Blog Jihlavských listů

Jiří Frühauf
167- magistr práv, MU Brno průvodce map google facebook Jerko Letmo

Změny klimatu?

Jiří Frühauf | Úterý, 9. 3. 2021 v 7:58

Naše půda v ČR je nasycena vodou. Povodně byly 1997 a 2002velké. Vloni sucho. V celku nyní i studený březen. Jaro klepe na dveře. Oceány, hladina moří stoupá? Jak rychle?

Mám pocit, že se vrací chladné mrazivé zimy jako v 60. a 70.letech. Co vlastně tvoří jádro země, co uprostřed naší planety je? Proč se zemský povrch rozrůstá, milí BLOGEŘI.

58 komentářů k článku “Změny klimatu?”

 1. fruhaufj říká:

  Ach to počasí, je takové nestále. Nevím do jaké míry dosáhly poznatky a věda o počasí „pokroku“, zda člověk už umí počasí a proudy zemské už ovládat, popřípadě regulovat. Zde sucho uděláme, nebo deště vyvoláme… A nebo počasí zůstává nedotknutelná?

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený autore blogu,
  moje vada je, že nejenom k Vám, jihlavskému plavci, se snažím psát osobněji,
  podobně, jak tak činím ve vztahu ke kolegům, spolužákům a profesorům Ervína Friedricha nevyjímaje.
  Prvním profesorem ekologie u nás jmenoval Václav Havel,
  po totáči Otakara Štěrbu, šéfa katedry ekologie na universitě v Olomouci.
  Jmenovat profesorem komplice Jaromíra Štětiny za Husáka jistě nešlo.

  Jsme spolužáci od mateřské školky k maturitě.
  Pak jsme několik let v rámci speleologického klubu zkoumali podzemí „Nové ochozské jeskyně“.
  Voda v krajině je potěšením pro okoko člověka a tělo plavce.
  Otakar dává důraz na vodu v podzemí.
  Pokud několik let navštěvujete jeskyně a jste ve společnosti člověka,
  který tam z každé louže nabírá pipetou vzorek do zkumavky, aby jí večer prohledal pod mikroskopem,
  tak to ovlivní pohled na přírodu. Už na gymplu mu naše holky daly jméno „červíčkář“.

  Rád bych touto cestou upozornil na velké dílo profesora Štěrby
  o kterém najdeme bohaté zmínky na internetu.

  Jeho žena Dina mi věnovala knihu : Řeky, moje řeky 2011
  —————————-
  Řeky Otakara Štěrby
  O pořadu
  Pondělí 27. 3. 2017 na ČT2

  Dokumentární portrét profesora Otakara Štěrby, CSc., který se celý svůj profesní život věnoval ekologii a tématům s ní spojených. Uvádíme jako připomínku všestranné osobnosti vodáka, horolezce, ale i filmaře, ekologa, cestovatele a spisovatele, který nedávno zemřel ve věku 83 let. Režie L. Moulis

  V březnu zesnulý významný český vědec Otakar Štěrba zasvětil celý svůj život zkoumání přírody prostřednictvím několika vědních oborů – hydrobiologie, systematické zoologie, zoogeografie a ochrany přírody. Tyto obory se staly širokou základnou pro ekologii, kterou se aktivně zabýval i v pozdním věku. Založil první katedru ekologie u nás a studium Ochrana a tvorba životního prostředí.
  „Současné ekologické vzdělání naší populace je bohužel mizivé, přímo katastrofální. Lidé mají útržkovité informace převážně jen z médií, dochází k záměrným dezinformacím, jsou často zmateni…,“ říká prof. Štěrba v jednom z komentářů snímku, který se snaží jeho prostřednictvím nahlédnout za pojem ekologie. Především v souvislosti s řekami, neboť ty byly celoživotní profesní i lidskou láskou Otakara Štěrby. Důležitost těchto tepen, žil a vlásečnic pro život naší planety si profesor Štěrba uvědomoval po více než padesáti letech zkoumání se vzrůstající zoufalou naléhavostí.
  Svět svých řek znal do detailů. Jako jeden z prvních na světě se s americkými a evropskými vědci zabýval hyporeálem – tajemným světem podpovrchového říčního dna. Byl tvůrcem teorie říční krajiny, popularizátorem vědy, nezlomným ochráncem přírody. Pro ověření svých teorií neváhal v pokročilém věku podniknout několikaletou plavbu kolem světa po řekách. Stal se tak nositelem unikátního poznání, které dále předává divákům České televize díky dokumentu režiséra Ladislava Moulise.

  Film získal na AFO Olomouc 2014 Cenu časopisu Vesmír
  za nejlepší český dokument v oblasti přírodních věd.

 3. fruhafj říká:

  Musel to byť moc vzdělaný, chytrý a šikovný člověk, nechť ho v nebi oslavují Svatí a andělé

 4. fruhaufj říká:

  Hodně toho páně architekte napíšete. Mohl byste bádat paměti. Nevím zda by BYL zájem? Mladí žijí rychle, doba je rychlá, plná stresů a změn. Jsem také průvodce MAP GOOGLE. POJÍMÁM PŘÍSPĚVKY DO MAP lit. firmou. Mám 1,4 milionů zhlédnutí asi 1000 fotek, mám tam pseudonym Jerko Letmo.

 5. fruhafj říká:

  Oprava ; vydat paměti

 6. XXXXX říká:

  „Vloni sucho.“ To je informace od CIA nebo kdo ji poskytl?

 7. XXXXX říká:

  Dobře beru to jako vtipnou sadu nesmyslů, či spíše pokus o provokaci střetu eko-neeko. Dost nepovedenou tedy.

 8. Zdeněk Gryc říká:

  „Jsem také průvodce MAP GOOGLE.“

  „Vše spolu souvisí“, jak ví absolventi nejen FA za totáče.

  Převzato z blogu „Dnes je hezky“:

  „Osobním ohlédnutím primánka, který měl na pololetním vysvědčení němčinu.
  Na závěrečném v roce 1945 ruštinu.
  VOLITELNÝ JAZYK NEEXISTOVAL v indexu na FA je v první kolonce první stránky První předmět:
  Zákl. marx-leninismu.“

  MAPY GOOGLE a GPS

  Vážený autore blogu,
  „moje vada je, že nejenom k Vám, jihlavskému plavci, se snažím psát osobněji,
  podobně, jak tak činím ve vztahu ke kolegům, spolužákům a profesorům.“
  ———————————————–
  Profesor Bauersima vytvořil teoretický základ pro geodynamické využití GPS v dnešní přesnosti. Jeho vzorce pro interferometrické metody pozorování rekonstruovaných nosičů rádiových signálů GPS umožnily dosáhnout rozlišení polohy, které bylo 10 000krát vyšší, než bylo původně nabízeno americkou armádou; to za podmínky, že budou také určeny oběžné dráhy satelitů GPS a parametry rotace Země.
  ———————————————-
  Ing. arch. Zdeněk Baueršíma je děda mého vnuka Tomáše Gryce,
  bratr toho hodnějšího dědy, také Zdeňka je. . .

  Ivo Bauersima (narozen 17. září 1931 jako Ivo Baueršíma v Jihlavě v Československu ) je československo- švýcarský astronom a geodet . Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří základní astronomie a určování oběžné dráhy pozemských satelitů.

  Bauersima studoval na geodetické fakultě Vysoké školy technické v Praze ; jeho oborem byla geodetická astronomie . Během akademických let 1953-1956 pracoval jako asistent v astronomicko-geofyzikálním ústavu u Emila Buchara . V letech 1956–1962 pracoval jako vedoucí astronomické skupiny Československého geodetického a topografického ústavu, nejprve v Laplaceových bodech sítě československých pevných bodů , později na základní geodetické stanici Pecný v Ondřejově u Prahy v oboru astronomie stanovení času. V letech 1961–1968 pracoval Bauersima jako vědecký pracovník na Ústavu pro astronomii a geofyziku na Vysoké škole technické v Praze. V roce 1966 složil kandidátskou zkoušku z metodologie vědy, astronomické geodézie, geofyziky a matematických metod fyziky.

