Den vítězství, Den Evropy, Den matek

Začátek května je kromě 1. května – Svátku práce, který je podle zákona tzv. ostatním svátkem a zároveň také definitivním předznamenáním příchodu jara, bohatý i na další sváteční a významné dny.

5. května si jako významný den připomínáme Květnové povstání českého lidu, státním svátkem je potom Den vítězství, který slavíme každoročně 8. května.

V letošním roce proběhly připomenutí a oslavy Dne vítězství opět v omezeném režimu, neboť stále není možné se kvůli pandemii bez omezení jednoduše shromažďovat. Je však možné si výročí Dne vítězství připomínat například popisem událostí a šířením myšlenek a názorů, které se k době před 76 lety vztahují.

V první řadě je třeba si vždy a opakovaně s vděčností připomenout, že bez našich osvoboditelů, a to ať se již jednalo o vojáky Rudé armády nebo o příslušníky amerických či jiných ozbrojených sil, bychom se nadvlády nacistů nezbavili. Zároveň je třeba připomenout a vzdát úctu a poděkovat také našim českým hrdinům, kteří bojovali v různých armádách vítězných mocností, nebo se například aktivně účastnili a bojovali při povstáních našeho lidu zejména na konci 2. světové války.

Pravdou také je, že naši květnoví osvoboditelé přinesli společně se svobodou k nám do Československa také svoji významnou společenskou stopu a měli vliv na formování a způsob života v naší zemi po skončení 2. světové války. Osobně to cítím tak, že se u nás již více než 70 let snažíme kromě jiného vyrovnat i s dědictvím, které na území Československa přinesly právě události 2. světové války a následné osvobození naší vlasti, a s tím související vznik spojeneckých a mocenských vazeb a závislostí.

V naší zemi se dnes nacházíme v situaci, kdy můžeme o svém dalším vnitropolitickém životě a naší zahraničně-politické orientaci sami rozhodovat. Je to velká výhoda oproti dobám pořád časově nepříliš vzdáleným a zároveň je to také velká odpovědnost. Považuji za vhodné to při příležitostí 76. výročí od našeho osvobození také připomenout.

Snaha vyloučit do budoucna v Evropě válečný konflikt vedla k tomu, že 5 let po skončení 2. světové války 9. května 1950 v Paříži navrhl tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman novou formu evropské politické spolupráce. Tento návrh se stal počátkem vzniku společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií a od roku 1950 si tak 9. květen připomínáme také jako Den Evropy. Výsledkem tohoto projektu nové formy politické spolupráce je kromě jiného tedy i to, že v Evropě od jeho vzniku žijeme již 71 let v míru. Rovněž si dovoluji zmínit, že se jedná o výjimečnou hodnotu, kterou jsme si v Evropě zvykli brát jako samozřejmost.

Aby toho s výročími nebylo málo, tak v letošním roce připadl 9. květen na druhou květnovou neděli, a tedy na tradiční Den matek, který se dříve slavil spíše v anglosaských zemích a u nás jej začala jako první připomínat Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a zakladatelka Československého červeného kříže.

Za sebe vnímám každoročně jednotlivé nejen květnové významné dny jako „zvonečky“, které nás upozorňují na naši i světovou historii a na poučení z ní plynoucí. Zároveň nám tyto dny připomínají naše štěstí, že jsme byli obdaření darem života ve svobodné zemi a naši odpovědnost na to nezapomínat a být vděčný.

