Proroctví o Mesiáši a Vykupiteli světa

Po návratu ze zajetí poznávali Izraelité, že za léta otroctví se u nich doma, ve vlasti předků, usadili cizinci. Dlouho strádali v nuzotě chatrčí a v područí pánů, kteří je s pruty poháněli k otrocké práci v Egyptě.
Později jejich synové trpěli pod knutou otrokářů, kteří je odvlekli do říše Babylónské. Až teď si mohli vnukové vydechnout. Díky hrdinství Daniela proroka se radostně vraceli domů.
Ale ve vlasti zaslíbené praotcům a patriarchům je čekala nová zkouška. V otčině Abraháma, Izáka a Jákoba, zvaného po nočním nebojácném zápase Izrael, v zemi vysněné a milované se zabydleli za léta jejich otroctví podivní lidé. A hovořili neznámým jazykem! Kolem Jordánu, v Kenaánu, všude rozkazovali a panovali cizinci. A vládli tu Médové a po nich Thrákové, na trůn dosedli i perští králové a krále z Persie střídali noví vládci světa: Římané. Lavina lidí zaplavila zemi a nebylo už poznat, komu studna s vodou, zahrada a obdělané pole právě patří.
Izraelité žili smířlivě s každým panovníkem. Boha Hospodina stále ctili. Nejen modlitbou. Věrně poslouchali nařízení Mojžíšova zákona i v době, kdy zaslíbenou zemi dobyl vládce pohanů Alexandr Veliký, který toužil po vládě nad celým světem. Útočil z Makedonie. Opanoval syrská města, bohatý Damašek i vyšperkovaný Sidon. Egyptská říše faraónů se Alexandrovi také poddala. Makedonci se vypravili do daleké Indie a válečným tažením si podmanili národy od Nilu přes Jordán až po veletok řeky Indus.
Zlé časy pokračovaly. Izraelské země se zmocnili králové syrští (r. 203 př. n. let). Krutě vládl Antiochus IV. Epifanes (r. 175 – 164 př. n. let.) touhou po moci šílený panovník. V Jeruzalémě postavil pohanskou školu a v Chrámě Hospodinově obětoval modlám. Posvátné knihy a prorocké spisy Izraelitů rozkázal trhat a pálit a pod pohrůžkou smrti zakázal ctít Hospodina. Tím nařízením chtěl vyhubit Židy a víru Izraele v jediného Boha.
Mnozí z lidu uposlechli syrského krále a odpadli od víry. Zdálo se jim, že cizí král zjevuje v těle vládce a pána země větší moc. Nastalo těžké soužení a pronásledování, čas lítých bojů, hrdinských obětí a statečných činů.
Izraelité si v řinkotu zbraní předávali naději na svobodný život a vyhlíželi příchod Spasitele, Zachránce a Mesiáše. Proroci zvěstovali, že bude nazýván Zázračný, Rádce a Kníže Pokoje. Jako syn Davidův se narodí v městě Davidově, v Betlémě. Čistá panna počne a porodí syna, a ten vyroste v touženého Mesiáše. A Immanuel (Bůh s námi) bude hlásat svaté učení a vykoná mnoho zázraků. Zvěstuje radost, oznámí propuštění zajatcům a ohlásí milostivé léto Hospodinovo.
Sám Bůh navštíví svůj lid a zachrání ho před krutostí nepřátel. Tehdy se slepým otevřou oči a hluchým uši, chromý poskočí jako jelen a němým se rozváže jazyk. Mesiáš bude také trpět. Neponese bolesti a rány za své chyby – učil prorok Izaiáš – ale za hříchy lidu. Bude ubodán pro naše viny. A jako beránek vedený na porážku, neotevře ústa na svou obranu.
Dobro a zlo jsou květy našich skutků. Zvěstujte lidem, že po čase utrpení a zkoušek budou i užívat ovoce svých činů.
Proroctví o Mesiáši zněla neuvěřitelně. Nepřátelé ho budou chtít zabít a pohřbít se zločinci, ale Bůh ho nezanechá v područí smrti – Budou se mu klanět králové a sloužit mu začnou národy celé země – zapsal osvícený žalmista.
O Mesiáši a Vykupiteli se vyprávělo, že se stane učitelem a jako král života bude panovat nad celou zemí. Izraelité ho proto nedočkavě vyhlíželi a pro jeho mocné duchovní poslání mu uctivě říkali Mesiáš (hebrejsky Pomazaný, řecky Christos, tedy Kristus). Mudrci a filozofové volali krále lidu a silná touha panovala v srdci lidí. Prosili o svobodu a o příchod Mesiáše. A věřili.
Brzy přijde Boží syn,
vysvobodí nás
ze slabostí a vin
i z duchovního otroctví
a povede věrné učedníky
ke svobodě Božích dětí.
Patříme k nim i my?
Slyšíme pozvání?
Půjdeme?
Pak vyznejme:
Duchem Boží lásky jsme byli obdarováni a k životu víry vzkříšeni. Navěky budeme žít, šťastní a svobodní.
Tak staň se každému, kdo s otevřeným hledím dočetl až sem. Amen.

