Blog Jihlavských listů

Miroslav Tomanec, Ing., MBA
129- Stavební inženýr, restauratér, vinárník a pivovarník na penzi. Dnes už jenom kavárník a bývalý koaliční zastupitel, aktivně se snažící ovlivňovat chod našeho krásného města.

Cena vody v Jihlavě

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 25. 11. 2020 v 9:42

Průměrná cena vodného a stočného ve městech ČR je dnes 89 Kč, my budeme mít teď 95 Kč – ale třeba kousek odsud, v Havlíčkově Brodě platí občané jenom 75 Kč.

Proč? Má to vícero důvodů.

Tím prvním je historie. Na začátku devadesátých let minulého století byly zrušeny státní podniky provozující vodohospodářskou infrastrukturu a zastupitelstvo každého města rozhodovalo co dál. A nyní se ukazuje co byl krok správnější. Brodští se prostě rozhodli jít úplně jinou cestou, samostatnou, a udělali transparentní provozovatelskou akciovou společnost s okolními městy, kde akcie byly v poměru vloženého majetku. Jihlava ale víceméně pokračovala v tom co tady bylo dosud – a zůstala součástí zbytku velkého vodárenského molochu, který zbyl po státním podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace.

Druhým důvodem je to, že to však nefungovalo ku prospěchu občanů Jihlavy a tak přišlo správné rozhodnutí z toho systému vystoupit. Ale ten proces trval deset let a město při něm přišlo o hodně peněz, které teď chybí. Ovšem je velmi dobře v zájmu budoucnosti, že se této garnituře ve vedení města podařilo ten nekonečný proces utnout a spory dohodou ukončit. Vpravdě historický počin.

Dále je tu otázka nového provozovatele, který začíná úplně od nuly a nemá na co navázat a správně vyhodnotit a posoudit náklady, nemá se prostě čeho chytit. Proto je rozhodnutí zachovat jeden rok stávající ceny zcela logické. Poté však je nutné vše vyhodnotit a k této diskusi se vrátit. Rozhodnutí o výši vodného a stočného je v kompetenci 37 členného zastupitelstva – ovšem jsou zde přísná regulativa ministerstva zemědělství a to jak nahoru tak i dolů.

A poslední problém, nikoliv však významem, je to, že Jihlava bude od nového roku už držet a provozovat vše, kromě toho nejdůležitějšího a to je zdroj vody – úpravna na Hosově, na kterou je celý vodárenský systém navázán. Ti, kdo ji vlastní, si tak mohou vstupní ceny monopolně diktovat. A to je třeba změnit – a také na tom už se pracuje -právě ve spolupráci s Brodem. Je zde reálná možnost, že vedle vody z Hubenova budeme mít v Jihlavě i vodu ze Želivky.

Proto je třeba v této přelomové době především trpělivosti. Nikdo soudný nikdy přece nemohl slíbit, že se voda slevni okamžitě – a jsou to pořád jedny peníze a spojité nádoby. Čím levnější bude vodné a stočné, tím méně peněz bude na opravy hodně zanedbaných vodovodů a kanalizací a vymstí se to v budoucnu.

17 komentářů k článku “Cena vody v Jihlavě”

 1. jihlavák říká:

  Předpokládám, že opravy v Jihlavě začnou vypracováním studie v ceně několika milionů.

 2. Jan P říká:

  S lockdownem klesla spotřeba vody, takže vodárenské firmy musí zdražit. Na svůj zisk mají právo.
  Na rozdíl od našeho práva na vodu, které neexistuje. A vsadím boty, že až spotřeba zase stoupne, cena už neklesne.

