Blog Jihlavských listů

Miroslav Tomanec, Ing., MBA
129- Stavební inženýr, restauratér, vinárník a pivovarník na penzi. Dnes už jenom kavárník a bývalý koaliční zastupitel, aktivně se snažící ovlivňovat chod našeho krásného města.

Docent v útoku.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Neděle, 12. 3. 2023 v 12:18

S demonstracemi nespokojených žádný problém nemám. Je to výsada demokracie. Byť hloupější než včera ještě nebyla. Propadají se čím dál více do trapnosti. Kdyby jím opravdu šlo o věc, tak jdou demonstrovat třeba za odbory a ne za proruského nácíčka.

Mesiášů/vůdců se nijak neobávám. Zmizí jako pára nad hrncem. A že jich už bylo jenom za poslední dobu… Volný, Vrábel…no tak teď Rajchl. Podstatné je, že početnost té páté kolony se nijak výrazně nemění. A naše demokracie je mnohem silnější než ta Výmarská – takže mně i srovnávání s hitlerovskými časy příjde mimo – i když ne že by tam ta podoba nebyla…Ale má to marný. Prázdný skřet.

Co mně však přijde absolutně za hranou je vysokoškolský pedagog, docent, vedoucí katedry Ševčík z VŠE v útoku na naše Národní muzeum. Až tam to nechal akademický svět, kterého je to největší ostuda, dojít…Jak potom chceme, aby se společnost posunula k lepšímu, když má v tom základním – ve vzdělávacím procesu- takové příklady?

Zítra bude vyhozený a bude z něho národní mučedník. Úplně zbytečně. Za to, co už má všechno za sebou, měl být pryč už dávno. Ale asi to už ví a ze zoufalství to přesně na tohle hraje v zájmu získání politických bodů…Je to hanba civilizované společnosti, která si s ním nedokázala poradit včas.

39 komentářů k článku “Docent v útoku.”

 1. Svatopluk Beran říká:

  ČESKÁ POLICI POD VEDENÍM MINISTAR RAKUŠANA SLOUŽ PŘED ČESKÝM NÁRODNÍM MUZEEM JAKO OCHRÁNCE UKRAJINSKÝC NEONACISTŮ.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrazem-obrazem-tisice-lide-na-vaclavskem-namesti-demonstruji-proti-vlade-227629#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Poslední foto, kde je na ukrajinské vlajce uprostřed trojzubce meč. TOTO NENÍ STÁTNÍ ZNAK UKRAJINY, NÝBRŽ ZNAK – OUN – ORGANIZACE UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ, KTERÁ MA NA SVĚDOMÍ DESETITISÍCE OBČANŮ UKRAJINY, POLÁKŮ ŽIDŮ I VOLŇSKÝCH ČECHŮ.

  Ještě před vypuknutím druhé světové války se konala v Berlíně tajná schůzka vůdců ukrajinské emigrace s vedoucími představiteli Německa. Jejím výsledkem bylo mimo jiné zřizování speciálních táborů pro vojenský výcvik členů OUN, který byl srovnatelný s výcvikem Waffen-SS. Koncem srpna roku 1939 byla většina z nich utajeně přepravena do severních oblastí Slovenska, odkud začali provádět záškodnickou a teroristickou činnost na polském území. Po ukončení války s Polskem byly tyto jednotky staženy. V zahraničním vedení OUN se mezitím začaly prohlubovat ideologické spory mezi jednotlivými frakcemi – „liberálně umírněnými veterány“ a „radikálními extrémisty“. Představitelé těchto radikálů, mezi něž patřil Stepan Bandera, Roman Šuchevyč, Jaroslav Stecko a další, požadovali nekompromisní boj a partyzánskou válku za samostatnost Ukrajiny. V srpnu 1939 se konal v Římě sněm OUN, v němž získali převahu stoupenci Andrije Melnyka, který byl opětovně zvolen jejich předsedou. V únoru roku 1940 uspořádali radikálové vlastní sněm, který neuznal závěry římského sněmu a rozhodl o vytvoření revolučního výboru OUN, do jehož čela byl zvolen Stepan Bandera. Toto znamenalo rozkol, kdy vedle sebe současně stály melnykovská (OUN-M) a banderovská (OUN-B) OUN. Zatímco melnykovci počítali s podporou Německa, banderovci prosazovali myšlenku vytvoření ukrajinské nezávislosti vlastními silami. Obě skupiny však zastávaly názor, že případný vojenský střet Německa se SSSR může v konečném důsledku vést k vytvoření nezávislé Ukrajiny.

  Po přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem došlo k ozbrojeným střetnutím mezi Rudou armádou a jednotkami OUN. Po obsazení Lvova vyhlásili představitelé OUN samostatnou Ukrajinu, od čehož se později Melnyk distancoval. V městě došlo k „očistě“, při níž bylo zavražděno přes 8000 místních obyvatel: Rusů, Poláků, Židů a ukrajinských komunistů včetně žen a dětí, přičemž v teroru a genocidě se pokračovalo i na jiných místech. Násilí bylo uplatňováno i vůči volyňským Čechům, kteří byli na Ukrajině jednou z národnostních menšin. Vyhlášení samostatnosti se však nelíbilo Adolfu Hitlerovi, který dal příkaz k zajetí ukrajinské vlády, přičemž někteří její členové byli zastřeleni, jiní (vč. Stepana Bandery) byli internováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Vojenské uskupení OUN, tzv. ukrajinský legion byl rozpuštěn a někteří jeho členové se stali vykonavateli německé okupační moci v SSSR, resp. na Ukrajině. Hitler nejprve odmítal vytvoření ukrajinských vojenských jednotek, ale po prohrané bitvě u Stalingradu svůj postoj přehodnotil a dal souhlas k vytvoření jednotek Waffen-SS z ukrajinských dobrovolníků. V této době však bylo představitelům OUN jasné, že Německo jim s vytvořením samostatného ukrajinského státu nepomůže, a tak se začali spoléhat sami na sebe. Již na přelomu let 1942 a 1943 byly reorganizovány jednotky, které se přeměnily v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), také označovanou jako banderovci.

