Končí doba duchovní vlažnosti

Máme léto a s ním letní odpočinek, doprovázený úplným vypnutím a letní nevázaností. Po delší době se zdá být vše v naprostém pořádku. Zdá se to být takové, jaké bylo dříve.

Měli bychom se však rychle vzbudit z této iluze, protože nic není v pořádku a nic už nebude tak, jako předtím. Dění se totiž dalo do pohybu a už ho nic nezastaví. Zdánlivé období uvolnění, které momentálně prožíváme, je jen krátká přestávka v železném řetězení budoucích událostí. Přestávka, daná nám z milosti k tomu, aby byla správně využita a ne totálně promrhána tak, jako vždy dosud.

Aby byla využita k pochopení skutečné podstaty toho, co přichází, a hlavně k uskutečnění výrazného osobního duchovního posunu vpřed, logicky vyplývajícího z tohoto pochopení. Jakákoli povrchnost a ignorování těchto skutečností přinese jen další, až do maxima stupňované zhoršování situace. A naopak, pochopení podstaty toho, co se děje, a zahájení osobního duchovního vzestupu co největšího počtu jednotlivců, může způsobit značné zmírnění toho, co přichází.

A co přichází?

Přichází to, co bylo předpovězeno a před čím jsme byli varováni dávnými proroky. Přichází očista země! Očista od starého, špatného, nesprávného, falešného, pokryteckého, nečistého, nespravedlivého, nepoctivého, bezohledného a bezcharakterního.

V Písmu je psáno, že čas velké očisty bude možné poznat podle více znaků. Jedním z nich bude například to, že šelma bude nutit všechny lidi, malé i velké, bohaté i chudé, aby přijali znak šelmy na svou ruku. Neboť bez tohoto znaku nebudou moci ani kupovat, ani prodávat, ani cestovat, ani chodit do restaurací, nebo k lékaři.

Kdo není slepý a hluchý ke znamením času, musí přece jasně vidět, že to, co bylo předpovídáno před staletími, se reálně událo v dnešní době. Podle tohoto jediného znamení se dá přece poznat, že doba velké očisty země nastala! Na lidi byli vypuštěni apokalyptičtí jezdci pandemie, války, nedostatku a hladu.

Živly země bijí Evropu suchem a katastrofálním dlouhodobým deficitem vláhy v půdě, což při vysokých cenách potravin, způsobených inflací, povede k jejich dalšímu zdražování a nedostatku. Všechno toto, a mnohé jiné kolem nás se děje proto, aby hluší začali konečně slyšet, aby se slepým otevřely oči, a aby si nevědomí konečně uvědomili, v jaké nesmírně vážné době žijeme.

Uvědomění si vážnosti doby a její rozpoznání je prvním zásadním krokem, který má být uskutečněn dosud nevědomými jednotlivci. A z tohoto prvního kroku pak nevyhnutelně a logicky vyplyne krok druhý, spočívající v hledání odpovědi na otázku, jak čas očisty přežít a jak jej bez újmy přestát.

Všechno to negativní, co na nás začalo v poslední době dopadat, jako když se roztrhne pytel, však není žádný trest Hospodina. Stvořitel nás netrestá! Trestáme se my sami, protože to, co prožíváme, je nevyhnutelný důsledek toho, jak jsme žili! Je to důsledek naší vlastní nečestnosti, nespravedlnosti, nečistoty, bezohlednosti, chamtivosti, duchovní vlažnosti a mnohého jiného.

Dožili jsme se doby, ve které na nás začínají dopadat všechny důsledky našeho špatného a nesprávného jednání. Dopadají na nás prostřednictvím pandemie a všech opatření, která ji doprovázejí. Dopadají na nás prostřednictvím války, sankcí, inflace, chudoby a mnoha jiných ran, které nás teprve čekají. To vše jsou důsledky našeho povrchního a mělkého přístupu k životu, žitého bez poznání skutečného smyslu našeho bytí.

Avšak i přesto, že jsme dennodenně atakováni negativním děním, přestože mnozí propadají depresi a strachu z budoucnosti, lidé nechtějí pochopit, že nadešel čas očisty země, a že to, co se děje, je třeba vnímat jako silný impuls k vlastní přeměně.

Silný impuls k vlastní přeměně! Toto je tím, k čemu nás chtějí události a veškeré vnější dění dotlačit. Chtějí nás dotlačit k přeměně současného, starého, materialistického a rozumového člověka, jehož svět se hroutí, na nového, duchovního člověka, který má na nových základech začít budovat nový svět. Nový svět, postavený na hodnotách ducha, jako na něčem, co je prvořadé, a co je nadřazeno hodnotám materie a rozumové racionality.

Kdo v dnešní vážné době vykročí na cestu duchovní přeměny a duchovního obrození vlastní osobnosti, jde v souladu s tím, co od nás vyžaduje duch času. Kdo takto činí, dostává se do harmonie a do souladu se silami Světla, obklopujícími naši zemi. Takový člověk bude ve svém správném úsilí všemožně podporován a dostane se mu všech pomocí, potřebných k tomu, aby úspěšně zvládl přechod dobou očisty země. Takový člověk bude totiž ve svém správném snažení o vlastní duchovní obrodu stát tak, jak chce Stvořitel, a proto bude Stvořitelem a jeho Světlem podporován. Bude podporován jeho mocí a silou. Proto je v životním zájmu každého člověka na naší planetě, aby se správně postavil do souladu s Vůlí Nejvyššího a do souladu s jeho svatým chtěním. Protože právě toto je to nové, co přichází!

To staré, spočívající v odtržení od Stvořitele a jeho Vůle, v odtržení od hodnot Ducha, v připoutání k matérii a k rozumu již nemá v dnešní době žádnou podporu Světla, a proto směřuje k zániku. Bude to zničeno jako zdroj ustavičného neštěstí a nahrazeno novým způsobem života, přinášejícím štěstí a harmonii.

Staňme se proto novými! K tomu nás vyzývá dnešní doba! K tomu jsme dnešní dobou tlačení a k tomu jí budeme tlačeni stále více a více!

Staneme se v ní svědky kolapsu starého a zároveň zázračného zrození nového, které povstane z ruin, a kterému budou poskytnuty velké pomoci ze Světla, aby mohlo zakořenit, zesílit, vyrůst a přinést bohatou úrodu.

Doba chladně, racionálně uvažujícího, rozumového, materialistického a anti duchovního člověka definitivně končí a začíná nová doba člověka citového, srdečného, dobrotivého, čistého, spravedlivého a duchovního. Všechno, co se bude dít v následujících dnech, měsících a letech nás bude navigovat tímto směrem a my budeme mít příležitost prožívat na vlastní kůži důsledky toho, na jaké straně stojíme. Zda na straně starého, směřujícího do neštěstí a ke zkáze, nebo na straně nového, směřujícího ke Světlu a stojícího pod ochranou Boží.

Doba volá ke změně! Volá a vyzývá k duchovní přeměně osobnosti! Budoucnost bude patřit pouze těm, kteří jsou vnímaví k hlasu doby a začnou usilovat o to, co od nás všech žádá.

63 Responses to “Končí doba duchovní vlažnosti”

 1. Jan P napsal:

  „Planetu nezničila nějaká vrozená vlastnost lidí. Ničení planety je výsledkem fungování kapitalismu jako systému… potřebujeme pojmenovat systémy, které ničení způsobují, a upozornit na fakt, že existují lidé, kteří s tím nemají nic společného.“
  https://a2larm.cz/2021/03/planetu-nenici-vrozene-vlastnosti-lidi-ale-kapitalismus/

 2. Svatopluk Beran napsal:

  Já pokud bych mohl posoudit KAPITALISMU jako lidský ekonomický systém, tak jeho podstata jako soutěž občanů, kdy kdo jaké má po příchodu na tento svět genetické kvality a jak je pracovitý v ohledu na finanční odměnu, z dosavadních systémů ten nejspravedlivější. Problém je ale ve výši a následném stropu odměny za tyto schopnosti. TENTO SYSTÉM V RÁDOBĚ KOŽICHU SVOBODY NEOMEZENOSTI VLASTNIT JAKÉKOLIV MNOŽSTVÍ PROSTŘEDKŮ SMĚNY, VLASTNĚ ALE ZNEMOŽŇUJE POKROK VŠEM OSTATNÍM VYŠŠÍ, NEŽLI JE DNES TEN AMERICKÝ. Americký inflační systém jediné hlavní centrální banky k výrobě základních nepodložených prostředků směny (DOLAROVÝCH DLUHOPISŮ) jedním státem pro celou planetu a jejich následné stahování či blokování, je již v dnešní době pro celý svět KONTRAPRODUKTIVNÍ. TENTO AMERICKÝ SYSTÉM TOTIŽ POČÍTÁ S TÍM, ŽE ŽÁDNÁ ZEMĚ NEMŮŽE, PŘESNĚJI NESMÍ MÍT MOŽNOST BÝT LEPŠÍ NEŽ USA A DOKONCE SE NESMÍ ANI PŘIBLÍŽIT K JEJÍ KONKURENCESCHOPNOSTI.

  SPOJENÉ STÁTY SI SAMY UDĚLILY NA ZÁKLADĚ SVÉ SPOLUÚČASTI VE DVOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH, V OBOU PŘÍPADECH NA VÍTĚZNÉ STRANĚ BEZ ZNIČENÍ SVÉ ZEMĚ A CIVILNÍ POPULACE, PŘITOM ALE SE ZJISKEM NA DEVASTACI VŠECH OSTATNÍCH VÁLČÍCÍCH STRAN, NEOPAKOVATELNOU VÝHODU. NYNÍ TAK ŽIJÍ V PŘESVĚDČENÍ, ŽE TO MUSÍ BÝT JIŽ NAVŽDY A NĚJAKÁ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍM SVĚTEM S OHLEDEM NA POTŘEBY I OSTATNÍCH, JE PRO NĚ TAK JAKO PRO KTERÉKOLIV JINÉ DIKTÁTORY SVĚTA V MINULOSTI, ZCELA SMĚŠNÁ A NEPŘIJATELNÁ.