11 Responses to “Proroctví o Mesiáši a Vykupiteli světa”

 1. blade napsal:

  Václav Havel nebyl Ježíš Kristus 🙂

  Určitě Havel nemohl pomoci všem, kteří to potřebovali. Havla vybrala za prezidenta v roce 1986 KSČ se souhlasem Moskvy po nástupu Gorbačova. Prosincová návštěva roku 1988 Francouzského prezidenta Mitteranda v Praze a večeře s disidenty, kde se hovořilo o Havlovi jako prezidentovi. Zeman je prezident občanů ČR kteří si ho zvolily v přímé volbě. Havel i Klaus byli zvoleni zločineckou KSČ. To jsou fakta, kdy z Havla udělala zločinecká KSČ kult osobnosti.

  Vlastně škoda, že byl zlikvidován ten Stalinův pomník na Letné. Stačilo upravit knír, do úst dát cigárko a do ruky lahvinku, aby se to nepletlo. To by komunisti prskali zlostí nebo závistí, že nám teď Stalina nahradil takový duševní gigant. 🙂

  Podpis:
  John Bilippi
  Digitally signed
  by John Bilippi
  20.12.2019
  10:29:36 +5´30´

 2. blade napsal:

  -f-

 3. Zdeněk Gryc napsal:

  ADVENT

  „Že nemáte ohled na tiché adventní rozjímaní,“

  1. Jan P říká:
  Pátek, 20. 12. 2019 v 18:17
  Od pošuka a trolla(Blade)nic kloudnýho neočekávám.Že nemáte ohled na tiché adventní rozjímaní, pane Gryci zrovna Vy,tomu nerozumím.Proč se necháváte tak snadno vyprovokovat ?

  DVA KOMENTÁŘE K BLOGU, ŽÁDNÝ K JEHO OBSAHU

  Hlavní sdělení pro patriarchu Jan Schwarz
  „Havla vybrala za prezidenta v roce 1986 KSČ“

  Co je to oproti:

  80 LET NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO
  Zdeněk Gryc | Neděle, 8. 12. 2019 v 9:21
  „Nemocnice Nové Město na Moravě vydává knihu k osmdesátému výročí svého založení.
  Do blogu „blade “ vložil
  13 komentářů,
  ale žádný se nevztahuje k předmětu blogu !

  K čemu tak velká snaha rytíře „Hvězdných válek“ ?
  Co tím sleduje obránce hranic totalitního státu…
  „veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích “
  elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  —————————————————————————————-
  Co k tomu
  1. Jan P říká:
  Pátek, 20. 12. 2019 v 18:17

 4. Berka napsal:

  A vy máte něco k předmětu TOHOTO blogu ?

 5. blade napsal:

  G-blogere, tohle je pro tebe řešení:
  http://www.komik.cz/dir_cedule/stres0.gif

 6. blade napsal:

  Konečné řešení pro cvoka G-blogera:
  http://www.komik.cz/dir_cedule/zakaz_pouzivani_pc0.gif

 7. Jan P napsal:

  Je velice zvláštní,když jsem chtěl ještě odpovědět diskutérovi Berkovi na vašem blogu(Blade),že mi tam nešel vložit komentář.Několikrát jsem se o to marně pokoušel.Ale na blogu(Na ekologické téma trochu jinak) od Jána Lauka mi komentář v diskuzi pod článkem vložit šel.Manipuluje se zde účelově s diskuzí nebo se jedná čistě o technický problém ?
  Jinak:1,Můj komentář v diskuzi na váš blog(Blade) byl k tématu blogu.
  2,Vašemu komentáři a otázce moc dobře nerozumím(Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 21. 12. 2019 v 13:56) ???
  3,Svobodu výběru má každý v každém režimu. Demokracie ale ideálně znamená, že tenhle výběr
  neznamená ohrožení. Což v kapitalizmu obecně neplatí.

 8. blade napsal:

  Blade, blade, blade se má, že se o něj cvok G-bolger zajímá

  Blade, blade, blade se má, může se smát a říkat, tak se zlob cvoku

  A blade, blade, blade se má, i když jsi zlý cvoku, může si spát

  Blade, blade, blade, blade se má, na něj jsi cvoku moc krátký

  Blade, blade, blade, blade se má, na něj jsi krátký cvoku

  Tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej

  😉

 9. blade napsal:

