Jiný úhel pohledu na současné dění

Položme si hypotetickou otázku, zda by se líbilo USA, kdyby Rusko začalo s masivním shromažďováním nejrůznějších zbraňových systémů u jejich hranic? Třeba v Mexiku, nebo na Kubě? Určitě by se jim to nelíbilo! Přesně tak, jak se jim to nelíbilo v padesátých letech 20. století na Kubě, kvůli čemuž vznikla kubánská krize a svět se ocitl na pokraji jaderné konfrontace mocností.

Ale to, co by se nelíbilo USA ony sami dělají Rusku! Ignorovaly dohodu s Gorbačovem, že po rozpadu východního bloku se vojenský pakt NATO nebude rozšiřovat dále na východ. Dospělo to až k tomu, že po Majdanu Američané enormním způsobem zvýšili svou přítomnost na Ukrajině a začali tam masivně shromažďovat nejrůznější zbraňové systémy, s perspektivou přijetí Ukrajiny do NATO. USA tedy systematicky dělaly Rusku to, co by si nepřály, aby někdo jiný dělal jim samotným.

Nikdy nedělejte jiným to, co nechcete, aby jiní dělali vám!

Tato slova Krista definují základní vesmírný zákon, platný pro všechny vědomé bytosti našeho stvoření. Jeho dodržování vede k harmonii a jeho nedodržování vede k tragédii. A právě pro jeho nedodržování v současnosti prožíváme tragédii válečného konfliktu se všemi jeho negativními důsledky, které se dotýkají také nás.

A protože žijeme v době očisty země, předpovídané dávnými proroky, každé porušení zákonů Stvořitele se stává stále zjevnějším a očividnějším. Stává se do takové míry viditelným, aby to lidstvu nebylo možné přehlížet, a aby na vlastní kůži a na vlastním bolestném prožívání pochopilo, že porušování elementárních zákonů Stvořitele přináší neštěstí, a že štěstí a mír spočívá pouze v jejich respektování a dodržování.

V našem konkrétním případě to znamená pochopení, že není možné beztrestně dělat jiným to, co nechceme, aby jiní dělali nám. Pochopme to konečně a začněme se tím řídit ve svém životě. Začněme se tím řídit jako jednotlivci i jako celé národy.

Před Ministerstvem vnitra České republiky visí dvě vlajky. Česká a Ukrajinská. Jsou rozděleny černým pásem, představujícím vak na mrtvoly. Vak je zipem zapnut až k vrchu, k hlavě Vladimíra Putina. Jde o morbidnost, která nemá obdoby, a vůči které bylo podáno již několik trestních oznámení. Tato morbidnost se opírá o otevřené přání smrti Vladimíru Putinovi, které je velmi rozšířené v České republice.

Přát smrt jinému člověku a toto přání vizuálně ztvárnit vakem na mrtvoly, ve kterém se dotyčný člověk nachází! Jak si něco takového stojí ve světle zákonů Stvořitele?

Již jednou bylo zmíněno, že žijeme v době očisty země, předpovídané dávnými proroky. Očista je vynucena stupňováním záře blížícího se Božího Světla a začne se projevovat tak, že za každý vykonaný čin, vyslovené slovo, nebo myšlenou myšlenku se nám stále rychleji začnou vracet zpět jejich důsledky. Za pozitivní činy, pozitivní slova a pozitivní myšlenky se nám vrátí ve zrychleném čase jejich pozitivní důsledky v podobě požehnání. A za naše negativní činy, negativní slova a negativní myšlenky se nám vrátí jejich negativní důsledky v podobě zkázy.

A pokud dosud trval zpětný návrat od činu až k důsledku celé roky, ba až desetiletí, v záři paprsku Pánova Světla se nám to začne vracet téměř bezprostředně. Vrátí se nám to ve formě bezprostředního a okamžitého prožívání důsledků všech našich činů, slov a myšlenek. Bude to něco neuvěřitelné, co lidstvo zaskočí, a co na něj bude mít tvrdý výchovný účinek.

Tento tvrdý výchovný účinek bude mít za následek, že si konečně začneme uvědomovat to, co jsme si měli uvědomit již dávno. A sice, že se nemůžeme vyhnout zodpovědnosti za vše, co z nás vychází v podobě našich slov, činů a myšlenek, protože tuto zodpovědnost budeme donuceni převzít okamžitě a bezprostředně. Pokud vůbec budeme chtít přežít a obstát v záři paprsku Pánova Světla, budou muset být naše slova, činy a myšlenky pouze dobré, čisté a krásné. Všechno ostatní nám přinese v rychlém zpětném účinku nenapravitelnou škodu, nebo nás to úplně zničí. Takto tvrdým způsobem se konečně naučíme, že není možné ubližovat jiným a špinit je ani jen v myšlenkách. Naučíme se, že svou mysl musíme udržovat pouze čistou, ušlechtilou a přející dobro jiným.

A teď, v tomto kontextu, si zkusme dát odpověď na otázku, co může očekávat ten, kdo byť jen v myšlenkách přeje smrt jinému člověku?

Blízká budoucnost mu přinese bezprostřední smrt, protože ho v mohutné záři paprsku Pánova Světla zabije okamžitý důsledek jeho vlastní myšlenky. Všechny negativní, nenávistné a vražedné myšlenky, směrované k nějakému člověku, k nějakým lidem, nebo k nějakým národům se budou v blízké budoucnosti rovnat sebevraždě!

Ale pozor, milí přátelé! Ony se rovnají sebevraždě již dnes! Již dnes představují těžkou karmu, která se v oblouku vrací ke každému, kdo se snaží negativně obmýšlet jiné. Pouze s tím rozdílem, že v současnosti to ještě nějakou dobu trvá, ale ve stále větším zesilování Boží přítomnosti na zemi v podobě ustavičně zesilované záře Pánova Světla se bude tento čas stále více zkracovat, až do bodu okamžitého a bezprostředního návratu karmy.

Mnozí lidé, dokonce i materialisté vnímají, že se blíží kolaps dosavadního fungování světa, a v rámci svého materialistického vnímání reality se na to snaží připravit především materiálně. Shromažďují zásoby a učí se jak přežít bez vymožeností moderní civilizace.

Nejen jim, ale naprosto všem lidem však musí být řečeno: „Můžeme být po materiální stránce připraveni na 120 procent, avšak bez znalosti základních duchovních zákonitostí nám to nebude k ničemu platné, protože se může snadno stát, že fyzicky bychom možná i přežili, ale nakonec nás zabije naše vlastní myšlenka. Nakonec nás zabije náš vlastní negativní způsob myšlení, kterým jsme se snažili obmýšlet jiné“.

Tímto nemá být řečeno, že materiální zabezpečení a materiální příprava na krizové situace je něco špatného. Není to špatné, pokud se zároveň zabezpečíme a připravíme i duchovně. Tuto důležitou informaci byste však marně hledali na všech stránkách na internetu a ve všech knihách, věnujících se problematice přežití po kolapsu systému. Pravda je však taková, že kdo se zároveň nepřipraví také duchovně, nepřežije!

Jak se ale máme připravit duchovně? Jakým způsobem máme mluvit, myslet a jednat, abychom přežili v záři přicházejícího paprsku Pánova Světla?

Zcela jasně se o tom hovoří v Desateru přikázání, v Ježíšově učení a v novodobé podobě v Poselství Grálu. Takto máme myslet, takto máme mluvit a takto máme jednat, abychom bez jakékoli újmy obstáli v záři paprsku Pánova Světla. V seznamování se s těmito duchovními pravdami a v přetváření sebe sama do podoby, jakou nám ukazují, spočívá zodpovědná duchovní příprava na to, co přichází, a co nelze nijak jinak zvládnout.