  STVOŘITEL S TÍM STOPROCENTNĚ NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO.

 3. blade napsal:

  Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek – 7/2022

  Není pochyb, že na inflaci i energetické krizi má značný podíl Babiš a předchozí vláda. Zadlužili nás, nechali vyčerpat zdroje peněz České republiky a rezervy, nenechali naplnit zásobníky plynu. Není pochyb, že Babišova vláda má na inflaci velký díl. Na druhou stranu má zásadní podíl, a to je neoddiskutovatelné, Evropská unie a Německo, potažmo příklon vlády k Evropské unii a Německu.

  Jednoznačně musím odmítnout výroky Fialy, že energetická krize je zaviněna válkou na Ukrajině, není to pravda. Energokrize začala v roce 2021, ceny narostly v roce 2022 a příčinou je kvazi zelená politika Evropské unie, Německa, tlak na českou vládu, abychom se podřizovali německé politice, ergo neschopnost vlády a Fialy chovat se sebevědomě a pracovat ve prospěch České republiky a jejich obyvatel. A to mu výrazně vyčítám.

  Nic se nezměnilo, naopak, některé jevy se zhoršily. Když to zjednoduším, nezměnilo se nic na energetické politice vlády. Vláda vykládá, co všechno rozdá – třeba sto miliard občanům v krizových tarifech – tedy stále plánuje rozdávání peněz, ale měla by snížit ceny energií. To úzce souvisí s inflací, jakmile dojde k razantnímu snížení cen energie, půjde i inflace dolů.

  Česká inflace je dokonce dvakrát vyšší než v Německu. My nechceme, aby vláda dávala kompenzace, dotace, příspěvky, o to nestojíme. My chceme, aby vláda odmítla Green Deal, nechala fungovat energetický mix v České republice, u kterého je mimochodem velkou otázkou, zda energetický mix ještě vůbec máme, a zrušit emisní povolenky. Tedy vše, co říkáme už několik měsíců.

  Když čtu, jak Fiala říká a rád tyto dvě věty používá, že za energetickou krizi může válka na Ukrajině a že Česká republika je stoprocentně závislá na plynu, tak obojí je lež. Vláda a především Fiala dělá, jako by naše energetika byla závislá na plynu, ale není. Na plynu jsou závislá odvětví výrobní nebo podnikatelská jako sklárny nebo velké množství pekáren či chemického průmyslu, ale pokud se podíváme na energetický mix České republiky, je jasné, že plyn je zcela minoritním zdrojem. Energomix tvoří ze 44 procent hnědé uhlí a je zdrojem naší energie, 40 procent je z jádra, necelých 10 procent z plynu a asi pět procent jsou obnovitelné zdroje. Zbývající jedno procento jsou ropa, mazut a podobné marginálie. To je energetický mix České repliky a Fiala a jeho vláda to ignoruje.

  Green Deal a kvazi zelená politika je vlastně umělá průmyslová revoluce Evropské unie. Jde výhradně o změnu, kdo bude čerpat obrovské finance, které jsou v energiích, a tedy se mají přesunout megamiliardy z tradičních zdrojů do obnovitelných a nových zdrojů energie. To je princip Green Dealu. Když přišla krize, pár týdnů to vypadalo, že Green Deal je mrtev, ale všichni, kdo mají obnovitelné zdroje a chtějí si přivlastnit obrovské množství peněz, rychle vytvořili novou argumentaci. Dnes říkají, že obnovitelné zdroje jsou to, co nás vyvede z energetické krize, že obvinitelné zdroje nás vyvážou ze závislosti na ruském plynu. To je velmi chytrá rétorika, protože veřejnost nedokáže rozklíčovat, že jde o lež. Ze závislosti nás nemohou obnovitelné zdroje vyvázat, protože ruský plyn nepotřebujeme k výrobě elektrické energie. Plyn tvoří necelých deset procent, to nám nepomůže.

  A druhá lež, že obnovitelné zdroje jsou řešením energetické krize, protože budou náhradou tradičních zdrojů. To je obludná lež, protože energetická krize je prudký nárůst cen energií z důvodu extrémního tlaku na tradiční zdroje energií jako uhlí, ropa, plyn a jádro. To se děje proto, aby tyto zdroje přestali lidé využívat. A když si spočítáme a podíváme se, kolik stojí jedna megawatthodina vyrobená tradičními zdroji, jako hnědé uhlí či jádro, a kolik stojí megawatthodina z obnovitelného zdroje, je to desetinásobek ceny. A chtějí nám tvrdit, že řešení bude v jiných energiích, ale že energie bude ještě dražší, to už veřejnosti neřeknou, protože by polovina spáchala sebevraždu. To mám Fialovi velmi za zlé.

  I když nemám přesnou statistiku, máme informace, že už skončily desítky až malé stovky firem – v drtivé většině případů firmy, jejichž náklady jsou závislé vytvořených nebo daných do energií. Především ti, kdo mají energeticky náročné provozy na plyn, jsou nejčastěji sklárny, pekárny, některé chemické závody a podobně. V případě, kdy bude problém s nedostatkem plynu, budou tyto provozy mít další problém, ale jsme přesvědčení, že problém s energiemi a inflací, která je vyvolána extrémním nárůstem cen energií, bude mít mnoho tisíc provozů. A možná to nebudou jen provozy, které mají extrémně náročný energetický provoz, ale budu to i lidé, kteří šijí nebo kadeřnice, masérky… ti, kdo musí mít provozovnu, musí svítit, musí topit a najednou zjistí, že nemohu zvýšit ceny a budu provozy zavírat.

  Domnívám, že protesty budou, ale nebudou mít žádný dopad na politiku vlády. Politika české vlády, jak je nastavena, je především napojena na Německo, korporace, Evropskou unii a její levicovou vládu. To jsou tak obrovské zdroje financí, že tomu nedokáže odolat žádná občanská iniciativa. Navíc omámená mainstreamovými médii, která jdou jednoznačně s rukou vlády a její politikou pro Evropskou unii, pro Německo, v souladu s německou politikou, a jestliže Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Mladá Fronta, televize Nova a další budou hustit do občanů, jak je vše v pořádku, jak to vláda dělá dobře, jak naši experti, kteří tvrdí, že jedině rozdávání je způsobem a jediné, co pomůže, tak drtivá většina občanů jim bude věřit.

  Hovořil jsem o prodeji na burze s vysoce postavenými nebo vlivnými poslanci ODS a jejich reakce byla extrémně překvapivá a nepravicová. Když jsem jim popsal, co je potřeba udělat, jako zrušit emisní povolenky, vystoupení z lipské burzy či změna na prodej pouze přebytkové energie, zrušit nebo odložit Green Deal, zrušit tlak na omezení uhelných zdrojů, zrušit dotace na elektromobily… tento mix by měl vliv pozitivní na ceny elektrické energie a ceny by šly prudce dolů. Reakce z ODS byla: Počkejte, a to snad chcete, abychom vystoupili z Evropské unie?

  Ta nesmyslnost reakce mě tak vykolejila a především od prý pravicových politiků ODS, že jsem ani neodkázal reagovat a odpovědět. Jejich reakce říká: Vy chcete, abychom se chovali vůči Evropské unii sebevědomě, abychom hájili naše zájmy, když jejich jsou jiné?

  Když jsem před lety zjistil, že čeští poslanci v Evropské unii a český eurokomisař tam nejsou, aby hájili naše zájmy vůči Evropské unii, ale aby hájili zájmy Evropské unie vůči nám, byl jsem konsternován. Dospěli jsme tak daleko, že čeští europoslanci či komisaři jdou bez jakýchkoliv skrupulí a uzardění natvrdo proti zájmům České republiky tím, aby bylo zrušeno právo veta. Domnívám se, že se dostáváme do bodu, kdy se bude lámat chleba a lidé jako já, kteří jsou pořád příznivcem Evropské unie jako projektu, začnou pochybovat, že máme být členem Evropské unie. Evropská unie už začíná být diktátem a impériem, které vládne, místo, aby sloužila.

 4. Jan P napsal:

  Sváťo, konečně si přiznejme, že samotná existence kapitalismus, oligarchů, miliardářů ohrožuje demokracii, mír a svobodu !
  Válka Ruska proti Ukrajině ukazuje, jak to dopadne s Evropou nacionalismů a partikularismů. V první fázi různé nacionalismy spolupracují, aby se zmocnily vlády. Jakmile se jim to podaří, vrhnou se na sebe. Naší budoucností je minulost.

 5. Jan P napsal:

  Začátkem února Bernie Sanders (americký politik, senátor) obhajoval zapojení USA do mírových rozhovorů s cílem odvrátit „obrovsky destruktivní válku“ na Ukrajině. Měli jsme poslouchat.
  https://jacobin.com/2022/07/bernie-sanders-joe-biden-ukraine-russia-putin

 6. blade napsal:

  K. J. Gavrilova, vedoucího delegace Ruské federace na jednání ve Vídni o vojenské bezpečnosti a kontrole zbrojení na 1019. plenárním zasedání Fóra OBSE pro bezpečnostní spolupráci, 27. července 2022:

  „Západ si odmítá přiznat, že důvodem speciální vojenské operace na Ukrajině bylo dlouhodobé odmítání brát v úvahu oprávněné zájmy národní bezpečnosti Ruské federace. Naše obavy nebyly brány vážně. Válečná mašinérie NATO se blížila k ruským hranicím. V důsledku toho jsme byli nuceni začít bránit svou suverenitu a právo na bezpečnou budoucnost jinými prostředky. V tomto kole Velká Británie, Kanada a Evropská unie obviňují Rusko, ale pod vedením Spojených států amerických již osm let připravovaly Ukrajinu na válku s naší zemí.