  V roce 1968 spoluzaložil KAN , jednu z nejvýznamnějších politických organizací Pražského jara .
  Práce na jeho disertační práci byly přerušeny v roce 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy zaútočila na Československo, v srpnu 1968 emigroval do Švýcarska s manželkou Nadií Antipovou a jeho synem.

  Zde pracoval v letech 1968 až 1977 jako asistent na Astronomickém institutu univerzity v Bernu . Výzkumné práce v oblasti satelitní geodézie (pozorování optickým směrem a laserovou vzdáleností, teorie, příprava výzkumných záměrů a financování) a výuka na astrometrických stážích.
  Současně pracoval na své nové disertační práci o definici inerciálního systému . V roce 1976 získal doktorát na Filozofické a přírodních vědách na univerzitě v Bernu.
  1978 Bauersima byl jmenován senior asistentem. V roce 1981 se habilitoval (Venia docendi: pro základní astronomii a dynamiku zemského těla ).
  Předmětem habilitační práce byloObecná diskuse o rotaci netuhého zemského modelu , 1980. Od roku 1981 přednášel Bauersima na univerzitě v Bernu speciální přednášky o předmětech základní astronomie , mechaniky kontinua , rovnovážných hodnot rotujících kapalin, globální geodynamiky, astrometrie (včetně rádia) interferometrie ) a satelitní geometrie.
  V letech 1981–1988 pravidelně přednášel na švýcarském Federálním technologickém institutu v Curychu v oblasti astronomické geodézie. Od roku 1980 se stal členem Geodetické komise Švýcarské akademie přírodních věd . V letech 1976–1987 byl členem různých speciálních skupinMezinárodní geodetická asociace . V roce 1989 mu byla udělena titulární profesorka na univerzitě v Bernu.
  Jeho synem je spisovatel a režisér Igor Bauersima .
  Bauersima je autorem a spoluautorem více než 30 vědeckých a technických textů a řady studijních textů v předmětech základní astronomie, globální geodynamika a astronomická geodézie.
  V publikační řadě Mitteilungen ze zimní pozorovací stanice Zimmerwald mimo jiné vyvinul rádiové interferometrické metody pro pozorování koherentních rádiových signálů ze satelitního systému GPS a jejich vyhodnocení pro geodetické a geodynamické účely pod čísly řady 7, 10, 12, 13 , 15 . Jako další aplikaci těchto pozorování v kombinaci s (relativními) astrometrickými pozorováními těchto satelitů a s radiointerferometrickými pozorováními kvazarů navrhl metodu pro směrové propojení katalogů hvězd a kvazarů ( komunikace ze satelitní pozorovací stanice Zimmerwald, č. 13, s. 20). Nový satelitní laserový dalekohledbyl navržen v roce 1995 na observatoři v Zimmerwaldu, aby splnil tento úkol.
  Bauersima odešel do důchodu v roce 1996.
  Oceněn:í
  Bauersima vytvořil teoretický základ pro geodynamické využití GPS v dnešní přesnosti. Jeho vzorce pro interferometrické metody pozorování rekonstruovaných nosičů rádiových signálů GPS umožnily dosáhnout rozlišení polohy, které bylo 10 000krát vyšší, než bylo původně nabízeno americkou armádou; to za podmínky, že budou také určeny oběžné dráhy satelitů GPS a parametry rotace Země.
  Za tímto účelem by měla být data pozorování z přijímacích stanic GPS z celého světa vyhodnocována společně. To dalo vzniknout myšlence mezinárodní GPS sítě, která v srpnu 1989 v Edinburghu založila International GPS Servicevedený. Vědecké a civilní použití radiového interferometrického pozorování GPS, jako je B. stanovení tektonických posunů desek , přílivů a odlivů na pevnině , kontrola stability ropných plošin , geodetické práce atd. Dnes dosahují přesnosti několika milimetrů.

  Podle Bauersimy byl základní příspěvek k používání GPS inspirován k vybudování observatoře Zimmerwald na švýcarské základní stanici a softwaru Bernese GPS k vývoji toho, co poskytuje světový výpočetní model pro genauesten pro oběžné dráhy GNSS – satelitní oběžné dráhy a geodynamické parametry.
  Dnes se používá ve více než 200 výzkumných ústavech. Bauersima také zahájil řadu výzkumných a průmyslových spolupráce, zejména s Leica Geosystems a Federálním úřadem pro topografii (Swisstopo) .
  ———————————————————————–
  Možná, že jihlaváky by mohlo zajímat, že navigace v autě přímo souvisí,
  nebo je založena na GPS.
  Možná, až pomine Koronavirus, tak by bylo by vhodné kontaktovat Zdeňka B.
  a s Ivem Baueršímou se, třeba v redakci JL, sejít.

 9. Berka říká:

  Počkat…to je nějaká sranda, ne ?

  Navigace v autě je vážně založená na GPS ???

  A já debil si doteď myslel, že to mám v autě propojené někam do Prahy, kde sedí v nějakém open-space s mikrofonem ta ženská, co mi pořád říká, abych se otočil až to bude možné, a jezdí prstem po turistické mapě.

  Tak GPS… Člověk se pořád něco učí.

 10. Zdeněk Gryc říká:

  Berka je hrdina,
  dneska napsal mimo jiné říká:
  —————————
  Berka říká:
  Úterý, 9. 3. 2021 v 9:11
  Další cizí blog, co naprosto bezdůvodně zaprasil a zničil.

  Tak si do clipboardu kolaborantskej kamaráde estébáckých práskačů připište k sobě ještě jedno přiléhavé označení – „komoušská vysírka“.

  Moc mě totiž potěší, když další grycovské smrduté normalizační výrony zde budou zase o pět řádků delší…

 11. blade říká:

  Pokud zdejší skazky mohou zkouknout v datacentru ve francouzském Štrasburku, tak tedy za mne je fajn, že se Zeman montuje do všeho co uzná za vhodné > vakcíny, dostavba jádra, atd.

  Političtí remcalové se ještě rádi naočkují schváleným Sputnikem, aby získali covidpass.

  Němci budou ještě rádi za naše jádrowatty, i když tam budou mít jednoho Klause za druhým či náhlé bezvětří. Britové zkoušejí watty podmořskými větrníky (turbínami) z mořských proudů nebo watty z vln i watty z přílivových elektráren. Přímořská kontinentální Evropa se opičí.

  GPS – Washington
  Galileo – Štrasburk
  GLOSNASS – Moskva

  Takže, demos nedemos, si ty naše mobil polohy sledují jak je libo 🙂

 12. Berka říká:

  Blade – jen pro zajímavost,

  odposlech a sledování mobilů je samozřejmě velice jednoduché (a dělá se v obrovském rozsahu), ale jenom přes samotné GPS vás nikdo sledovat nemůže. GPS je totiž pouze „jednosměrné“ – vy máte jenom přijímač, který přijímá data ze satelitů. Pokud má signál alespoň ze tří, tak si dokáže dopočítat polohu kdekoliv na zemi. Ale zpátky „do satelitů“ nic nevysílá. Prostě jako kdybyste chtěl vysledovat někoho, kdo poslouchá Radiožurnál na FM. U chytrých telefonů je to samozřejmě jedno, tam jde o jinou věc, že mobil si tu polohu spočítá a údaj o ní už následně může někam poslat (nebo si ho někdo cizí nechat poslat) přes internet kamkoliv dál. Ale pokud máte třeba navigaci v autě, bez připojení k mobilu, nikdo vás přes ni nemůže žádným způsobem sledovat.

