Blog Jihlavských listů

Petr Klukan
12- Narozen 2. 4. 1961 v Jihlavě, je absolventem Přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Od roku 1993 je šéfredaktorem Jihlavských listů. Mezi jeho největší záliby patří fotografování.

O očkování

Petr Klukan | Středa, 6. 1. 2021 v 14:23

Vyhráno je jen napůl. Očkovací látka je už vyrobena, ale je jí zatím málo. Nebo možná ne, ale očkování pro širokou veřejnost se u nás pořádně rozjede až někdy na jaře. Registrovat se bude možné od zimy.

Nemocniční JIP jsou opět plná covidových pacientů, a tak „promoření“ obyvatel je jedinou záchranou před nemocí. A do toho promoření spadá i očkování. Jen tak vrátíme nemocnicím dřívější činnost s řadou dnes odkládaných plánovaných operací.

Do tématu očkování se již zapojily týmy dezinformátorů z Ruska či Číny, kteří „západní“ vakcínu přinejmenším zpochybňují. A lidé, čtoucí přeposílané e-maily a konspirační weby, jim věří. Protože v konspiracích je tajemno, které je svým způsobem přitažlivé. Můžeme se tak dočíst třeba i to, že očkovaní dostávají čip, kterým jsou sledováni, nebo že jim látka změní mozek. Co na takové nesmysly říct? Snad jen zažertovat: Sledujme ředitele nemocnice a další naočkované, zda nezačnou například mňoukat. Nebo náhle vysílat: SM LOMOS…

Vyhráno je stále jen napůl, protože očkování je a bude dobrovolné. Čím víc lidí však imunitu získá, tím lépe pro všechny.

67 komentářů k článku “O očkování”

 1. blade říká:

  Zdroj SUKL:

  Vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech získala podmínečnou registraci

  Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila udělit podmínečnou registraci vakcíně Comirnaty, vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer pro prevenci onemocnění způsobeného koronavirem (COVID-19) u osob starších 16 let věku. Na základě tohoto doporučení následně Evropská komise podmínečnou registraci udělila.

  Comirnaty se tak stala první vakcínou proti COVID-19, která byla podmínečně zaregistrovaná v Evropské Unii.

  Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dokončil podrobné hodnocení vakcíny Comirnaty se závěrem, že byla předložena dostatečně robustní data ke kvalitě, bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, aby mohlo být doporučeno formální udělení podmínečné registrace, které poskytne kontrolovaný a robustní rámec pro celoevropskou vakcinační kampaň a ochranu občanů EU.

  „Za pozitivním stanoviskem CHMP k vakcíně Comirnaty je i usilovná práce zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podíleli se na všech jednáních a zasahovali do procesu tak, aby se k lidem dostala co nejlépe prověřená, kvalitní a bezpečná vakcína proti COVID-19,“ řekla ředitelka SÚKL, Mgr. Irena Storová MHA.

  Ve velmi rozsáhlém klinickém hodnocení se ukázalo, že vakcína Comirnaty je účinná v prevenci vzniku onemocnění COVID-19 u osob ve věku 16 a více let. Do tohoto hodnocení bylo celkem zařazeno cca 44 000 osob. Polovina z nich dostala vakcínu a polovina injekci bez léčivé látky. Nikdo z nich přitom nevěděl, zda dostává vakcínu, nebo injekci bez léčivé látky.

  Účinnost byla vyhodnocena u více než 36 000 osob ve věku 16 a více let (včetně osob starších 75 let), které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Klinické hodnocení prokázalo 95% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (8 případů z 18 198 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19) ve srovnání s osobami, jimž byla aplikována injekce bez léčivé látky (162 případů z 18 325 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95% účinnost.

  Klinické hodnocení rovněž prokázalo cca 95% účinnost u pacientů s rizikem rozvoje závažného onemocnění COVID-19, včetně pacientů s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥30 kg/m2.

  Comirnaty se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

  Nežádoucí účinky

  Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty byly mírné nebo středně závažné a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest a zduření v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Bezpečnost a účinnost vakcíny budou nadále monitorovány při používání ve všech členských státech Evropské unie pomocí farmakovigilančního systému EU a dalších studií prováděných farmaceutickou společností a evropskými autoritami.

  Kde najít více informací

  Informace o přípravku schválené výborem CHMP pro přípravek Comirnaty byly dnes v anglickém jazyce zveřejněny na na stránkách EMA. Obsahují informace o předepisování pro zdravotnické pracovníky, příbalovou informaci pro veřejnost a podrobnosti o podmínkách schválení vakcíny.

  Hodnotící zpráva s detailními informacemi o hodnocení přípravku Comirnaty ze strany EMA a kompletní plán řízení rizik budou zveřejněny během několika dní. Údaje o klinických studiích, předložených společností v žádosti o registraci budou rovněž zveřejněny na webových stránkách agentury.

  Více informací pro veřejnost najdete v dokumentu „Comirnaty přehledně“, včetně popisu přínosů a rizik vakcíny a proč EMA doporučila její registraci v EU.

  Jak Comirnaty funguje

  Vakcína Comirnaty připraví tělo na obranu proti onemocnění COVID-19. Obsahuje molekulu nazývanou messenger RNA (mRNA), která nese instrukce pro produkci spike proteinu. To je protein, který se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2 a je potřebný pro to, aby byl virus schopen vstoupit do buněk.

  Jakmile je podána vakcína lidem, některé jejich buňky přečtou instrukce obsažené v mRNA a dočasně produkují tento spike protein. Imunitní systém člověka protein rozpozná jako cizí a začne tvořit protilátky a aktivovat T-buňky (bílé krvinky) pro jeho napadnutí.

  Pokud tato očkovaná osoba přijde později do kontaktu s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a bude připraven se proti němu bránit.

  Messenger RNA (mRNA) z vakcíny nezůstane v těle, ale je krátce po vakcinaci rozložena.

  Podmínečná registrace

  Podmínečná registrace je jedním z mechanismů regulace EU umožňujícím včasný přístup na trh léčivým přípravkům, nezbytných pro urgentní lékařskou potřebu včetně krizových situací, kterou je právě aktuální pandemie.

  Podmínečná registrace je formální schválení vakcíny, které zahrnuje všechny šarže vyrobené pro EU a poskytuje tak robustní podporu vakcinačních kampaní.

  V době, kdy je vakcína Comirnaty doporučena pro podmínečnou registraci, bude společnost obchodující vakcínu pokračovat v předkládání výsledků z hlavního klinického hodnocení, které bude pokračovat 2 roky. Toto hodnocení a další studie poskytnou informace ohledně délky trvání ochrany, schopnosti zabránit závažnému průběhu onemocnění COVID-19 a ochránit imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy. Probíhající studie budou dále sledovat otázku prevence asymptomatických případů.

  Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

  Monitoring bezpečnosti vakcíny Comirnaty

  V souladu s bezpečnostním plánem EU pro monitoring vakcín proti COVID-19 bude vakcína Comirnaty velice pečlivě sledována. V tomto ohledu jsou nastavena specifická kritéria jen pro vakcíny proti COVID-19. Přestože byla vakcína podána během klinických zkoušek relativně velkému množství lidí, mohou být některé nežádoucí účinky odhaleny až po aplikaci milionům osob.

  Kromě standardního sledování a hodnocení hlášení podezření na nežádoucí účinky, které provádí jak národní lékové agentury, tak EMA a držitelé rozhodnutí o registraci, mají držitelé navíc povinnost poskytovat měsíční bezpečností zprávy nad rámec běžných legislativně vyžadovaných zpráv a pokračovat ve studiích bezpečnosti a účinnosti vakcíny používané širokou veřejností. Budou probíhat i další studie, nezávislé na farmaceutických firmách. Tato opatření umožní regulátorům rychle vyhodnocovat data z mnoha různých zdrojů a v případě potřeby vydávat opatření pro ochranu veřejného zdraví.

  Hodnocení vakcíny Comirnaty

  V průběhu hodnocení vakcíny Comirnaty, měl výbor CHMP podporu bezpečnostního výboru PRAC, který hodnotil plán řízení rizik pro přípravek Comirnaty a pracovní skupiny COVID-ETF (pandemická pracovní skupina pro Covid-19), která spojuje experty napříč evropskou regulační sítí. Tím bylo zajištěno rychlé a koordinované hodnocení vakcíny na onemocnění COVID-19.

  Evropská komise už udělila rozhodnutí o podmínečné registraci přípravku Comirnaty, které umožní spustit vakcinační programy napříč EU.

  ://www.sukl.cz/sukl/evropska-agentura-pro-lecive-pripravky-doporucila-udelit-1

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Comirnaty přehledně: Důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v EU
  mRNA vakcína (modifikovaný nukleosid) proti onemocnění COVID-19

  Co je vakcína Comirnaty a k čemu se používá?

  Comirnaty je vakcína sloužící jako prevence onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u osob ve věku od 16 let a starších.

  Comirnaty obsahuje molekulu označovanou jako „messenger RNA“ (mRNA), která obsahuje instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2, tedy viru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Vakcína Comirnaty neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.

  Podrobné informace o této vakcíně jsou k dispozici v informacích o přípravku, jejichž součástí je i příbalová informace.

  Jak se vakcína Comirnaty používá?

  Comirnaty se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

  Organizace dodávek vakcíny je odpovědností národních orgánů. Další informace k použití vakcíny Comirnaty najdete v příbalové informaci nebo se poraďte s lékařem.

  Jak vakcína Comirnaty účinkuje?

  Comirnaty účinkuje tak, že organismus připraví k tomu, aby byl sám schopen bránit se proti onemocnění COVID-19. Vakcína obsahuje molekulu označovanou jako mRNA, která obsahuje instrukce k vytvoření spike proteinu. To je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

  Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a budou dočasně vytvářet tento spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky) pro obranu organismu.

  Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. V těle mRNA z vakcíny nezůstane, krátce po očkování se rozloží.

  Jaké přínosy vakcíny Comirnaty byly prokázány ve studiích?

  Ve velmi rozsáhlém klinickém hodnocení se ukázalo, že vakcína Comirnaty je účinná v prevenci vzniku onemocnění COVID‑19 u osob ve věku od 16 let a starších.

  Do klinického hodnocení bylo zařazeno zhruba 44 000 osob. Polovina z nich dostala vakcínu a polovina injekci bez léčivé látky. Nikdo z účastníků přitom nevěděl, zda dostává vakcínu, nebo injekci bez léčivé látky.

  Účinnost byla vyhodnocena u více než 36 000 osob ve věku od 16 let a starších (včetně osob starších 75 let), které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Klinické hodnocení prokázalo 95% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19 u osob očkovaných vakcínou (8 případů z 18 198 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19) ve srovnání s osobami, jimž byla aplikována injekce bez léčivé látky (162 případů z 18 325 vykazovalo příznaky onemocnění COVID-19). To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95% účinnost.

  Klinické hodnocení rovněž prokázalo přibližně 95% účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného onemocnění COVID-19, včetně pacientů s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥30 kg/m2.

  Mohou být osoby, které již prodělaly onemocnění COVID-19, očkovány vakcínou Comirnaty?

  U 545 osob, které byly v klinickém hodnocení očkovány vakcínou Comirnaty a které již dříve prodělaly onemocnění COVID-19, se neprojevily žádné další nežádoucí účinky.

  Z dostupných údajů z klinických hodnocení však není k dispozici dostatek informací pro hodnocení účinnosti vakcíny Comirnaty u osob, které již prodělaly onemocnění COVID-19.

  Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou?

  Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.

  Jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou Comirnaty?

  V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou Comirnaty potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu 2 let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany.

  Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat děti?

  Vakcína Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti do 16 let věku. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se se společností Pfizer/BioNTech dohodla na plánu klinického hodnocení vakcíny u dětí v pozdější fázi.

  Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat lidé se sníženou imunitou?

  Údaje o imunokompromitovaných osobách (osobách s oslabeným imunitním systémem) jsou omezené. Přestože imunokompromitovaní lidé nemusejí vykázat tak dobrou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Tyto osoby lze i přes jejich stav očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění COVID-19.

  Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat těhotné nebo kojící ženy?

  Studie na zvířatech neprokázaly žádné nebezpečné účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny Comirnaty v těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neexistují žádné studie zaměřené na kojení, žádné riziko se nepředpokládá.

  Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat těhotným a kojícím ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika.

  Mohou se osoby s alergií očkovat vakcínou Comirnaty?

  Lidem, kteří již vědí, že jsou alergičtí na některou ze složek vakcíny uvedených v části 6 příbalové informace, nemá být vakcína aplikována.

  U osob očkovaných vakcínou byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Od doby, kdy se vakcína začala používat v očkovacích kampaních, došlo k velmi nízkému počtu případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Proto – tak, jak je tomu u všech vakcín – je třeba vakcínu Comirnaty podávat pod lékařským dohledem. Každý očkovaný musí nejméně 15 minut po podání vakcíny zůstat v čekárně, protože pokud by se ve vzácném případě rozvinula závažná alergická reakce, je nutný urgentní zásah lékaře. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny Comirnaty k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny.

  Jak vakcína Comirnaty účinkuje u lidí různého etnického původu a různého pohlaví?

  Hlavního klinického hodnocení se účastnili lidé z různých etnických skupin a různého pohlaví. U všech pohlaví, rasových a etnických skupin byla zachována přibližně 95% účinnost.

  Jaká rizika se pojí s vakcínou Comirnaty?

  Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty v klinickém hodnocení byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly do několika dní po očkování. Patřily mezi ně bolest a otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zimnice a horečka. Vyskytly se u více než 1 osoby z 10 očkovaných.

  U méně než 1 osoby z 10 se vyskytovalo zarudnutí v místě injekce a pocit na zvracení. Méně častými nežádoucími účinky (postihujícími méně než 1 osobu ze 100) bylo svědění v místě injekce, bolest v končetině, zvětšené lymfatické uzliny, potíže se spánkem a malátnost. Svalová slabost jedné strany obličeje (akutní periferní obrna lícního nervu) se vyskytla vzácně a postihla méně než 1 osobu z 1000 očkovaných.

  U vakcíny Comirnaty podávané v rámci očkovacích kampaní se vyskytly alergické reakce, včetně velmi nízkého počtu případů závažných alergických reakcí (anafylaxe). Tak jako jakoukoliv jinou vakcínu je třeba vakcínu Comirnaty podávat pod bedlivým dohledem lékaře a zajistit dostupnost potřebné léčby.

  Proč EMA doporučila registraci vakcíny Comirnaty?

  Comirnaty nabízí vysokou úroveň ochrany proti onemocnění COVID-19, což je zásadně důležitá potřeba v aktuální pandemii. Hlavní klinické hodnocení ukázalo, že vakcína má 95% účinnost. Většina nežádoucích účinků je mírné až středně závažné intenzity a odezní během několika dnů.

  Agentura proto rozhodla, že přínosy vakcíny Comirnaty převyšují její rizika a že vakcínu lze zaregistrovat k použití v EU.

  EMA pro vakcínu Comirnaty doporučila udělit podmínečnou registraci. To znamená, že se po společnosti požaduje, aby poskytla další důkazy o tomto léčivém přípravku (viz níže). Agentura přezkoumá veškeré nové informace, jakmile budou k dispozici, a tento přehled bude podle potřeby aktualizovat.

  Na jaké informace o vakcíně Comirnaty se stále čeká?

  Vzhledem k tomu, že vakcína Comirnaty byla doporučena k udělení podmínečné registrace, společnost, která vakcínu Comirnaty uvádí na trh, bude i nadále předkládat výsledky z hlavního klinického hodnocení, které potrvá 2 roky. Toto klinické hodnocení a doplňkové studie poskytnou informace o tom, jak dlouho ochrana vydrží, do jaké míry vakcína brání vzniku závažného onemocnění COVID-19, do jaké míry chrání imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy a zda brání vzniku asymptomatických případů.

  Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcíny a jejích přínosech pro obecnou populaci poskytnou rovněž nezávislé studie koordinované orgány EU.

  Držitel rozhodnutí o registraci bude také provádět studie pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

  Jaká opatření k zajištění bezpečného a účinného používání vakcíny Comirnaty se přijímají?

  Doporučení a bezpečnostní opatření, jimiž se zdravotníci a pacienti musí řídit, aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání vakcíny Comirnaty, jsou součástí souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.

  Zaveden byl i plán řízení rizik (RMP) pro vakcínu Comirnaty, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti vakcíny, o tom, jak shromažďovat další informace a jak minimalizovat veškerá potenciální rizika. K dispozici bude i souhrn RMP.

  Bezpečnostní opatření k vakcíně Comirnaty budou zaváděna v souladu s plánem EU pro sledování bezpečnosti vakcín proti COVID-19, aby se zajistilo rychlé shromažďování a analyzování nových informací o bezpečnosti. Společnost, která vakcínu obchoduje, bude předkládat měsíční zprávy o bezpečnosti.

  Údaje o používání vakcíny Comirnaty jsou nepřetržitě sledovány, tak, jak je tomu u všech léčivých přípravků. Hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty budou pečlivě vyhodnocována v případě potřeby budou přijímána opatření nezbytná k ochraně pacientů.

  ://www.sukl.cz/sukl/comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvni-podminecne

 2. Svatopluk Beran říká:

  Je to veselé čtení, jak v těch všech našich novinách a mediích jsou všichni, tedy – Číňané, Rusové, arabové a další obyčejní všiváci a podvodníci, jen my jsme na této planetě ti ideální správní. Jo, jo dobře si ta zpravodajství pamatuji Petře 🙂 Domníval jsem se, že se to už nebude nikdy opakovat, ale že je ta novinařina vlastně sranda.

 3. Petr Klukan říká:

  Je to veselé čtení, když z mého názoru vytáhneš něco, co tam napsáno nebylo, Sváťo 🙂 Je to vlastně sranda, psát reakce na internetu a sociálních sítích.

 4. Jan P říká:

  Ale líbí se mi, jak se někteří nenechají vůbec vyvést z konceptu a hned mají jasno, že za to může Rusko a Čína.
  Za nedůvěru k očkování nemůžou podle mě ani tak dezinformace, jako zkušenost s farmaceutickými korporacemi, které zajímá především zisk a tak šetří, na čem se dá, a zdraví je pro ně až na posledním místě. Tedy v důsledku (chvilka napětí): kapitalismus.

 5. Petr Klukan říká:

  A opět! 🙂 Vytáhl jste z mého blogu něco, co jsem nenapsal. 🙂 A takto se šíří nesmysly… Díky za ukázku.

 6. Jan P říká:

  Dobrý den, pane Klukane.
  Já Vás jako autora tohoto blogu nejmenoval:-)

 7. XXXXX říká:

  Rusko a čínu bych nechal na pokoji, protože ti šířej leda kulový, akorát šéfredaktor šíří že šířej, místo aby se šířil že Landa a spolek těch jeho kokotů šířej, těm by patřilo dát za to po dršce.

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Převzato:

  1. Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 17:48
  Motto:
  „Pojďte také na běžky nevím, ale jestli to nebude lepiti,
  anonymům nic jiného taky nezbejvá, že ? “
  ————————————————————–
  No lepilo to,
  „Blade“
  opět nezklamal, nalepil se na blog /+ Středa, 6. 1. 2021 v 15:57 /
  —————————————————————–
  Pojednání o duchovní příčině covidového otroctví
  Ján Lauko | Čtvrtek, 24. 12. 2020 v 19:57

  První 4 komentáře „blade“
  5 komentář:
  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ——————————————————————–
  „zase to tady tapetuje jako magor…..“ ???