 3. Miroslav Tomanec říká:

  Jihlavák : … neznám žádnou studii na opravu něčeho v ceně několika milionů u našeho města… ale zkuste mně navést – rád bych se tím zabýval…

 4. Miroslav Tomanec říká:

  Jan P…..ale naše vodárenská firma, t.č. SMJ nezdražuje. Pouze přejímá cenu od dominantního dodavatele. Důvody jsem vysvětlil výše…

 5. jihlavák říká:

  Pokus o žert. Bylo myšleno tak, že bude hodně záležet, jak bude město s penězma z vodného nakládat. Poslední větu blogu, kde s v podstatě píše, čím bude dražší voda, tím více se opraví, jsem v podobné formě slyšel už někdy před 25 lety, kdy cena vody začala nemravně stoupat. Výsledek po čtvrtstoletí: cena vody ve městě atakuje stovku a trubky jen více zrezavěly a zestárly. Je zarážející, že úředníci města ani dnes neznají roční náklady na provoz vodovodů ve městě.

 6. Miroslav Tomanec říká:

  Jihlavákovi : Ano, ta úměra, jak o ní píšete, platí. Nějak se musí ty základní prostředky k opravám generovat a z vodného a stočného se nemůže platit nic jiného, to je ze zákona. Ovšem naopak to lze – to je však čistě na vůli zastupitelů, jak rozhodnou o naložení s jinými veřejnými prostředky.

  To, že jste to slyšel už před 25 lety je sice hezké, ale za to přece současná garnitura nemůže… problém byl v tom úvodním rozhodnutí v devadesátých letech, že se mezi občana a město jako majtele infrastruktury vklínil ještě jeden prvek a to Svazek měst a obcí, původně kvůli jakési fiktivní solidaritě. A tam t peníze končily. Z tohoto důvodu je ukončení členství v tomto společenství velice významný krok.

  Jenomže ten proces trval deset let a teď se ho podařilo ukončit. Velký krok. Protože to byla agonie, během které o ceně vody pro jihlaváky rozhodovali starostové Telče, Stonařova a Polné. Doslova. Vysvětlím podrobně celý ten mechanismus, pokud budete chtít.

  A to, že úředníci dosud neznají náklady na provoz ve městě je přece pochopitelné – vždyť to bylo doteď zálezitost provozovatele – tedy VAS a.s., divize Jihlava, komerční firmy, která si to chrání jako obchodní tajemství. Teď však začíná nová éra a ode dneška za cca rok a půl, až se první rok hospodaření uzavře a důkladně vyhodnotí, bude zcela legitimní se na to ptát a tyto odpovědi žádat….

 7. jihlavák říká:

  O tom demokracie u nás je. Přijde nová garnitura, řekne to my ne, to ti před náma. Nikdo nenese odpovědnost, což je děsivé. Vodárenství nemůže přece fungovat jen na komerčním základě. Pokud vložím velký majetek města, vůbec vodárenství, do správy firmě, tak bych chtěl znát i nějaká data, kolik se vybere, jaké jsou provozní náklady a pojdme se bavit o výši provize za správu. Ale v Jihlavě to máme asi jinak.
  Jenom k nynější garnituře na radnici. Připravuje se stavba nového HZS. Asi dobře, stary je vlivem dlouhodobě zanedbané udržby ve špatném stavu. Co je ale zarážející je fakt, že už se za desítky milionů projektuje a přitom neznáme ani orientační cenu stavby. Jednou se hovoří o 600 milonech, pak o 800, v nějakých novinách byla i částka přesahující miliardu. Každý normální investor přece nejdříve určí částku, jakou má k dispozici a od toho se začně odvíjet ostatní. Když z projektu vyjde konečná cena příklad na 1.5 miliardy, zastupitelstvo tuto investici schválí? Schválí jakoukoliv částku? Nebo se zase začne za jednotky možná desítky milionů projektovat levnější varianta stavby?
  Už z pohledu předešlého odstavce si nemyslím, že voda v Jihlavě zlevní, že nynější garnitura je nejlepší hospodář. Dříve peníze kamsi odtékaly, nyní budou zase odtékat. Veřejný sektor je z nějakých příčin hodně“ nešikovný“.

 8. Jan P říká:

  O vodárenství nepotřebuji vědět vůbec nic, protože tady nejde o vodu, ale o to, jestli je to soukromý byznys nebo veřejná služba.

