Jak souvisí Afghánistán s pandemií?

Existují události, které nám dokonale ukazují fungování vesmírných zákonitostí. A jednou z nich je i to, co se stalo v Afghánistánu, kde negramotní pastýři koz vyhnali ze své země vojáky nejmocnějších armád světa.

Pro USA to byla jedna z nejdražších válek. Stála dva biliony dolarů a ani po dvaceti letech nedokázaly zlomit odpor Talibanu. Válku však už nebyly schopni dále financovat a daly se na ústup. Taliban ovládl Afghánistán se závratnou rychlostí, protože Američany vycvičená, vyzbrojená a podporována vládní afghánská armáda se ze strachu úplně rozsypala a vzdala bez boje.

Když to viděl jeden z amerických válečných veteránů, který přišel v Afghánistánu o nohy trpce konstatoval, že smrt 2000 jeho spolubojovníků byla úplně zbytečná. A zbytečně byly promrhány i biliony, investovány USA do této války. Opět se tedy potvrdila pověstná slova o Afghánistánu, jako o hřbitově velmocí.

Jaké poučení však z toho plyne ve vztahu k současnému stupňování napětí ve společnosti mezi očkovanými a neočkovanými?

Poučení spočívá v odpovědi na otázku, jak bylo možné, že afghánští mudžahedíni dokázali vyhnat ze své země po zuby ozbrojené vojáky USA a NATO? V čem spočívala jejich převaha, před kterou musel západ nakonec přece jen kapitulovat?

Jejich převaha spočívala ve vnitřní síle přesvědčení! Afghánští povstalci bojovali v silném vnitřním přesvědčeni o oprávněnosti svého boje proti cizím okupantům a západní vojáci bojovali pro peníze. No a v přímém přenosu, před očima celého světa došlo k tomu, že síla přesvědčení zvítězila nad silou peněz. Došlo k tomu, že nepomohly ani peníze nejbohatších zemí světa a jejich vojáci, vyzbrojení nejmodernějšími zbraněmi museli nakonec utéci před přesvědčením bojovníků z jedné z nejchudších zemí.

Nechci v tomto článku nijak glorifikovat Taliban a ignorovat vše špatné, co ho doprovází. Chci pouze upozornit na všeplatný princip síly přesvědčení a na jeho obrovskou sílu, které není schopno téměř nic odolat, jak jsme se o tom měli možnost všichni přesvědčit.

Přesvědčení jako takové, v jeho čisté podobě, bez ohledu na všechno ostatní, je totiž něco, co pochází ze srdce. Co pochází z citu. Co má tedy podle míry své čistoty vždy určité spojení s duchem, čili s nejvnitřnější duchovní podstatou člověka.

A síla ducha je obrovská! Je tak obrovská, že před ní neobstojí ani vojska nejmodernějších armád světa.

Tolik Afghánistán, a nyní se z tohoto úhlu pohledu podívejme na současné rozdělení společnosti na očkované a neočkované, a s tím související a stále rostoucí polarizaci, přerůstající až do nenávisti. Přerůstající až do otevřeného přání smrti svým bližním tak, jak to surově vyjádřil známý slovenský komik Oliver Andrásy: „Ať zhebnou ti, co se nechtějí dát očkovat! Alespoň bude méně hlupáků!“

Neočkovaní jsou mnohými takzvanými osobnostmi nazýváni dezoláty, dobytkem, nebo hlupáky. V podobném duchu se nedávno vyjádřil také majitel „Sedity“, vyrábějící cukrářské výrobky, za co si od neočkovaných vysloužil bojkot svých výrobků.

Neočkovaní jsou na každém kroku omezování a štváni jako divá zvěř. V očkovacích centrech a u obvodních lékařů se množí návrhy o vydání potvrzení o očkování bez očkování. Lidé se z hloubky duše nechtějí dát očkovat, ale jsou k tomu hrubě tlačeni. A proto zoufale hledají nějaké východisko. Je to podobné, jako v padesátých letech minulého století, kdy komunistický státní aparát znepříjemňoval životy těm, kteří měli jiný názor. Avšak v takovémto obrovském měřítku, když se tak děje téměř vůči polovině národa, tomu nebylo ani v stalinském socialismu v padesátých letech.

Taková je tedy dnes situace a my se nyní zkusme podívat hluboko pod povrch, na nejvnitřnější pohnutky očkovaných a neočkovaných.

U očkovaných je to strach! Strach z covidu a strach z toho, že přijdou o práci, nebo o jiné výhody, když se nedají očkovat. Oni sice mluví o odpovědnosti a o tom, že jejich záměrem je chránit sebe a své blízké, ale ve skutečnosti je to jen strach o sebe a své blízké. Strach je hybnou silou očkování a očkovaných! A právě z panického a živočišného strachu vyrůstá nenávist vůči všem, kteří nesdílejí stejný strach jako oni. Kteří nejsou s nimi na jedné lodi a nevezou se na vlně ochromujícího strachu.

Také současná vládní mašinérie koná ze strachu. Ze strachu, že bude opět zavřena ekonomika i ze strachu, že budou opět zaplněny nemocnice. Ale samozřejmě, také pro peníze a zisk vládě blízkých lidí, kteří skvěle vydělávají na distribuci testů a vakcín. Za obrovské peníze od státu na reklamu, šíří všechna hlavní média ustavičně jen strach.

A je mimořádně smutné, že tomuto strachu podlehli také věřící. Kde je jejich víra, že Pán je ochrání? Samozřejmě, při vší rozumné opatrnosti. Kde je síla jejich vnitřního přesvědčení v Boží ochranu a pomoc? Nitro mnoha věřících je proniknuto strachem, a proto věří už jen takzvaným vědcům, odborníkům, politikům a jejich vakcíně, protože jejich důvěra v Stvořitele je pryč, nebo ji ani nikdy vůbec neměli.

A jak je to u neočkovaných?

Ke svému postoji mají různé důvody, ale to, co je u nich dominantní je přesvědčení. Jsou přesvědčeni, že dát se očkovat je nesprávné. A za své přesvědčení jsou ochotni snášet znevažování, útoky, omezení, pronásledování a znepříjemňování života. Navzdory tomu všemu se však se nechtějí zdát svého přesvědčení.

A proto se někteří, jak již bylo zmíněno, snaží získat potvrzení o očkování bez očkování, co je protizákonné. Zde je však třeba zdůraznit, že je absolutní obludností a přečinem proti základním zákonům lidskosti, když se státní mašinérie snaží lidi nátlakově donutit dělat něco, co se příčí jejich nejvnitřnějšímu přesvědčení. V první řadě tedy porušuje zákon a ústavu samotná vláda, a odpovědí na to je nezákonnost ze strany občanů. Tím se však společnost dostává do kritického bodu, kdy se mohou občané, vyprovokováni protiprávností státu pokusit vzít právo do vlastních rukou.

A tak tedy v naší společnosti momentálně stojí proti sobě strach očkovaných a přesvědčení neočkovaných podobně, jako stáli v Afghánistánu placení žoldáci z USA a NATO proti přesvědčení mudžahedínů. Ale jedině živé a silné přesvědčení nese v sobě sílu vítězství, protože pochází z citu. Cit pochází z ducha a duch je vždy silnější než cokoliv jiného, protože je všemu nadřazený. Takto to funguje v našem univerzu! Je to zákonitost, která v něm platí, a proti ní nic nezmůže žádná pozemská síla. Jde o vesmírný princip vítězství, stojící za každým, kdo má silné přesvědčení.

Názory a postoje stoupenců očkování jsou podporovány státní mašinérií, penězi, médii i represivním policejním aparátem. Nicméně jejich základní hybnou silou je strach.

Strach však spoutává lidskou duši tak, že oslabuje imunitu organismu. Pokud se člověk bojí, je výrazně oslabena jeho odolnost vůči chorobám, protože strachem přichází o vnitřní sílu jim čelit. Ba dokonce strach přitahuje to, čeho se bojíme! Strachem paralyzována osobnost se stává neschopná jakéhokoliv odporu, a ve vědomí své vnitřní slabosti pak hledá vnější pomoc už jen ve vakcíně.

A proti tomuto strachu stojí přesvědčení neočkovaných! Je podporuje samotné univerzum, a proto jsou to oni, kteří se nesou na vlně vítězství!

Nikdo samozřejmě netvrdí, že to bude vítězství snadné, nebo rychlé. Je však ale třeba vědět a být si toho neustále vědom, že nezlomnost přesvědčení vítězství nakonec přece jen přináší, i kdyby proti němu stála jakákoliv pozemská moc. Důkaz toho, že to opravdu funguje, jsme měli možnost vidět v Afghánistánu.

Ba dokonce lze svým vnitřním přesvědčením čelit i samotnému covidu, protože náš organismus tímto způsobem zmobilizuje vlastní vitální síly, aby nás před ním ochránil, přičemž samozřejmě není třeba zapomínat ani na rozumnou vnější opatrnost.

Vesmír stojí na straně neočkovaných! A stojí za nimi proto, že mají přesvědčení a nemají strach! Vesmír stojí na straně odvahy! Vesmír nestojí na straně strachu a všeho toho, co od něj pochází! Takovou moc má síla přesvědčení, pocházející ze srdce, citu a ducha! Kdo ho má zvítězí, i když to možná nebude vítězství jednoduché.

A zcela na závěr, když už mluvíme přesvědčení a jeho síle, je ještě třeba vědět toto:

Čím čistší a správnější je přesvědčení, tím větší síla za ním stojí. Svět viděl, co dokázalo přesvědčení bojovníků Talibanu, přestože nebylo ani zcela čisté, ani zcela správné. Bylo to však každopádně přesvědčení a jejich protivníci, kteří ho neměli, a kteří měli jen nejmodernější výzbroj a kopu peněz, mu nebyli schopni dlouhodobě čelit a museli před ním utéci.

Existují však na zemi lidé, snažící se vědomě využívat sílu přesvědčení tím nejčistším a nejsprávnějším způsobem. Jsou totiž přesvědčeni, že na naší planetě jednou zvítězí Láska, Spravedlnost a Čistota. Že tu jednou zvítězí Vůle Boží! Že i na zemi bude jednou podobná harmonie a mír, jako je v nebi.

A přes toto nejčistší a nejdokonalejší přesvědčení lidí může proudit k zemi nejvyšší síla, jaká existuje. Vítězná síla velkého všemohoucího Boha! A tato síla, za pomoci silného přesvědčení lidí, přivede k vítězství nejušlechtilejší principy Lásky, Spravedlnosti a Dobra.

Tyto principy by sice zvítězili i tak, ale protože náš svět je od nich vzdálen, muselo by to přinést obrovské zhroucení téměř všeho, co bylo lidmi vybudováno na falešných principech.

Pravé přesvědčení, projevující se nevyhnutelně snahou již nyní žít a myslet podle vyšších principů, však může vybudovat široký most přes propast zničení, aby po něm mohli přejít do bezpečí nové doby všichni lidé, kteří se budou utíkat k Hospodinu a budou se snažit změnit k lepšímu v souladu s jeho Vůlí.

Žité a neochvějné přesvědčení ve vítězství Světla na zemi nám tedy může přinést nezbytné vítězství Světla formou, která nebude pro náš svět až tak zničující. Chvála proto každému, kdo v sobě živí toto přesvědčení a snaží se podle něj už teď žít, protože miliony lidí mu jednou budou vděčné za to, že se mohli zachránit.


„Amen, pravím vám: Jestliže budete mít víru jako hořčičné zrnko a řeknete této hoře:“ Přejdi odsud tam! “ – projde. A nic vám nebude nemožné.“

72 Responses to “Jak souvisí Afghánistán s pandemií?”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  „Vesmír stojí na straně neočkovaných!!“

  DOBRÉ SDĚLENÍ PRO MÉ VRSTEVNICE V DOMOVĚ DŮCHODCŮ LESNOV,
  KTERÝ NAVRHL KOLEGA arch. Jiří Herzán

  „Amen, pravím vám: Jestliže budete mít víru jako hořčičné zrnko a řeknete této hoře:“ Přejdi odsud tam! “ – projde. A nic vám nebude nemožné.“
  ——————————————————
  Poučení spočívá v odpovědi na otázku, jak bylo možné, že afghánští mudžahedíni dokázali vyhnat ze své země po zuby ozbrojené vojáky USA a NATO? V čem spočívala jejich převaha, před kterou musel západ nakonec přece jen kapitulovat?

  A síla ducha je obrovská! Je tak obrovská, že před ní neobstojí ani vojska nejmodernějších armád světa.
  Kde je síla jejich vnitřního přesvědčení v Boží ochranu a pomoc? Nitro mnoha věřících je proniknuto strachem, a proto věří už jen takzvaným vědcům, odborníkům, politikům a jejich vakcíně, protože jejich důvěra v Stvořitele je pryč, nebo ji ani nikdy vůbec neměli.

  A tak tedy v naší společnosti momentálně stojí proti sobě strach očkovaných a přesvědčení neočkovaných podobně, jako stáli v Afghánistánu placení žoldáci z USA a NATO proti přesvědčení mudžahedínů. Ale jedině živé a silné přesvědčení nese v sobě sílu vítězství, protože pochází z citu. Cit pochází z ducha a duch je vždy silnější než cokoliv jiného, protože je všemu nadřazený. Takto to funguje v našem univerzu! Je to zákonitost, která v něm platí, a proti ní nic nezmůže žádná pozemská síla. Jde o vesmírný princip vítězství, stojící za každým, kdo má silné přesvědčení.