  Loučení se slzou v oku ?

  „Nick blade deaktivujte“
  „Sbohem bez šátečku“
  ——————————————————————————————————
  To, u redaktora Klukana
  To, u architekta Gryce
  ——————————————
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52
  On se loučí rád,
  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:
  ———————————————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  ————————————————————
  blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 13:48
  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:
  ————————————-
  „kopírovací onanií“ ?
  „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“
  —————————————–
  „Tento starý kmet, slouha KSČ jen, si naivně myslí, že mu BLADE na netu hned v příspěvku vyžvaní svůj pravý životopis a osobní údaje i bydliště s číslem popisným jak za dob STB.“
  ————————————-
  Gryc si za totáče na leccos musel zvyknout, jak si povšimnul šéfredaktor JL:

  „Min uže nět“

  . . . Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu, co momentální představuje dobré bydlo, v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově, v úctě ke komunistické straně“
  Josef Jelínek
  ——————————————————-
  Jak se zdá, anonymní komentáře „blade“ k šéf redaktoru Klukanovi nejsou moc zdvořilé.
  Inspirací k neomalenostem je nepochybně anonymita :
  —————————————————-
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.

  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 17:48
  Klukan – Vy jste s prominutím a bez urážky opravdu natvrdlý. Ten link z iRozhlas jsem posílal kvůli tomu, že tu zprávu o dvou vakcínách a možné třetí vakcíně přináší také i ten iRpzhlas, tudíž že ta moje zpráva (příspěvek) není dezinformace i když zrovna není z mainstream webu.
  Pokud to vaše IQ od počátku pře nepochopilo za to já již nemohu. Ba naopak mne tento poznatek ještě více v časové ose této pře utvrdil v tom, že zde v JL diskuse na jakékoliv téma opravdu, i s vámi šéfredaktore , nemá smysl.
  Nick blade deaktivujte.
  Sbohem bez šátečku.
  —————————————————–
  PhDr. Petr Klukan zdvořile a s nadhledem něco, co by si měl „blade“ častěji číst:

  1. petr klukan říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 16:34
  blade: Diskutéři (i ti anonymmní) by neměli urážet druhé a se urážet.
  ——————————————-
  Přezato:

  Ing. arch Zdeněk Gryc by se nerad zaplétal s někým,
  kdo ho označuje lidově pánským přirozením etc viz. shora
  a programově urážlivě zaplňuje jeho blogy Blogy

  „blade“ není chlap, který za svým názorem stojí svým jménem,
  jako anonym se může pouze „lepiti“

  Jako dárek a hřiště má k dispozici Blog:
  ROUŠKA 2021
  Zdeněk Gryc | Pondělí, 4. 1. 2021 v 12:59

  „Parkoviště pro komentáře anonymů“

  Tento článek byl publikován dne 4. 1. 2021 (Pondělí) v 12:59 v rubrice Politika. Komentáře můžete sledovat přes RSS 2.0 kanál. Můžete zanechat komentář nebo trackback z vašeho webu
  ———————————————————
  Kouzlo se napřed povedlo, pak ale nikoli.
  Na tento blog ne-napsal nikdo nic,
  pouze „blade“
  4. slovy čtyři komentáře.

  Je fakt, že to nebyl jeho autor,
  kdo tento dárek. . .
  „Parkoviště pro komentáře anonymů“
  . . . jehož účelem bylo zaparkovat / nikoli kanalisovat /
  anonyma „blade“ vymazal.
  ————————————–
  Anonym sám sebe proklamuje – veldr. PS-áků.

  „blade“ se shlédl v počítačových hrách USA ?
  Kde má jak publikoval kámošku,
  Po vložení slova blade do vyhledávače:
  ———————————————————————————

  Blade II

  Blade 2: Bloodhunt
  (pracovní název)
  USA / Německo, 2002, 112 min
  zobrazit všechny obsahy

  • Když Blade (Wesley Snipes) v předchozím díle opustil svého nejlepšího přítele Whistlera
  (Kris Kristofferson) měl za to, že je mrtvý. Došlo však ještě k něčemu daleko horšímu.
  Whistler byl infikován upířím virem.
  O tom však Blade nemá ani tušení.
  Našel si nového společníka, který si říká Scud (Norman Reedus)
  a je expertem na antiupíří zbraně všech typů.

  Společně křižují nocí a zdá se, že je likvidace upírů baví více, než kdykoli předtím.

  Jako blesk z čistého nebe je tak zasáhne zpráva, že Whistler je zadržován kdesi v Praze

  a není na tom zrovna nejlépe.

  Blade neváhá ani sekundu, protože přijít na pomoc příteli je pro něj samozřejmostí,

  i když to znamená proniknout hluboko do týlu nepřátelských linií.
  Boj s nemilosrdným protivníkem začíná

  a Praha se brzy zalije krví…(oficiální text distributora)
  —————————————
  Jestli je „blade“ rytíř, je nejisté,
  jisté je že jeho rudé buňky mozkové byly naformátovány tak,
  aby se mohl stát jako PS-ák velitelem družstva. Václav Havel zrušil dráty !!!

  Abychom nezapomněli, byl „blade“ na běžkách?
  Jak to bylo s lepením ?
  Autoru komentáře to lepilo.
  Aktualita:
  „kopírovací onanií“ ?
  „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“
  ————————————————————————–
  O očkování
  Petr Klukan | Středa, 6. 1. 2021 v 14:23
  6 komentářů k článku “O očkování”

  PRIMÁŘ

  1. blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 15:57
  ———————————————
  převzato:
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.
  ———————————————
  Kam se nalepí anonym „blade“ zejtra ?

 9. Zdeněk Gryc říká:

  WHISTLER BYL INFIKOVÁM
  UPÍŘÍM VIREM

  NĚMECKO 2002 ?
  ————————————
  BLOG:

  O očkování
  Petr Klukan | Středa, 6. 1. 2021 v 14:23
  ———————————–

  Blade 2: Bloodhunt
  (pracovní název)
  USA / Německo, 2002, 112 min
  zobrazit všechny obsahy

  • Když Blade (Wesley Snipes) v předchozím díle opustil svého nejlepšího přítele Whistlera
  (Kris Kristofferson) měl za to, že je mrtvý.
  Došlo však ještě k něčemu daleko horšímu.
  ——————————————
  Whistler byl infikován upířím virem.

  O tom však Blade nemá ani tušení.
  ——————————————
  Převzato:

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 13:36

  Bratře v Kristu,

  když už ne v Sokole, nebo Skautu

  Některé nemocnice a záchranky hlásí, že jsou na maximální kapacitě,
  ministerstvo zdravotnictví však zatím zpřísňovat opatření nechce
  Ministři se rozhodnou až v pondělí, kdy posoudí situaci a opatření v ostatních zemích Evropy.

  Pojďte také na běžky nevím, ale jestli to nebude lepiti,
  anonymům nic jiného taky nezbejvá, že ?

  S přáním hezkého zbytku dne
  Váš favorit Ing.arch: Zdeněk Gryc

 10. XXXXX říká:

  A ani jednou já, zdendo ty měkneš

 11. Dvořák říká:

  No tak holt skaut a sokol bude od teď zván zvadlej ču…

 12. blade říká:

  Kmet stavo-moped již chytá i bez našlápnutí … brm, brm, brm … tentokrát s karmou zdarma 🙂

 13. Svatopluk Beran říká:

  Do tématu očkování se již zapojily týmy dezinformátorů z Ruska či Číny, kteří „západní“ vakcínu přinejmenším zpochybňují.

  Petře co tady píšeš?

  U nás se snad naše media a vědci pod tlakem byznisu nezpochybňují ČÍNSKÉ a RUSKÉ VAKCÍNY, že nemohou být v pořádku, protože byly vyvinuty brzo, to není zpochybňování? Kde o tom píšeš? Pouze si přisadíš poloviční skutečnost a o tom já mluvím, pokud jsi to nebyl schopen rozeznat. Ty osobně jsi takový odborník, že jsi si jistý, že jejich vakcíny nejsou účinné a v pořádku. Pokud o tom nic z vědecké strany sám nevíš, tak mi dej nějaký západní odborný odkaz že jejich vakcíny jsou špatné. Tvrdím že píšeš ve stylu komunistů. Něco málo nakydané špíny, kterou házíme i my, nikdy neuškodí.

  A od kdy ty studuješ dezinformační weby, není to snad pod tvojí úroveň? A pokud je pročítáš, prosím o nějaký přímí odkaz na čínský a ruský web, který jsi pročítal a který informuje PŘINEJMENŠÍM dezinformačně ohledně západních vakcín.

 14. Zdeněk Gryc říká:

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká vedoucí jihlavské záchytky Lukáš Černý“

  1. XXXXX říká:
  Neděle, 26. 1. 2020 v 16:51
  No že jsi na Aljašce je hned patrné. Namrzla ti kebule blbe starej. Už by tě mohl vzít čert aspoň by sis pokecal s rozehnalem. Říkali mi, že na starý nemám bejt zlej. Ale neříkali nic o starým čurákovi. Péro ti nestojí tak aspoň prudíš co?

  XXXXX říká:
  Neděle, 15. 9. 2019 v 9:44
  A můj skromný názor je že Gryc je čurák.

  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“
  ——————————————————————————————————–
  „HUBA SE DRŽELA“

  ZA NACISMU I KOMUNISMU

  Demokracie, totalita, sprostota, buď je, nebo není, nepotřebuje přívlastek.

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká vedoucí jihlavské záchytky Lukáš Černý“

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká jihlavský“ architekt Zdeněk Gryc.

