Blog Jihlavských listů

Archív: Srpen 2022

Protože…hala, no (I.).

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 31. 8. 2022 v 7:31

Aneb – malý seriál o tom, co všechno v našem městě NEBUDE, když zodpovědní opravdu v této době rozhodnou o stavbě Horácké multifunkční arény za 2,5 miliardy z peněz daňových poplatníků. Bez nároku na pořadí důležitosti.

Také jste se těšili, že naše krásné, leč už hodně zanedbané a ošuntělé náměstí se trochu vylepší? Že se dočkáme důstojného tržiště, že zmizí hnusné, věčně zavřené stánky z občerstvením a obludné neudržované betonové květináče snad ze šedesátých let ? Že centrum města a kraje bude místo,za které se nebudeme muset před návštěvníky stydět ?

Marné naděje. Letní vylepšení tohoto smutného prostoru je sice super a vedení města za to patří palec nahoru, ale co dál? Za pár dní všechno zmizí a to to opravdu zůstane jenom u těch pěti zapytlovaných jerlínů za 2,7 milionu?

Jo – a ještě pěkně dlouho. Mimořádné zastupitelstvo 23.8. totiž v klídku rozhodlo, že další pokračování práci zde se odkládá až na rok 2026! Navzdory slibům ve vitrínach PRIORu. Bez jakéhokoliv zájmu všech přítomných. NIKDO nediskutoval, NIKDO nevznesl námitku, dotaz, NIKDO se nepostavil proti. Je opravdu toto ta pravá vůle občanů uplatňovaná prostřednictvím zastupitelské demokracie? Stran výkladní skříně města a kraje?

Smutno je mi, když vidím jak s veřejným prostorem zacházejí třeba v sousedním Žďáru nad Sázavou. Nebo když sleduju, co za dva roky dokázali v této věci v Třebíči. A u nás? Hala, no – všechno ostatní musí stranou.

Příspěvek na bydlení a další pomoc při platbách za energie

Miloš Vystrčil | Pondělí, 29. 8. 2022 v 9:34

V současné době se bohužel všichni setkáváme s rostoucími cenami energií. Považuji proto za důležité informovat o možnostech podpory, které jsou již dnes k dispozici. Zároveň se pokusím stručně informovat i o podporách, které vláda ještě zavede do konce roku.

Příspěvek na bydlení je určen i na platby za energie

Příspěvek na bydlení může pomoci zvládnout zvýšené zálohy na energie. Na příspěvek na bydlení má nárok každá domácnost, která za bydlení (například nájem + zálohy na energie + služby) vydá měsíčně více než 30 % (tři desetiny) svých čistých příjmů. Zároveň tyto tři desetiny čistých příjmů nesmí být vyšší, než jsou tzv. normativní náklady na bydlení. Normativní náklady jsou dány pro různý počet osob v domácnosti a různě velké obce a města zákonem.

Příklady
Čtyřčlenná domácnost v nájmu
Pokud čtyřčlenná domácnost, která bydlí v nájmu v Jihlavě a má čistý měsíční příjem 45 tisíc korun, požádá o příspěvek na bydlení, potom z hodnoty normativního nákladu na bydlení 17 777 korun plyne, že může obdržet příspěvek na bydlení až 4 277 korun měsíčně.

Jednotlivec ve vlastním bytě
Pokud se jedná o důchodce žijícího samostatně ve vlastním bytě s měsíčním důchodem 14 000 korun, potom z hodnoty normativního nákladu na bydlení 6 232 korun plyne, že může mít nárok na příspěvek na bydlení ve výši až 2 032 korun měsíčně.

Orientační ověření nároku na příspěvek

Jestli má jedinec nebo početnější domácnost nárok na příspěvek na bydlení a v jaké přibližné výši lze poměrně jednoduše orientačně zjistit s využitím kalkulačky příspěvku na bydlení.

Žádosti o příspěvek lze podávat na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo také elektronicky. Žádost o příspěvek na bydlení lze podat až 3 měsíce zpětně.