  Strach však spoutává lidskou duši tak, že oslabuje imunitu organismu.
  ———————————————–
  Vesmír stojí na straně neočkovaných!
  ———————————————–
  stojí za nimi proto, že mají přesvědčení a nemají strach! Vesmír stojí na straně odvahy! Vesmír nestojí na straně strachu a všeho toho, co od něj pochází! Takovou moc má síla přesvědčení, pocházející ze srdce, citu a ducha! Kdo ho má zvítězí, i když to možná nebude vítězství jednoduché.
  Existují však na zemi lidé, snažící se vědomě využívat sílu přesvědčení tím nejčistším a nejsprávnějším způsobem. Jsou totiž přesvědčeni, že na naší planetě jednou zvítězí Láska, Spravedlnost a Čistota. Že tu jednou zvítězí Vůle Boží! Že i na zemi bude jednou podobná harmonie a mír, jako je v nebi.
  A přes toto nejčistší a nejdokonalejší přesvědčení lidí může proudit k zemi nejvyšší síla, jaká existuje. Vítězná síla velkého všemohoucího Boha! A tato síla, za pomoci silného přesvědčení lidí, přivede k vítězství nejušlechtilejší principy Lásky, Spravedlnosti a Dobra.
  Pravé přesvědčení, projevující se nevyhnutelně snahou již nyní žít a myslet podle vyšších principů, však může vybudovat široký most přes propast zničení, aby po něm mohli přejít do bezpečí nové doby všichni lidé, kteří se budou utíkat k Hospodinu a budou se snažit změnit k lepšímu v souladu s jeho Vůlí.
  Žité a neochvějné přesvědčení ve vítězství Světla na zemi nám tedy může přinést nezbytné vítězství Světla formou, která nebude pro náš svět až tak zničující. Chvála proto každému, kdo v sobě živí toto přesvědčení a snaží se podle něj už teď žít, protože miliony lidí mu jednou budou vděčné za to, že se mohli zachránit.
  ________________________________________
  „Amen, pravím vám: Jestliže budete mít víru jako hořčičné zrnko a řeknete této hoře:“ Přejdi odsud tam! “ – projde. A nic vám nebude nemožné.“

  MILÉ BABIČKY,
  NYNÍ TO CHCE 3 KŘÍŽKY

  Není jisté jestli je Lauko na výplatní pásce soudruha Putina.
  PRÁVĚ DNES je to román na pokračovánÍ, Laukova obratného podstrkování
  Putinovy propagandy:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42
  PRÁVĚ DNES JE NEVHODNÉ PUBLIKOVAT BLOG:
  Jak souvisí Afghánistán s pandemií?
  Ján Lauko | Čtvrtek, 9. 9. 2021 v 16:27
  KTERÝ ODSUNUL V AKTUÁLNÍ BLOGU

  POSLEDNÍ KOMENTÁŘ
  Otevřená diskuse o bezpečném centru Jihlavy

  A TO BY BYLO FAKT ŠKODA:
  1. blade říká:
  Čtvrtek, 9. 9. 2021 v 14:20
  Slouha a nicka nick Gryc instaloval stopy komunismu od prkna > kreslil architekturu pod rudou hvězdou > vědomě budoval komunistickou brutalistickou architekturu > odsuzuji všechny tyhle komoušsko socialistické stavby spojené s tehdejším režimem > nesnáším všechny stavby vystavěné v té době > za komoušského socialismu se na monumentalitě nešetřilo > obdobně se nešetřilo i na té hitlerovské, že.
  Jásat nad panel story Březinky aj., kde slyší, v lepším případě, na jaký pořad se sousedé zrovna dívají, to opravdu nebudu. Kvantita dostala přednost před kvalitou bydlení > v Drážďanech šlo komoušsko demokratické panel story dávno k zemi. Tady se ta komoušsko socialistická panel mizerie ještě stavebně hýčká a její komoušsko socialističtí tvořitelé jsou odměňováni > někteří se bijou v prsa > jací jsou najednou havlisti > havlérka, která se uplatní již leda tak v politické grotesce Zkurvení havlisti > všechno naruby tu je …

 2. Jan P napsal:

  NATO je obranná aliance jedině v rámci logiky, podle níž nejlepší obrana je útok.

  „Přestaňte dávat moc lidem, kteří nevěří ve vědu.“ Harrison Ford

  Jdu si přečíst zprávy, na první straně opět skvělej biochemik Jan Trnka. Pokud si chcete přečíst nebo poslechnout, co nás čeká na podzim od experta na slovo vzatého, tak je to tady!
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skok-v-poctu-nakazenych-prolomi-covid-novou-vlnou-i-vakciny-odpovida-vedec-174143#utm_source=twitter&utm_medium=sharebt&utm_campaign=top

 3. Dvořák napsal:

  Trnka,psychopat Flégr,Mengele Kubek… a ty zodpovědní naočkovaní, který nikdo netestuje a zvesela si roznášejí toho covida. No nejhorší smrt je z vyděšení,mě už to nebaví.

 4. Zdeněk Gryc napsal:

  Vítězství v Pacifiku 1945

  Dnes23:00 › 23:45
  Vyhledat na Seznam.cz
  Dokument USA. Opakování 15.9./ČT2. Posledních 100 dnů války v Tichomoří v archivech a vzpomínkách přímých účastníků bojů

  SOUDRUH LAUKO SE DÍVAL ?

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  Česko tím hrozilo, Gruzie to udělala. Neplatí za testování.

  KOLIK A KDO ZUAPLATIL LAUKOVI
  ZA JEHO BLOG ???

 6. Zdeněk Gryc napsal:

  OPRAVA

  KOLIK A KDO ZAPLATIL LAUKOVI
  ZA JEHO BLOG ???

 7. Svatopluk Beran napsal:

  AMERICKÁ VÁLKA V AFGANISTÁNU BYLA NAPLÁNOVANÁ NESPRAVEDLIVÁ VÁLKA ZÁPADU O SUROVINOVÉ A LIDSKÉ ZDROJE ARABSKÉHO SVĚTA A DOPADLA JAKO DEBAKL ZÁPADU. AMERICKÁ VÁLKA VE VIETNAMU BYLA AMERICKÁ VÁLKA ZA ZADRŽENÍ KOMUNISTICKÉ MYŠLENKY OHLEDNĚ SOLIDÁRNÍHO PRÁVA VĚTŠINY NA SUROVINOVÉ ZDROJE A JEJICH SPRAVEDLIVĚJŠÍHO VYUŽITÍ PRO VŠECHNY. Z OBOU DVOU VÁLEK UTEKLI AMERIČANÉ JAK MALÍ KLUCI. DŮVOD JE JEDNODUCHÝ, VÁLKA NA CIZÍM ÚZEMÍ DALEKO OD VLASTI NEMŮŽE PROTI ODHODLANÉMU NÁRODU BÝT NIKDY VYHRANÁ, POKUD DANÝ NÁROD JEDNORÁZOVĚ NEVYMAŽETE Z PLANETY. CHTĚL BYCH VĚŘIT TOMU, ŽE UŽ SE SPOJENÉ STÁTY NIKDY NEPUSTÍ DO DECIMOVÁNÍ JINÝCH ZEMÍ KVŮLI OSOBNÍMU EKONOMICKÉMU ZISKU VRAŽDĚNÍM DĚTÍ A OBČANŮ TĚCHTO ZEMÍ, ALE ŽE BUDOU POMĚŘOVAT SVOU ÚROVEŇ POUZE
  PŘES KULTURU O KTERÉ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE MÁME VYSPĚLEJŠÍ.

 8. blade napsal:

  Njn. Bidene a spol., když není podpora obyvatel > tu neměli USA ani v Iráku, kde skončili jako sedláci u Chlumce > stejně skončili i v Afghu. Čína už tam dávno je > něco si tam kutá > staví tam obrovské rudné doly > mají tam své ekonomické zájmy > geologický průzkum prý objevil biliony dolarů v nerostném bohatství > tak tam Čína je > kvůli železné rudě prý demolovali i staré památky… Čína tam možná vojáky pošle, ale aby chránila své vlastní ekonomické zájmy a investice, o lidi jí zřejmě nepůjde.

  Pro ilustraci slova jednoho amerického vojáka co válčil v Afghu s al-Káidou.
  „Hele, jsem voják, mojí prací je najít nepřítele, zastřelit ho, posunout se, pořád dokola, až vyhrajeme válku. Tohle jsme udělali, práci jsme dokončili, co tady ještě děláme, proč tady mám teď někde řídit křižovatku? Kvůli tomu jsem nešel bojovat, válku jsme vyhráli, pusťte nás domů.“

  Ještě krátce z knihy > Afghánistán-peklo paradoxů.
  Sověti tam vlezli dokonce snad legálněji než v osmašedesátém k nám. Na oficiální pozvání legální prosovětské vlády. A byli to USA, kteří stvořili Táliban a mudžahedíny. A taky je vystrojili. Takže díky masivní podpoře USA tentýž Táliban, co teď likviduje USA okupanty jejich vlastní výzbrojí, dokázal zavléct Sověty do stejně vleklé války, ve které jsou dneska USA. A tentýž Gorbačov, který jako jeden z jestřábů horoval pro sovětskou misi v Afghu, je najednou s velkou slávou stahoval. Protože stejně, jako Bidenovi, mu nic jiného nezbývalo.

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  JIHLAVSKÉ LISTY po 20 letech
  ————————————————

  TERORISMUS 11. ZÁŘÍ 2001 a 13. LISTOPADU 20015.

  18. ZÁŘÍ 2001. Vytiskly Jihlavské listy článek:

  „PŘEDEJME USA TŘÍDNÍ KNIHY Z NAŠICH VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK TERORISTŮ“.

  Stalo se tak v souvislosti s

  Útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické organizace al-Káida. Při útocích celkem zemřelo 2996 lidí včetně 19 únosců. Až na 55 vojáků ze 125 obětí, které zemřely v Pentagonu, byli oběťmi civilisté, pocházející celkem z 90 zemí.
  Z předmětného článku vyjímám a vkládám odstavec: „Poválečné období“:
  Od komunistického převratu v roce 1948 a opakovaně v roce 1968 byly v naší zemi všemi dostupnými prostředky hanobeny USA. Začalo zatýkání a pronásledování našich hrdinů, bojovníků proti nacismu. Zrušení Sokola a Skautu, dokonce dvakrát postihl organizace, které většině těchto lidí vštěpovala statečnost před okupanty. Už jako dětičky jsme byli e škole štváni proti USA tvrzením, že to co sbíráme je diversní americký brouk – mandelinka bramborová, shozená z letadel USA. Propaganda proti USA byla naprosto vědecky řízena. Počínaje školením na všech stupních, včetně armády a konče hrdelními procesy s elitou národa. Děti byly k výchově v nenávisti vůči USA a v „boji za mír “ organizovány v Pionýru a SČM. Politická školení a školení měla svoji organizaci, která vyvrcholila státnicemi z třídní nenávisti pod vedením lidí typu soudruha Grebeníčka. O kolik životního času jsme byli připraveni posloucháním těchto blábolů, ze kterých jsme byli zkoušeni, ještě nikdo nevypočítal. Dospělí pak kolaborovali v KSČ. Pokud ještě někomu sahá paměť k nacistickým karikaturám a heslům, chápe příbuznost obou režimů. Štvaní proti USA pokračuje neustále. Pokud se západ snažil nějak konflikt řešit, v poslední době v Zálivu, nebo Jugoslávii, tak se Rusové přímo, nebo nepřímo snažili podrazit západu nohy. Bohužel, nejenom naši okupanti, ale všichni ti, kterým leží demokracie v žaludku se proti USA spojili.
  Myslím, že nikdo nepopře existenci školicích středisek, výcvikových a rekreačních táborů pro teroristy v naší zemi. Nejenom Semtex, ale i tyto aktivity jsou podhoubím, na nichž vyrostla tragedie, která tento týden vyděsila svět. Nyní se oficiálně od tohoto hrozného a pro civilizovaného člověka nepochopitelného skutku všichni distancují. Demokracie pochopitelně nic podobného neumožňuje. Štvaní minulých totalitních režimů proti USA nezůstalo bez následků, nejenom v myslích lidí, ale i ve světové politice. Jak půjde čas a zmizí první šok, tak bude stejně, jako tomu bylo dříve, obnovena kritika a nenávist k USA. Ta pak bude politickou překážkou k potrestání teroristů.
  Nyní jsou nabízeny USA našim státem různé možnosti pomoci. Mají asi spíše symbolický charakter. Věřím, že bychom opravdu mohli pomoci USA a tím také naší vlastní bezpečnosti, kdybychom předali USA všechen zpravodajský materiál.
  Počínaje „třídními knihami“ z výcvikových středisek teroristů na našem území. Včetně údajů kolik a kam jsme dodali Semtexu a podobných mírových materiálů. Prosil bych ministra vnitra, aby méně hovořil se svými vizážisty a více času věnoval na přesvědčování vlády,
  ——————————————
  aby zakoupila identifikační technologie použitelné na hranicích a jinde. Dokonce by mi nevadilo, kdyby se stát jejich koupí zadlužil, už nyní by se to vyplatilo.
  —————————————–
  Nakonec trochu optimismu. Co kdyby nikoli z altruismu, ale čistě pragmaticky se v prvním roce nového tisíciletí spojili dávní nepřátelé ve snaze zachovat civilizaci naší planety. Byl by to obdobný historický krok, který za druhé světová války umožnil nastolit mír.
  Zdeněk Gryc Jihlava 18. září 2001.
  Od článku v JL uplynulo málem kulatých 15 let a máme tu „Černý pátek 13.listopadu 2015.“
  Zítra budou vzpomínkové oslavy 17. Listopadu 1989.

  Z Wikipedie:
  Československá podpora terorismu
  V 60. letech 20. století probíhal v tehdejší ČSSR výcvik asijských a afrických teroristů pod vedením první správy ministerstva vnitra (politické rozvědky). To však skončilo likvidacíPražského jara v roce 1968. K dalšímu obnovení kurzů došlo v roce 1975 a výběr kandidátů byl zaměřen zejména s ohledem na podporu tzv. národně osvobozeneckých hnutí a to zejména asijských a z řad Palestinců.[8]
  Z důvodu nárůstu počtu frekventantů těchto kurzů (které vybíralo mezinárodní oddělení ÚV KSČ) došlo k 1. květnu 1982 ke vzniku Ústavu zahraničních studií Vysoké školy SNBv Zastávce u Brna. Zde neprobíhal výcvik samotných teroristů (tedy jedinců provádějících akce), ale lidí zajišťujících podporu (velitelů, plánovačů, spojařů, členů ochranek atd.). Veškerý výcvik podle některých dokumentů probíhal na čistě komerční bázi. Díky uzavřenosti ČSSR mohlo mnoho teroristů pobývat v Československu bez obav z prozrazení.

 10. Svatopluk Beran napsal:

  Doporučuji nastudovat si kdo vycvičil Al kajdu k terosrismu, nehledě na to že do dnes nebyl nikdo za 11 září odsouzen.

  Vznik organizace
  Al-Káida měla být založena na konci 80. let 20. století, často bývá uváděn rok 1988.Její počátky však sahají již do doby zahájení okupace Afghánistánu sovětskými vojsky v roce 1979. Řada jeho členů se totiž rekrutovala z arabských mudžáhidů, kteří v té době bojovali proti okupačním sovětským vojskům. K podpoře al-Káidy se připojil Usáma bin Ládin, který zasílal pomoc ze sousedního Pákistánu. Američané mudžáhidům poskytovali zbraně, finanční podporu během boje proti sovětské okupaci Afghánistánu, plus výcvik na území Pákistánu.

  Po odchodu sovětských vojsk tak v zemi zůstaly velké skupiny bojovníků, které byly velmi dobře vyzbrojeny a kvalitně vycvičeny v boji. S řadou z těchto mudžáhidů navázal Usáma bin Ládin kontakt a nabídl jim místo v nově vznikající ryze islámské organizaci al-Káida.

  Rusáci byli banditi ale terorismus v dnešním provedení po jejich válce v Afganistánu v Rusku neexistoval. Zato po AMERICKÉ VÁLCE PROTI AFGANISTÁNU, IRÁKU, SÝRII, LYBII SE TERORISMUS ROZNESL DO CELÉHO SVĚTA.

 11. Svatopluk Beran napsal:

  Monroeova doktrína

  Monroeova doktrína (anglicky: Monroe Doctrine) je zahraničně politická doktrína, již 2. prosince 1823 ve svém poselství Kongresu vyhlásil prezident Spojených států amerických James Monroe. Evropské mocnosti podle této doktríny nemají právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na území amerického kontinentu a Spojené státy americké budou jejich případné vojenské akce na území světadílu považovat za „ohrožení svého míru a bezpečnosti“ a „manifestaci nepřátelského postoje vůči USA“.

