Válka nám nesmí zevšednět.

Které největší světodějné události se za našich životů – třeba během posledních 50 let – udály? Vždycky jsem na první místo kladl rozpad bolševického impéria a bipolárního světa kolem roku 1989, a pak dlouho nic. Ale ruská válka proti Ukrajině je událost, která už nyní je jasně druhá nejvýznamnější. A jak s neztenčenou silou pokračuje, její význam postupně roste. Není to ledajaký válečný či vojenský konflikt (kterých ostatně za posledních padesát let bylo napočítáno několik stovek!). Je to válka, kterou vede jaderná velmoc č. 2, jedna z pěti, která má být garantem světového míru (!), která má právě proto veto v Radě Bezpečnosti OSN, tedy jedna z pěti zemí, která je oprávněna vetovat opatření OSN proti sobě samé.
A není to ledajaká válka: v důležitých měřítcích (počty tanků, děl) země s největší armádou na planetě se vrhla na svého souseda, aby si jej podmanila a zotročila, aby rozšířila území, které ovládá.

Toto je tragédie dějin, která se děje vůbec poprvé: Rusko dostalo svou pravomoc a zodpovědnost být jedním z garantů světového míru po druhé světové válce jako jeden z jejích vítězů – s tím, že to bude právě velikost její armády, která bude bránit různým šíleným diktátůrkům, kteří dostanou chuť na souseda.
(Pro srovnání: útočící Rusko má tolik tanků jako USA, Čína a Indie DOHROMADY, podobně u děl. Ano, kvalita je naštěstí bídná, ale ty počty jsou šílené – útočí země, která má nejvíc „železa a ekrazitu“ na planetě, a útočí s plnou silou kterou je schopna dát do kupy).
Pokud by se stalo, že by Rusko zvítězilo v jakémsi blitzkriegu, kdy by rychle a bezbolestně dobylo klíčová města a vyměnilo vládu, bylo by to samozřejmě zlé a hnusné. Bylo by to jednoznačné vítězství Zla, ale asi bychom nehovořili o válce a malý počet obětí a škod by tomu dal jiný charakter. Jenomže se to nepodařilo (dodávám: naštěstí). Rusko bohužel neuznalo neúspěch a rozhodlo se pokračovat v “all-in” válce, kdy do toho vrhá všechny síly, které má, kdy srovnává malá i velká města zcela nesmyslně se zemí. Na Ukrajinu vrhá takové kvanta munice srovnatelné s druhou světovou válkou, kdy vlastně už spálilo za sebou všechny mosty a jenom ničí a zabíjí.
Rusko z této války už nemá žádnou “exit strategy” poté, co na Ukrajině provedlo. Už je to jen šílené, nesmyslné běsnění zanechávající spálenou zemi a hromady mrtvol.
Já vím že to všechno víte, ale musel jsem to napsat. Protože – pardon že to takto říkám – nás tato vlekoucí se válka “otravuje”. Stále žádosti o podporu, stále nová zvěrstva, stále nové ničení a zabíjení, “pokrok” na frontě žádný, uprchlíci přetrvávají, i naše ekonomika je vlastně částečně válečnou ekonomikou s nemalými dopady. Není příjemné číst a poslouchat znovu a znovu o umírajících ženách a dětech, nechceme to.Ano, prudí nás a otravuje nás, že musíme pořád a znovu číst, jak na Ukrajince dopadají rakety a zabíjejí je ve spánku.
Ukrajince pak prudí a otravuje to, že na ně znovu a znovu dopadají rakety a zabíjejí je ve spánku.
Takže moc prosím: tahle válka nám nesmí zevšednět. Je to možná už největší událost našich životů, musíme ji vzít i za svou, musíme nést naše břemeno – nesrovnatelné s tím jaké nesou Ukrajinci. Je to pořád malá cena za svobodný svět kolem nás.

Často slýchávám diskuse a nastolené otázky, zda Rusové, když/pokud dobydou Ukrajinu, budou postupovat dál. Jakkoli žádnou nenosím, otvírá se mně kudla v kapse.
Takže prosím pěkně: diskutovat něco takového je stejné, jako když skupina lidí pozoruje chlapa, který znásilňuje ženu a říká si – no a co si hoši myslíte, bude pokračovat dál, uškrtí ji nebo ji rovnou podřízne? Nebo ji nechá? Co myslíte? Pojďme o tom vést diskusi!
Takové úvahy jsou hanebné – jako kdybychom jimi naznačovali, že naše kroky budou JINÉ v případě, když se Putin zastaví v Užhorodě, a jiné v případě, kdy bude pokračovat dál. Jako bychom mu říkali: “dejme mu Ukrajinu, ať máme pokoj”. Nechme útočníkovi tu znásilňovanou ženu podříznout, a hlavně si pak zabezpečme naše ženy.
Chápu, že je pro demokratický svět těžké až nemožné zasahovat u každého zla, které se na planetě stane. Tento případ je ale jiný, jak ukazuji u prvního tématu a svět musí pomáhat bez ohledu na úvahy, zda Rusko dál půjde nebo nepůjde. Mimo jiné též proto, že právě na takovéto úvahy Rusko čeká.

Před nějakou dobu jsem psal, že Ukrajina konflikt otáčí ke svému vítěznému a musím přiznat, že to bylo ještě trochu předčasné. Dnes bych upřesnil: jsem si jistý, že Rusko tuhle válku prohraje, ale není jisté, jestli ji Ukrajina vyhraje. Rusko trpí obrovské ztráty na všech úrovních (nejen vojenských), mocensky-územně nic pořádného nedosáhlo, sankce postupně posouvají tuto zemí zpět proti proudu času, a její armáda taje jako sníh na slunci. (Odhady tvrdí, že dostat se na předválečnou vojenskou úroveň bude Rusku trvat deset let, a to v případě, že by nebyly sankce. A to se konflikt vleče “jen” pět měsíců”.)
Co bude zítra, za měsíc a za rok fakt nevím. Ale jsem si jistý jednou věcí. POKUD demokratický svět vytrvá v podpoře Ukrajiny v celé šíři (vojensky, obnovou, vršením sankcí proti Rusku), pak ji Ukrajina vyhraje, tedy obnoví suverenitu na územích před invazí. Vypráská z nich Rusy a časem dovede ruskou armádu do stavu komické nebojeschopnosti, a tamější režim k pádu. Demokratický svět má osud této války – a myslím že jí lze začít říkat “Malá světová válka”, zdůvodnění je v prvních odstavcích – ve svých rukou.

Často je slyšet, že by se mělo jednat o míru – zní to srozumitelně, přece kdo by nechtěl mír, kdo by nesouhlasil s tím, aby se o mír usilovalo? Navíc, pokud si vzpomínáte, tak relativně brzo po vypuknutí ruské agrese se obě strany několikrát sešly a jednaly spolu. Pak se přestalo. Proč?
Sedíme na gauči, pijeme kafe a říkáme Ukrajině – jednejte přece o míru! O jakém? Po zvěrstvech a masakrech v Irpini, Buči, Mariupolu, na tisících dalších místech, v situaci, kdy Rusko vybombardovává každé město, každou vesnici do placata, “jednat o míru”?
Rozsah zvěrstev, válečných zločinů, škod a úmrtí je tak velký, že jednat o míru – tedy spíš o nějakém “klidu zbraní”, něco jako “tak a teď prosím na sebe hezky přestaneme střílet” není možné. Dokonce i kdyby se Rusko sebralo a odtáhlo zpět, je těžké se s tím bez dalšího smířit, “tak, a teď navážeme normální vztahy a budeme dál pokračovat, obchodovat, jako kdyby se nic nestalo”.
Zkusme vstát z toho křesla a podívat se na to očima Ukrajinců – ne nutně vlády, ale prostých lidí, jejichž země je systematicky ničena. Oni rozhodnou, o čem se bude jednat nebo ne. Dnes není o čem: zmizte z naší země. A to můžete udělat i bez jednání.

