O očkování

Vyhráno je jen napůl. Očkovací látka je už vyrobena, ale je jí zatím málo. Nebo možná ne, ale očkování pro širokou veřejnost se u nás pořádně rozjede až někdy na jaře. Registrovat se bude možné od zimy.

Nemocniční JIP jsou opět plná covidových pacientů, a tak „promoření“ obyvatel je jedinou záchranou před nemocí. A do toho promoření spadá i očkování. Jen tak vrátíme nemocnicím dřívější činnost s řadou dnes odkládaných plánovaných operací.

Do tématu očkování se již zapojily týmy dezinformátorů z Ruska či Číny, kteří „západní“ vakcínu přinejmenším zpochybňují. A lidé, čtoucí přeposílané e-maily a konspirační weby, jim věří. Protože v konspiracích je tajemno, které je svým způsobem přitažlivé. Můžeme se tak dočíst třeba i to, že očkovaní dostávají čip, kterým jsou sledováni, nebo že jim látka změní mozek. Co na takové nesmysly říct? Snad jen zažertovat: Sledujme ředitele nemocnice a další naočkované, zda nezačnou například mňoukat. Nebo náhle vysílat: SM LOMOS…

Vyhráno je stále jen napůl, protože očkování je a bude dobrovolné. Čím víc lidí však imunitu získá, tím lépe pro všechny.

191 Responses to “O očkování”

 1. blade napsal:

  Zdroj SUKL:

  Vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech získala podmínečnou registraci

  Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila udělit podmínečnou registraci vakcíně Comirnaty, vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer pro prevenci onemocnění způsobeného koronavirem (COVID-19) u osob starších 16 let věku. Na základě tohoto doporučení následně Evropská komise podmínečnou registraci udělila.

  Comirnaty se tak stala první vakcínou proti COVID-19, která byla podmínečně zaregistrovaná v Evropské Unii.

  Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dokončil podrobné hodnocení vakcíny Comirnaty se závěrem, že byla předložena dostatečně robustní data ke kvalitě, bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, aby mohlo být doporučeno formální udělení podmínečné registrace, které poskytne kontrolovaný a robustní rámec pro celoevropskou vakcinační kampaň a ochranu občanů EU.

  „Za pozitivním stanoviskem CHMP k vakcíně Comirnaty je i usilovná práce zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podíleli se na všech jednáních a zasahovali do procesu tak, aby se k lidem dostala co nejlépe prověřená, kvalitní a bezpečná vakcína proti COVID-19,“ řekla ředitelka SÚKL, Mgr. Irena Storová MHA.

  Ve velmi rozsáhlém klinickém hodnocení se ukázalo, že vakcína Comirnaty je účinná v prevenci vzniku onemocnění COVID-19 u osob ve věku 16 a více let. Do tohoto hodnocení bylo celkem zařazeno cca 44 000 osob. Polovina z nich dostala vakcínu a polovina injekci bez léčivé látky. Nikdo z nich přitom nevěděl, zda dostává vakcínu, nebo injekci bez léčivé látky.

  Účinnost byla vyhodnocena u více než 36 000 osob ve věku 16 a více let (včetně osob starších 75 let), které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Klinické hodnocení prokázalo 95% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (8 případů z 18 198 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19) ve srovnání s osobami, jimž byla aplikována injekce bez léčivé látky (162 případů z 18 325 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95% účinnost.

  Klinické hodnocení rovněž prokázalo cca 95% účinnost u pacientů s rizikem rozvoje závažného onemocnění COVID-19, včetně pacientů s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥30 kg/m2.

  Comirnaty se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

  Nežádoucí účinky

  Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty byly mírné nebo středně závažné a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest a zduření v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Bezpečnost a účinnost vakcíny budou nadále monitorovány při používání ve všech členských státech Evropské unie pomocí farmakovigilančního systému EU a dalších studií prováděných farmaceutickou společností a evropskými autoritami.

  Kde najít více informací

  Informace o přípravku schválené výborem CHMP pro přípravek Comirnaty byly dnes v anglickém jazyce zveřejněny na na stránkách EMA. Obsahují informace o předepisování pro zdravotnické pracovníky, příbalovou informaci pro veřejnost a podrobnosti o podmínkách schválení vakcíny.

  Hodnotící zpráva s detailními informacemi o hodnocení přípravku Comirnaty ze strany EMA a kompletní plán řízení rizik budou zveřejněny během několika dní. Údaje o klinických studiích, předložených společností v žádosti o registraci budou rovněž zveřejněny na webových stránkách agentury.

  Více informací pro veřejnost najdete v dokumentu „Comirnaty přehledně“, včetně popisu přínosů a rizik vakcíny a proč EMA doporučila její registraci v EU.

  Jak Comirnaty funguje

  Vakcína Comirnaty připraví tělo na obranu proti onemocnění COVID-19. Obsahuje molekulu nazývanou messenger RNA (mRNA), která nese instrukce pro produkci spike proteinu. To je protein, který se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2 a je potřebný pro to, aby byl virus schopen vstoupit do buněk.

  Jakmile je podána vakcína lidem, některé jejich buňky přečtou instrukce obsažené v mRNA a dočasně produkují tento spike protein. Imunitní systém člověka protein rozpozná jako cizí a začne tvořit protilátky a aktivovat T-buňky (bílé krvinky) pro jeho napadnutí.

  Pokud tato očkovaná osoba přijde později do kontaktu s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a bude připraven se proti němu bránit.

  Messenger RNA (mRNA) z vakcíny nezůstane v těle, ale je krátce po vakcinaci rozložena.

  Podmínečná registrace

  Podmínečná registrace je jedním z mechanismů regulace EU umožňujícím včasný přístup na trh léčivým přípravkům, nezbytných pro urgentní lékařskou potřebu včetně krizových situací, kterou je právě aktuální pandemie.

  Podmínečná registrace je formální schválení vakcíny, které zahrnuje všechny šarže vyrobené pro EU a poskytuje tak robustní podporu vakcinačních kampaní.

  V době, kdy je vakcína Comirnaty doporučena pro podmínečnou registraci, bude společnost obchodující vakcínu pokračovat v předkládání výsledků z hlavního klinického hodnocení, které bude pokračovat 2 roky. Toto hodnocení a další studie poskytnou informace ohledně délky trvání ochrany, schopnosti zabránit závažnému průběhu onemocnění COVID-19 a ochránit imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy. Probíhající studie budou dále sledovat otázku prevence asymptomatických případů.

  Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

  Monitoring bezpečnosti vakcíny Comirnaty

  V souladu s bezpečnostním plánem EU pro monitoring vakcín proti COVID-19 bude vakcína Comirnaty velice pečlivě sledována. V tomto ohledu jsou nastavena specifická kritéria jen pro vakcíny proti COVID-19. Přestože byla vakcína podána během klinických zkoušek relativně velkému množství lidí, mohou být některé nežádoucí účinky odhaleny až po aplikaci milionům osob.

  Kromě standardního sledování a hodnocení hlášení podezření na nežádoucí účinky, které provádí jak národní lékové agentury, tak EMA a držitelé rozhodnutí o registraci, mají držitelé navíc povinnost poskytovat měsíční bezpečností zprávy nad rámec běžných legislativně vyžadovaných zpráv a pokračovat ve studiích bezpečnosti a účinnosti vakcíny používané širokou veřejností. Budou probíhat i další studie, nezávislé na farmaceutických firmách. Tato opatření umožní regulátorům rychle vyhodnocovat data z mnoha různých zdrojů a v případě potřeby vydávat opatření pro ochranu veřejného zdraví.

  Hodnocení vakcíny Comirnaty

  V průběhu hodnocení vakcíny Comirnaty, měl výbor CHMP podporu bezpečnostního výboru PRAC, který hodnotil plán řízení rizik pro přípravek Comirnaty a pracovní skupiny COVID-ETF (pandemická pracovní skupina pro Covid-19), která spojuje experty napříč evropskou regulační sítí. Tím bylo zajištěno rychlé a koordinované hodnocení vakcíny na onemocnění COVID-19.

  Evropská komise už udělila rozhodnutí o podmínečné registraci přípravku Comirnaty, které umožní spustit vakcinační programy napříč EU.

  ://www.sukl.cz/sukl/evropska-agentura-pro-lecive-pripravky-doporucila-udelit-1

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Comirnaty přehledně: Důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v EU
  mRNA vakcína (modifikovaný nukleosid) proti onemocnění COVID-19

  Co je vakcína Comirnaty a k čemu se používá?

  Comirnaty je vakcína sloužící jako prevence onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u osob ve věku od 16 let a starších.

  Comirnaty obsahuje molekulu označovanou jako „messenger RNA“ (mRNA), která obsahuje instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2, tedy viru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Vakcína Comirnaty neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.

  Podrobné informace o této vakcíně jsou k dispozici v informacích o přípravku, jejichž součástí je i příbalová informace.

  Jak se vakcína Comirnaty používá?

  Comirnaty se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

  Organizace dodávek vakcíny je odpovědností národních orgánů. Další informace k použití vakcíny Comirnaty najdete v příbalové informaci nebo se poraďte s lékařem.

  Jak vakcína Comirnaty účinkuje?

  Comirnaty účinkuje tak, že organismus připraví k tomu, aby byl sám schopen bránit se proti onemocnění COVID-19. Vakcína obsahuje molekulu označovanou jako mRNA, která obsahuje instrukce k vytvoření spike proteinu. To je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

  Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a budou dočasně vytvářet tento spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky) pro obranu organismu.

  Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. V těle mRNA z vakcíny nezůstane, krátce po očkování se rozloží.

  Jaké přínosy vakcíny Comirnaty byly prokázány ve studiích?

  Ve velmi rozsáhlém klinickém hodnocení se ukázalo, že vakcína Comirnaty je účinná v prevenci vzniku onemocnění COVID‑19 u osob ve věku od 16 let a starších.

  Do klinického hodnocení bylo zařazeno zhruba 44 000 osob. Polovina z nich dostala vakcínu a polovina injekci bez léčivé látky. Nikdo z účastníků přitom nevěděl, zda dostává vakcínu, nebo injekci bez léčivé látky.

  Účinnost byla vyhodnocena u více než 36 000 osob ve věku od 16 let a starších (včetně osob starších 75 let), které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Klinické hodnocení prokázalo 95% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (8 případů z 18 198 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19) ve srovnání s osobami, jimž byla aplikována injekce bez léčivé látky (162 případů z 18 325 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95% účinnost.

  Klinické hodnocení rovněž prokázalo přibližně 95% účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného onemocnění COVID-19, včetně pacientů s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥30 kg/m2.

  Mohou být osoby, které již prodělaly onemocnění COVID-19, očkovány vakcínou Comirnaty?

  U 545 osob, které byly v klinickém hodnocení očkovány vakcínou Comirnaty a které již dříve prodělaly onemocnění COVID-19, se neprojevily žádné další nežádoucí účinky.

  Z dostupných údajů z klinických hodnocení však není k dispozici dostatek informací pro hodnocení účinnosti vakcíny Comirnaty u osob, které již prodělaly onemocnění COVID-19.

  Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou?

  Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.

  Jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou Comirnaty?

  V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou Comirnaty potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu 2 let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany.

  Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat děti?

  Vakcína Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti do 16 let věku. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se se společností Pfizer/BioNTech dohodla na plánu klinického hodnocení vakcíny u dětí v pozdější fázi.

  Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat lidé se sníženou imunitou?

  Údaje o imunokompromitovaných osobách (osobách s oslabeným imunitním systémem) jsou omezené. Přestože imunokompromitovaní lidé nemusejí vykázat tak dobrou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Tyto osoby lze i přes jejich stav očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění COVID-19.

  Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat těhotné nebo kojící ženy?

  Studie na zvířatech neprokázaly žádné nebezpečné účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny Comirnaty v těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neexistují žádné studie zaměřené na kojení, žádné riziko se nepředpokládá.

  Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat těhotným a kojícím ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika.

  Mohou se osoby s alergií očkovat vakcínou Comirnaty?

  Lidem, kteří již vědí, že jsou alergičtí na některou ze složek vakcíny uvedených v části 6 příbalové informace, nemá být vakcína aplikována.

  U osob očkovaných vakcínou byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Od doby, kdy se vakcína začala používat v očkovacích kampaních, došlo k velmi nízkému počtu případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Proto – tak, jak je tomu u všech vakcín – je třeba vakcínu Comirnaty podávat pod lékařským dohledem. Každý očkovaný musí nejméně 15 minut po podání vakcíny zůstat v čekárně, protože pokud by se ve vzácném případě rozvinula závažná alergická reakce, je nutný urgentní zásah lékaře. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny Comirnaty k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny.

  Jak vakcína Comirnaty účinkuje u lidí různého etnického původu a různého pohlaví?

  Hlavního klinického hodnocení se účastnili lidé z různých etnických skupin a různého pohlaví. U všech pohlaví, rasových a etnických skupin byla zachována přibližně 95% účinnost.

  Jaká rizika se pojí s vakcínou Comirnaty?

  Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty v klinickém hodnocení byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly do několika dní po očkování. Patřily mezi ně bolest a otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zimnice a horečka. Vyskytly se u více než 1 osoby z 10 očkovaných.

  U méně než 1 osoby z 10 se vyskytovalo zarudnutí v místě injekce a pocit na zvracení. Méně častými nežádoucími účinky (postihujícími méně než 1 osobu ze 100) bylo svědění v místě injekce, bolest v končetině, zvětšené lymfatické uzliny, potíže se spánkem a malátnost. Svalová slabost jedné strany obličeje (akutní periferní obrna lícního nervu) se vyskytla vzácně a postihla méně než 1 osobu z 1000 očkovaných.

  U vakcíny Comirnaty podávané v rámci očkovacích kampaní se vyskytly alergické reakce, včetně velmi nízkého počtu případů závažných alergických reakcí (anafylaxe). Tak jako jakoukoliv jinou vakcínu je třeba vakcínu Comirnaty podávat pod bedlivým dohledem lékaře a zajistit dostupnost potřebné léčby.

  Proč EMA doporučila registraci vakcíny Comirnaty?

  Comirnaty nabízí vysokou úroveň ochrany proti onemocnění COVID-19, což je zásadně důležitá potřeba v aktuální pandemii. Hlavní klinické hodnocení ukázalo, že vakcína má 95% účinnost. Většina nežádoucích účinků je mírné až středně závažné intenzity a odezní během několika dnů.

  Agentura proto rozhodla, že přínosy vakcíny Comirnaty převyšují její rizika a že vakcínu lze zaregistrovat k použití v EU.

  EMA pro vakcínu Comirnaty doporučila udělit podmínečnou registraci. To znamená, že se po společnosti požaduje, aby poskytla další důkazy o tomto léčivém přípravku (viz níže). Agentura přezkoumá veškeré nové informace, jakmile budou k dispozici, a tento přehled bude podle potřeby aktualizovat.

  Na jaké informace o vakcíně Comirnaty se stále čeká?

  Vzhledem k tomu, že vakcína Comirnaty byla doporučena k udělení podmínečné registrace, společnost, která vakcínu Comirnaty uvádí na trh, bude i nadále předkládat výsledky z hlavního klinického hodnocení, které potrvá 2 roky. Toto klinické hodnocení a doplňkové studie poskytnou informace o tom, jak dlouho ochrana vydrží, do jaké míry vakcína brání vzniku závažného onemocnění COVID-19, do jaké míry chrání imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy a zda brání vzniku asymptomatických případů.

  Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcíny a jejích přínosech pro obecnou populaci poskytnou rovněž nezávislé studie koordinované orgány EU.

  Držitel rozhodnutí o registraci bude také provádět studie pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

  Jaká opatření k zajištění bezpečného a účinného používání vakcíny Comirnaty se přijímají?

  Doporučení a bezpečnostní opatření, jimiž se zdravotníci a pacienti musí řídit, aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání vakcíny Comirnaty, jsou součástí souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.

  Zaveden byl i plán řízení rizik (RMP) pro vakcínu Comirnaty, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti vakcíny, o tom, jak shromažďovat další informace a jak minimalizovat veškerá potenciální rizika. K dispozici bude i souhrn RMP.

  Bezpečnostní opatření k vakcíně Comirnaty budou zaváděna v souladu s plánem EU pro sledování bezpečnosti vakcín proti COVID-19, aby se zajistilo rychlé shromažďování a analyzování nových informací o bezpečnosti. Společnost, která vakcínu obchoduje, bude předkládat měsíční zprávy o bezpečnosti.

  Údaje o používání vakcíny Comirnaty jsou nepřetržitě sledovány, tak, jak je tomu u všech léčivých přípravků. Hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty budou pečlivě vyhodnocována v případě potřeby budou přijímána opatření nezbytná k ochraně pacientů.

  ://www.sukl.cz/sukl/comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvni-podminecne

 2. Svatopluk Beran napsal:

  Je to veselé čtení, jak v těch všech našich novinách a mediích jsou všichni, tedy – Číňané, Rusové, arabové a další obyčejní všiváci a podvodníci, jen my jsme na této planetě ti ideální správní. Jo, jo dobře si ta zpravodajství pamatuji Petře 🙂 Domníval jsem se, že se to už nebude nikdy opakovat, ale že je ta novinařina vlastně sranda.

 3. Petr Klukan napsal:

  Je to veselé čtení, když z mého názoru vytáhneš něco, co tam napsáno nebylo, Sváťo 🙂 Je to vlastně sranda, psát reakce na internetu a sociálních sítích.

 4. Jan P napsal:

  Ale líbí se mi, jak se někteří nenechají vůbec vyvést z konceptu a hned mají jasno, že za to může Rusko a Čína.
  Za nedůvěru k očkování nemůžou podle mě ani tak dezinformace, jako zkušenost s farmaceutickými korporacemi, které zajímá především zisk a tak šetří, na čem se dá, a zdraví je pro ně až na posledním místě. Tedy v důsledku (chvilka napětí): kapitalismus.

 5. Petr Klukan napsal:

  A opět! 🙂 Vytáhl jste z mého blogu něco, co jsem nenapsal. 🙂 A takto se šíří nesmysly… Díky za ukázku.

 6. Jan P napsal:

  Dobrý den, pane Klukane.
  Já Vás jako autora tohoto blogu nejmenoval:-)

 7. XXXXX napsal:

  Rusko a čínu bych nechal na pokoji, protože ti šířej leda kulový, akorát šéfredaktor šíří že šířej, místo aby se šířil že Landa a spolek těch jeho kokotů šířej, těm by patřilo dát za to po dršce.

 8. Zdeněk Gryc napsal:

  Převzato:

  1. Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 17:48
  Motto:
  „Pojďte také na běžky nevím, ale jestli to nebude lepiti,
  anonymům nic jiného taky nezbejvá, že ? “
  ————————————————————–
  No lepilo to,
  „Blade“
  opět nezklamal, nalepil se na blog /+ Středa, 6. 1. 2021 v 15:57 /
  —————————————————————–
  Pojednání o duchovní příčině covidového otroctví
  Ján Lauko | Čtvrtek, 24. 12. 2020 v 19:57

  První 4 komentáře „blade“
  5 komentář:
  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ——————————————————————–
  „zase to tady tapetuje jako magor…..“ ???

  Loučení se slzou v oku ?

  „Nick blade deaktivujte“
  „Sbohem bez šátečku“
  ——————————————————————————————————
  To, u redaktora Klukana
  To, u architekta Gryce
  ——————————————
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52
  On se loučí rád,
  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:
  ———————————————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  ————————————————————
  blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 13:48
  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:
  ————————————-
  „kopírovací onanií“ ?
  „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“
  —————————————–
  „Tento starý kmet, slouha KSČ jen, si naivně myslí, že mu BLADE na netu hned v příspěvku vyžvaní svůj pravý životopis a osobní údaje i bydliště s číslem popisným jak za dob STB.“
  ————————————-
  Gryc si za totáče na leccos musel zvyknout, jak si povšimnul šéfredaktor JL:

  „Min uže nět“

  . . . Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu, co momentální představuje dobré bydlo, v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově, v úctě ke komunistické straně“
  Josef Jelínek
  ——————————————————-
  Jak se zdá, anonymní komentáře „blade“ k šéf redaktoru Klukanovi nejsou moc zdvořilé.
  Inspirací k neomalenostem je nepochybně anonymita :
  —————————————————-
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.

  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 17:48
  Klukan – Vy jste s prominutím a bez urážky opravdu natvrdlý. Ten link z iRozhlas jsem posílal kvůli tomu, že tu zprávu o dvou vakcínách a možné třetí vakcíně přináší také i ten iRpzhlas, tudíž že ta moje zpráva (příspěvek) není dezinformace i když zrovna není z mainstream webu.
  Pokud to vaše IQ od počátku pře nepochopilo za to já již nemohu. Ba naopak mne tento poznatek ještě více v časové ose této pře utvrdil v tom, že zde v JL diskuse na jakékoliv téma opravdu, i s vámi šéfredaktore , nemá smysl.
  Nick blade deaktivujte.
  Sbohem bez šátečku.
  —————————————————–
  PhDr. Petr Klukan zdvořile a s nadhledem něco, co by si měl „blade“ častěji číst:

  1. petr klukan říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 16:34
  blade: Diskutéři (i ti anonymmní) by neměli urážet druhé a se urážet.
  ——————————————-
  Přezato:

  Ing. arch Zdeněk Gryc by se nerad zaplétal s někým,
  kdo ho označuje lidově pánským přirozením etc viz. shora
  a programově urážlivě zaplňuje jeho blogy Blogy

  „blade“ není chlap, který za svým názorem stojí svým jménem,
  jako anonym se může pouze „lepiti“

  Jako dárek a hřiště má k dispozici Blog:
  ROUŠKA 2021
  Zdeněk Gryc | Pondělí, 4. 1. 2021 v 12:59

  „Parkoviště pro komentáře anonymů“

  Tento článek byl publikován dne 4. 1. 2021 (Pondělí) v 12:59 v rubrice Politika. Komentáře můžete sledovat přes RSS 2.0 kanál. Můžete zanechat komentář nebo trackback z vašeho webu
  ———————————————————
  Kouzlo se napřed povedlo, pak ale nikoli.
  Na tento blog ne-napsal nikdo nic,
  pouze „blade“
  4. slovy čtyři komentáře.

  Je fakt, že to nebyl jeho autor,
  kdo tento dárek. . .
  „Parkoviště pro komentáře anonymů“
  . . . jehož účelem bylo zaparkovat / nikoli kanalisovat /
  anonyma „blade“ vymazal.
  ————————————–
  Anonym sám sebe proklamuje – veldr. PS-áků.

  „blade“ se shlédl v počítačových hrách USA ?
  Kde má jak publikoval kámošku,
  Po vložení slova blade do vyhledávače:
  ———————————————————————————

  Blade II

  Blade 2: Bloodhunt
  (pracovní název)
  USA / Německo, 2002, 112 min
  zobrazit všechny obsahy

  • Když Blade (Wesley Snipes) v předchozím díle opustil svého nejlepšího přítele Whistlera
  (Kris Kristofferson) měl za to, že je mrtvý. Došlo však ještě k něčemu daleko horšímu.
  Whistler byl infikován upířím virem.
  O tom však Blade nemá ani tušení.
  Našel si nového společníka, který si říká Scud (Norman Reedus)
  a je expertem na antiupíří zbraně všech typů.

  Společně křižují nocí a zdá se, že je likvidace upírů baví více, než kdykoli předtím.

  Jako blesk z čistého nebe je tak zasáhne zpráva, že Whistler je zadržován kdesi v Praze

  a není na tom zrovna nejlépe.

  Blade neváhá ani sekundu, protože přijít na pomoc příteli je pro něj samozřejmostí,

  i když to znamená proniknout hluboko do týlu nepřátelských linií.
  Boj s nemilosrdným protivníkem začíná

  a Praha se brzy zalije krví…(oficiální text distributora)
  —————————————
  Jestli je „blade“ rytíř, je nejisté,
  jisté je že jeho rudé buňky mozkové byly naformátovány tak,
  aby se mohl stát jako PS-ák velitelem družstva. Václav Havel zrušil dráty !!!

  Abychom nezapomněli, byl „blade“ na běžkách?
  Jak to bylo s lepením ?
  Autoru komentáře to lepilo.
  Aktualita:
  „kopírovací onanií“ ?
  „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“
  ————————————————————————–
  O očkování
  Petr Klukan | Středa, 6. 1. 2021 v 14:23
  6 komentářů k článku “O očkování”

  PRIMÁŘ

  1. blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 15:57
  ———————————————
  převzato:
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.
  ———————————————
  Kam se nalepí anonym „blade“ zejtra ?

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  WHISTLER BYL INFIKOVÁM
  UPÍŘÍM VIREM

  NĚMECKO 2002 ?
  ————————————
  BLOG:

  O očkování
  Petr Klukan | Středa, 6. 1. 2021 v 14:23
  ———————————–

  Blade 2: Bloodhunt
  (pracovní název)
  USA / Německo, 2002, 112 min
  zobrazit všechny obsahy

  • Když Blade (Wesley Snipes) v předchozím díle opustil svého nejlepšího přítele Whistlera
  (Kris Kristofferson) měl za to, že je mrtvý.
  Došlo však ještě k něčemu daleko horšímu.
  ——————————————
  Whistler byl infikován upířím virem.

  O tom však Blade nemá ani tušení.
  ——————————————
  Převzato:

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 13:36

  Bratře v Kristu,

  když už ne v Sokole, nebo Skautu

  Některé nemocnice a záchranky hlásí, že jsou na maximální kapacitě,
  ministerstvo zdravotnictví však zatím zpřísňovat opatření nechce
  Ministři se rozhodnou až v pondělí, kdy posoudí situaci a opatření v ostatních zemích Evropy.

  Pojďte také na běžky nevím, ale jestli to nebude lepiti,
  anonymům nic jiného taky nezbejvá, že ?

  S přáním hezkého zbytku dne
  Váš favorit Ing.arch: Zdeněk Gryc

 10. XXXXX napsal:

  A ani jednou já, zdendo ty měkneš

 11. Dvořák napsal:

  No tak holt skaut a sokol bude od teď zván zvadlej ču…

 12. blade napsal:

  Kmet stavo-moped již chytá i bez našlápnutí … brm, brm, brm … tentokrát s karmou zdarma 🙂

 13. Svatopluk Beran napsal:

  Do tématu očkování se již zapojily týmy dezinformátorů z Ruska či Číny, kteří „západní“ vakcínu přinejmenším zpochybňují.

  Petře co tady píšeš?

  U nás se snad naše media a vědci pod tlakem byznisu nezpochybňují ČÍNSKÉ a RUSKÉ VAKCÍNY, že nemohou být v pořádku, protože byly vyvinuty brzo, to není zpochybňování? Kde o tom píšeš? Pouze si přisadíš poloviční skutečnost a o tom já mluvím, pokud jsi to nebyl schopen rozeznat. Ty osobně jsi takový odborník, že jsi si jistý, že jejich vakcíny nejsou účinné a v pořádku. Pokud o tom nic z vědecké strany sám nevíš, tak mi dej nějaký západní odborný odkaz že jejich vakcíny jsou špatné. Tvrdím že píšeš ve stylu komunistů. Něco málo nakydané špíny, kterou házíme i my, nikdy neuškodí.

  A od kdy ty studuješ dezinformační weby, není to snad pod tvojí úroveň? A pokud je pročítáš, prosím o nějaký přímí odkaz na čínský a ruský web, který jsi pročítal a který informuje PŘINEJMENŠÍM dezinformačně ohledně západních vakcín.