  Zajímavé je, proč vůbec vznikly a vznikají za drahé peníze alternativy, jako ty vámi zmíněné. GPS totiž původně byl v USA vyvinut a vybudován (jak jinak) pro vojenské účely, teprve časem byl uvolněn i pro civilní použití. Ale prapůvodní inteligence v systému zůstala – je totiž koncipován tak, že v případě potřeby může jeho provozovatel snadno „naštelovat“ satelity tak, aby posílala data s nějakou záměrnou chybou, v řádech stovek metrů, nebo klidně i desítek kilometrů. Vojenské přijímače GPS ten mechanismus znají a když se „jim řekne“, tak s tou korekcí začnou počítat a výsledkem bude opět přesná poloha. Ale civilní přístroje a přístroje třetích stran budou ukazovat nesmyslná data a nesprávnou polohu. V případě nějakého ozbrojeného konfliktu to samozřejmě pro USA může být obrovská strategická výhoda. Jenže kdyby se jednalo o nějaký lokální malý konflikt, problémy s určením polohy by najednou měly i GPS přijímače vzdálené třeba stovky kilometrů tam, kde by vládl trvalý klid a mír. A pro tamní hospodářství, logistiku, atd. by to mohlo mít nepříjemné následky…

 13. Dvořák říká:

  A pak jsou ještě různé aplikace, které vás okamžitě požádají, abyste ohodnotil místo, které jste právě navštívil. Ale to lidem nevadí 🙂
  Jo, Berka, buďte na tu paní z Prahy hodnej. Nikdy nevíte, jestli nezná třeba Baueršímu.

 14. Berka říká:

  No… přiznám se, že občas jí seřvu, když mě třeba zatáhne do jednosměrky z druhý strany 🙂

  Jojo, jak jsem tu už kdysi psal – všechny ty báječné aplikace obchodních řetězců nás mají přečtené stokrát líp, než architekt únorovou Jiskru…

 15. blade říká:

  Berka jen pro zajímavost:

  Největší předností Galilea je bezesporu rychlost a přesnost, s jakou vás dokáže na mapě zaměřit, jelikož družice obíhající Zemi se soustředí primárně na Evropu. Běžná odchylka totiž nečiní několik desítek metru, ale jen jeden metr. Platící zákazníci jako záchranáři a podobně mohou poté počítat dokonce s přesností polohy na neuvěřitelných 30 centimetrů.

  >>> Zároveň dokáže Galileo jako bonus nejen přijímat signál, ale také jej umí odesílat >>>

  Takže třeba záchranáři budou mít v případně nouze ulehčenou práci s hledáním lidí. Pokud vás zajímalo porovnání s tradiční GPS, tak se jedná o čtyřikrát lepší výsledek, a navíc bude Galileo fungovat i na místech v Evropě, kde mají ostatní systémy potíže s pokrytím. Těchto předností se však dočkáme naplno až když bude kolem naší planety kroužit plná eskadra 30 družic.

  Takže, demos nedemos, si ty naše mobil polohy, pro detailistu Berku > přes polohu chytrého mobilního telefonu či různé lokalizátory, sledují jak je libo 🙂

  https://www.huramobil.cz/co-je-to-galileo–proc-je-to-u-nas-ta-nejpresnejsi-navigace-v-telefonech-a-v-jakych-zarizenich-jej-najdete-/blog-360/

 16. blade říká:

  Pokud budete mít čas a chuť, tak vyplňte dotazník z odkazu, ať se máme v aktuálně nudném a špinavém krajském městě líp 🙂

  https://jihlava.cz/proberemeji/

 17. Berka říká:

  To jsou právě ty trochu zavádějící informace, které přinášejí „odborné“ servery…

  To že přijímač Galilea umí i ODESÍLAT – to vůbec neznamená, že by snad byl systém obousměrný ! Pro spojení s vlastním satelitem byste musel mít na střeše auta parabolu minimálně jak od televize a stejně by to bylo málo. Ta zmínka o vysílání je tam kvůli tomu, že topologie Galilea byla už od počátku koncipována např. pro systémy eCall, co jsou v nových autech a tudíž umí zabezpečeným protokolem odeslat polohu auta (nebo samozřejmě člověka) do centrálního dispečinku. Ale to probíhá zase jenom datovým mobilním spojením !!! Se satelity pochopitelně uživatel nijak komunikovat nemůže (ono i kdyby to nakrásně nějakým fyzikálním zázrakem šlo, tak by taková vlastnost rozhodně nebyla využívaná- už třeba jenom kvůli hackerům).

  Já to vysvětlení psal jenom proto, že mezi lidma kteří koukají na americké akční filmy panuje představa, že pomocí GPS satelitu může zlá CIA sledovat konkrétního člověka kdekoliv na světě – což samozřejmě možné není. Prostě když z mobilu vytáhnete SIMku, tak můžete GPS normálně používat a nikdo to nijak nedokáže zjistit, natož určit vaši polohu. Geosatelity si prostě trvale vysílají svůj signál a je jim absolutně buřt, jestli ten signál někdo zachytává, nebo ne.

  Ještě co se týče přesnosti – také to není tak úplně jednoduché. Ano, u GPS se udává tři metry, s aproximací i polovina. Galileo má až 30 cm. Ovšem to platí u GPS v civilní rovině – „vojenská“ část má taktéž přesnost v desítkách cm (taky proto se například daří američanům tak úspěšně bez soudu vraždit nepohodlné osoby – posláním rakety přímo na konkrétní auto).

  Je to ale částečně zase marketing – něco jako dojezd elektrokola „AŽ sedmdesát km“, nebo papírová spotřeba u auta. U Galilea pro systémově utilitární určení polohy totiž musíte mít data ze čtyřech satelitů (u GPS stačí tři), čím víc satelitů vidíte, tím je přesnost lepší. U autonavigací atd. je to celkem v pohodě, těm stačí jenom zhruba odhadnutá poloha a tu si prostě „přitáhnou“ k nejbližší silnici a předpokládájí, že jedete po ní. Ale když budete třeba v hustém (nejlépe ještě v dešti) lese, bude přesnost navigace (jakékoliv, nejen GPS či Galileo) výrazně klesat.

 18. blade říká:

  Berka, zavádějící informace jsou právě ty vaše > předpotopní.
  Nedělejte se trapně chytřejší než tvůrci Galileo 🙂
  Tady si nastudujte jednotlivé jejich včelí buňky (pokud neumíte anglicky, tak si tam hoďte češtinu).
  https://www.usegalileo.eu/EN/inner.html#data=smartphone

  Berka, dejte si obzvlášť bacha na čínský BeiDou-3, a pokud se dožijete r. 2035, tak vás budou strašit jeho vylepšenou verzí.

 19. fruhaufj říká:

  Budu mít radost, když pana architekt se bude snažit psát kratší příspěvky, a Dvořáky, Ervíny a Oldřicha necháme být minulosti. Pan Fridrich je fajn člověk, zdravý plný síly ke sportu a žití.

 20. fruhafj říká:

  Zdá se mi, že se klima probouzí do nového 50letého cyklu, tužší zimy a normální léta, jako v 60. letech, PRAVDU mají zase ruští klimatologové?

