Blog Jihlavských listů

Archív: Říjen 2021

Sdílená solidarita

Zdeněk Geist | Sobota, 30. 10. 2021 v 17:49

Nedávné hlasování většiny přítomných senátorů a senátorek umožnilo zvýšení platů politiků, což celkem pochopitelně vzbudilo nejrůznější reakce veřejnosti. Stalo se tak souběžně s každodenními zprávami o tom, že nastávají – z hlediska ekonomických prognóz – časy spíše méně příznivé. Cynik by možná poznamenal, že tím vlastně členové Senátu prokázali patřičný smysl pro realitu, neboť se na onu hospodářsky těžší dobu svým postojem sami předem zodpovědně připravují.
Ale pryč od cynismu. Zmíněné hlasování (a jeho následná obhajoba) proběhlo shodou okolností jen pár dnů před výročím 28. října a s ním spojenými oslavami. Každoročně tak nastala doba pro pomíjivě vzletná slova veřejných činitelů a pořízení nezbytné zásoby fotografií pro ještě nezbytnější sociální sítě. Obvykle se tak děje také u sochy Tomáše G. Masaryka naproti budově jihlavského gymnázia. Odhlédnuvše od skutečnosti, že on sám velkým příznivcem právě tohoto data jako oslavy vzniku samostatného státu nebyl, připomeňme si raději jeho vlastními slovy pár vět k demokracii a „hmotaření“, jak s oblibou shromažďování peněz a majetku nazýval: „Vím, dnes se zásady demokracie často dovozují z materialismu. Materialismus je sice vědecky překonán, ale trvá v přeceňování hmotných podmínek života… Byla by to vůbec divná demokracie, kde by nebylo místa pro mravní iniciativu individuální.“
Možná tedy není zcela od věci vybavit si ve světle výše napsaného jarní iniciativu předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten před pár měsíci navrhoval „sdílenou solidaritu mezi lidmi“. A to za účelem překonání nepříznivých ekonomických důsledků pandemie. Část platu těch, kteří pracovali třeba z domova, často státních úředníků, měla podle jeho návrhu jít ve prospěch finančně postižených spoluobčanů. Jeho svérázná představa se tehdy setkala s prudkými ohlasy a nejrůznější škálou odsudků. Třeba ale právě teď, po senátním hlasování o zvýšení vlastních platů, nastala vhodná doba pro uskutečnění oné „sdílené solidarity“ alespoň v menším měřítku. Ano, ze strany těch, kteří jinak návrhy svého senátního předsedy hlasitě podporují a prosazují. Není to sice tzv. „systémové řešení“, o němž se v politice rádo mluví, zato by mohlo být příkladem v duchu nejen onoho jarního návrhu, ale i Masarykem vzývané mravní iniciativy individuální. A především, pokud by k tomuto kroku své kolegy Miloš Vystrčil třeba i sám vyzval – a umí to! – mohlo by tak být naplněno rčení, že slova nejsou v tomto ohledu odvážnější než činy.

Den vzniku samostatného státu

Zdeněk Gryc | Pondělí, 25. 10. 2021 v 9:50

Den vzniku samostatného československého státu

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918.

Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska.Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezka (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovensko a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.) Vzniku První republiky vděčíme i prvnímu prezidentu – TGM – Tomáši Garigue Masarykovi. Oficiální označení Československá republika vydržela v různých obměnách až do roku 1989, s výjimkou dob válečných, kdy byla používán název Česko-Slovenská republika a následně v dalších obměnách jako socialistická či federativní.

Od roku 1945 (tj. po 2. světové válce) se naše území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské rusi (někdy též nazývaná jako Zakarpatská). Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách – na Českou republiku a Slovensko v roce 1993.

V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině je nutné nezapomenout !

„Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“ 

Zákon o zásluhách Václava Havla byl přijat na návrh vlády České republiky za účelem uctění památky bývalého prezidenta Václava Havla. Znění zákona je: „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“ Podobné zákony již byly přijaty v případě T. G. MasarykaM. R. Štefánika a Edvarda Beneše.

V pondělí 19. prosince 2011 schválila vláda na svém mimořádném zasedání jednomyslně návrh zákona ve znění:

„Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“

Podle vládní důvodové zprávy Václav Havel patří mezi nejvýznamnější osobnosti v českých dějinách,

 mimořádnou měrou se zasadil o pád komunistického režimu a o obnovení svobody a demokracie a dosáhl oprávněného uznání i v zahraničí,

díky čemuž napomohl k opětovnému zapojení České republiky do rodiny evropských a světových demokracií.

Jeho zásluhy jsou nepopiratelné a mimořádné a svým významem překračují hranice státu.

Je nutno se vracet k odkazu Václava Havla.

