Konspiračně duchovní pohled na pandemii

Proč je dnešní doba dobou zla? Dobou jeho vrcholného rozmachu? Protože v ní existuje ještě něco hroznější než pandemie a všechny problémy s ní spojené! Co je to? Je to fakt, že koronavirus byl vyroben uměle a laboratorně! Tuto skutečnost už potvrdilo několik nezávislých vědců. Vzpomeňme dva. Japonského profesora lékařské fyziologie, imunologa Dr. Tasuku Hondzo a molekulární bioložku Soňu Pekovou.

Dr. Hondzo tvrdí, že kdyby byl virus přirozený, neovlivnil by celý svět. Že přirozený virus by ovlivnil jen země se stejným klimatem, jako je Čína. Ale on se šíří také v zemi, jako je Švýcarsko, nebo v opuštěných oblastech. Takový virus je podle něj nepřirozený! Je plně umělý! Není to z netopýrů. Čína to prokázala.

Dr. Hondzo prohlásil, že na základě jeho znalostí a výzkumů může potvrdit se 100% jistotou, že koronavirus není přirozený. A pokud se to, co říká ukáže jako falešné, mohou mu sebrat jeho Nobelovu cenu. Někdo podle něj lže a skrývá pravdu.

Molekulární bioložka Soňa Peková vidí zase problém v údajných mutacích těchto virů, protože jsou si sice podobné, pocházejí ze stejné rodiny koronavirů, ale nevycházejí z kmene viru, který se objevil v Evropě na jaře roku 2020. Je to úplně jiný kmen! A taková změna nenastává přirozenou mutací v přírodě. To je zcela vyloučeno.

Vážení čtenáři, víte vůbec co to znamená, pokud domyslíme tyto věci do hloubky? Znamená to, že existuje někdo, kdo si objednal a financoval výrobu základního kmene koronaviru. A že tento někdo není spokojen s jeho efektivitou a během rozvinuté pandemie ho vylepšuje novými mutacemi tak, aby byl ještě nakažlivější.

Běžný člověk nedokáže připustit, že by byl někdo něčeho takového schopen stejně, jako se kdysi nevěřilo hrozným zprávám z koncentračních táborů. A zároveň si klade otázku, nač by to ten někdo dělal?

Cui bono? Komu to prospívá? Na internetu jsem zachytil informaci, že nejbohatší lidé světa během pandemie ještě více zbohatli. Spolu prý vydělali 565 miliard.

Ekonomiky jednotlivých států zaznamenávají obrovské ztráty, ale paradoxně, nejbohatší lidé stále bohatnou. Jim to prospívá! Do koho rukou asi tečou obrovské zisky z prodeje milionů testů na koronavirus? Do koho rukou tečou obrovské zisky z prodeje vakcín, určených k očkování téměř celé světové populace? Svět krvácí, ale světové elity stále bohatnou! Celá věc je ale ještě hrozivější, protože zde nejde jen o peníze, ale o mnohem více.

Pár let dozadu předpověděl „lidumil“ Bill Gates obrovskou pandemii, ve které budou umírat miliony lidí. Předpověděl, že státy budou ekonomicky kolabovat, že nebude fungovat elektrika, že bude omezen přístup k základním potravinám, a tak dále. Z informací zveřejňovaných zesměšňovanými konspiračními kruhy je již dlouho známo, že elita takzvaných vyvolených se rozhodla zabrat planetu Zemi pouze sama pro sebe. Rozhodla se zredukovat přemnožené lidstvo na zlatou miliardu, tvořící základní obslužnost a správu území všech států. Tímto způsobem chce elita zároveň vyřešit také všechny dosavadní ekologické problémy.

Země má tedy celá patřit pouze elitě vyvolených spolu s miliardou otroků, zabezpečujících její potřeby. A tento projekt byl odstartován v čínském Wuhanu. Tam byl do světa vypuštěn uměle vyrobený virus, který ve svých začátcích působil mnohem katastrofálněji, protože lidé doslova padali na ulicích. Cosi se však stalo, účinky viru se zeslábly a mnozí lidé ním nakažení jsou ho schopni překonat do dvou týdnů bez nějakých vážnějších důsledků. Proto vznikla potřeba nových, mnohem agresivnějších mutací.

Obyvatelstvo je testováno na koronavirus a na takzvaných odběrných místech jsou odebírány vzorky DNA, přičemž určité procento z nich je vyčleněno na další zkoumání. Na zkoumání toho, kde se stala chyba, a proč se mnozí jedinci stali proti viru rezistentní. Neúspěch viru je však suplován mediální hysterií, protože proces instalace Nového světového pořádku byl již zahájen. Již byla nastoupena cesta k zotročení lidstva a jeho zbavení všech dosavadních svobod.

Pod záminkou boje proti pandemii začíná obyvatelstvo pomalu akceptovat svoji nesvobodu a smiřuje se s ní. Ustavičné omezení a kontroly jsou na denním pořádku, nová realita lidem pomalu přechází do krve a stává se pro ně normou.

A za této situace přichází narychlo vyrobená vakcína, která sice pomáhá proti viru, ale o její dlouhodobých následcích se nic neví, protože jí chybí standardních dvanáct let testování na vedlejší účinky tak, jak se to dosud dělalo se všemi ostatními vakcínami. Očkováním si tedy lidé získávají o trochu větší svobodu, ale netuší, jak draze za ni budou muset svým zdravím v budoucnu zaplatit.

