Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Proč lituji očkovaných?

Ján Lauko | Pátek, 31. 12. 2021 v 19:43

Ve Velké Británii byl zveřejněn děsivý graf. Zobrazuje srovnání úmrtnosti mezi očkovanou a neočkovanou populací na jiné nemoci, než na covid. Vyplývá z něj, že kdo se dal očkovat, vystavil se zvýšenému riziku, že v brzké době zemře na nemoc, se kterou by si jeho imunitní systém hravě poradil, kdyby nebyl dezorientován očkováním. Za určitou imunitu proti covidu a za snazší průběh případné nákazy se tedy platí ztrátou imunity vůči jiným chorobám.

Proč je tomu tak a co se ve skutečnosti stane s naším organismem a jeho odolností, když se dáme očkovat?

Představme si hrad, jehož hradby jsou chráněny bojovníky, neboli imunitním systémem. Bojovníci stojí v pravidelném rozestupu po celém obvodu hradeb a dávají pozor, aby je nepřítel ze žádné strany nepřekonal.

Vakcína však vydá povel strážím na hradbách, aby se přednostně soustředily na jediný bod a na jediného nepřítele. Na covid. To ale zároveň znamená, že hradby na jiných místech zůstávají slabě chráněné a nepřátelé, čili jiné nemoci, je mohou poměrně snadno překonat. A proto je také překonají a nakonec dobijí hrad, což znamená smrt člověka. Toto je důvod, proč byla ve Velké Británii zaznamenána enormně zvýšená úmrtnost očkované populace.

Zdroj:
https://janatutkova.blog.pravda.sk/2021/11/24/nejnovsie-britske-data-zaockování-do-60-let-maju-2-krat-vyssí-umrtnost-jako-neockování/

Také údaje, které má k dispozici skotská organizace Public Health Scotland ukazují, že od poloviny května 2021 se ve Skotsku zvyšuje nadměrná úmrtnost, a to navzdory obrovskému poklesu úmrtí na Covid-19, přičemž u osob mladších 65 let došlo až k 40% nárůstu počtu úmrtí oproti pětiletému průměru.

V některých týdnech od května 2021 došlo až ke 118% nárůstu počtu kardiovaskulárních případů u osob ve věku 15-40 let a k 72% nárůstu počtu kardiovaskulárních případů u osob ve věku 45-64 let.

Ředitel pohřební služby John O’Looney z Anglie hovoří o své zkušenosti s nárůstem úmrtí lidí po infarktech, mrtvicích a dalších chorobách od začátku očkování. Říká, že tolik úmrtí na krevní sraženiny jako letos neviděl za posledních 14 let.

Důkazem toho, že se to děje také u nás, je smrt Miroslava Žbirky. Žbirka zemřel na zápal plic a jeho náhlá smrt byla pro všechny velkým překvapením, protože vypadal mladistvě a byl stále pracovně vytížen.

Co se stalo? Vždyť přece na zápal plic v dnešní době nikdo v dobré kondici neumírá? Umírají na něj většinou lidé nevládní a dlouhodobě připoutaní na lůžko.

Je známo, že Žbirka absolvoval očkování dvěma dávkami proti covidu, což z hlediska výše uvedených informací znamená, že jeho imunitní systém byl nastaven na zvýšenou ostražitost proti covidu, ale na úkor snížení ostražitosti vůči ostatním chorobám. A toto oslabení bylo příčinou zápalu plic a náhlé smrti. Kdyby nedošlo k očkování, imunitní systém by byl odolný a ochrana před zápalem plic by pro něj nepředstavovala žádný problém. Z tohoto hlediska proto můžeme považovat Miroslava Žbirku za oběť vakcinace přesně v tom smyslu, jak to naznačuje graf z Velké Británie.

To, co se děje je však velmi zvláštní, neboť všechny tyto skutečnosti musí být odborníkům dobře známy. Například z výzkumu doktora Petra Abiho, který realizoval v roce 1986 v Guineji Bissau očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli vakcínou s názvem DTP. Avšak vakcína se vzhledem k africkým poměrům a značnému rozptýlení populace nedostala ke všem dětem. Proto vznikly dvě kategorie dětí. Jedny očkované a druhé neočkované.

Doktora Petra Abiho však po třiceti letech napadlo ověřit si pozitivní přínos vakcinace a její blahodárné účinky prostřednictvím vzácné možnosti vzájemného srovnání zdravotního stavu očkované a neočkované populace.

Jeho zjištění však bylo šokující! Zjistil totiž, že očkovaní byli sice imunní vůči chorobám, proti nimž byli očkováni, ale v porovnání s kategorií neočkovaných byla u nich zaznamenána o deset procent vyšší úmrtnost na jiné nemoci. Vakcína tedy na jedné straně pomohla proti určitému konkrétnímu onemocnění, ale na druhé straně zasáhla do imunitního systému takovým způsobem, že nebyl schopen efektivně čelit jiným chorobám, se kterými by si byl jinak poradil. V konečném důsledku tedy právě kvůli vakcinaci zemřelo o deset procent obyvatelstva více z těch, kteří vakcinaci podstoupili.

A protože tyto skutečnosti musí být ve vědeckých odborných kruzích dobře známy, vyvstává znepokojivá otázka, proč se v současnosti opakuje stejná chyba? Stejná chyba, která má za následek zvýšenou úmrtnost očkované populace? Neměli bychom se snad ze svých chyb poučit a neopakovat je?

Když však k poučení nedochází a chyba se opakuje, zcela oprávněně vystává děsivá myšlenka, že jde o záměr. Že to není žádná nevědomost! Že se někdo skutečně poučil a tyto poznatky cíleně využil k tomu, aby dosáhl redukce světové populace.

V takzvaných konspiračních kruzích je přece dávno známo, že vysoké světové mocenské kruhy mají takovou ambici. Že chtějí takovýmto způsobem vyřešit ekologickou, surovinovou a populační krizi. Každému musí být přece nápadné, jak vehementně je obyvatelstvo nuceno do očkování. Nejprve jen pod všemožným nátlakem, ale jakože dobrovolně. Pokud však budou počty takzvaně dobrovolně očkovaných neuspokojivé, plánuje se násilné povinné očkování.

A to i přesto, že v Nizozemsku s jeho 85 procentní proočkovaností se stejně, jako u nás plnily nemocnice, uzavřela země a v tisících rostly počty infikovaných.

Vakcinace proti šíření covidu evidentně nefunguje. Celá hysterie kolem covidu je zde jen kvůli tomu, aby byli lidé donuceni k očkování, a aby se tím splnil plán řízené redukce světové populace. K ní bude docházet v průběhu následujících let a tato úmrtí nebudou spojování s vakcinací a jejími následky. Hle, až sem dospěl svět komerční prázdnoty s jeho konzumně, materialisticky a ateisticky orientovaným obyvatelstvem.

Všichni by chtěli, aby pandemie skončila a my jsme se vrátili do období a ke způsobu života před pandemií. Avšak tato doba s jejím stylem života byla ve skutečnosti nemocná, a proto nutně vyústila do toho, co dnes prožíváme. Ve zvrácenosti svých hodnot nutně vyústila do všeho toho, co se dnes děje. Do brutálního covid fašismu, který nás uvrhl do velkého vyhlazovacího koncentračního tábora, kde doktor Mengele s Pfizeru a jiných farmaceutických společností podává vězňům smrtící injekci.

Lidé vedli před pandemií neprávní způsob života a uznávali pomýlené hodnoty. Hodnoty nízké, bezduché a orientované pouze na matérii a pozemské požitky. A z podhoubí těchto všeobecně uznávaných zvrácených hodnot se zformovala zvrácená elita nejmocnějších, považují se za vládce, majitele a správce planety. A na přání a podle plánů těchto mocných bude žít na naší planetě jako ve velkém koncentráku pod ustavičnou kontrolou jen tolik lidí, kolik je podle nich optimální.

Odklon lidstva od hodnot ducha a děsivé důsledky, které to přinese, to vše bylo předpovězeno již dávno. A my nyní žijeme v době naplňování těchto proroctví. A apokalyptická proroctví se naplňují proto, abychom poznali a na vlastní kůži okusili důsledky toho, jak jsme žili. Jinak bychom totiž nikdy nebyli schopni pochopit, že život bez ducha a bez Boha je neštěstím, a proto směřuje k neštěstí. A že štěstí a harmonii lze začít budovat jen prostřednictvím hodnot ducha a jejich postavením na první místo. Těmito hodnotami je láska, spravedlnost, dobro, ušlechtilost a úcta ke Stvořiteli a k jeho Vůli.

V době před pandemií mělo dojít k masivnímu duchovnímu obrození naší civilizace. Všechna vyzařování vesmíru tomu napomáhala a mnozí lidé na to upozorňovali. Žel, masy to ignorovaly, a proto nastoupil covid fašismus s jeho plány na genocidu populace. Jde přesně o tutéž situaci, k jaké došlo ve třicátých letech 20. století. I tehdy mělo dojít k velkému duchovnímu obrození civilizace. Ale i tehdy došlo v tomto směru k obrovskému selhání, a proto nastoupil německý fašismus, uskutečňující a plánující masivní genocidu lidstva, nebo takzvaných méněcenných ras.

To však, co mohlo v minulosti zabránit nástupu fašismu, a co může zabránit jeho expanzi také v současnosti je duchovní probuzení. Je duchovní obrození. Je to cesta k pravému člověčenství, povznesenému nad nízkost konzumních hodnot a zaměřenému na duchovní hodnoty. Jedině v tom je progres a v tom je zároveň skryto i vítězství nad pandemií.

*

POZNÁMKA: Redakce Jihlavských listů upozorňuje, že diskusní příspěvek neodpovídá současným znalostem o viru covid-19. Kdo se podle něho bude řídit, musí počítat s velkou pravděpodobností, že bude ohrožen na zdraví a životě.

75 komentářů k článku “Proč lituji očkovaných?”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  ZA CHVÍLI 7 STATEČNÝCH

  Uloupené Kosovo, původně známé pod názvem Jak Evropa přichází o Kosovo je hodinový dokumentární snímek, který vznikal postupně od roku 2004

  jako autorský film Václava Dvořáka.

  Vznikl ve spolupráci s ČT[1][zdroj?] a se srbskými veřejnoprávními médii, od kterých byly pro pořad vypůjčeny hlavně archivní záběry.[zdroj?]

