli zeptat se, jak miliardář hodnotí situaci v OKD z vlastního pohledu. Napřed za ním vyjeli na Šumavu, kde má Bakala trvalé bydliště.

  „Velkolepou stavbu, údajně za asi 200 milionů korun, nechal postavit do chráněného území. Bezpečný úkryt v současnosti nejméně oblíbeného byznysmena v Česku je přísně hlídaný bodyguardy daleko od rozzlobeného davu ostravských havířů,“ píší dále noviny.

  Žádost o rozhovor Bakala odmítl, tak se za ním deník vypravil do útočiště k Ženevskému jezeru ve Švýcarsku. Z luxusního sídla u jezera, kde žijí boháči, se mohou Bakalovi dívat na vrcholky Alp a užívat si anonymity. Už jen pozemek, kde stojí vila, musel prý stát stovky milionů.

 33. blade říká:

  V normálních zemích …
  https://www.facebook.com/konecna.k/videos/279917696374933/

 34. Jan P říká:

  Problém je,že Češi v roce 45 rozhodně nebyli a nejsou nezávislý a sebevědomý národ dodnes. Pokus z roku 68 dopadl špatně. A 89. byl jen přesunem z jedné velmocenské prdele do druhé.

  Je to tak !
  Psáno na netu:
  Tak se nám ty oslavy konce války zvrhly jen ke snahám přirovnat Sovětský svaz ke třetí říši,bez reflexe západní podpory nacistům,Mnichova,Španělské občanské války atd.Kliše ,,jedna diktatura nahradila druhou“už se stalo jen neustále opakovanou mantrou bez ohledu na to,že třeba ČR měla ty možnosti vyhnout se spárům SSSR.Zajímavé také je,že nikdo nereflektuje americký poválečný vliv ve světě.Pokud už se tedy bavíme o době poválečné,a jak se velmoci chovaly poté,proč nemluvit také o americké podpoře fašistů a nacistických kolaborantů nejen po celé Latinské Americe ale v Evropě(zejména Itálie a Řecko),kde likvidaci iniciovaly Spojené státy a Stalin s tím tiše souhlasil.Ještě před vypuknutím války v Jižní Koreji s podporou USA zmasakrováno na sto tisíc domnělých komunistů.Buď bychom měli hodnotit konec války sám o sobě bez neustálého nabalování čehokoliv,nebo se bavit férově a komplexně o obou velmocech,pak by totiž působily věrohodněji i ty připomínky sovětských zločinů jako 1956 apod.

 35. Jan P říká:

  Oprava:kde likvidaci levice iniciovaly Spojené státy a Stalin s tím tiše souhlasil.
  připomínky sovětských zločinů jako Maďarsko 1956 apod.

  Jak se stane, že se můžou dvě části jednoho národa dívat na věc tak odlišně? Je to důsledek zvláštní schizofrenie české duše. Národ proslulý střízlivostí se „v dějinách“ chová velmi pragmaticky. Když ale o dějinách mluví, je velmi dogmatický.
  8. květen 2020|Jan Fingerland: Květnový rébus aneb Osvobození od osvobození|Český rozhlas Plus

 36. blade říká:

  http://3.bp.blogspot.com/-agrIqCg8vXE/VRkkaDTQvNI/AAAAAAAAX3A/7joCKMSPdsc/s1600/plz.png

 37. blade říká:

  Z dějepisu:

  Vyvrcholení českého odboje
  Autor, revidující: Václav Němec, David Barek

  1944 – 1945 – intenzivní partyzánská činnost na území Protektorátu

  Říjen 1944 – duben 1945
  Rudá armáda osvobozuje Slovensko
  do Košic přichází československá vláda (vyhlašuje košický vládní program)
  osvobozena Morava

  18. duben 1945
  československých hranic dosáhla americká armáda (její část – třetí armáda generála Pattona)
  součástí 12. armádní skupiny generála Bradleyho
  osvobodila Aš, Cheb, Domažlice, Klatovy
  Americké a Sovětské velení (USA – generál Eisenhower; SSSR – generál Antonov) se dohodli na demarkační linii (kam až postoupí) – Cheb, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice a dále směr Linec

  21. dubna 1945
  jednání mezi SSSR a USA o postupu vojsk (Eisenhower potvrdil dohodnutou demarkační linii)

  1. května 1945 vypuklo české květnové povstání (v Přerově, Nymburku, Poděbradech, Rakovníku, …)

  5. května 1945
  povstání v Plzni, vznikl zde revoluční národní výbor (dohodl se s velitelem wermachtu o klidu zbraní (problémy ale dělaly jednotky SS – snažily se ustupovat do amerického zajetí))
  z Plzně vyslány spojky pro pomoc (k Americké armádě)

  6. května 1945
  Američané v Plzni, dokončili osvobození Plzně
  po pádu komunistického režimu vystavěn památník – za komunismu se to nesmělo příliš připomínat
  Pamětní deska květnového povstání na budově Českého rozhlasu
  Pamětní deska k obsazení Českého rozhlasu 1945

  5. května 1945
  povstání v Praze, Pražský rozhlas volal o pomoc, znovu jednání mezi Antonovem a Eisenhowerem, zda americká armáda (pokud to bude nutné) smí postoupit až k hranici Vltava – Labe s tím však Antonov nesouhlasil a řekl, že 6. 5. 1945 začíná „Pražská operace“
  Antonov se odvolává také na další demarkační linie v Německu, Rakousku
  Eisenhower vydává rozkaz Bradleymu a Pattonovi, aby nepřekračovali demarkační linii

  6. května 1945
  Vlasovci v Praze (divize vedené S. K. Buňačenkem) – Ruzyně, Petřín.

  O dva dny později POA Prahu opouští (po neuzavření dohody s Českou národní radou)
  podepsána dohoda mezi německým velitelem v Praze (Rudolf Toussaint) a Českou národní radou
  „Protokol o provedení kapitulace německých branných sil“
  zajišťoval volný průchod Prahou, zbraně nechat na okraji Prahy
  v Praze během povstání vzniklo 1600 barikád
  důvod uzavření: neinformovanost o situaci a o postupu Rudé armády, nedostatek zbraní povstalců, nedostatek vojenských zkušeností povstalců

  7. května 1945
  z Remeše (tam podepsána kapitulace Německa) vyslán vyslanec K. Dönitz, který měl informovat F. Schörnera (velitel německé armády Mitte) o kapitulaci

  8. května 1945
  Američané v Praze jednali s Českou národní radou o pomoci (ta ale odmítá vyzvat Američany k pomoci, kvůli porušení vztahů se Sovětským svazem)

  10. května 1945
  vláda přiletěla do Prahy, ujala se moci
  z Košic, kde 5. dubna vyhlásila „Košický program“
  vznikla na základě dohod v Moskvě (březen 1945) mezi zástupci londýnské vlády a odboje
  „vláda národní fronty“ (spojení protifašistických sil)
  spojení národů Čechů a Slováků
  princip odlišování (Češi, Slováci) – už ne čechoslovakismus
  složení vlády: čtyři politické strany v Čechách, dvě na Slovensku

  V Čechách: KSČ, Sociální demokraté, Národní socialisté, Lidovci
  Na Slovensku: KSS, DS (demokrat.)
  Nebyla obnovena agrární strana (kolaborantská)

  Ve vládě rozhodnuto o paritním zastoupení
  tři ministři + dva bez politické příslušnosti
  Jan Masaryk (min. zahraničí)
  Ludvík Svoboda (min. obrany)
  ministr vnitra a ministr zemědělství – z KSČ

 38. blade říká:

  Z dějepisu:

  Košický vládní program
  Autor, revidující: Václav Němec, David Barek

  >>> Po zkušenosti se západními spojenci z Mnichova 1938 se prezident Beneš během druhé světové války rozhodl orientovat se na východ >>>

  Programový dokument, který určoval zásady budoucí politiky s cílem překonat hospodářské rozdíly mezi Českem a Slovenskem podepsán již v březnu 1945 v Moskvě, v platnost vyšel na slavnostním zasedání čs. vlády a SNR 5. dubna 1945 v Košicích.

