Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Trochu jiný pohled na koronavirovou krizi

Ján Lauko | Pondělí, 5. 10. 2020 v 19:39

Když v minulých dobách čelili naši předkové pandemiím velkého rozsahu, přistupovali k ním úplně jiným způsobem, než my dnes. Viděli v nich totiž v první řadě podnět k pokání. Viděli v nich výstražně zvednutý prst Boží, upozorňující je na to, že dělají něco špatně. Že žijí nesprávně a že to je třeba změnit.

Každé pokání však začíná sebereflexí. Sebereflexí ve vztahu k tomu, co děláme špatně z hlediska mravnosti, morálky a duchovních zákonitostí. Naši předkové se snažili v první řadě znát právě tohle! Právě v tomto se snažili zjednat nápravu! To bylo jejich „proti krizové“ opatření číslo jedna!

My se sice také ptáme, co jsme udělali špatně, ale ne z hlediska mravních a duchovních souvislostí, ale jen tak, jako vždy z hlediska materiálního. Mluví se například o čínských mokrých trzích a o katastrofální hygieně, která tam vládne, jako o možné příčině vzniku koronavíru Covid-19. Existují různé konspirační úvahy, které říkají že jde o uměle vyrobený virus, a samozřejmě, existují ještě mnohé další teorie.

Nicméně základní otázka, co děláme špatně z hlediska mravnosti, morálky a respektování duchovních zákonitostí, když jsme nuceni něco podobného prožívat, taková otázka nikde nezaznívá. Takovou otázku si lidé dneška vůbec nekladou. Taková otázka je pro ně bezpředmětná a nemá žádný význam. Z hlediska moderního člověka 21. století by bylo vysloveně směšné, kdyby něco podobného zaznělo na setkáních  krizového štábu.

Ale právě tato otázka a odpověď na ni je tím nejdůležitějším, co bychom měli vědět, a co by mělo všude zaznívat. Právě naše sebereflexe ve vztahu k tomu, co děláme špatně z hlediska mravnosti, morálky a respektování duchovních zákonitosti ve vztahu k příčinám vzniku koronavirové krize je ta nejzásadnější. Právě její pochopení a náprava těchto věcí je tím, k čemu jsme ve skutečnosti krizí tlačeni.

Neboť ve skutečnosti se za všemi možnými a potenciálními materiálními příčinami skrývá prvotní příčina, kterou je překračování mravních a duchovních zákonů Toho, bez něhož Vůle v našem univerzu ani jediný lísteček ze stromu nespadne.

No a my se nyní pokusme ze symboliky vnějšího dění, souvisejícího s koronavirovou krizí vydedukovat a poznat, k čemu konkrétnímu nás jejím prostřednictvím tlačí a usměrňuje Vůle Vyšší Moci.

Dříve ale, než začneme, bychom si měli uvědomit, že to, co se kolem nás děje, není vůbec náhodné. Je to vždy zákonité, podléhající zákonu příčiny a důsledku. A vždy to v sobě nese určitou symboliku.

No a právě řeč symboliky představuje hlubší rozměr, který zvenčí, na základě vnějších dějů a situací, proniká do nitra a poukazuje na vnitřní děje. Jeho cílem je upozornit na skryté, vnitřní a skutečné souvislosti vnějších dějů.

Neboť vše kolem nás má rozměr vnější a viditelný, jakož také rozměr vnitřní, neviditelný, ale zásadní. A právě skrytý vnitřní rozměr je tím klíčovým, co určuje charakter vnějších dějů a událostí. Jaký je tedy charakter a podstata toho vnitřního, takový je na základě něj charakter i podstata toho vnějšího.

Jak se to projevuje a co to znamená v souvislosti s koronavirem?

Koronavirus klade na nás všech z vnějšího hlediska zvýšené nároky na hygienu a čistou. A to ve formě zvýšené hygieny rukou, jakož také ve formě ochrany před zvenčí přicházejícím rizikem infekce prostřednictvím nošení ochranné roušky.

Čistota a ochrana! Pokud symbolicky zvnitřňíme tyto dva podněty, které na nás zvenčí klade koronavirus, dostaneme požadavek čistoty a ochrany našeho nitra. To vnější je totiž, jak jsme si řekli, odkazem na to vnitřní a je jeho symbolikou. Je odkazem a symbolikou toho vnitřního, o které jde především!

A právě to vnitřní máme držet v mnohem větší čistotě a ochraňovat to před všemi negativními vlivy. Právě k tomu nás ve skutečnosti zvenku směrem dovnitř tlačí koronavirus! To se nám snaží říct! To je záměrem a cílem Vyšší Moci, stojící za ním!

Lidská bytost se má konečně začít mnohem intenzivněji snažit o čistotu vlastního nitra a o jeho ochranu před všemi zlými, nečistými a negativními vnějšími vlivy. Máme se už konečně začít více snažit o čistotu své mysli, o čistou svých emocí, svých pohnutek, svého chtění, své vůle a svého srdce.

Tlak koronavirové krize nás směřuje k hygieně našeho vnitřního života a k ochraně této hygieny, protože za všemi jejími možnými potenciálními materiálními příčinami stojí jediná prvotní příčina, spočívající ve Vůli Vyšší Moci, která tlačí na lidstvo, aby se stalo mravnější, morálnější a duchovnější.

Vnější symbolika koronavirové krize nás směřuje k vnitřní práci na sobě! K životní nezbytnosti vnitřní práce na sobě, spočívající v zachovávání čistoty našeho nitra a v trvalé ochraně této čistoty! To se v současnosti stává základní podmínkou přežití ve stvoření!

Jedině ten, kdo toto pochopí a začne to v sobě také vnitřně realizovat, jedině ten bude v bezpečí během současné krize i během dalších událostí, které budou přicházet. Jen toto může lidem poskytnout záruku bezpečí! Jen tehdy, když se budeme snažit o čistou našeho nitra a o jeho ochranu před všemi nečistými a negativními vlivy, jen tehdy uděláme pro sebe maximum! K tomuto nás tlačí současné dění, o jehož nejvnitřnějším duchovním rozměru lidé nic nevědí a nechtějí nic vědět.

Protože všechna slova, vybízející lidi k duchovnímu obrození, čili k tomu, aby se stali lepšími, čistšími, spravedlivějšími a duchovnějšími se ukázala být jako kontraproduktivní, nadešel čas činů. Už ne slova, ale reálné dění nás bude bolestivě přesvědčovat a tlačit k tomu, abychom se stali v první řadě vnitřně, a potom i navenek lepšími, spravedlivějšími a duchovnějšími. A tento tlak událostí a vnějšího dění se bude stupňovat do takové míry, že lidé budou donuceni vstoupit do svého nitra a udělat si v něm konečně pořádek. Udělat si v něm pořádek, očistit ho a už potom trvale dbát o jeho čistotu a trvale ji ochraňovat.

Jedině takový lidé budou chráněni! Ostatní budou nechránění a vydání všemu zlému napospas, i kdyby měli roušku čtyřiadvacet hodin denně a úzkostlivě dodržovali všechny hygienické požadavky. Budou nechránění, protože nechtěli pochopit, že v konečném důsledku a v první řadě jde především o hygienu a čistotu jejich nitra a o její ochranu. Jde o čistou jejich mysli, čistotu jejich chtění, jejich vůle, jejich pohnutek, jejich přání, jejich emocí a jejich cítění. Pokud toto nemají jsou nečistí tak, jako kdyby si vůbec nikdy neumývali ruky a nenosili žádnou ochrannou roušku. A proto si je to nečisté nakonec najde a zničí je.

Jen ten, kdo usiluje o čistotu a ušlechtilost vlastního nitra a snaží se ji trvale chránit, jen ten může ochránit své bytí před zkázou. Kdo ale takové úsilí nevyvine, ten ve velkém začínajícím očistném procesu našeho stvoření své bytí nezachrání, protože jeho vnitřní nečistota ho nakonec dožene do neštěstí.

Aby k tomu nemuselo dojít, třeba mít nestále na paměti toto zásadní ponaučení: Udržujte krb svých myšlenek čistý, protože jedině to je cesta k míru a ke štěstí.

To ale znamená, že pokud krb svých myšlenek z jakýchkoliv důvodů čistý mít nebudeme, půjdeme cestou katastrof a neštěstí.

Pokud tedy koronavirovou krizi i její tlak směrem zvenku dovnitř správně pochopíme, a vnitřně zrealizujeme, může se nám stát cestou k míru a štěstí. Pokud však její tlak vnitřně správně nepochopíme a nezrealizujeme, stane se nám cestou k neštěstí a zkáze.

Závěr: Vedle všech hygienických opatření myslete také na čistotu vlastního nitra.

118 komentářů k článku “Trochu jiný pohled na koronavirovou krizi”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

 2. Zdeněk Gryc říká:

  ROMANTIKU ZÁPADU ZNALI NAŠI OTCOVÉ. . . TRAMPOVÉ ZA PRVNÍ REPUBLIKY A CK.

  „To ale znamená, že pokud krb svých myšlenek z jakýchkoliv důvodů čistý mít nebudeme,
  půjdeme cestou katastrof a neštěstí.“

  JSOU LIDÉ. KTEŘÍ SE SNAŽÍ KAŽDÝ VEČER SEDĚT U KRBU
  RÁNO HO VYMÉST

  HOŠI,
  BRANTÁLOVÉ,
  KAZDÍKOVÉ,
  NESEDÍ U KRBU, ALE U OHNIŠTĚ. . .

  V USA

  CHYBA JE, ŽE JSME SE NENARODILI O 50 LET POZDĚJI

  NACISMUS

  KOMUNISMUS
  ————————————–
  Alsek – ledová řeka
  Dnes18:15
  Vyhledat na Seznam.cz
  V závěru léta 2019 se malá česko-kanadská expedice pokusila o sjezd obtížně dosažitelné ledovcové řeky Alsek ¨
  na území Kanady a Aljašky. ¨
  Záměrem filmu je odvyprávět příběh této vodácké expedice, spojené s pohybem v prostředí neobvyklé a drsné krásy. Ukázat divákům obrazy míst, do kterých se mohou dostat jen velmi těžko, a pomoci pochopit motivaci lidí, kteří si bez podobných akcí nedovedou svůj život představit. Jejich motivací není touha po ocenění ani po výkonu, ale konfrontace sama sebe v extrémně nepříznivém a náročném prostředí. Mimo vlastního sjezdu řeky byla pro členy expedice důležitá i čistota stylu, tzn. dostat se všude vlastní silou, kombinací pěšího pochodu s plavbou po menších přítocích, s přenáškami lodí i zavazadel. Všichni účastníci expedice se potom shodli, že celý podnik byl nejobtížnější a nejdobrodružnější ze všech akcí, které kdy absolvovali. Režisér Ladislav Moulis natočil pro ČT několik filmů, jejichž tématem byl právě pobyt a činnost člověka v neobvyklých a náročných podmínkách (např. Návraty do bílé samoty, Hráč bez limitu, V rytmu řeky, Go, K Pacifiku přes Coat Mountains). Tento otevřený cyklus je tedy právě teď doplněn o další zajímavý snímek.
  ————————————————————————
  Chtělo to narodit se o 50 let později, s tím souvisí nesouvislé,
  Kdo jel párkrát za totáče HAMERÁK nezapomene. . .
  ————————————————————————-
  1. Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 3. 10. 2020 v 22:24
  „Dvoreček je peřejnatý a vyžaduje dobrou znalost jízdy na úzké, rychlé, divoké a nepřehledné řece.“

  KDO TO NĚKDY JEL NEZAPOMENE
  ŽE ?…
  ————————————————————————————————————-

 3. Zdeněk Gryc říká:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

  Gulag, sovětská historie
  Dnes22:00
  Vyhledat na Seznam.cz

  Předchozí fotografieDalší fotografiePřejít do galerie
  Stalin, který si v roce 1934 na XVII. sjezdu Komunistické strany upevnil pozici, zahájil práce na kanálu Moskva – Volha a na výstavbě nové transsibiřské železniční magistrály. NKVD, nástupnická organizace GPU, buduje další tábory a mění Gulag na skutečnou vězeňskou průmyslovou mašinérii. Počet vězněných v Gulagu překročil v roce 1935 hranici jednoho milionu. Moskevské procesy, výkladní skříň kampaně zvané „Velká čistka“, maskují represe, ke kterým dochází v sovětské společnosti a dotýkají se bezejmenných lidí. Hromadné popravy i svévolná zatýkání zrychlují tempo. V lednu 1939 pracovaly v Gulagu už dva miliony vězňů. 22. června 1941 zaútočilo na Sovětský svaz Německo. Podmínky vězněných v Gulagu se zhoršují, hladomory a nemoci provázející rok 1942 jejich řady krutě pustoší. Po roce 1945, navzdory sovětskému vítězství nad nacistickým Německem, „Souostroví Gulag“, dodavatel nezbytných základních surovin, nadále roste.

 4. blade říká:

  ZG – https://i.pinimg.com/originals/f3/fd/7d/f3fd7d0dd751e7af5a547f81d8278e04.gif

 5. blade říká:

  V roce 1973 byla v Izraeli stávka lékařů, trvající 29 dní. Stížnosti pohřebních služeb odstartovaly podrobnější šetření a ukázalo se, že po dobu stávky poklesla úmrtnost obyvatel –o celých 50 %.

  V roce 1976 vyvolala stávka v Bogotě trvající 52 dní pokles úmrtnosti o 35 %.Protestní omezení práce v Los Angeles v roce 1976 vyvolalo pokles úmrtnosti o 18%. Za stávky ve Velké Británii v roce 1978 se rovněž udává pokles úmrtnosti. Po těchto zkušenostech znovu stávkovali lékaři v Izraeli v roce 1983, ale během stávky zachovali urgentní péči a navíc zřídili „alternativní centra péče“.

  Zdá se že existuje jakási bazální, základní úmrtnost, které by teoreticky bylo dosahováno bez lékařské péče a k ní se přičítá příspěvek lékařské péče, který může být kladný – úmrtnost zvětšuje, či záporný – úmrtnost zmenšuje. A této bazální, základní úrovně je dosahováno po dobu stávky, kdy je poskytování lékařské péče zablokováno. Podle výše uvedených údajů je tedy příspěvek lékařské péče k úmrtnosti kladný a v některých případech (stávka v Izraeli 1973 ) je stejně velký, jako ona bazální, základní úmrtnost.

  Jde tedy o iatrogenní (lékařem způsobené) poškození. Ivan Ilyich ve své knize Limits to medicine – Medical Nemesis: The expropriation of health iatrogenitu rozdělil do tří hlavních oblastí – klinickou iatrogenezi, sociální iatrogenezi a kulturní iatrogenesi.

  U klinické iatrogeneze může jít buď o:
  – Poškození pacienta přímo lékařem, buď postupem non lege artis nebo postupy s jistým rizikem pro pacientovo zdraví.
  – Zvýšené riziko při pobytu v nemocnici u důsledku nosokomiální infekce, stresujícím prostředím či psychickou traumatizací omezením svobody, bolestí, stresující rolí pacienta, obavami o budoucnost a pod.
  – Poškození pacienta léky v důsledku vedlejších účinků, neznámých interakcí, individuální reaktivitou, alergickými a toxickými reakcemi, nesprávným dávkováním apod.
  Tento typ iatrogenese měl patrně hlavní vliv na snížení úmrtnosti během stávky.

