Recidiva totality.

Nacismus, komunismus a fašismus – to byly tři formy totality, které ve 20. století rozvrátily Evropu.

Edvard Beneš už v roce 1935 všechny tyto tři formy charakterizoval jako „…revoltu vášně, instinktu a kolektivního mysticismu proti rozumu, která se vyznačuje kultem násilí, rasového a nacionálního titanismu a politického absolutismu“ ( to mu však vůbec nebránilo, aby ještě za války podpisem spojenecké smlouvy se Stalinem zahájil vydávání naší země jedné z těchto forem totality, které úspěšně dokončil přijetím demise v únoru 1948…).

Nacismus společně s fašismem však v osudovém válečném střetu dospěl k porážce a zdálo se, že i komunismus má na kahánku s koncem studené války a že totalita byla zásadně potlačen. To však byl krutý omyl, je tady reinkarnace.

Ideálním prostředím pro vznik nové epidemie totality je revizionistická mocnost, která není spokojená s aktuálním světovým řádem a proto ho chce destruovat. Takovou mocnosti je nyní Rusko. Nadčasové poselství Vítězslava Nezvala není nic, co by dnes překvapovalo:

Rusko je zlý osud, nejhorší co svět zakusil dosud…Rusko je sršeň, ni žádná včela… Rusko je střela, mířená do kostela… Rusko je lidský pláč a carský smích… Rusko je modla, věřit v ně je hřích… Rusko, ach Rusko, jsi eden kruťasů… Rusko to je puch zpod ďábla ocasu..

Demokratický svět je ve své svobodě, otevřenosti a snaze o zákonnost velice zranitelný a je třeba ho účinně bránit všemi možnými prostředky. Svoboda slova? Ano, samozřejmě – ovšem nikoliv svoboda lhát a sloužit agresivní nepřátelské mocnosti.

Základním kamenem odolnosti společnosti vůči vábeni totality, který na složité problémy dnešního světa nabízí jednoduchá řešení zpravidla vedoucí ke katastrofě, je však kulturně politický odolný jednotlivec a sebevědomý občan.

PS. : S využitím textu od Petra Hlaváčka, novináře, historika a filosofa. Podle mého názoru by se mělo hned začít vyučovat ve školách. Na začátek výuky dějepisu, nikoliv až na konci.

80 Responses to “Recidiva totality.”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  Takovou odvahu má jen Koller, také bývalý voják jako Petr Pavel nebo pan Tomanec. Akorát na rozdíl od nich má svou vlastní hlavu a neleze momentálním režimům do míst, kde se záda stýkají s dolními končetinami. Prostě má rovnou páteř ne jak dnešní a bývalý oddaní sloužící.

  https://www.youtube.com/watch?v=SfhZSJJhxD0

 2. Svatopluk Beran napsal:

  RIGO ČECH, ten kdo nebyl tahounem socialistického režimu jak jiní zdejší přispěvatelé, O ZEMANOVI

  https://www.youtube.com/watch?v=wjG5lFAH9u8

 3. Jan P napsal:

  Jasně, stačí se zbavit Babiše a rusko-čínské páté kolony, a pak se zařadíme na „Západ“. Když se to Rusko rozpadne, tak už nastane úplný ráj svobody, demokracie, lidských práv, právního státu a pohledných politiků a političek od Západu až po Donbas.

  Nepovažuju se za odborníka na geopolitiku, ale pravdu měli ti politici na západě, kteří po rozpadu SSSR prosazovali zachování Jaltského systému a neutrality všech zemí bývalého východního bloku (s výjimkou bývalé NDR). Bohužel dopadlo to přesně opačně, ve všech zemích bývalého ostbloku…
  Kritika Putinova kapitalistického a imperialistického režimu je zcela v pořádku. S kyjevským režimem, který je oligarchický, represivní a navíc striktně antilevicový nemůžu být solidární. Souhlasím, že Ruský stát dosáhl úrovně autoritářského nacionalismu, vnitřní represe a revanšistického expanzionismu srovnatelné s fašistickými režimy dvacátého století. Ukrajinský stát lze popsat jako neoliberální, zkorumpovanou demokracii. Zkuste se zeptat tisíců ukrajinských dělníků v ČR, proč neuposlechli mobilizaci a volí dezerci?
  Panu Tomancovi a publicistům jako zmiňovaný Petr Hlaváček doporučuju: Běžte se zeptat do továren, ať nejste mimo realitu.
  Mír mezi národy, válku mezi třídami!

 4. Svatopluk Beran napsal:

  S větrem v plášti vlajícím za bývalými komunistickými vojenskými prominenty kavárníkem Tomance a presidentem Pavlem v porovnání se statečnou ženou, která se nebála a nebojí, Lenkou Procházkovou.

  ROZHOVOR O TOM KDO STOJÍ ZA VÁLKOU NA UKRAJINĚ A SKUTEČNÁ HISTORIE TÉTO, CENZUROVANÁ NAŠÍ VLÁDOU.

  POROVNEJME SI JASÁNKOVSKÝ PŘÍSPĚVEK KAVÁRNÍKA TOMANCE A DISIDENTKY.

  https://www.youtube.com/watch?v=S8eblG_eDkU

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  Recidiva totality
  ————————————————
  Jana Nepomuckého umučili před 650 lety.
  Patří mezi nejoblíbenější světce na světě
  Příspěvek od: Lucie Žáková • před 7 h