 14. Zdeněk Gryc napsal:

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká vedoucí jihlavské záchytky Lukáš Černý“

  1. XXXXX říká:
  Neděle, 26. 1. 2020 v 16:51
  No že jsi na Aljašce je hned patrné. Namrzla ti kebule blbe starej. Už by tě mohl vzít čert aspoň by sis pokecal s rozehnalem. Říkali mi, že na starý nemám bejt zlej. Ale neříkali nic o starým čurákovi. Péro ti nestojí tak aspoň prudíš co?

  XXXXX říká:
  Neděle, 15. 9. 2019 v 9:44
  A můj skromný názor je že Gryc je čurák.

  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“
  ——————————————————————————————————–
  „HUBA SE DRŽELA“

  ZA NACISMU I KOMUNISMU

  Demokracie, totalita, sprostota, buď je, nebo není, nepotřebuje přívlastek.

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká vedoucí jihlavské záchytky Lukáš Černý“

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká jihlavský“ architekt Zdeněk Gryc.

 15. blade napsal:

  „Zase je tu ten blbec s podpisem“

  Zamořuje diskuse nesmyslnými bláboly, nejčastěji útočnými a adresními. Taková osoba se prostě jen baví tím, že někoho naštve, někdo se o ni zajímá a někdo s ní něco dělá. Zřejmě se jedná o dítě tak ze sedmé třídy, ale nemůže se vyloučit ani to, že jde prostě o dospělého blbce, i v důchodu.

 16. blade napsal:

  K tématu blogu:

  FROM AFP NEWS – January 5, 2021

  Putin, Merkel Discuss Possible Joint Vaccine Production

  https://www.barrons.com/news/putin-merkel-discuss-possible-joint-vaccine-production-01609842004

 17. Zdeněk Gryc napsal:

  „Zase je tu ten blbec s podpisem“

  COŽ TAK REALIZOVAT NABÍDKU BEZ PODPISU:

  „Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.“
  —————————-
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.

  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 17:48
  Klukan – Vy jste s prominutím a bez urážky opravdu natvrdlý. Ten link z iRozhlas jsem posílal kvůli tomu, že tu zprávu o dvou vakcínách a možné třetí vakcíně přináší také i ten iRpzhlas, tudíž že ta moje zpráva (příspěvek) není dezinformace i když zrovna není z mainstream webu.
  Pokud to vaše IQ od počátku pře nepochopilo za to já již nemohu. Ba naopak mne tento poznatek ještě více v časové ose této pře utvrdil v tom, že zde v JL diskuse na jakékoliv téma opravdu, i s vámi šéfredaktore , nemá smysl.
  Nick blade deaktivujte.
  Sbohem bez šátečku.

 18. Svatopluk Beran napsal:

  A tohle není tvoje konspirace či fabulace PETŘE? Když uděláš jeden odstavec takto na sebe napojený? Dáš dohromady zprávu českých tajných služeb ze všemi konspiracemi ohledně kovidu vypracovanými především ve Spojených Státech, jen tak mimo – útok na Kapitl je například celý na amerických vnitřních konspiracích a předsadíš to Čínou a Ruskem. Co to tedy od tebe je jiného než cílené kydání špíny.?

  Do tématu očkování se již zapojily týmy dezinformátorů z Ruska či Číny, kteří „západní“ vakcínu přinejmenším zpochybňují. A lidé, čtoucí přeposílané e-maily a konspirační weby, jim věří. Protože v konspiracích je tajemno, které je svým způsobem přitažlivé. Můžeme se tak dočíst třeba i to, že očkovaní dostávají čip, kterým jsou sledováni, nebo že jim látka změní mozek.

 19. Petr Klukan napsal:

  Sváťo, nebudu zde dělat reklamu dezinformačním webům, kde se o tom píše. Sám je jistě znáš, včetně toho nejznámějšího s šéfredaktorem VK. Konspirační a dezinformační weby pročítat ani nemusím, jejich články mi posílají sami čtenáři…
  A opět: nevkládej mi něco do úst, co jsem neřekl. Rusko je něco jiného než tým dezinformátorů z Ruska. Takže nekydám špínu na Rusko, jak zde píšeš. Vyžaduješ-li od druhého přesnost, jasnost a pravdu, tak se tím řiď také, prosím.
  Pro seniory jsme s Jardou Paclíkem sepsali i brožuru o tom, jak se vyznat či rozeznat dezinformace (alespoň trochu), takže jsem ty dezinformační weby projet musel – to ještě k tvé otázce.

 20. blade napsal:

  Zdeněk Gryc říká: „COŽ TAK REALIZOVAT NABÍDKU BEZ PODPISU:“

  ——–>>>>——>>>>——–>>>>>——->>>>>————

  Opět zamořuje diskusi nesmyslnými bláboly, nejčastěji útočnými a adresními. Taková osoba se prostě jen baví tím, že někoho naštve, někdo se o ni zajímá a někdo s ní něco dělá. Je to důchodce s dětským mozečkem, navíc aktuálně blbec jak Brno.

  Závěr s odpovědí: TEBE SMÁZNE KARMA, DEFINITIVNĚ !

 21. blade napsal:

  5. ledna 2021

  Putin s Merkelovou projednávají možnou společnou výrobu vakcíny, uvádí Kreml.

  Ruský prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová v úterý hovořili o možné společné výrobě vakcíny proti onemocnění covid-19, uvedl na svých stránkách Kreml. Zpráva přichází poté, co Putin přiznal, že masová produkce ruské vakcíny Sputnik V naráží na problémy z důvodů nedostatečného množství výrobního vybavení, dodávky vakcíny do Německa také v posledních dnech váznou. Informuje o tom deník Moscow Times.

  Putin s Merkelovou probírali spolupráci v boji s koronavirem „s důrazem na potenciální vyhlídky na společnou produkci vakcín“, uvádí stránky Kremlu. O tom, že spolu budou zdravotní experti obou zemí diskutovat o možnosti společné produkce ruských vakcín, informovala ruská tisková agentura TASS již v prosinci. „Jak jsme se dohodli, ruští a němečtí odborníci brzy začnou projednávat snahy najít výrobní zařízení pro společnou produkci ruských vakcín,“ uvedlo tiskové oddělení ruského ministerstva zdravotnictví. O tom, jaké konkrétní vakcíny by měly být

  Bylo dohodnuto, že debata na toto téma bude pokračovat mezi ministerstvy zdravotnictví obou států a dalšími k tomu pověřenými úřady.

  Prezident Putin již v říjnu loňského roku uvedl, že masová produkce v Rusku naráží na nedostatek výrobního vybavení. Premiér Maďarska Viktor Orbán v neděli prohlásil, že země pravděpodobně nebude očkovat Sputnikem V, jak bylo dříve avizováno. Důvodem má být omezená výrobní kapacita Ruska. Orbán však zkritizoval i postup Evropské unie v obstarávání zásob vakcín. „Víme, že ruská vakcína je dobrá, ale není jí dost a pravděpodobně ani nebude, protože výrobní kapacita má limity,“ uvedl. „Produkty spousty výrobců byly dříve dostupné v Kanadě, Velké Británii nebo Izraeli, než například v Evropské unii,“ postěžoval si také Orbán.

  Podle odborníků i laické veřejnosti se také německá vláda dopouští „obrovského selhání“, co se týče očkování. Neuroložka Ferauke Zippová v sobotu ostře zkritizovala německé zákonodárce za nedostatek předvídavosti při zadávání zakázek na vakcíny. „Současnou situaci považuji za obrovské selhání,“ uvedla pro Die Welt Zippová. „Proč už v létě neobjednali mnohem více dávek, jen pro jistotu? Tomu opravdu nerozumím,“ dodala vědkyně.

  Zdravotnický expert Karl Lauterbach, který je členem sociálních demokratů (SPD), uvedl pro deník Rheinische Post, že selhání je jednak na straně německé vlády, ale také na straně Bruselu. Evropská unie totiž prý selhala v nákupu vakcíny od americké společnosti Moderna. Lauterbach to označil za „politováníhodný omyl.“

  Zdroj: https://echo24.cz/a/SJvSU/putin-s-merkelovou-projednavaji-moznou-spolecnou-vyrobu-vakciny-uvadi-kreml

 22. XXXXX napsal:

  Zdenále seš třída. Co kovid, ještě tě nenavštívil? Člověče znal jsem jednoho dobrýho chlapa co na to zakukal a takovej šmejd jako ty furt nic.

 23. Jan P napsal:

  Baví mě jenom ty konspirační teorie, které nabízejí odpověď na otázku kdo a proč piklí. Takže vlastně skoro žádné.
  Ale stejně nechápu, že vůbec musí být nějaká kampaň na podporu očkování. To mi přijde, jako kdyby se musela dělat kampaň na mytí rukou, splachování na záchodě, volební právo žen nebo posílání dětí do školy.

 24. Svatopluk Beran napsal:

  Kdo je prosím Petře VK a který je největší dezinformační web a o kterém ty víš že já ho ho používám. Jsem hluboce přesvědčen že Kromě Britských Listů, National Geografic, či odkazů na skutečné renomované novinářské autority, či autory historických dokumentů, jsem žádné jiné odkazy neuváděl. Zbytek mých komentářů jsou pak mé dedukce z těchto informačních zdrojů. To jsem velice zvědavý co ty víš že já vím. Prosím uveď přímo můj odkaz na dezinformační článek internetového media, který jsem použil na můj mail, ať zde neděláš reklamu. A kdyby jsi mi mohl prosím poslat na můj mail, nebo to uveď zde, název oné brožury pro důchodce, kterou jste vypracovali a popřípadě mi i poradit, kde jí mohu koupit nebo sehnat, ať mohu nahlédnout do celosvětové dezinformační problematiky tvýma očima. Jsem docela zvědavý na národní skladbu těchto dezinformačních webů, kterými jste se zabývali.

  Takže je to podle tebe tak, že dezinformátoři z RUSKA nejsou řízeni Putinem či ruskou vládou, jak to uvádějí naše media. Ty jsi tedy přesvědčen že to neřídí Putin a jeho vláda, tedy Rusko? Pak se ti omlouvám hluboce, ale pro většinu občanů, tak jak jsi odstavec napsal vyplývá že se jedná o Rusko a jeho vládní představitele a o Čínu a její vládní představitele. Snad by ale bylo novinářsky čestnější uvést hlavní světový dezinformační proud který je šířený do celého světa ze Spojených Států a to přímo jejími hlavními představiteli. A nejedná se jen Bylo by tedy dobré kdyby jsi uvedl že jsi nemyslel vlády těchto zemí, pouze nějaké dezinformační pomatence z těchto zemí, což ovšem naplatí o dezinformačních webech amerických, které jsou konkrétně organizovány tím či oním konkrétním presidentem, ministrem obrany či jinými vedoucími představiteli této země a to klidně i přímo na půdě OSN.

 25. Jan P napsal:

  Proč velká část populace odmítá „fakta“ ?
  Šok mnoha liberálních komentátorů … Česká novinářsko komentátorská elita to má problém pochopit.
  Skvělý text o českých anti-rouškařích.
  https://a2larm.cz/2020/12/antirouskarska-konspirace-jako-ideologie-vydedencu-z-blizke-budoucnosti/

 26. Zdeněk Gryc napsal:

  XXXXX říká:
  Pátek, 8. 1. 2021 v 16:13
  Zdenále seš třída. Co kovid, ještě tě nenavštívil? Člověče znal jsem jednoho dobrýho chlapa co na to zakukal a takovej šmejd jako ty furt nic.
  ———————————————————————————————————–
  Je fakt, že ve snaze napsat něco k věci, která anonymním aktivistům zapáchá,
  není korektní k autoru tohoto blogu, kterému se Zdeněk Gryc omlouvá.
  Myslím, že zbožné přání XXXXX zavazuje, aby se pokusil o nový blog,
  navázat na nedávný zájem o pavilon profesora Rozehnala v Jihlavě a jeho aktuální výstavu,
  která je bohatě ilustrovaná na internetu Horácké galerie Nové město.
  Rozehnal „autor moravských nemocnic“ při jejich současném využití na doraz,
  by si zasloužil zmínky o jeho životním dílu. Zájem jak vidno je aktuální.
  Vloženo:
  Pěkný večer,
  v příloze Vám posílám k nahlédnutí medailonek architekta Bedřicha Rozehnala, zaměřený především na jeho vztah k Novému Městu na Moravě. Buďte tak hodný a napište mi případné opravy či doplňky.
  Z Brna srdečně zdraví Věra Rudolfová 7. 1. 2021.

 27. Zdeněk Gryc napsal:

  Jan P říká:
  Pátek, 8. 1. 2021 v 16:39
  Faktem je, že lidé jako Zdeněk Gryc drželi za „komunismu“ hubu.
  —————————————————————-
  Je faktem, že si je STB zvala k výslechům
  + Dům politické výchovy OV KSČ Jihlava všímal.
  Všimnul si toho i první šéf-redaktor JL :

  Přečtěte. . . stačí, ne o sobě, ale v stranickém tisku, tam je to dokumentováno:

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění.“
  ÚNOR 1975 . . . to byla významná událost.

  Dovedete si představit jak podobná soudružská kritika zacvičila se soudruhem ředitelem?

  Víte co to byla NOMENKLATURNÍ SUBORDINACE !!!

  Výraz (slovo) subordinace má tyto významy:
  služební podřízenost. jaz. podřaďování, podřadnost, subordinační vztah.
  Za totáče to nebyl Pánbíček, ale Stalin.
  ———————————————————————————————
  STB za sebou zametla co se dalo.
  ěco však zůstalo, těžko sem vkládat dokumenty z Kanic,
  nicméně jeden jsem přepsal, vložil a kopii originálu poslal do redakce JL.
  Je tam jméno nestora našeho turistického značení.
  Tehdy předseda sekce turistiky na MěNV, já byl jako učebně metodický jeho zástupce.
  Milan Pernica je vědec, odpřednášel různé techniky a možnosti stavby stanu.
  Pak mi pokynul, abych poskytl praktické ukázky.
  Pernicu „Detaila“, pro něho totiž bylo všechno detail jsem nedávno navštívil
  a probrali jsme spolu i první předmět v našem indexu.

  Ale to už je zde moc, pokusím se jeho definici „totální negace relativního jsoucna“
  ilustrovat v samostatném blogu, uvidíme jak s ním anonymové „zacvičí“.
  Detail byl vždy toho názoru, že když se vyskytlo nějaké anomymní sdělení,
  by se mělo číst ne se znaménkem + , ale – redaktor JL Jelínek házel anonymy do koše !
  Habermannova inspirace 3 pruty – před nyní magistrátem:

  Tři zdroje a tři součásti marxismu
  http://www.marxists.org › cestina › lenin

  Dějiny filozofie a dějiny vědy o společnosti naprosto jasně ukazují,
  že v marxismu … Marx a Engels se vší rozhodností hájili filozofický materialismus

  14. 9. 2017 — Karl Marx napsal svou nejvlivnější knihu s názvem Kapitál v knihovně Britského muzea. Její první díl vyšel před 150 lety, 14. září 1867, …

  Upozornění:
  v novém blogu nebude nic o Tři zdroje a tři součásti marxismu.
  Půjde ale dialektiku ve vztahu k anonymitě:

  „V devatenáctém století nabyla značného významu Hegelova dialektika,
  která vysvětlovala svět v jeho vývoji a dějinách.
  Dialektická logika byla rozvíjena především levicovými intelektuály,
  kteří přebrali od Hegela představy:

  • negace určitého jevu jako konkrétně pozitivně existující skutečnosti (nikoli jako pouhou nepřítomnost negovaného jevu),
  • pokroku od teze, přes antitezi k syntéze.
  Zjednodušeně řečeno: V rámci dialektické logiky chápali teleologický nexus
  (odstraňování rozporů) jako kauzální princip.

  ODSTRAŇOVÁNÍ ROZPORŮ je dobré nejenom V USA ALE I V JL

  Podívejme se na začátek tohoto blogu, kde je jako vždy,
  co je moc, to je příliš, včetně tohoto komentáře, že ?
  Sebekritika ?

  J. V. STALIN: PROTI VULGARISACI HESLA SEBEKRITIKY

  Fakt zajímavé čtení, napsat v marxáku z něj konspekt
  místo studia architektury, dobrej nápad, že ?

  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ———————————————-
  Obecně se má zato, že slovo, navíc písemné prohlášení platí.
  Takže se snažím nikoho osobně nepomlouvat, ale nastavit jeho slovo psané jako zrcadlo.
  Poznat se v něm anonymu nechce:

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52
  On se loučí rád,
  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:
  —————————————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,
  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy.
  Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou.
  Dialog s Vámi je pouze ztráta času.
  Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  —————————————————–
  Blade,dokonce „zvukomalebně „říká

  blade říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 20:25
  Kmet moped … opět brm, brm, brm … navíc s karmou zdarma
  —————————————————–
  Vážený pane Jan P,
  Pokuste se napsat naopak vy nějaká aktuální komentář ke komentářům:
  —————————————————–
  1. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 12:02
  Chápete Jane? No v podstatě by mi to třeba mohlo být u prdele,kdyby politika usa nebyla tak silně exportní. Jinak frajer ten obránce kongresu. Ani v tak vyhrocený situaci nesundal roušku.
  Ale odprásknout takhle inženýra s nejtmavším odstínem bílé,to by byl humbuk.
  ———————————————–
  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.
  ———————————————–
  2. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 13:32
  Kdyby Venca tenkrát psané slovo doplnil i činem,mohli jsme mít už čtyři roky pokoj
  ————————————————
  Pozor nikoli, spíše před pěti lety:
  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti
  jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“
  —————————————————–
  Pěkný sobotní večer a znovu si přečíst celý blog přeje:
  Zdeněk Gryc
  Na dobrou noc – převzato:

  „brm, brm, brm“

 28. Zdeněk Gryc napsal:

  Velké omluva,
  uvítal bych smazání tohoto posledního komentáře.

 29. Petr Klukan napsal:

  Sváťovi: Já jsem přece nikde neřekl, že využíváš dezinformační weby. Jen jsem se domníval, že jako znalý uživatel internetu je budeš znát, tak jak mnoho seniorů, kteří mi články z nich posílají. K té brožuře – vydal ji spolek Nebojme se policie. byla neprodejná a rozdávala se seniorům na besedách, které jsme v kraji s důchodci měli. Myslím, že by ses v ní nedozvěděl nic nového, je určena neznalým seniorům, kteří viditelně tápou v internetu – aby si uvědomili, na co si dát pozor. Takže to není jen o dezinformacích, ale i hoax nebo šmejdech, kteří jim nabízejí předražené či nesmyslné zboží. Jednu bych tu asi ještě měl, pokud se stavíš, dám ti ji.
  Z. Grycovi: Pane Gryci, z vás jsem poměrně nešťastný, vaše diskuzní příspěvky jsou opravdu mnohdy mimo mísu. vím, že nemáte rád anonymní autory, ale tak to máme nastaveno, že mohou být anonymní, tak se s tím prosím smiřte. Své vlastní příspěvky si můžete spravovat sám, tedy i mazat.
  Janovi P.: Proč vůbec dělat kampaň k očkování? To je skutečně k zamyšlení. když ale zvážíte, že exprezident Klaus se svými příznivci očkování nechce, asi je kampaň nutná. Pikantností je, když hlásá, že očkování nesmí být povinné a ono přece není…

 30. Zdeněk Gryc napsal:

  Pane redaktore,

  máte pravdu, vážím Vašeho názoru a také Vašeho předchůdce.
  převzato:
  Josef Jelinek šéfredaktor Jihlavských listů

  „Hodil se do rozbouřené doby začátku devadesátých let, a protože byl rozený psavec, pomohl Jihlavským listům v jejich obnoveném rozjezdu,
  „Jožka se pak stal šéfredaktorem, a protože byl člověkem, který nade vše miloval svobodu a naprostou nezávislost, vedl noviny podle svého volnomyšlenkářství,“
  „Dokázal se ale svých kolegů zastat, když byli neprávem napadáni.
  Anonymy házel do koše.“

  Vážím si také jeho článku:“Min uže nět“ Josef Jelínek Jihlavské listy 28. 6. 94.

  Už více než 5 let plní komentátoři – rušičky, čtou snaživě každé mé písmenko.
  Leží jim demokracie Václava Havla, zmínka o totalitě a kriminálnících, atd. hluboko v žaludku

  —————————————–
  „nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?“

  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?
  —————————————
  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“
  ————————————–
  Pokusím se na úporné a sprosté komentáře anonymů raději nereagovat.
  Problém je, že si neváží vlastních proklamací:

  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  —————————
  Takže kéž by!
  Děkuji za Vaši připomínku, myslím, že Vám rozumím.
  S pozdravem „hezký den“ což se dnes realizuje.
  Toleranci a slušnost anonymům JL přeje: Zdeněk Gryc

 31. blade napsal:

  Citace
  „… vaše diskuzní příspěvky jsou opravdu mnohdy mimo mísu. vím, že nemáte rád anonymní autory, ale tak to máme nastaveno, že mohou být anonymní, tak se s tím prosím smiřte…“

  KÓNÉČNĚÉ to nick Gryc snad pochopil, to byla ale fuška … 🙂

 32. Zdeněk Gryc napsal:

  PRAKTICKÁ UKÁZKA !!!
  Jak „blade“ bere sám
  svoje slova:
  —————————————————————————————————-
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články

  a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy.

  Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou.

  Dialog s Vámi je pouze ztráta času.

  Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 33. Jan P napsal:

  K panu Klukanovi

  Píšete: „když ale zvážíte, že exprezident Klaus se svými příznivci očkování nechce, asi je kampaň nutná. “

  Klaus si rozhodně myslí, že covid je levičák, takže je proti němu imunní.
  Vláda s prezidentem sklízí, co zasela…, protože jim nevěří nic. Pochopili, že to může trvat další rok nebo dva. Když se promoří, budou za vodou a když na to umřou, bude jim to fuk. Nabídla dosud vláda jinou variantu? Lidé chtějí vědět proč musejí živořit a nikdo nemá odvahu jim říct, že v kapitalismu to jinak nejde.
  Tak jako vláda neumí ulehčit zdravotníkům, neumí ocenit jejich práci a úplně stejně neumí spravedlivě rozložit náklady pramenící ze zavedených omezení a zavést smysluplné kompenzace.

  Návrat k normálnímu životu přijde s proočkovaností 70 procent. Letos to nebude, říká biochemik Trnka
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/biochemik-trnka-navrat-do-normalniho-zivota-ockovani-covid-19-proockovanost-70_2101101650_vis

 34. blade napsal:

  Nick Gryc opět mimo mísu, viz. > Zdeněk Gryc říká: Pondělí, 11. 1. 2021 v 15:58

  Nick Gryc > jak malé děcko, kterému, když řekneš nedělej to, tak to na just stejně udělá 🙂

  Omlouvá ho, že se někteří důchodci svým způsobem vrací do adolescentního věku 🙂

 35. Zdeněk Gryc napsal:

  ELITA je ELITA

  Tehdy jako dnes, Havel hochům ubral na důležitosti.
  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  OMLOUVÁM SE AUTORU BLOGU.
  SNAD JE TO ALE DOBRÁ ILUSTRACE DOBY.
  ZDE OPRAVDU KONEC

 37. Svatopluk Beran napsal:

  Globální systém centrálních bank s plánovanou dvouprocentní inflací zaměřený na zisk, který částečně splácí a zároveň splátkami vytváří další nový vyšší a tím vlastně nekonečný dluh, nemá ze svého principu schopnost řešit celosvětovou katastrofu podobného charakteru. Kluci na Oxfordu budou muset začít přemýšlet o tom, jak vytvořit schopnost zastavit na čas celosvětově ekonomiku bez zbytečných úmrtí a bez ztráty demokratického systému. Že bude nezbytné v určitých mantinelech na určitou dobu omezit přitom svobodu, je zcela samozřejmé. Například zavřením hranic, zastavení ekonomiky, zastavení splácení dluhů atd.. To vše by mělo být připraveno v globalizovaném budoucím světě při epidemiích, velkých slunečních bouří, či jiných katastrofách zasahujících většinu světa.

  Klaus už by měl být dávno ve vězení, už jenom za to, co tu morálně napáchal. Nerozumím tomu, jak to že ho policie přímo nepředvede k vysvětlení, že nerespektuje rozhodnutí vlády. To co na té tribuně předvedl, nebylo daleko od toho, co již předvádí Trump po delší dobu. Už by stačili jen zorganizovaní náckové, jako třeba v té první demonstraci na Staromáku a můžou táhnou na vládní, parlamentní nebo senátní objekt.

 38. Svatopluk Beran napsal:

  Jinak já se z principu, až na mne přijde řada, naočkovat nechám. Očkování je podle mne zcela v principu solidarity jeden z druhým. Ale nechal bych se klidně naočkovat jak touhle Americkou, Sputnikem nebo Čínskou vakcínou. Stejně žádná z nich ještě nemůže být úplně dotažená do konce a teprve se bude v čase upřesňovat, jak se na kterém člověka konkrétně zachová. A věřit tomu že Čína nebo Rusko si bude klidně zabíjet své občany, zatím co Amerika ne, je zcela směšné. Špatně jsou na tom ale o proti nám občané, kteří mají zhroucený nebo potlačený svůj imunitní systém a nesmí dostat ani kovid ani být proti němu očkováni. Přitom nevěřím že nějaká firma bude v kapitalistickém světě vyvíjet a vyrábět vakcínu pro promile občanů světa.

 39. blade napsal:

  Nick Gryc opět mimo mísu, viz. >
  Zdeněk Gryc říká: Pondělí, 11. 1. 2021 v 15:58
  Zdeněk Gryc říká: Pondělí, 11. 1. 2021 v 19:31
  toho

  Nick Gryc > jak malé děcko, kterému, když řekneš nedělej to, tak to na just stejně udělá 🙂

  Omlouvá ho, že se někteří důchodci svým způsobem vrací do adolescentního věku i k baštění pohádek ?

  Jen děcko jeho ražení, si myslí, že mu hned na první potkání v blogu JL vyzvoním svůj pravý životopis, bydliště s č.p. a další osobní data > v dnešní době různých šmejdů a divnolidí > tak jsem ho schválně nakrmil co jsem kde zaslechl z vyprávění o minulém režimu. Chytil se toho jak lejno košile a každou vhodnou chvíli zde na ten můj nášup z vyprávění textově vytekl jak tužková baterka.

  Takže > zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let 🙂

 40. jihlavák napsal:

  https://zivotvcesku.cz/do-restaurace-ci-posilovny-s-ockovacim-pasem-roman-prymula-nastinil-kdy-bude-zaveden-s-plnou-funkci/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=Yqty5zzBY3B-202101120735&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

  Světové iniciativy a neziskové organizace spojují síly při vývoji univerzální aplikace, která by sloužila právě tomuto účelu. Kdo bude očkovaný, bude mít společenské výhody. Kdo očkovaný nebude, připadnou mu tyto výhody až po prokázaném negativním testu.

  Výsledkem spolupráce nejen technologických skupin má být mobilní aplikace, do níž by si jedinci mohli stáhnout potvrzení o testu na koronavirus, ale i průkaz o očkování či jiné digitální dokumenty. Aplikace by člověku umožnila účastnit se hromadných akcí – živých koncertů, sportovních klání či filmových festivalů a dalších. Zároveň by sloužila jako propustka na hranicích států a letištích. Je ale nutné si uvědomit, že oproti očkování má dokument o prodělání testu významně kratší trvanlivost.