  Masakr Poláků a Volyňských Čechů

  Katolický pohřeb exhumovaných obětí masakru ve volyňské vesnici Ostrówki. 30. srpna 1943 zde UPA zavraždila 483 Poláků, včetně 246 dětí.
  Když bylo v roce 1943 téměř jasné, že Německo válku prohraje, změnili představitelé OUN svoji strategii a vyhlásili boj za osvobození Ukrajiny proti všem nepřátelům, mezi něž začalo patřit i Německo. 9. února jednotky UPA zahájily etnické čištění Volyně (severozápadní Ukrajina) bestiálním vyvražděním Poláky obydlené obce Parosl (oddíl Hrihorije Perehiniaka).[4] Akce vyvraždění Poláků (a ostatních menšin) na Ukrajině nebyla sporadickou událostí – operaci naplánovalo a nařídilo vedení ukrajinské organizace OUN-B (Dmytro Klačkivský, Vasil Ivachiv, Ivan Lytvynčuk)[5]. Po masakru v Parosli následovaly další případy vyvražďování obcí obydlených Poláky (Lipniky, Janova Dolina, Ugly, Konstantinovka, Osty, Uberez, Staryki atd.).[6] Kulminací vyvražďování byl červenec 1943. Operaci jednotky UPA zahájily 11. července 1943 („krvavá neděle“) a trvala do 16. července. Během operace bylo napadeno 530 polských vesnic, osad a statků a brutálně zavražděno kolem 17 000 polských civilistů.[7] V srpnu 1943 vyvražďovací akce UPA pokračovaly – napadeno bylo 85 dalších vesnic. Po krátkém období klidu v prosinci téhož roku UPA zahájila další vlnu vyvražďování trvající do první čtvrtiny roku 1944, kdy UPA využila období stahování se německých vojsk před útočící Rudou armádou.[8]

  Na jaře 1944 UPA přesunula hlavní působiště do východní Haliče a pokračovala ve vyvražďování. Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat) povražděných UPA během války (oběti byly často před smrtí brutálně mučeny) se odhaduje na 80 000–130 000. Vedení polských partyzánů (AK) důrazně zakázalo svým jednotkám provést odvetné akce proti ukrajinským civilistům, některé oddíly, ve kterých sloužili blízcí zavražděných polských civilistů neuposlechly rozkazu a vypálily několik ukrajinských vesnic (np. Sahryn). Za oběť nekoordinovaným polským odvetným útokům padlo odhadem kolem 10–15 000 Ukrajinců (členů OUN-UPA i civilistů – bestialita zdokumentovaná u mnoha činů ukrajinské UPA zde nebyla odhalena ani prokázána).[9] V letech 1943–45 rozpoutaly UPA partyzánskou válku jak proti jednotkám Rudé armády, tak proti Němcům. Nejznámější akcí jednotek UPA byl přepad kolony štábu velitele frontu Rudé armády generála armády Vatutina, při kterém byl tento významný velitel vážně zraněn a zakrátko zemřel. Hlavním článkem UPA byly kurině, tj. prapory, které byly rozděleny na 4–6 sotní, tj. rot. Velitelský kádr UPA byl složen ze zkušených velitelů, z nichž řada byla absolventy vojenských škol v Polsku i v SSSR. Uniformy vojáků byly různé, od stejnokrojů SS až po stejnokroje Rudé armády, ale všichni bez rozdílu nosili čepice s odznakem UPA, „trojzubcem“.

  Koncem roku 1944 byl Stepan Bandera propuštěn z německého tříletého zajetí (koncentrační tábor) a neměl již na organizaci UPA z Německa silný vliv.

  Za mé spoluúčasti na demonstraci proti bídě byla před Národním Muzeem na chodníku skupina ukrajinských a českých obyvatel shromážděná a protestující a vysmívající se této demonstraci. Chodník na kterém stáli neměli v záboru a tudíž asi ani povolení k této demonstraci Ukrajinských neonacistů a už vůbec ne morální právo vysmívat se občanům české republiky za to, že musí zabezpečovat jejich životaschopnost na úkor českých občanů na Českém území, v poslední době především důchodců. Ukrajinskou provokaci ochraňovala ČESKÁ POLICIE. Konkrétně i policisté s čísly 328814 a 302098.

 2. Svatopluk Beran říká:

  STÁTNÍ ZNAK UKRAJINY

  https://cs.rumedia.wiki/5951c29

 3. Svatopluk Beran říká:

  ZNAK UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ KTEŘÍ VRAŽDILI JAK ZBĚSILÍ I ČECHY.

  https://cs.rumedia.wiki/5951c2

  TO JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ KOHO DNES RAKUŠANOVA POLICIE OCHRAŇUJE PŘI VYSMÝVÁNÍ SE ČESKÝM OBČANŮM. SAMOZŘEJMĚ ZA POTLESKU KAVÁRNÍKA TOMANCE A ARCHITEKTA SOCIALIZMU GRYCE.

  Pokusím se podat na označené příslušníky české policie na ministra Vnitra i ostatní kteří jim byli nápomocni a ochraňovali tyto ukrajinské i české živly uskupené kolem symbolu zmaru neštěstí a krve, TRESTNÍ OZNÁMENÍ.

 4. VladimírV říká:

  „Ejhle, děkan národohospodářské fakulty VŠ v čele útočníků na muzeum. A za to dostane vyhazov. Nejen za to, ale že si jako nesporný odborník přes chod národního hospodářství dovolil veřejně vyjadřovat svůj názor. Jak je to možné, že tento člověk, znalý marxisticko leninské teorie, nechce uznat teorii „jediné materiální pravdy? Ke kůlu s ním, aby poznal, co je to hněv lidu! Pokud nebude vyhozený, měl by být akademický senát VŠE okamžitě doplněný o politruka.“ Jeden typ bych měl.

  Podobné agitky jsme tady už zažili. kvůli tomu jsem v 89 s obavou, že na nás NĚKDO pošle tanky, na Václaváku klíči nezvonil.

