HOMO SENIOR + PC

k
HOMO MATURUS
Zdeněk Gryc | Pondělí, 23. 3. 2020 v 20:56
Převzato:
„Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Zkrácení letních prázdnin kvůli dohnání výuky ministerstvo školství neplánuje.“
Přes obsáhlý rozsah komentářů žádný názor. Ti co mají odmaturováno to nezajímá.
————————————————————
HOMO SENIOR + PC

Panika okolo koronaviru těžce dopadá především na seniory. Mají strach jít na nákup, do lékárny nebo vyvenčit pejska. Stres ale může být stejně nebezpečný jako samotná nákaza. Organizace, které pomáhají seniorům, proto nově zavádějí nejen krizové linky, ale snaží se konkrétní důchodce propojit s dobrovolníky.
Řada důchodců nemá v okolí nikoho, kdo by jim pomohl překonat problémy spojené s běžným životem v »koronavirovém režimu«. „Nikdo by neměl zůstat bez pomoci. Obracíme se na vás všechny, abyste se rozhlédli ve svém okolí a ve svých i vzdálených rodinách, jestli jsou všichni senioři zaopatření a nepotřebují třeba dojít pro nákup nebo pro léky,“ prosí Jaroslav Lorman, ředitel Život 90.
————————————————————————————
Organizace, které pomáhají seniorům, proto nově zavádějí nejen krizové linky, ale snaží se konkrétní důchodce propojit s dobrovolníky.
Obrovský přínosem je Sky
Vláda projednala pro seniory velké slevy v autobusech.
Nemohlo by být pro seniory napojení na internet zvýhodněno, či zdarma ?
Nemohly být PC prodávány v rámci karantény přes zasilatelské služby výhodněji ?
S ohledem na věk ?
70- 75
80-85
90
———————————
Česká televize spustí vysílání pro seniory ČT3
18.3.2020

Česká televize spouští v pondělí 23. března nový program ČT3. Veřejnoprávní televize tak chce vyjít vstříc starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací bude přizpůsobené seniorům. Vysílat bude denně od 9 do 17.25 hodin. Programová nabídka se bude opírat o základní informační servis, výběr ze zlatého televizního fondu a tematické magazíny.
Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/ceska-televize-ct3-dvorak2020.html
Nemohli by naši VŠ studenti sestavit jednoduché kurzy pro ovládání SKYPE,
které by ČT 3 vysílala?

KARANTÉNA BY SE TAK DOST PO-LIDŠTILA
INTERNET NEMUSÍ BÝT JENOM KANÁLEM PRO INVEKTIVY A NADÁVKY !

KDO ZE ZÁKONODÁRCŮ BY SE TÍM ZABÝVAL ?
TŘEBA BY MU TO PROSPĚLO VE VOLBÁCH !

8 Responses to “HOMO SENIOR + PC”

 1. blade napsal:

  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭

  3z a 3sm
  https://sochyamesta.cz/zaznam/10492

  ☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭☭

 2. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYMNÍ KÁDROVÁCI STB -áci a nyní i PS -áci
  ———————————————————————–

  Ministerstvo obrany ČR

  Vážená paní ministryně,

  dne 20. 2. 1994. jsem požádal Okr. voj správu v Jihlavě o vydání originálů, nebo kopií mých kádrových materiálů. Zejména těch, které psali kádrováci a uliční výbory na mne a mé rodiče.
  V podání byla také žádost o prošetření náhlých úmrtí pana Kastnera a pana Rejtárka, která nastala údajně v rámci jejich vojenské služby.
  Dne 21. 2. 1995. , kdy byla ukončena moje branná povinnost jsem předal své podání přímo do rukou náčelníka Okr. Voj. Správy plukovníka E. Raždíka. Na jeho písemné pozvání z 28. 2. 1995 jsem ho dne 2. 3. 19995 ve 14 hodin navštívil a podal v této věci vysvětlení.
  Protože se ve věci nic nedělo, požádal jsem znovu dne 28. 11. 1995. MO ČR, ministra Viléma Holáně. Ke své žádosti jsem přiložil původní text který jsem předal při svém vyřazení plukovníku Raždíkovi. Kancelář MO ČR mi 4. 12. 1995 pod č. j. : 81 427 – 1, potvrdila doručení žádosti s tím, že ji předává k řešení Generálnímu štábu AČR.
  Náčelník gen. Štábu generálporučík Ing. Jiří Nekvasil mi 7. 2. 1996 pod č. j. : 30001/9 odpověděl takto:
  Viz vložená fotokopie:

  NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU
  ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
  Č. j. : 30001/9
  7. února 1996
  Ing. arch. Zdeněk Gryc

  Vážený pane inženýre,

  V příloze posíláme kopie Vámi požadovaných dokumentů.
  V poskytnutých kopiích posudků jsou jména zpracovatelů začerněna, aby nedošlo k porušení článku 10. Odst. 3 základních liských práv a svobod.

