Archive for Březen, 2021

Konspiračně duchovní pohled na pandemii

Pátek, 19 března, 2021

Proč je dnešní doba dobou zla? Dobou jeho vrcholného rozmachu? Protože v ní existuje ještě něco hroznější než pandemie a všechny problémy s ní spojené! Co je to? Je to fakt, že koronavirus byl vyroben uměle a laboratorně! Tuto skutečnost už potvrdilo několik nezávislých vědců. Vzpomeňme dva. Japonského profesora lékařské fyziologie, imunologa Dr. Tasuku Hondzo a molekulární bioložku Soňu Pekovou.

Dr. Hondzo tvrdí, že kdyby byl virus přirozený, neovlivnil by celý svět. Že přirozený virus by ovlivnil jen země se stejným klimatem, jako je Čína. Ale on se šíří také v zemi, jako je Švýcarsko, nebo v opuštěných oblastech. Takový virus je podle něj nepřirozený! Je plně umělý! Není to z netopýrů. Čína to prokázala.

Dr. Hondzo prohlásil, že na základě jeho znalostí a výzkumů může potvrdit se 100% jistotou, že koronavirus není přirozený. A pokud se to, co říká ukáže jako falešné, mohou mu sebrat jeho Nobelovu cenu. Někdo podle něj lže a skrývá pravdu.

Molekulární bioložka Soňa Peková vidí zase problém v údajných mutacích těchto virů, protože jsou si sice podobné, pocházejí ze stejné rodiny koronavirů, ale nevycházejí z kmene viru, který se objevil v Evropě na jaře roku 2020. Je to úplně jiný kmen! A taková změna nenastává přirozenou mutací v přírodě. To je zcela vyloučeno.

Vážení čtenáři, víte vůbec co to znamená, pokud domyslíme tyto věci do hloubky? Znamená to, že existuje někdo, kdo si objednal a financoval výrobu základního kmene koronaviru. A že tento někdo není spokojen s jeho efektivitou a během rozvinuté pandemie ho vylepšuje novými mutacemi tak, aby byl ještě nakažlivější.

Běžný člověk nedokáže připustit, že by byl někdo něčeho takového schopen stejně, jako se kdysi nevěřilo hrozným zprávám z koncentračních táborů. A zároveň si klade otázku, nač by to ten někdo dělal?

Cui bono? Komu to prospívá? Na internetu jsem zachytil informaci, že nejbohatší lidé světa během pandemie ještě více zbohatli. Spolu prý vydělali 565 miliard.

Ekonomiky jednotlivých států zaznamenávají obrovské ztráty, ale paradoxně, nejbohatší lidé stále bohatnou. Jim to prospívá! Do koho rukou asi tečou obrovské zisky z prodeje milionů testů na koronavirus? Do koho rukou tečou obrovské zisky z prodeje vakcín, určených k očkování téměř celé světové populace? Svět krvácí, ale světové elity stále bohatnou! Celá věc je ale ještě hrozivější, protože zde nejde jen o peníze, ale o mnohem více.

Pár let dozadu předpověděl „lidumil“ Bill Gates obrovskou pandemii, ve které budou umírat miliony lidí. Předpověděl, že státy budou ekonomicky kolabovat, že nebude fungovat elektrika, že bude omezen přístup k základním potravinám, a tak dále. Z informací zveřejňovaných zesměšňovanými konspiračními kruhy je již dlouho známo, že elita takzvaných vyvolených se rozhodla zabrat planetu Zemi pouze sama pro sebe. Rozhodla se zredukovat přemnožené lidstvo na zlatou miliardu, tvořící základní obslužnost a správu území všech států. Tímto způsobem chce elita zároveň vyřešit také všechny dosavadní ekologické problémy.

Země má tedy celá patřit pouze elitě vyvolených spolu s miliardou otroků, zabezpečujících její potřeby. A tento projekt byl odstartován v čínském Wuhanu. Tam byl do světa vypuštěn uměle vyrobený virus, který ve svých začátcích působil mnohem katastrofálněji, protože lidé doslova padali na ulicích. Cosi se však stalo, účinky viru se zeslábly a mnozí lidé ním nakažení jsou ho schopni překonat do dvou týdnů bez nějakých vážnějších důsledků. Proto vznikla potřeba nových, mnohem agresivnějších mutací.

