Ukrajina

Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale také konkrétními opatřeními, prohlásil prezident republiky Miloš Zeman ke svému národu poté, kdy včera ruská vojska napadla Ukrajinu.

K vyhrocené situaci se již v počátku týdne vyjadřovali i místní politici. Jihlavské zastupitelstvo kupříkladu v úterý vydalo rezoluci k podpoře Ukrajiny. Lidé různého smýšlení a názorů se semkli. S návrhem přišel opozičněkoaliční lidovecký zastupitel J. Kalina, souhlasil i P. Paul z SPD, opoziční ANO, ČSSD a všechny koaliční strany. Jen jedna strana ne úplně souhlasila.

Postupně zanikající KSČ, v níž jedna zastupitelka hlasovala pro rezoluci, druhý před hlasováním odešel a třetí, L. Vejmělek, se jako jediný zdržel. Komunisté sice před dvěma týdny uspořádali na náměstí protestní demonstraci proti válce, ale asi jen proti válce ze Západu.

Šílence je zapotřebí izolovat, řekl prezident Zeman. Je škoda, že jsme nechali takového člověka do jeho dnešní podoby vyrůst. Pomohli k tomu dlouhodobě i lidé, kteří ho v jeho šílenostech podporovali.

28 Responses to “Ukrajina”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  Válka na Ukrajině je určitě špatně, jako všechny války Peře. Určitě by bylo dobré si o problému nastudovat toho více co předcházelo v minulosti. Každá hodnota mince se odvíjí od hodnoty mince včerejší a ta včerejší od té předvčerejší. ŠKODA ŽE ZASTÁNCI VÝMEČNOSTI NATA ZAPOMÍNAJÍ CILENĚ NA HISTORII

  ČLÁNEK Z DATUMEM 20.2. 2008, TEDY 14 LET STARÁ PŘEDPOVĚĎ

  Nová americká studená válka
  20.2.2008 – Stephen F. Cohen, The Nation

  Od počátku 90. let Washington vedl současně, za Demokratů i Republikánů, dvě zásadně rozdílné politiky vůči post-sovětskému Rusku – jednu dekorativní a navenek konejšivou, druhou reálnou a nesmírně nebezpečnou. Dekorativní politika, která je samo sebou brána ve Spojených státech, přinejmenším do nedávné doby, se tváří že nahradila dřívější americké studenoválečné úmysly velkorysým vztahem „strategického partnerství a přátelství“. Populární obraz tohoto přístupu představují šťastná setkání mezi americkými a ruskými prezidenty, napřed „Billem a Borisem“, pak „Georgem a Vladimirem“.

  Skutečná americká politika byla velmi odlišná – vytrvalá, podle zásady vítěz bere vše exploatace slabosti Ruska po roce 1991. Doprovázená porušenými americkými sliby, blahosklonnými přednáškami a požadavky na jednostranné ústupky, byla dokonce ještě agresivnější a nekompromisnější než postoj Washingtonu k sovětskému komunistickému Rusku. Zvažme její definující prvky, tak jak se vyvíjely – za odpudivé podpory v obou amerických politických stranách, vlivných novinách a think tancích – od počátku 90. let:

  • rostoucí vojenské obklíčení Ruska, na a poblíž jeho hranic, základnami USA a NATO, které jsou již zřízeny nebo plánovány v přinejmenším polovině ze čtrnácti dalších bývalých sovětských republik, od Baltu a Ukrajiny ke Gruzii, Ázerbajdžánu a novým státům ve Střední Asii. Výsledkem je Američany postavená obrácená železná opona a remilitarizace americko-ruských vztahů.

  • nevyslovené (a úzce související) americké popření, že Rusko má nějaké legitimní národní zájmy vně svého vlastního území, ani v etnicky podobných a sousedících bývalých republikách jako Ukrajina, Bělorusko a Gruzie. Jak jinak vysvětlit, abychom vzali vůdčí příklad, uvažování Richarda Holbrooka, demokratického stínového ministra zahraničí? Zatímco otevřeně odsuzuje Kreml za podporu pro-moskevské vlády v sousední Ukrajině, kde má Rusko staleté sdílené jazykové, manželské, náboženské, ekonomické a bezpečnostní vazby, Holbrooke prohlašuje tento vzdálený slovanský národ součástí „naší jádrové bezpečnostní zóny“.

  • Ba co víc, předpoklad že Rusko nemá plnou suverenitu v rámci svých vlastních hranic, jak bylo vyjadřováno neustálými intervencemi USA do vnitřních záležitostí Moskvy od roku 1992. Zahrnovaly výpravy houfů amerických „poradců“, zejména během roku 1990, k řízení ruského „přechodu“ od komunismu, nekonečná misionářská kázání (udělovaná) z dálky, často vyjadřované v hrozbách ohledně toho, jak tento národ má a jak nemá organizovat svůj politický a ekonomický systém; a aktivní podpora ruských proti-kremelských skupin, některých spojených s nenáviděnými oligarchy Jelcinovy éry.

  Toto intervenční nutkání se dnes rozrostlo dokonce do návrhů, aby byl Putin svržen stylem USA podporované „barevné revoluce“ provedené od roku 2003 v Gruzii, Ukrajině a Kyrgistánu a vyzkoušené tento rok v Bělorusku. A tak, zatímco mainstreamové úvodníky stále častěji nazývají ruského prezidenta „gangsterem“, „fašistou“ a „Saddámem Husseinem“, jeden z několika washingtonských bojovníků z Carnegie Endowment´s nás ujišťuje o „Putinově slabosti“ a náchylnosti k „změně režimu.“ (Záleží proponentům „demokratické změny režimu“ v Rusku na tom, že to může znamenat destabilizaci nukleárního státu?!)

  • Tyto komponenty skutečné americké politiky mají oporu ve známých studenoválečných dvojích standardech odsuzující Moskvu za dělání toho, co dělá Washington – jako je hledání spojenců a vojenských základen v bývalých sovětských republikách, využívání svých výhod (ropy a plynu v případě Ruska) jako pomoci spřáteleným vládám a řízení zahraničních peněz do svého politického života.

  Ještě obecněji, když NATO expanduje Rusku před nos, zhltnutím bývalých členů a republik sovětského bloku, je to „boj s terorismem“ a „ochrana nových států“; když Moskva protestuje, je to praktikování „studenoválečného myšlení“. Když se Washington vměšuje do politiky Gruzie a Ukrajiny, je to „podpora demokracie“; když tak činí Kreml, je to „neoimperialismus“. A nezapomeňme na historické pozadí: když v roce 1990 Američany podporovaný Jelcin násilím svrhnul zvolený parlament a ústavní soud, dal národní bohatství a televizní sítě zasvěcencům Kremlu, zavedl ústavu bez skutečných omezení výkonné moci a zmanipuloval volby, byla to „demokratická reforma“; když Putin v tomto procesu pokračuje, je to „autoritarismus“.

  • Konečně, Spojené státy se snaží využitím slabosti Ruska získat nukleární převahu, které nemohly dosáhnout během sovětské éry. To je skutečný význam dvou hlavních kroků podniknutých Bushovou administrativou v roce 2002, obou proti důrazným přáním Moskvy. Jedním bylo jednostranné stažení administrativy ze smlouvy ABM z roku 1972 osvobozující ji k tomu, aby se pokusila vytvořit systém schopný zničit přicházející rakety a tím schopnosti zaútočit jadernými zbraněmi jako první bez strachu z odvety. (…)

  Mimořádně protiruská povaha těchto politik vážně zpochybňuje dva americké oficiální a mediální axiomy: že nedávné „ochlazení“ v americko-ruských vztazích je zapříčiněno Putinovým chováním doma i v cizině a že studená válka skončila před patnácti lety. První axiom je falešný, druhý jen zpola pravdivý: studená válka skončila v Moskvě, ale nikoli ve Washingtonu, jak vidno z letmého pohledu na shora uvedené.

  (…)

  Dokonce když Bush souhlasil s ukončením studené války v letech 1989-91, mnoho z jeho nejvyšších poradců, stejně jako mnoho členů americké politické elity a média, ostře vzdorovalo. (Byl jsem svědkem těchto rozepří v předvečer Malty, když jsem byl požádán, abych debatoval tuto otázku v přítomnosti Bushe a jeho rozděleného zahraničně-politického týmu.) Důkaz přišel s rozpadem Sovětského svazu v prosinci 1991: američtí vedoucí činitelé a média okamžitě prezentovali údajný „konec studené války“ nikoli jako oboustranné sovětsko-americké rozhodnutí, což tak rozhodně bylo, ale jako velké americké vítězství a ruskou porážku.