  …………………………………………………………………………………..

  Jak v něčem figurují světové iniciativy a neziskové organizace, tak to smrdí většinou lotrovinou. Celkem chápu lidi, kteří pak mluví o spiknutí.

 41. Svatopluk Beran napsal:

  Ano z technologií jde vyloženě strach. Ale to už jasně naznačil ORWEL. Teď to bude ode mne znít jako BLBOST která nemá žádnou spojitost s technologickým SVĚTOVÝM POKROKEM. Ale já jsem přesvědčen že základní problém je FINANČNÍ SYSTÉM CENTRÁLNÍCH BANK, který má určitě velice kladné stránky pro rozvoj a pokrok lidstva, ale vždy zároveń okrade občany nějakou rádoby výhodou O ČÁSTEČKU JEHO SVOBODY. Až je z toho závislost z které se nemůžete dostat. Mladým však, protože se do toho narodí, to připadá jako samozřejmost.

  Typický příkladem nenápadnosti je dnešní dálniční známka. Dřív jste se rozhodli, že si ji teď koupíte a vyrazíte a nikdo okolo vás nic neví, je to vaše svoboda. Dnes musíte splnit určité podmínky, nemůžete ani vyjet pokud je nesplníte a okamžitě jste vlastně odchycen nejen sledováním ale i udáním svých indícií. Drobná výhoda za ztrátu obrovské svobody.

 42. Berka napsal:

  V tom máte pane Berane určitě pravdu. Ale není to jen směrem k establishmentu. Jen si vezměte, jak ochotně lidé poskytují svoji identitu na potkání komukoliv. Třeba „věrnostní“ karty do supermarketů. Super věc – přesvědčí vás, jak díky ní ušetříte a občas vám opravdu nějakou tu slevičku předhodí. Třeba takové TESCO. Nikdo si ale neuvědomuje, že během pár měsíců o vás vědí naprosto všechno. Třeba jestli jste masožrout, nebo vegetarián. Jestli máte sklon k alkoholismu, nebo už alkoholik jste. Kdy máte výplatu a jaká je zhruba vaše pracovní doba. Kolik asi za rok ujedete autem (pokud pravidelně u TESCa berete benzín). Pokud vás zlákají ještě i na telefonní kartu, okamžitě znají i vaše blízké. Když to dovedu ad absurdum, tak aniž vaše manželka bude cokoliv tušit, oni vědí, že máte milenku a ta že má ráda šampaňské a lososa a že k ní jezdíte jednou týdně, poté co si vyměníte tři esemesky. Manželka o milence nic netuší, ale TESCO přesně ví, jaký má manželka menstruační cyklus…

  Na co nějaké konspirativní čipování ? Lidi se nechávají načipovat zcela vědomě a ochotně.

 43. Svatopluk Beran napsal:

  Naprostý souhlas. Já jsem v tomhle typický zpátečník. Mám akorát jihlavskou a pražskou kartu důchodce na městskou dopravu, toď vše. Přitom když jsem začínal ve Spojených Státech, tak jsem byl z těch začínajících karet doslova nadšen. Tak jak mi přibývaly jsem si ale začal říkat, že to není úplně normální a ještě když jsem se po pěti letech vrátil, tak jsem měl pár let i tady peněženku nabytou a pyšný sám na sebe. Z USA jsem odjel až necelý rok po pádu dvojčat, protože už tam ta svoboda nebyla to co před tím. A začal jsem si dávat události a jejich pozadí dohromady a uvědomoval si víc a víc jakým je ta svoboda vlastně plížícím se morálním podvodem, postaveným jenom na tom že jste relativně boháč. Určitě to je lepší než za vlády komunistů a jedné strany, ale není to ani zdaleka to, v co já jsem doufal v 89. Podle mne se nesmíme ani náhodou vracet, ale ani tahle americká cesta není to pravé ořechové pro většinu občanů. Když vidím malé děti a tu jejich bezstarostnost a nevědomost, ale tu jsme měli jako malí i my a do jaké špíny rostou a jak se budou ve svém vlastním zájmu muset chovat, tak je mi z toho až špatně.

 44. Svatopluk Beran napsal:

  Jo ještě VZP. Tak vlastně tři.

 45. blade napsal:

  Jsme lidé a lidé prostě jiné lidi vždycky šmírovat budou. Nejsou to pouze tajné služby, ale zejména firmy napojené na on-line obchod. Ty ještě raději sledují kde co očumujete a jaké jsou vaše zvyklosti, ne z důvodu že by vás chtěli zavřít – to chraň bůh! To stoji peníze – ubytovaní, ostraha, ošaceni, strava atd. Naopak, aby z vás vytáhli poslední halíř a pokud už ani ten nemáte, tak vám nabídnou velmi „výhodnou“ půjčku 🙂

  ——————————————————————————————————————-

  Svoji mutaci mají Britové, nyní i Němci, časem zřejmě bude mít každý stát svoji mutaci 🙂
  V záloze je ještě třeba virus Nipah i ten může vyvolat velkou epidemii, svět na ni není připraven.
  Corona je proti němu jen čajíček.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2999516-virus-nipah-zabiji-az-90-procent-nakazenych-experti-jej-povazuji-za-globalni-hrozbu

 46. blade napsal:

  Dne 18.1.2021

  Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina k očkování proti nemoci covid-19

  https://www.kr-vysocina.cz/prohlaseni-hejtmana-kraje-vysocina-k-ockovani-proti-nemoci-covid-19/d-4104955/

 47. Svatopluk Beran napsal:

  Nejde jen o epidemie, kdy bude potřeba zastavit svět, aby nezabil sám sebe. Stačila by sluneční bouře z roku 1859 a počítači řízené atomové elektrárny, satelity, banky prostě celý ten náš nabubřelý západní svět, by se HORKO TĚŽKO vzpamatovával.

  Pokud si bankéři neuvědomí že je potřeba začít pracovat na teorii o tom, jak je nezbytné umět zastavit na celém světě na čas a natvrdo ekonomiku a splácení dluhů, které celou tu ekonomiku vlastně podporují a řídí a bez nichž naše západní prosperita nefunguje, tak pro naše děti, JAK SE ŘÍKÁ – POSER KOŠTĚ.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_bou%C5%99e_v_roce_1859

  Telegrafní systémy po celé Evropě a Severní Americe selhaly. V některých případech byli dokonce operátoři zasaženi elektrickým proudem. Na telegrafních sloupech přeskakovaly výboje. Někteří operátoři mohli odesílat a přijímat zprávy, přestože odpojili zdroj energie.

  Méně významné bouře se odehrály v letech 1921 a 1960, kdy bylo narušeno rádiové spojení v celé šíři spektra. V březnu 1989 geomagnetická bouře vyřadila energetickou sít ve velké části Québecu. 23. července 2012 byla pozorována superbouře stejné třídy jako Carringtonská událost. Její trajektorie však naštěstí minula Zemi. Informace o tomto pozorování byly poprvé veřejně sdíleny NASA.

 48. BerKa napsal:

  To je náhodou velmi zajímavá problematika a částečně je to co píšete pravdivé. Jako starý radioamatér (i když samozřejmě v tomto oboru laik) se o to také dost zajímám. Sluneční bouře pro současnou spotřební elektroniku zas tak kritické nejsou – tam jde totiž o něco trošku jiného. Zařízení v tomto případě „zabíjí“ indukovaná elektřina, tedy ta co se vytvoří na nějakém vodiči nebo ještě lépe cívce, která je pod proudem. Je to něco jako když byste jel někam k silnému středovlnnému vysílači (Libice, Topolná) – když si uděláte jednoduchou krystalku, co stavěli pionýři (cívečku z drátu, kondenzátor a případně detekční diodu a na výstup místo sluchátek připojíte malou žárovku, tak ji klidně rozsvítíte (opravdu, to není sranda – a to ještě dneska AM vysílače vysílají zlomkem výkonů, co dřív, třeba ještě v osmdesátých letech) – jenom díky indukované vysokofrekvenční energii, která je v rezonanci s onou krystalkou. Ale můžete mít klidně v kapse mobil s jemnými a citlivými součástkami – ale nic se mu nestane. DO jeho mikroobvodů se toho moc nenaindukuje a navíc jeho laděné obvody pracují na úplně jiné (asi dvaapůltisíckrát vyšší) frekvenci. Elektromagnetickou bouří jsou tedy ohrožené hlavně rozvody vn napětí, převodní a translační tranformátory a podobně. Což samozřejmě na kolaps, který popisujete naprosto stačí. Co nám bude platný fungující notebook či mobil, když nebude čím napájet ? Baterky vydrží den, dva a pak se všechno zhroutí. Vypadnou všechny mobily, protože na BTS stanicích (tako ty stožáry na kopcích nebo antény na výškových budovách) vypadne napájení a jednoduše nebude signál. A to už samo o sobě by v dnešní přeinternetované době byl konec. Totální kolaps. Dneska vidíte, že kolaps veřejného života, který způsobil virus, je celkem dobře zvládnutelný. Ale jenom díky on-line prostoru. Kdyby vypadl ten, tak současná společnost se propadne do pekel. Navíc jestli dojde na totální přechod na elektromobilitu, tak jestliže vypadne energetická infrastruktura, tak milé zlaté skvělé elektromobily nebude čím nabíjet. A i když budete mít doma na střeše solár a bude zrovna léto, tak na nabití auta budete potřebovat tak dva dny…

  Pro elektroniku, počítače, atd. je smrtelně nebezpečné hlavně EMP – elektromagnetický impuls, který nastává třeba při jaderném výbuchu a jednou nebo několikrát oběhne celou zemi, přičemž se jedná o přechodový jev – tudíž nemá žádnou „pevnou“ frekvenci – či spíše obsahuje kompletní spektrum všech frekvencí. Když bude hodně silný (jedna – ani vodíková – bomba na to „naštěstí“ nestačí), může teoreticky vyřadit všechnu drobnou elektroniku po celé své „dráze“ cesty kolem světa. Miniaturní součástky se jednoduše usmaží (a to ve většině případů i ty, které zrovna nic nedělají – tedy vypnuté (!) spotřebiče). Ochrana proti tomu moc není – jedině důsledné magnetické i elektrické stínění, na které běžná Faradayova klec vůbec nestačí – v podstatě něco jako zavařit mobil do zinkové rakve. Ale i když to váš mobil přežije, bude vám k ničemu – všechno okolo bude spálené a nikam se nedovoláte. Moc se o tom nikde nepíše, ale překvapivě jedna z mála věcí, které jsou vůči EMP hodně odolné, jsou … elektronky. Ano, staré dobré lampy. Takže jestli máte někde na půdě rádio po dědovi, nevyhazujte ho – v době postapokalyptické se může hodit (samozřejmě pokud na něj bude vůbec CO přijímat a pokud to rádio budete mít ČÍM napájet 🙂 )

  To samé u aut – při silném EMP okamžitě zdechnou všechny okolo. Jejich řídící jednotky se usmaží. Jediné, co tak bude jezdit – byť třeba se spálenými žároévkami – budou staré traktory, nebo blahé paměti Mercedesy „piána“, které jsou na naftu s čistě mechanickým čerpadlem a fungujou i bez akumulátoru.

  Tedy jak píšete – elektřina, kterou někteří vzývají jako spásu lidstav – může být nakonec jeho záhubou…

 49. VladimírV napsal:

  Sváťo,

  ad absurdum. Každého z nás čeká jistí smrt, pro většinu t nás s pocitem strachu z ní.. Ale to neznamená, že si budeme honem lehat do rakve. Katastrofy zde byly a budou, my bychom měli čelit především těm, co se dají ovlivnit. Třeba válkám, ale i epidemiím.

  Peníze lidé začali používat jako alternativní prostředky směny v rámci obchodu. Přiznaný dluh je projevem morálky dlužníka. To, že bude dění ve světě fungovat na principu nesplatitelné zadluženosti, nebude konec konců prospěšné nikomu. Protože dlužníky bude samozřejmě drtivá většina obyvatel této země. Těch pár jedinců, co budou v roli jejich věřitelů, se této většiny jednoduše neobejde. A proto zřejmě přijde na Tebou vyřčené zastavení splácení dluhů.

  P.S. Strach je hlavní protivník svobody. A pokud převládne, svoboda jednoduše končí.

  Jaro je sice ještě daleko, ale věřím, že se ho ve zdraví dočkáme.
  Měj se fajn. Láďa

 50. blade napsal:

  Pár minut z roku 2014 aktuálních i dnes:
  https://youtu.be/hRgwnmyUaSc?t=659

 51. Svatopluk Beran napsal:

  Berka díky moc za podle mne velice seriozní vhled do problematiky. Jasně dle svých vědomostí o elektrice vidím tvůj ,,laický,, 🙂 pohled a jdu se někam do rohu vystydět. Je supr, že pořád je se co učit. Díky i tobě Láďo za příspěvek i když tam bych zřejmě upřesnil pojem ,,alternace,, kterým ty zřejmě myslíš doplnění bartrových směn. Já bych upřesni pojem ,,peníze,, co by prostředky směny. Drahé kovy coby nejpřirozenější prostředek směny v rozporu s papírovými či kovovými prostředky s menší komoditní hodnotou ,měd cín. Tedy reálná změna z merkantelismu na monetarismus, kdy dluhy se začali stávat virtuálními vzhledem k tomu že katolická církev skončila z odmítáním dluhů coby vyděračstvím a kdy bankéři nabyli jistoty práce s virtuální možností multiplikace reálné hodnoty komodity drahého kovu, či použití dluhopisu a jeho různorodou prodejní cenou v čase. Opět virtuálně vytvořená hodnota pro toho kdo s ní obchoduje, na rozdíl od toho kdo její hodnotu dodatečně vytváří. Jinak tvůj závěr je podle mne správný a naprosto logický. Moc díky oboum, mám se stále co učit a to je supr.

  JEŠTĚ MALÝ DODATEK K ŽIVOTU. ZAZNAMENAL JSEM VÝBORNÝ NÁHLED NA ŽIVOT, MOŽNÁ ŽE VY TO ZNÁTE, ALE JÁ TO SLYŠEL POPRVÉ.

  JE DOBRÉ NEBRAT ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ, PROTOŽE ŽIVÝ Z NĚJ STEJNĚ NEVYVÁZNE VŮBEC NIKDO. 🙂

 52. Svatopluk Beran napsal:

  _id=00110000014c0001495002177657&idx=1.2&filename=VA!echno.mp4&r=71.46487049726645

 53. Svatopluk Beran napsal:

  Chtěl jsem jen vložit něco zajímavého z pohledu krásného děvčete do vesmíru a zpět až do nanočástic. Ale ve své počítačové dovednosti to nezvládám a tak žádám kontrolu o vymazání tohoto nepovedeného příspěvku.

 54. blade napsal:

  Poslanci odklepli kvóty na české potraviny.

  Zrádní Piráti a EU samozžejmě proti!

  EU ať raději zajistí dostatek vakcíny a Piráti té slavné EU v tom mohou pomoci. A ne to jen někdy později hodit na vládu, že je vakcíny u nás nedostatek.

 55. Jan P napsal:

  Sváťo, na tohle diskutabilní internetové fórum, co se týče mazání diskusních příspěvků je spoleh.
  K tomu o čem píšeš.
  Fundamentální paradox politiky, který drží celou společnost v pasti: lidem si sice v naprosté většině nelíbí negativní jevy, které kapitalismus provázejí, ale odmítají připustit jejich příčinnou souvislost s kapitalismem a nadále zarputile horují pro pravici.

  Blade, Pirátští neomarxisté to mají těžký: podporovat neoliberální EU a vizi lokální ekonomiky zároveň jaksi nejde.

 56. Berka napsal:

  Mě to přijde jako docela slušná schýza.

  Dělný lid se tetelí blahem, jak konečně přestaneme žrát odpadky z Evropy – která je sem vozí jenom proto, že je dělný lid v letákových akcích očekává a vyžaduje.

  Za rok bude dělný lid kvičet, jak je u nás strašně draho a bude houfně vyrážet na levné nákupy … do Polska.

  Já jsem jenom tupý industriální prduch, ale vidím v tom dva celkem zajímavé momenty.

  Předně od KOHO se ty ČESKÉ produkty budou nakupovat – zřejmě od nějakého velkozemědělce, páč se obávám, že farmář s deseti hektary zřejmě těžko podepíše smlouvu s Kauflandem nebo Tescem. Takže krom tradičních Kostelců, Vodňan a Penamů, jimž tohle rozhodnutí zvedne zisky, vzniknou ještě velké obchodní firmy, které nebudou samy nic produkovat, ale budou fungovat jako mezičlánky mezi potravinářskými řetězci a malovýrobci – a jediným výsledkem pak bude to, že farmáři dostanou prd a kauflandová cena se zvýší o to, co mezičlánek sežere.

  A pak taky úplně přesně nevím, kde se bude brát třeba česká rýže a české pomeranče. Protože se budou muset dodržovat kvóty, milí supermarketníci sem logicky budou dovážet jenom to, na čem nejvíc vyvaří. Asi bude výhodnější přivézt a prodat mraženého lososa, než rychle se kazící banán. Takže některé komodity se k nám možná díky tomu přestanou dovážet úplně – a nebo logicky velmi citelně podraží…

 57. Berka napsal:

  A taky ještě třetí – pro někoho dost důležitá věc.

  Docela si umím představit s jakou chutí a s jakou ochotou bude chtít EU dál posílat českým zemědělcům tučné dotace.

  Holt další inovovanej tousťák už asi neochutnáme, no…

 58. Dvořák napsal:

  Podpora domácích potravin je určitě dobrá,ale ceny si budou diktovat zahraniční majitelé „našich“ superhyper,takže bez dalších dotací to nepůjde nebo to bude neprodejné. No a co radši prodávají už dnes? V předvánočním letáku jednoho nejmenovaného řetězce filet toho dovezeného lososa a vedle filet domácího kapra – světe div se,cena stejná.

 59. blade napsal:

  V Ternu nebo COOP je kvalitních regionálních potravin dost (mléčné, maso, masné výrobky, pečivo, i ta základní česká zelenina s ovocem). V cizích marketech se ty dobré české potraviny také najdou. Pomeranč, mandarinka, banán, ananas, citron, kiwi atd. nekupujem. Stačí nám tak nějak co roste zde v ČR podle ročních období, krom některých zelených salátů. Pak tu máme ještě např. RABBIT. Ryby se prodávají u Matky Boží.

  Zvěřinu (mladého divočáka) mi střelí a prodá legálně myslivec. Kvalitní hovězí, králík, drůbež i vajíčka > vše občas od chovatele z vísky. Případně do mrazáku se toho vejde 🙂

  Pirátům se zřejmě nelíbí, že to může zvýhodňovat Agrofert. Není nic jednoduššího než Agrofert produkty nekupovat, no 🙂

 60. Berka napsal:

  Jak říkám – schýza…

  Evropo, financuj nám obchvaty a čističky, dotuj naše zemědělce, nech nás na svých trzích prodávat svoje zboží – ale jinak se do nás laskavě neser. Budeme si z tebe brát jenom to, co je výhodné pro nás.

  Stojí za to uvědomit si, že podobné jednostranné opatření je z hlediska ekonomiky něco jako virtuální zavedení cel na určité komodity. Bohužel s naším saldem zahraničního obchodu by zavedení jakékoliv – i jen malé – reciprocity ze strany ostatních států bylo naprosto vražedné.

  Například kdyby se Německo na vládní úrovni rozhodlo, že se na vnitřním trhu musí prodávat v nějakém pevně stanoveném poměru auta vyrobená přímo v Německu, že…

 61. Svatopluk Beran napsal:

  Dělný lid se tetelí blahem, jak konečně přestaneme žrát odpadky z Evropy – která je sem vozí jenom proto, že je dělný lid v letákových akcích očekává a vyžaduje.

  Za rok bude dělný lid kvičet, jak je u nás strašně draho a bude houfně vyrážet na levné nákupy … do Polska.

  Berka co vidíte za pojmem – DĚLNÝ LID – nebyl by nějaký jiný výraz? To mi nepřipadá, že bychom se posunuli někam k lepšímu.

 62. blade napsal:

  Zvukový záznam z dnešní Sněmovny – o šíření dezinformací, o kvalitě vakcín, o zamlčovaných lécích, atd.
  (pustit postupně od 1 až 3, několikaminutové záznamy na sebe navazují)

  1)>>> https://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2021/01/21/2021012112281242.mp3

  2)>>> ://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2021/01/21/2021012112381252.mp3

  3)>>> ://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2021/01/21/2021012112481302.mp3

 63. blade napsal:

  Z JEDNÁNÍ PS O PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

  Komedie v přímém přenosu:
  https://youtu.be/5s2ToEqP_bM

 64. Jan P napsal:

  Skvělý. Bojovník proti komunismu a neomarxismu si naprosto v normalizačním duchu vysomroval vakcínu na svůj xicht a jméno dřív než 80+ lidi 🙁 V týhle krizi se toho o sobě ještě hodně naučíme.

  Vakcínu? Ano, šéfe! Pohlreich je dalším přednostně naočkovaným
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vakcinu-ano-sefe-pohlreich-je-dalsim-prednostne-naockovanym-138973

 65. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Nechat se přednostně očkovat není zrovna znakem dobré morálky jednotlivce. S ohledem na možný důsledek ztráty několika málo vakcín ve prospěch těch, co předběhli, jde ve srovnání s jinými poklesky proti morálce nepochybně o celkem titěrnou záležitost. Mediálně samozřejmě nafouknutou. „Koho budeme lynčovat? Toho, kdo se nechal očkovat, lékaře, co to povolil nebo dokonce sestru, která očkovala? To je málo, přinejmenším ředitele nemocnice nebo dokonce ministra zdravotnictví“!

  Není to pouze příznak porevoluční doby. V té předrevoluční šel příkladmo vtip: Před prodejnou domácích potřeb, kde měli dostat jízdní kola, stála fronta lidí. Vyšel vedoucí prodejny a pravil: “ Vážení, všichni členové strany pojďte dopředu fronty.“. Z davu se ozvalo: „Proč?“. Odpověď vedoucího: “ Žádná kola jsme nedostali, ale oni to budou vědět první.“.

 66. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., rozumím vašemu komentáři správně, že normalizační duch tímto omlouváte ?
  Covid nám nasazuje roušky a strhává masky.
  Pohlreich je podle mě skvělý kuchař a restauratér, ale jeho politický názory jsou šílený dlouhodobě. Tahle kauza mě nepřekvapuje.
  A větší díl viny mají ti, co dávky rozdělují.

 67. blade napsal:

  seznam Zprávy:

  Seznam náhradníků
  Nemocnice podle mluvčí Heřmánkové v první fázi udělala takzvaný seznam náhradníků, kteří se mohli očkovat, pokud zbyly dávky vakcín.

  „Vytvářeli jsme vlastní seznamy, kde byli zdravotníci z první linie, kteří se dostávají do kontaktu s covidovými pacienty, ale vše se rozbíhalo volněji a seznamy nebyly plné ze strany našich zdravotníků,“ vysvětluje Heřmánková.

  Pohlreich podle ní o zapsání na seznam projevil velký zájem. „Hlásil se o to aktivně, jestli by dávku mohl dostat. A když se zjistilo, že zbyla, tak zavolali jemu,“ vysvětlila mluvčí.

  „Dostal se k tomu také tím, že komunikuje s nemocnicí, on vlastně se o nás staral a po celou dobu tady dodával určitou část obědů, takže věřím tomu, že potom se mohl optat, jestli se může dostat k vakcíně,“ doplnila.

  Mluvčí nemocnice zdůraznila, že bylo potřeba dávky vakcíny vyočkovat. A proto NEDOSTAL nabídku pouze Zdeněk Pohlreich.

  „Takových lidí ale mohlo být začátkem ledna více, protože se lidé o možnost dostat se na ten seznam náhradníků zajímali aktivně. A to byl případ i pana Pohlreicha,“ vysvětlila.

  —————————————————————————————————————

  „Nebudu se omlouvat a vymlouvat. Jestli je to trestné, budu muset ten trest přijmout. Jsem 63letý chlap s některými zdravotními problémy, platím zdravotní pojištění a usoudil jsem, že to žádný katastrofální hřích není. Necítím se provinile, nicméně je mi to samozřejmě nepříjemné. Více k tomu nemám co říct,“ řekl Zdeněk Pohlreich pro ŽivotvČesku.cz.

  —————————————————————————————————————-

  Zdravotní personál nemocnice až takový zájem neměl (obdobně jako v Německu), tak mu ten řádně neodzkoušený sajrajt píchli, jelikož byl náhradník. Náhradníkem se stal, protože se o možnost očkování v místě kam dodával stravu aktivně zajímal. Média a a pár „spravedlivých“ závistivci z toho dělají bramboračku, no 🙂

  Raději ať média lidem řádně vysvětlují proč není dostatek vakcíny a kdo za to může. Nakonec bude muset ta slavná EU sáhnout i po ruské vakcíně pokud jim pomůže navýšit výrobní kapacity, o čemž s Putinem jednala Merkelová.

 68. Dvořák napsal:

  Mě spíš zaráží,že se ještě nemocnice tak hrdě hlásí k tomu,že u nich funguje klientelismus a jiný přístup k VIP a jiný k obyčejnýmu Lojzovi. Je to krásná berlička,zbylo nám,přece to nevyhodíme. To jsou fakt doktoři takoví blbci,že si nedokáží spočítat,kolik potřebují vakcíny? A nebo že by se nenašli vhodní kandidáti na očkování z řad pacientů? A hlavně ten povyk,že není vakcína,ale jim už dávno leží v mrazáku.

 69. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Souvislost s duchem normalizace nevidím. Těm, kdo se snaží zvýšit naštvanost lidí nejen poukazem, ale akcelerací podobných problémů, jde kromě ukojení pocitu „šíření pravdy“ o přilévání oleje do ohně všeobecné naštvanosti. Proto dostávají hlas i celebrity typu bývalého prezidenta, jehož výroky jsou daleko více infekční než kauza pana Polhreicha. Psychologové říkají, že umožnit publicitu vrahům a podobným škůdcům společnosti je zásadní chybou. I to je daň svobodě.

 70. blade napsal:

  Ono jim nezbylo, po personálu to dostali ti z náhradníků, ti náhradníci byli uvedeni v seznamu ještě před tím než se vůbec začalo v tý nemocnici očkovat, protože se může stát, že na poslední chvíli či den dva před očkováním se někdo z personálu rozhodne že to nechce, tak volají náhradníky ze seznamu vytvořeného před očkováním.

  Např. je u vakcíny uvedeno, že pokud chce dotyčná ještě otěhotnět, tak má očkování konzultovat se svým lékařem. Taková se nakonec může rozhodnout, že to nechce. Nebo se někomu zhorší zdravotní stav, ono je spoustu legálních příčin kdy to může dostat ten náhradník ze seznamu.Tečka

  Nikomu dnes v mrazáku nic neleží, vše je již vyočkováno, řekli dnes pomazané hlavy u Moravce 🙂
  Také je nutno uvést, že každý systém co se uvádí do chodu má své porodní bolesti . Tečka.

 71. Jan P napsal:

  K Vladimírovi V.