Na přání světové elity vyvolených náš starý svět skončil a my jsme se ani nenadáli, jak jsme se přehoupli do reality Nového světového řádu, se všemi jeho kontrolami, omezeními, šikanou, nátlakem, donucováním a nesvobodou. Světová elita vyvolených převzala moc na zemi a lidstvo tančí tak, jak mu píská. A aby vše probíhalo hladce, o to se starají takzvaní politici, čili loutky v rukou elity, uskutečňující její záměry v každém jednotlivém národě. A zdá se, že není síly, která by tomu dokázala vzdorovat a zabránit dalším plánovaným krokům elity na její cestě k úplnému zotročení lidstva. Přibližně taková je v současnosti situace na světě, co může v mnoha lidech vyvolat strach, depresi a rezignaci z toho, že zlo a temnota na zemi vítězí, a že se s tím již nedá vůbec nic dělat.

Tento text však vznikl hlavně proto, že tomu tak není! Že vše je a bude jinak, než si to připravila zvrácená elita vyvolených! Existuje totiž něco, s čím nepočítá a co jí zásadním způsobem zamíchá karty. Co je to?

Možná znáte rčení, že pokud chceme Stvořitele rozesmát, řekněme mu o svých plánech. Světové elity mají vše předem naplánováno. Za svým cílem kráčí systematicky již dlouhá desetiletí. Mají ve svých rukou banky a světovou ekonomiku. Mají ve svých rukou hlavní média a politické reprezentace téměř všech států na světě s výjimkou těch, které jsou označovány za takzvané totalitní režimy. Se vším počítaly a vše mají rozfázováno a připraveno. Chtějí si urvat celou planetu jen pro sebe, ale při tom zapomněly na skutečného Majitele Země a na jeho plány s ní.

A právě to se jim stane kamenem úrazu! Neuvědomily si totiž, že v Pánově stvoření je úplně každý bez výjimky podřízený jeho zákonům, v něm fungujícím. A tyto zákony nerozlišují mezi tím, kdo patří k elitě a kdo ne. Nerozlišují mezi těmi, kteří sami sebe považují za vyvolené a mezi těmi, kteří mají být z vůle vyvolených ze země vyhlazení. Zákony Páně nadělují každému stejně a bez rozdílu!

A mezi nimi je třeba zvlášť vyzdvihnout zákon zpětného účinku. Ten dává sklízet každému člověku osobně přesně to, co zaséval. Proto Syn Boží upozorňoval na to, že máme chtít pouze dobro, že máme lidem pomáhat a máme je milovat podobně, jako milujeme sebe sama. Pokud totiž takto děláme, v železném zákoně zpětného účinku neomylně sklidíme v podobě dobra a štěstí všechno to dobro a lásku, které jsme seli tím, že jsme je projevovali jiným.

Pokud bychom ale dělali opak, tentýž zákon zpětného účinku by nám nakonec neomylně vrátil naši nelásku a naše zlo, konané ve vztahu k jiným, protože je v něm skryto požehnání a štěstí pro každého, kdo koná dobro a pomáhá bližním, avšak zároveň neštěstí a zkáza pro každého, kdo koná zlo a bližním škodí. Na hlavu zla se proto jednou bude muset v smrtonosné žni zpětných účinků zákona zvratného působení sesypat ním samotným zaseto zlo a zničit ho, zatímco na hlavu dobra se vznese požehnání všeho ním rozsévaného dobra a povznese ho. A proto ti první, čili vyvolené elity se všemi jejich zvrácenými plány se stanou poslední, a ti poslední, čili všichni „naivní“ lidé s vírou v lásku a spravedlnost se stanou první. A proto železné zákony Páně, fungující v jeho stvoření nakonec zhatí plány těch, kteří se považovali za vyvolené a naopak, vyzvednou a povýší všechny, přechovávající v sobě dobro, spravedlnost a ochotu pomáhat jiným.

V nadcházející nelehké době budeme muset ještě pravděpodobně mnohé zažít a podstoupit, ale ať se již bude dít cokoliv, měli bychom si v sobě uchovat víru v dobro. Víru v dobro a v jeho vítězství! Víru v dobro, která se bude projevovat v našem životě konáním dobra za každé situace. Která se bude projevovat našim úsilím o spravedlnost a čistotu. Která se bude projevovat ve formě našeho nesobeckého dávání a pomáhání jiným, jakož také ve formě soucitu s utrpením druhých.

A dobro nakonec zvítězí! Zvítězí spolu se všemi, kdo v něj věřili a co ho žili. Proto za žádnou cenu v sobě nenechme zasypat víru v dobro a v jeho vítězství, i když tato víra v nás bude vnějším děním silně atakována.

Skutečnost, že se věci v současnosti daly takovým obrovským způsobem do pohybu však není vůbec náhodná, protože duchovně orientovaní lidé dobře vědí, že žijeme ve velmi výjimečné době. Že žijeme v době velkého duchovního evolučního kroku, který má lidstvo posunout na mnohem vyšší úroveň. Má dojít k očistě od všeho starého, nesprávného a pokřiveného, a vše se má stát novým, lepším a mnohem duchovnějším. Dojde k tomu na základě stupňovaného tlaku Hospodinova Světla, které již dává všechny věci do pohybu.

Není tedy vůbec náhoda, že světové elity zahájily rozhodující kroky k nastolení Nového světového pořádku právě v dnešní době. Jejich čin byl vynucen prvním dotykem paprsku Světla Páně, a ten způsobil, že všechno v lidech vnitřně skrývané a utajované se musí projevit i navenek, aby to ukázalo svou pravou tvář. Aby to ukázalo, jaké to ve skutečnosti je. A to se nestane jen u světovládných elit, ale u každého člověka. To znamená, že jednotlivci i národy budou muset na vlastní kůži prožít a prostřednictvím vnějšího dění poznat, jací vnitřně jsou a nakolik kvalitní hodnoty uznávají.