  Vysvětlivka:

  bolger = obchodní tiskárna „CTRL+C & CTRL+V“

 10. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane faráři,

  Cením si vašich Blogů, zejména dnes v čas adventním.
  Otec mi podstrčil München pinakothek.
  Babička Starý zákon, dost dobrodružná četba, že?
  Otcova katechetu, feldkuráta Buchtu jsme naposled navštívili v románském kostele v Řěznovicích.
  Otec se ptal, kde má svoji ajrovku ve které ho potkal minule v Ivančicích.
  Jeho důstojnost feldkurát Buchta pravil:
  „ale Františku, jak mi bylo 92 let, tak jsem jim řidičák vrátil“.
  Nedávno byla na zámku v Třebíči výstava :
  Stavitelský rod Herzánů, prohlédl jsem ji s jeho synem Luborem, jehož dílo bylo za celoživotní přínos architektuře a stavitelství oceněno 1. 10. 2018 ve Španělském sálu Pražského hradu.
  am jsme s kolegy zjišťovali, kdo má červené trenýrky.
  Jsem autorem ONV, která zabrala kus zahrady fary kostela sv. Martina.
  Také koupaliště na Polance, takže si jako vodomil vážím symboliky sv. Jana Křtitele
  o sv. Kryštofovi nemluvě.
  Pochybuji, že to příští rok dokážu, ale o našich pádech s kol bych to rád probral osobně.

  Nedávno v rámci 50 let školky v Pavlově jsme si prohlédli nejenom ji, ale také kostel,
  jehož rekonstrukci a interiér podle nových liturgických pravidel mi zadal farář Hroznata Opravil
  a realizoval otec nynějšího starosty pan Popelář.
  Za Vaše blogy děkuje Ing. arch. Zdeněk Gryc, který dost rád kouká na Betlémky.
  Tedy i na ten poněkud legrační, který jsem před chvílí fotil v parčíku ve Lhotce.

 11. blade napsal:

  Sami sobě nepřáteli
  Máme tu vysoké manažery, politiky, aktivisty neziskovek a další speciální skupiny, kterých se ztráty koncových trhů nedotknou vůbec.

  Pak tu máme dělnickou třídu, drobné řemeslníky a poskytovatele služeb, kteří jsou postiženi velmi citelně. Nicméně zdá se, že tato skupina se už učí. Nepotřebují bydlet v Praze, vytvářejí sítě vzájemné pomoci, podpory a výměny služeb, postupují směrem k samozásobitelství. Není to ideální, ale jejich závislost na systému se postupně snižuje.

  Jenže pak tu jsou ještě statisíce nižších manažerů a administrativního personálu. Vedou prodejní rozhovory, třídí produkty, skenují faktury, programují úplně zbytečné bankovní systémy a vytvářejí tisíce nejrůznějších dokumentů. Žijí ve velkých městech, s astronomickými hypotékami. Jsou pod tlakem, aby si pořizovali hromady úplně nesmyslných věcí. Aby vedli hipsterský životní styl přesahující jejich možnosti. Aby utráceli za cestování na místa, kde jim stejně není dobře. K tomu neustálý strach, že vedení korporace rozhodne přesunout nějakou aktivitu do Indie nebo Číny a nebude na splátky hypotéky. Je to život, který znamená ztrátu jakékoliv nezávislosti a do značné míry i lidské důstojnosti. Že je nedávný výzkum českého rozhlasu označuje za „kosmopolitní elitu“ a slibuje jim, že někdy v budoucnu úžasně zbohatnou, to je spíš směšné. Což těm lidem nebrání ujišťovat se navzájem, že právě oni jsou něco lepšího než Zemanovi voliči z venkova.

  Tihle lidé jsou likvidací samostatné české ekonomiky postiženi nejvíc. A zároveň je to vrstva, o kterou se opírají Piráti, a kde najdeme nejvíce obdivovatelů řeporyjského komika. Vidíme sociální vrstvu, která si nechala vnutit pohled na svět sobě nepřátelský, a jejíž příslušníci se navíc navzájem hlídají, aby ten pohled nezastávali laxně.

  Budoucnost
  Další vývoj se dá odhadnout. Tlak na tuto vrstvu poroste tím spíš, že není schopna hájit své zájmy. Zvyšování zisků, bez kterých korporace nemohou přežít, bude probíhat převážně na jejich úkor. Pracovní místa se budou přesouvat do Indie, Číny a dalších zemí – po dělnických místech totiž dochází na administrativní činnosti. Budou pod stále větším tlakem a jejich vzájemné soupeření bude stále ostřejší. Ochotně budou pomáhat novým aristokratům smáčknout nižší vrstvy, ale sami z toho nic nebudou mít.

  Jejich postavení bude méně a méně atraktivní, zájemců bude ubývat, a až se nová aristokracie rozpadne, zmizí i tahle vrstva. Přirozený mechanismus obnovy společnosti funguje obdobně jako obnova přírody.

  Kdyby zároveň neprobíhala výměna obyvatel, a kdyby to neznamenalo řadu osobních tragédií, vlastně by o nic nešlo.

  Autor: Petr Hampl – nezávislý sociolog (PhDr., Ph.D.)

Leave a Reply