  (…)

  Clintonovým dalším nerozumným rozhodnutím bylo porušit slib Bushovy administrativy Sovětskému svazu z let 1990-91, že se NATO nerozšíří „ani o centimetr na východ“ a místo toho začít s jeho expanzí k ruským hranicím. Z tohoto nesmírného činu zlého úmyslu vzchází nebezpečné provokativní vojenské obklíčení Ruska a rostoucí ruské podezření stran amerických úmyslů. A tak, zatímco američtí novináři a dokonce akademici trvají na tom, že „studená válka opravdu zmizela“ a že obavy z nové jsou „směšné“, Rusové napříč politickým spektrem nyní věří, že ve Washingtonu „studená válka neskončila“ a, dokonce, že „USA vnucují Rusku novou studenou válku.“

  Tento neblahý názor je velmi zhoršován stále rostoucí „proti-ruskou fatwou“ Washingtonu, jak to označil bývalý Reaganův pověřenec. Tento rok zahrnovala příval oficiálních a mediálních výroků pranýřujících ruskou domácí i zahraniční politiku, přísahajících, že přivede víc jeho sousedů do NATO a naléhajících na Bushe, aby bojkotoval summit G-8 předsedaný Putinem v Sankt Peterburgu. (…)

  Pokud jde o Bílý dům, ten vyškrtnul z Národní bezpečnostní strategie z roku 2006 dlouho předstírané americko-ruské partnerství, ustoupil z dohod o pomoci Moskvě se vstupem do Světové obchodní organizace a přijal sankce proti Bělorusku, slovanské bývalé republice nejvíce kulturně podobné Rusku, se kterou Kreml jedná o nové státní unii.

  Ještě více udivující je „zpráva pracovní skupiny“ instituce Council on Foreign Relations (CFR) ohledně Ruska … vydaná v březnu. „Nestranná“ údajná umírněnost a vyváženost této instituce zde není nikde vidět. (…) zpráva viní za všechna „zklamání“ v americko-ruských vztazích pouze „špatný směr Ruska“ za Putina (…) Silně naznačujíc, že Bush byl k Putinovi příliš měkký, zpráva CFR kategoricky odmítá partnerství s Moskvou (…) zpráva dokonce vyhrazuje Washingtonu právo odmítnout budoucí ruské volby a vůdce jako „nelegitimní“. Článek ve vlivném periodiku CFR Foreign Affairs výhružně dodává, že Spojené státy rychle „získávají nukleární prvenství“ a schopnost „zničit mezikontinentální jaderný arzenál Ruska nebo Číny prvním úderem.“

  (…)

  Pokud se americká politika a předpokládaná ruská protiopatření vyvinou ve studenou válku v plném rozsahu, několik nových faktorů ji může udělat dokonce ještě nebezpečnější než byla ta předchozí. Především, rostoucí přítomnost západních základen a USA podporovaných vlád v bývalých sovětských republikách posunula „přední linie“ konfliktu, alarmujícími slovy moskevských novin, z Německa do ruského „blízkého zahraniční“. (…)

  (…)

  … požadavkem, aby Moskva uprázdnila své tradiční politické a vojenské pozice v bývalých sovětských republikách, tak aby je USA a NATO mohly obsadit – a dokonce aby podporovala ukrajinské zběhnutí laciným plynem – Washington říká, že Rusko nejen že nemá ve stylu Monroevy doktríny práva ve svém vlastním sousedství, ale vůbec žádné legitimní bezpečnostní práva. Nepřekvapí, že tyto flagrantní dvojí standardy přesvědčily Kreml, že Washington se stal agresivnějším po Jelcinově odchodu prostě proto, že „ruská politika se stala více pro-ruskou.“

  Ještě předtím než světové ceny energie znovu naplnily ruské kufry, Kreml měl hotové alternativy k ponižující roli připravené Washingtonem. Především, Rusko mohlo navázat strategické spojenectví s ostře protiamerickými a proti-NATO vládami na Východě i jinde, stát se arzenálem konvenčních zbraní i jaderného know-how pro státy od Číny a Indie k Íránu a Venezuele. Moskva již započala tento obrat od Západu a může se pohnout v tomto směru mnohem dál.

  Kreml může ekonomicky ochromit strádající Gruzii a Moldávii zákazem jejich produktů a jinak nezaměstnatelných pracovníků-migrantů a účtováním Gruzii a Ukrajině plně tržní ceny za základní energie. Politicky může Moskva osekat drobnou Gruzii a Moldávii, stejně jako velkou Ukrajinu přivítáním jejich velkých pro-ruských oblastí v Ruské federaci nebo podporou jejich požadavků na samostatnou státnost (tak jak dělá Západ v případě Kosova a Černé Hory v Srbsku). Ve vojenské oblasti může Moskva podniknout další kroky k přeměně Šanghajské organizace spolupráce – nyní složené z Ruska, Číny a čtyř středoasijských států, s Íránem a Indií jako možnými členy – v obrannou alianci zaměřenou proti NATO, v “OPEC s jadernými zbraněmi“, jak varují západní analytikové.

  To není všechno. V americko-ruském boji ve střední Asii o kaspickou ropu a plyn, Washington jak přiznává dokonce i triumfalista Thomas Friedman, „je ve vážné nevýhodě.“ Spojené státy již ztratily svou vojenskou základnu v Uzbekistánu a mohou brzy ztratit jedinou zbývající v tomto regionu, v Kyrgystánu; nový ropovod, který podporují aby obešel Rusko prochází Gruzií, jejíž stabilita značně záleží na Moskvě; nový přítel Washingtonu v na ropu bohatém Ázerbajdžánu je anachronický dynastický vládce; a Kazachstán, jehož jeho enormní energetické rezervy učinily zvláštním cílem USA, má vlastní velkou ruskou populaci a vrací se zpět k Moskvě.

  (…)

  … Chválení opovrhovaného Jelcina a podporování jiných nepopulárních osob jako ruských “demokratů“ při současném pranýřování oblíbeného Putina asociovalo demokracii se sociálním strádáním, chaosem a ponížením 90. let. Ostrakizování běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka při současném vítání tyranů v (z) Ázerbajdžánu a Kazachstánu to spojilo s žízní po ropě. Propojení “demokratických revolucí“ na Ukrajině a Gruzii s členstvím v NATO je položilo na roveň amerického expansionismu. Soustředění se na pronásledování multimilionáře Michaila Chodorkovského a nikoli na ruskou chudobu nebo pokračující masové protesty proti sociálním nespravedlnostem naznačilo, že demokracie je jenom pro oligarchy. …

  Výsledkem je temné ruské podezření amerických úmyslů ignorované tvůrci americké politiky i médii. Zahrnuje přesvědčení, že pravým cílem Washingtonu je získat kontrolu nad energetickými rezervami země a jejími nukleárními zbraněmi a použít obkličujících satelitních států NATO k “de-suverenitizaci“ Ruska přeměněním ho ve “vazala Západu“. Obecněji, politika USA vypěstovala přesvědčení, že americká studená válka nebyla nikdy skutečně zaměřená proti sovětskému komunismu, nýbrž vždy proti Rusku (…)

  (je třeba) přiznat Rusku jeho legitimní bezpečnostní zájmy, zejména v jeho vlastním “blízkém zahraničí“. Zvláště, plánované třetí rozšíření NATO, zamýšlené zahrnout Ukrajinu, se nesmí stát. Rozšíření NATO k ruskému zápraží již přivedlo vztahy blízko kritickému bodu (aniž by to ve skutečnosti bylo prospěšné bezpečnosti jakéhokoliv státu); absorbování Ukrajiny, kterou Moskva chápe jako esenciální pro svou slovanskou identitu a vojenskou obranu, by mohlo být mezním bodem, za nímž již není návratu, jak s obavami varují dokonce i proameričtí Rusové. Beztak by to nebylo demokratické, neboť téměř dvě třetiny Ukrajinců jsou proti. Explozivní potenciál byl předznamenán na konci května a počátkem června, když místní občané v etnicky ruském Krymu zablokovali přístav a cesty, kde se najednou objevila americká námořní loď a kontingent mariňáků, což vyprovokovalo prohlášení deklarující tento region “anti-NATO oblastí“ a hrozby “nového Vietnamu“.

  (…)

  Zdroj: Stephen F. Cohen. The New American Cold War. The Nation 10 July, 2006 Issue

  Autor několika knih Stephen Frand Cohen (* 1938) působí jako profesor ruských studií na New York University. Po získání titulu vyučoval na prestižním Princetonu pod vedením známého historika Roberta C. Tuckera.
  Cohen je dobře znám v amerických i ruských kruzích, stal se dokonce blízkým přítelem Michaila Gorbačova. V době rozpadu Sovětského svazu pracoval jako poradce George Bushe seniora. Je členem vlivné instituce Council on Foreign Relations.

  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 25. 2. 2022 v 18:36
  https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_F._Cohen

  Dokonce i Henry Kissinger – myslím, že to bylo v březnu 2014 v The Washington Post – napsal tuto větu: „Démonizace Putina není politika. Je to alibi pro nemít politiku.“ A pak jsem na to odpověděl: To je pravda, ale je to mnohem horší, protože démonizace Putina je také překážkou racionálního myšlení, racionálního diskurzu nebo debaty o americké národní bezpečnosti. A není to jen tato katastrofa na Ukrajině a nová studená válka; odtud do Sýrie do Afghánistánu, k šíření jaderných zbraní, k boji proti globálnímu terorismu. Démonizace Putina vylučuje partnera v Kremlu, kterého USA potřebují, bez ohledu na to, kdo tam sedí.

  V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem 17. května 2017 Cohen řekl: „Vy a já si musíme položit podvratnou otázku: skutečně existují tři vládní složky, nebo existuje čtvrtá vládní složka – tyto zpravodajské služby? Uvedl, že vojenskou alianci, kterou se prezident Obama pokusil navázat s Putinem proti terorismu, „sabotovalo ministerstvo obrany a jeho spojenci ve zpravodajských službách“. Každá z Trumpových snah o „spolupráci s Ruskem“ byla „zmařena novým únikem příběhu“.