  Spojené státy vyjadřují, že není a nikdy nebylo v jejich zájmu nějak zasahovat do válek mocností v Evropě, tedy pokud není vážně ohrožena bezpečnost Spojených států.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Monroeova_doktr%C3%ADna

 12. Svatopluk Beran napsal:

  Plattův pozměňovací návrh

  No comments
  Po přijetí dodatku USA ratifikovaly clo, které upřednostňovalo kubánský cukr na americkém trhu a ochranu výběru amerických produktů na kubánském trhu. Obrovské americké investice do cukru vedly k tomu, že se půda soustředila do rukou největších cukrovarů. Odhaduje se, že tyto továrny vlastnily 20% veškeré kubánské půdy. To vedlo k dalšímu ochuzování venkovských mas. Pracovníci mlýna se neustále obávali vystěhování, přičemž levná dovážená pracovní síla z jiných částí Karibiku udržovala mzdy velmi nízké a ceny nezávislé třtiny klesaly na minimum. Mlýny navíc monopolizovaly železnice a provozovaly je pro soukromý prospěch. Nedostatek kupní síly spotřebitelů a omezený trh, který je k dispozici pro zpracované zboží, způsobily, že v desetiletí po Smlouvě o vztazích z roku 1903 dojde k malé industrializaci. Celkově utratily americké společnosti na kubánský cukr v letech 1903 až 1913 více než 200 milionů $.

  Tomás Estrada Palma, který kdysi upřednostňoval přímou anexi Kuby Spojenými státy, se stal prezidentem Kuby 20. května, 1902. On byl znovu zvolen v roce 1905 navzdory obvinění z podvodu od jeho liberálních oponentů, ale byl nucen rezignovat spolu se zbytkem výkonné moci, když opozice proti jeho vládě se stala násilnou. USA se odvolaly na plattský dodatek, aby zahájily druhou okupaci Kuby a nastolily prozatímní vládu.

  https://restaurantesaranjuez.com/cs/plattuv-pozmenovaci-navrh/

 13. Svatopluk Beran napsal:

  LATIN AMERICAN TRAINING CENTR ze kterého vyšli od CIA vyškoleni všichni diktátoři střední a jižní ameriky.

  http://howtokillyourwife.com/kubark.html

  Jedna z mnoha kapitol

  J. Narkóza

  Stejně jako hrozba bolesti může účinněji navodit poddajnost než její způsobení, tak i mylná víra vyšetřovaného, ​​že byl zdrogován, z něj může udělat užitečnější vyšetřovací předmět, než by byl pod narkózou. Louis A. Gottschalk cituje skupinu studií, která uvádí, že „30 až 50 procent jedinců jsou placebo reaktoři, to znamená, že reagují symptomatickou úlevou na užívání inertní látky“. (7) V situaci výslechu lze navíc zvýšit účinnost placeba kvůli jeho schopnosti uklidnit svědomí. Primárním zdrojem odporu subjektu ke zpovědi nebo vyzrazení může být hrdost, vlastenectví, osobní loajalita vůči nadřízeným nebo strach z pomsty, pokud je vrácen do jejich rukou. Za takových okolností se jeho přirozená touha uniknout ze stresu splněním přání vyšetřovatele může stát rozhodující, pokud mu bude poskytnuta přijatelná racionalizace dodržování. „Byl jsem zdrogován“ je jednou z nejlepších výmluv.

  Drogy nejsou odpovědí na modlitbu vyšetřovatele více než polygraf, hypnóza nebo jiné pomůcky. Studie a zprávy „pojednávající o platnosti materiálu získaného z neochotných informátorů … naznačují, že neexistuje žádný lék, který by donutil každého informátora hlásit všechny informace, které má. Záležitý zločinecký psychopat může nejen ležet pod vlivem drog, které byli testováni, ale relativně normální a dobře upravený jedinec může také úspěšně maskovat faktická data. “ (3) Gottschalk posiluje posledně zmíněné pozorování zmínkou o experimentu zahrnujícím drogy, který naznačil, že „normálnější, dobře integrovaní jedinci by mohli lhát lépe než neurotičtí jedinci s vinou“. (7)

  Nicméně léky mohou být účinné při překonávání odporu nerozpusteného jinými technikami. Jak již bylo uvedeno, takzvané tiché léčivo (farmakologicky účinná látka podávaná osobě, která si není vědoma jejího podání) může umožnit navození hypnotického transu u dříve neochotného subjektu. Gottschalk říká: „Rozumná volba léku s minimálními vedlejšími účinky, jeho sladění s osobností subjektu, pečlivé odměřování dávek a smysl pro načasování … [učinit] z tichého podávání těžko srovnatelného spojence pro hypnotizéra záměr produkovat sebenaplňující se a nevyhnutelné návrhy … účinky drog by se měly ukázat … přesvědčivé pro subjekt, protože vnímané pocity pocházejí zcela z jeho nitra. “ (7)

  Obzvláště důležitý je odkaz na přizpůsobení drogy osobnosti vyslýchaného. Účinek většiny drog závisí více na osobnosti subjektu než na fyzických vlastnostech samotných drog. Pokud byl získán souhlas Velitelství a je-li po ruce lékař pro podání, je jednou z nejdůležitějších funkcí vyšetřovatele poskytnout lékaři úplný a přesný popis psychologického složení vyšetřovaného, ​​aby se usnadnilo nejlepší možný výběr drogy.

  Osoby zatížené pocity studu nebo viny se pravděpodobně omámí, když jsou pod vlivem drog, zvláště pokud tyto pocity posílil vyšetřovatel. A stejně jako placebo, droga poskytuje vynikající racionalizaci bezmoci vyslýchanému, který chce ustoupit, ale dosud nebyl schopen porušit své vlastní hodnoty nebo loajalitu.

  Stejně jako jiná donucovací média mohou drogy ovlivnit obsah toho, co vyšetřovaný prozradí. Gottschalk poznamenává, že některé drogy „mohou vyvolat psychotické projevy, jako jsou halucinace, iluze, bludy nebo dezorientace“, takže „získaný verbální materiál nelze vždy považovat za platný“. (7) Z tohoto důvodu by léky (a další pomůcky diskutované v tomto oddíle) neměly být používány trvale k usnadnění vyšetřovacího rozhovoru, který následuje po kapitulaci. Jejich funkcí je způsobit kapitulaci, pomoci při přechodu od odporu ke spolupráci. Jakmile bude tohoto posunu dosaženo, donucovací techniky by měly být opuštěny jak z morálních důvodů, tak proto, že jsou zbytečné a dokonce kontraproduktivní.

  Tato diskuse neobsahuje seznam léků, které byly použity pro účely výslechu, ani diskusi o jejich vlastnostech, protože se jedná o lékařské úvahy v provincii lékaře, nikoli interogátora.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Institut západní polokoule pro bezpečnostní spolupráci
  (přesměrováno z Škola_Amerik)

  Historie
  Toto zařízení bylo založeno v roce 1946 v Panamě ve Fort Gulick jako „Latinskoamerické výcvikové středisko – základní oddíl“. V roce 1963 dostalo název the School of the Americas (Škola Amerik [armády Spojených států amerických]). V roce 1984 byl výcvik přesunut do Fort Benning (v souvislosti se smlouvou o Panamském kanálu).

  V roce 2000 zvyšující tlak na Kongres Spojených států, aby zastavil financování School of the Americas způsobil, že Pentagon zařízení přejmenoval na Institut západní polokoule pro spolupráci v otázkách bezpečnosti.

  Podle Lesleyho Gilla, spolupracujícího profesora antropologie na americké univerzitě, „vybudování základního oddílu [latinskoamerického výcvikového střediska] se shodovalo s obnovením expanzívních ambicí Spojených států v Amerických subkontinentech a částečně zaplnilo vakuum moci, vytvořené druhou světovou válkou, která zpřetrhala dlouhotrvající vojenská vlákna mezi evropskými imperiálními mocnostmi – zejména Francie, Itálie a Německa“ (Gill, str. 62) Zatímco mnoho evropských národů čelilo nelehkému úkolu poválečné přestavby svých zemí, „vítězné a relativně netknuté Spojené státy se přesunuly k zaplnění vakua, zanechaného Evropany a konsolidaci jejich pozice jakožto globální supervelmoci.“

  https://cs.linkfang.org/wiki/%C5%A0kola_Amerik

 15. Svatopluk Beran napsal:

  „Jestliže nějaká vláda sponzoruje osoby mimo zákon a vrahy nevinných lidí,“ oznámil George Bush v den, kdy začal bombardovat Afghánistán, „stává se sama osobami mimo zákon a vrahy. A vydává se na tuto osamocenou cestu na vlastní nebezpečí.“ Jsem rád, napsal autor tohoto článku, že Bush řekl „nějaká vláda“, neboť existuje jedna vláda, která dosud nebyla identifikována jako spozor terorismu, a vyžaduje Bushovu naléhavou pozornost.

  Po dobu posledních 55 let provozuje americká vláda teroristický výcvikový tábor, počet jehož obětí drasticky přesahuje počet lidí, kteří zahynuli v útocích na New York, při bombardování amerických velvyslanectví a při dalších zvěrstvech, z nichž je, právem či neprávem, obviňována organizace al Qaeda. Tábor se jmenuje Western Hemisphere Institute for Security Operation, WHISC. Nachází se v městě Fort Benning a financuje ho vláda prezidenta Bushe.

  Až do ledna letošního roku se WHISC jmenoval „Škola Amerik“, SOA. Od roku 1946 vycvičila SOA více než 60 000 latinskoamerických vojáků a policistů. Mezi jeho absolventy jsou nejznámější mučitelé, masoví vrazi, diktátoři a státní teroristé na jihoamerickém kontinentu. Jak dokazují stovky stránek dokumentace, které shromáždila organizace SOA Watch, absolventi SOA roztrhali Latinskou Ameriku na kusy.

  V červnu letošního roku byl odsouzen plukovník Byron Lima Estrada, někdejší student v této škole, v Guatemala City za vraždu biskupa Juana Gerardiho, spáchanou v roce 1998. Gerardi byl zavražděn, protože pomohl napsat zprávu o zvěrstvech, spáchaných organizací D-2 v Guatemale, což byla vojenská rozvědka, kterou řídil Lima Estrada s pomocí dvou dalších absolventů SOA. Vojenská rozvědka D-2 koordinovala boj proti „povstalcům“, v jehož rámci bylo zlikvidována 448 indiánských vesnic Májů a byly usmrceny desetitisíce příslušníků jejich národa. Čtyřicet procent ministrů, kteří pracovali ve vládě genocidních režimů Lucase Garcii, Riose Montta a Mejia Victorese studovali na School of the Americas.

  V roce 1993 jmenovala „komise pravdy“ OSN, vyšetřující události v El Salvadoru, armádní důstojníy, kteří spáchali nejhorší zvěrstva tamější občanské váky. Dvě třetiny z nich byly absolventy School of the Americas. Mezi nimi byli Roberto D’Aubuisson, šéf vražedných čet v El Salvadoru, byli to muži, kteří usmrtili arcibiskupa Oscara Romera a 17 z 26 vojáků, kteří v roce 1989 zavraždili jezuitské kněží.

  V Chile vedli absolventi School of the Americas Pinochetovu tajnou policii a spravovali jeho tři hlavní koncentrační tábory. Jeden z absolventů této školy pomohl zavraždit Orlanda Leteliera a Ronni Moffitta v roce 1976 ve Washingtonu.

  Prospěch z vyučování v této škole měli argentinští diktátoři Roberto Viola a Leopoldo Galtieri, panamští diktátoři Manuel Noriega a Omar Torrijos, peruánský diktátor Juan Velasco Alvarado a ekvadorský diktátor Guillermo Rodriquez. Prospěch z ní měl i šéf popravčí čety Grupo Colina ve Fujimorově Peru, čtyři z pěti důstojníků, kteří řídili nechvalně známý Battalion 3-16 v Hondurasu (který tam v osmdesátých letech vedl popravčí čety) a velitel, odpovědný za masakr Ocosingo, k němuž došlo v Mexiku v roce 1994.

  Tohle všechno, argumentují obránci této školy, je dávná historie. Ale absolventi SOA se nyní také podílejí na špinavé válce, která se nyní s americkou podporou vede v Kolumbii. V roce 1999 jmenovala zpráva amerického ministerstva zahraničí pro lidská práva dva absolventy School of the Americas jako vrahy mírového komisaře Alexe Lopery.

  Loni oznámila organizace Human Rights Watch, že sedm bývalých žáků v této škole vede v Kolumbii polovojenské skupiny a organizuje únosy, zmizení, vraždy a masakry. V únoru letošního roku byl odsouzen absolvent SOA v Kolumbii za to, že se podílel na přípravě mučení a zavraždění 30 vesničanů příslušníky polovojenských jednotek. Ve škole nyní studuje více osob z Kolumbie než z jakékoliv jiné země.

  FBI definuje terorismus jako „násilné činy .., jejichž cílem je zastrašovat či zotročovat civilní obyvatelstvo, ovlivnit politiku vlády anebo ovlivnit chování vlády“ – což je přesný popis činnosti absolventů SOA.

  Avšak jak si můžeme být jisti, že tato škola nese za činnost jejích absolventů nějakou vinu?

  No, v roce 1996 byla americká vláda nucena zveřejnit sedm výcvikových učebnic z této školy. Mezi celou řadou doporučovaných metod pro teroristy se v nich doporučuje vydírání, mučení, popravy a zatýkání příbuzných svědků.

  Loni, částečně v důsledku kampaně organizace SOA Watch, se pokusilo několik amerických kongresmanů nechat tuto školu uzavřít. Byli poraženi deseti hlasy. Namísto toho hlasovala Sněmovna reprezentatntů, aby byla škola uzavřena a aby okamžitě znovu zahájila činnost pod novým jménem. Takže School of the Americas si umyla ruce tím, že se přejmenovala na WHISC. Jak informoval plukovník Mark Morgan z této školy americké ministerstvo obrany těsně před hlasováním v Kongresu: „Někteří vaši šéfové nám sdělili, že nemohou podporovat nic, co by se jmenovalo School of the Americas. Náš návrh tento problém řeší. Změnili jsme jméno.“ Paul Coverdell, senátor z Georgie, který usiloval o likvidaci této školy, sdělil tisku, že změny jsou „v podstatě kosmetické“.

  Navštivte však internetové stránky WHISC a zjistíte, že the School of the Americas téměř úplně zmizela z historie. I stránka, označená „History“ se o ní nezmiňuje. Kurzy WHISCU, sděluje nám „se týkají širokého spektra relevantních oblastí, jako je operační plánování pro mírové operace, pomoc při katastrofách, civilně-vojenské operace, taktické plánování a provádění protinarkotikových operací.“

  Několik stránek popisuje aktivity školy v oblasti lidských práv. Avšak vůbec se na těchto stránkách nehovoří o celém školicím programu, jehož hlavní součástí jsou bojové techniky, techniky vojenských komand, boj proti partyzánům a metody výslechu. Ani tu není zmínky o tom, že „mírové“ a „lidskoprávní“ volitelné kursy nabízí SOA ve snaze uchlácholit americký Kongres a zachovat si svůj státní rozpočet – skoro žádní studenti si tyto kurzy nevolí.

  Nemůžeme očekávat, že se tento teroristický výcvikový tábor sám zreformuje: odmítá dokonce uznat, že má minulost, natož aby se z ní poučil. Takže vzhledem k tomu, že důkazy, které tuto školu spojují s pokračujícími zvěrstvy v Jižní Americe jsou poněkud přesvědčivější než důkazy, spojující výcvikové tábory organizace al Qaeda s útoky na New York, co bychom měli podniknout ohledně „pachatelů zla“ ve Fort Benningu ve státě Georgia?

  No, mohli bychom vyvíjet nátlak na naše vlády, aby vyvinuly plný diplomatický tlak a požadovaly vydání velitelů z této školy k soudu pro spiknutí na zločinech proti lidskosti.