  Nyní tyto „majáky demokracie“ dělají vše proto, aby prodloužily konflikt a způsobily maximální škody Rusku a jeho národu. Levně se z toho však už nedostanou. To garantujeme. Nárůst transferu západních zbraní do Kyjeva může přimět Ruskou federaci přistoupit k daleko tvrdším reakcím. Zbraně a vojenského vybavení ze Západu jsou takové, že již představují přímou hrozbu pro naše občany. Za těchto podmínek vytlačíme neonacisty od našich hranic úměrně k dosahu raketových systémů používaných Kyjevem. A co dál? Uvidíme.

  Bereme vážně, že Washington tlačí na své evropské satelity, aby úzce spolupracovaly s Kyjevem a zhoršily vztahy s Moskvou, nutí je cvičit ukrajinské vojáky a využívat jejich území jako tranzitní zónu pro dodávky zbraní. To může vést k rozšíření zóny ozbrojeného konfliktu. Kolegové, nedovolte, aby zámořští pánové otupili vaši ostražitost: pokud Ozbrojené síly Ukrajiny použijí proti ruskému území americké MLRS nebo jiné zbraně NATO s dlouhým doletem, následky budou více než vážné.

  Státy Západu příliš dlouho ignorovaly vše, co se jim Ruská federace snažila zprostředkovat. Vzpomeňte si, co jsem vám řekl loni v prosinci. Vnímejte, co vám říkáme. Blížící se „generál mráz“ a úspěšný průběh speciální vojenské operace postaví vše do úplně jiného světla. Je nám líto Evropy, pokud se nevzpamatuje.“

 7. Svatopluk Beran napsal:

  Jane máš naprostou pravdu že si celý poválečný americký oligarchický kapitalismus si ze světem po 2SV jen hraje. Platí i to co popisuje Blade.

  Jinak válka o území dnešní Ukrajiny a tudíž i o přístup k Rusku až nadoraz začal hned po tom, kdy USA přemluvily SSSR k uvolnění poměrů ve východním bloku. Každému kdo sledoval později odborně kauzu amerického radaru na českém území muselo být jasné, že se nejedná o radar proti Iránu, ale o kontrolu ukrajinského prostoru, do kterého se chystaly Spojené Státy vojensky vstoupit.

  TADY UŽ BYLO JASNÉ ŽE USA PŘIPRAVUJÍ V EVROPĚ SVOU DALŠÍ VÁLKU.

  Dobře si jistě pamatujeme jak byl například pozván v té době náš ministr zahraničí Schvanzerberg na zasedání Bilderbergu, kdy se světové elita domlouvala na tom, jak by si představovala co a jak by se mělo ve světě v nejbližším čase dít, v jejich zájmu. Veselé bylo když Schvanzerberg tvrdil, že to byla jeho soukromá cesta, do které nic nikomu není, i když byl naším ministrem zahraničí. Povšimněme si i úlohy Vladimíra Dlouhého, coby našeho prvního zástupce mezi touto soukromou světovou elitou.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg

  No a kauza Vrbětice, + presidentský puč předsedy senátu Vystrčila, kdy nás zpravodajská služba Spojených Států po osmi letech informovala o tom, že Čuk a Gek ziniciovaly výbuch na našem území, to potvrdily stoprocentně. Však také za to byl Koudelka z STS Chvojkovice-Brod, náležitě od řiditele americké CIA vyznamenán. V době kauzy radaru nás ještě pro sichr vláda ODS pod řízením Mirka Topolánka převedením na plynovou burzu a nastartováním odříznutí od přímých dodávek z Ruska nasměroval k této válce, ve které jde Spojeným Státům o odstranění obchodního konkurenta, na úkor vazalské Evropy.

  JAKO EVROPANI V ŘÍZENÍ A ORGANIZOVÁNÍ SVÉ VLASTNÍ SVOBODY, STOJÍME ZA H….

 8. blade napsal:

  Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme – https://youtu.be/cT_rFP620q0

 9. blade napsal:

  Proč v ČR platíme jednu z nejdražších elektřin na světě při přepočtu na paritu kupní síly obyvatelstva:

  https://youtu.be/KMlmAkZez_c?t=9

 10. Jan P napsal:

  Sváťo, díky za názor.
  Nicméně nezapomínejme, že vedle „amerického oligarchického kapitalismus“ tu máme Evropu. Ta je celou dobu business projekt dvou hlavních nacionalismů, německého a francouzského (odpadnutím nacionalismu britského se jim ulevilo) se dvěma ambiciózními nacionalistickými pobočníky, Itálií a Španělském. Zbytek tvoří rybí hejno přisluhovačů, montoven, daňových rájů atd. Největším partikularismem Evropy je „horních deset tisíc“ jejích oligarchů.

  „Otřesné kulturní války, které jsou rozdmýchávány vládami a korporátními médii a jež mezi sebou vedou lidé s podobnými socioekonomickými zájmy, jsou důsledkem vyloučení lidí z jakéhokoli smysluplného rozhodování — nemáme zkrátka možnost se tvořivě a společně zapojovat do zlepšování svých společenství. A tak nás vlastně rozděluje bezmoc. Společné rozhodování o společných věcech mezi sobě rovnými přitom lidi naopak sbližuje.“
  https://denikreferendum.cz/clanek/34217-enklavy-demokracie

 11. Svatopluk Beran napsal:

  Jane to si uvědomuji. Na Evropě jako světadílu, kde mezi sebou soutěží její občané o zajímavý život na této planetě, je samozřejmě spoustu práce a to co píšeš o evropských elitách je naprostá pravda, především o Německu. Bestiální Třicetiletá válka na evropském kontinentě v sedmnáctém století a její vyústění v to, že je potřeba se dohodnout mezi občany s rozdílným pohledem jak vlastně a existovat společně, – (PROTESTANTI-KATOLÍCI) -, nás Evropany měla již dostatečně poučit. Jsem však přesvědčen, že v prvé řadě nás nesmí organizovat a určovat nám někdo svou finanční a vojenskou dominancí jako jsou – Spojené Státy Americké – náš život. To samé platí ruku v ruce i o Rusku a Číně. My se přitom nesmí nechávat zavléct coby vazalové jedné, druhé nebo třetí strany proti komukoliv. POUZE TÍM ŽE ZÁPADNÍ EVROPA A DNES UŽ I STŘEDNÍ, SLOUŽÍ BEZPODMÍNEČNĚ USA, MOHOU SPOJENÉ STÁTY VRAŽDIT KDEKOLIV A KDYKOLIV SE JIM V CELÉM SVĚTĚ ZAMANE. Pan PIRÁT Jiří Havelka nás o tomto výhradním SAMOZVANÉM AMERICKÉM PRÁVU dostatečně informoval, aniž by například znal 4 ZÁKLADNÍ LIDSKÉ SVOBODY podle nejúspěšnějšího presidenta USA, F.D. Roosevelta. To co tu PIRÁT Jiří Havelka prostřednictvím pana vinárníka Tomance prosazuje PAX AMERIKA-ČETNÍKA SVĚTA, je až důsledek vlády válečníků TRUMANA a EISENHOWERA, kteří zneužili myšlenek svobodnějšího a komunikujícího celého světa podle ROOSEVELTA, V JEDINEČNĚ BOŽSKY OPRÁVNĚNOU DOMINANCI USA, CELÉ NAŠÍ PLANETĚ DO KONCE EXISTENCE VESMÍRU.

 12. blade napsal:

  Budoucnost bude patřit pouze těm, kteří jsou vnímaví k hlasu doby:

  https://youtu.be/WMu-pj0OU94?t=1028

 13. Standa napsal:

  No tady se zase sešlo chytrolínů, vážení, sbalte si svých pět švestek a odstěhujte se do Ruska nebo rovnou do KLDR, pokud se Vám současný stav v ČR nelíbí, tam Vám určitě bude líp. Jenom si před tím uvědomte, že nebýt USA v 2. světové vílce, tak nejen že nebyla poválečná ČSR, nebyl by ani SSSR, byly by zde třetí německá říše.

 14. blade napsal:

  První velká německá automobilová firma znovu spustila výrobu v Rusku !

  Autoforum.cz – 1.8.2022

  Obří Continental k překvapení všech dokázal k dnešnímu dni znovu spustit výrobu ve své továrně v Kaluze. Oznámil to sám gubernátor Kalužské oblasti s tím, že se „podařilo obnovit dodavatelské řetězce a najít nové dodavatel. A od pondělí bude obnovena výroba, což dovolí naplnit potřeby našeho trhu”, uvedl doslova. Zaměstnanci, kteří od března pobírali 2/3 svého platu a byli doma, se tedy dneškem vrátili do práce.

  I za pokračujícího konfliktu je tedy zjevně možné v Rusku z Německa dále podnikat.

  Současně je ale třeba dodat, že ač se Continental zabývá kdečím a v Rusku vyrábí třeba i motorové komponenty, v Kaluze má továrnu na pneumatiky. A pro jejich produkci získáte alternativní dodavatele jistě snáze než pro výrobu aut. Dodejme, že Němci v Rusku vyráběli asi 4 miliony pneumatik ročně, z nichž asi polovinu vyváželi. To nyní možné nebude, produkce pro domácí trh ale jede.