No a ve druhé fázi, kdy se tlak Světla Páně ještě výrazněji zesílí, budou všechny důsledky naší setby, ať již byly dobré nebo špatné, vrženy zákonem zpětného působení vůči nám samotným. Pokud jsme seli dobro, dostane se nám dobra, které nás oblaží a povznese. Pokud jsme ale seli zlo, dostane se nám zla, které nás zničí. Tak proběhne soud! Nebude nás tedy soudit Stvořitel, ale my sami se budeme soudit v účincích jeho železného zákona zpětného působení.

Co bylo dobré a k dobru usilující ještě více rozkvete a v budoucí požehnané době na zemi přinese nádherné ovoce. Co však bylo špatné, zlom nasáklé a zlu podléhající, co v sobě přechovávalo destruktivní a proti lidský způsob myšlení, to bude v samým sebou vytvořených zpětných účincích zla destruováno a zničeno. Zlo zmizí, aby se dobro mohlo na zemi konečně plně rozvinout.

Proto hlavy nahoru lidé dobrého srdce! Čím více budeme v sobě a kolem sebe podporovat dobro, tím spíše zvítězí a nám všem svitne nové ráno. Ať nás proto nedeprimuje nastávající tma, protože čím je hustší a neproniknutelnější, tím blíže je svítání.

27 Responses to “Konspiračně duchovní pohled na pandemii”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  Noam Chomsky o koronaviru: Buď budeme spolupracovat, anebo vyhyneme

  Moderátor: Je tomu téměř rok, co nám pandemie vykolejila život. V pořadu PM rozhlasu BBC se při příležitosti tohoto výročí věnujeme rozhovorům s významnými světovými mysliteli. Dnes, Noam Chomsky. Americký jazykovědec, filozof, kongnitivní vědec, historik, kritik společnosti, a politický radikál ve věku 92 let. Začal jsem otázkou ohledně toho, co si Noam Chomsky myslí o tom, jak svět za poslední rok zvládá pandemii.

  Noam Chomsky: Je to velmi kontroverzní příběh. To, jak si s tím poradila Evropa, to není dobré. Spojené státy a Británie selhaly. Země v Asii, v Tichomoří, v Oceánii, byly daleko úspěšnější. Také některé země v Africe. To, co z toho vyplývá, je, že existovaly metody a prostředky, jak se pandemie mohla zvládnout. Víme to, protože některé země ty metody použily a pandemii zvládly. A pak jsou jiné země, které selhaly. Zdá se, že hlavním rozdílem je, je těžké to přesně definovat, ale jde o kolektivního ducha. „Všichni jsme na jedné lodi.“ „Spolupracujme, abychom to zvládli.“ Také potřebujete kompetentní vlády. A zejména Spojené státy, vláda tam byla téměř naprosto nečinná.

  Moderátor: V USA zuří už dlouhá desetiletí kulturní válka. Avšak zdá se, že zachvátila i pandemii. Zrovna v nesprávnou dobu. Nepotřebujeme se hádat o rouškách jako o znaku naší kultury. Zhoršilo tohle tu pandemii? Lidé stojí a hádají se, zatímco měli spolupracovat a dohodnout se na tom, co podniknout.

  Noam Chomsky: Něco se dělo a děje v sektorech, kterým se říká levice, ať už to znamená cokoliv. Což posunuje rozumné názory ohledně totožnosti a politiky do extrémů, které vůbec nedávají smysl. Avšak ta hádka o rouškách je v podstatě na pravici. Náboženská komunita, která je ve Spojených státech obrovská, jsou to křesťanští nacionalisté, evangelikálové. Ze studií vyplývá, že tito lidé zásadním způsobem protestují. „My musíme plnit Boží příkazy.“ Oni nedůvěřují vědě. Věda poskytuje obraz světa, který je neslučitelný s jejich názory.

  A existuje také podivný, poněkud podvodný, proud libertariánství. „Neříkejte nám, co máme dělat. Rozhodneme my sami, co budeme dělat.“ To je opak toho, že bychom měli mít kolektivní vědomí. Že bychom řekli, „Spolupracujeme, v zájmu společného dobra.“ Všechny tyhle věci se slučují a vedou k neochotě nosit roušky, k vyjadřování zuřivosti vůči lidem, kteří nosí roušky, nedodržování karanténních předpisů lockdownu. A tak dál.

  Takže v tom hraje roli mnoho faktorů. Avšak jeden faktor je naprosto zásadní. O tom jsme se nezmínili a měli bychom to zdůraznit. Všechno tohle podtrhuje širší varování: Jsme nyní v etapě, kdy se buď posuneme směrem k internacionalismu, k autentickému internacionalismu, anebo se posuneme k svému vyhlazení. Říkám to otevřeně. Pandemie to dokazuje.

  Křečkování vakcín bohatými a mocnými je obscénní a je to také i pro ně ničivé. A všichni tomu velmi dobře rozumějí. Když dopustíte, aby koronavirus rychle zmutoval v chudých částech světa, celý svět tím bude trpět. Vymkne se to kontrole. Buď budeme spolupracovat, nebo vyhyneme. A totéž platí ohledně klimatu a o dalších zásadních otázkách, jimž čelíme. Kolektivní odpovědnost.

  Moderátor: Jste znepokojen, že lidé měli během posledního roku hodně času, aby o tomto přemýšleli? Když seděli doma a čekali, až bude rozvolněn lockdown. Když čekali, až se dostanou za pandemii. Kdyby kdy měli přijmout manifest Noama Chomského, tak by to přece mělo být už teď? Když to nepřijmou teď, přijmou ho vůbec někdy?