  Jinak bychom mohli požadovat, aby naše vlády zaútočily na Spojené státy, začaly bombardovat jejich vojenskou infrastrukturu, města a letiště v nadji, že bude svržena jejich nezvolená vláda a že bude nahrazena novou vládou pod dohledem OSN.

  Pokud se ukáže, že tento návrh neshledávají Američané příliš populárním, mohli bychom je získat na svou stranu tím, že jim budeme z letadel shazovat chleba naan a sušené karí v sáčcích z umělé hmoty, označených afghánskou vlajkou.

  Můžete namítat, že je toto doporučení absurdní, a já souhlasím. Jenže ať se snažím jakkoliv, nemohu nalézt morální rozdíl mezi touto akcí a válkou, kterou nyní vedeme v Afghánistánu.

  https://legacy.blisty.cz/art/9125.html

 16. Zdeněk Gryc napsal:

  Po dobu posledních 55 let provozuje americká vláda teroristický výcvikový tábor,
  —————————————————————————————–
  Z Wikipedie:
  Československá podpora terorismu
  V 60. letech 20. století probíhal v tehdejší ČSSR výcvik asijských a afrických teroristů pod vedením první správy ministerstva vnitra (politické rozvědky). To však skončilo likvidacíPražského jara v roce 1968. K dalšímu obnovení kurzů došlo v roce 1975 a výběr kandidátů byl zaměřen zejména s ohledem na podporu tzv. národně osvobozeneckých hnutí a to zejména asijských a z řad Palestinců.[8]
  Z důvodu nárůstu počtu frekventantů těchto kurzů (které vybíralo mezinárodní oddělení ÚV KSČ) došlo k 1. květnu 1982 ke vzniku Ústavu zahraničních studií Vysoké školy SNBv Zastávce u Brna. Zde neprobíhal výcvik samotných teroristů (tedy jedinců provádějících akce), ale lidí zajišťujících podporu (velitelů, plánovačů, spojařů, členů ochranek atd.). Veškerý výcvik podle některých dokumentů probíhal na čistě komerční bázi. Díky uzavřenosti ČSSR mohlo mnoho teroristů pobývat v Československu bez obav z prozrazení.

 17. Svatopluk Beran napsal:

  O Rusku to pane Gryc víme všichni, neříkáte nic nového, opakujete se stále dokola jako komunisti, denně to slyšíme v dnešních mediích. O USA se ale mlčí a tají jejich zločinné a vraždící aktivit na dětech, ženách, starcích a občanech jiných částí světa a to v milionech obětí. O Rusku víme a je to hnus, vy však mlčíte ke zvěrstvům Spojených Států a ještě jste ochotný je glorifikovat a sloužit jim stejně jako třeba pan předseda senátu Vystrčil. Stejně jak jste stavěl komunistům, tak teď stavíte dalším zločincům.

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  SUŠNOST a NE – SLUŠNOST

  1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák
  ————————————————————————————-
  NESLUŠNOST
  Rozloučení s Belmondem: Národní pocta bude tam, kde vzdal hold blízkému příteli

  Zdroj: Profimedia

  MONIKA BÍLKOVÁ
  7. 9. 2021, 10:30
  Zpráva o smrti Jeana-Paula Belmonda v pondělí odpoledne zarmoutila svět a především hercovu rodnou Francii. Ta proto jednala rychle. S umělcem, kterého francouzský prezident Emmanuel Macron označil za národní klenot, se národními poctami veřejně rozloučí už ve čtvrtek 9.září odpoledne. Na místě, kde sám dal před několika lety sbohem svému blízkému příteli.
  Legendárního Jeana-Paula Belmonda oplakává celý svět. Ačkoliv smutnou zprávu o úmrtí 88letého herce zveřejnil jeho právník v pondělí odpoledne, už teď má Belmondova rodná země jasno o tom, jak bude vypadat jeho pohřeb. Původně se uvádělo, že pohřeb bude spojený s národními poctami. Nakonec se ale bude jednat o dva oddělené obřady.
  Na Belmonda vzpomíná spousta známých osobností, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Pro herce ale truchlí i ministryně kultury Roselyne Bachelotová-Narquinová. „Jsem hluboce dojata. Díky svému talentu, šarmu, něze a nadšení, když hrál, nám divákům Belmondo přirostl k srdcím. Děkuji za všechny emoce a vzpomínky, Jeane-Paule. Bylo to úžasné,“ uvedla Bachelotová-Narquinová na svém oficiálním twitterovém účtu.

 19. Zdeněk Gryc napsal:

  PS. NESLUŠNOST JE UMŘÍT V 88 ???

 20. Jan P napsal:

  Proč by měl pan Gryc řešit přítomnost, když minulost tak dobře slouží. Podle něho by se měla Rudá armáda, co nejdřív omluvit světu za vítězstvím nad fašismem.
  Nevidím rozdíl mezi autorem blogu(Ján Lauko) a panem Grycem. Oba věří na bubáky. Šup s nimi do blázince.

  US letecký údery v rámci války proti teroru zabily 22 tisíc až 48 tisíc civilistů. Organizace Airwars má přísnou metodiku, vychází z x zdrojů a dělí údaje o počtu obětí na potvrzený, sporný a slabý. Hojně medializovaný ruský bombardování Sýrie má podle Airwars až 6 tisíc potvrzených civilních obětí.

  Americký pravicový moderátor a bojovník proti očkování zemřel na covid
  https://www.blisty.cz/art/104752-americky-pravicovy-moderator-a-bojovnik-proti-ockovani-zemrel-na-covid.html

 21. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 10. 9. 2021 v 19:25
  O Rusku to pane Gryc víme všichni,
  ——————————————–
  KDO ZROVNA KOUKÁ
  NA KAK ZAKALKÁJA STALS

  KDO SE ZROVNA SNAŽÍ EMIGROVAT NA ZÁPAD
  KDO SE ZROVNA SNAŽÍ EMIGROVAT NA VÝCHOD
  KDO SE ZROVNA SNAŽÍ KOUKAT NA:

  Dnes20:00 › 22:10

  V pařížských ulicích řádí vrah, který si své oběti pečlivě vybírá. Říká si Minos, podle postavy z Dantovy Božské komedie, a svými zločiny chce očistit společnost od bahna, které představují ženy žijící amorálním způsobem. Nejdříve jim vyhrožuje po telefonu a pak udeří. Vyšetřování vede inspektor Le Tellier, který je znám svými poněkud netradičními způsoby a především svou buldočí povahou, s níž se honí za „svými“ zločinci. V tomto případu nemá Le Tellier příliš času, neboť Minos stále uniká a nechává za sebou oběti doslova inspektorovi pod nosem. Strach nad městem byl již šestou spoluprací režiséra Henriho Verneuile a Jean-Paula Belmonda. I zde je Belmondo šarmantní, svůdný a neúprosný. Jeho kaskadérské kousky ho v tomto filmu málem stály život.
  ————————————-

  KECY a REALTA
  SVĚTLÉ ZÍTŘKY RUSKÝCH DŮCHODCŮ PRÁVĚ DNES

 22. blade napsal:

  Zestárnout v Česku často znamená, podobně jako v Rusku, třít bídu. Důchodce ničí dluhy i podvýživa.
  Málo topí i svítí a slovům lékaře o pestřejším jídelníčku se mohou jen pousmát. Chudoba české důchodce nepostihuje masově, ale některé skupiny v materiální bídě prokazatelně žijí > zaplatí nájem, na jídlo jim zbývá pár korun > ceny nájmů letí v Česku nahoru. Důchodci v Česku živoří!

  https://ceskeduchody.cz/wp-content/uploads/2021/04/hladiny-duchodu-2020-cssz.jpg

  Jak na tom je afghánský důchodce …

 23. blade napsal:

  Stále více německých důchodců tráví poslední roky svého života na „Východě“ > v Česku, na Slovensku nebo v Maďarsku. Východoevropské domovy pro seniory jsou až třikrát levnější než ty německé. Je to také výhodný byznys > v Německu existují firmy, které se na zajišťování domovů v Česku a na Slovensku přímo specializují:

  https://www.seniorpalace.eu/

  Pro Čechy drahé, pro Němce akorát.

 24. blade napsal:

  Afghánec pobouřil Američany fotkou jídla z tábora.

  Porce nic moc, ale hlady neumře. Pokud má hlad či se mu to zdá málo, mohl zůstat v Afghu, a starat se o sebe sám. V levém spodním rohu fota v článku je vidět, že k tomu dostal ještě pečivo. Takže, realita bude tedy pravděpodobně trochu jiná, než se snaží prezentovat > ono se nadarmo neříká > podej čertu prst, a chytí celou ruku…

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/afghanec-pobouril-americany-fotkou-jidla-z-tabora-40371660

 25. Jan P napsal:

  Aby to nezapadlo.
  Afghánistán s pandemií nesouvisí ! Není to věcí víry, jak nesmyslně tvrdí autor Ján Lauko.

  Ta posedlost „svobodou slova“ a „demokratickou debatou“ dáváme prostor kdejakýmu bláznovi s „názorem.“ Končí to tak, že musíš sousedce vysvětlovat, že jí pomocí tý vakcíny fakt nebudou sledovat Piráti a Bil Gejts.

  Tenhle rozhovor s Petrem Boháčkem(analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky) jsem si rád poslechl.
  „I kdybychom se shodli na tom, že režimy Iráku a Afghánistánu byly hrozné, že byly nepřijatelné, tak jejich rekonstrukci nemůže řídit jeden stát. To může vyjít maximálně od lidí, kteří tam žijí, a z jejich reálné snahy o emancipaci. V Afghánistánu se stal pravý opak. Tálibán a Islámský stát z toho těžily. Těžily z té okupace.“
  https://wave.rozhlas.cz/terorismus-se-neda-porazit-valkou-rika-analytik-ukazaly-intervence-po-11-zari-8572711

 26. Dvořák napsal:

  NELUŠNOST je,když se taková bezpáteřní rudá kreatura a obdivovatel estébáků srovnává s Belmondem.

 27. Zdeněk Gryc napsal:

  PRÁVĚ DNES
  Je to 20 let

  Jen tři hodiny a nic nezůstalo stejné. Záběry, ze kterých dodnes mrazí

  SEZNAM ZPRÁVY
  7:34
  „Zapněte si televizi.“ Tato slova se 11. září 2001 opakovala v milionech domácností a kanceláří, odkud lidé sledovali hrůzné následky teroristických útoků v USA.

  18. ZÁŘÍ 2001. Vytiskly Jihlavské listy článek:
  „PŘEDEJME USA TŘÍDNÍ KNIHY Z NAŠICH VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK TERORISTŮ“.

  Byl to druhý fatální čin, který ovlivnil dějiny USA po přepadeni Pearl Harboru
  a zavlekl USA do II. Světové války, započaté Hitlerem a Stalinem přepadením Polska.

 28. blade napsal:

  Jistý Zdeněk Gryc jako WESTERN COWBOY > asi se připravuje na další misi 🙂
  Afghánistán a Irák jsou již out > kam to bude tentokrát?

  https://youtu.be/4Pn71x4mY_U

  Zdenálovi Samuel Colt raději ne …

 29. Zdeněk Gryc napsal:

  autor blogu Lauko:

  „Vesmír stojí na straně neočkovaných!“

  co NATO ?

 30. Zdeněk Gryc napsal:

  Ján Lauko
  38-Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články,
  reflektující každodenní život kolem nás
  ———————————————————————–

  budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.

  Budu se snažit,
  aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to,
  kde žije.

 31. Jan P napsal:

  Belmondo není téma blogu.
  Když už byl neodolatelný sympaťák a fenomenální herec v příspěvcích zmíněn.
  Ano, úctu mu vyjadřuje pravice i levice. Vědí naši neoliberálové a primitivní antikomunisté o jeho prvním snímku ? Budete se divit, ale ten vznikl ve spolupráci s francouzskými odbory.
  https://www.csfd.cz/…ie/
  Nebo jeho angažovaný biják, kde se vymezoval vůči francouzské velmocenské politice. V ČSSR nikdy nebyl uveden, jelikož i zde se paktovali s exotickými diktátory…
  Profesionál: Beaumont byl jeden z nejlepších francouzských tajných agentů. Především proto mu byl „ve státním zájmu“ svěřen tajný úkol – v jakémsi africkém státě odstranit diktátora. V Paříži však došlo ke změně politického kurzu a útok na nepohodlného politika se stal z hospodářských důvodů nevhodným. Beaumontovi nadřízení zvolili tu nejjednodušší cestu – nechali svého agenta odsoudit a poslat na doživotí do trestaneckého tábora. Beaumontovi se podaří uprchnout a vrací se do Francie posedlý myšlenkou na pomstu, tedy dokončit svěřený úkol! Úmyslně prozradí bývalým nadřízeným a kolegům svůj plán a odtroubí tak zběsilý hon, kde lovnou zvěří je on sám. Nebude to jednoduché, neboť Beaumont, a toho jsou si všichni vědomi, byl jedním z nejlepších. Ostatně tak jako Jean-Paul Belmondo!
  Zdroj:ČSFD

 32. Jan P napsal:

  Jasně, připomeňme si teroristický útok 11. září 2001 spáchaný na USA.
  Stejně jako dnes slavný den (11.září 1973) kdy ctihodný generál Pinochet zachránil chilské kapitalisty před reformním socialismem, zatímco jiný maňásek Spojených států, Bin Ládin, to před 20 lety optikou svých chlebodárců kapánek přehnal.
  1973 – Vojenský převrat v Chile podporovaný USA a vedený generálem Augustem Pinochetem svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce odmítl rezignovat a raději spáchal sebevraždu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende

 33. Zdeněk Gryc napsal:

  „A jednou z nich je i to, co se stalo v Afghánistánu, kde negramotní pastýři koz vyhnali ze své země vojáky nejmocnějších armád světa negramotní pastýři koz, „

  Kteří se PRÁVĚ DNES, před 20 lety zapsali do dějin světa.

  Jak

  Ztohoven – Wikipedie
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztohoven

  Chce to renomovanou reklamní agenturu s psychology a psychiatry,
  u které před-platil Putin volbu Zemana.
  Jako present pro národ, jej monumentálně zvěčnila na pozadí Hradčan.
  Jak bylo vidno před krytým basénem v Jihlavě.

  Agentura by měla nafotit nádherné, nejlépe polonahé, v druhé fázi pak nahaté dámy.
  Coronavirová rouška není na závadu, jde o celkový dojem.
  Vytisknout spoustu tak velkých kvalitních fotografií jako pro Zemana.
  Nejlépe jakkoli, při správném směru větru je vypouštět nad Afganistán.

  Karlovy Vary, by s ohledem na zdravotní stav pana presidenta,
  měly zahájit léčení,
  zaslat na Hrad několik beden Becherovky.
  Třeba by před volbami jejich lahodný nápoj, upoutal mysl pana presidenta natolik,
  že by zapomněl na Putinovy zájmy v tu-zemsku
  a přestal kádrovat akademiky a Bezpečnostní informační službu.

  MEMENTO VRBĚTICE !!!

 34. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  Nejlépe jakkoli, při správném směru větru,

  je v balonech

  vypouštět nad Afganistán

 35. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  Jak souvisí Afghánistán s pandemií?