 15. blade říká:

  „Zase je tu ten blbec s podpisem“

  Zamořuje diskuse nesmyslnými bláboly, nejčastěji útočnými a adresními. Taková osoba se prostě jen baví tím, že někoho naštve, někdo se o ni zajímá a někdo s ní něco dělá. Zřejmě se jedná o dítě tak ze sedmé třídy, ale nemůže se vyloučit ani to, že jde prostě o dospělého blbce, i v důchodu.

 16. blade říká:

  K tématu blogu:

  FROM AFP NEWS – January 5, 2021

  Putin, Merkel Discuss Possible Joint Vaccine Production

  https://www.barrons.com/news/putin-merkel-discuss-possible-joint-vaccine-production-01609842004

 17. Zdeněk Gryc říká:

  „Zase je tu ten blbec s podpisem“

  COŽ TAK REALIZOVAT NABÍDKU BEZ PODPISU:

  „Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.“
  —————————-
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.

  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 17:48
  Klukan – Vy jste s prominutím a bez urážky opravdu natvrdlý. Ten link z iRozhlas jsem posílal kvůli tomu, že tu zprávu o dvou vakcínách a možné třetí vakcíně přináší také i ten iRpzhlas, tudíž že ta moje zpráva (příspěvek) není dezinformace i když zrovna není z mainstream webu.
  Pokud to vaše IQ od počátku pře nepochopilo za to já již nemohu. Ba naopak mne tento poznatek ještě více v časové ose této pře utvrdil v tom, že zde v JL diskuse na jakékoliv téma opravdu, i s vámi šéfredaktore , nemá smysl.
  Nick blade deaktivujte.
  Sbohem bez šátečku.

 18. Svatopluk Beran říká:

  A tohle není tvoje konspirace či fabulace PETŘE? Když uděláš jeden odstavec takto na sebe napojený? Dáš dohromady zprávu českých tajných služeb ze všemi konspiracemi ohledně kovidu vypracovanými především ve Spojených Státech, jen tak mimo – útok na Kapitl je například celý na amerických vnitřních konspiracích a předsadíš to Čínou a Ruskem. Co to tedy od tebe je jiného než cílené kydání špíny.?

  Do tématu očkování se již zapojily týmy dezinformátorů z Ruska či Číny, kteří „západní“ vakcínu přinejmenším zpochybňují. A lidé, čtoucí přeposílané e-maily a konspirační weby, jim věří. Protože v konspiracích je tajemno, které je svým způsobem přitažlivé. Můžeme se tak dočíst třeba i to, že očkovaní dostávají čip, kterým jsou sledováni, nebo že jim látka změní mozek.

 19. Petr Klukan říká:

  Sváťo, nebudu zde dělat reklamu dezinformačním webům, kde se o tom píše. Sám je jistě znáš, včetně toho nejznámějšího s šéfredaktorem VK. Konspirační a dezinformační weby pročítat ani nemusím, jejich články mi posílají sami čtenáři…
  A opět: nevkládej mi něco do úst, co jsem neřekl. Rusko je něco jiného než tým dezinformátorů z Ruska. Takže nekydám špínu na Rusko, jak zde píšeš. Vyžaduješ-li od druhého přesnost, jasnost a pravdu, tak se tím řiď také, prosím.
  Pro seniory jsme s Jardou Paclíkem sepsali i brožuru o tom, jak se vyznat či rozeznat dezinformace (alespoň trochu), takže jsem ty dezinformační weby projet musel – to ještě k tvé otázce.

 20. blade říká:

  Zdeněk Gryc říká: „COŽ TAK REALIZOVAT NABÍDKU BEZ PODPISU:“

  ——–>>>>——>>>>——–>>>>>——->>>>>————

  Opět zamořuje diskusi nesmyslnými bláboly, nejčastěji útočnými a adresními. Taková osoba se prostě jen baví tím, že někoho naštve, někdo se o ni zajímá a někdo s ní něco dělá. Je to důchodce s dětským mozečkem, navíc aktuálně blbec jak Brno.

  Závěr s odpovědí: TEBE SMÁZNE KARMA, DEFINITIVNĚ !

 21. blade říká:

  5. ledna 2021

  Putin s Merkelovou projednávají možnou společnou výrobu vakcíny, uvádí Kreml.

  Ruský prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová v úterý hovořili o možné společné výrobě vakcíny proti onemocnění covid-19, uvedl na svých stránkách Kreml. Zpráva přichází poté, co Putin přiznal, že masová produkce ruské vakcíny Sputnik V naráží na problémy z důvodů nedostatečného množství výrobního vybavení, dodávky vakcíny do Německa také v posledních dnech váznou. Informuje o tom deník Moscow Times.

  Putin s Merkelovou probírali spolupráci v boji s koronavirem „s důrazem na potenciální vyhlídky na společnou produkci vakcín“, uvádí stránky Kremlu. O tom, že spolu budou zdravotní experti obou zemí diskutovat o možnosti společné produkce ruských vakcín, informovala ruská tisková agentura TASS již v prosinci. „Jak jsme se dohodli, ruští a němečtí odborníci brzy začnou projednávat snahy najít výrobní zařízení pro společnou produkci ruských vakcín,“ uvedlo tiskové oddělení ruského ministerstva zdravotnictví. O tom, jaké konkrétní vakcíny by měly být

  Bylo dohodnuto, že debata na toto téma bude pokračovat mezi ministerstvy zdravotnictví obou států a dalšími k tomu pověřenými úřady.

  Prezident Putin již v říjnu loňského roku uvedl, že masová produkce v Rusku naráží na nedostatek výrobního vybavení. Premiér Maďarska Viktor Orbán v neděli prohlásil, že země pravděpodobně nebude očkovat Sputnikem V, jak bylo dříve avizováno. Důvodem má být omezená výrobní kapacita Ruska. Orbán však zkritizoval i postup Evropské unie v obstarávání zásob vakcín. „Víme, že ruská vakcína je dobrá, ale není jí dost a pravděpodobně ani nebude, protože výrobní kapacita má limity,“ uvedl. „Produkty spousty výrobců byly dříve dostupné v Kanadě, Velké Británii nebo Izraeli, než například v Evropské unii,“ postěžoval si také Orbán.

  Podle odborníků i laické veřejnosti se také německá vláda dopouští „obrovského selhání“, co se týče očkování. Neuroložka Ferauke Zippová v sobotu ostře zkritizovala německé zákonodárce za nedostatek předvídavosti při zadávání zakázek na vakcíny. „Současnou situaci považuji za obrovské selhání,“ uvedla pro Die Welt Zippová. „Proč už v létě neobjednali mnohem více dávek, jen pro jistotu? Tomu opravdu nerozumím,“ dodala vědkyně.

  Zdravotnický expert Karl Lauterbach, který je členem sociálních demokratů (SPD), uvedl pro deník Rheinische Post, že selhání je jednak na straně německé vlády, ale také na straně Bruselu. Evropská unie totiž prý selhala v nákupu vakcíny od americké společnosti Moderna. Lauterbach to označil za „politováníhodný omyl.“

  Zdroj: https://echo24.cz/a/SJvSU/putin-s-merkelovou-projednavaji-moznou-spolecnou-vyrobu-vakciny-uvadi-kreml

 22. XXXXX říká:

  Zdenále seš třída. Co kovid, ještě tě nenavštívil? Člověče znal jsem jednoho dobrýho chlapa co na to zakukal a takovej šmejd jako ty furt nic.

 23. Jan P říká:

  Baví mě jenom ty konspirační teorie, které nabízejí odpověď na otázku kdo a proč piklí. Takže vlastně skoro žádné.
  Ale stejně nechápu, že vůbec musí být nějaká kampaň na podporu očkování. To mi přijde, jako kdyby se musela dělat kampaň na mytí rukou, splachování na záchodě, volební právo žen nebo posílání dětí do školy.

 24. Svatopluk Beran říká:

  Kdo je prosím Petře VK a který je největší dezinformační web a o kterém ty víš že já ho ho používám. Jsem hluboce přesvědčen že Kromě Britských Listů, National Geografic, či odkazů na skutečné renomované novinářské autority, či autory historických dokumentů, jsem žádné jiné odkazy neuváděl. Zbytek mých komentářů jsou pak mé dedukce z těchto informačních zdrojů. To jsem velice zvědavý co ty víš že já vím. Prosím uveď přímo můj odkaz na dezinformační článek internetového media, který jsem použil na můj mail, ať zde neděláš reklamu. A kdyby jsi mi mohl prosím poslat na můj mail, nebo to uveď zde, název oné brožury pro důchodce, kterou jste vypracovali a popřípadě mi i poradit, kde jí mohu koupit nebo sehnat, ať mohu nahlédnout do celosvětové dezinformační problematiky tvýma očima. Jsem docela zvědavý na národní skladbu těchto dezinformačních webů, kterými jste se zabývali.

  Takže je to podle tebe tak, že dezinformátoři z RUSKA nejsou řízeni Putinem či ruskou vládou, jak to uvádějí naše media. Ty jsi tedy přesvědčen že to neřídí Putin a jeho vláda, tedy Rusko? Pak se ti omlouvám hluboce, ale pro většinu občanů, tak jak jsi odstavec napsal vyplývá že se jedná o Rusko a jeho vládní představitele a o Čínu a její vládní představitele. Snad by ale bylo novinářsky čestnější uvést hlavní světový dezinformační proud který je šířený do celého světa ze Spojených Států a to přímo jejími hlavními představiteli. A nejedná se jen Bylo by tedy dobré kdyby jsi uvedl že jsi nemyslel vlády těchto zemí, pouze nějaké dezinformační pomatence z těchto zemí, což ovšem naplatí o dezinformačních webech amerických, které jsou konkrétně organizovány tím či oním konkrétním presidentem, ministrem obrany či jinými vedoucími představiteli této země a to klidně i přímo na půdě OSN.