  Sociální iatrogeneze dle Ivana Ilyicha zahrnuje poškození zdraví působením medicínsko – průmyslového komplexu – v lidech se otevřenou či skrytou reklamou pěstuje představa, že zdraví je majetek, který si lze za peníze koupit. Nejlépe nákupem těch a těch léků, diet, přístrojů, kosmetických přípravků atd. Různými formami se získávají ke spolupráci lékaři aby tak i oni předepisovali ty správné léky, vyšetření, doporučovali ty správné přístroje a pomůcky.
  Tento typ iatrogenese byl během stávky zřejmě omezen pouze částečně.

  Kulturní iatrogenese podle jmenovaného autora značí důsledky vytržení člověka z přirozeného prostředí, z něhož vzešel. I když se sociálně a kulturně přizpůsobil, geneticky a biologicky k přizpůsobení nedošlo. Civilizace odstranila selekční tlaky, kterými se genofond udržoval na určité „zdravé“ úrovni, kulturní návyky odstraňují tlaky infekcí zvenčí a tak zřejmě umožňují rozvoj alergických a autoimunních nemocí v populaci.
  Tento typ iatrogeneze zřejmě sehrál v poklesu úmrtnosti během stávek minimální roli.

  Popsané údaje jsou ze sedmdesátých let minulého století, dnes jsme, doufejme, trochu dále. A mapují situaci v době zastavení lékařské péče na relativně krátkou dobu. Je otázkou, jak by to vypadalo za rok, za deset…..Nicméně analýzy z Velké Británie a USA se shodují v tom, že vliv lékařské péče na prodloužení střední délky života je velmi malý, hlavní prospěch přinesla zlepšená výživa a hygiena.

  Zpracováno 21.01.2008 podle diplomové práce studenta 3. LF UK.

 6. blade říká:

  Globální emise CO2 v pololetí podle studie rekordně klesly, víc než za druhé světové války.
  Vliv na pokles měla koronavirová omezení.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3206800-globalni-emise-co2-v-pololeti-podle-studie-rekordne-klesly-vic-nez-za-druhe-svetove

 7. blade říká:

  Trochu jiný pohled na koronavirovou krizi
  Ján Lauko | Pondělí, 5. 10. 2020 v 19:39
  aneb
  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

  ———————————————————————————-

  To nám naše ČT „nepromítne“ ani v nočních hodinách. Hlavně, že nás „krmí“ tím, jak v Polsku a Maďarsku tamní vlády porušují jednou to, podruhé ono. Sem tam nám ukáží a slovem doprovodí jakési demonstrace v Bělorusku. Ale takovéto řádění primitivů v „hlavním městě EU“ ani náhodou. To ti europoslanci nevědí a nevidí ani jim to nevadí?

  Čtyři videa z Bruselu leden 2021:

  https://www.tscheldt.be/wp-content/uploads/2020/06/Marketing-campagne-voor-het-Vlaamse-Belang-succesvol-tScheldt.mp4?id=0

  ://www.tscheldt.be/wp-content/uploads/2020/06/De-Brusselse-politie-was….-weg-zeker-tScheldt.mp4?id=1

  ://www.tscheldt.be/wp-content/uploads/2020/06/Brussel-nogmaals-waar-is-de-politie-tScheldt.mp4?id=2

  ://www.tscheldt.be/wp-content/uploads/2020/06/Brussel-7-juni-2020.mp4?id=3

 8. blade říká:

  Ano je to Brusel 6/2020, ale to není podstatné.

 9. Jan P říká:

  Ekonomové: „máme takovou produktivitu práce, že bychom mohli pracovat 20 hodin týdně, žít kvalitněji než dnes a taky díky tomu míň vyrábět a spotřebovávat a vyhnout se ekologické katastrofě“.
  Na druhou stranu…
  Průzkum: Zaměstnanci mají více práce a jsou častěji ve stresu
  https://www.novinky.cz/finance/clanek/pruzkum-zamestnanci-maji-vice-prace-a-jsou-casteji-ve-stresu-40362198#seq_no=5&source=hp&dop_id=40362198&dop_ab_variant=0&dop_req_id=zNrtlRnVWd7-202106050705&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 10. blade říká:

  Shrnutí problematiky protilátek – https://boskova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=774029

 11. blade říká:

  „Máme plné sklady léku od Regeneronu a praktičtí lékaři nám neposílají pacienty. Já to nechápu. Nechápu, proč dneska někdo umírá,“ pravil v ČT nedávno ředitel pražského Motola Ludvík.
  I další odborníci konstatovali , že třeba léky jako Bamlanivimab a Regn-cov2 jsou v první fázi nemoci prakticky stoprocentně účinné, podávají se infuzí ambulantně v nemocnicích, a pak už se pacient doléčuje doma.

 12. Dvořák říká:

  Mengele Kubek dostal „výhrůžku“ od starosty Jamného a to dokonce na úředním dokumentu 😄 Škoda,že ten dement nedostal rovnou tečku.

 13. blade říká:

  Tisíce lékařů prohlašují politiku COVID za „zločiny proti lidskosti“

  https://www.thedesertreview.com/news/thousands-of-medical-professionals-declare-covid-policies-crimes-against-humanity/article_e2863f70-2074-11ec-8212-abe09d13e222.html

 14. blade říká:

  Zlatý špendlík …

 15. blade říká:

  https://zivotvcesku.cz/epidemii-zpusobuji-ockovani-kteri-si-mysli-ze-nemohou-byt-infekcni-jsou-to-nevedomi-vrazi-rika-imunolog-sinkora/

 16. Svatopluk Beran říká:

  Jinak já teda SPD nemusím, ale slyšet od Adamitky že v demokracii nemají zástupci daného počtu voličů SPD co dělat ve vedení senátu a že Vondráček, proto že si třeba udělal po schůzi v poslanecké sněmovně srandu svým rockovým vystoupením, vlastně mravní úroveň na předsedu senátu, je od ADAMITKY NESKUTEČNÝM OSOBNÍM POVÝŠENÍM NAD OSTATNÍ. Nemohu konstatovat nic jiného než to – ŽE KDO SE POVYŠUJE BUDE PONÍŽEN, a slova Klauze – kterého jako narcise a hlavního morálního a ekonomického deformátora polistopadové doby -, mohu konstatovat jen to že ADAMITCE ČIŠÍ Z OČÍ KONZISTENTNÍ ZLO PROTI VŠEM, KTEŘÍ NESPADAJÍ DO JEJÍHO ZÁJMU.

 17. Svatopluk Beran říká:

  Blade ty doktory jsem nepochopil. Můžete mi to blíže objasnit jak by to celosvětově fungovalo? Jako že by řešení organizovali specialisté doktoři a profesoři, kteří by se samozvali pro svět, že to právě oni mají ten nejlepší předpoklad jak s covidem bojovat?

 18. Svatopluk Beran říká:

  vlastně – NEMÁ – mravní úroveň na předsedu senátu,

 19. blade říká:

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/infuze-covid/r~5fbe259e389811eca1070cc47ab5f122/

 20. blade říká:

  Samozvaní jsou ti různí, třeba u nás, vládní poradci na covid pandemii > jsou tam vlastně jen ti co jedou stejnou notu s politiky. Ti s jiným názorem jsou hlavně mediálně ihned zadupáni. Ono pokud se citíte zdravotně špatně, tak běžně jdete za svým obvoďákem, ten vás prohlédne, případně nechá dovyšetřit, stanový diagnózu. Váš obvoďák zná nejlíp váš zdravotní stav a podle toho postupuje v léčbě. A ne stritkně nářídit budeš se očkovat stůj co stůj něčím co je ve stádiu pokusů na lidech a za co v případě zdravotních komplikací po aplikaci nikdo nezodpovídá. Co zjistit přes obvoďáka výši protilátek před očkováním, což se neděje či jiná doporučení od obvoďáka tzv. „šité“ přímo pro konkrétního pacienta. Jsou infuze protilátek, různé nové léky, atd. Zkrátka klasický přístup lékař pacient je v případě covidu, jak uvádějí ti lékaři z odkazu v angličtině, různě omezen.

 21. Svatopluk Beran říká:

  Jo, tomu rozumím, DOBRÝCH i různě blbých nápadů bude určitě vždy hodně. Ale kdo a pod jakým demokratickým právem určí, že použijeme právě jenom tyhle? Jistě vidíte, že i na tomto malém foru se zdejší přispěvatelé v mnoha pohledech a názorech diametrálně rozcházejí.

  Princip demokracie vznik už v antickém Řecku, ale dnešní demokracie je díky času přece jen posunutá trochu jinam. V Řecku směli volit jen SVOBODNÍ MUŽŠTÍ OBČANÉ. Vyjmuti byli otroci a také ženy. Dále nemohli volit každé volby ani všichni tito svobodní občané. Pokud mne moje paměť nemýlí, tak to byl jen omezený počet těchto svobodných občanů kteří mohli, ale také nemuseli v příštích volbách volit. Důvod byl myslím ten, že i na tehdejší dobu, se tak velké množství svobodných občanů nedalo časově technicky zvládnout. Pravidlo nebo nepravidlo v kolikátých po sobě jdoucích volbách ten který svobodný občan mohl nebo nemohl opět volit, si již nepamatuji. Určitě to ale nějakou logiku dávalo.

 22. blade říká:

  Tady spíše jde o to, že když se někdo necítil dobře, tak hned karanténa, termín testu byl zařízen až po všech náležitostech a nutných peripetijích, třeba známý se na něj dostal až po karanténě 🙂 a obvoďák ho kvůli různým lhůtám a nařízením „viděl“ jen telefonicky, vlastně mezi počátkem karantény a testem lékař ani pacient něvěděl co mu tedy je, pacient byl odkázán na paralen, žádná třeba v té době známá antivirotika či antimalarika, ani po pozitivním trestu. Onen známý je mladý, ale takový důchodce (s tlakem cholesterolem cukrovkou, atd.) v době mezi počátkem karantény a testem > pouze s paralenem hohl zemřít nenadálým zhoršením stavu i po následném převozu do nemocnice.

 23. blade říká:

  Ale jiná moje známá 92 let v DD, chytla to tam loni, karanténa 14 dní na samotce, bez následků i se slabou cukrovkou. Potom 2x očkována, nyní již třetí dávkou, ale po té jí bylo nějaký den hůř, dělali jí pro jistotu test a byla neg, prý následek očkování. Teď je již v pohodě, ale aktuálně mají zákaz návštěv. Takže každý to má s tím covidem jinak, no.

 24. Svatopluk Beran říká:

  Rozumím tomu že je to složité a neexistuje pro všechny stejný pohled. I já mám diametrálně odlišný například od svých dětí.

  Odjíždím na dva dny, takže se nebudu moci zapojit. Ale jenom konstatování.

  JE AŽ NESKUTEČNÉ JAK VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE ZVE JAKO KOMENTÁTORY POUZE PRAVICOVÉ V L E Z D O Ř I T N Í KOMENTÁTORY A POLITOLOGY.

  CELÁ DISKUZE JE TAK POSUNUTA DO NEDEMOKRATICKÉ PARALELY S VLÁDOU JEDNÉ STRANY – ČESKÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE PLUS PRAVICE PROTI ZBYTKU OBČANŮ

 25. blade říká:

  Některé zákony se dají vykládat i tak, že může vzniknout hoax i od studovaného pravníka:
  https://manipulatori.cz/pravnik-pavel-hasenkopf-siri-hoax-ze-jednotlive-strany-koalic-nemaji- pravo-zalozit-samostatny-poslanecky-klub/

 26. blade říká:

  Zakládající členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Zuzana Krátká > „V izraelské studii se porovnávaly skupiny osob očkované dříve a později a výskyt infekcí byl opět vyšší u osob očkovaných před delší dobou. U této studie se ještě uvažovalo o tom, že za to může vyšší zastoupení starších osob u skupiny dříve očkované. Ale v další studii z Kataru byla nejvyšší odolnost vůči infekci zjištěna po druhé dávce a postupně slábla tak, že po 5–7 měsících byla jen asi 20 procent. V nové studii ze Švédska se ukazuje to samé – maximální účinnost krátce po podání druhé dávky, téměř nulová po 7 měsících. Pokles účinnosti ukazují i česká data,“

  Rychle vyprchávající účinnost vakcín vede k tomu, že se podporuje aplikace třetí dávky a zájem o ni strmě roste. Neví se však, jak dlouho vydrží očkovaného chránit a ani to, zda po odeznění i její účinnosti nebude nutné přistoupit ke čtvrté. > „V této chvíli existují práce, které tvrdí, že 12 dní po aplikaci třetí dávky mají očkované skupiny méně infekcí než neočkované. S netrpělivostí čekáme na další publikace. Problém je v tom, že to, co pravděpodobně náš organismus chrání, je prodělání infekce, ať už před nebo po očkování. Při kontaktu s virem – ale ne při očkování – dojde k aktivaci slizniční imunity, k tvorbě sekrečního IgA, k vytvoření pestřejší škály protilátek a k aktivaci většího počtu typů T lymfocytů. Díky této pestrosti jsou pak lidé odolnější i proti jiným variantám koronaviru. Opakovaná aplikace stejné vakcíny nic nového organismus nenaučí,“ zdůrazňuje imunoložka Zuzana Krátká.

  Roli při snižování účinnosti vakcíny sehrává i to, zda jde o člověka z některé z rizikových skupin. > „U starších lidí častěji vidíme pokles hladiny protilátek anebo na vakcínu nereagují vůbec. Záleží i na typech použitých vakcín. Testovali jsme hladinu protilátek certifikovanými testy v LABORATOŘI V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ u důchodců a zdravotníků – celkem šlo o 360 osob, ve Zdravotním ústavu v Ostravě, ale zaměstnance z jiných klinik a jen výjimečně vidíme po očkování pokles protilátek pod hranici pozitivity. Většina lidí má dostatečně vysoké hladiny, které by je měly chránit. Tedy je otázkou, jaké protilátky měli ti, kteří vážně onemocněli? A pakliže onemocněli ostatní, byl průběh mírný nebo závažný. Za závažný se považuje stav se zápalem plic. Důrazně varuji před používáním rychlotestů, tedy vyšetření z kapky krve na kazetku, neboť ty mají výrazně nižší záchyt protilátek,“ upozorňuje Zuzana Krátká.

  Zdroj: PL, no

 27. Svatopluk Beran říká:

  Blade nikde jsem nenašel v zákoně o poslanecké sněmovně odůvodnění, které udává co je myšleno slovem samostatně.