  Jan (nebo také Johánek) z Pomuku přišel na svět někdy mezi léty 1340 a 1350 v obci Pomuku
  (dnešní Nepomuk) na západě Čech, tehdejším území cisterciáckého kláštera u Zelené Hory.
  Přesné datum ani místo Janova narození není známo, dle legendy byl jeho otcem pomucký rychtář,
  jehož domek se měl nacházet na místě dnešního barokního kostela sv. Jana Nepomuckého.
  V Pomuku strávil Jan celé své dětství,
  po získání vzdělání od cisterciáků se vydal studovat na pražskou univerzitu.
  V Praze pak zůstal až do konce svého života. Nejprve se zde uplatnil coby veřejný notář nebo písař generálních vikářů. V osmdesátých letech 14. století na nějaký čas z Prahy odešel, aby absolvoval studium církevního práva na vyhlášené univerzitě v italské Padově. Po návratu do Prahy roku 1387 působil jako kanovník, nejprve v chrámu sv. Jiljí, poté na Vyšehradě. O dva roky později se stal generálním vikářem pražského arcibiskupa, a výrazně se tak zapojil do činnosti arcibiskupství. Bohužel se tohoto úřadu ujal v době neshod mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV., které vznikly v důsledku velkého církevního sporu v celé Evropě i rozdílného názoru na obsazování vysokých církevních úřadů. Napjatá situace mezi arcibiskupstvím a králem vyvrcholila na jaře roku 1393 při volbě nového opata kláštera v Kladrubech, které proběhlo s nesouhlasem českého krále. Ten totiž hodlal klášter přeměnit v biskupství se svým kandidátem na postu biskupa, čímž by značně omezil vliv arcibiskupa.
  Po této události nechal Václav IV. zatknout generálního vikáře Jana z Pomuku a další arcibiskupské úředníky. Důvodem Janova věznění a následného mučení tedy nebylo údajné, tak často tradované, neprozrazení zpovědního tajemství coby důvěrníka královny Žofie, které je udáváno v legendách a dobových kronikářských záznamech. Jan mohl jenom těžko přijít do užšího kontaktu s královou chotí už z toho důvodu, že patřil k okruhu panovníkových nepřátel.
  Dne 20. března 1393, před 630 lety, podstoupili všichni arcibiskupští úředníci kruté výslechy na mučidlech. Zatímco tři muži týrání přežili, Jan Nepomucký při něm zemřel. Utrpěl totiž vážná zranění hlavy neslučitelná se životem. Poranění vzniklá při mučení odhalil v roce 1993 antropolog Emanuel Vlček, který při zkoumání ostatků zjistil vykloubeniny a zlomeniny v oblasti horních končetin vzniklé v důsledku natahování na skřipec. Mnohé deformace na lebce (například roztříštění lebečních kostí nebo odlomení čelistí) svědčí o silných ranách pěstí a kopancích, toto násilí mělo za následek krvácení do mozku a smrt.
  Tělo Jana Nepomuckého bylo ještě ten večer shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Dnes tragické místo připomíná socha světce. Dlouho se tradovalo, že generální vikář zemřel právě utonutím, tuto domněnku však Emanuel Vlček vyvrátil již zmíněným antropologickým studiem ostatků.
  Zejména v době baroka vzrostla úcta k Janu Nepomuckému, ve druhé polovině 17. století začal proces jeho kanonizace, který byl vyvolán i několika údajnými zázraky. Roku 1729 byl papežem prohlášen za svatého. Kult Jana Nepomuckého se brzy rozšířil po celém světě a dodnes patří k vůbec nejoblíbenějším svatým. Je patronem českých zemí nebo Bavorska, dále kněžích, mlynářů nebo třeba lodníků, ochraňovat má při povodních. Sochy světce s typickými atributy (tedy pěti hvězdami okolo hlavy, křížem v rukou, palmovou ratolestí nebo jazykem) najdeme takřka na každém kroku.
  ——–
  Jiskra 25. 2. 1975
  „Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jana nákladem cca 15.000 korun
  i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn.
  Nestane se tak a je to moudré.“
  Milan Dvořák
  ——-
  Nazdar. Zdendo, ty starý popleto.
  Říkal jsem si, co je s tebou, že už dlouho jsi básnicky neopěvoval žádného
  svatého Utřinosa na mostě.
  Konečně jsi zase tady. Ale poslyš, nebyl on ten Mahler náhodou žid?
  Nevím, nevím, jestli by z něj měl svatý Honza z Nepomuku velkou radost,
  jakou určitě měl, když kdysi biskupství zakázalo hrát Mahlera v kostele u Ignáce právě pro Mahlerův židovský původ.
  Tak díky za odpověď a cyklostezkám zdar ! Čauky.

 6. Zdeněk Gryc napsal:

  PS.
  Tak díky za odpověď a cyklostezkám zdar ! Čauky.
  čtenář | 2016-04-09 13:05:00 | Reagovat

 7. Zdeněk Gryc napsal:

  MOUDROST TOTALITY

  dříve „čtenář“ nyní „km“

  Jiskra 25. 2. 1975
  „Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci
  sochy sv. Jana nákladem cca 15.000 korun
  i na příslušné místo na novém mostě,
  kam by měl být opět umístěn.

  Nestane se tak a je to moudré.“

  Milan Dvořák
  ——————————————
  Zdendo, nechtěl bys už přestat s tím svým dětinským opruzováním?
  Mně sice sloužíš jako kašpárek k obveselení, ale dovedeš si představit,
  kolik lidí otravuješ svým infantilním blábolením?

  Nebo si snad ty čihošťský zázraku představuješ,

  že někoho zajímá nějaký Rozehnal, Havel, Dvořák, Toufar, Podrazník, Kavalec
  nebo nějaký náhrobek někde u Čihoště?

  Když tě to baví, zajeď si k tomu náhrobku

  a modli se tam k svatému Utřinosovi třeba celý den,

  ale prosím tě, neotravuj lidi na diskuzích !
  Pro mně si dělej kašpara klidně, ale proč se pořád před lidmi tak ztrapňuješ a zesměšňuješ?

  Jdi se už s
  Kulisákem,
  Rozehnalem
  a náhrobkem vycpat !
  čtenář | 2016-05-12 19:24:34 | Reagovat

  ——————————————-
  Možná,
  že by „km“
  mohl přečíst

  Jihlavské listy pátek 17. března 2023.
  Stavitelství JL strana 25/XIII

  a něco přímo ze své rudé hlavičky, Putinova trolla, napsat.

 8. jihlavák napsal:

  https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-britanie-poskytne-ukrajine-spolu-s-tanky-i-naboje-z-ochuzeneho-uranu-40426463#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest218_mobil_bez_boxiku_firem_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  O Ukrajince už vůbec nejde, na jejich životy doslova se..u. Netuším, kolik tam toho pošlou, ale v Srbsku je po americkém humanitárním bombardování municí s obsahem obohaceného uranu epidemie rakoviny. Po válce na Ukrajině nastane stejný scénář.

  Dnes ráno na zastávce stáli dva Ukrajinci, mladý kluk kolem 18 let s ženou- pravděpodobně matkou. Říkal jsem si v duchu, chlapče dobře jste udělali, že jste odešli, poslali by tě jistě bojovat za svobodu Fialy, Vystrčila, Pekarky, Lipavského a dalších.

 9. Svatopluk Beran napsal:

  Něco k recidivě totality a tím i k Janu Nepomuckému, kterého umučili před 650 lety z důvodu kolaborace proti králi.

  Vládo, Senáte, Sněmovno České republiky, nevadí vám, že máte ruce ponořené v krvi statisíců lidských obětí?

  Vzhledem k rozměrům konfliktu by obě strany měly okamžitě přestat bojovat a zahájit jednání, říká k válce na Ukrajině generál Pelz

  Security magazín přináší rozhovor s bývalým ředitelem Vojenského zpravodajství a bývalým velvyslancem v Afghánistánu generálem Petrem Pelzem a zajímalo nás, jak on ze svého pohledu vidí a vnímá situaci na ukrajinském válčišti. Pelzova perspektiva může působit jako značně kontroverzní, nicméně redakce SM se rozhodla dát prostor i jí, ať si každý čtenář udělá svůj názor sám.

  1. Pane generále, rusko-ukrajinská válka už trvá přes jeden rok. Dokázal Vladimir Putin alespoň částečně splnit cíle ,,speciální vojenské operace“, k níž 24. února 2022 zavelel?

  Ve svých odpovědích budu vycházet z ověřitelných skutečností, a protože je nutné udržet rozumné hranice rozsahu, nemůžu se zabývat historií, byť i nedávnou – a to ačkoliv události zejména z let 1991, 2004, 2014 a 2015 jsou pro dnešní situaci určující. Během 8 let si střety s vládní ukrajinskou armádou vyžádaly na východě Ukrajiny přes 14 tisíc obětí[1]. Je možno konstatovat, že role Ruské federace byla v tomto období sice významná, ale zlomové události neiniciovala, pouze na ně reagovala. Týdny předcházející zahájení „speciální vojenské operace“ (SVO) byly charakteristické hromaděním vojenské síly jak u hranic Ruska, tak Ukrajiny podél nárazníkového pásma s tak zvanými republikami Doněckou lidovou a Luhanskou lidovou. Iniciativu Rusko poprvé převzalo, zatím pouze diplomatickou, když v prosinci 2021 předalo vládě USA a vedení NATO návrh smlouvy o vzájemných bezpečnostních zárukách[2], doprovozených varováním, že pokud USA nebudou adekvátně reagovat, Ruská federace bude nucena přikročit k blíže neurčeným opatřením vojensko-technického charakteru. Je třeba mít na paměti, že již 12. února 2015 byly přijaty Minské dohody II., které ukládaly ukrajinské vládě a představitelům DLR a LLR aby okamžitě vyhlásily příměří. Mezi dalšími body ukládaly ukrajinské vládě, aby provedla ústavní změny ve smyslu decentralizace státu a, ve spolupráci s DLR a LLR, vypracovala formu autonomie pro DLR a LLR. Následně RB OSN přijala 17. února 2015 rezoluci 2022, kde ukládá všem účastníkům Minské smlouvy, to je Německu, Francii, Rusku a Ukrajině text naplňovat, a v bodě 4. je dokonce konkrétně vyzývá, aby smlouvy plně implementovali.

