Blog Jihlavských listů

Miroslav Tomanec, Ing., MBA
129- Stavební inženýr, restauratér, vinárník a pivovarník na penzi. Dnes už jenom kavárník a bývalý koaliční zastupitel, aktivně se snažící ovlivňovat chod našeho krásného města.

Rozpočet města.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 21:02

Bylo to moje páté hlasování o rozpočtu, tedy jakési malé jubileum. Ovšem způsob jeho  tvorby jsem kritizoval už dávno předtím, vlastně od počátku – když jsem se tím začal zabývat a sledovat jednání zastupitelstva a řízení našeho města. Ze čtyřech svých hlasování jsem rozpočet dvakrát nepodpořil, dvakrát však ano. Jakási remíza tedy.  Poprvé jsem zvedl ruku bezprostředně po volbách, kdy rozpočet tvořila ještě předchozí městská vláda a samozřejmě jsem v očekávání budoucích změn nechtěl hned od počátku přidělávat zbytečné problémy novému vedení města. Podruhé vloni, kdy jsem sice v odborné debatě ve finančním výboru hlasoval proti, přesto na zastupitelstvu jsem ruku zvedl s tím, že pokud se přístup k jeho tvorbě neprojde zvratem, tak že to je moje podpora poslední.

Mezitím se však situace ve společnosti zásadně změnila. Díky nezodpovědné a populistické vládě jsme svědky  rozvratu veřejných financí v přímém přenosu a neustálého tlaku na municipality, které by měly podle představ v hlavě lidí nyní zodpovědných za tuto zemi nést hlavní tíží dopadů jejich bezbřehého populismu a marketingu. Zmatky kolem daňového balíčku, neschválený státní rozpočet bez řešení, ale i objektivní velká nejistota kolem příjmové stránky RUD – to všechno tady dříve nebylo a dalo se reálně plánovat,  což teď vůbec nejde.

Za těchto okolností by se mohlo tedy zdát, že i náš rozpočet v jakékoliv podobě je pouze cár papíru, když stejně nikdo neví co bude, jak se to všechno vyvine. Proto se ani vůbec nechci zabývat nějakým číslem na konci, nevadí mně schválený deficit,  to je z mého pohledu zcela nepodstatné, protože to ukáže až realita dalších dnů, jak to bude.

Má tedy tato rozprava a následné rozhodnutí vůbec nějaký smysl? Jsem přesvědčený,  že ano a veliký. Protože nejde o ta konkrétní čísla, ale o systémový přístup.

Pomalu ale jistě  totiž vklouzáváme do nového fenoménu dnešní doby a to je tzv. ALIBI COVID. Za všechny naše problémy, nedostatečnosti a nevůli něco měnit může jen ten malý, v tomto ohledu bezbranný a nevinný,  i když jinak nebezpečný virus. Namísto toho, abychom současnou krizi pochopili a hlavně uchopili jako jedinečnou příležitost k velkým změnám, které už potřebujeme jako sůl, však jedeme pořád postaru. Protože už tři desítky let se v tomto směru vůbec nic nemění, pardon – něco se přece jenom vyvíjí i když je pravdou, že nikoliv směrem, který bych si přál – náš úřad neustále nekontrolovatelně narůstá, stává se stále více neefektivním, nepružným, těžko proniknutelným spletencem státní a veřejné správy. Citát který není můj, a podle mého názoru přesně sedí : ……..náš úřad je hrad, který i v době míru neotvírá brány, nově příchozí jsou pečlivě přesvědčování o dokonalosti hradu a ten jsou potom vysláni bránit do posledního dechu před vstupem kohokoliv bez ohledu na jeho cíl a úmysly…

 Už po léta, zcela beze změn totiž probíhá tvorba rozpočtu takto : vedoucí jednotlivých odborů „nahlásí“ své finanční potřeby a požadavky, které stejně nikdy nenaplní, úzká skupina vyvolených zvaná investiční komise k tomu přihodí své zájmové investice a pak se za připuštění řadových zastupitelů na tzv. čteních rozpočtu a pracovních seminářích licituje –  ty sundáš tolik procent, tady se škrtne tolik milionů…a zachmuření vedoucí odborů se svraštělým čelem podle své osobní míry loajality k té které vládnoucí garnituře horlivě či méně horlivě přikyvuji. A výsledek máme na stole. Už po léta – a to zdaleka neplatí jenom o tomto vedení města. Podle mého názoru, je to špatně a je třeba to změnit.