Je to prosté: na celé planetě je dnes jen jedna supermilitarizovaná a zcela militantní velmoc, zblázněná do své vlastní “velikosti”, adorující ze všeho nejvíc armádu a zbraně, nežijící ničím jiný, neustále roztahující svoje území, napadající jednoho souseda za druhým. Na světě je spousta zločinných států, ale jen jeden je opravdu nebezpečný a agresivní, a tím je Rusko. A je to země s obrovskou armádou – v „železu“ první, v „celkové palebné síle“ druhé za Amerikou.
Pro jakoukoli evropskou zemi dnes existuje jen jedna hrozba, a tou je Rusko – kdyby jej nebylo, bylo by skoro na místě se ptát, proč armády, proč zbraně. Samozřejmě, situace se může změnit a je dobré být připraven, ale pokud se podíváme na mapu Evropy a blízkého okolí, kromě Ruska tam hrozba není, ani jedna. Je horká půda na Blízkém východě, jsou další bláznivé režimy daleko jako např. Severní Korea, je tu těžko odhadnutelný gigant Čína, ale nesnese to srovnání s Ruskem. Jen Rusko nahlas vykřikuje o tom, které země ještě dobude, jen Rusko vyhrožuje a země Evropy napadá hybridními operacemi.
Zbraně, které dáme Ukrajině, pomohou Rusko porazit – zbavit nás této hrozby. Čím jich bude více a čím bude vojenská i ekonomická porážka Ruska silnější, tím méně je budeme pak potřebovat. Nebojme se je tedy Ukrajně předávat – je to nejlepší forma NAŠÍ vlastní ochrany před agresivním státem.

Nakonec s dovolením rýpnu trochu do živého. Jak tomu je u salónních diskutérů (těch, kteří nic nemuseli nikdy sami řešit, což jim umožňuje mít na vše názor) často zvykem, hustě se odsuzuje činnost USA během studené války, kdy vojensky zasahovali na řadě míst.
Výčitky k vietnamské válce, k zásahům v Latinské Americe na podporu pofidérních vůdců s argumenty “je to gauner, ale je to náš gauner”, v novodobých dějinách pak např. invaze do Iráku, to všechno jsou věci, které se dají kritizovat velmi snadno a které si docela často kritiku taky zaslouží.
Jenomže těmto hodnocením individuálních zásahů chybí kontext a už ZCELA chybí úvaha „a co kdyby nebyly?“ Po šílené druhé světové válce s jejími hekatombami mrtvých se z ruin vynořila jen jedna jediná relevantní velmoc, kterou byly USA.
Doba, která pak nastala, se označuje jako Pax Americana. Americký mír: mír z vůle USA, mír vytvářený a udržovaný USA, v postupně se formující bipolárním světě pak mír coby “hráz vůči expanzi bolševismu” – ze zpětného zrcátka někdy zjevně oprávněná a jasná, jindy méně nebo vůbec. Ale ze zpětného zrcátka je všechno jasné, že?
Základní otázka zní: jak bránit násilí ve světě? Jak zabránit militantním otesánkům, aby si hladově nezačali ukusovat ve svém sousedství, území po území, stát po státu? Jestli si někdo myslí, že lze bránit násilí BEZ použití násilí, ať si prosím nafackuje a sleze z hrušky na zem. (Tohle jistě nevyvrací důležitost diplomacie a jiných mírových prostředků, pochopitelně, a diplomacie taky koná). Násilníka ale bez násilí obvykle zastavit nelze, a i policajti nemají zbraně na okrasu. Pokud se někdo rozhořčuje, že ten kdo se snaží zastavit násilí, se sám dopouští násilí (včetně nevinných obětí a ničení, bohužel), by si měl uvědomit, že to jinak nejde. Násilník se nebojí ničeho jiného, než že sám dostane po hubě, a někdy ani toho ne – takže je nutné, aby po hubě opravdu dostal.
Takže on ten světový četník má docela smysl. Způsobí utrpení – viz ten padesátiletý Pax Americana – ale věřím, že zabrání desateronásobnému. Je schopný držet autokraty a šílence, kteří budou růst a množit, co svět světem bude, přiměřeně na uzdě. Jsem přesvědčený, že po této válce se úvahy o světovém četníkovi (ať je to kdokoli, země nebo uskupení) a o pravidlech jeho působení – protože dnes, kdyby opravdu fungoval, ukončí válku v Rusku do týdne do jejího vypuknutí – opět dostanou na jednací stoly. Převzato od Jiřího Hlavenky

29 Responses to “Válka nám nesmí zevšednět.”

 1. jihlavák napsal:

  „Obdivuji“ proamerické pravdolaskare, kteří jsou schopni rozhodnout koho zamordovat a v jakém počtu.

 2. blade napsal:

  Převzato z Aktualne.cz:

  Svědci: Ukrajinská armáda je jako dobyvatel. Pálí i do škol.

  V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině na jaře 2022 znovu vzrostl čtenářský zájem o tento text. Redakce Aktuálně.cz upozorňuje, že vznikl v roce 2014 na základě tehdejších výpovědí.

  Doněck připomíná válečný Stalingrad. Mezi jeho obyvateli je stále více těch, kteří nenávidí vládu v Kyjevě. Aktuálně.cz vylíčili proč. Nechceme žít v zemi, která nás zabíjí, říkají.

  Doněck, Praha (13. 8. 2014) – Ještě před několika měsíci sympatizovali s Majdanem nebo se alespoň snažili pochopit tehdejší protirežimní demonstrace v Kyjevě. Dnes ale vládu Ukrajiny – a zejména prezidenta Petra Porošenka – proklínají a obviňují ho z genocidy ukrajinského národa.

  Aktuálně.cz oslovilo pedagožku Natalii Karájevovou, účetní Viktorii Vjačenkovou, lékařku Niněl Sergejevnu a programátora Alexandra Lytovčenka. Čtyři lidi, kteří se navzájem neznají, ale všichni žijí v ukrajinskou armádou ostřelovaném Doněcku nebo kousek od něj.

  Ukrajinská armáda a zvláště jednotky domobrany se podle nich chovají na východě Ukrajiny jako dobyvatelé. Rabují obchody i sklady s potravinami. Například ukrajinskou armádou obklíčený Luhansk se podle Lytovčenka podobá vybombardovanému a vypálenému městu Stalingrad za druhé světové války.

  Svědectví čtveřice Ukrajinců se možná mnohým budou zdát příliš jednostranná. Vypovídají ale o tom, jak rozporuplná a složitá situace na východě jejich země je. Proto vám jejich vyprávění předkládáme.

  S názorem, že může být někdy ošidné obviňovat jen Rusko a idealizovat si kroky kyjevské vlády, souhlasí i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.

  Také podle něj se ukrajinská armáda chová ve vlastní zemi jako bezohledný dobyvatel, který ničí celé městské čtvrti. „Do lidí se tím zasévá nesmiřitelná nenávist na celá desetiletí,“ varuje generál.