 2. Zdeněk Gryc napsal:

  1. Daňový soumar říká:
  Pátek, 25. 2. 2022 v 17:45
  Beran vy žijete v zajetí bludů a zaručených pravd.
  A to vše vychází jen z toho, že vás kdysi načapali v té podělané Éméérice pracovat na černo
  a poslali vás štandopéde domů …
  —————————-
  Svatopluk Beran říká:

  Daňovej neposlali,
  tak nějak jsem po pěti letech
  A JEDNÉ DEMONSTRACI HYPÍKŮ NA VENICE BEACH
  A PÁDU DVOJČAT vycítil,
  že něco z tou Amerikou nebude úplně tak v pořádku.
  ASI PROZŘENÍ PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH.
  ————————
  Daňovej neposlali,
  tak nějak
  jsem po pěti letech
  A JEDNÉ DEMONSTRACI HYPÍKŮ NA VENICE BEACH
  A PÁDU DVOJČAT
  vycítil,
  že něco z tou Amerikou nebude úplně tak v pořádku.
  ASI PROZŘENÍ
  PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH.
  ———————
  COŽ TAK PROZŘENÍ
  UKRAJINA
  PRÁVĚ DNES ?

  PROZŘENÍ SE NEKONÁ
  KECÁ
  +
  BOHATĚ KECÁ
  ————————–
  tak nějak jsem po pěti letech“…

  5 letky za totáče
  5 letka Berana

 3. Zdeněk Gryc napsal:

  PS.
  Primánek RG Brno- Židenice

  s pololetním vysvědčením v jazyku německo-českém

  PROZŘEL

  po první noci,
  po osvobození,
  Tetčic

  RA

 4. Svatopluk Beran napsal:

  KECY ARCHITEKTA SOCIALIZMU GRYCE

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 25. 2. 2022 v 21:02
  1. Daňový soumar říká:
  Pátek, 25. 2. 2022 v 17:45
  Beran vy žijete v zajetí bludů a zaručených pravd.
  A to vše vychází jen z toho, že vás kdysi načapali v té podělané Éméérice pracovat na černo
  a poslali vás štandopéde domů …
  —————————-
  Svatopluk Beran říká:

  Daňovej neposlali,
  tak nějak jsem po pěti letech
  A JEDNÉ DEMONSTRACI HYPÍKŮ NA VENICE BEACH
  A PÁDU DVOJČAT vycítil,
  že něco z tou Amerikou nebude úplně tak v pořádku.
  ASI PROZŘENÍ PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH.
  ————————
  Daňovej neposlali,
  tak nějak
  jsem po pěti letech
  A JEDNÉ DEMONSTRACI HYPÍKŮ NA VENICE BEACH
  A PÁDU DVOJČAT
  vycítil,
  že něco z tou Amerikou nebude úplně tak v pořádku.
  ASI PROZŘENÍ
  PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH.
  ———————
  COŽ TAK PROZŘENÍ
  UKRAJINA
  PRÁVĚ DNES ?

  PROZŘENÍ SE NEKONÁ
  KECÁ
  +
  BOHATĚ KECÁ
  ————————–
  tak nějak jsem po pěti letech“…

  5 letky za totáče
  5 letka Berana

  COŽ TAK PROZŘENÍ
  UKRAJINA
  PRÁVĚ DNES ?

  PROZŘENÍ SE NEKONÁ
  KECÁ
  +

  BOHATĚ KECÁ

  V POROVNÁNÍ SE SKUTEČNOSTÍ ABCHODNÍ ENERGETICKÉ VÁLKY O SUROVINY A JEJICH VYKRÁDÁNÍ SPOJENÝMI STÁTY PO CELÉM SVĚTĚ ZA POMOCI BARBARSKÝCH VÁLEK A DOKONCE I VÝMYSLŮ MINISTRA ZAHRANIČÍ USA V SAMOTNÉM OSN

  Pravým cílem Washingtonu je získat kontrolu nad energetickými rezervami Ruska a jejími nukleárními zbraněmi a použít obkličujících satelitních států NATO k “de-suverenitizaci“ Ruska přeměněním ho ve “vazala Západu“. Obecněji, politika USA vypěstovala přesvědčení, že americká studená válka nebyla nikdy skutečně zaměřená proti sovětskému komunismu, nýbrž vždy proti Rusku

  Pokud se americká politika a předpokládaná ruská protiopatření vyvinou ve studenou válku v plném rozsahu, několik nových faktorů ji může udělat dokonce ještě nebezpečnější než byla ta předchozí. Především, rostoucí přítomnost západních základen a USA podporovaných vlád v bývalých sovětských republikách posunula „přední linie“ konfliktu, alarmujícími slovy moskevských novin, z Německa do ruského „blízkého zahraniční“.

  Požadavkem, aby Moskva uprázdnila své tradiční politické a vojenské pozice v bývalých sovětských republikách, tak aby je USA a NATO mohly obsadit – a dokonce aby podporovala ukrajinské zběhnutí laciným plynem – Washington říká, že Rusko nejen že nemá ve stylu Monroevy doktríny práva ve svém vlastním sousedství, ale vůbec žádné legitimní bezpečnostní práva. Nepřekvapí, že tyto flagrantní dvojí standardy přesvědčily Kreml, že Washington se stal agresivnějším po Jelcinově odchodu prostě proto, že „ruská politika se stala více pro-ruskou.“

  Ještě předtím než světové ceny energie znovu naplnily ruské kufry, Kreml měl hotové alternativy k ponižující roli připravené Washingtonem. Především, Rusko mohlo navázat strategické spojenectví s ostře protiamerickými a proti-NATO vládami na Východě i jinde, stát se arzenálem konvenčních zbraní i jaderného know-how pro státy od Číny a Indie k Íránu a Venezuele. Moskva již započala tento obrat od Západu a může se pohnout v tomto směru mnohem dál.

 5. Svatopluk Beran napsal:

  ROK 2007

  SKUTEČNÝ ČAS, KDY SE SPOJENÉ STÁTY ROZHODLY NÁVŠTĚVOU KISSINGERA A ŠIROKÉ DELEGACE AMERICKÝCH NEJMOCNĚJŠÍCH OBCHODNÍCH I VÁLEČNÝCH OSOBNOSTÍ V MOSKVĚ U PUTINA, O VYŘAZENÍ UKRAJINY Z HISTORICKÝCH RUSKÝCH ÚZEMÍ

  ENERGETICKÝ TERORISMUS USA A NÁSLEDNÉ VÁLKY USA PO CELÉM SVĚTĚ PO NABÍDNUTÉ RUCE RUSKA S UKONČENÍM TOTALITNÍHO SYSTÉMU JSOU KONKRETIZACÍ SKUTEČNÝCH ZÁMĚRŮ USA S CELÝM SVĚTEM. JEŠTĚ JE ČAS VÁLKY, ZAPALCENÉ PUČE I PŘEVRATY A BARBARSTVÍ USA PO CELÉM SVĚTĚ ZADRŽET A OPĚT SE SNAŽIT O SPOLUPRÁCI BEZ OBCHODNÍCH A NA NĚ NAVÁZANÝCH SKUTEČNÝCH VÁLEK, JENŽ OPĚT ODSEROU JEN OBYČENÍ LIDÉ.

  JISTÉ ALE JE ŽE S GRYCY – ARCHITEKTY SOCIALISMU – TO NESKONČÍ NIKDY

  KISSINGEROVO ULTIMÁTUM PUTINOVI

  Mike Whitney

  21.9.2007

  Několik hodin předtím, než Londýn oznámil vyhoštění čtyř ruských diplomatů a vlastně obvinil Moskvu, že nařídila vraždu Litviněnka, odehrála se významná událost. Henry Kissinger odletěl do Moskvy k důvěrným rozhovorům s Vladimírem Putinem. Prakticky se neví vůbec ni o tom, co si ti dva řekli; americká média jako celek zprávu cenzurovala a evropská je v tom jako vždy následovala. To v zásadě znamená, že setkání mělo pro centra skutečné moci v USA maximální význam, neboť právě tato centra kontrolují nebo vlastní média.

  Závažnost, kterou mocní přikládali tomuto setkání, potvrzuje i složení delegace doprovázející Kissingera do Moskvy. Byl v ní George Schultz, bývalý ministr zahraničních věcí USA za vlády Reagana, ale především velká šedá eminence, muž , který ve své osobě spojuje zvláštní moc politiků, byznysmenů a finančníků, starý člen skupiny finančníků, kteří pomáhali Stalinovu SSSR s finančí pomocí, prezident Advisory Council JP Morgan Chase, člen Hooverova Institutu a American Entreprise, ředitel společnosti Bechtel (nadnárodní společnost operující v oblasti infrastruktury pro ropný průmysl), jakož i člen Bohemia Grove, což je klub mocných tak výlučný, že Bilderberg připadá jako hřiště s volným vstupem. V 84 letech Schultz není člověkem, který cestuje rád, pokud to není absolutně nezbytné. V delegaci byl také Robert Rubin, bývalý ministr financí, dnes významná osobnost Citigroup a to poté, co byl jedním z představitelů New York Stock Exchange a Ford Motors. Byl zde též Thomas Graham jr., velvyslanec, zvláštní představitel pro otázky nešíření jaderných zbraní a kontroly zbrojení (tedy starý vyjednávač s SSSR z dob SALT), jakož i poradce advokátní kanceláře Morgan Lewis. V delegaci byl i David O´Reilly, prezident a výkonný ředitel Chevronu a také šéf banky JP Morgan. A konečně Sam Nunn, bývalý senátor, extrémně pravicový demokrat a spoluprezident Nuclear Threat Initiative (NTI), velký expert na strategické zbraně.