Obyvatelstvo je testováno na koronavirus a na takzvaných odběrných místech jsou odebírány vzorky DNA, přičemž určité procento z nich je vyčleněno na další zkoumání. Na zkoumání toho, kde se stala chyba, a proč se mnozí jedinci stali proti viru rezistentní. Neúspěch viru je však suplován mediální hysterií, protože proces instalace Nového světového pořádku byl již zahájen. Již byla nastoupena cesta k zotročení lidstva a jeho zbavení všech dosavadních svobod.

Pod záminkou boje proti pandemii začíná obyvatelstvo pomalu akceptovat svoji nesvobodu a smiřuje se s ní. Ustavičné omezení a kontroly jsou na denním pořádku, nová realita lidem pomalu přechází do krve a stává se pro ně normou.

A za této situace přichází narychlo vyrobená vakcína, která sice pomáhá proti viru, ale o její dlouhodobých následcích se nic neví, protože jí chybí standardních dvanáct let testování na vedlejší účinky tak, jak se to dosud dělalo se všemi ostatními vakcínami. Očkováním si tedy lidé získávají o trochu větší svobodu, ale netuší, jak draze za ni budou muset svým zdravím v budoucnu zaplatit.

Na přání světové elity vyvolených náš starý svět skončil a my jsme se ani nenadáli, jak jsme se přehoupli do reality Nového světového řádu, se všemi jeho kontrolami, omezeními, šikanou, nátlakem, donucováním a nesvobodou. Světová elita vyvolených převzala moc na zemi a lidstvo tančí tak, jak mu píská. A aby vše probíhalo hladce, o to se starají takzvaní politici, čili loutky v rukou elity, uskutečňující její záměry v každém jednotlivém národě. A zdá se, že není síly, která by tomu dokázala vzdorovat a zabránit dalším plánovaným krokům elity na její cestě k úplnému zotročení lidstva. Přibližně taková je v současnosti situace na světě, co může v mnoha lidech vyvolat strach, depresi a rezignaci z toho, že zlo a temnota na zemi vítězí, a že se s tím již nedá vůbec nic dělat.

Tento text však vznikl hlavně proto, že tomu tak není! Že vše je a bude jinak, než si to připravila zvrácená elita vyvolených! Existuje totiž něco, s čím nepočítá a co jí zásadním způsobem zamíchá karty. Co je to?

Možná znáte rčení, že pokud chceme Stvořitele rozesmát, řekněme mu o svých plánech. Světové elity mají vše předem naplánováno. Za svým cílem kráčí systematicky již dlouhá desetiletí. Mají ve svých rukou banky a světovou ekonomiku. Mají ve svých rukou hlavní média a politické reprezentace téměř všech států na světě s výjimkou těch, které jsou označovány za takzvané totalitní režimy. Se vším počítaly a vše mají rozfázováno a připraveno. Chtějí si urvat celou planetu jen pro sebe, ale při tom zapomněly na skutečného Majitele Země a na jeho plány s ní.

A právě to se jim stane kamenem úrazu! Neuvědomily si totiž, že v Pánově stvoření je úplně každý bez výjimky podřízený jeho zákonům, v něm fungujícím. A tyto zákony nerozlišují mezi tím, kdo patří k elitě a kdo ne. Nerozlišují mezi těmi, kteří sami sebe považují za vyvolené a mezi těmi, kteří mají být z vůle vyvolených ze země vyhlazení. Zákony Páně nadělují každému stejně a bez rozdílu!

A mezi nimi je třeba zvlášť vyzdvihnout zákon zpětného účinku. Ten dává sklízet každému člověku osobně přesně to, co zaséval. Proto Syn Boží upozorňoval na to, že máme chtít pouze dobro, že máme lidem pomáhat a máme je milovat podobně, jako milujeme sebe sama. Pokud totiž takto děláme, v železném zákoně zpětného účinku neomylně sklidíme v podobě dobra a štěstí všechno to dobro a lásku, které jsme seli tím, že jsme je projevovali jiným.

Pokud bychom ale dělali opak, tentýž zákon zpětného účinku by nám nakonec neomylně vrátil naši nelásku a naše zlo, konané ve vztahu k jiným, protože je v něm skryto požehnání a štěstí pro každého, kdo koná dobro a pomáhá bližním, avšak zároveň neštěstí a zkáza pro každého, kdo koná zlo a bližním škodí. Na hlavu zla se proto jednou bude muset v smrtonosné žni zpětných účinků zákona zvratného působení sesypat ním samotným zaseto zlo a zničit ho, zatímco na hlavu dobra se vznese požehnání všeho ním rozsévaného dobra a povznese ho. A proto ti první, čili vyvolené elity se všemi jejich zvrácenými plány se stanou poslední, a ti poslední, čili všichni „naivní“ lidé s vírou v lásku a spravedlnost se stanou první. A proto železné zákony Páně, fungující v jeho stvoření nakonec zhatí plány těch, kteří se považovali za vyvolené a naopak, vyzvednou a povýší všechny, přechovávající v sobě dobro, spravedlnost a ochotu pomáhat jiným.