  Vážení…při pohledu z krás Slovenska

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  Pro klidné spaní anonymů a jim přidružených duší

  DOBROU NOC

 37. Zdeněk Gryc napsal:

  …ale ještě 11. září…

  V TU – ZEMSKU

  převzato:

  11. září ve vlaku svobody.
  Hromadná emigrace u Aše,
  kvůli níž běsnil Stalin

  JIŘÍ PŠENIČKA

  Před 70 lety se skupině Západočechů podařilo dostat do západního Německa přes železnou oponu v „uneseném“ osobním vlaku.
  Článek
  Dnešní dvacáté výročí od teroristických útoků na USA

  poněkud zastínilo jinou významnou událost, s ryze českými aktéry, ¨
  která přesně před sedmdesáti lety též vzbudila celosvětový ohlas
  a dobová československá propaganda ji vylíčila jako akt terorismu.

  Přitom nešlo o nic jiného než to, že skupina Západočechů toužících po svobodě 11. září 1951 našla skulinku v tehdy budované železné oponě a originálním způsobem – ve vlaku – se dostala za hranice do západního Německa.
  Formálně vzato šlo skutečně o únos se zbraněmi v rukou, do Německa se takto dostalo celkem 110 lidí, nicméně žádná krev prolita nebyla a nedobrovolní „účastníci zájezdu“ se posléze vrátili zpět do vlasti. Byli mezi nimi hlavně chebští gymnazisté, výletníci z řad františkolázeňských hostů i dokonce někteří vojáci a příslušníci SNB.

  Organizátoři nečekaného přejezdu ve „vlaku svobody“ byli tři: strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truksa a ašský obvodní lékař Jaroslav Švec. První dva ajznboňáci z Chebu se už předtím angažovali v odboji a Švec se zrovna ocitl v nemilosti Státní bezpečnosti.
  Trojice využila skutečnosti, že železniční trať za Aší zůstala přes všechna tehdejší omezení a represe částečně průjezdná. Bylo to dáno hlavně tím, že západočeské příhraniční město nemělo vlastní teplárnu, vytápěno bylo z bavorské strany, přičemž tam zajížděly vlaky s uhlím z Čech. Na hranici byla jen provizorní zábrana, nikoliv však soustavně.
  Hromadný převoz lidí do Bavorska se uskutečnil ve vlaku, který 11. září dopoledne původně vyjel jako rychlík z Prahy do Chebu. V cílové stanici byla část vagonů odpojena a s jinou lokomotivou a se strojvedoucím Konvalinkou měl pokračovat dále už jako běžný osobní vlak s číslem 3717 přes Františkovy Lázně do Aše.
  V Hazlově, poslední stanicí před Aší, obdržel Konvalinka smluvenou informaci, že výhybka na ašském nádraží je přehozena na trať do Německa.
  Trojlístek organizátorů, který během cesty v zastávkách nabral i další rodinné příslušníky, vše zosnoval tak, že v Aši vlak nakonec vůbec nezastavil (byly i odpojeny brzdy) a naopak nabral ještě větší výkon. V rychlosti přes 70 kilometrů v hodině překonal hranici a svou cestu zakončil několik set metrů na bavorské straně, poblíž města Selb. Odtud už byla cesta za vytouženou svobodou vcelku jednoduchá.
  ——————————————————————————–
  Pro komunistický režim to byl šok, dle historiků svůj hněv v dopise československému prezidentu Gottwaldovi vyjádřil
  i sovětský vůdce Stalin¨
  a žádal potrestání odpovědného ministra národní bezpečnosti Ladislava Kopřivy.
  Dobový tisk vše popsal jako akci v žoldu amerických tajných služeb.
  „Dne 11. září 1951 skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi a zbraněmi americkým agentem, provedla únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice,“ napsala státní agentura v textu, který převzaly tehdejší deníky.
  Komunistická média ještě vylíčila roli topiče vlaku Josefa Kalabzy, který do akce připravené jeho kolegy zapojen nebyl a musel být zpacifikován. Prý se tak stalo za pomoci zbraně, byť důkazy o tom neexistují. „Topič lokomotivy byl přinucen pod pohrůžkou zastřelením lehnout si na podlahu stroje, aby nemohl zabránit chystanému únosu nebo upozornit československou Pohraniční stráž,“ uvedla ČTK.
  Jak byl průběh zkreslen, názorně ilustruje další odstavec zpravodajského textu, kde se píše o tom, kterak cestující z vlaku odmítli opustit svou vlast a vrátili se domů. „Naši občané do jednoho odmítli návrhy Američanů a do očí jim odpovídali, že si velmi dobře všimli životní úrovně německých občanů v Selbu, které by se nechtěli přiblížit,“ napsala také agentura.
  Pravda to nebyla. Ze 110 lidí se z Německa domů vrátilo 77.
  Zbytek na západní straně železné opony zůstal.

 38. Svatopluk Beran napsal:

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 10. 9. 2021 v 21:56
  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 10. 9. 2021 v 19:25
  O Rusku to pane Gryc víme všichni,

  KDO SE ZROVNA SNAŽÍ EMIGROVAT NA ZÁPAD
  KDO SE ZROVNA SNAŽÍ EMIGROVAT NA VÝCHOD

  JÁ NECHCI NIKAM EMIGROVAT PANE GRYC, JÁ JSEM SE NARODIL V ČESKU A CHCI TU ZŮSTAT, POKUD BUDU MOCI BUDU SE SNAŽIT ABY TU VLÁDLA PŘEDEVŠÍM OBYČEJNÁ LIDSKÁ MORÁLKA, JINAKM JE SEMOZŘEJMÉ ŽE LIDÉ RADĚJI KLONÍ KE ZLOČINCI BOHATÉMU NEŽ CHUDÉMU

  Narozdíl od vás pane Gryc mám svou hlavu a své vlastní přesvědčení, já NETÁHNU A NELEZU DO ZADKU ŽÁDNÉMU ZLOČINCI, ať chudému nebo bohatému, jenž ještě ke všemu zbohatl na válkách a vraždění, především pak na obou světových válkách. V TOM JE MEZI NÁMI DVĚMA ZÁKLADNÍ ROZDÍL

 39. blade napsal:

  „…. u které před-platil Putin volbu Zemana.“ > nějaké důkazy autor má?
  Komentář „Karlovy Vary, by s ohledem na zdravotní stav pana presidenta,
  měly zahájit léčení, …“ směruj autore raději v naději sem > info(zavinac)zemanmilos.cz

  Karma je zdarma > https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-jeden-ze-clenu-skupiny-ztohoven-ktera-nad-hradem-vyve/r~dce178c84f5911e78f16002590604f2e/

  Miloš Zeman
  Narodil se r. 1944 ve středočeském Kolíně. V období komunistické vlády byl krátce členem KSČ a po nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy byl vyloučen. V letech 1971-1984 pracoval pro tělovýchovný podnik Sportpropag, následně do r. 1989 pro Agrodat, ze kterého byl propuštěn za článek kritizující socialistickou vládu. Po revoluci byl poslancem a od roku 1993 šéfem ČSSD, v období 1998-2002 předsedou vlády. Od roku 2013 je třetím prezidentem České republiky, když v druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. V roce 2018 kandidoval na prezidenta podruhé a v druhém kole porazil Jiřího Drahoše a to ziskem 51,37 %, tedy 2 853 390 hlasů.

 40. Zdeněk Gryc napsal:

  TURISTIKA A HOROLEZECTVÍ

  Je fakt, že PS-áci byla dobrá prevence úrazů, ale jenom v zahraničí.

  Bratr Jiří, pád 300m v lavině, při výstupu na Lomnický štít,
  a Silvestra 1958 s hor.odd. Lokomotiva Brno.
  Trojice Gryc, Grois, Růžička.
  —————————————————————-
  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 14:06
  S. architekt nemá o službě na čáře ani páru, zřejmě má i modrou knížku nebo takový nemehla ke zbrani raději ani nepustili
  Potkat na čáře architekta,
  tak stačí v těch lesích tam na něj udělat bububu či cvaknout závěrem,
  tak se na místě zesere strachy :-).
  Peesáci byla elita pod MV a pod HSPSOHSČSSR Vy kubo z jihlavských Nemanic
  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  ——————————————————————————————————
  Jeho soudruhům děkujeme za to, že úrazy na horách se odehrávaly většinou v tu-zemsku

  Architekt Zdeněk Baueršíma je dědečkem Jana Gryce,
  Převzato:

  STŘEDA 30.8.1999.

  VE STANU ZAČĺNÁ BÝT TROCHU VIDĚT. PAK UŽ VĺC, TO TEDY VY-
  LEZU A JDU SE PODĺVAT KOUSEK NAD STAN NA VÝCHOD SLUNCE,
  POPSAT HO NELZE A TAK SE HO POKUSĺM ASPOŇ VYFOTIT. DO SLU-
  NĺČKA UMĺSTĺM TROCHU KÁMEN, ABY BYLA NADĚJE, ŽE NĚCO V PRO-
  TISVĚTLE BUDE. ZAČĺNÁM PŘEVAŘOVAT PLESOVOU VODU NA ČAJ
  / 1+1/2 L ŠETŘĺM PRO HONZĺKA NA PITĺ /. PAK ZMOHUTNĺM HONZĺ-
  KOVA MUŽĺKA. HONZĺK SPINKÁ. PŘIJDE ZA MNOU HOROLEZEC, KTERÝ
  VYŠEL UŽ V 5 HOD. UKAZUJI MU,

  ŽE MÁM VE STANU SEDMILETÉ MURMELTIERE.

  MOC SE TOMU SMĚJE. HONZĺK SE PŘEŠUPAČIL V PYTLI
  TĚSNĚ KE VSTUPU, KOLMO NA OSU STANU. OBČAS HO KONTROLUJI
  A ŘĺKÁM SI, ŽE BY UŽ MOHL VSTÁVAT. NĚKDY PŘED OSMOU MU DONE-
  SU DO SPACÁKU ČAJ. ON ALE CHCE SNĺDAT S KOČKOU U SVÉHO MUŽĺ-
  KA. JDE K NĚMU A ŘĺKÁ, NĚJACĺ KLUCI HO PŘESTAVĚLI. HONZĺK
  SNĺDÁ A JÁ ZATĺM BALĺM STAN A PINKL. NĚKDY O PŮL DEVÁTÉ VY-
  RÁŽĺME MĺRNÝM SESTUPEM K ZELENÉMU JEZERU. PAK STOUPÁME MĺRNĚ
  MEZI BALVANY POD SEDLO OBOU BOSENSTEINŮ. JE HEZKY, COŽ JE
  VĺC, NEŽ LZE ZAPLATIT. HONZĺK OPĚT STATEČNĚ A DOBŘE JDE. JE
  RADOST POZOROVAT POHYB JEHO HORSKÝCH BOT PŘEDE MNOU. VYSTU-
  PUJEME STRMĚ DO SEDLA. HONZĺK PRAVĺ, ŽE BY SI NĚCO DAL. ANO,
  JEŠTĚ KOUSEK VYDRŽ, NAHOŘE SI SEDNEME, NAPAPÁME, ODPOČINEME.
  TAK JO, SHAZUJEME ZAVAZADLA, JDEME SE PODĺVAT DO NOVÉHO
  HORSKÉHO VESMĺRU NA DRUHÉ STRANĚ, ODKUD FOUKÁ. USEDNEME NA
  ZÁVĚTRNÉ STRANĚ A UDĚLÁME HOUŠTIČKY A PITĺČKO. BÁGL NECHÁVÁ-
  ME LEŽET V SEDLE, KDE HO BUDEME MĺT POŘÁD NA OČĺCH. UPRAVĺME
  POPRUHY U HONZĺKOVA KLETRU PRO DĚDU, DÁME TAM TEPLÉ OBLEČE-
  Nĺ, NĚJAKOU BAFLIČKU, VODU A FOŤÁK S DALEKOHLEDEM. ZAČĺNÁME
  KLETROVAT NAHORU. CESTA JE STRMÁ, ALE BEZPEČNÁ. MYSLĺM, ŽE
  NÁM TO ANI MOC NETRVALO NAHORU. V SEDLE JSME BYLI ASI NA
  * 2.200, KŘĺŽ NA GROSSE BOSENSTEINU, HONZĺKŮV VÝŠKOVÝ REKORD
  MÁ * 2.448 M. MÁLEM SE TĚŽKO BRÁNĺM SLZENĺ, KDYŽ PODÁVÁM DLE
  STARÉHO HORSKÉHO ZVYKU RUKU HONZĺKOVI, ABYCH MU BLAHOPŘÁL
  K JEHO VÝKONU. PŘEBĺRÁME OD TURISTŮ VRCHOLOVOU KNIHU, ZAPI-
  SUJEME SE DO Nĺ, FOTĺME A NECHÁME SE NA OPLÁTKU VYFOTIT.
  PROŠTIPUJEME PAPĺR ZVLÁŠTNĺMI VRCHOLOVÝMI KLEŠTIČKAMI
  S OZDOBOU. TÉMĚŘ VŠECHNO CO MÁME JSME SI OBLÉKLI. JDEME
  JEŠTĚ KOUSEK PO HŘEBENI, KOUKÁME, VIDITELNOST JE DOBRÁ. UKA-
  ZUJEME SI SKUPINU DACHSTEINU A VPRAVO OD NĚJ POKRAČUJĺCĺ
  BISCHOPSMUTZE, KDE JSME U GOSAUSEE BYLI PŘEDMINULE. ZAČĺNÁME
  SESTUPOVAT. HONZĺK SE VLASTNĚ PO CELOU EXPEDICI PTÁ NA
  RŮZNÝCH MĺSTECH, JESTLI BY TO BABIČKA VYLEZLA. PŘI SESTUPU
  ZE SKAL DÁVÁME JEŠTĚ VĺC POZOR, NEŽ PŘI VÝSTUPU. V SEDLE
  U PINKLU SI CHVILKU ODPOČINEME A PAK JDEME PO SKALNĺM HŘEBE-
  NU NA MALÝ BOSENSTEIN * 2.395 M, KTERÝ NENĺ ZASE TAK MALÝ.

  Lauko,převzato:
  Existují události, které nám dokonale ukazují fungování vesmírných zákonitostí. A jednou z nich je i to, co se stalo v Afghánistánu, kde negramotní pastýři koz vyhnali ze své země vojáky nejmocnějších armád světa.