Podívejme se nyní na hlavní výdajovou stránku rozpočtu, tedy osobní náklady úřadu. Jeden z vážených členů finančního úřadu prohlásil, že alespoň vidí světlo na konci tunelu v tom, že tato částka se nemění. Ovšem je všeobecně známá informace, že počet úředníků od začátku volebního období narostl o plných 27, to je o více než 5%. Jak je to možné, takový rozpor?  No myslím si, že vysvětlení je nasnadě – jako všude jinde dochází ke generační výměně a do důchodu odcházejí zasloužili úředníci s vysokými platy a přicházejí noví, mladí, ke kterým tabulky ještě tak štědré nejsou…A tak se to nyní takto opticky vyrovná. Jenomže ten trend do budoucna je špatný, protože ti mladí se stejně do té vyšší příjmové stránky postupně dle zákona  poprávu dostanou a tak máme zaděláno na další skoky v příštích letech.

Zaslechl jsem teprve nedávno, že na úřadě už něco jako benchmarking-tedy srovnání s jinými městy – probíhá. Tím městem, se kterým se poměřujeme, by snad měla být Opava, město přibližně stejné velikosti a hlavně obdobného dosahu obslužnosti své rozšířené působnosti – a to je více důležité. Tak  tedy v roce 2019 měla Jihlava osobní náklady 290 mil, Opava pouhých 230!  Přičemž příjmy měla Opava o 100 mil Kč vyšší. Tyto  výdaje v přepočtu  na jednoho obyvatele a rok činí v Opavě 4,1 tisíce Kč, u nás pak 5,7 tis Kč . Cožpak ani toto nás opravdu nevyburcuje? Ještě hůře pak vyznívá srovnání s 13 statutárními městy podobné velikosti. Máme opět suverénně nejvíce oproti úplně všem, další v této pomyslné tabulce je s velkým odstupem  Kladno s 260 mil. – tedy o 30 mil. méně (!), ovšem to má 66 tisic obyvatel… Průměr platových výdajů v těchto městech pak je 229 mil (!).

Argument, že výše těchto našich výdajů je způsobena tím, že máme hodně úředníků placených z tzv.  projektů, na který dostáváme dotace, nemohu zatím dost dobře přijmout. Jednak ani na opakovanou výzvu jsem dosud neobdržel jejich seznam, jednak nevěřím, že ostatní města to nemají – a nakonec – ty dotace jsou přece také veřejné peníze, nebo ne?

Jsem si vědom toho, že systémové změny nejdou udělat hned. Proto jsem ve svém diskusním příspěvku k loňskému rozpočtu nechtěl moc, pouze to, aby se založila jakákoliv platforma pro začátek v tomto směru, které budu moci být přítomen. Nezaznamenal jsem ani náznak něčeho podobného. Konkrétních výhrad mám hned několik, nejzásadnější je pak potřeba promítnutí nové situace v zemi do přípravy nové hokejové haly.. Nemůžeme se přece tvářit i v tomto ohledu, že se vůbec nic neděje.

V zastupitelském slibu se hovoří o závazku pracovat ve prospěch občanů města. Jsem bytostně přesvědčený, že schválení takovéhoto rozpočtu s takovýmto způsobem jeho tvorby rozhodně není v zájmu občanů Jihlavy – ba právě naopak a proto jsem ruku nezvedl. Čím si jihlavané zasloužili to, že mají tak zbytečně drahý úřad, který nesnese srovnání s žádným podobným městem v zemi ?