Anonymní pomluvy nejen jeho osobnosti v Jihlavských listech jsou nejen lživé,

 ale už u zakladatele

„čtenář“

nechutně obscénní.

Ve Středu, 25. 3. 2020 v 11:27 se invektivami nejen na Václava Havla také věnoval blog:

HOAX – TOLERANCE a SLUŠNOST v době KORONAVIRU

Výsledky voleb na Vysočině

Miloš Vystrčil | Středa, 20. 10. 2021 v 9:25

Ne všichni sledovali výsledky voleb do Poslanecké sněmovny stejně pozorně a intenzivně. Co se týká výsledků voleb na Vysočině, v jihlavském okrese nebo v samotném krajském městě, možná stojí za to si udělat alespoň stručné porovnání s celostátními výsledky.

Začnu nejdříve tím, v čem se celostátní výsledky s těmi v našem kraji, okrese i krajském městě Jihlavě shodují. Ve všech čtyřech případech (celostátní výsledky, Kraj Vysočina, jihlavský okres, město Jihlava) je totiž pořadí prvních čtyř volebních subjektů stejné. Na prvním místě koalice SPOLU (ODS+KDU-ČSL+TOP 09), na druhém hnutí ANO, na třetím PIRÁTI a STAROSTOVÉ (Piráti+Starostové a nezávislí), na čtvrtém Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Naopak zásadně odlišně dopadly volby v celé České republice oproti výsledkům, jak v Kraji Vysočina, tak v jihlavském okrese i krajském městě v případě výsledků dvou dalších subjektů a to ČSSD a Přísahy. Česká strana sociálně demokratická i Přísaha totiž získaly ve všech případech (Kraj Vysočina, jihlavský okres, město Jihlava) vždy více než 5% voličských hlasů. Znamená to, že pokud by například stejně jako na Vysočině dopadly volby i v celé České republice, tak potom by situace ohledně sestavování většiny v Poslanecké sněmovně, a tedy i při sestavování vlády, nebyla zdaleka tak přehledná, jak to nakonec na celostátní úrovni reálně dopadlo.

Samozřejmě je mi jasné, že výše provedené srovnání výsledků voleb do Poslanecké sněmovny se může jevit spíše jako zajímavost bez reálných dopadů. Přesto považuji za potřebné upozornit, že koalice SPOLU dokázala zvítězit i na Vysočině, a že tedy spojení středopravých konservativních a liberálních stran s důrazem na rodinu a proevropské směřování může mít na Vysočině i v budoucnu dobrou perspektivu. K tomu je dle mého názoru také pro objektivitu nutné připočítat i velké nasazení kandidátů koalice SPOLU v kampani, do kterého se pozitivně promítla i jejich zdravá a korektní soutěživost.

Rovněž je třeba poukázat na to, že ČSSD uspěla na Vysočině nejlépe ze všech krajů, a že tedy pravděpodobně se do jejích výsledků na Vysočině pozitivně stále propisuje kromě jiného i působení Jiřího Běhounka, jako hejtmana Kraje Vysočina.

Co se týká Přísahy Roberta Šlachty, i ona se dostala na Vysočině nad 5 %. Opět srozumitelná a důležitá zpráva o tom, že je na Vysočině určitě nezanedbatelný počet voličů, kteří nejsou s fungováním již zavedených stran a hnutí spokojeni.

Na závěr si tedy již jen dovolím napsat, že skutečná demokracie je taková, ve které jsou vítězové ochotni brát vážně i názory poražených a podle toho se chovat a případně i částečně upravit svoji politiku a své cíle. Jenom tak je šance, že se postupně bude dařit vládnout způsobem, který bude zároveň spíše spojovat než rozdělovat. A to je pro dobu, která je před námi, velmi důležité.

Ještě k minulým volbám

Jan Žižka | Úterý, 19. 10. 2021 v 23:09

Letošní volby ukázaly, že permanentní manipulace a propagandistické působení na masy se vyplácí.
Přiznávám, že jsem si nedovedl představit, že v dobách akcelerující inflace, v dobách, kdy se chystá další „důkladné“ zdražování a přicházejí ekonomické těžkosti, připustí voliči eliminaci levicových stran. Dalo se předpokládat, že se podaří sjednotit část společnosti proti současné politické reprezentaci, podněcováním typu: Babiš je příliš bohatý, má zámek atd. Mnozí na to slyší.

Neuvěřitelné pro mne bylo ale zveřejnění „Pandora Papers“ den před volbami. Je to něco, co by skutečně politicky vyspělé státy nikdy nepřipustily. Je to přímé ovlivnění voleb – další „Kubiceho šaráda“. Novináři o kauze věděli pravděpodobně několik měsíců, ale například Německo nedopustilo zveřejnění před volbami. (Česká televize informaci ráda zveřejnila.)