  Celých 7 let tedy garanti Minské smlouvy ignorovali rozhodnutí RB OSN. Z nedávných vyjádření Angely Merkelové, Francoise Hollanda a Petra Porošenka víme, že to nemysleli vážně, byla to jen lest na Putina s cílem silně vyzbrojit Ukrajinu. Tedy, ne celou, jen západní. Ale proč silně vyzbrojovat západní Ukrajinu, když by naplněním rezoluce RB OSN a Minských dohod, byla situace pro Ukrajince vyřešena? Analytici Kremlu to vyhodnotili tak, že nejprve samozvané republiky DLR a LLR a následné celé Rusko má být napadeno. Byli v tom utvrzeni, když v polovině února 2022 násobně zesílilo ostřelování oblastí DLR a LLR ze strany ukrajinské armády.[3] Změnil se rovněž způsob, ostřelování nabylo charakteru cílevědomé dělostřelecké přípravy válčiště. Další důkazy těchto úmyslů viděli Rusové již řadu let přímo v některých vyjádřeních představitelů vlády USA[4] i řady západních politologických institutů[5].

  Jaké tedy byly konkrétní cíle SVO? Navodit situaci alespoň zhruba odpovídající Minským dohodám, zachránit rusky mluvící obyvatelstvo východní Ukrajiny, zabránit USA rozmístit střely schopné nosit jaderné hlavice v takové blízkosti, že by Rusko nebylo schopno na ně reagovat, zabránit vstupu Ukrajiny do NATO a Ukrajinu demilitarizovat a denacifikovat. První cíle byly splněny, poslední dva body mně nejsou zcela zřejmé, demilitarizace v prvních týdnech operace patrně znamenala něco jiného než teď, po roce. Nyní jde asi o to ozbrojené síly Ukrajiny zcela zničit. Zdá se, že od toho nejsme daleko.

  Pod denacifikací si představuji zbavit ultranacionalisty či nacisty (nesnažme se nyní o přesnou definici) vlivu na vládu v Kyjevě. Domnívám se, a zde nejde o fakta ale o úvahu, že činnost Volodymyra Zelenského bude rázně ukončena. Ať Rusy nebo Američany nebo samými Ukrajinci. Sázím, že poslední varianta je nejpravděpodobnější.

  Vraťme se ještě k ignorování Minských dohod a zejména k cílené obstrukci rezoluce RB OSN přímo jejími signatáři. Několika slovy se nedá vyjádřit rozsah škod, které tím byly – z obecného hlediska – způsobeny mezinárodním vztahům. Jedná se o sebevražedný precedens, jehož důsledky ponese v blízké budoucnosti celé lidstvo. Všimněme si, nikdo z trojice Merkelová, Hollande, Porošenko netvrdí, že by Rusko bylo bránilo naplnění Minských dohod. Ne, jen světu prozradili, že Putinovi lhali, že Západ Minské dohody plnit hodlá, ale nikdy tomu tak nebylo. Je třeba zdůraznit, že tím způsobili konec Ukrajiny tak, jak jsme ji znali do 24. 2. 2022, a mají na svých rukou krev, k dnešnímu dni, přibližně 400 tisíc mrtvých či zmrzačených Ukrajinců a Rusů, přibližně v poměru 8:1.

  2. Počítal původně Putin s tím, že Západ bude Ukrajinu podporovat tak masivnimí dodávkami vojenského materiálu?

  Nevím, tady z reálných fakt vycházet nemohu. Podle charakteru SVO v prvních týdnech, myslím, že nepočítal. Nemohl ani počítat s tím, že – patrně poprvé v dějinách lidstva – bude tolik vlád evropských států jednat totálně v rozporu se zájmy svého obyvatelstva. Nemohl ani počítat s hysterickou rusofobií mezi tímto obyvatelstvem. Nejen tou poměrně očekávatelnou v některých zemích východní Evropy, ale i na adresách Rusku historicky přátelských jako Francie, Itálie apod.

  SVO byla v prvních týdnech úspěšná, ačkoliv se jí pozemní síly Ruské armády (RA) účastnily velmi nízkými počty. Ruské vojenské letectvo zajistilo totální ovládnutí vzduchu, a na zemi bojovalo 50 tisíc mužů jednotek DLR a LLR; Kadyrovových Čečenců a jednotek RU bylo dohromady kolem 100 tisíc. Stavy ukrajinské armády (UA), které zpočátku činily 250 tisíc, rychle vzrostly na 450 tisíc, a konečně v létě po mobilizaci a doplnění o síly územní obrany dosáhly 650 tisíc. Přesto, že ukrajinská armáda měla početní převahu 3:2 až 2:1, koncem března Rusko dosáhlo zhruba to, co Ukrajině ukládaly Minské dohody.

  Tady naposledy mohlo vraždění skončit. Delegace Ukrajiny a Ruska se na Tureckem zprostředkovaných jednáních dohodly na podmínkách příměří, a jak prezident Zelenskyj, tak Putin se nechali slyšet, že úmluvu podepíší. Washington, podporovaný Londýnem to však Zelenskému zakázal[6]. Odměnou mu byly dodávky zbraní ze Západu a dalších 150 tisíc mrtvých krajanů. V reakci na to se Rusko začalo pomalu, ale jistě připravovat na válku; částečná mobilizace 300 tisíc záložáků, nahlášení se přes 100 tisíc dobrovolníků, přechod na válečný průmysl, posílení a zásadní přestavba ozbrojených sil atd.

  3. Jaká panuje aktuálně situace na bojišti, lze říct, kdo má nyní navrch? A jak vidíte velkou ruskou jarní ofenzivu, začala už vlastně, nebo teprve je připravována?

  Poměry sil se zcela změnily. Musíme si uvědomit, že na Ukrajině zůstalo k dnešku jen kolem 20 miliónů obyvatel, a více než polovina z původních, dobře vycvičených vojáků padla. Nezávislé zdroje odhadují, že padlo asi 200 tisíc a bylo zraněno 350 tisíc vojáků. Ukrajina v současnosti mobilizuje sedmnáctileté chlapce a muže do 60 let. Na západ od Bachmutu má kolen 32 brigád, které jsou naplněny na 50% až 60%, což činí přibližně 75 tisíc mužů. Několik desítek tisíc se údajně školí a cvičí v zemích NATO, a někde v zázemí se ještě připravují neznámé počty elitních sil. Ukrajina má tedy řádově kolem 100 tisíc lidí, s nadsázkou možno říci laiků, dětí a starců, a v rukávu ukrytých možná 50 tisíc vycvičených odborníků schopných kvalitně bojovat. Proti nim ze 3 směrů stojí v prostoru válčiště nebo jeho blízkosti přes 700 tisíc zcela nových příslušníků RA, vedených zkušenými veliteli, kteří již bojem prošli. Tyto jednotky ještě do bojů nezasáhly, a mají k dispozici řádově vyšší zásoby zbraní a munice. Na ruské straně má být k 25 tisícům mrtvých a 75 tisíc zraněných.