 21. blade říká:

  Stručný přehled historického vývoje klimatu:

  Malé klimatické optimum let 875 – 1194
  r. 1014
  V celé České zemi suchota byla, neb od velikonocí (25.IV.) až do sv. Jana Stětí (29.VIII.) déšť nepršel, takže obilí velmi ztenčelo, trávy uschly, dobytek pomřel, potokové a studnice přeschly, v jezerách a rybnících vody se smradily, ryby mřely a země se horkem na mnoha místech zapalovala.
  (Šimon Partlic ze Špicberka)

  r. 1043
  Roku od narození páně 1043 v Čechách byl takový hlad, že třetina lidí jím zahynula.
  (Kosmas)

  Velmi studené, větrné a vlhké léto s početnými bouřemi. Ve žních přišel zhoubný sníh.
  (R.Henning)

  ——————————————–

  Malá doba ledová v letech 1195 – 1465
  r. 1306
  Byla tak krutá zima a studený rok, že průliv mezi Islandem a Grónskem zamrzl a led na něm potom nepovolil přes celé léto.
  (Islandská kronika)

  r. 1337
  A tu hvězdu (kometu spatřenou v červenci) předcházelo horko a sucho, které hubilo na jaře všechny rostliny. Vzápětí nastal také nedostatek obilí a vína a hojnost drahoty na mnohých místech.
  (Zbraslavská kronika)
  r.1443

  Téhož roku byla krutá zima, takže na cestách pomrzlo mnoho lidí pěších i jízdních a také ptactva. Zima začala na sv. Mikuláše (6.12.) a trvala skoro až do středopostí (19.3.). Na Hromnice (2.2.) se po krajině toulaly smečky vlků a trhaly chodce i jezdce, kde koho potkaly, takže se lidé neodvažovali vycházet z domů.
  (Letopisy)

  —————————————————

  Malé klimatické optimum v letech 1466 -1618
  r.1512
  Divný boží skutek, že po sv. Havle (16.října) trhali růži červenou vlaskou pod Vyšehradem a věnce z ní dělali co o božím těle, též jahody trhali a jedli, při tom čase i višně podruhé kvetly, jabloně i jiné dříví, víno též po druhé kvetlo po vinicích a zvláště na Šárce, kdež kroupy zbily. A tak bylo teplo utěšené a neslýchané až do sv. Mikuláše (6.prosince)
  (František Palacký: „Staří letopisové čeští…“)

  r.1504
  O vánocích bylo teplo jako na jaře, všechno se zelenalo a místy se objevily i květy. Lidé hodně umírali a nejvíce na Novém Městě.
  (Letopisy)

  r.1513
  Zima velmi tuhá a příkrá byla a led tlustý, kterýž potom druhého roku když sšel, mnohé lidem škody zdělal. Od sv. Michala Archanjela (29.9) pořád ustavičně mrzlo až do Hromnic (2.2)
  (Daniel Adam z Veleslavína)

  r.1520
  Toho roku nebyla žádná zima, nebyl žádný sníh ani mráz. Počasí bylo celou zimu jak sv. Václava a bylo sucho, až se po cestách prášilo.
  (Letopisy)

  r.1576
  Item u Veliký pátek (20.4) mráz na vinicích mnoho škody nadělal.
  (Jan Rakovnický)

  ————————————-

  Malá doba ledová let 1619 – 1897
  r.1619
  Toho léta 1619 v středopostí (7.3) a to celého měíce března veliký mrazy a sněhy, pamětníka není. A před tím měsíc tepla znamenitá byly. Vinice řezali, zdvíhali, dědiny vorali, místem síti počali
  (Pavel Mikšovič)

  1637
  V mimořádných letních vedrech v tomto roce bylo množství požárů.
  (Antonín Strnad)

  1668
  Zima byla přenáramná a sněhu takové množství, že lidé z domu ani ven jíti nemohli.
  (Jan Rulík)

  1743
  Byla pak toho roku zima velmi příkrá, takže zemřelých Francouzů od Prahy až do Chebu jako much leželo.
  (Jan Rulík)

  ————————————————

  Současné klimatické optimum
  …Jeho první částí je chladné intersekulární období 1897 – 1942, na které navázalo teplé intersekulární období 1943 -1995. Již v chladném intersekulárním období současného klimatického optima došlo k prokazatelným globálním změnám podnebí, které se nejvíc projevily v severních zeměpisných šířkách. V teplém výkyvu, který celosvětově nastal ve dvacátých až třicátých létech stouply např. v Grónsku zimní teploty až o 5°Ca na Svalbardu (Špicberky) dokonce o 8°C. Ze středozápadu Kanady, který byl ještě na počátku 20. století nezemědělskou pustinou se stává významná obilnářská oblast. Ve druhé polovině 20. století se vody Barentsova moře a Severního ledového oceánu podle ruských údajů oteplily asi o 1,5°C, což vedlo k rozšíření zoogeografických areálů některých druhů ryb.. Pro teplé intersekulární období1943-1995 byl příznačný tak důvěrně nám známý mírný průběh zim a výskyt teplých vegetačních období. Celosvětově se v tomto teplém intersekulárním období projevovalo prokazatelné pozvolné oscilující oteplování s ústupem většiny ledovců, posunem hranice věčně zmrzlé půdy k severu a pozvolným vzestupem mořské hladiny o 1-2 mmm ročně.

  —————————————————

  Celkově však můžeme říci, že existují flexibilní civilizace, které dokáží přežít i velké klimatické změny i konzervativní společenství, které ohrozí i menší, např. srážkové fluktuace…

  Podrobněji zde:
  http://arcom.cz/index.php/2-uncategorised/55-strucny-prehled-historickeho-vyvoje-klimatu

 22. BerKa říká:

  Ach jo…

  milé Blade, zjevně jste si nevšimlo, že jsem ani v nejmenším neměl v úmyslu iniciovat nějaký flameware, prostě jsem chtěl jenom ostatním – i vám – objasnit některé zažité hlouposti. Není třeba vyskakovat jako čertík z krabičky – navíc když o dané problematice zjevně víte s prominutím absolutní prdlačku.

  To je ten problém dnešní doby – naše mladá inteligence má obrovské zkušenosti s výpočetní technikou. Například umí napsat nějaké slovo do Google a dokonce umí i pustit Wikipedii. Klik, klik, copy paste, všechno vím, všechno znám, číst netřeba – za deset vteřin už kopíruju zase něco jiného, že ? 🙂

  Nedělám ze sebe vševěda, ale bohužel zrovna telekomunikace jsou můj koníček a hlavně tak nějak dlouholetý pracovní obor.

  Vaše přesvědčení, že váš mobil obousměrně komunikuje SE SATELITEM na oběžné dráze je opravdu hodně úsměvné a docela mě pobavilo. Nemám vůbec potřebu vám to nějak vysvětlovat – když o to zjevně nestojíte a vše máte nastudované. Nicméně asi i hodně málo technikou políbenému člověku by mohlo vrtat hlavou…například hodně moderní průměrná mobilní BTSka má simultánní spread maximálně v řádu nižších stovek sejšnů, což stačí na několik malých obcí. Ve městech jich musí být v síti aktivních pár desítek, aby se komunikační kanály nemohly přetížit. V rámci sítě jednoho operátora je jich pak několik tisíc. Jak proboha dvacítka satelitů bude umět komunikovat najednou s několika miliony přijímačů ?

  A nebo jak se evropským inženýrům povedlo přemoci zákon zachování energie ? Satelitní signál je možné si představit jako určitý trychtýř, co se rozšiřuje směrem k zemi. Je přenášen robustním systémem diverzitních antén, které krmí docela výkonný koncový stupeň vysílače. To samozřejmě vyžaduje slušnou porci energie (tu dodá slunce a akumulátory). Díky tomu je signál na zemi dobře zachytitelný. Pokud yste chtěl satelitu odpovědět, musel byste mít zhruba stejně velké antény a zhruba stejně velký vysílací výkon. A i když ve svém čínském telefonku máte určitě nějakou superbaterku z Aliexpressu, troufám si tvrdit, že přece jenom proti tomu satelitu nebude její energetická náplň ani setinová. O úzce směrové anténě raději ani nemluvme…

  Zkuste si o tom opravdu něco přečíst. Jak jsem říkal – pokud budete mít v mobilu nějaký novější SiRF čip i na Galileo, navigace vám v pohodě pojede. Ale pokud tam nebudete mít i SIM kartu, tak vaši polohu NIKAM nepředá. „Zpětná“ komunikace u Galilea (tedy systémů eCall atd.) probíhá výhradně normální pozemní celulární cestou.

