Blog Jihlavských listů

Miloš Vystrčil
24- Narozen v roce 1960 v Dačicích, od narození žije v Telči. Na podzim roku 2010 zvolen senátorem obvodu 52 - Jihlava. Od roku 2020 je předsedou českého Senátu. www.vystrcil.cz

Znovuzrození Lidic

Miloš Vystrčil | Středa, 15. 6. 2022 v 10:41

„Znovuzrození Lidic“ je název článku, který vyšel k 80. výročí vyhlazení Lidic v měsíčníku Hlasy národa. K článku jsem se dostal náhodou při pracovní cestě do USA, kdy jsme v rámci našeho setkávání s krajany také navštívili představitele České katolické misie na předměstí Chicaga v kostele sv. Vojtěcha a Metoděje. V kostele probíhají každý den české nebo slovenské bohoslužby. Misie pořádá řadu kulturních programů, provozuje školu češtiny pro děti a vydává jediný tištěný krajanský měsíčník v Chicagské oblasti Hlasy národa.
O článku „Znovuzrození Lidic“ jsem se rozhodl napsat proto, že právě uplynulý víkend byl ve znamení 80. výročí vyhlazení Lidic a my jsme si znovu připomínali, jaká zvěrstva nacisté v Lidicích napáchali a také i reakce na tuto událost.
A právě v souvislosti s 80. výročím vypálení Lidic jsem díky návštěvě USA v minulém týdnu měl možnost se poprvé podrobněji seznámit s tím, jakou obrovskou vlnu solidarity a podpory pro československé občany vyvolalo vyhlazení Lidic v USA. A přiznávám, že celá řada informací pro mě byla zcela nových.
Již 2 dny po vyhlazení Lidic, tedy 12. června 1942 navrhl americký občan Dominik Romano z Joliet, aby nová osada budovaná nedaleko Chicaga byla nazvána Lidice. Již o měsíc později 12. července 1942 byl požehnán původní pomník v širém obilném poli a bylo získáno vládní svolení k přejmenování nové osady z původního Stern Park Gardens na Lidice. Později byl pomník přemístěn a Lidicemi je nyní nazývána oblast města Crest Hill, kterou jsme s kolegy senátory Tomášem Czerninem a Pavlem Fischerem navštívili a k památníku položili květiny. Občané města Crest Hill velmi památník uctívají a při naší návštěvě přišel i starosta CresT Hillu Raymond R. Soliman (viz fotografie).
Nevím, kolika lidem u nás je známo, že na odhalení památníku k uctění lidických obětí a na podporu Československa přišly 12. července tisíce amerických občanů. Nevím, kolika lidem u nás je známo, že byl kromě projevů osobně přednesených také čten projev amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta následujícího znění:
„Dne 10. června 1942 oznámila nacistická vláda, že sprovodila ze světa jméno LIDICE. Nejen, že byla tato československá vesnice zničena, nýbrž všichni muži v ní byli povražděni, jejich ženy a děti rozehnány, vrženy do vězení a snad také zabity. Jméno LIDICE mělo být vymazáno z historie a navždy zapomenuto. My však dobře víme, co se stalo, třebaže nacisti tak zpupně a hanebně se snažili Lidice zničit. Občanstvo malé osady ve Spojených Státech se nadchlo a přijalo název LIDICE. Na místo, aby byly Lidice navždy sprovozeny ze světa, jak si to nacisti přáli, Lidice se probudily k novému životu. V obrovském údolí mezi Velkými jezery a řekou Mississipi jméno osady Lidice nyní se stává věčnou upomínkou na to, co nacistická zloba nemohla zničit: Lidice americké stávají se památníkem lásky člověka ke svobodě a odhodlanosti si svobodu udržet!“
Následně byl přečten projev prezidenta Edvarda Beneše a telegram ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Oba vyjádřili vděčnost Americe, víru v porážku Hitlera a obnovu českých Lidic.
Takto ve stručnosti byla ve Spojených státech pravděpodobně jako v první zemi na světě pojmenována osada na počest vyhlazených Lidic. Takto ve stručnosti se udál příběh, kdy při jeho vyvrcholení 12. července 1942 přišly tisíce Američanů do malé dědiny – osady ve státu Illinois nedaleko Chicaga. Přivedla je tam touha zúčastnit se památné a velmi významné slavnosti „znovuzrození českých Lidic“.
Myslím, že je dobré to vědět a ve správných chvílích si to připomínat.

Jeden komentář k článku “Znovuzrození Lidic”

  1. Jan P říká:

    Spolupráce české pravice s italskými fašisty tu má tradici už před druhou světovou válkou.
    Osa Řím – Praha – Varšava. Fiala se chce v EU koordinovat s novou italskou vládou
    https://echo24.cz/a/SPMff/zpravy-zahranici-bratri-italie-premierka-meloniova-fiala-konzervativci-eu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I