Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

PRÁVĚ DNES

Zdeněk Gryc | Pátek, 6. 12. 2019 v 20:59

VELITEL HASIČŮ KAPITÁN KEJVAL a

URBANISTICKÁ KONCEPCE SÍDLIŠTĚ BŘEZINOVY SADY.

Vyňato z tehdejšího popisu – návrh sídliště:

„Velkým problémem bylo, jak vidno na fotografiích původního prostoru, opředení dráty vysokého napětí. Ty bylo nesnadno přeložit, protože nebylo kam. Navíc pod těmito dráty nebylo možno v souladu s předpisy použít těžkou mechanizaci. Nakonec se rozhodlo, že sběrná komunikace navržená v dopravním řešení sídliště, bude provedena v předstihu a kabely budou vedeny s patřičnými odstupy po jejím východním okraji. Před započetím prací na sídlišti bylo nutno provést sondy a vypracovat geologické posudky. Na jejich základě byly provedeny projekty. Tato geologie také ovlivnila urbanistickou koncepci. Nízká zástavba panelových domů 4+1 byla doplněna dominantami 13 podlažních domů. Jejich umístění bylo podloženo geologickými posudky území, které udávalo místa s dobrou a špatnou únosností. Statici žádali, abych domy rozmístil tak, aby v domech složených zejména z řadových horizontálních sekcí se tyto geologické poměry příliš neměnily. Původní hmotová koncepce byla sice ztracena, ale na brněnských sídlištích, zejména v Králově Poli byly s těmito domy při stavbě velké problémy. Navržené dominanty, které měly vytvořit Skyline sídliště, viz panoramatické zákresy do fotografií stávající krajiny, byly nahrazeny domy 8+1. Aby nedošlo k snížení požadované hustoty THU musel být počet těchto domů zvětšen“
———————————————————–
Sídliště bylo před stavebním povolením projednáno se záchrannými sbory.
Jednalo se zejména o sběrnou čtyřproudovou páteřní komunikace s nízkými obrubníky, aby vozidla záchranné služby a zejména hasičů mohla snadno vjet na trávník. Trávník rovněž kryje požární nástupní prostory. Výkresy těchto i skrytých komunikací jsou nepochybně v hasičské zbrojnici.
Při dodatečných úpravách zejména páteřní komunikace nebyly plně respektovány požadavky záchranných sborů. Jsou publikovány v JL, kde je také článek dopravního inženýra Brzáka.
———————————————————————————-
Původně navržené 13 podlažní domy byly nahrazeny domy 1+8 po jednání s kpt. Kejvalem. Naše sezení byla nejen profesionální, ale i přátelská.
Kpt. Kejval říkal, podívejte, mi na zásah ve 13 podlaží nemáme techniku.
Máme sice o ni zažádáno, ale je to pouze na papíře.
Když se tak podíváme na záběry:
—————————–
„Výbuch plynu zdemoloval panelák v Prešově, pět mrtvých
Dnes 13:06 – Prešov • Aktualizováno 19:21
Ivan Vilček, Právo
FacebookTwitter
V jednom z bytových domů na sídlišti ve slovenském Prešově vybuchl v pátek plyn. Exploze dům zdemolovala, zahynulo v něm nejméně pět lidí. Dalších 40 osob bylo zraněno, je mezi nimi i dítě, uvedl server TVnoviny.sk. Na místě zasahují desítky hasičů, záchranáři i vojáci. Primátorka města vyhlásila mimořádný stav. Počet obětí může být podle premiéra Petera Pellegriniho vyšší. “
—————————
TAK BYCH CHTĚL VZDÁT ČEST KAPITÁNU KEJVALOVI.
Myslím že v Prešově chyběla požární technika.

První publikovaný popis Březinek -Březinky dostanou novou tvář, kde jsou 13 podl domy zmíněny vyšel 21. 3. 1967. v Jiskře,
PS. Výsek původního návrhu sídliště s bodovými 13 podl.
Paneláky je poslán do redakce JL.
PPS. Je to psáno z paměti, obvyklé hledání chyb anonymů v textech psaných s odstupem desítek let, bych prosil výjimečně podepsat.
—————————

1. jihlavák říká:
Pátek, 6. 12. 2019 v 19:09
Velký humanista:
Do americké „koalice ochotných“ se zapojilo i Česko, na rozdíl od Německa či Francie. Invazi hájil především exprezident Václav Havel.
————————————–
Slibuji, že po setkání s Václavem Havlem ho osobně poprosím jestli by se laskavě:
„NEPO-OTOČIL V HROBĚ“

8 komentářů k článku “PRÁVĚ DNES”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  „Plyn vybuchl po poledni, požár dostali hasiči pod kontrolu kolem šesté večer. V domě vyhořela nejvyšší patra. V noci zásah kvůli mrazu přerušili. Hasiči uvedli, že měli při zásahu technické problémy s vysokozvdižnou plošinou a kvůli špatnému počasí nešlo ani nasadit připravené armádní vrtulníky z prešovské základny.“

  ——————————————————————–
  Zahušžování Březinek pod heslem „REVITALIZACE“

  Vyňato z dopisu náměstkovi ze dne 10. 04. 05.