  Co se týče očekávané ofenzivy, není jasné, jak se situace vyvine. Rusku současný styl opotřebovacího boje naprosto vyhovuje. Celý průběh je diktován dělostřelectvem, a zde má Rusko od začátku převahu minimálně 8:1. Odtud také plyne nepoměr v počtu mrtvých. Myslím, že by Rusko nepotřebovalo na současném stavu nic měnit, protože tento způsob boje absolutně šetří ruskou živou sílu. Nemůže si ale být jisté reakcí Západu, jehož některé kroky se jeví, diplomaticky řečeno, jako překvapivé. Při rozdílu potenciálů obou bojujících stran, by se tedy rychlá snaha o vítězné ukončení konfliktu ze strany Ruska dala očekávat. Jenže Rusko se pasuje do role vůdce nezápadního světa a Putin nemůže riskovat, že by se v očích tohoto světa stal „krvavým psem“. Podle mne ruská vláda vše nyní váží na lékárnických vážkách a konečné rozhodnutí bude dosti závislé na informacích, včetně těch zpravodajských.

  4. Hovoří se také v této souvislosti o potenciálním útoku na Kyjev. Vidíte šance pro Rusy město dobýt, nebo je tak dobře bráněné, že i podruhé by si na něm Rusové vylámali zuby?

  Začnu odzadu. Nebylo by to podruhé. Rusko se v rozporu s tirádami západních sdělovacích prostředků nepokoušelo Kyjev dobýt. To by město vypadalo jinak. Nekonečný konvoj ruských vojenských vozidel před Kyjevem byl jedním z opatření, které mělo přesvědčit prezidenta Zelenského o tom, že by bylo dobré jednat. Rusko jednotky stojící před Kyjevem taky stáhlo coby vstřícné gesto jako reakci na příznivý průběh mírových rozhovorů. Mimochodem, to, že si ruská vojska při tom počínala jak na školním výletě do hlavního města svědčí o absolutní dominanci ruského letectva v tomto konfliktu.

  Ani v případě klasické ofenzivy se nedomnívám, že by ruský generální štáb rozhodl Kyjev vojensky dobýt. Přistoupit ke krvavému boji ve dvou a půl miliónovém městě by bylo zcela šílené. Ruské jednotky by Kyjev prostě obešly. Případná zoufalá nutnost „výměny ukrajinské vlády vojenskými prostředky“ by byla řešena využitím speciálních sil.

  5. Poměrně hodně se hovoří o tom, že by měly obě strany usilovat o mír. Nicméně proč by to měla Ukrajina dělat, když má obsazená území? A na druhé straně Rusko o něm nechce také slyšet, protože nedosáhlo svých stanovených cílů. Jsou tato stanoviska v blízké budoucnosti vůbec z Vašeho pohledu nějak sbližitelná?

  Vzhledem k rozměrům konfliktu by obě strany měly okamžitě přestat bojovat a zahájit jednání. Celý svět by je měl do toho nekompromisně nutit, a ne přilévat oleje do ohně dodávkami stále smrtelnějších zbraní. Začněme konečně bránit Ukrajince, a ne zájmy promile nejbohatších Američanů.

  Konkrétně k otázce. Na začátku jsem řekl, že chci co nejvíce vycházet z ověřitelných faktů, ale tady bych se pouštěl čistě do říše vlastní fantazie. Určujícím faktorem tohoto konfliktu je to, že absolutně nezáleží na mínění Ukrajinců mimo DLR a LLR. Vlastně nezáleží ani na Evropanech. Určující je pozice vlády USA. Jestli Rusku nabídnou něco, co by se vešlo do jejich požadavků před vypuknutím ozbrojeného konfliktu, dohodnou se. Jestli ne, pak teprve začne to pravé dobrodružství, protože by Rusko muselo nějak ovládnout celou Ukrajinu, a to se mu jednak nechce, jednak na to nemá zdroje.

  6. Jak hodnotíte roli Číny v konfliktu? Vidíte jako reálné, že by mohla Rusku dodávat zbraně? List Der Spiegel napsal, že by Rusku měl Peking dodávat sebevražedné drony.

  O roli Číny v dnešním světě se píší celé knihy, takže jenom následující. Když se podíváme na charakteristické rysy čínské zahraniční politiky, zjišťujeme, že je velmi uvážlivá, komplexní a klade vysoký důraz na obchod. V Eurasii potřebuje klid a prosperitu, aby mohla realizovat cíle Nové Hedvábné stezky – a tady se jí válka opravdu nehodí. Konflikt na Ukrajině by jistě nejraději ukončila okamžitě. Ostatně, dobré vztahy má nejen s Ruskem, ale měla je i s Ukrajinou. Ví, ovšem, též že je Washingtonem označována za nepřítele, nebo alespoň protivníka číslo jedna. Nemůže připustit případnou porážku Ruska, dokonce ani jeho přílišné oslabení, protože by to znamenalo, že by proti USA stála sama. Shrňme to. Čína potřebuje konflikt co nejdříve ukončit, a to přijatelným vítězstvím Ruska; současně ví, že Rusko, pokud jedna ze stran nepoužije jaderné zbraně, vyhraje. Z hlediska reálpolitiky je podpora Ruska logickým závěrem. Současně si ale Čína buduje jméno globální síly míru, a to by dodávkami zbraní mohlo být poškozeno. I zde, myslím, budou používány zmíněné lékárnické vážky.

  7. Pokud by tomu tak bylo, mohla by se rovnováha sil vychýlit na stranu Ruska? Znamenalo by to na druhé straně, že by i Západ musel dodávat více zbraní Ukrajině?

  Z toho co jsem dosud uvedl, vyplývá, že Ukrajina již je de facto poražena. Opakuji, jakékoliv další dodávky zbraní Ukrajině a prodlužování konfliktu, znamenají pouze více obětí. Naskakuje mi z toho však husí kůže. Vyčerpané lidské zdroje na Ukrajině, spolu s dalšími a dalšími závazky Západu k dodávce zbraní, znamená jediný závěr. S cílem co nejvíce poškodit Rusko, otevírá Washington kapitolu číslo dvě. Boj do posledního Evropana.

  Přímé zapojení zemí NATO by – kromě tragédie v naší části světa – znamenalo i konec Aliance. Je třeba si uvědomit prostou skutečnost. Ani jedna z entit USA, Čína nebo Rusko nemůže být vojensky poražena na svém území, nebo v jeho nejbližším okolí.

  8. Západní společenství uvalilo na Rusko několik balíků sankcí. Poškodily nějak podle Vás jeho hospodářství?

  Především ho změnily; změnila se i intelektuální a zahraničně-politická orientace země. Nejsem ekonom, a nechci zde čtenáře nudit amatérskými úvahami. Některé věci jsou, ovšem, zřejmé. Především, Rusko je obrovské, a hospodářsky zcela soběstačné. Za druhé, bylo naprosto diletantské se domnívat, že Rusko, po prvním nárazu, se nebude se situací způsobenou sankcemi schopno vyrovnat – a že dokonce při pro něj příznivé konstelaci – to jeho ekonomice prospěje. Za třetí, definujme si slovo sankce. Legální sankce jsou pouze ty, schválené RB OSN, což není případ, o kterém hovoříme. To, k čemu Západ přikročil, se ve slušné společnosti vždy nazývalo zločinem a naprosto deformuje volný trh. Ze západních médií se nedozvíme, jak mocně tím Spojené státy vystrašily a rozhněvaly „zbytek světa“, někdy zvaný „globální jih“, nedozvídáme se, jak tyto kroky výrazně přispěly k urychlování konce brettonwoodského systému a pádu amerického dolaru jako jediného platidla světového obchodu. Jakýkoliv pokles výkonnosti ruského hospodářství je kosmetickým zraněním ve srovnání s tím, co si Západ způsobil sám.