 15. Svatopluk Beran napsal:

  STANDO PÍŠEŠ OBYČEJNÉ HLOUPOSTI – COBY KDYBY 🙂 JÁ TI NAPÍŠU TAKY JEDNO COBY KDYBY VE TVÉ ÚROVNI – KDYBY TO NEODBOJOVALA S NĚMCI PŘEDEVŠÍM VÝCHODNÍ EVROPA – RUSKO – TAK BY SI Z AMERIKOU NĚMECKO VYTŘELO ZADEK, TO ZAPRVÉ. A ZA DRUHÉ, TY ASI NECHÁPEŠ POJEM DEMOKRACIE, TY BUDEŠ ASI NĚJAKEJ STAREJ KOMUNISTA NEBO AMERIKANISTA, KDYŽ CÍTÍŠ POTŘEBU VYSTĚHOVÁVAT OBČANY Z JEJICH ZEMĚ ZA JEJICH POHLEDY NA TO JAK BY MĚL VYPADAT JEJICH SVĚT, DO JINÝCH ZEMÍ ČI TERITORIÍ.

  TO UŽ UDĚLAL ZELENSKY SPOLU S PODOROU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, KDYŽ PROVEDLY V KIJEVĚ ZA PĚT MILIARD AMERICKÝCH DOLARŮ PRESIDENTSKÝ PUČ PŘED VOLBAMI A VYHNALI NÁSLEDNĚ Z UKRAJINY V ROCE 2014 TŘIČTVRTĚ MILIONU OBYVATEL Z VÝCHODU UKRAJINY DO RUSKA A TISÍCE JICH PŘI TOM NECHAL I ZABÍJET. TEĎ VIDÍME CO SE K VŮLI TOMU DĚJE A JAK SI TÍM SPOJENÉ STÁTY MASTÍ A BUDOU MASTIT KAPSU A EVROPA TO BUDE PLATIT A CHUDNOUT.

  https://www.unhcr.org/53e0b3a59.html

 16. Svatopluk Beran napsal:

  Pro Blada. Odkaz na Bobošíkovou je důkazem o dnešní ČESKÉ MEDIÁLNÍ ŽUMPĚ a z ní pramenící informovanosti české populace o dění ve světě. Samozřejmě to není tak, že každý její pohled je pro každého občana ten správný. Ale z jejích zpráv je nezpochybnitelné, jak rozdílný je svět a jak důležitá je vzájemná domluva, namísto AMERICKÉ SVĚTOVÉ JEDINEČNOSTI A MILITARISTICKÉ DOMINANCE, DOSUD STÁLE TĚŽÍCÍ Z FINANČNÍHO OBOHACENÍ NA OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEKÁCH.

 17. FL napsal:

  Už jsem to tady psal, Beran se snažil usadit v USA, ale hnali ho odtud a tak nám poněkud zapškl. Proč se nesnažil nastěhovat do Ruska nám tady třeba časem vysvětlí.

 18. Svatopluk Beran napsal:

  FL říká:
  Neděle, 7. 8. 2022 v 22:41
  Už jsem to tady psal, Beran se snažil usadit v USA, ale hnali ho odtud a tak nám poněkud zapškl. Proč se nesnažil nastěhovat do Ruska nám tady třeba časem vysvětlí.

  Potvrzuji že jsem měl dle argumentů Václava Havla a naše disentu vámi publikované touhy. Ovšem jen do té doby než jsem zjistil, že ono bohatství USA nepochází jen z poctivé a tvrdé práce a vynikajících myšlenek. ALE JEHO VELKÁ ČÁST PŘEDEVŠÍM Z KRÁDEŽÍ PŮDY, KRÁDEŽÍ KOMODIT, OBRACENÍM ZÁKONŮ NA RUBY, VRAŽDĚNÍ JAK V USA TAK I PO CELÉM SVĚTĚ A BEZVÝHRADNÉM ZISKU Z VÁLEK PO CELÉM SVĚTĚ. To se mi prostě začalo eklovat.

  K té práci v Rusku. Ještě na vojně jsem si začal zařizovat práci v zahraničí. Za socíku to nešlo legálně jinde než v zemích východního bloku. Tenkrát se budoval plynovod z SSSR na západ přes ČSSR a na něm i tlakové stanice. Tehdejší PSB – Průmyslové Stavby Brno – dostaly zakázku minimálně na dvě tyto stanice. Jednu budovaly v Kišiněvě – MOLDÁVIE – jedna z bývalých sovětských socialistických republik, druhou pak ve Veselý nad Lužnicí. Dal jsem si žádost na změnu zaměstnavatele ještě na vojně a žádost na přestup z ČSAO Jihlava kde jsem se vyučil jako automechanik, do PSB jako řidič. Po příchodu z vojny jsem musel ale ještě odpracovat půl roku v ČSAO. Jelikož jsem porušil s ČSAO pětiletou pracovní smlouvu, do tehdejšího SSSR byl totiž státem povolený nábor, převedlo mne ČSAO na půl roku z práce automechanika na práci pomocného dělníka na svou nově budovanou lokalitu nového závodu na Znojemské ulici na Slunci. Ve finále jsem se však na práci v Kišiněvě nedostal, protože mi zjistili zbytky neinfekční žloutenky z dětství a tak nechtěl podnik PSB riskovat dvouleté vyslání zaměstnance, i když jsem měl již veškeré formality i očkování vyřízené. Takže jsem začal aspoň pracoval jako řidič na výstavbě plynové přetlakové stanice ve Veselí nad Lužnicí, ale i dalších především petrochemických stavbách PSB po celé republice, při výstavbě ropných nádrží jako byl například Šlapánov či Roudnice nad Labem. Ale například i při výstavbě vlakového nádraží ve Zwickau v bývalé NDR či při výstavbě obou starších budov Jihlavské nemocnice a nové haly Modety ve Starých Horách.

 19. blade napsal:

  Z politické kultury v Česku !

  Aktuální hudební hit některých politických mítinků.

  https://www.facebook.com/100025008263925/videos/476314467183375/

  (pustit zvuk u videa)

 20. FL napsal:

  Ale Svatopluku, hnali vás ze Států svinským krokem, to co tady píšete, jak jste uvědoměle odešel a chtěl celý žlutý pracovat pro Kreml je opravdu úsměvné.

 21. Svatopluk Beran napsal:

  CITACE Z FORRESTA GUMPA – PRO HLUPÁKA KAŽDÝ HLOUPÝ – TÍM ASI MŮŽEME SPOLU UKONČIT VÁŠE ŽIVOTNÍ PROBLÉMY – HEZKÝ ŽIVOT FL 🙂

 22. Svatopluk Beran napsal:

  Jinak ten odkaz od Blada.

  Dnes je taková doba vytvořená technikou a typem kapitalismu, že občan neví co je a co není skutečnost. Záznam může být zmanipulovaný a vytvořený s hudbou až dodatečně. Podobně jsou zkombinované některé válečné sekvence z Ukrajiny, na což následně občané lehce emočně naskakují. Pro mne jako občana, je těžko ověřitelné co je a co není kompletní proběhlá skutečnost.

  POKUD TO ALE TAKHLE NA MÍTINGU BABIŠE SKUTEČNĚ PROBÍHALO, TAK SE PODLE MNE JEDNÁ Z HLEDISKA MOŽNOSTI POLITIKA VYSTOUPIT PŘED SVÝMI PŘÍZNIVCI, O TOTÁLNÍ DEKADENCI SVOBODY A NETOLERANCE Z HLEDISKA MOMENTÁLNÍCH PŘÍZNIVCŮ VLÁDNÍCH STRAN. – TOTO JE PRO POTŘEBY PŘÍZNIVCŮ KOALIČNÍHO SLEPENCE SKUTEČNĚ PŘÍJEMNÁ ZMĚNA –

  JÁ CO SI PAMATUJI Z ČASŮ KOLEM NAŠICH PROTESTŮ PROTI VYBUDOVÁNÍ PRVNÍ AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNY U NÁS, TAK BYLO POVINOSTÍ POLICIE ZAJISTIT TO , ŽE PŘI SVOBODNÉM VYJÁDŘENÍ PROTESTU, NESMÍ BÝT ZE STRANY PŘÍZNIVCŮ RADARU PROTEST PROTI RADARU, NIJAK NARUŠOVÁN. NE POKAŽDÉ SE TO POLICII DAŘILO, ALE SNAŽILA SE. TO ŽE V TELEVIZI ŘEKNE MINISTR VNITRA, ŽE SE POLICIE NEMŮŽE KAŽDÉMU DÍVAT DO KAPSY, JESTLI TAM NEMÁ PÍŠŤALKU, JE TOTÁLNÍ DEKADENCE TOHOTO NAŠEHO VYSOKÉHO STÁTNÍHO ÚŘEDNÍKA A JASNĚ DÁVÁ NA JEVO, CO VŠECHNO SI MOHOU OBČANÉ NEPATŘÍCÍ NA SHROMÁŽDĚNÍ V BUDOUCNU DOVOLOVAT. TAKTO JIŽ BYLO V MINULOSTI V JEDNÉ ZEMI K RADIKALIZACI OBČANŮ NABÁDÁNO.

  PODLE MNE, JESTIŽE NĚJAKÝ SVOLANÝ A NAHLÁŠENÝ PROTEST ČI MÍTING MŮŽE Z HLEDISKA VYSOKÉHO STÁTNÍHO ÚŘEDNÍKA JAKKOLIV, AŤ UŽ FYZICKY NEBO HLASOVĚ NARUŠOVAT TEN KDO NENÍ PŘÍZNIVCEM PROTESTU NEBO MÍTINGU, – JEDNÁ SE O STÁTEM ŘÍZENOU ANARCHII -, KTERÁ DÁVÁ VZNIKNOUT CÍLENÉ OBČANSKÉ NETOLERANTNOSTI, K SVOBODNÝM NESOUHLASŮM Z MOMENTÁLNÍM VLÁDNÍMI PREFERENCEMI.

  V ČEM JE TEDY VLASTNĚ SVOBODA?

  V TOM ŽE MOHU SVOBODNĚ ŘÍKAT SVÉ PŘEDSTAVY A MOJI PŘÍZNIVCI JE MOHOU SLYŠET?