A samozřejmě – ani trochu nevěřím zprávám, které se ke mně dostávají ze všech stran v podobném duchu – tedy že je zbytečná jakákoliv diskuse, protože potřebný hlas za rebelujícího koaličního zastupitele už je připraven od opoziční strany, která si nějak přece musí odpracovat tu svoji výnosnou trafiku na kraji.To přece nemůže být pravda, že ne? Protože to by pak dál nahrávalo těm kdo hovoří o té hnusné politice a takhle se tady přece nepostupuje, my máme na prvním místě městotvornost… Takže  tomu nevěřím a doufám, že pohnutky tento rozpočet podporujících jsou zcela jiné…

A výsledek? Rozpočet byl schválen hlasy 18 koaličních zastupitelů +ČSSD+KSČM. Nepřipomíná to něco?

28 komentářů k článku “Rozpočet města.”

 1. Svatopluk Beran říká:

  Připomíná pane Tomanec. To se sešlo pár chytrých lidí a není to náhodou že zrovna v porevoluční české době a jedna politická strana na čisté zelené louce slovy svého šéfa Václava Klause iniciovala pro všechny – KAPITALISMUS BEZ PŘÍVLASTKŮ – KAPITALISMUS SE SHASNUTÝMI SVĚTLY A BEZ ŠPINAVÝCH PENĚZ, no a občané se velice snaží celkem bez skrupulí i po třiceti letech, držet tento typ kapitalismu bez přívlastků nad vodou. Dost možná že to ani jinak nejde. SOCIALISMUS POD VEDENÍM KOMUNISTŮ JEN ZASE SOCIALISMUS A KAPITALISMUS S BEZPÁTEŘNÍMA KAPITALISTAMA ZASE JEN KAPITALISMUS. Mám dojem že už to ale popsal celkem přesně Marx v Kapitálu.

 2. VladimírV říká:

  Vážený pane Tomanče,

  Vaše veskrze objektivní hodnocení jednání stávající politické suity v Jihlavě o rozpočtu nesmí být pouhými slovy. Jde o velice vážný stav a zejména situaci, kdy někteří z těch, kteří hlasovali pro rozpočet, zřejmě prolomili barieru svého svědomí a tedy hrozí nebezpečí, že tak budou činit i nadále. Ano, je to tady, co je doma, to se počítá.

  Do obecních voleb je poměrně daleko, leccos se může podařit a mnoho pokazit. To mnoho znamená zhoršení podmínek pro život nás občanů. Vyluxovaná obecní kasa, kde jsou příčinou neuvážené investice a štědré výdaje na správu úřadu, jak vidno, nevaruje naše politické zástupce. A občane, ty zírej!

  Přestaňte se prosím, tedy nejen Vy, z principu handrkovat se svými politickými odpůrci. Komu to slouží, to jste už poznal. Styl, kdy při projevu, či návrzích politického protivníka znenadání ohluchnu, povede ke konzervaci způsobu vládnutí na radnici, který, ač se sám hodnotí „státotvorně“, je a bude pro město zhoubou.

  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 3. Zdeněk Gryc říká:

  Vážení pánové,

  mám dotaz ?
  máte prosím státnici z
  Marx-Len,
  jako dotazník ?

 4. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  studoval jsem na VŠE, mám tedy i státnice z M-L. Např. předmět Politická ekonomie socialismu a otázka, zda za socialismu existují zbožně tržní vztahy, byla pro nás zkoušené likvidační Obojí odpověď mohla být totiž posouzena jako nesprávná. Až při studiu postgraduálu na téže škole, který jsem ukončil v listopadu 89, jsem poznal, že přednášející, většinou hodnostáři školy (bylo to dobře placené), berou tuto tematiku jen jako zdroj své obživy, tedy s moudrým nadhledem. Z hlediska náplně výuky byl jediným předmětem platným pro změnu režimu u nás „Politická ekonomie kapitalismu“, zvláště pak Marxův Kapitál, který, jak vidno, nic neříkal např. našemu nejlepšímu ministru financí, jenž se nedovtípil, že kapitalistický systém je provázen cyklikou hospodářského rozvoje a tedy i krizemi a který při stanovování rozpočtu prosadil jeho schválení. Nakonec se netrefil o pouhých 190 miliard Kč. Holt, realita života je daná, pouze politici umí fabulovat. Zvláště pak, když jim jde o koryta, potažmo o osobní prospěch. To platí zejména v současnosti. A nejen na celostátní úrovni.
  VUML jsem „bohužel“ nestudoval.