 10. Svatopluk Beran napsal:

  Dvacetčtyři let od bombardování Jugoslávie a prvopočátek dnešní AMERICKÉ PROXI VÁLKY S RUSKEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY.

  V průběhu března si připomínáme dvě dvacetičtyřletáletá výročí. Přesně 12. března tomu bylo 24 let ode dne, kdy Česká republika vstoupila do NATO a 24. března 1999 zahájilo NATO bombardování Srbska a Kosova. K bombardování tedy došlo 12 dní po vstupu ČR do Aliance. ČR byla požádána o souhlas s touto akcí 19. března, tedy pouhý týden poté, co se stala členkou NATO. Právě dnes si tedy druhé smutné výročí připomeneme.
  Menšinová vláda ČSSD vedená Milošem Zemanem vycházela ze své Koncepce zahraniční politiky, kterou vláda schválila 17. února 1999 a kde se píše, že

  »Česká republika se bude v rámci NATO podílet na hledání účinných přístupů, jak čelit novým hrozbám. Považuje přitom za žádoucí, aby případné bezpečnostní mise pod vedením NATO vycházely z mandátu Rady bezpečnosti OSN nebo OBSE.«

  V této souvislosti je třeba si připomenout, že Rada bezpečnosti OSN odhlasovala svou rezolucí č. 1199 z roku 1998, že vývoj v dané oblasti představuje »hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost«. Ale po takovéto rezoluci se očekává schválení druhé rezoluce, která by dala OSN zmocnění »užít všech nezbytných prostředků«.

  Ovšem poté, co Rusko a Čína oznámily, že takovouto rezoluci budou vetovat, tak se řešení kosovského problému místo OSN ujalo NATO. V prosinci 1998 dalo NATO Miloševičovi ultimátum a varovalo, že nepodřídí-li se, dojde k použití síly.

  NATO zahájilo 24. března vzdušné údery na vybrané cíle na území Kosova i Srbska, přestože k tomu nemělo výslovný mandát RB OSN, takže z hlediska mezinárodního práva bylo bombardování nelegální. Na otázku, zda byla tato vojenská akce legitimní, není zcela jednoznačná odpověď. Většina odborníků OSN vychází z prací bývalého australského ministra zahraničí Garetha Evanse, který argumentuje, že použití síly v mezinárodních vztazích je legitimní v tom případě, že se prokážou jeho důvody. V daném případě to znamená, že se musí potvrdit, že situace v Kosovu skutečně představovala vážnou a naléhavou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a že daná hrozba byla vážná a naléhavá.

  Stoupenci vojenského zásahu předložili čtyři důvody: masakr v Račaku, údajné genocidní operace Podkova, vypalování vesnic obývaných kosovskými Albánci a vysoký počet obětí na straně kosovských Albánců.

  Vymyšlený Račak

  K tomu stručně: Hlavní záminkou pro akci NATO byl příběh z Račaku, kdy 15. ledna 1999 údajně vtrhly jugoslávské vládní jednotky do této vesnice a část obyvatel v nedaleké rokli pak zastřelili. Od začátku americký popis události vyvolával pochybnosti. Jugoslávské úřady tvrdily, že mrtví byli albánští bojovníci oblečení do civilního oblečení (a vydávaní za popravené civilisty) a odkazovali mj.na fakt, že na rukou měli zbytky střelného prachu, což šlo vysvětlit jen tak, že tito lidé nedávno stříleli. Mnozí natvrdo tvrdili, že šlo o záminku vyrobenou americkou stranou.

  Dnes je již dávno jasné, že žádná operace Podkova neproběhla. Stejně tak se nepotvrdilo systematické vypalování vesnic. Zpochybněn byl i významný argument o počtu obětí na straně kosovských Albánců. Původně se tvrdilo, že jich bylo sto tisíc, ale ukázalo se, že šlo o maximálně 2000. Kanadský generál Lawrence MacKenzie dokonce došel k závěru, že »se NATO nechalo oklamat« a že nakonec dokonce bombardovalo špatnou stranu.

  Nelegální i nelegitimní

  Vojenská agrese NATO v bývalé Jugoslávii byla tedy nejen nelegální, ale i nelegitimní. Snahy některých politiků ospravedlnit tuto akci morálními a politickými důvody selhaly. V této souvislosti asi nejdále zašel prezident ČR Václav Havel. Ten v rozhovoru s francouzským novinářem použil výraz, že »nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární«. Z toho nakonec vznikla často používaná zkratka, že šlo o humanitární bombardování.

  Připomínám, že NATO požádalo RB OSN o souhlas s vojenskou intervencí, ale ten nebyl poskytnut díky vetu Ruska a Číny. Tyto dva státy pak podaly návrh na ukončení intervence, který ale podpořila jen Namibie, a tak byl zamítnut.

  USA, Velká Británie a téměř všechny další členské státy NATO odmítly přijmout pravidlo, že k vojenské akci NATO je zapotřebí souhlas RB OSN. To se týkalo především agrese proti Srbsku. Nutnost souhlasu OSN požadovala ale nejen Čína či Rusko, ale i Francie. Odpůrci souhlasu argumentovali, že státy s právem veta by mohly v budoucnosti zmařit všechny akce NATO a popřít tím smysl a účel Aliance.

  Agrese NATO byla nazvaná Operace Spojenecká síla a trvala od 24. března do 10. června 1999. Pokud jde o důvody, tak kromě incidentu v Račaku a výše zmíněných záminek šlo především o srbské odmítnutí jednostranného ultimáta dohodnutého americkou ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou s vůdcem teroristické kosovské UCK Hashimem Thacim.

  »Operace«

  Stovky letadel operovaly ze základen v Itálii, Německu a z letadlové lodi USS Theodore Roosevelt v Jaderském moři. Některá letadla byla vysílána ze základen ve státě Missouri a podnikala až třicetihodinové lety. Docházelo i k přeletům přes území ČR! I když formálně šlo o akci NATO, tak hlavní část koalice samozřejmě tvořily síly USA.

  Akce byla až do začátku května relativně neúspěšná, a tak se vedení NATO rozhodlo rozšířit seznam cílů i na civilní objekty. Došlo k ničení mostů přes Dunaj, továren (např. na výrobu bot, na umělá hnojiva, na cigarety a na léky), elektráren, telekomunikačních zařízení. Bombardováno bylo i devět nemocnic, 300 vzdělávacích institucí, budova rozhlasu, vysílač srbské televize, rozvod vody ve Sremské Mitrovici. Tím docházelo k porušení mezinárodního práva a Ženevských úmluv.

  Amnesty International označila noční bombardování bělehradské televize za válečný zločin. Zasažen byl i vlak na trati mezi Bělehradem a makedonským Skopje, a 7. května i velvyslanectví ČLR, což NATO vysvětlilo jako chybu navigátora. Bombardovány byly i srbské ropné rafinerie.

  Kazetové bomby a ochuzený uran

  Při bombardování byly použity i grafitové a kazetové bomby. Bylo prokázáno i použití ochuzeného uranu. Podle americké Human Rights Watch zahynulo až 528 civilistů. Materiální škody dosáhly asi čtyř miliard USD. Je nepochybné, že válkou v Kosovu porušila Aliance Chartu OSN a mezinárodní právo.