V nadcházející nelehké době budeme muset ještě pravděpodobně mnohé zažít a podstoupit, ale ať se již bude dít cokoliv, měli bychom si v sobě uchovat víru v dobro. Víru v dobro a v jeho vítězství! Víru v dobro, která se bude projevovat v našem životě konáním dobra za každé situace. Která se bude projevovat našim úsilím o spravedlnost a čistotu. Která se bude projevovat ve formě našeho nesobeckého dávání a pomáhání jiným, jakož také ve formě soucitu s utrpením druhých.

A dobro nakonec zvítězí! Zvítězí spolu se všemi, kdo v něj věřili a co ho žili. Proto za žádnou cenu v sobě nenechme zasypat víru v dobro a v jeho vítězství, i když tato víra v nás bude vnějším děním silně atakována.

Skutečnost, že se věci v současnosti daly takovým obrovským způsobem do pohybu však není vůbec náhodná, protože duchovně orientovaní lidé dobře vědí, že žijeme ve velmi výjimečné době. Že žijeme v době velkého duchovního evolučního kroku, který má lidstvo posunout na mnohem vyšší úroveň. Má dojít k očistě od všeho starého, nesprávného a pokřiveného, a vše se má stát novým, lepším a mnohem duchovnějším. Dojde k tomu na základě stupňovaného tlaku Hospodinova Světla, které již dává všechny věci do pohybu.

Není tedy vůbec náhoda, že světové elity zahájily rozhodující kroky k nastolení Nového světového pořádku právě v dnešní době. Jejich čin byl vynucen prvním dotykem paprsku Světla Páně, a ten způsobil, že všechno v lidech vnitřně skrývané a utajované se musí projevit i navenek, aby to ukázalo svou pravou tvář. Aby to ukázalo, jaké to ve skutečnosti je. A to se nestane jen u světovládných elit, ale u každého člověka. To znamená, že jednotlivci i národy budou muset na vlastní kůži prožít a prostřednictvím vnějšího dění poznat, jací vnitřně jsou a nakolik kvalitní hodnoty uznávají.

No a ve druhé fázi, kdy se tlak Světla Páně ještě výrazněji zesílí, budou všechny důsledky naší setby, ať již byly dobré nebo špatné, vrženy zákonem zpětného působení vůči nám samotným. Pokud jsme seli dobro, dostane se nám dobra, které nás oblaží a povznese. Pokud jsme ale seli zlo, dostane se nám zla, které nás zničí. Tak proběhne soud! Nebude nás tedy soudit Stvořitel, ale my sami se budeme soudit v účincích jeho železného zákona zpětného působení.

Co bylo dobré a k dobru usilující ještě více rozkvete a v budoucí požehnané době na zemi přinese nádherné ovoce. Co však bylo špatné, zlom nasáklé a zlu podléhající, co v sobě přechovávalo destruktivní a proti lidský způsob myšlení, to bude v samým sebou vytvořených zpětných účincích zla destruováno a zničeno. Zlo zmizí, aby se dobro mohlo na zemi konečně plně rozvinout.

Proto hlavy nahoru lidé dobrého srdce! Čím více budeme v sobě a kolem sebe podporovat dobro, tím spíše zvítězí a nám všem svitne nové ráno. Ať nás proto nedeprimuje nastávající tma, protože čím je hustší a neproniknutelnější, tím blíže je svítání.

Příběhy ze zastupitelstva 17/2.

Čtvrtek, 18 března, 2021

Červená od úředníků.

Noční můrou zastupitelů jsou červené texty ve stovkách stran podkladů. Tedy těch zastupitelů, co to opravdu čtou, přemýšlejí o tom, zabývají se tím a posléze hlasují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v zájmu svých občanů, nikoliv podle rozhodnutí svých stranických šéfů a sekretariátů. A já věřím, že takových je u nás drtivá většina…

Červená barva totiž u nás znamená, že některý úřednický odbor s návrhem usnesení nesouhlasí. A nejhorší to je od právníků, to už začínáte snít, že vás rovnou z jednání odvádějí v klepetech pro porušení zákona, když přemýšlíte a hlavně hlasujete jinak.

