Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Končí doba duchovní vlažnosti

Ján Lauko | Pátek, 29. 7. 2022 v 17:49

Máme léto a s ním letní odpočinek, doprovázený úplným vypnutím a letní nevázaností. Po delší době se zdá být vše v naprostém pořádku. Zdá se to být takové, jaké bylo dříve.

Měli bychom se však rychle vzbudit z této iluze, protože nic není v pořádku a nic už nebude tak, jako předtím. Dění se totiž dalo do pohybu a už ho nic nezastaví. Zdánlivé období uvolnění, které momentálně prožíváme, je jen krátká přestávka v železném řetězení budoucích událostí. Přestávka, daná nám z milosti k tomu, aby byla správně využita a ne totálně promrhána tak, jako vždy dosud.

Aby byla využita k pochopení skutečné podstaty toho, co přichází, a hlavně k uskutečnění výrazného osobního duchovního posunu vpřed, logicky vyplývajícího z tohoto pochopení. Jakákoli povrchnost a ignorování těchto skutečností přinese jen další, až do maxima stupňované zhoršování situace. A naopak, pochopení podstaty toho, co se děje, a zahájení osobního duchovního vzestupu co největšího počtu jednotlivců, může způsobit značné zmírnění toho, co přichází.

A co přichází?

Přichází to, co bylo předpovězeno a před čím jsme byli varováni dávnými proroky. Přichází očista země! Očista od starého, špatného, nesprávného, falešného, pokryteckého, nečistého, nespravedlivého, nepoctivého, bezohledného a bezcharakterního.

V Písmu je psáno, že čas velké očisty bude možné poznat podle více znaků. Jedním z nich bude například to, že šelma bude nutit všechny lidi, malé i velké, bohaté i chudé, aby přijali znak šelmy na svou ruku. Neboť bez tohoto znaku nebudou moci ani kupovat, ani prodávat, ani cestovat, ani chodit do restaurací, nebo k lékaři.

Kdo není slepý a hluchý ke znamením času, musí přece jasně vidět, že to, co bylo předpovídáno před staletími, se reálně událo v dnešní době. Podle tohoto jediného znamení se dá přece poznat, že doba velké očisty země nastala! Na lidi byli vypuštěni apokalyptičtí jezdci pandemie, války, nedostatku a hladu.

Živly země bijí Evropu suchem a katastrofálním dlouhodobým deficitem vláhy v půdě, což při vysokých cenách potravin, způsobených inflací, povede k jejich dalšímu zdražování a nedostatku. Všechno toto, a mnohé jiné kolem nás se děje proto, aby hluší začali konečně slyšet, aby se slepým otevřely oči, a aby si nevědomí konečně uvědomili, v jaké nesmírně vážné době žijeme.

Uvědomění si vážnosti doby a její rozpoznání je prvním zásadním krokem, který má být uskutečněn dosud nevědomými jednotlivci. A z tohoto prvního kroku pak nevyhnutelně a logicky vyplyne krok druhý, spočívající v hledání odpovědi na otázku, jak čas očisty přežít a jak jej bez újmy přestát.

Všechno to negativní, co na nás začalo v poslední době dopadat, jako když se roztrhne pytel, však není žádný trest Hospodina. Stvořitel nás netrestá! Trestáme se my sami, protože to, co prožíváme, je nevyhnutelný důsledek toho, jak jsme žili! Je to důsledek naší vlastní nečestnosti, nespravedlnosti, nečistoty, bezohlednosti, chamtivosti, duchovní vlažnosti a mnohého jiného.

Dožili jsme se doby, ve které na nás začínají dopadat všechny důsledky našeho špatného a nesprávného jednání. Dopadají na nás prostřednictvím pandemie a všech opatření, která ji doprovázejí. Dopadají na nás prostřednictvím války, sankcí, inflace, chudoby a mnoha jiných ran, které nás teprve čekají. To vše jsou důsledky našeho povrchního a mělkého přístupu k životu, žitého bez poznání skutečného smyslu našeho bytí.

Avšak i přesto, že jsme dennodenně atakováni negativním děním, přestože mnozí propadají depresi a strachu z budoucnosti, lidé nechtějí pochopit, že nadešel čas očisty země, a že to, co se děje, je třeba vnímat jako silný impuls k vlastní přeměně.