  Opustit čechoslovakismus, Češi a Slováci = dva národy
  dovršeno až 1968 (vznik federace – ČSSR)

  Obnova hospodářství (pomoc organizace vzniklé při OSN)
  UNRRA (hospodářská pomoc zemím po válce)

  Zahraničně politická orientace po válce na SSSR
  představa, že ČSR bude „mostem“ mezi Východem a Západem
  konfiskace majetku zrádců, Němců a Maďarů
  potrestání válečných zločinců.

  Červen 1945 – prezidentské dekrety (K. H. Frank – nejvíce souzen)
  před soud se dostal i Hácha (ztráta rozumu)
  odsun Němců (zpočátku „divoký odsun“) – z ČSR odešlo dva a půl milionu Němců

  24. (28.) 10. 1945
  vydány Benešovy dekrety o znárodnění klíčového průmyslu, bank a pojišťoven
  na podzim bylo vše potvrzeno prozatímním Národním shromážděním

  V květnu 1946 se konaly první poválečné volby – poslední pluralitní volby (České země)
  zvítězila Komunistická strana (KS) – 40% hlasů
  Národní Socialisté 23%
  Lidová strana 20%
  Sociální demokracie 15%
  na Slovensku – Demokratická strana 60% hlasů
  předseda vlády: Klement Gottwald (před ním Zdeněk Fierlinger)
  komunisté získali devět ministerstev, sociální demokraté tři ministerstva, ostatní strany po čtyřech ministerských křeslech
  dva nestraníci (Jan Masaryk, Ludvík Svoboda)
  program vlády: „dvouletka“ (1948 měly být další volby)
  byla přijata ústava.

 39. blade říká:

  Z dějepisu:

  Úvod do poválečného období
  Autor, revidující: Václav Němec, Daniel Svitak

  Druhá světová válka po sobě zanechala svět rozdělený na dva mocenské bloky – západní a východní (tzv. bipolární uspořádání). V každém z nich převažovala zcela jiná ideologie – na západě demokracie a na východě komunismus. Úpadek po druhé světové válce zaznamenaly ideologie nacionalistické a nacistické. Naopak posílen byl vliv levicově orientovaných ideologií a politických stran. Levicové tendence se objevily nejen na území, které bylo osvobozeno sovětskými vojsky, ale také v západní Evropě. Levicové vlády realizující četné sociální reformy a znárodňování velkých podniků nastoupily ve Francii, Itálii i Spojeném království.

  Ve střední a východní Evropě byl, vlivem špatného hospodářského stavu poválečné doby, posílen vliv komunistických stran, nabízejících východisko ve formě vlády lidu. Vývoj začal pomalu směřovat k připojení těchto zemí do sovětského bloku a Západ s tím nic neudělal. Komunismus byl navíc deformován stalinismem a s tím souvisejícími principy totalitní diktatury. Takováto forma komunismu (stalinismu) byla uplatněna v průběhu druhé poloviny čtyřicátých a první poloviny padesátých let zeměmi, jako například Československo, Polsko, Maďarsko, aj. Ačkoliv proklamovala vládu lidu, de facto byla jedinou vládnoucí stranou strana komunistická.

  Na Západě zaujaly nejsilnější ekonomickou i politickou pozici Spojené státy americké, které převzaly roli hlavního tvůrce světové politiky. V podobné pozici jsou dodnes.

  Od 17. července do 2. srpna 1945 se konala antifašistická konference v Postupimi u Berlína, kde byla přijata dohoda o poválečném uspořádání Evropy a zvláště Německa. Za Spojené státy americké byl přítomen prezident Harry S. Truman, za Spojené království premiér Clement Attlee a za Sovětský svaz sám J. V. Stalin.

  Německo mělo být výhledově spojeno v jeden celek, do té doby však bude spravováno ve čtyřech okupačních zónách – americké, britské, francouzské a sovětské.

  Dohodnuty byly reparace, které Německo mělo za škody, způsobené svojí agresí, platit.

  Dále bylo rozhodnuto o provedení odsunu německého obyvatelstva z Československa, Maďarska a Polska. Projednány byly také způsoby potrestání válečných zločinců. Výsledky konference měla sledovat nově ustavená Rada ministrů zahraničních věcí složená ze zástupců Číny, Francie, Sovětského svazu, Spojených států a Spojeného království. Za úkol měla také sestavit konečnou mírovou smlouvu s Německem a dalšími poraženými mocnostmi.

  Mapka rozdělení Německa:
  http://www.dejepis.com/wp-content/uploads/2013/04/14_rozdeleni_nemecka.jpg

  >>> Rusové z Německa již dávno odešli, ale Američané tam okupují dodnes. Americké jednotky přišly německé daňové poplatníky na 240 milionů eur za posledních sedm let (před rokem 2019).
  To znamená 34 milionů eur ročně. >>>

 40. blade říká:

  ČT dne 23.11.2012:
  //ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1132733-pamatnik-zakrovske-tragedie-v-novem

  O sedm let později – ČT dne 28.4.2019:
  //ct24.ceskatelevize.cz/regiony/olomoucky-kraj/2799530-v-zakrove-si-pripominaji-valecny-masakr-rusti-kozaci-tam-zavrazdili

  Vidíte, jak stačí 7 let a z masakru Vlasovců a Gestapa se najednou stane masakr spáchaný ruskými kozáky a německými jednotkami

  V řadách Vlasovovy ROA působili i záporožští kozáci, ale nebyli to nikdy ruští kozáci, nebyli součástí ruské, resp. Rudé armády Sovětského svazu, ale byli to etničtí kozáci, kteří zradili Sovětský svaz, přeběhli k Wehrmachtu a sloužili pod velením generála Vlasova v rámci Ruské osvobozenecké armády ROA. Žádní ruští kozáci nebojovali samostatně pod vlastním praporem v rámci ozbrojených sil 3. Říše. ČT se tak dopustila pokřivování dějin.

  Vrahům z Vlasovovy armády se dnes v Praze staví pomníky, zatímco sochy osvoboditelů jsou odstraňovány do skladišť a depozitářů. ČT nepokrytě přepisuje a překrucuje zločiny Vlasovovy armády, aby byla zamaskována činnost kolaboračních vojsk ROA a naopak, aby za zvěrstva v Československu v roce 1945 byli obviňováni Rusové, ať už tedy v rolích kozáků, nebo i jinak. Stejně tak ČT usiluje o relativizaci viny německé armády, protože v souvislosti této Zákřovské tragédie se v článku z roku 2019 píše, že za masakr mohou v první řadě ruští kozáci, a teprve poté německé jednotky. Napsat do článku obrat, že ruští kozáci “spolu” s německými jednotkami spáchali masakr, je nehorázným zamlčováním viny Vlasovců a přenášením této viny na Rusko a “ruské” kozáky.