  „Jenomže Stalingrad srovnal se zemí německý wehrmacht, zatímco Luhansk – a nyní i ostřelovaný Doněck – ničí naše vlastní armáda. Jak třeba chápat to, že si ukrajinští tankisté jen tak pro zábavu či rozptýlení vybírají za cíle obchody a pálí do nich ze svých kanónů? Jak zdůvodnit rozstřílenou elektrárnu či vodárnu? Tohle na Ukrajině páchají jednotky, které si říkají ukrajinská armáda,“ protestuje Lytovčenko, sám někdejší expert protivzdušné obrany.

  Fakt, že armádní jednotky střílejí v bojích s proruskými separatisty bez rozmyslu salvami na vše, co se jen pohne, s obrovským rozptylem dopadajících střel, granátů a raket, Lytovčenko vysvětluje až zoufalou nevycvičeností. A jednotky domobrany jsou na tom prý ještě hůře. Zejména ony vynikají v rabování uzavřených obchodů.

  Natalia: Budeme se mít kam vrátit?

  „Naši vesnici Pridorožnoje na kraji Doněcka celou rozbombardovali. Jedna z ulic lehla popelem – kompletně vyhořela. Palbu na nás zahájili bez jakéhokoliv varování. Jen těžko popsat změť prchajících lidí, dobytka, hus či slepic… lidé nakonec nechali všeho a prchli, jen aby si zachránili holý život. A pálili na nás z těžkých raketometů Grad, jejichž střely doslova zorají zem, na niž dopadnou. Z některých raket se přitom uvolnily podivné koule, z nichž unikal velmi nepříjemně páchnoucí dým. Prý střílejí na separatisty! Ale jaký já jsem separatista?“ ptá se profesorka střední školy Natalia Karájevová.

  A dodává: „Střílejí na nás, obyčejné lidi. Našim mužům nakonec nezbylo nic jiného, než aby nás začali bránit. Ženy tedy sedí doma, děti a vnoučata ve sklepech a muži buď bojují, anebo chodí do práce do centra Doněcka, kde se zatím nebojuje – pokud ještě nějaká práce je. Avšak do toho boje byli vtaženi, chrání nás, nemohou přece jinak, třebaže se původně od separatistů distancovali.“

  Potíž je podle profesorky Karájevové v tom, že i důležitá centra města, na nichž závisí chod průmyslové aglomerace, jsou v posledních dnech bombardována. A Karájevová se proto opět ptá: „Co tu zbyde, až válka skončí? Silnice, železniční tratě i fabriky jsou rozbity… rozpadá se infrastruktura… kdo se sem bude mít chuť vrátit? A to nemluvím o tom, že v obchodech je stále méně důležitých potravin. Čekají nás velké problémy… a nejspíše humanitární krize jako v jiných válečných oblastech, což jsme až dosud viděli jen v televizi.“

  Mnoho známých rodiny Karájevových už uteklo anebo odjelo do Ruska. A oni? „My zatím zůstáváme. Milujeme svou vesnici, ale i blízký Doněck. Já jsem Ukrajinka, manžel Gruzínec a má skvělá snacha je čistokrevná Ruska.“

  Jejich sousedé jsou podobně promícháni. Nikdo prý v Doněcku nechápe, proč jsou zabíjeni i civilisté, proč jsou vyháněni z domovů po předcích. „Jediné, co chceme, je život v míru,“ ujišťuje Karájevová.

  Stále častěji se proto lidé na východě Ukrajiny ptají: co je to za prezidenta, který pošle armádu na svůj národ?

  „Tahle válka v lidech jen zesílila touhu po samostatnosti Doněcka a jeho připojení k Rusku. Změnili jsme názor při bombardování škol, mateřských školek či nemocnic a nechceme už být součástí Ukrajiny. Doufáme, že nám Rusko pomůže a zachrání nás. Všem ostatním jsme lhostejní, ale my jsme přece také lidé, kteří mají své představy o životě. Kyjev na nás kašle,“ svěřuje se středoškolská profesorka.

  Separatisté se prý k lidem v Doněcku chovají dobře. Většinu z nich místní znají.

  „Jsou to normální lidé. Jde o muže kolem třiceti a výš. Mladé si chráníme, protože budoucnost je jejich,“ vysvětluje Karájevová. Proruské separatisty charakterizuje jako ty, kteří ztratili s vládou Kyjeva trpělivost a k nimž se pod vlivem ostřelování přiklání stále více místních lidí. Ti údajně stále doufají, že je Rusko přece jen ochrání před útoky ukrajinské armády.

  Nejvíce ze všeho by si prý Natalia přála, aby se Evropa začala dívat na východní Ukrajinu poněkud jinýma očima a ne pod vlivem nejrůzněji orientované propagandy – ať už té kyjevské, či moskevské. „Hynou tu mírumilovní lidé. Pomozte! Jinak nás tu vybijí, zničí… nebudeme se mít kam vrátit. Tento kraj hyne den ode dne.“

  Nový školní rok v Doněcku nezačne. Žáci jsou zatím soustředěni v letních táborech v přírodě. Mnohé ze škol jsou navíc střelbou vážně poškozeny po zásazích dělostřeleckými granáty. „Nejspíše odvezeme děti do Ruska, aby začaly školní rok tam. Vrátíme je sem, až bude v Doněcku bezpečno,“ uzavírá profesorka Karájevová.

  Palbu na nás zahájili bez jakéhokoliv varování. Jen těžko popsat změť prchajících lidí, dobytka, hus či slepic… lidé nakonec nechali všeho a prchli, jen aby si zachránili holý život.

  Viktorie: Separatisté? Místní horníci a dělníci.

  Humanitární krize je v Doněcku na spadnutí. „Polovina obchodů zeje prázdnotou. A ty zbývající jsou stále častěji zavřeny, zoufale vázne zásobování,“ svěřuje se účetní Viktorie Vjačenková.

  Z milionového Doněcka už hodně lidí uteklo. Někteří do Ruska, jiní na Ukrajinu – zpravidla za příbuznými. Ale i podle toho, kde mohou sehnat práci.

  „Nechceme toho zase tolik. Vlastně jen málo: aby nás nemusely probouzet výbuchy dělostřeleckých granátů. V mém okolí neznám nikoho, kdo by v této válce fandil Kyjevu či Moskvě. Vnímáme jen to, že nás společně označují za teroristy či proruské separatisty. A tohle prostě nechápeme.“

  K separatistům se podle Vjačenkové přidalo a přidává hodně místních horníků a dělníků, jejichž rodiny již dlouho strádají nedostatkem základních životních prostředků.

  „Proto usilujeme o federalizaci Ukrajiny, abychom mohli rozhodovat o svých životech. Tuhle legitimní šanci nám ale dosud nikdo nedal. Nejsme tedy žádní teroristé,“ ohrazuje se Vjačenková. Rovněž ona se ale domnívá, že válka přispívá mezi lidmi na východní Ukrajině vlastně jen k tomu, že se stále více přiklánějí k Rusku. „Dokážeme si proto stále konkrétněji představit svou federativní Doněckou republiku v rámci Ruska. Uživili bychom se tam,“ nepochybuje Vjačenková.

  „Ukrajinská armáda s národní gardou si zde vedou doslova odporně. Rabují obchody měst, která obsadí. Všude je po nich jako vymeteno. A to vše bez ohledu na staré lidi, kteří tak zůstávají o hladu… Jak říkám – vedou si víc než odporně. A lidé podle toho přirozeně posuzují politiku Kyjeva, kterou spojují se zmíněným bezohledným rabováním měst. Říkají, že nás osvobozují od separatistů, ale nejvíce tím trpí a hynou normální lidé.“

  A plánovaná humanitární pomoc Ruska? „Už aby tu byla. Nikdo se jí tu nezřekne, pokud se dostane k potřebným,“ tvrdí.