 28. blade říká:

  Zřejmě to bude někde v komentáři zákona. Se musíte dotazovat přímo u těch Manipulátorů. Ti co napíšou je přece ta jediná správná pravda > přes to vlak nejede 🙂

 29. Svatopluk Beran říká:

  Jak v jedné odpovědi už dřív psal pan Dvořák. On už někdo vysvětlí, že slovo samostatně, je nutné číst ve smyslu zákona jinak, než v tomto případě zní. Že vlastně znamená, že strana nekandiduje na volebním lístku někoho jiného. Tedy že ODS, TOP09, KDU-ČSL, Piráti a STAN jsou ve smyslu zákona samostatně kandidující strany, na rozdíl třeba od Trikolory, která vzala pod svá křídla i Svobodné a Soukromníky, ale nekandidovali jako koalice. JO JO NENÍ NAD STÁT KDE JE PRÁVO ZCELA JASNĚ DANNÉ ZÁKONEM 🙂

 30. Dvořák říká:

  Tak jestli jsem včera v rychlosti správně zachytil informaci ve zprávách,tak se jim ty teorie o očkování a o nepatrném přenosu nemoci od očkovaných nějak hroutí. No nic,hlavně už si naplánovat termín na čtvrtou dávku. Dobrou chuť 😉

 31. Svatopluk Beran říká:

  Podle mne se již navždy bude očkovat proti covidu preventivně-nepovinně, jako proti chřipce. Prvotní reakce proti covidu měla být podle mne však ještě tvrdší, protože covid byl něco nového, na co nebyl lidský organismus ještě připravený a zemřelo by na něj v dnešním globalizovanám světě desítky, možná stovky milionů občanů planety. BUDE SE NĚCO PODOBNÉHO STÁVAT V BUDOUCNU VÍCKRÁT A UŽ NIKDY NEBUDE ŽÁDNÁ NOVÁ NEMOC JENOM LOKÁLNÍ. DLE DNEŠNÍCH ZKUŠENOSTÍ BUDOU PODLE MNE OBČANÉ PRO KTERÉ NEBUDE PROBLÉM SE KRÁTKODOBĚ V ZÁJMU OSTATNÍCH PODŘÍDIT A BUDOU OBČANÉ KTEŘÍ V ,,RÁDOBY OSOBNÍ SVOBODĚ,, KLIDNĚ ZEMŘOU A V RÁMCI TÉ SAMÉ OSOBNÍ SVOBODY BEZ VLASTNÍHO POŠOZENÍ KLIDNĚ PŘEPOŠLOU NEMOC NA DRUHÉHO.

 32. Svatopluk Beran říká:

  A přidám pohled Jana Samohýla, který je podle mého názoru fundovanější než ten můj, ale je mi jasné, že každý má svůj vlastní rozum o který se opírá.

  Já taky nerozumím antivaxerskému hnutí mysli, a kdyby se o tom hlasovalo, asi bych hlasoval pro povinné očkování. Ale nevím, jestli to zrovna přispěje k tomu uklidnění toho sporu.

  Přijde mi, že (zhruba od vynálezu knihtisku až po začátek 20. století) existoval spor o to, zda by lidé měli být vzdělaní. Velká část elit se dost bránila masovému vzdělání širokých vrstev populace (nebylo to v jejich zájmu), ale nakonec se to ukázalo (ve 20. století) jako pozitivní fenomén, o kterém málokdo pochybuje (ty široké vrstvy samotné ten význam vzdělání pochopily v průběhu 19. století, když se ustavovalo socialistické hnutí).

  Dnes myslím stojíme před podobným sporem, ale nevede se o vzdělání, ale o pochopení vlastních emocí, o emocionální inteligenci. A existují silné zájmy, a rozvinuté technologie, ze strany reklamního průmyslu, a politických elit, manipulovat naše emoce, protože problém vzdělání byl do určité míry vyřešen, a kdybychom se rozhodovali „racionálně“, vybrali bychom si (jako společnost) asi určitý konsensus mezi liberalismem, socialismem a konzervativismem, pravděpodobně něco dost blízkého sociální demokracii.

  Jde myslím o to, že pokud máme uspět jako civilizace, budeme potřebovat lidi, kteří dokážou racionálně artikulovat, co vlastně chtějí, ne jako emocionální výkřik, ale jako hodnotový rámec, a rozmyslet si jeho důsledky i pro ně samotné. A proto je důležité rozumět vlastním emocím. Jejich pochopení je celoživotní boj, kterému se systematicky nevěnujeme. Takže tohle je myslím ta skutečná výzva pro 21. století.

  Myslím, že minimálně jeden aspekt je schopnost otevřeně mluvit o našich emocích, zvýší se tím vzájemná důvěra ve společnosti. Nevidím, že by se to dělo a nemám pocit, že tomu třeba „sociální média“ napomáhají, této diskusi.

 33. blade říká:

  PAUL CRAIG ROBERTS

  V září v Anglii 80% onemocnělých Covidem z řad plně očkovaných, píše Paul Craig Roberts.

  Tzn., že 79, 94% kovidových anglických pacientů nad 40 let byli ti pacienti, kteří se nechali plně očkovat. Přičemž ze 100.000 lidí onemocnělo na Covid-19 724 osob očkovaných a jen 520 osob neočkovaných.

  Což znamená, že v Anglii v průběhu září bylo pravděpodobnější, že máte-li 40 a více let, chytíte Covid-19 snadněji když jste očkován, než když jste neočkován.

  I smrt z nemoci způsobené Covidem číhala v záříjové Anglii víc na lidi očkované než neočkované: přes 70% zemřelých bylo těch očkovaných.

  V západním světě však už čísla dnes nic neznamenají, dodává americký publicista Paul Craig Roberts.

  https://www.paulcraigroberts.org/2021/10/27/over-70-of-covid-19-deaths-in-england-in-september-were-fully-vaccinated/

 34. Svatopluk Beran říká:

  Vůbec se v mediích nezveřejňují čísla o Číně, mě to napovídá z toho jak znám naše media, že se jim v podstatě daří lépe krotit Covid než západu. Blade jste schopen najít víc reálných informací o jejich tamní situaci.

 35. blade říká:

  K 31.8.2021 bylo naočkováno 70% procent dospělé populace EU bije se v ňadra Ursula. Ale virová nálož či pandemie neslábne. Tak mne napadá v souvislosti s článkem z odkazu výše > zdali se majitelům Teček v průběhu času náhodou nesnižuje jejich imunita. Nikoli imunita jen na covid, nýbrž celková imunita, což by mohl být pro otečkované docela průser.

 36. blade říká:

  Číná – https://ourworldindata.org/coronavirus/country/china

  Británie – ://ourworldindata.org/coronavirus/country/united-kingdom

  Jsou tam všechny země 🙂

 37. blade říká:

  https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/newly-released-documents-show-nih-funded-gain-of-function-research-in-china-experts_4061437.html

 38. Dvořák říká:

  Momentálně jsou největší nebezpečí ti očkovaní,kteří svobodně roznášejí tu nemoc dál. Oni ti hrozní odpírači se totiž musí všude prokázat negativním testem A upřímně, nezdá se vám, že za ty asi dva roky ta zákeřná nemoc zase tolik škody nenapáchala?

 39. BerKa říká:

  Asi jo. Mě na Covid zemřela manželka a synovec. Manželka starobní důchodce a synovec malý živnostník. Takže máte pravdu, že z hlediska společnosti opravdu žádná velká škoda nevznikla…

  Čína pane Berane těží ze své „diktatury“. Viděl jsem super dokument (pravda už je to víc jak rok) o Wuchanu – u východů z metra stáli vojáci s teploměry a každého kdo vycházel „pípnuli“. Kdo měl zvýšenou teplotu, hned ho lifrovali zakuklenci do antona. A taky tam ukazovali jejich pojetí karantény a omezení pohybu. Dokázali hermeticky zavřít třeba jen jeden bytový dům, kde se vyskytl nakažený. V podstatě něco jako cholera ve středověku – nutno ale říci, že to je skutečně asi jediná cesta (naštěstí – i když Severní Koreou si úplně jistej nejsem – nikdo nejde cestou ptačí chřipky, kdy se při výskytu nákazy vybije celé stádo 🙂 ) – každopádně opravdu efektivní. A všude lifrovali megatuny desinfekce, rozstřikovali to kontinuálně ve všech autobusech, v čekárnách, na úřadech – až jsem si říkal, že tolik chemie musí zabít víc lidí, než samotný virus…

 40. Svatopluk Beran říká:

  To je mi pane Bernard velice líto. Mě se zatím ve mém rodinném okolí nic nestalo. Jsem ale dost do závislí na sportu, takže se domnívám, že pokud kolem nás někdy prošla menší nálož, tak to imunita dokázal zvládnout. Já osobně jsem pro tvrdost i když tady se diametrálně rozcházím s dětmi. Raději se proto o tom vzájemně nebavíme. Ten dokument jsem viděl také i jak tam potom oslavovali v pohodě silvestr. Od redaktorky ČŘ Barbory Šámalová, byla také několikrát reportáž o tom jak je složité se tam dostat z jiných zemí, jak je rovnou z letiště po kontrole odvážejí na samostatné pokoje po hotelích a tam jim čtrnáct dní nedovolí pokoj opustit a jen jim donáší jídlo. Ale zajímalo by mne jaké jsou z toho dnes výsledky a o tom v našich zpravodajství ani slovo. TAKŽE SE DOMNÍVÁM ŽE JIM TO ZŘEJMĚ FUNGUJE.

  Já jsem přesvědčen, že do budoucna nemůže fungovat, pokud se objeví něco podobného-možná i horšího, nic jiného než nekompromysí tvrdost v omezení svobody na krátkou-omezenou dobu. Měsíc dva a nenechat svobodou člověka zmutovat vir do ještě horších podob. Musela by se také celosvětově zastavit ekonomika, jenže s tím dnešní americká globalizace a finanční systém centrálních bank a dvouprocentní plánované inflaci neumí, ale hlavně ani nechce pracovat. Uvědomuju si, že jelikož jsem prakticky 2x 5let musel žít a starat se sám o sebe, není pro mne zásadní problém, být sám ze sebou i bez svých nejbližších. Důležité však je, že vím, že pokud se stáhnu-potažmo všichni -, zase se všichni setkáme. V opačném případě jsme stále spolu, ale mnozí nám nejbližší při tom zbytečně odejdou.

 41. Svatopluk Beran říká:

  A ještě jestli mohu dokončit své přesvědčení. Nejsem doposud očkovaný, ale ZÁROVEN NEJSEM TYPICKÝ ODPÍRAČ OČKOVÁNÍ. Já nesouhlasím s tím, že se ze mne díky naočkování stane QR kod, pro kohokoliv na celém světě. Klidně se nechám naočkovat jakoukoliv vakcínou, protože je mi jasné že žádná z nich nemůže být pro každého dokonalá, (každý máme jinak vygenerovaný vlastní imunitní systém), ale snižuje pravděpodobnost úmrtí. Jak už jsem jednou psal, klidně se nechám naočkovat nějakou Čínou, Sputnikem nebo jakoukoliv západní vakcínou. Nevěřím tomu, že jsou do nich cíleně přidávány nějaké látky, které by měnili naše základní geny. Ale pokud by tam mělo být něco přidáno – a já tomu jak říkám nevěřím – nechám si píchnout klidně Kubánskou vakcínu, protože tady už vůbec nevěřím, že by šli za cílem nějak omezení svých pouhých 10 milionů obyvatel. Jsem vlastníkem mezinárodního očkovacího průkazu, který jsem potřeboval k preventivním naočkováním do zemí, které jsem navštívil nebo chtěl navštívit. Takže očkování klidně, ale z podpisem, razítkem a datem naočkování od lékařky, která mne očkovala. Nechci žádný mezinárodní kod (a teď budu už jen fabulovat), coby důsledek 11září a oznámení Busche – ŽE SVĚT UŽ NIKDY NEBUDE TO CO PŘED 11 ZÁŘÍM, KDY Z NÁSTUPEM NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGÍÍ BYL VYDÁN AMERICKOU VLÁDOU PO 11 ZÁŘÍ – PATROT ACT – (VLASTENECKÝ ZÁKON), který nařizoval mimo jiné etablovaným, ale i nově vznikajícím americkým firmám vymýšlet a přidávat do komunikačních zařízení – MINY – , KTERÉ BY UMOŽNOVALY AMERICKÝM BEZPEČNOSTNÍM SLUŽBÁM PŘÍPADNOU BUDOUCÍ KONTROLU KAŽDÉHO OBČANA V ZÁJMU SPOJENÝCH STÁTŮ. ZDŮVODNĚNO TO BYLO TERORISMEM, KTERÝ SI ALE SPOJENÉ STÁTY SAMY V ESKALUJÍCÍ MÍŘE VYINICIOVALY.

 42. Svatopluk Beran říká:

  Dvořák říká:
  Středa, 10. 11. 2021 v 16:50
  A upřímně, nezdá se vám, že za ty asi dva roky ta zákeřná nemoc zase tolik škody nenapáchala?

  Ve středu 10. listopadu zaznamenala Česká republika 13 502 dennich nákaz.. Hospitalizováno je 3452 osob, to je nárůst o 157 osob. Celkem zemřelo v ČR 31 289 lidí, to je denní nárůst o 60 osob. Nejhorší je situace na Moravě, především v Prostějově (1110 nákaz na 100 000 obyvatel) v Šumperku (1045 nákaz na 100 000 obyvatel) a v Brně a kolem Brna, v Ostravě, ve Frýdku-Místku, v Prachaticích a v Českých Budějovicích. Praha má 568 nákaz na 100 000 osob. ZDE

  – V Evropě za poslední týden stoupl počet mrtvých na covid o 10 procent. Evropa je jediný region, kde počet nákaz a počet úmrtí stoupá, konstatuje Světová zdravotnická organizace.

  Jinak jestli si tobře pamatuji, tak před pár měsíci byl SVĚTOVÝ ÚDAJ REGISTROVANÝCH ÚMRTÍ S KOVIDEM 500 000 TISÍC OBČANŮ SVĚTA, TEDY PŮL MILIONU, SKUTEČNOST BUDE O HROMADU VYŠŠÍ.

 43. blade říká:

  Demisi, demisi, demisi > dnes v 8:30 ji od vlády převzal prezident. Ale zde odkopali Skopeček, Havlíček atd. kšefty s elektřinou a hlavně spekulace > s emis povolenkami > výmyslem soudruhů z Bruselu:

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/221411030520030/
  (doporučuji zhlédnout)

  Nic složitého > skoupit třeba z Asie či USA evropské emis povolenky za 4€ a pak je Evropě pustit třeba za 60€ > no není to krásné 🙂

 44. blade říká:

  Ajajaj, tak se nám rýsuje, staronové rčení > Bez očkování a peněz do hospody nelez > a nejen do hospody > v Rakousku se tomu říká > lockdown volného času 🙂

  —————————————————————————————-

  Všichni zemřelí na covid či s covidem buďtéž beatifikováni. Amen.

 45. Dvořák říká:

  Pane Berane,tyhle čísla už mě neohromí. To není cynismus,ale k těm číslům je potřeba říct i to B. Ovšem v zemi,kde je očkovaný člověk považován za bezinfekčního,ale prokazatelně se může nakazit a přenášet nemoc i ve velkých „dávkách“,to nemůžeme od našich vůdců chtít.