  Žádní “ruští kozáci” v Zákřově nebyli, vraždili tam pouze členové Vlasovovy ROA pod velením Gestapa

  Zdroj: KV + net

 41. blade říká:

  Trump oznámil definitivní konec epochy globalizace. Uvádí to agentura Reuters.

  USA už nejsou světovou velmocí. I taková Severní Korea si už z Amíků dělá srandu. Nikdy nemělo být dovoleno podnikatelem přesun výroby do Číny, Kambodže Vietnamu a podobně. Západní koncerny zneužili slabé zákony v ochraně zdraví při práci, ochranu životního prostředí, dětskou práci a korupci na maximalizaci zisku. Zároveň přesun výroby způsobil propouštění. To vše je pravda, ale Čína, Vietnam a podobně jsou v tom nevinně. Motorem byla chamtivost velkobyznysu ze západu, kterým toto svinstvo umožnili západní politici, kteří tím zakryli problém že třetina Američanů nemá na to, aby sobě a svým dětem kupovali oblečení Made in USA a to se projeví naplno pokud Trump zavede CLO na spotřební zboží z Číny. Lidé si nebudou moci koupit tolik jako kdysi, protože všechno zdraží. Ale zato tam prý mají nejlepší bezdomovce na světě 🙂

 42. blade říká:

  -Y-

 43. Svatopluk Beran říká:

  USA už nejsou světovou velmocí. I taková Severní Korea si už z Amíků dělá srandu. Nikdy nemělo být dovoleno podnikatelem přesun výroby do Číny, Kambodže Vietnamu a podobně. Západní koncerny zneužili slabé zákony v ochraně zdraví při práci, ochranu životního prostředí, dětskou práci a korupci na maximalizaci zisku.

  O výše zmíněném od Blada jsem psal někdy před 5 až 8 lety. Vše byla taktika Regana, když odbory v USA požadovaly větší přímy od zaměstnavatelů, jelikož velkým podnikatelům rostly neůměrně zisky, vymyslel západ jednoduchou taktiku, kdy začal přesouvat svůj průmysl ve velkém za levnou prací především do Číny. Předpoklad byl takový, že zlikvidují domácí odbory a podnikatelé udrží své zisky, možná si i ještě polepší. Výsledkem bylo skutečně ohromné navýšení zisků a téměř likvidace odborů. Ale jak je vidět, všeho jen dočasně. Z USA se totiž z roku na rok stali dovozci, namísto vývozců. Nehledě na to, že nakopli Čínu, s čímž vůbec nepočítali. Pochopitelně si pár lidí neskutečně krátkodobě nahráblo, ale Ameriku jako takovou, začali vlastně likvidovat. Čína mimo jiné celkem bezprecedentně vykrádala světu patenty, tak jako USA celému světu mozky. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až ……..

  Pokud to tady ještě sleduje pan Furbacher, tak si jistě na naše vzájemné výměny vzpomene a napíše, že za nynější destabilizaci USA jsou vinny americké odbory před čtyřiceti padesáti lety, jelikož tenkrát vyhnali své zaměstnavatele za hranice USA.

 44. Jan P říká:

  A z tohoto diskutér Libor Furbacher rozhodně žádnou radost nemá

  V US stoupá počet podniků vlastněných samotnými zaměstnanci. Inspirace…
  8. května 2020|Pandemická havárie ukazuje, že kooperace pracovníků jsou odolnější než tradiční podnikání|Truthout

  Truthout je nezisková tisková organizace 501, jejímž cílem je poskytovat nezávislé zpravodajství a komentáře k různým tématům sociální spravedlnosti.Popisuje se jako typ žurnalistiky ve snaze o spravedlnost.
  Sídlo společnost- Sacramento, Kalifornie.
  Zdroj:Wikipedia

 45. blade říká:

  Darwinova teorie přirozeného výběru zde výrazně pokulhává i ta Gréta s CO2 🙂

  Podivuhodná věda – 2.díl
  https://zoom.iprima.cz/podivuhodna-veda/oficialni-pseudoveda

 46. Jan P říká:

  Co se musí stát, aby Homo sapiens konečně dostal rozum?

 47. blade říká:

  Na rozdíl od Deníku N ala DVTV&Aktuálně podal Mynář zcela vyčerpávající zprávu o čínském dopisu.
  https://www.facebook.com/HradOfficial/videos/3081204195262959/?t=0

 48. Jan P říká:

  Moc pěkný rozhovor.
  David Graeber(profesor antropologie a anarchista) o škodlivých pracovních místech, ošklivém dluhu a fašisté, kteří věří v globální oteplování
  16. května 2020|@ DisenzNet

 49. blade říká:

  To vše sice víme, ale je hezké si to připomenout.

  Kam vítr, tam plášť !

  Pro pár špinavejch zlaťáků a pro falešnou slávu, zradí člověk člověka i sám sebe – to je ale duševní bída, což? Představte si, že máme stroj času a posuneme se o 30 let zpět – do roku 1989:

  U pomníku maršála Koněva se schází vedení Komunistické strany Československa a její členové:

  – Pavel Telička, člen KSČ, budoucí europoslanec a eurocokoli, hlavně že to vynáší

  – Petr Pavel, člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale také věrnost čs. armádě a vojskům Varšavské smlouvy, kádrová rezerva, budoucí generál a dnes zuřivý antikomunista,

  – Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlovy, stojí vedle soudruha

  – Mikuláše Beka, člena KSČ, budoucího rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS,

  – Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani Finanční úřad,

  – Vladimír Dlouhý, člen KSČ, budoucí ministr, si odskočil ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?), ale moc se nezdržel, přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji.

  Soudruzi zatruchlí, zavzpomínají, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy. Za rohem je pozoruje člen KSČ a Plavec, jistý

  -Jaromír Štětina – europoslanec, dnes velký antikomunista a rusobijec. A tak by se dalo pokračovat.

  Ti dříve narození si tyhle převlékače kabátů velice dobře pamatují:
  Mezi jinými soudružka Šabatová, Dobrovský, Uhl, Pithart, Rychetský, Jičínský atd. …

  A teď jsme již zpět v roce 2020 – a STÁLE titíž lidé dále řídí tenhle cirkus … 🙁

 50. blade říká:

  Pravda nebo lež:
  ://www.arfa.cz/pravda-nebo-lez-agent-gestapa-otto-kolar-neni-muj-pribuzny-tvrdi-starosta-kolar-pokud-vsak-jde-o-pomluvu-vyvratit-se-ji-nepodarilo/#.Xs9TKGgzbIW

  Dokument z Ústavu pro studium totalitních režimů >>> Seznam příslušníků Gestapa:
  Na str. 140 je Kolář Otto, nar. 17.5.1908, zaměstnán Gest. Č. Budějovice 1940-42, pak Gest. Praha
  https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/doba-nesvobody/gestapo-seznam.pdf

  Dotaz a odpověď z Ústavu pro studium totalitních režimů
  ://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/3.pdf

  Pokud je výše uvedené pravda, tak je to docela mazec.
  Čas to prověří 😉

 51. blade říká:

  Skvělý projev Donalda Trumpa na prahu občanské války v USA.
  https://youtu.be/bWQTv4v3aDI

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  “Je to ANTIFA a radikální levice. Nedávejme to za vinu nikomu jinému!“ uvedl včera prezident USA na Twitteru prezident Trump dále poznamenal, že nepokoje byly vyvolávány organizovanými skupinami, jako jsou Antifa a Black Lives Matter. O nich je také známo, že mají finanční vazby na miliardářského aktivistu George Sorose.