43 Responses to “Jiný úhel pohledu na současné dění”

 1. Jan P napsal:

  Jako vždy skvěle novinář Daniel Veselý, kde to nandává šéfredaktorovi Britských listů.
  Václav Hořejší napsal článek, v němž požaduje zastavení přísunu zbraní na Ukrajinu a zahájení „jednání s agresorem“. Pan Hořejší se dopustil kardinálního hříchu, když z obav ze „zhroucení posledních zbytků chatrného systému práva a bezpečnosti“ usoudil, že je co nejdříve nutné zastavit „zabíjení a ničení na Ukrajině“, a to stopnutím dodávek zbraní na Ukrajinu, aby bylo možno – přes jistou nechuť – „jednat s agresorem“.
  https://blisty.cz/art/110534-jan-culik-vola-po-cenzure-vaclava-horejsiho.html?fbclid=IwAR3mlic7u4qwRPLjDmppBaZbSGXsQoH3MI-EPTyMArDYA460ArI-__ExXvQ

 2. FL napsal:

  „Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity,“ uvedl Stříž.
  Pokud by někdo veřejně, tedy například na demonstracích, ale i na internetu vyjadřoval souhlas s útokem Ruska na Ukrajinu, podporoval jej nebo vyjadřoval podporu čelným představitelům Ruska, mohl by se za určitých podmínek dopustit trestného činu schvalování trestného činu, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Za taková provinění hrozí podle zákona trest vězení v prvním případě až na rok, v druhém případě na šest měsíců až tři roky. „Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení,“ uvedl Stříž.

 3. Svatopluk Beran napsal:

  KDE ÚTOČÍ V NEZÁKONNÝCH A ILEGÁLNÍCH OPERACÍCH SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TAM SE PODPOROVAT AMERICKÁ VÁLKA MŮŽE, KDE VEDE ILEGÁLNÍ OPERACI NĚKDO JINÝ, TAK JE TO ZAKÁZÁNO. DIVNÁ ČESKÁ SPRAVEDLNOST A VIDĚNÍ DEMOKRACIE OD STŘÍŽE. PŘIPADÁ MI TO JAKO ANARCHIE AŽ TOTALITA A NE DEMOKRACIE

 4. FL napsal:

  Soudruhu Berane, soustavné psaní pod CapsLock je známkou počínajícího šílenství. To, že vás jako ortodoxního komunistu vyhnali z USA ve vás zanechalo opravdu velké trauma a komplex méněcennosti. Pojmy také moc nedáváte, pokud napíšete, že vám něco připadá ,,jako anarchie až totalita.“ Zkuste si o těchto termínech něco nastudovat, ať se příště veřejně neztrapňujete. Mimochodem, například tresty za schvalování genocidy, nebo za podněcování k nenávisti – to vám také vadí? Pokud vy máte tendence se zastávat v současné době Ruska, hodně to o vás vypovídá.

 5. Svatopluk Beran napsal:

  FL nastudujte si války v nichž se angažovaly USA po 89 roce minulého století, KDY SKONČILY S BARBARSKÝMI VÁLKAMI V RÁDOBY ZÁJMU LIDSKÝCH SVĚTOVÝCH PRÁV VE SVĚTĚ, a přešly od těchto svých genocidních válek – tak je běžně nazývaná našimi medii dnešní válka Spojených Států na Ukrajině s Ruskem, na války mající jistit SUROVINOVOU BEZPEČNOST, EKONOMIKU A AMERICKÝ DOLAR. Už trochu vystupte ze svého komunistického přerodu v kapitalistu a začněte studovat důvody amerických válek či pučů a lidových převratů v Evropě a na Blízkém i Středním východě. Zjistěte si se o jaké komodity v prvé řadě USA jde a nastudujte si které americké těžařské firmy se angažovaly v dotacích pro nastoupení vlád demokratů i republikánů a následná vytváření vojenských kontrol těchto neamerických, území barbarskými militantními vojsky USA.

  VY, JAKO BÝVALÝ KOMUNISTA S VUMLEM, KTERÉMU SE OTOČIL PLÁŠŤ VE VĚTRU, JSTE JISTĚ ZAJÍMAVÝ TYP DO DISKUZE. 🙂

  Pojmy také moc nedáváte, pokud napíšete, že vám něco připadá ,,jako anarchie až totalita.“

  POJMY SI PROSTUDUJTE PŘEDEVŠÍM VY SÁM. NEPOUŽÍVÁM POJEM – JE – , ALE ŽE MI TO TAK – PŘIPADÁ -. NAUČTE SE VÝZNAM ČESKÝCH POJMŮ A JEJICH POUŽITÍ, NEŽ BUDETE DĚLAT CHYTRÝHO A NEPŘEVRACEJTE VÝZNAM POJMŮ MNOU POUŽITÝCH TAK NEOBRATNĚ VE VAŠEM DŘÍVE KOMUNISTŮM A SOCIALIZMU, SLOUŽÍCÍ MOZKU.

 6. Svatopluk Beran napsal:

  Soudruhu Berane, soustavné psaní pod CapsLock je známkou počínajícího šílenství.

  Vy máte soudruhu FL nějaké vlastní zkušenosti ohledně – CapsLock – ze šílenstvím, nebo jste byl dokonce již HOSPITALIZOVÁN?

  Komunisto FL, udělejte si prohlídku do všech mnou zde prezentovaných příspěvků, možná už dvacet let zveřejňovaných a porovnejte je se svými. Vy jste takový běžný řadový občan, který sem nyní vykydá svůj hnůj, tedy pardon, vládní hnůj a z kterého zde vypadne pár běžných vládních informací, jak z architekta socializmu, žádná vlastní myšlenka, pouze jak dřív za socíku. TAH S MOMENTÁLNÍ VLÁDOU VE SMĚRU VĚTRU. 🙂

 7. Svatopluk Beran napsal:

  Mimochodem, například tresty za schvalování genocidy, nebo za podněcování k nenávisti – to vám také vadí?

  FL – NEVADÍ POKUD BUDOU UPLATNĚNY NA VŠECHNY KDO JE SKUTEČNĚ DĚLALI A BYLY JIM NESTRANNÝM SOUDEM DOKÁZÁNY.

  TAKŽE V PRVÉ ŘADĚ MUSÍ K SOUDU PŘEDEVŠÍM DRTIVÁ VĚTŠINA DNEŠNÍCH BLOGARŮ ČI PŘISPĚVATELŮ NA JAKÝCHKOLIV BLOZÍCH VE VZTAHU K OBSAHU JEJICH DNEŠNÍCH PŘÍSPĚVKŮ SMĚREM K RUSKU. ONI KOMENTUJÍ POD TLAKEM ČESKÝCH MEDIÍ, DNEŠNÍ DĚNÍ – VÁLKU VEDOUCÍ NA UKRAJINĚ RUSY – A VŮBEC JE NEZAJÍMALA ILEGÁLNÍ AMERICKÁ VÁLKA A BOMBARDOVÁNÍ V SRBSKU, IRÁKU, SÝRII, LYBII, AFGANISTÁNU. DÁ SE ŘÍCI ŽE TYTO VÁLKY, VČETNĚ DNES JIŽ NEŽIJÍCÍHO BÝVALÉHO RADNÍHO ZA ODS, PANA VOVSÍKA, VYLOŽENĚ PODPOROVALY. KDE BYL TENKRÁT PAN STŘÍŽ?

 8. Svatopluk Beran napsal:

  TAKTO SI PŘEDSTAVUJÍ SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ KAPITALISTICKOU SVĚTOVOU SOUTĚŽ, KDYŽ SE JIM NEDAŘÍ DRTIT OBCHODNĚ ANI FYZICKOU ČI PROXI VÁLKOU JINÝ STÁT. PROSTĚ NIKDY NEVYSTOUPÍ ZE SVÉ NEOPAKOVATELNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZISKU NA PRVNÍ I 2SV A DÁLE BUDOU NAMÍSTO OBCHODNÍ SOUTĚŽE, ŘÍDIT A MILITARISMEM OHROŽOVAT SVĚT. DOTEĎ JIM RUSKÉ ANI ČÍNSKÉ VSTUPY VLÁD DO OBCHODOVÁNÍ NEVADILY. PROTOŽE Z TOHO MĚLY PROSPĚCH. NAJEDNOU UŽ TO NENÍ DOSTATEČNĚ VELKÝ PROSĚCH, TAK BUDOU DĚLAT, – SAMY S MÁSLEM NA HLAVĚ – CHYTRÉ, PROTOŽE SI MOHLI DÍKY BRETONWOODU, SAMY NASTAVIT ZÁKLADNÍ SVĚTOVÉ OBCHODNÍ PRVKY MODERNÍHO POVÁLEČNÉHO SVĚTA SVĚTA.