 25. Jan P říká:

  Proč velká část populace odmítá „fakta“ ?
  Šok mnoha liberálních komentátorů … Česká novinářsko komentátorská elita to má problém pochopit.
  Skvělý text o českých anti-rouškařích.
  https://a2larm.cz/2020/12/antirouskarska-konspirace-jako-ideologie-vydedencu-z-blizke-budoucnosti/

 26. Zdeněk Gryc říká:

  XXXXX říká:
  Pátek, 8. 1. 2021 v 16:13
  Zdenále seš třída. Co kovid, ještě tě nenavštívil? Člověče znal jsem jednoho dobrýho chlapa co na to zakukal a takovej šmejd jako ty furt nic.
  ———————————————————————————————————–
  Je fakt, že ve snaze napsat něco k věci, která anonymním aktivistům zapáchá,
  není korektní k autoru tohoto blogu, kterému se Zdeněk Gryc omlouvá.
  Myslím, že zbožné přání XXXXX zavazuje, aby se pokusil o nový blog,
  navázat na nedávný zájem o pavilon profesora Rozehnala v Jihlavě a jeho aktuální výstavu,
  která je bohatě ilustrovaná na internetu Horácké galerie Nové město.
  Rozehnal „autor moravských nemocnic“ při jejich současném využití na doraz,
  by si zasloužil zmínky o jeho životním dílu. Zájem jak vidno je aktuální.
  Vloženo:
  Pěkný večer,
  v příloze Vám posílám k nahlédnutí medailonek architekta Bedřicha Rozehnala, zaměřený především na jeho vztah k Novému Městu na Moravě. Buďte tak hodný a napište mi případné opravy či doplňky.
  Z Brna srdečně zdraví Věra Rudolfová 7. 1. 2021.

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Jan P říká:
  Pátek, 8. 1. 2021 v 16:39
  Faktem je, že lidé jako Zdeněk Gryc drželi za „komunismu“ hubu.
  —————————————————————-
  Je faktem, že si je STB zvala k výslechům
  + Dům politické výchovy OV KSČ Jihlava všímal.
  Všimnul si toho i první šéf-redaktor JL :

  Přečtěte. . . stačí, ne o sobě, ale v stranickém tisku, tam je to dokumentováno:

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění.“
  ÚNOR 1975 . . . to byla významná událost.

  Dovedete si představit jak podobná soudružská kritika zacvičila se soudruhem ředitelem?

  Víte co to byla NOMENKLATURNÍ SUBORDINACE !!!

  Výraz (slovo) subordinace má tyto významy:
  služební podřízenost. jaz. podřaďování, podřadnost, subordinační vztah.
  Za totáče to nebyl Pánbíček, ale Stalin.
  ———————————————————————————————
  STB za sebou zametla co se dalo.
  ěco však zůstalo, těžko sem vkládat dokumenty z Kanic,
  nicméně jeden jsem přepsal, vložil a kopii originálu poslal do redakce JL.
  Je tam jméno nestora našeho turistického značení.
  Tehdy předseda sekce turistiky na MěNV, já byl jako učebně metodický jeho zástupce.
  Milan Pernica je vědec, odpřednášel různé techniky a možnosti stavby stanu.
  Pak mi pokynul, abych poskytl praktické ukázky.
  Pernicu „Detaila“, pro něho totiž bylo všechno detail jsem nedávno navštívil
  a probrali jsme spolu i první předmět v našem indexu.

  Ale to už je zde moc, pokusím se jeho definici „totální negace relativního jsoucna“
  ilustrovat v samostatném blogu, uvidíme jak s ním anonymové „zacvičí“.
  Detail byl vždy toho názoru, že když se vyskytlo nějaké anomymní sdělení,
  by se mělo číst ne se znaménkem + , ale – redaktor JL Jelínek házel anonymy do koše !
  Habermannova inspirace 3 pruty – před nyní magistrátem:

  Tři zdroje a tři součásti marxismu
  http://www.marxists.org › cestina › lenin

  Dějiny filozofie a dějiny vědy o společnosti naprosto jasně ukazují,
  že v marxismu … Marx a Engels se vší rozhodností hájili filozofický materialismus

  14. 9. 2017 — Karl Marx napsal svou nejvlivnější knihu s názvem Kapitál v knihovně Britského muzea. Její první díl vyšel před 150 lety, 14. září 1867, …

  Upozornění:
  v novém blogu nebude nic o Tři zdroje a tři součásti marxismu.
  Půjde ale dialektiku ve vztahu k anonymitě:

  „V devatenáctém století nabyla značného významu Hegelova dialektika,
  která vysvětlovala svět v jeho vývoji a dějinách.
  Dialektická logika byla rozvíjena především levicovými intelektuály,
  kteří přebrali od Hegela představy:

  • negace určitého jevu jako konkrétně pozitivně existující skutečnosti (nikoli jako pouhou nepřítomnost negovaného jevu),
  • pokroku od teze, přes antitezi k syntéze.
  Zjednodušeně řečeno: V rámci dialektické logiky chápali teleologický nexus
  (odstraňování rozporů) jako kauzální princip.

  ODSTRAŇOVÁNÍ ROZPORŮ je dobré nejenom V USA ALE I V JL

  Podívejme se na začátek tohoto blogu, kde je jako vždy,
  co je moc, to je příliš, včetně tohoto komentáře, že ?
  Sebekritika ?

  J. V. STALIN: PROTI VULGARISACI HESLA SEBEKRITIKY

  Fakt zajímavé čtení, napsat v marxáku z něj konspekt
  místo studia architektury, dobrej nápad, že ?

  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ———————————————-
  Obecně se má zato, že slovo, navíc písemné prohlášení platí.
  Takže se snažím nikoho osobně nepomlouvat, ale nastavit jeho slovo psané jako zrcadlo.
  Poznat se v něm anonymu nechce:

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52
  On se loučí rád,
  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:
  —————————————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,
  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy.
  Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou.
  Dialog s Vámi je pouze ztráta času.
  Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  —————————————————–
  Blade,dokonce „zvukomalebně „říká

  blade říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 20:25
  Kmet moped … opět brm, brm, brm … navíc s karmou zdarma
  —————————————————–
  Vážený pane Jan P,
  Pokuste se napsat naopak vy nějaká aktuální komentář ke komentářům:
  —————————————————–
  1. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 12:02
  Chápete Jane? No v podstatě by mi to třeba mohlo být u prdele,kdyby politika usa nebyla tak silně exportní. Jinak frajer ten obránce kongresu. Ani v tak vyhrocený situaci nesundal roušku.
  Ale odprásknout takhle inženýra s nejtmavším odstínem bílé,to by byl humbuk.
  ———————————————–
  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.
  ———————————————–
  2. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 13:32
  Kdyby Venca tenkrát psané slovo doplnil i činem,mohli jsme mít už čtyři roky pokoj
  ————————————————
  Pozor nikoli, spíše před pěti lety:
  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti
  jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“
  —————————————————–
  Pěkný sobotní večer a znovu si přečíst celý blog přeje:
  Zdeněk Gryc
  Na dobrou noc – převzato:

  „brm, brm, brm“

 28. Zdeněk Gryc říká:

  Velké omluva,
  uvítal bych smazání tohoto posledního komentáře.

 29. Petr Klukan říká:

  Sváťovi: Já jsem přece nikde neřekl, že využíváš dezinformační weby. Jen jsem se domníval, že jako znalý uživatel internetu je budeš znát, tak jak mnoho seniorů, kteří mi články z nich posílají. K té brožuře – vydal ji spolek Nebojme se policie. byla neprodejná a rozdávala se seniorům na besedách, které jsme v kraji s důchodci měli. Myslím, že by ses v ní nedozvěděl nic nového, je určena neznalým seniorům, kteří viditelně tápou v internetu – aby si uvědomili, na co si dát pozor. Takže to není jen o dezinformacích, ale i hoax nebo šmejdech, kteří jim nabízejí předražené či nesmyslné zboží. Jednu bych tu asi ještě měl, pokud se stavíš, dám ti ji.
  Z. Grycovi: Pane Gryci, z vás jsem poměrně nešťastný, vaše diskuzní příspěvky jsou opravdu mnohdy mimo mísu. vím, že nemáte rád anonymní autory, ale tak to máme nastaveno, že mohou být anonymní, tak se s tím prosím smiřte. Své vlastní příspěvky si můžete spravovat sám, tedy i mazat.
  Janovi P.: Proč vůbec dělat kampaň k očkování? To je skutečně k zamyšlení. když ale zvážíte, že exprezident Klaus se svými příznivci očkování nechce, asi je kampaň nutná. Pikantností je, když hlásá, že očkování nesmí být povinné a ono přece není…

 30. Zdeněk Gryc říká:

  Pane redaktore,

  máte pravdu, vážím Vašeho názoru a také Vašeho předchůdce.
  převzato:
  Josef Jelinek šéfredaktor Jihlavských listů

  „Hodil se do rozbouřené doby začátku devadesátých let, a protože byl rozený psavec, pomohl Jihlavským listům v jejich obnoveném rozjezdu,
  „Jožka se pak stal šéfredaktorem, a protože byl člověkem, který nade vše miloval svobodu a naprostou nezávislost, vedl noviny podle svého volnomyšlenkářství,“
  „Dokázal se ale svých kolegů zastat, když byli neprávem napadáni.
  Anonymy házel do koše.“

  Vážím si také jeho článku:“Min uže nět“ Josef Jelínek Jihlavské listy 28. 6. 94.