  Jasně, rozumím tomu. Za větší hrozbu považujete toxické chování exprezidenta Václava Klause a jemu podobných, které prezentují ve veřejném prostoru. On je to pořád dobrý starý Václav Klaus.
  Kde jsou ty časy, kdy jsme se spolu tady o VK přeli.
  Vy jako jeho příznivec, já jeho odpůrce…
  Jak říkám: Covid nám nasazuje roušky a strhává masky.

 72. Svatopluk Beran napsal:

  Prominenti byli za vlády jedné strany a dnes jsou tuplem. Tohle by mi ani tak nějak nerozhodilo, s tím jsem já počítal, že bude k takovým situacím docházet a dle potřeby se to bude lidem předhazovat. Jen bych k Polraichovi chtěl dodat, že je to určitě veliký kulinářský umělec, avšak šašek a typický mediální manipulátor. Pokud někdo znáte někoho u koho se natáčel některý díl pořadu, nechte se informovat jak museli spoustu záporných věcí nahrát, aby měl pořad tu správnou šťávu. Je ale podle mne skutečností, že se pohostinství vlivem pořadu posunulo o slepičí krůček kupředu.

 73. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Nemáte pravdu. Na počínání VK mám trvale stejný názor, nebyl jsem nikdy jeho příznivec. Pochybuji tedy, že bych mu zrovna v debatě s Vámi stranil. Svůj nesouhlas s jeho počínáním jsem vyjádřil přímo jeho tajemníkovi Jaklovi, se kterým jsem se přel o amnestii a abolici, kterou VK udělil ke konci svého mandátu.

  P.S. Ani tato doba mne nenutí k tomu, abych musel hrát divadlo.

 74. Jan P napsal:

  Zapomněl jsem dodat.
  Já tu souvislost s duchem normalizace na rozdíl od Vladimíra V. prostě vidím. To mi nikdo nevymluví.
  Zdeněk Pohlreich se svým „jak to budete mít, tak mi to sem hrňte“ na pořadí nikdy moc nedbal.

 75. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., jistě, nemůžu vědět o čem jste měl spor s tajemníkovi Jaklem ?

  Dobře si ale pamatuju, jak jste ještě nedávno zde v diskusi často obhajoval útěk před právníky v rámci tunelářské privatizace Václava Klause. Nás kritiky, kteří na tunelářskou privatizaci měli jiný pohled než Vy, jste v diskusi okřikoval. Privatizaci viděl jako úspěšnou. Argumentoval jste Zdeňkem Kratochvílem, který podle Vás se nakonec ukázal jako schopný manažer akciové společnosti ICOM Transport Jihlava(dříve ČSAD).
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vaclav-klaus-institut-sponzor-zdenek-kratochvil-icom-transport.A170621_085627_domaci_fer
  Tahle kauza Vás nechala v klidu, protože se přece jednalo o „schopného manažéra“, ale ta ostatní, které tunel dědek Klaus na konci svého mandátu omilostnil Vám hnula žlučí.
  A tohle Vám mám věřit !?

 76. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Zkuste věci nepřekrucovat. V případě pana Kratochvíla šlo o delikvenci, za kterou skončil ve vazbě. To jsem nikdy nezpochybnil, pouze dodal, že se nezachoval jako někteří jiní a vybudoval prosperující dopravní firmu ICOM.
  V jeho případě se VK opřel o lékařskou diagnózu a odměnou za jeho milosrdenství byl a stále je nikoliv bezplatná vděčnost omilostněného.
  Já mám osobní zkušenost s šetřením firem, které připravily stát o miliardy korun. Případy se dostaly k soudu a ti, kteří mohli jít na dlouhou dobu do kriminálu, dostali od VK milost v rámci abolice. Vás by to nenaštvalo?A tohle mi laskavě věřte. Děkuji.

 77. blade napsal:

  Stará anekdota vypráví o Čechovi, jenž se modlí k Bohu: „Pane Bože, můj soused má kozu a ta mu hodně dojí“. Bůh ho přeruší a říká vlídně: „A ty, můj synu, bys jistě chtěl mít také takovou kozu, že?“ A Čech odpoví: „Ne, Bože, já bych jenom chtěl, aby ta koza sousedovi chcípla“.

  Tak tu někteří diskutují o kuchtíku i dalších co jsou o šprušlík výše 🙂

 78. blade napsal:

  iRozhlas 22. ledna 2021
  Maďarsko uzavřelo kontrakt na nákup ‚velkého množství‘ vakcíny Sputnik V. Dorazí ve třech etapách.

  Maďarsko jako první z členských zemí Evropské unie uzavřelo dohodu o nákupu ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednáních v Moskvě.

  Jen doplním, že o možnosti nákupu ruské vakcíny uvažuje i Merkelová, která při rozhovoru s Putinem zmiňovala i možnost její společné výroby v Německu. Jsem zvědav kdy se hlavní vládní samopasovaný vakcinologistik taky konečně pochlapí.

  Takže plno mediálních keců i textů od pisálků a rádoby odborníků, na vše možné i nemožné, jak je ta ruská vakcína nebezpečná a špatná jsou dezinformace. Kdo je o ruské vakcíně šířil ví snad každý 🙂

 79. VladimírV napsal:

  K panu Blade:

  Ano, to je hlavní chyba v počínání naší politické garnitury, potažmo reprezentace EU. Pokud jde o zdraví lidu, měli by upustit od restrikcí vůči Rusku a nakoupit jejich vakcínu. I Baťa prodával Němcům boty, i za socíku např. Pleas v Lukách dodával jâgrovky Bundeswehru. Nakonec se to všechno po právu sveze po Babišově vládě, protože ona na rozdíl od Merkelové poslušné čeká na to, co jí bude EU umožněno.

 80. Jan P napsal:

  Prosím Vás pěkně, pane Vladimíre V., kde vidíte to moje překrucování ?
  Nevzpomínám si, že byste někdy měl na tunel dědka Klause zde v diskusi záporný názor. Právě naopak:-)
  Jedině věřím tomu, že exprezident Klaus a premiér Babiš už takovou důvěru u Vás nemají, toť vše !

  A není spíš problém v tom, že česká vláda objednala v EU vakcíny málo ?
  Chtěl bych taky vakcínu. Ne, tu ruskou Sputnik. Ale nedokážu si představit, že bych přeskočil člověka 60+ nebo někoho se závažnou nemocí. Nějak si přestávám vážit lidí, co již jsou neprávem očkovaní. Takové extra hyeny.

  „Maďarský „nákup“ ruské vakcíny může být jen plácnutím do vody. Vakcíny objednané EU přijdou totiž do Maďarska zřejmě mnohem rychleji, než ty ruské.?
  https://www.denik.cz/staty-eu/ockovani-madarsko-sputnik-20210122.html

 81. blade napsal:

  Pořád je lepší mít více zdrojů vakcíny, než se spoléhat na ten „jediný správný“ od Bruselu (EU) a pak mít kulový. Ta objednaná EU může být rychlejší, ale jaké množství pak opravdu přijde nikdo pořádně neví.
  Až to vyočkuje ta údajně rychlejší z EU, tak mezi tím jim třeba přijde ta ruská a mohou pokračovat v očkování. My budeme opět čekat až se uvolní výrobní kapacita té objednané EU jako je to v těchto dnech.

  Dokonce se mi doneslo od soukromého zdroje, že ministr Blatný posílal ředitelům nemocnit něco v tom smyslu, aby personál byl solidární a nechal si posunout druhou dávku očkování a věnoval ji seniorům 85+ !

  Každopádně je lepší to mít ošéfovaný z více zdrojů a né jak samopasovaný hlavní vládní vakcinologistik Babiš 🙂

  ————————————————————————————————————

  V Maďarsku by mělo být co nejvíce vakcín

  Viktor Orbán upozornil v souvislosti s povolením vakcín v Evropské unii: pokud jsou povoleny pouze jedna nebo dvě vakcíny, nevytváří to konkurenční situaci

  Zdroj: https://fidesz.hu/hirek/minel-tobb-vakcinanak-kell-lennie-magyarorszagon

  Takže plácnutím do vody je spíše ten dezinformační článeček Deníku 🙂

 82. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  „kde jsou ty doby, kdy jsme se přeli o VK“ – Vaše slova. Abychom to nějak uzavřeli. Pan Kratochvíl má iniciály ZK, nikoliv VK. O něj šla naše debata, o osobu VK jsem se s Vámi nemohl přít už kvůli tomu, že zde jsme zřejmě ve shodě.

  Slovo „hyena“ bych v daném případě nepoužil. Ty se jednak živí mršinami a zároveň jsou očistou svého teritoria. Pokud si to ti „výtečníci“ skutečně váhou svého postavení vymohli, je to především projev sobectví, ve společnosti velmi častý jev.

  Pokud jde o objednávku vakcín, EU se chová stylem RVHP, tedy rozhoduje o „spravedlivém“ rozdělování vakcín. Proč je ona neobjednala dříve. Velká Británie je jen chvíli mimo její struktury a vakcíny má. A co třeba Izrael? Lituji, nemám informace, kdy přijdou do Maďarska ruské vakcíny, tedy v množství, které odpovídá jeho potřebám. Jedno ale vím přesně, že vláda konečně pochopila, že její představy o tom, jak to bude všechno EU perfektně zorganizované, a proto zatrhla objednávkový systém.

 83. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., nechci se hádat. Ale já se s Vámi primárně vždycky přel o tunelářskou privatizaci Václava Klause. Kauza jako Zdeněk Kratochvíl a ICOM Jihlava, byl jenom důsledek celé tunelářské privatizace a útěk před právníky, který jste obhajoval. NE, příčina. Rozumíte tomu ?
  Nihilismus a selektivní spravedlnost fakt nesdílím.
  Vy jste myslím starobní důchodce. Máte teoreticky na rozdíl od nás pracujících spoustu volného času. Proč toho sakra nedokážete užitečně a smysluplně využít, když se tak intenzivně zajímáte(což je dobře) o politiku a dění ve společnosti !?
  Nic mi do toho samozřejmě není. Co Vy celý den vlastně děláte ? Jaká zpravodajství, média a informační zdroje sledujete ?
  Přes vánoční svátky, když jsem měl pár dnů volna jsem četl knížku: Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu (1980 – 1995). Vřele Vám ji doporučuju.

  Tohle často slyším. Vy dobře víte od koho: „EU se chová stylem RVHP.“
  Zrovna před pár dny bylo výročí , kdy neoliberál Václav Klaus za ČR podal přihlášku své země do neoliberálního seskupení EU. Později mu však kdosi nakukal, že ono seskupení je příliš socialistické, proto se stal jejich kritikem.

  Chudoba cti netratí, ani ta morální. Očekávat od nějakého sebestředného kuchtíka s vychováním řeznického psa, či od prolhaného prodejného šmudly dodržování i sebemenších etických norem, v zemi kde se našlo dostatek voličů postavit podvodníky a lháře do čela, by bylo asi naivní.
  Že to jejich sobectví možná může mít i pozitivní dopady. Skoro polovina lidí v ČR vakcínu nechce, ale když uvidí, že se o ní bohatí a slavní tajně perou, mohlo by je to přesvědčit, že na tom očkování přeci jen něco bude 🙂

 84. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Volte vhodnější slova. Pana ZK jsem neobhajoval, ale zhodnotil způsob, jak naložil s prostředky, které nakradl. Pro podezření ze zločinu skončil i ve vazbě. Tečka. Selektivní spravedlnost v jeho případě není ten pravý výraz, nebyl to totiž soud, který ho omilostnil.

  Jinak děkuji za zeptání. Ano, jsem starobní důchodce a leccos si přečtu, i když nemám potřebu hlouběji studovat autory, kteří by snad měli formovat můj světonázor. To už se stalo jednak při studiu, ale zejména dílem nabytých praktických životních zkušeností, kterých nemám zrovna málo. Pokud se vrátím k postavě VK, k poznání jeho osobnosti mi mimo jiné dopomohla kniha Tomáše Ježka Budování kapitalismu v Čechách. Mimochodem člověka značně nedoceněného a řekl bych i s dobrou morálkou. Pro Vás to není samozřejmě zrovna ta pravá káva, on byl skutečným propagátorem liberální ekonomiky.

  Pokud jde o náš vstup do EU, bylo to logické rozhodnutí, referendem potvrzené, samozřejmě s vidinou možností rychleji dosáhnout lepší životní úrovně. Jenomže EU se přetransformovala v administrativní moloch, kde se na jedné straně vytrácí původní poslání EHS a na druhé straně bobtná byrokracie a kde si úředníci chtějí samozřejmě zasloužit svoji apanáž. Že je to dílo politiků, je samozřejmé.

  Ano, i nedůstojná reklama má svůj pozitivní účinek.

 85. blade napsal:

  Z Wikipedie:

  Zahraniční firmy, jenž provozují v Česku nějakou část svojí výroby nebo byznysu často svůj zisk vytvořený v Česku neinvestují na místním trhu a místo toho jej převedou jinam do zahraničí. Dle analýzy z roku 2016, míra odlivu výnosů z české ekonomiky je dlouhodobě přinejmenším dvakrát vyšší, než by odpovídalo empirickým a teoretickým předpokladům odvozeným ze situace na vnitřním trhu EU.

  Tyto následné chybějící investice vedou k nízké produktivitě práce, což se odráží v nízké úrovni mezd. K tomu dochází u zahraničních firem, které do Česka přesouvají jen levnou část svého byznysu aby využily místní trh např. kvůli levnější pracovní síle ve srovnání s jejích domácím trhem. Tím pádem neinvestují do výzkumu a vývoje a do pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a mzdou v Česku, nýbrž na vlastním domácím trhu.

  V roce 2016 ve formě dividend odplynulo z Česka do zahraničí 289 miliard korun a podle některých odhadů se ročně vyvádí z Česka do zahraničí až 700 miliard korun. V roce 2019 si zahraniční vlastníci českých firem rozdělili na dividendách 299 miliardy korun.

  Tento odtok zisků z Česka je výsledkem investičních pobídek za vlád Josefa Tošovského a Miloše Zemana na přelomu tisíciletí, jenž byly cíleny na rychlé snížení nezaměstnanosti a při tom přilákaly investory, kteří vytvářeli pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou, tím pádem s nízkou produktivitou práce a nízkými mzdami. Novela investičního zákona na rok 2019 je zaměřená na podporu investic s vyšší přidanou hodnotou, malé a střední podniky a na výzkum a vývoj, jenž má za cíl přesunout pracovníky z výroby k sofistikovanější práci.

  Dle výzkumu francouzskeho ekonoma Thomase Pikettyho činil mezi lety 2010 a 2016 odliv zisků z ČR do EU ekvivalent 7.6% českého HDP za rok, zatímco čistý příjem z převodů z EU do ČR (investice, dotace apod.) tvořily ekvivalent 1.9% českého HDP za rok, z čehož Piketty vyvozuje, že státy západní Evropy z ČR (a také z ostatních států Visegrádské skupiny) získávají několikanásobně větší množství kapitálu, než ČR (a státy Visegrádu) získává z EU. Tohle je dle Pikettyho přímým následkem toho, že velkou část kapitálu (firem, nemovitostí apod.) v ČR vlastní zahraniční vlastníci ze států jako Německo, Rakousko či Francie, kteří využívají své pozice síly k udržování nízkých platů v ČR a odvádění takhle vytvořených vysokých zisků k sobě.

 86. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., možná máte pravdu.
  Mohl jsem Váš názor(…) formulovat jinak: tunelářskou privatizaci „neobhajoval“ ale viděl na ní i „pozitiva“ jako Zdeněk Kratochvíl. Jenže má to háček.
  „V 90. letech čelil Kratochvíl dvěma závažným obviněním a v roce 1998 šel na půl roku do vazby…
  …Kratochvíl dostal od Klause milost v roce 2008. Díky ní se vyhnul hrozbě několikaletého vězení. Tehdejší hlava státu milost odůvodnila tím, že je Kratochvíl dlouhodobě zdravotně neschopný kvůli duševní nemoci a nemůže se proto účastnit trestního řízení. Dodnes přitom řídí svou společnost ICOM Transport“
  Zdroj: iDnes 21. června 2017. Na celý článek jsem Vás v předminulém komentáři upozornil. Vy jste ho ale nečetl. Tam jsou mimo jiné uvedena ověřitelná fakta a data. Jak ale říkám, primárně mi o kauzu Kratochvíl nikdy jenom nešlo…Rozumím, že Vy svůj pohled a příběh o úspěšném manažérovi si vzít nikým nenecháte.
  Slibuju, že trápit už Vás tím nebudu.

  Já se taky počítám mezi pamětníky. Ach jo. Proč ty roky, tak šíleně letí.
  Když přišel Listopad byl jsem pár měsíců po skončení základní vojenské služby. Pracoval jsem tehdy jako dělník, Moravské kovárny Jihlava. Vzpomínek a zážitků na tu revoluční dobu mám spoustu. Hodně mi dnes vzpomínání oživila kolektivní monografie výzkumných pracovníků: Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu (1980 – 1995),kde jsem dostal odpovědi na řadu otázek.
  Anebo nedávný text od historika a učitele Václava Rameše.
  „V jistém smyslu představuje liberální revoluce let 1991 a 1992, kterou si nyní připomínáme, výraznější předěl než listopad 1989.“
  https://a2larm.cz/2021/01/milnik-liberalni-demokracie-tricet-let-systemu-vlastniku-a-spotrebitelu/

  Jenže, co je Vysoká škola života ? Každý nějakou máme. A ve spojení se selským rozumem stačí jenom na to, aby jsme se v záplavě informací, globalizovaném a dynamický měnícím světě dokázali správně orientovat ?

 87. blade napsal:

  Liberální demokracie má být vyjádřením svobodné společnosti. Jde o vládu většiny, která ovšem ctí svobodu jednotlivce. To s sebou nutně nese různé názory. Slovo liberální je tedy třeba chápat ve smyslu pluralitní.

  Skutečnost je ale taková, že kdo odmítá multikulturalismus, je xenofob, kritik Evropské unie je nacionalista a přeje si válku, kdo neoslavuje relativismus a toleranci, je bigotní, kdo se na svět nedívá optikou, „a neprospěje to Rusům“, je Putinův agent, kdo poukazuje na problémy s muslimskou komunitou v Evropě, je islamofob, kdo zastává konzervativní názory, je fašista.

  Společným znakem dalších variant tohoto způsobu myšlení je degradace a nepřípustnost jiného názoru ať už z pozice nenávisti nebo blahosklonného paternalismu. Neustále se zužující liberálně demokratický konsenzus vytlačuje části populace a prohlašuje je za ohrožení či nepřítele demokracie.

  Takže, z liberální demokracie se stala ideologie. Už jí nejde o svobodu.

 88. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Dobrá, vynechme „pozitiva“ typu zločinnost ZK, ponechme si shodný názor na osobu VK a polemika na dané téma může skončit.

  Jako starší Vám mohu předat toto: Jakékoliv životní ideály končí v okamžiku, pokud je jednotlivci, potažmo společnosti upírána nebo se sám zbaví svobody. Za minulého režimu se jednalo o „svobodu“ typu „mám svůj názor, ale nesouhlasím s ním“, dnes je míra svobody do jisté míry limitována dostatečným množstvím finančních prostředků. VK komentovaným „žádné peníze nezapáchají“ de facto posvětil privatizační zlodějinu. To už to ve světě vlády peněz bývá. Pokud není člověk člověk posedlý touhou po bohatství a nejsou mu vlastní smrtelné hříchy ( hněv, lakomství, lenost, nestřídmost, pýcha, smilstvo a závist), stává se svobodným. Věřte mi, že to funguje.

 89. Svatopluk Beran napsal:

  Rád bych upozornil že EHS, přerostlé v dnešní EU je a byl vždy toužebný sen Evropy, v podstatě už od Jiříka z Poděbrad. Ovšem málo se zdůrazňují skuteční ekonomičtí a političtí donátoři, kteří využili tento evropský sen evropských osobností, pro své cílené kontinuální ovládání Evropy až z protilehlého konce světa.

 90. Svatopluk Beran napsal:

  Trochu mi tam vypadl kompletní závěr příspěvku, takže.

  pro své cílené kontinuální ovládání Evropy po 2SV až z protilehlého konce světa.

 91. Svatopluk Beran napsal:

  Láďo to smilstvo bych vynechal, já bych to jako smrtelný hřích V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVIDĚL, já jsem na tom závislej. 🙂

 92. VladimírV napsal:

  Sváťo,

  není smilstvo jako smilstvo. Pokud se nepokoušíš protějšku přiživovat trvalou, leč marnou touhu, po Tobě či nemíníš participovat na hmotném bohatství dotyčné, aniž bys zakládal na trvalý vztah, jde víceméně o sportovní sex, církví samozřejmě oficiálně netolerovaný.

 93. Jan P napsal:

  Částečně s tím souhlasím, pane Vladimíre V., co píšete, ale…
  Havel měl kliku, že tyto názory hlásal v režimu, který ho nanejvýš poslal na pár let do kriminálu. Hlásat je dnes, možná by ho nechali Bakalové zastřelit, poněvadž nic nebezpečnějšího pro ně nemůže existovat.
  „Věřím tu na samosprávný princip, který jedině asi může poskytovat to, o čem snili všichni teoretici socialismu, totiž skutečnou(tj. neformální ) účast pracujících na hospodářském rozhodování, a pocit skutečné odpovědnosti za výsledek společné práce. Princip kontroly a disciplíny by měl být vytěsňován spontánní lidskou sebekontrolou a sebekázní.“ (Havel 1978)

  Říká se tomu třídní spravedlnost a právě to je ta esence, která dodává kapitalismu jeho neodolatelný půvab.
  „Tohle je opravdu zásadní věc, absolutní absence práva, která pak vede lidi k odporu vůči státu, k rezignaci a k tomu, že se uchylují do světa konspiračních teorií a dezinformací.“
  https://blisty.cz/art/102598-dva-roky-za-kradez-syrecku.html

  ————————————————————————————————————————
  Zpátky k tématu blogu

  Nezdá se vám, že Babiš řídí očkování jako Křetínský Spartu ? Strašnej chaos, výsledky žádný, spousta lidí naštvanejch a vydělává na tom jen úzký okruh vyvolených.

 94. Svatopluk Beran napsal:

  Na jiné než sportovní smilstvo užívané a radostné pro obě dvě strany bych vůbec nepomyslel.

 95. Svatopluk Beran napsal:

  Jestli můžu já, tak určitě dělá Babiš a vláda chyby, tak jako ostatní vlády jinde. Ale česká media vše, a tvrdím že cíleně zveličují a vytahují prkotiny z kterých dělají větší problémy než ve skutečnosti jsou. Načež dávají za příklad různé momentální místní světová pozitiva, ale zcela bez uvedení toho že před tím to tam bylo na ho… a už vůbec zpětně neuvedou, budoucí případný problém tamtéž, cíleně zviditelnit. Babiše coby člena vlády a zároveň oligarchu nemusím, ale kovid je celkem VELIKÁNSKÝ PROBLÉM a česká media namísto aby drželi lidi zpátky a jednotili je, tak politicky popichují. Já v podstatě s tím co dělá vláda nemám jako důchodce žádný problém, rozumím ale tomu, že pro mnohé občany to problém je. Drtícím nedostatkem občanů však je sebekázeň a naprostá neznalost různorodých světových historických událostí. Většina lidí má svůj vlastní názor na podkladě stovek variant rádoby epidemiologů, virologů včetně pochybných šarlatánů ohledně kovidu, ale vůbec nedokáží reálně posoudit míru informace, protože jsou v historickém prolínání se světových událostí naprostí analfabeti.

  Snad každý můj známí je najednou v oboru influenční medicíny naprostý odborník a čeká že dostane doktorský titul.

  Opět tvrdím že základem takovéhoto osobního rozložení vědomí občanů je vina ODS a Klaus. Kteří na popřevratové PRAKTICKY NOVÉ ČISTÉ ZELENÉ LOUCE, kdy byli občané rozladěni prvorepublikovou demokracií v plenkách, následně neskutečně hnusným fašismem a komunisty nečistě organizovaným socializmem, tak tehdy ODS a Klaus ukázali lidem že idee v čistotu NEEXISTUJÍ. To co napáchala na začátku dvacátého století ODS TĚŽKO KDO Z LIDÍ DOSTANE.

  Láďo nezlob se na mne, ale patří do toho i přesně ten tvůj pohled na Kratochvíla coby VELICE KVALITNÍHO ZAKLADATELE RODINÉ FIRMY I KDYŽ KRIMINÁLNÍHO PODVODNÍKA.

  Omlouvám se že jsem sem Kratochvíla vložil. Sladoval jsem vaše dilema, tvé a Jana a nijak jsem se do toho nezapojoval, protože mi jsme si už pohled na tuto událost dávno objasňovali a výsledek diskuze známe oba dva. Tím jak jsem sem teď vložil Kratochvíla, jsem nechtě nijak podpořit Jana i když je to můj už možná deset let shodný názor, pouze jsem chtěl ukázat jak podobné pohledy na takto schopné záporné občany, vedou běžné občany k desiluzi k systému.

 96. VladimírV napsal:

  Ahoj Sváťo,

  rád bych to se ZK nějak shrnul:
  Ano, ZK je usvědčený zloděj. Jeden ze skupiny lidí, kteří nevýhodnými smlouvami vytunelovali Zemědělské stavby Jihlava.
  Jihlava jako maloměsto tedy má svého zločince. Ono jich bylo více, ale protože se nikterak nezviditelnili, už po nich ani pes neštěkne.
  ZK se vzhledem ke svému CV na rozdíl od podobných šíbrů nikdy nenacpal do politiky. Tedy nejenže nemůže skrze „bohulibé služby veřejnosti“ škodit, ale naopak, vybudoval velkou firmu, která nejenže vykazuje zisk, ale je prospěšná životu nejen Jihlavě.
  Firma, kterou založil, je jednou z těch, jejichž zisky nejsou vyváděny do zahraničí.
  Jeho omilostnění VK ho poslalo do nucené role „váženého klienta“ dříve ODS, dnes institutu jeho „osvoboditele“. Nic k závidění.
  Smysl pro spravedlnost spolu s projevy závisti některých občanů ho natrvalo dostalo do množiny záporných občanů.

  Mimochodem, moje zkušenost. Poté, co dílem mistrně realizovaného podvodu přišel v rámci privatizace Prior v Jihlavě do nepatřičných rukou, mi bylo pány vyšetřovateli z Bartolomějské tehdy sděleno, že zhruba polovinu privatizačních projektů stihl podobný osud. Nic naplat, když se kácí les, létají třísky. Ale to všechno odnes čas a trhat se kvůli tomu rozhodně nemíním.

 97. Svatopluk Beran napsal:

  Ahoj Láďo.

  Jen bych ještě k této množině záporných občanů, kteří se SAMI svými činy do této množiny zařadili připodotkl, jak meinstreamová česká media cíleně vstupují nebo cíleně nevstupují do politického boje, případně i zahraniční politiky ČR.

  Typickou stranou pro kterou vyloženě tlačí je ODS. KRIMINÁLNÍKA Zdenka Kratochvíla vzal na svou návštěvu na Tchaj-wan, coby zástupce českých podnikatelů, PŘEDSEDA ČESKÉHO SENÁTU, TELČSKÝ RODÁK A VÝZNAČNÝ ČLEN JIHLAVSKÉ ODS, PAN MILOŠ VYSTRČIL.