  Noam Chomsky: Odpověď je ve vašich rukou. A v rukou lidí, jako jste vy. Neexistuje žádný přírodní zákon, který by nám sdělil, co se stane. Co se stane se všemi obrovskými problémy, jimž čelíme. Pandemie, globální oteplování, obrovská nerovnost. Na všechny tyto otázky existují odpovědi. Realistické odpovědi. Řešení, která jsou dosažitelná, lze je realizovat. Otázkou je, zda lidský druh je schopen chopit se té příležitosti, která existuje, realizovat ty plány, které jsou naprosto praktické…

  Moderátor: Ale dovolte mi, abych s vámi v této věci trochu polemizoval. Protože jsme letos zaznamenali jeden obrovský lidský úspěch. Totiž ty vakcíny. A to bylo důsledkem konkurence mezi firmami, také spousty spolupráce, velké farmaceutické firmy vypracovaly řešení. Myslíme si. Proti covidu.

  Noam Chomsky: Zaprvé, velké farmaceutické společnosti závisejí velmi silně na objevech a na dotacích, které přicházejí ze státního sektoru. Velké farmaceutické společnosti katastrofálně selhaly. Bylo známo v roce 2003, poté, co byla zvládnuta epidemie SARS, že velmi pravděpodobně dojde k další epidemii, možná pandemii.

  Velké farmaceutické společnosti, které mají obrovské zisky, v důsledku vysoce ochranářských opatření chybně pojmenované „Dohody o volném obchodu“ nehnuly prstem. Ty firmy se řídí podle kapitalistické logiky, která velí, pracujeme za účelem vydělávání zítřejších zisků, nestaráme se o to, co se může stát za deset let. Takže to bylo kolosální selhání.

  Když pak pandemie udeřila, a vlády, některé vlády začaly jednat, dotace, objevy, velké farmaceutické společnosti se tomu přizpůsobily. Mohly fungovat daleko lépe, kdyby bývaly vzájemně spolupracovaly, kdyby pracovaly s otevřenými zdroji, a tak dále. Namísto toho pracovala každá zvlášť a podařilo se jim dosáhnout řešení velmi rychle. Velká část tohoto byla provedena ve státních institucích.

  Ano, farmaceutické společnosti mají obrovské zdroje, a byly schopné je použít, spolu s vládními dotacemi. A ty zásadní objevy fungovaly rychle. To je úspěch. A na tom úspěchu musíme stavět tím, že uznáme, že nemůžeme čekat a nechávat rozhodnutí v rukou soukromé moci. Jíž se chybně říká trh. Tohle musejí být kolektivní rozhodnutí. Abychom byli připraveni na budoucnost, kdy budoucí pandemie jsou velmi pravděpodobné.

  Moderátor: To byl profesor Noam Chomsky, který věří v internacionalismus a v kolektivismus, což by měly být reakce na pandemii.

  https://blisty.cz/art/103180-noam-chomsky-o-koronaviru-bud-budeme-spolupracovat-anebo-vyhyneme.html

 2. jihlavák napsal:

  Nevěří i v marxismu?

 3. Dvořák napsal:

  Á,pan Lauko. To bude mít GIA pohotovost. 😀

 4. Jan P napsal:

  O tom žádná ! Včera toho najdeme na Britských listech řadu zajímavého a podnětného.
  Jako rozhovor Disidenta Západu- Noam Chomský pro BBC. Nebo s mluvčím iniciativy Zastavme covid společně a spravedlivě s Janem Májíčkem.
  https://blisty.cz/art/103188-rozhovor-britskych-listu-373-zastavme-covid-spolecne-a-spravedlive.html

  Bloger, husitský farář a příznivec všech různých konspiračních teorií a hoaxů Ján Lauko svá tvrzení mimo jiné opírá o pseudoodborníky globální epidemie covid-19 jako Dr. Tasuku Hondzo a molekulární bioložku Soňu Pekovou: koronavirová konspirace, že mohl koronavirus uniknout z laboratoří, případně tam byl dokonce vytvořen).
  V mediálním mainstreamu najdeme např. ezokokota Janečka, který se soustředí výhradně na excesy lockdownu,konkrétně dlouhodobýho českýho polo-lockdownu (což každýmu bagatelizátorovi přináší popularitu); útočí na Iniciativu Sníh, jako by snad určovala vládní strategii, varuje před diktaturou vědy apod. Tohle správně zaregistroval šéfredaktor BL Jan Čulík. V rozhovoru s Janem Májíčkem na to upozornil:
  …promořování a asymetrických dopadů protiepidemických opatření. Text Janečka má 100 tisíc návštěv, zatímco polemika imunologa Hořejšího 2,2 tisíc návštěv. Aneb takhle si tady žijeme.

  12. 03. 2021 |Karel Janeček: Koróna matematicky i lidsky|Aktuálně.cz

  17. 03. 2021|Václav Hořejší: Nedomyšlená racionalita Karla Janečka|Aktuálně.cz
  Václav Hořejší od roku 1977 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR (v letech 2005 – 2017 ředitel), v oboru molekulární imunologie. Od roku 1987 přednáší na na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, od roku 2000 jako profesor.

 5. blade napsal:

  Kdepak GIA ->zde stačí Jan P. 🙂

 6. Dvořák napsal:

  Hm,zastavme montovny. Je zvláštní to slyšet od lidí,kteří vyhrožují,že budou chodit do práce,i do těch montoven,klidně nakažení,když nedostanou 100 procent nemocenské.

 7. blade napsal:

  Tohle jsou fakta:

  Biden – https://youtu.be/U5Mwc12LtRY

  Putin – ://youtu.be/JiogOlN_ezA

  Zeman a Fidel – ://youtu.be/v_hYJvLq4Mw

  Stane se, no 🙂

 8. blade napsal:

  Rada ČT vyhověla stížnosti na reportáž. Byla jednostranná, nevyvážená, neobjektivní.