14 Responses to “Den vítězství, Den Evropy, Den matek”

 1. blade napsal:

  Najdete tam Havlíčkův Brod i Jihlavu – http://prague1945.mil.ru/

 2. blade napsal:

  Dovolím si připomenout, že letos uplynulo 550 let od úmrtí českého krále Jiřího z Poděbrad, který prvním pokusem o evropskou integraci předběhl svou dobu.

  https://www.mistareformace.cz/cs/m/jihlavska-kompaktata-1436#expanded

  Uznání jihlavských kompaktát (dohody husitů s katolickou stranou o uznání náboženských svobod z roku 1436) papežskou kurií, šlechtou a uherským králem Matyášem Korvínem bylo jedním z hlavních cílů Jiřího z Poděbrad na jeho panovnické cestě. V letech 1462-64 žádal evropské panovníky o vytvoření unie křesťanských vládců, která by se sjednotila v boji proti Turkům a řešila vztahy mírovou cestou. Všechny státy unie by měly svůj hlas, ale naopak papežovi byly předkládány jen velmi malé pravomoce. A to byl kámen úrazu a důvod proč nápad nebyl přijat. I přesto je Jiřího myšlenka převratná a často oceňovaná jako první pokus o evropskou integraci.

  Zdroj ://www.ceskedukaty.cz/novinky/jiri-z-podebrad-byl-diplomat-ktery-predbehl-svou-dobu/

 3. Svatopluk Beran napsal:

  Výsledkem tohoto projektu nové formy politické spolupráce je kromě jiného tedy i to, že v Evropě od jeho vzniku žijeme již 71 let v míru.
  Z pana senátora Vystrčila se nám stal slušný lhář. 71 nebyla v Evropě válka, ztratil tento politik a předseda senátu rozum, má vůbec soudnost. Vždyť před pár dny se president Zeman omluvil za propuštění amerických bombardérů přes naši republiku, kteří letěli HUMANITÁRNĚ bombardovat Srbsko. To nebyla válka, když Američané násilím odtrhli od Srbska Kosovo, a ještě, než to někteří vlezdoprdelkové odsouhlasili, tak si na území Srbska, bez jeho povolení začali budovali další ze jedné svých stovek vojenských základen, rozprostřených po celém světě. V tomto případě je potřeba zdůraznit že – ČR ČERSTVĚ VSTOUPIL DO NATO A ŽÁDOST O PŘELET NAŠEHO ÚZEMÍ AMERICKÝMI BOMBARDÉRY NACPANÉ BOMBAMI BYLA PODÁNA Z VELITELSTVÍ NATO AŽ KDYŽ BYLY BOMBARDÉRY TĚSNĚ PŘED NAŠÍ HRANICÍ A ZEMANOVI PŘI TOMTO PODVODU GENERÁLŮ NATO, VLASTNĚ NEBYLA DÁN ŽÁDNÝ ČAS A MOŽNOST K MANÉVROVÁNÍ.
  Jinak podle skutečnosti se v míru žilo v Evropě, když tu stály proti sobě dva političtí nepřátelé. V momentě, kdy toto nepřátelství skončilo, se začalo přeci válčit. Pan předseda senátu o tom nic neví? V které Evropě žije, v které je to galaxii?

  Odstavec, co odstavec je typický pravicový politický PASKVIL dnešních dnů.

  Následný odstavec mi připomíná Jasánka z budovatelských dnů.
  Za sebe vnímám každoročně jednotlivé nejen květnové významné dny jako „zvonečky“, které nás upozorňují na naši i světovou historii a na poučení z ní plynoucí. Zároveň nám tyto dny připomínají naše štěstí, že jsme byli obdaření darem života ve svobodné zemi a naši odpovědnost na to nezapomínat a být vděčný.

  Následný odstavec je lež jako zvon. Přeci kdybychom uvažovali jinak, než pan senátor Vystrčil tak nás dá vyšetřovat za VLASTIZRADU.
  V naší zemi se dnes nacházíme v situaci, kdy můžeme o svém dalším vnitropolitickém životě a naší zahraničně-politické orientaci sami rozhodovat.