  . „V poště primátora by měly být mé úpěnlivé dopisy s širokou argumentací,

  proč nepovolovat na Březinkách nástavby na panelové domy.

  tomto směru byl na mne před několika lety, jako na autora, činěn pod heslem revitalizace nátlak. “

  ———————————————————————–

  1/ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JIHLAVA

  Vyňato z dopisu 23. 3. 2005:

  „Věřím, že s hlediska firmy Lídl je to místo ideální se všemi danostmi dopravními atd. Zbytečně ale zvětšuje zatížení páteřní komunikace sídliště, zejména v prostoru příjezdu a příchodu do největšího školního areálu v Jihlavě. Profesor VUT, Ing. V. Veselý, ved. katedry dopravy, /kterého jsem požádal o zpracování dopravního řešení/ v tomto prostoru navrhl podchod pro školní děti. S panem Ing. V. Hlaváčem, dle jehož projektu je komunikace navržena, se nám podchod u jihlavských orgánů nepodařilo prosadit. / Také není moc legrační, že rada ONV, zamítla lávku přes Březinovy sady, na níž už udělal dodavatel, Královopolská strojírna v Brně, nabídku na realizaci za dva miliony korun. Realizace fundamentů, na něž měla být ocelová lávka, šířky 4 a délky 120 metrů montována, byla projednána s Vodohospodářskými stavbami. Vyhovovala památkářům a byla navržena tak,
  ——————————————
  aby umožnila i průjezd sanitky.
  —————————————–
  Rada to zdůvodnila tím, že by z ní skákali sebevrazi/.“
  ——————————————
  Stalo se tak po Bratrské pomoci 1968, kdy se vymněnily garnitura na úřadech. Informoval mne o tom Ing. Jiří Vondrák, který asi jako jediný zůstal na odboru výstavby ONV.

  ——————————————————————————
  2/ Zahušžování Březinek pod heslem „REVITALIZACE“

  Pane náměstku,
  pokud takto hovoří normální obyvatel Březinek, či spíše místně zainteresovaný motorista je to pochopitelné. Ovšem od náměstka primátora je to hrubá neznalost.
  Myslím, že bychom polemiku o původním vybavení Březinek parkovišti měli ukončit.
  Vy jako náměstek primátora nemáte právo se bez znalosti souvislostí a historie obytného souboru Březinek takto vyjadřovat. Jak se zdá, tak nemáte znalosti o Technicko- hospodářských ukazatelích, tz. THU, které musely být dodrženy.
  Zřejmě také nevíte, jaké hektarové hustoty obyvatel byly podmínkou proto, aby sídliště ve všech patrech schvalovacího procesu, dostalo kýžené schválení na expertize ministerstva výstavby. Víte vůbec kolikrát byla původní koncepce zahušťována. V poště primátora by měly být mé úpěnlivé dopisy s širokou argumentací, proč nepovolovat na Březinkách nástavby na panelové domy. V tomto směru byl na mne před několika lety, jako na autora, činěn pod heslem revitalizace nátlak.
  Zamyslel jste se někdy nad původně schválenou koncepcí Březinek prezentovanou na modelu viz obr. 5. brezinky.atlasweb.cz
  Na odboru výstavby by měla být založeny dokumenty a stavební povolení jednotlivých staveb, která další vývoj dokumentují.
  Tušíte vůbec pane náměstku, o jaký proces šlo. Byla to obdobná metodika jako na sídlišti Bedřichov. Prosím Vás o laskavé prostudování přiložených dokumentů na webu:
  bedrichov.atlasweb.cz
  Nebo, pokud by to bylo pro Vás příliš namáhavé, alespoň ve výtažku o něco o těchto mantinelech:

  „Současně byla při dnešním jednání schválena v zásadách urbanistické ekonomie alternativa č. 1 v těchto parametrech:
  3 244 bytů, 11 762 obyvatel, plocha území 47, 55 ha, 274, 3 obyv. /ha. Všechny řadové sekce jsou uvažovány teoreticky jako průchozí.
  Stavoprojekt Jihlava svolá ve smyslu zápisu ze dne 30. 3. 1978. na 19. 6. 1978 jednání, na kterém bude předložena a projednána ekonomie sídliště, včetně technické vybavenosti a podmiňujících investic.“
  Kalvárie jednání na všech úrovních včetně ministerstva výstavby se táhla dál. Dokumentuje to dopis náměstka ředitele Stavoprojektu, odeslaný na KNV po roce, dne 30. července 1979, ve kterém je mimo jiné uvedeno:
  „Dne 21. března 1979 se uskutečnilo jednání na odboru výstavby ONV v Jihlavě, za účasti zástupců Stavoinvesty Brno, Stavoinvesty Jihlava, odboru výstavby ONV a našeho závodu.
  Na dnešním jednání byly vyřešeny připomínky Stavoinvesty z 7. února 1979. Další připomínky ke zpracovanému KN PÚP již investor ani ONV Jihlava neuplatnil. „

  To tedy byla úroveň podrobného územního plánu. Který teprve otvíral cestu na začátek vlastního projektování a dalších složitých jednání.
  Dokážete pochopit v následujících souvislostech co to je 274, 3 obyv. /ha?