 46. blade říká:

  Laureát Nobelovy ceny Dr. Linus Pauling > jeho nejprodávanější kniha „Jak žít déle a cítit se lépe“

  Každý den kvalitní – vitamín C 8 000 mg (rozdělen 3krát), B komplex, vitamín A 25 000 IU, vit D3 5000 IU, vit E 1000 IU, Zinek 50 mg, Selen 200 mcg, Omega-3 2000 mg, Kelp – jód 1000 mcg, vápník+hořčík.

 47. blade říká:

  https://twitter.com/dostalondrej/status/1458741262421577728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1458741262421577728%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FAni-prd-bez-ockovani-chysta-se-Ale-prisla-cisla-Mazec-683206

 48. Svatopluk Beran říká:

  Můj osobní pohled je a byl, teď už to je ale pozdě, zastavit ekonomiku světa na jeden dva měsíce. Západní ekonomický systém a přístup některých obyvatel západu ke svobodě člověka. Západní způsob života ale na to nemá. Naprosto se divím, jak se tento náš TRANSATLANTICKÝ VAL, VŮBEC MŮŽE TAK DRZE ZAŠTIŤOVAT KŘESŤANSTVÍM, VŽDYŤ MY PORUŠUJEME K VŮLI ZISKU A SVOBODĚ JEDNOTLIVCE, NEJZÁKLADNĚJŠÍ PRINCIPY KŘESŤANSTVÍ NA ŽIVOT.

  JAKO STAROBNÍ DŮCHODCE DNEŠKA MÁM V MRAZÁKU NAKOUPENEJ NEJLEVNĚJŠÍ CHLEBA, V LEDNICI MÁSLO, MLÍKO, JABKA Z AKCE A SLIVOVIČKU OD KAMARÁDA ZA ROZUMNOU CENU. AŽ SE MI PODAŘÍ RÁNO VSTÁT, ZMĚŘÍM SI TLAK A TEP, DÁM MALOU SLIVOVIČKU PRÁŠEK NA TLAK A PROSTATU A JDU SI UDĚLAT ASI PŮLHODINOVOU ROZHEJBÁVACÍ PROTAHOVAČKU. Protože pohled na můj přesun na záchod, je po opuštění postele je katastrofiký. 🙂 Potom každej den 5km chůze, ještě před dvěma rokama to byl běh a když není vítr, je sucho a neklesne teplota, pod pět stupňů tak aspoň dvkrát tejdně do 50km na kole, nebo dvacku na kolečkovejch bruslích. Jednou tejdně sauna. V létě si na kole zajedu za kamarádem do Brna, nebo si udělám aspoň jednou za léto celodenní výlet na Devět skal, nebo pod Bítov na bývalou Terasu nostalgicky zavzpomínat na to, co jsme se tam jako mladý kluci nablbli z maldejma kuchařkama z Motorpalovácký podnikový chaty a vůbec z jihlavskejma holkama. PROTOŽE NA FARÁŘCE A OKOLÍ, TO BYLA VYLOŽENĚ JIHLAVSKÁ KOLONIE. V zimě běžky, když teda napadne. Jednou tejdně na dva dny zajedu teď za důchodcovskou slevu autobusem do Prahy, odvést několik zastávek vlakem, čtyřletého vnuka na zimák do Říčan. A zatím se prostě asi daří Covidu, aby se mi vyhýbal. Samozřejmě nic není zaručeno.

 49. Jan P říká:

  Čtu komentáře.
  Tohle je fakt národ amorálních dementů.

  blade říká:
  Středa, 10. 11. 2021 v 13:37

  Dvořák říká:
  Středa, 10. 11. 2021 v 16:50

  Dvořák říká:
  Čtvrtek, 11. 11. 2021 v 12:47

 50. Zdeněk Gryc říká:

  USA NATO a OČKOVÁNÍ

  Jak souvisí Afghánistán s pandemií?
  Ján Lauko | Čtvrtek, 9. 9. 2021 v 16:27
  ——————————————–
  Ján Lauko
  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.

  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.
  ————————————

  …Jaké poučení však z toho plyne ve vztahu k současnému
  stupňování napětí ve společnosti mezi očkovanými a neočkovanými?
  Poučení spočívá v odpovědi na otázku, jak bylo možné, že afghánští mudžahedíni dokázali vyhnat ze své země po zuby ozbrojené vojáky

  USA a NATO?

  V čem spočívala jejich převaha, před kterou musel západ nakonec přece jen kapitulovat?

  Jejich převaha spočívala ve vnitřní síle přesvědčení! Afghánští povstalci bojovali v silném vnitřním přesvědčeni o oprávněnosti svého boje proti cizím okupantům a západní vojáci bojovali pro peníze. No a v přímém přenosu, před očima celého světa došlo k tomu, že síla přesvědčení zvítězila nad silou peněz. Došlo k tomu, že nepomohly ani peníze nejbohatších zemí světa a jejich vojáci, vyzbrojení nejmodernějšími zbraněmi museli nakonec utéci před přesvědčením bojovníků z jedné z nejchudších zemí.
  Nechci v tomto článku nijak glorifikovat Taliban a ignorovat vše špatné, co ho doprovází. Chci pouze upozornit na všeplatný princip síly přesvědčení a na jeho obrovskou sílu, které není schopno téměř nic odolat, jak jsme se o tom měli možnost všichni přesvědčit.
  Přesvědčení jako takové, v jeho čisté podobě, bez ohledu na všechno ostatní, je totiž něco, co pochází ze srdce. Co pochází z citu. Co má tedy podle míry své čistoty vždy určité spojení s duchem, čili s nejvnitřnější duchovní podstatou člověka.
  A síla ducha je obrovská! Je tak obrovská, že před ní neobstojí ani vojska nejmodernějších armád světa.
  Tolik Afghánistán,
  a nyní se z tohoto úhlu pohledu podívejme na současné rozdělení společnosti

  na očkované a neočkované,

  a s tím související a stále rostoucí polarizaci, přerůstající až do nenávisti.
  Přerůstající až do otevřeného přání smrti svým bližním tak, jak to surově vyjádřil známý slovenský komik Oliver Andrásy:

  „Ať zhebnou ti, co se nechtějí dát očkovat! Alespoň bude méně hlupáků!“
  Neočkovaní jsou mnohými takzvanými osobnostmi nazýváni dezoláty, dobytkem, nebo hlupáky. V podobném duchu se nedávno vyjádřil také majitel „Sedity“, vyrábějící cukrářské výrobky, za co si od neočkovaných vysloužil bojkot svých výrobků.
  Neočkovaní jsou na každém kroku omezování
  a štváni jako divá zvěř.
  V očkovacích centrech a u obvodních lékařů se množí návrhy o vydání potvrzení o očkování bez očkování.

  Lidé se z hloubky duše nechtějí dát očkovat,

  ale jsou k tomu hrubě tlačeni. A proto zoufale hledají nějaké východisko.
  Je to podobné, jako v padesátých letech minulého století, kdy komunistický státní aparát znepříjemňoval životy těm, kteří měli jiný názor. Avšak v takovémto obrovském měřítku, když se tak děje téměř vůči polovině národa, tomu nebylo ani v stalinském socialismu v padesátých letech.

  „Tohle nebudeme trpět.“ Slovenská policie zasáhla proti antivaxerům
  FILIP HARZER

  Zásah proti slovenským odpůrcům opatření proti koronaviru. Video obsahuje vulgární výrazy. (Video: Stanislav Koncar, YouTube/LAIK 1989)

  stit více

  15:37
  Popírači covidu-19 a odmítači očkování organizují provokativní protesty ve slovenských obchodech. Ve čtvrtek kvůli tomu v supermarketu v Piešťanech zasahovala policie.
  Článek
  S odpůrci epidemických opatření mají prodejny na Slovensku zkušenosti už z covidové vlny z loňského podzimu. Většinou šlo o jednotlivce nebo malé skupiny. Provokovali tím, že šli na nákup bez roušek nebo respirátorů a čekali, co personál obchodu, ochranka, či policisté udělají. Všechno si natáčeli na mobil.
  ————————————————–
  aktuálně se řeší Coronavirus a ne-očkování
  PROTI USA KAZATELE
  viz foto shora.

 51. Zdeněk Gryc říká:

  CO SVÝM PROTIOČKOVACÍM BLOGEM
  S KULTURNÍ VLOŽKOU NENÁVISTI K USA
  SLEDULE
  LAUKO – AGENT PUTINA ?
  JAK OSLABITIT GENETICKY CZ A EVROPU ?
  ———————————————
  Povinné očkování se zárukou by všem usnadnilo situaci, navrhuje matematik
  PAVEL KASÍK

  Foto: Archiv A studia Rubín, fotila Lenka Glisníková, koláž Seznam Zprávy
  Matematik René Levínský, výzkumník CERGE-EI a ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů
  19:30
  Proč v Česku opět stoupá počet covidových infekcí a úmrtí? Matematik René Levínský vidí problém v selhání institucí i v obtížné rozhodovací situaci jednotlivců. Stát má podle něj důsledně postupovat podle dostupných dat.
  Článek
  „Nezáleží na názoru, důležitá jsou reálná data,“ připomíná jasnou mantru vědec, který je na práci s daty zvyklý. Rozumí však, že ne každý člověk má čas do detailů pochopit každý aspekt pandemie. Proto si myslí, že je to stát a jeho instituce, které mají povinnost se dostupnými daty řídit. A naplno používat nově dostupné nástroje: rychlé plošné testy, protilátkové koktejly nebo respirátory.
  „Vidíme ostatně, že pandemie je mnohem více proces společenský než proces biologický,“ připomíná René Levínský, který jako ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů vývoj covidu v Česku i zahraničí dlouhodobě studuje.
  A protože v postkomunistických státech je důvěra ve stát spíše nízká, pozorujeme mezi východem a západem Evropy velké rozdíly. Třeba právě v hlavním nástroji proti covidu – vakcínách. Ty proti covidu by podle Levínského mohly být povinné, pokud by stát zároveň dal lidem potřebné záruky.
  Včera bylo pozdě
  Sledujeme setrvalý vzestup prakticky všech pandemických čísel v České republice, včetně rychle rostoucího počtu hospitalizovaných i lidí, kteří kvůli covidu umírají. Překvapilo Vás, že se Česko z předchozích vln nedokázalo ponaučit?
  Jsem asi naivní, protože jsem opravdu doufal, že se státní struktury poučily. Myslel jsem, že chápou, co se děje. Že si umí spočítat tu celkem triviální úvahu. Když to hodně zjednoduším, tak ten odhad mohl znít nějak takto: spočítáme, kolik lidí ještě nemá imunitu proti covidu, je jich velmi hrubým odhadem asi polovina.

 52. Zdeněk Gryc říká:

  Svatopluk Beran říká:
  Čtvrtek, 11. 11. 2021 v 15:34
  ….JAKO STAROBNÍ DŮCHODCE DNEŠKA …

  tedy odtud malá poklona,
  …pod pět stupňů tak aspoň dvakrát tejdně do 50km na kole,

  nebo dvacku na kolečkovejch bruslích…

  tedy odtud velká poklona

 53. blade říká:

  Názor z října – https://blog.aktualne.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=40922

 54. BerKa říká:

  Pane Berane,

  sdílím Váš názor s tím, jak se všechno mělo řešit. Jasně, my staří páprdové si pamatujeme doby, kdy se dnešní ráj na zemi teprve budoval 🙂 a není pro nás problém se uskrovnit. Já osobně vyjdu se štryclou chleba a čtvrtkilem sádla celý týden – napřed pěkně namazanej a v pátek pak jako topinku, samozřejmě řádně počesnekovanou, až je to cejtit přes půl jihlavy. Pivko si dám rád, ale když dva tejdny nebude, s kohoutkovou vodou v pohodě vydržím. Takže totální lockdown by pro mě problém nebyl a věřím, že nakonec snad pro nikoho. Ale prostě tohle nikdo nechtěl rozhodnout – protože se ze všeho u nás dělá politika. Však do pr… proč se to loni tak rozjelo ? Protože kvůli debilním volbám do krajů nikdo nechtěl ani přemejšet o tom,že by se snad volby odložily. Bez výjimky – levice i pravice. Přece by nemohli oželet těch pár blbejch milionů, co do tý doby zaplatili za kampaň. A přesně ten tejden pak chyběl a podle mě má přímo na svědomí pár tisíc životů.

  Ač nemám rád jakoukoliv totalitu, tak si opravdu myslím, že v tomto má ta čína navrch. Prostě rozhodnou a přes to nejede vlak. Žádný švejkování jako u nás.

  Jo a děkuju za „soustrast“. Manželka byla o dost starší než já a byla už pár let dost nemocná. Koronavirus s ní neměl moc práce a naštěstí moc netrpěla. Jasně, člověk se na to může připravovat pět let, ale stejně sem se s tím ve finále samozřejmě jen tak nesrovnal. Ale i tak mnohem horší to bylo u synovce. Žádná nadváha, nekuřák, fotbalista, hasič, zdravý kořínek, čtyřicet let – v plný síle a radosti ze života. Byl dva tejdny na JIPce, když už to vypadalo dobře, tak ho dali na normální pokoj, za dva dny najednou prudké zhoršení a konec.

  Proto mě řeči těch, kterým ZATÍM covid v blízkém okolí nijak extra nezaškodil, o beatifikování obětí atd. nějak moc nevytáčí – ale rozhodně docela mrzí. Dát si na hubu hadr a nebo do sebe nechat třikrát píchnout nějakou sračičku – když stokrát silnější sračičky denně žereme v jídle z Kauflandu – je pro mě to nejmenší co může pro sebe – a hlavně pro okolí udělat.