  Tedy impozantní skupina – staří vlci z dob studené války (nikdo z těchto výše uvedených Američanů se narodil po roce 1938), působící v nejvýznamnějších vrstvách skutečné ekonomické a politické moci, z vojensko-průmyslového komplexu, kteří se sešli, aby udělali dojem na „mladíka“ Vladimíra.

  Téma jednání: „Rusko-USA: Pohled na budoucnost“. Výsledky jednání? Jak lakonicky řekl H. Kissinger při odchodu „Oceňujeme čas, který nám prezident Putin věnoval a otevřený způsob s jakým nám vyjádři svoje stanovisko“. V diplomatickém žargonu, „otevřenost“ znamená „absolutní rozdíl“. Mohli mluvit o protiraketovém deštníku, který Bush rozmisťuje v Polsku a Česku. O Kosovu, proti jehož nezávislosti se Putin staví. Nebo snad o Iránu, kterému Moskva pomáhá při obohacování uranu. A nebo, a to je pravděpodobnější, o tom jak Gazprom vyhodil americké a anglické ropné společnosti z arktického naleziště Shtokman v Barentsově moři, aby se spojil s Totalem. Nebo o ropovodech, které Putin staví ze Střední Asie a které „likvidují“ západní moc. Ať už bylo téma jakékoli, víme, že Putin byl „otevřený“. Delegace se vrátila s jistotou, že „budoucnost“ Ruska a Ameriky se neshoduje.

  Uplynulo méně jak 48 hodin a nová vláda Gordona Browna vyhostila čtyři ruské diplomaty z jejich ambasády v Londýně s prohlášením, že je to odveta za odmítnutí Moskvy vydat Andreje Lugového, kterého Angličané obviňují, že otrávil ex-agenta Alexandra Litviněnka poloniem 210. V téže chvíli mafiánský Boris Berezovský, kterému poskytli v Londýně politický asyl, veřejně v BBC obvinil Kreml, že nařídil atentát na jeho osobu a ten byl odhalen britskými zpravodajskými službami. Bylo to varování nedotknutelných: válka bez příměří. Britské rozhodnutí, zdá se, překvapilo Moskvu, už i proto, že tento čin nemá od dob studené války precedent. Londýn jedenadvacetkrát odmítl žádost Ruska o vydání Berezovského, známého a potvrzeného zločince (hledaného i v jiných zemích, mezi kterými je i Brazílie) a Achmeda Zakajeva, exponenta čečenských teroristů. „Pokud by Moskva použila stejné kriterium, britská ambasáda v Moskvě by měla o 80 diplomatů méně“, řekl náměstek ministra zahraničních věcí A. Gruško.

  Ale to nestačí. Několik hodin poté britská média oznámila: „Stíhačky RAF vzlétly, aby zahnaly dva ruské strategické bombardéry, které mířily do britského vzdušného prostoru“. Další bezprecedentní oznámení. Kde ale byly ruské bombardéry? V jaké vzdálenosti se nacházely od vzdušného prostoru Velké Británie „ke kterému“ směřovaly? Kolikrát se takové incidenty staly v minulosti, aniž by o nich bylo informováno? Tentokrát to už není nějaké upozornění, ale jasná hrozba. Proč, to je snadno pochopitelné.

  Rusko má 6,6% potvrzených zásob ropy a 26% světových zásob plynu. Od května 2007 se stalo prvním vývozcem energií na světě, když předstihlo i Saudskou Arábii, jejíž zdroje vykazují pokles. Tenhle poklad musely americké společnosti pustit z hlavy, když v Moskvě Putin nahradil Jelcina. Putin buduje s Německem společný baltický plynovod a dodává 80% potřeby plynu. Podepsal se Sarkozym smlouvu, která přivedla Gazprom ke spojení s Totalem při využívání naleziště Shtokman. Buduje plynovody a ropovody, které přivedou energii do Turecka a na Balkán. Uzavřel dlouhodobé smlouvy s odběratelskými zeměmi o vzájemné zainteresovanosti, evidentně s cílem přerušit staré vazby z dob studené války, které stále pojí Evropu a USA. Navíc je to stavění aktivní překážky projektu nového NATO (a jeho trojských koní v Evropské unii J. Barrosy a J. Solany ) uchytit se za hranicí Černého moře. Tento projekt byl sepsán černé na bílém v dokumentu „The new Nort-Atlantic Strategy for the Black Sea region“, připraveného jednou německou nadací s výstižným jménem Marshall Fund for the United States a předložený při posledním summitu NATO. V tomto dokumentu jsou Černé moře a Zakavkazí definovány jako „nová euroatlantická hranice zatížená konflikty zděděnými ze sovětské éry“. Podle studie, tato oblast se zmrazenými konflikty se začíná rozvíjet na funkční agregát na „nové hranici expandujícího Západu“.

  NATO (nebo také USA) vidí tedy tuto oblast jako „hranici“ ve smyslu jakým byl americký Západ, tedy jako pohyblivou hranici. Je tomu tak, vždyť se v tomto dokumentu uvádí, že Ázerbajdžán a Gruzie společně poskytnou koridor pro unikátní dopravní transit energie z Kaspického moře do Evropy, stejně jako nenahraditelný koridor pro základny NATO a americké operace ve Střední Asii a na „širokém“ Blízkém východě. Tedy nová pohyblivá hranice musí postupovat, když dobude a vypudí z dosaženého území nové rudokožce. V tomto smyslu je pochopitelný pokus o vyhlášení nezávislosti Kosova, blokovaný v Radě bezpečnosti Ruskem. Kosovo je předmostí k postsovětskému prostoru plnému „zmrazených konfliktů“ a tedy využitelných pro vytváření nestability, pro hledání států-satelitů za účelem enormní balkanizace rozšířené od Jadranu po Kaspik. Jestliže Kosovo, dnes americká základna, se stane „nezávislým“, zrodí se desítky „nezávislých státečků“ stále více na východ, kde se vytvoří známý „koridor“ tvořený státy – satelity, indiánskými rezervacemi a bantustany, které jako zásadní řešení hodnotí anglo-americká centra moci.

  A za další je to pochopitelné i proto, že imperiální hegemonie USA závisí od schopnosti kontrolovat světovou ekonomiku. A ta závisí od schopnosti vnucovat dolar jaké světovou rezervní měnu. Ve své době tato kvalita dolaru závisela na skutečnosti, že platby za ropu a plyn se prováděli v dolarech. Dolar stále slábne, ropa je stále vzácnější. Dvě třetiny zásob jsou pod Kaspickým mořem. Tedy imperativ pro mocné zastoupené v Kissingerově delegaci byl stanovit pevnou kontrolu na zásobami v Kaspickém moři. Nemohou dovolit, aby se jednoho dne ropa platila v jenech, eurech a juanech nebo dokonce v rublech. Byl by to multipolární svět, který si přeje Putin a G8.

  Tohle jel říci Kissinger a další do Moskvy a vyjádřili to zcela jednoznačně: použijeme každého prostředku, abychom získali Kaspik. Kdokoli se nám v tom pokusí zabránit, bude považován za „hlavního protivníka“. Nebo řečeno rusky „glavny protivnik“. A toto je imperiální politika, ne šílenství neokonzervativců, jejichž vykonavatelem je Busch Jr. On odejde, ale tato politika bude dovedena do konce příštím prezidentem USA, ať už to bude kdokoli, protože to bylo rozhodnuto v neměnných centrech moci. Pro ně je to literárně řečeno otázka života nebo smrti. Bude použit každý prostředek. Řízená nestabilita, hnutí za nezávislost vzniklá z ničeho, „barevné demokracie“, obchody se zbraněmi, „islámské“ atentáty, čečenské a kosovské, propaganda a psychologická válka, démonizace. Všechny prostředky. Až po hrozbu jadernou válkou Moskvě, skutečnému „darebáckému státu“, který je třeba srazit.

 6. Svatopluk Beran napsal:

  Operace Spojenecká síla, v rámci níž bylo bombardováno území Svazové republiky Jugoslávie. 24. března 1999 zahájila vojska NATO vzdušné údery proti Srbsku, které trvaly do 10. června 1999, a byly velkou manifestací vojenských schopností Spojených států plus vytržení části země ze Srbska Albánskými separatisty napojených přes svého lídra na Afgánskou mafii z lidskými orgány a vybudování AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNY na Srbském historickém území.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Camp_bondsteel_kosovo.jpg

  A sankce ….nic ….dokonce se to slavilo!!!!!!!!!!!!

 7. Miroslav Tomanec napsal:

  pane Gryci, pěkně prosím, nechte už toho ruského mužíka Berana spát. Jediné co na takové platí, je absolutní ignorace. Když už nezasahuje policie nebo rozvědka. Jsme ve válce. Za předchozího režimu už by za takové nepřetržité dehonestování našich spojenců seděl, za nacismu visel.