  Spojené státy přestaly považovat Rusko za tržní ekonomiku.

  https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-spojene-staty-prestaly-povazovat-rusko-za-trzni-ekonomiku-

 9. Svatopluk Beran napsal:

  TAK TEĎ A TADY PŘESNĚ VIDÍME JAK SI SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, PŘES SVOJI PROXI VÁLKU NA UKRAJINĚ S RUSKEM, NASTRTOVALY VÁLEČNOU OBCHODNÍ KONJUNKTURU. V ČASE UVIDÍME ZDALI BYLA ZROVNA TAK ÚSPĚŠNÁ NA ZISK S VÁLEČNÝM MATERIÁLEM, JAKO TA DRUHOVÁLEČNÁ SMLOUVA O PŮJČCE A PRONÁJMU SE ZÁPADNÍ EVROPOU. RUSKO TENTOKRÁT Z POCHOPITELNÝCH DŮVODŮ ZÁSOBOVAT NEBUDOU. TAKŽE JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE AMERICKÝ PROFIT Z 5MILIARD DOLARŮ VLOŽENÝ DO UKRAJINY K PROTIVLÁDNÍMU PUČI V ROCE 2014, SE DOSTANE NA VYŠŠÍ HODNOTY NEŽ TEN DRUHOVÁLEČNÝ PRO ZÁPADNÍ EVROPU, KDY INVESTOVALY SPOJENÉ STÁTY PŘES SVÉ BANKY A HENRYHO FORDA DO HITLEROVY EKONOMIKY.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-americane-ukazali-postrach-nebes-za-miliardy-ktery-chce-cesko-

  JINAK UŽ VŠICHNI SLEDUJEME I PŘÍPRAVY CELÉ EVROPY NA VLASTNÍ KONJUNKTURU V NOVODOBÉM AMERICKÉM MARŠALOVĚ PLÁNU NA ZNOVU VYBUDOVÁNÍ UKRAJINY.

  JE MI TĚŽKO A UPŘÍMĚ LÍTO UKRAJINCŮ V JEJICH NASTALÉ DOBĚ, KDY CELÝ ZÁPAD BUDE VYSÁVAT UKRAJINSKÉ ZDROJE, ZATÍM CO BY MĚLA UKRAJINA SAMA BOHATNOUT NA SPOLUPRÁCI SE ZÁPADEM A RUSKEM JAKO NEUTRÁLNÍ STÁT. HESLO DNEŠNÍCH RÁDOBY UKRAJINCŮ, VYGENEROVANÉ Z NACISTICKÉ MINULOSTI BÝVALÉ RALOUSKOUHERSKÉ A POLSKÉ ČÁSTI DNEŠNÍ UKRAJINY – SLAVA UKRAJINĚ – JE VELICE ZAVÁDĚJÍCÍ. Z TOHO JAK SE CHOVÁ ZÁPAD KE SVÝM OBČANŮM, KDY MALÁ ČÁST VLASTNÍ PRAKTICKY VĚTŠINU BOHATSTVÍ SVĚTA A DRUHÁ, PŘEDEVŠÍM V USA, UPADÁ DO ČÍM DÁL TÍM VĚTŠÍ A VĚTŠÍ CHUDOBY A LIDSKÉ KRIZE BĚŽNÝCH OBČANŮ ZÁPADU, ANI JINÝ ZÁVĚR MÍT NEMOHU.

 10. jihlavák napsal:

  Pro FL. Stříž je starý bolševický kádr. Kdyby měl svědomí a stud, tak zaleze a nebude soudružsky kádrovat jiné, když sám má máslo na hlavě. Byl členem zločinecké strany. Co může být za charakter? Morální autorita nula

 11. blade napsal:

  Mopslíci ala vojenský prokurátor jsou poslušní každému režimu a držiteli moci 🙂

 12. Jan P napsal:

  Já ten český diskurs nechápu. Když někdo něco kritického napíše k Rusku, hned se objeví fangličkáři, aby mu sdělili, jak nic nechápe, že USA tohle a Zelenský tamto, a že uplatňuje princip kolektivní viny a cosi kdesi. Když zase někdo napíše něco kritického k ukrajinské vládě nebo k USA, hned se objeví jiní fangličkáři, aby mu vysvětlili, že nic nechápe, a že Putin tamto a tohle a proč, že je plný nenávisti a typický ultralevičák a komouš. Prostě blbákov na všech úrovních. Lepší vládu, než je tahle dnešní skrumáž asociálních moulů a psychopatů si rozhodně nezasloužíme.

  Co na to český válečný štváč ? Označí Milleyho za Putinova agenta? Je třeba aby mu to Černochová s Fialou, Němcovou, celou křesťanskou KDU-CSL a pirátem Lipavským objasnili…
  Nejvyšší představitel americké armády doufá v mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem
  Podle náčelníka amerického generálního štábu generála Marka Milleyho existuje mezi Moskvou a Kyjevem „příležitost k vyjednávání“.
  https://www.nytimes.com/2022/11/10/us/politics/biden-ukraine-russia-diplomacy.html?fbclid=IwAR39vqitzoT_C1yFTjVyCLzrs9ppdXVPY3c_Wo4kzk4829mQNmtqqcq9ZDM

 13. Svatopluk Beran napsal:

  JÁ KOUKÁM

  ČESKÁ MEDIÁLNÍ ,,samocenzura,, CENZURA KONEČNĚ ZAČÍNÁ NENÁPADNĚ PROPOUŠTĚT ČLÁNKY O SKUTEČNOSTECH DĚNÍ V DŮLEŽITÝCH GEOPOLITICKÝCH VELMOCÍCH SVĚTA A NEBO MOŽNÁ JEN PAN RAKUŠAN ZATÍM NECHAL SVŮJ MINISTERSKÝ PLÁŠŤ ZKOPÍROVAT SVÉ TĚLO SPOLU S PANÍ MINISTRINÍ VÁLKY ČERNOCHOVOU, PROTOŽE NEJSOU ZATÍM SCHOPENI ODHADNOUT KOMU BUDE POTŘEBA V BUDOUCNU LÉZT V USA DO Ř…, TEPRVE PAK S CELOU – PRAVICOVOU VLÁDOU ZMĚNY ČR NA CHUDOBNÝ STÁT A MILIONEM CHVILEK PRO ČESKOU DEMOKRACII – NATOČIT SPRÁVNĚ KABÁTY DO REPUBLOKÁNSKÉHO NEBO DEMOKRATICKÉHO SMĚRU VĚTRU.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  HLAVNĚ ZÁVĚR JE ZÁBAVNEJ 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=gAvQX59B5mE

 15. Jan P napsal:

  Je to sice mimo téma blogu a diskusi, ale dobrý připomenutí.

  Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 12. 11. 2022 v 8:28
  HLAVNĚ ZÁVĚR JE ZÁBAVNEJ

  Jak píše politolog Ondřej Slačálek a politický ekonom Daniel Šitera v knize o politické ekonomii v regionu – v Česku neexistuje emancipační alternativa vůči dvěma hegemonním narativům/programům, z nichž jeden je nacionalistický a druhý globalistický, ale oba neoliberální. Možná právě proto v čele tohoto davu nestojí Andrej Babiš, který je zástupcem nacionalistické neoliberální hegemonie. Teď se nám tu rodí nová emancipační alternativa, která nejspíš bude antiglobalistická i antineoliberální, ale bohužel také rasistická a homofobní. Ta progresivní, která lidi emancipuje bez rozdílu identity, kterou tady na chvíli představoval ProAlt…

 16. Jan P napsal:

  Moje na Alarmu oblíbená autorka Michaela Pixová.
  „Hegemonie Západu stojí na problematických základech nerovného přerozdělování zdrojů získaných neudržitelným a nespravedlivým vykořisťováním levné lidské práce po celé planetě.“
  https://a2larm.cz/2022/11/putinova-invaze-jako-valka-o-posledni-planetarni-zdroje/

 17. Svatopluk Beran napsal:

  DNES MORAVCOVA PROTIOBČANSKÁ DEBATA PRAVICE NA ČT24. ZVAŠOVÁNÍ VĚKU ODCHODU OBČANŮ DO DŮCHODU. SVĚT BOHATNE A TAK ABY BYLO ZAJIŠTĚNO ABY ELITA NEMĚLA JEN MILIARDY ALE DESÍTKY MILIARD, TAK SE BUDE DO BUDOUCNOSTI DOBA ŽIVOTNÍ PRÁCE JEN A JEN PRODLUŽOVAT.