  Alexandr: Nejlepší přítel stál na druhé straně.

  Programátoru Alexandru Lytovčenkovi se nemluví lehce a při zmínce o politice Kyjeva vůči východní Ukrajině se mu místy až zlostí chvěje hlas.

  „Je to prosté a není co vysvětlovat. Stát poslal armádu na své občany, zabíjí je… bojuje se svým národem. Sám se tím v našich očích postavil mimo zákon. V které civilizované zemi je tohle možné?! Respektoval jsem požadavky Majdanu. Ale když chceme i my rozhodnout o své budoucnosti, tak na nás pošlou armádu.“

  Lytovčenkův nejlepší kamarád, major výsadkář 95. elitní brigády, stál přitom „na druhé straně“. Byl v kritických chvílích na Krymu, pak pod Slavjanskem a stejně tak při bombardování doněckého letiště.

  „Volali jsme si každý den a já mu strašně nadával, často jsme se do krve pohádali. A on mě stále přesto oslovoval „bratře, příteli“. A že na mě prý za žádných okolností nevystřelí. Ale na mého souseda už ano. Zakřičel jsem na něj: Tak to je tedy čin! Ušetříš mě, ale jiní mě zajmou jako teroristu. Mého přítele pak přivezli domů v plastikovém pytli a jeho ostatky hýbali červi. Jestli se ukrajinská armáda chová ke svým důstojníkům takhle, tak co asi čeká nás, až vtrhne do Doněcka?!“ ptá se Lytovčenko.

  Při operacích kyjevské armády nevychází Alexandr jako bývalý důstojník protivzdušné obrany z údivu. „Jejich vycvičenost je přímo zoufalá. Střílí po všem a salvami. Bez ohledu na to, koho mají před hlavněmi tanků či kulometů. Vrcholem všeho je, že se tihle strašpytlové baví tím, že střílejí do obchodů, aby si zřejmě upevnili sebevědomí a nás zastrašili. Co je tohle za válku? Nechceme žít v zemi, která nás zabíjí.“

  V zoufalství a strádání přibývá v Doněcku lidí, kteří začínají sympatizovat s Moskvou a doufají v její pomoc. Pokud s tímhle ruský prezident Vladimir Putin (s nechtěným přispěním Kyjeva) počítal, tak mu tento scénář podle generála Jiřího Šedivého vychází přímo dokonale.

  Niněl Sergejevna: O genocidě Evropa dosud neví
  Lékařka Niněl Sergejevna mluvila v úterý bez obalu.

  „Kyjev se Doněcké oblasti vysláním své armády jednou provždy zřekl. Na hranicích stojí přes dvě stě padesát kamiónů s ruskou humanitární pomocí a nemohou dál, dokud pomoc nebude přeložena na kamióny Mezinárodního Červeného kříže (podle informací ze středečního rána konvoj dorazil do Voroněže, která je asi 150 kilometrů od ukrajinských hranic – pozn. red.). Ale my tu pomoc potřebujeme teď,“ zlobí se Niněl Sergejevna.

  dodává: „Neděláme si iluze, že ruská humanitární pomoc nebude po jejím přeložení směrována úmyslně k nám, ale kamsi jinam – jako revanš za naše postoje. Pokoušeli jsme se nemocné a raněné převézt do jiných, neválečných oblastí Ukrajiny. A víte, co nám řekli? Že vzbouřence z Doněcka neléčí.“

  Léky nejsou, nemocnice už dávno kvůli jejich nedostatku neplní svůj účel, upozorňuje doněcká lékařka. „Špičková chirurgická centra jsou rozbombardována, místní vyhlášená porodnice rovněž… včetně elektrárny a vodárny. Takhle nás osvobozují od separatistů? A na nás se teď chce, abychom žili pod vládou Kyjeva. Ani za nic! Zdá se, že Evropě stále nedochází, že na její půdě se odehrává regulérní genocida.“

  Vzdělaná žena jde ve svém rozhořčení dokonce ještě dál. Jediný, kdo prý Doněcku pomáhá, je Rusko.
  To Rusové přijímají ve svých nemocnicích raněné a nemocné, ale i uprchlíky, co utíkají před operacemi ukrajinské armády, argumentuje.

  Rovněž Niněl Sergejevnu tedy válka na Ukrajině vrhla paradoxně do „náruče“ Moskvy. Lidí, jako je ona, je na východě Ukrajiny čím dál víc.

  Tahle válka v lidech jen zesílila touhu po samostatnosti Doněcka a jeho připojení k Rusku. Změnili jsme názor při bombardování škol, mateřských školek či nemocnic a nechceme už být součástí Ukrajiny. Doufáme, že nám Rusko pomůže a zachrání nás.

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/doneck-pripomina-valecny-stalingrad-svedectvi/r~4b03e01a222c11e4bce90025900fea04/

  (autor Jan Gazdík)

 3. Dvořák napsal:

  Děkuji autorovi,že mi umožnil prohlédnout. Úplně se mi zježily chlupy při představě, že bych třeba v Jihlavě potkal nějakého zákeřného vietnamce,nebo že by se tu vylodilo nějaký komando z latinské ameriky. Dále bych mu rád poděkoval, že otevřeně přiznává,že již 50 let svět musí fungovat,jak si přejí v USA a ten,kdo by se chtěl vymykat,je „umravněn“.

 4. Svatopluk Beran napsal:

  Tolik informačních a historických fabulací snad může sepsat jen právě podnikatel a investor INFORMAČNÍCH TECHNOLOGÍ, pirát JIŘÍ HAVELKA. Typická oběť naší dnešní západní JEDNOSTRANÉ PUBLIC RELATIONS a byznisu přes IT s těmito nesmysly, vedené proti početně šestinásobnému světu. Tyto manipulace ze skutečnostmi se šíří hybridně dál hlavně díky občanům s jednostranným černobílým viděním světa. AŤ ŽIJE PROSTOMYSLNOST.

 5. Svatopluk Beran napsal:

  A ještě dodatek. Úžasné je, jak si pan Havelka spolu s panem Tomancem a všemi vládami USA samopřidělují právo na rozhodování o spravedlivém policejním a vojenském vraždění po celém světě. To je poučné číst tyto HAVLISTICKÉ PRAVDY, po třicetiletém časovém odstupu.

  Možná by si pan IT technolog Havelka a jeho hybridní množitelé mohli přečíst něco o GEOPOLITICE USA A CO TATO GEOPOLITIKA PŘINÁŠÍ PO NABÍDCE RUSKA, SKONČIT S VOJENSKÝMI PAKTY

  VLASTNÍ BOŽSKÁ PŘEDURČENOST USA PODLE PANA HAVELKY, HAVLA A MNOHÝCH DALŠÍCH PAK NEZNAMENÁ PRO DNEŠNÍ KAPITALISTICKÝ SVĚT NIC JINÉHO NEŽ TO CO PŘESNĚ POPSAL MARX O KAPITALISMU UŽ VE SVÉ – KAPITÁLU –

  KAPITALISMUS A JEHO DNEŠNÍ AMERICKÁ NEOLIBERÁLNÍ FINANČNÍ PODOBA NEMŮŽE BEZ VÁLEK A PO NICH NÁSLEDUJÍCÍCH HOSPODÁŘSKÝCH RUJNOVÁNÍCH KONKURENTA EXISTOVAT A BÝT VŮBEC FUNKČNÍ. PŘED TŘICETI LETY VÁLKA NA BALKÁNĚ PRO KASPICKOU OBLAST UHLÍKOVÝCH ENERGETICKÝCH ZÁSOB A PRÁVO JEJICH TRANSPORTU DO EVROPY A, AMERIKY I CELÉHO SVĚTA. A KDYŽ SE JIM TO NE AŽ TAK POVEDLO PODLE TUŽEB, TAK NÁSLEDOVAL ZBĚSILÝ ÚTĚK Z DVACET LET DEVASTOVANÉHO ARABSKÉHO SVĚTA S MILIONY MRTVÝCH A VÁLEČNÝCH VYHNANCŮ NA DNEŠNÍ AMERICKOU PROXI VÁLKU Z RUSKEM O UHLÍKOVÉ ZÁSOBY A JEJICH PŘEPRAVU DO EVROPY, ZE SIBIŘE.