  Víte pane náměstku,
  že v rámci THU byl činěn nátlak, aby se na danou plochu vešlo co nejvíce bytů. Snahou bylo stáhnout náklad/byt na minimum. Urbanistický koncept a kvalita životního prostředí vyhodnocována nebyla. Existoval náklad na t. zv. Čistý byt a t. zv. Komplexní byt. Víte prosím, na co byla tato částka určena. Víte, že pokryla integrovaný areál škol, kam se podařilo vpašovat bazén. Myslím, že nevíte kolik lidí se živilo „lékárenskou“ kontrolou a vymýšlením nových a nových kritérií pro tyto částky. Jejich užitečnost byla dána tlakem na zahušťování plochy sídliště a vyšší ekonomií. Věřte že se moc snažili ti, kterým by práce u prkna dosti vadila, zejména na Stavoinvestě. Ve své podstatě byla tato kritéria také záminkou pro regulaci kapacit ve výstavbě sídlišť. Povšimněte si prosím t. zv. Sjízdných chodníků na sídlišti U hřbitova.
  Pro lepší pochopení přikládám dílčí podmínky pro dopraváře, Prof. Vladimíra Veselého, jehož katedra navrhovala v obdobných mantinelech dopravu Březinek. Ing. Brzák autor článku o Okružní v JL z 18. 8. 2006. a Ing. Šlechtický jsou jeho žáci. Těmto erudovaným specialistům s velkou praxí by mělo být bedlivě nasloucháno.

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Hasiči přitom již v sobotu odpoledne dali jasně najevo, že za to mohli stavební úpravy.
  „Řeknu to natvrdo, s předělávkou a stavebními úpravami tohoto celého bytového domu hasiči nesouhlasili. Byly tam porušeny některé předpisy. To mohlo způsobit pád schodiště, kvůli čemuž jsme nemohli evakuovat vnitřek.
  Byla to svévole majitelů bytového domu,“ řekl ředitel prešovských hasičů Ján Goliaš.

  Navzdory výhradám nebyly provedeny v domě patřičné úpravy.
  „Spor hasičů s vlastníky budovy trval více než dva roky,“
  dodal Radovan Bránik, který vede organizaci Modrý anjel, jež pomáhá přímo postiženým.

 3. blade říká:

  PRÁVĚ DNES:

  ruský bojový styl

  https://youtu.be/GV64phEoAiw

 4. blade říká:

  PRÁVĚ DNES:

  nejrychlejší odzbrojení

  https://youtu.be/cmQk3DnTcSs

  Musíte být velmi rychlí … pokud nejste, zemřete !

 5. blade říká:

  PRÁVĚ DNES:

  Boris Jonson = BREXIÍÍT … hurá, hurá, hurá … ani proradná ČT s havloidy na tom nic nezmění.

 6. blade říká:

  PRÁVĚ DNES:

  Jaderný Babiš to má černé na bílém.
  USA vrtulníky jsou na cestě.
  Řeporyje = Náckov
  BREXIT bude.
  ČT v šoku.

  Když de daří, tak se daří 🙂

 7. blade říká:

  PRÁVĚ DNES:

  Laik žasne,
  odborník se diví:

  G-bloger – zalezlý králíček stavokrálíkárny:

  „A navzdory všemu příkoří páchanému komunistickými hovady, které měl mladý G-bloger takřka z první ruky, stejně ten ohnul hřbet, nechal si vyčistit kádrový posudek, vystudoval a věrně sloužil až do otočení režimu. A teprve až poté, co zjistil, že už se mu nemůže nic stát a že nikdo nezjistí nic z minulosti, stal se masarykovcem, havlistou, skautem…prostě demokratem jako prase. Takových je po každým převratu jako hub po dešti. Ale běda do nich říznout.“ (text zdejšího přispěvatele)

  Tento G-bloger 2x prekabátil a kádruje:
  „smyšleného PS-áka“

  „… jak jsem řekl VŮL“ (text zdejšího přispěvatele)

 8. blade říká:

  Drvoštěp a Lotrando z USA zabili sultána Sulimána, zahynuli i rádci Hálí, Belí a Zelí. Ani Zubejda nepřežila.
  Hurá, hurá, hurá!

  Volejte sláva a pět dní se radujte.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I