Dobré vědět

Nám všem se může stát, že se my nebo naši blízcí ocitneme v tíživé životní situaci . Na pomezí se ocitneme, ani nevíme jak. Začne se nás dotýkat určitá míra nesoběstačnosti a budeme očekávat, že se kromě rodiny budeme moci do jisté míry spolehnout i na kraj, stát. Můžeme potřebovat péči sociálních služeb, ať už pobytových zařízení jako jsou domovy, chráněná bydlení. Pro sebe nebo své blízké.

Do dlouhodobé péče však spadá i zdravotní péče – následná dlouhodobá rehabilitace, domácí zdravotní péče, oddělení dlouhodobě nemocných či různá speciální zařízení.

Zároveň existuje systém dávek sociální pomoci, které pomohou tíživou situaci pomocí finanční podpory překlenout. Dalším nástrojem, který osobám s nejrůznějším typem postižení pomůže zůstat v co největší míře aktivní ve společnosti, jsou kompenzační pomůcky.

Významnou část dlouhodobé péče zajišťují rodinní příslušníci, sousedé nebo přátelé. I tito neformální pečující potřebují podporu a informace, aby tato jejich důležitá činnost byla udržitelná a umožnila jim vést kvalitní osobní život.

Je to mnoho informací a orientovat se, dá zabrat.

Naštěstí získat ucelené informace o možnostech řešení tíživých situací a vybrat z nich to nejlepší řešení je nyní jednoduché. Díky Kraji Vysočina a jejich webovému portálu www.vysocinapecuje.cz . Ten nabízí komplexní informační přehled a hlavně pomoc zorientovat se, díky za to!

Leave a Reply