  Už více než 5 let plní komentátoři – rušičky, čtou snaživě každé mé písmenko.
  Leží jim demokracie Václava Havla, zmínka o totalitě a kriminálnících, atd. hluboko v žaludku

  —————————————–
  „nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?“

  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?
  —————————————
  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“
  ————————————–
  Pokusím se na úporné a sprosté komentáře anonymů raději nereagovat.
  Problém je, že si neváží vlastních proklamací:

  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  —————————
  Takže kéž by!
  Děkuji za Vaši připomínku, myslím, že Vám rozumím.
  S pozdravem „hezký den“ což se dnes realizuje.
  Toleranci a slušnost anonymům JL přeje: Zdeněk Gryc

 31. blade říká:

  Citace
  „… vaše diskuzní příspěvky jsou opravdu mnohdy mimo mísu. vím, že nemáte rád anonymní autory, ale tak to máme nastaveno, že mohou být anonymní, tak se s tím prosím smiřte…“

  KÓNÉČNĚÉ to nick Gryc snad pochopil, to byla ale fuška … 🙂

 32. Zdeněk Gryc říká:

  PRAKTICKÁ UKÁZKA !!!
  Jak „blade“ bere sám
  svoje slova:
  —————————————————————————————————-
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články

  a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy.

  Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou.

  Dialog s Vámi je pouze ztráta času.

  Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 33. Jan P říká:

  K panu Klukanovi

  Píšete: „když ale zvážíte, že exprezident Klaus se svými příznivci očkování nechce, asi je kampaň nutná. “

  Klaus si rozhodně myslí, že covid je levičák, takže je proti němu imunní.
  Vláda s prezidentem sklízí, co zasela…, protože jim nevěří nic. Pochopili, že to může trvat další rok nebo dva. Když se promoří, budou za vodou a když na to umřou, bude jim to fuk. Nabídla dosud vláda jinou variantu? Lidé chtějí vědět proč musejí živořit a nikdo nemá odvahu jim říct, že v kapitalismu to jinak nejde.
  Tak jako vláda neumí ulehčit zdravotníkům, neumí ocenit jejich práci a úplně stejně neumí spravedlivě rozložit náklady pramenící ze zavedených omezení a zavést smysluplné kompenzace.

  Návrat k normálnímu životu přijde s proočkovaností 70 procent. Letos to nebude, říká biochemik Trnka
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/biochemik-trnka-navrat-do-normalniho-zivota-ockovani-covid-19-proockovanost-70_2101101650_vis

 34. blade říká:

  Nick Gryc opět mimo mísu, viz. > Zdeněk Gryc říká: Pondělí, 11. 1. 2021 v 15:58

  Nick Gryc > jak malé děcko, kterému, když řekneš nedělej to, tak to na just stejně udělá 🙂

  Omlouvá ho, že se někteří důchodci svým způsobem vrací do adolescentního věku 🙂

 35. Zdeněk Gryc říká:

  ELITA je ELITA

  Tehdy jako dnes, Havel hochům ubral na důležitosti.
  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu

 36. Zdeněk Gryc říká:

  OMLOUVÁM SE AUTORU BLOGU.
  SNAD JE TO ALE DOBRÁ ILUSTRACE DOBY.
  ZDE OPRAVDU KONEC

 37. Svatopluk Beran říká:

  Globální systém centrálních bank s plánovanou dvouprocentní inflací zaměřený na zisk, který částečně splácí a zároveň splátkami vytváří další nový vyšší a tím vlastně nekonečný dluh, nemá ze svého principu schopnost řešit celosvětovou katastrofu podobného charakteru. Kluci na Oxfordu budou muset začít přemýšlet o tom, jak vytvořit schopnost zastavit na čas celosvětově ekonomiku bez zbytečných úmrtí a bez ztráty demokratického systému. Že bude nezbytné v určitých mantinelech na určitou dobu omezit přitom svobodu, je zcela samozřejmé. Například zavřením hranic, zastavení ekonomiky, zastavení splácení dluhů atd.. To vše by mělo být připraveno v globalizovaném budoucím světě při epidemiích, velkých slunečních bouří, či jiných katastrofách zasahujících většinu světa.

  Klaus už by měl být dávno ve vězení, už jenom za to, co tu morálně napáchal. Nerozumím tomu, jak to že ho policie přímo nepředvede k vysvětlení, že nerespektuje rozhodnutí vlády. To co na té tribuně předvedl, nebylo daleko od toho, co již předvádí Trump po delší dobu. Už by stačili jen zorganizovaní náckové, jako třeba v té první demonstraci na Staromáku a můžou táhnou na vládní, parlamentní nebo senátní objekt.

 38. Svatopluk Beran říká:

  Jinak já se z principu, až na mne přijde řada, naočkovat nechám. Očkování je podle mne zcela v principu solidarity jeden z druhým. Ale nechal bych se klidně naočkovat jak touhle Americkou, Sputnikem nebo Čínskou vakcínou. Stejně žádná z nich ještě nemůže být úplně dotažená do konce a teprve se bude v čase upřesňovat, jak se na kterém člověka konkrétně zachová. A věřit tomu že Čína nebo Rusko si bude klidně zabíjet své občany, zatím co Amerika ne, je zcela směšné. Špatně jsou na tom ale o proti nám občané, kteří mají zhroucený nebo potlačený svůj imunitní systém a nesmí dostat ani kovid ani být proti němu očkováni. Přitom nevěřím že nějaká firma bude v kapitalistickém světě vyvíjet a vyrábět vakcínu pro promile občanů světa.

 39. blade říká:

  Nick Gryc opět mimo mísu, viz. >
  Zdeněk Gryc říká: Pondělí, 11. 1. 2021 v 15:58
  Zdeněk Gryc říká: Pondělí, 11. 1. 2021 v 19:31
  toho

  Nick Gryc > jak malé děcko, kterému, když řekneš nedělej to, tak to na just stejně udělá 🙂

  Omlouvá ho, že se někteří důchodci svým způsobem vrací do adolescentního věku i k baštění pohádek 🙂

  Jen děcko jeho ražení, si myslí, že mu hned na první potkání v blogu JL vyzvoním svůj pravý životopis, bydliště s č.p. a další osobní data > v dnešní době různých šmejdů a divnolidí > tak jsem ho schválně nakrmil co jsem kde zaslechl z vyprávění o minulém režimu. Chytil se toho jak lejno košile a každou vhodnou chvíli zde na ten můj nášup z vyprávění textově vytekl jak tužková baterka.

  Takže > zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let 🙂

 40. blade říká:

  Tady ve videu hovoří docela rozumně > i na Apríla 🙂

  https://tv.idnes.cz/rozstrel/koronavirus-vaclav-klaus-institut-ekonomika.V200331_163134_idnestv_vov

 41. jihlavák říká:

  https://zivotvcesku.cz/do-restaurace-ci-posilovny-s-ockovacim-pasem-roman-prymula-nastinil-kdy-bude-zaveden-s-plnou-funkci/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=Yqty5zzBY3B-202101120735&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

  Světové iniciativy a neziskové organizace spojují síly při vývoji univerzální aplikace, která by sloužila právě tomuto účelu. Kdo bude očkovaný, bude mít společenské výhody. Kdo očkovaný nebude, připadnou mu tyto výhody až po prokázaném negativním testu.

  Výsledkem spolupráce nejen technologických skupin má být mobilní aplikace, do níž by si jedinci mohli stáhnout potvrzení o testu na koronavirus, ale i průkaz o očkování či jiné digitální dokumenty. Aplikace by člověku umožnila účastnit se hromadných akcí – živých koncertů, sportovních klání či filmových festivalů a dalších. Zároveň by sloužila jako propustka na hranicích států a letištích. Je ale nutné si uvědomit, že oproti očkování má dokument o prodělání testu významně kratší trvanlivost.

  …………………………………………………………………………………..

  Jak v něčem figurují světové iniciativy a neziskové organizace, tak to smrdí většinou lotrovinou. Celkem chápu lidi, kteří pak mluví o spiknutí.

 42. Svatopluk Beran říká:

  Ano z technologií jde vyloženě strach. Ale to už jasně naznačil ORWEL. Teď to bude ode mne znít jako BLBOST která nemá žádnou spojitost s technologickým SVĚTOVÝM POKROKEM. Ale já jsem přesvědčen že základní problém je FINANČNÍ SYSTÉM CENTRÁLNÍCH BANK, který má určitě velice kladné stránky pro rozvoj a pokrok lidstva, ale vždy zároveń okrade občany nějakou rádoby výhodou O ČÁSTEČKU JEHO SVOBODY. Až je z toho závislost z které se nemůžete dostat. Mladým však, protože se do toho narodí, to připadá jako samozřejmost.

  Typický příkladem nenápadnosti je dnešní dálniční známka. Dřív jste se rozhodli, že si ji teď koupíte a vyrazíte a nikdo okolo vás nic neví, je to vaše svoboda. Dnes musíte splnit určité podmínky, nemůžete ani vyjet pokud je nesplníte a okamžitě jste vlastně odchycen nejen sledováním ale i udáním svých indícií. Drobná výhoda za ztrátu obrovské svobody.

 43. Berka říká:

  V tom máte pane Berane určitě pravdu. Ale není to jen směrem k establishmentu. Jen si vezměte, jak ochotně lidé poskytují svoji identitu na potkání komukoliv. Třeba „věrnostní“ karty do supermarketů. Super věc – přesvědčí vás, jak díky ní ušetříte a občas vám opravdu nějakou tu slevičku předhodí. Třeba takové TESCO. Nikdo si ale neuvědomuje, že během pár měsíců o vás vědí naprosto všechno. Třeba jestli jste masožrout, nebo vegetarián. Jestli máte sklon k alkoholismu, nebo už alkoholik jste. Kdy máte výplatu a jaká je zhruba vaše pracovní doba. Kolik asi za rok ujedete autem (pokud pravidelně u TESCa berete benzín). Pokud vás zlákají ještě i na telefonní kartu, okamžitě znají i vaše blízké. Když to dovedu ad absurdum, tak aniž vaše manželka bude cokoliv tušit, oni vědí, že máte milenku a ta že má ráda šampaňské a lososa a že k ní jezdíte jednou týdně, poté co si vyměníte tři esemesky. Manželka o milence nic netuší, ale TESCO přesně ví, jaký má manželka menstruační cyklus…

  Na co nějaké konspirativní čipování ? Lidi se nechávají načipovat zcela vědomě a ochotně.