  Je otázka co o pastevcích koz ví Lauko. Hodně ale o nich ví Štětina a Štěrba,
  se kterým jsme „studovali“ od mateřské školky k maturitě
  a pak pod vlivem Otakarova profesora Absolona začali „lézt“ v Ochozské jeskyni,
  kde se v blátě za námi plazil 12 letý bratr Jiří.

  převzato:

  Dina Štěrbová:
  „Mé srdce patří horám.“
  Až pod úpatím ledovce ve výšce 3000 metrů v pákistánských horách se již druhý rok tyčí malá polní nemocnice s českou státní vlajkou. Do vesnice Arandu poznamenané bídou a katastrofální zdravotnickou péčí ji dopravili po dvouletém úsilí dva olomoučtí horolezci. Jednou z nich byla i jedna z nejvýznamnějších českých horolezkyň Dina Štěrbová
  Dino, jak jste se dostala ke stavění nemocnice v Pákistánu?
  To bylo náhodou. Mně se tato země, i když je teď velmi nestabilní a nebezpečná, velmi líbí. Není tak komerční jako Nepál, líbí se mi ta divokost, členitost, Karakorum je velice členité pohoří alpského charakteru s ledovci a kontinentálními podmínkami. A v osmdesátém osmém jsem tam vylezla svou druhou osmitisícovku. Toto místo je pro mě zkrátka výjimečné.
  Novinky.czDomácíČeští horolezci v Pákistánu jsou v pořádku
  Čeští horolezci v Pákistánu jsou v pořádku
  10. 10. 2005, 11:18 – ISLÁMÁBÁD/PRAHA
  Břetislav Tureček, Novinky, ČTK, Právo

  Skupina horolezců v Pákistánu vedená paní Dinou Štěrbovou je v pořádku.
  V pondělí se s ní zkontaktovalo ministerstvo zahraničí. „Potvrdila, že v pořádku je ona, její manžel i všichni účastnici,“ uvedl pro Novinky mluvčí ministerstva Richard Krpač.
  Čeští horolezci v Pákistánu, kteří se pohybovali v oblasti Karákorámu asi 300 km od epicentra zemětřesení, se podle ČTK už o víkendu ozvali svým příbuzným.
  České ministerstvo zahraničí zpočátku zprávu nemohlo potvrdit.
  „Horolezci se údajně ozvali svým příbuzným, nikoli však zastupitelskému úřadu. Proto zprávu nemůžeme potvrdit,“ uvedl dopoledne pro Novinky mluvčí ministerstva Richard Krpač.
  Složité pátrání
  Do oblasti Nagna Parbatu mířila skupina sedmi horolezců.
  „Složitě se podařilo zjistit, že jde o skupinu horolezců vedených Dinou Štěrbovou.
  Kontakt se nám s nimi zatím nepodařilo navázat,
  do Islámábádu má zítra přiletět manžel paní Štěrbové,“
  řekl včera pozdě večer Právu český velvyslanec v Pákistánu Alexandr Langer.
  Novinky.czDomácíČeští horolezci v Pákistánu jsou v pořádku
  Čeští horolezci v Pákistánu jsou v pořádku
  10. 10. 2005, 11:18 – ISLÁMÁBÁD/PRAHA
  ————————————-
  Doufejme, že i dneska, kdy mi ráno volá Věra Macková,
  matka Petra, se vzpomínkou na mého bratra Jiřího,
  s jakým pocitem matky sledují své ratolesti.
  —————————————————
  Před sametovou revolucím mohly být české matky o moc klidnější, že?
  Před totáčem jsme chodili do Tater, jednou ze západu na východ, podruhé obráceně.
  Po pádu totáče jezdíme každoročně okolo sv. Václava do Alp.
  Jaké vzpomínky či emoce má český turista, když projíždí celnicí Slavonice Frátrés?

  V pondělí 20. září 2021. jedeme na P. pod Grosse Bosenstein,
  uvidíme nebo ne-uvidíme, jak to tam vypadá.

  Vnuk Honzík ve středu 30.8.1999. vystoupil na vrchol.
  Zdeněk Gryc, může příští pondlí, tak akorát vystoupit z auta a udělat foto.

  Pákistán: Vyprošťování českých horolezců bylo obnoveno – CNN Prima NEWS
  cnn.iprima.cz/spatne-pocasi-ustoupilo-pakistanci-se-opet-snazi…

  Před hodinou Po noční přestávce obnovili záchranáři snahy o vyproštění dvou českých horolezců a jejich místního kolegy, kteří před dvěma dny uvázli v nadmořské výšce asi 6 900 metrů při sestupu z hory Rakapoši v Pákistánu.
  Další výsledky z cnn.iprima.cz »
  Na ilustračním fotu v tisku je ten prostřední s českou vlajkou Petr Macek.

  Při psaní hodně myslím na jeho matku Věru a vzpomínám na svoji matku Marii.
  Pád bratra Jiřího v lavině, byla druhá největší hrůza v jejím životě.
  První zažila v roce 1945, při osvobozování Tetčic.

 41. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  na Silvestra 1958 s hor.odd. Lokomotiva Brno.
  S omluvou i za ty další chybky.

 42. Zdeněk Gryc napsal:

  České horolezce v Pákistánu už našli záchranáři. Během dneška je vyzvednou
  MILAN ROKOS

  11:03
  Čeští horolezci jakuvb Vlčem a
  Petr Macek,
  kteří uvázli na pákistánské hoře rakapoši, jsou blízko záchrany.
  Vrtulník by je měl vyzvednout během dneška.

  Článek
  Vrtulník pákistánských záchranářů už objevil a navázal kontakt s českými horolezci, kteří v pátek uvízli při sestupu z hory Rakapoši (7788m). Podle zdrojů z českého ministersva zahraničí je zahlédla záchranářská helikoptéra, aby následně odlétla dotankovat. Cesta trvá asi hodinu a půl, v průběhu dneška by horolezce i jejich průvodce Vadžídulláha nagrima měli zachránit.
  Horolezci neměli k výstupu na horu povolení od úřadů, možná ale mají nadstandardní krytí pod pojišťovny. Důsledky ale zatím ministerstvo zahraničí nedokáže odhadnout.

 43. blade napsal:

  Géčko zde naslintá, že Putin Zemanovi platil kampaň + nějaké pohádky o kopcolezcích > důsledky na tento Lauka blog zatím nelze odhadnout.

 44. Zdeněk Gryc napsal:

  Marek Wollner: Svoboda slova je zásadní

  NOVINÁŘ Marek Wollner besedoval s účastníky Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Foto: Michal Mašek

  Marek Wollner je úspěšný investigativní novinář a spisovatel. V pondělí 16. srpna přijel na Letní žurnalistickou školu do Havlíčkova Brodu, kde moderoval večerní besedu. Potom si ale našel čas zavzpomínat na začátek jeho kariéry, vztah k žurnalistice, ale hlavně na dobu, kdy on studoval a pohyboval se ve víru dění událostí roku 1989 a po něm.

  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne.
  Proč to tu vlastně visí?
  —————————————————————
  Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?
  —————————————————————
  Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel.
  Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.

  Ale koho to kurva dneska zajímá?

 45. Zdeněk Gryc napsal:

  „Ale koho to kurva dneska zajímá?“

  PLOT NA HRANICÍCH I V HLAVÁCH JE STÁLE AKTUÁLNÍ

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži.

  Blade i Gryc sice koukali na plot ze stejné strany ale trochu jinak, že ?

  blade –„jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero,
  prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.“

  Gryc jako turista, stejně tehdy jako dnes „ z vlastního pohledu“

  TOLERANCE A SLUŠNOST anonymů v JL ???

 46. Dvořák napsal:

  Zapomenutý architekt si zde potřebuje dokazovat svojí nadřazenost a vynucuje si pozornost. Nějak zřejmě nechápe, že ne všichni mají nějaké nevyjasněné závazky z před roku 1989 a tudíž se z něj a jeho „pamětí“ neposerou .Takže si maximálně může poplakat u šéfredaktora,na kterého to evidentně funguje a nebo pokecat s jistým restauratérem. Za mě už je tohle na přesdržku, slušně a tolerantně. Čest!

 47. Zdeněk Gryc napsal:

  „Váš komentář čeká na schválení“
  Pondělí, 13. 9. 2021 v 16:58

  takže raději
  THE HAPPY AND

 48. blade napsal:

  Kecka a nicka nick Gryc, viděl i dnes vidí > leda tak dráty armatury do betonu na Březinkách 🙂

 49. Svatopluk Beran napsal:

  Narozdíl od vás pane Gryc mám svou hlavu a své vlastní přesvědčení, já NETÁHNU A NELEZU DO ZADKU ŽÁDNÉMU ZLOČINCI, ať chudému nebo bohatému, jenž ještě ke všemu zbohatl na válkách a vraždění, především pak na obou světových válkách. V TOM JE MEZI NÁMI DVĚMA ZÁKLADNÍ ROZDÍL

  Po evakuaci Američanů z Afghánistánu světové burzy očekávají zopakování situace, která nastala při evakuaci americké armády z Vietnamu.

  Přesně před 50 lety, během vietnamské války v letech 1964–1975, došlo k „rošádě“ mezinárodního finančního systému, která vešla do dějin jako „opuštění systému
  Bretton Woods“.

  Brettonwoodský systém je mezinárodní systém pro organizaci měnových vztahů a obchodních dohod, který formálně existoval v letech 1944 až 1971. Spojené státy jej uložily západním ekonomikám během měnové a finanční konference v Bretton Woods (USA).

  Nový systém zahrnoval použití dolaru jako „světové měny“ garantované zlatem.

  Během druhé světové války převáděly centrální banky předních evropských, asijských a afrických zemí své zlaté rezervy do Spojených států. Výsledkem bylo, že v trezorech Federálního rezervního systému v roce 1945 bylo 20,2 tisíce tun žlutého kovu, což představovalo více než 2/3 zlatých rezerv celého světa.

  Státy, které převáděly svá zlatá aktiva, se řídily skutečností, že Spojené státy byly daleko od válečných divadel a americká ekonomika byla na vzestupu. Spojené státy se zase zavázaly stimulovat ekonomický rozvoj svých „partnerů“ po válce tím, že jim otevřou americký trh. Přesto Washington tuto dohodu porušil i tím, že neotevřel svůj trh jiným zemím.

  Spojené státy také porušily své závazky vrátit zlato, které bylo do USA převedeno k uskladnění. Spojené státy si jednoduše přivlastnily zlato někoho jiného a tvrdily, že drahé kovy „půjdou jako investice do americké ekonomiky“.

  Nastala situace, kdy každý chápe, že existuje dlužník, ale nikdo ho nemůže donutit dluh splatit, ani výhrůžkami, ani silou. V takové situaci musíte vyjednávat. Místo toho, aby FED zlato vrátil, nabídl svým protistranám nákup zlata. Ve skutečnosti koupit vlastní drahé kovy.

  K tomu bylo třeba nashromáždit velké množství dolarů, které byly vyhrazeny pro obchodní operace se Spojenými státy, a poté „konvertovat“ (směnit) americkou měnu na drahé kovy. Výměna měla proběhnout za pevný kurz stanovený londýnskou a newyorskou burzou.

  V roce 1965 se Francie, následovaná dalšími evropskými zeměmi, pokusila „konvertovat“ dolary na zlato. A v tom se ukázalo, že v trezorech FEDu místo 20 tisíc zbylo na krytí devizových rezerv jen 2,8 tisíce tun. Zbytek drahých kovů byl buď rozprodán, nebo byl přislíben jako závazek vůči nadnárodním finančním skupinám.

  Američané odmítli směňovat dolary i za ta zlatá aktiva, která byla stále v trezorech FEDu. Washington se vymlouval na vietnamskou válku, do které se zapojil „velmi včas“.

  Prezident USA Richard Nixon 15. srpna 1971 oficiálně oznámil odmítnutí převodu dolarů na zlato a „uzavřením zlatého okna“ brettonwoodský systém zrušil. Legálně bylo opuštění systému Bretton Woods formalizováno v roce 1976. Washington tedy své „partnery“ opět okradl.

  Američané by nebyli Američany, kdyby se neuchýlili ke své oblíbené metodě vydírání.

  FED navrhl státům-protistranám nové schéma vztahů. Spojené státy se zavázaly navýšit zlaté rezervy prodejem jeho části státům-protistranám podle „plovoucího“, tzn. neustále rostoucího, kurzu.

  V TÉ DOBĚ NAPŘÍKLAD ČSSR VRÁTILI V ROCE 1982 AMERIČANÉ 18,4 TUNY Z PŮVODNÍCH 86 UKRADENÝCH TUN ZLATA NA KONCI 2SV, KTERÉ POUŽÍVALI 35LET KE KRYTÍ SVÉ EKONOMIKY, ZROVNA TAK POUŽÍVALI KE KRYTÍ SVÉ EKONOMIKY TISÍCE TUN ZABAVENÉHO ZLATA JINÝCH ZEMÍ.

 50. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Úterý, 14. 9. 2021 v 8:14
  Narozdíl od vás pane Gryc mám svou hlavu a své vlastní přesvědčení, já NETÁHNU A NELEZU DO ZADKU ŽÁDNÉMU ZLOČINCI, ať chudému nebo bohatému, jenž ještě ke všemu zbohatl na válkách a vraždění, především pak na obou světových válkách. V TOM JE MEZI NÁMI DVĚMA ZÁKLADNÍ ROZDÍL

  Vážený pane Beran,

  Opradu jsem si myslel, že bude „šťastný konec.
  Leč po Vašem obsáhlém komentáři bych zrovna nerad
  „strkal hlavu do písku“

  Uctivě čtu Vaše komentáře a přemýšlím o hřbetech knih Vaší knihovny a publicitě, kterou sledujete.
  U mne je to Ernie Pyle, Bill Mauldin,
  Vyvázaná původně brožovaná kniha, kterou mi dal na společných prázdninách v Rožnově Rudolf Nedoma,
  jehož životní příběh je pro mne i ilustrací doby.
  Už vícekrát jsem napsal, že se necítím něco kategoricky hodnotit z ptačí perspektivy.
  Vícekrát jsem napsal, že píši z žabí perspektivy „z osobního pohledu“.

  Možná je to i příležitost se omluvit za mé bláboly o profesorech,
  polehčující okolností je, že asi nikdo nečte mimo blade + Berka…
  Berka říká:
  Úterý, 26. 2. 2019 v 0:34
  Spoluzbabělci Olda Háj a Ervín Fririch ?
  ————————————————————————————-
  Se spoluzbabělci jsem učil plavání na Pedagogickém institutu Jihlava.
  Studovala tam tělocvik a zeměpis Věra Macková.
  Její manžel Petr pracoval v mém atelieru ve Stavoprojektu.
  Zestručním to slibem, že pošlo na Váš e-mail i s datem foto Petra Macka s rodinou
  Novinky.czZahraničníSvětČeští horolezci, kteří uvázli na hoře v Pákistánu, zahájili sestup
  Čeští horolezci, kteří uvázli na hoře v Pákistánu, zahájili sestup
  Dnes 9:02
  ČTK
  Dva čeští horolezci a jejich pákistánský kolega, kteří uvázli v 6900 metrech na hoře Rakapoši v Pákistánu, dostali v úterý lana, vodu, potraviny a léky a zahájili sestup. ČTK o tom informoval novinář, který situaci sleduje na místě.
  Horolezci úspěšně zdolali 7788 metrů vysoký, velmi těžko dostupný vrchol Rakapoši v pátek, poté začali sestupovat do tábora. Večer ale poslali SMS zprávu svým blízkým, že se dostali do obtíží. Díky satelitním telefonům byli ale i nadále v kontaktu s rodinami a s úřady.
  Jeho matka Věra mi zavolala včera, jestli vím kde je Petr a co se děje.
  Při dnešního telefonátu s Věrou Mackovu to vyznělo, že je to pouze :
  „byli ale i nadále v kontaktu s rodinami a s úřady.“
  Dá-li bůh, budou ve výšce 6000 metrů zachráněni.
  Vadží Haidir, pákistánský novinář