  MOC SI PŘEJI ABY NEDOŠLO K JAKÉKOLIV VÁLCE, AŤ JIŽ PŘÍMÉ NEBO PROXI, TENTOKRÁT VŠAK VEDENÉ ZE STRANY RUSKA S ČÍNY, O AMERICKÉ UHLÍKOVÉ ZÁSOBY A JEJICH PŘEPRAVU DO CELÉHO SVĚTA, Z ALJAŠKY.

  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ ZLO A PLNĚ TOTO SVÉ BOŽSKÉ ZLO DÍKY MILITARISMU A VÝDAJI O OBJEMU 850 DOLARŮ NA JEDNOHO SVÉHO OBČANA, UPATŇUJÍ. (jen tak pro příklad, druhá zem v pořadí nejvyšších vojenských výdajů na jednoho občana je Norsko s počtem 455 dolarů na občana)

 6. blade napsal:

  Odborná debata na téma Energetická krize – její příčiny a způsoby řešení:

  https://www.facebook.com/stranaPRO/videos/odborn%C3%A1-debata-na-t%C3%A9ma-energetick%C3%A1-krize-jej%C3%AD-p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny-a-zp%C5%AFsoby-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD/694907171762776/

  (řeč začne po pár vteřinách, zapnout zvuk u videa)

 7. Svatopluk Beran napsal:

  TAK, TAK ASI O AMERICKÉM OBCHODU, LIDSKÝCH PRÁVECH VE SVĚTĚ A SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH

  🙂

  A po nedostatku uhlíkových surovin, na kterých jsou DEMOKRATICKÉ SPOJENÉ STÁTY životně závislé.

  Ťuknutí pěstí s „vyvrhelem“

  Před Saúdskou Arábií navštívil americký prezident palestinská území a Izrael, kdy bylo cílem jeho cesty také posílit spolupráci Izraele s některými arabskými státy. Jeho jednání v Džiddě s korunním princem a faktickým vládcem země bin Salmánem (s churavějícím králem Salmánem se Biden setkal jen krátce) ale provázelo podstatně větší napětí.

  Biden s princem po nástupu do Bílého domu odmítal mluvit a sliboval, že ze Saúdské Arábie učiní „vyvrhele“ poté, co americké tajné služby došly k závěru, že bin Salmán je přímo zodpovědný za brutální vraždu novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu. Svůj nesmlouvavý postoj k Rijádu, nejvýznamnějšímu dovozci ropy do USA, však musel i v důsledku konfliktu na Ukrajině přehodnotit. Po příletu do Džiddy se dokonce s bin Salmánem přivítali jako staří kamarádi, když si namísto podání ruky familiárně ťukli pěstmi.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/saudove-po-otocce-usa-slibuji-zvysit-tezbu-

 8. Svatopluk Beran napsal:

  AMERICKÉ VÁLKY A PODPORA S CÍLENOU NEPODPOROU LIDSKÝCH PRÁV PO CELÉM SVĚTĚ V ZÁVISLOSTI NA UHLÍKOVÝCH ZÁSOBÁCH V TÉ KTERÉ ZEMI DŮLEŽITÝCH PRO PROVOZUCHOPNOSTI RÁDOBY AMERICKÉ DEMOKRACIE, NÁM NESMÍ ZEVŠEDNĚT.

 9. FL napsal:

  Soudruh Beran pro neschopnost vyhoštěný z USA nevšedně bojuje pomocí CapsLock proti státu, kde se chtěl usadit a vydělávat tam. No možná má od Volodi z KGB pravidelné platby.

 10. FL napsal:

  Svatopluk Beran říká ,,byznisu“
  Pak napíše: ,,AŤ ŽIJE PROSTOMYSLNOST“

  Takže se vyhodnotil Svatopluk dobře.

  Byznys, nikoli biznis ani byznis (pravopis)

 11. Svatopluk Beran napsal:

  Pro FL. I průměrný člověk s chybami v pravopise jako já, se může a má právo se účastnit debaty. Nebo podle vás ne? Tak to už jste v pořadí několikátý, jemuž to vadí. Měl by jste si v demokracii zvyknout argumentovat svým NÁZOREM, ne komentovat co má člověk na sobě nebo vyzobávat gramatické chyby. 🙂

  Soudruh Beran pro neschopnost vyhoštěný z USA nevšedně bojuje pomocí CapsLock proti státu, kde se chtěl usadit a vydělávat tam.

  Potvrzuji že jsem měl dle argumentů Václava Havla a naše disentu vámi publokované touhy. Ovšem jen do té doby než jsem zjistil, že ono bohatství USA nepochází jen z poctivé a tvrdé práce a vynikajících myšlenek. ALE JEHO VELKÁ ČÁST PŘEDEVŠÍM Z KRÁDEŽÍ PŮDY, KRÁDEŽÍ KOMODIT, OBRACENÍM ZÁKONŮ NA RUBY, VRAŽDĚNÍ JAK V USA TAK I PO CELÉM SVĚTĚ A BEZVÝHRADNÉM ZISKU Z VÁLEK PO CELÉM SVĚTĚ. To se mi prostě začalo eklovat.

 12. Svatopluk Beran napsal:

  NĚCO MÁLO O DŮSLEDCÍCH PO ŘÁDĚNÍ MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII (otázka zní pro čí demokraciii), KDY DO EVROPY ALE I K NÁM, PŘIŠLA KONEČNĚ ,,ZMĚNA,,

  https://www.youtube.com/watch?v=GuPoLoaF0sE

 13. blade napsal:

  Ukrajina: Ukrajinská bojová taktika ohrožuje civilisty !

  -Vojenské základny zřízené v obytných oblastech včetně škol a nemocnic
  -Útoky zahájené z obydlených civilních oblastí
  -Takové porušování v žádném případě neospravedlňuje nevybíravé ruské útoky, které zabily a zranily bezpočet civilistů.

  Ukrajinské síly vystavily civilisty nebezpečí tím, že zřídily základny a provozovaly zbraňové systémy v obydlených obytných oblastech, včetně škol a nemocnic, když odrazily ruskou invazi, která začala v únoru, uvedla dnes Amnesty International.

  Taková taktika porušuje mezinárodní humanitární právo a ohrožuje civilisty, protože mění civilní objekty na vojenské cíle. Následné ruské údery v obydlených oblastech zabily civilisty a zničily civilní infrastrukturu.

  -Zdokumentovali jsme vzorec, kdy ukrajinské síly ohrožují civilisty a porušují válečné zákony, když operují v obydlených oblastech,“ řekla Agnès Callamardová, generální tajemnice Amnesty International.

