VÁNOČNÍ RETROSPEKTIVA

Dr. Emil Hácha se stal prezidentem dne 30. listopadu 1938

– dva měsíce poté, co bylo Československo v Mnichově vydáno na pospas Hitlerovi.

O den později ve svatovítské katedrále a její svatováclavské kapli poprvé svěřil svou zemi Bohu a přímluvě sv. Václava.

V duchu svatováclavské tradice se také zaměřil na solidaritu s potřebnými,

 v jejichž prospěch se zřekl čtvrt milionu korun ze svého prezidentského platu.

Na Štědrý večer se ke svým spoluobčanům obrátil s rozhlasovým poselstvím, v němž mimo jiné zdůraznil:

„V těžkých dobách, jež prožíváme, ožívá u nás, jak tomu bylo v našich dějinách vždycky v době těžkých zkoušek, tradice svatováclavská.

Vzpomínám na jednu z mnoha krásných legend o našem národním světci.

Je to ona, podle níž v jeho stopách, které zanechával ve sněhu, ohřívali se nuzní a potřební.

Řiďme se, drazí spoluobčané, v letošní zimě tímto příkladem sv. Václava.

Nechť kudy jdeme, zanecháváme po sobě stopy, ve kterých by se ohřáli ti naši lidé, kterým je zima.“

Háchův projev, převzato:

„Vědomí bratrské sounáležitosti, které jest dnes naším nejmocnějším společným majetkem,

ukládá naší žijící generaci neúprosnou povinnost k celku.

Musíme především míti na mysli stálý svůj závazek k těm bratřím a sestrám, kteří jsou potřební.

Tato povinnost pramení netoliko z národního vědomí, ale i z hnutí citového.

Dáváme i sami sobě velký dar, když zmírňujeme strádání a tíseň našich bratří a sester.

Neznám krásnějšího výroku básnického, než je ten, že není nic lepšího pro lidskou duši,

nežli učiniti, aby smutná duše byla méně smutná.

Míti radost z radosti jiných je jednou z největších lidských radostí.

Vánoce byly odpradávna a zůstanou svátky dětí.

O Vánocích myslíme vřeleji na osud svých maličkých než jindy.

Více než jindy doléhá na nás otázka,

co očekává naši přicházející generaci – bude její život lehčí, nebo těžší nežli život náš?

Jest naší povinností učiniti vše, aby generace přicházející nepocítila v ničem újmu.

Dětem od všeho první sousto,

dětem nejbližší místo u našich srdcí!

V tyto dny, kdy zasedá s námi u stolu láska,

nechť spínají se naše ruce k modlitbě,

kterou se modlívalo ušlechtilé srdce jednoho z našich národních kněží:

„Neopouštěj, Hospodine,

národ ten, jehož krev je krví mou a jehož tlukot srdce je i mého srdce tlukotem,

chraň jej střež a opatruj!“

PS. Ne-dávno vyšla kniha Ivany Hutařové Povolání otce president republiky.

Na straně 64 je vánoční projev tzv. sporné osobnosti, presidenta Emila Háchy.

Člověka, jehož humor neodolal pokušení přeložit do češtiny

knihu: Jerome Klapky Jerome Tři muži ve člunu o psu nemluvě.

Něco z historie je zde.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protektorat-cechy-a-morava-hitler-hacha-benes.A190311_092847_domaci_chtl#utm_content=freshnews&utm_term=háchajej

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 2000 a 2022

Koncem roku, v čase vánočním, se sluší zamyslit a  bilancovat.

Sjet si život svůj i svých blízkých otočeným dalekohledem paměti.

Vyvstane v paměti několik postav zlých, ale hlavně těch dobrých,

kteří nějakým způsobem zapůsobili na běh života.

Bývá to někdo z rodiny, nejspíše jeden z rodičů.

Později v nás zanechá vzpomínky,

nebo ovlivní naši životní dráhu některý z kantorů a spolužáků

V profesi už tak černobílé postavy nejsou, ale jistě vzpomeneme na lidi milé,

moudré a statečné.

Slalom posledního století našich dějin měl hodně peripetií.

Málokdo ví, kdy byl založen Sokol a Skaut,

jenž vytvářel osobnosti, převážné části našeho odboje.

Kolikrát dva totalitní -ismy společně zakázaly jejich činnost,

čímž potvrdily svoji dějinnou srovnatelnost.

Kolikpak hrdinů bylo perzekvováno, nebo popraveno?

Projevuje se to i na lhostejnosti politiků k právu a občanů k volbám.

Velice si cením presidenta Václava Havla, jehož erudice je také dána

– na rozdíl od politiků – jeho žalářováním v totalitě.

Přijetím mnichovského diktátu v září 1938 skončila éra první republiky.

Do země vstoupila německá vojska, Československo přišlo o velkou část svého území a v říjnu abdikoval prezident Edvard Beneš, kterého vystřídal Emil Hácha.

Německým cílem byla úplná likvidace státu a ta přišla 15. března 1939 spolu s německými okupačními vojsky.

Podrobený Hácha dostal po Hitlerově nátlaku infarkt | (4:13) | video: Reuters, iDNES.cz, Wikimedia <img class=“block“ src=“//1gr.cz/fotky/idnes/19/032/vidw/VOV79f5f3_hitler1.jpg“ alt=““> <h2>VIDEO: Podrobený Hácha dostal po Hitlerově nátlaku infarkt</h2> <strong>Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu</strong>

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protektorat-cechy-a-morava-hitler-hacha-benes.A190311_092847_domaci_chtl#utm_content=freshnews&utm_term=háchajej

Do země vstoupila ruská vojska v roce 1945 a 1968.

Projev presidenta Havla je vložen do komentáře:

Zdeněk Gryc říká:
Středa, 21. 12. 2022 v 22:40

Zelenskyj v USA:
Bidenovi přivezl dárek od hrdinského vojáka. Promluví i před Kongresem. Kreml zuří
Příspěvek od: ČTK,dj • před 1 h

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil do Washingtonu a už je i v Bílém domě.
O pečlivě střežené cestě nejprve informovala ve středu ráno stanice CNN,
Zelenskyj ji pak potvrdil na sociálních sítích.

Setká se s prezidentem Joem Bidenem a promluví před oběma komorami Kongresu.

Projev Václava Havla v Kongresu USA

Příběh Emila Háchy.
Není to 20, ale 22 let, kdy vyšel v JL článek:

„Vánoční zamyšlení 2000″.

Byl jsem JL tehdy vděčný, že mi umožnily publikovat článek s textem jeho Vánočního zamyšlení,

vyjadřující hluboký cit prezidenta Háchy, právně vysoce vzdělaného člověka.

Dcera TGM byla napojena do zahraničního odboje
Dcera Háchy byla napojena za zahraničního odboje.

Kolaborace Háchy, nebo statečnost,

zvednutím pravice zachránit životy studentům

PRÁVĚ DNES

Bychom se nemněli nechat, agenturami na praní prádla a mozků +

           Putinovými,  třeba i „půvabnými“ trolly.

           Mást a sypat písek do očí.

Slušnost,  nejenom ve volební kampani,

je to, co naše společnost potřebuje.

Miloš Vystrčil, ji předvedl v praxi .

HEZKÉ VÁNOCE 2022

+

KLID A MÍR V NOVÉM ROCE 2023

Nejenom čtenářům JL,  ale i na Ukrajině,  přeje:

Ing. arch. Zdeněk Gryc

Comments are closed.