  Po dosažení příměří pozval prezident Vojislav Koštunica ministry zahraničí ČR a Řecka Jana Kavana a Jorgose Papandrea do Bělehradu a poděkoval jim za česko-řeckou mírovou iniciativu. Tu později v roce 2000 pochválil např. i ministr zahraničí Norska Thorbjorn Jagland (bývalý premiér i předseda Nobelova výboru, generální tajemník Rady Evropy atd.).

  Vláda ČR uznala nezávislost Kosova

  Dne 21. května 2008 ovšem uznala vláda ČR na svém výjezdním zasedání v Teplicích Republiku Kosovo jako nezávislý stát, a to na návrh ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který zdůraznil, že nezávislost státu Kosovo je fakt, s nímž »musíme pracovat a uznat realitu«. Tím došlo k porušení Rezoluce RB OSN 1244 i k porušení Helsinských dohod. Šlo rovněž o vytvoření nebezpečného precedentu. Dodnes uznalo Kosovo jen 108 států, mezi nimiž chybí nejen Rusko, Čína, Indie a další velké státy, resp. samozřejmě Srbsko, ale i pět členských států EU: Slovensko, Rumunsko, Španělsko, Řecko a Kypr.

  Již 6. února 2008 odhlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rezoluci, v níž vyzvala k dialogu a nalezení vzájemně přijatelného řešení mezi Kosovem a Srbskem a varovala před uznáním jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova. To ale vláda ČR ignorovala, i když pro uznání hlasovala jen relativně těsná většina ministrů.

  Právní džungle

  V právní džungli, kde platí jen právo silnějšího, nelze žít ani bezpečně, ani důstojně. Předpokládám, že tento pohled vyprovokoval britského režiséra Stanley Kubricka k postřehu, že velké a mocné státy se často chovají jako gangsteři, zatímco malé státy se často chovají jako prostitutky.

  Proč jsme proti NATO? Mj. proto, že nás tento spolek takřka okamžitě po našem vstupu zavedl do konfliktu, který nebyl v souladu s mezinárodním právem a o jehož legitimitě se dá s úspěchem pochybovat. Protože buď NATO jako celek, nebo jeho hlavní členové (USA a Velká Británie), se po bombardování Jugoslávie naučili, že mezinárodní právo se dá obcházet a důvody pro konflikt vylhat (např. Irák a Libye).
  Důsledkem toho všeho je vznik nových nestátních aktérů (Islámský stát), vzestup terorismu, a to i v Evropě, nekontrolované migrační vlny do Evropy, vzestup nejistoty na mezinárodním poli a oslabení diplomatických nástrojů a pravidel, které Evropě zaručily dlouhé období míru. Evropa z míru vždy prosperovala, ale z války nikdy. Za to náš údajný spojenec za velkou louží má historickou zkušenost přesně opačnou…

 11. Svatopluk Beran napsal:

  Recidiva totality.

  Volyňský masakr: Zůstalo přes 100 tisíc obětí, k popravě sloužily sekery i vidle

  80 LET OD TĚCHTO MASAKRŮ UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ, PROTI NEJEN VOLYŃSKÝM ČECHŮM, ZA DNEŠNÍ VLÁDY PĚTIKOALICE A PREMIÉRA Z ODS FIALY I MINISTRA VNITRA RAKUŠANA ZE STANu, JSOU STANDARDY TÉTO ZLOČINECKÉ ORGANIZACE A JEJÍ DNEŠNÍ UKRAJINŠTÍ PROTAGONISTÉ CHRÁNĚNI ČESKOU POLICÍ PŘED NÁRODNÍM MUZEEM PŘI DEMONSTRACI ČESKÝCH OBČANŮ PROTI BÍDĚ VLÁDY PETRA FIALY.

  V diskusích o Ukrajině se stále znovu a znovu vynořuje téma tzv. volyňského masakru či volyňských masakrů, což bylo vyvražďování zejména polských obyvatel Volyně ukrajinskými nacionalisty během druhé světové války. Volyňské masakry začaly zhruba před 80 lety, na jaře 1943 a trvaly dva roky. Zůstalo po nich přes 100 tisíc mrtvých, zabitých sekerami, vidlemi, kosami a noži. Proč k tomu došlo a co a jak se stalo?

  SS Dirlewanger byla německá protipartyzánská jednotka složená nejčastěji z bývalých trestanců, která na východní frontě neblaze proslula masovými vraždami civilistů, páchanými s neuvěřitelnou brutalitou. Policejní prapor zase tvořili převážně kolaboranti různých národností (převážně Ukrajinci, ale také Bělorusové, Lotyši a Litevci), kteří se jako dobrovolníci přidali k německé armádě.

  Po obklíčení celé vesnice, nacházející se jen zhruba 50 kilometrů od běloruské metropole Minsk, začali vojáci i dobrovolníci vyhánět všechny obyvatele z jejich domovů a hnali je všechny do velké místní stodoly.

  https://www.denik.cz/ze_sveta/volynsky-masakr-valka-ukrajina-1943-az-1944.html

 12. Svatopluk Beran napsal:

  STANDARDY ZLOČINECKÉ UKRAJINSKÉ ORGANIZACE OUN A JEJÍ DNEŠNÍ UKRAJINŠTÍ PROTAGONISTÉ JSOU OCHRANOVÁNI ČESKOU POLICÍ PŘED ČESKÝM NÁRODNÍM MUZEEM, PŘI DEMONSTRACI ČESKÝCH OBČANŮ PROTI DNEŠNÍ BÍDĚ VLÁDY PETRA FIALY, SLOŽENÉ V PĚTIKOALICI, JENŽ NEKOMPROMYSLNĚ POŠLAPÁVÁ CO PŘED VOLBAMI HLUPÁKŮM Z MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII LŽIVĚ NASLIBOVALI.

  POSLEDNÍ DESÁTÁ FOTOGRAFIE. JEDEN UKRAJINSKÝ NACIONALISTA SE ZAKRYTOU TVÁŘÍ, DRUHÝ JE NEČITELNÝ. UPROSTŘED ROZTAŽENÉ VLAJKY NENÍ V TROJZUBCI PADAJÍCÍ SOKOL, COBY STÁTNÍ ZNAKM UKRAJINY, ALE MEČ. TENTO ZNAK NA MODROŽLUTÉ VLAJCE UKRAJINY ZNAMENÁ SYMBOL UKRAJINSKÝCH BANDERROVSKÝCH TLUP KTERÉ GENOCIDNĚ VYHLAZAOVALY PRO NĚ NEPOHODLNÉ UKRAJINCE, POLÁKY A ČECHY SPOLU S FAŠISTICKÝMI VOJSKY ADLFA HITLERA. PODÍLELI SE TÉŽ NA JEDNORÁZOVÉ VRAŽDĚ 30 TISÍC KIJEVSKÝCH ŽIDŮ V BABIM JARU.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrazem-obrazem-tisice-lide-na-vaclavskem-namesti-demonstruji-proti-vlade-227629#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 13. Svatopluk Beran napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=sQN6fnGjk10

  V OSN konference o Ukrajině 24 ÚNORA 2023. Ve 34 minutě vyzývá Ukrajinský zástupce přítomné k uctění Ukrajinských obětí povstáním a k 1 minutou ticha. Následně Ruský zástupce vyzývá k uctění všech obětí války na Ukrajině a to i tisíce Rusů na začátku této války, které vyvraždili ukrajinský NACIONALISTICKÝ Pravý Sektor a prapor Azov v roce 2014 spolu s ukrajinskou armádou na východě Ukrajiny. K uctění těchto 14 tisíc obětí povstávají na jednu minutu všichni. JE TO DŮKAZ O TOM CO NAŠE VLÁDA A MEDIA NEŘÍKAJÍ A NEZVEŘEJŇUJÍ A NEUSTÁLE VĚTŠINU OBČANŮ OHLUPUJÍ V TOM, CO SE NA UKRAJINĚ STALO A STÁLE DĚJE.