  Mějte pohodovou čtvrtou adventní neděli.
  Zdraví Vás Vladimír Havlíček

 5. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Vladimíre.
  Havlíčku.

  Zvláště to druhé, jméno je pro mne milé.
  a co by studentíka zaujalo.

  Tyrolské elegie, ještě si něco pamatuji.
  Internet nebyl, dost se četlo.
  Při mých post totalitních cestách do Brixenu,
  Havlíčkově domu a intriérech hotelu Elefant.

  Křest svatého Vladimíra – Karel Havlíček Borovský | Databáze…
  https://databazeknih.cz/knihy/krest-svateho-vladimira-96083
  Satirická báseň Křest svatého Vladimíra vznikala v letech 1852–1855. Havlíček stihl napsat jen 10 zpěvů, skladba zůstala nedokončena.

  Pokračováních k Juvalu, hradu Reinholda Messnera,
  kam mne při poslední návštěvě dost odvážně, tedy až nahoru,
  naposled vyvezl v autě přítel Kožich, synovec ved. tajemníka OV KSČ Kožicha,
  který po vstupu vojsk v srpnu 1968 provedl
  slavnostní výkop pochromovaným krompáčem
  administrativní budovy OV KSČ.
  Se slovy:
  „přeji této budově, aby se v ní dělala dobrá politika ve prospěch československého lidu“

  Převzato:
  „Schvalovacím protokolem ze dne 16. 2. 1968 projekt na výstavbu administrativní budovy sekretariátu OV KSČ v Jihlavě s náklady v celkové výši 11,187,500,- Kč.“

  V kádrových materiálech otce a mne se vyskytuje zajímavá věta:
  „Má nevyjasněný pohled“ k našemu socialistickému zřízení.“

  To dost trvá,
  vážil jsem si ved.taj. OV KSČ Kožicha.
  Vážil jsem si předsedy KSČ v Třešti MuDr. Coutrtona
  Nijak mi nevadí, spíše si vážím,
  předsedy KSČ Jihlava, „ušlechtilého komunisty“. Ing. Šlechtického
  ————————————–
  Děkuji za Váš komentář a nenapadá mne nic, v čem bych se s ním nemohl ztotožnit.

  Tož. . . jak říkal TGM / „tož to kupte“/ byla nazvána výstava obrazů na pražském Hradě.

  Mějte pohodovou necelou hodinku v čtvrtou adventní neděli.
  Zdeněk Gryc

 6. jihlavák říká:

  Na zastupitelstvu bylo projednáváno i zkušební zřízení domovníků do problematických domů ve městě. Má se jednat zatím o dva domy v Komenského ulici proti divadlu a dům v Malátově ulici. S nápadem přišel pan Škárka. Zkušební doba má být půl roku a celkové náklady radnice na platy budou 48 000,- Kč, domovníci mají být pod pracovní smlouvou. ALe co je největší pecka, proškolení těchto dvou domovníků, kteří budou mít nulové pravomoce, bude stát 63 000,- Kč. ZNOVU, 63 000,- Kč stojí městskou či státní kasu, nevím zda bude nějaká dotace, proškolení dvou domovníků. Jsme v úpadku přátelé, protože pokud se někdo neumí chovat, tak nebudu utrácet peníze z práce jiných na jeho výchovu, ale po první upozornění by měl mazat do holobytu se studenou vodou.

  Čísla pana Tomance jsou děsivá. Zarážející byla i téměř nulová reakce na jeho vystoupení od ostatních zastupitelů. Ani paní primátorka neřekla: budeme se stavem osobních výdajů úřadu zabývat, což je ještě děsivější.

 7. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  Svatopluk Beran : Až tak to nevidím. Prostě se jede pořád ve starém, v devadesátých letech nastoleném a je všeobecná nechuť něco měnit. Vy to stavíte až celospolečensky, ale tohle je místní realita, náš rozpočet tvořený relnými lidmi…. už po léta pořád stejně, bez ohledu na cokoliv. V tom vidím já osobně jádro pudla.

 8. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  VladimírV : Nemyslím si, že to je konečný stav. Podle mého názoru se dočkáme tvrdého dopadu.