Silný impuls k vlastní přeměně! Toto je tím, k čemu nás chtějí události a veškeré vnější dění dotlačit. Chtějí nás dotlačit k přeměně současného, starého, materialistického a rozumového člověka, jehož svět se hroutí, na nového, duchovního člověka, který má na nových základech začít budovat nový svět. Nový svět, postavený na hodnotách ducha, jako na něčem, co je prvořadé, a co je nadřazeno hodnotám materie a rozumové racionality.

Kdo v dnešní vážné době vykročí na cestu duchovní přeměny a duchovního obrození vlastní osobnosti, jde v souladu s tím, co od nás vyžaduje duch času. Kdo takto činí, dostává se do harmonie a do souladu se silami Světla, obklopujícími naši zemi. Takový člověk bude ve svém správném úsilí všemožně podporován a dostane se mu všech pomocí, potřebných k tomu, aby úspěšně zvládl přechod dobou očisty země. Takový člověk bude totiž ve svém správném snažení o vlastní duchovní obrodu stát tak, jak chce Stvořitel, a proto bude Stvořitelem a jeho Světlem podporován. Bude podporován jeho mocí a silou. Proto je v životním zájmu každého člověka na naší planetě, aby se správně postavil do souladu s Vůlí Nejvyššího a do souladu s jeho svatým chtěním. Protože právě toto je to nové, co přichází!

To staré, spočívající v odtržení od Stvořitele a jeho Vůle, v odtržení od hodnot Ducha, v připoutání k matérii a k rozumu již nemá v dnešní době žádnou podporu Světla, a proto směřuje k zániku. Bude to zničeno jako zdroj ustavičného neštěstí a nahrazeno novým způsobem života, přinášejícím štěstí a harmonii.

Staňme se proto novými! K tomu nás vyzývá dnešní doba! K tomu jsme dnešní dobou tlačení a k tomu jí budeme tlačeni stále více a více!

Staneme se v ní svědky kolapsu starého a zároveň zázračného zrození nového, které povstane z ruin, a kterému budou poskytnuty velké pomoci ze Světla, aby mohlo zakořenit, zesílit, vyrůst a přinést bohatou úrodu.

Doba chladně, racionálně uvažujícího, rozumového, materialistického a anti duchovního člověka definitivně končí a začíná nová doba člověka citového, srdečného, dobrotivého, čistého, spravedlivého a duchovního. Všechno, co se bude dít v následujících dnech, měsících a letech nás bude navigovat tímto směrem a my budeme mít příležitost prožívat na vlastní kůži důsledky toho, na jaké straně stojíme. Zda na straně starého, směřujícího do neštěstí a ke zkáze, nebo na straně nového, směřujícího ke Světlu a stojícího pod ochranou Boží.

Doba volá ke změně! Volá a vyzývá k duchovní přeměně osobnosti! Budoucnost bude patřit pouze těm, kteří jsou vnímaví k hlasu doby a začnou usilovat o to, co od nás všech žádá.

20 komentářů k článku “Končí doba duchovní vlažnosti”

 1. Jan P říká:

  „Planetu nezničila nějaká vrozená vlastnost lidí. Ničení planety je výsledkem fungování kapitalismu jako systému… potřebujeme pojmenovat systémy, které ničení způsobují, a upozornit na fakt, že existují lidé, kteří s tím nemají nic společného.“
  https://a2larm.cz/2021/03/planetu-nenici-vrozene-vlastnosti-lidi-ale-kapitalismus/

 2. Svatopluk Beran říká:

  Já pokud bych mohl posoudit KAPITALISMU jako lidský ekonomický systém, tak jeho podstata jako soutěž občanů, kdy kdo jaké má po příchodu na tento svět genetické kvality a jak je pracovitý v ohledu na finanční odměnu, z dosavadních systémů ten nejspravedlivější. Problém je ale ve výši a následném stropu odměny za tyto schopnosti. TENTO SYSTÉM V RÁDOBĚ KOŽICHU SVOBODY NEOMEZENOSTI VLASTNIT JAKÉKOLIV MNOŽSTVÍ PROSTŘEDKŮ SMĚNY, VLASTNĚ ALE ZNEMOŽŇUJE POKROK VŠEM OSTATNÍM VYŠŠÍ, NEŽLI JE DNES TEN AMERICKÝ. Americký inflační systém jediné hlavní centrální banky k výrobě základních nepodložených prostředků směny (DOLAROVÝCH DLUHOPISŮ) jedním státem pro celou planetu a jejich následné stahování či blokování, je již v dnešní době pro celý svět KONTRAPRODUKTIVNÍ. TENTO AMERICKÝ SYSTÉM TOTIŽ POČÍTÁ S TÍM, ŽE ŽÁDNÁ ZEMĚ NEMŮŽE, PŘESNĚJI NESMÍ MÍT MOŽNOST BÝT LEPŠÍ NEŽ USA A DOKONCE SE NESMÍ ANI PŘIBLÍŽIT K JEJÍ KONKURENCESCHOPNOSTI.