  NAMÍSTO TOHO ABY SI VĚTŠINOVÍ BĚŽNÍ OBČANÉ SVĚTA TEN SVŮJ KRÁTKÝ POBYT NA TÉTO PLANETĚ ZPŘÍJEMNILI KRATŠÍ DOBOU PRÁCE A DELŠÍ DOBOU UŽÍVÁNÍ SI ŽIVOTA NA PODKLADĚ NOVÝCH A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A DŘÍVĚJŠÍM UKONČENÍM KAŽDODENNÍ POVINNÉ PRÁCE A ODCHODEM DO DŮCHODU JEŠTĚ V RELATIVNÍ ZDRAVOTNÍ POHODĚ, TAK V ZÁJMU NABÝVÁNÍ MILIARDOVÝCH ZISKŮ VÝMEČNÝCH, SE BUDE DOBA POVINNÉ PRÁCE JEN PRODLUŽOVAT. PŘIPADÁM SI JAK KRETÉN, ASI MI MNOZÍ ZDE ODPOVÍ, ŽE JSEM SE KONEČNĚ SPRÁVNĚ ODHADL, ALE NEMYSLÍTE SI VŠICHNI TADY ŽE PRINCIPEM ŽIVOTA BY MĚLA SPÍŠ BÝT MOŽNOST SI TO TU NA TÉ PLANETĚ MEZI 20 AŽ OSUMDESÁTI LETY ŽIVOTA ASPOŇ POSLEDNÍ ČÁST ŽIVOTA UŽÍT NAPLNO A BEZ BOLESTÍ? DOPR..LE DOOPRAVDY TEN NEOLIBERALISMUS MUSÍ NĚKTEŘÍ TAK ŽRÁT A OSTATNÍ SI NEUVĚDOMUJÍ TU VÝMEČNOST KRAŤOUČKÉHO ŽIVOTA. TO SI TO TI PRAVIČÁCI SKUTEČNĚ NEJSOU SCHOPNI UVĚDOMIT, ŽE JENOM NARŮSTAJÍCÍ ZISK A BOHATSTVÍ NENÍ, TO ÚPLNĚ PRAVÉ OŘECHOVÉ?

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  „MOŽNÁ SE BUDU OPAKOVAT“

  1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák

  Je neslušné dožít se nějaký ten rok po „osmdesáti“ ???
  Možná se budu „opakovat“…
  Nikoli možná,

  opravdu se „opakoval“
  PRÁVĚ DNES“V DOBĚ KORONAVIRU“
  to fakt sedí.
  —————————————–

  V České republice to bylo v letech 2015-2016 přibližně 76 let u mužů a 82 let u žen.

  Průměrná délka života na celém světě v posledních letech neustále roste,
  ale ne v USA
  Ve Spojených státech je to však jiný příběh.
  Během posledních tří let se průměrná délka života snížila na 78,6 let,
  což je celkově jedna z nejnižších absolutních hodnot mezi rozvinutými zeměmi.
  Odborníci tvrdí, že to není dobrý stav.

  Penze se v Rusku nedožije až 40 procent mužů. Z
  emě zvedla …
  https://archiv.hn.cz › c1-66172310-penze-se-v-rusku-ned…

  19. 6. 2018 — „Ministerstvo financí tvrdí, že průměrný věk dožití je v Rusku zhruba 70 let.
  Jenže už nedodává, že u mužů je to 64 let.
  To znamená, že přes 40 procent mužů se nedožije penze.

  Penze se v Rusku nedožije až 40 procent mužů.
  Země zvedla věk odchodu do důchodu
  Ondřej Soukupredaktor
  19. 6. 2018 ▪ 10:51
  Hranice pro odchod do důchodu by se měla v Rusku postupně zvednout na 65 let pro muže a 63 pro ženy. Pokud by se zachovala současná délka života,

  penze by se nedožilo 40 procent mužů a 20 procent žen.

  Reforma vyvolává nespokojenost, podle sociologů je proti ní 92 procent Rusů.

  V roce 2017 se očekávalo, že dítě narozené ve Spojených státech bude žít zhruba stejně dlouho jako dítě narozené v České republice.

  To je asi o pět let méně než u dětí narozených v Japonsku a ve Švýcarsku,
  jejichž střední délka života je 84 let.

 19. Zdeněk Gryc napsal:

  „DOPR..LE DOOPRAVDY TEN NEOLIBERALISMUS MUSÍ NĚKTEŘÍ TAK ŽRÁT A OSTATNÍ SI NEUVĚDOMUJÍ TU VÝMEČNOST KRAŤOUČKÉHO ŽIVOTA. TO SI TO TI PRAVIČÁCI SKUTEČNĚ NEJSOU SCHOPNI UVĚDOMIT, ŽE JENOM NARŮSTAJÍCÍ ZISK A BOHATSTVÍ NENÍ, TO ÚPLNĚ PRAVÉ OŘECHOVÉ?“
  ——————
  Jistě je to také úhel pohledu.
  Je to pohled výrazně proti amerického fanatika, stejného ražení jako autora tohoto blogu.

  V posledním filmu, který u nás natočila loni v srpnu Litevská televize je ve 20 sekundě foto:

  Masarykův onkologický ústav,
  jehož autorem je profesor Rozehnal.
  Autor moravských nemocnic, který byl odsouzen k čtyřletému žaláři a
  ještě málem stotisícové peněžité pokutě.

  Než lékaři mohli stanovit terapii potřebovali znát diagnózu,
  která se prováděla v laboratořích.
  Jejich šéfem byl profesor Morávek.

  Mezi jeho dcerou Ivou a dcerou profesor Rozehnala Evou vzniklo velké celoživotní přátelství,
  které bohužel nedávno skončilo.
  Spolužačkou dcery profesora Morávka akademické mistryně republiky ve sjezdu na lyžích,
  byla v prvních čtyřech letech studia, také moje spolužačka a žena, Libuše Májková.
  Rozehnala v lednu 1969 zavřeli.
  Iva Morávková emigrovala do Švýcarska,
  kde pracovala na vedoucím postu ve farmaceutickém průmyslu.
  Asi jí hodně pomohlo renomé jejího otce, profesora Morávka.

  PS. „VÝMEČNOST KRAŤOUČKÉHO ŽIVOTA.“
  Také souvisí se zdravotnictvím.
  Proč Putinova milenka rodí jeho děti ve Švýcarsku?
  Protože zná stav zdravotnictví v Rusku !

 20. blade napsal:

  Buřiči za stav bezvládí mohou vybírat:
  Anarchoindividualismus
  Anarchomutualismus
  Anarchokolektivismus
  Anarchokomunismus
  Anarchosyndikalismus
  Anarchoprimitivismus
  Anarchokapitalismus
  Anarchopacifismus
  +
  Piarrové nebo Tivové

  🙂

 21. Svatopluk Beran napsal:

  V Rusku toho BYLO mnoho špatného a dnes již je JASNÉ, že TOTÁLNĚ řízené hospodářství, současně s nemožností být lépe odměněn za kvalitní práci či vědomosti je špatně a není ten nejlepší ekonomický systém. Ale totálně zničená země fašistickým Německem, k čemuž přispěl americký bankovní systém ( SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A NÁSLEDNÁ BANKOVNÍ PODPORA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH HITLEROVSKÉ FAŠISTICKÉ EKONOMICE), nehledě na konkrétní americké podnikatele, kdy USA obchodně i finančně a neopakovatelně vydělaly na 2sv, je poměrně slaboduché a nepřesné srovnávat. Jedna věc je špatný, nevýnosný ekonomický systém a druhá TOTÁLNĚ VÁLKOU ROZBITÁ, VYČERPANÁ ZEM A ZNÁSILNĚNÉ OBYVATELSTVO.

  DNEŠNÍ PODPORA ARCHITEKTA AMERICKÉ KAPITALISTICKÉ SOUTĚŽI, KDY PRAVIDLA PLATÍ JEN KDYŽ SE JIM TO HODÍ A DOCHÁZÍ TAK ROZDĚLOVÁNÍ SVĚTA NA ,,MY – 1MILIARDA OBČANŮ SVĚTA – A ONI – ŠEST MILIARD SVĚTA -,, JE HODNĚ SLABODUCHÝM POHLEDEM DO BUDOUCNOSTI. VRAŽDĚNÍ A NENÁVIST V OBCHODOVÁNÍ VŠTĚPOVANÁ SPOJENÝMI STÁTY VŠEM SVÝM VAZALŮM, K VÝHRADNĚ OSOBNÍMU PROSPĚCHU JEDINÉ ZEMĚ, JE TÍM NEJEDNODUŠŠÍM LIDSKÝM PUDEM. ČLOVĚK BYL ALE OBDAŘEN MOZKEM A MĚL BY S TÍMTO SVÝM POTENCIÁLEM PRACOVAT K POTLAČENÍ TĚCHTO SVÝCH ZVÍŘECÍCH, PUDOVÝCH VRAŽEDNÝCH EMOCÍ.