  -Být v obranné pozici nezbavuje ukrajinskou armádu povinnosti respektovat mezinárodní humanitární právo.“

  Ne každý ruský útok zdokumentovaný Amnesty International se však řídil tímto vzorcem. Na některých dalších místech, kde Amnesty International dospěla k závěru, že Rusko spáchalo válečné zločiny, včetně některých oblastí města Charkov, organizace nenalezla důkazy o ukrajinských silách umístěných v civilních oblastech, které se nezákonně zaměřily na ruskou armádu.

  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Pro drtivou většinu běžných přispěvatelů na různých sociálních sítích v Čechách, by bylo dobré si před tím než se začnou vyjadřovat k nynější válce či proběhlých amerických válečných vměšování do suverénních států nezbytné, sehnat si, nejspíš v nějakém antikvariátě a když ne prostudovat tak aspoň přečíst drobnou knížečku od Oskara Krejčího, vydanou nakladatelstvím Profesional Publishing – VÁLKA -. K prvnímu vydání došlo v roce 2010, od té doby jí mám i já. Jsem přesvědčen, že by téměř vymizely hlouposti z jejich myslí, které jim čeští novináři tlačí manipulativně do hlavy a oni následně nevědomí o právních válečných aspektech, píší v zcela pod tlakem osobních emocí.

  https://www.obranaastrategie.cz/cs/aktualni-cislo-2-2012/recenze/krejci-oskar-valka.html

  Toto není v žádném případě reakce na Blada, ale reakce na příspěvky většiny občanů a jejich příspěvky v českých internetových mediích.

 15. Dvořák napsal:

  Ukrajinci si jedou domů,jen na otočku, oslavit nějaký svátek. Jim už ta válka asi zevšedněla.

 16. blade napsal:

  Americký politolog, filosof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů, prof. na Chicagské univerzitě John J. Mearsheimer

  ▶▶Spojené státy a jejich spojenci zpočátku podporovali Ukrajinu, aby zabránili ruskému vítězství a pomohli vyjednat příznivé ukončení bojů. Ale jakmile ukrajinská armáda začala tlouct do ruských sil, zejména kolem Kyjeva, Bidenova administrativa změnila kurz a zavázala se pomoci Ukrajině vyhrát válku proti Rusku. Snažila se také vážně poškodit ruskou ekonomiku uvalením bezprecedentních sankcí. Jak ministr obrany Lloyd Austin vysvětlil americké cíle v dubnu: „Chceme, aby Rusko oslabilo do té míry, že nemůže dělat věci, které udělalo při invazi na Ukrajinu.“ Ve skutečnosti Spojené státy oznámily svůj záměr vyřadit Rusko z řad velmocí.

  A co víc, Spojené státy spojily svou vlastní pověst s výsledkem konfliktu. Americký prezident Joe Biden označil ruskou válku na Ukrajině za „genocidu“ a obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že je „válečným zločincem“, který by měl čelit „procesu s válečnými zločinci“. Prezidentské proklamace, jako jsou tyto, ztěžují představu, že By Washington ustoupil; pokud by Rusko na Ukrajině zvítězilo, postavení Spojených států ve světě by utrpělo vážnou ránu.

  ▶▶Ruské ambice se také rozšířily. Na rozdíl od konvenční moudrosti na Západě Moskva nenapadla Ukrajinu, aby ji dobyla a učinila z ní součást Velkého Ruska. Šlo mu hlavně o to, aby se Ukrajina nestala západní baštou na ruských hranicích. Putin a jeho poradci byli obzvláště znepokojeni tím, že Ukrajina nakonec vstoupí do NATO. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to stručně vyjádřil v polovině ledna, když na tiskové konferenci řekl: „Klíčem ke všemu je záruka, že NATO nebude expandovat na východ.“ Pro ruské vůdce je vyhlídka na členství Ukrajiny v NATO, jak to sám Putin vyjádřil před invazí, „přímou hrozbou pro ruskou bezpečnost“ – hrozbou, která by mohla být eliminována pouze tím, že půjde do války a změní Ukrajinu na neutrální nebo zkrachovalý stát.

  Za tímto účelem se zdá, že ruské územní cíle se od začátku války výrazně rozšířily. Až do předvečera invaze bylo Rusko odhodláno realizovat dohodu Minsk II, která by udržela Donbas jako součást Ukrajiny. V průběhu války však Rusko obsadilo velké části území na východní a jižní Ukrajině a existuje stále více důkazů, že Putin má nyní v úmyslu anektovat celou nebo většinu této země, což by účinně změnilo to, co zbylo z Ukrajiny, na dysfunkční stát.

  Hrozba pro Rusko je dnes ještě větší než před válkou, hlavně proto, že Bidenova administrativa je nyní odhodlána omezit ruské územní zisky a trvale ochromit ruskou moc. A aby toho nebylo málo, Finsko a Švédsko vstupují do NATO a Ukrajina je lépe vyzbrojena a těsněji spojena se Západem. Moskva si nemůže dovolit na Ukrajině prohrát a využije všech dostupných prostředků, aby se vyhnula porážce. Putin se zdá být přesvědčen, že Rusko nakonec zvítězí nad Ukrajinou a jejími západními podporovateli. „Dnes slyšíme, že nás chtějí porazit na bojišti,“ řekl na začátku července. „Co můžeš říct? Nechte je to zkusit. Cíle speciální vojenské operace budou dosaženy. O tom není pochyb.“

  ▶▶Ukrajina má zase stejné cíle jako Bidenova administrativa. Ukrajinci jsou odhodláni znovu získat území ztracené Ruskem – včetně Krymu – a slabší Rusko je pro Ukrajinu určitě méně ohrožující. Navíc jsou přesvědčeni, že mohou zvítězit, jak dal ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov jasně najevo v polovině července, když řekl: „Rusko může být určitě poraženo a Ukrajina už ukázala jak.“ Jeho americký protějšek zjevně souhlasí. „Naše pomoc dělá skutečný rozdíl v terénu,“ řekl Austin v projevu na konci července. „Rusko si myslí, že může přežít Ukrajinu – a přežít nás. Ale to je jen poslední z řady ruských chybných odhadů.“

  ▶▶Kyjev, Washington i Moskva jsou v podstatě hluboce odhodlány zvítězit na úkor svého protivníka, což ponechává jen malý prostor pro kompromis. Například Ani Ukrajina, ani Spojené státy pravděpodobně nepřijmou neutrální Ukrajinu; ve skutečnosti je Ukrajina den ode dne těsněji svázána se Západem. Stejně tak není pravděpodobné, že by Rusko vrátilo Ukrajině celé území nebo dokonce jeho většinu, zejména proto, že nepřátelství, které v posledních osmi letech rozdmýchalo konflikt na Donbasu mezi proruskými separatisty a ukrajinskou vládou, je intenzivnější než kdy jindy.

  Tyto protichůdné zájmy vysvětlují, proč tolik pozorovatelů věří, že k vyjednanému urovnání v dohledné době nedojde, a proto předvídají krvavý pat. V tom mají pravdu. Pozorovatelé však podceňují potenciál katastrofické eskalace, která je zabudována do vleklé války na Ukrajině.