  No a reakce českých medií? Prakticky žádná. Tento morální přešlap je přeci pro HLÍDACÍHO PSA DEMOKRACIE NOVINÁŘE, novinářské sousto jako hrom o politickém pozadí ODS a toho jak je DNEŠNÍ ODS PŘIPRAVENA NÉST POLITICKOU ODPOVĚDNOST. 🙂 ODS za pomoci medií neponese žádnou odpovědnost za tento přešlap. Jak dlouho a VIDITELNĚ by nezávislá česká media podobný prohřešek proti dehonestaci České republiky kriminálníkem a potažmo i PŘEDSEDOU Českého senátu MILOŠEM VYSTRČILEM RUKU V RUCE SE ZDENKEM KRATOCHVÍLEM, předhazovala v případě podobného prohřešku členů dnešní vlády?

 98. Svatopluk Beran napsal:

  Herci ve službách Prymulovy akce. Donutil ani nevěděl, že se účastní.

  Již několik dní visí tato zpráva jako jedna z hlavních na internetovém servru NOVINKY CZ, bez datumu uveřejnění. Přesněji, něco jako datum tam je, napsáno je tam totiž – VČERA –

 99. VladimírV napsal:

  Ahoj Sváťo.

  Ano, potvrzuješ pouze to, že je ZK váženým klientem strany, jejíž guru mu dal milost. Uhradil si nejen svoji štafáž panu Vystrčilovi při cestě na Thajwan, ale byl součástí křoví podnikatelů, kteří mu měli poskytnout alibi ke zdůvodnění jeho cesty. Co tam sám jmenovaný předvedl, je samozřejmě hrozné.
  Holt, vše ve stylu, nechtěla jsem, musela jsem. Sám se ptám, kdy tahle trucpolitika skončí.

 100. blade napsal:

  „Měli jste mít smlouvu dřív,“ vzkázala AstraZeneca EU a zrušila jednání. 🙂

  Ani neumějí objednat vakcínu > nemehla z EU > buzerovat Visegrád to jim jde náramně > lapům z Bruselu

 101. Svatopluk Beran napsal:

  Dovede si někdo představit jak by to vypadalo v českých mediích kdyby jsme udělali kontrakt na vakcínu z Ruska nebo Číny a najednou se zjistilo, že firma nemá kapacity na sjednané vakcíny a vakcíny nedodá, jako teď ta americká. A TADY TICHO PO PĚŠINĚ, NIC ANI OPOZICE, NIC ANI VLÁDA, VŠICHNI ZALEZLÍ JAK MEDVĚDI V ZIMĚ. TO SE NÁM TO KRÁSNĚ SVOBODNĚ MLČÍ. TAK NĚJAK SI NA TO PAMATUJU I ZE DŘÍV. Jo máme novou OBJASŇOVACÍ MANTRU – STRATEGICKÝ PARTNER A BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO a ti jsou nedotknutelní, hlavně že se platilo už předem.

 102. blade napsal:

  Holandsko, Katalánsko, Francie, Německo, Rusko, USA atd. > v brutalitě složek a vymaštěnosti profi chuligánů není rozdílu.

  https://www.bndestem.nl/brabant/denisa-kreeg-een-voltreffer-van-het-waterkanon-schedelbreuk-en-18-hechtingen~ab5a4afe

 103. blade napsal:

  Dnes ve 14:00 jedná vláda i o zpřísnění opatření. Snad projde návrh o volném pohybu do 15 km, jinak se to nedá zvládnout. Za nedodržení pokuty jako na Slovensku 1000 € a tvrdé vymáhání, jinak si lidé budou stále dělat co chtějí. Někteří podnikavci si záměrně legalizují ubytované jejich „služební cestou“. Vždyť v Česku vlastně nejsou žádné opatřeni. Lide si dělají co chtějí, cestují kam chtějí, scházejí se v garážích u soudku piva a ještě demonstrují za omezení svobody > k smíchu, taková nevymahatelná opatření. Pak se nemůžeme divit, že jsme postrach pro celý svět. Ale hlavně, že umíme vše s noblesou obejít, v tom jsme borci.
  —————————————————————————————————–
  Takto to líčí „dodržování“ opatření jedna majitelka z penzionu v Jizerkách v jedné diskusi z Novinek:
  Máme penzion v Jizerských horách uzavřen. Respektuji vládní nařízení, ale co se zde děje na chalupách! Všude je zaparkovaných 5 až 6 aut na jedné chalupě. To nikdy nebylo a to policie neřeší. Pokud se toto nebude řešit budeme uzavření asi do konce roku. To co jsem napsala budu řešit i zítra s Obecním úřadem Albrechtice v Jizerských horách.
  —————————————————————————————————–
  Neochota některých zakomplexovaných lidi už přesahuje meze. Kašlat na takovou demokracii, kde každý kouká na sebe a kvůli par minutám zábavy riskuje ohroženi stovek lidi. V těch lidských právech by se měl udělat pořádek, aby kvůli právu jednotlivce nebyly potlačované práva tisícům jiny občanu.

  Na druhou stranu Babiš a spol. nechápou, že čím více opatření přijmou, tím bude obecně v populaci menší ochota je respektovat. Pokud udělají hafo nerespektovaných a nevymahatelných opatření, tak je to horší než když jich udělají několik , pokud možno jasných a pochopitelných. Ti co jsou v korona krizi proti rouškám, opatřením a nařízením, tím nejdou proti vládě, ale proti sobě.

 104. Jan P napsal:

  Podívejte se, jak řídí stát, a pak si zkuste představit, jak asi řídí svoji firmu. Když už konečně ten mýtus o nadlidských schopnostech a výkonech bohatých lidí a špičkových manažerů padne?

 105. blade napsal:

  Opakování je matka moudrosti:

  OBYČEJNÉ MÝDLO NEJÚČINNĚJŠÍM ZABIJÁKEM VŠECH VIRŮ A BAKTERIÍ!
  Respirační viry, jako je nový koronavirus, ale také chřipka a nachlazení, se mohou šířit i prostřednictvím našich rukou, a proto je nutné dbát o jejich zvýšenou hygienu. Mytí rukou mýdlem a vodou je nejlepší, nejsnazší a také nejlevnější způsob, jak se virů a bakterií zbavit.

  A JAK TO MÝDLO UVLÁDNE?
  Tak že jeden konec molekuly mýdla, který je přitahován k tuku a odpuzován vodou, proniká do tukové a proteinové skořápky viru. Naštěstí chemické vazby, které drží virus pohromadě nejsou velmi silné, takže toto vniknutí stačí k rozbití virového pláště. “Virus rozdělíte, učiníte ho rozpustným ve vodě a ten se pak rozpadne. Potom se neškodné střepy viru vyplaví odtokem umyvadla do kanalizace…”, popisuje rozpad viru pomocí mýdla profesor Thordarson.

  Velmi důležité je ale myslet na to, že tohle všechno trvá trochu času. Proto si musíme mýt ruce velice důkladně alespoň dvacet vteřin. Hlavně také kvůli tomu, že naše pokožka je vrásčitá a mýdlo potřebuje čas, aby proniklo do všech malých záhybů, provedlo svou chemickou práci a zničilo všechny viry, které se v ní skrývají.

  A CO NA TO DEZINFEKCE?
  Pokud se nacházíte někde, kde není přístup k mýdlu a vodě, bude použití dezinfekce s minimálně 60% alkoholu dobrou volbou. Jde jen o to, že k dosažení stejného účinku jako při mytí rukou mýdlem, potřebujete velmi vysokou koncentraci alkoholu. Ta však může být pro naši kůži poněkud drsnější a v případě, že máte mokré nebo zpocené ruce, může být dokonce účinnost dezinfekce snížena.

  MÝDLO opravdu nezklame a pokud mu dopřejete trochu času, udělá svou práci velice dobře. “Když si umývám ruce mýdlem a vodou a počítám do dvaceti, představuji si bitvu vedenou v nano měřítku v maličkých záhybech mé kůže. Mýdlo se nabíjí, lepí se na viry stejně jako na špínu a další mastnotu a brutálně a hrdinsky je roztrhá. Je to skoro jako Avengers, ale lepší. Protože je to skutečné…”, popisuje sílu mýdla Thordarson.

 106. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Zkuste uvěřit tomu, že existují jedinci, kteří jsou schopni vybudovat a řídit prosperující firmu. Podle Vás jsou to vykořisťovatelé, kteří by měli nést větší procento platby daní než ostatní ve prospěch státu, který jim milostivě umožnil podnikat. Takových lidí není ve společnosti málo, nicméně byl to především nedostatek vlastního kapitálu, který jim zabránil se plně realizovat. Trh zafungoval a tuto absenci vyplnili zahraniční investoři.

  Proklamace pana Babiše o tom, že bude stát řídit jako firmu, byla samozřejmě lichá. On zřejmě nebyl dostatečně obeznámený s tím, jak vypadá a jak obrovskou moc má státní aparát. Loajalita úředníků je sice dost vysoká, ale situacích, kdy jde např. o zefektivňování jejich práce, jinak řečeno snižování jejich stavů, se dokážou neuvěřitelně pevně semknout. Z toho důvodu pohořela většina personálních auditů. A co víc, těchto lidí je taková síla, že tvoří velmi silnou voličskou základnu. I proto se na ně v otázkách valorizace jejich mezd nikdy nezapomíná.

  Současná situace je přesně tím momentem, kdy se ukazují věci v pravém světle. Předně je to nepružnost odpovědných míst na ministerstvech v otázkách materiálního zajištění potřebných prostředků způsobená i nekompetentním zasahováním politiků do jejich práce. A kupodivu, v době, kdy se rozjíždí předvolební boj, nikdo z kandidujících subjektů nevytáhl kartu razantního snížení administrativních míst na úřad, i když k zajištění chodu úřadu postačil systém home office. Holt,každý hlas je dobrý.

 107. Jan P napsal:

  Možná pro Vás stěží uvěřitelné, pane Vladimíre V.
  Ale kapitalisté stále z podstaty škodí a budou škodit vykořisťováním dělnické třídy. Jinak by přestali být kapitalisty. Jejich ekologická škodlivost je rovněž nesporná, ale spíše v druhém plánu.
  Soukromé podnikání jako rodinné cukrárny, řemeslná živnost je fajn. A mělo se u nich zůstat.

  Ono to vaše odvážné tvrzení pokulhává: „EU se chová stylem RVHP.“
  Dnes jsme na EU závislejší než kdysi na RVHP a také ve vlastní výrobě ostudně zaostáváme za minulým režimem…

  Když já tomu nerozumím… Takže EU zaplatila vývoj vakcíny, nalila do farmaceutických firem miliardy, ale vakcínu teď nedostane, protože firmy nedodávájí? A to, že firmy neplní smlouvy, je také chyba EU? Nebo jak to vlastně je?

 108. Libor Furbacher napsal:

  Pouze co je na zamysleni proc byla pharmaceutickym firmam udelena imunita proti soudnim rizeni.
  https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html

 109. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Kdo a jak komu škodil, co přispěl je patrné na životní úrovni v jednotlivých zemích. Po hříchu. Když jsem se po revoluci poprvé dostal do Rakouska a hovořil s dámami, které byly odsunuty z Československa, zhodnotily celé minulé dění asi takto: „Ano, po válce jsem zažily neskonalou bídu. No, a zatímco vy jste si tam budovali ten váš socialismus, my jsme svým úsilím dosáhli úrovně, která je dnes u nás.“. Asi tak.

  Pokud jde o podobnost EU RVHP, je zcela zřetelná. Pouze role naší země je poněkud jiná. V RVHP jsme spolu s NDR byli lídry seskupení, v EU jsme kousek od chvostu. A to není s ohledem na historii naší země nic pěkného.

  Neplnění smluvně sjednaných dodávek vakcín a výše případných sankcí je záležitostí obsahu smluv, respektive jejich kvality. Je jasné, že jde o ohromný byznys, který vyšrouboval jejich cenu vakcín a v situaci, kdy není v této době potřebná konkurence, zůstávají země EU v roli prosebníků. Díra v dodávkách se samozřejmě zacelí, akorát to bude chvíli trvat.

 110. Jan P napsal:

  K panu Vladimirovi V.

  O tom právě dnes na Alarmu píše Barbora Votavová.
  „Srovnávání s poválečným Německem, které postkomunistickým zemím bývá často dáváno jako vzor transformace, však podle Krasteva a Holmese pokulhává i z jiných důvodů. Patří k nim i fakt, že země střední a východní Evropy navzdory přičinlivému kopírování západních modelů v devadesátých letech nevybudovaly sociální stát se silnou rolí odborů, jako má Německo.“
  https://a2larm.cz/2021/01/nadavat-na-orbana-nestaci-za-erozi-demokracie-muze-nerovnost-i-nekriticke-kopirovani-zapadu/

  Naštěstí se na řešení tohoto palčivého problému již intenzivně pracuje a Češi se mohou těšit, že nejpozději jejich děti budou kvalifikované o hodně méně. Čeká nás světlá budoucnost s liberální ekonomikou založenou na levné práci a nízké přidané hodnotě.

  Strašně moc souhlasím s tím, že lidé Babiše volili, protože měl kompetenci. Teď už ji nemá. Voliče nezajímá čapak, dotace, ale ani Bečva. Proto vyhrají Piráti (ukazují kompetenci) a proto pravicový blok nijak neroste.

 111. blade napsal:

  Pozměňovací návrh Bartoše, Kupky, Výborného, Feriho, Kovářové k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, doplňuje zákon o místních poplatcích poplatcích právní úprava nového místního „poplatku z výstavby“. Poplatek navržený ve stavebním zákonu je plošný za realizovanou stavbu na území obce.

  Poplatek by měl činit 1000Kč/1m2 zastavěné plochy má sloužit účelu získat pro obec, na jejímž území je stavba, dodatečné finance pro zvýšené náklady na veřejnou infrastrukturu či veřejné služby.

  Návrh se nedotkne jen investorů. Dopad může mít na malé stavebníky, kteří si plní sen např. stavbou RD. Dům o velikosti 110 m² > mladá rodina, která jej bude chtít stavět, bude muset sáhnout do kapsy o 110 000Kč více. U dvoupatrového domu o velikosti 200 m2 to bude již o 200 000Kč více

  Memýlím-li se, tak jihlavská radnice stanovila také nějaký poplatek za stavbu 1000Kč/m2. Takže pokud novela projde, tak pro Jihlaváky to bude zřejmě 1000Kč/m2 krát dvě :o(

  Piráti a spol. opravdu ukazují „kompetence“ :o) Tím ale neříkám, že jsem sněmovní volič jiné strany či hnutí dřepících právě ve Sněmovně.

 112. blade napsal:

  Policie pokutovala v tyrolském letovisku zhruba stovku cizinců:

  Zhruba 100 cizinců dostalo v rakouském zimním letovisku St. Anton am Arlberg pokutu za porušování protiepidemických opatření. Cizinci se podle policie ubytovali ve středisku za turistickými účely, ačkoliv to stávající protiepidemická opatření nedovolují, napsala agentura Reuters. Turisté zřejmě využili ustanovení, které umožňuje ubytování v případě pracovních cest. Mezi pokutovanými nejsou hlášeni Češi.

  „Zkontrolováni a pokutováni byli mimo jiné Britové, Dánové, Švédové, Rumuni, Němci, Australané, Irové a Poláci,“ uvedla policie. Za porušení opatření hrozí pokuta ve výši až 2 180 eur (zhruba 57 000 korun).

  Podle starosty Helmuta Malla proudí ze zahraničí do horského města desítky turistů. V hotelech návštěvníci uvádí, že do oblasti přicestovali, aby si našli práci. Podle starosty ale ve městě volná pracovní místa v současnosti nejsou.

  Zdroj: Seznam Zprávy

 113. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Německo není zrovna dobrým srovnáním pro budování poválečné ekonomiky. Jako poražená země bylo „zproštěno“ budování armády. Jsou zde ovšem další země západní Evropy, které předběhly Československo.
  Mimo jiné proto, že se v rámci RVHP solidárně podílelo na zvyšování ekonomiky ostatních zemí. Sama zkratka RVHP se u nás vysvětlovala tak, že „rozum vyvážíme h…o přivážíme. A tak jsem se mimo jiné stali kovárnou Evropy.

  Pokud jde o Váš názor na úroveň vzdělanosti mladé generace, obecně to tak vypadá. Nicméně, tak jako jde vývoj průmyslové výrovy směrem k robotizaci a nové technologie budou vyžadovat potřebné profesní vzdělání, tak bude zároveň existovat intelektuálně nenáročná práce, která pojme velkou část pracovně způsobilé populace. Vlna expanze montoven upadá už z toho důvodu, že se EU rozšířila do chudších zemí, kde je stále nabídka levné pracovní síly. Sám jste svědkem toho, že se na rozdíl od let minulých zvyšují platy učitelů vysoko nad úroveň průměrné mzdy. To samo o sobě předvídá zkvalitnění výuky, když dojde k nižší fluktuaci učitelů.

  Ano, pochopil jste, že vyprázdněný mančaft levice vyplńují Piráti. Jenomže problém je v tom, že s levicí bylo, je a měl by být apel na význam práce. V programu Pirátů nic takového bohužel nevidím. Takže zbývá POUZE jejich (neušpiněnost) korupcí. A k tomu je třeba mít na paměti, že zhruba 2 mil. voličů z řad důchodců dosud nevidělo v prohlášení představitelů Pirátů ani náznak sounaležitosti s touto populací. Takže to rozhodně nebudou oni a kdyby se náhodou dostali do předvolebního laufu, zafunguje komplot jejich protivníků, s Babišem v čele ANO nebo bez něj. Můj názor.

 114. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V.,
  tvrdíte hlouposti a nesmysly.

  A poválečné Rakousko stejně jako Německo nebudovalo sociální stát se silnou rolí odborů ?
  Bundeswehr byl podle Vás mezi lety 1955-89 v porovnání ČSLA zanedbatelná ozbrojená vojenská síla !?
  Všechno SRN cálovali amíci.

  Kde vidíte, že doba montoven a levné práce v ČR konči, a je připravená na Průmysl 4.0 – Digitalizace v průmyslové výrobě ?

  Ano, někteří tvrdí, že Piráti jsou komunisti 21.století. Pravda to není. Faktem je, že nemalá část jejich členů a voličů jsou levicově myslící. To bude výhledově pro Piráty problém.
  Na Novinkách vyšel rozhovor s Ivanem Bartošem. Dvě hlavní odpovědi jen potvrzují setrvalý posun této strany doprava.
  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/bartos-nejsem-super-nabuseny-lidr-davam-prostor-schopnym-40348747 2

 115. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  A co Versailleská smlouv? Jinak, těch 10 let od války mělo Německo útlum. Omezení vybavení armády bylo smlouvou jasně dáno.

  Vyjadřujte se prosím přesně. Kde jste ode mne přečetl, že vlna montoven u nás končí. Zkuste věřit, že v době soukromého vlastnictví výr. prostředků se majitelé firem bez přičinění státu sami postarají o zvyšování produktivity.

  Pan Barotš je guru strany a jeho projev vysoce převyšuje úroveň ostatních. Je dost chytrý na to, aby se začal veřejně hlásit k tezím neomarxismu. Ovšem počínání strany je nepopiratelným důkazem jejich směrování. Aby jeho strana dosáhla ocenění, potřeboval by skutečnou revoluci. Což je v dnešní době přání trochu mimo mísu.

 116. VladimírV napsal:

  Pro pana Jana P.

  Dodatek, ze zdrojů. Československá armáda měla v roce 1954 300 tisíc členů. Trochu nepoměr k počtu obyvatel vůči Německu.

 117. Svatopluk Beran napsal:

  Abychom si to upřesnili s tím Bundeswerem. Tak ten mohl vzniknout jenom na podkladě dohody mezi USA a Západním Německem, kdy USA oficiálně ukončily okupaci Západního Německa s tím že americká armáda již nebude OKUPAČNÍ ARMÁDOU, ale její status se změní na armádu DOČASNĚ strategicky dislokovanou na území Západního Německa a Západní Německo se tím pádem stane součástí NATa, s potřebou vybudování své vlastní armády. Následná žádost SSSR o vstup do NATa nebyla umožněna. To tehdejší SSSR neunesl a tak jak USA na západě, vytvořily vojenský pakt i on se zpožděním několika let na východě. Tzv. Waršavskou smlouvu, čímž si posunul nárazníkovou zonu proti západu s uvědoměním si důsledků předválečné zrady Anglie a Francie v Mnichově 1938, kterou vznikly pro Hitlera ideální logistické podmínky pro start 2SV. Spojené Státy prakticky období vytvoření vojenského paktu NATO podpořily a zaplatily vznik EHS a zařídily částečné oddlužení Německa. Proto například, když nedávno finančně krachovalo Řecko, po americké hypotéční krizi, tak se dožadovalo navrácení kompletních reparací z 2SV po Německu. Vlastně oni nechtěli ani tak navrácení reparací, ale spíš vyměnit zbytek neproplacených reparací, za odpuštění dluhů z vyzbrojování Řecka – člena NATO – německými zbrojovkami. Řecko má myslím druhou nebo třetí nejdražší armádu světa v přepočtu na jednoho obyvatele. Důvodem takto drahé armády je válka s jiným členem NATO – TURECKEM – o Kypr. Turecko má zase jednu z nejpočetnějších armád světa.

 118. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., to už máte vymytej mozek neoliberální propagandou ?
  Hlavně tady zase neargumentujte Vysokou školou života a selským rozumem, který Vám stačí se v tom dobře „orientovat.“ Věřte, že NESTAČÍ !

  Versailleská smlouva, Bundeswehr, NATO, Varšavská smlouva, ČSLA a období studené války, jaký to má kontext, co jsem zde v diskusi vykopl ? To nebylo meritum naší polemiky !

  „Kdyby komunistický režim padl o dvacet let dříve, možná jsme do ekonomiky svých zemí zaváděli keynesiánské poučky. Diskuse o tom, že i západní model může mít mnoho podob – od Rooseveltova poválečného New Dealu po neoliberalismus Thatcherové a Reagana –, se však v našem regionu nevedla.
  …podle Krasteva a Holmese pokulhává i z jiných důvodů. Patří k nim i fakt, že země střední a východní Evropy navzdory přičinlivému kopírování západních modelů v devadesátých letech nevybudovaly sociální stát se silnou rolí odborů, jako má Německo. To autoři vysvětlují zájmem západního průmyslu vytvořit v tomto regionu příznivé a levné investiční podmínky a také neoliberálním smýšlením, které převládalo na konci osmdesátých let: „Obecné odmítání silně investovat do politické stability nových členských států podporou ekonomického významu odborů bylo naprosto v souladu s thatcherovským zeitgeistem, ale výrazně se odchylovalo od zásadně pro-odborové politiky Spojenců v Německu po druhé světové válce,“ poukazují autoři knihy Světlo, které pohaslo.“

  Jak si vysvětlujete tohle ?
  Pracovník McDonald’s v USA: 9 USD / hod. Pracovník McDonald’s v Dánsku: 22 USD / hod., 6 týdnů roční dovolené, odborová organizace, 1 rok placené rodinné dovolené, životní pojištění a důchod.
  Bernie Sanders, šéf rozpočtového výboru Senátu US : „Amerika se musí připojit ke zbytku industrializovaného světa a zajistit, aby naše dělnická třída mohla žít důstojně.“

  Hahaha: „Zkuste věřit, že v době soukromého vlastnictví výr. prostředků se majitelé firem bez přičinění státu sami postarají o zvyšování produktivity.“

  Vy, zase věřte tomu, že Bartošovy dredy nejsou autenticky „neomarxistické“, jak vás nimi někdo straší.
  Spojováním se STANem a spoluprací s pravicí dochází u Pirátů k odklonu od levice a nutně u nich dojde k pnutí a nespokojenosti jejich levicově zaměřených členů a levicových voličů, kteří je z nouze v minulosti volili. A pro kontext ještě jeden článek od pirátského opozičníka
  18. ledna 2021|Piráti: z moře do stanu?|Dalibor Záhora| Deník Referendum

  Rád bych se vrátil k tématu blogu, jestli dovolíte.

  Anebo se může Evropská unie dohodnout na tom, že si všichni Evropani dají 4 týdny placených prázdnin doma za totálního lockdownu. A pak už jen kontrolovat hranice. A máte život bez covidu.
  Eradikace viru je nejlevnější řešení.
  https://blisty.cz/art/102658-socialni-distancovani-budeme-zrejme-muset-dodrzovat-do-roku-2022.html

 119. blade napsal:

  Vážení, tady můžete napsat kilometry textu, slyšet hodiny té či oné mediální masáže, ale vše rozhodnou voliči, Hrad a hlavně pak jednání o složení vlády či jednání o její podpoře.

  Ta slavná EU má tak nějak nakročeno ke zkostnatělému komoušskému skanzenu.

  Mějte se.

  🙂

 120. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  baví mne, s jakou urputností hájíte svoje ideály. S Vámi zmíněnými všemožnými teoriemi jsem byl při studiu samozřejmě seznámený. Abych Vás poněkud mírnil. To, co je tady provozované, není kapitalismus v jeho čisté podobě. Je to, sociálkapitalismus, což už nám vyčítali Albánci za minulého režimu. Akorát se změnil podíl vlastnictví výrobních prostředků.

  Nemáte pravdu, v polemice šlo o to, že se západní země EU dosti vzdálily svoji životná úrovni předválečně vyspělému Československu. Německo jsem vypíchl proto, že mělo jako poražený stát po válce poněkud jinou pozici při výdajích na armádu. Ono, budovat a živit stotisícovou armádu nebo třistatisícovou bude zřejmě rozdíl.

  Argumentujete, a celkem správně mocí odborů. Tedy něčím, co se za minulého režimu zcela zprofanovalo a kupodivu revoluční přeměnou v kapitalismus nikterak nerestartovalo. Ono je to těžké, když se najde zaměstnavatel, který dá svým zaměstnancům řádově vyšší mzdu za práci než jiní. Možná si pamatujete na příběh, kdy přijeli odboroví předáci plédovat do jihlavského Bosche ze lepší pracovní podmínky, vysokou přesčasovost Dopadlo to tak, že šéf Bosche dokonce vypravil autobusy se zaměstnanci do odboráku, kdy odboroví propagátoři byli nakonec vypískaní. Taková byla realita a pokud nahlížím na počínání vrcholných představitelů odborů, není se stále čemu divit.

  Pokud jde o pobídkový systém, který realizovala vláda Miloše Zemana, bylo to ve snaze čelit nezaměstnanosti. Systém poskytování evropských dotací nastolil vysoce korupční prostředí, navíc, zdražil ceny vykonávaných prací. Z jednoduchého důvodu. Protože cena práce v tradičních zemích EU je daleko vyšší než u nás, přičemž se mzdy u příjemců dotace nikterak nezvedly, nezdá se kontrolorům z EU nic divného, protože podmínky čerpání dotace jsou plněny

  Rozdílně ceny práce u Vámi uvedeného případu jsou dány rozdílnou daňovou politikou zemí. Pokud by se ujal Zemanův „švédský model“, spočívající ve vysokém zdanění práce, musely by se tomu samozřejmě přizpůsobit i mzdy. Co je lepší? Plnit státní kasu vysokým daněmi a vzápětí ji rozkrádat nebo preferovat kombinaci úspor, snižováním mandatorních výdajů ve státní správě a podporou nových technologií?