 44. Svatopluk Beran říká:

  Naprostý souhlas. Já jsem v tomhle typický zpátečník. Mám akorát jihlavskou a pražskou kartu důchodce na městskou dopravu, toď vše. Přitom když jsem začínal ve Spojených Státech, tak jsem byl z těch začínajících karet doslova nadšen. Tak jak mi přibývaly jsem si ale začal říkat, že to není úplně normální a ještě když jsem se po pěti letech vrátil, tak jsem měl pár let i tady peněženku nabytou a pyšný sám na sebe. Z USA jsem odjel až necelý rok po pádu dvojčat, protože už tam ta svoboda nebyla to co před tím. A začal jsem si dávat události a jejich pozadí dohromady a uvědomoval si víc a víc jakým je ta svoboda vlastně plížícím se morálním podvodem, postaveným jenom na tom že jste relativně boháč. Určitě to je lepší než za vlády komunistů a jedné strany, ale není to ani zdaleka to, v co já jsem doufal v 89. Podle mne se nesmíme ani náhodou vracet, ale ani tahle americká cesta není to pravé ořechové pro většinu občanů. Když vidím malé děti a tu jejich bezstarostnost a nevědomost, ale tu jsme měli jako malí i my a do jaké špíny rostou a jak se budou ve svém vlastním zájmu muset chovat, tak je mi z toho až špatně.

 45. Svatopluk Beran říká:

  Jo ještě VZP. Tak vlastně tři.

 46. blade říká:

  Jsme lidé a lidé prostě jiné lidi vždycky šmírovat budou. Nejsou to pouze tajné služby, ale zejména firmy napojené na on-line obchod. Ty ještě raději sledují kde co očumujete a jaké jsou vaše zvyklosti, ne z důvodu že by vás chtěli zavřít – to chraň bůh! To stoji peníze – ubytovaní, ostraha, ošaceni, strava atd. Naopak, aby z vás vytáhli poslední halíř a pokud už ani ten nemáte, tak vám nabídnou velmi „výhodnou“ půjčku 🙂

  ——————————————————————————————————————-

  Svoji mutaci mají Britové, nyní i Němci, časem zřejmě bude mít každý stát svoji mutaci 🙂
  V záloze je ještě třeba virus Nipah i ten může vyvolat velkou epidemii, svět na ni není připraven.
  Corona je proti němu jen čajíček.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2999516-virus-nipah-zabiji-az-90-procent-nakazenych-experti-jej-povazuji-za-globalni-hrozbu

 47. blade říká:

  Dne 18.1.2021

  Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina k očkování proti nemoci covid-19

  https://www.kr-vysocina.cz/prohlaseni-hejtmana-kraje-vysocina-k-ockovani-proti-nemoci-covid-19/d-4104955/

 48. Svatopluk Beran říká:

  Nejde jen o epidemie, kdy bude potřeba zastavit svět, aby nezabil sám sebe. Stačila by sluneční bouře z roku 1859 a počítači řízené atomové elektrárny, satelity, banky prostě celý ten náš nabubřelý západní svět, by se HORKO TĚŽKO vzpamatovával.

  Pokud si bankéři neuvědomí že je potřeba začít pracovat na teorii o tom, jak je nezbytné umět zastavit na celém světě na čas a natvrdo ekonomiku a splácení dluhů, které celou tu ekonomiku vlastně podporují a řídí a bez nichž naše západní prosperita nefunguje, tak pro naše děti, JAK SE ŘÍKÁ – POSER KOŠTĚ.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_bou%C5%99e_v_roce_1859

  Telegrafní systémy po celé Evropě a Severní Americe selhaly. V některých případech byli dokonce operátoři zasaženi elektrickým proudem. Na telegrafních sloupech přeskakovaly výboje. Někteří operátoři mohli odesílat a přijímat zprávy, přestože odpojili zdroj energie.

  Méně významné bouře se odehrály v letech 1921 a 1960, kdy bylo narušeno rádiové spojení v celé šíři spektra. V březnu 1989 geomagnetická bouře vyřadila energetickou sít ve velké části Québecu. 23. července 2012 byla pozorována superbouře stejné třídy jako Carringtonská událost. Její trajektorie však naštěstí minula Zemi. Informace o tomto pozorování byly poprvé veřejně sdíleny NASA.

 49. BerKa říká:

  To je náhodou velmi zajímavá problematika a částečně je to co píšete pravdivé. Jako starý radioamatér (i když samozřejmě v tomto oboru laik) se o to také dost zajímám. Sluneční bouře pro současnou spotřební elektroniku zas tak kritické nejsou – tam jde totiž o něco trošku jiného. Zařízení v tomto případě „zabíjí“ indukovaná elektřina, tedy ta co se vytvoří na nějakém vodiči nebo ještě lépe cívce, která je pod proudem. Je to něco jako když byste jel někam k silnému středovlnnému vysílači (Libice, Topolná) – když si uděláte jednoduchou krystalku, co stavěli pionýři (cívečku z drátu, kondenzátor a případně detekční diodu a na výstup místo sluchátek připojíte malou žárovku, tak ji klidně rozsvítíte (opravdu, to není sranda – a to ještě dneska AM vysílače vysílají zlomkem výkonů, co dřív, třeba ještě v osmdesátých letech) – jenom díky indukované vysokofrekvenční energii, která je v rezonanci s onou krystalkou. Ale můžete mít klidně v kapse mobil s jemnými a citlivými součástkami – ale nic se mu nestane. DO jeho mikroobvodů se toho moc nenaindukuje a navíc jeho laděné obvody pracují na úplně jiné (asi dvaapůltisíckrát vyšší) frekvenci. Elektromagnetickou bouří jsou tedy ohrožené hlavně rozvody vn napětí, převodní a translační tranformátory a podobně. Což samozřejmě na kolaps, který popisujete naprosto stačí. Co nám bude platný fungující notebook či mobil, když nebude čím napájet ? Baterky vydrží den, dva a pak se všechno zhroutí. Vypadnou všechny mobily, protože na BTS stanicích (tako ty stožáry na kopcích nebo antény na výškových budovách) vypadne napájení a jednoduše nebude signál. A to už samo o sobě by v dnešní přeinternetované době byl konec. Totální kolaps. Dneska vidíte, že kolaps veřejného života, který způsobil virus, je celkem dobře zvládnutelný. Ale jenom díky on-line prostoru. Kdyby vypadl ten, tak současná společnost se propadne do pekel. Navíc jestli dojde na totální přechod na elektromobilitu, tak jestliže vypadne energetická infrastruktura, tak milé zlaté skvělé elektromobily nebude čím nabíjet. A i když budete mít doma na střeše solár a bude zrovna léto, tak na nabití auta budete potřebovat tak dva dny…

  Pro elektroniku, počítače, atd. je smrtelně nebezpečné hlavně EMP – elektromagnetický impuls, který nastává třeba při jaderném výbuchu a jednou nebo několikrát oběhne celou zemi, přičemž se jedná o přechodový jev – tudíž nemá žádnou „pevnou“ frekvenci – či spíše obsahuje kompletní spektrum všech frekvencí. Když bude hodně silný (jedna – ani vodíková – bomba na to „naštěstí“ nestačí), může teoreticky vyřadit všechnu drobnou elektroniku po celé své „dráze“ cesty kolem světa. Miniaturní součástky se jednoduše usmaží (a to ve většině případů i ty, které zrovna nic nedělají – tedy vypnuté (!) spotřebiče). Ochrana proti tomu moc není – jedině důsledné magnetické i elektrické stínění, na které běžná Faradayova klec vůbec nestačí – v podstatě něco jako zavařit mobil do zinkové rakve. Ale i když to váš mobil přežije, bude vám k ničemu – všechno okolo bude spálené a nikam se nedovoláte. Moc se o tom nikde nepíše, ale překvapivě jedna z mála věcí, které jsou vůči EMP hodně odolné, jsou … elektronky. Ano, staré dobré lampy. Takže jestli máte někde na půdě rádio po dědovi, nevyhazujte ho – v době postapokalyptické se může hodit (samozřejmě pokud na něj bude vůbec CO přijímat a pokud to rádio budete mít ČÍM napájet 🙂 )

  To samé u aut – při silném EMP okamžitě zdechnou všechny okolo. Jejich řídící jednotky se usmaží. Jediné, co tak bude jezdit – byť třeba se spálenými žároévkami – budou staré traktory, nebo blahé paměti Mercedesy „piána“, které jsou na naftu s čistě mechanickým čerpadlem a fungujou i bez akumulátoru.

  Tedy jak píšete – elektřina, kterou někteří vzývají jako spásu lidstav – může být nakonec jeho záhubou…

 50. VladimírV říká:

  Sváťo,

  ad absurdum. Každého z nás čeká jistí smrt, pro většinu t nás s pocitem strachu z ní.. Ale to neznamená, že si budeme honem lehat do rakve. Katastrofy zde byly a budou, my bychom měli čelit především těm, co se dají ovlivnit. Třeba válkám, ale i epidemiím.

  Peníze lidé začali používat jako alternativní prostředky směny v rámci obchodu. Přiznaný dluh je projevem morálky dlužníka. To, že bude dění ve světě fungovat na principu nesplatitelné zadluženosti, nebude konec konců prospěšné nikomu. Protože dlužníky bude samozřejmě drtivá většina obyvatel této země. Těch pár jedinců, co budou v roli jejich věřitelů, se této většiny jednoduše neobejde. A proto zřejmě přijde na Tebou vyřčené zastavení splácení dluhů.

  P.S. Strach je hlavní protivník svobody. A pokud převládne, svoboda jednoduše končí.