  Pro laiky vaší odborné úrovně (to bez jakékoliv urážky) doporučuju jako startovací látku třeba https://www.zive.cz/clanky/satelitni-pozicni-systemy-gps-galileo-a-rada-dalsich-o-kterych-se-moc-nevi/sc-3-a-204442/default.aspx#part=1 – kde jsou ty úplné základy docela dobře popsané.

 23. Berka říká:

  ale kašleme na to, omlouvám se – se změnami klimatu to nesouvisí.

 24. Svatopluk Beran říká:

  Mně to zajímalo, opět jsem se hodně poučil snad i přiučil. Pohledy, zkušenosti, vědomosti, oponentura. Já pro sebe jsem neviděl tuto vaši výměnu pohledů na téma satelitů a možnosti hromadného nepřímého sledování, vůbec jako zbytečné.

 25. blade říká:

  Milý Berko,
  vaše poučné info jsou předpotopní, protože je zná snad každý tzn. i blade. Lidé co mají chytrý mobil si ho přeci nekupují proto, aby ho měli u sebe bez SIM, vypnutý nebo s vyndanou baterkou, nezapínají wifi, nezapínají určení polohy, nezapínají google mapy, nezapínají aplikace atd. Ba právě naopak. Takže zjištěný polohy kohokoliv není problém. Pokud máte mobil dřevěný, tak to je ovšem jiná 🙂
  A to nám ještě čučkaři s lobby mediálně vtloukají (zřejmě v rámci obch. války) do hlav, pozor na mobil a zařízení Huawej, můžou šmírovat 🙂

  Galileo je tzv. civilní a přesnější než konkurence. Služba Galileo pro pátrání a záchranu zkrátí čas potřebný k detekci osoby ztracené na moři nebo v horách ze 3 hodin na pouhých 10 minut po aktivaci (samozřejmě) nouzového majáku, což usnadní záchranné operace a záchranu životů. Galileo je také jádrem iniciativy eCall UE. Od března 2018 musí být všechny nové modely osobních a lehkých dodávek prodávané v EU vybaveny zařízeními eCall, která v případě nehody automaticky upozorní záchranné služby. Vše pro mne a snad i jiné určitě nic nového 🙂

  Dnešní chytré mobily používají všechny tři systémy (G,G,G či i to BD) najednou, což je mnohem přesnější než samotné GPS. Takže nějaké klimatické jevy o kterých píšete na polohu vliv nemají. Zastavovat v dešti a čekat až přejde, protože jak píšete, déšť snižuje kvalitu signálu je již dnes blbost a další vaše předpotopní info. Už vidím, jak při autonomním řízení za deště musí vozidlo raději zastavit 🙂

  Možná bude pro Galileo nejdůležitějším místem Praha. Právě z budovy v Holešovicích má být už za pár let navigována třetina evropských aut. Jinak vše dobré 🙂 Mějte se.

 26. Svatopluk Beran říká:

  Na Berku. Jak to bylo, možná ještě stále je ze sledováním telefonních hovorů a zaměřováním z amerických vojenských letounů. Byly to takové ty letouny nad zadní částí s otáčející se anténou, myslím že se tomu říkalo systém Avast? Dostal jsem se již dříve k pár článkům že armáda Spojených Států pomocí nich odposlouchávala i telefony vytipovaných zahraničních obchodníků při jejich obchodech a následně je za úplatu prodávala obchodníkům vlastním. Je to, nebo bylo to technicky možné z těchto speciálních letounů? Nejde mi o morální stránku věci, v to ameriku všichni dobře známe, jde mi o to, jestli to technicky jde?

 27. Zdenek Gryc říká:

  Berka říká:
  Úterý, 9. 3. 2021 v 9:11
  Další cizí blog, co naprosto bezdůvodně zaprasil a zničil.
  —————————————————————
  ale kašleme na to, omlouvám se – se změnami klimatu to nesouvisí.
  ————————————————————-

  Berkův komentář z 9.3. je zde vložen jako ilustrace omluvenky,
  proč ZG nemůže napsat blog, aniž by ho uzavřel.
  Sprostot a invektiv v JL je na encyklopedii.
  Poslední oblogy ZG s otevřenými komentáři v JL jsou oživeny explozí bladeho komentářů,
  které jsou vlastně tradiční rušičkou, jak ji známe z obou totalit.
  ————————————————————-
  Pro změnu ale chvíli k meritu blogu:

  „Proč se zemský povrch rozrůstá, milí BLOGEŘI.“

  Co by jste řekli tomu,
  že je to proto, že se země zahřívá.
  To se stává, že třeba železu.
  U vody je to kapku naopak,
  když zmrzne tak se roztahuje že?
  Koule na které zrovna nyní sedíme má zemský povrch,
  autor blogu to považuje za fakt a tak se ptá…
  Ovšem, pokud to chceme toto tvrditi, nutno rozrůstání změřiti, že ?
  U populace je to na váze celkem snadné.

  U zeměkoule jsou s tím problémy.
  A víme jak, nebo kdo to umí ?

  K emigrantu profesoru Baueršímovi později.

 28. blade říká:

  Pět leteckých systémů včasného varování a kontroly AEWAC (AEW&C) – https://youtu.be/vleXrlFDzwA

 29. Zdenek Gryc říká:

  Vážený a mně zvláště milý kolego,

  „Pěti let. syst. nevím.“

  Ale vím, že zrovna sedím u moc starého PC a že počítače je mají podobně jako šťastné manželství měniti,
  jak již doporučil M.Twain, kterého bych bez váhání volil za presidenta USA.

  Můj počítač na chalupě,to je něco jako ženy presidenta USA Trumpa.
  Babiš je prý movitější, ale v tomto směru zaostává.

  převzato:
  „ale kašleme na to, omlouvám se – se změnami klimatu to nesouvisí.“

  S obsahem mých blogů také nesouvisí vkládat do blogu grafiku krásné ženské silhouety.

  Leč člověk někdy ani nemůže předjet na cyklostezce, krásnou bruslařku.
  Když pak zastavila,tak jsem jí to vysvětlil… je“příliš krásná“.

  Otravovat v Jihlavě bych nikdy na svoji odpovědnost nešel.

  Leč dostal jsem umístěnku do Agroprojektu.
  Soudruhu řediteli Havenkovi
  za přítomnosti jeho náměstka taky Ing. Floriána,
  jsem to zdůvodnil:
  Mám místo ve Stavoprojektu Brno v ateleru arch.Zounka,kde jsem už více let praktikoval,
  mám družstvo žáků ve Spartaku MEZ Židenice,
  mám družstvo dětí v plaveckém odd. VTA
  mám práci ve Speleologickém klubu.
  mám kde bydlet a rodiče mne potřebují, zvláště později,
  když brácha v roce 1958 přežil pád v lavině v Tatrách z 350m.

  Florán neříkal nic, Havelka zařval:
  „tak to zkus a sejdeme se u prokurátora“.

  Nevím co by se stalo ve Stavoprojektu,
  kdybych odmítl příkaz v práci.

  Vím ale, že moje spolužačka arch. Zana Čechová
  si vzala za manžela medika a ten odmítl
  nastoupit na umístěnku s tím:

  „mám příliš krásnou ženu“

  PS. hlavně si prosím nemyslete, že kecám.