  SPOJENÉ STÁTY SI SAMY UDĚLILY NA ZÁKLADĚ SVÉ SPOLUÚČASTI VE DVOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH, V OBOU PŘÍPADECH NA VÍTĚZNÉ STRANĚ BEZ ZNIČENÍ SVÉ ZEMĚ A CIVILNÍ POPULACE, PŘITOM ALE SE ZJISKEM NA DEVASTACI VŠECH OSTATNÍCH VÁLČÍCÍCH STRAN, NEOPAKOVATELNOU VÝHODU. NYNÍ TAK ŽIJÍ V PŘESVĚDČENÍ, ŽE TO MUSÍ BÝT JIŽ NAVŽDY A NĚJAKÁ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍM SVĚTEM S OHLEDEM NA POTŘEBY I OSTATNÍCH, JE PRO NĚ TAK JAKO PRO KTERÉKOLIV JINÉ DIKTÁTORY SVĚTA V MINULOSTI, ZCELA SMĚŠNÁ A NEPŘIJATELNÁ.

  STVOŘITEL S TÍM STOPROCENTNĚ NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO.

 3. blade říká:

  Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek – 7/2022

  Není pochyb, že na inflaci i energetické krizi má značný podíl Babiš a předchozí vláda. Zadlužili nás, nechali vyčerpat zdroje peněz České republiky a rezervy, nenechali naplnit zásobníky plynu. Není pochyb, že Babišova vláda má na inflaci velký díl. Na druhou stranu má zásadní podíl, a to je neoddiskutovatelné, Evropská unie a Německo, potažmo příklon vlády k Evropské unii a Německu.

  Jednoznačně musím odmítnout výroky Fialy, že energetická krize je zaviněna válkou na Ukrajině, není to pravda. Energokrize začala v roce 2021, ceny narostly v roce 2022 a příčinou je kvazi zelená politika Evropské unie, Německa, tlak na českou vládu, abychom se podřizovali německé politice, ergo neschopnost vlády a Fialy chovat se sebevědomě a pracovat ve prospěch České republiky a jejich obyvatel. A to mu výrazně vyčítám.

  Nic se nezměnilo, naopak, některé jevy se zhoršily. Když to zjednoduším, nezměnilo se nic na energetické politice vlády. Vláda vykládá, co všechno rozdá – třeba sto miliard občanům v krizových tarifech – tedy stále plánuje rozdávání peněz, ale měla by snížit ceny energií. To úzce souvisí s inflací, jakmile dojde k razantnímu snížení cen energie, půjde i inflace dolů.

  Česká inflace je dokonce dvakrát vyšší než v Německu. My nechceme, aby vláda dávala kompenzace, dotace, příspěvky, o to nestojíme. My chceme, aby vláda odmítla Green Deal, nechala fungovat energetický mix v České republice, u kterého je mimochodem velkou otázkou, zda energetický mix ještě vůbec máme, a zrušit emisní povolenky. Tedy vše, co říkáme už několik měsíců.

  Když čtu, jak Fiala říká a rád tyto dvě věty používá, že za energetickou krizi může válka na Ukrajině a že Česká republika je stoprocentně závislá na plynu, tak obojí je lež. Vláda a především Fiala dělá, jako by naše energetika byla závislá na plynu, ale není. Na plynu jsou závislá odvětví výrobní nebo podnikatelská jako sklárny nebo velké množství pekáren či chemického průmyslu, ale pokud se podíváme na energetický mix České republiky, je jasné, že plyn je zcela minoritním zdrojem. Energomix tvoří ze 44 procent hnědé uhlí a je zdrojem naší energie, 40 procent je z jádra, necelých 10 procent z plynu a asi pět procent jsou obnovitelné zdroje. Zbývající jedno procento jsou ropa, mazut a podobné marginálie. To je energetický mix České repliky a Fiala a jeho vláda to ignoruje.