 55. Zdeněk Gryc říká:

  Blade + Lauko

  Není tedy absolutně žádný medicínský důvod očkované a neočkované jakkoli odlišovat,

  Prevence:
  Ráno 2x až 3x před zrcadlem v koupelně:

  „udělat bububu či cvaknout závěrem,“

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 14:06
  S. architekt nemá o službě na čáře ani páru,
  zřejmě má i modrou knížku nebo takový nemehla ke zbrani raději ani nepustili
  Potkat na čáře architekta,
  tak stačí v těch lesích tam na něj udělat bububu či cvaknout závěrem,
  tak se na místě zesere strachy :-).
  Vy kubo z jihlavských Nemanic

 56. Zdeněk Gryc říká:

  NEJLEPŠÍ ILUSTRACÍ „DOBY“ JE PŘÍBĚH:

  Jiřina Šiklová

  Meky

  Dnes20:15 › 21:35
  Vyhledat na Seznam.cz
  Energický filmový portrét zpěváka a skladatele Mekyho Žbirky, který zemřel včera ve věku 69 let. Představuje legendu československé populární hudby zcela otevřeně, upřímně a v nečekaných souvislostech včetně nikdy nechybějícího humoru.
  Režie:Š. Šafránek
  ——————————-
  Bez komentáře, ale pro studenty povinné

 57. Zdeněk Gryc říká:

  FAŠISMUS SOUDRUHA „čtenář“

  ….Vojtěch nám předvádí očkovací fašizmus…….je jasné, že minimálně proti nákaze a šíření očkování funguje hodně mizerně………ale už má pro nás připravenou 3 posilující dávku………4 posilující dávku……….5 posilující dávku atd. …..proti nákažení má mít Pfizer účinnost 91 procent, je zajímavé, že ty jejich čísla jsou nyní stejné jako loni, ale dnes má naočkováno 6 milionů lidía několik milionů kovid prodělalo………asi účinost VYVANE 🙂 hned po očkování…….
  km | 2021-11-11 15:38:06 | Reagovat

  DŘÍVE „čtenář“ NYNÍ „km“

  Karel Čapek, spisovatel a přítel TGM:
  „Ano, mnoho se změnilo,
  ale lidé zůstávají stejní,
  jenomže teď víme líp, kdo je kdo.
  Kdo je slušný, byl slušný vždycky,
  kdo byl věrný, je věrný i teď.
  Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív,
  kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe.
  Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou… Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul:
  Kdo byl kdo.
  I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.“

 58. Zdeněk Gryc říká:

  DOBREJ „ČÍNSKEJ“ FÓR NAVRCH…

  „Ač nemám rád jakoukoliv totalitu, tak si opravdu myslím, že v tomto má ta čína navrch.“

  „NE-OČKOVÁNÍ“ ANONYMŮ.

  měli spřátelení anouši za manželku lékařku,
  byť i dětskou ?

  JE BLBOST INFEKČNÍ, JAKO CORONAVIRUS ???

 59. Zdeněk Gryc říká:

  BBC, dobrou noc a pevnou naději.

 60. blade říká:

  Beatifikace prokazoje snad úctu všem zemřelým co jsou v nebi > takže nechápu co na tom kdo vídí špatného a proč by to mělo někoho vytáčet.

 61. Zdeněk Gryc říká:

  Co NATO autor, bloger Lauko + zasloužilí anonymové Jihlavských listů ?

  8. 11. 2021, 15:44 – Vídeň
  Michal Sobotka, Novinky
  Rakousko reaguje na zvyšující se počet nových nákaz koronavirem. Od pondělí výrazně zpřísnilo pravidla pro všechny neočkované, pro které de facto začne platit tvrdý lockdown. Pro vstup do restaurací, kaváren, barů, sportovních či kulturních akcí už totiž nebude stačit ani negativní test. Je třeba prokázat se pouze očkováním či dokumentem o prodělání nemoci.

  Převzato:
  Tzv. rakouský model, který by pro neočkované a ty, kteří prokazatelně neprodělali covid, znamenal zapovězení přístupu do restaurací, na stadiony či na další místa, kde je nyní nutné prokazovat bezinfekčnost, je jednou ze zvažovaných variant. Ve čtvrtek to potvrdila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

 62. Dvořák říká:

  Berka,promiňte, ale můžete si dohledat,že na začátku téhle epidemie jsem měl jiný názor. Ovšem chování a jednání našich představitelů a údajných odborníků mě utvrzuje,že nejde o zastavení nějaké nemoci,ale o pouhý kšeft. Strašení mrtvými bez důkazů,že skutečně nějaký kovid měl na jejich smrt vliv. To už mě nebere. Včera jsem já debil opět přepnul na Jílkovou. O nějaké seriózní debatě nemůže být řeč,skákání do řeči a ponižování oponentů očkovací diktatury.Očkovací kampaň v režii ČT a tý vyjebaný kundy.Ale potvrdilo mi to můj názor. Není zájem lidi léčit,zabránit šíření nemoci,jen očkovat a očkovat. Ministr ani jeho nohsled nebyli schopni odpovědět na jednoduché otázky. Já nemám problém dát si hadr na hubu nebo být dva týdny doma,ale musí to mít význam a výsledky. Tady se pouze provádějí pokusy na lidech,pokusy,co lidi vydrží.Jak to píše pan Beran,mít svůj životní režim a být v pohodě. Ale nekonečný omezení a zákazy jsou horší než nějaký kovid. Jo ještě bagatelizování následků očkování je taky skvělá věc. Mimochodem chleba a máslo mám v mrazáku taky a topinky jsou super jídlo.

 63. Dvořák říká:

  A nevím,jestli je to důsledek epidemie,ale na případu architekta Gryce můžeme vidět změnu krysy v prase.

  Jihlavského Lenina ani nebudu komentovat.

 64. Svatopluk Beran říká:

  Také tahám pane Bernard čtvrtky chleba z mrazáku, ale tak dvě tři za týden. V neděli si však k snídani dopřeju sladký šáteček a jen si mlaskám. Jako děti jsme mívali v neděli vánočku a mám z toho úplně stejně šťastnej pocit. Nepamatuji si že bych nějaké jídlo tehdy ani teď vyhodil. Dokud nesním rychle se kazící jídlo, jiné nekoupím a když se dostanu k mladejm, dělám popelnici. 🙂 Nebylo to dřív úplně jednoduchý, ale šťastných dnů bylo spousty. Vím, byli jsme mladší. Ale, tenhle dnešní částečně zablokovaný svět je pro mne v podstatě sranda a zbytečné úmrtí každého s Covidem, naprostá ubohost nevhodně zbohatlé společnosti.

  Od pana Gryce děkuji. Ano možná že i proto že jsem prakticky celý život nemohl jíst SRAČKY a baví mě pohyb, si teď můžu i s oběma titanovými ramenními klouby a šest milimetrů vyhřezlou plotýnkou, udělat na kole jednodenní výlet na otočku v téměř 68 letech na Bítov, nebo Devět skal. Či za kamarádem do Brna, ale to už nazpátek, až druhý den.

 65. Svatopluk Beran říká:

  Pane Dvořák tak nějak souhlasím s tím, že se zkouší. Ale zkouší se proto, že se tomu TVRDĚ A NEKOMPROMYSLNĚ NEUDĚLALA HNED ZE ZAČÁTKU K VŮLI ZÁPADNÍ SVOBODĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA PŘÍTRŽ. A JELIKOŽ NIKDO NEZNÁ A JEŠTĚ DLOUHO NEBUDE VĚDĚT CO VŠECHNO ZMUTOVANÝ VIR DOKÁŽE A UMÍ, NÁS BUDE TENTO VIR NIČIT. TAKŽE NIC JINÉHO NEŽ ZKOUŠKA-POKUS NEZBÝVÁ, NIKDO NA SVĚTĚ NEMÁ NA TENTO ROZJETÝ VLAK SPRÁVNÝ RECEPT. JAKOU VHODNOU ZARÁŽKU NASTAVIT NYNÍ PO HLOUPĚ ODBRŽDĚNÉ BRZDĚ, RÁDOBY SVOBODOU ČLOVĚKA, BUDE VELICE TĚŽKÉ NAJÍT. A TĚCH VYLOŽENĚ SPRÁVNÝCH NÁVRHŮ DÍKY ONÉ SVOBODĚ JSOU TISÍCE.

 66. Zdeněk Gryc říká:

  Dvořák říká:
  Pátek, 12. 11. 2021 v 8:39

  nebyl anonym Dvořák také PS-ák a v KSČ ?

  TEDY PODLE VÝRAZIVA

  Milan Dvořák redaktor Jiskry orgánu OVKSČ

  se pod svoje „MUSENÍ“ se podepsal plným jménem:

  Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany.
  ——————————————————————————————————
  „Min uže nět“
  A také už zřejmě nikdy nedojde k realizaci „avantgardní“ myšlenky, jejíž autor – někdejší redaktor jihlavské Jiskry Milan Dvořák – by nejraději osadil pamětními tabulkami všechny domy s podobnými nápisy v azbuce, jimiž sovětští vojáci v prvních dnech po válce označovali, že byl „kvartal prověren“
  Trápila ho otázka, jaký že to vůbec máme vztah k „pokrokovým tradicím“, když sdělení gardového poručíka Rvalova „Kvartal prověren – min nět“ není zvěčněno pro příští generace podobnou pamětní tabulkou jako třeba to, že „V tomto domě bydlil v roce 1830-31 Karel Havlíček Borovský

  . . . „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn. Nestane se tak a je to moudré.
  Projektant tu dbal pozorně památky, možná i umělecké. My bychom měli pamatovat na to, aby na ono prázdné místo (kam chtěl projektant sochu znovu umístit) vyplnila soch třeba sportovce“…

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

  Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu, co momentální představuje dobré bydlo, v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově, v úctě ke komunistické straně“
  Josef Jelínek
  Jihlavské listy 28. 6. 94

 67. Svatopluk Beran říká:

  TEĎ JSEM SI PŘEČETL SLOUPEK PANA PAVLA BAJERA NA PRVNÍ STRÁNCE JIHLAVSKÝCH LISTŮ A NEMOHU KONSTATOVAT NIC JINÉHO, NEŽ ŽE PRÁVĚ K VŮLI TAKOVÉMU ….. – a teď se mi špatně hledá vhodné slovo, protože se v tomto případě jedná i o moje děti – A MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII A PROTESTUJÍCÍM SVOBODNÝM OBČANŮM A OPOZICI KTERÁ TLOUKLA DO BABIŠE, ALE VLASTNĚ CHTĚNÉ DÍTĚ KLAUZOVI ČI VYSTRČILOVI EKONOMICKÉ DOBY A FERIMU A NĚMCOVÉ A KAVÁRNÍKŮM NA KARLOVĚ MOSTĚ, JE SITUACE JAKÁ JE NEJEN U NÁS, ALE I V TÉMĚŘ CELÉ EVROPĚ, POTAŽMO RUSKU, AMERICE, VŠUDE TAM KKDE EXISTUJE PŘEHNANÝ SVĚT SVOBODY NEOMEZENÉO ZISKU. JAK JSEM TAK SLEDOVAL VČEREJŠÍ ČESKÁ ZPRAVODAJSTVÍ TAK TI NAŠI PŘIBLBLÍ NOVINÁŘI TEĎ KRITIZUJÍ I ČÍNSKÉHO PRESIDENTA, ŽE CHCE PO NEVĚTŠÍCH ČÍNSKÝCH ZBOHATLÍCÍCH, ABY NAPOMÁHALI SANOVAT CHUDŠÍ ČÍNU. TAK TO UŽ JE VYLOŽENĚ SCHÝZA ČESKÉ NOVINAŘINY A ZPRAVODAJSTVÍ. TO JE JAK ZA NEJTVRDŠÍHO SOCÍKU. JEDNOU JE IDEOLOGICKY NĚKDO OZNAČEN JAKO NEZÁPADNÍ, TAK VŠECHNO CO UDĚLÁ JE ŠPATNĚ. UVĚDOMUJE SI VŮBEC NÁŠ TISK, VČETNĚ PANA BAJERA Z JIHLAVSKÝCH LISTŮ, CO PREZENTUJE JAKO SVOU MYŠLENKU. ANO MÁ NA NI PRÁVO. MÁ PRÁVO NA SVÉ PŘESVĚDČENÍ ALE NEMÁ PRÁVO NA SVÁ FAKTA

 68. Zdeněk Gryc říká:

  PRÁVĚ DNES
  Seznam zprávy, převzato:
  Co NATO ?

  Žádné kalkulace nemáme
  Nejedná se zdaleka jen o to, že je v Česku za Babiše nejvíce chráněných ministrů v historii, ale rovněž o to, jaké jsou s tím spojeny finanční náklady.
  Podle odhadů jde už o stamiliony ročně, avšak přesná čísla k dispozici nejsou. Policejní prezidium totiž tvrdí, že nemá žádnou nákladovou kalkulaci, kolik jeden den hlídání jednoho člena vlády v průměru stojí.
  „Skutečně tyto náklady k dispozici nemáme, protože jsou každý den jiné, a v to v závislosti na tom, jaký je program, kdo konkrétně je k chráněné osobě přidělen. Navíc policisté jsou ve službě a neplní žádný speciální úkol, proto se nelze na tento výkon dívat jako na něco nestandardního. Je to úplně stejný princip, jako kdybychom řešili, kolik stojí hlídková činnost na dálnici D1,“ uvedl po urgenci mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Z „taktických důvodů“ nechce hovořit ani o tom, kolik policistů se o jednotlivé ministry stará.
  V roce 2015 se v souvislosti s přidělením ochranky tehdejšímu ministru financí Andreji Babišovi jedna kalkulace na veřejnosti objevila. Tehdy proběhla tiskem informace, že jeden den hlídání ministra stojí 82 tisíc korun, což samotný Babiš ihned zpochybnil.
  Kdyby to však tak bylo, ochrana jednoho ministra by stála měsíčně dva a půl milionu korun a ročně třicet milionů. U osmi členů Babišova kabinetu by šlo o zhruba čtvrt miliardy.
  Seznam Zprávy na toto téma hovořily i s některými lidmi, kteří mají s ochranou ústavních činitelů dlouholeté zkušenosti a ti jsou přesvědčeni, že zmíněné

  náklady 82 tisíc korun za den nijak nadsazené nejsou a

  dnes už jdou přes 100 tisíc.

  Alespoň pokud se jedná o trvale chráněné osoby.

 69. blade říká:

  Největší prča je, že SPOLU s tím utrpěným vítezstvím až tak nepočítali > jen ať si ty své mordy pěkně ve všem zmáchaj > antiBabiš jim zanedlouho dojdde a budou muset makat > ale spíš to budou hokusy pokusy a o švestkách to zapíchnout. A prej nějakej cvok z Březinek bude za čas střídat Lenina v mauzoleu.

 70. Zdeněk Gryc říká:

  OPRAVDU TO UŽ NEBUDE TRVAT DLOUHO

  „za čas střídat Lenina v mauzoleu“

  JE TO FAKT NESLUŠNOST
  JAK OPAKOVANĚ ŘÍKÁ:

  1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák
  Je neslušné dožít se nějaký ten rok po „osmdesáti“ ???

  Možná se budu „opakovat“…

  Nikoli možná,
  opravdu se „opakoval“
  ———————————-
  Aktuální všimné:

  Dvořák říká:
  Pátek, 12. 11. 2021 v 8:39
  A nevím,jestli je to důsledek epidemie,ale na případu architekta Gryce můžeme vidět změnu krysy v prase.

  Jihlavského Lenina ani nebudu komentovat.
  —————————————————
  NEJDE ANI TAK O GRYCE,

  …ALE…ALE..

  SOUDRUZI ANONYMOVÉ JIHLAVSKÝCH LISTŮ
  NENÁVIDÍ VÁCLAVA HAVLA

  PRAKTICKÉ UKÁZKY:

  VÝSTRAHA OD: „nám soudruhům“ – „jak prudit s havlem.“

  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,

  nikdo by tě nehanobil“
  ——————————————————-

  „Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?“
  XXXXX říká:
  Sobota, 18. 8. 2018 v 9:56
  A to měla být urážka? Nějaká vzpomínka na mládí,
  na dobu kdys
  —————————-
  nám soudruhům
  —————————-
  s tímto pozdravem lezl do prdele?
  Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu…
  Ale pane architekte to nebylo na Vás ale na oslíka.
  Vy jste přeci krysa. Co si to ani přiznat neumí.
  ——————————————————–
  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne
  jak prudit s havlem.