  NEBO SNAD V TOM, ŽE KDOKOLIV Z OBČANŮ MI MŮŽE MOJE MYŠLENKY ZA PŘÍTOMNOSTI POLICIE ZNEMOŽŇOVAT PŘEŘVÁVÁNÍM Z TLAMPAČŮ ČI PÍŠŤALEK. TO JE TA DEMOKRATICKÁ SVOBODA? TO SE SNAD PAN RAKUŠAN PO….

  TOTO JE PODLE MNE DEMOKRACIE A SVOBODA POSTAVENÁ ZCELA NA HLAVU A VE FINÁLE SE VLASTNĚ TATO DEMOKRACIE CHOVÁ STEJNĚ, JAKO ANARCHIE ČI TOTALITA. ROZKLÁDÁ ČI ZCELA ZNEMOŽŇUJE.

  UŽ NENÍ VE VLÁDĚ LEVICE A NEBUDE TAM MOCI BÝT ANI NIKDO S JAKÝMKOLIV JINÝM POHLEDEM.

  KAM AŽ NÁS VLASTNĚ TEN SVOBODOU NABITÝ HAVEL, PŘES DNEŠNÍHO RAKUŠANA, FIALU, PEKAROVOU, BARTOŠE, JUREČKU ČI VYSTRČILA CHTĚJÍ DOVÉST?

  K TOLERANCI A SVOBODĚ URČITĚ NE

 23. blade napsal:

  K blade říká: Pondělí, 8. 8. 2022 v 9:22:

  Na videu je zachycen celkem standardní meeting ANO v Lázních Bělohrad. Ovšem není slyšet skoro nic kromě mix hudby a slov, linoucí se zřejmě ze zaparkované bílé dodávky (má otevřen zadek) naproti meetingui, před tou dodávkou je umístěn i protibabišovský transparent.

  https://www.facebook.com/100025008263925/videos/476314467183375/

  (pustit zvuk u videa)

  —————————————————————————————

  Něco podobného (narušování akcí druhých) se dělo i v předválečném Německu.
  Zřejmě se dnes na tyto projevy nahlíží podle liberální dialektiky.

 24. Svatopluk Beran napsal:

  Jo, teprve teď jsem si všiml té bílé dodávky na proti a pokud se z ní skutečně nese ta muzika a naprosto to tak vypadá, pak je to přesně jak Babiš říkal, nacismus na svém počátku.

  NAŠE MEDIA JSOU SKUTEČNĚ ŽUMPA NIJAK NEZAOSTÁVAJÍCÍ ZA RUSKEM A ČÍNOU. SKORO BYCH TVRDIT, ŽE TO TU VŮBEC NEORGANIZUJE ANI TEN TRAPNÝ VLÁDNÍ SLEPENEC, ALE ČESKÉ ZDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY TÍM, CO PŘINESOU CÍLENĚ NA OBRAZOVKU. ŘEZNÍČEK, TAKÁČ, KUBALA, VITOVSKÁ atd., TO JE PROSTĚ HRŮZA, KDE TY LIDI VŮBEC BEROU VNITŘNÍ SÍLU K TAKOVÉ JEDNOSTRANÉ PROPAGANDĚ? TI UŽ MAJÍ TY HLAVY ÚPNĚ VYMYDLENÝ. NO JEŠTĚ ŽE JSOU NEZÁVISLÍ A MI JIM TU NEZÁVISLOST A RODINNÉ ŠTĚSTÍ HRADÍME.

 25. Daňový soumar napsal:

  Kakaja natura, takaja kultura.
  Kakaja kultura, takoj narod.

 26. Svatopluk Beran napsal:

  Jo, jo ať v tomto světě práva a rostou nová lidové uskupení jako Wéwéčka, Lidem, STAN a pod.

  Asi od třetiny je to nejveselejší. Čekám že každou chvilku opět nastoupí Rool a Minář s MILIONEM CHVILEK PRO DEMOKRACII A PŘIJDE DALŠÍ ZMĚNA 🙂

  https://www.stream.cz/udalosti-ludka-stanka/neuveritelny-prusvih-vita-rakusana-zustal-po-nem-spinavy-rozslapany-a-zniceny-stan-

 27. Zdeněk Gryc napsal:

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 8. 7. 2022 v 12:17

  1. Svatopluk Beran říká:
  Pátek, 22. 4. 2022 v 8:20

  …“TAKŽE JAK UŽ JSEM UVEDL – SUVERENITA A SVOBODA MYŠLENEK V TOMTO STÁTĚ DÍKY PĚTIKOALICO, MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII A MINISTRINĚ VÁLKY ČERNOCHOVÉ, SKONČILA –

  A JÁ K RADOSTI MNOHÝCH TADY, NA TĚCHTO BLOZÍCH TAKÉ.“
  ——————————————————————-
  CO CHLAP TO DANNÉ SLOVO ?

 28. Jan P napsal:

  Skvělej rozhovor.
  „Myslím, že je důležité ukázat, že stejný systém, který vykořisťoval někdejší kolonie, vykořisťuje nyní střední a východní Evropu,“ říká Ivan Kalmar, kanadský antropolog s československými kořeny, jenž letos vydal knihu White But Not Quite (Bílí, ale ne dost) o postavení střední Evropy.
  https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/je-zapadni-postoj-k-vychodu-rasismem-rozhovor-s-antropologem-ivanem-kalmarem-40405354

 29. Jan P napsal:

  Sváťo, neměj mi to za zlý, ale s tím komentářem, který si vložil v úterý, 9. 8. 2022 v 8:11 nejsem ve shodě.
  Anarchismus vychází ze skutečnosti, že vlády a držitelé moci často společnost utiskují a omezují lidské svobody. Proto chtějí donucení nahradit samosprávou na čistě dobrovolném základě. Od demokracie se ovšem liší tím, že netrvají na dodržování zákonů, jež naopak pokládají za nástroj útisku.“
  Zdroj: Wikipedie

  Mají anarchisté pravdu ? Podle mého: bezpochyby ano !
  „Reportáže z Babišových politických meetingů dokládají, jak se mu daří ohýbat realitu, propagovat mýtus o úspěšném boháči, který už si nakrást nepotřebuje, a když, tak jen proto, aby to natřel elitám, ke kterým nějakým zázrakem nepatří – jinak by přece tak skvěle nerozuměl obyčejným lidem. To, že právě bývalý estébák, který zneužívá dotace, skupuje média a rozděluje společnost má možnost dělat si z policie ochranku, je děsivé. Apolitičnost policie, po které teď Babišovi političtí odpůrci volají, je ale mýtus. Policie má monopol na použití násilí, přičemž ho využívá k udržování pořádku a statu quo. A stav věcí, který brání, je ze své podstaty politický, ať už jde zrovna o moc nebo o majetek. Když chcete status quo změnit, jen těžko se o to můžete pokoušet a nespáchat přitom přinejmenším přestupek.“

 30. Svatopluk Beran napsal:

  Máš pravdu co píšeš Jane. Použitým pojmem ANARCHIE jsem ale nemyslel POLITICKÝ ANARCHISTICKÝ SYSTÉM, nýbrž jen osobní lidskou destruktivní činnost. Z mého příspěvku však, když se na něj zpětně podívám, to na co ty upozorňuješ vyplývá. Moje chyba.

  Na Babiše mám jednoduchý pohled. Je to velice úspěšná, pracovitá a chytrá osobnost, která jede čistě sama na sebe a jela by tak za každého režimu. Podobných typů je v naší politice i v celém světě více, těch našich ale není tolik úspěšných po stránce i získání osobního viditelného majetku. Topolánek, Dlouhý, gen. Pavel atd. Ti budou úspěšní za každého režimu, prostě ta výjimečnost je v nich, ale nikdy neobětují vlastní život a život své rodiny, za případnou nejistotu změny režimu.

  Babiš si už dokázal nahromadit takový majetek, což mu umožnily cíleně rozmělněné zákony nastupujícího pravicového kapitalismu u nás, že mu již ani tak nejde o další rozmnožování majetku, ale o životní a v historii navždy zapsanou prestiž. Volí rozdílnou cestu než řadová neoliberální pravice. Využívá americké ničení světa v rozkládání levicových názorů a postojů, čímž dochází k snižování životní úrovně levicově smýšlejících občanů, kteří nemají možnost v tomto dnešním PRAVICOVÉM ZÁPADNÍM NEOLIBERÁLNÍM SVĚTĚ výjimečných jedinců, možnost slušně existovat a žijí jen ze zbytků co těm úspěšným odpadne od huby. Za což se PEKAROVÁ, FIALA A SPOL nijak nestydí, protože pro ně je to genetická přirozenost života na této planetě. Pro Babiše je to ale cílová skupina s kterou může ve svém zájmu manipulovat, protože pro neoliberální pravici je tato skupina občanů málo produktivní a spíš jim prostředky jen odčerpává.

  Západní neoliberální svět již levici na západě prakticky zlikvidoval a teď si to řeší v jedné šestině světa, pravice mezi sebou.

  Základem jsou pak – STÁTNÍ NEZÁVISLÁ MEDIA 🙂 – organizovaná NEOLIBERÁLNÍM PR SYSTÉMEM

  Většina našich občanů nezná život a kulturu pěti šestin planety zbytku planety a tak se domnívá, že my jsme pupkem světa a nějaká schopnost si uvědomit, že existují i jiné způsoby myšlení než ten z amerických kovbojek, kde mezilidské zlo je běžným životním standardem, které dokáže vyřešit jeden morální jedinec, je ani nenapadne.

  OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE HUMBUK KOLEM BABIŠE JE TĚMITO MEDII CÍLENĚ ZVIDITELŇOVÁN, RÁDOBY V PROSPĚCH MORÁLKY.

 31. Jan P napsal:

  Sváťo, ok.