  RNDr. Petr Macek, Ph.D.
  Telefon: +420 387 776 303
  E-mail: maca@prf.jcu.cz
  Projekt Traits and Processes in the Arctic (TRAPA)
  Oblasti výzkumu
  • rostlinná ekologie
  • rostliny a globální změny
  • rostlinné funkční znaky
  • ekofyziologie rostlin v extrémních podmínkách
  • ekologie a ekofyziologie mokřadních rostlin
  Vzdělání
  • 2009: PhD degree (Faculty of Science, University of South Bohemia); The role of clonal plants in wetlands.
  Praxe v oboru
  • 2014 – Centre for Polar Ecology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, research fellow
  • 2010 – 2013: LINCGlobal, International Laboratory on Global Change; Estación Experimental de Zonas Áridas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Almería, Spain, postdoctoral position (JAE POSTDOC 2009 Fellowship, CSIC)
  • 2008 – 2010: Institute of Botany, AS CR, Třeboň, research fellow (part-time)
  • 2004 – 2010: Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice, research fellow
  • 2001 – 2003: University of California, Davis – postgraduate research position: Linking ecosystem processes and community structure along salinity and nutrient gradients in tropical marshes; Belize, Central America. Project manager at research station based in Orange Walk, Belize
  Publikace
  1. Bjorkman A.D. et al. (2018) Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning
  the tundra biome. Global Ecology and Biogeography 27: 1402-1411.
  2. Macek P., Schöb C., Núñez-Ávila M., Pugnaire F.I., Armesto J.J. (2018) Shrubs
  mediate forest start-up and patch dynamics in a semiarid landscape. Perspectives in
  Plant Ecology, Evolution and Systematics 34: 140–149.
  3. Bohuslavová O., Macek P., Redčenko O., Láska K., Nedbalová L., Elster J. (2018)
  Dispersal of lichens along a successional gradient after deglaciation of volcanic
  mesas on northern James Ross Island, Antarctic Peninsula. Polar Biology 41:2221-
  2232
  4. Pistón N., Michalet R. Schöb C., Macek P., Armas C., Pugnaire F.I. (2018) The
  balance of canopy and soil effects determines intraspecific differences in foundation
  species’ effects on associated plants. Functional Ecology 32: 2253–2263.
  5. Macek P., Schöb C., Núñez-Ávila M., Hernández Gentina I.R., Pugnaire F.I., Armesto
  J.J. (2018) Shrub facilitation drives tree establishment in a semiarid fog-dependent
  ecosystem. Applied Vegetation Science 21: 113-120
  6. Schöb C., Macek P., Pistón N., Kikvidze Z., Pugnaire F.I. (2017) A trait-based
  approach to understand the consequences of specific plant interactions for
  community structure. Journal of Vegetation Sciences 28: 696–704
  7. Pouska V., Macek P., Zíbarová L., Ostrow H. (2017) How does the richness of wood-
  decaying fungi relate to wood microclimate? Fungal Ecology 27: 178–181
  8. Vítová A., Macek P., Lepš J. (2017) Disentangling the interplay of generative and
  vegetative propagation among different functional groups during gap colonization in
  meadows. Functional Ecology 31: 458–468
  9. Macek P., Prieto I., Macková J., Pistón N., Pugnaire F.I. (2016) Functional plant types
  drive plant interactions in a Mediterranean mountain range. Frontiers in Plant Science
  7: 662
  10. Pouska V., Macek P., Zíbarová L. (2016) The relation of fungal communities to wood
  microclimate in a mountain spruce forest. Fungal Ecology 21: 1‒9
  11. Laanisto L., Sammul M., Kull T., Macek P., Hutchings M.J. (2015) Trait-based
  analysis of decline in plant species ranges during the 20th century: a regional
  comparison between the UK and Estonia. Global Change Biology 21, 2726–2738
  12. Pistón N., Armas C., Schöb C., Macek P., Pugnaire F.I. (2015) Phylogenetic distance
  among beneficiary species in a cushion plant species explain interaction outcome.
  Oikos, 124: 1354–1359
  13. Peng Y., Macek P., Macková J., Romoleroux K., Hensen I. (2015) Clonal diversity
  and fine-scale genetic structure in a high Andean tree-line population. Biotropica 47:
  59–65
  14. Sklenář P., Kučerová A., Macková J., Macek P. (2015) Temporal variation of climate
  in the high-elevation páramo of Antisana, Ecuador. Geografia Fisica e Dinamica
  Quaternaria 38: 67-78
  15. Anthelme F., Jacobsen D., Macek P., Meneses R. I., Moret P., Beck S., Dangles O.
  (2014) Biodiversity patterns and continental insularity in the tropical high-Andes.
  Arctic, Antarctic and Alpine Research 46: 811–828
  16. Fibich P., Vítová A., Macek P., Lepš J. (2013) Establishment and spatial
  associations of recruits in meadow gaps. Journal of Vegetation Sciences 24: 496-505
  17. Macková J., Vašková M., Macek P., Hronková M., Schreiber L., Šantrůček J. (2013)
  Plant response to drought stress simulated by ABA application: changes in chemical
  composition of cuticular waxes. Environmental and Experimental Botany 86: 70-75
  18. Sklenář P., Kučerová A., Macek P., Macková J. (2012) The frost-resistance
  mechanism in páramo plants is related to geographic origin. New Zealand Journal of
  Botany 50: 391-400
  19. Macek P., Klimeš L., Adamec L., Doležal J., Chlumská Z., de Bello F., Dvorský M.,
  Řeháková K. (2012) Plant nutrient content does not simply increase with elevation
  under the extreme environmental conditions of Ladakh, NW Himalaya. Arctic,
  Antarctic and Alpine Research 44: 62-66.
  20. Sosnová M., van Diggelen R., Macek P., Klimešová J. (2011) Distribution of clonal
  growth traits among wetland habitats. Aquatic Botany 95: 88–93
  21. Macek P., Rejmánková E., Lepš J. (2010) Dynamics of Typha domingensis spread in
  Eleocharis dominated oligotrophic tropical wetlands following nutrient enrichment.
  Evolutionary Ecology 24: 1505–1519
  22. Sklenář P., Kučerová A., Macek P., Macková J. (2010) Does microclimate determine
  the freezing resistance in the páramo plants? Austral Ecology 35: 929–934
  23. Košnar J., Košnar J., Herbstová M., Macek P., Rejmánková E., Štech M. (2010)
  Natural hybridization in tropical spikerushes of Eleocharis subgenus Limnochloa
  (Cyperaceae): Evidence from morphology and DNA markers. American Journal of
  Botany 97: 1229–1240
  24. Macek P., Macková J., de Bello F. (2009) Morphological and ecophysiological traits
  shaping altitudinal distribution of three Polylepis treeline species in the dry tropical
  Andes. Acta Oecologica 35: 778–785
  25. Macek P., Rejmánková E., Fuchs R. (2009) Biological activities as patchiness driving
  forces in wetlands of northern Belize. Oikos 118: 1687-1694
  26. de Bello F., Thuiller W., Lepš J., Clément J-C., Macek P., Sebastià M.T., Lavorel S.
  (2009) Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait
  convergence and divergence. Journal of Vegetation Science 20: 475–486 (honored
  by Editors‘ Award 2009)
  27. Královec J., Pocová L., Jonášová M., Macek P., Prach K. (2009) Spontaneous
  recovery of an intensively used grassland after cessation of fertilizing. Applied
  Vegetation Science 12: 391-397
  28. Rejmánková E., Macek P., Epps K. (2008) Wetland ecosystem changes after three
  years of phosphorus addition. Wetlands 28: 914–927
  29. Rejmánková E., Macek P. (2008) Response of root and sediment phosphatase
  activity to increased nutrients and salinity. Biogeochemistry 90:159–169
  30. Karbulková J., Schreiber L., Macek P., Šantrůček J. (2008) Differences between
  water permeability of astomatous and stomatous cuticular membranes: Effects of air
  humidity in two species of contrasting drought resistance strategy. Journal of
  Experimental Botany 59: 3987–3995
  31. Macek P., Lepš J. (2008) Environmental correlates of growth traits of stoloniferous
  plant Potentilla palustris. Evolutionary Ecology 22: 419–435
  32. Macek P., Rejmánková E. (2007) Response of emergent macrophytes to
  experimental nutrient and salinity additions in oligotrophic tropical wetlands.
  Functional Ecology 21: 478–488
  33. Macek P., Rejmánková E., Houdková K. (2006) The effect of long term submergence
  on functional properties of Eleocharis cellulosa Torr. Aquatic Botany 84: 251–258
  34. Macek P. and Lepš J. (2003) The effect of environmental heterogeneity on clonal
  behaviour of Prunella vulgaris L. Plant Ecology 168: 31–43

  Mimo naše přátelství, mají hodně společného:
  RNDr. Petr Macek, Ph.D.
  a
  Otakar Štěrba (18. listopadu 1933 – 2. března 2017) byl český ekolog, cestovatel, spisovatel, dokumentarista, vodák a horolezec. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 byl jmenován prvním profesorem ekologie. Založil Katedru ekologie a zavedl odborné studium Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. V letech 1990–1994 byl děkanem Přírodovědecké fakulty. Účastník prvosjezdů horských řek a horolezeckých expedicí.
  Se svou ženou Dinou – českou horolezkyní,

  založili projekt české Nemocnice v Pákistánu,
  o které natočili také dokument.

 51. Zdeněk Gryc napsal:

  PS. je fakt, že mé pohledy na osobnosti, ekologii a společnost,
  jsou totožné jak s Petrem, tak druhdy s Otakarem

 52. Zdeněk Gryc napsal:

  PPS. je fakt že bratr Jiří, také něco vylezl v Ochozské jeskyni s Otakarem Štěrbou
  a na tuzemských skalách s Dinou Štěrbovou

 53. blade napsal:

  Ani jeden z nich nikdy nebyl snad ani na šestitisícovce > takže oni nemají načteno, co to s jejich tělem dělá a jak s tím naložit > chlapci přecenili síly.

  Ministr turismu regionální vlády Rádža Násir Ali Chán v pondělí uvedl, že Češi šli na výstup bez vládního povolení, což označil za neetické > takže, jestli to přežijí a zachrání je, budou to dobrodruzi splácet do konce života.

 54. Zdeněk Gryc napsal:

  Před chvílí volala matinka Petra Macka,

  byl jsem v kovárně u pana Freye, takže se pozdravila i s mistrem.

  „Na řeku je možno se dívat po proudu i protiproudu“

  Čeští „šutroplazové“ koukají po proudu a drží palce.

  Dnes 10:45 e-mail od Jany Mackové:

  Ahoj, ještě doplňuji aktuální info – všichni 3 začali o půl 9 sestupovat…..teď se nachází v 6.600m
  ———- Původní e-mail ———-

  Zdravim vsechny,
  prvni pozitivni zprava z dnesniho dne. Helikoptere se podarilo shodit jidlo, lana, vodu a dalsi vybaveni.
  Kluci mi zkouseli v devet volat, zase nebylo spojeni.
  Jana

  Ani dnes nebyla záchranná mise úspěšná. Kvůli silnému větru se nepodařilo vrtulníku přistát a ani shodit zásoby jídla, vody a lan. Záchranná operace byla odložena do zítřejšího rána. Nicméně 3 horolezečtí experti byli vysazeni poblíž na bezpečném místě. Odtud se pokusí dostat se ke klukům do 6.900m a pomoci jim sestoupit do místa, kde je vrtulník nabere.

  Záchranáři už se připravují
  Aktuální dění situace můžete sledovat na twitteru:

  https://twitter.com/search?q=rakaposhi&src=typed_query&f=live

  Ahoj, posílám info od Wajidova bratra:

  Počasí se zlepšuje. Posádka vrtulníku je lokalizovala na první pokus a vrátila se zpátky. Nyní nabírá posily a vrátí se znovu s více členy záchranného týmu. Je zde velká šance, že je jednoho po druhém dnes zachrání. Kluci jsou 3 noci v promočeném stanu. Pod nima jsou dva lavinové svahy, které jim brání v sestupu. Trápí je výšková nemoc a omrzliny.
  ———————————-

  Ahoj, podle poledních informací se nepodařilo vrtulníku ani na 2. pokus přistát kvůli špatnému počasí. Zítra ráno to zkusí znovu. Wajidův bratr je s nimi v přímém kontaktu. Petr měl žaludeční potíže, ale už
  je mu lépe…Všichni 3 jsou v pořádku
  Ahoj všem,
  ————————————————————————-
  Volali mi teď kluci, jsou v 7000 m, zdrávi, jen čekají na lepší počasí, které má přijít tedy až v neděli odpoledne. Sms s počasím jim ode mě aspoň občas chodí, ale s velkým zpožděním,

  Zdraví Tomáš

  Ahoj všem,

  psal mi Wajidův kamarád, že dnes kolem 16h zdolali vrchol a chystají se na sestup.
  Všichni jsou v pořádku
  ———————————–
  Zdravim,
  ted jsem mluvila s Petrem. Jsou vsichni v poradku, v 6900m, v noci se pokusi o vystup a hned dolu, aby stihli do tabora dojit pred zmenou pocasi. Mam vas vsechny moc pozdravovat.
  Jana

 55. Zdeněk Gryc napsal:

  BALTISTAN TIMES
  @baltistant

  Battle of survival for 4 days above 6900m; shortage of foods, deadly weather, mental stress & pathetic rescue mission. #Wajidullah & Czech climbers snatching their life from a certain dead conditions. Efforts of
  @AbdulJoshi1
  @sajid_sadpara
  & others are appreciable. #Rakaposhi
  4:02 odp. • 14. 9. 2021•Twitter for Android

 56. Zdeněk Gryc napsal:

  PRÁVĚ DNES
  6:55
  Jsou dole ! díky bohu

  https://twitter.com/search?q=rakaposhi&src=typed_query&f=live

 57. Svatopluk Beran napsal:

  Svět není vůbec jednoduchý jak nám ho nařizovala vláda jedné strany a už vůbec není jednoduchý v tom kdo je dnes klaďák bez škraloupu zlodějen a vraždění u nás či kdekoliv jinde ve světě.

  Kluci jsou zachránění a to je důležité.

  V Pákistánu je tvrdá muslimská ideologie a i přesto jsou ochotni spolupracovat s křesťany či ateisty. Nechci teď rozebírat co to bude naši republiku stát, to je pro mne příliš nízké. Chci jen podotknout že dokud jsme nepotřebovali jít tvrdě po jejich jejich trzích a surovinách, procházeli v šedesátých a sedmdesátých letech přes IRÁK, IRÁN, AFGANISTÁN, PÁKISTÁN DO INDIE svobodomyslní mladí občané západních zemí v podstatě v pohodě stopem, autobusy či vlaky, bez OTEVŘENÉHO NEPŘÁTELSTVÍ MUSLIMŮ PROTI KŘESŤANŮM.

  Dnešní jejich terorismus není jejich svévelo.

 58. blade napsal:

  Nízké nenízké > výstup bez vládního povolení = fakáč místní vládě > nezkušenost s 6000 n.m. a výše > pak nákladná záchrana > z výše uvedených důvodů jsme se tam moc kladně nezapsali.

  Kvůli několika „hrdinům“ mohou mít další čeští horolezci problém či určité komplikace s povolením místní vlády pro lezení.

 59. Svatopluk Beran napsal:

  Dobře že jsou zachráněni, jinak doufám že se odpovědnost toho co směli a nesměli vyšetří a oboustranně vysvětlí. Případnou odpovědnost pak musí přijmout a umět jak morálně tak i finančně nést. Tedy případnou finanční spoluúčast, omluva a poděkování Pákistánu, případná omluva českým horolezcům. Domnívám se, že se takto chová hodně lezců po celém světě a že je to mezi nimi běžná praxe, na kterou se ale bez případného průseru samozřejmě nepřijde. Testosteron je síla.