  Nepokoje organizované Demokratickou stranou USA se rozšířily již do 25 amerických měst, Nejvíc řádí ANTIFA, placená miliardářem Georgem Sorosem. Ten mimo jiné podporoval kandidaturu slovenské prezidentky Čaputové, revoluci na Ukrajině…

  Nejznámějším sympatizantem extremistické organizace ANTIFA je předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. S vlajkou tohoto hnutí je zachycen na několika fotografiích. Antifa má kořeny v době vzniku Hitlerových SA (Sturmabteilung) v předválečném Německu.

  Levicový dobytek – ://i2.wp.com/www.ARFA.cz/wp-content/uploads/2020/05/Antifa-levicov%C3%BD-teroristick%C3%BD-dobytek.jpg?w=654&ssl=1

  Píše – ARFA

 52. Jan P říká:

  Přijde mi, že vidím obrovskou míru frustrace na všech stranách. Příliš mnoho lidí má v Americe (ale obávám se, že nejen tam) dnes strach a vztek, byť často ze zcela odlišných důvodů.Ono vůbec neškodí zmínit, že brutalita americké policie je dlouhodobý problém a za poslední roky bylo zavražděno policií velké množství lidí úplně zbytečně.
  Videa co kolují po internetu vyžadují silný žaludek. Ale je jednodušší psát, že levice rabuje obchody.

  Je třeba také vědět.
  The New York Times:V US za posledních 10 týdnů požádalo o podporu víc než 40 milionů lidí. Tj. jeden ze čtyř pracujících Američanů. Mezitím si US miliardáři polepšili skoro o půl bilionu dolarů. Dluhopisy soukromých korporací skupuje FED, ve hře je cca 4,5 bilionu dolarů ….

  Tenhle v tom má jasno.

  @Donald Trump
  „Je to ANTIFA a Radical Left. Nepokládejte vinu na ostatní!“

  Chudáci rasisté.

  V posledních letech mezinárodní společenství vydalo poplach na zhoršující se politickou situaci a situaci v oblasti lidských práv ve Spojených státech v režimu Donalda Trumpa.
  Stanovisko|Jak západní média pokryla Minneapolis,kdyby se to stalo v jiné zemi…|The Washington Post

  Národní identita je přežitek. Potřebujeme myslet na úrovni měst a obcí (lokálně) a civilizace (globálně). Potřebujeme ve volených pozicích víc lidí, kterým záleží v první řadě na lidech.Nacionalismus je zlo.Budoucnost je progresivní !
  Ekonomika tu musí být pro lidi, ne lidé pro ekonomiku.
  Prohlášení 11 bodů aneb Bez solidarity není imunity.

  Být jako Disident Západu- Noam Chomsky!
  „Nedovolíme zločinnému založení a podvodnému nacionalistickému mezinárodnímu strhnout naše společenství, naše země a zničit naši budoucnost. Připoj se k nám! “

  Před pár dny odstartovala svoji činnost organizace Progressive International, která spojuje progresivní síly celého světa.Mezi její spoluzakladatele patří mimo jiné ikona americké levice Bernie Sanders a zakladatel DiEM 25 Yanis Varoufakis a dále například Noam Chomsky a Naomi Klein. Z českých řad najdete v radě PI dokumentaristku Apolenu Rychlíkovou. Příprav se účastnil zástupce platformy DiEM 25 ve straně Levice Antonín Hořčica.“

 53. blade říká:

  A je to tady – za demonstrace v USA může Rusko a Putin potvrdila to CNN a prý to už potvrzuje i ta soros Prima CNN – ha ha ha.

  Donald to označil za fake news.
  https://t.me/casusbellilive/8628 donald na twitteru?

 54. blade říká:

  https://www.facebook.com/andor.sandor.3/posts/10156854925357105

  ://twitter.com/TomVyoral/status/1269223926749638657?s=20

  Případ vrhá špatné světlo na média jako celek, byť již s notně pošramocenou pověstí. Nejaktivnější novináři v prokazatelně vymyšlené kauze jsou tito: Kundra (Respekt), Kroupa (Seznam Zprávy), Fridrichová a Wolner (Česká televize).

 55. blade říká:

  To se povedlo 🙂

  „Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na
  Západ“rozumoval Fiala servilně v Moravcovo (námi povinně placeném) nedělním poledním školení v ČT. Asi tento sběratel akademických titulů ještě nikdy neslyšel(?) že:

  Marxismus vznikl na „Západě“ a z Německa ho Lenin přivezl před více než 100 lety do Ruska.

  Komunismus, kdy nejvlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali v Německu Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací.

  První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo roku 1871 povstání pařížských komunardů.

  Fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy.

  Nacismus nevznikl na východě ale v Německu tedy na „Západě“.

  Potupnou Mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Hitlerem ruský Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Édouard Daladier a italský fašista Benito Mussolini.

  První atomovou bombu nevyrobili na východě v SSSR ale na „Západě“ v USA.

  První plynové útoky na frontě (chlor, fosgen aj.) neprovedli Rusové, ale Němci.

  První tzv. nervové plyny (Sarin, Soman, Tabun) nevyrobili Rusové, ale Němci r. 1939-42 tedy na „Západě“.

  Neomarxismus se po Evropě nešíří z „východní“ Moskvy, ale z německého Frankfurtu aj. „Západu“.

  Teorie o tzv. GENDER socializaci k nám pronikají cca od 70-tých let ze „Západu“ se vzestupem feminismu, nikoliv z Ruska nebo z Číny.

  Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unií z Bruselu.

  Imigrační vlna afričanů a muslimů nám nehrozí z Moskvy, ale ze „Západní“ Evropy.

  Pokutami a tresty za oprávněné nepřijímání imigrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale EU z Bruselu.

  To je tedy to ZÁPADNÍ DOBRO jen za posledních cca 100 let.

 56. blade říká:

  Cimrman to věděl >>> Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude. I na Tchaj-wan.

  😉

 57. blade říká:

  Odpovídá Generál Šedivý:

  otázka:
  Jak vnímáte relevantní požadavky demonstrantů ve Spojených státech po smrti George Floyda při policejním zákroku? Nakolik dokážou poslední události poškodit obraz Ameriky?

  odpověď:
  Ukazuje to na několik trendů, které ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě jsou. Jeden trend je v tom, že se začínají velmi nevyváženě hodnotit jednotlivé fragmenty společnosti. A samozřejmě že se jednalo o nepřiměřený zákrok policisty, který de facto Floyda zavraždil, administrativa USA ho obvinila z vraždy druhého stupně a hodnotí to jako kriminální čin, NEHODNOTÍ ČIN JAKO RASISMUS. To za prvé.

  Za druhé, vlna nepokojů a násilností ukazuje, že menšinová komunita Afroameričanů se radikalizuje. Najednou se tady začíná měnit názor na to, co je správné a co není, kdo má jaké právo a kdo jaké právo nemá. Myslím, že tohle bude problém, který bude muset vedení Spojených států amerických a celá společnost vyřešit.

  Protože bourat pomníky a označovat za rasisty lidi jen proto, že někde něco řekli, což se dnes děje nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě a ve velké Británii, ukazuje, že tady je něco skutečně velmi nebezpečného a může to do budoucna vyústit ve vnitrospolečenské konflikty.