 8. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Ing.
  Máte pravdu:

  „ruského mužíka Berana.“

  S pozdravem:
  Ing.arch.Zdeněk Gryc

 9. Jan P napsal:

  Je Svatopluk Beran na straně ruský invaze ?

  Nerad bych se mýlil, ale jsem toho názoru, že ne.
  Rozumím tomu, že ho stejně jako mě štve pokrytectví. Pro někoho nepříjemně připomíná porušování mezinárodní práva ze strany USA a jeho spojenců. Na nezpochybnitelných faktech ukazuje příklady jako bylo Kosovo, Irák atd. Tím ale neomlouvá nebo relativizuje neomluvitelnost Putinovy invaze, jak mu tady někteří diskutéři nefér předhazují.
  Levice, ke které se Svatopluk Beran rovněž hlásí vždy je a musí nutně byt proti válce, proti okupaci. Ale nic takového jsem neviděl, snad krom ňákej exotů z KSCM. Někdo se zkouší tuhle tragédii špinit svýma mindrákama.

 10. Svatopluk Beran napsal:

  Abych tomuto dal jasné vysvětlení, i když mnozí zde to budou opět otáčet. Jsem PROTI VÁLKÁM, PROTOŽE TY NESOU JENOM NESMÍRNÉ UTRPENÍ OBYČEJNÝCH LIDÍ. JSEM I PROTI TÉTO RUSKÉ INVAZI. VINU ZA VÝVOJ CELÉ TÉHLE SITUACE, VŠAK DÁVÁM VE VĚTŠINOVÉ MÍŘE JENOM A JENOM SPOJENÝM STÁTŮM A ZEMÍM ZDRUŽENÝCH V ÚTOČNÉ MILITARISTICKÉ ORGANIZACI NATO, KDY OBA DVA MAJÍ POTŘEBU SI OSVOJIT CELÝ OBCHODNÍ SVĚT A JENOM PODLE SEBE JEJ ORGANIZOVAT.

  UVÁDÍM ZDE OPĚT TEXT AMERICKÉ DOKTRÍNY VLÁDY PRESIDENTA WOODROWA WILSONA Z ROKU 1913, KDY POSLEDNÍ DNY PŘED VÁNOCI ROKU 1913 OMEZENÉ PROCENTO AMERICKÝCH KONGRESMANŮ (protože podstatná jejich část již odjela domů na vánoční svátky a netušili že se chystá kongres projednat zákon navržený ne kongresmany, nýbrž bankéři o uzákonění jediné CENTRÁLNÍ AMERICKÉ BANKY), což se zlobovanému zbytku kongresmanů podařilo.

  Takže ona americká doktrína, která navazoval a ve své podstatě potlačoval bývalou MONROEOVU DOKTRÍNU, která se zaměřovala pouze na území AMERIKY. Pro méně seznámené české občany se školstvím v USA uvádím, že na školách v USA se neučí o AMERICE SEVERNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍ, ALE O AMERICE JAKOŽTO ÚZEMÍ KOMPLETNÍM A JEDINÉM. Monroeova doktrína z roku 1823 dávala Spojeným Státům v podstatě výjimečné právo na na suroviny a obchodování na celém kontinentu Ameriky.

  DOKTRÍNA VLÁDY PRESIDENTA WOODROWA WILSONA

  Na velkovýrobu vybudované hospodářství nutně potřebuje velkospotřebu a vyžaduje si i surovinové základny, které by byly odbytištěm těchto hotových výrobků. Americké hospodářské zájmy se nemohou isolovat jen na americkou pevninu, neboť jejich polem působnosti se stává celý svět. JSOU LI TYTO ZÁJMY PŘÍLIŠ NEBEZPEČNĚ OHROŽENY, SPOJENÉ STÁTY, NEMAJÍ LI RADIKÁLNĚ MĚNIT LINII, PO KTERÉ KRÁČEJÍ, JSOU PŘIPRAVENY HÁJIT JI I VOJENSKY.

 11. Svatopluk Beran napsal:

  Jinak ještě, UKRAJINA je nyní pouhou hříčkou mez mocnostmi v obchodování s ropou a plynem. Situace je shodná s JUMKIPURSKOU VÁLKOU v roce 1973, kdy západní svět trápila po zavření ZLATÉHO OKNA ekonomická prosperita a bylo potřeba převést kolabující Bretowodský finanční systém v krytí dolaru zlatými rezervami uloženými ve SPOJENÝCH STÁTECH z výsledků 2SV, na nový světový finanční systém plovoucích měn, vycházejících opět z amerického dolaru, ale tentokrát krytý ropným obchodováním a ropnými světovými rezervami. JINAK NEŽ ZA DOLARY SE NESMĚLO S ROPOU A PLYNEM OBCHODOVAT A TO DÁVALO TZV. PETRODOLARU hodnotu centrální rezervní světové měny. Co tedy bylo výsledkem této takticky dobře vedené JOMKIPURSKÉ VÁLKY Henrri Kisingerem? Během pár dní se zvedla cena barelu ropy ze 4 dolarů na 16 dolarů, tedy o 400 procent. No a co to znamenalo pro svět a energie? Rentabilní a výnosná se konečně stala těžba ropy a plynu z moře a těžebních plošin na hladině moře . Do té doby totiž cena ropy nedokázala zaplatit tyto drahé plošiny a technologie. Průserem se ale také tenkrát stalo to, že africké země přecházející na umělá hnojiva podle vzoru EVROPY A SPOJENÝCH STÁTŮ ztratila možnost zaplatit SVETOVÉ ROZVOJOVÉ BANCE dluhy za takto nově drahá hnojiva a zastavil se antikoloniální rozvoj AFRIKY.

  Nyní je cílem omezit Rusko od prodeje plynu a ropy tím finančního zázemí, přičemž bude muset svět a především EVROPA zaplatit USA zvýšené náklady na těžbu břidličného plynu a ropy, když se nepodařilo tahat plyn a ropu z bývalých ropných území Ruska z KASPICKÉ OBLASTI. Zároveň proběhne v USA i částečná konjunktura s prodeje zbraní do Evropy a i částečně srovnána hodnota všech vytištěných amerických dolarů na celosvětové potlačení KOVIDU. Dnešní obrovitá AMERICKÁ INFLACE přenášená do světa začne tím v čase klesat.

  SPOJENÉ STÁTY NESOU A NEBYLY NIKDY ŽÁDNÍ HLUPÁCI.

 12. Miroslav Tomanec, Ing., MBA napsal:

  Pro Jan P. :
  Myslím si, že to je zcela jednoznačné. Beran JE na straně ruské invaze.
  Jinak by přece tolik neplýtval časem na očerňování nepřítele našeho nepřítele, ne ?
  Proč by to jinak dělal ?

  A možná je to dokonce ruský agent. Zakuklenec. Co mně to jenom pořád připomíná ?
  Už jsem to tady psal.
  Babiše jsem nevolil, ale…. Nejsem pro válku, ale ….
  Za všechno přece může americký imperialismus, co nějaký Putin…

 13. Svatopluk Beran napsal:

  Napřed jsem byl znechucen tím jak nesourodě naše propaganda informovala o VÁLCE USA A JEJICH NÁSLEDCÍCH NA MÍSTNÍ CIVILNÍ OBYVATELSTVO V BÝVALÉ JUGOSLÁVII, AFGANISTÁNU, IRÁKU, SÝRII, LIBYI, JEMENU A NYNÍ VÁLCE RUSKA NA UKRAJINU. ALE TEĎ ŘÍKÁM DOBŘE SE DÍVEJTE A SLEDUJTE NAŠE MEDIA, PROTOŽE TO SAMÉ A MOŽNÁ ŽE JEŠTĚ HORŠÍ SE DĚLO V TĚCHTO ZEMÍCH, PROTOŽE DOPRAVNÍ IFRASTRUKTURA BYLA POVĚTŠINOU HORŠÍ NEŽ NA UKRAJINĚ. DOBŘE TO SLEDUJTE A UVĚDOMTE SI CO BOMBY SOJENÝCH STÁTŮ A NATA ZNAMENALY A ZPŮSOBOVALY V TĚCHTO ZEMÍCH. SNAD SI VĚTŠINA Z VÁS VČETNĚ PANA TOMANCE ČI GRYCE KONEČNĚ DOKÁŽE UVĚDOMIT, K ČEMU CELÝCH DVACET LET MLČELI A NIJAK SE NEVYJADŘOVALI. DOKONCE BYCH I TVRDIL ŽE TLESKALI A OSLAVOVALI AMERICKÉ BOMBY DOPADAJÍCÍ NA CIVILNÍ OBYVATELSTVO. JEŠTĚ JEDNOU PŘIPOMÍNÁM, DOBŘE TO SLEDUJTE CO ZNAMENÁ, V TOMTO PŘÍPADĚ UŽ NE VÁLKA IDEOLOGIÍ ALE VÁLKA KAPITALISTICKÁ OBCHODNÍ.