  Green Deal a kvazi zelená politika je vlastně umělá průmyslová revoluce Evropské unie. Jde výhradně o změnu, kdo bude čerpat obrovské finance, které jsou v energiích, a tedy se mají přesunout megamiliardy z tradičních zdrojů do obnovitelných a nových zdrojů energie. To je princip Green Dealu. Když přišla krize, pár týdnů to vypadalo, že Green Deal je mrtev, ale všichni, kdo mají obnovitelné zdroje a chtějí si přivlastnit obrovské množství peněz, rychle vytvořili novou argumentaci. Dnes říkají, že obnovitelné zdroje jsou to, co nás vyvede z energetické krize, že obvinitelné zdroje nás vyvážou ze závislosti na ruském plynu. To je velmi chytrá rétorika, protože veřejnost nedokáže rozklíčovat, že jde o lež. Ze závislosti nás nemohou obnovitelné zdroje vyvázat, protože ruský plyn nepotřebujeme k výrobě elektrické energie. Plyn tvoří necelých deset procent, to nám nepomůže.

  A druhá lež, že obnovitelné zdroje jsou řešením energetické krize, protože budou náhradou tradičních zdrojů. To je obludná lež, protože energetická krize je prudký nárůst cen energií z důvodu extrémního tlaku na tradiční zdroje energií jako uhlí, ropa, plyn a jádro. To se děje proto, aby tyto zdroje přestali lidé využívat. A když si spočítáme a podíváme se, kolik stojí jedna megawatthodina vyrobená tradičními zdroji, jako hnědé uhlí či jádro, a kolik stojí megawatthodina z obnovitelného zdroje, je to desetinásobek ceny. A chtějí nám tvrdit, že řešení bude v jiných energiích, ale že energie bude ještě dražší, to už veřejnosti neřeknou, protože by polovina spáchala sebevraždu. To mám Fialovi velmi za zlé.

  I když nemám přesnou statistiku, máme informace, že už skončily desítky až malé stovky firem – v drtivé většině případů firmy, jejichž náklady jsou závislé vytvořených nebo daných do energií. Především ti, kdo mají energeticky náročné provozy na plyn, jsou nejčastěji sklárny, pekárny, některé chemické závody a podobně. V případě, kdy bude problém s nedostatkem plynu, budou tyto provozy mít další problém, ale jsme přesvědčení, že problém s energiemi a inflací, která je vyvolána extrémním nárůstem cen energií, bude mít mnoho tisíc provozů. A možná to nebudou jen provozy, které mají extrémně náročný energetický provoz, ale budu to i lidé, kteří šijí nebo kadeřnice, masérky… ti, kdo musí mít provozovnu, musí svítit, musí topit a najednou zjistí, že nemohu zvýšit ceny a budu provozy zavírat.

  Domnívám, že protesty budou, ale nebudou mít žádný dopad na politiku vlády. Politika české vlády, jak je nastavena, je především napojena na Německo, korporace, Evropskou unii a její levicovou vládu. To jsou tak obrovské zdroje financí, že tomu nedokáže odolat žádná občanská iniciativa. Navíc omámená mainstreamovými médii, která jdou jednoznačně s rukou vlády a její politikou pro Evropskou unii, pro Německo, v souladu s německou politikou, a jestliže Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Mladá Fronta, televize Nova a další budou hustit do občanů, jak je vše v pořádku, jak to vláda dělá dobře, jak naši experti, kteří tvrdí, že jedině rozdávání je způsobem a jediné, co pomůže, tak drtivá většina občanů jim bude věřit.

  Hovořil jsem o prodeji na burze s vysoce postavenými nebo vlivnými poslanci ODS a jejich reakce byla extrémně překvapivá a nepravicová. Když jsem jim popsal, co je potřeba udělat, jako zrušit emisní povolenky, vystoupení z lipské burzy či změna na prodej pouze přebytkové energie, zrušit nebo odložit Green Deal, zrušit tlak na omezení uhelných zdrojů, zrušit dotace na elektromobily… tento mix by měl vliv pozitivní na ceny elektrické energie a ceny by šly prudce dolů. Reakce z ODS byla: Počkejte, a to snad chcete, abychom vystoupili z Evropské unie?

  Ta nesmyslnost reakce mě tak vykolejila a především od prý pravicových politiků ODS, že jsem ani neodkázal reagovat a odpovědět. Jejich reakce říká: Vy chcete, abychom se chovali vůči Evropské unii sebevědomě, abychom hájili naše zájmy, když jejich jsou jiné?