  „Podle výše uvedeného konstatuji, že reportáž v té podobě, jak byla 4. 5. 2020 v pořadu Události odvysílána, je jednostranná, nevyvážená a neobjektivní. Dále zjevně porušuje v uvedených ukazatelích Kodex ČT. Navíc v období pandemie může u některých diváků ČT navozovat domnění, že FN Motol je svévolným pracovištěm, které ohýbá nařízení Ministerstva zdravotnictví, jak mu vyhovuje, a tím hazarduje se životy pacientů. Proto shledáváme stížnost FN Motol jako odůvodněnou,“ napsal předseda rady.

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000100504/obsah/765760-navstevy-v-nemocnicich

  ČT byla jednostranná, nevyvážená, neobjektivní, porušila kodex -> to je tedy na zařazení do seznamu dezinformačních webů, že.

 9. blade napsal:

  Dnešní Novinky:
  Pořád nechápu, co se tu děje, říká brněnský Michal Rezek, primář I. interní kardioangiologické kliniky ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Nechápe tažení proti léku Ivermektin. Je to podle jeho slov lék, který nemá moc negativních účinků a po jeho nasazení jsou k dispozici pozitivní zprávy.

  —————————————————————————————

  Jednoduchý lék, který někomu přece jen pomáhá na covid se snaží zakázat > takový lék není přeci v EU potřeba > proč léčit a ještě poměrně levnými a osvědčenými léky, když je lepší skuhrat, jak jsou plné nemocnice a vymýšlet opatření a uzávěry. Smyslem není podávat někomu účinný lék, smyslem dle EU a některých vlád je předstírat, strašit a hrozit, prodlužovat a devastovat.

 10. Zdeněk Gryc napsal:

  blade říká:
  Úterý, 23. 3. 2021 v 10:57
  Dnešní Novinky:
  Pořád nechápu, co se tu děje,

  Konspiračně duchovní pohled na pandemii

  Ján Lauko | Pátek, 19. 3. 2021 v 19:41
  ———————————————————-
  Konspiračně hovní pohled na pandemii :

  1 KŮROVEC
  2 KORONAVIRUS
  3 ZEMAN

  Šporcl: Prezident o nás mluví jako o póvlu. Situace je vážná a nedůstojná
  MARIE BASTLOVÁ
  26. 3. 13:09
  AKTUALIZOVÁNO • 26. 3. 15:39
  Článek
  „Kultura obecně přestala existovat,“ napsal houslista Pavel Šporcl v otevřeném dopise premiérovi. Nakonec se s ním i setkal. S jakým výsledkem?
  Houslista Pavel Šporcl byl hostem Ptám se já.
  Šporcl v pondělí v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi a členům vlády označil stav kultury v ČR za katastrofální. Kultura je podle něj na konci všech zájmů.
  Podle Šporcla by měla dostat finanční injekci, a ve čtvrtek se proto sešel přímo s premiérem, ale také ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Právě s dvěma ministry plánuje houslový virtuóz dále jednat. Řešit s nimi chce nejen podpůrné programy, ve kterých je podle něj řada nesrovnalostí a peníze často chodí i pozdě.
  „Já to naštěstí zvládnu, ale ne každý má štěstí jako já. Kdybychom to brali čistě finančně, ty programy jsou nedostatečné. ‚Něco málo‘ já i moji kolegové dostáváme, ale je to málo. Když si odečtete všechna sociální, zdravotní pojištění a vezmete, že něco chodí pozdě, je v tom velký nepořádek. A když už to zafunguje, tak vám vyjde měsíční podpora jednotlivce na deset tisíc korun. Za to se přece nedá žít,“ řekl v Ptám se já Šporcl s tím, že se stát nestará o své „ovečky“.
  Podle něj je na tom kultura podobně jako sport. „Rozdíl je, že sportovec končí ve třiceti letech a my třeba hrajeme do šedesáti sedmdesáti let. Já stále cvičím tři čtyři hodiny denně, stejně musí trénovat sportovec. Nějaká delší pauza je pro návrat vrcholového umělce nepředstavitelná. Ta situace je vážná a trochu nedůstojná,“ vysvětloval v rozhovoru.
  ————————–

  JEDINÉ OSTRŮVKY DEMOKRACIE V NAŠEM STÁTĚ
  JSOU ANONYMOVÉ JIHLAVSKÝCH LISTŮ
  ——————————————–
  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?

  Si lape myslíš, že zde v době divnolidí, vyzvoním v nějaké diskuzi svůj životopis, inicály i s adresou
  ———————————————————————————–
  Vážený ne-ch-„lape“
  Vypadá to, že i dnešní noc ne-vyzvoní
  Vaše anonymní panenství,
  Elity PS-áků ve „Volarech a Zadním Chodově, kde jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.“

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu.

  TO VÍTE ELITA JE ELITA.