  Pojednává o dějinách Kosova, zmiňuje se o těžkostech druhé světové války, konce 70. let 20. století v komunistické Jugoslávii a hlavně 90. letech 20. století a prvním desetiletí nového století. Negativně se vyjadřuje k západním mocnostem, které se snažily krizi v Kosovu řešit, hlavně pak síly KFOR a nepřímo současnou situaci přirovnává k Mnichovskému diktátu. Rovněž uvádí spojitosti mezi UÇK a současným politickým vedením jednostranně vyhlášeného samostatného kosovského státu.[2] Poukazuje na strádání Srbů v enklávách (nazývaných zde jako ghetta) a albánské zločiny.[zdroj?] Často se objevují velmi brutální záběry. Česká televize původně odmítla tento dokument vysílat,[3] nakonec byl odvysílán v rámci komponovaného večera s následnou diskuzí 27. července 2008 na programu ČT2.[4] Film je k dispozici na serveru YouTube.

  —————–
  Má v tom prstíčky

  Venca

  nebo

  Dvořák

  Viz, Foldyna a jeho
  7 statečných

  už za chvilku na čt.2
  ——————-

  blade + anonymové JL

  koukáme,koukáne,

  prst na spoušti,
  zacvakat závěrem…

  cvakáme v roce 2022

 2. Zdeněk Gryc říká:

  7 statečných ANONYMŮ
  + 1 NESTÁRNOUCÍ KAZATEL

  Ján Lauko
  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články,
  reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný
  a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce
  a to bez ohledu na to, kde žije.
  ———————–
  PŘEČÍST 3X

 3. Miroslav Tomanec říká:

  ….“Vakcinace proti šíření covidu evidentně nefunguje. Celá hysterie kolem covidu je zde jen kvůli tomu, aby byli lidé donuceni k očkování, a aby se tím splnil plán řízené redukce světové populace. …“ Člověče vy jste opravdový dezolát

 4. Dvořák říká:

  Jestli je to plán na redukci populace, to nevím, ale že ty šmakulády nefungujou,se může přesvědčit každý. Lauko, bacha na stánek.

 5. Daňový soumar říká:

  Ty vole to je psycho. Někteří lidé mají opravdu v hlavě místo mozku bramboračku ….

 6. Jan P říká:

  Hogenová: Žijeme v totalitě trhu. Peníze ovládly i vědu, proto jí lidé přestali věřit
  https://magazin.aktualne.cz/hogenova-zijeme-v-totalite-trhu-penize-ovladly-i-vedu-proto/r~818c07cc568411ec94d2ac1f6b220ee8/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1641147087

 7. Zdeněk Gryc říká:

  Informácie! Požehnanie alebo skaza?
  Ján Lauko | Čtvrtek, 25. 7. 2013 v 17:17

  Ako sa dá v dnešnej dobe nadbytku informácií informácie správne spracovávať tak,
  aby nám boli na úžitok a nie na škodu?
  Aby našu osobnosť pozdvihovali a nie ju degradovali?

  Aby sme sa stali ľuďmi múdrymi a nie ľahko

  manipulovateľnými hlupákmi?

  NYNÍ V ČEŠTINĚ:

  KAZATELEM PUTINA

  LAUKEM,

  MANIUPULOVANÍ BLBCI

  PRO PROPAGANDU
  NENÍ DŮLKEŽITÉ
  CO JE PRAVDA
  DŮLEŽITÁ JE VÍRA

  MASÁŽ ČESKÝCH MOZKŮ:

  1 – LAUKO NA SLOVENSKU
  3 – AGENT STB BUREŠ V CZ

 8. Zdeněk Gryc říká:

  PS.
  Jsou Slováci, co žijí v CZ,
  mluví svým krásným jazykem, kterému rozumíme.
  S BUREŠEM + LAUKEM
  je tomu naopak.

 9. FL říká:

  Jen se divím, že se JL sníží k tomu toto zveřejnit. On ten pán už dlouho dokazuje, že patří na Brněnský kopec, ale tady to už je hodně za hranou.

 10. FL říká:

  A pan Dvořák se s tím šíleným neobrozeným autorem může chytit za ruku.

 11. Miroslav Tomanec říká:

  FL : Naprosto souhlasím. I svoboda slova má své meze.

 12. jihlavák říká:

  Jen se divím, že vláda srřílí termíny pro přeočkování od boku. Včera jsem zachytil informaci, že z rozhodnutí vlády je možné se nově opakovaně očkovat po třech měsících. Z rozhodnutí vlády!!! Kolegyni z práce bylo po třetí dávce 3 dny hodně blbě, už prý na další nejde. Nedivím se. Když se očkuje z rozhodnutí vlády a možná odbornílů, kteří jsou hmotně zainteresovaní na počtu podaných vakcín. Bez ohledu na protilátky, ať už po nemoci nebo očkování. Jaký tohle očkovací bezohledné šílenství bude mít následky uvidíme časem. Ale byl bych opatrý. Především u dětí. Napamatuji si za svého života očkovací akci, kdy byla snaha 4 krát ročně naočkovat celou populaci novou vakcinou. Pokud by měla vedlejší nežádoucí účinky, bude to velký průšvih.

 13. FL říká:

  Pane Jihlaváku, pamatujete mor?

 14. Zdeněk Gryc říká:

  Už od začátku Lauko-vičkovic vše platných kázání,
  jsem cítil smrad a snažil se pochopit, proč a odkud pochází.

  Někteří anonymové se ho snažili obhajovat a objevili ho jako profesora na univerzitě v Nitře.
  Další se snažili spojit jeho jméno s knězem téhož jména v Třebíči.

  Na univerzitu i faru jsem dopsal, obě instituce nikoho takového neznají.

  Lauko ukrývá léta v JL politiku v sladkých slovech,
  se svým blaseovaným nestárnoucím ksichtem,

  nejprve slovensky, nyní česky.

  DEMAGOG !!!…CUI BONO ???

  Převzato z ilustrovaného plakátu,
  na zastávkách autobusů v Brně:

  „K internetu si dejte
  Selský rozum“

  Hoax,
  spam,
  fake news ?

 15. Dvořák říká:

  FL ,a co jsem napsal špatně? Jako že mám jiný názor než ten jediný správný?

 16. Jan P říká:

  To, oč tu běží, není iracionalita vs racionalita, nýbrž fetišizace individuální svobody vs sociální empatie a provázanost s životy druhých.
  Díky Petru Fischerovi za přesná pojmová rozlišení.
  „Mě očkovat nebudete! O svou svobodu se zpravidla nejvíc bojí ti, již svobodní nejsou“
  https://nazory.aktualne.cz/komentare/me-ockovat-nebudete-o-svou-svobodu-se-zpravidla-nejvic-boji/r~65334f446cb511ec98380cc47ab5f122/

 17. jihlavák říká:

  Omlouvám se a opravuji. Přeočkování má být po 5 měsících. 3 měsíce doporučuje institut Roberta Kocha.

  Pro FL. Mor jsem nezažil. Ale pro většinu lidí není covid mor.

 18. Petr Klukan říká:

  FL: Jihlavské listy to nezveřejnily, do tištěných novin by se to nikdy nedostalo. A pánův příspěvek jsme hned opatřili naším vyjádřením .

 19. Dvořák říká:

  Přečetl jsem první odstavec z toho aktuálně cz. Přesně to zapadá do dnešní propagandy.

 20. jihlavák říká:

  Pustte si video. Rozmný přístup, názory a realita.

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/povinne-ockovani-petice-policie-armada-hasici-sestry-zdravotnici-beran-inciativa-21.A220104_093345_domaci_remy

 21. FL říká:

  Tak se omlouvám Jihlavským listům a panu Dvořákovi bych rád napsal, že pokud pod pojmem ,,šmakulády“ myslel vakcíny, tak buď záměrně lže a nebo o tom ví kulové.

 22. jihlavák říká:

  Výraz šmakuláda berte jako výraz odporu k šílenství které tady propaguje Kubek, dříve i Vojtěch a další tzv. odborníci. Tzn. naočkovat do každého 9 dávek bez ohledu na to, zda je opravdu potřebujeme a zda jsou významně funkční. Lidé se odmítají jít 9 krát očkovat, protože Lajenová objednala 4,5 miliardy vakcin a je potřeba toto množství „někde“ udat. Po 9 dávce to skolí i Vás.

  Cituji: Evropská komise dosud zajistila 4,6 miliardy dávek očkovacích látek proti covidu-19 a průběžně vede jednání o nákupu dalších. Objem vakcín dodaných do zemí EU plynule roste a zrychluje se tempo očkování. Komise rovněž spolupracuje s průmyslovým odvětvím na navýšení kapacit pro jejich výrobu.

 23. Dvořák říká:

  Tak předpokládám, že FL je tedy odborník a ví hranatý. Najít si na netu význam slova vakcína nebo vakcinace a porovnat s tím,co tu probíhá, není až takový problém.

 24. FL říká:

  1.11. 1921 – 1. 11. 2021 22:03 –
  Celosvětově se podalo již více než 7,04 miliardy dávek vakcín – Ale podle nějakého ,,Jihlaváka“ a odborníka Dvořáka za to může český Kubek. Nevím, kde například pan Jihlavák vyčetl, co koho skolí, ale znal jsem poměrně dost lidí, co je skolilo něco jiného než očkování.

 25. Miroslav Tomanec říká:

  Svoboda slova ano, ovšem nikoliv takhle bezuzdně. Pevně věřím, že to co tady šíří v tomto ohledu pan Lauko bude v brzké době postižitelné a ba i trestné… a panu Dvořáka bych rád odkázal na jakoukoliv JIP, kde mu řeknou aktuální poměr zde ubytovaných očkovaných a neočkovaných, než vypustí ty své zasvěcené soudy o fungování vakcin…

 26. Dvořák říká:

  FL Tomanec Hezký kličky a okopírovaný kecy . Ale jak to souvisí s tím,co jsem napsal?

 27. Zdeněk Gryc říká:

  1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák

  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 4. 2020 v 13:10
  1. Zástupce texaského guvernéra si myslí, že by lidé nad 70 let „neměli obětovat zemi“ zdržováním ekonomické aktivity, ale měli by být připraveni se obětovat.
  https://blisty.cz/art/99424-jak-koronavirus-otrasa-moralnim-univerzem.html
  ————————————————————————
  Zajímavý názor, je to i názor ostatních blogerů ?
  —————————————————-
  Chybí vkus o slušnosti o lžích nemluvě,
  je zbytečné sem vkládat znovu.