  Když jsem před lety zjistil, že čeští poslanci v Evropské unii a český eurokomisař tam nejsou, aby hájili naše zájmy vůči Evropské unii, ale aby hájili zájmy Evropské unie vůči nám, byl jsem konsternován. Dospěli jsme tak daleko, že čeští europoslanci či komisaři jdou bez jakýchkoliv skrupulí a uzardění natvrdo proti zájmům České republiky tím, aby bylo zrušeno právo veta. Domnívám se, že se dostáváme do bodu, kdy se bude lámat chleba a lidé jako já, kteří jsou pořád příznivcem Evropské unie jako projektu, začnou pochybovat, že máme být členem Evropské unie. Evropská unie už začíná být diktátem a impériem, které vládne, místo, aby sloužila.

 4. Jan P říká:

  Sváťo, konečně si přiznejme, že samotná existence kapitalismus, oligarchů, miliardářů ohrožuje demokracii, mír a svobodu !
  Válka Ruska proti Ukrajině ukazuje, jak to dopadne s Evropou nacionalismů a partikularismů. V první fázi různé nacionalismy spolupracují, aby se zmocnily vlády. Jakmile se jim to podaří, vrhnou se na sebe. Naší budoucností je minulost.

 5. Jan P říká:

  Začátkem února Bernie Sanders (americký politik, senátor) obhajoval zapojení USA do mírových rozhovorů s cílem odvrátit „obrovsky destruktivní válku“ na Ukrajině. Měli jsme poslouchat.
  https://jacobin.com/2022/07/bernie-sanders-joe-biden-ukraine-russia-putin

 6. blade říká:

  K. J. Gavrilova, vedoucího delegace Ruské federace na jednání ve Vídni o vojenské bezpečnosti a kontrole zbrojení na 1019. plenárním zasedání Fóra OBSE pro bezpečnostní spolupráci, 27. července 2022:

  „Západ si odmítá přiznat, že důvodem speciální vojenské operace na Ukrajině bylo dlouhodobé odmítání brát v úvahu oprávněné zájmy národní bezpečnosti Ruské federace. Naše obavy nebyly brány vážně. Válečná mašinérie NATO se blížila k ruským hranicím. V důsledku toho jsme byli nuceni začít bránit svou suverenitu a právo na bezpečnou budoucnost jinými prostředky. V tomto kole Velká Británie, Kanada a Evropská unie obviňují Rusko, ale pod vedením Spojených států amerických již osm let připravovaly Ukrajinu na válku s naší zemí.

  Nyní tyto „majáky demokracie“ dělají vše proto, aby prodloužily konflikt a způsobily maximální škody Rusku a jeho národu. Levně se z toho však už nedostanou. To garantujeme. Nárůst transferu západních zbraní do Kyjeva může přimět Ruskou federaci přistoupit k daleko tvrdším reakcím. Zbraně a vojenského vybavení ze Západu jsou takové, že již představují přímou hrozbu pro naše občany. Za těchto podmínek vytlačíme neonacisty od našich hranic úměrně k dosahu raketových systémů používaných Kyjevem. A co dál? Uvidíme.

  Bereme vážně, že Washington tlačí na své evropské satelity, aby úzce spolupracovaly s Kyjevem a zhoršily vztahy s Moskvou, nutí je cvičit ukrajinské vojáky a využívat jejich území jako tranzitní zónu pro dodávky zbraní. To může vést k rozšíření zóny ozbrojeného konfliktu. Kolegové, nedovolte, aby zámořští pánové otupili vaši ostražitost: pokud Ozbrojené síly Ukrajiny použijí proti ruskému území americké MLRS nebo jiné zbraně NATO s dlouhým doletem, následky budou více než vážné.

  Státy Západu příliš dlouho ignorovaly vše, co se jim Ruská federace snažila zprostředkovat. Vzpomeňte si, co jsem vám řekl loni v prosinci. Vnímejte, co vám říkáme. Blížící se „generál mráz“ a úspěšný průběh speciální vojenské operace postaví vše do úplně jiného světla. Je nám líto Evropy, pokud se nevzpamatuje.“

 7. Svatopluk Beran říká:

  Jane máš naprostou pravdu že si celý poválečný americký oligarchický kapitalismus si ze světem po 2SV jen hraje. Platí i to co popisuje Blade.

  Jinak válka o území dnešní Ukrajiny a tudíž i o přístup k Rusku až nadoraz začal hned po tom, kdy USA přemluvily SSSR k uvolnění poměrů ve východním bloku. Každému kdo sledoval později odborně kauzu amerického radaru na českém území muselo být jasné, že se nejedná o radar proti Iránu, ale o kontrolu ukrajinského prostoru, do kterého se chystaly Spojené Státy vojensky vstoupit.