Zkrátka proti profesionální, několik let trvající kampani, neměl současný premiér příliš šancí.
Vyhrály koalice, které samy sebe nazývají demokratickými a slibují, že až odstraní premiéra, čekají jen samé světlé zítřky. Nemyslím si to, a naopak se domnívám, že voliči těchto koalic budou nepříjemně překvapeni. Pokud si slibují od nové vlády, že se bude angažovat ekonomicky alespoň tak, jak vláda současná, budou pravděpodobně vyvedeni z omylu a to rychle.

Babišova vláda byla velmi štědrá, sociální se schopnou a důvěryhodnou ministryní financí. Vítězné koalice se dušují, že nebudou zvedat daně, současně mluví ale o úsporách a současně o větší podpoře podnikatelům. To je neřešitelná rovnice, anebo by se také dalo říci populismus.

Doufám, že se nedočkáme toho, že se pod heslem „nezadlužíme naše praprapotomky“ opět začneme platit u obvoďáků, ale současně budeme miliardami masivně sanovat NATO nákupem zastaralé vojenské techniky, další privatizace (či rozkradení) té hrstky stále fungujících státních podniků a rozkradení zbytku zdravotnických zařízení.

Co se svobody slova týká, jistě nedojde ke zlepšení a ČT bude mít klid na práci. Budeme se dále z televizní obrazovky dozvídat pouze to, jak v naší zemi kují pikle vytrvale a pouze služby Číny a Ruska a i to, že se dva agenti pokusili před devadesáti pěti lety narušit euroatlantickou demokracii. Dál budeme poslouchat zkreslené zprávy o porušování lidských práv na Východě, ale jistě neuslyšíme o zločinech Západu (ani jméno Juliana Assange).

Nechci ale toto téma zlehčovat, protože dostanou-li se k moci lidé se „senátní“ morálkou, je možné, že se za čas budeme obávat o některých věcech mluvit nahlas. Dále se jistě bude upravovat historie a lhát o i o věcech, které jsme zažili.

Babiš vadil Evropské unii, ne proto, že byl bohatý, ale proto, že vybočoval – byl schopný a zvyklý razantně vyjednávat. Bral se za své a neposlouchal. Babiš, ať byl jakýkoli, se příliš nehrbil.

Nastupující vládní garnituru vidím jako garnituru mající služebnou náturu. Nemají ani schopnosti, ani sebevědomí prosadit se tak, jako Andrej Babiš. Jsou zvyklí poslouchat a sloužit. A slouhové bývají přisní páni.

To se sice v EU bude jistě líbit, ale naší zemi to neprospěje. Jsem zvědav, jaký bude například vývoj v kauze Turow.

Budeme svědky toho, že k rychlé politické kariéře bude stačit hlasitě nadávat na komunisty, Babiše či prezidenta. Je možné, že se změní i optika části soudní moci.

Vzhledem ke skutečnosti – že společně levicovými stranami se podařilo eliminovat i strany tradiční, národní, nic nestojí v cestě naší další „integrace“ do EU a NATO, a to není nadějná vyhlídka.

Překvapeni

Petr Klukan | Pátek, 15. 10. 2021 v 13:20

Krach Bohemia Energy zastínil odezvy parlamentních voleb i hospitalizaci prezidenta. Zatímco volby nás stojí pouze tu námahu hodit hlas do urny a za zdraví pana prezidenta se můžeme jen modlit, krach dodavatele energií se dotýká osobně a přímo jednoho milionu zákazníků.

Koho tedy přesvědčila profesně skvělá televizní reklama pro výše zmíněnou firmu, má problém. Ale nepanikařte, nejde o život! V případě krachu nastupují mechanismy, které vás ochrání. Jak popisujeme ve článcích, bez přerušení můžete topit a vařit a také sledovat další reklamy v televizi. Energie vám až na půl roku dodá tzv. dodavatel poslední instance.

Bude vás to tedy stát trochu času, trochu nervů (kdo by nebyl naštvaný), ale hlavně více peněz, což může být pro řadu lidí problém.

Trh s energiemi je ale nyní šílený a dodavatelé zdražovat asi budou. Záležet bude o kolik. Někteří dodavatelé však zdražení „pověsí“ jen na svůj web a klientům to neřeknou. Není to sice etické, ale do konce roku ani protizákonné.

Od nového roku bude platit novela energetického zákona, na kterém se podílel i jihlavský specialista na energie Ondřej Doležal, se kterým vedeme uvnitř listu rozhovor. Ta novela přikazuje zákonem od 1. 1. zdražení oznámit každému zákazníkovi. Nyní ještě ne. Co s tím? Pan Ondřej radí: Podívejte se na webové stránky svého dodavatele, abyste nebyli za pár měsíců nemile překvapeni.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I