  Výroky hrdiny hvězdných válek,
  nebo opisovače materiálů STB,
  který je rád, že se jeho děti dostali za totáče na školu.

  Je Nový rok,
  kdysi po soc. reformách
  se říkalo,
  že jde o úplně nový nevěstinec
  se starým personálem.

  Což tak vážení blogeři,
  když anonym napíše o někom,
  že je čurák a aby si vylízal prdel.

  POHODA ?

  ———————————
  VZPOMÍNÁM NA NAŠE KANTORY
  NA JEJICH ZNALOSTI,
  KTERÉ NÁM PŘEDÁVALI,
  PŘIDALI K NIM I SLUŠNOST
  ——————————
  Když ne v rodině,
  tak v mateřské školce, že ?

 28. Zdeněk Gryc říká:

  „nebo opisovače materiálů STB“

  Materiály STB opisuje Berka,
  aby se posmrtně znevažoval
  mého přítele Oldřicha Háje.

  Materiály STB opisuje Gryc,
  aby dokumentoval špiclování
  Sokolů a Skautů za totáče.

 29. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Beran,
  Před 4 roky jste napsal:
  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 15. 7. 2018 v 0:09
  Takto vidí, narozdíl od stálé kopírace pana Gryce neznámého autora, začátek 2SV americký historik Maurice Matloff ve své knize – Dějiny Americké Armády – vydané nakladatelstvím Baronet a.s. Široká 22, Praha1, v roce 1999, překladem z anglického originálu American Military History, vydaného nakladatelstvím Combined Books., Inc., Conshohocken, v roce 1996, v překladu Ivany Nuhlíčkové, v kapitole – Začátek 2. světové války -, na straně 433.
  Vkládám z mého tehdejšího komentáře:

  Přečte si prosím a to nejlépe dvakrát humanistické epištoly Jána Lauko,
  zvláště doporučuji:

  Zkažené ovoce západní demokracie

  Úvaha o potřebě monopolní nadvlády západu nad světem

  Nová světová válka! Kdo všechno ji bude mít na svědomí?

  Úvaha o potřebě monopolní nadvlády západu nad světem

  Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy

  Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?

  A NYNÍ JEHO POSLEDNÍ 2 BLOGY.

  LAUKO je pracant

  Vše píše v rámci akce „Z“ ?

 30. Svatopluk Beran říká:

  Pane Gryc možná jste si všiml, že zcela, zcela výjímečně odpovídám na pana Lauka. Většina jeho nábožensko moralistických tezí jsou pro mne hlouposti, nad kterými nemám potřebu trávit čas. Stejně nekomunikuje. Netuším z jakého důvodu ho zde JIHLAVSKÉ lISTY otiskují?

 31. Jan P říká:

  Vyhodit bez milostí. Nepomáhají a nechrání, takže Nazdar, balte si.

  Nesouhlas s povinným očkování proto covidu-19. Petice Iniciativy 21, která se staví proti povinnému očkování profesních skupin.

 32. jihlavák říká:

  LF doufám, že se necháte napíchat 9 ks vakcín, které Vám soudruzka Lajenová objednala. Nechám Vám klidně i moje. Já se bojim, přiznávám. 9 vakcín na jednu nemoc během 2 let jsem zatím ještě nedostal.

 33. Zdeněk Gryc říká:

  Berka říká:
  Neděle, 3. 2. 2019 v 18:41
  Gryce nemusíte složitě nálepkovat. Stačí jednoduše napsat kolaborant.
  Kolaborant, co si byl za Zemanem na hradě pro metál.
  ——–
  Co nebylo může bejt.

  Nevím, co Zdeněk Baueršíma,

  Zdeněk Gryc zakoupil červené trenky
  a těší se na setkání se Zemanem,
  metál není na škodu.

  Taky nevylučuje podívat se na
  autora „lidové slovesnosti“
  PS-áka „blade“

  ———
  Kde tu zaručenou zprávu Berka polapil ?
  doufejme, že konečně uvede zdroj,
  nebo tam byl osobně a ručí
  za to co napsal?

 34. Zdeněk Gryc říká:

  ¨PRÁVĚ DNES

  „V souladu s rozhodnutím Rady kolektivní bezpečnosti, přijatým dne 6. ledna 2022,
  byly do Republiky Kazachstán

  „na omezenou dobu“

  vyslány kolektivní mírové síly Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti za účelem stabilizace a normalizace situace,“ uvedl sekretariát.
  —————————————-
  Normalizace v československých dějinách je období od násilného potlačení pražského jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy.

  Potřeba „normalizace poměrů“ původně byla oficiálním zdůvodněním represivních opatření na počátku této epochy, jako byly čistky v komunistické straně, propouštění ze zaměstnání, obnovení cenzury, zrušení mnoha zájmových a politických sdružení a organizací a další.

  K postupnému

  znovuutužování komunistické

  moci došlo zejména v 70. letech 20. století, např. čistka v armádě proběhla v letech 1970–1974.[1]

  V 80. letech 20. století již komunistická propaganda používala výraz normalizace spíše pro vztahy mezi státy či pro vnitropolitickou zahraniční situaci, zejména v Polsku.[2]

  Název „normalizace“ se občas přenáší na celou éru, během níž už

  „normalizační proces“

  sice neprobíhal, ale normalizační opatření zůstávala v platnosti, tj. až do listopadu 1989.[3]

 35. Svatopluk Beran říká:

  K postupnému

  znovuutužování komunistické

  moci došlo zejména v 70. letech 20. století, např. čistka v armádě proběhla v letech 1970–1974.

  V KTERÉ Z ÚČASTNĚNÝCH STRAN JE KOMUNISMUS PANE GRYC? MÁ SNAD RUSKO V KAZACHSTÁNU VOJENSKÉ ZÁKLADNY JAKO USA V SAUDSKÉ ARÁBII, JÁ TEDA VÍM AKORÁT O HVĚZDNÉM MĚSTEČKU BAJKONUR, Z KTERÉHO ODLÉTAJÍM I AMERIČTÍ KOSMONAUTÉ.

  JÁ JSEM PŘESVĚDČEN PANE GRYC ŽE JE DOBRÉ ŽE JIŽ NENÍ V KAZACHSTÁNU ANI V RUSKU KOMUNISTICKÝ REŽIM, NÝBRŽ KAPITALISTICKÝ. NO V RUSKU TO JE KAPITALISTICKO PRESIDENTSKÝ JAKO V USA A V KAZACHSTÁNU JE TO SPÍŠ TAKOVÝ AUTORITÁŘSKÝ RODINÝ REŽIM S KTERÝM SPOLUPRACUJE RUSKO TÉMĚŘ SHODNĚ, JAKO JIŽ OD KONCE 2SV SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ZE SAUDSKOU ARÁBIÍ. VE KTERÉ DODNES NEEXISTUJÍ VŠEOBECNÁ LIDSKÁ PRÁVA A ANI PRÁVA ŽEN. DOKONCE SE TAM DODNES BIČUJE, POPRAVUJE A OPOZICE JE NAPROSTO ZAKÁZANÁ. TO HOLKY V KAZACHSTÁNU SI Z BÝVALÉHO KOMINISTICKÉHO SSSR UŽÍVAJÍ SVOBODY V OBLÉKÁNÍ, SAMOSTATNÉM POHYBU BEZ MUŽŮ, STIUDIU VE SPOLEČNÝCH ŠKOLÁCH I UNIVERSITÁCH S CHLAPCI TAK, O ČEM SE V SAUDSKÉ ARÁBII PODPOROVANÉ SPOJENÝMI STÁTY DĚVČATŮM ANI NEZDÁ A NĚKOLIK DESÍTEK LET JEŠTĚ ANI ZDÁT NEBUDE.

 36. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Beran

  Zde nejde o Saudskou Arábii,
  ani o děvčata v Afganistánu,
  odkud odešla armáda USA.

  Jde o to, že …

  Online: Ruští výsadkáři už jsou v Kazachstánu
  SEZNAM ZPRÁVY, ČTK

  Věřme že v rámci emancipace
  50% výsadkář-ky,

  vybavené mimo samopalů
  neslíbatelnými rtěnkami

  osvědčenými:

  Trojitý Brežněv, dvojitý Chruščov. Kde se vzala záliba…

  plus.rozhlas.cz/trojity-breznev-dvojity-chruscov-kde-se-vzala…

  Komunisté už se nelíbají.
  Kdysi dávno to ale bylo běžné a uvítací ceremoniály
  mezi vysoko postavenými komunistickými pohlaváry se bez soudružského polibku neobešly.
  Mnohdy to byl polibek téměř francouzského typu, přímo na ústa.
  ———

  …vyslány kolektivní

  mírové síly

  Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti za účelem stabilizace a normalizace situace,“
  uvedl sekretariát…
  ———–
  Zboží.cz›Colt peacemaker

  Denix Revolver Peacemaker ráže 45 USA 1886 sheriff
  Replika revolveru Peacemaker ráže 45 z USA. Rozměry: 29 cm. Hmotnost: 950 g. Materiál: kov + dřevo.
  1 189 – 1 429 Kč
  Sklademve 3 obchodech

  „MÍROVÉ SÍLY“

  Na ty jsme koukali z oken sídliště U hřbitova na poli pod Pístovem.

 37. Zdeněk Gryc říká:

  V srpnu 1968

 38. Svatopluk Beran říká:

  V Kazachstánu jsou jednotky spojené pod Rusko v jejich obraném uskupení jako jednotky NATO podléhající v Spojeným Státům. Doposud se tam nevraždí po desítkách tisíc, jak během dvaceti letech úřadovalo NATo v Iráku, Afganistánu, Sýrii a Libyi, kdy naše západní demokratické jednotky rozvrátili Blízky i Střední východ, přinutili miliony občanů v této zemi k emigraci a nezničili tamní infrastrukturu. To vše dokud je Afgánci v pantoflích nevyhnali jako škodnou a museli zmateně opouštět tuto zemi stejně narychlo jak Vietnam. MÍROVÉ SÍLY NAD PÍSTOVEM BYLY PŘED ŠEDESÁTI LETY PO DOBU 30 LET. MÍROVÝM SILÁM NATO V AFGANISÁNU TRVAL ODCHOD 20 LET. TAK POKUD SE DODRŽÍ TRADICE SESTUPU DÉLKY POBYTU MÍROVÝCH VOJSK, VYCHÁZÍ MI TO NA DESET LET. DOUFÁM ŽE VYDRŽÍTE BÝT AKTIVNÍ CELÝCH DESET LET PROTI POBYTU TOHOTO VOJENSKÉHO MÍROVÉHO USKUPENÍ POD VEDENÍM RUSKA V KAZACHSTÁNU TAK, JAKO ZARPUTILE JSTE BOJOVAL PROTI MÍROVÉMU USKUPENÍ NATO V AFGANISTÁNU. O TO TU JDE.