  Dovolím si říct, že kdyby tomu bylo naopak a afroamerický policista klečel na krku bělocha a zabil ho, tak by si toho nikdo ani nevšiml. To je největší problém, že se některé věci, které by se měly posuzovat s chladnou hlavou, posuzují až do té míry, že dochází k takovým konfliktům a násilnostem, které jsou neadekvátní tomu, co se stalo.

  otázka:
  A jak se díváte na dohady, že protesty jsou uměle vyvolané?

  odpověď:
  Určitý vliv tam pravděpodobně bude. O tom, že tam existují a fungují radikální organizace a skupiny lidí, které to rozdmýchávají a jsou jádrem násilností, se normálně mluví a pravda to je. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak globálně řízeno a připravováno. Spíše jde o pocit uvnitř společnosti, jedné části, v tomto případě afroamerické menšiny, že jsou utiskováni a berou spravedlnost do svých rukou, což přináší další násilnosti a další problémy.

 58. blade říká:

  Zejména pro ty, co zde měli horlivou obavu o demokracii v Maďarsku:

  Obavy se nenaplnily
  Zákon kritizovala maďarská opozice i Evropská unie. Opozice obvinila Orbána, že se snaží pod záminkou boje proti pandemii omezit demokracii a upevnit svou moc.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-madarsku-skoncil-nouzovy-stav-40327785

  😉

 59. blade říká:

  Převzato

  otázka:
  Prezident Trump bývá často protestujícími obviňován, že za současnou situaci může, že z ní chce profitovat, že dostatečně neodsuzuje rasisty atd. Policie je kritizována, neměla by prý nosit zbraně, rabování obchodů, ničení majetku apod. Nejde o pokus udělat revoluci?

  odpvěď:
  Američtí liberálové kýč socialistické revoluce beznadějně milují, protože ji nikdy nezažili! Kult jánošíkovských psanců milovaných prostým lidem je oslavován v hollywoodských filmech jako příklad obdivuhodné osobní vzpoury, ale revoluce to také není. Šerifové to nikdy neměli na Divokém západě jednoduché. Ovšem šerifové beze zbraní, to tu ještě nebylo.

  otázka:
  Do jaké míry lze říci, že celý ten problém kolem demonstrací je pouze součástí předvolebního boje?

  odpověď:
  Pro levici je falešný revoluční boj vítanou záminkou pro předvolební kritiku vlády a mediální ofenzívu, to je jasné, ale její případné excesy mohou paradoxně posloužit i druhé straně. Tato vlna nepokojů je každopádně součástí dlouhodobé krize multikulturality a doprovázející praxe nekontrolované migrace narušující naší historickou identitu. To je samo o sobě mnohem nebezpečnější než nějaké demonstrační prostocviky.

  otázka:
  Přežije to Donald Trump? Má podle vás šanci v listopadu obhájit svůj mandát a zůstat prezidentem USA? A poznali bychom vůbec rozdíl, kdyby se šéfem Bilého domu stal Biden?

  odpověď:
  Otázka za milion dolarů. Pokud se nějakým způsobem podaří uvěřitelně resuscitovat ekonomiku, šanci má, navíc prezident zákona a pořádku zatím vždycky zafungoval. Ale situace na frontě se mění každým okamžikem, stejně jako demografické složení Ameriky. Ale jestli to Trump nedá, pak si nezaslouží sednout k jednacímu stolu s vládci stabilních velmocí, doživotními prezidenty z Pekingu a Moskvy. Čeká se jen na něj. Na Bidena a jeho socialistickou internacionálu nečeká nikdo. Chaos a nesrozumitelné jednání levicových rádobyrevolucionářů nefunguje. To znamená, že pokud Donald na podzim nevyhraje a nezíská potřebný konzervativní mandát, Ameriku čekají smutné vyhlídky na postupný sestup z první ligy. Díky vnitřnímu rozvratu a nejednotě se pak může stát, že tu pomyslnou třetí světovou válku si nakonec sama prohraje.

  O. Hejma >>> jako vždy >>> v obraze.

 60. Jan P říká:

  Ultrapravicoví trollové aby nezačali řádit. Americký prezident už se připravuje na možnost, že na podzim prohraje, což ostatně naznačují průzkumy.
  blade říká:
  Pondělí, 22. 6. 2020 v 13:35…

  Hmmm
  „O. Hejma >>> jako vždy >>> v obraze.“

  Některý lidi prostě nezvládaj záplavu informací v digitálním světě, tak si musej vytvářet bezpečný záchytný body, kterých se křečovitě drží, (5G, 11. září, chemtrails, Fauci-zrádce vs zachránce lidstva Trump…), jinak se informačním toku utopí.
  Demokratická strana je korporátní hnus. Nejdřív se zbavit Trumpa a pak těhle fosilii jako je Biden, Pelosi a další…
  X zajímavých věcí. Noam Chomsky(Disident Západu) cituje studii, podle níž by polovina US nevoličů volila nějakou sociálně demokratickou stranu nebo hnutí, který podporuje odbory. Zase a zase apeluje na lidi, aby se spojili a něco s tím dělali. On je sice anarchista, ale bere svět takovej jakej je: volby jsou obecně nedůležitý, jen teď je třeba se zbavit toho nejtoxičtějšího, co US politika zplodila. Zbytek je systematická mravenčí aktivistická práce.
  Rozhovor s Chomským – technologie, demokracie a aktivismus
  https://www.youtube.com/…Je0

 61. blade říká:

  (∩ ͡° ͜ʖ ͡°)⊃━ YHBT. YHL. HAND :-)¨¨

  ✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐

  Nespokojenost s Trumpem klame. Pro volby 2020 je zatím favoritem.

  https://pbs.twimg.com/media/CwzSD57UcAAapZe?format=jpg&name=small

 62. Svatopluk Beran říká:

  Donald na podzim nevyhraje a nezíská potřebný konzervativní mandát, Ameriku čekají smutné vyhlídky na postupný sestup z první ligy. Díky vnitřnímu rozvratu a nejednotě se pak může stát, že tu pomyslnou třetí světovou válku si nakonec sama prohraje.

  Spojené Státy svůj hospodářský potenciál vydělaný na 1 i 2 SV promarnily již dávno v prospěch několika svých občanů. Americký hospodářský zázrak není ekonomikou pro celý svět, na to je příliš sobecký a bez morálky. Dnešní snaha Ruska a Číny chovat se hospodářsky stejně agresivně jako USA jen dokazuje nesmyslnost této varianty neoliberálního kapitalismu a jeho typu ekonomiky pro celý svět.

 63. blade říká:

  Vrtěti psem = strašení Ruskem, ale i strašení Čínou či USA:
  https://youtu.be/7CqzGNF8SlM

 64. blade říká:

  Dva nedostudovaní fráterníci mávají s parlamentními stranami (Darmoblok) jako s hadrem a ti se u toho ještě fotí B-)
  https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/1463759837164823

  „Veřejnoprávní“ ČT jim k tomu tleská a zbytek národa to ještě platí !