 9. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  jihlavák Je vidět, že na ty děsivá čísla moc argumentovat nejde. Jsou to totiž podložená čísla . Proto se nulovým reakcím nedivím. Není totiž dost dobře argumentovat jak. A paní primátorka, ta to přece povídá pořád. Obecně. Bohužel.

 10. VladimírV říká:

  Vážený pane Tomanče,

  již podruhé s Vámi souhlasím. Pořád je ovšem šance zatáhnout za záchrannou brzdu. Z vlastní zkušenosti s jednáním radnice v minulosti věřím, že k tomu i dojde.

 11. blade říká:

  Co si soukromý sektor nemůže dovolit je držet neobsazená místa z tabulkových míst. I na ty snad dostává státní správa finance. Nevím, ale je klidně možné, že si z těch financí na neobsazená místa z tabulkových míst pak někde vyplácí i odměny (myšleno všeobecně). Dále občan si stěžuje na nárůst byrokracie, aby byl kde který úředníček jakoby potřebný. Co cena státní správy versus výkon státní správy? Cenu zvyšují i vysokoškolské tabulky, které by zvládl i levnější středoškolák. Snad se nyní organizační složky státu zamyslí a budou redukovat počet zaměstnanců, když je tu ta díra v rozpočtu.

 12. blade říká:

  To je počteníčko:

  ://www.obcasnik.eu/frustrace-mestskych-uredniku-z-rychleho-zabydleni-bezdomovcu/

  ://www.obcasnik.eu/krize-primatorky-housing-first-zpusobuje-frustraci-uredniku-magistratu/

 13. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  blade : myslím si přesný opak. Zoufalé čtení od zoufalého autora. Úplně nepodstatné vzhledem k tomu, co se děje v našem městě s veřejnými finacemi v jiných ohledech.

 14. Standa říká:

  No pane Gryci, podle toho, jak si vážíte bolševiků, je vidět, kdo Vám dal vydělávat, čili kdo Vás pustil k lizu a jak jste se měl za bolševika.

 15. jihlavák říká:

  Na Jihlavské drbně, v Jihlavském deníku,v Jihlavských listech se objevilo videopřání k Vánocům a do nového roku od Koubové, Laštovičky, Vítka, Ryšky a Škárky. Rubrika reklamní sdělení. Pokud si tito politici platili přání z jejich kapsy, případně dostali prostor na webech zdarma, je vše v pořádku. Ale jestli přání obyvatelům Jihlavy bylo hrazeno z rozpočtu města, tak to mi už až tak v pořádku nepřijde. Vůbec pokud se bude v příštím roce pracovat s rozpočtem ve kterém chybí 160 milionů. Stačilo by přece popřát v měsíčníku Ježkovy oči. Osobně jsem měl z videí pocit, že jde spíše o sebepropagaci politiků a snahu získat body do příštích voleb.

 16. blade říká:

  Ano jasně, co se zrovna nehodí je zoufalé. Co se to tedy děje v našem městě s veřejnými financemi v těch jiných ohledech? Rád si počtu.

 17. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  No nehodí…. spíše je to jenom úplně zanedbatelná prkotina na to, co se z toho snaží udělat Mareš za senzaci pro pár tisicovek dluhů, kdy dlužníci nakonec stejně dostali výpověď a z celého projektu poprávu vypadli….Vzhledem k tomu, s jakou sortou lidí se v tomto projektu pracuje bych považoval za velký úspěch, když se jich aspoń pár podaří přivést ke slušnému a spořádanému životu….

  Daleko, daleko horší jsou miliony za studie, strategie a analýzy a to, co je popsáno v článku. To je podstatné vzhledem k zacházení s veřejnými penězmi …

 18. blade říká:

  „…miliony za studie, strategie a analýzy…“ – s tím ruku v ruce cena státní správy versus výkon státní správy.

  Nebo také ty politické neziskovky. Nevolené politické neziskovky získávají značný vliv:
  – na ovlivňování veřejného mínění
  – na umělé vytváření témat ve společnosti, která vytěsňují jiná témata
  – zprostředkovaně i na výsledky voleb

  Politické neziskovky získávají peníze z našich daní i peníze od cizích vlád či od cizích občanů bez volebního práva u nás. Kdo u nás nevolí, nemá co ovlivňovat chod našeho státu.