 39. Zdeněk Gryc říká:

  „…O TO TU JDE.“

  z pohledu Zdeňka Gryce

  Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa – Wikipedie
  cs.wikipedia.org/invaze-vojsk-varšavské-smlouvy-do…
  V noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968 začala invaze do Československa.
  První útočná vlna proběhla v ranních hodinách,
  kdy byla obsazena letiště,
  na která následně začala přistávat transportní letadla s vojenskými jednotkami.
  ————————————————-
  „…O TO TU JDE.“

  První útočná vlna proběhla v ranních hodinách,
  kdy byla obsazena letiště,
  na která následně začala přistávat transportní letadla s vojenskými jednotkami.

  Na aktuálních záběrech „ z flughaufů“ v Kazachstánů to vypadá stejně.
  ———-
  převzato:

  Jsou nynější protesty a násilí v ulicích překvapením?

  Jednoznačně ano,
  protože Kazachstán se stal po pádu Sovětského svazu jednou z nejstabilnějších zemí v oblasti.
  Před deseti lety se nicméně ve městě Žanaozen – tedy právě tam,
  kde i letos propukly protesty nejdříve – odehrál masakr,
  při němž bezpečnostní složky postřílely nejméně 14 lidí
  (odhady se liší, někdy se mluví i o několika desítkách obětí).
  Do stávky za vyšší platy tehdy vstoupili dělníci z nedalekého ropného pole
  a krátce před oslavami výročí dne nezávislosti
  přišli demonstrovat do centra města.
  Kazašský prokurátor popsal zákrok policie jako ochranu
  civilistů před chuligány, kteří je napadali.

  S tím, jak zvládnout nepokoje bez násilí,
  radil tehdejšímu prezidentovi Nursultanu Nazarbajevovi

  bývalý britský premiér Tony Blair.
  ——————-
  PS.
  Vzdušní válečníci II (3)

  Dnes20:00 › 21:05
  —————–
  Je tam zmínka jak Britové rušili německé radary
  shazováním hliníkových proužků.

  ZG je na ulici V Brně, kde bydlel sbíral.
  Po osvobození chodil na místní letiště,
  kde se seznámil s pilotem RAF Rudolfem Nedomou.

  Ve Stavoprojektu jsme měli Leopolda Havlíka,
  Chtěl bych o něm napsat blog,

  Stejně jako o Ivu Baueršímovi,
  bratru architekta Zdeňka Baueršími.

  https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihlava/jihlava-2019-2020/bauersima-zdenek/

 40. Zdeněk Gryc říká:

  „flůg-háfů“

 41. Zdeněk Gryc říká:

  Čína dnes označila nepokoje v Kazachstánu za
  „vnitřní záležitost“
  sousední země a vyjádřila přesvědčení,
  že se kazašské úřady dokážou se vzniklou situací vypořádat.

  Podobný apel již ve středu učinila Moskva,
  podle níž si Kazachstán své problémy

  „vyřeší sám“

  ———————-
  bez ruských pa-ra ???

 42. Svatopluk Beran říká:

  HLAVNĚ NEBOMBARDOVAT DO PRAVĚKU, JAK TO DĚLAJÍ PŘI NAPADENÍ ZEMÍ NA RUHÉM KONCI SVĚTA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Stačí likvidovat řadovou armádou ohniska amerických kontraktorů. ČASEM SE URČITĚ ZÁPAD OPĚT PŘEKNE KOLIK JE TATO REVOLUCE PŘED OLYMPIJSKÝMI HRAMI STÁLA. NA UKRAJINĚ SE DOZNALY K INVESTICI PĚTI MILIARD DOLARŮ DO BANDEROVCŮ A VYZBROJENÍ A VYCVIČENÍ FAŠISTICKÝCH BOJŮVEK. TEPRVE ČASEM UVIDÍME KOLIK STÁLA PÁTÁ KOLONA V KAZACHSTÁNU A KOLIK SPRAVEDLIVÝCH OBČANŮ KAZACHSTÁNU PROCITNE JAKO NAPŘÍKLAD BOXER KLIČKO NA UKRAJINĚ, KDYŽ SE DOZVĚDĚL KOMU DĚLAL UŽITEČNÝHO IDIOTA.

 43. Svatopluk Beran říká:

  Před deseti lety se nicméně ve městě Žanaozen – tedy právě tam,
  kde i letos propukly protesty nejdříve – odehrál masakr,
  při němž bezpečnostní složky postřílely nejméně 14 lidí
  (odhady se liší, někdy se mluví i o několika desítkách obětí).
  Do stávky za vyšší platy tehdy vstoupili dělníci z nedalekého ropného pole
  a krátce před oslavami výročí dne nezávislosti
  přišli demonstrovat do centra města.
  Kazašský prokurátor popsal zákrok policie jako ochranu
  civilistů před chuligány, kteří je napadali

  JE DOBŘE ŽE MOHOU MÍT KAZAŠI PRÁVO DEMONSTROVAT A MÍT ASPOŇ JAKOUŽ TAKOUŽ OPOZICI I KDYŽ JSOU PROPOJENI Z RUSKEM. O TOM SI OBČANÉ ZE SAUDSKÉ ARÁBIE OVLÁDANÉ VOJSKY NEJDEMOKRATIČTĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA USA, NEMOHOU ANI PO 70 LET KONTROLY VOJSKY USA, NECHAT ZDÁT. TO NEMLUVIM O TOM ŽE KLIDNĚJE BIČUJÍ NA ULICI HLAVNĚ ŽENY, NEBO VEŘEJNĚ VĚŠÍ, ČI ROZPOUŠTĚJÍ NA VELVYSLANECTVÍCH V KYSELINĚ SÍROVÉ SVÉ OBČANY. JE UŽASNÉ JAK JIŽ PŘES 70 LET TAKTO ODHODLANĚ USA BRÁNÍ LIDSKÁ PRÁVA U VLÁDNOUCÍHO MONARCHISTICKÉHO RODU SVÉHO SPOJENCE. SPRÁVNĚ ODSUZUJETE PANE GRYC KDYŽ AUTORITÁŘ SE CHOVÁ ŠPATNĚ U AUTORITÁŘE, ZA TO MÁTE POCHVALU O DEMNE. ZA TO ŽE NEJSTE SCHOPEN ODSOUDIT ZEM KTERÁ SE PROHLAŠUJE ZA NEJDEMOKRATIČTĚJŠÍ ZEM NA SVĚTĚ PRO KTEROU JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ HÁJIT LIDSKÁ PRÁVA KDEKOLIV NA SVĚTĚ, TATO LIDSKÁ PRÁVA NECHÁVÁ JIŽ SDMDESÁT LET TVRDĚ POŠLAPÁVAT V ZEMI SVÉHO MONARCHISTICKÉHO SPOJENCE, JSTE U MNE OBYČEJNÝ SRAB A FARIZEJ. DOST MOŽNÁ TO PŘESNĚ VYSVĚTLUJE VAŠÍ DNEŠNÍ I BÝVALOU SOCIALISTICKOU EXISTENCI.

 44. Svatopluk Beran říká:

  S tím, jak zvládnout nepokoje bez násilí,
  radil tehdejšímu prezidentovi Nursultanu Nazarbajevovi

  bývalý britský premiér Tony Blair.

  O BLAIROVI A JEHO OSOBNOSTI JAKO MIROTVORCE SE VYJÁDŘILI SAMI BRITOVÉ ASI TAKTO

  S VÁLEČNÝM ZLOČINCEM BLAIREM BYCH BÝT VÁMI RADĚJI MOC NEOPEROVAL PANE GRYC

  Půl milionu Britů chce, aby Blair přišel o titul rytíře. Provinil se válkou v Iráku

  Petici za odebrání rytířského titulu Blairovi už podepsalo přes 550 tisíc lidí, upozornil web BBC. Podle listu Daily Mail je odpor vůči expremiérovi tak velký, že nový signatář petice se objeví nejpozději každé dvě vteřiny. Petice je zveřejněna na webu change.org, kde se pod nejrůznější dokumenty podepisují lidé z celého světa.

  Válka v Afghánistánu započala v roce 2001, ta v Iráku o dva roky později. V obou vojenských střetech dohromady zemřelo přes 630 Britů.

  https://cnn.iprima.cz/pul-milionu-britu-chce-aby-blair-prisel-o-titul-rytire-provinil-se-valkou-v-iraku-54565

 45. Svatopluk Beran říká:

  NĚKDO JE ROVNÝ A JINÝ JE ROVNĚJŠÍ

  Uvěznit Tonyho Blaira za válečné zločiny a genocidu.

  Generální prokurátor ICC (Mezinárodního trestního soudu) Fatou Nesouda popsal zkázu v Timbuktu jako: „. Necitlivý útok na důstojnost a identitu celé populace a jejich náboženských a historických kořenů“. Město Timbuktu je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Během 16. a 17. století se tento akademický a kulturní maják chlubil sto osmdesáti školami a univerzitami, studenty malířství a akademickými pracovníky z celého muslimského světa. „Lidé z Mali si zaslouží spravedlnost za útoky proti jejich městům, jejich víře a jejich komunitě „, uvádí Nesouda. Má ICC dvojí měřítka? Ve stejný den, kdy byl zatčen Al Fasi, byla podána petice britskému parlamentu na:“. Zatčení Tonyho Blaira za válečné zločiny na Blízkém východě a za klamání veřejnosti “

  UNESCO popsalo zničení a vyplenění Iráku. Pokud je člověk považován za válečného zločince pro hrozné ničení historických památek v Mali a pohnán před Mezinárodní trestní soud, Bush a Blair, jejichž činnost zničila prakticky celý Irák, nejen jeho historické památky a pokračovala zničením, dokonce genocidou, nemělo by s nimi být zacházeno jinak. Tvrzení Tonyho Blaira v Parlamentu v roce 2002 byla výmluvou pro ilegální invazi a pokračující krveprolití, nyní také zaplavující Sýrii. Pokud vám záleží na zákonnosti, na humanitě, můžete-li, prosím podepište petici.