  Tenhle rozhovor by tě mohl zajímat.
  Pablo Iglesias, spoluzakladatel španělské levicové strany Podemos, říká Jacobinovi , že antidemokratické síly ve španělské policii a tajných službách plánovaly zabránit jeho straně v převzetí moci.
  https://jacobin.com/2022/08/pablo-iglesias-podemos-spain-left-europe-media-fake-news-ukraine?fbclid=IwAR0N41Wo4sGFMNTx2QEGuXduizqPu9gHhsKlp5VoFcnBp7HPaRyiDZ6e8CQ

 32. Svatopluk Beran napsal:

  Jo, jo dobrý a dokonce i moje dvacetileté myšlenky o EVROPĚ, USA, RUSKU a jejich militarizaci. To že jsme v NATO a sloužíme bezvýhradně USA a ne sami sobě Evropě, z nás dělá akorát stagnující civilizaci.

  Rozhodnutí odsoudit invazi [Vladimíra] Putina – nezákonnou, nelegitimní a ze všech úhlů pohledu zavrženíhodnou invazi – se domnívám, že musí být slučitelné s pochopením, že postoj NATO k expanzi na východ nezvýhodňuje zájmy Evropanů. Určitě si měli zachovat autonomii ve svém vlastním vztahu s Ruskem a také ve vztahu ke Spojeným státům a rozhodněji sázet na typ vojenské suverenity, která není podřízena zájmům NATO.

 33. Svatopluk Beran napsal:

  Americký inflační systém schválený americkým kongresem v roce 1913 pro Spojené Státy Americké řádí v Evropě. Pár západních firem a burz ovládá energetický přeprodej komodit v Evropě, bez nichž ekonomika nemůže jet a americká válka proti zásobníku energií Rusku, pak vyrábí a okamžitě opět ničí své výrobky, ze snahou nastartovat svou domácí konjunkturu. Inflací to pak Evropa přes práci a mzdy občanů celé financuje.

  NO A JAK TO VIDÍ PRVNÍ DÁMA ČNB ZAMRAZILOVÁ?

  OBČANÉ NEROZTÁČEJTE NÁŠ AMERICKÝ INFLAČNÍ SYSTÉM ZATAŽENÝ DO CELÉHO SVĚTA POŽADAVKY NA SVÉ MZDY A NESE…SE TAK DO NAŠEHO ŘÍZENÍ ZEMĚKOULE.

  Když nás poslechnete tak přežijete, jen mi budeme opět o něco bohatší. A to snad zvládnete.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-dobre-zpravy-od-prvni-damy-cnb-zamrazilova-vidi-ze-inflaci-dochazi-dech-211660#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 34. blade napsal:

  Vzhůru k energo zítřkům:

  (SZ – 16.8.2022)
  Na německé burze se megawatthodina obchodovala za 502 eur, tedy přes 12 tisíc korun.

  V pondělí ceny elektřiny na burze hranici 500 eur jen atakovaly, nyní už se přes ni přehouply.

  Cena megawatthodiny elektřiny s dodávkou na příští rok vyskočila na německé energetické burze o 5,2 procenta na 502 eur, tedy 12 278 korun,. To podle agentury Bloomberg představuje zhruba 500% nárůst za poslední rok. A s vidinou omezených dodávek ruského plynu v zimě zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl tento trend otočit.

  Rostou však i ceny s dodávkou až na rok 2024 i 2025, což je pro všechny spotřebitele špatná zpráva – vyšší ceny elektřiny se udrží několik dalších let. A propíší se nejen do samotných účtů za elektřinu, ale také do ceny dalšího zboží a budou dál zvyšovat už tak vysokou inflaci.

  Hlavní příčinou rostoucích cen elektřiny je úzká vazba na cenu plynu, neboť na uhlovodíky z Ruska vsadilo Německo při své energetické revoluci a přechodu k obnovitelným zdrojům. Letos se však ještě přidaly problémy s francouzskými jadernými zdroji a nedostatkem vody v Norsku i jinde v Evropě.

  Vysoké ceny energií dal zvýší tlak na vlády, aby se do cenotvorby vložily – buď zastropováním nebo nějakou formou kompenzace.

 35. Jan P napsal:

  Takhle by se mělo psát. Nemilosrdně, když se nám tu kumulují příšerné krize jedna za druhou.
  „Tentokrát bude kolaps globální. Nebude možné, jako ve starověkých společnostech, migrovat do nových ekosystémů bohatých na přírodní zdroje. Neustálý nárůst tepla zničí výnosy plodin a učiní velkou část planety neobyvatelnou. Klimatologové varují, že jakmile teplota stoupne o 4 °C , Země bude v nejlepším případě schopna uživit miliardu lidí.“
  https://chrishedges.substack.com/p/we-are-not-the-first-civilization?fbclid=IwAR2p6-DTDI28g6eA_2qbBgtB-B6czhnh8H3n1xm8scjOyGo-AM_F2ptvvZ8

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  ZprávySvět„Udělali z nás divochy.“ Ruský voják do detailu sepsal, co prožil
  „Udělali z nás divochy.“ Ruský voják do detailu sepsal, co prožil
  LUKÁŠ MAREK

  Foto: Profimedia.cz
  Ruský voják Pavel Filatjev. Třiatřicetiletý výsadkář se stal kritikem Putinovy války.

  10:03
  Ruský voják Pavel Filatjev zveřejnil své kritické zápisky z fronty. „Nebojím se bojovat, ale potřebuji cítit spravedlnost a rozumět tomu, proč bojuji. V této válce spravedlnost ani pravdu nevidím,“ zdůvodnil deníku The Guardian.

  Článek
  Ruský výsadkář Pavel Filatjev se po zkušenostech z bojů na Ukrajině otevřeně vyslovil proti invazi. Ostře zkritizoval přístup Kremlu i přímo prezidenta Vladimira Putina. Když 10. srpna publikoval na sociální síti VKontakte (ruská obdoba Facebooku) obsáhlý memoár, věděl, že kvůli tomu může skončit ve vězení.

  Jeho slova se rozšířila do celého světa a Filatjev tím spíš nechápe, jak je možné, že ho nezatkli.

  „Řekl jsem si: Bože, jestli tohle přežiju, udělám všechno pro to, abych to mohl zastavit,“ svěřil se v rozhovoru pro britský deník The Guardian. Se zahraničním novinářem měl Filatjev mluvit v Moskvě nedlouho předtím, než bývalý voják Rusko opustil.

 37. blade napsal:

  Už jste to slyšeli? TOP09 prý přejmenovali na NETOP22.

 38. blade napsal:

  Kočky proti Putinovi !

  Vládní novinka pro nadcházející topnou sezonu >kočky. MIcky v klíně krásně hřejí a ještě předou, no a dají se i hladit. Navíc chytají myši. Začít by s tím měli vládní poslanci ve Sněmovně.

 39. Svatopluk Beran napsal:

  NEMĚLI BY PAN MINÁŘ A PAN ROOL NASTAVIT MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII JEŠTĚ MILIONEM CHVILEK PRO PŘEŽITÍ?

  TAK SE PŘECI JEN PODAŘILO ČESKÉ KOALICI PĚTI NĚKOLIKAPROCENTNÍCH STRAN POD VEDENÍM SPOJENÝCH STÁTŮ (ZA JIHLAVU NÁS VÝBORNĚ REPREZENTUJE PAN PŘEDSEDA ENÁTU VYSTRČIL – NAPŘ. PŘEDÁNÍ KLÍČŮ OD ČESKÉHO SENÁTU DO RUKOU AMERICKÉHO MINISTRA ZAHRANIČÍ POMPEA, ČI NEJIHLAVSKÉHO ŠÉFA ČESKÉ ROZVĚDKY KOUDELKY, KTERÝ BYL VYZNAMENÁN ZA VYNIKAJÍCÍ POSLUHU SPOJENÝM STÁTŮM AMERICKÝM, PŘÍMO OD AMERICKÉH ŘEDITELE CIA.

  Z JEDNOHO VAZALSTVÍ DO VAZALSTVÍ DRUHÉHO. JSME TO PROSTĚ KÁDŘI MY ČEŠI.

  URČITĚ JE POTŘEBA PODĚKOVAT TÉTO VLÁDĚ. UŽ JE TO TADY, UŽ JE TO TADY.

  BĚŽNÍ OBČANÉ UKRAJINY SE PODLE MNE NĚKOLIK DESETILETÍ A MOŽNÁ ŽE I CELÉ STOLETÍ Z TOHOTO AMERICKÉHO DVOPROCENTNÍHO INFLAČNÍHO SYSTÉMU POD PŘÍMOU AMERICKOU VLÁDOU A KONTROLOU NIKDY NEDOSTANOU A SPOJENÉ STÁTY BUDOU MÍT MEZI RUSKEM A BÝVALÝM VÝCHODNÍM BLOKEM ÚŽASNÝ PRACOVNÍ POTENCIÁL CHUDOBY I NEJPOČETNĚJŠÍ A NEJLÉPE VYBAVENOU ARMÁDU, MINIMÁLNĚ EVROPY.