Na tomto jednání jsme to měli u nákupu akcií Teniscentra. Pomiňme věcnou podstatu, ta je také na příběh, ale o tom klidně jindy. Zde právníci nesouhlasili s výdejem 3,5 mil na nákup akcií, za kterým je majetek v hodnotě minimálně 20 mil. Z jediného důvodu – chybí odhad a tak to není právně … „čisté“. Stálo by to daňového poplatníka min. dalších 100 tisíc – pokud bys se celá společnost měla posuzovat opravdu podrobně.

Ale je to i v kontextu všeobecně akceptovaných úvah. Tím rozhodně nechci říct, že většině lidí by ten všestranně byrokratický moloch, který jsme si sami na sebe upletli, vyhovoval. Ne, právě naopak – jenomže se proti tomu aktivně nestaví. A ta akceptace je pak třeba i v tom, že okresní noviny dokážou napsat v jiném případě do titulků, jak úřednice svým příkladným postupem zabránila darebáctví a ušetřila městu spoustu peněz. Přitom to bylo přesně naopak – tím, jak ta dáma dohnala svůj osobní spor až k soudu, stálo to město statisíce na poplatcích, právnících, úročení. Úplně zbytečně. A z cizího krev neteče – platí se to přece ze společného.

Úřednictvo stojí strašné peníze. Nejenom na mandatorních výdajích, ale i na tom, jak si téměř bez omezeni budují své aparáty, vymýšlejí nové a nové agendy. A také v tom jaké činí závěry a vyrábějí podklady usnesení, pro které mnohdy „právně“ vyděšení zastupitelé zvednou ruku.

My však už máme v tomto ohledu zastupitelstvo vyspělejší a těmto snahám imunnějši. Což se projevilo v tom, že úřednické výhrady byly tentokrát statečně vetšinově odmítnuty a nákup akcií už bez dalšího schválen.

Změny klimatu?

Úterý, 9 března, 2021

Naše půda v ČR je nasycena vodou. Povodně byly 1997 a 2002velké. Vloni sucho. V celku nyní i studený březen. Jaro klepe na dveře. Oceány, hladina moří stoupá? Jak rychle?

Mám pocit, že se vrací chladné mrazivé zimy jako v 60. a 70.letech. Co vlastně tvoří jádro země, co uprostřed naší planety je? Proč se zemský povrch rozrůstá, milí BLOGEŘI.

DNES JE HEZKY,

Sobota, 6 března, 2021

ale smutno.

Nemáme

nacismus

komunismus.

Máme moře, jménem pandemie.  

V jeho vodách operují

Spojené Putinovsko-čínské

U-booty.

Jejich cílem je torpedovat

NATO

Brusel

Demokracii

Vzpomínky nám zůstanou

od škol obecných po gymnásia a dále…

——————————————

Osobním ohlédnutím primánka,

který měl na pololetním vysvědčení němčinu.

Na závěrečném v roce 1945 ruštinu.  

VOLITELNÝ JAZYK NEEXISTOVAL

V indexu na FA je v první kolonce první stránky

První předmět: Zákl. marx-leninysmu.

——————————————-

PRÁVĚ DNES

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 25. 2. 2021 v 9:42

V úvodu článku “ Kvartal prověren“, píše redaktor Milan Dvořák:

. . . „Připomeneme zejména mladým lidem, poválečné generci, že vítězství ve Velké vlastenecké válce je neodlučitelně spjato se jménem Stalin“.

Textu: Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska  promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

—————————————————————————————————————

V této hurá oslavě,  Vítězného Února 1948, v roce 1975,  je jediná invektiva, které si povšiml šéfredaktor Josef Jelínek  ve svém článku v Jihlavských listech 28. 6. 94.

„Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska  promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

———————————————————————————————————

ZÁKLADEM DEMOKRACIE JE VZDĚLANOST  A  PSYCHICKÉ ZDRAVÍ NÁRODA

Komunistům vadili nejenom architekti profesoři Fuchs a Rozehnal, ale také jejich žáci. Pro Jihlaváka Jana Sedláka si přišlo STB v noci před obhajobou státnice. Rozehnal byl odsouzen na 4 roky, Havel seděl 5 let.  Dopad žalářování na psychiku a život člověka ilustruje koronavirová současnost.

President Zeman kdysi hovořil o mentální úrovni národa, což souvisí s tím, kdo a jak se nechá ovlivnit propagandou, citoval z publikace:

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych. – Cyril Hoschl

www.hoschl.cz

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví · Ředitel Psychiatrického centra Praha (do 2014)

Jeho články by si měli přečíst nejenom studenti.