  PR NENÁVIST VYTVÁŘENÁ SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI KE VŠEMU CO NENÍ PRO JEJICH NEOLIBERÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ VHODNÉ A KTERÉ VEDE AKORÁT KE ZNIČENÍ TÉTO PLANETY, MUSÍ BÝT POTLAČENA. AŤ ZŮSTÁVAT POUZE U AMERICKÝCH OBČANŮ NA JEJICH OSTROVĚ MEZI OBĚMA OCEÁNY, AŤ SI JÍ TAM UŽÍVAJÍ V MÍŘE, JAKÁ JEN JIM BUDE NEJLÉPE VYHOVOVAT.

  EVROPA BY MĚLA NAROZDÍL OD USA MÍT TOUHU SVĚT SPOJOVAT A NE AMERICKY OBCHODNĚ VYVRAŽĎOVAT A ROZDĚLOVAT.

 22. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYM:

  blade říká:
  Neděle, 13. 11. 2022 v 23:12

  Náčelník gen. Štábu armády české republiky generálporučík Ing. Jiří Nekvasil Čj. : 30001/9
  7. února 1996 pod č. j. napsal:
  Pane inženýre,
  ministerstvem obrany byla postoupena k přímému vyřízení vaše žádost z 28 listopadu 1995,
  se kterou jste se obrátil na ministra obrany ČR. V příloze zasílám kopii vámi požadovaných dokumentů.
  V poskytnutých kopiích posudku jsou jména zpracovatelů znečitelněna.
  aby nedošlo k porušení článku 10 odstavce 3 listiny základních práv a svobod.
  generálporučík Ing Jiří Nekvasil
  ——————-
  FANATIK:

  Svatopluk Beran říká:
  Pondělí, 14. 11. 2022 v 7:28

  Okresní výbor KSČ Brno VI. 16. březen 1959
  ——————————–
  Požadovaný posudek na p. Gryec.
  Otec pochází z úřednické rodiny,

  matka je náboženský fanatik.

  Otec pracoval celou dobu jako obchodní cestující,
  Oba mají nevyjasněný poměr k našemu státnímu zřízení.
  V tomto duchu byl vychován jejich syn t.č.ing Gryc Zdeněk.
  Jeho chování ke společnosti a tak dále,
  neskýtá záruku že bude přínosem pro naši lidovou armádu za:
  „znečitelněné razítko a podpis“

 23. Svatopluk Beran napsal:

  JIŽ JSEM TU UVÁDĚL NĚKOLIKRÁT JAK VYPADÁ DNES, Z OHLEDEM NA PROTIVÁLEČNÉ DEMONSTRACE V USA PŘI VÁLCE VE VIETNAMU, MOŽNOST NOVINÁŘŮ REFEROVAT VE SKUTEČNOSTI A O TOM CO SE DĚJE PŘÍMO NA FRONTĚ. POCHOPITELNĚ VÝMLUVA JE JASNÁ, ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTA NOVINÁŘŮ. CÍL JE VŠAK ÚPLNĚ JINÝ – ZNEMOŽNIT PRAVDIVÉ ZOBRAZENÍ A DĚNÍ BOJŮ, PLUS VYČIŠTĚNÍ VÁLEČNÝCH DŮKAZU O PŘÍPADNÝCH VÁLEČNÝCH ZLOČINECH NAPADENÉHO NA VLASTNÍM OBYVATELSTVU A PŘIPRAVIT SCÉNU PRO NOVINÁŘE O VÁLEČNÝCH ZLOČINECH AGRESORA, ODEBRÁNÍM ČI PŘIDÁNÍM ZBRANÍ DO RUKOU MRTVÝCH CIVILISTŮ A PODOBNÝMI JINÝMI ZÁSAHY, TYTO ŠACHY VYČIŠTOVACÍCH AKCÍ PRVOSLEDNÝCH JEDNOTEK, JSOU U SOUDŮ DODNES PŘI MANIPULACI S MRTVÍMI CIVILISTY NAPŘÍKLAD Z IRÁKU.

  Ukrajina sebrala akreditaci CNN a Sky News. Jejich novináři byli

  „Aktuálně představitelé některých médií ignorovali omezení a varování a vynášeli ven informace o dění ve městě Cherson bez souhlasu odpovědných velitelů a tiskových oddělení vojenských jednotek předtím, než se plně zavedla stabilizační opatření,“ uvedl ukrajinský generální štáb s tím, že jde o porušení nařízení č. 73 vrchního velitele ozbrojených sil z 3. března 2022 a instrukcí vojenského velitelství

  Generální štáb neuvedl, z jakých médií byli novináři, jimž byly odebrány povolení k práci a zneplatněny jejich novinářské průkazy. Podle zdrojů Ukrajinské pravdy mělo jít o nejméně šest novinářů z filmových štábů CNN a Sky News.

  TITO NOVINÁŘI JASNĚ UKÁZALI JAK TO VE SKUTEČNOSTI BYLO, ŽÁDNÉ KONKRÉTNÍ BOJE, ALE OSLAVY ODCHODU AGRESORA, BEZ EVIDENTNÍCH BOJŮ. TO SE ALE PROPAGANDĚ UKRAJINY MOC DO KRÁMU NEHODÍ, TAKHLE TOTIŽ NEDOSTANOU ČAS NA TO VYBUDOVAT PŘEHNANÉ POTĚMKINOVY VESNICE O ZVĚRSTVECH RUSŮ. ZBYDOU JIM JEN VÁLEČNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ JSOU SAMOZŘEJMĚ I TAK, SAMY O SOBĚ BEZ PŘIKRAŠLOVÁNÍ, HRŮZNÉ JAKO KAŽDÁ VÁLKA.

 24. Svatopluk Beran napsal:

  FANATIK:

  Svatopluk Beran říká:
  Pondělí, 14. 11. 2022 v 7:28

  Okresní výbor KSČ Brno VI. 16. březen 1959
  ——————————–
  Požadovaný posudek na p. Gryec.
  Otec pochází z úřednické rodiny,

  matka je náboženský fanatik.

  Otec pracoval celou dobu jako obchodní cestující,
  Oba mají nevyjasněný poměr k našemu státnímu zřízení.
  V tomto duchu byl vychován jejich syn t.č.ing Gryc Zdeněk.
  Jeho chování ke společnosti a tak dále,
  neskýtá záruku že bude přínosem pro naši lidovou armádu za:
  „znečitelněné razítko a podpis“

  FANATIK GRYC KTERÝ, POKUD BY ŽIL DALŠÍCH TŘISTA LET, TAK NAVŽDY BUDE NENÁVIDĚT VŠECHNY NĚMCE ZA 60 MILIONŮ PADLÝCH V 2SV PO CELÝCH TĚCH JEHO DALŠÍCH TŘISTA LET ŽIVOTA.

  ARCHITEKT SOCIALIZMU JE A BUDE PO CELOU DOBU SVÉ EXISTENCE FANATIK A JEHO NENÁVIST K JINÝM NÁRODŮM Z NĚJ NIKDY NEVYMIZÍ!!!

  JE TO DŮSLEDEK NASTAVENÍ HAVLOVY DEMOKRACIE – PŘEJME SI ŽE NE, ŽE JE TO JEN ÚCHYLKA JEDNÉ OSOBY, KTERÁ ASI NEVÍ JAK PROBÍHALA NAPŘÍKLAD GENOCIDA VE SPOJENÝCH STÁTECH NA DOMORODÉM OBYVATELSTVU ČI UPALOVÁNÍ NEBO DEHTOVÁNÍM A POSYPÁNÍM PEŘÍ ČERNÝCH OTROKŮ, KTEŘÍ ODMÍTALI POKLÁDAT SVÉ ŽIVOTY NA PIEDESTAL AMERICKÉHO BÍLÉHO OTROKÁŘE BUDUJÍCÍHO NA LIDKÝCH HRŮZÁCH PROSPERUJÍCÍ AMERICKOU EKONOMIKU.

 25. Zdeněk Gryc napsal:

  FANATYK

  nepřekvapil

  ale ani

  nezklamal !

 26. blade napsal:

  ZÁPAD POSÍLAL PUTINOVI VÍC A VÍC PENĚZ. A TEĎ SE VŠICHNI DIVÍ, ŽE RUSOVÉ NEPROTESTUJÍ.