  Generál poručík Jiří Nekvasil + šifra jeho vl. podpisu.

  Jaká byla snaha o vysvětlení dvou tragických úmrtí, na které jsem ve svém podání upozornil nevím.
  Paradoxem zůstává, že chráněni jsou či byli kolaboranti, pisatelé kádrových posudků. Doufám, že se od této doby změnila situace natolik, že jména a organizace pisatelů těchto dokumentů není třeba chránit.
  Závěrem žádám a prosím u vydání dokumentů o naší rodině v úplných a barevných fotokopiích s ohledem na podpisy a razítka KSČ. S pozdravem:

  Ing. arch. Zdeněk Gryc,

  Přiloženo: Původní podání na Okr. voj. správu z 20. 2. 1994.
  Podání na MO ČR z 4. 12. 1995.
  Odpověď gen. Nekvasila ze 7. 2. 1996. s přiloženou ukázkou posudku KSČ

  MINISTERSTVO OBRANY ČR
  Odbor komunikačních strategií
  V Praze dne 27. února 2008

  Vážený pane Gryci,

  dovolte mi reagovat jménem Ministerstva obrany na Vaší žádost ze dne 18. února 2008 ve věci vydání osobních dokumentů.
  Na základě Vaší žádosti jsme zaslali požadavek na Vojenský ústřední archiv v Praze a jemu podřízený Správní archiv AČR v Olomouci k prozkoumání. Po prověření všech údajů Vám musíme sdělit, že personální spis vedený na jméno Zdeněk Gryc byl v souladu s platnými předpisy spolu s požadovanými dokumenty v roce 1998 skartován u tehdejší Okresní vojenské správy (OVS) Jihlava. Důvodem skartace bylo uplynutí nařízené doby 3 let pro uložení personálního spisu u OVS. Tato doba uplynula po ukončení Vaší branné povinnosti, proto byl spis trvale vyřazen z evidence OVS. Rovněž záznamy o provedené skartaci personálních spisů byly po uplynutí skartační lhůty skartovány.
  Vážený pane Gryci, jiná další dokumentace, která by obsahovala Vámi požadované dokumenty, se ve Správním archivu AČR v Olomouci ani u právního nástupce OVS Jihlava, kterým je Krajské vojenské velitelství Jihlava, nenachází.

  S pozdravem Jindřiška Verešová, tisková a informační služba MO

  Vážený pan
  Ing. arch. Zdeněk Gryc
  ———————————————————————–
  Vážená paní Verešová,

  děkuji Vám za sdělení ve věci kádrových materiálů, které anonymně hanobily naši rodinu, jmenovitě mé rodiče. Pokud byly materiály skartovány, tak se zajisté nedá nic dělat. Kádrové materiály, které byly v rukou mého zaměstnavatele Stavoprojektu Jihlava mi byly koncem roku 1989 vydány. Ministerstvo udělalo vše, aby přes mé žádosti o vydání dokumentů, zůstali autoři těchto pomlouvačných pamfletů v anonymitě.
  Šlo přitom o porušování občanských a lidských práv mých a naší rodiny. Jmenovitě byla hanobena moje matka. V dokladu, který jsem získal po dlouhém dohadování, jehož podpisy byly úředně znečitelněny, je uvedeno:

  NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU
  ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
  Č. j. : 30001/9
  7. února 1996
  Ing. arch. Zdeněk Gryc

  Vážený pane inženýre,

  V příloze posíláme kopie Vámi požadovaných dokumentů.
  V poskytnutých kopiích posudků jsou jména zpracovatelů začerněna, aby nedošlo k porušení článku 10. Odst. 3 základních liských práv a svobod.

  Generál poručík Jiří Nekvasil + šifra jeho vl. podpisu.