  Vladimír Havlíček
  12.3.2023

 5. Svatopluk Beran říká:

  Omlouvám se uvedl jsem špatnou adresu na OUN, jinak vše platí.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinsk%C3%BDch_nacionalist%C5%AF

  ZNAK UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ KTEŘÍ VRAŽDILI JAK ZBĚSILÍ I ČECHY.

  TO JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ KOHO DNES RAKUŠANOVA POLICIE OCHRAŇUJE PŘI VYSMÝVÁNÍ SE ČESKÝM OBČANŮM. SAMOZŘEJMĚ ZA POTLESKU KAVÁRNÍKA TOMANCE A ARCHITEKTA SOCIALIZMU GRYCE.

  Pokusím se podat na označené příslušníky české policie na ministra Vnitra i ostatní kteří jim byli nápomocni a ochraňovali tyto ukrajinské i české živly uskupené kolem symbolu zmaru neštěstí a krve, TRESTNÍ OZNÁMENÍ.

 6. Jan P říká:

  Ti, co chtěli strhnout žlutomodrou vlajku, se dopustili přestupku! Ale provládního týpka pod muzeem s vlajkou Azovu Rakušanova policie samozřejmě nezatkla. Na všechny stejný metr!!!
  Česká levice a odbory, co nejsou Dufek jsou neschopný organizovat oprávněně nasraný lidi, a ty se pak organizujou pod Rajchlem a spol. Stav levice v ČR je tristní.
  Klaus, Ševčík, ODS, všechno ti brainwashlý tržní fundamentalisti, který považujou za komunismus všechno, co je běžný v západním kapitalismu.

 7. jihlavák říká:

  Fasádu Národního muzea v Praze rozstříleli v 68 možná zrovna „rusáci“ z Kyjeva. Vlajka měla letět dolu, škoda, že se to nepovedlo.

 8. jihlavák říká:

  https://www.idnes.cz/praha/zpravy/na-narodnim-zustanou-stopy-po-kulkach-ze-srpna-68.A130820_161130_domaci_brm

 9. Jan P říká:

  Nemohl děkan VŠE Ševčík počkat, až to s tou ukrajinskou vlajkou vyřeší neviditelná ruka trhu ?

 10. Svatopluk Beran říká:

  Konkrétně od policistů s čísly 328814 a 302098, jsem požadoval předložení povolení k demonstraci na chodníku před muzeem a přivolání těžkooděnců na vytlačení nezákonné skupinky ukrajinských nacionalistů. Bylo mi řečeno že dostali rozkaz od velitelů a ten že musí splnit a ochraňovat je. Mněl jsem při tom sebou transparent ze stoletou karikaturou strýčka Sama jak přemýšlí o tom kterou zem, zdali Kubu nebo Portoriko si dá dřív do chřtánu a na druhé straně mechanický americký volební stroj na automatické zvedání rukou vazalů jak evropských, tak i našeho Pavla, Fialy, Rakušana i Vystrčila. Všechny na elektrický kontakt a položením ruky strýčka Sama na spouštěč. Při ukazování svého transparentu nezákonnému shromáždění NACIONÁLNÍCH ČECHOU-KRAJINCŮ, jsem byl jedním z Českých nacionalistů demonstrován slovním spojením – že musím být bláznem -. Policista s číslem 328814 mi pak říkal že to je teprve ta správná demokracie, když je umožněno jak demonstrantům, tak i protestujícím proti demonstrantům, vyměňovat si na ulici názory. Chtěl jsem po něm aby mi ukázat povolení záboru, na to on řekl že ho nemá a ani nemá povinnost ho mít, ale že určitě musí být vystaveno, protože jinak by je tam jejich velitel neposlal a on že svému veliteli věří.

  Blade, můžeš prosím ještě jednou zveřejnit odkaz na povolené shromáždění občanů v Praze na 11.3. 2023. Nemohu ho najít. Jsem přesvědčen že tam byl povolen jen zábor Václaváku pro demonstranty a prostor muzea pro příznivce demonstrace na Václaváku. Na chodník mezi prostory muzea a silnicí, pokud si dobře pamatuji, nebyl ve tvém odkazu, žádné povolení na UKRAJINSKOU PROTIDEMONSTRACI, požadován žádný zábor. Tedy ne ani od UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ.

 11. Zdeněk Gryc říká:

  DISKRIMINACE

  „našeho Pavla, Fialy, Rakušana i Vystrčila.“

  KDE SU JÁ ?

  CÍTÍM SE ODSTRČENEJ !!!

 12. Zdeněk Gryc říká:

  JO, ZMÍNĚNÝ blade TO MÁ BŘINK
  JINÁ TŘÍDA
  MATURITU MÁ

  1. blade říká:
  Úterý, 2. 11. 2021 v 11:59
  Bohužel po dobrém to nejde > hele ty starej vole z Březinek či bůhví odkud > mel si co chceš, stejně to nikdo nečte a nikoho to nezajímá > ADMIN JL BY MĚL KONEČNĚ ZAKROČIT, NEBOŤ TU AKORÁT ZASÍRÁŠ A ZNEPŘEHLEDŇUJEŠ BLOGY DRUHÝCH. Takže nick Gryc > https://pngset.com/images/wtf-memes-best-collection-of-funny-wtf-pictures-meme-happy-birthday-flip-off-stencil-face-person-human-transparent-png-1611981.png
  Ještě doplním > nick Gryc nedělaj tu ze sebe idiota > nevytrhávaj z kontextu té mé lidové slovesnosti (vyprávění jiných-já to nezažil) co se ti zrovna hodí. Chybí jim tam pasáž o poslechu Hlasu Ameriky, o poslechu Svobodné Evropy, o poslechu Radia Luxembourg > ale také, na rozdíl od SVAZÁKA a SOUDRUHA nick Gryce, pasáž o odmítnutí vstupu do SSM.
  Takže SOUDRUHU a RUDÝCH POUHÝ SLOUHO nick Gryc > vyliž si prdel !