  TADY UŽ BYLO JASNÉ ŽE USA PŘIPRAVUJÍ V EVROPĚ SVOU DALŠÍ VÁLKU.

  Dobře si jistě pamatujeme jak byl například pozván v té době náš ministr zahraničí Schvanzerberg na zasedání Bilderbergu, kdy se světové elita domlouvala na tom, jak by si představovala co a jak by se mělo ve světě v nejbližším čase dít, v jejich zájmu. Veselé bylo když Schvanzerberg tvrdil, že to byla jeho soukromá cesta, do které nic nikomu není, i když byl naším ministrem zahraničí. Povšimněme si i úlohy Vladimíra Dlouhého, coby našeho prvního zástupce mezi touto soukromou světovou elitou.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg

  No a kauza Vrbětice, + presidentský puč předsedy senátu Vystrčila, kdy nás zpravodajská služba Spojených Států po osmi letech informovala o tom, že Čuk a Gek ziniciovaly výbuch na našem území, to potvrdily stoprocentně. Však také za to byl Koudelka z STS Chvojkovice-Brod, náležitě od řiditele americké CIA vyznamenán. V době kauzy radaru nás ještě pro sichr vláda ODS pod řízením Mirka Topolánka převedením na plynovou burzu a nastartováním odříznutí od přímých dodávek z Ruska nasměroval k této válce, ve které jde Spojeným Státům o odstranění obchodního konkurenta, na úkor vazalské Evropy.

  JAKO EVROPANI V ŘÍZENÍ A ORGANIZOVÁNÍ SVÉ VLASTNÍ SVOBODY, STOJÍME ZA H….

 8. blade říká:

  Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme – https://youtu.be/cT_rFP620q0

 9. blade říká:

  Proč v ČR platíme jednu z nejdražších elektřin na světě při přepočtu na paritu kupní síly obyvatelstva:

  https://youtu.be/KMlmAkZez_c?t=9

 10. Jan P říká:

  Sváťo, díky za názor.
  Nicméně nezapomínejme, že vedle „amerického oligarchického kapitalismus“ tu máme Evropu. Ta je celou dobu business projekt dvou hlavních nacionalismů, německého a francouzského (odpadnutím nacionalismu britského se jim ulevilo) se dvěma ambiciózními nacionalistickými pobočníky, Itálií a Španělském. Zbytek tvoří rybí hejno přisluhovačů, montoven, daňových rájů atd. Největším partikularismem Evropy je „horních deset tisíc“ jejích oligarchů.

  „Otřesné kulturní války, které jsou rozdmýchávány vládami a korporátními médii a jež mezi sebou vedou lidé s podobnými socioekonomickými zájmy, jsou důsledkem vyloučení lidí z jakéhokoli smysluplného rozhodování — nemáme zkrátka možnost se tvořivě a společně zapojovat do zlepšování svých společenství. A tak nás vlastně rozděluje bezmoc. Společné rozhodování o společných věcech mezi sobě rovnými přitom lidi naopak sbližuje.“
  https://denikreferendum.cz/clanek/34217-enklavy-demokracie

 11. Svatopluk Beran říká:

  Jane to si uvědomuji. Na Evropě jako světadílu, kde mezi sebou soutěží její občané o zajímavý život na této planetě, je samozřejmě spoustu práce a to co píšeš o evropských elitách je naprostá pravda, především o Německu. Bestiální Třicetiletá válka na evropském kontinentě v sedmnáctém století a její vyústění v to, že je potřeba se dohodnout mezi občany s rozdílným pohledem jak vlastně a existovat společně, – (PROTESTANTI-KATOLÍCI) -, nás Evropany měla již dostatečně poučit. Jsem však přesvědčen, že v prvé řadě nás nesmí organizovat a určovat nám někdo svou finanční a vojenskou dominancí jako jsou – Spojené Státy Americké – náš život. To samé platí ruku v ruce i o Rusku a Číně. My se přitom nesmí nechávat zavléct coby vazalové jedné, druhé nebo třetí strany proti komukoliv. POUZE TÍM ŽE ZÁPADNÍ EVROPA A DNES UŽ I STŘEDNÍ, SLOUŽÍ BEZPODMÍNEČNĚ USA, MOHOU SPOJENÉ STÁTY VRAŽDIT KDEKOLIV A KDYKOLIV SE JIM V CELÉM SVĚTĚ ZAMANE. Pan PIRÁT Jiří Havelka nás o tomto výhradním SAMOZVANÉM AMERICKÉM PRÁVU dostatečně informoval, aniž by například znal 4 ZÁKLADNÍ LIDSKÉ SVOBODY podle nejúspěšnějšího presidenta USA, F.D. Roosevelta. To co tu PIRÁT Jiří Havelka prostřednictvím pana vinárníka Tomance prosazuje PAX AMERIKA-ČETNÍKA SVĚTA, je až důsledek vlády válečníků TRUMANA a EISENHOWERA, kteří zneužili myšlenek svobodnějšího a komunikujícího celého světa podle ROOSEVELTA, V JEDINEČNĚ BOŽSKY OPRÁVNĚNOU DOMINANCI USA, CELÉ NAŠÍ PLANETĚ DO KONCE EXISTENCE VESMÍRU.