  Považuji za špatné likvidovat obdobné materiály, které ukazují, jak se s občanem zacházelo a jak byl posuzován. Je všeobecně známo, že tyto posudky ovlivňovaly nejenom vojenské hodnosti, ale také přes soustrojí stranických aparátů zařazení v práci a výši platu, což má pochopitelně vliv i na výši důchodu. Zkrátka a dobře, seznamte prosím paní ministryni s mým podáním. Doufám, že v souvislosti s politickou stranou, která ji do funkce uvedla a odborností právníka, má na podobnou šikanu občana zvláštní citlivost. Na závěr požaduji, pokud mé kádrové materiály jsou zničeny, aby ministerstvo nalezlo cestu, jak uchovat obdobné dokumenty jiných občanů. Neničilo je, ale předalo do archivů, které dobu zla, pro paměť národa zachovají a ilustrují. S pozdravem:

  Jihlava čtvrtek, 28. února 2008. Zdeněk Gryc

  From: Tisková a informační služba MO
  To: Zdeněk Gryc

  ————————————————————–

  SOKOLSKÉ ŠKOLENÍ
  Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 5. 7. 2018 v 11:12
  Věc: sokolské školení – průběh
  Dne 6. srpna 1952
  LIST A č. 56/52
  Útvar KS-Stb Brno
  Řídící orgán Voleš
  Značka agenta 1728 krycí jméno Suchý
  Zpráva řídícímu orgánu předána dne 6. 8. 1952
  Klasifikace: 3
  Věc: Sokolské školení – průběh
  ———————————————–
  1a: Asi ve středu jsme měli večer táborák. Celá škola si sesedla podle skupinkolema zpívala národní písně, hlavně slovácké. Po půl hodině se někde ozval návrh aby se zpívala píseň „Teče voda teče“.
  Ozvalo se to pravděpodobně u děvčat, neb seděly vedle vedoucího V a h a l y. Tento prudce vstal a přerušil táborák a že je okamžitě večerka. Všichni museli do stanů vedoucí tábora ještě řekl, že to co jsme zpívali jsou únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové pokrokové. P e r n i c a se ozval a ptal se vedoucího proč jsou únikové.
  Tento řekl. Že diskutovat nebude.
  Pernica se opět ozval a řekl nahlas, že to není jednání komunista odmítat kritiku. Vedoucí odpovídá že za to může býti vyloučen ze školy. Druhý den po rozhovoru P e r n i c e s vedoucím se tento již choval, jako by se nic nestalo.
  1b: Další průběh ze života školení některých členů bývalého Junáka v Sokole, kteří nyní na Slovensku byli na krajské škole.
  2: Vlastnoručně psaná zpráva agenta.
  3: Zprávu podal agent, který se toho to školení zůčastnil.
  4: Ten Fousek se svou partou s mne ani nevšímali.
  5: Očekával jsem, že se parta bývalých Junáků domluví. Ale tito spolu nehovořili moc a jen se učili. Je zřejmé, že tito jsou velice opatrní ve svém jednání.
  5: Do této skupiny Fouskovy a Klepačovy bude nasazen ještě jeden agent.
  šstrž. V o l e š Leopold
  ————————————————————–
  Fotokopie dokumentu je poslána do redakce JL
  ————————————————————
  1a: píseň TGM „Teče voda teče“ = „to co jsme zpívali jsou únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové pokrokové.“
  1b: Miroslav Vahala = vedoucí katedry Marxleninysmu na universitě v Brně, který měl doktorát z Marxleninské estetiky.
  1c: Ing. Milan Pernica =
  Největším bohatstvím Klubu českých turistů je turistické značení. Oceňováno je širokou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí. Díky tomu Klub značí nejen u nás a na Slovensku, ale i např. na Podkarpatské Rusi, v Chorvatsku, ale i v daleké Brazílii.
  Osobností a legendou tohoto značení v Jihomoravském kraji, ale i v celé republice je Ing. Milan Pernica, CSc. Turistika a turistické značení je jeho celoživotní aktivitou. Ve svém volném čase se podílí na vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pobyt v přírodě, značení a údržbě sítě turistických značených tras. Pečuje o ochranu přírody a krajiny, kulturní památky. Pomáhá tak vytvářet podmínky pro aktivní turistiku všech občanů včetně seniorů, rodin, dětí a zdravotně postižených. Pokračuje tak v rozvíjení těch nejlepších tradic Klubu českých turistů.
  Od roku 1946 byl pan Pernica předsedou sekce turistiky MěVTVS v Brně, členem sekce turistiky KVTVS Brněnského kraje a od roku 1957 členem odboru turistiky ÚV ČSTV, od v letech 1998 až 2004 pak členem předsednictva ÚV KČT a předsedou Rady značení ÚV KČT.

Leave a Reply