 30. Berka říká:

  Blade… už jste se jako pokaždé přepnul do demagogického módu, kdy si s oblibou vyberete nějakou oponentovu větu, vytrhnete z kontextu a zkoušíte po ní šplhat zpátky do sedla.

  O zastavování auta v dešti nikdo nic nepsal (nebo mi řekněte kde). O dešti jsem psal v souvislosti s LESEM (nejlépe listnatém – i když jiné tady už skoro nejsou ) – versus přesností určení polohy. Husté listí – pokud je strom mokrý, je to ještě markantnější, protože se stává svodičem a podle Brathsteinova teorému se tím virtuálně posouvá zem – laicky řečeno pro vysokofrekvenční signál se pak jevíte jako kdybyste ve volném terénu byl zakopaný tolik metrů v zemi, jak jsou vysoké stromy kolem vás.

  Jednoduše si vy předpotopní názore nainstalujte nějakou aplikaci, která čte data z navigačního čipu a ukazuje vám počet a sílu signálu satelitů – je jich určitě několik desítek. Pak si stoupněte do volného prostoru a pak zalezte do mokrého lesa. A porovnejte údaje. Při goniu (samozřejmě nejen satelitním) platí přímá úměra – čím víc pevných bodů, tím větší přesnost po aproximaci, potažmo tedy tím přesnější poloha. Váš mobil vaši polohu počítá sám – v podstatě úplně stejně jako astrolab. Přítomnost dvou nebo tří systémů najednou samozřejmě výsledek může zpřesnit zprůměrováním – nicméně pro příjem vf signálu je z 90% nejdůležitější vnější okolí přijímače. Takže i tak se v „nepříznivém“ prostředí přesnost sníží.

  O nic jiného v mém příspěvku nešlo.

  Mimochodem – budete se divit, ale já v mobilu data nemám (resp. ne zapnutá). Takže mě zaměřit zlá síla může jedině na základě dat operátora, mezi kterými BTSkami se právě nacházím (opět klasická triangulance). Tam je ale přesnost od desítek metrů výše, na venkově stovky metrů. Mimochodem, kombinace GPS (a dalších SatNav) s výpočtem polohy mezi BTS je základem technologie A-GPS, která ve vámi zkopírovaných textech nějak vypadla a kterou mobily už nějakých deset let používají…

  Nic, končíme diskusi.

 31. Berka říká:

  Pane Berane, až pomine bubák, tak ho někde spolu zapijem a o těch vlnách, frekvencích a decibelech můžem pokecat 🙂

  To co píšete – máte určitě na mysli systém AWACS. Osobně si myslím, že je to fáma. Samozřejmě vůbec nevím, co je v tom „kolotoči“ uvnitř, ale podle kusých informací je to spíš kombinace aktivního a pasivního radaru (něco jak naše Tamara). Pro odposlech telefonů by to bylo hodně nešikovné. Ono obecně – převapivě mobilní telefon, i když přenos není analogový (probíhá digitálně a je zašifrovaný) se dá odposlouchávat daleko jednodušeji, než pevná linka. U ní jste se musel napojit přímo na dráty – nebo na optický kabel (což je skoro neproveditelné) a musel jste tak být fyzicky přítomen někde na trase. Mobilní signál se ale šíří vzduchem a tak je samozřejmě zachytitelný. Trasa se dá rozdělit na dva úseky – nejzranitelnější je ten první, mezi vámi a základnovou stanicí (to je boudička s velkou anténou někde na kopci, případně ve městě na střeše vyšší budovy). Ze základnové stanice jde totiž hovor už buď páteřní optikou, nebo alespoň mikrovlným pojítkem, kde je to úzce směrové (prostě dvě paraboly namířené proti sobě). Na páteřní optiku se těžko napojíte a na ty mikrovlny byste musel mít odposlouchávátko někde v přímce mezi oběma zmíněnými parabolami. Kdežto z vašeho mobilu se šíří signál všemi směry – 360 stupňů (logicky, tam to směrové už z podstaty být nemůže – vy jako uživatel nevíte která základnová stanice vás právě obsluhuje a mnohdy ji ani nevidíte). Takže tam je signál nejjednodušeji zachytitelný – a z letadla obecně by to bylo mnohem snazší, protože mezi vámi nejsou žádné terénní překážky. Samozřejmě ale nějaké domácí odposlouchávátko vyrobit je nereálné. Musel byste znát přesně kódování hovorů a aktuální šifrovací klíč (ten je plovoucí a mění se u každého spojení). To není v silách soukromníka, ani nějaké větší firmy – a troufám si říct že ani třeba našich zpravodajských sužeb.

  Jinak ale možná ještě jednu zajímavost – plno lidí si myslí, že ty často medializované „policejní odposlechy“ probíhají tak, že někdo někde na soudě zažádá a až dostane povolení (nebo tajná sužba když si zrovna usmyslí) tak začne monitorovat všechny vaše hovory – nejlépe někde z nenápadné dodávky zaparkované před vaším domem…

  Bohužel je to jinak – operátor totiž v určité formě archivuje VŠECHNY hovory. Lidově řečeno, nahrává se a po nějakou dobu uchovává úplně všechno „preventivně“. A schválení odposlechu znamená akorát to, že operátor žadateli vydá dekódovaný záznam hovorů z požadovaného časového období. Proto „odposlech“ nezačíná až tím, že se někdo pro policii atd. stane sprostým podezřelým. Odposlech v podstatě jede i dokud jste ještě obyčejný sprostý civilista.

  To je jedna z daní za moderní vymoženosti. Stejně jako kamerové systémy, kdy vás během cesty do potravin a zpátky dneska očumuje několik desítek objektivů…

 32. Zdeněk Gryc říká:

  Právě skončilo
  na ČT art uctění památky Jana Vodňanského

  byla tam také zmínka

  MARŠÁLOVÉ PŘÍCHÁZEJÍ
  MARŠÁLOVÉ ODCHÁZEJÍ

  Je tam také zmínka,
  zde seděl Václav Havel,
  zdes děla …
  zde jsem seděl já.

  Příliš dobře zadrátováno…

  Dá se tento nedailnon jeho života pochopit ?
  Nebo žili nechápající v jiném časoprostoru na jiné planetě ?
  ————————–
  Pokud by se dal třeba názor na filozofii Vodňaského
  nikoli pochopit, ale akceptovat bez urážek,
  nemusel komentáře k příštímu blogu ZG uzavřít.

  Co Berka a Blade NATO ?

 33. blade říká:

  Berka, ještě doplním, že vámi možné popisované problémy signálu GPS v hustém mokrém lese, atd. již dnes řeší dvojfrekvenční (duální) GPS. Xiaomi Mi 8 byl nějak v roce 2019 první mobil s dvojfrekvenční GPS.

  Výrobci čipů nespí 🙂

  Tím končím diskusi na tohle, pro některé i zajímavé, téma

 34. blade říká:

  12.3. vstup do roztahovačného a čím dál dražšího NATO. Jen Finové zatím odolávají.
  ://www.hlavnespravy.sk/wp-content/uploads/2019/04/30089.jpg

  Evropa bez evropské části Ruska a bez Turecka i Grónska je docela prcek – https://arcg.is/1XHS8m
  Ale žvanit o sankcích na kde koho a kde co jde Petříčkovi náramně 🙂

 35. blade říká:

  Taková málá zajímavůstka:
  Sestřelení F-117 Nighthawk nad Bělehradem.
  https://www.stoplusjednicka.cz/americka-blamaz-sestreleni-f-117-nighthawk-nad-belehradem

  Plukovník Dani později napsal: „Američané si mysleli, že nás rozdrtí bez odporu. Občas se chovali jako amatéři. Osobně jsem odposlouchával hovory pilotů bombardérů s průzkumnými letadly AWACS. Znal jsem jejich trasy i plány bombardování.“ Jeho jednotka ale byla pod neustálým „dohledem“ amerického elektronického průzkumu, a proto mohla radiolokátory zapínat jen na pár vteřin. Jinak by následoval úder nepřátelských letadel. Dani také prý nechal vymontovat radiolokátory z vyřazených stíhaček MiG a ty příležitostně zapínal, aby nepřítele zmátl. Díky těmto návnadám a neustálému pohybu jeho jednotka neztratila jedinou baterii, přestože na něj letouny NATO během kampaně odpálily 23 raket HARM.