 9. VladimírV říká:

  K panu Jihlavákovi:

  Stále čekám, že se zastupitelé začnou konečně držet hesla, že jen idiot nemění svůj názor. Mají velkou příležitost, aby zarazili další práce na výstavbě nové haly a dali se cestou výměny střechy HZS. Důvodem je a bude nedostatek financí. Proč ono otálení. Projektantská lobby na radnici už dosáhla svého, to že půjde nakonec o jeden ze zmařených projektů, je dílem současné situace a tedy i částečně omluvitelné.

 10. Miroslav Tomanec říká:

  Jihlavák : Ano, otázky které kladete jsou na místě a mělo by to tak fungovat – ovšem právě proto že to bylo jinak se město rozhodlo z toho systému vystoupit a nyní začíná ta nová éra, kde je možné to o čem to píšete, sledovat. A parametry jsou nastaveny – SMJ zaplatí městu pachtovné 80 mil Kč za rok při fixaci vodného a stočného 95,13 za m3 – mimochodem stále ještě o 5 Kč levnější než má svazek, jak se právě rozhodlo – to znamená že kdyby se této garnituře nepodařilo ty spory ukončit, tak by Jihlavané by platili o 5 % víc. Za rok se to všechno sečte, vyhodnotí, zanalyzuje a rozhodne se co dál . Rozhodnutí o výši vodného a stočného je v pravomoci zastupitelstva.

  Jan P. : Základní zdroje vody jsou a zůstanou ve veřejných rukou – stát (hlavně povodí), obce a města a municipální firmy, do kterých nesmí přijít soukromý kapitál. Pak je zde ale provozování vodohospodářské infrastruktury, kde je rozhodnutí výhradně na vlastníkovi a jsou zde možné všechny modely, i soukromý kapitál. Veřejná služba je mimořádný, nouzový režim, který nařizuje příslušný úřad a zabezpečuje to, aby dodávky pitné vody a odvody splašků byly zajištěny i v době nějaké mimořádné situace. To jsme zažili v roce 2019, kdy JVAK provozoval cca 1/4 infrastruktury, protože žádná ze stran ve sporu neměla platné provozní povolení. Po roce však zase soudy rozhodly nějak jinak a infrastruktura se musela vrátit VASce.

  K NOVÉ HALE : sice to není téma zde ale přesto – není pravdou, že nejsou známé náklady. Na těch se pracovalo souběžně s architektonickou soutěží a kvalifikovaný odhad zde byl ihned potom, co se ujednotily základní parametry, tedy od prosince 2019, již rok tedy a činí 1.192 tis vč. DPH s tím, že z prostředků města lze uvolnit maximálně 660 milionů, ostatní peníze se musí zajistit jinde. Opravdu nikdo nemůže za to, co píšou novináři a co jste kde četl. V současné době se projektuje a k 30. 9. bylo za to vydáno zatím 19 milionů a vzhledem k současné situaci bylorozhodnuto projekt dokončit – protože každý dotační titul vyžaduje tuto přípravu. A ano – debata k dalšímu postupu je zcela na místě a já věřím, že k ní brzy dojde . Ale opakuji znovu – to není předmětem tohoto tématu.

 11. VladimírV říká:

  K panu Tomancovi.

  zřejmě neúmyslný úklep. Zmíněných 1.192 tis. Kč je samozřejmě špatně. čtivější a do nebe volající je správných 1. 192 mil. Kč., pro úplnou představu 1,192 miliardy korun. I proto se mi jeví nekomentování toho, co by se mělo vzhledem k situaci stát, jako velmi nadějné.

 12. Miroslav Tomanec říká:

  Pletete si tečku a čárku. Pokud bych tam dal čárku, tak 1,192 tis. Kč by bylo špatně. Ale 1.192 tis Kč je správně a ano, je to 1,192 mld Kč. S čárkou. Ale o to vůbec nejde…. Co kdybyste třeba přišel někdy na zastupitelstvo, kde se o takových věcech rozhoduje a pěkně od plic to tam všechno řekl ?