  V dalším odstavci je zřejmé že pan předseda senátu buď nezná skutečnou historii nebo opět vědomě podvádí.
  Snaha vyloučit do budoucna v Evropě válečný konflikt vedla k tomu, že 5 let po skončení 2. světové války 9. května 1950 v Paříži navrhl tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman novou formu evropské politické spolupráce.
  Projekt Evropské Unie je sice dlouhodobou touhou Evropanů, ovšem vybudován je za americké dolary a pod americkým řízením a kontrolou. Pan předseda senátu si vůbec neuvědomuje že projektu Evropy pro Evropany, se pro svojí vlastní potřebu zmocnil a zorganizoval úplně někdo jiný a tím jak se to snaží pan Vystrčil prezentovat, se opět dopouští tendenčních nesmyslů.

  Téměř totožný příspěvek mi nebyl zveřejněn. Zřejmě proto, že jsem uvedl svou novou mailovou adresu, protože jak jsem již psal, někdo mi proboural mé heslo a já si musel změnit mail. Takže pokud bude kontrolor číst konec tohoto mého příspěvku, tak ho posílám pod mailem, který už neexistuje.

 4. Svatopluk Beran napsal:

  JENOM DRONÝ DODATEK K JIŘÍKOVI Z PODĚBRAD. Asi nejraději jsem měl jako předškolák později a následně i začínající školák, předčítání před spaním od svého otce. Z valné většiny to byly skutečné historické příběhy z různých knih. Moje nejoblíbenější byly dvě. Od Vojtěcha Zamarovského Objevení Troje. Především však od Aloise Jiráska – Z Čech až na konec světa – .Drobná knížečka o putování Lva z Rožmitálu, který byl ústřední postavou zmiňované diplomatické cesty českých vyslanců Jiříkem z Poděbrad, po tehdejších Evropských zemích.

  https://www.megaknihy.cz/alois-jirasek/261549-z-cech-az-na-konec-sveta.html?utm_ce=nc&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=product-112&utm_content=Z%20%C4%8Cech%20a%C5%BE%20na%20konec%20sv%C4%9Bta&utm_term=z%20%C4%8Dech%20a%C5%BE%20na%20konec%20sv%C4%9Bta

  Podkladem pro vznik cestopisu byla diplomatická mise družiny, vedené panem Lvem z Rožmitálu v letech 1465–1467, vyslané králem Jiřím z Poděbrad. Výpravu popsal účastník poselstva Václav Šašek z Bířkova pod názvem Deník o jízdě a putování Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. Alois Jirásek události převyprávěl a pod názvem Z Čech až na konec světa vyšly v roce 1890.

 5. berka napsal:

  Podle mě je tenhle příspěvek předsedy senátu napsán velmi korektně a nekonfliktně.

 6. Zdeněk Gryc napsal:

  Zemřela socioložka Jiřina Šiklová.
  Signatářce Charty 77 bylo pětaosmdesát let

  DNES 18:40
  Ve věku pětaosmdesáti let zemřela v sobotu 22. května Jiřina Šiklová,
  jež byla signatářkou Charty 77 a jednou z tváří převratných událostí listopadu 1989.
  Informaci o úmrtí známé propagátorky genderových studií přinesl server Aktuálně,
  jemuž ji potvrdil její syn Jan Šikl.
  Zdroj: https://brnensky.denik.cz/ctenar-reporter/zemrela-sociolozka-jirina-siklova-signatarce-charty-77-bylo-petaosmdesat-let-202.html

  Ing. arch. Zdeněk Gryc, vyjadřuje cestou autora blogu, obdiv a úctu k dílu a památce Jiřiny Šiklové

 7. jihlavák napsal:

  Byla to taky zanícená bolševička. Nakonec jako další chartisté. Do KSČ vstoupila v roce 56, kdy spousta lidí seděla v bolševických lágrech, byla vystěhována ze svých domovů, těžila uran v nekidských podmínkách pro Sovětský svaz atd.

 8. Svatopluk Beran napsal:

  berka říká:
  Neděle, 23. 5. 2021 v 10:32
  Podle mě je tenhle příspěvek předsedy senátu napsán velmi korektně a nekonfliktně.