 13. Zdeněk Gryc říká:

  JO, BERAN,
  TO JE FAJN,
  JSEM SPOKOJENEJ,
  KDYŽ JE TAM RAKUŠAN A ZG NIKOLIV

  TAK TO JE FAKT DISKRIMINACE

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 12. 3. 2023 v 14:22

  TO JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ KOHO DNES RAKUŠANOVA POLICIE OCHRAŇUJE PŘI VYSMÝVÁNÍ SE ČESKÝM OBČANŮM. SAMOZŘEJMĚ ZA POTLESKU KAVÁRNÍKA TOMANCE A ARCHITEKTA SOCIALIZMU GRYCE.

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 12. 3. 2023 v 17:03

  TO JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ KOHO DNES RAKUŠANOVA POLICIE OCHRAŇUJE PŘI VYSMÝVÁNÍ SE ČESKÝM OBČANŮM. SAMOZŘEJMĚ ZA POTLESKU KAVÁRNÍKA TOMANCE A ARCHITEKTA SOCIALIZMU GRYCE.

 14. blade říká:

  Přehled oznámených shromáždění:

  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.praha.eu%2Fpublic%2F50%2F5%2Fc1%2F3575402_1275343_Aktualni_prehled_oznamenych_shromazdeni_na_web.docx&wdOrigin=BROWSELINK

  Hlavně ti co tam vůbec nebyli jsou nejaktivnější v předčasných ukvapených závěrech kolem Ševčíka 🙂

 15. Zdeněk Gryc říká:

  HOMO PUTI-NENSIS
  Jeden anonym,
  druhý Beran

  Glosa: Jak ze zoufalých lidí udělat užitečné proruské idioty
  JAN STRÁNSKÝ
  Editor analýz a publicistiky

  Foto: Michal Kamarýt, ČTK
  Po demonstraci část lidí u Národního muzea žádala sundání ukrajinské vlajky za provolávání hesla
  „Čechy Čechům“.
  Sloganu odporně proslulého z let, kdy se jím oháněli čeští neonacisté.
  VČERA 20:50
  Vyjádřit svobodně naštvanost nad svou kritickou životní situaci je relevantní.
  Vyřvávat u toho slogany zprofanované rasistickými násilnickými radikály
  je ale ostudné a svědčí to o ztrátě soudnosti.
  Článek
  Je zcela v pořádku demonstrovat proti chudobě.
  Z Prahy to možná není úplně dobře vidět,
  ale v pohraničí žije mnoho lidí skutečně v mimořádně obtížných podmínkách.
  Ve fabrikách u hranic s Polskem a bývalou NDR,
  kde mimochodem není situace o mnoho lepší, dostávají lidé měsíčně v lepším případě třiadvacet, v horším dvacet tisíc hrubého měsíčně.
  Fungovat na uheráku s prošlou expirací a tukových rohlících se z toho dá.
  Je ale údělem člověka přežívat a čekat na smrt?
  Existuje jedinec, který by za takových podmínek nepropadl
  hořkosti, sebelítosti a nehledal viníky svého nedůstojného bytí?

  „Ofrňovat“ se pohrdlivě nad lidmi,
  ——————————————-
  kteří se nechají v sobotu ráno u místního konzumu naložit do autobusu
  a odvézt na demonstraci na Václavské náměstí, není úplně chytré.
  ——————————————-
  Unavoval bych sám sebe, pokud bych tady spustil obehranou píseň,
  jak takto dlouhodobě frustrovaní lidé ve volbách dávají přednost sobeckým politikům,
  kteří jim nalžou cokoliv.

  A predikoval, proč a v čem to může být do příštích let nebezpečné.
  Očekávatelné je i to, že všemožní šmejdi sugerují chudobou stiženým lidem,
  kteří vinou svého nedostatku často trpí jakýmsi tunelovým viděním,
  že za jejich neštěstí může někdo zvenku,
  aktuálně zpravidla Ukrajinci.
  Že země, která se hrdinně brání útlaku mocnějšího souseda, nese vinu na jejich nuzotě.

  Jindřich Rajchl, předseda strany Právo Respekt Odbornost v sobotu podle ČTK
  na Václavském náměstí kromě jiného horoval za to, „

  aby nám vládla vláda, která bude mít na prvním místě zájmy občanů České republiky“.

  Načež se po konci akce několik set demonstrantů přesunulo k budově Národního muzea,
  kde žádali sundání ukrajinské vlajky.
  Z druhé strany magistrály je podporovalo několik set dalších lidí pokřikem

  „sundejte ten hadr“.

  Později přistoupili k provolávání hesla „Čechy Čechům“.

  Což je slogan odporně proslulý z nultých let tohoto století,
  kdy se jím oháněli čeští neonacisté.
  Neomluvitelné.
  Vyjádřit naštvanost nad kritickou životní situaci je relevantní.

  Vyřvávat u toho slogany zprofanované rasistickými násilnickými radikály
  je ostudné a svědčí to o ztrátě soudnosti.
  Jakýkoliv původně oprávněný požadavek na slušný život je v ten moment degradován.
  Ponížen na úroveň nestydaté drzosti.

  Pódioví řečníci se v takových chvílích musí tetelit blahem.
  Z části svého publika udělali užitečné idioty.
  Ale buďme spravedliví.

  Je každého volba, zda se nechá takto zneužít.

  Praktrický příklad:

  Okamura SPD, poměrně chudý migrant,
  už má festunk se 4 věžemi navržený švýcarským architektem.

  HOMO PUTI-NENSIS
  Prakticky neléčitelné
  Jediná hypotetická možnost:

  Po 5 letech gastarbeitování u strýčka Sama,
  5 let pracovat u strýčka Putina

 16. blade říká:

  Nejen prací a politikou je člověk živ.

  Nadešel čas udělat Česku pápá > Videň-Madrid-Cancún > https://youtu.be/4oKnogQWqEA?t=23

  Jo a Grycák může jeho oblíbené CTRL texty uložit minimálně k ročnímu spánku 🙂

  Adiós !