  PRO ZEMI SCHOVANOU MEZI DVĚMA OCEÁNY SE SVÝM FINANČNÍM SYTÉMEM ZAVEDENÝM V CELÉM SVĚTĚ SKUTEČNĚ – MAJSTRŠTIK –

  TEĎ ASI BUDE ZŘEJMĚ DŮLEŽITÉ PRO USA ODDĚLIT Z DRUHÉ STRANY RUSKA TIBET OD ČÍNY. ČÍNA ALE ZMĚSTNÁVÁ USA NA SVÉ VLASTNÍ OPAČNÉ STRANĚ. TO BUDE V NEJBLIŽŠÍCH DESETILETÍCH PRO AMERICKOU GEOPOLITIKU TAK TROCHU PROBLÉM. VYPADÁ TO PODLE MNE NA VELIKÉ ZBLIŽOVÁNÍ RUSKA S ČÍNOU ABY SPOJENÉ STÁTY NEVLOŽILI KLÍN ZJÍSKÁNÍM TIBETU, MEZI TYTO DVA STÁTY. ZNAMENALO BY TO TOTIŽ NEJEN PŘIBLÍŽENÍ SE TOLIK ŽÁDOUCÍM SURIOVINOVÝM ZÁSOBÁM SIBIŘE, NEZBYTNÝCH PRO EKONOMIKU A HOSPODÁŘSKÝ RŮST USA, ALE I NOVÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNY USA NALEVO OD ČÍNY. TAKŽE PŘEDPOKLÁDÁM NENÁPADNÉ USTOUPENÍ USA OD TALKU NA MUSLIMSKOU SVĚTOVOU TERORISTICKOU OTÁZKU, JELIKOŽ MUSLIMY ZÁPADNÍ ČÍNY BUDOU SPOJENÉ STÁTY V BUDOUCNU PRO ODDĚLENÍ TIBETU OD ČÍNY, NEZBYTNĚ POTŘEBOVAT.

  PRO NAŠE VNUKY TO BUDE ZNAMENAT POD VEDENÍM MILOŠE VYSTRČILA ČI GENERÁLA PAVLA, ŽE SE ZŘEJMĚ STANOU COBY VAZALOVÉ, VOJENSKOU POTRAVOU PRO BUDOUCÍ GEOPOLITICKÉ ZÁJMY SPOJENÝCH STÁTŮ.

 40. Jan P napsal:

  Jenom připomínám , že milión voličských hlasů propadlo. Na druhou stranu je mezi námi mnoho kreténů s nijak vysokými příjmy, kteří tento asociální pětidemoliční ksindl volili.

  Ano, máme nejhorší vládu od Nečase, plnou vazeb na podvodníky a zločince,
  Pokud nechtějí české domácnosti zmrznout MUSÍ do fabriky. „Klíčové“ průmyslové korporace mají přednost. To už se osvědčilo za covidu. Kdo se nechce nakazit, je ve fabrice:-)
  Já si pamatuju demonstrace proti Marii Benešové, která by jako ministryně spravedlnosti MOHLA ovlivňovat kauzy. Teď tu máme ministra spravedlnosti, kterej je podezřelej z korupce.
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministr-to-slysel-na-porade-zadna-porada-nebyla-blazek-dal-t/r~f9220d961e1f11edbe29ac1f6b220ee8/

  Jenom podotýkám, že jako levičák – zklamán nejsem , neb žádná velká očekávání neměl-

 41. Zdeněk Gryc napsal:

  „Jenom podotýkám, že jako levičák – zklamán nejsem , neb žádná velká očekávání neměl-“

  TAKŽE OK ???

  Může snad někdo,
  5 letému nádeníkovi v budování USA
  závidět ?

 42. Zdeněk Gryc napsal:

  omluva Jan P
  adresa je
  Beran

 43. Zdeněk Gryc napsal:

  ještě v globálu…

  VŠICHNI PUTINOVIC PACHOLCI

  SPOJTE SE !

 44. Zdeněk Gryc napsal:

  FILOZOF + HUMANISTA

  v jedné osobě:

  Ján Lauko
  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.

  Končí doba duchovní vlažnosti¨
  Ján Lauko | Pátek, 29. 7. 2022 v 17:49

  Dneska jsou ruské tanky na Ukrajině.

  „Srpen 1968 je jednou z nejdůležitějších událostí našich moderních dějin.
  Znamenal konec pražského jara a brutální obnovení sovětské kontroly.
  Pro Čechy a Slováky proto zůstává symbolem agrese, okupace, zrady a ponížení.“

  Kdo si právě dnes vzpomene na pohled z okna paneláku na sídlišti U hřbitova v Jihlavě.
  Ruské tanky na polích pod Pístovem, s hlavněmi natočenými na město.
  Naše sousedka v bytě pod námi, paní Drnková říkala, že nikdy tak rychle nezhubla.

 45. Jan P napsal:

  Pane Gryci, co vy na to ?
  Navrhuji, že se oba připojíme k Mezinárodnímu týdnu solidarity(23.-30.srpna 2022) s anarchisty vězněními v Rusku a Bělorusku.

 46. Zdeněk Gryc napsal:

  VZPOMÍNKA

  Jana P ???

  „Pane Jane, co vy na to ?“

  NATO…

  Jan P říká:
  Pondělí, 22. 8. 2022 v 19:21

  Vzpomněl jsem si na zprávu letošního roku(července), kterou přinesla ČT24,
  že Lotyšsko se chystá zbourat téměř

  tři sta sovětských památníků,

  včetně obřího pomníku sovětským vojákům-osvoboditelům v Rize.
  Ano Je třeba uvolnit cestičky pro pochody Waffen SS.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/pochodu-veteranu-jednotek-ss-se-zucastnilo-asi-1000-lotysu-345160

  Zdeněk Gryc říká:
  Pondělí, 22. 8. 2022 v 20:18

  NIC NOVÉHO POD SLUNCEM

  1. Stalin – „fronta na maso“ na Letné v Praze

  2. Gottwald před Domem zdraví v Jihlavě

  3. sv. Ján na mostku pod Březinkami…

  převzato:

  „Min uže nět“
  A také už zřejmě nikdy nedojde k realizaci „avantgardní“ myšlenky, jejíž autor – někdejší redaktor jihlavské Jiskry Milan Dvořák – by nejraději osadil pamětními tabulkami všechny domy s podobnými nápisy v azbuce, jimiž sovětští vojáci v prvních dnech po válce označovali,
  že byl „kvartal prověren“
  Trápila ho otázka,
  jaký že to vůbec máme vztah k „pokrokovým tradicím“,
  když sdělení gardového poručíka Rvalova „Kvartal prověren – min nět“

  není zvěčněno pro příští generace podobnou pamětní tabulkou jako třeba to,

  že „V tomto domě bydlil v roce 1830-31 Karel Havlíček Borovský

  . . . „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou,
  pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali.
  Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad.

  Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána.

  Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města.
  Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána

  nákladem cca 15.000 korun

  „TEHDEJŠÍCH A CELÝCH“

  i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn.

  Nestane se tak a je to moudré.

  Projektant tu dbal pozorně památky, možná i umělecké.

  My bychom měli pamatovat na to, aby na ono prázdné místo
  (kam chtěl projektant sochu znovu umístit) vyplnila soch třeba sportovce“…

  „Musíme naše inženýry-architekty
  učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany.

  A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké,
  ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění.

  Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost,
  jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi
  v sídle okresního města na památečním místě,

  z něhož k občanům Jihlavska promlouval“.
  Dnes to lze ještě prostorově řešit.

  Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

  Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu,
  co momentální představuje dobré bydlo,
  v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí

  a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově,
  v úctě ke komunistické straně“

  Josef Jelínek
  Jihlavské listy 28. 6. 94
  ——————————

  Jan P říká:
  Úterý, 23. 8. 2022 v 20:55
  Pane Gryci, co vy na to ?
  ——————————

  Napadení Ukrajiny pro Rusko znamenalo nezískat nic a
  ztratit prakticky všechno,

  řekl
  Zeman

  ČTK – před 6 h

  Věrohodné vysvětlení ruské agrese podle Zemana nabídl izraelský prezident Jicchak Herzog
  při červencové návštěvě Prahy.
  Uvedl podle něj, že ruský prezident Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu v důsledku kapitulace Severoatlantické aliance (NATO) v Afghánistánu. Spojenecká vojska jej opustila loni.
  ——————
  Jan P říká:
  Úterý, 23. 8. 2022 v 20:55
  Pane Jane , co vy na to ?

 47. Zdeněk Gryc napsal:

  ZEMAN PRE – KABÁTIL

  Napadení Ukrajiny pro Rusko znamenalo nezískat nic a ztratit prakticky všechno,
  řekl Zeman
  ČTK – před 6 h

  Věrohodné vysvětlení ruské agrese podle Zemana nabídl izraelský prezident Jicchak Herzog při červencové návštěvě Prahy.
  Uvedl podle něj, že ruský prezident Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu v důsledku kapitulace Severoatlantické aliance (NATO) v Afghánistánu. Spojenecká vojska jej opustila loni.

  Miloš Zeman© Mikuláš Křepelka / INCORP images
  Názor, že je válka na Ukrajině ruskou agresí, v české politice podle Zemana zastávají prakticky všichni.

  Prezident dnes řekl,
  že plně podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu,
  ocenil přijetí ukrajinských uprchlíků v Česku.
  Věří, že se Česko zapojí do rekonstrukce napadené země.
  Míní, že je nutné realisticky počítat s dlouhou opotřebovávací válkou.

  „Samozřejmě, že při prvním hnutí mysli jsme dospěli k názoru,

  že u vedoucích představitelů Ruské federace došlo k jakési duševní poruše,

  ale toto vysvětlení by bylo poněkud laciné,“
  řekl k příčinám ruské invaze na Ukrajinu.
  Věrohodnou hypotézu, o které je nutné přemýšlet, podle prezidenta přinesl Herzog.
  Zeman od počátku kritizoval odchod spojeneckých vojsk z Afghánistánu, po kterém loni radikální islamistické hnutí Tálibán obsadilo prakticky celou zemi.

  „Upozorňoval jsem, že vyklízení pozic Tálibánu
  povede k vytvoření nového teroristického centra,“ poznamenal.

  „Domnívám se, že cíl mezinárodního společenství, kterým bylo bojovat proti mezinárodnímu terorismu, zdaleka ještě není dosažen, a že nám hrozí nebezpečí,“

  řekl dnes prezident.

  Odchod z Afghánistánu označil za zbabělost.

  Ruské vedení podle něj zřejmě dospělo k názoru, že když NATO ustoupilo v Afghánistánu, ustoupí i v případě ruského útoku na Ukrajinu.