  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/uveznit-tonyho-blaira-151006.htm

 46. Svatopluk Beran říká:

  Jen tak k porovnání poukazuji na shodnost slohu budov a jejich shodném způsobu dobývání a vypalování při demonsttraci. NAŠTĚSTÍ SE DEMONSTRANTŮ V KAZACHSTÁNU NEPODAŘILO ZABARIKÁDOVAT HLAVNÍ VÝCHOD TAK JAK V ODĚSE NA UKRAJINĚ, KDE NÁSLEDNĚ UHOŘELO 46 OSOB. POUZE PRINCIP A VYPÁLENÍ BUDOVOD PŘI JEJICH DOBÝVÁNÍ OD placených kontraktorů zůstává vojensky SHODNÝ.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/kazachstan-priznal-zabiti-26-demonstrantu-40383210#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=WqmMY6Bv9pL-202201070730&dop_id=40383210&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Škoda že nemohu najít a zařadit i jako důkaz o průběhu akce řízené placenými KONTRAKTORY i totožné použití nákladních kolových bagrů s ozubenými radlicemi demonstranty, proto policii. Z Ukrajiny to mám někde ještě uložené, ale z Kazachstánu to je zatím jenom na RT, ale na internetu jsem to dosud neobjevil.

 47. Svatopluk Beran říká:

  A ODĚSA.

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/odesa-vyhlasila-smutek.A140503_072655_zahranicni_jp

 48. Zdeněk Gryc říká:

  Kazašský prezident nařídil zabíjet demonstranty
  Dnes 10:02 – Nur-Sultan • Aktualizováno 10:22
  Alex Švamberk, Novinky
  Kazašský prezident Kasym-Žolmart Tokajev v pátečním projevu k národu uvedl, že přikázal vojákům bez varování zastřelit bandity. Podle něj napadlo Almaty 20 000 banditů, jak označuje demonstranty protestující v ulicích.

  Tokajev v projevu ujišťoval, že počínání úřadů nesměřuje k potlačení práv a svobod.

  „Zákon a pořádek jsou základní zárukou prosperity naší země. Vůbec to neznamená útok na občanské svobody a lidská práva,” prohlásil podle TASSu.

  zabíjet demonstranty ?

  Jsme přece jenom dál od východu „NA ZÁPAD“

  Události 17. listopadu, které změnily československé dějiny, trvaly jen necelých osm hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je schopen zajít, aby se udržel u moci.

 49. Svatopluk Beran říká:

  Můžete mi poslat toto originál prohlášení KAZEŠSKÉHO PRTESIDENTA a nejen nějaký fabulovaný český překlad pro české naivky. JISTĚ ZNÁTE ČESKÁ MEDIA JAK LEHCE S TAKOVÝMI OBČANY JAKO JSTE VY PRACUJÍ. Ideální by bylo nějaký přímí dokument z tohoto prohlášení ze CNN nebo BBC. Děkuji.

  Události 17. listopadu, které změnily československé dějiny, trvaly jen necelých osm hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je schopen zajít, aby se udržel u moci.

  O KTERÉM KOMUNISTICKÉM REŽIMU V DNEŠNÍM RUSKU NEBO KAZACHSTÁNU MLUVÍTE PANE GRYC? VY JSTE ZŮSTAL MYŠLENÍM MEZI 48 A 89 ROKEM MINULÉHO STOLETÍ, NEŠLO BY TO SE PROBUDIT?

 50. Svatopluk Beran říká:

  Události 17. listopadu, které změnily československé dějiny, trvaly jen necelých osm hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je schopen zajít, aby se udržel u moci.

  Jaké střílení do demonstrantů a co ukázal komunistický režim 17. listopadu pane Gryc, když přehradil policisty ulici proti demonstrantů ve směru kde neměli povolení dmonstrovat. Já vím akorát o jednom ,,RÁDOBY,, mrtvém, u kterého se později ukázalo si to pan UL vymyslel a okamžitě rozeslal tuto lživou informaci přes západní media do eteru. Za kteréž to selhání se později omluvil a snažil vysvětlit.

  Nezapomeňte mne hned obvinit že komentuji situaci tak jak ve skutečně proběhla, tak že jsem pro jedinou vládní stranu komunistů.

 51. Svatopluk Beran říká:

  Podle záběrů z Almaty, které se objevily na internetu, zní v ulicích nepřetržitá střelba. „Protiteroristická operace pokračuje. Bojovníci nesložili zbraně, pokračují v páchání zločinů a v jejich přípravě. Boj s nimi se musí dovést do konce. Kdo se nevzdá, bude zničen,“ prohlásil Tokajev rezolutně.

  Takže asi takto zní to co Kazašký president řekl, to co si z toho vyfabuloval a přebalil do svých slov Alex Švamberk, zahraníční zpravodaj NOVINEK CZ. pro české občany vašeho typu, je například dobře známo z film ZTRACENO V PŘEKLADU.

  DEMONSTRANTY KTEŘÍ NIČÍ MAJETEK OZNAČIL JAKO BANDITY, POUŽÍT VŠAK STŘELBU NAŘÍDIL NA OZBROJENÉ BOJOVNÍKY KTEŘÍ PÁCHAJÍ ZLOČINY.

 52. FL říká:

  Tak jsem si okolo autora něco zjišťoval a vypadá to na ukradenou identitu. Pan Lauko – tedy myšleno pravý pan Lauko – by měl podat trestní oznámení. Toto už je za hranou. FL

 53. Svatopluk Beran říká:

  A jen tak pro ilustraci ze zahraničí. V USA policie zastřelila okamžitě ženu, které protestovala proti presidentovi, najížděním automobilu do železných patníků u Bílého Domu. NIKOMU NEMOHLA UBLÍŽIT ANI SVRHNOUT PRESIDENTA, STEJNĚ JÍ PEZE SRANÍ ODSTŘELILI. TO JEN TAK PRO VYSVĚTLENÍ JAK SE TO DĚLÁ JINDE VE SVĚTĚ.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/zena-najela-do-bezpecnostni-zabrany-pred-bilym-domem-policie-ji-po-honicce-zastrelila-205237#utm_content=ribbonnews&utm_term=policie%20zast%C5%99elila%20%C5%BEenu%20u%20b%C3%ADl%C3%A9ho%20domu&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 54. Zdeněk Gryc říká:

  VY JSTE ZŮSTAL MYŠLENÍM MEZI 48 A 89 ROKEM MINULÉHO STOLETÍ, NEŠLO BY TO SE PROBUDIT?
  ——————————
  „starého psa novým kouskům nenaučíš“

  Asi zaplevelím z
  „osobního pohledu“,
  JL novým blogem,
  zbaběle před sprostotami a rušičkami anonymů uzavřeným.
  ———————–
  TOLERANCE, už za CK

  VY JSTE ZŮSTAL…

  Melmuková, Eva – Patent zvaný toleranční – 1. Podzemní…
  podzemni-antikvariat.cz/melmukova-eva-patent-zvany-tolerancni
  Velký kamenný antikvariát a galerie specializovaný na kvalitní knihy

  V neděli 11. května 1969 v 10 hodin byla v budově státního zámku v Telči otevřena
  „Expozice TELEČSKO V PAMÁTKÁCH ŽIVOTA JEHO LIDU“
  Expozici, stejně jako expozici na hradě Roštejně, mi přátelsky zadal PhDr. F. Hoffmann.
  —————————————————————-
  Odborně ji řídila, ředitelka místního musea Dr. Melmuková.
  ————————————————————–
  Někdy v této době byla ukončena rekonstrukce telečského podzemí.
  Doktor Hoffmann nás pozval na prohlídku krypty pod kaplí Zachariáše z Hradce. Tehdy jsme to chápali technicky i tak, že sklepení krypty je součástí telečského podzemí. Její původní jemné omítky, snad štukolustro, byly v neobyčejně zachovalém stavu, byly na nich i drobné skicky rudkou.
  Zachariášovy ostatky byly uloženy v teracovém korytu-rakvi. Rakev byla původně stříbrná, ale její výtvarně pojetí silně zaujalo švédské vojáky, kteří tam dostali. Krypta je vysoce hodnotným sakrálním prostorem, jemuž přítomnost ostatků Zachariáše dává neopakovatelný zážitek. Po skončení prohlídky byla vstupní kamenná deska osazena zpět s tím, že jeho bronzové kruhy budou pietně odseknuty.
  Myslím, že se to nestalo,
  ale vím, že to bylo poslední veřejné setkání s osobností PhDr. Hoffmanna.
  Myslím, že nikdo,
  mimo doktorky Melmukové-Šašecí si už nepamatuje, za jakých okolností,
  se to na jaře 1969 v Telči událo.
  Zdeněk Gryc

  „VY JSTE ZŮSTAL MYŠLENÍM MEZI 48 A 89 ROKEM MINULÉHO STOLETÍ, NEŠLO BY TO SE PROBUDIT?“

 55. Zdeněk Gryc říká:

  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 7. 1. 2022 v 11:48
  A jen tak pro ilustraci ze zahraničí.
  ———————————
  Ano, pane Beran,

  dělal jsem to taky.
  Když jsem dostal na gymplu z kompozice 5.
  tak jsem vysvětlil rodičům,
  že Carda a Janků
  ji dostali TAKY !!!
  ———
  Pozor, jména nejsou vymyšlená !

 56. Svatopluk Beran říká:

  Pane Gryc arbitr nad známkami ve vaší třídě byl váš učitel, ne vaši rodiče. POKU ZE TŘÍ PĚTKAŘŮ PREZENTOVAL STÁLE JENOM JEDNOHO, PAK TO BYLO ŠPATNĚ. Pokud vy jste se před svými rodič, které jste zajímal jenom vy, ne vaši kamarádi, pak vaše výmluvy samozřejmě byly vaším zjednodušenou reakcí k sebeobhájení. U nás jsou arbitrem česká media nad informacemi a ta vystupují skladbou informací ZÁVISLE NA ZÁPADU A NE NEZÁVISLE PRO CELÝ SVĚT. Aspoň já, ale jsem přesvědčen že drtivá většina občanů podporovala odstranění komunistické strany z jedinečnosti vládní funkce s přesvědčením, že například informace ze světa budou nezávislé a ne opětovně jednostranné s opakovaným vytvářením jedinečného nepřítele, tentokrát v opačném gardu. SKUTEČNOST JE ALE ZCELA JINÁ. Pokud by jste vy dokázal odsoudit stejné barbarství a zločiny spravedlivě u každého, nebyl by mezi námi asi žádný problém. Vy však cíleně mlčíte u jedněch vražd a druhé prezentujete jako jediné na světě, přitom s odkazy na 30 až 60 let starou minulost socialismu. Je samozřejmě nutné si to připomínat, ale mít to jak dogma a nevidět dnešní kompletní skutečnost, mne lehce irituje a připadá jako osobní slabost toho, kdo se takto chová.