Postup podání žádosti a vyjmenované potřebné podklady naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K nalezení pokynů stačí do kteréhokoliv internetového vyhledávače zadat „příspěvek na bydlení“.

Určitě doporučuji si na webu zkusit příspěvek na bydlení orientačně vypočítat. Vše je velmi dobře vysvětleno. Zadávat budete 3 základní vstupní údaje, které se týkají počtu členů domácnosti, nákladů na bydlení a průměrného čistého měsíčního příjmu rodiny/domácnosti.

Osvobození od poplatku za obnovitelné zdroje

Již od října dojde k odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Konkrétně to znamená, že každé domácnosti z faktury za energie zmizí poplatek za obnovitelné zdroje energie. Výše tohoto poplatku je cca 600 korun za MWh.

Snížení záloh o úsporný tarif

Do začátku topné sezóny bude vládním nařízením zaveden další plošný příspěvek na úhradu cen za energie, který je nazýván úsporný tarif. Tento příspěvek obdrží přímo dodavatelé energií nikoliv občané. Těm se zároveň automaticky sníží zálohy na energie. Do konce roku by součet snížení záloh měl být v průměru 2 000 korun pro každou domácnost.

Na závěr ještě jednou doporučuji si orientačně vyzkoušet, zda vaše domácnost na příspěvek na bydlení dosáhne. Ceny energií skutečně v souvislosti se stávající situací výrazně narostly. Doporučuji v případě existence nároku příspěvek na bydlení využít.

Zveřejněno 26. 8. 2022 v Jihlavských listech.

Zadavatel: Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09/Zpracovatel: MARES Pro s.r.o.

Čelíme ruské agresi.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 25. 8. 2022 v 8:45

Už několik let čelíme velmi účinné a promyšlené formě hybridní ruské války – Kreml na nás zaměřil své strategické i taktické propagační zbraně. Agrese vojenská, která začala na Ukrajině přesně před půlrokem, je toho jenom pokračováním a je pouze prvním krokem – zcela jistě míří dále.

* Lidé, kteří sami konzumují nebo i přímo hlásají ruskou propagandu – častokrát aniž by si to uvědomovali – paradoxně často věří velmi krkolomným konstrukcím, zároveň jsou ale velmi podezřívaví vůči tradičním informačním zdrojům. Veřejnoprávní média – tohle pro ně ta největší žumpa. Jde o důsledek dlouhodobé práce ruské propagandy, která například skrze řetězové maily už několik let útočí na hodnoty civilizace, ve které žijeme – je to totiž jedním z hlavních cílů hybridní války.
* Je třeba ale rozlišovat ty užitečné hlupáky, kteří jenom sedají na lep promyšlené strategii nepřítele a ty opravdu aktivně kolaborující členy páté kolony. Zde mohou být pohnutky různé. Část lidí dezinformace šíří z vlastní vůle a ideového přesvědčení, protože jim věří. Další to ale dělají pro peníze a osobní prospěch. Před několika měsíci se bezpečnostním složkám na Slovensku podařilo natočit předávání peněz ruskými agenty slovenskému dezinformátorovi, který je typickým příkladem člověka v exekucích. Dezinformace měl šířit za pár stovek eur. První vlaštovka.
* Po smrti Václava Havla jsme viděli, že z označení ,pravdoláskař‘ se stal hanlivý výraz. Oni nám sem nemůžou tlačit, že Putin je skvělý, tomu věří opravdu jen hrstka lidí. Ale to, že systém, ve kterém žijeme, není zas tak dobrý a že by ho stálo za to radikálně změnit, tomu je bohužel řada lidí schopna uvěřit. Ale za jaký systém, to už definovat nedokáží. Úplně se spokojí s kritikou všeho, co je dnes…Přitom dost dobře neví, v jakém světě by vlastně žít chtěli. Do toho Ruska se jím nějak nechce.