  Samozřejmě je vždy možno použít různá slova která komentují příspěvky. Každý hodnotíme rozdílné části příspěvku. Vy rádoby ducha článku, já lži a polopravdy, které se pokusil pan předseda senátu Vystrčil, podstrčit čtenářům.

  NENÍ HISTORICKOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE ŽIJEME V EVROPĚ, DÍKY VZNIKU EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI, 71 LET V MÍRU.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD_uhl%C3%AD_a_oceli

  Snaha vyloučit do budoucna v Evropě válečný konflikt vedla k tomu, že 5 let po skončení 2. světové války 9. května 1950 v Paříži navrhl tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman novou formu evropské politické spolupráce.

  Je pouze částečnou pravdou, že toto SPOLEČENSTVÍ mělo vytvořit předpoklad míru v Evropě. Přesněji měl pan předseda senátu Vystrčil napsat, že toto společenství mělo vytvořit předpoklad MÍRU na padesát MEZI FRANCIÍ A NĚMECKEM a tím eliminovat NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ možnost vzniku další války v Evropě.

  Dále měl pan předseda senátu napsat, že tohoto nápadu se chytly Spojené Státy a vytvořili politickým, ekonomickými a vojenskými zásahy do možné budoucí části EVROPY PRO EVROPANY, svého hromadného vazala.

  PODLE MNE TAK PŘÍSPĚVEK PANA PŘEDSEDY SENÁTU JE NEPRAVDIVÝ, PŘIPOUŠTÍM ŽE NEKONFLIKTNÍ, ALE OPĚT, TAK JAK ZA VLÁDY JEDNÉ STRANY POD VEDENÍM KOMUNISTŮ, CÍLENĚ MANIPULUJE ZE SKUTEČNOU HISTORIÍ A UDÁLOSTMI V EVROPĚ A TÍM VŮBEC NEVYTVÁŘÍ PŘEDPOKLAD PRO NAŠE POTOMKY, POHYBOVAT SE V BUDOUCÍM SVĚTĚ SVOBODY VLASTNÍHO POHLEDU A NÁZORU, NA PODKLADĚ SKUTEČNĚ PROŽITÉ HISTORIE NAŠICH PŘEDKŮ.

  JE SMUTNÉ ŽE SE TAKTO TENDENČNĚ CHOVÁ PRÁVĚ PROFESOR A UČITEL NAŠICH DĚTÍ A DNES I ČESKÝ PŘEDSEDA SENÁTU

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  PROFESORŮ SI VŽDY VÁŽIL
  ROZEHNAL
  FUCHS

  a ani autor blogu není

  výjimkou.

 10. blade napsal:

  Počet padlých Američanů při osvobození Plzně:

  Při osvobození Plzně 6. května 1945 byly ztráty americké 16. obrněné divize (16th Armored Division):
  1 padlý
  17 zraněných

  Celkové ztráty 16. obrněné divize byly od 17. dubna 1945 do konce války:
  5 mrtvých, z nichž 4 padli, 1 zemřel na zranění
  28 zraněných, z nichž 1 na zranění zemřel, 14 se vrátilo zpět do služby.
  16. obrněná divize měla vzhledem ke svému krátkému bojovému nasazení nejnižší ztráty ze všech amerických obrněných divizí nasazených v Evropě.

  Během povstání v Plzni 5.-6. května 1945 dále padlo 18 povstalců a asi 50 jich bylo zraněno.

  Díky práci plzeňských povstalců a zájmu německých vojáků dostat se do amerického zajetí, nedošlo v Plzni k většímu krveprolití a většina německých vojáků vyčkala příjezdu americké armády v kasárnách.

  Zdroj:
  >>>Army Battle Casualties and Nonbattle Deaths in World War II. Final Report. 7 December 1941 – 31 December 1946. Statistical and Accounting Branch Office of the Adjutant General. Published 1 June 1953

  >>>Z. Roučka, „…a přinesli nám svobodu / …and along came freedom“, 2005

 11. Svatopluk Beran napsal:

  Přejme si aby pokud ve volbách vyhrají dvě dnešní pravicové koalice a zajistí naší zem pro americkou armádu připravovat si i u nás DALŠÍ SVOU GEOPOLITICKOU VÁLKU, ať při těchto přípravách nedoplácí i české firmy shodně tak, jak se to stalo tento rok v květnu v Bulharsku jedné soukromé firmě.