 17. Zdeněk Gryc říká:

  PROTEKTORÁT
  i
  TOTALITA

  BBC dobrou noc a pevnou naději,

  že
  blade

  obohatí po roce JL.
  Doufejme oboustranně v „stabilizovaný stav“

 18. Zdeněk Gryc říká:

  Je na Západ cesta dlouhá
  ———————————————–
  1. Měl jsem kdysi nápad abych jel na západ,

  kde vzal jsem jej nevím sám,

  pak jsem poznal rázem, je to daleká zem,

  od těch časů zpívám.

  R: Je na západ cesta dlouhá,

  zbytečná marná je touha.

  Hmi

  Hola hola hou,

  hola hola, hola hou.

  Cesta tam zarostla travou,

  marně hledám dnes tu pravou.

  Hola hola hou,

  hola hola, hola hou.

  Západ volá mě a já nemohu spát,

  příliš dlouhá je cesta, kterou jdu rád.

  Nestačí už chvíle pouhá,

  je na západ cesta dlouhá.

  Hmi

  Hola hola hou,

  hola hola, hola hou.

  2. Srdce vede mne tou kdysi známou cestou,

  však čas tolik utíká,

  dnes už cestu nezná, třeba noc je hvězdná,

  dnes mi rozum říká:

  R:

  3. V mládí je tvor lidský často romantický,

  cowbojem chtěl by být.

  Ale doba plyne, vše je časem jiné,

  co mu zbývá, než snít.

  R:

 19. Dvořák říká:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-kdybych-nesla-platit-odpad-tak-to-ani-nevim-lide-zjistuji-ze-maji-doma-prihlasene-cizince

  Asi Babiš, Putin,Ševčík…

 20. Svatopluk Beran říká:

  Drulák a Žantovský o demonstraci a o Ševčíkovi.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ud-t2NovYLg

 21. Zdeněk Gryc říká:

  Glosa: Jak ze zoufalých lidí udělat užitečné proruské idioty
  JAN STRÁNSKÝ
  Editor analýz a publicistiky

  „Ofrňovat“ se pohrdlivě nad lidmi,
  kteří se nechají v sobotu ráno u místního konzumu naložit do autobusu
  a odvézt na demonstraci na Václavské náměstí, není úplně chytré.
  ————————————————————————–

  ON LINE: Odborářské demonstrace se v Praze zúčastnilo přes 40 tisíc lidí
  21. 5. 2011, 11:54 – Praha • Aktualizováno 21. 5. 2011, 15:41

  11:15 – Tisíce odborářů se začaly scházet u domu odborových svazů v centru Prahy
  už před 11. hodinou. Odboráři na sebe upozorňují píšťalkami a vuvuzelami.
  Demonstrace odborů proti vládním reformním záměrům
  Podle jednoho z pořadatelů Miroslava Kosiny využilo zvláštních vlaků z Moravy až 2500 odborářů.
  Vlaky na Hlavní nádraží přijely až na poslední nástupiště,
  takže demonstrující nechodili přes nádražní halu,
  ale organizátoři je směrovali přímo do Seifertovy ulice.

  13:11 – Odborářskou demonstraci na Václávském náměstí moderuje herečka Táňa Fischerová a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.
  „Nejenom odboráři, ale také lidé z některých občanských sdružení, ale také někteří

  pravicoví ekonomové

  upozorňují na nebezpečí důchodové reformy,“
  prohlásila například Fischerová.
  ———————————-
  Na pořádek dohlížejí organizátoři a patrná je také posílená přítomnost policejních hlídek.
  Odboráři vydali přes křižovatku U Bulhara a Wilsonovou ulici do horní části Václavského náměstí,
  kde se bude od 13:00 do 14:30 konat hlavní část protestu svolaného ČMKOS
  ————————————————————————————
  proti vládním návrhům daňové, sociální, zdravotní a penzijní reformy.
  Kromě toho prý způsobí větší deficit veřejných rozpočtů.
  Demonstrace má být posledním varováním vládě.
  Pokud nevezme jejich připomínky v potaz,
  hodlají odbory přistoupit i k dalším nátlakovým akcím.
  ————————————
  /POZOR, TO BYL ROK 2011! /
  ————————————
  České pošty daly účastníkům 300 korun
  21.5.2011
  Praha – Podle Frekvence 1 pošťákům peníze slibovaly odbory v mailu,
  který zaměstnancům přišel den před plánovanou demonstrací.
  Demonstrace odborů proti vládním reformním záměrům se konala 21. května v Praze.
  Odbory se pro ni rozhodly po dubnovém jednání tripartity. | Foto: čtk

  Odboráři z České pošty, kteří se v sobotu účastnili protestu v centru Prahy,
  dostali od své centrály 300 korun.
  Uvedla to dnes rozhlasová stanice Frekvence 1 s odvoláním
  na Karla Koukala z Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty.
  Podle něj se jednalo o peníze na stravné nikoliv o odměnu za účast na protestní akci.

  „Dostávali pouze ti, kteří se účastnili této akce, stravné v té úrovni, ve které odpovídá tomu, co jsou zásady našeho odborového svazu. Je to přibližně těch 300 korun,“ řekl Frekvenci 1.

  Vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která pro účastníky protestů

  nechala vypravit dva zvláštní vlaky ze severní Moravy,
  se ale od jakýchkoliv peněz pro účastníky akce distancuje.
  Další z více než 40.000 účastníků dnešní akce přivezly stovky pronajatých autobusů.