  Darmoblok = záruka vlády Andreje Babiše 😀

 65. blade říká:

  Jasné, přesné a správné:
  https://www.facebook.com/prezidentcr/posts/3097290920353312

 66. blade říká:

  Vídeň červen 2020 – prý místní Turci vs. místní Kurdové
  https://youtu.be/EpFhNKvkwu8

  ://youtu.be/nOLXQ6Z-Rso

 67. blade říká:

  Daň za hojnost aneb šmakulády dnešních dnů:
  https://youtu.be/4YiSdeyKWww

 68. blade říká:

  Konečně toho zeleného alzaskřeta klepli přes prsty 🙂

  Alza dostala v Maďarsku pokutu 862 milonů forintů (67,3 milionů korun). Původní pokuta činila 862 milionu forintů, ale GVH dodatečně přidal dalších 30 milionů forintů za neposkytnutí dostatečné součinnosti při vyšetřování.

  Maďarsko se nebojí a dá vysokou pokutu. Lživé reklamy jsou běžnou věcí u všech velkých prodejců.
  V případě pokut jsou tak malé, že to nikoho nezajímá >>> u nás ty pokuty prodejci zaplatí a jede se bez viditelných změn vesele dál

  Jen pro zajímavost >>> Alza.cz je vlastněna skupinou investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L. S. Investments Limited, která má sídlo na Kypru. Její akcionáři nejsou známi 🙁

 69. blade říká:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/prezil-jako-zazrakem-strelec-z-metru-miril-policistovi-na-hlavu-minul-40330303

 70. blade říká:

  Český výtah.
  Pardubická firma stavěla výtah v nejvyšší budově na světě. O tom neslyšíte! Naši novináři nás raději informují o drbech kolem celebrit. Obdiv a velká poklona patří šéfovi firmy Pega z Pardubic.
  Je vidět, že stále ještě máme šikovné české hlavičky, které mají šikovné ručičky!

  https://www.stream.cz/slavni-neznami/10002232-pavel-policar-stavba-vytahu-v-nejvyssi-budove-světa

 71. blade říká:

  Dnes jsem na etiketě piva Svijanský máz ležák přečetl ve složení i položku cukr. Tak jsem zagooglil proč ho tam sakra přidávají.

  O cukru a isoextraktu v pivě. Jak EU zlikvidovala tuzemské cukrovary. O podnikatelská lobby.
  https://www.pivovarsvijany.cz/clanky/cukr-a-isoextrakt-ve-svijanskem-pivu

  Např. Holba i Rebel cukr uvádějí také.

 72. blade říká:

  Pan černoch Floyd byl normálně sjetý a měl paranoiu. Pořád se bál, že ho zastřelí i když policajti s ním jednali úplně v klidu. 130 kg vážící pan černoch Floyd řídí auto a pak má chudáček klaustrofobii sednout do jiného, vzpírá se a neposlouchá. Vykřikuje Pleeease. Ale zdali to slůvko vykřikoval při páchání předchozích x zločinů?! Trestní rejstřík jak román, ale pořád je svatý a má chudák jen strach o holý život a policie to ignoruje. Ať tam tedy tu policii zruší, když je propouští a vyřizuje si to tam každý sám. Zkrátka měl poslouchal co má dělat a nikdy by se mu nic nestalo.

  https://youtu.be/YPSwqp5fdIw

 73. blade říká:

  Svět se v zádel obrací:
  https://www.auto.cz/audi-po-kritice-stahlo-reklamni-obrazek-duvodem-je-holcicka-s-bananem-135464

 74. Dvořák říká:

  Nyní bude každý rodič,jenž dopřeje potomkovi banán,obviněn z pedofilie. Zoo samozřejmě přestanou krmit opice banány,hrozí rasismus a zoofilie.

 75. Svatopluk Beran říká:

  Z doufejme už posledních záběrů jasně vyplývá americká policejní arogance, svévole a neschopnost profesionálního zadržení případného delikventa z MOŽNÉ PLATBY FALEŠNOU DVACETIDOLAROVKOU NA UDÁNÍ. Policajt mu míří OD ZAČÁTKU BEZDŮVODNĚ NA HLAVU, proč mu na ní ale míří Floyd nevěděl. Znali se z baru. Podle toho jak se polda a Floyd na záběrech chovali bylo jasné že policajtovi jde jen o to jak Floyda zabít a že s ním má Floyd už tuto zkušenost. I z česka máme dostatek zkušeností kdy policajt užije mimo službu, k posílení osobní nadřazenosti, svou služební zbraň. Jestli se časem z okolností soudního vyšetřování dozvíme, jestli to byla plánovaná vražda, protože na něj Floyd něco věděl, nebo jen typická policejní americká arogance z principu systémového vnímání amerických osobních svobod, teprve uvidíme.

 76. Svatopluk Beran říká:

  Prohlédl jsem si odkaz na reklamu Audi a nepochopil jsem proč vůbec byl záběr dítěte opřeného o předek auta do série zařazen. Podle mne absolutně do konceptu reklamních, na sebe navazujících obrázků Audi, nezapadal. Pokud by tam byly i několikeré záběry na šťastnou rodinu z koupě rodinného auta, pak se nedivím. Ale takhle je ta reklama úplně hloupá.

 77. blade říká:

  Vůbec bych se nedivil, že ty poldy zprostí viny. Floyd místo uposlechnutí pokynů policisty šmátrá různě rukama, dokonce to vypadá, že chvílemi hledá zbraň. Namířená zbraň je donucovací prostředek. Ve svém autě sedět mohl, ale v jiném má klaustrofobii 🙂

  Ani jeden polda ho neměl v úmyslu zabít. Je zcela evidentní, že byl tzv. sjetý se známkami paranoie, nespolupracoval. Pokud policie po mne v USA něco chce, tak spolupracuji, nedohaduji se, dbám pokynů. Pokud to požadují normálně sednu do jejich auta, které mne odveze k dalším úkonům.

  Toť můj názor lišící od názoru pana Berana. Nicméně poslední slovo bude mít soud v USA.

  Vyčkáme, dejme tomu, na nezpolitizovaný rozsudek 😉

 78. blade říká:

  Audi reklama.
  Být oblečená do kalhot a s hambáčem v ruce, tak to snad mohlo být i pro dementy v poho 😉

 79. Dvořák říká:

  No pane Berane,klobouk dolů před vaší fantazií. Napadlo vás,že třeba ten zákrok byl takto vedený právě proto,že věděli s kým mají tu čest? Jinak souhlasím,že ten zákrok byl neprofesionální. Floyd měl být zneškodněn už v jeho autě.

 80. blade říká:

  Reklamní obrázek Audi = i ten nejslabší účastník silničního provozu se může opřít o technologii RS
  https://img2.auto.cz/img/29/full/6477352_.jpg

  Jen pár dementů to bohužel nepochopilo ¯\(©¿©)/¯

 81. Svatopluk Beran říká:

  POLICEJNÍ ZÁKROK S NAMÍŘENÝM REVOLVEREM NA HLAVU PLATÍCÍHO, ZA UDÁNÍ NEODBORNÍKA, ŽE PROBĚHLA MOŽNÁ PLATBA FALEŠNÝMI 20 DOLARY? A DOKONCE ŽE MĚL BÝT – ZNEŠKODNĚN – , PŘEDPOKLÁDÁM PODLE VAŠICH DOSAVADNÍCH REAKCÍ OBOU DVOU, ŽE S JEHO OSUM MINUT TRVAJÍCÍ VRAŽDOU NEMÁTE PROBLÉM, TEDY ZABIT UŽ PŘÍMO V AUTĚ, JE PRO MNE NEPŘIJATELNÉ. TO JE OBYČEJNÝ POLICEJNÍ STÁT KTERÉMU FANDÍTE.