  V podstatě to MARX kapitalismus pojmenoval zcela přesně. Špatně ale již nastínil a Lenin to posunul ještě hůř bylo to, jak brutální zápas o bohatství řešit. V podstatě navrhli stejnou cestu brutality, tentokrát ale za pomoci vlastnictví všech výrobních prostředků všemi. Tuto cestu ekonomiky a brutality, však historie ukázala nevhodnou. Musí podle být hledána cesta další a to především bez kapitalistických válek mezi zeměmi válčícími o suroviny a trhy.

  Pro pana Tomance. Je dost možné, že nejste VŮBEC SCHOPEN POCHOPIT O ČEM TU MLUVÍM. To je ta lepší varianta. Ta horší je, že se chováte jak typický komunista z padesátých let a ačkoliv víte, nebo cítíte že mluvím o něčem úplně novém, zcela mimo vaše mozkové pochody, tak nejjednodušší je pro vás mě zařadit pomluvou nebo aspoň zkreslením, do amerického Guantanáma na Kubě, kde Spojené Státy drží bez soudu občany jiných zemí, které nemohou dle svých zákonů svobody odsoudit, ale kteří jim vadí v jejich hospodářských aktivitách po celém světě. V podstatě takové TOTALITNÍ KOMUNISTICKÉ SVINSTVO.

  VAŠE PODSTATA DEMOKRATA JE TROCHU PODIVNÁ

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Za všechno přece může americký imperialismus, co nějaký Putin…

  Pane Tomanec, všude píšu že je to stejná banda. Ale Putin to nevymyslel, Putin to akorát přesně kopíruje, protože to americkému imperialismu vyneslo světové hospodářské i vojenské prvenství, tak se tam pomocí stejných metod tlačí taky.

 15. Jan P napsal:

  Chápu Svatopluka Berana, že nechce být na jedno oko slepý jako jeho názoroví odpůrci v diskusi. Já taky NE. Ale teď jsme ve válce s Putinem a jeho oligarchickou, imperiální politikou !

  Abychom proti Putinovi vyhráli, musíme proti němu postavit alternativu. Společnost, která bude solidární a sociálně spravedlivá. Jistě, tvrdé sankce způsobí ztráty i v Evropě. Současně musí dojít k podstatným sociálním transferům směrem k těm nejohroženějším. Jinak řečeno, už tak narušeného sociální smíru bude pouze profitovat(často proruští) populisté a Putin se bude moci znovu radovat. Sociální politiku je třeba v tomhle smyslu vnímat jako součást geopolitiky.

  Krásný text od kyjevského levičáka, který právě bojuje v ulicích Kyjeva proti Putinově agresi.
  Dopis západní levici z napadeného Kyjeva
  https://denikreferendum.cz/clanek/33715-dopis-zapadni-levici-z-napadeneho-kyjeva

 16. jihlavák napsal:

  K transférům určitě dojde, ale od těch nejohroženějších k těm nejbohatším. USA, EU a kapitalista nejsou žádná charita. Pro kapitalismus je i válka šance. Fiala už vykládá, že si za plyn a elektřinu připlatíme. Celkem by bylo zajímavé vědět, jestli USA budou Evropě prodávat irácký zemní plyn.

 17. Miroslav Tomanec, Ing., MBA napsal:

  Rusko je agresor, Ukrajina oběť. To neokecáte, Berane, můžete popsat o americkém imperialismu další stovky řádků.

 18. jihlavák napsal:

  Napsal bych to jinak. Ukrajina je obětí ruského a amerického imperialismu, nenažranosti kapitalismu a oligarchismu.

 19. Svatopluk Beran napsal:

  RUSKO JE AGRESOR TAK JAK USA A NATO JIŽ TNĚKOLIK DESÍTEK LET DOZADU. TO JE TO O ČEM TU MLUVÍM A ŽE VÁM TO TOMANČE NIKDY NEVADILO O TOM MLUVÍM A VŮBEC VĚTŠINĚ LIDÍ U NÁS, DOKONCE TOMU TLESKALY A OSLAVOVALY TO I KDYŽ JSTE STÁLE MĚLI PLNÁ ÚSTA SVOBODY. TO TOMANČE SVOU DNES SVOU OPOŽDĚNOU A JEDNOSTRANOU AKTIVITOU NEOKECÁTE, VY NEJSTE PRO MNE ZÁRUKA A JISTOTA POJMU OBČANSKÁ SVOBODA VE SVĚTĚ.

 20. Svatopluk Beran napsal:

  KDE JSTE BYL PANE TOMANČE A KDE BYLY SVĚTOVÉ SANKCE PROTI USA?

  VÁLKA V IRÁKU

  Informace o iráckých zbraních hromadného ničení, které posloužily k ospravedlnění invaze do Iráku, se nezakládaly na pravdě. Americký prezident Bush údajně před invazí věděl, že Irák nevlastní zbraně hromadného ničení. V době invaze v roce 2003 byly zbraně hromadného ničení v Iráku buď již zničené nebo staré, poškozené či jinak znehodnocené, a to z výroby ještě v 80. letech, tedy v době, kdy byl Husajnův režim ještě podporován Spojenými státy a používal tyto chemické zbraně (dodané ze západního Německa) proti bouřícím se Kurdům i proti íránským jednotkám v irácko-íránské válce.

  Spojení mezi Irákem a teroristickými útoky 11. září 2001, jeden z hlavních impulzů invaze do Iráku v roce 2003, nebylo nikdy prokázáno. Všichni útočníci pocházeli ze zemí, s nimiž udržovaly Spojené státy dobré vztahy, jako Saúdská Arábie.

  Nebylo dokázáno, že by Irák podporoval Al-Káidu.

  JEŠTĚ JEDNOU RUSKO JE AGRESOR KTERÉHO JIŽ PŘES DVACET LET VŽDY PŘEDCHÁZEJÍN SPOJENÉ STÁTY S DEVASTUJÍCÍMI ZÁSAHY DO JINÝCH ZEMÍ SVĚTA NA OPAČNÉ STRANĚ POLOKOULE NEŽLI JE ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ A I DNEŠNÍ SITUACE JE POD ORGANIZACÍ USA, RUSKO JE AGRESOR KTERÝ JEDNÁ POD CELOSVĚTOVOU AGRESÍ USA.

  DOKUD NEZMIZÍ CÍLENÉ AGRESE SPOJENÝCH STÁTŮ PO CELÉM SVĚTĚ V ZÁJMU JEJICH HOSPODÁŘSKÝCH POTŘEB, NEMOHO ZMIZET ANI JAKÉKOLIV ODVETNÉ AGRESE PROTI ZÁJMŮM USA, TO JE LOGIKA.

 21. jihlavák napsal:

  Nám to pane Berane stejně nevysvětlíte. Žijeme většinou celý život v lumpenrežimech, dokážme rozlišit jen zlého a hodnějšího zlého lumpa. Hodnějšího bezmezně milujeme, adorujeme a nic špatného o něm nechceme slyšet ani tomu věřit. 🙂

 22. Jan P napsal:

  Very nice!
  Anarchisté z celých bývalých sovětských republik vytvořili vlastní oddíl v rámci Územní obrany Ukrajiny bojující proti ruskému imperialismu pod černými vlajkami.
  https://medium.com/@blackheadquarterinua/the-resistance-committee-eng-49056e2d0e84

 23. Zdeněk Gryc napsal:

  Nechci válku, ale… Jak reagují dezinformátoři na ruskou invazi
  PETR JUNA

  Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com
  Ilustrační foto.
  24. 2. 19:05
  Ruský útok na Ukrajinu na sociálních sítích mnoho lidí omlouvá. Nejčastěji se při tom drží několika scénářů,
  které agresi bagatelizují,
  nebo se ji snaží na základě polopravd a dezinformací obhájit.
  Článek

  „Nevěřte médiím!
  Mějte vlastní názor a nenechte se manipulovat!“

  Příspěvek, který se v této,
  nebo mírně obměněné podobě objevuje
  ve facebookových skupinách dlouhodobě podporujících Rusko
  a zejména jeho prezidenta Vladimira Putina.

  Jde o styl preventivní obrany.
  Většina scénářů, kterými autoři argumentují, totiž byla již v minulosti uvedena na pravou míru,
  nebo odborníci dopředu upozorňovali na jejich možné použití.
  Jde především o citování ruské propagandy nebo její mírnou úpravu,
  vycházející však z jejích hlavních bodů.
  ———————————
  Často v první části odmítají ozbrojený konflikt, zároveň však jedním dechem obhajují jeho existenci.

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 27. 2. 2022 v 11:13
  Napřed jsem byl znechucen tím jak nesourodě naše propaganda informovala o VÁLCE USA A JEJICH NÁSLEDCÍCH NA MÍSTNÍ CIVILNÍ OBYVATELSTVO V BÝVALÉ JUGOSLÁVII, AFGANISTÁNU, IRÁKU, SÝRII, LIBYI, JEMENU A NYNÍ VÁLCE RUSKA NA UKRAJINU. ALE TEĎ ŘÍKÁM DOBŘE SE DÍVEJTE A SLEDUJTE NAŠE MEDIA, PROTOŽE TO SAMÉ A MOŽNÁ ŽE JEŠTĚ HORŠÍ SE DĚLO V TĚCHTO ZEMÍCH, PROTOŽE DOPRAVNÍ IFRASTRUKTURA BYLA POVĚTŠINOU HORŠÍ NEŽ NA UKRAJINĚ. DOBŘE TO SLEDUJTE A UVĚDOMTE SI CO BOMBY SOJENÝCH STÁTŮ A NATA ZNAMENALY A ZPŮSOBOVALY V TĚCHTO ZEMÍCH. SNAD SI VĚTŠINA Z VÁS VČETNĚ PANA TOMANCE ČI GRYCE KONEČNĚ DOKÁŽE UVĚDOMIT, K ČEMU CELÝCH DVACET LET MLČELI A NIJAK SE NEVYJADŘOVALI. DOKONCE BYCH I TVRDIL ŽE TLESKALI A OSLAVOVALI AMERICKÉ BOMBY DOPADAJÍCÍ NA CIVILNÍ OBYVATELSTVO. JEŠTĚ JEDNOU PŘIPOMÍNÁM, DOBŘE TO SLEDUJTE CO ZNAMENÁ, V TOMTO PŘÍPADĚ UŽ NE VÁLKA IDEOLOGIÍ ALE VÁLKA KAPITALISTICKÁ OBCHODNÍ.