 19. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  To, jak je náš úřad zbytnělý a velký oproti srovnatelným městům je patrné z konkrétních údajů v článku – o tom asi nemůže být žádná diskuse – ani z těch kdo jsou za to zodpovědní nikdo žádné argumenty nemá. Ovšem podle jejich vlastní analýzy (zatím jsem slyšel jenom tohle výsledné tvrzení) je ještě prý výkon státní správy poddimenzovaný (!) na úkor samosprávy….A ty miliony za studie, strategie a analýzy… nemají se státní správou nic společného.

  Politické neziskovky ? Tak to nevím o čem v souvislosti s městským rozpočtem mluvíte… To asi bude dosti jiné téma – ano, stát jednoznačně v této kritické situaci selhává a možná by se to dalo zařadit tam – ovšem to je opravdu jiné téma. Přál bych si, aby tahle krize pomohla tohle všechno vymést a mohlo se začít od znova – spousta agend je úplně zbytečných v normálním životě, natož teď – ovšem za normálního stavu se nic nezmění, kapři sami sobě rybník nevypustí….

 20. blade říká:

  Samozřejmě že ty miliony za studie, strategie a analýzy nemají se státní správou mnoho společného, ale pokud zákon svěří obci výkon státní správy, je území obce správním obvodem a orgány obce jsou povinny zabezpečit úkoly v přenesené působnosti. Mezi přenesenou působnost patří např. výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu, sociální zabezpečení atd.

  Ano, politické neziskovky se zatím Jihlavy snad netýkají, ale zde je kritizuje pražský ODSák (ODS váš koaliční partner).
  Článek i video 2.1.2020:
  https://xtv.cz/x-talk/politicke-neziskovky-sosaji-rozpocet-aby-pote-prosazovaly-politicke-proklamace-programy-kritizuje-politik-alexander-bellu-s-tim-ze-u-ods-nyni-cekal-vyssi-preference

  Mějte v novém roce klid, pohodu a pevné zdraví 🙂

 21. Jan P říká:

  Po přečtení tohoto blogu a komentářů jeho autora v diskusi si musí čtenář logicky položit otázky:

  1,Co ho ještě drží být zastupitelem za vládní politické hnutí Fórum Jihlava ?

  2,Co si od nového místního politického hnutí FJ a vládní koalici složená s několika různých stran(ODS,FJ,ŽJ,KDU-ČSL) vlastně sliboval ?

  S autorem(zastupitel FJ) jsem si několikrát v diskusi vyměnil názory a argumenty.
  Co se týče např. fungování samosprávy města Jihlavy, tak mě utvrzoval, že doba „přátel starých pořádků“ je nenávratně pryč. Společně s ODS,KDU-ČSL a ŽJ KONEČNĚ(!) dosazují kompetentní úředníky/ce na vedoucí místa samosprávy. Atd. atd…
  Nakonec si vždy vzpomenu na jeho závěrečná slova, kterou se mnou diskusi ukončil:
  „Ale mně neberte příliš vážně – jsem jenom kusovka, řadový zastupitel, nemám žádné politické funkce, žádný vliv – a navíc nejsem žádný politik ani diplomat.“
  2. 10. 2020|Proč dnes nevolit ODS| Blog Jihlavských listů

  Poznámka: Autor blogu se deklaruje jako „jenom kusovka( která nemá žádný vliv)“ ?
  Fakta: Zastupitel vládní koalice, která má v zastupitelstvu města těsnou většinu hlasu.
  Člen představenstva vodárenské společnosti JVAK.

  Šťastný a veselý.
  A neberme ty celostátní i komunální politiky tak vážně…

 22. jihlavák říká:

  Poslední věta OK, jen že politický nemehla různě hospodaří s prostředky ostatních, město dále upadá a stát se mekontrolovatelně zadlužuje. Nakonec nejen stát, ale i naše město.