  Sněte dál, stačí se podívat na to, jak si představuje část obyvatel svoji svobodu. A nejen u nás. Kdo z těch, kteří nemají onen systematicky šířený strach z Covidu, by chtěl bez protestu dodržovat tvrdý lockdown?

  Ano, pan Blade to zcela přesně vyjádřil. EU opravdu zkostnatěla.

 121. Svatopluk Beran napsal:

  Argumentujete, a celkem správně mocí odborů. Tedy něčím, co se za minulého režimu zcela zprofanovalo a kupodivu revoluční přeměnou v kapitalismus nikterak nerestartovalo. Ono je to těžké, když se najde zaměstnavatel, který dá svým zaměstnancům řádově vyšší mzdu za práci než jiní. Možná si pamatujete na příběh, kdy přijeli odboroví předáci plédovat do jihlavského Bosche ze lepší pracovní podmínky, vysokou přesčasovost Dopadlo to tak, že šéf Bosche dokonce vypravil autobusy se zaměstnanci do odboráku, kdy odboroví propagátoři byli nakonec vypískaní. Taková byla realita a pokud nahlížím na počínání vrcholných představitelů odborů, není se stále čemu divit.

  Ládo cíleně podnikatelem nerestartovalo.

  Je vidět že máš hodně zkreslené představy o zaměstnanecké politice prvního ředitele Bosche Hilmana. Jemu přece šlo o to CÍLENĚ neumožnit hned ze začátku vznik silných odborů a tak dal zaměstnancům větší peníze než jaké byly široko daleko, ale stále to byl naprostý pakatel, jaký dostávali zaměstnanci Bosche v Německu. To se to pak lehce paralyzují vznikající odbory v cizí zemi a dělají z lidí blbci, na podkladě nerovnosti měn. Nehledě že to byl typický ředitel ze socialistického systému. Takový ten pravý hodný tatíčkovský socialistický ředitel, který si například sehnal šestsettřinácku přímo po Husákovi a od někud gazíka, které mu mechanici ve zvláštní dílně, v běžné praovní době dávali do nerezu a úspěšně renovovali. Nevím jestli by si tohle dovolil v Německu.

 122. Svatopluk Beran napsal:

  Rozdílně ceny práce u Vámi uvedeného případu jsou dány rozdílnou daňovou politikou zemí. Pokud by se ujal Zemanův „švédský model“, spočívající ve vysokém zdanění práce, musely by se tomu samozřejmě přizpůsobit i mzdy. Co je lepší? Plnit státní kasu vysokým daněmi a vzápětí ji rozkrádat nebo preferovat kombinaci úspor, snižováním mandatorních výdajů ve státní správě a podporou nových technologií?

  Láďo kde jsou na tom lépe občané, ve Švédsku nebo u nás? A tím rozkrádáním, to mluvíš o Kratochvíla a podobných, kteří si tu vybudovali úspěšné rodinné firmy? Když jim to někdo umožňoval, toleroval, podporoval a omilostňoval. Zeman to podle mne nenastartoval. Od koho a od jaké strany se to pak lidé naučily a ty s tím teď argumentuješ zcela převráceně a bez původního kontextu. Kdopak například s tím pomáhal panu Klausovi a dokonce Klause navrhl bez jakýchkoliv zásluh na profesora?
  No přece Vladimír Dlouhý, dnešní šéf České Hospodářské komory, který je stále nejlepší poradce jedné z nejsilnějších světových investičních společností, americké Goldmen Satch. Takže zakladatel rozkrádání v ČR, stále přímo informuje o hospodaření v ČR jednu z nejsilnějších z investičních světových společností. Taková typická AMERICKÁ LIŠKA V ČESKÉM HOSPODÁŘSKÉM KURNÍKU. A TAK SI TU NEUSTÁLE NEOLIBERÁLNĚ ŽIJEM POD KONTROLOU VELKÉHO BRATRA, JIŽ TÉMĚŘ TŘICET LET POD VEDENÍM ČESKÉ PÁTÉ KOLONY.

 123. Svatopluk Beran napsal:

  Takže já bych byl PRO ŠVÉDSKÝ MODEL a pro zavření Klauze, Dlouhýho, Kratochvíla a mnohých dalších do pojízdných klecí a vystavovat je v předem naplánovaném čase a s patřičnou publicitou ve všech městech ČR s tím že takto dopadne každý kdo bude učit a nabádat občany ke krádežím. NO A MŮŽEME MÍT KLIDNĚ SOCIÁLNÍ ALE STÁLE KAPITALISTICKÝ ŠVÉDSKÝ MODEL.

 124. VladimírV napsal:

  Sváťo,

  říká se, že všechno souvisí se vším. Švédský model může fungovat tam, kde získané hmotné statky pokryjí i přiměřenou mzdu obyvatel, tedy především, aby její vysoké zdanění nebylo kontraproduktivní. Což není samozřejmě náš problém, protože produktivita práce nedosahuje té skandinávské.

  Pokud jde o styl, jak se vypořádat s těmi, kteří byli přímo aktéry zlodějiny v době privatizace a po ní, to je vysloveně politická rovina. A tady skutečný problém, který spočívá v tom, že mezi politickou elitou národa stále přežívají ti, co se na divoké privatizaci podíleli. A dokonce se jim dostává i slov. A co víc, na rozdíl těch, kteří přišli do politiky se zkušenostmi s podnikáním, tedy někdy i za hranou zákona, vyrostli nám zde „salónní politici“, kteří pochopili, jak zbohatnout. Tito lidé jsou pro mne daleko větší hrozbou pro společnost, protože se honosí, a to je na tom to nejhorší, tím, že byli lidmi demokraticky zvolení. Pro tyto lidi bych zřídil něco podobného jako Ty, a to fešácký kriminál, kde by se třeba i za vstupné mohli zájemci prohlédnout, jak vypadají ti, co jim vzali naděje.

  Pokud zmiňuješ pana Dlouhého, je třeba kvůli vyrovnanosti zmínit jeho kladný vliv na privatizaci Škodovky. Jinak jednoho z podniků, který pomáhá držet naše hospodářství. V případě pana Klause jsme ve shodě.

 125. Svatopluk Beran napsal:

  říká se, že všechno souvisí se vším. Švédský model může fungovat tam, kde získané hmotné statky pokryjí i přiměřenou mzdu obyvatel, tedy především, aby její vysoké zdanění nebylo kontraproduktivní. Což není samozřejmě náš problém, protože produktivita práce nedosahuje té skandinávské.

  Na tuhle ekonomickou teorii si přišel kde? U Friedmana a jeho Chicagské školy, která nastavila hospodaření postfašistických a post socialistických zemí tak, aby se stali hospodářskými koloniemi západu, na jehož úroveň se nesmí dostat. O co myslíš že se dnes Navalnyj snaží? Nejde mu o svobodu a sílu Ruska, ale pouze o pozice a zásahy do ekonomiky Ruska v podobě jakou u nás zavedl Klaus, po školení ve státech i s Dlouhým, který dodnes donáší a kontroluje naše dění. V našem případě právě Klaus s Dlouhým, ale i jiní, nevytvářeli u nás konkurenční kapitalistické prostředí vůči druhým, ale nastavili hospodářství závislé na západu, přičemž Dlouhý dodnes organizuje a donáší informace o hlavním hospodářském dění u nás i vlastně v zájmu investiční společnosti Gooldmen Satch se snaží organizovat svými doporučeními, radami i kritikou mnohdy v rozporu s našimi hospodářskými zájmy, zájmy jiných?

  Jak přišli podle tebe Švédové k takovým hmotným statkům které překrývají přiměřenou mzdu obyvatel. Pomocí KRATOCHVÍLŮ? Co já vím tak neexistuje mnoho lidí, potažmo i i v řídících funkcích, kteří by si pochvalovali mzdu vzhledem k času a iniciativě odváděných pro Kratochvíla.

 126. Svatopluk Beran napsal:

  Jinak souhlasím s tím že Škodovka je stoprocentně premiant a nezpochybňuji její naprosto nejvyšší zásluhu oproti ostatním, na našem hospodářství. Teď už jen trpělivě přesvědčovat ekonomy o tom jak důležité je vyvádět důchodovým pojištěním – nějakým pilířem – přidanou hodnotu z dobrého nápadu, mimo hranice naší vlasti v zájmu zahraničních investorů. Napřed musíš vykopat studnu a potom teprve z ní nenápadně, s tím že se ti proud vrátí za 40 let zpět, odčerpávat. A na tom pan Dlouhý zodpovědně pracuje.

 127. Svatopluk Beran napsal:

  s tím že se ti proud vrátí v důchodu za 40 let zpět, odčerpávat. Co bude za 40 let dnes ví dnes málokdo, ale finance pro okamžité zisky jsou pro finančníky hned. A postaví ti za ně fabriky v zemích z nejnniží cennou práce a v postfašistických a postsocialistických zemích řeknou zaměstnancům musíte si utáhnout opasky. Do vlastních zemí ale nadhodnota jde pro občany neustále. Tak takhle nějak to vymysleli Friedmanovi Chicagští hoši. A zatím jim to vychází.

 128. Svatopluk Beran napsal:

  Omlouvám se, spěchám a dělám chyby, mozek už je jinde a dva ukazováčky, ze všech ostatních prstů, jsou na klávesnici oproti myšlenkám pomalé 🙂

  s tím že se jim proud vrátí

 129. VladimírV napsal:

  Ahoj Sváťo,

  nechtěl bych příliš nabourávat jemnocit některých diskutujících, že se odchylujeme od tématu. Ale sluší se odpovědět.

  Nečerpám z žádných oficiálních teorií. Stačí použít prostou logiku. Abys mohl zvýšit míru zdanění či výši daní, aniž bys plátce či poplatníky dostal na mizinu. musíš jim dopřát vyšších mezd či zisků. Potažmo vést takovou obchodní politiku, aby cena práce, potažmo jejich výsledků byla akceptovaná kupujícími. Tak to zkrátka v tržní ekonomice chodí. Jak přišli Švédové k ziskům? Jednak tradiční kvalitou jimi vyráběného a tedy i vysoce poptávaného zboží, jednak vysokou produktivitou práce.

  Budu se opakovat. Transformaci ekonomiky po revoluci provázel nedostatek tuzemského kapitálu. Což byla příležitost pro expanzi zahraničních investorů. No a jejich zisky samozřejmě plynou ven. S ohledem na tradici, fortel a rozmanitost oborů, které byly u nás praktikovány, jsme se stali velmi lukrativní destinací. Nízká cena práce byla jedním z faktorů, které expanzi ze zahraničí podnítily. Podnikání za účelem dosažení zisku.

  Pokud hovoříš o panu Navalném, máš pravdu. Snaha o hospodářský rozvrat Ruska je dlouhodobou touhou jeho konkurentů. Viděno našima očima, s určitou nadějí na úspěch, z pohledu většiny Rusů bez šance. Podpořeno figurou pana Putina. Na rozdíl od nás, kdy se pomalu vytrácí trauma z prožité světové války a to i díky snahy několika jedinců o překreslení dějin, Rusové nezapomínají. A nejen to, vytváří takový obranný systém, na který si ještě dlouho nikdo netroufne. Mimochodem, pan Navalnyj pléduje za Krym jako součást Ruska.

  Ani já nechci spekulovat, co bude v době, kdy tady nebudeme. Věřím pouze v to, že lidé v pudu sebezáchovy včas zatáhnou za brzdu v otázce podpory dalšího světového válečného konfliktu.

 130. Svatopluk Beran napsal:

  Ale Laďo míra zisků je bohatě dostatečná, jde o to že právě míra zisků s podnikání a majetku je neustéle přestavována do vyších hodnot neoliberálními zákony oproti cílenému snižování přímu zaměstnanců. Vše jako důsledek Tacherismu Reganismu.

 131. Jan P napsal:

  Sváťo, tohle by tě mohlo zajímat:
  SPAS NÁS, KOBLIHO! OXFORDSKÁ EKONOMKA UKAZUJE SVĚTU ALTERNATIVU
  https://finmag.penize.cz/ekonomika/423863-spas-nas-kobliho!-oxfordska-ekonomka-ukazuje-svetu-alternativu

  ————————————————————————————————————————

  Ke starému normálu se jen tak nevrátíme a nemá smysl na něj pasivně čekat jako na smilování boží.
  Je potřeba začít aktivně promýšlet nový normál. Je to jako s tím Mohamedem a horou – když se nepřizpůsobí epidemie nám, musíme se přizpůsobit epidemii my.

  Sociolog Daniel Prokop: „ČR má jednu z nejnižších náhrad mzdy v nemoci v OECD. Řada zemí na covid reagovala (navýšila náhrady, pokrytí, atd.), aby lidi neodrazovala ztráta příjmu od izolace a testů. My zatím nic, a to máme jedno z nejvyšších nadúmrtí.“
  Už někdo organizuje demonstraci za 100% náhradu mzdy při nemocenské (a moratorium na nájmy a exekuce)? Šel bych hned.
  Ani nebude. Kdo by riskoval cejch levičáka?

 132. VladimírV napsal:

  Sváťo,

  zase to musí mít trochu logiky. Cena výrobku zahrnuje mzdu, v tom její zdanění. Tedy takovou mzdu, která je jednak úměrná vykonané práci, ale zároveň dostatečná pro uspokojení životních potřeb. Zisk v prosperujícím podniku je zdrojem financí pro inovace. Pokud ho snížíme vyšším zdaněním, dojde k zpomalení inovačního tempa s důsledky ve ztrátě konkurenceschopnosti. Hovořím o průmyslu jako největšímu donátorovi daní.
  Výdaje na mzdy jsou významnou nákladovou položkou, tedy i předmětem jejich zefektivňování. Ve státní správě bohužel ne.

  Pane Jane P.

  100% náhradu mzdy mají již dnes zaměstnanci ve služebním poměru, a to po dobu 1 měsíce. Něco za něco, musí sloužit i s nasazením života. To samé si nedovedu představit v soukromé sféře. Že jde o peníze až na prvním místě jsme mohli vidět, pokud se zavedl 30 Kč poplatek u lékaře. Řeklo by se, maličkost, ale byla to i poukázka na vítězství ve volbách. Pro pravou nebo levou by ale v zásadě mělo platit, že dám, pokud na to mám.

 133. Jan P napsal:

  Jinými slovy: Neblázněte! Kam bychom to přivedli, kdybychom problém místo vytváření řešili?

  VladimírV říká:
  Pondělí, 1. 2. 2021 v 15:21

 134. Jan P napsal:

  „Máme tady extrémní zdanění práce a spotřeby. Naopak máme prakticky nezdaněny vysoké příjmy, kapitálové příjmy a majetek.“
  Komentátor Klimeš: Ať si pravičák s levičákem vyhádají, proč platíme švédské daně za rumunské služby
  https://plus.rozhlas.cz/komentator-klimes-si-pravicak-s-levicakem-vyhadaji-proc-platime-svedske-dane-za-8413418?fbclid=IwAR01iW9ljmfI-s64tuandNlQst6sPoJ5MFNni04b5UvML7IoHVuHjCS-j2I

 135. Svatopluk Beran napsal:

  Laďo asi tedy o tom nevíš, ale přesně to jsou ty FRIEDMENOVSKÉ MANTRY za kterými se skrývá zisk do vlastní kapsy namísto inovací, jenž dokazují grafy, kdy se odpoutává zisk bank a jejich bankéřů, či investičních společností od reálných příjmů zaměstnanců vzhledem dvouprocentní inflační politice centrálních bank. Příjem občanů se pak například řeší v sociální sféře, ovšem pokud se takový Kalousek například napíchne na zástupce hazardní her, tak je část sociálních příspěvků přesunuta zpět legální cestou do sféry podnikatelského zisku, s tím že je to vlastně věcí těch nejslabších. A takových neoliberálních cest, ,,které jsou jako miny kladeny zástupci pravice do hospodáření státu jsou stovky možná tisíce,,. Má to i svůj ekonomický název – ZPĚTNÉ DOBÝVÁNÍ RENTY -. To co píšeš je vynikající teorie ovšem ovšem velice často v rozporu se skutečností. Protože osobní morálka elit je od dob Klauzových velice ale velice pochybná. Typickým příkladem jsou například čisté platy a odměny manažerů i se zlatými padáky, které jsou mnohdy naprosto mimo realitu, čas a jimi odvedenou námahu. Docela zajímavě to například vyřešily v USA s hracími automaty, kde kromě státu UATH, je principielně zákaz hraní hazardních her pro plebs i střední třídu. Vyjma indiánských rezervací, kde se nemusí odvádět daň z příjmu a může se tam hrát prakticky cokoliv. To neplacení daní mají indiáni jako odměnu za ukradenou zem.

 136. Svatopluk Beran napsal:

  Pro pravou nebo levou by ale v zásadě mělo platit, že dám, pokud na to mám.

  Jenomže Láďo pravá nedá,

  protože ona si jako majitel kapitálu dělá nárok na všechno, a ty to svým přístupem vlastně jen potvrzuješ, akorát že jim do toho tak trochu hodil teď vidle Babiš i když coby miliardář a proto jdou po něm jak smyslu zbavení. On si víc než ty, nebo typická pravice víc uvědomuje, že zlatý slepice ty zlatý vejce nebudou z pouhých sraček snášet. Nehledě na to že když jim předá víc ze zisku společnosti, má volby a tím prostor pro svoje bohatnutí dál otevřený. Já vím z toho jak tě znám, že nejsi žádný hajzlík, že jsi se prostě něco naučil a teď to opakuješ dokola, protože ty co tě to učili a ty jim věřil, tak teď najednou neopustíš své já, to je jako by jsi přiznal že jsi chyboval. A to není jednoduché si uvědomit. 🙂

 137. Svatopluk Beran napsal:

  Navalnyj pléduje za Krym jako součást Ruska.

  Ano je to přesně tak. Protože když se západ ekonomicky přes Navalného a jeho pátou kolonu zmocní Rusko, bude mít i Krym, tak proč o tom že Navalnyj chce Krym ponechat Rusku, teď nějak zdůrazńovat? Vždyť to pak bude jedno. Pak se na to zapomene. Kubala, Řezníček i celá česká televizní zpravodajská suita prostě zapomene o tom hlásit a lidi, ti to vypustí z hlavy okamžitě, když pan farář o tom přestane z kazetelny přednášet.

 138. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Děkuji Vám za poukaz na článek. Nechci Vám nic podsouvat, ale přečtěte si ho pořádně, hlavně pak nástin návrhů na reformu. Ono to totiž není jen o zdanění vysokopříjmových skupin, to už jsme tady přece měli – viz daňová pásma – a výsledek – nijak se nezabránilo tomu, že se režim poroučel.

  Sváťo,

  téměř všichni z nás uvítali nástup éry svobodného života. Je nabíledni, že někteří začali realizovat svoje ambice, a to i za cenu ztráty morálky. To už tak v revoluční době chodí. Ve srovnání s ostatními zeměmi východního bloku jsme na tom nebyli nejhůře, přesto to nestačilo k plynulému začlenění do systému fungování západní společnosti. Tedy kromě přerodu totality v demokracii. Socialismu, lépe řečeno sociálkapitalismus, kdy to byl stát, který vykořisťoval svoje obyvatele, se změnil v reálný sociálkapitalismus. Měřeno podle podílu výdajů z rozpočtu do sociální sféry a zdravotnictví. No, a teď babo raď. Na jedné straně pravice se sklony ke škrcení sociálních vymožeností, na druhé straně tzv. levice, která by si přála opak. Přičemž, tím, o co jde, je hospodaření s rozpočtem země. Co je důležité, je je úroveň bídy v zemi. Když škrtneme ony extrémy, t.j. na jedné straně podmponožinu bohatých a na druhé straně těch, kteří skutečně ne vlastní vinou živoří, můžeme konstatovat pouze jediné. Nikdy v poválečné historii země jsme se jako národ neměli materiálně tak dobře jak nyní. Tedy jde evidentně o pozitivní jev. Což ovšem nabourá corovinarová anabáze, protože je spojena s enormními výdaji do neproduktivní sféry hospodaření státu. Štěstím v neštěstí je to, že s v podobné situaci nacházejí i ostatní státy, jinak by se naši představení museli začít bát o holé životy.

  Pokud jde o Tvůj náhled na moji osobu, máš pravdu jen zčásti. Jako člověk jsem nebyl a nemám potřebu být hajzlík. Pravda, studiem jsem nabyl určitých znalostí a co je důležité, srovnával jsem je a mohu je srovnávat s realitou. Nejsem z těch, kteří by z principu poplivali vše, co je spojeno s minulou dobou nebo adoroval všechno dění po revoluci, zásadní roli pro mne hraje míra svobody, která spolu se zdravým nazíráním na život kolem vytvořila celkem dobré podmínky pro to, abych si ho užíval bez zvláštních problémů. A spolu s tím i vysoká míra mé tolerance k názoru druhých, vyjma zásadních věcí, tedy neprosazování svého za každou cenu. Na rozdíl od Tebe si myslím, že pokud vyjadřuji svůj názor, tak to není moje chyba, pouze náhled na danou věc. Realita bude oním soudcem, který rozhodne, zdali byl dobrý nebo špatný. To, že občas zavtipkuji k některým komentářům, je pouze náznak toho, že je názor dotyčného poněkud mimo mísu. To snad patří k normální diskuzi.

  Přiznám se, že bych rád diskutoval k problémům daleko bližším mému životu, kterými jsou např. ty, co se týkají života ve městě. A že je jich tady nemálo, to snad vidí každý. Jenomže mám takový pocit, že o dění ve městě není až tak potřebný zájem ze strany nás, běžných občanů, což je samozřejmě voda na mlýn zdejším politikům. Škoda, krize nekrize, mohou dál realizovat svoje zištné zájmy. Co je na celé věci špatné, že na rozdíl od těch škaredých kapitalistů, nejsou hmotně odpovědní za svá pochybení a jediným trestem, který je může stihnout, je, že nebudou znovu zvolení.

 139. Jan P napsal:

  K Vladimírovi V.

  Problém se čtením textů a komentářů v diskusi mají problém jiný ! Nemyslíte ?
  Budete se divit, ale mě se jednalo o CELÝ komentář autora(Ať si pravičák s levičákem vyhádají).

  Jistě, máte správný postřeh. Ano, pracující třída je mnohem širší. Nejsou to jenom dělníci v továrně nebo na stavbě(manuálně pracující). Jsou to taky pracující v kancelářích, v pečujících profesích či ve vědě a výzkumu.
  Epidemie koronaviru rozdíly mezi třídami prohlubuje, ale také rozdíly v rámci samotné pracující třídy. Pracující v kancelářích dostali home office, část výrobních a logistických provozů se zavřela nebo omezila počet zaměstnanců na směně…
  Byli totiž postaveni proti sobě zodpovědní občané na home office a nezodpovědní dělníci, kteří si dovolili se od sebe vzájemně nakazit při setkávání v práci či mimo pracoviště. Takovým příkladem, je kauza nakažených horníků v dolech OKD na Karvinsku.
  Pokud se nás tísní desítky až stovky na jednom pracovišti, jaký má potom smysl sedět na obědě po jednom a neshlukovat se v kuřárně nebo po práci v hospodě?

  Vy zoufale málo, nebo selektivně sledujete zpravodajství. Přitom jako starobní důchodce máte teoreticky moře času relevantní informace zaznamenávat. Ve vašem případě se tak bohužel neděje.
  Na mimořádné jednání tripartit ke zvýšení motivace zaměstnanců.
  Odbory pro zvýšení motivace zaměstnanců, aby izolace a karanténa fungovala : Ideální a nejjednodušší je zvýšení nemocenské. Jednoduché a s plnou kompenzací pro zaměstnavatele a bez zvýšení administrativy.

  Pokud nedokážeme udělat zásadní společenskou změnu, budeme se v covidu patlat až do skonání světa.
  https://a2larm.cz/2021/02/karantena-jenom-pro-bohate-v-cesku-bohuzel-ano/

 140. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  no a máme tu podle Vaší rétoriky třídní společnost. Sláva, ještě ony třídy postavit proti sobě a snad se konečně dočkáme revoluce.

  Jedno byste si měl uvědomit, je tu státní sektor, tedy instituce a podniky řízené státem s sektor soukromý. Pravidla nouzového stavu stavu jasně stanoví, kdo, kde a jak se má chovat. Neboli, pokud stát striktně nezakáže lidem vycházet z domu do zaměstnání, je míč na straně vlastníků firem, které jsou v provozu. Selektovat výši nemocenské bez jejího uzákonění prostě nelze. Zároveň podotýkám, že je právem zaměstnavatele nařídit svým zaměstnancům dovolenou. Což je i způsob, jak nahradit karanténu za podmínek náhrady, která za dovolenou přísluší. Do jaké míry se to děje, nevím.

  Mohu Vás uklidnit. I ty největší pandemie, které lidstvo zasáhly, jednou skončily. Šance na zkrocení té současné je o to větší, protože máme účinné medicínské prostředky na její potlačení. Jejich nedostatek je pouze dočasný.

 141. Jan P napsal:

  práce kvapná…: Problém se čtením textů a komentářů v diskusi má někdo jiný mělo být.
  Ale rozumět tomu snad je.

  Já si to dobře uvědomuju, pane Vladimíre V. Líp než si myslíte.

  V soukromém sektoru jako standartní zaměstnanec se pohybuju skoro 30 let. Jakou máte zkušenost vy ?
  Čím jsem starší tím víc jsem přesvědčenej, že Česko se nikdy nevyhrabalo z rozpadu legimity státní moci na konci 80. let. Cynismus, otevřenej rasismus, Hanka Zagorová, chalupáři, makání z ruky a do huby a pak Nemocnice na kraji města. To jsou přece věci, který nikam nevymizeli.

  Na druhou stranu, vy se těm lidem divíte, že nechtějí sedět doma na zadku kvůli nějaké chřipce, kterou aktuálně ani nemají, když dvacet let poslouchají, jak nemoc není důvod k tomu nejít do práce a kdo je nemocný, dostane stigma simulanta a flákače?

  „Rozdělenou společnost“ tu máme už od devadesátých let. Zajímavý, že po jednotě a klidu volaj vždycky ty, co náramně těžej ze statu quo.
  To není rétorika třídní společnosti, ale sociologický fakt.
  Výzkum, jaký tu dosud nebyl.
  Výzkum Česká společnost po třiceti letech pro Český rozhlas připravil tým sociologů: Daniel Prokop, Martin Buchtík, Paulína Tabery, Tomáš Dvořák a Matouš Pilnáček.
  https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/rozdeleni-svobodou-cela-studie_1909210700_bar

  Budoucnost je dlouhá, zato dnešek někam zmizel.

 142. VladimírV napsal:

  Pane Jane p.

  Děkuji za zeptání. Nejsem hochhštapler, přesto jsem za svých 70 let života zkusil leccos. Chemičku, školství, studium, státní službu i práci v obchodu. A představte si, vším jsem byl rád.

  Pokud považujete společnost před r. 90 za nerozdělenou, tak je to klamné. Ano, diktatura se z nás cílevědomě snažila udělat stádo poslušných ovcí s jednolitým názorem, který, aby nebyl náhodou ovlivňovaný, byl chráněný plotem na státních hranicích. Znám velmi dobře tvorbu Karla Kryla z této doby, k připomenutí oné doby postačí jeho song Veličenstvo kat. Jaká byla její soudržnost, se ukázalo zhroucením režimu.