  S moskevským sociologem Grigorijem Judinem o válce na Ukrajině a mezinárodní budoucnosti Ruska:

  https://www.respekt.cz/rozhovor/zapad-posilal-putinovi-vic-a-vic-penez-a-ted-se-vsichni-divi-ze-rusove-neprotestuji

 27. Svatopluk Beran napsal:

  ANO, NIJAK ARITEKT SOCIALIZMU NEPŘEKVAPIL, ALE JAK JE U NĚJ Z ÚROVNĚ INFORMACÍ A VEDENÍ DISKUZÍ TYPICKÉ

  OPĚT TOTÁLNĚ ZKLAMAL

  USA PŘES UKRAJINU VÁLČÍ SVOU DALŠÍ OBCHODNÍ VÁLKU, TENTOKRÁT S RUSKEM

  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SE PŘIJELI DOHODNOUT S RUSY KDO A KOLIK SI URVE Z UKRAJINY, TAKŽE TYPICKY V ZÁPADNÍM STYLU MNICHOVA, O NÁS BEZ NÁS.

  SAMOZŘEJMĚ TĚCH TAJNÝCH JEDNÁNÍ JIŽ AMERIČANÉ BEZ UKRAJINCŮ VEDLY VÍCE.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-tajna-jednani-o-ukrajine-americane-se-sesli-s-rusy-v-ankare-pise-denik-

 28. Zdeněk Gryc napsal:

  „matka je náboženský fanatik“

  Fanatik 1.

  Její bratr, rožnovský valach Čeněk Janík,
  byl nacisty zatčen a ve Wroclawi žalářován.
  Přežil, vrátil se do Rožnova, krátce nato byl zatčen NKVD,
  odvlečen do kasáren v Olomouci
  a zařazen do transportu na Sibiř.
  Pro valašské partyzány a jeho sestru Libuši Richterovou,
  která byla jejich pomocnicí, nebylo snadné zabránit nejhoršímu.

  Fanatik 2

  Na Silvestra 1958 roku spadl bratr Jiří v lavině při výstupu kuloárem Cmiteru
  mezi Lomnickým a Kežmarským štíte.
  Výstup byl prováděn v rámci pobytu brněnského horolezeckého oddílu Lokomotiva v Tatrách.

  Jiří lezl v trojce s Růžičkou a Groisem.
  Když se lavina utrhla, tak byl nahoře.
  Při pádu do hloubky 350 metrů byl jako jediný zasypán a zraněn.
  I zde se bohužel potvrdila přezdívka SMOLDA,
  kterou získal v našem skautském oddílu v Brně Židenicích.
  Byl 10 dní v bezvědomí a dostalo se mu posledního pomazání.

  Story je podrobně popsána včetně schemat a fotografií v časipisu
  „Krásy Slovenska“ číslo 2 – 1952 v článku:
  Akcia „Cmiter“ 31. 12. 1958.

  Okresní výbor KSČ Brno VI. 16. březen 1959
  ——————————–
  Požadovaný posudek na p. Gryec.
  Otec pochází z úřednické rodiny,
  matka je náboženský fanatik.

  Co nyní vadí na ZG je v komentářích shora.
  Co vadilo v roce 1959 OV KSČ Brno:
  Matka v neděli chodila na mši do Kostela Neposkvrněného početí Panny Marie je římskokatolický farní kostel při farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na katastrálním území Trnitá v Křenové ulici.

 29. blade napsal:

  11/2022
  Záznam z hlášení Sergeje Surovikina na Generálním štábu o plánu na stažení Ruské armády z Chersonu.

  https://rumble.com/embed/v1r34oq/?pub=4

  (české titulky)

  ————————————————-

  DeníkN 14. listopadu 2022 11:20 – V Ankaře jednají ruská a americké delegace

  ://denikn.cz/minuta/1008825/?ref=inm

 30. Zdeněk Gryc napsal:

  2 SYMBOLICKÁ VÝROČÍ

  1 – ÚNOR 1948

  Únor 1948 (též únorový puč[1], v komunistické terminologii a historiografii Vítězný únor[2] či jen Únor[3][4]) je pojmenování komunistického státního převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948.
  V úterý 25. února 1975. vyšla JISKRA Orgán OV KSČ, nositel řádu práce, číslo 16:
  „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn. Nestane se tak a je to moudré.“
  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě z něhož k občanům Jihlavska promlouval“

  Milan Dvořák
  +
  Svatopluk Beran říká:

  Pondělí, 14. 11. 2022 v 10:28
  „JE TO DŮSLEDEK NASTAVENÍ HAVLOVY DEMOKRACIE“

  2 – 17. listopad 2019

  Převzato:
  17. LISTOPAD A SÍLA SPOLEČNÉHO ZÁŽITKU
  Čím hlasitěji se ozývá volání proti hodnotám,
  které rok 1989 symbolizuje,
  tím silnější je vděčnost a pocit závazku vůči nim
  17. listopad 2019, Praha • Autor: Matěj Stránský

  Erik Tabery
  13. 11. 2022 | aktualizace 13. 11. 2022 12:44

  Je tu další 17. listopad a další bilancování naší porevoluční cesty. Každý rok se něčím liší, což dokazuje i rychlý průlet nedávnými dějinami. Páté výročí konce totality jsme slavili nečekaně menší, bez Slovenska. Desáté bylo ve znamení občanského odporu ke vzniku opoziční smlouvy a rozdělování vlivu mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Patnácté výročí jsme si připomínali jako čerství členové Evropské unie. Dvacátý rok Vladimir Putin přiškrtil Evropě dodávky plynu, aby ukázal, kdo má sílu. Pětadvacáté oslavy byly už s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem u moci, a hlavně nedlouho po útoku Ruska na Ukrajinu, při němž mimo jiné zabralo Krym. Třicátý rok se nesl v duchu největšího občanského vzedmutí od roku 1989, kdy se pražská Letná a Václavské náměstí zaplnily lidmi, kteří měli dost Babišova a Zemanova populismu. Jak je tomu letos, kdy slavíme třiatřicet svobodných let?
  Není to sice kulaté jubileum, ale připomínání návratu svobody do naší země probíhá za okolností, které nelze s ničím srovnávat. Rusko napadlo Ukrajinu způsobem, který jsme v našem regionu zažili jen při napadení evropských zemí Adolfem Hitlerem. Putinovo Rusko dává jasně najevo, že jeho cílem je zničit svobodomyslného souseda a následně dostat pod sféru vlivu i další země – mimo jiné také Česko. Putinovi stoupenci se snaží ovlivnit i tuzemskou společnost a využívají obtížné energetické a ekonomické situace.
  Je tedy vůbec co slavit, když se nacházíme v takovém ohrožení?
  Odpověď je dnes ještě silnější: Ano, je.
  Putina v pytli na budově vnitra nahradil plakát k 17. listopadu
  dnes 8:26 • Aktualizováno 8:39
  Jaroslav Šindelář
  Kontroverzní banner s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v pytli na mrtvoly nahradil v neděli večer na budově ministerstva vnitra v Praze na Letné plakát

  s českou vlajku, srdcem a symbolem Václava Havla se dvěma zdviženými prsty,

  které mají upozorňovat na výročí Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu.

  —–

  Únor 1948 …17. listopad 2019

 31. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  Únor 1948 …17. listopad 2022

 32. Zdeněk Gryc napsal:

  Blade
  +
  ZG
  mají
  Maturitu

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít,
  jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo.
  Koukli do nějakých papírů, řekli

  maturitu má

  a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.