 12. blade říká:

  Budoucnost bude patřit pouze těm, kteří jsou vnímaví k hlasu doby:

  https://youtu.be/WMu-pj0OU94?t=1028

 13. Standa říká:

  No tady se zase sešlo chytrolínů, vážení, sbalte si svých pět švestek a odstěhujte se do Ruska nebo rovnou do KLDR, pokud se Vám současný stav v ČR nelíbí, tam Vám určitě bude líp. Jenom si před tím uvědomte, že nebýt USA v 2. světové vílce, tak nejen že nebyla poválečná ČSR, nebyl by ani SSSR, byly by zde třetí německá říše.

 14. blade říká:

  První velká německá automobilová firma znovu spustila výrobu v Rusku !

  Autoforum.cz – 1.8.2022

  Obří Continental k překvapení všech dokázal k dnešnímu dni znovu spustit výrobu ve své továrně v Kaluze. Oznámil to sám gubernátor Kalužské oblasti s tím, že se „podařilo obnovit dodavatelské řetězce a najít nové dodavatel. A od pondělí bude obnovena výroba, což dovolí naplnit potřeby našeho trhu”, uvedl doslova. Zaměstnanci, kteří od března pobírali 2/3 svého platu a byli doma, se tedy dneškem vrátili do práce.

  I za pokračujícího konfliktu je tedy zjevně možné v Rusku z Německa dále podnikat.

  Současně je ale třeba dodat, že ač se Continental zabývá kdečím a v Rusku vyrábí třeba i motorové komponenty, v Kaluze má továrnu na pneumatiky. A pro jejich produkci získáte alternativní dodavatele jistě snáze než pro výrobu aut. Dodejme, že Němci v Rusku vyráběli asi 4 miliony pneumatik ročně, z nichž asi polovinu vyváželi. To nyní možné nebude, produkce pro domácí trh ale jede.

 15. Svatopluk Beran říká:

  STANDO PÍŠEŠ OBYČEJNÉ HLOUPOSTI – COBY KDYBY 🙂 JÁ TI NAPÍŠU TAKY JEDNO COBY KDYBY VE TVÉ ÚROVNI – KDYBY TO NEODBOJOVALA S NĚMCI PŘEDEVŠÍM VÝCHODNÍ EVROPA – RUSKO – TAK BY SI Z AMERIKOU NĚMECKO VYTŘELO ZADEK, TO ZAPRVÉ. A ZA DRUHÉ, TY ASI NECHÁPEŠ POJEM DEMOKRACIE, TY BUDEŠ ASI NĚJAKEJ STAREJ KOMUNISTA NEBO AMERIKANISTA, KDYŽ CÍTÍŠ POTŘEBU VYSTĚHOVÁVAT OBČANY Z JEJICH ZEMĚ ZA JEJICH POHLEDY NA TO JAK BY MĚL VYPADAT JEJICH SVĚT, DO JINÝCH ZEMÍ ČI TERITORIÍ.

  TO UŽ UDĚLAL ZELENSKY SPOLU S PODOROU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, KDYŽ PROVEDLY V KIJEVĚ ZA PĚT MILIARD AMERICKÝCH DOLARŮ PRESIDENTSKÝ PUČ PŘED VOLBAMI A VYHNALI NÁSLEDNĚ Z UKRAJINY V ROCE 2014 TŘIČTVRTĚ MILIONU OBYVATEL Z VÝCHODU UKRAJINY DO RUSKA A TISÍCE JICH PŘI TOM NECHAL I ZABÍJET. TEĎ VIDÍME CO SE K VŮLI TOMU DĚJE A JAK SI TÍM SPOJENÉ STÁTY MASTÍ A BUDOU MASTIT KAPSU A EVROPA TO BUDE PLATIT A CHUDNOUT.