 23. Jan P říká:

  Oprava: z několik různých stran…

  Takhle se u nás krade. Ale lidi mají pocit, že největší zátěží jsou chudí a neziskovky, které se o ně místo státu starají. Na bohaté přísnost není nikdy.
  Státní podnik Lesy ČR poslal olympionikům osm milionů. Přišly jim ale jen miliony tři. Pět totiž zůstalo u prostředníka – na kontě soukromé firmy sportovního bosse Černoška. Podle dozorčí rady je to v pořádku.
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miroslav-cernosek-ceska-sportovni-miliony-lesy-cr-ceska-posta-cez-cov_2012301540_miz

 24. Miroslav Tomanec říká:

  Jan P.

  Ad .: … co ho ještě drží být zastupitelem za vládní hnutí …?

  To je dobrá otázka, na kterou neodpovím já, ale brzy mí stávající kolegové, kteří mně co nevidět z těchto řad pravděpodobně vyloučí… osobně nevidím důvod odcházet sám, protože si myslím, že kritika je nanejvýš potřebná v každé roli a konflikt je hybnou silou pokroku.

  Ad.: … Co si od nového místního politického hnutí FJ a vládní koalici …sliboval ?

  Hodně.Protože byly vytvořeny všechny předpoklady k tomu, aby se věci ve městě opravdu začaly měnit. V městské vládě měli noví lidé těsnou převahu 5 – 4, navíc brzo odpadl Jaromír Kalina, který byl také velkou překážkou tolik potřebných změn… Myslím si, že příznivější situace už zase dlouho nenastane. Bohužel – je třeba přiznat že uplynulé dva roky byly velké zklamáním, moc se toho k lepšímu pro občany města nezměnilo a ODS si udržela pevně vládu nad městem a jede dál ve starých kolejích. A to i navzdoru obrovskému kolapsu jeho volebního lídra.

  Ad. : že doba přátel starých pořádků je pryč….

  Ano, zprvu to tak vypadalo – převaha nových lidí ve vedení města, i v ODS noví lidé… Ovšem bohužel se to vyvinulo zcela jinak. Nedá se nic dělat

  Ad . : …KONEČNĚ(!) dosazují kompetentní úředníky/ce na vedoucí místa samosprávy….

  Tak to je úplný nesmysl, to jsem nemohl nikde psát – jednak proto, že takové změny nejdou udělat hned ale také z toho důvodu, že to byl jeden z cílů, které jsme si jako Forum dali – tedy udělat postupně výběrová řízení na všechny klíčové úřednické posty a zreorganizovat úřad. Je přece zvláštní uiž z podstaty , když v dnešní dynamické době sedí úředník na jednom řídícím místě dvacet a více let – jakou může mít vůli pak cokoliv měnit…silně pochybuji, že bych něco takového někdy napsal – ovšem budu rád, když mně dokážete opak – pak to samozřejmě vezmu zpět. Ovšem je pravdou, že jsem o to vždy usiloval. Ovšem marně.

  Ad. : …jsem jenom kusovka, řadový zastupitel, nemám žádné politické funkce, žádný vliv – a navíc nejsem žádný politik ani diplomat.“

  Ano, to je pravda. Jsem pořád jenom jeden ze 37 zastupitelů bez reálného politického vlivu, bez politické funkce a s jinými názory na směřování města. Tyto názory jsem v koalici dva roky bez úspěchu prosazoval, to je třeba přiznat. Uvnitř koalice. Nikoliv veřejně. Dva roky jsou dosti dlouhá doba. A nyní nešlo udělat nic jiného, než hlasovat proti koalici, styděl bych se sám za sebe poté, co jsem u stejné příležitosti prohlásil vloni. A vládnoucí koalice nemá problém, jak ukázalo hlasování o rozpočtu – za přispění komunistů a po té politické šarádě, jak jsem ji popisoval v článku

  Ad. : ….Člen představenstva vodárenské společnosti JVAK.

  Už ne. Byl jsem po zásluze potrestán odvoláním Za nedisplinovanost. Už dříve. A po prosincovém nepodpoření rozpočtu budou další tresty následovat. Je to logické, přijímám to a chápu to. Je třeba klid na konstruktivní práci.