  Není pochyb, že jde ze sociologického hlediska o třídní společnost. Ovšem, vy nevylučujete třídní boj jako předpoklad její přeměny. Marně hledám poslední vážný celonárodní protest dělníků po revoluci, nepočítám ony intelektuální, zelené a nacionalistické happeningy.

 143. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V.,
  společnost nepochybně byla před rokem 89. v bývalém Československu také polarizovaná, jako je dnes a asi úplně vždy a v každém režimu. Jen je podle mě důležité si uvědomit, že byla ne pouze rozseknutá na dvě čisté půle nebo části „my“ a „oni.“
  Společnost rozdělená do dvou táborů je mýtus. Podle výzkumu je spíše sociálně rozdrobená.
  https://www.youtube.com/watch?v=CAi3oTYXrK8

  Tak to máte špatnou paměť. Co těch stotisíc odborářů v dubnu 2012 na protivládní demonstraci v Praze ?
  Tu demonstraci s odbory spolupořádala iniciativa ProAlt a další protestní hnutí jako Za svobodné vysoké školy.

  Třeba ty dnešní demonstrace proti vládním opatřením. Tam nejsou jenom pravicoví radikálové a fotbaloví ultras.
  Jak skutečně pomoci lidem, kteří si prostě karanténu nemohou dovolit ? Je stejné popírání reality, kterého se Vy dopouštíte jako konspirace o očkování.
  Ano, tu frustraci, která vede ke konspiraci, fantasmagorii, bláznovství, nacionalismu je třeba přetavit v něco jiného. To je úkol pro levicové hnutí. Chcete se zapojit ?
  Že tu problémy jsou a je jich hromada je realita. Ovšem lidé jako vy, je vidět raději nechtějí.

  Postrádám u Vás pochopení pro zpoždění dodávek vakcíny.
  Já jsem taky velký kritik EU, ale jinak než vy.
  Souhlas: EU je neoliberální byrokratický moloch kapitálu, který má demokratický deficit.
  Jenže:
  „Kapitalismus je, když existuje vakcína proti smrtící pandemii, ale nemůžeme ji dostatečně vytvořit nebo distribuovat, protože dva farmaceutické konglomeráty odmítají ztrácet zisky akcionářů sdílením patentových informací.“

 144. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Před rokem 89 byla společnost totalitně sešikovaná do jednolitého davu. Tedy až na pár výjimek. Její skutečná soudržnost se projevila po listopadu 89. Což neznamená nic jiného než výraz toho, jak si začala vážit nabyté svobody.

  Ano, opravdu jsem zapomněl na onu slavnou demonstraci v režii odborářů. Zároveň jste mi připomenul scénu, kdy se táta odborářů pan Falbr krátce po demonstraci náramně bavil v blízké restauraci s ideovým odpůrcem panem Kalouskem. Toto odvysílala i televize. Zkrátka, komedie hraná pro obyčejné lidi.

  Mimochodem, v již březnu téhož roku jsem se osobně zúčastnil na tom samém Václaváku jiné demonstrace, kterou organizovala Holešovská výzva. Tedy rovněž demonstrace proti tehdejší vládnoucí garnituře a s hranou scénou stínání jejich hlav.

  Jak vidím slovo „přetavit“, vybaví se mi Skřivánci na niti, kde tehdejší poúnorová vládnoucí garnitura a její odborářští pohůnci rovněž přetavovali ty, co nešli v jednom šiku.

  Omyl, zajímám se o dění okolo mne. Ovšem zásadně neřeším věci, které bych nijak nemohl přímo ovlivnit. Např. přetavení společenského řádu. Nerozumím tomu, že si někdo z občanů nemůže dovolit karanténu. Pokud ji nerespektuje, je to jeho svobodné rozhodnutí, zřejmě pro to má i své důvody.

  Zpoždění dodávek vakcíny lze pochopit pouze z důvodu deficitu při jejich výrobě. Holt EU nemá, a to naštěstí centrálně řízené a plánované hospodářství, i když i to by chtěla. Exkluzivita výrobců vakcíny je samozřejmě při přetlaku poptávky výhodou. V éře volného trhu je důležitá kvalita sepsaných smluv.

 145. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., já člen strany, svazák ani disident nebyl. „Sešikovanej“ v davu s nestraníky jako třeba bloger a architekt Zdeněk Gryc rovněž NE !
  Mezi zelináře(Havlově Moci bezmocných) nebo někoho, kdo se před vládnoucí stranickou byrokracií kvůli kariéře, dobrému kádrovému posudku, výhodám atd. atd. hrbil a předstíral svoji loajalitu k předlistopadovému režimu se nepočítám.
  Faktem je, že během revoluční událostí v roce 1989 jsme se na pár týdnů různě „sešikovali“.

  Vezměte si dobrý příklad prostředí disentu, kde se třeba v Chartě sešli lidí tak různých názorů na politiku, společnost a vlastně všechno. A o to víc je tomu tak dnes, kde jistě najdete mnohé, kterým současný režim vadí, ale z úplně jiných důvodů. Někomu proto, že jej považuje za estébácký a socialistický, jinému proto, že jej považuje za pravicový, oligarchický. Někomu třeba z obou důvodů, jinému ještě z jiných.

  Odboráři, aktivisté, vysokoškolský studenti a běžní občané nespokojení prokorupční, asociální a pravicovou vládou Nečase a Kalouska se tehdy kvůli zoufalcovi Zavadilovi na Václavák ze všech koutů republiky demonstrovat nesjeli. Kardinál Duka se o demonstrantech vyjádřil jako o lůze.

  „Všechny protesty se mainstreamová média tehdy pokoušela rámovat jako „vzpouru neúspěšných“, „povstání Putinovy páté kolony“ nebo projevy „frustrovaných lidí, kteří závidí“. Když se část řidičů rozhodla v roce 2012 vstoupit do stávky, napsal dnešní šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský, že „stávkovat je nemravné“. „Máte se o sebe postarat sami, a ne se spoléhat na stát!“ kázali pravicoví komentátoři z Prahy do zbytku republiky. I když se to liberální části Česka nelíbilo, protesty proti škrtům byly masivní a nejenže byly důležité pro společnost jako celek, ale také formativně působily na řadu lidí z nejmladší generace.“
  (Apolena Rychlíková: Životy zničené Kalouskem. Za co může nejnenáviděnější i nejmilovanější politik v Česku?)

  Co se týče Holešovský výzvy, kterou zmiňujete. Vás vždycky populistická pravice hodně přitahovala.
  O ní se výstižně vyjádřil náš největší teoretik přímé demokracie, filosof, tiskový mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii zesnulý Milan Valach.
  „Jestliže se povaha společnosti pozná podle toho, jak se chová ke svým nejslabším, pak žijeme v odporném nelidském systému založeném na sobectví kapitalistických elit. Jak již před mnoha lety napsal F. Peroutka: pro kapitalistu je člověk jen položka v účetní knize.“
  https://blisty.cz/art/68120-co-bylo-spatne-na-nedelni-demonstraci.h

  „V éře volného trhu je důležitá kvalita sepsaných smluv.“ Jak víte (aniž bych se tím zastával EU), že EU sepsala nekvalitní smlouvu. Prosím o nějaký informační zdroj.

  Tento mýtus, že kapitalismus vytvořil vakcínu, je mylný. Výzkum / vývoj byl financován daňovými poplatníky. Veřejný lékařský výzkum je demokratickým prvkem amerického života, kterému se podařilo odolat post-Reaganově privatizaci. To je to, co vytvořilo vakcínu.
  23. června 2020|Američtí daňoví poplatníci financují šest vakcín Covid|CNN heal

 146. blade napsal:

  Petříček chce uvalit na Rusko sankce a Babiš kupovat vakcínu. Jako vždy ukázka spolupráce stran ve vládě.
  Lavrov vs. mlíčňák Petříček t.j. jak profesor vs. učeň 🙂

  Navalnyj = nacionalista schvalující anexi Krymu !

  Nechme na Rusech, jaké mají zákony, jakého si zvolí prezidenta. I jak dělají to či ono. Také jsme nechtěli, aby se starali o naše věci. Nejsme jako oni. Eto jejich délo.

 147. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  S existencí vakcín roste i revolta těch, kterým nevyhovuje současný stav. Že udělala EU ve věci zajištění jejích dostatečného množství, chybu přiznala i předsedkyně Rady. V čem jiném než v oblasti smluv, tedy jejich opožděnému uzavírání, samozřejmě i obsahu. Evropa je v nelehké situaci. Každý větší šprajc by mohl mít za následek další problémy s dodávkami.

  Pokud jde o pana Valacha, přes svůj tělesný handicap to byl důvěryhodný člověk. Byl jsem v Brně na demonstraci, kde mne zaujaly jeho teze o přímé demokracii. Jeho chybou snad bylo, že nebyl tolik radikální jako např. pan Slávek Popelka (mimochodem, dnes slaví 65 let), člověk, který aktivně bojoval již proti minulému režimu a s ještě větší silou bojuje proti tomu porevolučnímu.

  Teze Holešovské výzvy byly celkem jasné a mířily na nejpalčivější problémy, hlavně pak prosazovaly všelidové referendum jako základní nástroj přímé demokracie. Na Velkém sněmu v Praze v lednu 2012 vystoupilo několik později úspěšných politiků a mimo jiné i ekonom Pavel Kohout, který představil Novou ústavu. Dokument, který bych klidně podepsal. Další, řečnící jako např. pánové Okamura a Bárta pochopili, že na této iniciativě se dá vybudovat politický úspěch Oběma se to víceméně podařilo, i když nedokázali prosadit většinu myšlenek Holešovské výzvy. Jinak, pan Popelka ve svých snahách neustal a zřejmě o něm ještě uslyšíme. Má ovšem tu „smůlu“, že se vůči němu většina jsoucích politiků negativně vymezila . O to lehčí to ovšem má při kritice jejich počínání.

  Mluvit o odporném systému v době svobody a demokracie je laciné. Tento systém tvoří lidé, kteří svobodně volí své politiky, co mají prst na tvorbě zákonů.

 148. blade napsal:

  Takto si někteří přestavují svobodu a demokracii > Brusel leden 2021:
  https://www.tscheldt.be/wp-content/uploads/2020/06/Marketing-campagne-voor-het-Vlaamse-Belang-succesvol-tScheldt.mp4?id=0

  Nebo snad následek nějakého jiného očkování 🙂

 149. blade napsal:

  Ano je to Brusel 6/2020, ale to není podstatné.

 150. Dvořák napsal:

  Výše uvedené video je manipulativní,zavádějící a silně rasistické. Je na něm velmi málo bílých spoluobčanů.

 151. Jan P napsal:

  „Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali“

  Pane Vladimíre V., skutečně nevím, co si mám o vašich komentářích myslet. Vy si protiřečíte, kudy chodíte.
  Děláte si srandu ?

  „Mluvit o odporném systému v době svobody a demokracie je laciné. Tento systém tvoří lidé, kteří svobodně volí své politiky, co mají prst na tvorbě zákonů.“
  Právě proti tomuhle zkorumpovanému a nedemokratickému politickému systému, se radikál Popelka silně vymezoval a vznikla tehdy Holešovská výzva. Už si na to nepamatujete ? Nebo jste zase změnil názor ?
  Já vám vaše sympatie k Holešovský výzvě a aktivistovi Popelkovi jinak neberu. Nicméně před zneužitím prvků přímé demokracie právě radikální pravicí, autoritáři a lidmi jako pan Popelka, humanista, filozof a mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii Milan Valach ještě za svého života předvídavě varoval. O tom jsou mimo jiné i jeho články, které publikoval v Britských listech. Měl jsem rovněž možnost s nim osobně mluvit. Byl to hodně zajímavý rozhovor. Nikdy na něj nezapomenu.

  Jestli ta smlouva byla špatná nebo dobrá, není podle mého tolik podstatný. Tady se hlavně jedná o patent na vakcínu, která bude stát život ještě spoustu lidí. Vakcínu by mohla vyrábět kdejaká „fabrika“, ale mi si tu pandemie prodloužíme, protože respektujeme duševní vlastnictví.
  Protože stakeholders first, protože tak je to správné a tak to má být.

 152. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Ne, takhle na mne opravdu ne. Pan Popelka se nevymezoval proti politickému systému, ale proti konkrétním lidem v tehdejší vládě. Sám pan Popelka není autoritář, nýbrž nefalšovaný aktivista. Styl, který používal pan Valach, neměl potřebnou razanci. To mu nevyčítám, ale při snaze dosáhnout úspěchu bylo třeba více razance. No a potom i investic do předvolební kampaně, které v době všeobecné nespokojenosti vhodně zúročili jak pan Okamura, tak i pan Bárta. Pan Popelka jim v roli roli revolucionáře otevřel cestu do nejvyšších pater politiky.

  No a je to tady, a dlouho to netrvalo, opomíjená konkurence přijde najednou vhod. A může být po problému. To je jednou ze zákonitostí fungování trhu. Za bývalého režimu, co se předem nenaplánovalo, to prostě nebylo. Studená válka je holt svinstvo.

 153. Svatopluk Beran napsal:

  Ve srovnání s ostatními zeměmi východního bloku jsme na tom nebyli nejhůře, přesto to nestačilo k plynulému začlenění do systému fungování západní společnosti.

  V tomto s tebou nesouhlasím Láďo.

  Tvrdím, že to co tu bylo po socialaismu byl bohatě dostatečný základ pro nastoupení společnosti soutěže. Ovšem tato společnost soutěže pracuje na principu prostředků směny podložených splatitelných dluhem. Ale je skutečně zajímavé a pravdivé, že to ekonomicky funguje lépe, než řízená ekonomika. Abych se ale vrátil, základ jsme měli dostatečný, akorát že musel být rozkraden tak, abychom se museli zapojit do světového dlužního systému Spojených Států, jako nekoneční dlužníci, jinak by nás mezi sebe nevzali. Tento cíl se zásluhou především Klauze, Dlouhýho, Ježka atd. podařil a stali jsme se kolonií. Jak je potřeba tento mechanizmus udržovat v provozu a vysvětlovat jsi se naučil určitě dobře. Jsem stoprocentně přesvědčený že jsi poctivej chlap a pokud já bych měl stejné kvality jak ty a měl šanci aspirovat na nějakého politika, který by se zabýval správou města velice rád bych byl, kdyby jsem tě měl s tvou morálkou, jako opozici, ať už jako opozici vládnoucí nebo nevládnoucí. Ovšem nikdy bych tě nebral jako politika, který organizuje chod státu. Pro tebe je totiž podle toho jak jsi se naučil, sociální smír pouhou nutností k tvorbě bohatství těch schopnějších, to já tvrdím že k morální a bohaté společnosti v prospěch většiny, je sociální smír nezbytnou nutností. Teorie Friedmanovské ekonomické školy, které ty používáš a říkáš že to ani nevíš, jsou určitě výborné pro letící ekonomiku vpřed, ale zabijácké pro lidskou soudržnost. Jsou totiž nastaveny pouze na zvedání bohatství bez naprosté morálky. Já tvrdím že v množství rostli občané rovnější za socialismu než dnes. Ovšem socialistický systém vůbec neumožnil tuto armádu rovných stromů zviditelnit. (Jako jednoho z mnohých byl například uvedl dětského doktora pan Šamánka) Teď roste jeden křivák za druhým a rovnej strom jak vpravo tak vlevo bys špendlíčkem hledal a stejně nenajdeš.

 154. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., zase nemluvíte pravdu nebo v tom máte strašnej hokej.
  Bloger Zdeněk Grycem nás straší gulagy a putinovským Ruskem. Vy zase prázdnejma regálama v obchodech , jak si pamatujeme za minulého režimu.
  Stojí Vám tahle nekončící diskuse za to ?

  „Pan Popelka se nevymezoval proti politickému systému, ale proti konkrétním lidem v tehdejší vládě.“

  Holešovská výzva je dokument uveřejněný na přelomu zimy a jara 2012 ze strany řady občanských sdružení a iniciativ. Požaduje společenské a politické změny v Česku. Hlavním mluvčím výzvy byl Slávek Popelka. Okolo výzvy se postupně seskupila řada lidí, která na její podporu demonstrovala proti politické situaci v zemi v několika jejích větších městech. Kolem dokumentu se rozproudila debata jak ve společnosti, tak i na politické scéně.
  Další část členů, kteří nebyli spokojeni se Slávkem Popelkou, založili spolu s DSSS občanské sdružení se stejným názvem Holešovská výzva(HV).
  Cíle
  Podle usnesení své celostátní konference z 28. ledna 2012 výzva požaduje:
  demisi vlády a jmenování dočasné úřednické vlády odborníků
  zahájení příprav spravedlivých demokratických voleb(pozn. co si pod tím pojmem představit ? Dosud jsme podle Slávka Popelky a HV měly nespravedlivé a nedemokratické volby ?)
  uzákonění referenda
  zastavení církevních restitucí
  zastavení penzijní, sociální, zdravotnické a školské reformy
  odvolání podpisu na smlouvě ACTA, která zavádí cenzuru na internetu
  do jednoho týdne po jmenování dočasné úřednické vlády odstoupení prezidenta Václava Klause pro ztrátu důvěry
  Zdroj: Wikipedie

  Původní Holešovská výzva chystá politickou stranu
  https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/puvodni-holesovska-vyzva-chysta-politickou-stranu_231707.html

  Pane Vladimíre V., pane Gryci nemůžu vás v tomhle seznamu úspěšných velkopodnikatelů a byznysmenům najít !
  Kdo minulý rok vydělal na pandemii, zatímco krize drtí obyčejné lidi? Radovan Vítek +11 mld Kč. Daniel Křetínský +12 mld Kč. Andrej Babiš +4 mld Kč. Pavel Baudiš +13 mld Kč. Eduard Kučera +6,5 mld Kč. Marek Dospiva +2,3 mld Kč. Dušan Kunovský +3,6 mld Kč.

  Výborně sociolog Daniel Prokop: Naprosto souhlasím s panem Dlouhým v tom, že máme černé pasažéry. Průmysl, výroba a sklady nemají ani v PES5 žádné o omezení – tíhu za ně nesou služby, kultura, vzdělávání. A jelikož nenesou náklady restrikcí, nelíbí se jim ani zvýšení nemocenské, které by plně refundoval stát.

 155. Zdeněk Gryc napsal:

  Jan P říká:
  Sobota, 6. 2. 2021 v 9:33

  Bloger Zdeněk Grycem nás straší gulagy a putinovským Ruskem.
  ———————————————————————–
  Strašení se vyskytuje zejména v pohádkách o čertech.

  Putinovské Rusko a gulag je realita,
  stejně jako ÚNOR 1948
  a BRATRSKÁ POMOC 1968
  ———————————————————————-
  Převzato:

  Gulag
  Mapa pracovních táborů existujících na území SSSR v letech 1923 až 1961.
  Zdroj: Nezisková organizace Memorial
  Gulag (rusky: Glavnoje upravlenije lagerej, ГУЛаг, Главное управление исправительно-трудовых лагерей, česky: Hlavní správa nápravně-pracovních táborů) byl jedním z oddělení lidového komisariátu vnitřních záležitostí (NKVD, ministerstva vnitra) Sovětského svazu řídící a spravující systém pracovních a koncentračních táborů SSSR, který začal být budován za Lenina (1919) na samém počátku Sovětského svazu a byl rozšířen za Stalinovy vlády.
  Správa byla i s tábory samotnými oficiálně zrušena v lednu 1960, ve skutečnosti ovšem tábory (pod jiným jménem, většinou s méně krutým režimem a někdy i na jiných místech) existovaly až do konce komunistického režimu. Slovo gulag se posléze přeneseně používalo pro označení sítě táborů nebo i jednotlivých táborů pod správou této instituce.

  Rady Lidových komisařů SSSR (rusky Совет народных комиссаров СССР) ze dne 7. dubna 1930 je „úkolem nápravně-pracovních táborů ochrana společnosti před sociálně zvláštně nebezpečnými zločinci prostřednictvím jejich izolace spojené se společensky prospěšnou prací“.[1]
  Princip gulagu[

  Fotografie údajné ubikace vězňů (1936 či 1937). Výrazně propagandistický a kašírovaný snímek
  Během celé existence SSSR vzniklo nejméně 476 táborových komplexů, v nichž byly sdruženy tisíce táborů.[2] Na rozdíl od německých vyhlazovacích táborů Gulag představoval spíše tábory produkující otrockou práci, jeho hlavním úkolem byla těžba surovin a stavba náročných projektů (Bělomořsko-baltský kanál). Projekt pracovních táborů po celém severu země vypracoval v roce 1929 Naftalij Frenkel, který návrh osobně předložil Stalinovi a získal jeho souhlas.
  Podmínky v různých táborech byly dost různorodé a měnily se i v čase. Vzhledem k relativní organizační volnosti a moci táborových velitelů (kterou jim NKVD poskytoval) záleželo na tom, kdo byl táborovým velitelem – zda racionálně a „liberálněji“ myslící velitel, nebo „krvelačný sadista“. Některá místa skutečně představovala tábory smrti, která přicházela zpravidla v důsledku nemoci, odepření lékařské péče, umrznutí, případně hladu. Vězni v táborech museli nezřídka pracovat až 16 hodin denně či dokonce více s minimem stravy, bez patřičného nářadí, bez zkušeností a za daných podmínek s nesplnitelnými normami. Kdo normu nesplnil, často nedostal svůj už tak hubený příděl jídla (nebo mu byl ještě zmenšen). Dozorci si leckdy beztrestně dělali s vězni, co chtěli (jedinou podmínkou bylo, aby příliš výrazně neklesla produkce). Často se pracovalo v mrazu bez patřičného oblečení. Existovalo ale i něco málo táborů, kde se žilo relativně dobře, např. pro některé klíčové vědce, kteří měli i v těchto podmínkách bádat.[3]
  Počet lidí v Gulagu[
  Jen v období Stalinovy vlády (1929–1953) prošlo tábory gulagu nejméně 8 miliónů lidí. Někdy se k nim připočítávají i lidé žijící ve vyhnanství (minimálně 6 miliónů lidí), ti však nežili v táborech a jejich životní podmínky byly zpravidla lepší. Vrchol éry gulagu přišel na přelomu 40. a 50. let. Podle odhadů amerického historika R. Conquesta dosáhl počet lidí v táborech v roce 1948 asi 10 milionů a v roce 1952, těsně před Stalinovou smrtí, téměř 13 milionů. Na konci Stalinovy éry existovalo přibližně 200 táborů nucených prací, umístěných zejména na Sibiři, Dálném východě a v Arktidě.

 156. blade napsal:

  Na tohle žádná vakcína neexistuje:
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/na-kanarskych-ostrovech-eskaluje-napeti-misto-turistu-tam-miri-migranti-40350154

  Zřejmě za to můžou vadné kompasy z AliExpress 🙂

 157. Zdeněk Gryc napsal:

  „ONI BYLI PRVNÍ“ – OSUDY PRVNÍCH OBĚTÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU.
  Herbert Brynda

  „Oni byli první“. Napadne Vás, kdo a v čem. „Oni“ jsou českoslovenští občané, často ruského původu, odvlečení už během 2. světové války do Sovětského svazu. A jejich prvenství je nasnadě; členové výboru se stejným názvem – „Oni byli první“ – se považují za první československé oběti komunismu. Začínají Historické obzory…

  Vladimír Bystrov Bezprostředně poté, co koncem roku 1944 vstoupila Rudá armáda na území někdejšího Československa, přesněji řečeno Slovenského státu, začaly sovětské bezpečnostní orgány stíhat některé skupiny místního obyvatelstva. Koho se sovětské represe týkaly, vysvětluje Vladimír Bystrov z výboru „Oni byli první“, který se zabývá shromažďováním svědectví o sovětských represích především vůči ruské „bílé“ emigraci na území Československa:
  „Na Slovensku, které již není součástí našeho státu, je to samostatný stát, se to týkalo desetitisícových, možná statisícových objemů lidí, kteří byli deportováni na práci do internačních táborů v Sovětském svazu. A z těch českých zemí to byli lidé, kteří byli zatčeni a uvrženi už skutečně do trestních táborů, gulagů, a byli to vesměs lidé, kteří byli charakterizováni jako kontrarevoluční, čili mohli ohrozit sovětské zájmy v Československu. To znamená pravicoví politici, ruská emigrace, ukrajinští nacionalisté a další.“
  ———————————
  Dodejme, že do sovětských osidel se také dostaly osoby, jež se mohly potenciálně stavět proti připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu,
  ——————————-
  dále lidé, kteří se skutečně nebo domněle angažovali ve strukturách Slovenského státu, čeští reemigranti z Ruska po roce 1917, ruští legionáři a další. Ponechme nyní stranou skutečnost, že k podobným excesům docházelo všude, kam vstoupila svobodu přinášející noha sovětského vojáka, jak k tomu ale mohlo dojít v Československu, zemi s demokratickou – byť násilně přervanou – tradicí?
  „Z hlediska hodnocení sovětské politiky to bylo naprosto přirozené, byla to velmoc, která si dělala, co chtěla, byla to agresivní a expanzivní velmoc. Problém je samozřejmě v tom, že je třeba říci, že už selhal ten pseudodemokratický československý stát, protože těmto únosům dokázal jenom přihlížet a jenom chabě se bránit, nedokázal se proti nim ani nahlas ozvat. Ostatně připomeňme to, že doba byla tak zmatená, že uprchlíci ze Sovětského svazu byli Spojenci, především Brity, vraceni do sovětských rukou, kde končili jak končili. Pouze Američané váhali, ale přesto lidem prchajícím ze Sovětského svazu říkali: Budete mít volby, tak v nich Stalina svrhněte, čili šlo o naprosté nepochopení. No a v této atmosféře byly únosy lidí z Československa jednou z patálií, kterými se nikdo příliš nezabýval, ale dnes s odstupem času můžeme říci, že stát selhal ve své deklarované demokratičnosti a ve své historické reprezentaci, která dodnes tvrdí, že komunisté přišli až v roce 1948. Ne, přišli a začali působit mnohem dříve,“
  říká publicista Vladimír Bystrov, autor knihy „Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955, kterou loni vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. K ediční práci ÚDV blíže jeho mluvčí Jan Srb:
  „ÚDV od doby svého vzniku, od roku 1995, vydává publikace mapující období čtyřiceti let komunismu v Československu. Ty edice se rozšiřují, začalo se sborníkem Securitas Imperii, v roce 1999 jsme začali s edicí Sešity, to je věnováno vždy určitému tématu, vyšly tam třeba tresty smrti v Československu, Československý uran, Babice, Čihošť a tak dále. A pak je třetí edice, s níž jsme začali ještě o něco později a které říkáme svědectví a z té pochází kniha pana Bystrova k těm zavlečeným. Tam třeba vyšla decimace skautingu v Československu po roce 1948, od doktora Bílka Pétépáci a další. Ty knihy už v současnosti vydáváme ve třítisícovém nákladu a to, co zbude, co nemá své stálé abonenty jako jsou školy, úřady, knihovny a tak dále, je k dispozici zdarma pro zájemce, které tato problematika nějak zajímá. Takže to se týká i zahraničních posluchačů. Jediný problém je, že už finančně nemáme na to, abychom je třeba mohli posílat poštou do zahraničí. Ale kdykoliv kdokoliv přijede do Prahy, ať už z emigrantů nebo z cizích, a mají zájem, mohou se obrátit na úřad a ty publikace dostat.“
  Členové výboru „Oni byli první“ si – na rozdíl od jiných skupin politických vězňů – příliš nestěžují na špatnou spolupráci se státem. Podle Vladimíra Bystrova se český stát k obětem a pozůstalým únosů svých občanů do Sovětského svazu chová vstřícně:
  „Je to samozřejmě otázka vývoje, ale v roce 1995 přijal parlament prohlášení, v němž se omluvil všem obětem a pozůstalým za to, co bylo způsobeno a deklaroval, že nelze všechno napravit. V roce 2002 přijal parlament zákon o odškodnění obětí – nebo jejich vdov a dětí – je to jeden z nejprogresivnějších zákonů v oblasti odškodňování za zločiny komunismu. Pokud kdokoliv přijde s iniciativou, existuje například muzejní expozice o odvlečených, Muzeum třetího odboje v Příbrami. Existují pamětní desky, existuje výstava, to vše jde s podporou státu. Záleží ovšem na tom, jak definujeme stát. Pokud přijmeme tezi, že stát jsou poslanci, tak jsem již zmínil zákon o odškodnění, který byl poprvé na stole v roce 1992, před rozdělením republiky. Na Slovensku ještě stačil být přijat, v Česku již nikoliv. A přesto titíž poslanci ho prosadili alespoň o deset let později. Klobouk dolů.“
  Situace nicméně není tak růžová, jak by se mohla zdát. Do ruských archivů, jejichž dokumenty by leccos objasnily, není lehké proniknout a i doma přežívají jisté stereotypní pohledy na legitimitu postupu Sovětského svazu na československém území.
  „Šance, že v bývalém Sovětském svazu o tom zjistíme něco více než dosud víme, je minimální. To zaprvé; zadruhé, zatímco takové zjištění, že politická scéna – samozřejmě kromě komunistů – dobře chápe, o co jde, a přestože díky sdělovacím prostředkům a jiným formám, se v této věci dělá velice intenzivní informační kampaň, tak pořád existují lidé, kteří nedovedou pochopit, co se tady dělo a stále zůstávají v tom klišé, že bylo Československo osvobozeno Sovětským svazem, a pokud SSSR někoho stíhal, pak právem. Nebo na tom alespoň něco bylo. S tím se bohužel stále setkáváme. Některým lidem – a bohužel mnohým, třeba úředníkům – absolutně nedochází, že opravdu nejde o to, co chtěl nebo na co snad dokonce i měl Sovětský svaz morální právo. Jde o to, že nikde v moderním státě nemá jiný stát právo vykonávat soudní pravomoc nad občany jiného státu bez souhlasu toho státu,“
  uzavírá publicista Vladimír Bystrov tezí, s níž by přinejmenším někteří současní prezidenti či předsedové vlád zcela jistě nesouhlasil
  ———————————————
  Mezi prvními zavražděnými byl i otec manželky bratra jihlavského architekta Zdeňka Baueršími.
  O svém strýci Čeňku Janíkovi, který přežil nacistický koncentrák a NKDVD ho odvlekla z Rožnova do Olomouce s cílem transportu na Sibiř jsem psal v JL už jinde. že?