 57. Jan P říká:

  Svatá pravda, pan Gryc patří mezi ty, kteří na porušování mezinárodního práva, lidských a občanských práv vždy nahlíží selektivně. Není porušování lidských práv, jako porušování lidských práv.
  Prostě co je Rusko nebo je s Ruskem přízněné, to je Zlo. Co je Západ nebo co je se Západem spřízněné, to je Dobro. To mu nikdo nevymluví…
  ————————————————————————————————————————-

  Musím se přiznat, že tenis moc nesleduju. Ale tu čerstvou aféru s Djokovićem nešlo pominout.
  Zároveň je na ní dobře vidět, jak důležité je rámování, protože Djoković může být a) hrdina, co si stál za svým, stejně jako b) hajzlík, co si myslel, že pro něj pravidla neplatí.

 58. Zdeněk Gryc říká:

  Svatá pravda,
  pan Gryc patří mezi ty, kteří na porušování mezinárodního práva, lidských a občanských práv vždy nahlíží selektivně. Není porušování lidských práv, jako porušování lidských práv.
  ——————————————————-
  Fotky ukazují, jak do Kazachstánu dorazila cizí vojska
  LENKA GLISNÍKOVÁ
  15:15
  Do největší a nejbohatší ze středoasijských zemí dorazili vojáci z postsovětských republik,
  které tam povolal kazašský prezident na pomoc s potlačením nepokojů.
  Proti vlastním lidem přijal

  „mírovou pomoc“

  čítající 2500 mužů.

 59. Jan P říká:

  A tohle má být od něj argument, že NENÍ selektivní ?
  Roztomilý od profesionálního rusofoba a současně odborníka na kazachstánskou realitu.
  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 7. 1. 2022 v 18:19

 60. Dvořák říká:

  Ale vždyť o tom ti dva píšou, architekte. Problém je,že nepřiletěli z jůesej,že jo. To by byla jiná onanie.

 61. Zdeněk Gryc říká:

  Onan – ie
  Anon – ymů JL
  ——————–
  Je jedna,
  stejně jako totalita,
  zloba a pomluva,
  bez přívlastků

  1. Pátek, 7. 1. 2022 v 19:12
  Ale vždyť o tom ti dva píšou, architekte. Problém je,že nepřiletěli z jůesej,že jo. To by byla jiná onanie.

  Venca říká:
  Pondělí, 24. 4. 2017 v 23:28
  Já osobně jsem nad tím přiznám se intelektuálně taky v koncích.
  Přijde mi ale, že stejně jako má teenager v peřiňáku ukryté staré ušmudlané LEO se slepenými stránkami a úžasnými fotoreportážemi typu „Horká a mokrá“, nebo „Chlípná sekretářka“, tak pan architekt Z.G., jinak též známý třetí odbojář, jihlavský disident a signatář Charty 77,
  má na nočním stolku zažloutlý výtisk Jiskry z dne 25.2.1975, kde ho můj otec,
  který mne počal ve dvanácti letech,
  zcela společensky znemožnil a odsoudil ho k doživotní práci nad kanalizačními jímkami – a nad oním obskurním plátkem si obden před spaním lidově řečeno drátuje netopejrka. Je to pro něho takové jakési interní sado-maso. Dělá mu to strašně dobře – a přitom trpí
  22. Berka říká:
  Středa, 22. 8. 2018 v 0:39
  Dneska si herr Gryc zas užil kopírovací onanie, co ?
  Je tady docela zajímavá paralela – stejně jako si estébák dovolí řečnit o výročí okupace před českým rozhlasem, tak si to se stejnou chutí dovolí tady i budovatelský kolaborant z Jihlavy. Měli byste oba zalézt někam pod zem a vůbec se neodvažovat vystrkovat svoje narudlé a narychlo přebarvené rypáky. Teď v těch vedrech totiž máslo na hlavě strašně rychle taje…
  Masturbuj raději nad svejma zažloutlejma plánama ulice Antonína Zápotockého, za kterou jsi dostal a vděčně přijal čestné uznání plus prémie – a nebo možná nad legendárním výtiskem Jiskry ze dne 25.2.1975, kterou jsi tady dneska v té euforii úplně zapomněl vytáhnout, ty scvrklej pytlíčku smrdutý kolaborantský žluče…
  Omlouvám se ostatním za svůj půlnoční výlev, ale tyhle normalizační krysy, díky nimž se ty sračky táhly dalších dvacet let a který se vůbec opovažujou mluvit o nějakém pražském jaru, který přitom právě oni bez mrknutí oka spláchli do hajzlu, mi zvlášť dneska prostě nějak pijou krev.
  Karel Bernard, Královský vršek – Jihlava, ty anonymobijče.

  Je možno v JL založit blog
  kde se píše bez sprostot,
  vědomých lží,
  anonymního napadání autora ?

  Třeba z názvem:

  DISKUZNÍ FÓRUM JIHLAVSKÝCH LISTŮ ?

  Na smysluplné komentáře se těší:

  Zdeněk Gryc

 62. Zdeněk Gryc říká:

  blade říká:
  Úterý, 21. 12. 2021 v 13:58
  Nick Gryc, uvědom si, že tomu příspěvku předcházela tvá půlnoční
  kopírovací onanie
  ———————————–
  Zdeněk Gryc říká:
  Úterý, 2. 11. 2021 v 0:00
  ———————————
  veldr. PS-ák blade

  jaksi nedokáže pochopit,
  nápis na
  WC
  nebo také
  00

  Tedy proč, přesně tuto dob, vyčkal a odklepl:
  komentář:

  Ing.arch. Zdeněk Gryc

 63. Jan P říká:

  To, že panu ministrovi Válkovi nerozumíme, není kvůli tomu, že je to patla matla. Ale protože je z Brna, jak sám řekl na včerejší tiskové konferenci. Máme to tedy brát tak, že všichni občané Brna jsou pomatení retardovaní idioti? Nemluvil náhodou pan Gryc jednou o tom, že pochází odněkud od Brna ?
  Ne, DISKUZNÍ FÓRUM JIHLAVSKÝCH LISTŮ to nezachrání.

 64. Zdeněk Gryc říká:

  Nemluvil náhodou pan Gryc jednou o tom, že pochází odněkud od Brna ?
  ————————————————————–
  Brno je Brno,
  má více čtvrtí,
  jedna jsou Černovice.
  „z Černovic…“

  Jihla je menší,
  ale má Kopeček.
  „z kopečku …“
  je to obdobné jako „z Černovic“.

  Psych. léčebnu navrhl a realisoval
  profesor Rozehnal.

  Nedávno byl v Jl článek o tom, jak si pavilon prohlédli architekti.

  Její ředitelka MuDr. Drlíková požádala

  Ing.arch.Zdeňka Gryce v roce 1990

  o návrh a relaizaci nových interiérů,
  v duchu jejich funkcionalistického autora,

  žáka profesora Bedřicha Rozehnala.

  Návrh byl relisován a posloužil jako interiér,
  ve kterém se konalo první setkání evropských psychiatrů
  po pádu totality v CZ, v Jihlavě
  ———————
  „Máme to tedy brát tak, že všichni občané Brna jsou pomatení retardovaní idioti?“

  Co NA-TO blogeři JL ?

 65. Zdeněk Gryc říká:

  PS. diskuze, tolerance a slušnost v blogu JL, není na pořadu roku 2022?

  Uvidíme snad jiný blog po week-endu ?

 66. Zdeněk Gryc říká:

  Jan P říká:
  Pátek, 7. 1. 2022 v 17:55
  Svatá pravda, pan Gryc patří mezi ty, kteří na porušování mezinárodního práva, lidských a občanských práv vždy nahlíží selektivně. Není porušování lidských práv, jako porušování lidských práv.
  Prostě co je Rusko nebo je s Ruskem přízněné, to je Zlo. To mu nikdo nevymluví…

  „kteří na porušování mezinárodního práva,
  lidských a občanských práv vždy nahlíží selektivně.“
  —————————
  Jan P je vzdělaný člověk širokým globálním pohledem na svět.

  Zdeněk G má omezený tuzemský pohled.

  Osvobození je pro něho nastolení totality.

  Naši hrdinové letci RAF a jejich osudy jsou toho jednoznačnými doklady.
  Symbolický to dokumentuje cesta Zemana do Anglie, kde pár dní před smrtí dekoroval jednoho z nich.
  Totalita znamená porušení či zrušení občanských a lidských práv v naší zemi.

  Václav Havel je symbolem jejich znovunabytí na konci železné opony.
  Zdeněk G má omezený tuzemský pohled.
  Skauti Sokolové, jakož i symboly demokracie republiky, byly oběma okupanty odstraněny a zakázány.
  Je to zbytečné stále opakovat ale zřejmě nutné.
  Je taková fráze co se stane, když se zapomene historie národa.

  Nechoďme daleko, ale opět pohled z tuzemska na Železnou oponu.
  Kdo a proč ji zbudoval.
  Ilustrovat poměry v Evropě rozdělené okupačními zónami snad nemusíme.
  Existují dost pitomé reklamy chcete žít jako důchodci na západě?

  Aktuálně je do jihlavských listů vložen blog komentář.
  Je zbytečné jeho obsah znovu vykládat.
  Snad jenom a to zase z osobního pohledu turisty, který nebyl nikdy nikde žádnou cestovní kanceláří.
  Z pohledu turisty a snad i trochu architekta-malíře akvarelů krajiny a architektury, který nemá v autě zadní sedadla aby v něm na svých cestách mimo pod stanem a nebo širákem přespal.
  To už někdy sám, někdy se skupinou přátel dělá za totáče,
  kdy jeden rok se šlo z Roháčů do Belanských Tater a druhý rok obráceně.
  ZG je spolužák Otakara Štěrby a jeho kolaborant v jeskyních Moravského krasu.
  Nějakou zmínku najdete i v jeho knihách.
  Tuzemská strana a vláda z milosti a ve službách okupanta
  vytvářela nomenklaturní hierarchii.
  Kdo už dneska ví co to bylo „Komplexní hodnocení“, které se periodicky opakovalo.
  Šlo o zákazy a příkazy které u absolventů vysoké školy začínali umístěnkou.