  https://www.unhcr.org/53e0b3a59.html

 16. Svatopluk Beran říká:

  Pro Blada. Odkaz na Bobošíkovou je důkazem o dnešní ČESKÉ MEDIÁLNÍ ŽUMPĚ a z ní pramenící informovanosti české populace o dění ve světě. Samozřejmě to není tak, že každý její pohled je pro každého občana ten správný. Ale z jejích zpráv je nezpochybnitelné, jak rozdílný je svět a jak důležitá je vzájemná domluva, namísto AMERICKÉ SVĚTOVÉ JEDINEČNOSTI A MILITARISTICKÉ DOMINANCE, DOSUD STÁLE TĚŽÍCÍ Z FINANČNÍHO OBOHACENÍ NA OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEKÁCH.

 17. FL říká:

  Už jsem to tady psal, Beran se snažil usadit v USA, ale hnali ho odtud a tak nám poněkud zapškl. Proč se nesnažil nastěhovat do Ruska nám tady třeba časem vysvětlí.

 18. Svatopluk Beran říká:

  FL říká:
  Neděle, 7. 8. 2022 v 22:41
  Už jsem to tady psal, Beran se snažil usadit v USA, ale hnali ho odtud a tak nám poněkud zapškl. Proč se nesnažil nastěhovat do Ruska nám tady třeba časem vysvětlí.

  Potvrzuji že jsem měl dle argumentů Václava Havla a naše disentu vámi publikované touhy. Ovšem jen do té doby než jsem zjistil, že ono bohatství USA nepochází jen z poctivé a tvrdé práce a vynikajících myšlenek. ALE JEHO VELKÁ ČÁST PŘEDEVŠÍM Z KRÁDEŽÍ PŮDY, KRÁDEŽÍ KOMODIT, OBRACENÍM ZÁKONŮ NA RUBY, VRAŽDĚNÍ JAK V USA TAK I PO CELÉM SVĚTĚ A BEZVÝHRADNÉM ZISKU Z VÁLEK PO CELÉM SVĚTĚ. To se mi prostě začalo eklovat.

  K té práci v Rusku. Ještě na vojně jsem si začal zařizovat práci v zahraničí. Za socíku to nešlo legálně jinde než v zemích východního bloku. Tenkrát se budoval plynovod z SSSR na západ přes ČSSR a na něm i tlakové stanice. Tehdejší PSB – Průmyslové Stavby Brno – dostaly zakázku minimálně na dvě tyto stanice. Jednu budovaly v Kišiněvě – MOLDÁVIE – jedna z bývalých sovětských socialistických republik, druhou pak ve Veselý nad Lužnicí. Dal jsem si žádost na změnu zaměstnavatele ještě na vojně a žádost na přestup z ČSAO Jihlava kde jsem se vyučil jako automechanik, do PSB jako řidič. Po příchodu z vojny jsem musel ale ještě odpracovat půl roku v ČSAO. Jelikož jsem porušil s ČSAO pětiletou pracovní smlouvu, do tehdejšího SSSR byl totiž státem povolený nábor, převedlo mne ČSAO na půl roku z práce automechanika na práci pomocného dělníka na svou nově budovanou lokalitu nového závodu na Znojemské ulici na Slunci. Ve finále jsem se však na práci v Kišiněvě nedostal, protože mi zjistili zbytky neinfekční žloutenky z dětství a tak nechtěl podnik PSB riskovat dvouleté vyslání zaměstnance, i když jsem měl již veškeré formality i očkování vyřízené. Takže jsem začal aspoň pracoval jako řidič na výstavbě plynové přetlakové stanice ve Veselí nad Lužnicí, ale i dalších především petrochemických stavbách PSB po celé republice, při výstavbě ropných nádrží jako byl například Šlapánov či Roudnice nad Labem. Ale například i při výstavbě vlakového nádraží ve Zwickau v bývalé NDR či při výstavbě obou starších budov Jihlavské nemocnice a nové haly Modety ve Starých Horách.

 19. blade říká:

  Z politické kultury v Česku !

  Aktuální hudební hit některých politických mítinků.

  https://www.facebook.com/100025008263925/videos/476314467183375/

  (pustit zvuk u videa)

 20. FL říká:

  Ale Svatopluku, hnali vás ze Států svinským krokem, to co tady píšete, jak jste uvědoměle odešel a chtěl celý žlutý pracovat pro Kreml je opravdu úsměvné.

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I