 82. Svatopluk Beran říká:

  Jen dementi mohou být přesvědčeni že technologií RS může být zabezpečeno ovládání vozidla tří či čtyřletým dítětem a ještě z banánem v ruce. 🙂

 83. blade říká:

  Berane, záměrně zaměňujete ublížení s následkem smrti za vraždu. Tudíž je vaše předpokládání v mém případě mylné.

  Je humorné jak rád hloupě předpokládáte i fandíte za jiné (nick blade, atd.) a navíc ještě s velkými písmenky 🙂

 84. blade říká:

  Berane, v případě Audi jsou samozřejmě myšleny prvky pasivní i aktivní ochrany tohoto Audi RS chránící i nejslabšího účastníka silničního provozu (dětskou chodkyni), který je zrovna zaneprázdněna pojídáním banánu z vlastní ruky. Ta holčička na obrázku se i opírá v místě písmen RS.

  Pokud jste vážně myslel ovládání vozidla tím dítětem, tak jste opravdu, s prominutím, dement. Nezlobte se, ale jinak Vás v tomto případě nazvat nemohu. Tečka.

 85. Dvořák říká:

  Zneškodnit znamená zabít? Stačilo přece uposlechnou výzvu policie a pak si na jejich postup stěžovat. Takový obrácený svatoušek to jistě mohl udělat. Jak je možné vidět,nic nezatajovali a vše natáčeli. Ale podle vás asi proto,aby měli proti sobě usvědčující materiál.

  Jsou reklamy dobré,blbé a třeba vyloženě debilní. Záleží na každém z nás. Ale to přece není důvod ji stahovat,zakazovat a omlouvat se za něco,co ničemu neodporuje. Stačí se nedívat. Mimochodem,Berane,vás vzrušuje holčička s banánem?

 86. Svatopluk Beran říká:

  Floyd měl být zneškodněn policií už v jeho autě a to tím, že se nechá zatknout a pak si popřípadě bude stěžovat na policii.
  Tak to se teda omlouvám, takhle jsem skutečně vaši reakci pane Dvořák nepochopil.

  Floyd by cíleně po celou dobu osumi minut zbavován života s rukami spoutanými za zády, za to že možná platil falešnou dvacetidolarovkou. Přitom nepředstavoval pro policisty podle kamer žádné nebezpečí při evidentně nepřiměřeným zásahu při jejich míření revolverem na hlavu a ani během zásahu. (že má v USA zbraň každý blbec a policie je z toho posraná a střílí i malé děti či osoby duševně choré, je věcí amerického národa a jeho druhého ústavního dodatku svobody). Útok na policistu znamená aktivně vystupovat proti policistovi se zbraní v ruce, nebo používat ruce či nohy proti policistovi aktivně zvedáním do a nad úroveň ramen.

  Je humorné jak rád hloupě předpokládáte i fandíte za jiné.

  Je zcela evidentní, že byl tzv. sjetý.

  dokonce to vypadá, že chvílemi hledá zbraň.

  Je supr blade s malým b, že vy nic nepředpokádáte a nefandíte nikomu 🙂 To je radost s vámi diskutovat, když to co na druhém posuzujete záporně, sám v pohodě užíváte. 🙂

  Já tam tu holčičku právě mít nemusím. Podle mne jsou reklamy blbost a matení mysli jednodušším občanům. Mám vlastní hlavu a informace na to, jaké technické vymoženosti a co k životu potřebuji. Ale vám se evidentně s bladem s malým b, líbí, když už jste se mne zeptal 🙂

 87. Svatopluk Beran říká:

  Jak je možné vidět,nic nezatajovali a vše natáčeli.

  Poslední záběr z policejních kamer byl veřejnosti policí a soudem zatajován. Musel ho někdo potají vynést na veřejnost. A je to tak z hlediska policie i u nás. Takže nějaké ztěžování si na policii nemá smysl, viz. poslední vyhrožování velitele zásahové jednotky při použití služební střelné zbraně na křižovatce v Plzni, proti řadovému občanu za to, že přepínal světla. Ještě že jsme zatím v Evropě, jinak mohl být tento občan v Plzni klidně zakleknut nasraným policistou – velitelem zásahové jednotky a zavražděn za to, že mu přebral holku v baru, nebo že na něj věděl, že neplatil daně.

 88. blade říká:

  Co tady plácáš Berane 🙂 ?
  Šéf plzeňské zásahovky, je zpět ve službě. Tak rozhodl soud Berane.
  Slavotínek byl potrestán pouze kázeňsky, kázeňské řízení bylo neveřejné.
  Po státu chce teď Slavotínek odškodnění za popotahování po soudech.
  S nějakým coby kdyby

 89. blade říká:

  Co tady plácáte Berane 🙂 ?
  Šéf plzeňské zásahovky, je zpět ve službě. Tak rozhodl soud Berane.
  Slavotínek byl potrestán pouze kázeňsky, kázeňské řízení bylo neveřejné >>> zřejmě nějaká důtka + nějaká procenta z platu na nějaký měsíc.
  Po státu chce teď Slavotínek odškodnění za popotahování po soudech.
  S nějakým co by kdyby, mohl, zavražděn >>> se můžete jít tak leda vyfotit.

  Nazdar.

 90. blade říká:

  Ten nedokončený odeslal pc šotek.

 91. Dvořák říká:

  Záznam neveřejný,nikoliv tajný.

 92. blade říká:

  Bez komentáře:
  Lampedusa 07.08.2020
  https://www.facebook.com/hricalubos1/videos/2363721497268283/

 93. Jan P říká:

  Tady ty vložené odkazy od konzervativních polofašistů,naprosto podřadné hovadiny, které obyčejný člověk vůbec neřeší.
  A co takhle „Třídní boj místo kulturních válek!“ Dobré heslo, že?

 94. blade říká:

  Nazvat farmářku na Lampenduse fašistkou může pouze radikální anarchistický žvanil. Dobře ví, že sám by tyto čuňata doma či na svém pozemku taky nechtěl. Ale je klidně možné, že má WC ze síně či z cizího pozemku. Tělesná potřeba není podřadná hovadina. Řeší ji denně jak ti obyčejní tak i ti neobyčejní lidé bez rozdílu rasy i politického přesvědčení.

 95. blade říká:

  Pak, že je málo zubařů 🙂
  https://www.facebook.com/kajnar.milan.7/videos/10207394655101223/UzpfSTE3NTIyOTMwNTk6MTAyMDY4NDc5Njc2MzUwNDY/

 96. Jan P říká:

  Už je toho na chudáka v těch vedrech moc.Nedivím se.A to nebyl na jihu Evropy…
  Zaslouží si přinejlepším komerční přestávku.

  blade říká:
  Pondělí, 10. 8. 2020 v 13:31
  „Nazvat farmářku na Lampenduse fašistkou může pouze radikální anarchistický žvanil.“

 97. blade říká:

  Jak známo pravý teplotní jih je tropický podnebný pás kolem rovníku. Ale vy žvanile zde můžete jezdit tak leda prstíčkem po mapě. Nicméně v rámci komerční přestávky si odskočte za svým Uljanovem do Moskvy. Tam můžete v klidu v mauzoleu meditovat a spolu s ním spřádat anarchistické plány a zkazky.

 98. Jan P říká:

  Blade,vy si lidově řečeno nevidíte do huby:-)
  Měl jste si tu „komerční přestávku“ dát raději delší.Prospěla by vám.