  ————————————–
  TAK HEZKÝ WEEKEND
  SOUDRUZI ANO-NYMOVÉ

  „nám soudruhům“ – „jak prudit s havlem.“

 71. Zdeněk Gryc říká:

  PS.
  1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák

  ————————————————————————————-
  převzato:
  AbecedaZdraví.cz > Psychologie > Nečiň druhému, co sám nechceš zažít

  „Nečiň druhému, co sám nechceš zažít“

  ———————————————–
  Co na to říká, slušná rodina, soudruha Dvořáka ?

  „Umřít v osmdesáti není tragédie, ale slušnost“

 72. Jan P říká:

  Tesat do kamene!

  Alexander Schallenberg rakouský kancléř
  https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3399298-neockovane-v-rakousku-ceka-celostatni-lockdown

 73. Zdeněk Gryc říká:

  Tesat do kamene!

  SOKOLOVÉ
  A
  SKAUTI

  Náckové je zakázali 1x
  Komouši 2x

  Skauti bez lilie
  Dnes13:25
  Skauti byli nežádoucí pro nacisty i komunisty, třikrát se ocitli „mimo zákon“ a vždy museli volit strategii přežití. Oddíly a hlavně jejich vedoucí se museli rozhodnout, jak dál. Ve filmu se v rozhovorech s pamětníky soustředí autoři na obnovu Junáka v roce 1968, na nucené sloučení s komunistickým Pionýrem, na život v „husákovském“ dvacetiletí. Co je pro skauting důležité? Nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v soustavném utajování? Mohly být uchovány skautské myšlenky v pionýrském oddílu? To jsou některé z otázek, které kladli pamětníkům.
  ———————————————-
  Dokument „Skauti bez lilie“,
  který dnes diváci ČT viděli, se týká story Skautů po 2. „osvobození“ republiky v roce 1968.

  Story skautů po roce 1948 se týká dokument:

  SOKOLSKÉ ŠKOLENÍ

  „Věc: sokolské školení – průběh
  Dne 6. srpna 1952
  LIST A č. 56/52
  Útvar KS-Stb Brno
  Řídící orgán Voleš
  Značka agenta 1728 krycí jméno Suchý
  Zpráva řídícímu orgánu předána dne 6. 8. 1952
  Klasifikace: 3
  Věc: Sokolské školení – průběh
  ———————————————–
  1a: Asi ve středu jsme měli večer táborák. Celá škola si sesedla podle skupinkolema zpívala národní písně, hlavně slovácké. Po půl hodině se někde ozval návrh aby se zpívala píseň „Teče voda teče“.
  Ozvalo se to pravděpodobně u děvčat, neb seděly vedle vedoucího V a h a l y. Tento prudce vstal a přerušil táborák a že je okamžitě večerka. Všichni museli do stanů vedoucí tábora ještě řekl, že to co jsme zpívali jsou únikové písně a je dosti smutné, že neznáme nové pokrokové. P e r n i c a se ozval a ptal se vedoucího proč jsou únikové.
  Tento řekl. Že diskutovat nebude.
  Pernicase opět ozval a XXXXXXX a řekl nahlas, že to není jednání komunista odmítat kritiku. Vedoucí odpovídá že za to může býti vyloučen ze školy. Druhý den po rozhovoru P e r n i c e s vedoucím se tento již choval, jako by se nic nestalo.
  1b: Další průběh ze života školení některých členů bývalého Junáka v Sokole, kteří nyní na Slovensku byli na krajské škole.
  2: Vlastnoručně psaná zpráva agenta.
  3: Zprávu podal agent, který se toho to školení zůčastnil.
  4: Ten Fousek se svou partou s mne ani nevšímali.
  5: Očekával jsem, že se parta bývalých Junáků domluví. Ale tito spolu nehovořili moc a jen se učili. Je zřejmé, že tito jsou velice opatrní ve svém jednání.
  5: Do této skupiny Fouskovy a Klepačovy bude nasazen ještě jeden agent.
  šstrž. V o l e š Leopold“
  Fotokopie dokumentu je poslána do redakce JL
  PS. Skaut zmíněný „jedním agenten“ – Milan Pernica má skautské jméno „Detail“, jeho žena skautskou přezdívku „Modráček“. Milan byl desítky let šéfem turistického značení republiky, čímž navázal, za totáče na svou „Woodcraft“ minulost.
  Za značkaře, kteří nejenom dělali nové značení, po zatopení Vírské přehrady, v 50tých létech, mu přeje v roce 2019 pohodu a zdraví, při tradičním setkání značkařů ve Stopkově pivnici na České ulici v Brně, kde bude nepochybně vzpomenuta i na Josefa Přidala.
  Zdeněk Gryc

 74. blade říká:

  Myšičky se radují, že se netestuje na nich ale na lidech. No a netopýři mají radost z toho, že ušáci přiznali výzkum koron ve Wu-chanu. Březincký Lenin už hajínká.

 75. Svatopluk Beran říká:

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 12. 11. 2021 v 21:23
  Tesat do kamene!

  SOKOLOVÉ
  A
  SKAUTI

  Náckové je zakázali 1x
  Komouši 2x

  Skautská organizace Boy Scouts of America s více než dvěma milióny členů napříč USA požádala podle soudního dokumentu delawarský soud o ochranu před věřiteli. Chce tak ochránit svůj majetek, jež je ohrožen kvůli velkému množství soudních sporů týkající se údajného sexuálního obtěžování ze strany skautských vedoucích. Soudní řešení všech sporů bude kvůli vyhlášenému bankrotu pozastaveno.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3050348-americti-skauti-vyhlasili-bankrot-kvuli-sexualnim-skandalum

  TŘEBA VZNIKLA OBAVA, ŽE SE AMERICKÉ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ SKAUTSKÝMI VEDOUCÍMI PŘENESE DO ČESKÉ REPUBLIKY STEJNĚ JAKO SVĚTOVÉ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ CÍRKEVNÍMI FUNKCIONÁŘI SE ŠÍŘILO PO CELÉM SVĚTĚ

 76. Svatopluk Beran říká:

  blade říká:
  Pátek, 12. 11. 2021 v 23:25
  Myšičky se radují, že se netestuje na nich ale na lidech. No a netopýři mají radost z toho, že ušáci přiznali výzkum koron ve Wu-chanu.

  Mohu dostat odkaz na tuto zprávu, abych se mohl pokusit o vlastní kontrolu věrohodnosti tohoto sdělení.

 77. Svatopluk Beran říká:

  Myslím tím výzkum vědci USA koron, ve Wu-chanu. Jinak včera Šámalová – ZPRAVODAJKA ČT PRO VÝCHODNÍ ASII HLÁSILA, že mají v Číně ,,PROBLÉM,, s desítkami nových nákaz. Myslím že desítky nových nákaz na 1 418 miliardy obyvatel, nejsou až tak špatné. 🙂

 78. Svatopluk Beran říká:

  Osobně také moc nevěřím v jakýkoliv úspěch delšího vládnutí ČESKÉ PRAVICOVÉ PSEUODEMOKRACIE, založené pouze na několikaleté zjednodušující PSEUDOPRAVICOVÉ antibabišovské kampani jedné části české pravice, proti jiné části české pravice, vedené pravicovým ALFASAMCEM BABIŠEM. Rakušan je v poslední době příliš velkým NARCISEM a pokud bude takhle pokračovat, tak z toho bude brzy čišet souboj mezi ,, RÁDOBY ALFASAMCEM,, Rakušanem a řadovým stádním samečkem ODS Fialou. Celkem by mne zajímalo, kolik je ve straně honosící se názvem STAROSTOVÉ opravdu starostů českých obcí v poměru ke starostům ostatních obcí ČR. Nedá se to nějak zjistit? Já vidím spíš tuto část názvu strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jako typický PR další části pravice, kdy si tu akorát pár občanů – RÁDOBY STAROSTŮ – samolibě natřásá pírka na úkor většinových starostů českých obcí a cíleně zneužívá osobní politické přesvědčení VĚTŠINOVÉHO ZBYTKU STAROSTŮ V ČESKÉ REPUBLICE.

 79. Jan P říká:

  Výborný, nekonfliktní článek o strachu z očkování.
  https://www.osel.cz/11991-proc-nekteri-lide-odmitaji-ockovani.html

 80. blade říká:

  Beran atd., pokuste se být aktivnější a najít si něco sami > hledat na netu umí snad i pětileté dítě.
  https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/newly-released-documents-show-nih-funded-gain-of-function-research-in-china-experts_4061437.htm

 81. blade říká:

  Nejdelší řeka Evropy je ruská Volha. Krásný dokument o přírodě v Povolží > Volha: zrození řeky
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13514478442-volha/220382570540001-zrozeni-reky/
  (odkaz je platný nějak 7 dní)

 82. Jan P říká:

  The Epoch Times: … Zároveň jsou v posledních letech terčem kritiky ostatních médií a odborníků kvůli velmi silné podpoře Donalda Trumpa, krajně pravicových politiků v Evropě a šíření konspiračních teorií a dezinformací (například teorie QAnon nebo protiočkovací propaganda).
  https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Epoch_Times

 83. blade říká:

  Beran atd., pokuste se být aktivnější a najít si něco sami > hledat na netu umí snad i pětileté dítě.
  https://www.paulcraigroberts.org/2021/10/22/newly-released-documents-show-nih-funded-gain-of-function-research-in-china/

  Samej „jednopravdový myslitel“ ale najít si informaci neumějí, za to psát kvanta textu o hovně to jim jde náramě 🙂

 84. blade říká:

  -n-

 85. blade říká:

  Kdypak se stane očkování povinné v souladu se zákonem č. 116/2020 Sb, kde je státem garantována náhrada újmy způsobené povinným očkováním.

  https://d39-a.sdn.cz/d_39/c_img_gV_R/xuAL.jpeg

 86. Svatopluk Beran říká:

  Blade dík za informaci na odkaz. I informaci o blbcích :). Možná to vy nepochopíte nikdy, ale ne každý dokáže věci jež pro jiné jsou samozřejmostí. To bychom byli totiž všichni úplně stejní a to by nebylo podle mne to správné ořechové. Já jsem rád za tu nekonečnou lidskou diverzitu. Pak je totiž možné pořád něco objevovat a člověk tím nemůže vstřebat za celý svůj život veškeré vědomosti ostatních. Pro mne je spíš ale limitují povinnost přihlašovat se přes nějaký svůj příslib a souhlas k něčemu, za čím nevím co jiného může být schováno.

 87. blade říká:

  Nikdo není nucen veřejně se hned k něčemu povinně přihlašovat přes nějaký svůj příslib a souhlas, vždyt si to stačí přečíst udělat si obrázek-názor, ale ten hned nemusím troubit do světa, nechám si ho pro sebe.

  Četl jsem tu o chlebu z mrazáku. Ono ale pečivo je pro tělo spíše zátěž než užitek. Dnes lidi spořádají nadmíru různých šmakulád. Pečivo rozpékané i čertsvé s hafo soli v něm i na něm. Přesolené uzeniny, eidamy. Dětičky papají jogurty s množstvím cukru 12-16g na 100g (hyg. balení ke kávě má 4g). V kečupech 23-30g cukru na 100g. Různé oplatky, sušenky, sladké tyčinky atd. > tam to je již 50-75g cukru na 100g laskominy. Slazené limonády, šťávy, zavařeniny též hafo cukru. O Mc Happy Meal raději nemluvě. Přichází zimní období Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Nový rok > samej cukr > pro tělo zátěž bez užitku a smíchaný z tukem a moukou to platí dvojnásob > střevní imunita trpí, pohybu méně > pak se diví, že dnešní dětičky hned chytnou kdejajou chcípavku. Ale třeba v Teplicích v místními nazývané čtvrti Nový svět, tam romské děti ulice nezamarodí a nezamarodí, jsou odolné a vitální. Takže již od mala si zakládáme na ty civilazační choroby – cukrovka, kardio, mrtvice, rakoviny. Halavně ten cukr je opravdu bílý jed. Pak přijde vir covid a hlavně tyto sacharidové šmakuládníky s rozhozenou iminitou začne kosit a všichni se tomu diví.

  Tady je taková pro většimu lidí neznámá tabulka – lze si ji zvětšit či stáhnout:
  https://readgur.com/doc/802174/chcete-b%C3%BDt-zdrav%C3%AD%3F-jezte-alespo%C5%88-80%25-z%C3%A1sadotvorny

  Takže, přemýšlet nejen o politice > ale také trochu o tom čím tělo krmím. Schválně se podívejte kde v tý tabulce najdete běžné pečivo a další šmakulády 🙂

 88. Jan P říká:

  Skvělý rozhovor! Hlavně by si ho měli přečíst pozorně všichni, ze současné i budoucí vlády. Mají tady téměř manuál, co by měli dělat. Vůbec nechápu, proč lidé jako pan Levinský, nebo prof. Konvalinka nejsou přizváni, aby pomáhali řešit pandemii. Týká se současně i budoucí vlády!
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/povinne-ockovani-se-zarukou-by-vsem-usnadnilo-situaci-navrhuje-matematik-180262

  I rakouskové konzervy mohou mít dobré nápady – jejich plánovaný lockdown pro neočkované mi přijde rozumný a spravedlivý. Řekněme si to narovinu – ti, co nejsou očkovaní a nevedou je k tomu závažné zdravotní důvody, jsou prostě sobečtí idioti. A s nimi nelze jednat mírumilovně.

 89. blade říká:

  Soudruh pirát se na CNN snaží tak nějak motivovat k rozumnému očkován, ale sám není, má protilátky:
  https://cnn.iprima.cz/dostal-stale-nejsem-ockovan-mam-zmerene-protilatky-a-za-sebou-milion-testu-50924

  Takových je, že JaneP. 🙂

  Kdypak se stane covid očkování povinné, ale v souladu se zákonem č. 116/2020 Sb, kde je státem garantována náhrada újmy způsobené povinným očkováním?

  Ano, je tu možnost se zdarma zůčastnit pokusu na lidech, za který nikdo ani výrobce nezodpovídá.
  Tj. podobné jako nabádát ke koupi nového auta určitých značek, ale prodávající kupujícímu nijak neručí za závadu od prvního ujeteho km 🙂

 90. Dvořák říká:

  Zavést očkovací povinnost asi nebude pro novou vládu problém. Problém bude prokázat,že mi očkování způsobilo nějaký problémy. O to už se naši odborníci postarají.

 91. blade říká:

  Rakousko – zavřeme doma všechny neočkované, ať si to očkovaní šíří dál jen mezi sebou > hmm … perfektní uváha co má logiku > palec nahoru 🙂

 92. blade říká:

  Místo rychlo půjčky očkování > za injekci s vakcínou rovnou peníze na ruku, zvažuje nová vláda. Je před Vánoci, tak by u některých jedinců ta Tečka za par špinavých zlaťáků mohla klapnout, že 🙂

 93. blade říká:

  Z toho povinného očkování na covid mají u nás zatím vítr, jinak bylo již pro všechny dávno zavedeno. Ale jelikož to s vakcínama zatím je tak jak je > se povinnost nekoná ani zatím konat nebude, neboť by různé nazávisé komise ši soudy nestíhaly. Ten zákon je z loňského roku, takže se žádné jeho úpravy v dohledné době dít nebudou. Kdy bude nová vláda je zatím > ?