  ANO – NYM
  BÝT ČI NE-BÝT RYTÍŘ „blade“
  nebo ZBABĚLEC,
  s nějaký dalším pokusem o únikový blábol anonymního snipera.

  hry-pro-playstation-4.heureka.cz › sniper-elite-4

  Všechny informace o produktu Hra na Playstation 4 Sniper Elite 4, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Sniper Elite 4.
  ——————————————
  TAKŽE ZEJ –TRA:
  15:52
  Vláda nakonec projedná návrh na převod dalších pěti miliard korun ve prospěch rozpočtu Ministerstva obrany. Jde o polovinu částky, o kterou armáda přišla poté, co vláda ustoupila komunistům při loňském jednání o státním rozpočtu.
  Článek
  Je to téměř dva měsíce, co ministr obrany Lubomír Metnar čeká na schválení převodu dalších pěti miliard z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu obrany.
  Ministr Metnar po celou dobu tvrdil, že zbylých pět miliard potřebuje nutně do konce března převést proto, aby nemusel škrtat v plánovaných investicích a resort měl také na výplaty vojáků v dubnu.
  Po celý týden nebylo jasné, zda k projednání pěti miliard korun do 29. března, tedy šibeničního termínu, dojde. Nyní Seznam Zprávám premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda v pondělí převod pěti miliard projedná.
  „Ano, ministr obrany Lubomír Metnar zítra předloží návrh na převod pěti miliard korun

  a vláda jeho návrh projedná.
  Jde o druhou polovinu částky, na které jsme se dohodli, že obraně převedeme,“

  řekl Seznam Zprávám premiér.

  JO KSČ
  JE KSČ

  1945
  1948
  1968

  a

  PRÁVĚ ZEJTRA

 11. blade napsal:

  Radujme se, veselme se > nové bruselské daně za miliardy z EU – spustit v čase 17:12.

  https://jojfamily.blesk.cz/noviny/video-archiv/88160-noviny-tv-joj

 12. blade napsal:

  Zatímco u nás se stále zaobíráme virem, jinde si vojáčkují:
  https://southfront.org/artillery-fire-drone-attacks-child-killed-did-war-in-ukraine-begin-videos-map-update/

  a navíc:
  Ukrajinsky prezident Zelenský podepsal výnos 117/2021, který má snad aktivovat armádu k dobyti a sjednoceni Ukrajiny s autonomní oblastí Krym. Tento výnos se prakticky rovná vyhlášeni války Rusku.
  ://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533

  překlad:
  VYHLÁŠKA PŘEDSEDY UKRAJINY č. 117/2021
  K rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny ze dne 11. března 2021 „O strategii zbavení a znovuzačlenění dočasně okupovaného území Krymské autonomní republiky a města Sevastopol“

  V souladu s článkem 107 Ústavy Ukrajiny nařizuji:

  1. Realizovat rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny ze dne 11. března 2021 „O strategii zbavení a znovuzačlenění dočasně okupovaného území Krymské autonomní republiky a města Sevastopol“ (připojeno) .

  2. Schválit strategii zbavení a znovuzačlenění dočasně okupovaného území Krymské autonomní republiky a města Sevastopol (připojeno).

  3. Kontrolu nad plněním rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny přijatého touto vyhláškou má tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

  4. Tato vyhláška vstupuje v platnost dnem vyhlášení.

  Prezident Ukrajiny V. ZELENSKÝ

  24. března 2021

 13. Svatopluk Beran napsal:

  Můj příspěvek čeká na schválení. Není tam žádné sprosté slovo, nic o podpoře terorismu. Pouze geopolitické zhodnocení světa. Že by systém dokázal ze článku vytáhnout konkrétní slova, která možná dávají počítačům – CENZŮŘE – předpoklad o závadnosti článku.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Nová administrativa USA je u moci. Tramp byl vůl, ale nezačínal další války. Biden a americký demokrati už jdou do toho opět natvrdo a pokud možno co nejdál od Ameriky. Navalnému se zatím Rusko nepodařilo předat Spojeným Státům, jak se to dařilo Jelcinovi. Za Obamy a vměšování do voleb na druhém konci světa 5 miliardami dolarů a podporou nácků, přišla Ukrajina ze své hlouposti v zájmu USA o darovaný Krym Chruščovem a uhelnou pánev Donbas. Uvidíme o co ještě Ukrajina pro GEOPOLITICKÉ POTŘEBY USA možná přijde, pokud bude provokovat v zájmu USA získat v nejbližších desetiletích ruskou surovinovou základnu Sibiře.

 15. Svatopluk Beran napsal:

  Tak se omlouvám, teď to vyšlo. Ale původně byl příspěvek blokován. Možná jsem já udělal někde chybu, ale netuším kde, vše je úplně stejné.

 16. Jan P napsal:

  „Srnickovi a Williamsovi ale především nelze upřít, co jsme během posledních desetiletí neoliberální hegemonie do velké míry ztratili – sociální imaginaci. Dnešní science fiction mnohem častěji ukazuje zánik současného světa než vytváření světa nového, postesknou si autoři na jednom místě – a mají pravdu.“
  https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/nerusme-jeste-budoucnost-nad-knihou-nicka-srnicka-a-alexe-williamse-o-automatizaci-prace-40355170?fbclid=IwAR2csCmDRL2Mklr6u26KrvwM51W0XLRGGXVL-ulLJ8Ipn5W-jwKkq_bKxfU

 17. Jan P napsal:

  Dobrý den, pane Gryci. Co ty výlevy vůbec nečíst ?

  Ten Váš blog „VELIKONOCE 2021“, který je pro diskusní komentáře jinak zavřený mě příjemně překvapil.
  Co se týče komentáře Jana Ludvíka k eskalaci na východní Ukrajině, který tam zmiňujete. Četl jsem ho včera. Fakt je dobrý.
  Ještě jedna poznámka. Moje zkušenost z posledních dní: jeden Kellner a všechny kecy o demokracii a nebezpečí z Ruska a Číny vyhodí pravice oknem. Nebo je to monetární pragmatismus, výše ideologií ?
  Každý nemusí být „komunista“ (jako třeba já), aby Kellnerovo impérium odsoudil. Nemusíte se mnou souhlasit, ale i byznys má nějakou společenskou odpovědnost a že to musí být dokonce zásadní aspekt, má-li být tahle civilizace nějak udržitelná. Říká se tomu „corporate social responsibility“(Společenská odpovědnost podniků).