  Jaro je sice ještě daleko, ale věřím, že se ho ve zdraví dočkáme.
  Měj se fajn. Láďa

 51. blade říká:

  Pár minut z roku 2014 aktuálních i dnes:
  https://youtu.be/hRgwnmyUaSc?t=659

 52. blade říká:

  Nahlížejte na svůj život také jednou z jiné perspektivy. Proklikejte se záběry z vesmíru na konečné srovnání.

  https://powerpoint.officeapps.live.com/p/PowerPointFrame.aspx?PowerPointView=SlideShowView&&WOPISrc=https%3A//www.email.cz/wopi/files/HGrfdIUxKBg8w9A4B9oBmWU6-rbqbd-LoRq-eRKna85DmjxCJRA_TdEk2-5dMGf62DzzQoQ/%25C4%258Co%25C4%258Dkou%2520Hubbleova%2520dalekohledu.pps&ui=cs-CZ&wdSlideId=286&wdModeSwitchTime=1611079931478

 53. Svatopluk Beran říká:

  Berka díky moc za podle mne velice seriozní vhled do problematiky. Jasně dle svých vědomostí o elektrice vidím tvůj ,,laický,, 🙂 pohled a jdu se někam do rohu vystydět. Je supr, že pořád je se co učit. Díky i tobě Láďo za příspěvek i když tam bych zřejmě upřesnil pojem ,,alternace,, kterým ty zřejmě myslíš doplnění bartrových směn. Já bych upřesni pojem ,,peníze,, co by prostředky směny. Drahé kovy coby nejpřirozenější prostředek směny v rozporu s papírovými či kovovými prostředky s menší komoditní hodnotou ,měd cín. Tedy reálná změna z merkantelismu na monetarismus, kdy dluhy se začali stávat virtuálními vzhledem k tomu že katolická církev skončila z odmítáním dluhů coby vyděračstvím a kdy bankéři nabyli jistoty práce s virtuální možností multiplikace reálné hodnoty komodity drahého kovu, či použití dluhopisu a jeho různorodou prodejní cenou v čase. Opět virtuálně vytvořená hodnota pro toho kdo s ní obchoduje, na rozdíl od toho kdo její hodnotu dodatečně vytváří. Jinak tvůj závěr je podle mne správný a naprosto logický. Moc díky oboum, mám se stále co učit a to je supr.

  JEŠTĚ MALÝ DODATEK K ŽIVOTU. ZAZNAMENAL JSEM VÝBORNÝ NÁHLED NA ŽIVOT, MOŽNÁ ŽE VY TO ZNÁTE, ALE JÁ TO SLYŠEL POPRVÉ.

  JE DOBRÉ NEBRAT ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ, PROTOŽE ŽIVÝ Z NĚJ STEJNĚ NEVYVÁZNE VŮBEC NIKDO. 🙂

 54. Svatopluk Beran říká:

  _id=00110000014c0001495002177657&idx=1.2&filename=VA!echno.mp4&r=71.46487049726645

 55. Svatopluk Beran říká:

  Chtěl jsem jen vložit něco zajímavého z pohledu krásného děvčete do vesmíru a zpět až do nanočástic. Ale ve své počítačové dovednosti to nezvládám a tak žádám kontrolu o vymazání tohoto nepovedeného příspěvku.

 56. blade říká:

  Poslanci odklepli kvóty na české potraviny.

  Zrádní Piráti a EU samozžejmě proti!

  EU ať raději zajistí dostatek vakcíny a Piráti té slavné EU v tom mohou pomoci. A ne to jen někdy později hodit na vládu, že je vakcíny u nás nedostatek.

 57. Jan P říká:

  Sváťo, na tohle diskutabilní internetové fórum, co se týče mazání diskusních příspěvků je spoleh.
  K tomu o čem píšeš.
  Fundamentální paradox politiky, který drží celou společnost v pasti: lidem si sice v naprosté většině nelíbí negativní jevy, které kapitalismus provázejí, ale odmítají připustit jejich příčinnou souvislost s kapitalismem a nadále zarputile horují pro pravici.

  Blade, Pirátští neomarxisté to mají těžký: podporovat neoliberální EU a vizi lokální ekonomiky zároveň jaksi nejde.

 58. Berka říká:

  Mě to přijde jako docela slušná schýza.

  Dělný lid se tetelí blahem, jak konečně přestaneme žrát odpadky z Evropy – která je sem vozí jenom proto, že je dělný lid v letákových akcích očekává a vyžaduje.

  Za rok bude dělný lid kvičet, jak je u nás strašně draho a bude houfně vyrážet na levné nákupy … do Polska.

  Já jsem jenom tupý industriální prduch, ale vidím v tom dva celkem zajímavé momenty.

  Předně od KOHO se ty ČESKÉ produkty budou nakupovat – zřejmě od nějakého velkozemědělce, páč se obávám, že farmář s deseti hektary zřejmě těžko podepíše smlouvu s Kauflandem nebo Tescem. Takže krom tradičních Kostelců, Vodňan a Penamů, jimž tohle rozhodnutí zvedne zisky, vzniknou ještě velké obchodní firmy, které nebudou samy nic produkovat, ale budou fungovat jako mezičlánky mezi potravinářskými řetězci a malovýrobci – a jediným výsledkem pak bude to, že farmáři dostanou prd a kauflandová cena se zvýší o to, co mezičlánek sežere.

  A pak taky úplně přesně nevím, kde se bude brát třeba česká rýže a české pomeranče. Protože se budou muset dodržovat kvóty, milí supermarketníci sem logicky budou dovážet jenom to, na čem nejvíc vyvaří. Asi bude výhodnější přivézt a prodat mraženého lososa, než rychle se kazící banán. Takže některé komodity se k nám možná díky tomu přestanou dovážet úplně – a nebo logicky velmi citelně podraží…

 59. Berka říká:

  A taky ještě třetí – pro někoho dost důležitá věc.

  Docela si umím představit s jakou chutí a s jakou ochotou bude chtít EU dál posílat českým zemědělcům tučné dotace.

  Holt další inovovanej tousťák už asi neochutnáme, no…

 60. Dvořák říká:

  Podpora domácích potravin je určitě dobrá,ale ceny si budou diktovat zahraniční majitelé „našich“ superhyper,takže bez dalších dotací to nepůjde nebo to bude neprodejné. No a co radši prodávají už dnes? V předvánočním letáku jednoho nejmenovaného řetězce filet toho dovezeného lososa a vedle filet domácího kapra – světe div se,cena stejná.

 61. blade říká:

  V Ternu nebo COOP je kvalitních regionálních potravin dost (mléčné, maso, masné výrobky, pečivo, i ta základní česká zelenina s ovocem). V cizích marketech se ty dobré české potraviny také najdou. Pomeranč, mandarinka, banán, ananas, citron, kiwi atd. nekupujem. Stačí nám tak nějak co roste zde v ČR podle ročních období, krom některých zelených salátů. Pak tu máme ještě např. RABBIT. Ryby se prodávají u Matky Boží.

  Zvěřinu (mladého divočáka) mi střelí a prodá legálně myslivec. Kvalitní hovězí, králík, drůbež i vajíčka > vše občas od chovatele z vísky. Případně do mrazáku se toho vejde 🙂

  Pirátům se zřejmě nelíbí, že to může zvýhodňovat Agrofert. Není nic jednoduššího než Agrofert produkty nekupovat, no 🙂

 62. Berka říká:

  Jak říkám – schýza…

  Evropo, financuj nám obchvaty a čističky, dotuj naše zemědělce, nech nás na svých trzích prodávat svoje zboží – ale jinak se do nás laskavě neser. Budeme si z tebe brát jenom to, co je výhodné pro nás.

  Stojí za to uvědomit si, že podobné jednostranné opatření je z hlediska ekonomiky něco jako virtuální zavedení cel na určité komodity. Bohužel s naším saldem zahraničního obchodu by zavedení jakékoliv – i jen malé – reciprocity ze strany ostatních států bylo naprosto vražedné.

  Například kdyby se Německo na vládní úrovni rozhodlo, že se na vnitřním trhu musí prodávat v nějakém pevně stanoveném poměru auta vyrobená přímo v Německu, že…

 63. blade říká:

  Toman 2020
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/banany-nebudou-jen-ceska-rajcata-a-jahody-ptejte-se-ministra-tomana-110583

  🙂

 64. blade říká:

  Jurečka 2014
  https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/ceske-potraviny-maji-v-retezcich-podil-od-40-do-75-procent/r~555568ceeb0711e3be660025900fea04/

  Tak nevím proč tolik povyku kvůli těm procentům 🙂

 65. Svatopluk Beran říká:

  Dělný lid se tetelí blahem, jak konečně přestaneme žrát odpadky z Evropy – která je sem vozí jenom proto, že je dělný lid v letákových akcích očekává a vyžaduje.

  Za rok bude dělný lid kvičet, jak je u nás strašně draho a bude houfně vyrážet na levné nákupy … do Polska.

  Berka co vidíte za pojmem – DĚLNÝ LID – nebyl by nějaký jiný výraz? To mi nepřipadá, že bychom se posunuli někam k lepšímu.

 66. blade říká:

  Zvukový záznam z dnešní Sněmovny – o šíření dezinformací, o kvalitě vakcín, o zamlčovaných lécích, atd.
  (pustit postupně od 1 až 3, několikaminutové záznamy na sebe navazují)

  1)>>> https://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2021/01/21/2021012112281242.mp3

  2)>>> ://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2021/01/21/2021012112381252.mp3

  3)>>> ://www.psp.cz/eknih/2017ps/audio/2021/01/21/2021012112481302.mp3

 67. blade říká:

  Z JEDNÁNÍ PS O PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

  Komedie v přímém přenosu:
  https://youtu.be/5s2ToEqP_bM

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I