Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

Den vzniku samostatného státu

Zdeněk Gryc | Pondělí, 25. 10. 2021 v 9:50

Den vzniku samostatného československého státu

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918.

Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska.Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezka (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovensko a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.) Vzniku První republiky vděčíme i prvnímu prezidentu – TGM – Tomáši Garigue Masarykovi. Oficiální označení Československá republika vydržela v různých obměnách až do roku 1989, s výjimkou dob válečných, kdy byla používán název Česko-Slovenská republika a následně v dalších obměnách jako socialistická či federativní.

Od roku 1945 (tj. po 2. světové válce) se naše území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské rusi (někdy též nazývaná jako Zakarpatská). Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách – na Českou republiku a Slovensko v roce 1993.

V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině je nutné nezapomenout !

„Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“ 

Zákon o zásluhách Václava Havla byl přijat na návrh vlády České republiky za účelem uctění památky bývalého prezidenta Václava Havla. Znění zákona je: „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“ Podobné zákony již byly přijaty v případě T. G. MasarykaM. R. Štefánika a Edvarda Beneše.

V pondělí 19. prosince 2011 schválila vláda na svém mimořádném zasedání jednomyslně návrh zákona ve znění:

„Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“

Podle vládní důvodové zprávy Václav Havel patří mezi nejvýznamnější osobnosti v českých dějinách,

 mimořádnou měrou se zasadil o pád komunistického režimu a o obnovení svobody a demokracie a dosáhl oprávněného uznání i v zahraničí,

díky čemuž napomohl k opětovnému zapojení České republiky do rodiny evropských a světových demokracií.

Jeho zásluhy jsou nepopiratelné a mimořádné a svým významem překračují hranice státu.

Je nutno se vracet k odkazu Václava Havla.

Anonymní pomluvy nejen jeho osobnosti v Jihlavských listech jsou nejen lživé,

 ale už u zakladatele

„čtenář“

nechutně obscénní.

Ve Středu, 25. 3. 2020 v 11:27 se invektivami nejen na Václava Havla také věnoval blog:

HOAX – TOLERANCE a SLUŠNOST v době KORONAVIRU

Komentáře jsou zavřeny.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I