 14. Zdeněk Gryc napsal:

  „matka je náboženský fanatik.“

  Viz. shora…

  Beran je „Putinův politický fanatik“

  Ministerstvo obrany ČR
  Vážená paní ministryně,

  dne 20. 2. 1994. jsem požádal Okr. voj správu v Jihlavě o vydání originálů, nebo kopií mých kádrových materiálů. Zejména těch, které psali kádrováci a uliční výbory na mne a mé rodiče.
  V podání byla také žádost o prošetření náhlých úmrtí pana Kastnera a pana Rejtárka,
  která nastala údajně v rámci jejich vojenské služby.
  Dne 21. 2. 1995. , kdy byla ukončena moje branná povinnost jsem předal své podání přímo do rukou náčelníka Okr. Voj. Správy plukovníka E. Raždíka.
  Na jeho písemné pozvání z 28. 2. 1995 jsem ho dne 2. 3. 19995 ve 14 hodin navštívil
  a podal v této věci vysvětlení.
  Protože se ve věci nic nedělo, požádal jsem znovu dne 28. 11. 1995. MO ČR, ministra Viléma Holáně.
  Ke své žádosti jsem přiložil původní text který jsem předal při svém vyřazení plukovníku Raždíkovi. Kancelář MO ČR mi 4. 12. 1995 pod č. j. : 81 427 – 1, potvrdila doručení žádosti s tím,
  že ji předává k řešení Generálnímu štábu AČR.

  Náčelník gen. Štábu armády české republiky generálporučík Ing. Jiří Nekvasil Čj. : 30001/9
  7. února 1996 pod č. j. napsal:

  Pane inženýre,
  ministerstvem obrany byla postoupena k přímému vyřízení vaše žádost z 28 listopadu 1995,
  se kterou jste se obrátil na ministra obrany ČR.
  V příloze zasílám kopii vámi požadovaných dokumentů.
  V poskytnutých kopiích posudku jsou jména zpracovatelů znečitelněna.
  aby nedošlo k porušení článku 10 odstavce 3 listiny základních práv a svobod.
  generálporučík Ing Jiří Nekvasil
  + šifra modrou průpiskou

  Řekl bych že měl pravdu kádrovák:
  Okresní výbor KSČ Brno VI. 16. březen 1959
  Požadovaný posudek na p. Gryec. Otec pochází z úřednické rodiny,

  matka je náboženský fanatik.

  Otec pracoval celou dobu jako obchodní cestující,
  Oba mají nevyjasněný poměr k našemu státnímu zřízení.
  V tomto duchu byl vychován jejich syn t.č.ing Gryc Zdeněk.
  Jeho chování ke společnosti a tak dále,

  neskýtá záruku že bude přínosem pro naši lidovou armádu za:

  Znečitelněné razítko.
  uliční organizace Komunistické strany Československa… ulice 10 Brno VI.

  PUTINOVY TROLLOVÉ
  +
  FANATIKOVÉ
  SPOJTE SE !!!

 15. Dvořák napsal:

  A je to tu zas. Stejně nevhodný Gryc vystudoval a stejně nevhodný Gryc k lidové armádě nastoupil. Navzdory posudku. A dokonce i práce pro stranu byla. ⁰

 16. Svatopluk Beran napsal:

  ZDENEK GRYC APSOLUTNĚ IGNORUJE HISTORICKOU PRAVDU O SPOLUPRÁCI UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ S HITLEROVSKÝMI FAŠISTY I DNEŠNÍ UKRAJINSKÉ NACIONALISTY PROSAZUJÍCÍ SYMBOLY UKRAJINSKÉHO HISTORICKÉHO FAŠISMU A SPOLUPRÁCE S TÍMTO FAŠISMEM V DNEŠNÍCH TĚŽKÝCH A SLOŽITÝCH DNECH AMERICKÉ PROXI VÁLKY S RUSKEM NA UKRAJINĚ, KDE TRPÍ UKRAJINSKÉ CIVILNÍ OBYVATELSTVO UŽ 9 LET A V POSLEDNÍM ROCE I UKRAJINŠTÍ A RUŠTÍ MUŽI PŘÍMO ZAPOJENÍ DO TÉTO SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI ORGANIZOVANÉ OBCHODNÍ GEOPOLITICKÉ PROXI VÁLKY. NACOŽ DOPLÁCÍ CELÉ EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ VČETNĚ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, DŮCHODCI PAK PO LŽÍCH A MANIPULACÍCH S PARLAMENTNÍMI VOLBAMI PĚTIKOALICÍ, VEDENOU PEZTREM FIALOU, PŘEDEVŠÍM

  CÍLEM MUSÍ BÝT MÍR V EVROPĚ A UKONČENÍ ROZDMÝCHÁVÁNÍ AMERICKÝCH OBCHODNÍCH GEOPOLITICKÝCH VÁLEK, PŘEŠLÝCH POSTUPNĚ ZA ČINOSTI AMERICKÉ CIA VE VÁLKY FYCICKÉ A TO NA CELÉM SVĚTĚ.

 17. Zdeněk Gryc napsal:

  CÍLEM MUSÍ BÝT MÍR V EVROPĚ A UKONČENÍ ROZDMÝCHÁVÁNÍ AMERICKÝCH OBCHODNÍCH GEOPOLITICKÝCH VÁLEK, PŘEŠLÝCH POSTUPNĚ ZA ČINOSTI AMERICKÉ CIA VE VÁLKY FYCICKÉ A TO NA CELÉM SVĚTĚ.
  ——–
  CÍLEM MUSÍ BÝT

  CHCI – MÍR

  V EVROPĚ

  A DENECIFIKACE

  POD TAKTOVKOU

  PUTINA

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  CÍLEM MUSÍ BÝT

  CHCI – MÍR

  V EVROPĚ

  A DENACIFIKACE

  POD TAKTOVKOU

  PUTINA

 19. Svatopluk Beran napsal:

  🙂 BUBÍLKOVÁ BEZCHYBNÁ 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=vMz93dHhTzU

 20. Svatopluk Beran napsal:

  CÍLEM MUSÍ BÝT
  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 23. 3. 2023 v 8:08

  CHCI – MÍR

  V EVROPĚ

  A DENACIFIKACE

  POD TAKTOVKOU

  PUTINA

  ———————————————————————————————

  NESMÍME UMOŽNIT USA A AMERICKÉ CIA, ABY VYZBROJOVALA, CVIČILA A FINANČNĚ PODPOROVALA V EVROPĚ MAFIÁNSKÉ A FAŠISTICKÉ ORGANIZACE. KTERÉ PAK RADIKÁLNĚ A BEZ JAKÉHOKOLIV RESPEKTU ZNEUŽIJÍ LEGITIMNÍCH PROTESTŮ OBYVATELSTVA V DANÝCH ZEMÍCH, ZA NIMIŽ JSOU SKRYTY AMERICKÉ OBCHODNÍ A GEOPOLITICKÉ ZÁJMY V EVROPĚ. (NEZAPOMEŇ ME, ŽE AMERIČANÉ – DO EVROPY PŘIŠLI Z KONTINENTU AMERIKA, ABY UŽ NIKDY Z KONTINENTU EVROPY NEODEŠLI), JENŽ NÁSLEDNĚ PŘÍNÁŠÍ DO EVROPY VÁLKY A DESTABILIZACI A I ZÁSAHY viz. PUTIN A JEHO DENACIFIKACE UKRAJINY. POKUD BY JUGOSLÁVIE POTAŽMO SRBSKO BYLO SILNÉ JAK RUSKO, DOST MOŽNÁ BY I ONO ZASÁHLO NĚJAKÝM, RÁDOBY OPODSTATNĚNÝM PROHLÁŠENÍM, PROTI USA A CIA VYTVÁŘEJÍCÍCH V EVROPĚ OBCHODNÍ I OBČANSKOU DESTABILITU.