  Okresní výbor KSČ Brno VI. 16. březen 1959
  ——————————–
  Požadovaný posudek na p. Gryec.
  Otec pochází z úřednické rodiny,
  matka je náboženský fanatik.
  Otec pracoval celou dobu jako obchodní cestující,
  Oba mají nevyjasněný poměr k našemu státnímu zřízení.
  V tomto duchu byl vychován jejich syn t.č.ing Gryc Zdeněk.
  Jeho chování ke společnosti a tak dále,

  „neskýtá záruku že bude přínosem pro naši lidovou armádu“

  za: „znečitelněné razítko a podpis“

 33. Svatopluk Beran napsal:

  Převzato: od Matěje Stránského přes pana Gryce.
  17. LISTOPAD A SÍLA SPOLEČNÉHO ZÁŽITKU
  Čím hlasitěji se ozývá volání proti hodnotám,
  které rok 1989 symbolizuje,
  tím silnější je vděčnost a pocit závazku vůči nim
  17. listopad 2019, Praha • Autor: Matěj Stránský

  PROTO KDO BUDETE 17 LISTOPADU V PRAZE PŘIJĎTE V 15,00HOD VYJÁDŘIT SVŮJ NESOUHLAS S MANIPULATIVNÍM VEDENÍM INFORMACÍ ČESKÉ TELEVIZE O DŮVODECH A PRŮBĚHU AMERICKO RUSKÉ OBCHODNÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ. A NEJDE JEN O TO, ALE PŘEDEVŠÍM JAK DÍKY TÉTO ČESKÉ MASMEDIÁLNÍ MASÍRACI PODLÉHAJÍ I OBČANÉ S VYSOKOŠKOLSKÝMI TITULY, KTEŘÍ POZNALI VE SVÝCH RODINÁCH NEBLAZE PADESÁTÁ LÉTA, DNES DÍKY ,,RÁDOBY SVOBODĚ TISKU,, NAVYŠUJÍ SVOU NENÁVIST, KTEROU PŘETAVUJÍ V PODPORU AMERICKÝCH OBCHODNÍCH VÁLEK PO CELÉM SVĚTĚ, JENŽ NESOU ZMAR V MILIONECH RODIN PO CELÉM SVĚTĚ, AŤ UŽ Z PŘÍMÉ ZTRÁTY SVÝCH NEJBLIŽŠÍCH, JEJICH ZRANĚNÍ ČI ODCHODU A EMIGRACI ZE SVÉ MATEŘSKÉ ZEMĚ.

  http://www.nezakladnam.cz/cs/2490_demonstrace-17112022-u-ct-v-1500-hodin–pripomenuti-odkazu-z-roku-2007

  každý občan České republiky má možnost mlčet, být lhostejný, nebo připomenout fakta z minulosti. Připomínáme fakta, občanský postoj z roku 2007 a tím stavíme hráz proti obvinění, kterým mává dnešní pětikoalice, například senátorka ,,zastupujicí“ občany České republiky v senátu paní Němcová, nebo obviněnýz trestných činů ministr vnitra Rakušan.

  Většina občanů odmítala v roce 2007 cizí vojenskou základnu na území České rebubliky a to z mnoha důvodů. Pokud tomu tak dnes není, je to nezpochybnitelný důkaz, jaký vliv mají masmédia na myšlení lidí.

  Jaký podíl na tom má zpravodajství České televize?

  Je názor desetitísíců lidí, kteří protestujích proti manipulativnímu, militantnímu, proválečnému zpravodajství České televize v roce 2022 zanedbatelný?

  Nejeden občan, který si chce zachovat duševní zdraví, se na zpravodajstí ,,České“ televize již řadu něsíců nedívá.

  Přesto je nucen zpravodajství prostřednictvím televizního poplatku platit, proti své vůli. A tak přispívat k šíření neklidu, agresivity a nenávisti, která je sofistikovaným způsobem zpavodajstvím šířena (Výběr koncesionářských poplatků má v roce 2022 stoupnout o 30 milionů na 5,69 miliardy Kč, dále letos plánuje zvýšení mzdových nákladů o 112 milionů na 2,337 miliardy korun. Mzdy by měly vzrůst zhruba o 3,5 procenta.

  Připomínáme zákon č.483/1991 Sb. o České televizi, který by mě být dodržován stejně, jako musí občané dodržovat jiná zákonná ustanovení.

  §2

  2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

  a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací prosvobodné vytváření názorů,
  b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

  K potvrzení o hrubém znevažování zákona o České televizi zpravodajstvím ,,České“ televize stačí požádat vedení zpravodajství o sdělení, kdy odvysílalo pohled švýcarského historika Dr. Daniela Gensera v prezentaci: NATO a světový mír.

 34. blade napsal:

  Chtěl na Západ > a najednou kryt železnou oponou (CZ-West) loajálně stavěl komoušům paláce > dodnes s medailí od Miloše hnije na Vysočině kryt železno-betonovou oponou (UKaPLaH-Ost) > denuciant 🙂

 35. blade napsal:

  Vajíčkové šílenství v Česku 🙂 🙂 🙂 další bude zřejmě o Velikonocích

  Přednedávnem Česko zaplnily zprávy o plných supermarketech Lidl, protože v nich byla vejce pod sto korun za třicet kusů. Agrární komora se pak zeptala, zda lidé využívají slevové akce. A přišla řada stížností na řetězce, ale také na vládu.

  Obchodní řetězec Lidl vajíčka nabídl za cenu 99 korun za 30 kusů. Co následovalo se pak lidé mohli dočíst i v médiích. Například v Českém Těšíně se lidé dle Karvinského deníku houfovali už před otevírací dobou. Stejně tak v Havířově. Podle fotografií bylo v obchodech narváno. „Nejsou vozíky, lidi čekají venku, rvačka o vejce, ale ten triumfální pocit ze získání trofeje za to stojí,“ popsala bitvu o vejce jedna z účastnic.

  Televize Nova se pro změnu zaměřila na Prahu a ani tam nebyla situace jiná. V Praze 5 zmizely dvě palety vajec během okamžiku, v Praze 4 dokonce palet pět. „První z nich byla rozebraná za osm minut,“ uvádí TV Nova. V Praze 8 měli tři palety a příběh se opakoval. V Praze 10 se pokusili tempo zmírnit zavedením limitu dvě plata na zákazníka. Bez úspěchu, do deseti minut bylo rozebráno. V Ústí nad Labem se prý zákazníci vrhli na paletu ještě než ji zaměstnanci dokázali dopravit na místo.

  „V 7 hodin už byl úplně narvaný Lidl a všichni běželi k první paletě, kde byla právě ta vajíčka a během pěti minut paleta naprosto zmizela,“ popsal Blesk Zprávám situaci muž z pražského Barrandova a doplnil, že u vajíček naprosto neměl šanci nakoupit.

  Zde je namístě připomenout, že v dubnu se ministr zemědělství vyjadřoval, že chce slevové akce „uklidnit“. „Nechceme a priori někoho trestat, chceme stabilizovat a umravnit rozkolísanost,“ řekl dle Novinky.cz o zákoně o cenách. Ministr se vyjádřil, že slevy jsou extrémní a že zemědělci přece nemohou fungovat za podnákladové ceny. „Chceme, aby (akce) pokračovaly, ale pouze ve stanoveném rozpětí,“ pravil.

  Na slevové akce se dotazovala i Agrární komora, která uvedla, že Česko patří k zemím s největším podílem promoakcí a odkázala se právě na vaječné nákupní šílenství. „Jak jste na tom vy? Vyhledáváte zboží v akci?“ dotázala se Agrární komora.

  A spustila tím lavinu stížností. „A čemu se divíte! Kdyby dali normální ceny, tak by se nenakupovalo v akci! Mnoho zboží mají předražené i o více než 100 %. Vůbec jsme tu ty Markéty neměli napustit!“ narážel na ceny Zdeněk Novobílský. Nebyl zdaleka sám. „A čemu se divíte při dnešních cenách?“ vyjádřila se stejně Alena Jourová.

  „My Češi musíme nakupovat ve slevách, jinak bychom asi zdechli, tak čemu se divíte? A oni musí také zboží prodat, tak stejně musí slevit, aby to prodali. Hnus. Chudáci rodiče s malými dětmi musejí převracet každou korunu. Stát se musí stydět!“ přidala se Hana Švubová. „A co lidem jiného zbývá? Zboží předražený a platy směšný. Už si také začínám připadat jak důchodce, co kouká na slevy,“ souhlasila Ivana Štístko.

  Kromě toho přišla řada stížností, že akční ceny vůbec akční nejsou. Dana Štěpánská z Mostecka se svěřila s tím, jaká je situace v Německu: „V Kauflandu zdražili, o dost od minulého měsíce. Všechno snad krom sladkostí, ale… Přijeli jsme domů a jelikož v Čechách nakupuji už pár měsíců jen v akcích, koukala jsem na nové ceny v letácích Lidl, Penny, Albert, Kaufland. Vše ještě dražší než v tom Německu. V Německu regály prázdné, Němci nasraní, a to mají vyšší platy a pořád vše levnější… Ale i tak už je to taková drahota oproti jarním měsícům, že nám může být jedno, že je tam levněji jak v ČR, když už ani na to nemáme. Abyste rozuměli, v Německu jsou normální ceny nižší než u nás v akcích.“

  „Nejvtipnější je, že to, co je tady v akci, je za běžnou cenu v Německu a v lepší kvalitě…“ přidal se Jaroslav Formánek. „A opravdu si můžeme být jisti, že je ta cena v akci? Není ta cena, co u nás je v akci, běžnou cenou ve stejném řetězci jinde v zahraničí? Nevím, jen uvažuji, ale vzhledem k tomu, že výsledky z porovnávacích nákupů, jsou většinou v tom smyslu ‚Zakoupeno v německém Lidlu o 20 Kč levněji a ještě je o 30 g větší obsah.‘ Takže otázkou je: Jsou to opravdu ceny v akci?“ narážel na srovnávací videa Václav Kačer.