  „S tím jsem se nikdy nesetkala, a mně to připadá jako provokace.
  Pokud něco vím, tak, že některé odborové svazy nabízely svým členům dopravu,
  ale že by jim platily odměnu, to je absurdní,“ řekla rádiu mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.
  —————
  Jé Zdendo, ty tolik bažíš po nějaké pozvánce?
  Tak já tě zvu do Prahy na nejbližší demonstraci proti islamizaci Evropy,
  termíny budou předem včas oznámeny.
  Sleduj to na příslušných webových stránkách.
  Tak se budu těšit, jsi přece vlastenec a jestli jsi věren ideálům Masarykovým,

  neplatí pro tebe žádné výmluvy (ani věk!)!
  čtenář | 2016-04-13 13:23:08 | Reagovat

  Nyní „km“
  Dříve „čtenář“, by měl v některém ze svých obvyklých příspěvků,
  tak nějak přímo a chlapisky, upozornit na pozvánku
  „do Prahy“,
  některému důchodci by se hodilo, na den a za dax, navštívit
  „ Matičku Prahu“

  300Kč na stravné netřeba, stačil by autobus.
  „Další z více než 40.000 účastníků dnešní akce
  přivezly stovky pronajatých autobusů“

 22. blade říká:

  Nejen docent:

  Značka C14 na ukrajinské vlajce u musea je ukrajinská krajně pravicové organizace.
  Trojzubec s mečem uprostřed je znak Organizace ukrajinských nacionalistů.
  http://twitter.com/johnDoe_2011_/status/1634945016618704897?s=20
  (běžný ukrajinský znak představuje střemhlav letícího sokola samozřejmě bez meče)

  ———————————————————————————–
  C14 je ukrajinské krajně pravicové organizace založena v roce 2009 a má vazby na radikální Pravý sektor.
  ://romea.cz/cz/zahranici/ukrajinsti-pravicovi-radikalove-zapalili-romsky-tabor-v-kyjeve

  ———————————————————————————–
  Znak Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) – trojzubec s mečem uprostřed
  ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Organization_of_Ukrainian_Nationalists-M.svg/800px-Organization_of_Ukrainian_Nationalists-M.svg.png

  ———————————————————————————-

  Adiós !

 23. blade říká:

  No comment – https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/128905346609252/
  (pustit zvuk u videa)

  Adiós !

  🙂

 24. blade říká:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Povst%C3%A1n%C3%AD_Karpatsk%C3%A9_Si%C4%8De

  Adiós !

 25. blade říká:

  https://en.wikipedia.org/wiki/49th_Infantry_Battalion_(Ukraine)

  Adiós !

 26. Svatopluk Beran říká:

  JEŠTĚ JEDNU POZNÁMKU K DĚNÍ KTERÉ PROBÍHALO PŘED I BĚHEM DEMONSTRACE A PO TOM NA PROSTRANSTVÍ A SCHODECH MUZEA A O ČEM SE NEMLUVÍ, AKORÁT SNAD JEDNOU, JSEM TO ZASLECHL V NĚJAKÝCH ZPRÁVÁCH.

  PŘED I BĚHEM DEMONSTRACE PROCHÁZEL – SAMOSTATNĚ – MEZI DEMONSTRANTY MUŽ, KTERÝ VŽDY PO NĚJAKÉ DOBĚ A Z JINÉHO MÍSTA DO MEGAFONU KŘIČEL.

  / PO UKONČENÍ DEMONSTRACE PŮJDEME ODSTRANIT UKRAJINSKOU VLAJKU Z MUZEA /

  NA NÁMĚSTÍ BYLO MEZI LIDMI MNOHO TAJNÝCH I UNIFORMOVANÝCH POLICISTŮ, DOKONCE BYCH ŘEKL, ŽE TĚCH TAJNÝCH BYLO VÍCE. JE ZAJÍMAVÉ ŽE HO NECHALI TAKTO ŠÍŘIT TENTO VZKAZ. PODLE MNE BY MĚL BÝT ZTOTOŽNĚN PRÁVĚ TENTO ČLOVĚK. PODLE MNE, TO BYL POLICEJNÍ PROVOKATÉR. STÁLE JSEM SI ŘÍKAL, JAK JE MOŽNÉ, ŽE POLICIE NIJAK NEZASÁHNE, KDYŽ TAKHLE HECUJE, UŽ TAK VYSTRESOVANÉ ČESKOU VLÁDOU OBČANY NASTÁVAJÍCÍ CHUDOBOU NA SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH I MOŽNÝM VYSÍLÁNÍM NAŠICH MLADÝCH OBČANŮ, DO AMERICKÝCH OBCHODNÍCH PREVENTIVNÍCH VÁLEK.

  PODLE MNE JE DOST PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE TO BYLA JEN DALŠÍ Z CEST, JAK DEMONSTRACI A STRES OBČANŮ MINIMÁLNĚ ZNEHODNOTIT, JAK SE TO NAPŘÍKLAD ZDE NA TĚCHTO BLOZÍCH, ÚSTY KAVÁRNÍKA TOMANCE, ARCHITEKTA GRYCE I DALŠÍCH DNEŠNÍM MALOMĚŠŤÁKŮ, DĚJE.

  JÁ BÝT POLICIÍ TAK BYCH V PRVÉ ŘADĚ NA TÉTO DEMONSTRACI TOHOTO ČLOVĚKA MINIMÁLNĚ ZTOTOŽNIL A UPOZORNIL, ŽE PŘILÍVÁ ZBYTEČNĚ OLEJ DO OHNĚ.

  OPĚT JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE TAKTO NĚJAK TO PROBÍHALO NA DEMONSTACÍCH PŘED MAJDANEM, DOKUD SE SPOJENÝM STÁTŮM AMERICKÝM NEPODAŘILO NAHECOVAT POŘÁDNĚ OBČANY KIJEVA A PAK UŽ JEN MEZI NĚ VYPUSTIT VYCVIČENÉ ,,NACIONALISTY – NÁSLILNÉ PROTIVLÁDNÍ PROVOKATÉRY,,

  JE NEZBYTNÉ NENECHAT SE ČESKOU VLÁDOU A AMERICKOU AMBASÁDOU ZATÁHNOUT DO NÁSILNOSTÍ.