 158. VladimírV napsal:

  Ahoj Sváťo,

  při kompletní inovaci hospodářství u nás muselo zákonitě dojít k zadlužení. Pokud jde o firemní úroveň, tam se předpokládá, že jejich činností mělo dojít k vytváření zisku. Což se z větší části i dělo. Průšvih tehdejší doby spočíval v něčem jiném. Ježkův model velké privatizace, kdy by privatizované státní firmy připadly do správy nabyvatelům, změnila klika kolem VK na formu osobního vlastnictví. Tak se na jedné straně dostaly do rukou jedinců velké majetky, na druhé straně ne všichni splatili dluhy, což se dotklo bankovního sektoru, do kterého začala Klausova vláda nalévat peníze A to byl počátek průšvihu.

  Je pravda, že držet firmy, případně celý stát v dluzích je příležitostí k diktátu. Zadluženost je celosvětový problém, paradoxně dává vyšší šanci na přežití.

  Bude mi sedmdesát roků, tak je zbytečné pomýšlet na jakékoliv angažmá v politice. Naopak, rybaření, tedy pobyt u vody, má blahodárný účinek na zdraví. Důležitá je svoboda, pokud mohu komukoliv sdělit svůj názor, jsem spokojený. Taky proto dobře spím. Ze svého profesního života vím, že protistrana, tedy křiváci pochopili brzy, co jsem zač a bylo opravdu málo pokusů mne uplatit. Je pravda, že to pro mne občas nedopadlo dobře, ale to všechno odnesl čas.

  Pane Jane P.

  Ale zase? Já že straším prázdnými regály v obchodech? Ano, pamatuji si dobře dobu, když tomu tak bylo. To se radikálně změnilo hlavně z důvodu, že nefunkční státem řízené hospodářství nahradil soukromý sektor.

  Děkuji Vám za připomenutí Holešovské výzvy. Už proto, že mne toto hnutí velmi zajímalo. Oné celostátní konference,, jinak Velkého sněmu, se nás několik lidí z Jihlavy i zúčastnilo. Nepadl tam ani jeden požadavek na změnu režimu.

 159. Jan P napsal:

  To jsem tomu dal, že ho v komentáři zmínil.

  Nikdo z jeho názorovejch odpůrců oběti stalinismu ani poloprázdné regály v obchodech přece nepopírá. Ale on oběti turbo-kapitalismu popírá. USA, to je země, která má dodržování lidských práv v malíčku.
  Nevím ani o někom, kdo by si návrat před rok 89. přál. Škoda, že to jeho antikomunistické „blouznění“ nepřišlo více jak o 30 let dřív. Raději volil nedůstojnou roli zelináře, aby se ve své profesi architekta okresního formátu a loajálního občana mohl realizovat.
  Ještě jsem nepotkal inteligentního antikomunistu. Vy jo ?

  Proč během výjimečné krize výrazně nezdanit bohatnoucí bohaté a nepoužít peníze ve prospěch zdravotnictví a těch, na které krize dopadá nejvíc?
  Wrong answers only.

  Co to má společného se Stalinem, Brežněvem a minulým režimem ?
  Jasně, zkrachovalo by hodně firem. Klesl by totiž odbyt kaviáru, 60 m jachet, Ferrari, Porsche a soukromých tryskáčů

 160. Jan P napsal:

  Pane Vladimíre V., já o žádných změnách systému nemluvil.
  Holešovská výzva(HV) a kontroverzní aktivista Slávek Popelka, na rozdíl od Vás mluví o nespravedlivých demokratických volbách.
  V čem byla tedy podle Vás HV, Slávek Popelka od mluvčího HzPD Milana Valacha a ProAlt tak potřebně radikální ?

 161. blade napsal:

  Pro gulagzkazku Onibyla I. :

  Kniha Utajené dějiny Jihlavy 20. století >>> Četl knihu nick Gryc ?

  —————————————————————————————————————–

  Z rozhovoru s M. Hezánem:
  >Co bylo vaší hlavní inspirací pro napsání knihy Utajené dějiny Jihlavy 20. století?
  -Byl jsem zděšen, kolik zajímavého, výjimečného i tragického se v Jihlavě ve 20. století stalo, ale nikdo o tom nepíše. Jsem zděšen, kolik poučení nám přineslo v našich jihlavských dějinách 20. století, ale nikdo se z dřívějších chyb nepoučil.

  >Bylo v té vaší motivaci i něco, řekněme, osobního? Nějaká událost, která se dotkla například vaší rodiny, vašich předků, něco, co vás vedlo k tomu, že by bylo dobré to ozřejmit obecně?
  -Může to být třeba i životní příběh mého dědečka, inženýra architekta Jiřího Herzána, který pracoval celý život jako architekt v jihlavském Stavoprojektu a celou dobu tam bojoval s tupohlavostí režimu a spoustou doslova zrůdných nápadů, které měly zničit krásu a podstatu Jihlavy. Už jen z úcty k jeho odvaze mě velmi trápí osud Jihlavy a fakt, že ji ničíme dodnes.

  >Čím třeba? Můžete to trochu víc upřesnit?
  -Například jsme se vůbec nepoučili ze stavby Prioru v samém centru města a ještě v roce 2007 jsme v Jihlavě postavily mnohonásobně větší zrůdnost v podobě City Parku na samé hranici historického jádra, ověšeného ještě drze svítícími meganápisy a reklamami. Aktuálně mě trápí plán zbourat historickou budovu kasáren ve Vrchlického ulici.

  https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/martin-herzan-napisu-pravdu-a-budu-kritizovan-20141206.html

  ————————————————————————————————————–

  „… dědečka inženýra architekta Jiřího Herzána, který pracoval celý život jako architekt v jihlavském Stavoprojektu a celou dobu tam bojoval s tupohlavostí režimu a spoustou doslova zrůdných nápadů, které měly zničit krásu a podstatu Jihlavy. … “

  Jak tam „bojoval“ nick Gryc?

  Znal nick Gyc ing. architekta J. Herzána a pracoval s ním ve Stavoprojektu?

 162. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Budeme se bavit o tom, do jaké míry jsou demokratické volby nespravedlivé. Lidé si svobodně volí své zástupce. Jestli se nechají zlákat koblihou, odstraněním poplatků u lékaře či jalovými sliby, je jejich volba. Byly snad spravedlivější v minulém režimu, kdy byly karty předem rozdané?

  Otázkou je, koho si lidé volí jako své zástupce. Přímá volba, což je znak přímé demokracie, samozřejmě eliminuje stav, kdy jsou zde nyní volené strany, které, aby mohly vládnout, tvoří koalice, mnohdy s partnery s jinými volebními prioritami, v poslední době s jedinou prioritou, odstranit Babiše. Většinový volební systém by udělal jasno, že vítěz voleb bere všechno. Včetně odpovědnosti. To se víceméně děje v menších obcích, kde jde stranickost stranou. Systém prosazovaný panem Karlem Janečkem, kdy volič může přidělit i záporný hlas, by do jisté míry eliminoval existenci křiváků, o kterých píše Sváťa. Nicméně, stále půjde o demokraticky volené zástupce.

  Pokud nevíte, v čem spočívá radikálnost pana Popelky, existuje dostatek záznamů z jeho počínání. Jeho radikálnost je daná mimo jiné počtem a razancí protestů, které organizoval a kde byl i souzený.

  Logicky posouzeno. Pokud by situace u nás postoupila do stadia revoluce, prvním krokem by nebylo úsilí o nastolení normálního chodu republiky, ale vypořádání se se škůdci. Takže, část revolucionářů by chtěla hlavy bývalých a jsoucích představitelů KSČ, resp. ČSSD, další pak hlavu Babiše, potažmo, kapitalistů, kteří vykořisťují své zaměstnance, část by chtěla zatočit se zloději a dalšími parazity společnosti. Poučeni neúčinností sametu, by volili poněkud tvrdší prostředky. A máme tady občanskou válku jako vyšitou. Osobně si myslím, že tato vize se jaksi nehodí do současné společnosti, kdy máme prokazatelně nejvyšší životní úroveň od konce 2. světové války.

 163. Zdeněk Gryc napsal:

  1) Článek „Coronavirus odkrývá pravdu o kavárně“ v seznamu HOAXŮ není. TAK TU VEŘEJNĚ NELŽETE !
  Jestli článek píše nějaký O.Lukáš nebo Gryc je mi šumafuk, hlavní je obsah článku, který zapšklý masrxista jako Vy nechápete.

  2) Vy nechápete vúbec nic, komunikovat se s Vámi rozumně nedá. Patříte k diskutujícím, kteří nerespektují známá fakta a argumenty jiných. Vkládáte do svých diskuzních příspěvků především emoce než logické uvažování. Nemám žádný zájem s Vámi dál vést jaskoukoliv diskusi v JL nebo dál reagovat na vaše scestné výplody. Zkrátka mne ignorujte.

  3) Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,

  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy

  veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.

  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  ————————————————————–

 164. Jan P napsal:

  K panu Vladimírovi V.

  Rozumím tomu správně, že vítáte radikálnost Slávka Popelky, když záměrně narušoval hlasitou hudbou a řevem vedlejší demonstraci, která byla řádně nahlášena a povolena.
  Nebo tu radikalitu vnímáte jako legitimní jenom v případě, když se jedná o zárodky autoritářského a fašistického režimu ?

  „Z článku vyjímám tyto požadavky Holešovské výzvy: „demise vlády, výměny zkorumpovaných politiků, ale i státních zástupců, soudců, vedení policie, manažerů státních podniků“.
  Do očí bije chaotičnost těchto požadavků, nechtějí až tak změnu systému, i když o ní mluví, chtějí nastolit systém své osobní moci, v němž oni budou rozhodovat který soudce, či policista musí odejít. Na základě čeho? Jejich vlastní libovůle! Toto jsou zárodky autoritářského, fašistického režimu. Systému absolutní moci jedinců, kteří se sami jmenovali do vedení.“
  9. 4. 2013 |Co bylo špatně na nedělní demonstraci| Milan Valach| Britské listy

 165. blade napsal:

  Nick Gryc, co bylo bylo …no, ale nyní v roce 2021 zkuste odpovědět na dotazy:
  blade říká:Sobota, 6. 2. 2021 v 14:33

  Do ničeho Vás nenutím.

  Pokud nechcete odpovídat, tak jednoduše napište „Nechci odpovídat“ a je to.

 166. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Nemohu sloužit. Pana Popelku jsem naposledy naživo zažil v roce 2012.V TV záběru narušitelů zmíněné demonstrace jsem ho neviděl. Z toho, co jsem kdy vyslechl o cílech představitelů hnutí, tedy převzetí své osobní moci, jsem nevypozoroval nic, co zde předhazujete. Děkuji, že jste takticky ustoupil z tvrzení o jeho snahách o změnu režimu. I v tomto případě platí okřídlené, že revoluce požírá svoje děti. Tolik k danému problému.

 167. franta pulpytel napsal:

  Pane Vladimíre podle jakých kriterií soudite,že se máme ted néjlépe?

 168. Zdeněk Gryc napsal:

  3) Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,

  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy

  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 169. Jan P napsal:

  Pane Vladimír V., vůbec netaktizuju jako Vy. Na rozdíl od Vás k tomu žádný důvod nemám.

  Připomněl jsem jen Vám věcný argumenty proti aktivistovi Popelkovi a Holešovské výzvě od zesnulého mluvčího HzPD Milana Valacha, který byl pro Vás málo „radikální“. Ale jinak byl fajn…
  Na moji otázku, v čem ta „radikálnost“ měla spočívat jste raději neodpověděl. Je taky možný, že jste tehdy naletěl obchodníkům s teplou vodou. Chápu, nebudete se k tomu takto otevřeně přece přiznávat.
  Souhlasím, Slávek Popelka a celá HV, je už dávno paasé.

  Nicméně pokrokové myšlení a „revoluční“ návrhy řešení jako ekonomická demokracie našeho největšího teoretika přímé demokracie, vysokoškolského pedagoga a humanisty Milana Valacha nejsou vůbec překonány. Stále jsou aktuální…
  Nepletl jste se nakonec i v něm ? Vůbec to neskrýval. Proč jste si toho nikdy nevšiml ?
  V ekonomický orientaci byl Milan Valach progresivní levičák. Proto spolupracoval dost často např. s autentickou levicí ProAlt.

  To je stejný jako u blogera a diskutéra Zdeňka Gryce: herečka Táňa Fischerová byla fajn. Tečka.
  Že vystupovala na protivládních demonstrací proti Nečasovi a Kalouskovi, které organizoval levicovej ProAlt, odboráři, iniciativa Za svobodné vysoké školy a HzPD jaksi tento nevěrohodný antikomunista a chaotický antilevičák vůbec neví. Jemu stačí vědět, že byla kámoška(pravdoláskařka) Václava Havla.
  Za své levicové názory a občanské postoje to Fischerová od liberálních komentátorů a pravičáků v médiích potom nevybíravě schytala. Tahle fakta asi tenhle pravdoláskař vůbec nezná. Kandidátku Fischerové na prezidentku ČR, Milan Valach a HzPD veřejně podporovalo.

  Když ignorujete číst články Milana Valacha v BL, tak se prosím pořádně podívejte na web. stránky HzPD, které stále existují. Než se příště budete pouštět do diskuse o Milanu Valachovi a přímé demokracii včetně té ekonomické.

 170. blade napsal:

  CITÁT – Jiří Polák (český politolog aktuálně žijící ve Švédsku)

  >>> Základní chyba je v tom, že nynější ústava, a tudíž systém na ní vybudovaný, nejsou ani demokratické, ani legitimní. V článku 2 nynější ústavy se praví: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

  S tím samozřejmě musí každý přesvědčený demokrat souhlasit. Ale v článku 5 se praví: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran.“ Nuže, je-li lid zdrojem veškeré státní moci, nemá nikdo právo lidu předpisovat na jaké základní instituci musí být stát založen.

  To si musí lid určit sám na základě ústavy schválené většinou účastníků ústavodárného referenda. Politické strany si napsaly ústavu samy pro sebe a předstírají, že je platná a legitimní bez schválení občany. Tím se podvodně zmocnily moci ve státě i v krajích, předstírajíce, že toto je demokracie.

  Při tom už několik let existuje návrh Občanské ústavy … jakož i některé jiné podobné návrhy. Tyto návrhy nebyly nikdy předloženy k veřejné diskusi a referendu. Občanské iniciativy – místo aby se tříštily v kritice okrajových jevů a návrzích na zlepšení v rámci nedemokratického systému – by se měly především zaměřit na požadavek demokratizace samotného systému na základě referenda o občanské ústavě.

  Volit jinou stranu nebo jiné politiky nevede k ničemu. >>>

  Nechť si citát čtou hlavně nick Gryc i nick JanP ale i jiní. Mějte se.

 171. Zdeněk Gryc napsal:

  ZprávyVideoZáhadyGlosa: Prezident Zeman jako toxický dezinformátor
  Glosa: Prezident Zeman jako toxický dezinformátor
  TOMÁŠ ETZLER

  Záhady Josefa Klímy – glosa Tomáše Etzlera. (Video: Seznam Zprávy)
  10:00
  Novinář Tomáš Etzler se ve své glose zamýšlí nad dezinformacemi, které opakovaně prezident země šíří okolo sebe –
  a jak se bránit proti takovým lžím.
  Článek
  Minulou neděli, 31. ledna, dal prezident Miloš Zeman opět průtok svému toxickému verbálnímu průjmu, tentokrát v rozhovoru pro Frekvenci 1.
  Samozřejmě, jako vždy, útočil na Prahu,
  útočil na ruskou opozici i obhajoval prezidenta Putina.
  Hovořil také o koronaviru – pochopitelně.
  A zmínil se, že když nám bylo podle jeho slov nejhůř, tak svými 50 letadly pomohla České republice Čína. Zapomněl ovšem zmínit,
  že nešlo o milodar. Česká republika, občané jako jste vy a já jsme zaplatili za tyto pomůcky,
  v tu dobu nejvíce předražené pomůcky na světě, miliardy korun.

  Většina těch pomůcek potom byla tak nízké kvality,
  že je v srpnu dokonce Ministerstvo zdravotnictví reklamovalo, ha, ha, ha…
  Samozřejmě, že neuspělo.
  Zapomněl se také zmínit o milionech korun,
  které minulý týden vyhodila česká vláda za injekční stříkačky z Číny,
  které jsou pro aplikování vakcíny proti koronaviru naprosto nepoužitelné.
  5. 2. 10:30
  Rád bych také panu prezidentovi připomněl, odkud se virus do světa rozšířil.

  Ano, bylo to z čínského Wu-chanu v loňském roce,

  a rozšířil se tak rychle a efektivně proto,

  že čínská vláda, čínští komunisté ze začátku jakékoliv informace o viru tutlali,
  a lidi, kteří se snažili varovat, trestali vazbou a podobně.
  Čína se potom snažila změnit příběh historie toho koronaviru.
  Tvrdí, že vznikl v USA.
  Dokonce jsou Číňané, čínští komunisté, kteří tvrdí, že to vzniklo v České republice.
  Číně navíc trvalo přes rok, než dovolila vstup do Wu-chanu zahraničním vědcům, týmu epidemiologů.
  Ono totiž když spácháte takovou věc, ať už nedbalostí,
  nebo je to přímo kriminální zločin, který potom devastuje světové hospodářství,
  ———————————————————-
  zamést tyhle stopy trvá pravděpodobně nějaký čas.
  Takže já si myslím, že proto to zpoždění.
  Prezident Zeman opět dokázal,
  že v České republice patří mezi přední dezinformátory
  a že českému národu už opravdu nemá co konstruktivního říci.
  ———————————————————

  Dávejte si velice pozor, odkud berete informace, od koho si necháte radit.
  Pro mě to prezident Zeman určitě není.

 172. blade napsal:

  CITÁT – Jiří Polák (český politolog aktuálně žijící ve Švédsku)

  >>> Základní chyba je v tom, že nynější ústava, a tudíž systém na ní vybudovaný, nejsou ani demokratické, ani legitimní. V článku 2 nynější ústavy se praví: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

  S tím samozřejmě musí každý přesvědčený demokrat souhlasit. Ale v článku 5 se praví: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran.“ Nuže, je-li lid zdrojem veškeré státní moci, nemá nikdo právo lidu předpisovat na jaké základní instituci musí být stát založen.

  To si musí lid určit sám na základě ústavy schválené většinou účastníků ústavodárného referenda. Politické strany si napsaly ústavu samy pro sebe a předstírají, že je platná a legitimní bez schválení občany. Tím se podvodně zmocnily moci ve státě i v krajích, předstírajíce, že toto je demokracie.

  Při tom už několik let existuje návrh Občanské ústavy … jakož i některé jiné podobné návrhy. Tyto návrhy nebyly nikdy předloženy k veřejné diskusi a referendu. Občanské iniciativy – místo aby se tříštily v kritice okrajových jevů a návrzích na zlepšení v rámci nedemokratického systému – by se měly především zaměřit na požadavek demokratizace samotného systému na základě referenda o občanské ústavě.

  Volit jinou stranu nebo jiné politiky nevede k ničemu. >>>

  Nechť si citát čtou hlavně nick Gryc i nick JanP ale i jiní. Mějte se.

 173. blade napsal:

  Příspěvek – Zdeněk Gryc říká: Neděle, 7. 2. 2021 v 13:02 > napište nicku Gryci přímo prezidentu. tady to je k ničemu.

  Napsat ten příspěvek přímo na Hrad>na to nemá nick Gryc koule=obdobné „boje“ ve stavokrálíkárně, že 🙂

 174. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Oceňuji Vaši trvalou snahu o „hraní nalevo“. Máte zkrátka vyšlapanou cestičku, je Vaše, budiž Vám to přáno. Jak dlouho po ní půjdete a kam dojdete, je plně ve Vaší moci. Věřte jednomu. Ti, co zrovna nesdílejí Váš názor, většinou nemají zájem, aby Vás z ní svedli. Platí okřídlené: „Věř a víra tvá tě uzdraví.“. K tomu dodávám, nepropadejte trudomyslnosti, pokud se vaše sny neplní. I to se stává.

 175. Jan P napsal:

  Milý blade, hodně levičáků jako já si myslí: že jakákoliv společenská změna nemůže proběhnout skrz politiku. Musí to proběhnout skrz ekonomiku. Proto Milan Valach či Jiří Polák.
  Jenom doplním. Autor citátu Jiří Polák spolu s Milanem Valachem inicioval Hnutí za přímou demokracii (HzPD), jehož je také spoluzakladatelem.
  Znám lidi, co věří na QAnon a Chemtrails, jiní zase na pravdu a lásku. Rozdíl v tom moc nevidím.

 176. blade napsal:

  „Autor citátu Jiří Polák spolu s Milanem Valachem inicioval Hnutí za přímou demokracii (HzPD), jehož je také spoluzakladatelem.“

  Ale to blade již dávno ví 🙂

 177. blade napsal:

  Recent studies have found that contrails (a portmanteau of condensation and trails) may contribute as much as or more than all flights to the warming of the planet.

  https://www.wired.com/story/plane-contrails-surprising-effect-global-warming/

  Letadla sedí na zemi a hle, máme tu krásnou zimu > únor bílý pole sílí > tak je to správně, tak to být 🙂

 178. blade napsal:

  -má-

 179. Libor Furbacher napsal:

  Ted nam s tim pocasim zase neco vyvede ta nase Cina ,jako ze Greta by nebyla dost.Ted zase chteji porucit aspon desti ,kdyz ne vetru,neco zase vymysleji. Jako s tim Wuhan virusem.

  https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/05/10/china-is-launching-a-massive-weather-control-machine-the-size-of-alaska/?sh=7421c5e96315

 180. blade napsal:

  FAKTA

  Čtyři zvažované scénáře geoinženýringu
  Carbon dioxide removal (CDR): Odsávání oxidu uhličitého z atmosféry a jeho následné ukládání do podzemních prostor nebo přeměnu na stavební materiály.

  Stratospheric aerosol injection (SAI): Právě tento typ vědci v této studii zkoumají. Do vyšších vrstev atmosféry by se pomocí raket nebo dělostřelectva vystřelovaly kontejnery s aerosoly různých chemikálií, nejvíc se zvažuje kyselina sírová, sulfan nebo oxid siřičitý. Kilogram těchto látek by mohl vyvážit až několik stovek tisíc kilogramů oxidu uhličitého.

  Marine cloud brightening (MCB): Tento plán počítá s „oséváním“ oblačnosti látkami (například solí), které by změnily mraky, aby více odrážely sluneční světlo zpět do vesmíru.

  Cirrus cloud thinning (CCT): Mračna typu cirrus zachycují značné množství tepla ze zemského povrchu a pak ho vrací zpět k povrchu. Kdyby se je podařilo „naředit“, pak se bude moci teplo vrátit zpět do kosmu a nezůstane na Zemi.

  Čína investuje do počasí:
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3238076-cina-chce-masivne-menit-pocasi-planuje-technologie-ktere-prinesou-dest-a-zazenou-kroupy

 181. blade napsal:

  Jane P. ono to HzPD spolupracuje či spolupracovalo s Piráty?!

  https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?style=10&p=154967&sid=7ab5b365e4e616e95a15d6ba80a21b4e#p154967

  Ó jé, tak to si u mne pokáleli !

 182. blade napsal:

  NASA

  Od začátku pandemie COVID-19 ukázaly vesmírná a pozemní pozorování, že zemská atmosféra zaznamenala významné snížení některých látek znečišťujících ovzduší.

  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-model-reveals-how-much-covid-related-pollution-levels-deviated-from-the-norm

 183. Jan P napsal:

  Vynikající biochemik Jan Trnka ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro DVTV Forum
  -Silná kritika vlády
  -předbíhání seniorů v čekání na vakcínu je kriminální strategie a stojí životy
  -testování ve firmách nikdo nekontroluje, slouží hlavně k tomu, aby se nemusel průmysl zastavit
  https://video.aktualne.cz/dvtv/vlada-nechava-umrit-tisice-senioru-promorovani-je-risk-ktery/r~aa5a4a9e82a711ebb2f60cc47ab5f122/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=zerocovid#Echobox=1615530153

 184. Jan P napsal:

  Jaroslav Flegr(biolog): Babiš se zas vyznamenal. Při rozdělování 10 milionů vakcín hájil svou zásadu „žádná solidarita s nejvíce postiženými zeměmi“ tak usilovně, že přehlédl, že mezi ně spadá i Česko. A tak jsme včera přišli o desítky tisíc dávek. On už očkován je, tak co!

Leave a Reply