  Angažovaní aktivisté, kteří píši komentáře do blogu jihlavských listů,
  jak vidno i zde tak mají ustálený „pohled na západ“
  ve stylu autora tohoto blogu, Jána Lauka.

  Je zásluhou Václava Havla že u nás skončila totalita…

  „kteří na porušování mezinárodního práva, lidských a občanských práv vždy nahlíží selektivně.“
  —————————
  1. Berka říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 16:35
  „Oldřich Háj byl vědomým spolupracovníkem StB.“

  Psát takto je svinstvo, vytržené z kontextu totality, oba jsme byli za totáče plavat,
  ne za „VELKOU LOUŽÍ“, ale ve Steyru.

  Jaká byla technika „pozvání na STB“ je také v aktuálním blogu KOMENTÁŘ.
  Dneska je v JL fotografie mládí a krásy s tímto textem:

  Škoda, že americké univerzitní ligy nejsou v Česku tolik na očích. Jihlavská volejbalistka Petra Indrová (21) totiž v uplynulém ročníku zářila. V dresu Bowling Green State sbírala jednu cenu za druhou. „Ano, po individuální stránce dopadla sezona výborně. Bohužel se nepodařilo korunovat ji týmovým úspěchem,
  což je velká škoda,“ hlásila Indrová zpoza „velké louže“.

 67. Svatopluk Beran říká:

  Fotky ukazují, jak do Kazachstánu dorazila cizí vojska
  LENKA GLISNÍKOVÁ
  15:15
  Do největší a nejbohatší ze středoasijských zemí dorazili vojáci z postsovětských republik,
  které tam povolal kazašský prezident na pomoc s potlačením nepokojů.
  Proti vlastním lidem přijal

  „mírovou pomoc“

  čítající 2500 mužů.

  NEJSOU TAM JEN VLASTNÍ ROZHOŘČENÍ OBČANÉ KAZACHSTÁNU. VOJSKA NEJEN RUSKA, O KTERÝCH SE ZMIŇUJETE S 60 NOSTALGIÍ, TAM JSOU PROTI NAJMUTÝM ŽOLDNÉŘŮM ZE ZÁPADNÍCH ZEMÍ. TO JE VELIKÝ, VELIKÝ ROZDÍL PANE GRYC. V 68 ROCE U NÁS NIKDO BRUTÁLNĚ NELIKVIDOVAL POLICEJNÍ SLOŽKY ČI BUDOVY NÁKLAĎÁKY, STAVEBNÍMI STROJI ČI ZASTŘELENÍM NEBO UŘÍZNUTÍM HLAVY. ČAS A ZPŮSOB PŘEVRATŮ SE ŠKOLENÍM AMERICKÉ CIA ZMĚNIL. VŠAK TAKÉ K VŮLI DŮKAZŮM KTERÉ Z OSOBNÍCH SLOŽEK CIA VYDAL NA SVĚTLO JULIUS ASANGE, HO CHTĚJÍ SPOJENÉ STÁTY ODSOUDIT NA VÍC NEŽ STO LET.

 68. Svatopluk Beran říká:

  Fotky ukazují, jak do Kazachstánu dorazila cizí vojska
  LENKA GLISNÍKOVÁ
  15:15
  Do největší a nejbohatší ze středoasijských zemí dorazili vojáci z postsovětských republik,
  které tam povolal kazašský prezident na pomoc s potlačením nepokojů.
  Proti vlastním lidem přijal

  „mírovou pomoc“

  čítající 2500 mužů

  Poslechněte si nominační projev českého agenta americké zahraniční služby CIA v české republice Saši Vondry na sjezdu ODS k trvalému umístění americké vojenské základny u nás a reakci členů ODS na TRVALÉ UMÍSTĚNÍ AMERICKÝCH VOJÁKŮ V NAŠÍ ZEMI. KDYŽ ČESKÉMU DISIDENTU A AMERICKÉMU AGENTU CIA SAŠOVI VONDROVI NEVYŠLO UMÍSTĚNÍ PRBNÍ AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNY U NÁS SKUSIL OKAMŽITĚ TETO ČLEN AMERICKÉ PÁTÉ KOLONY V ČESKU NEOHROŽENĚ DALŠÍ MOŽNOST. TO NEJPODSTATNĚJŠÍ JE OD 14MIN. 20VT.

  https://www.ods.cz/clanek/18571-nominacni-projev-pred-volbou-mistopredsedu

 69. Zdeněk Gryc říká:

  příklad
  ——————–
  Berka říká:
  Neděle, 3. 2. 2019 v 18:41
  Gryce nemusíte složitě nálepkovat. Stačí jednoduše napsat kolaborant.
  Kolaborant, co si byl za Zemanem na hradě pro metál.

 70. Svatopluk Beran říká:

  Nejde jen o uzavření Guantánama. Jde také o zajištění odpovědnosti za porušování předpisů, k němuž v jeho rámci dochází. V loňském roce jsme slyšeli bývalé vězně, jako jsou Majid Khan, Abu Zubayda a Mohamedou Salahi, kteří popisovali své zneužívání na „černých místech“ provozovaných USA v zahraničí a na Guantánamu. Mučení Salahiho, který je nyní autorem bestsellerů a obhájcem lidských práv, bylo popsáno v knize The Mauritanian – zatímco Khan popisoval, jak snášel stresové polohy, bití, násilné krmení pomocí hadiček a sodomii zahradní hadicí.

  Evropský soud pro lidská práva rozhodl v občanskoprávních věcech proti Itálii, Litvě, Makedonii, Polsku a Rumunsku za jejich spoluúčast na mučení a nuceném zmizení lidí v rámci amerických programů vydávání a tajného zadržování, ale ve Spojených státech nikdy nedošlo k žádné smysluplné odpovědnosti. Od těch, kteří mučení na nejvyšších vládních úrovních schvalovali, až po ty, kteří prováděli nezákonné „zesílené výslechové techniky“, nebyl nikdy nikdo pohnán k odpovědnosti za spáchané zločiny. To by mělo začít odtajněním a úplným zveřejněním zprávy zvláštního výboru Senátu USA pro zpravodajské služby o mučení CIA.

  https://blisty.cz/art/106545-guantanamo-je-nesmazatelnou-skvrnou-ameriky-biden-ho-musi-jednou-provzdy-zavrit.html

 71. Zdeněk Gryc říká:

  Stavoprojek Hluboká 8.

  GESTAPO

  STB

  Zastavme a přečtěme pamětní desku.
  ————————————

  „Od těch, kteří mučení na nejvyšších vládních úrovních schvalovali,
  až po ty, kteří prováděli nezákonné

  „zesílené výslechové techniky“,

  nebyl nikdy nikdo pohnán k odpovědnosti za spáchané zločiny.

 72. Zdeněk Gryc říká:

  Popravy v Jihlavě: Stalo se před 70 lety

  REDAKCE EPOCH TIMES | 19. 6. 2020

  Zatímco v Praze proběhl proces s Dr. Miladou Horákovou,

  v jiném českém městě byly přichystány popravy dalších českých občanů.
  V Jihlavě na Vysočině začalo již v únoru 1950 soudní přelíčení se skupinou,
  kterou veřejnost znala pod označením „Veselý, Tuček, Rod a spol.“
  anebo také jako „Veselý a spol.“
  Přelíčení se konalo před Krajským soudem.
  Protože se však jednalo o proces, ve kterém se obžalovaní museli zodpovídat z protistátních činů,
  spadal svým charakterem pod státní soud.
  Tyto soudy ustanovil komunistický režim sice již v březnu 1948,
  ale svoji činnost zahájily až v září t. r. Státní soud působil v českých zemích v Praze a v Brně.

  Třiadvacet mužů ve věku od 24 do 48 let bylo obviněno z toho,
  že v době od podzimu roku 1948 do července roku 1949 v Jihlavě a nejbližším okolí vytvořili protistátní skupinu, nebo se přinejmenším s touto skupinou spolčili.
  Celkem bylo v tomto procesu uloženy 3 tresty smrti, 2 doživotí, 258 let těžkého žaláře,
  zostřeným jedním tvrdým ložem půlletně, a 250 tisíc korun pokuty.

  Ilustrace a koláže výtvarníka J. J. Rathsama u Smírčích kamenů. (Z. Danková / ET ČR)

  Odsouzeni k smrti byli:
  Karel Veselý, nar. 1. 1. 1917 v Jihlavě, brašnář (33). Zatčen v červenci 1949 ve své dílně. Popraven 17. června 1950.
  Jan Tuček, nar. 7. 5. 1916 ve Vídni, vedoucí textilního obchodu (34). Zatčen 24. dubna 1949 o půlnoci v Jihlavě v blízkosti velitelství StB. Popraven 17. června 1950.
  František Rod, nar. 13. 9.1902 ve Staré Říši, truhlářský mistr (47). Zatčen pro podezření z protistátní činnosti 2. září 1949 v Kačlehách (okr. Jindřichův Hradec). Popraven 17. června 1950.

  Domnělá milost?

  Rodiny odsouzených podaly žádost o milost u prezidenta K. Gottwalda.
  Jistá uvědomělá soudružka jménem Langmajerová však iniciovala svolání stranické schůze výboru KSČ.
  Ta rozsudek smrti doporučila a soudruzi poslali na Pražský hrad petici s tímto verdiktem.
  Poté Gottwald rozsudek smrti podepsal.

  Veřejnost, nejbližší příbuzní odsouzených ani oni samotní nebyli předem informování,
  kdy budou tresty smrti vykonány.

  Čtyři ženy, které patřily k rodinám odsouzených, požádaly písemně o přijetí u Marty Gottwaldové.

  Nečekaly na odpověď a vypravily se do Prahy.
  Čekaly dlouho, ale byly přijaty až ve večerních hodinách.

  Manželka prezidenta, M. Gottwaldová si je poslechla a řekla jim, ať jedou klidně domů,
  že je vše již zařízeno, že odsouzení dostanou milost.

  Ženy se vrátily domů do Jihlavy až po půlnoci, ale přesto chtěly vzbudit příbuzné odsouzených,
  aby jim sdělily dobrou zprávu.
  Bohužel – rodiny odsouzených se stejný den večer ve vězení rozloučily s odsouzenými, před ranní popravou.