 27. Svatopluk Beran říká:

  JINAK JE DOBRÉ ZHLÉDNOUT AMERICKÝ FILM – 99 DOMOVŮ – KTERÝ VČERA DÁVALI KONEČNĚ I U NÁS NA DVOJCE. LÉPE KAŽDÝ POCHOPÍ MENTALITU AMERICKÉHO STÁTU PŘENÁŠENOU VLÁDOU A BANKAMI MEZI USA. JE TAM TAKÉ JSNĚ UKÁZÁNO CO PŘEDCHÁZELO POSLEDNÍ HOSPODÝŘSKÉ SVĚTOVÉ KRIZI. JAK SE PŘES ODŠROUBOVÁNÍ BANKOVNÍCH NOREM VYVINULA A ZMĚNILA AMERICKÁ HYPOTÉČNÍ KRIZE NA KRIZI FINANČNÍ AŽ PŘEROSTLA V KRIZI CELOSVĚTOVĚ HOSPODÁŘSKOU. JE TO O TOM JAK I OBYČEJNÝ PRACOVITÝ ČLOVĚK, ZE SEBE NECHÁ POD TLAKEM BYZNISU UDĚLAT MORÁLNÍ ZVÍŘE. TO VŠE PAK ZAŠTIŽUJE AMERICKÁ TOUHA BÝT ZA KAŽDOU CENU VITĚZEM NA ÚKOR I TĚCH SVÝCH NEJBLIŽÍCH SOUSEŮ A PŘÁTEL. PROSTĚ MEZILIDSKÝ MORÁLNÍ HUMUS.

  https://www.csfd.cz/film/366617-99-domovu/prehled/

  NEZAPOMEŇ ME SI POVŠIMNOUT, JAK JE NÁM TATO AMERICKÁ MORÁLKA VČŤEPOVANÁ JAKO BĚŽNÁ LIDSKÁ NORMA A JAK SE ROZRŮSTÁ MEZI ČESKÝMI OBČANY.

 28. jihlavák říká:

  Fiala je rusofil. Tušil jsem to. 🙂

  https://cs-cz.facebook.com/tomio.cz/videos/a-tak-%C5%A1el-%C4%8Das-premi%C3%A9r-petr-fiala-kam-v%C3%ADtr-tam-pl%C3%A1%C5%A1%C5%A5/560906752679207

 29. jihlavák říká:

  Další dílko dezolátů z EU:

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/renovace-energeticke-uspory-evropsky-parlament-opatreni-hlasovani.A230314_102905_domaci_idvs

  V jiném článku popisujícím směrnici autor uvedl, že se nebude zatím vyvlastňovat, ale budou padat pokuty a nezateplenou nemovitost zatíží zvýšenou daní.

 30. Dvořák říká:

  No jo,v Bruselu jsou hlavičky. A to zdůvodnění. Snížíme závislost na autokratických režimech a všichni nás musí poslechnout. Předpokládám, že dodavatelé panelů a podobně už jsou nachystaní.

 31. Svatopluk Beran říká:

  https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-srazka-ruskeho-letadla-s-americkym-dronem-40425829#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Ruská stíhačka sundala do Černého moře americký bezpilotní letoun

  Dvě ruské stíhačky Suchoj Su-27 provedly „nebezpečný a neprofesionální“ zásah proti bezpilotnímu letounu MQ-9 Reaper amerického letectva, který operoval v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem, uvedla americká armáda v prohlášení.

  „Přibližně v 7:03 SEČ jeden z ruských letounů Su-27 zasáhl vrtuli MQ-9. Americké síly musely MQ-9 v mezinárodních vodách sestřelit. Několikrát před kolizí Su-27 vypustily palivo a letěly před MQ-9 bezohledným, ekologicky nešetrným a neprofesionálním způsobem,“ popsala americká armáda incident.

  Naše letadlo MQ-9 provádělo rutinní operace v mezinárodním vzdušném prostoru, když bylo zachyceno a zasaženo ruským letadlem, což mělo za následek havárii a úplnou ztrátu MQ-9,“ řekl generál amerického letectva James B. Hecker a dodal: „Ve skutečnosti tento nebezpečný a neprofesionální čin Rusů téměř způsobil havárii obou letadel.“

  Podle jeho slov americká a spojenecká letadla budou i nadále operovat v mezinárodním vzdušném prostoru a „vyzýváme Rusy, aby se chovali profesionálně a bezpečně“.

  Moskva v reakci odmítla, že by se ruské stíhačky dostaly do kontaktu s dronem. Tvrdí, že spadl kvůli prudkému manévrování. Ruský velvyslanec v USA, kterého si Američané předvolali, po schůzce řekl, že americká letadla a lodi nemají co dělat v blízkosti ruských hranic. Doplnil, že Moskva si konflikt s USA nepřeje.

  Drony General Atomics MQ-9 Reaper patří k páteři flotily dronů amerického letectva. Hlavní problém je v tom, že nejsou příliš dobře chráněné a je v podstatě snadné je sestřelit.

  Reapery jsou v současnosti největší bojové drony v arzenálu Pentagonu a malý počet jich létá i na misích CIA, na nichž mají k dispozici speciální střely Hellfire R9X, známé jako „Létající čepele“.

  Reapery se úspěšně zhostily misí na místech, jako je Irák, Afghánistán, Jemen a Somálsko.

  REAKCÍ ČTENÁŘŮ NA TOTO NEHORÁZNOST RUSŮ PROTI MÍROVÉMU VÝZVĚDNÉMU BEZPILOTNÍMU LETADLU USA U JEDNÉ Z VELMOCÍ JSOU BEZPOČTU A TO I K JEHO SESTŘELENÍ OD SAMOTNÉ ARMÁDY USA. POCHOPITELNĚ ODLIŠNÉ TAK JAK JE TO I ZDE NA TĚCHTO BLOZÍCH. NĚKDO VIDÍ AMERICKÉ VOJENSKÉ PROVOKACE PO CELÉM DNES JIŽ OSMIMILIARDOVÉM SVĚTĚ SVĚTĚ JAKO CHYBU PRO BUDOUCNOST, NĚKDO JE Z TOHO NADŠEN, ŽE SI JEŠTĚ CHVILKU UŽIJE ŽIVOTA I SVĚTA V ROLI PÁNABOHA.

  např.

  Takto sundat americký mírumilovný dron,který v Černém moři mapoval hejna tuňáků a předával souřadnice rybářům.