  Běžte už s těmi kulturními válkami do hajzlu !
  Autoritáři ve střední Evropě,kterým vy fandíte zneužívají kulturní války jako „kouřovou clonu“, pod níž prosazují asociální politiku vůči pracujícím. Od liberální elity EU ale slyšíme hlavně o tom prvním – levná práce jí totiž vyhovuje…

  Jason Hickel:
  „Ti, kteří říkají, že imigrace vyvíjí tlak na snižování mezd: Ne, kapitál vyvíjí tlak na snižování mezd a za tímto účelem vykořisťuje přistěhovalce. Pokud chcete spravedlivé mzdy, musíte bojovat spíše s kapitálem než s přistěhovalci.“

  Hahaha.
  Kdo tady propagoval v diskuzi dnešní Komunistickou stranu Čech a Moravy jste byl vy sám !
  Jasně,rozumím. Se svou xenofobií a nacionalismem je KSČM dědičkou právě této stalinistické fáze komunismu má tímto blízko ke konzervativním polofašistům. Nikoli komunistického či revolučně socialistického hnutí jako celku. To by jste dnešní KSČM jistě nepropagoval.
  Jinak.Nakoukáni do konzervativniho smýšleni. Liberalní demokracie je prej debilita pro debily. Pravej konzervativec jako vy, voli nedebilní totalitu a středověk.

  Ani Lenin,ani Stalin.
  Před 70ti lety zemřel George Orwell. Jeho kniha Hold Katalánsku mě formovala. Poslala mě na anarchistické scestí milujíc mix svobody a solidarity a nenávidějíc autoritářskou a paternalistickou levici. Díky ní jsem pochopil, že neexistuje jedna levice.
  Mohl jste mě klidně nazvat: „zasraný komouš“ Proč jste to neudělal ?
  Tento Výraz není v dnešní době používán výhradně pro členy KSČM, ale pro každého, kterému nejde v první řadě o svůj zisk, ale i o lidi kolem něj.

  Každý autentický levičák zajásá až vypadnou ČSSD a KSČM. Už aby zmizeli na propadlišti dějin!
  „Volby do sněmovny jsou už příští rok a KSČM a ČSSD reálně hrozí propad pod 5% hranici volitelnosti. Důvod k obavám má i Andrej Babiš. Případná sněmovní absence těchto dvou stran by ho i při dobrém volebním výsledku mohla stát premiérské křeslo.“
  11. 8. 2020|Jiří Pehe: Českou parlamentní levici čeká test přežití|ČRoPlus

 99. Dvořák říká:

  Chicago se změnilo ve válečnou zónu. Rabování a stovka zadržených . BLM a připosraná policie. Kdy konečně dodrží Trump slovo a bude se střílet? Nikdy,je to nabubřelej trotl,no emerickej prezident.
  Česká policie je na tom podobně,technopárty monitorovat,letní kino zakázat a nejlépe fízlovat na internetu.

 100. blade říká:

  Návrat k původním levicovým hodnotám je v současnosti nemožný zejména kvůli diskreditaci vládnoucích levicových stran. Nová politické hnutí se proto budou řídit heslem ani levice, ani pravice, ale zdola proti těm nahoře.

  Levicová scéna se rozdělila na dva proudy:
  1) moderní pokrokovou levici (Macron), která přijímá hodnoty liberálního systému.
  2) extrémní levici (Mélenchon), jež se vyhrazuje proti liberálnímu pojetí společnosti řízené touhou po zisku.

  Žvanil JanP. patří k tomu druhému. Blade k žádnému. Tak si bojujte od zdola s těmi nahoře, ale tady v diskusi v JL těch nahoře moc nepohledáte. Tudíž se zde žvanilova snaha míjí účinkem a to je možná i dobře.

  Jelikož v tom na krku máte neustále zmatek, tak si již konečně pořiďte tu šaltrpáku. Sbohem!

 101. Jan P říká:

  Blade,tvrdíte nesmysly a bláboly.Běžte si konečně už odpočinout a dovzdělávejte se.Orientovat se v tom neumíte především vy.Když si tou Wikipedii pomáháte,což není na škodu,tak ji prosím čtěte alespoň pořádně !
  Liberál Macron žádnou ,,moderní pokrokovou levici“ nepředstavuje!
  Socialista Mélenchon a jeho hnutí Nepoddajná Francie představuje radikální neautoritářskou levici.

  Záslužný text, vyvracející zažrané mýty.
  „Stejně jako v USA také u nás vzniklo slovo neomarxista coby pojmenování nepřítele v malém okruhu krajní pravice s neonacistickými sklony a postupně se usídlilo ve veřejném prostoru. V Česku tento termín zavedli neonacisté, kteří v letech 2009–2019 provozovali web White Media. Byla to „skupina radikálních autorů bojujících proti rakovině národa, neomarxismu, včetně řady vzniklých metastáz“. Mezi „neomarxisty“ řadili všechny, kdo podporovali multikulturalismus, antirasismus, pozitivní diskriminaci menšin, genderovou rovnost a další témata levicového liberalismu.“
  11.08.2020|Esej Michaela Hausera: Plíživá konzervativní revoluce a neomarxismus!Novinky.cz

 102. Jan P říká:

  …na zemi nezáleží, Hong Kong, USA, Německo, Franice, Česko,všude policie v první řadě chrání mocné a bohaté. A když je „potřeba“, je brutální a násilná. Pomáhat a chránit = vládnoucí elity a oligarchy- tak je to správné, tak to má být.

  „Chicago se změnilo ve válečnou zónu. Rabování a stovka zadržených . BLM a připosraná policie. Kdy konečně dodrží Trump slovo a bude se střílet? Nikdy,je to nabubřelej trotl,no emerickej prezident.
  Česká policie je na tom podobně,technopárty monitorovat,letní kino zakázat a nejlépe fízlovat na internetu.“

  Jenže v dnešním zpravodajském článku,který publikoval Washington Post se píše něco jiného.Že by redakci Washington Post ovládali neomarxisté ?
  „Víkendové události ukazují, že dlouhé a horké léto amerických pouličních protestů a násilí neskončilo a Trump – který postavil svou kampaň na znovuzvolení na obrazech měst v plamenech a obavách zločinců – se snaží vydělávat.“
  11.08.2020|Nepokoje v Chicagu a Portlandu ukazují, že americké protestní léto není zdaleka u konce|The Washington Post

 103. blade říká:

  JaneP. je směšné pokud jako extrémní levičák, anarchista a především žvanil neznáte Notre ennemi, le capital. Ucpěte si vědomostní mezery wikipedisto, a2larme, šafroide, pehenzisto.

  Píšete – „Mohl jste mě klidně nazvat: „zasraný komouš“ Proč jste to neudělal?“

  O.K. plním přání >>> Zasraný komouši, buduj vlast posílíš mír! 😉

  Dle Godwinova zákon jste diskusi prohrál.

  Zazvonil zvonec a diskuse je konec.

 104. Jan P říká:

  Umění diskuse je nám evidentně cizí, zato umění hádky ovládáme na výbornou.
  Asi je to tím, že jsme jen blbej komunista (proč bych vám to vymlouval).
  No vidíte,že to jde.Teď by měl mít z vás architekt (opožděný bojovník proti komunismu) radost.Jaký jste autentický pravičák: Zasraný komouši,…

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I