  Tabulka jmen odsouzených na smírčích kamenech. (Z. Danková / ET ČR)
  Utržený ze šibenice a omdlévající soudružky
  S provedením rozsudků justice spěchala.
  Na dvoře Krajské věznice v Jihlavě (v současnosti je zde Vysoká škola polytechnická)
  byla postavena šibenice a přivezeny tři rakve.
  Původní sloužící kat odmítl popravovat Čechy,

  a tak se popravčího úkolu zhostil četař Svobodovy armády jménem Podolák.

  Dne 17. června 1950 od 5,50 hod. ráno postupně
  tento zastupující kat navlékl oprátku Karlu Veselému,
  pak Janu Tučkovi a naposled Františku Rodovi.

  Popravy byly pro pozvané soudružky a soudruhy veřejné.

  Některá jména přihlížejících jsou dodnes známa –
  přítomní byli např. soudruzi Houf, Vytiska, Štaindl, Němec a další, většinou funkcionáři KSČ.

  Některé z přihlížejících soudružek omdlely –
  zvlášť potom, co se odsouzený Tuček z provazu utrhl a spadl na zem.
  Kat Podolák k ležícímu spoutanému muži přiskočil, zlomil mu vaz
  a poté jeho mrtvé tělo pověsil na šibenici.

  (Bývalo dříve takové pravidlo, že pokud se něčí poprava „nepodařila“,
  tento odsouzený obvykle dostal milost, když přežil svoji popravu.
  Toto u panujících mocipánů v 50. letech nebylo bráno v úvahu).

  Koláž J. J. Rathsama. (Z. Danková / ET ČR)

  Ani krok ke hrobu!
  Těla popravených byla 18. června v 6,00 hodin ráno převezena
  v neoznačených dřevěných, nehoblovaných bednách na ústřední hřbitov
  za doprovodu dvou posádek osobních aut, ve kterých jeli ozbrojení muži.
  S vězeňským dozorem byli přivezeni také 4 vězni
  a ti asistovali zaměstnancům hřbitova při kopání velkého společného hrobu v dolní části hřbitova.
  Poté vězni odešli a hrobníci pod dozorem StB hrob zasypali hlínou.

  Společný hrob byl dlouhá léta přísně hlídán.

  Pozůstalí se nesměli ani přiblížit, natožpak položit květinu nebo zapálit svíčku.
  Na počátku 60. let směl být ohraničený, stále ale bez označení.
  statky popravených byly k řádnému pohřbení vydány rodinám teprve po patnácti letech.
  Vzhledem k tomu, že bedny nebyly označeny jmény, nebylo možné jednotlivé pohřbené identifikovat.

  Pieta u sousoší Zaváté šlépěje, ústřední hřbitov v Jihlavě, říjen 2019. (Z. Danková / ET ČR)

  Poslední adresa
  Letos 17. června proběhla vzpomínková akce projektu Poslední adresa ve spolupráci s magistrátem Jihlavy. V přítomnosti primátorky MgA. Karolíny Koubové, předsedy senátu Miloše Vystrčila, historika Libora Svobody a mnoha dalších byly na jihlavské domy, ve kterých kdysi žili lidé popravení v politickém procesu, umístěny pamětní tabulky.
  ———————————————
  OZVĚNA ANONYMA
  Jak si představuje Hurvínek válku?
  Asi tak si představuje SBPV exhumaci cca 2800 pohřbených osob – tedy jejich exhumaci, roztřídění kosterních pozůstatků, jejich identifikaci a rozeslání v úhledných balíčcích do příslušných obcí,
  aby tam byly pietně pohřbeny.
  Kolik by to stálo?
  Nebylo by rozumnější –
  všude je zem Páně –
  udělat parčík s pomníkem a astronomickou sumu,
  kterou by ta exhumace stála,
  by mohli poskytnout členové SBPV ze svého
  a otylý Duka z podvodně získaných
  (pro tento účel dočasně propuštěného vězně)
  restitucí například pro dětskou onkologií, či operace,
  aby se peníze nemusely shánět pomocí nedůstojných sbírek.

  Za chvíli by si mohl někdo vzpomenout a chtít exhumovat ostatky vojáků, padlých v bitvě u Hradce Králové roku 1866.
  Nakonec to byli také mučedníci, padli za cizí zájmy..
  čtenář | 2015-06-17 12:06:26 | Reagovat

 73. Svatopluk Beran říká:

  USA disponují informací, že Rusko rozmístilo skupinu operativců, kteří mají provést na východě Ukrajiny operaci s cílem vytvořit záminku k invazi, píše Natasha Bertrandová.

  JAK SE ZÁPAD POD VEDENÍM USA ROZČILUJE, KDYŽ DRUHÝ ZAČNE MOŽNÁ POUŽÍVAT JEHO VLASTNÍ TAKTIKU.

  JE ALE TAKÉ MOŽNÉ, ŽE JEN SVOU PRAKTIKU VNUCUJE OBČANŮM, ŽE JI PROVÁDÍ TEN DRUHÝ I KDYŽ TO NENÍ PRAVDA, ČÍMŽ SÁM SEBE ODKOPÁVÁ JAK VŠE SÁM PŘED NĚKOLIKA LETY ZNEUŽIL PŘI PROTESTECH OBČANŮ

  U NÁS NAPŘÍKLAD DOBŘE ZNÁME VRBĚTICE, KDY NA RADU AMERICKÉ CIA PŘISTOUPILA NAŠE REPUBLIKA NA FABULACI O VÝBUCHU VE VRBĚTICÝCH VINOU DVOU RUSKÝCH, PO CELÉM SVĚTĚ MIGRUJÍCÍCH AGENTŮ. SAMOZŘEJMĚ DŮKAZY MÁ POLICIE A TÉ SE PŘECI V AMERICKÉ DEMOKRACII MUSÍ VĚŘIT.

  TAK TOHLE VŠE Z POSLEDNÍCH 250 LET DĚJIN USA, BUDE STUDOVAT ZA AMERICKÉ PENÍZE MÍSTOPŘEDSEDA A NOVĚ ZVOLENÝ POSLANEC ,,NEZÁVISLÝCH STAROSTŮ,, A POTOM IMPLIKOVAT V ČESKÉ REPUBLICE.

  PAN FARSKÝ Z ,,NEZÁVISLÝCH STAROSTŮ,, JE PODLE MNE TAKOVÝ NOVÝ PAVKA KORČAGIN Z KNIHY ALEXEJEVIČE OSTROVSKÉHO – JAK SE KALILA OCEL – DOUFEJME ŽE VE SVÉM ÚKOLU, PŘILOŽIT MAXIMÁLNĚ RUKU K DÍLU VYBUDOVAT V EVROPĚ DALŠÍ SPOJENÉ STÁTY SE DOPLAZÍ POUZE NA ZAČÁTEK ŘITNÍHO OTVORU SPOJENÝCH STÁTŮ

  SPOJENÉ STÁTY PO VLOŽENÍ 5 MILIARD DOLARŮ DO NÁSILNÉHO PŘEVRATU NA UKRAJINĚ TĚSNĚ PŘED VOLBAMI, SE NYNÍ KROUTÍ JAKO HAD ZA SVÉ VLASTNÍ PRAKTIKY, KTERÉ SE MOŽNÁ CHOPILA DŘÍVE POŠKOZENÁ GEOPOLITICKÁ ZEM

  NIC NENÍ ALE JISTÉ, PODLE MNE SE ALE OPĚT JEDNÁ JEN O TYPICKOU HYBRIDNÍ ŠPIONÁŽNÍ MANIPULACI SPOJENÝCH STÁTŮ

  .Jake Sullivan, poradce Joea Bidena pro národní bezpečnost, konstatuje, že americká výzvědná komunita má informace, že Rusko se připravuje vytvořit záminku pro invazi na Ukrajinu, píše Amy Mackinnon, reportérka pro národní bezpečnost v časopise Foreign Policy, spolupracovnice Britských listů a absolventka ruštiny a češtiny na Glasgow University:

  Patricny
  USA mají důkazy, že tito operativci jsou vycvičeni k boji ve městě a použití výbušnin, aby provedli sabotáže proti ruským proxy jednotkám v Donbasu.

  Toto prohlášení odráží i prohlášení ukrajinského ministerstva obrany, podle nějž ruské zvláštní služby připravují provokace proti ruským silám a chystají se obvinit Ukrajinu. Včera věc zmínil Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

  Anonymní americký představitel dále sdělil CNN, že Bidenova administrativa je přesvědčena, že Rusko připravuje invazi na Ukrajinu, „která může vyústit v rozsáhlé porušování lidských práv a válečné zločiny, pokud diplomacie nedosáhne svých cílů“.

  „Ruské ozbrojené síly plánují zahájit tyto aktivity několik týdnů před vojenskou invazí, která může začít mezi polovinou ledna a polovinou února,“ prohlásil zdroj. „Viděli jsme tento scénář v roce 2014 na Krymu.“

  USA také sledují, jak ruští vlivoví hráči začali připravovat ruské publikum na intervenci, včetně narativů ohledně zhoršování stavu lidských práv na Ukrajině a rostoucí militantnosti ukrajinských lídrů.

  „Během prosince se ruskojazyčný obsah na sociálních médiích pokrývající všechny tři narativy rozrostl na průměrně takřka 3 500 příspěvků denně, což je 200 % nárůst oproti dennímu průměru v listopadu,“ dodal zdroj.

 74. Svatopluk Beran říká:

  Omlouvám se, výše vložený příspěvek nepatřil do tohoto blogu. Pokud ho správce odtud vymaže, budu mu povděčen.

 75. Zdeněk Gryc říká:

  PRO AUTORA BLOGU
  NESTÁRNOUCÍHO
  JÁNA LAUKO

  Zemřela zpěvačka Horká, která se cíleně nakazila virem. Jste odpad, vzkázal syn lidem zpochybňujícím vakcínu
  Dnes 11:07
  Jitka Zadražilová, Novinky
  Zemřela zpěvačka folkové skupiny Asonance. Bylo jí 57 let. Zprávu o jejím skonu potvrdila skupina na svých webových stránkách. „Některým zprávám se nechce uvěřit. Ale budeme muset,“ napsala kapela.

  Zpěvačka skupiny Asonance Hana Horká Foto: Archiv skupiny Asonance
  Horká měla v neděli podlehnout covidu, kterým se úmyslně nakazila, aby se nemusela nechat očkovat. Ještě 14. ledna psala na Facebook příspěvek, v němž hrdě hlásí, že se nakazila, že má covid za sebou a že už bude moci opět chodit do divadla, kina, do sauny či jet na dovolenou.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I