  Jsme malá komunita diskutujících čtenářů blogu JL. Každý máme právo na vlastní názor (ne na vlastní fakta) a něco sdílet. Jaký ale má smysl se za každou cenu donekonečna hádat ? Nestačí to jenom sdělit(argumentovat věcně) a nekazit si den konfrontací s lidskou arogancí ? Žádný paternalistický přístup a povýšenectví nad ostatními ! Uznávám, že i já můžu v diskusi dělat dojem- nesnesitelně ješitného komunistu, který ví všechno nejlíp.

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Jane,

  líbí se mi Vaše slova:

  Jsme malá komunita diskutujících čtenářů blogu JL. Každý máme právo na vlastní názor (ne na vlastní fakta) a něco sdílet. Jaký ale má smysl se za každou cenu donekonečna hádat ? Nestačí to jenom sdělit(argumentovat věcně) a nekazit si den konfrontací s lidskou arogancí ? Žádný paternalistický přístup a povýšenectví nad ostatními ! Uznávám, že i já můžu v diskusi dělat dojem- nesnesitelně ješitného komunistu, který ví všechno nejlíp.
  ——————————————-¨

  Blok jsem uzavřel, protože jak se můžete podívat na mé otevřené Blogy.
  Je to encyklopedie sprostot od pánských přirození až k onanii.
  Tykání si normálně vážím, ale pokud je projevem okázalé nadřazenosti?
  Problém mnohých komentářů je nevšímat si meritu, ale nejlépe jakkoli dehonestovat autora.
  Jsem rád, že píšete komunistu, jsou tací, kterých si vážím, vícekrát jsem o tom psal.
  Takže jenom takhle stručně, ale s pozdravem: ZG

  Také je mi dost líto, že se sprostotou snižuje úroveň JL.
  Hodně se tady píše o Kellnerovi.
  Ten jeho vztah k horám, to nebylo jen tak.
  Můj brácha Jiří se akci horolezeckého odd. Lokomotiva Brno – výstup Cmiterem na Lomnický štít, na Silvestra v roce 1958. spadl v lavině z výšky 350m po 10 dnech v komatu s následky přežil.
  To vždycky nemusí být štěstí pro něj a zejména rodinu.

 19. blade napsal:

  Události se zřejmě týkají NS2 a Putin to ví. V konečném důsledku jde o Německo. Poté, co Britové opustili EU, potřebují USA jasný postoj Německa / EU vůči Rusku. Domnívám se, že USA udělá vše, co je v jejich silách, aby řádně zapletly Rusko, a následné sankce zrušily NS2. Ale Putin snad bude moudrý a nebude otevřeně používat žádné ruské síly. Co se však bude dít dál, média to roztočí jako 100% ruský útok a budou nepřetržitě křičet, že ruské síly jsou uvnitř Ukrajiny, vedou válku atd. To může být podpořeno vhodně načasovanými falešnými „nálezy“ z Bellingcat a dalšími prodejnými (MI6 / CIA) se snahou zrušit NS2.

  Nakonec zřejmě Putin ruské síly na Ukrajině ve skutečnosti nevyužije. Současné síly, které jsou tam přepravovány, jsou všechny za 1. pro odstrašující účely, za 2. pro ochranu Krymu jako poslední možnost „pro případ“ doktríny, protože Zelenský podepsal papír o závazku Urajinských sil dobýt Krym. Snad nebude Ukrajina ve skutečnosti tak hloupá, aby to udělala. Rusko vysílá odstrašující sílu jen pro případ, že tak Ukrajina učiní.

  Takže uvidíme > možná podpoříme Ukrajinu našimi třiceti modernizovanými T-72M4 CZ a pojízdným šrotem T-72 🙂

 20. blade napsal:

  Mirka ani Petra či Kuba neví, že ta „slavná“ Evropská léková agentura schválila a po té stáhla až 300 vakcín s léky, i těch pro hematologii (Blatný). Prestižní britský BMJ ji dlouhodobě kritizuje, že je EMA příliš blízko farma průmyslu a zájmy pacientů nejsou na prvním místě, měla by zvýšit kvalitu svých zpráv a dokonce ji kritizuje tak, že by se ta „slavná“ EMA měla léčit sama 🙂

 21. blade napsal:

  Pražská lékařka, která se ozvala OUR MEDIA s tím, že už nemůže být zticha, ale přála si zůstat v anonymitě kvůli možným negativním reakcím okolí.

  Sama chodí pomáhat s vakcinací v jednom malém očkovacím místě, v poslední době mají k dispozici Modernu. „Pacienti se dotazují, než se přihlásí, jakou máme vakcínu. Pokud bychom měli AstraZenecu, nepřihlásili by se k nám. To samé může částečně čekat Sputnik V v důsledku toho, jaká je tady proti němu vytvořená atmosféra. To je ale opravdu záležitost ideologie a politiky. Osobně nejsem odborník infektolog, epidemiolog, ani vakcinolog, ale zřejmě Sputnik V nebude špatná vakcína, pravděpodobně bude lepší než AstraZeneca. Dokonce v Německu chystají povolit její užití a bude stačit souhlas tamních úřadů, pokud ji neschválí EMA. Něco podobného, jako kdyby u nás ředitelka SÚKL Storová schválila Sputnik, tak bychom s ním mohli očkovat,“ porovnává lékařka, která má blízko k přípravám na rozjezd centra v pražské hale O2 Universum.