  116

  ZÁKON

  ze dne 4. března 2020

  o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  § 1

  Předmět úpravy
  (1) Tento zákon upravuje podmínky, za nichž stát nahradí újmu způsobenou povinným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví1).

  (2) Tímto zákonem není vyloučena povinnost státu k náhradě újmy podle jiných zákonů.

  § 2

  Rozsah náhrady újmy
  (1) Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

  (2) Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného.

  § 3

  Domněnka příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním
  Jedná-li se o újmu na zdraví, kterou prováděcí právní předpis stanoví jako pravděpodobný následek daného povinného očkování a tento následek nastane po provedení daného povinného očkování v době stanovené tímto prováděcím právním předpisem, má se za to, že újma na zdraví byla způsobena povinným očkováním.

  § 4

  Uplatnění práva na náhradu újmy
  (1) O poskytnutí náhrady újmy očkovaný požádá Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“).

  (2) Žádost o poskytnutí náhrady újmy se podává v písemné formě a obsahuje

  a) jméno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu očkovaného,

  b) název zdravotní pojišťovny, u které je očkovaný zdravotně pojištěn,

  c) popis příčin vzniku újmy a uvedení rozsahu újmy, zejména kdo a kdy očkovací látku podal, jaká újma očkovanému vznikla, kdy se objevily následky daného povinného očkování, jak se projevovaly, jak dlouho trvaly nebo zda stále trvají,

  d) označení vybrané očkovací látky, jejímž použitím újma podle poznatků očkovaného vznikla, a

  e) požadovanou výši náhrady újmy.

  (3) K žádosti o poskytnutí náhrady újmy očkovaný připojí dokumenty potřebné pro posouzení práva na náhradu újmy, a to zejména lékařské zprávy poskytovatelů zdravotních služeb o poskytování zdravotních služeb očkovanému, které prokazují právo očkovaného na náhradu újmy.

  (4) Očkovaný může pro účely posouzení jeho práva na náhradu újmy udělit ministerstvu souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace o něm vedené poskytovatelem zdravotních služeb a s pořizováním výpisů nebo kopií této zdravotnické dokumentace. Tento souhlas očkovaný připojí k žádosti o poskytnutí náhrady újmy.

  § 5

  (1) Skutečnosti nezbytné pro posouzení práva na náhradu újmy posoudí ministerstvo bezodkladně po obdržení žádosti o poskytnutí náhrady újmy. Při posuzování vychází ministerstvo zejména z předložených nebo vyžádaných dokumentů a dále z odborných nebo znaleckých posudků.

  (2) Ministerstvo přizná náhradu újmy v požadované výši, jestliže dospěje k závěru, že očkovaný na ni má podle tohoto zákona právo. Je-li výše újmy prokázána v částce nižší, než činí požadovaná výše náhrady újmy, přizná ministerstvo náhradu újmy v prokázané výši. Přiznanou výši náhrady újmy vyplatí ministerstvo očkovanému nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy žádost očkovaného o poskytnutí náhrady újmy byla ministerstvu doručena.

  (3) Jestliže ministerstvo zčásti nebo zcela požadovanou výši náhrady újmy očkovanému nepřizná, bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě podle odstavce 2, jej o svém závěru vyrozumí.

  (4) Pokud ministerstvo nevyplatí náhradu újmy v požadované výši ve lhůtě podle odstavce 2, může se očkovaný domáhat náhrady újmy u soudu.

  (5) Promlčecí lhůta neběží ode dne, kdy byla ministerstvu doručena žádost očkovaného o poskytnutí náhrady újmy, do dne, kdy ministerstvo vyrozumělo očkovaného o tom, že mu požadovanou náhradu újmy zcela nebo zčásti nepřiznalo, nejdéle však po dobu, než uplyne lhůta podle odstavce 2.

  (6) Uplatnění práva na náhradu újmy podle tohoto zákona u ministerstva je podmínkou pro případné uplatnění práva na náhradu újmy u soudu.

  § 6

  Nezávislá odborná komise
  (1) Ministerstvo může pro posouzení složitých případů ustavit nezávislou odbornou komisi.

  (2) Členy nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává ministerstvo, jsou vždy

  a) zástupce ministerstva; zástupce ministerstva, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou komise a řídí její činnost,

  b) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče,

  c) osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva.

  (3) Členy nezávislé odborné komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k očkovanému nebo k poskytovateli, který provedl očkování, jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.

  (4) Nezávislá odborná komise projedná případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů, přičemž jeden z nich musí být vždy zdravotnický pracovník podle odstavce 2 písm. b).

  (5) Nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a dalších skutečností zjištěných pro účely posouzení případu a vypracuje zápis, který je bezodkladně předán ministerstvu prostřednictvím předsedy komise. Zápis obsahuje

  a) souhrn podstatných zjištěných údajů,

  b) závěr projednání případu s jednoznačným konstatováním, zda újma na zdraví je následkem povinného očkování,

  c) další závěry podstatné pro posouzení povinnosti státu nahradit újmu očkovanému.

  § 7

  Regresní úhrada
  Zjistí-li ministerstvo, že vznik újmy mohl být způsoben zaviněným protiprávním činem jiné osoby, oznámí své zjištění zdravotní pojišťovně, u níž je očkovaný zdravotně pojištěn. Společně s oznámením je ministerstvo povinno zdravotní pojišťovně předat veškeré údaje a dokumenty potřebné pro uplatnění náhrady nákladů vynaložených na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které má k dispozici. Oznamovací povinnost splní ministerstvo do 3 měsíců ode dne zjištění.

  § 8

  Zmocňovací ustanovení
  Ministerstvo stanoví vyhláškou následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a dobu, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou.

  § 9

  Ustanovení společná a přechodná
  (1) Ve věcech neupravených tímto zákonem se poskytování náhrady újmy způsobené povinným očkováním řídí občanským zákoníkem.

  (2) V případě žádosti o poskytnutí náhrady újmy, která byla ministerstvu doručena v prvních 6 měsících ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, činí lhůta podle § 5 odst. 2 pro zaplacení náhrady újmy očkovanému 12 měsíců ode dne, kdy byla ministerstvu žádost o poskytnutí náhrady újmy doručena.

  (3) Uplatní-li osoba blízká očkovanému právo na náhradu za duševní útrapy, použijí se odstavec 2 a § 4 a 5 obdobně.

  § 10

  Účinnost
  Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

  Vondráček v. r.

  Zeman v. r.

  Babiš v. r.

  Poznámky pod čarou
  1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

  2) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-116

 94. Svatopluk Beran říká:

  Že by bochník chleba za týden byl zátěží pro organismus Blade? To slyším poprvé? No nikdy není člověk dostatečně informovaný. 🙂

 95. Jan P říká:

  Máme Evropskou lékovou agenturu, SÚKL atp. Tam se pracuje na základě vědeckých studií, statistických sledování a ověřování.
  Kdyby to bylo o penězích, nejvíc by se vydělávalo na péči o nemocné na JIPkách. Proč vydělávat cca 500CZK (pro jednoduchost) na dávce, když na JIP se „utratí“ xkrátobně víc?
  Hezký zbytek dne nám všem. Mír, pokoj a dobrou vůli.

 96. Svatopluk Beran říká:

  Jinak samozřejmě naprosto souhlasím s tím co píšete o škodlivosti dnešního jídla. Většině lidí by například vůbec nechutnaly třeba poválečné rohlíky, protože soli v nich bylo oproti dnešku minimum. Celé to jídlo je pochopitelně díky nadměrnému používání potravinářských barev a ochucování naprostý marast. No a o těle, které si zvyká na nadměrné teplo, život bez tzv. bacilů, přitom s minimem pohybu je katastrofou. Když vidím mládež jak honí čas, třeba do práce nebo na schůzku na elektrokoloběžce, tak je to smutný pohled. Nevěřím tomu, že pro ten ušetřený čas, bude šťastnější. Jo stihne možná tak akorát víc práce. 🙂 Budiž mu ta přibývající práce přána. 🙂

 97. blade říká:

  V Singapuru je 90% naočkovaných, ale viru je to bohužel tak nějak jedno:
  https://www.kurzy.cz/koronavirus/singapur/

 98. Zdeněk Gryc říká:

  . Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák
  —————————————————————–
  Pane Dvořák, který z těchto Dvořáků jste, nebo který je Váš otec.
  Jablko nepadá daleko od stromu, že ?
  Převzato:
  Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám, stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou. Václav Dvořák
  —————————————————————–
  Vážený pane Václave Dvořáku,
  Nejprve otázku. V rámci stavebního povolení Březinek bylo památkáři přikázáno, aby sv. Ján, který stál na původním místě byl na novém zachován in situ. Zničen a zašantročen byl na popud článku v Jiskře orgánu OV KSČ Jihlava, jak jsem zde napsal: Už v úterý 25. února 1975, mne v manifestační Jiskře, v rámci únorových událostí, odhalil redaktor Dvořák. Adresně uvedl, že dostatečně nezabezpečuji památku na osvobození Jihlavy. Jeho článek :
  „KVARTAL PROVĚREN MIN NĚT“, je na druhé stránce.
  Prosím pěkně je autor článku soudruh Milan Dvořák nějak s Vámi spřízněn?
  ——————————————————————
  Jinak dovolte, abych Vám vyslovil svou účast, čekání na soud je vždy velmi nepříjemné. Snad by vám mohlo být útěchou, že nejste v Jihlavě sám…
  Pevně věřím že obdobně jako těm 3 architektům po 23 letech se Vám dostane kompenzace. Jiří Slezák, Martin Laštovička a Zdeněk Hirnšál v revolučním období na konci roku 1989 podepsali za fórum studentů dokument, kterým svému pedagogovi, který byl zároveň předsedou základní organizace KSČ, vyjádřili nedůvěru.

  Na jejich čin bychom si měli pozítří 17. listopadu znovu vzpomenout.

 99. blade říká:

  Zprávy o nežádoucích účincích vakcín:
  https://openvaers.com/covid-data

  K 5.11.2021 je to ve světě hlášených nějakých 18 461 úmrtí v souvislosti s očkováním covid vakcínami.
  To docela jde na ten počet očkovaných, že.

 100. Dvořák říká:

  Konečně bude virus ustupovat. Přestávají platit testy,tudíž je zbytečné, aby se lidi chodili testovat. No a když nebudou testy,nebudou nakažení.

 101. blade říká:

  Ochranný efekt vakcinace
  Dosud používaná vakcinace intramuskulárně podanou očkovací látkou chrání před těžkou formou
  infekce (pneumonie), účinnost ochrany před slizniční infekcí je ale pouze částečná. Očkovaní lidé
  mohou onemocnět mírnou formou COVID-19 [Brown], takže očkování nezabrání šíření viru v populaci.
  Ochrana před mírnými formami infekce způsobených Delta variantou je mírně nižší než před Alfa
  variantou [Lopez, Harder]. Efekt vakcinace slábne také v závislosti na době, která uplynula od podání
  druhé dávky, což je vidět i na izraelské studii [Goldberg et al.], kde v populaci proočkované stejným
  typem vakcíny s expozicí mutaci delta byla účinnost vakcíny u nově naočkovaných osob vyšší než u
  dříve naočkovaných. Ochrana proti infekci u očkovaných osob dosahuje vrcholu cca měsíc po druhé
  dávce, postupně slábne a přibližně 5. až 7. měsíc po druhé dávce dosáhne nízké úrovně. Po sedmém
  měsíci byla účinnost proti infekci téměř nedetekovatelná. [Chemaitelly, Nordström]. Pokles účinnosti
  v reálném čase také ukazují data MZČR.
  Jednoznačně je proto doporučována vakcinace jedincům, kteří jsou ohroženi těžkým průběhem
  nemoci, dosud neprodělali klinicky zjevnou infekci a nevytvořili protilátky. Jde zejména o seniory,
  imunokompromitované osoby, diabetiky, kardiaky, hypertoniky, obézní osoby a pacienty s chronickým
  selháváním ledvin a/nebo s chronickým respiračním onemocněním. Očkování osob, které přímo
  nepatří k rizikovým skupinám, sice snižuje počty neimunních osob v populaci, současně však je zřejmé,
  že ochrana poskytnutá očkováním není absolutní. Ani široce prováděné očkování stávajícími vakcínami
  nevede k dosažení kolektivní imunity a neumožňuje eliminaci viru z populace, což je významný rozdíl
  proti situaci u klasických infekčních nemocí, jako jsou pravé neštovice, spalničky, dětská obrna nebo
  hepatitida B.
  Z výsledků recentních studií provedených v Izraeli vyplývá, že nové případy infekce se častěji objevují
  mezi očkovanými než mezi těmi, kteří nákazu prodělali [Gazit]. Studie z Kalifornie, ve které sledovali
  autoři výskyt infekcí u očkovaných a neočkovaných osob, nezjistila žádný významný rozdíl ve virové
  zátěži (resp. počtu CT cyklů) mezi očkovanými a neočkovanými, asymptomatickými a symptomatickými
  skupinami infikovanými variantou SARS-CoV-2 Delta [Acharya.] Podobné výsledky měli při sledování
  1373 pacientů od února do června 2021 v San Franciscu [Servellita] anebo 4920 pacientů sledovaných
  od března do července 2021 v Texasu. Imunizace populace přirozenou nákazou poskytuje spolehlivější
  ochranu než očkování, podobně jako je tomu u jiných infekčních nemocí.
  Závěr
  Z předložených informací vyplývá, že jak očkované, tak neočkované osoby se mohou nakazit
  koronavirem SARS-CoV-2 a mohou ho šířit. Pokud by se z důvodů rostoucího výskytu nákazy zvyšoval
  počet PCR pozitivních osob ve zdravotnických zařízeních a situace by vyžadovala preventivní testování
  jejich zaměstnanců, pak je nezbytné testovat jak očkované, tak neočkované osoby současně. Stejně
  tak při příjmu pacientů do zdravotnických zařízení je za této situace chybou netestovat očkované
  osoby.
  Odborný posudek zpracovala imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, PhD.
  V Praze dne 10. listopadu 2021

  Více zde > https://www.prolibertate.cz/2021/11/vyskyt-infekce-sars-cov-2-u-osob-neockovanych-a-ockovanych/

 102. Svatopluk Beran říká:

  Dosud lidstvo dokázalo zcela vymýtit jedinou strašlivou infekční nemoc – černé neštovice. Je pozoruhodné, že to byl právě český epidemiolog Karel Raška, který dokázal v rámci Světové zdravotnické organizace realizovat očkovací akci ve světovém měřítku. Raškovo jméno bylo díky politickým „prohřeškům“ donedávna veřejnosti neznámé. To ale není jediný příběh, v němž se Češi zapsali do učebnic epidemiologie – Československo bylo například také první zemí, která díky plošnému očkování na svém území vymýtila dětskou obrnu.