  „Co je v Čechách a na Moravě akce, je v Německu i jinde normální cena. Dělají, jako by se lidi měli stydět. Stydět by se ale měli majitelé hypermarketů u nás,“ potvrzoval rozdíl v cenách oproti bohatšímu Německu také Aleš Novotný.

  Kromě těch, kdo srovnávali s Německem, se vyrojilo dost těch, kteří zmiňovali Polsko. „Jezdím do Polska. Myslím, že to jako koment článku stačí,“ shrnul lapidárně Miroslav Škvára. „Naštěstí to máme do Polska jenom necelý 2 hodiny cesty, tak si můžem nakoupit, co potřebujem, a je to lepší a levnější než u nás v akci,“ sdělila Lenka Veselá. Že české akce nedosahují cen v Polsku, souhlasil i Tomáš Soukup.

  „Nakupujeme v Polsku, nebo přímo od našich farmářů. Nadnárodním marketům a ukrajinské pětidemolici už ani korunu!“ vzkazovala Marie Řezníčková.

  Na vládu u Agrární komory nadávalo hodně lidí. „Ano, chodíme do práce, abychom si mohli dovolit koupit něco v akci, je to veliká ostuda, kam nás vláda dohnala a ještě dožene,“ zaznělo od Evy Krátké. „Je mi nás všech líto, kvůli neschopné vládě se teď bude tohle dít stále více, stačilo by dát menší DPH na potraviny,“ soudila paní Ferencová. Václav Pabiška dokonce požadoval demisi a Stáňa Hátlová sháňku po vejcích také považovala za ostudu současné vlády. „To je ostuda, a to díky této vládě a díky zkurvenýmu Fialovi,“ jmenoval premiéra osobně Zdeněk Skořepa.

  Vláda dostala i ucelenější kritiku. „Jsme jeden z nejchudších států rádoby západní Evropy, přesto máme nejvyšší zdražení energii (ač jsme největší výrobci elektřiny v přepočtu na počet obyvatel), nejvíce nás vláda víc a víc zadlužuje a nejrychleji tím klesá naše životní úroveň. Obecně je u nás jídlo dražší než v bohatších zemích, a to i to, které je v akci, není tedy divu, že se Češi po zboží v akci slétnou jak slepice na flus. No vajíčka si koupím v drůbežárně, zaručeně česká a vyjdou ještě levněji než v Lidlu,“ mínila Iveta.

  „Zkuste se někdy podívat na výši nájmů, důchodů a platů obyčejných lidí a možná vám to dojde. Ano, lidi vyhledávají akce v bláhové naději, že třeba přežijí další měsíc a nebudou tentokrát bez večeře. Slyšel jsem už mnohokrát o důchodcích, kteří dokonce jsou často o hladu, protože si prostě nemůžou dovolit ten den koupit ani jídlo. Důchodce žije v bytě, kde platí nájem 12 000, ale jeho důchod je 10 000/měsíc. Znám důchodce, kteří měli jednu dobu důchod dokonce kolem 7500/měsíc. A vláda bude ještě vyhrožovat důchodem v 75. Jejich ideální představa pro plebs – bychom vlastně měli žít v zemljankách, makat do úmoru, držet hubu a krok, poslední peníze dát na půjčky a státem podporované podvody,“ tušil u vlády zlé úmysly Jan Slavinger.

  (PL)

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  2x blade

  +

  37 komentářů k článku “To ticho.”
  36 komentářů k článku “Jiný úhel pohledu na současné dění”
  PRÁVĚ TEĎ
  Vede tedy Ján Lán Lauko.
  CHTĚLO BY TO NOVÝ BLOG
  SLOVA KRISTA:
  Nikdy nedělejte jiným to, co nechcete, aby jiní dělali vám!
  Tato slova Krista definují základní vesmírný zákon,

  Kristus se o bombardování Ukrajiny
  Z pochopitelných důvodů nezmínil

  „čtenář“ JL

  S dychtivostí čeká na
  Dalšá Kristův vzkaz

  z PC Lauka

  nemohl by se Beran,
  který neuvádí zdroje
  ve svých fanatických blafech
  zapojit

  PS.zítra bude 17.listopadu
  Co NATO ?

  Čachtická paní.cz
  pana Berana

 37. Zdeněk Gryc napsal:

  omluva:

  „čtenář“ JL

  s dychtivostí čeká na
  další Kristův vzkaz

  jenom, aby to nedopadlo jako Dvořákovo čekání:

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/demonstranti-vynadali-madeleine-albrightove-pri-autogramiade-pbn-/zpravy-domov.aspx?c=A121023_192859_ln_domov_kim
  ————————————————————————————-
  Před delší dobou vložil do JL článek Václav Dvořák, kde dlouze popsal hrdinský čin, jak v rámci autogramiády knihy Albrightovou během pražské autogramiády ji předložili k podpisu plakáty a požadovali, aby je podepsala. Jde zřejmě o článek, kde se touto “ HRDINSKOU AKCÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU NA ÚROVNI HAAGU“ pochlubil Václav Dvořák. Článek vložený do Jihlavských listů končí těmito slovy:
  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák

 38. Zdeněk Gryc napsal:

  Ján Lauko

  Nejsem sice z tohoto regionu,
  ale moje filozoficko humanistické články,
  reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.
  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

  Filozoficko – humanistický článek,či komentář by nebyl k aktualitě před 8 h ?

  Sousedé Ukrajiny jsou kvůli raketám v pozoru.
  Riziko přeshraničních incidentů roste
  Pavla Palaščáková,swp – před 8 h

  Přestože jsou země v sousedství Ukrajiny ve střehu od počátku ruské invaze, v poslední době jejich obavy ještě sílí. Střela, která se z bojiště zatoulala do Polska, není prvním případem přelití války přes hranice. Už na konci října dopadly trosky ruské rakety do Moldavska, předtím jiné narušily jeho vzdušný prostor. Šéf vlády v Bratislavě Eduard Heger ujišťuje, že slovenské nebe je chráněno jako nikdy předtím. Minulý měsíc však Bratislava přišla o jednu baterii vyspělého protiraketového systému Patriot.

  Kouř po explozi na ukrajinsko-polské hranici (15.11.2022)© Reuters
  Na polskou vesnici Przewodów v úterý s nejvyšší pravděpodobností dopadla raketa protivzdušné obrany Kyjeva mířící na ruskou střelu. Incident, který stál život dva lidi, vyvolal bez ohledu na viníka otázky, nakolik jsou sousedé Ukrajiny před těmito riziky chráněni.

 39. Zdeněk Gryc napsal:

  Teta Kateřina:

  „KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ“

  Od autora tohoto blogu,
  Putinova tlampače

  další „slova Krista“

 40. blade napsal:

  Ukrajinský velvyslanec uvedl, že Kyjev stáhl část svých sil směrem k Bělorusku

  https://visegrad24.info/the-ukrainian-ambassador-said-that-kyiv-has-withdrawn-part-of-its-forces-towards-belarus/

 41. Jan P napsal:

  Varufakis na Kubě mluví o obnoveném Hnutí nezúčastněných, které požaduje přerušení bojů a zrušení všech vojenských bloků a další rozumné a žádoucí změny světa. A vysvětluje, jak ekonomicky (ne)funguje kapitalismus.
  U videa lze nastavit české titulky.
  https://www.youtube.com/watch?v=6MfuGSlDRsc

 42. Jan P napsal:

  Havanská deklarace volá po obnově Hnutí nezúčastněných a po novém mezinárodním ekonomickém řádu.
  https://progressive.international/blueprint/d3b4f9e2-3fd7-4d9a-b067-d13b073b1c3f-presenting-the-havana-declaration-on-the-new-international-economic-order/en

Leave a Reply