  „Mohu říci, že toto očekávání, díky bohu, nenabylo platnosti,
  ale, a to je důležité, bylo pravděpodobně ruskou motivací k tomuto útoku,“

  řekl Zeman.

  Zeman: Jednou z příčin energetické krize je zelený fanatismus
  Jednou z podstatných příčin energetické krize je zelený fanatismus, ať už se nazývá Green Deal nebo jakkoli jinak.

  Při setkání na Pražském hradě to dnes českým velvyslancům řekl prezident Miloš Zeman.
  Apeloval na ně, aby pečovali o prosazení českých exportérů na zahraničních trzích
  a o přivedení efektivních zahraničních investic do Česka.

  Zeman připomněl sousední Německo,
  které podle něj má v úmyslu uzavřít tři zbývající jaderné elektrárny.
  „O uhelných elektrárnách nemluvě.
  Pak je celkem jednoduchá bilance, kdy snížení nabídky energie při konstantní poptávce vede ke zvýšení cen elektrické energie a podobně ke zvýšení cen energetických surovin,“ poznamenal.

  V Německu se v současnosti vedou debaty o prodloužení životnosti posledních tří tamních jaderných elektráren kvůli úsporám plynu. Nevyloučil to kancléř Olaf Scholz, podle ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka by se to ale nevyplatilo.
  V cenách energií se podle prezidenta musela projevit též rostoucí cena emisních povolenek.
  V EU nedávno vystoupila na rekord, blíží se ke 100 eurům za tunu. Zeman kritizoval také plánované zásadní omezení prodeje aut se spalovacími motory. Povede to podle něj k nástupu energeticky daleko náročnější elektromobility.
  Prezident uvítal pondělní slova premiéra Petra Fialy (ODS), který vybídl velvyslance, aby hledali všechny i dosud přehlížené možnosti v energetice.

  Připomněl, že v pondělí přijal dubajskou princeznu šajchu Latífu,
  jednu z dcer dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma,
  a že na podzim by měl Česko navštívit katarský emír Tamim bin Hamad Sání.

  ČR by si podle Zemana neměla hrát na velmoc, protože je malý až střední stát,
  kde 80 procent hrubého domácího produktu tvoří export.

  Za hlavní úkol velvyslanců považuje péči o prosazení vývozců v zahraničí a o přivádění zahraničních investic do ČR.
  Opět kritizoval pražské komunální politiky, jejichž gesta podle něj komplikují přístup exportérů na trh v Číně.
  Prezident považuje za důležité, aby se o otázkách dotýkajících se suverenity země hlasovalo v unii nadále jednomyslně.

  Zeman také uvedl, že považuje spolupráci ve visegrádském formátu za užitečnou, její zpochybňování pokládá za hloupé. Zabránila podle něj například povinnému zavedení migračních kvót před několika lety.

  „Odsuzuji útoky, které jsou z některých bruselských míst vedeny jak vůči Polsku, tak vůči Maďarsku,“
  poznamenal. Unijní instituce vedou s Budapeští a Varšavou řízení kvůli obavám z porušování evropských hodnot.
  Porada trvá celý týden do pátku, přijetí na Hradě je jedním z tradičních bodů.

  Zeman se jakožto prezident letos setkává s velvyslanci naposled.

  V minulosti byl na setkání na Hradě zván i ministr zahraničí, letos se tak ale nestalo.
  Zeman Jana Lipavského (Piráti), kterého původně nechtěl do úřadu jmenovat, opakovaně kritizoval.
  ————————
  ZEMAN DŘÍVE ANGLICKOU KRÁLOVNOU

  NYNÍ
  princeznu šajchu Latífu,

  KOHO ZEJTA
  a
  PO-ZEJTŘÍ ???

 48. Zdeněk Gryc napsal:

  Asi

  Jana P

  že, ???

 49. Svatopluk Beran napsal:

  Závislost občana v nenávisti po budování socialistických staveb a její sociologické projevy. To by určitě bylo zajímavým studiem pro některou odbornou školu, zaměřenou na psychiku osobnosti člověka.

 50. jihlavák napsal:

  Zajímavé by bylo taktéž zjistit, kdo Vás udal. Praskacstvi vyžaduje určité charakterové vlastnosti, ne každý je má.

 51. Svatopluk Beran napsal:

  POKUD PŘEMÝŠLÍM NORMÁLNĚ, TAK MI Z CELÉ DNEŠNÍ SITUACE VYPLÝVÁ JEDNO. RUSKO DO TEĎ SPONZOROVALO BOHATSTVÍ ZÁPADNÍ EVROPY. A POTOŽE SPOJENÉ STÁTY POTŘEBUJÍ ROZŠÍŘIT SVOJÍ MILITARIZACI SVĚTA DO DALŠÍ ZEMĚ, RUSKO NEBUDE UŽ SPONZOROVAT ZÁPADNÍ EVROPU A ZÁPADNÍ EVROPA SI BUDE NAKUPOVAT ZDROJE ENERGIE Z CELÉHO SVĚTA NAMÍSTO LEVNÝCH OD SVÉHO PŘÍMÉHO SOUSEDA A DOPLATÍ NA TO. ELITY NEZHCHUDNOU TY VYDĚLAJÍ NA DLUHOPISECH ZA KTERÉ BUDOU STÁTY NAKUPOVAT DALŠÍ A DALŠÍ NOVĚ NATIŠTĚNÉ DOLARY AMERICKOU CENTRÁLNÍ BANKOU NA SOCIÁLNÍ DÁVKY PRO VŠECHNY EVROPSKÉ NÁRODY, KTERÉ SE TAK BUDOU U SPOJENÝCH STÁTŮ ZADLUŽOVAT.

 52. Jan P napsal:

  Pane Gryci,
  rozumím tomu správně, že podle vás putinovský režim je ok, když mimo jiné má politické vězně včetně anarchistů. V tom případě musíte BÝT agent Putina . To mi nevymluvíte.

 53. Jan P napsal:

  Sváťo, jakápak „nenávist po budování socialistických staveb a její sociologické projevy.“
  Za komunismu to byla fakt hrůza!
  Jistý Gryc vystudovat 50. letech prokádrovanou VŠ a za normalizace kreslil architektonicky bezvýznamná panelová sídliště za státní prachy. Tohle by se za nacismu dít nemohlo…

 54. jihlavák napsal:

  K duchovní vlažnosti:

  Papežova modlitba za nevinné oběti války na Ukrajině. Připomněl i Duginovou
  Papež František označil za „nevinnou oběť války“ dceru ruského nacionalistického ideologa Darju Duginovou, která zemřela při sobotním atentátu v Moskvě. Podle televize Rai to řekl při pravidelné generální audienci, kdy se pomodlil za nevinné oběti války na Ukrajině. František vyzval k ukončení tohoto konfliktu a znovu také kritizoval prodejce zbraní, kteří profitují z válek.

  Papež se za závěr generální audience ve Vatikánu modlil za Ukrajinu a za „tolik nevinných, kteří platí za šílenství všech stran“. „Myslím na tu ubohou dívku, kterou zabila bomba pod sedadlem auta v Moskvě. Nevinní platí za válku,“ řekl papež podle televize Rai k sobotnímu atentátu, při němž zemřela Darja Duginová.

  Ruská tajná služba FSB obvinila z její smrti ukrajinské zpravodajské služby, Kyjev to odmítl.

  zdroj:

  https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/atentat-na-duginovou-obeti-valky-valka-na-ukrajine-papez-frantisek-ukrajina_2208241220_elev

  Naše jalovici, která si místo kabelek kupuje kvéry, naopak její smrt potěší. Jsou to úplně stejní grázlové jako Putin.

 55. Jan P napsal:

  jihlaváku, už vám papež František tolik nevadí ?

 56. jihlavák napsal:

  Mám ho rád. Kdyby na zemi žili jen andělé, tak je ideální pozemský šéf. Ale jsme materiál hříšný, potřebuje kapku realismu kardinála Duky. Situaci na Ukrajině pojmenoval přesně a s citem. Cit chybí psychopatům, kteří hrůzu na Ukrajině organizují, podporují/ včetně Fialů,Lipavskych,Černochů……../ a bohatnou z ní.

 57. Jan P napsal:

  jihlaváku, zatím vašim „realismem“ je to, že se Duka dívá na svět jako Zeman s Okamurou. Žádné hájení Krista jako papež František !

 58. Svatopluk Beran napsal:

  Teď Zamrazilová řekla u Moravce že Rusové použili plyn jako válečnou zbraň. To je tedy typická HYBRIDNÍ KRÁV. .TO SNAD AMERÍČANI TLAČILI NA NĚMECKO ABY UKONČILO BUDOVÁNÍ NORDSTRÍMU 2. TO SNAD AMERIČANI POROUČÍ EVROPĚ ABY NEODEBÍRALA Z RUSKA PLYN A ROPU.

  TYTY JIŽ NĚKOLIK DESETILETÍ PROBÍHAJÍCÍ HYBRIDNÍ – PR – INFORMACE A OBLBOVÁNÍ OBČANŮ ČR A EVROPY NEMÁ PROSĚ KONKURENCI.

  EVROPA ZAKÁŽE NA PŘÍKAZ AMERIKY ODBĚR PLYNU Z RUSKA A RUSKO TENTO NEODBĚR PLYNU POUŽILO JAKO VÁLEČNOU ZBRAŇ. SLYŠEL NĚKDO VĚTŠÍ DEBILITU OD GUVERNÉRA ČESKÉ BANKY? TAK TOTO JE MYŠLENKOVÁ ÚROVEŇ NAŠICH EKONOMICKÝC ODBORNÍKŮ

 59. Jan P napsal:

  To je ta vyváženost Moravcovy žvanírny. Nic se nezměnilo.

Leave a Reply