  ▶▶Existují tři základní cesty k eskalaci, které jsou vlastní vedení války: jedna nebo obě strany záměrně eskalují, aby vyhrály, jedna nebo obě strany záměrně eskalují, aby zabránily porážce, nebo boje neeskalují úmyslnou volbou, ale neúmyslně. Každá cesta má potenciál přivést Spojené státy do bojů nebo vést Rusko k použití jaderných zbraní, a možná obojího.

  https://www.foreignaffairs.com/ukraine/playing-fire-ukraine?check_logged_in=1&utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=registered_user_welcome&utm_term=email_1&utm_content=20220821

 17. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYMOVÉ
  KECAJÍ
  KECAJÍ
  a
  KECAJÍ

  Miroslav Tomanec, Ing., MBA
  Stavební inženýr, restauratér, vinárník a pivovarník na penzi. Dnes už jenom kavárník a bývalý koaliční zastupitel, aktivně se snažící ovlivňovat chod našeho krásného města.

  Ahoj pivovarníku,

  Vzpomínáte na Vaši pozvánku a setkání ve Vaší vinárně pro anonymní kecálisty na blogu JL.
  Přišel jenom náměstek Vovsík.
  Vzpomenete si co říkal Gryc Vovsíkovi,
  ve věci nejlepší aktuální jihlavské plastiky od Romana Podrázského,
  kterou ředitel galerie Nové město Josef Chalupa pojmenoval „jihlavská madonna“ ?

  Opravdu zajímavé
  Pamatuje ještě někdo socialistické náměstí – atrium obchodního centra na Březinkách
  s vysokými stromy, basénkem a sochou od R. Podrázského.

  Stromy nebyly v bečkách, vysázela je tam Lednická škola zahradní,
  autor její učitel Ing. B. Piro.
  —————-
  Realizace stromové skupiny před radnicí
  Právě probíhá realizace stromové skupiny před radnicí. Skupina je součástí projektu revitalizace náměstí, který zvítězil v roce 2018 v architektonické soutěži a jeho autory jsou architekti Miroslav Cikán a Radek Novotný z atelieru MCA. Skupina sestává z pěti jerlínů japonských, rychle rostoucích stromů s bílým květenstvím. Pod stromy bude mlatový povrch a kruhová lavice, které posílí pobytovou funkci náměstí. Součástí návrhu je výrazné zlepšení podmínek pro růst stromů, jsou vysazeny ve strukturálním substrátu, který zajišťuje přístup vody a vzduchu ke kořenům a zároveň brání zhutnění zeminy. Samotné realizaci předchází archeologický průzkum.
  Projekt revitalizace náměstí
  Vítěz architektonické soutěže (2018) MCA atelier v současné době dokončuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Projekt podrobněji rozpracovává soutěžní návrh a navrhuje také komfortnější ulice Znojemskou a Křížovou. Náměstí bude dopravně zklidněným prostorem s preferencí pěších. Dojde proto k vyrovnání výškových zlomů – obrub, schodů, apod. Na západní straně bude dosazena dvojitá lipová alej a v ploše náměstí budou nově vysazeny tři stromové skupiny jerlínů. Výsadba stromů zároveň ponechává volné významné průhledy a pohledy na nejhodnotnější fasády. Podkladem pro projekt byly hodnoty a problémy formulované veřejností před soutěží a podněty ke studii sbírané na jaře 2020.
  Výstava
  Od března probíhá ve vitrínách obchodního domu Jihlava výstava k projektu, která představuje návrh revitalizace i technické detaily řešení stromové skupiny. Výstavní panely si můžete prohlédnout také zde.

 18. blade napsal:

  CHRIS HEDGES: LEŽ AMERICKÉ NEVINNOSTI

  https://www.mintpressnews.com/chris-hedges-american-innocence-war-crimes-united-states/280001/

  Chris Hedges je novinář oceněný Pulitzerovou cenou, který byl patnáct let zahraničním korespondentem pro The New York Times, kde působil jako šéf úřadu pro Blízký východ a šéf balkánské kanceláře pro noviny. Předtím pracoval v zámoří pro The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor a NPR. Je hostitelem pořadu The Chris Hedges Report.

 19. Zdeněk Gryc napsal:

  Blade je statný PS-ák
  a lišák:

  „Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži,
  protože k nějakým bigošům se mi nechtělo“

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.

  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.

  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

 20. blade napsal:

  Kolabo Gryc alias H. Ch. Andersen > Čím nižší inteligence, tím přes urážky větší starost a pochybnosti o mozkové kapacitě druhých. To lze vyhodnotit buď jako nižší sebevědomí nebo nešťastná povaha, která svůj přetlak vyrovnává pliváním po druhých. Mně je to celkem jedno, diskuse není povinná.

 21. Zdeněk Gryc napsal:

  AUTOBIOGRAFIE veldr. PS áka
  je urážka ?

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 14:06
  S. architekt nemá o službě na čáře ani páru,
  zřejmě má i modrou knížku nebo takový nemehla ke zbrani raději ani nepustili
  Potkat na čáře architekta,
  tak stačí v těch lesích tam na něj udělat bububu či cvaknout závěrem,
  tak se na místě zesere strachy :-).
  Vy kubo z jihlavských Nemanic

 22. Svatopluk Beran napsal:

  NĚCO MÁLO Z HISTORIE ZASAHOVÁNÍ DO EVROPSKÝCH ZEMÍ SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI V KONTEXTU Z DNEŠNÍM POSUNEM HRANIC RUSKA.

  TAK JAK SI ZVYKLI V POSLEDNÍ DOBĚ REPORTÉŘI A ZPRAVODAJOVÉ ČESKÝCH NEZÁVISLÝCH MEDIÍ NAVODIT DVĚ SITUACE A NÁSLEDNĚ POLOŽIT OTÁZKU SVÉMU POLITICKÉMU ZPRAVODAJI- VIDÍTE V TOM NĚJAKOU PARALELU – I JÁ SE PTÁM, VIDÍTE PARALELU V DNEŠNÍ NELEGITIMNÍ VÁLCE RUSKA S UKRAJINOU V NELEGITIMNÍ VÁLCE USA A NATA SE SRBSKEM?

  Během rozpadu Jugoslávie vytvořilo Srbsko unii s Černou Horou, která byla v roce 2006 mírově rozpuštěna, čímž byla poprvé od roku 1918 obnovena nezávislost Srbska jako suverénního státu. V roce 2008 představitelé Kosovského shromáždění jednostranně vyhlásili nezávislost na Srbsku, což se setkalo se smíšenými reakcemi mezinárodního společenství. Srbsko si Kosovo nadále nárokuje jako součást svého suverénního území.

  Válka mezi Srby a Albánci na území Kosova se začala stupňovat. Intenzita konfliktů a počet jejich obětí začaly narůstat v únoru 1998. Ve vyhrocených střetech proti sobě stály na jedné straně Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK) a na druhé straně srbské ozbrojené síly. Rada bezpečnosti OSN dne 23. září 1998 ostře odsoudila násilí, kterého se dopouštěly obě strany, a vyjádřila hluboké znepokojení nad prudkým zhoršením humanitární situace v Kosovu. Na základě alarmujících poznatků schválila rezoluci č. 1199, která doslova uvedla, že „zhoršení situace v Kosovu představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v tamní oblasti“. Souhlas s použitím „všech dostupných prostředků a opatření“ odmítly udělit Rusko a Čína. Bez schválení druhé rezoluce Rady bezpečnosti OSN se stala válkou nelegální. Tehdejší prezident USA Bill Clinton hovořil o nutnosti postavit se na stranu trpících obětí a tím zajistit mír, svobodu a stabilitu v Evropě.