  JISTĚ BUDE ZAJÍMAVÉ, JÁ BYCH ALE ŘEKL, ŽE TO UŽ BUDE VELICE ŠPATNÉ, KDYŽ BUDOU MUSET TAKTO LIKVIDOVAT U SVÝCH HRANIC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ MÍROVÁ BEZPILOTNÍ LETADLA INDIE, ČÍNY, RUSKA, IRÁKU, JIŽNÍ AFRIKY, BRAZÍLIE A VŮBEC CELÉHO OSTATNÍHO SEDMIMILIARDOVÉHO SVĚTA, KTERÝ SE NEBUDE CHTÍT PODDAT AMERICKÉ SVĚTOVÉ NADVLÁDĚ A ZBYLÉHO VAZALSKÉHO ZÁPADNÍHO SVĚTA. NEBYLO BY LEPŠÍ SE ZAVČAS, POKUD JSME JEŠTĚ STÁLE V LEPŠÍ POZICI, POKOUŠET SE DOMLUVIT A NE HLOUPĚ VNUCOVAT SEDMKRÁT VĚTŠÍMU SVĚTU NEŽ JSME MY VÁLKU A ŽE JENOM MY JSME TI SPRÁVNÍ, KTEŘÍ MAJÍ PRÁVO ORGANIZOVAT SVĚT?

 32. Svatopluk Beran říká:

  Zdeněk Gryc říká:
  Pondělí, 13. 3. 2023 v 11:43
  HOMO PUTI-NENSIS
  Jeden anonym,
  druhý Beran

  HOMO PUTI-NENSIS
  Prakticky neléčitelné
  Jediná hypotetická možnost:

  Po 5 letech gastarbeitování u strýčka Sama,
  5 let pracovat u strýčka Putina

  ———————————————————————————————

  🙂 🙂 🙂

  JE GRYC STÁLE JEŠTĚ JEN OBYČEJNÝ SOCIALISTICKÝ HLUPÁK PŘEŽÍVAJÍCÍ TŘICET LET PO UKONČENÍ SOCIALIZMU V ČESKÉ REPUBLICE, NEBO SE JIŽ PROPRACOVAL K ÚROVNI JEDNODUCHÉHO SVAZÁKA JASÁNKA, POPISUJÍCÍHO SVÉ SNĚNÍ POD VLIVEM MOMENTÁLNÍHO REŽIMNÍHO PROUDU V ČESKÉ REPUBLICE?

  🙂 🙂 🙂

 33. Svatopluk Beran říká:

  Nyní jsem si prohlédl animaci z pohledu americké letecké válečné podpory Ukrajiny, nad Černým mořem a nemohu konstatovat nic jiného, než že takovéto letecké kousky už většina z nás zná z amerického filmu TOP GUN. Z tohoto propagačního filmu Pentagonu nám všem bylo tehdy jasné, jací jsou to ti ruští piloti ubožáci a hlupáci. Zcela výjimeční američtí piloti jim tam úplně v pohodě ukazovali v souběžném letu, ale otočeni o 180 stupňů fakáče tak, že těm ubohým ruským pilotům nezbylo nic jiného, než potupně ze setkání odletět a ztratit se raději někde z velikou ostudou, nad schopnostmi amerických pilotů. 🙂

 34. Jan P říká:

  Vyvěšování ukrajinských vlajek je symbol ,,falešné solidarity“, kterým si vládnoucí režim v Česku ,,značkuje“ svoje teritorium politické i ideologické moci a nadvlády, a proto reaguje s krajním podrážděním na pokusy tento symbol jejich moci odstranit. Současný režim v Česku a jeho stoupence(autor blogu) nejlépe vystihuje termín ,,liberálfašizmus.“ Nakonec jak historie již ukázala kapitalismus v krizi (dnes neoliberalismus) nakonec končí fašizmem. Děkan Ševčík plní stejnou funkci jako takový Vít Rakušan: je „alternativní“ pravicí, respektive doplňkem k oligarchickému centru v podobě ODS.
  Jak se liberálové naučili milovat Mussoliniho
  https://jacobin.de/artikel/wie-liberale-lernten-mussolini-zu-lieben-faschismus-austeritaet-sparpolitik-lohnabbau-clara-mattei/

 35. Svatopluk Beran říká:

  No a jinak čekám celý den že bude od čecháčků Gryce a Tomance, možná i od Jihlavských listů něco o 15 březnu. On je to totiž takový zajímavý den i v dějinách Evropy. No nic.

  To budou naši vnuci čumět až si nechtíc přečtou někde že existovala nějaká 2SV a že 15března nás přepadli německá fašistická vojska, která vraždila a vykrádala ve finále celou Evropu.

  No nic. Historie neexistuje.

 36. Svatopluk Beran říká:

  Jen tak pro připomínku. Projev presidenta Edvarda Beneše.

  https://www.youtube.com/watch?v=FThvJ81NWtI

 37. Svatopluk Beran říká:

  Mesiášů/vůdců se nijak neobávám. Zmizí jako pára nad hrncem. A že jich už bylo jenom za poslední dobu… Volný, Vrábel…no tak teď Rajchl. Podstatné je, že početnost té páté kolony se nijak výrazně nemění. A naše demokracie je mnohem silnější než ta Výmarská – takže mně i srovnávání s hitlerovskými časy příjde mimo – i když ne že by tam ta podoba nebyla…Ale má to marný. Prázdný skřet.

  Snad je tento původní odkaz od Blada, dostatečná odpověď kavárníkovi.

  https://www.facebook.com/watch/?v=197723902885702

 38. Svatopluk Beran říká:

  Jak probíhala demonstrace a co tam bylo vyřčeno.

  https://www.facebook.com/100079001711331/videos/208975951786322/?__so__=permalink

 39. Jan P říká:

  Kdo je Jindřich Rajchl, aneb jak se dostat za 6 milionů k lukrativním pražským pozemkům. (Jen upozorňuji, že nepokládám nikoho z vlády ani z opozice za lepšího – a o generalissimovi to platí taky.)
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-z-rajchlova-klubu-zmizely-pozemky-za-desitky-milionu-ted-je-zabavuje-stat-227738?fbclid=IwAR0AyFfKV-Z_h44EviNxjnxGEmMLXKUlTAClN6nIBCSvYfmdQTl_9poNCog

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I