  🙂

 36. Berka říká:

  Dvoufrekvenční GPS (toto označení je nepřesné, protože GPS satelity v naprosté většině frekvenci E5 nepoužívají – spíš by se mělo říkat dvoufrekvenční Galileo) to bohužel neřeší. Není to ani tak v tom že by výrobci čipů spali či nespali, je to bohužel ve fyzikálních zákonech, jejichž naprostou většinu se lidem dosud přemoci nepodařilo.

  2F GPS akorát zvětšuje přesnost (hlavně v městském prostředí) a částečně eliminuje vliv ionosféry (která je nestabilní a mění se v rámci denní doby). V těch městech se dvěma frekvencemi hlavně dělá tzv. pseudodiverzitní příjem, čímž se skoro dokonale odstraní zkreslení výsledků vlivem odrazu od městské zástavby a elektroinfrastruktury (každý drát pod napětím generuje magnetické pole). Takže 2F má celkem výrazný vliv na PŘESNOST, ale ne až tak na CITLIVOST příjmu (částečně pochopitelně ano, zejména tím lepším průchodem ionosférou). Prostě kde nic není, tam ani smrt nebere. Není signál – nejsou data. Trochu se to dá přirovnat k televizi. Když jste u staré analogové televize měli špatný signál, tak se zhoršil obraz, začal „duchovat“ a zrnit, ale pořád byl nějak viditelný. Digitální TV buď jde, nebo s velmi malým přechodovým intermezzem („kostičkování“) nejde. Digitální rádio nezačne šumět, ale odmlčí se. To samé GPS – nevidím dost satelitů, nenaviguju.

  Ještě poslední doplnění – u aut je spolehlivost navigace o dost vyšší než u mobilu, protože auta většinou mají sice malou – ale účinnou externí anténku, takže jsou o dost citlivější. Mobil to ale zase dohání právě třeba A-GPSkem a křížovou predikcí s bétéeskovými lokátory.

 37. Berka říká:

  Změna klimatu, jak zní název tématu, až tak strašná není. Mě děsí změna lidstva. Svět totiž strašně zhovadizoval. Během pár desítek let jsme se stali totálně závislí na elektronice. Až jednou oběhne zeměkouli nějaké menší EMPíčko – bude armageddon. Mobily, navigace, televize, WiFiny přestanou během pár vteřin fungovat a pro zaryté fejsbůkáře to bude impuls k sebevraždě.

  Obdivuju třeba lidi, co si budují „chytrou“ domácnost – umí si zapnout světla přes internet, nastavit topení, ohřát vodu v koupelně a tak (většinu věcí zbytečně). Stačí aby zkrachovala firma, co provozuje aplikační server, nebo stačí aby se na nás číňan doopravdy nasral. Pak vám doma odstaví kotel a udělá barevnou hudbu 🙂

 38. Jan P říká:

  Proč v diskusi pod hlavním článkem na blogu Změny klimatu se řeší studenoválečny přežitek NATO ?
  Komu výzva od autora blogu patří: ostatním blogerům JL jako Petr Klukan, Miroslav Tomanec, Ján Lauko, Zdeněk Gryc, nebo diskutujícím čtenářům ?
  „Proč se zemský povrch rozrůstá, milí BLOGEŘI.“

  Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá bloger (či blogger), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra.
  Zdroj: Wikipedie

  To téma, které autor vykopl. Já to vidím v roce 2050 naprosto jasně : z Moravy se stane savana a prezidentem bude youtuber.

 39. Berka říká:

  Pane Jene, už jsem vám několikrát říkal, že jste moc velký idealista.

  To co píšete, bych totiž viděl už tak na 2030 🙂

 40. Zdenek Gryc říká:

  Proč v diskusi pod hlavním článkem na blogu Změny klimatu se řeší studenoválečny přežitek NATO ?
  —————————————————————————————–
  Protože rudé buňky mozkové PS-ák plus 1
  si vždy rády ,
  nejlépe kdykoli
  jakkoli rejpnout do USA.

  Je to profesionální záležitost !

  Dědictví po „čtenář“
  aktuálně píšící :

  „km“

  Později pro vyrovnanost
  k NASA a profesoru B.

 41. blade říká:

  Sestřelili ho? > sestřelili, a nakonec se oba aktéři skamarádili, což v tvém případě by nebylo možné, tak drž mordu adolescente!

 42. blade říká:

  Klima se tu různě měnilo miliardy let a existence lidí se dá k tomu přirovnat na pár sekund. Když na to přijde, tak Zemi jsou nějaké starosti lidstva o klima u zádele, si pár krát uprdne, párkrát se otřese a pán tvorstva jde do kopru, ale planeta bude mít SVOJE klima dál. Klima neklima , v horizontu nějakých 200 mio let čeká Zemi další super kontinent (spočítali vědecké hlavy), to po nějakém pánu tvorstva už ani pes neštěkne 🙂

 43. Zdenek Gryc říká:

  řekli maturitu má

  a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově
  jsem se jako veldr. objevil
  v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero,

  AUTO BIOGRAFIE

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte

 44. blade říká:

  To je již stará pohádka > na něco nového již nemáš buňky.
  Jen tu jak malé děcko předvádíš, jak tě ta služba komoušům nyní pěkně sžírá.
  Jestli ty jsi hlava hlava studovaná při smyslech, tak já jsem čínský bůh srandy 🙂
  Měj se !

 45. Svatopluk Beran říká:

  Ve filmu Občanský průkaz si stateční mladí chlapci natrhli nebo vytrhli shodné číslo stránky ve svém občanském průkazu, s tehdejším pořadím komunistického sjezdu. Co takhle si nastřihnout čip v občanském průkazu na protest proti čipování identifikace občanů touto společnosti a až nesmyslného využívání moderní techniky v rozporu z konkrétní svobodou a možností identifikovat kdekoliv a kdykoliv občana? Třeba o tom potom natočí někdo chytrý film o až katastrofické zhovadilosti dnešního pirátského světa? 🙂

 46. Svatopluk Beran říká:

  Pane Berka – Bernard, nabídku přijímám. Počítám tak max. ještě rok a půjde to.

 47. Svatopluk Beran říká:

  Pane Bernard – Berka, už to snad naspletu. 🤭😂

 48. Jan P říká:

  Je fascinující, že někteří lidé si říkají ‚konzervativci‘, ale vůbec je nestresuje, že fosilní ekonomika během několika desetiletí úplně změnila vlastnosti atmosféry, takže klima, ve kterém žili naši prarodiče, ve kterém se vyvinula celá lidská civilizace, je nadobro ztracené…

  blade říká:
  Čtvrtek, 11. 3. 2021 v 22:23

  16.03.2021 |Met Office: Atmosférický CO2 nyní zasahuje o 50% více než předindustriální úrovně| Carbon Brief
  (Carbon Brief je web se sídlem ve Velké Británii jehož cílem je „zlepšit porozumění změně klimatu, a to jak z hlediska vědy, tak z hlediska politické reakce“.)