Jak z toho ven? Asi je třeba to rozdělit na okamžité opatření – zde především pořád chybí jakékoliv právní a zákonné podložení boje s nebezpečnými dezinformacemi. Což by mělo být v demokratické společností základem. A pak zde musí být dlouhodobé působení, ve kterém se nelze spoléhat jenom na to, až generace vzývající normalizaci a bratrskou pomoc vymře. Ale především se zaměřit na vzdělání. Nemůže být přece náhodou, že v jedné z nejvzdělanějších zemí Evropy, ve Finsku, vydržela pobočka Sputniku pro naprostý nezájem jenom pár měsíců. A určitě to nebude jenom díky složitosti finské řeči.
(S využitím myšlenek Josefa Holého, odborníka na dezinformace, celý rozhovor zde: https://plus.rozhlas.cz/ovlivnuji-nas-i-dezinformace-kterym-neverime-staci-ze-vyvolaji-pochybnosti-tvrdi-8812951 ) 


PS. : Václav Klaus a Miloš Zeman jsou živoucím dokladem toho, že Kreml ani vlastně nějaké řetězové maily a konspirační weby moc nepotřebuje. Vylezli z prognosťáku, hnízda KGB, jakož i další rusáčti zaprodanci, Klaus hrál komedii pravičáka, Zeman zase roli levičáka. Sehráli komedii opozičního boje a přitom jenom oba plnili úkoly Ruska….

UKRAJINA a LITVA

Zdeněk Gryc | Pondělí, 22. 8. 2022 v 17:43

LITEVSKÁ TELEVIZE

v átriovém domku Jabloňová 23. na sídlišti Jabloňová,

natočila před rokem dokumentární film

o kriminálníku komunismu

profesoru Bedřichu Rozehnalovi.

Jde o zachycení jeho příběhu v podání jeho dcery Evy,

která vypráví  a ukazuje drobnosti,

které si jako suvenýry donesl z vězení.

Film prolínají záběry z událostí 21.srpna 1968 v Praze.

Také ukazuje záběry z vězení architektů.

Dokumenty najdeme:

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIII, 2019/04 Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 Šéfredaktor: Adam Šůra Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner Sazba: Zuzana Michálková Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1, e-mail: pad@ustrcr.cz Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 Tisk: Unipress, s. r.o., Turnov Použití materiálů jen se souhlasem redakce Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny Evidenční číslo: MK ČR E 18413 Obálka: Dům kultury v Ostrově nad Ohří, na jehož vzniku se podíleli odborníci věznění komunistickým režimem. Dostavěn v roce 1955. Fotografie z 11. 2. 2016. Foto: Slavomír Kubeš / ČTK

Otroci s inženýrským diplomem ŠÁRKA KOUKALOVÁ Technické ústavy ministerstva vnitra a věznění odborníci v 50. a 60. Letech

Poslední funkcionalista ELIŠKA PODHOLOVÁ VARYŠOVÁ K osobnosti a tvorbě architekta Bedřicha Rozehnala V rámci tzv. Basoprojektu, tedy Technického ústavu ministerstva vnitra (TÚMV) v pankrácké věznici, působila i řada vynikajících osobností československé architektury. Patřil mezi ně také Bedřich Rozehnal (1902–1984), oblíbený pedagog a přední odborník na nemocniční architekturu. Podobu nemocnic změnil zejména na Moravě: tvořil elegantní, lyricky komponovanou architekturu, promýšlenou s ohledem na funkčnost a praktičnost, ale také se snahou zlidštit prostředí pro pacienty. V posledních dvaceti letech života Rozehnal své velkolepé projekty nemocničních a univerzitních areálů nemohl z politických důvodů realizovat – zůstaly uchovány alespoň ve skicách a výkresech.

PS. ilustrační foto Litevské televize z 21.7.2021 je zasláno do redakce JL.

Prof.Šlapeta – vyňato :

„jednotlivé televizní pořady o české

architektuře, na pokračování na

jaře vysílala litevská televize.“

PPS. Snímek Litevské televize je poslední živý pohled na Evu Rozehnalovou, která nedávno umřela.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I