  Stále mějme na paměti jejich vlastní doktrínu amerického práva – KTERÉ SI SAMI PO ZALOŽENÍ FEDu V ROCE 1913 UDĚLILY VLÁDOU WOODROW WILSONA, TATO AMERICKÁ GEOPOLITICKÁ HOSPODÁŘSKÁ DOKTRÍNA ZNÍ

  Na velkovýrobu vybudované hospodářství nutně potřebuje velkospotřebu a vyžaduje si i surovinové základny, které by byly odbytištěm těchto hotových výrobků. Americké hospodářské zájmy se nemohou isolovat jen na americkou pevninu, neboť jejich polem působnosti se stává celý svět. JSOU LI TYTO ZÁJMY PŘÍLIŠ NEBEZPEČNĚ OHROŽENY, SPOJENÉ STÁTY, NEMAJÍ LI RADIKÁLNĚ MĚNIT LINII, PO KTERÉ KRÁČEJÍ, JSOU PŘIPRAVENY HÁJIT JI I VOJENSKY.

  JAKÁ JE ASI ÚROVEŇ AMERICKÉ VOJENSKÉ LOGISTIKY, KDYŽ SI NENÍ SCHOPNÁ PŘIPRAVIT SPRÁVNÝ CÍL?

  Američtí vojáci při cvičení v Bulharsku omylem obsadili soukromou firmu

  Když 11. května američtí výsadkáři vstoupili do objektu poblíž letiště, o kterém si mysleli, že patří do výcvikového prostoru a také jej „vyčistili”. Ve skutečnosti šlo o prostory, kde bulharští civilisté podnikali.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/americti-vojaci-pri-cviceni-v-bulharsku-omylem-obsadili-soukromou-firmu-40362134

  UDĚLEJME KAŽDÝ CO MŮŽEM PROTI DALŠÍ AMERICKÉ PLÁNOVANÉ VÁLCE

 12. blade napsal:

  Brutální vyhnání Němců z Jihlavska – Stovky jich zemřely hlady a na nemoci, ženy byly znásilněny:

  https://www.stream.cz/krvava-leta/brutalni-vyhnani-nemcu-z-jihlavska-stovky-jich-zemrely-hlady-a-na-nemoci-zeny-byly-znasilneny-64168702

 13. blade napsal:

  Litva staví novou železnou oponu, neboť migrant chce do EU a Lukašenko ho tam doručí.

  Je záměrné posílání migrantů z Běloruska jiné než z Turecka či „lovení“ ve Středozemním moři?

 14. blade napsal:

  Dnešní Novinky:

  Udobřete se s Čínou, jinak u vás zavřeme fabriky, tlačí Němci na Litvu.

  Německo-baltská hospodářská komora vyzvala litevskou vládu k obnovení vztahů s Čínou, které se výrazně zhoršily poté, co byla ve Vilniusu otevřena diplomatická kancelář Tchaj-wanu. Čína následně zamezila Litvě vstup na svůj obchodní trh, na což teď doplácí němečtí investoři, kteří v Litvě zřejmě budou muset uzavírat své továrny. Informovaly o tom litevské weby.

  No vida > němečtí podnikatelé si uvědomují ekonomickou realitu dnešního světa. Jejich pravým opakem je ale vše znalý VYSTRČIL, PIRÁTI, TOP09, lidskoprávní organizace > financované ze zahraničí a v podstatě celá naše nová vláda. Máme se na co těšit > že mudrlanti > hanící vše čínské i ruské > si zde můžete psát a žvanit co chcete > Němec vám na to hanění kašle 🙂

  Zazvonil zvonec …

Leave a Reply