 49. blade říká:

  Radikální rudá biomaso JaneP., raději věřím letopiscům a geologické historii (viz. odkaz) než nějakým superpočítačům (Met Office, Carbon Brief) ala Nostradamus, které se možná do něčeho sem tam v předpovědi klimatu trefí. Země si párkrát řádně uprdne a zatřese > po nějakém pánu tvorstva a předpovědi superpočítačů již ani pes neštěkne. Kdy to přesně bude žádný superpočítač nepředpoví. Jisté je, že se to stane, tak jako již několikrát v minulosti i bez lidí.

  https://skepticalscience.com/arg_cz_CO2-kdysi-vice.htm

  JaneP., radikálně omezte konzumaci veškerých sacharidů, škrobovin a hltání politiky nebo vás to semele.
  Namáhejte mozkové buňky paralelními vesmíry, no a pokud je bude chtít namáhat ještě více zkuste paralelní vesmíry paralelních vesmírů. K tomu mějte Slunce v duši > s tím řeckým ve skle 🙂

 50. Jan P říká:

  Pomatený blade, jak to říkal herec Vala v seriálu Byl jednou jeden dům? „Jsem bolšan, ale když mám v sobě 10 piv, tak nade mnou vlaje černý prapor anarchie.“
  Nerozumím obavám nad „úpadkem tradičních hodnot“ a plácání o „obraně normálního světa“ a přitom ignorovat to, že ekonomický systém, ve kterém žijeme před našima očima zabíjí svět, který obýváme.

  Rád připomenu 150 let Pařížské komuny, kdy pracující (občani a občanky) vyhnali vládu a stát z největšího francouzského města a začali jej spravovat sami.
  Migrace, feminismus, kratší pracovní doba, nerůst, ekologie, chléb a růže, to všechno tam bylo už tehdy.
  Nikdy nezapomeňte na Pařížskou komunu- 1. část|vimeo.com|18. 3. 2021

 51. blade říká:

  … a tohle melouně by chtělo do Belize 🙂 🙂 🙂

 52. Jan P říká:

  Kdy bude mít Zeman ten státní pohřeb? Abych ho na Belize nezmeškal.

 53. Jan P říká:

  Studenti stávkují za klima i online
  Stávku za klima podporuje taky známý diskutér blogu JL a student(kdysi se zde tak deklaroval) blade. Díky, studenti.
  https://denikreferendum.cz/clanek/32482-nechceme-dalsi-prazdne-sliby-studenti-stavkuji-za-klima-i-online

 54. blade říká:

  Jane P., upozorňuji -> mluvte laskavě za sebe a nešiřte fake news, že jsem tuhle stávku podporoval.

  Pamatujte, že vaše neznalost zákona vás neomlouvá -> jasný 🙂

 55. Zdeněk Gryc říká:

  Konspiračně duchovní pohled na pandemii

  Ján Lauko | Pátek, 19. 3. 2021 v 19:41
  ———————————————————-
  Konspiračně hovní pohled na pandemii :

  1 KŮROVEC
  2 KORONAVIRUS
  3 ZEMAN

  Šporcl: Prezident o nás mluví jako o póvlu. Situace je vážná a nedůstojná
  MARIE BASTLOVÁ
  26. 3. 13:09
  AKTUALIZOVÁNO • 26. 3. 15:39
  Článek
  „Kultura obecně přestala existovat,“ napsal houslista Pavel Šporcl v otevřeném dopise premiérovi. Nakonec se s ním i setkal. S jakým výsledkem?
  Houslista Pavel Šporcl byl hostem Ptám se já.
  Šporcl v pondělí v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi a členům vlády označil stav kultury v ČR za katastrofální. Kultura je podle něj na konci všech zájmů.
  Podle Šporcla by měla dostat finanční injekci, a ve čtvrtek se proto sešel přímo s premiérem, ale také ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Právě s dvěma ministry plánuje houslový virtuóz dále jednat. Řešit s nimi chce nejen podpůrné programy, ve kterých je podle něj řada nesrovnalostí a peníze často chodí i pozdě.
  „Já to naštěstí zvládnu, ale ne každý má štěstí jako já. Kdybychom to brali čistě finančně, ty programy jsou nedostatečné. ‚Něco málo‘ já i moji kolegové dostáváme, ale je to málo. Když si odečtete všechna sociální, zdravotní pojištění a vezmete, že něco chodí pozdě, je v tom velký nepořádek. A když už to zafunguje, tak vám vyjde měsíční podpora jednotlivce na deset tisíc korun. Za to se přece nedá žít,“ řekl v Ptám se já Šporcl s tím, že se stát nestará o své „ovečky“.
  Podle něj je na tom kultura podobně jako sport. „Rozdíl je, že sportovec končí ve třiceti letech a my třeba hrajeme do šedesáti sedmdesáti let. Já stále cvičím tři čtyři hodiny denně, stejně musí trénovat sportovec. Nějaká delší pauza je pro návrat vrcholového umělce nepředstavitelná. Ta situace je vážná a trochu nedůstojná,“ vysvětloval v rozhovoru.
  ————————–

  JEDINÉ OSTRŮVKY DEMOKRACIE V NAŠEM STÁTĚ
  JSOU ANONYMOVÉ JIHLAVSKÝCH LISTŮ
  ——————————————–
  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?

  Si lape myslíš, že zde v době divnolidí, vyzvoním v nějaké diskuzi svůj životopis, inicály i s adresou
  ———————————————————————————–
  Vážený ne-ch-„lape“
  Vypadá to, že i dnešní noc ne-vyzvoní
  Vaše anonymní panenství,
  Elity PS-áků ve „Volarech a Zadním Chodově, kde jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.“

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu.

  TO VÍTE ELITA JE ELITA.
  ANO – NYM
  BÝT ČI NE-BÝT RYTÍŘ „blade“
  nebo ZBABĚLEC,
  s nějaký dalším pokusem o únikový blábol anonymního snipera.

  hry-pro-playstation-4.heureka.cz › sniper-elite-4

  Všechny informace o produktu Hra na Playstation 4 Sniper Elite 4, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Sniper Elite 4.
  ——————————————
  TAKŽE ZEJ –TRA:
  15:52
  Vláda nakonec projedná návrh na převod dalších pěti miliard korun ve prospěch rozpočtu Ministerstva obrany. Jde o polovinu částky, o kterou armáda přišla poté, co vláda ustoupila komunistům při loňském jednání o státním rozpočtu.
  Článek
  Je to téměř dva měsíce, co ministr obrany Lubomír Metnar čeká na schválení převodu

  dalších pěti miliard

  z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu obrany.
  Ministr Metnar po celou dobu tvrdil, že zbylých pět miliard potřebuje nutně do konce března převést proto, aby nemusel škrtat v plánovaných investicích a resort měl také na výplaty vojáků v dubnu.
  Po celý týden nebylo jasné, zda k projednání pěti miliard korun do 29. března, tedy šibeničního termínu, dojde. Nyní Seznam Zprávám premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda v pondělí převod pěti miliard projedná.
  „Ano, ministr obrany Lubomír Metnar zítra předloží návrh na převod pěti miliard korun a vláda jeho návrh projedná. Jde o druhou polovinu částky, na které jsme se dohodli, že obraně převedeme,“ řekl Seznam Zprávám premiér.

  5 MILIARD
  V RÁMCI VARŠAVSK SMLOUVY?

  ZÁDNÝ ROBLÉM…

  V RÁMCI NA-TO

  JE TOMU NA-OPAK

 56. Zdeněk Gryc říká:

  pardon:

  ŽÁDNÝ PROBLÉM

  live: Zeman – Putin

 57. Zdeněk Gryc říká:

  Naše půda v ČR je nasycena vodou.

  a

  KOMUNISTY

  a

  ANONYMY

 58. Zdeněk Gryc říká:

  Prosím autora blogu,
  aby se podíval na poslední komentáře blogu:

  Příběhy ze zastupitelstva 17/2.
  Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 18. 3. 2021 v 10:46

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I