  Důležitou roli při řešení kosovské otázky sehrála americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová. 24. BŘEZNA 1999 zahájily letecké síly NATO bombardování Jugoslávie, a tedy i Srbska, a která trvala téměř tři měsíce, aby přinutily vládu Jugoslávie stáhnout se z Kosova, historického území Srbska, a ukončit boj proti SEPARATISTŮM z UÇK. Vzdušné údery proti Srbsku, které dostaly název Operace Spojenecká síla, trvaly až do 10. června 1999 a byly velkou manifestací vojenských schopností NATO, ZEJMÉNA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. Operace Spojenecká síla proti Jugoslávii byla první válkou NATO. Celkem se na ní podílelo svými vojenskými kapacitami TŘINÁCT ČLENSKÝCH STÁTŮ. Česká republika se spolu s Maďarskem a Polskem stala členskou zemí NATO 12. března 1999, 12 dnů před zahájením Operace Spojenecká síla a stala se první zemí bývalého východního bloku, která se k Alianci připojila. Dne 17. února 2008 vyhlásilo Kosovo s podporou USA a EU jednostranně nezávislost na Srbsku, KTEROU SRBSKO DODNES ODMÍTÁ UZNAT. Přes intenzivní snahu G. W. Bushe, který se stal americkým prezidentem v lednu roku 2000, SE ANI DODATEČNĚ NEPROKÁZALY DŮVODY PRO VEDENÍ VÁLKY A TATO VÁLKA NATA POD VEDENÍM USA JE POVAŽOVÁNA ZA VÁLKU NELEGITIMNÍ.

 23. Svatopluk Beran napsal:

  A POLOŽÍM DALŠÍ OTÁZKU.

  TAKÉ JSTE PŘESVĚDČENI V KONTEXTU TOHO, ŽE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ VEDLY V ROCE 1999 NELEGITIMNÍ VÁLKU PROTI SRBSKU, S JEJÍMI NÁSLEDKY VYTRŽENÍ KOSOVA ZE SRBSKÉHO ÚZEMÍ A V ROCE 2014 NASTAVILY BĚHEM LEGÁLNÍCH DEMONSTRACÍ V KIJEVĚ ZAPLACENÍM A VYCVIČENÍM UKRAJINSKÝCH NEONACISTŮ NELEGÁLNÍ PROTIVLÁDNÍ PUČ, ZA DNEŠNÍ SMRT, ZRANĚNÍ I ŠKODY NA MAJETCÍCH UKRAJINSKÝCH A RUSKÝCH OBČANŮ? KDY ASI PONESOU TRESTNÍ NÁSLEDKY ZA TATO DĚNÍ PRESIDENTI SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH SPOLU S NORSKÝM GENERÁLNÍM TAJEMNÍKEM NATO JANSEM STOLTENBERKEM?

 24. blade napsal:

  Ráno 8. října došlo na Krymském mostě k mimořádné události.

  Informační centrum Národního protiteroristického výboru oznámilo, že na automobilové části krymského mostu z tamánského poloostrova explodoval kamion. To způsobilo, že sedm palivových nádrží začalo hořet.

  V souvislosti s incidentem byl omezen provoz na silniční a železniční části mostu.

  Podle hlavy Krymu Sergeje Aksjonova se v důsledku nouzové situace zhroutila dvě rozpětí silničního koryta větve, která jde z Krasnodaru do Kerče.

  Provozuschopnost železniční části krymského mostu a organizace pohybu prvních vlaků bude zajištěna do 20:00 moskevského času. Novinářům o tom informovali v sobotu 8. října v tiskové službě Ministerstva dopravy Ruska.

  (iZ)

 25. Svatopluk Beran napsal:

  VOJSKA USA PLUS NATA BOMBARDOVALI V ROCE 1998, 3 MĚSÍCE V ILEGÁLNÍ VÁLCE ÚZEMÍ SRBSKA VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA BĚLEHRADU A VČETNĚ ÚZEMÍ SRBSKA, KOSOVA. V ROCE 1999 NA VYBOMBARDOVANÉM ÚZEMÍ SRBSKA V KOSOVU POSTVILI SPOJENÉ STÁTY NELEGÁLNÍ VOJENSKOU ZÁKLADNU.

  TERORISTI NAPADLI 11ZÁŘÍ 2001 PENTAGON A OBCHODNÍ CENTRUM V USA – DOSUD NEBYL ZA TO NIKDO OSOUZEN. ZA TYTO DOSUD NEZJIŠTĚNÉ A NEODSOUZENÉ TERORISTY, ALE SPOJENÉ STÁTY VYTVOŘILI FABULACI NA JEJÍŽ PODKLADĚ PŘEPADLI V NEZÁKONNÝCH VÁLKÁCH AFGANISTÁN, IRÁK, SÝRII A LYBII.

  RUSOVÉ ZA VYHNÁNÍ A ZABITÍ RUSKÝCH OBČANŮ Z UKRAJINY ZABRALI UKRAJINĚ KRYM A V ILEGÁLNÍ VÁLCE O OSUM LET POZDEJI UKRAJINĚ, POD ŘÍZENÍM LOUTKOVÝCH VLÁD SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, ANEKTOVALI ÚZEMÍ, ZE KTERÉHO UKRAJINA, POMOCÍ PLACENÝCH A VYCVIČENÝCH UKRAJINSKÝCH NEONACISTŮ SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI, VYHNALA NA TŘIČTVRTĚ MILIONU OBYVATELŮ A TISÍCE ZABILI.

  NEDÁVNO NĚKDO TERORISTICKY NAPADL ČTYŘMI ÚTOKY POTRUBÍ NORDSTRÍMU1 A NORDSTRÍMU2. DNES NĚKDO NAPADL TERORISTICKY NELEGÁLNĚ POSTAVENÝ MOST Z RUSKA NA KRYM.

  KDO ASI INICIUJE TYTO TERORISTICKÉ MEGA ÚTOKY V KTERÝCH JSOU VŽDY POŠKOZENY ZÁJMY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A TY Z NICH NÁSLEDNĚ MOHOU PROFITOVAT VE SVÉM GEOPOLITICKÉM OBCHODOVÁNÍ, DOPLNĚNÝM NELEGÁLNÍMI VÁLKAMI NIČÍCÍMI A ROZRÝVAJÍCÍMI SVĚT?

  KDO JE ASI TEN, JEMUŽ NÁSLEDNĚ SOUVISLOSTI HRAJÍ DO KARET K OBCHODNÍMU ZOTROČOVÁNÍ SVĚTA, ZE STATISÍCI MRTVÍMI A MILIONY ZMATENÝCH MIGRUJÍCÍCH OBČANŮ SVĚTA?

 26. blade napsal:

  Scott Ritter > mluví pravdu nebo lže?

  https://youtu.be/veiapN9c7aA

 27. Jan P napsal:

  Co by asi dnes říkal válce na Ukrajině Jaroslav Hašek ?
  100. výročí úmrtí Jaroslava Haška, zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici.
  „Byl anarchistou, pracoval pro anarchokomunistické časopisy Chuďas a Komuna, prošel před první světovou válkou národně socialistickou i sociálně demokratickou stranou, jenže obvyklou stranickou rigorozitu …
  nemohla jeho čistá duše unést.“
  https://www.kulturni-noviny.cz/print/31922

 28. Jan P napsal:

  „Hašek nebyl žádný bolševik,“
  říká literární vědec a prozaik Pavel Gan v rozhovoru o politické i sexuální orientaci spisovatele Jaroslava Haška.
  https://www.czechlit.cz/cz/hasek-nebyl-zadny-bolsevik/

Leave a Reply