 25. Miroslav Tomanec říká:

  Jihlavák :

  Ano to je pravda – byla by to všechno legrace, kdyby tito lidé tak bohorovně nehospodařili s penězi nás všech….

  Ovšem na druhé straně je třeba přiznat, že naše město dosud zadlužené není, každý dosvadní rok kam až pamatuji hospodařilo s přebytkem. Ale byla to výjimečně příznivá doba z hlediska RUD a vzhledem k tomu a reálnému pohledu na rozvoj města to není podle mého nic jiného než promarněná příležitost….

  Ovšem fiskální problémy zde dosud nejsou. Naštěstí. Ty nastanou až letos.

 26. Miroslav Tomanec říká:

  Jan P.

  …a co má Černošek společného s Jihlavou ? Podobných případů jsou desitky a pod vládou současného „protikorupčního“ hnutí se to jenom umocnilo…

 27. Jan P říká:

  K Miroslavu Tomancovi

  Právě, že tak nějak jste o tom psal. Dohledávat se mi to nechci.
  „KONEČNĚ(!) dosazují kompetentní úředníky/ce na vedoucí místa samosprávy….“

  To by mohlo hodně vysvětlovat. Proto ta naštvanost. Díky hlasům zastupitelům za ČSSD a KSČM Váš hlas vládnoucí koalice nepotřebovala. Kdyby jste nebyl odvolán z představenstva JVAK vznikl by tenhle blog ?
  „….Člen představenstva vodárenské společnosti JVAK.
  Už ne. Byl jsem po zásluze potrestán odvoláním Za nedisplinovanost. “

  „Politický“ neziskovky a „sorta“ lidí, která zde byla v diskusi zmíněna.
  …a co má Černošek společného s Jihlavou ?

 28. VladimírV říká:

  Vážený pane Tomanče,

  máte pravdu. Do nového roku je třeba mít uklizený stůl, v tomto případě čisté svědomí. Jak říkáme my Češi, „ohne sranda“. Zvlášť, když, jak zmiňujete, nastanou problémy. Tato hrozivě vypadající Vaše věta, která odráží blížící se realitu, přece nemůže zůstat bez odezvy. Snad není definitivně nic ztraceno. To na úvod.

  Pokud nahlédnu na realitu vládnutí na radnici během uplynulých dvou let, ukázala se moje trpělivost při nedůvěře k sestavě vládnoucí koalice potřebnou. Vaše proklamce o tom, že přátelé starých pořádků zmizeli v propadlišti dějin, nebyly dobré. Nezmizeli, naopak, hnutí Fórum, v tom především Vy, jste se pro některé kolegy z Fóra i ODS stal oním mouřenínem, který si poctivě odpracoval svoji hřivnu, kde jste excelentně zahrál roli matky koroptve, která chrání své mladé. Nejen chrání, ale přímo útočí na ty, kteří by se mohli stát pro kejkle skutečných vládců města problémem.

  Skončil poslední rok, kdy město dokázalo jakžtakž udržet vyrovnaný rozpočet. Což je pro Jihlavu, historicky bohaté město, velká a nepříjemná změna. Dojímá mne bohorovnost paní primátorky, která veřejně pléduje za báječný život v Jihlavě bez toho, že by viděla ono hrozící nebezpečí jejího velkého zadlužení. Při jejím rozjímání ji musí mít oněch pár opravdu „zainteresovaných“ přímo milovat. Koalice je v rozvalu, ale proč bychom se měli nějak trhat. I v opozici se najdou ti, kterým i ten malý ždibec z městské pokladny do vlastní kapsy hodí. Smutné. Zároveň poučné pro nás, voliče.

  Potud kritika. Co bych si já osobně popřál. Snad jediné. Abyste jako ti zástupci města, kterým není jeho osud lhostejný, přestali hrát své žabomyší války a svojí rozvahou při hlasování o jeho výdajích nedopustili jeho totální zadlužení. A Vám osobně, abyste se nestal onou černou ovcí a zástěrkou pro to, aby Vás unisono poplivali a svoji echt jednotu dokázali při hlasování o dalším zadlužení města. Držím Vám palce.

  S vírou ve vše dobré Vás zdraví Vladimír Havlíček
  1.1.2021

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I