  Asi nejvíce ji vytáčejí hlášky k ruské vakcíně od šéfky TOP 09 Pekarové Adamové, předsedy ODS Fialy či prvního muže Senátu Vystrčila. „Ti úplně běsní, a když jdete na sociální sítě, tak to na nás všude vyskočí. Jak Pekarová napsala, že Sputnik rozvrací státy a že rozvrátil Slovensko, no to je šílené. Jako lékařce mi přijde úplně děsivé, že tohle v rámci ideologie můžou dělat. A to jenom v duchu antibabiš. To už je podpásovka, protože čím méně budeme mít naočkovaných lidí, tím hůř. Jako lékařku mě rozčiluje, že tu vakcínu používají jako ideologii. Podle mě i EU tohle schválně vyvolává. Opozice řvala, že dostaneme o 70 tisíc vakcín méně, nakonec jsme jich díky Rakušanům a jiným dostali oproti tomu ještě o 10 tisíc víc. Prostě flusat špínu, místo aby se zamysleli nad tím, proč to takhle Brusel s rozdělováním vakcín dělá,“ zlobí se lékařka.

  Nechce spekulovat o tom, v čem jsou problémy momentálně nejvíce diskutované vakcíny britské farmaceutické společnosti. „Těžko říct, co se s AstraZenecou děje, že s ní některé země odmítají očkovat a Němci berou Sputnik a chtějí ho vyrábět. Proč tedy u nás proti Sputniku tak ječí, když musí vědět, a odborníci to potvrdí, že Rusové nikdy neměli vakcíny špatné, respektive je někdy měli lepší než Američané? To politikum u těch opozičních šílenců nechápu, ten jejich postoj, tu špínu, co házejí i díky tomu na Babiše. Jsem kvůli tomu ve fázi, že jestli to bude ještě chvíli trvat, že na něj budou takhle flusat, tak půjdu a hodím mu to. A to jsem celý život volila pravicové strany, i když nevím, jestli se dnes o ODS dá říci, že je pravicová. Dokonce jsem jednou volila i topku. Ale od obou těchto stran to je sprosťárna největšího kalibru,“ tvrdí lékařka

  Přitom je přesvědčena, že Sputnik V bude nakonec schválen, ale u nás proti němu ideologičtí zaslepenci stále povedou negativní kampaň. „No a lidé políbení ideologií antibabiš by si ho nenechali píchnout ani omylem. Bude z toho zase politikum. Doporučuji všem nechat se očkovat. Možná bych měla trochu strach z vakcíny AstraZeneca, ale ze Sputniku, Pfizeru ani Moderny ne. A dokonce ani z čínského Sinopharmu, jak to sleduji. Dobrý bude i Novavax, který se vyrábí kousek od Prahy v Bohumili. Ale nechtěla bych Johnsona. To je jednodávková vakcína a je tam účinnost jen kolem 60 procent. Ale to všechno jsou mé subjektivní pocity. Teď lidem očkuji Modernu, sama jsem naočkovaná Pfizerem,“ poznamenává lékařka.

 22. Svatopluk Beran napsal:

  V podstatě souhlasím. Nejhorší je, že ze smrtí opozice plus česká media v čele z českou televizí dělají politiku. Opakuji za sebe co jsem říkal od začátku, mě je jedno jakou vakcínou bych byl očkovanej, každá bude mít svůj skrytý specifický problém vzhledem k rozdílně nastaveným osobním imunitám každého z nás a ty nikdo přesně nezná jaké jsou k té které vakcině. Tady jde totiž jen a jen o typický mezinárodní obchod a míru zisku. A za to patří ČESKÉ OPOZICI S ČESKÝMI MEDII NAKOPAT DO PRD…, já co bych chtěl by bylo pouze co už jsem psal před několika měsíci, abych měl záznam o očkování pouze v mém mezinárodním vakcinačním průkaze a ne někde na internetu.

 23. blade napsal:

  Novinky
  Evropská unie hází přes palubu vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson.

  Evropská komise nechce obnovit smlouvy s farmaceutickými firmami AstraZeneca a Johnson & Johnson na dodávky vakcín proti koronaviru. Píše to ve středu italský deník La Stampa s odvoláním na své zdroje z italského ministerstva zdravotnictví.

 24. Jan P napsal:

  Hele, další naivní ultralevičáci, kteří nechápou, že se na duševní vlastnictví nesmí sahat, jinak nebudou léky.

  Skupina 175 bývalých světových vůdců a laureátů Nobelovy ceny(mezi nimi Joseph Stiglitz ,nositel Nobelovy ceny za ekonomii) vyzývá USA, aby přijaly „naléhavá opatření“ k pozastavení práv duševního vlastnictví pro vakcíny Covid-19, které by pomohly zvýšit celosvětovou míru očkování.
  14. 4. 2021| Bývalí světoví vůdci vyzývají Bidena k pozastavení patentů na vakcíny Covid-19|Financial Times.

 25. Jan P napsal:

  A je to oficiální:
  Česko je nejhloupější společnost na planetě.
  @CT24zive
  Nejvíc lidí s covidem-19 zemřelo v přepočtu na obyvatele v České republice. Na milion obyvatel připadá 2638 úmrtí. V tabulce následují San Marino (2534) a Maďarsko (2512). Z mimoevropských zemí jsou na tom nejhůř USA (1705) a Brazílie (1703.

  Rekapitulace pana profesora. Čtení dlouhé, nutné, smutné, nadějné i beznadějné, ale jako obvykle vzácně věcné a příčetné.
  https://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=39612

 26. blade napsal:

  Takže, po TK MV lze zařadit hyenní SZ na seznam dezinformačních webů poškozujících ČR.
  Politickou kulturu české sněmovny výstižně popsal NSZ Zeman > tak to opět různým sněmovním tydýtům v říjnu hoďte 🙁 Tam již opravdu není z čeho vybírat, již je třeba se rozhlédnout mimo sněmovnu.

Leave a Reply