  ČT2 LOVCI MIKROBŮ

  VYNIKAJÍCÍ AMERICKÝ EPIDEMIOLOG VYZKOUŠEL V ČSSR SVOU NOVOU VAKCINU, KTEROU MU V USA NEUMOŽNILI VYZKOUŠET, PROTOŽE TAM JIŽ BYLA APLIKOVANÁ JINÁ, Z VYNIKAJÍCÍMI VÝSLEDKY OPROTI DOSAVADNÍM DRASTICKÝM LÉČEBNÝM POKUSŮM ALIMINOVAT TUTO VÁŽNOU NEMOC DĚTÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH, PROTI DĚTSKÉ OBRNĚ, DÍKY TOMU ŽE V ČSSR BYLA TOTALITA MĚL STÁT NEOMEZENOU MOŽNOST APLIKOVAT NATVRDO BEZ KECŮ KTERÉHOKOLIV RODIČŮ BĚHEM TŘÍ DNŮ TŘI MILIONY VAKCÍN DĚTEM MEZI ČTRNÁCTI DNY ŽIVOTA A ČTRNÁCTI LETY. DOŠLO TÍM K TOTÁLNÍMU VYMÍCENÍ DĚTSKÉ OBRNY U NÁS A TENTO POSTUP SE DTAL INSPIRACÍ NEJEN PRO SPOJENÉ STÁTY, ALE I CELÝ SVĚT.

  VYNIKAJÍCÍ AMERICKÁ VAKCÍNA A TOTALITA UKÁZALA CESTU KUDY A JAK Z NESNÁZÍ. JEDNÁ SE O VELIKÉ SVĚTOVÉ POUČENÍ O IMUNITĚ A JEJÍ ZÁKLADNÍM PRINCIPU

  SUPROVÝ DOKUMENT ČT2 NEJEN O DĚTSKÉ OBRANĚ – NEŠTOVICÍCH ALE I HISTORII ODMÍTÁNÍ A ROZUMNÉMU UVĚDOMNĚNÍ SI CO JE TO VLASTNĚ DEMOKRACIE

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/14068809511-lovci-mikrobu/22156226883/

 103. Jan P říká:

  95% Portugalců věří očkování. Nejvíc v celé EU. Země mého srdce.
  https://www.jacobinmag.com/2021/10/portugal-covid-19-vaccination-rate-trust-public-health-care-system

 104. Jan P říká:

  Biolog Jaroslav Flegr: „Cíle nových opatření: Zhoršit situaci (bude se méně testovat), odvést pozornost od opatření, jež by mohla situaci zlepšit (plošné testování a zákaz hromadných akcí), rozeštvat společnost (očkovaní x neočkovaní). Účel: předat zemi v co nejhorším stavu a dojít k předčasným volbám.“

 105. Dvořák říká:

  Za kolik asi zmrd otočil?

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/bojime-se-odmitaji-cesti-lekari-vakcinu-proti-praseci-chripce.A091002_110113_domaci_jw

 106. blade říká:

  Takže > ještě zbývá označit neočkované žlutou hvězdou > ale tohle svinstvo tu již bylo > snad bude NSS opět rozumný.

 107. Jan P říká:

  Dávat dohromady vraždění lidí pro jejich původ s kontrolou bezinfekčnosti v průběhu pandemie je nechutné dno.
  blade říká:
  Pátek, 19. 11. 2021 v 13:58

  Flégr je takový ten šarlatán, o kterým všichni od března do září říkají, že je blázen a od září do března, že měl pravdu.
  https://blisty.cz/art/105879-rozhovor-britskych-listu-443-jaroslav-flegr-politikove-budou-jednat-az-po-nove-obrovske-vlne-umrti.html

 108. Berka říká:

  Jo. Ty dnes vydané regule mi přijdou s prominutím oravdu hloupé. Zakazovat neočkovaným přístu do stravovacích prostor v nákupních centrech a podobně. To je absolutní vrchol a je to na žalobu !!!

  Přece stačí jednoduše zakázat neočkovaným přístup jenom do zdravotnických zařízení.

  Zbytek vyřeší příroda sama…

 109. Dvořák říká:

  A další zákazy do zdravotnických zařízení budou následovat pro kuřáky,konzumenty alkoholu,nezdravého jídla,….pak třeba lidi nad 70,…. Je lepší být nakažených očkovaný než zdravý bez vakcíny.

 110. blade říká:

  https://www.facebook.com/hana.volkova.963/videos/904032570485163/

 111. Svatopluk Beran říká:

  Británie: 85 hospitalizací na omikron. 7 úmrtí na omikron. Typicky byli tito lidé nakaženi před 17 dny. Před sedmnácti dny byl ve srovnání s dneškem počet nákaz na omikron jen 1 procento dnešního počtu. Není to hezká trajektorie.

  Na to, že se varianta objevila před necelým měsícem, se důkazy o potenciálu omikronu působit zkázu hromadí závratnou rychlostí. Studie, které se objevily, jsou rychlými prvními záběry, ale jejich poselství je nyní hlasité a jasné: vědecké argumenty pro další karanténní omezení jsou zdrcující. Bez tvrdých a rychlých opatření k omezení infekce hrozí rozklad zdravotnictví, míní týdeník Observer.

  https://blisty.cz/art/106265-pro-valka-veda-hovori-jasne-duvody-pro-razantni-zasah-proti-nove-vlne-covidu-jsou-zdrcujici.html

 112. Zdeněk Gryc říká:

  Že vám Rusové oslavující historii Sovětského svazu dresy s nápisy SSSR a rudé vlajky v hledišti nepřipadají jako náhoda? Nejste sami.

  Vlajka Sovětského svazu v hledišti CSKA Arény, jediná ani zdaleka nebyla.
  Foto: Pavel Golovkin, ČTK/AP
  Proti úborům ruských hokejistů se zdaleka neohrazují pouze čeští fanoušci na internetu.
  Za symboliku odkazující k „autoritářskému imperialismu,

  který pozabíjel ve světě miliony lidí“

  kritizoval dresy například bývalý finský premiér Alexander Stubb,
  jehož země má s někdejším režimem sousedů vlastní historickou zkušenost.

  Finský politik ve svém ostrém prohlášení neopomněl zmínit fakt,
  že několik zemí hokejové rodiny bylo bývalým režimem Ruské federace násilně okupováno.
  Proti tomu se dá asi jen stěží něco namítat.
  Dočkáme se brzy také replik dresů s hákovým křížem?
  ptá se část veřejnosti s poukazem na to, že by analogicky mohli němečtí hokejisté obléct při vhodné příležitosti trikoty odkazující na hitlerovské období.

  To asi těžko.

  Za prvé symboly komunismu zakázané oproti symbolům nacismu nejsou.
  Za druhé je zjevné, že podstatná část ruské veřejnosti
  hledající svou národní historickou identitu se s režimem bývalého Sovětského svazu
  nejen identifikuje, ba ho přímo glorifikuje.

  NEJSOU OSAMOCENI

  „bububu či cvaknout závěrem“ ???
  ANONYMNĚ v Jihlavských listech,
  Horší to bylo na pohraniční rotě Černé jezero,
  prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 14:06
  S. architekt nemá o službě na čáře ani páru,
  zřejmě má i modrou knížku nebo takový nemehla ke zbrani raději ani nepustili
  Potkat na čáře architekta,
  tak stačí v těch lesích tam na něj udělat bububu či cvaknout závěrem,
  tak se na místě zesere strachy :-).
  Vy kubo z jihlavských Nemanic

 113. blade říká:

  Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19

  https://www.tedeum.cz/2021/11/22/otevreny-dopis-arcibiskupu-janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19/

 114. Svatopluk Beran říká:

  KDO DÁVÁ VE STEJNÝ VÝZNAM FAŠISMUS A BUDOVÁNÍ CESTY KE KOMNISMU JE HLUPÁK HODNĚ VYSOKÉHO ŘÁDU. ZA TYTO OBA DIKTÁTORSKÉ REŽIMY VZNIKLÉ NA HRŮZÁCH A OBĚTECH BUDOVANÍ TEHDEJŠÍHO KAPITALISMU JE ZODPOVĚDNÝ KAPITALISMUS DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ. FAŠISMUS PREFEROVAL POUZE JEDNU LIDSKOU RASU PO CELÉM SVĚTĚ A ZA POMOCI VLASTNÍHO I CIZÍCH KAPITÁLU KAPITALISTŮ, NAVÁŽEL NAPŘÍKLAD V DOBYTČÍCH VAGONECH ATO PO CELÝCH VLACÍCH NA SPALOVÁNÍ JINÉ RASY, NEŽ BYLA ARIJSKÁ, NEBO NIČIL BRUTÁLNĚ INFRASTRUKTURU JINÝCH ZEMÍ I MASIVNÍM BEZOHLEDNÝ VRAŽDĚNÍM VŠECH V TĚCHTO ZEMÍCH.

  PŘI POKUSU O VYBUDOVÁNÍ KOMUNISMU PŘES SOCIALISTICKOU CESTU POUŽÍVALI KOMUNISTÉ PRO SVÉ PROTIVNÍKY Z JAKÉKOLIV RASY, NEPREFEROVALI SE TOTIŽ JAKO RASISTI NAPŘÍKLAD VE SPOJENÝCH STÁTECH ČI JINÝCH KAPITALISTICKÝCH ZÁPADU ZÁPADU, KTEŘÍ POUŽÍVALI ODLIŠNOU LIDSKOU RASU K PRACOVNÍMU NASAZENÍ PRO OSOBNÍ OBOHACENÍ, AŽ K SMRTI, ALE POUŽÍVALI TÉŽ DRASTICKÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY A TO BEZ OHLEDU NA LIDSKOU RASU, KTERÉ VEDLY TAKÉ AŽ K SMRTI. VLAJKY A STÁTNÍ SYMBOLY VŠAK POUŽÍVAJÍ TYTO KAPITALISTICKÉ STÁTY STEJNÉ I DNES, KDY VRAŽDÍ A DESTRUUJÍ V ZÁJMU SVÉ EKONOMICKÉ MOCI MNOHÉ JINÉ RASY A STÁTY DNEŠNÍHO SVĚTA.

 115. Zdeněk Gryc říká:

  RETROSPEKTIVNÍ PŘEHLED
  V RÁMCI 10. VÝROČÍ OD ÚMRTÍ VÁCLAVA HAVLA

  1/Slouha a nicka nick Gryc instaloval stopy komunismu od prkna

  2/prznil českou krajinu a vesnici nikoli melioracemi, ale typovými Kravíny

  3/Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
  Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
  blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
  Blade /mimo jiné /říká:
  Takže pozor, bronzová tabule o této významné události by neměla být na budově
  Stavo-projektu,
  ale Agro-projektu,
  odkud ZG specializovaný odborník na zemědělské stavby
  prznil českou krajinu a vesnici nikoli melioracemi, ale typovými Kravíny 96 – 2a.Nejenže nic GRYC zasíral krajinu kravíny pro socialistická JZD, ale také tím potažmo kurvil životy hospodářů > JAK VÍM Z VYPRÁVĚNÍ > musel nejeden hospodář dát svůj dobytek pro ty kravíny > i dát koně JZD. Pokud odmítl, tak ho navštívili páni v černých kabátech > při prohlídce hospodářství mu někam podstrčili potravinové lístky a následně ho obvinili z kšeftování s těmi lístky > poté následoval půlroční Jáchymov.

  1. blade říká:
  Čtvrtek, 9. 9. 2021 v 14:20
  Slouha a nicka nick Gryc instaloval stopy komunismu od prkna > kreslil architekturu pod rudou hvězdou > vědomě budoval komunistickou brutalistickou architekturu > odsuzuji všechny tyhle komoušsko socialistické stavby spojené s tehdejším režimem > nesnáším všechny stavby vystavěné v té době > za komoušského socialismu se na monumentalitě nešetřilo > obdobně se nešetřilo i na té hitlerovské, že.
  Jásat nad panel story Březinky aj., kde slyší, v lepším případě, na jaký pořad se sousedé zrovna dívají, to opravdu nebudu. Kvantita dostala přednost před kvalitou bydlení > v Drážďanech šlo komoušsko demokratické panel story dávno k zemi.
  Tady se ta komoušsko socialistická panel mizerie ještě stavebně hýčká a její komoušsko socialističtí tvořitelé jsou odměňováni
  > někteří se bijou v prsa > jací jsou najednou havlisti >
  havlérka, která se uplatní již leda tak v politické grotesce
  Zkurvení havlisti > všechno naruby tu je …

  https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/49038-vystava-ve-vile-stiassni-predstavi-vaclava-havla-jako-inspiratora-a-objednavatele-soucasne-architektury

 116. Svatopluk Beran říká:

  Snad to bude takhle srozumitelnější, občas mi když spěchám slova přesně nekopírují mozek.

  PŘI POKUSU O VYBUDOVÁNÍ KOMUNISMU PŘES SOCIALISTICKOU CESTU NUTILI KOMUNISTÉ SVÉ PROTIVNÍKY Z JAKÉKOLIV RASY K PRÁCI NA VYBUDOVÁNÍ STÁTNÍ INFRASTRUKTURY, NEPREFEROVALI TOTIŽ JAKO RASISTI VE SPOJENÝCH STÁTECH ČI JINÝCH KAPITALISTICKÝCH ZEMÍCH ZÁPADU, KTEŘÍ POUŽÍVALI ODLIŠNOU LIDSKOU RASU K PRÁCI PRO OSOBNÍ OBOHACENÍ A TO AŽ K SMRTI, KOMUNISTÉ POUŽÍVALI TÉŽ DRASTICKÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY, KTERÉ VEDLY TAKÉ AŽ K SMRTI. VLAJKY A STÁTNÍ SYMBOLY VŠAK POUŽÍVAJÍ TYTO KAPITALISTICKÉ STÁTY STEJNÉ I DNES, KDY VRAŽDÍ A DESTRUUJÍ V ZÁJMU SVÉ EKONOMICKÉ MOCI MNOHÉ DALŠÍ RASY A STÁTY DNEŠNÍHO SVĚTA.

 117. blade říká:

  Nick Gryc, plynovodem Jamal dnes zcela přestal z Ruska do Německa plyn proudit. Evropě hrozí blackouty či sériové odstávky dodávek elektřiny.

  https://www.kurzy.cz/zpravy/625641-plynovodem-jamal-dnes-zcela-prestal-z-ruska-do-nemecka-plyn-proudit-evrope-hrozi-blackouty-ci/

  Zřejmě podraží podraží i žeh.

 118. blade říká:

  Novinky – dnes:
  Koronavirus zřejmě opravdu unikl z laboratoře, tvrdí Hostomský s Prymulou

  iDnes/podcasty – 10.1.2023:
  Zdá se, že covid má původ v čínsko-americkém výzkumu, říká Prymula

  (spíše americký výzkum v čínské laboratoři)
  —————————————————————————————-

  Za takový názor se v minulosti dehonestovalo !

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I