 24. Svatopluk Beran napsal:

  Gryc vy jste válečný zločinec, vy jste tady vždy zastával Albrightové která schvalovala bombardování Kosova. Vy jste tady podporovali Vovsíka, který schvaloval a podporoval válku a vraždění v Iráku. Vy jste váleční zločinci stejně jako je válečný zločinec Busch mladší a celá ta sqvadra, která vraždí a uzákonila si mučení a kontrolu celého světa špehováním, dokonce i spřátelených politiků. My nejsme SUVERENÍ STÁT, MI JSME OBYČEJNÍ LOKAJOVÉ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A HLAVNÍM VINÍKEM OBOU VÁLEK V EVROPĚ JSOU SPOJENÉ STÁTY, VŠUDE KAM ŠLAPE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE AMERICKÝ VOJÁK A ŽE JE TO PO CELÉM SVĚTĚ, TAK VŠUDE TEČE KREV, UMÍRAJÍ CIVILISTÉ, ŽENY, DĚTI. VIETNAM, IRÁK, IRÁN, SÝRIE, LIBYI, ALE JEJICH NEJLEPŠÍ KAMARÁDI, KDE NEEXISTUJE OPZICE, KDE SE ŽENY MRSKAJÍ NA ULICI, KDE PŘEDSTAVIITELÉ SAUDSKÉ ARÁBIE ROZPOUŠZTÍ NOVINÁŘE V KYSELINĚ SÝROVÉ A SPOJENÝM STÁTŮM Z TOHO TEČE BOHATSTVÍ, TAK TO PANÍ BRADÁČOVÁ NEBUDE ŘEŠIT? TO SE NÁM HOLKA TROCHU PŘIPOSRALA.

 25. Zdeněk Gryc napsal:

  KDYŽ SI ZAVRAŽDILI 1500 VLASTNÍCH AMERICKÝCH OBČANŮ
  A DALŠÍCH 1 500 CIZINCŮ VE DVJČATECH NA MANHATNU ABY MĚLI HRŮZNOU

  ,,KAUZU BELI,,
  ———————-
  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 25. 2. 2022 v 7:55
  TOMANEC PŘESNĚ JAK GRYC PŘEVRACÍTE CO PÍŠU A MYSLÍM.
  NEPÍŠU ŽE KDO MÁ JINÝ NÁZOR JE GEBLS A HITLER,
  PÍŠU ŽE JE TADY ATMOSFÉRA VYVOLANÁ JAK ZA GEBLSE A HITLERA,
  KDY MASY OBČANŮ JEN ,,HAJLUJÍ,,
  = SOUHLASNĚ BEZ PŘEMÍŠLENÍ PŘITAKÁVAJÍ
  A VŮBEC VČETNĚ VÁS VŠECH NEVIDÍ JAK PO ROZPADU SSSR

  ,, COŽ BYLO DOBŘE Z POHLEDU HORŠÍ EKONOMIE I NEMOŽNOSTI OBČANŮ SE SVOBODNĚJI PROJEVIT A SVOBODNĚ JEDNAT
  ———————————————————————-
  ,, BYLA NABÍDNUTA RUSKEM, COBY VELMOCI, CESTA K MÍRU A VĚTŠÍ PROSPERITĚ VŠECH.

  ———————————————————————-
  USA TO VŠAK VZALO JAKO SLABOST
  A JEN DALŠÍ ZEM KTEROU BUDE ORGANIZOVAT PODLE SEBE.

  NAMÍSTO ABY SE NATO ROZPADLO

  JAKO WARŠAVSKÁ SMLOUVA

  PROTOŽE BYL ODSTARNĚN IDEOLOGICKÝ KONKURENT,

  TAK SE Z NĚJ DÍKY I NÁM,
  STALA MILITARISTICKÁ ÚTOČNÁ ORGANIZACE,

  JISTÍCÍ SI ENERGETICKÉ, SUROVINOVÉ DOBÝVÁNÍ SVĚTA
  A OBCHODNÍCH TRHŮ ZA POMOCI SMYŠLENÝCH PROSTŘEDKŮ SMĚNY
  A NA TOM ORGANIZOVANÉM DLUHU.

  USA BYLO PŘESVĚDČENO,

  ŽE TEĎ SI PŘES OPILCE JELCINA ROZKRADOU I RUSKO

  TAK SE VRHLI SE NA ARABSKÝ SVĚT,

  ŠÍLENOU ZÁMINKOU,

  ———————————————————————————

  KDYŽ SI ZAVRAŽDILI 1500 VLASTNÍCH AMERICKÝCH OBČANŮ
  A DALŠÍCH 1 500 CIZINCŮ VE DVJČATECH NA MANHATNU ABY MĚLI HRŮZNOU

  ,,KAUZU BELI,,

  UŽ NEŠLO O SOUBOJ IDEOLOGIÍ, KAPITALISMUS-SOCIALISMUS,

  ALE O PODMANĚNÍ A ZNIČENÍ CELÉHO JINÉHO NÁBOŽENSKÉH SVĚTA.
  ROZFLÁKALI TO TAM A VRÁTILI SE ZASE DORAZIT EVROPU.

  JE TO STÁLE STEJNÉ,
  JAK KDYŽ TÁHLI V AMERICE NA ZÁPAD A LIKVIDOVALI JINOU RASU A VŠECHNO KOLEM.

 26. Zdeněk Gryc napsal:

  No ne Berane, Berane,

  po 5 letech práce v USA jste prozřel…

  Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 25. 2. 2022 v 7:55

  USA BYLO PŘESVĚDČENO,
  ŽE TEĎ SI PŘES OPILCE JELCINA ROZKRADOU I RUSKO
  TAK SE VRHLI SE NA ARABSKÝ SVĚT, ŠÍLENOU ZÁMINKOU,

  KDYŽ SI ZAVRAŽDILI 1500 VLASTNÍCH AMERICKÝCH OBČANŮ
  A DALŠÍCH 1 500 CIZINCŮ VE DVJČATECH NA MANHATNU ABY MĚLI HRŮZNOU

  ,,KAUZU BELI,,

  Berane, Berane, TGM zvedá ukazováček:

  „PRAVDA VÍTĚZÍ“

 27. Jan P napsal:

  „Debaty o duševním zdraví Vladimira Putina nemám moc rád. Lidé, kteří říkají, že je Putin psychopat, jsou vám za pár minut schopní tvrdit, že Putin nevyvolá jadernou válku, protože není blázen.“
  Bezpečnostní analytik Michal Smetana v podcastu Kolaps A2larm
  https://a2larm.cz/2022/03/bojove-nasazeni-ukrajincu-je-neuveritelne-optimismus-ale-neni-na-miste-rika-analytik-smetana/

 28. Svatopluk Beran napsal:

  NYNĚJŠÍ FYZICKÁ VÁLKA MEZI RUSKEM A UKRAJINOU JE OBCHODNÍ VÁLKOU MEZI USA A RUSKEM O OBCHOD A PŘEPRAVU PLYNU, BUĎ PŘÍMO Z DNEŠNÍCH RUSKÝCH ÚZEMÍ NEBO Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU, PŘESNĚJI Z KASPICKÉ OBLASTI, DO EVROPY, KTEROU ODSRÁVAJÍ NEVINNÉ NÁRODY A MENŠINY UKRAJINY. NEJHOREŠÍ NA TOM JE, ŽE SE V PODSTATĚ JEDNÁ O OBČANSKOU VÁLKU V HISTORICKY I KULTURNĚ PROPOJENÝCH ZEMÍ, CHYTŘE GEOPOLITICKY VEDENOU SPOJENÝMI STÁTY A PODPOROVANÉ ZBYTKEM VAZALŮ Z NATA. PRO ZDEJŠÍ AMERICKÉ PŘÍŠTIPKÁŘE – NESOUHLASÍM S TOUTO RUSKOU INVAZÍ, NA NÍŽ TENTOKRÁT DOPLÁCEJÍ UKRAJINŠTÍ CIVILISTÉ, TAK, JAKO JSEM NESOUHLSIL SE VŠEMI VÁLKAMI NATA POD VEDENÍM SPOJENÝCH STÁTŮ NA ROZVRACENÉM BALKÁNU A V ARABSKÉM SVĚTĚ. A TO VŠE JEN PŘEPRAVU A OBCHOD SE ZISKEM ZA SUROVINY, NEZBYTNÉ PRO VÝROBU ENERGIE V EVROPĚ.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream

  Nord Stream 2

  Hlavní stávající a plánované plynovody dodávající ruský plyn do Střední Evropy. Německo z Ruska dováží 50% až 75% zemního plynu.
  Historie
  Dne 18. června 2015 podepsali zástupci rakouské společnosti OMV a ruského Gazpromu memorandum, podle kterého se Rakušané podílejí na výstavbě dvou dalších potrubí pod Baltickým mořem, tzv. projektu Nord Stream 2. Rozšíření plynovodu kopíruje již existující trasu plynovodu Nord Stream 1, odbočuje však do moře nedaleko pobřeží u ruského města Usť-Luga.