 13. VladimírV říká:

  Vážený pane Tomanče,

  Ano, o to vůbec nejde. 1.192.tisíc Kč je zkrátka 1,192 milionu Kč. Ale tady jde o cca 1 miliardu Kč nákladů, na kterou nemá město dosud zajištěno plné finanční krytí.

  K Vaší nabídce sděluji tolik. Už jsem si v praxi vyzkoušel, jak dopadá vystoupení občana na jednání velectěného zastupitelstva. Viz rozprava o konání referenda o odpadech. Stejný osud mají různé petice.

  S ohledem na vážnost situace předpokládám, že i těm nejzatvrzelejším zastáncům realizace této obří investice konečně dojde mnou dříve zmíněné, že jen idiot nemění svůj názor. Zbourat zimní stadion bez jistoty financování jeho dostavby je hazard s komfortem žití Jihlaváků. Jestli je problémem stav jeho střechy, tak ji prostě nechte sundat s tím, že se bude hrát v prostředí nekrytého zimáku bez toho, že by kluby musely vandrovat po Vysočině. Tedy tak, jak to bývalo za časů velké slávy Dukly, kdy jsme jako fanoušci nehleděli na nepohodu a kdy na hokej chodily takové návštěvy, jako nikdy potom. Možná se najde spoluinvestor, a když ne, najde se, a to zcela určitě firma, která instaluje novou střechu. Tak chutě do toho.

  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 14. jihlavák říká:

  1 200 000 000,- Kč, tohle číslo slyším poprvé. Nemluvila o něm ani primátorka, ani Beke. Ten řekl, že konečné číslo bude známo po vypracování projektu. Zimní stadion není předmětem blogu, ale má vypovídající hodnotu o správě věcí veřejných ve městě. Na náměstí není, stav a organizace prostoru je už ostudná, ale na architektonický pseudoklenot si i půjčíme a budeme ho štědře dotovat.

  Myslím, že vodovodní síť ve městě bude dál stárnout a rezavět. I přes pachtovné 80 milionů. Vše není jen o penězích, ale taky o lidech na vedoucích místech, o jejich schopnostech a prioritách.

  Občanská angažovanost je sice krásná věc, ale ve skutečně fungující demokracii. Myslím, že přístup odpovědných orgánů a úřadů k občanské aktivitě zaživáte- zažijete osobně v souvislosti s Kronospanem.

 15. Miroslav Tomanec říká:

  Jihlavak : A tak ano, Beke má pravdu, konečné číslo bude známo až po vypracování projektu, to je přece jasné. Já jsem reagoval jenom na to, jak jste psal, že každý normální investor určí částku…. Ta je tedy tímto už rok určena, podložena a dál se bude jenom zpřesňovat tím projektem. Obvyklý postup.

  Náměstí – máte pravdu, že samotná příprava trvá už neúměrně dlouho, ale zde s vedením města souhlasím – není to zase až tak důležitá investice, aby se muselo muselo nutně v této situaci začínat. Přesto se už v příštím roce něco stavebně pohne. Fakt.

  A s Kronospanem – pravda, ale to mně přece nemůže odradit, ne? Protože je to opravdu zlo – souhlasíte ?

 16. VladimírV říká:

  Ještě k tématu.

  Ano, je třeba, nejlépe okamžitě začít renovovat městskou kanalizaci. Ne proto, že by byla v dezolátním stavu, ale kvůli tomu, že když si zastupitelé i přes kritickou situaci ve financích prosadí realizaci nové haly, konečně se občané Jihlavy probudí a oni budou kvůli ostudě a újmě, kterou městu hodlají způsobit, nuceni chodit kanálama.

 17. Jan P říká:

  Zajímá vás téma vodárenské infrastruktury a zajištění dodávky pitné vody a aktuální trendy v této oblasti?
  https://www.facebook.com/events/457917595307239/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A734173301314862%7D%7D%5D%22%7D

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I