Dneska pak pojednání :

Jak ovlivňuje strach z koronaviru naší psychiku? Odpovídá psychiatr prof. Cyril Höschl z 3. LF UK

——————————————————————————————————-


Velmi  zjednodušeně:

2. Světová válka začala tím, že si dvě totalitní velmoci chtěly rozdělit nadvládu nad demokratickou Evropou.

Na základě svých tajných smluv přepadly z východu i ze západu Polsko.

Dobyly celou Evropu a Anglie zůstala přístavem a letištěm a odkud byla Evropa osvobozována. Podíl našich letců RAF, nebude nikdy doceněn.

 Dva kohouti na jednom smetišti Evropy se  nesnesli.

Výsledek byl ten, že jedna totalita zvítězila, přijeli k nám 1945 ruské tanky.

 Ruské tanky jsme také viděli v roce 1968.

 Zdá se,  že na tato školení se v současnosti zapomíná.

—————————————————————-

Únorové události byly založeny na aktivitách Lidových milicí.

Sametová revoluce byla založena na aktivitách studentů a umělců.

Současná politická válka je ve svém dopadu ovlivněna úrovní vzdělání obyvatel.

Světová válka byla válkou mužů.

Byla však absolutně rozhodnuta produktivitou průmyslu.

V současné době  se snaží ovlivnit  vnitropolitickou situaci u nás Rusové i Číňané.

Jak politicky, tak ekonomicky.

2. Světová válka ukazuje, že  dva kohouti až pořádně vyrostou a zesílí,

mohou ztratit vzájemné sympatie, tak jako Hitler se Stalinem a rozdat si to.

Je zřejmé, že se obě velmoci snaží strategicky etablovat v našem průmyslu.

Využívají na šíření svého vlivu nejlépe cokoliv,  v současnosti koronavirus.

Je celkem zřejmé kdo jim vnitropoliticky nahrává.

—————————————————–

PRÁVĚ DNES,  

by se nemělo mluvit v ČT přes mnohé roušky.

Hoši a holky, by se měli v kuloáru třeba i poprat.

Leč na televizní obrazovku by měla vystoupit elegantní dáma.

Sdělit národu,  co je a bude

Třeba jako to udělala Sabina Slonková:

Ruská propaganda je na míle vepředu

4.9.2015 Aktuality/Komentáře (26),

 Vždy je dobré vědět, kdo je majitelem daného média, říká novinářka Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz.

 Shodneme se, že rozpoznat propagandistické články je stále těžší? I díky internetu, který změnil média?

 Ano, nová média vnesla nový prvek v tom, že na internetu můžete získat jakoukoliv informaci. Myslím, že spousta lidí nedokáže rozlišit věrohodnost jednotlivých serverů. Informaci bere stejně hodnověrnou, jako když ji má z tradičního dlouhodobě prověřeného média. Takže kdokoliv cokoliv na internet umístí, spousta lidí má tendence dát v důvěryhodnosti rovnítko mezi v podstatě pofidérní zdroj a relevantní informací.

 Měla byste návod, jak v záplavě zpráv rozlišit zprávy propagandistické a jak se jim ubránit?

 Asi vás zklamu, ale univerzální recept neexistuje. Myslím, že pro propagandu, stejně jako pro jiné texty či reportáže, platí, že člověk musí být rezervovaný. Nesmí slepě věřit všemu, co se mu předkládá. Ten, kdo je zvídavý a má čas sledovat vícero zpravodajských zdrojů, je vůči propagandě i jiným „cinknutým“ zprávám více imunní. Nám všem ostatním můžu doporučit jen sledovat ty mediální zdroje, které se dlouhodobě osvědčily jako věrohodné. Ale platí to, co jsem říkala na začátku: ostražitost vůči zprávám je na místě vždy.

 Takže být ostražitý…

 To se týká i nás samotných, novinářů. Velmi často přejímáme informace ze zahraničí, aniž bychom k nim měli ten správný kritický odstup. S těmi finančními prostředky, které česká média mají, je to ale velmi náročné. Ve spoustě případů nám nezbývá, než se spolehnout na agenturní zdroje, protože redakce prostě nemají peníze na to, aby v nějaké oblasti měly vlastního redaktora.

 Evropská unie nyní vytváří speciál- ní tým, který má vymyslet taktiku boje proti ruské propagandě.
Jsem sama zvědavá, s čím EU přijde.


Z jedné vody na čisto a s omluvou za uzavření blogu. Invektivy a sprostoty už mají bohatou dokumentaci, jejich opakování nic nepřinese.