  Na okraji hospodářské konference v Petrohradě bylo také oznámeno, že k uskupení firem, které se měly na této stavbě podílet, se připojily německá společnost EON a nizozemsko-britská společnost Shell. První z dvou potrubí mělo být postaveno a uvedeno do provozu do roku 2019. Téměř ve stejnou dobu bylo stavěno také druhé (celkově čtvrté) potrubí. Náklady projektu Nord Stream 2 velmi pravděpodobně přesáhnou náklady na jeho první fázi, které činily 7,4 miliardy eur.[17] Obě nová potrubí mají přepravovat dalších 55 miliard m³ zemního plynu ročně do Evropské unie (EU). Existovaly domněnky, že od roku 2020 nemá být již žádný plyn z Ruska, určený pro Západní Evropu, přepravován přes dosavadní tranzitní Ukrajinu. Tyto eventuální následky výstavby plynovodu Nord Stream 2 byly předmětem intenzívních vyjednávání ze strany Evropské unie, především však mezi německou vládou a vládou Ruské federace o smluvním zabezpečení tranzitu plynu přes Ukrajinu. Jednání byla komplikovaná také proto, že platnost dosavadní smlouvy o dodávkách plynu ruskou společností Gazprom ukrajinské společnosti Naftogaz vypršela koncem roku 2019. Nakonec byla tato vyjednávání úspěšná a Ukrajině byl Ruskem smluvně zajištěn tranzit plynu do EU do roku 2024. V roce 2019 bylo přes Ukrajinu do EU dodáno 90 miliard m³ ruského plynu, což zajistilo Ukrajině ročně cca 3 miliardy eur tranzitních poplatků. Ukrajinské plynovody jsou však odborníky považovány za zastaralé.

  Odhaduje se, že ruský plyn by byl díky potrubí Nord Stream 2 pro Německo levnější než od jiných dodavatelů. Gergely Molnar, analytik společnosti Wood Mackenzie v Londýně podle citace agentury Bloomberg odhadl, že přeprava Nord Streamem je pro Německo dokonce o 40 procent levnější než přes Ukrajinu. Jedním z argumentů pro podmořský plynovod z Ruska je také předpoklad, že lze očekávat pokles těžby plynu v Norsku a Nizozemsku. V době „velké energetické změny“ – tzv. Energiewende – a boje proti znečišťování ovzduší je zemní plyn pro Německo důležitý jako palivo pro moderní elektrárny.

  Sankce proti projektu
  V roce 2017 odsouhlasil Kongres Spojených států amerických zavedení sankcí proti Rusku, které postihovaly i evropské firmy spolupracující na zdvojení plynovodu Nord Stream. Tyto americké sankce kritizovali německá kancléřka Angela Merkelová a tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, kteří se obávali jejich negativního vlivu na energetické zásobování Evropské unie.

  Začátkem roku 2019 bylo v orgánech Evropské unie dohodnuto řešení, které mělo urovnat spory o plynovod Nord Stream 2 v rámci EU a umožnit tento plynovod dostavět. Těmito opatřeními byl do určité míry omezen vliv ruského plynařského koncernu Gazprom na provoz plynovodu a naopak posílen vliv německé vlády a institucí EU. Stavba těchto dvou rour měla být původně dokončena do konce roku 2019.Určité zdržení stavby vzniklo zprvu kvůli stanovisku dánské vlády, která nesouhlasila s trasou plynovodu v blízkosti ostrova Bornholm, avšak koncem října 2019 po změně této trasy dala potřebné povolení.

  V listopadu 2019 byla velká část potřebných prací, zvláště pokládání potrubí na mořské dno pomocí speciálních lodí (patřících nizozemským podnikatelům), už dokončena. Všechny státy, které leží na březích Baltického moře, daly potřebná zásadní povolení. Jako poslední to bylo Dánsko, které souhlasilo s tímto projektem v říjnu 2019. S ohledem na jisté aspekty ochrany přírody požadovalo Dánsko určitou změnu trasy (její prodloužení), což znamenalo další zdržení a prodražení stavby plynovodu. Nizozemská společnost Allseas pak krátkou dobu, pouze do prosince 2019, pokládala potrubí do hloubky 30 m a více pomocí speciálních lodí Pioneering Spirit a Solitaire. K dokončení plynovodu chybělo k tomuto datu jen asi 130 až 150 km rour, podle jiných údajů maximálně 160 km (tedy pouze 65 až 80 km trasy). V prosinci 2019 však pohrozily Spojené státy nizozemské společnosti Allseas silnými sankcemi, načež se její majitelé rozhodli obě lodě ze stavby odvolat.

  Na jaře 2020 vyplula relativně malá ruská speciální loď Akademik Čerskij z přístavu Nachodka u Japonského moře. Začátkem května 2020 se dostala do území Baltského moře severovýchodně od německého ostrova Rügen, kde musela zakotvit. Poté připlula také druhá ruská loď Fortuna určená k pokládání potrubí v mělkých vodách, která zakotvila v Rostocku. Účelem případného nasazení obou lodí je dokončit zbývající část plynovodu od území jižně od dánského ostrova Bornholm do přístavního města Lubmin ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, práce však ani v prosinci 2020 nemohly kvůli americkým sankcím pokračovat.

  Projekt Nord Stream 2 měl být podle změněného očekávání z roku 2019 dokončen v druhé polovině roku 2020. Kvůli rozsáhlým sankcím ze strany Spojených států to však nebylo možné. V lednu 2020 se vycházelo ze zpoždění až o jeden rok. V srpnu 2020 se Evropská komise ohradila proti sankcím USA a vzniklo očekávání, že by potrubím Nord Stream 2 mohl být již začátkem roku 2021 přepravován zemní plyn z Ruska. K 6. prosinci 2020 bylo však potrubí položeno na mořské dno jen na 94 % celé trasy. Ruské ministerstvo zahraničí protestovalo toho dne proti trvajícím snahám USA projekt Nord Stream 2 zcela zastavit. Ačkoliv německá spolková vláda tento projekt nadále podporovala a Rusko mĕlo v úmyslu pokračovat v pokládání potrubí pomocí vlastních lodí, byl termín dokončení projektu a tím jeho uvedení do provozu stále velmi nejistý.[28] V prosinci 2020 bylo oznámeno, že ruská loď Akademik Čerskij zahájila práce na dokončení potrubí Nord Stream 2

  Certifikaci projektu Nord Stream 2 měla provést norská společnost Det Norske Veritas (DNV GL), která od roku 2012 pravidelně prověřuje i starší plynovod Nord Stream. Prověrky mĕly za cíl minimalizovat rizika projektu z hlediska bezpečnosti pro lidi a životní prostředí. Kvůli trvajícím americkým sankcím společnost prohlásila v listopadu 2020, že nemůže testovat ani ověřovat zařízení na plavidlech používaných ke stavbě plynovodu. Vzhledem k situaci, která trvala na počátku roku 2021, nebyla DNV GL schopna po dokončení výstavby potrubí vydat certifikát. Německá spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko, která má zájem na dokončení plynovodu Nord Stream 2, se poté rozhodla působit proti americkým sankcím a také přesvědčovat veřejné mínění prostřednictvím ekologické nadace, kterou zřídila spolu s Nord Stream AG.

  Podle odhadů měl být Nord Stream 2 dokončen v první polovině roku 2021. Jednu ze dvou linek podmořského potrubí bylo možno připojit k zařízením na souši koncem června 2021.Avšak teprve po v zásadě úspěšném jednání německé kancléřky Angely Merkelové s prezidentem Spojených států Joem Bidenem v červenci 2021 ve Washingtonu byly (jak se zdá jen předběžně) odstraněny politické překážky dokončení tohoto projektu. Tehdy bylo dohodnuto, že USA tomu již nebudou aktivně bránit. Německo a Rusko měly splnit určité podmínky, které mají umožnit Ukrajině, aby Nord Stream 2 rovněž akceptovala.Patřilo k tomu smluvní ujištění, že Rusko bude Ukrajině platit zhruba 2-3 miliardy dolarů jako roční poplatek za průtok plynu do EU přes její území do určité míry nezávisle na jeho objemu. To se již v zásadě stalo, koncem roku však ohledně Ukrajiny vznikla nová mezinárodní krize a plynovod Nord Stream 2 nadále není v provozu. Pozorovatelé mají za to, že by jeho uvedení do provozu mohlo vést ke snížení cen zemního plynu na trzích zemí Evropské unie.

  Dne 10. září 2021 firma Gazprom oznámila, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 byla dokončena. Ani k únoru 2022 však není tento plynovod napojen na rozvodnou síť.

Leave a Reply