 60. blade napsal:

  Pojišťovna se již zdráhá plnit:
  Pojišťovna UNIQA, u níž byla dvojice horolezců Jakub Vlček a Petr Macek pojištěna, odmítá uznat pojistné plnění. Úhradu za záchranu jejich životů ze 7788 metrů vysoké pákistánské hory Rakapoši na nich chce vymáhat, neboť si myslí, že oba muži porušili podmínky smlouvy.
  Vypadalo to jako happy end. Jakub Vlček a Petr Macek se ve středu ráno usmívali do objektivů pákistánských fotografů, když je armádní vrtulník po několika nezdařených pokusech konečně dopravil do bezpečí z úbočí sedmitisícové hory. Příběh ale možná bude mít pro oba hořkou tečku. Několik dní trvající záchrannou misi si nejspíš budou muset sami zaplatit, protože je pojišťovna viní z porušení smlouvy.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rakaposi-uniqa-horolezci-pakistan-zachrana-pojistovna-vlcek-macek.A210915_200604_domaci_albe

 61. Svatopluk Beran napsal:

  Na českých televizních obrazovkách, mám dojem že tentokrát je to konkrétně soukromá americká stanice PRIMA, probíhá seriál MISE, který rádoby ospravedlňuje budoucí ČESKÉ VOJENSKÉ DESTABILIZUJÍCÍ A VRAŽDÍCÍ MISE POD PO CELÉM SVĚTĚ, POD VEDENÍM USA.

  NENECHME SE PROSÍM NACHYTAT NA TUTO PR AMERICKOU PROPAGANDU NA NAŠEM ÚZEMÍ, V PODSTATĚ SE NIC OD TÉ DŘÍVĚJŠÍ SOVĚTSKÉ NEZMĚNILO

  Je stoprocentně jisté že občané těchto zemí včetně především žen, to nemají v těchto zemích vůbec jednoduché. Naše TRANSATLANTICKÁ VOJENSKÁ POMOC, však neni vůbec čistá jak nám ji naše PR media předkládají.

  Jiné afghánské ženy: venkovské oblasti doufají, že vláda Talibánu ukončí desetiletí násilí ze strany USA a válečných magnátů

  AMY GOODMAN: Dnešní pořad Democracy Now! zahajujeme pohledem na Afghánistán měsíc po převzetí moci Talibánem. Deník New York Times uvádí, že po převzetí moci Talibánem a stažení amerických vojsk došlo na afghánském venkově k dramatickému poklesu násilí. Jeden z lékařů v provincii Wardak hlásí, že jeho nemocnice poprvé po více než dvaceti letech nemá žádné pacienty se zraněními způsobenými v souvislosti s konfliktem. Nemocnice je však v krizi, protože není schopna vyplácet mzdy, ani nakupovat nové lékařské vybavení.

  Z Kábulu se nám hlásí reportér časopisu New Yorker Anand Gopal, který říká, že byl šokován „obrovským množstvím násilí“, jemuž byly afghánské ženy mimo města vystaveny během posledních dvou desetiletí války. Jeho poslední článek s názvem Jiné afghánské ženy vyšel v časopise The New Yorker. Anande Gopale, můžete pohovořit o tom, kdo jsou „jiné afghánské ženy“?

  ANAND GOPAL: V době, kdy jsme sledovali dramatické scény z kábulského letiště, existovala ještě jiná realita, o které se tolik nepsalo, a ta se odehrávala mimo Kábul ve venkovských oblastech, kde se po většinu uplynulých 20 let skutečně válčilo. Válka v Afghánistánu se ve skutečnosti neodehrávala na většině území. Bojovalo se pouze v určitých provinciích.

  Navštívil jsem tedy provincii Hilmand v jižním Afghánistánu, která je skutečným epicentrem násilí posledních dvaceti let. A chtěl jsem zjistit, co si tamní ženy, které čelily bombám u silnic, nočním raziím a leteckým útokům, myslí o americkém stažení. To jsou ony „jiné afghánské ženy“ v názvu mého článku. Snažil jsem se zjistit, jak se po dvaceti letech dívají na americké působení v jejich zemi.

  Hovořil jsem se ženou jménem Šakira, která je v domácnosti a která žije ve velmi malé vesnici v údolí Sangin. To byla v posledních letech jedna z oblastí, kde probíhalo intenzivní násilí. A tak jsem měl možnost se s ní setkat a několikrát s ní udělat rozhovor. A víte, jsem člověk, který se tomuto konfliktu věnuje už mnoho let, a dokonce i já jsem byl zaskočen obrovskou mírou násilí, kterou lidé jako ona prošli a jehož byli svědky.

  Šakira přišla o 16 členů své rodiny. Ale pozoruhodné nebo ohromující na tom bylo, že to nebylo při jednom leteckém útoku nebo při jednom incidentu s hromadnými oběťmi. Bylo to při 14 nebo 15 různých incidentech v průběhu 20 let. Takže tam byl jeden bratranec, který měl u sebe vařič, a ten vařič byl zaměněn za IED – bombu nastraženou u silnice. Ten muž byl zabit. Další bratranec byl farmář, který byl na poli, kde narazil na koaliční hlídku. Byl také zastřelen. Šakira mi řekla, že jeho tělo tam prostě nechali ležet jako zastřelené zvíře. Takže těch případů bylo více.

  Tito lidé znovu a znovu prožívali tragédii. A nebyla to jen Šakira; hovořil jsem s více než tuctem rodin. Zjistil jsem jména lidí, kteří byli zabiti. Snažil jsem se tyto informace porovnat s úmrtními listy a s tím, co říkali očití svědkové. Míra lidských ztrát je opravdu mimořádná.

  Většina těchto úmrtí nebyla nikdy zaznamenána. Obvykle se o velkých leteckých útocích dozvíme z médií. Jelikož v těchto oblastech není příliš rozšířený internet, nejsou tam žádná média. A tak se spousta menších úmrtí v řádu jednotek jednoduše nezaznamená. A proto si myslím, že jsme počet civilistů, kteří v této válce zemřeli, hrubě podhodnotili.

  Když přemýšlíme o právech žen v Afghánistánu, máme na mysli chození do škol, možnost pracovat, mít zastoupení v parlamentu. A to jsou skutečné úspěchy, kterých bylo dosaženo za posledních 20 let. Existují však i další práva žen, o kterých se nemluví.

  Když jsem se venkovských žen zeptal: „Co si myslíte o tvrzení, že USA přinášejí afghánským ženám více práv?“, odpověděly mi: „Nemůžeme vyjít ven, aniž bychom se bály, jestli nás někdo nevyhodí do vzduchu. Jak to naše práva chrání?

  AMY GOODMAN: Anande Gopale, můžete pohovořit o posílení válečných magnátů americkou okupací?

  ANAND GOPAL: Když USA v roce 2001 vtrhly do země, přivedly zpět k moci válečné magnáty. Víte, měli na výběr. Mohli se pokusit podpořit místní Afghánce. Mohli se pokusit vybudovat demokracii, protože v Afghánistánu je neuvěřitelná touha po lepším světě. Chci říct, že lidé jako Šakira, žena, o které píšu v článku, chtěla, aby USA invazi provedly. Nenáviděla Talibán. Místo toho USA přivedly do země lidi jako Amir Dado. Důvodem, proč to udělaly, je fakt, že USA se nikdy nezajímaly o budování demokracie v Afghánistánu. Jejich mise byla vždy zaměřena na boj proti terorismu. Vždy šlo o snahu najít, cituji: „špatné hochy“. A tak přivedli zpět tyto válečné vůdce, kteří se stali jejich partnery.

  A tak následující dva nebo tři roky, od roku 2001 do roku 2004, Amir Dado v podstatě terorizoval hilmandský venkov. Stovky lidí – možná tisíce nevinných lidí – byly zatčeny. Lidé byli zabíjeni. Existuje několik případů, kdy byli lidé neprávem obviněni z členství v Talibánu a posláni na Guantánamo. V podstatě se jednalo o jednostrannou válku, kterou vedly Spojené státy a jejich spojenečtí válečníci, jako například Amir Dado, proti afghánskému obyvatelstvu v Hilmandu. A to nakonec vedlo k opětovnému posílení Talibánu v roce 2004.

 62. blade napsal:

  Blafování a přehánění.

  Podobné tj. i s různými věšteckými volebními průzkumy i s předvolebním tlachání různých analytiků či komentátorů 🙂

 63. Zdeněk Gryc napsal:

  1. jihlavák říká:
  Sobota, 18. 9. 2021 v 8:28
  Architekt zase blafoval a přeháněl:
  https://hlidacipes.org/nejasnosti-kolem-zachrany-ceskych-horolezcu-v-pakistanu-vymysleji-si-tvrdi-sef-tamni-zachranne-mise/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=617010&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=j7fyYw4CSsh-202109180615&dop_id=13496705

  NENÍ DŮLEŽITÉ, CO JE PRAVDA,
  ALE CO ANONYM V JL NAPÍŠE!!!

  ANONYM PÍŠE PODLE SVÉ SYMPATIE
  A VYTRHÁVÁ ZPRÁVY Z KONTEXTU.

  ČASTO PŘÍMO ZÁMĚRNĚ LŽE.
  —————————————————————————————-
  S horolezcem Otakarem Štěrbou jsem se znal z mateřské školky.
  Jeho přítelem byl senátor Štětina.

  Na něm anonymové JL nenajdou ani chlup, natož štětunu dobrou.

  S Petrem Mackem a jeho matkou Věrou se znám ještě před jeho narozením.
  Do komentáře jsem vložil kdo Petr je a jaké životní dílo vykonal.

  V Himalájích to nebyl jeho první výstup, stejně jako jeho přítele,
  mého syna Tomáše.

  Jsou lidé, kteří pomlouvají a lžou a neumí se pod svůj názor podepsat.

  Ing.arch.Zdeněk Gryc věří tomu, co Petr Macek řekl a napsal.
  PROSTĚ A JEDNODUŠE PROTO, ŽE VÍ KDO TO JE !

  Datum: 14. 9. 2021 9:48:29
  Předmět: Re: Rakaposhi
  Zdravim vsechny,
  prvni pozitivni zprava z dnesniho dne. Helikoptere se podarilo shodit jidlo, lana, vodu a dalsi vybaveni.
  Kluci mi zkouseli v devet volat, zase nebylo spojeni.
  Jana
  —————————————————————————————-
  Převzato:
  Zatímco čeští horolezci popsali serveru Seznamzpravy.cz, že záchrannou akci potřebovali především kvůli zdržení, které způsobilo nezodpovědné chování jejich pákistánského kolegy a průvodce Vadžídulláha Nagrího,

  Pákistánci tvrdí téměř pravý opak.
  ————————————————————————————————————
  Byli v dosahu mobilního signálu. Vadžídův mobil fungoval.

  „Vadžíd je ale negramotný. „

  Neumí číst, ani psát, takže všechny sms psal Petr. Psal nám vzkazy.

 64. Zdeněk Gryc napsal:

  Kluci mi zkouseli v devet volat, zase nebylo spojeni.
  Jana
  ——————————————————————
  PS. Jana je manželka Petra Macka

 65. blade napsal:

  Evropě chybí elektřina i plyn … (SZ) > to vypadá, že zanedlouho bude zelenorudý Brusel vyhlašovat dny či týdny bez elektřiny.

  :-).

 66. blade napsal:

  Horolezci v Pákistánu nic nedostanou a ještě budou pojišťovně asi vracet.
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pojistovna-uniqua-neuhradi-zachranu-horolezcu-v-pakistanu.A210922_123913_domaci_ajez

  Zdenál jim to cálne nebo vyhlásí veřejnou sbírku, že.

 67. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYM MÁ V POPISU PRÁCE:

  „ZLOBU IRONII NENÁVIST !!!“

  My problémy neměli, ale vrátili jsme se pro Pákistánce,
  říká český horolezec
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/horolezci-pakistan-zachrana-vlcek-macek-nagri.A210915_183928_domaci_albe

  Trojici horolezců uvězněných na pákistánské hoře Rakapoši zachránil ve středečních ranních hodinách vrtulník pákistánské armády.
  Šéf výpravy Jakub Vlček jen pár hodin poté popsal, co se na hoře dělo a jak nechtěný pobyt v nadmořské výšce 6 900 metrů zvládl on, jeho parťák Petr Macek i Pákistánec Vadžídulláh Nagrí.
  Jak jste na tom?
  Mám omrzlý malíček na ruce, jsem zesláblý a unavený, zhubl jsem tam 15 kilo.
  Kamarád Petr je úplně v pořádku, náš pákistánský parťák Nagrí je na tom hůř,
  má omrzlé nohy, navíc trpěl výškovou nemocí a už to s ním bylo fakt špatné.

  Teď jste v nemocnici?
  Ano, jsme v městečku Gilgit,
  absolvujeme tu zdravotní prohlídky, kyslíkovou terapii, měření tlaku a kontrolu všech omrzlin.

  Celé noci jsem Nagrího nohy měl u ¬sebe na prsou a v podpaží a zahříval je svým teplem,
  aby nepřišel o prsty.

  Jakub Vlček

 68. Svatopluk Beran napsal:

  Bude se zdražovat mimo jiné i plyn. V Evropských zásobnících je ho totiž málo. Teprve v poslední době vylezlo na povrch že je ho tam málo. A až dnes jsem pochopil ze zpráv proč je ho málo. Evropa totiž na popud USA a jeho případných dodávek břidlicového plynu z USA, zrušila dlouhodobé zakázky s Ruskem na dodávky plynu. Rusko tedy dodává plyn EVROPĚ pouze na tyto krátkodobé smlouvy. Podle dnešních zpráv o Rusku a Putinovi, nemá Rusko a Putin problém dodávat více plynu, ale když nejsou požadavky nemůže být ani surovina. Zajímavá strategie EVROPY JAKO VAZALA USA. Já jen aby bylo každému jasné proč budeme platit více za plyn a jak dlouhé jsou prsty z poza Atlantiku.

  Láďo díky za nahození o důvodech proč je málo plynu.

 69. Svatopluk Beran napsal:

  Tento příspěvek sem nepatří, omlouvám se. Může být odsud vymazán. Děkuji

 70. blade napsal:

  Jelikož česká média opět mlčí a budou psát raději o uzávěře neočkovaných v Rakousku:

  Před několika dny zastavilo Dánsko a Švédsko očkování mladých lidí vakcínou firmy Moderna pro vysoký nárůst zánětu srdce a osrdečníku.

  https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/
  ——————————————————————————-

  Švédské zdravotnické úřady nyní rozhodly, že moratorium na podávání vakcíny Moderna osobám mladším 31 let bude prodlouženo na neurčito, uvedl britský Daily Mail. Pauza v očkování Modernou měla skončit 1. prosince. Finsko, Island a Dánsko podnikly podobné kroky.

  Vakcína Moderna byla měsíce zkoumána kvůli údajům, které ukazují, že mladí muži, kteří ji dostanou, jsou vystaveni zvýšenému riziku myokarditidy (zánětu srdečního svalu), a perikarditidy (zánětu osrdečníku)

  ://www.zerohedge.com/political/sweden-suspends-moderna-shot-indefinitely-after-vaxxed-patients-develop-crippling-heart

  ————————————————————————————–

  Podle The Wall Street Journal americký úřad FDA pozastavuje plány Moderny na vakcínu zaměřenou na populaci ve věku od 12 do17 let kvůli obavám z rizika onemocnění srdce.

  ://www.wsj.com/articles/fda-delays-moderna-covid-19-vaccine-for-adolescents-to-review-rare-myocarditis-side-effect-11634315159

Leave a Reply