  TAKŽE KOMPLETNĚ – CHCI V EVROPĚ MÍR A ODCHOD AMERICKÝCH VOJSK Z EVROPY.

  SAMOSTATNOU EVROPU, SAMOSTATNÉ RUSKO, SAMOSTATNÉ USA, SAMOSTATNOU ČÍNU A VZÁJEMNÉ VÝHODNÉ OBCHODNÍ SMLOUVY A VOJENSKÉ SMLOUVY SAMOSTATNÝCH TĚCHTO CELKŮ, BEZ JAKÝCHKOLIV SPOLEČNÝCH VOJENSKÝCH PAKTŮ. JEDNĚCH BLOKŮ PROTI DRUHÝM.

  JSEM ZÁSADNĚ PROTI GRYCOVSKÝM VÁLEČNÝM FAŠISTICKÝCH A MAFIÁNSKÝCH CHOUTKÁCH INICIOVANÝCH ZE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH V EVROPĚ.

 21. Zdeněk Gryc napsal:

  Joseph Vissarionovich Putin
  +
  Svatopluk Beran

  „TAKŽE KOMPLETNĚ – CHCI V EVROPĚ MÍR A ODCHOD AMERICKÝCH VOJSK Z EVROPY.“

 22. Zdeněk Gryc napsal:

  „TAKŽE KOMPLETNĚ – CHCI V EVROPĚ MÍR A ODCHOD RUSKÝCH VOJSK Z UKRAJINY.“

 23. Zdeněk Gryc napsal:

  Únos tří letadel letci RAF komunisty rozpálil doběla. Okamžitě rozjeli mstivou kampaň
  před 6 h

  „Ještě nikdy na poli lidských konfliktů nedlužilo tolik lidí tak mnoho tolika málo lidem.“ Citát, který je připisován W. Churchillovi, odkazuje na hrdinství letců RAF a zejména na piloty československé, kteří se v bitvě vedené na britském nebi skutečně nebývale vyznamenali.

  Únos tří letadel letci RAF komunisty rozpálil doběla. Okamžitě rozjeli mstivou kampaň© Poskytovatel: Prima Zoom
  Zatímco jinde ve světě, a na britských ostrovech zejména, zůstali tito muži oslavovanými hrdiny, v Československu, kde se moci zmocnila Komunistická strana Československa, se jednalo o nepřátele režimu. Důvod byl jednoduchý a obecně známý.

  Byli na Západě a bojovali na straně „kapitalismu“.
  Co na tom, že v rámci válečné vřavy se jednalo o spřízněnou zemi.

  Zároveň věděli, což byl jeden z největších hříchů, jak vypadá skutečná demokracie,
  takže dokázali situaci porovnat s komunistickou diktaturou,
  která právě v padesátých letech přituhovala.
  Komunisté se neštítili mučení vedoucí až k smrti (nejznámějším případem je umučený kněz Toufar), justičních vražd (a nejednalo se jen o Miladu Horákovou).
  Zemi obklopili ostnatým drátem, místy doplněným elektrickými ploty a minovými poli.

  Letci RAF, kteří nikdy nevěděli, zdali se z mise na nebi vrátí,
  byli odvážní, bojem zocelení, disciplinovaní… a tudíž pro komunisty nebezpeční.
  Proto byli ve velkém vyhazováni z práce, ze strany StB šikanováni,
  a tak není divu, že pokud viděli příležitost opustit diktaturu, chopili se jí.

  Emigrace z Brna, Ostravy a Bratislavy
  C-47 Dakota je dvoumotorové dopravní letadlo, které sloužilo v československých aeroliniích v počtu čtyřiceti kusů. Osádku tvořili 3 lidé a běžná kapacita cestujících byla 28 osob. Dolet 2 575 km bez problémů umožňoval usednout za hranicemi Československa v německém Erdingu patřícím tehdy do americké okupační zóny.
  Muži, kteří za odvážným únosem v roce 1950 stáli, se jmenovali Oldřich Doležal, Bořivoj Šmíd, Stanislav Šácha, Vít Angetter, Kamil Mráz, Ladislav Světlík a Viktor Popelka.
  „Z celkem 83 cestujících ve třech letadlech jich zůstalo v zahraničí po přeletu do Německa dvacet pět.
  Z konspiračních důvodů většina cestujících nemohla být informována o plánovaném útěku.
  A také proto se mnozí vrátili, protože nechtěli emigrovat bez přípravy a svých rodin.
  Na Západ se tak dostala například matka krasobruslařky Áji Vrzáňové Anna
  nebo budoucí žena redaktora BBC Zdeňka Mastníka Helena Polívková,“
  popisuje podrobnosti Prokop Tomek na stránkách Vojenského historického ústavu.

  Za důvodem, proč bylo uneseno hned několik letadel, stál fakt, že komunistický establishment hlídal,

  aby v letadle neseděl rodinný příslušník pilota.
  Jednalo se o poměrně jednoduché, ale efektivní opatření.
  Proto manželky pilotů seděly v jiném letadle, než pilotoval jejich muž.
  Je to kampaň
  Komunisté samozřejmě zuřili, neboť se ukázalo, že nedokázali zabránit koordinované akci,
  respektive o plánovaném útěku se díky dobré konspiraci vůbec nedozvěděli.

  Okamžitě vyvinuli mohutnou kampaň s cílem ukázat, že šlo o akci amerických tajných služeb.
  Ještě téhož roku napsal Jindřich Suchý knihu únos do Erdingu,
  která akci popisuje zcela zkresleně a tendenčně.

  Za dva roky jde do promítání film Únos, který má posílit povědomí o „zlé“ Americe,
  která podporuje únosy československých letadel.
  Dramatický dopad měl únos na piloty RAF, kteří jako zkušení odborníci působili v kokpitech československých letadel. Časem byli všichni do jednoho propuštěni.
  Zdroj: Český rozhlas
  Sledujte Utajené příběhy českých dějin právě teď:

  ZEMAN TĚSNĚ PŘED SMRTÍ VYZNAMENAL:

  Miroslav Antonín Liškutín (23. srpna 1919 Jiříkovice, Československo – 19. února 2018 Fareham) byl československý brigádní generál, československý letec RAF.
  Život[editovat | editovat zdroj]
  Vyučil se zámečníkem. V srpnu 1938 vstoupil do armády. Po vyhlášení protektorátu odešel za hranice a v Anglii byl přijat do řad RAF. Účastnil se vzdušných soubojů s nepřítelem, doprovázel námořní konvoje a prováděl vzdušnou ochranu námořní základny. Během druhé světové války sestřelil tři nepřátelská letadla a jednu létající pumu V1. Nad nepřátelským územím uskutečnil celkem 131 letů během druhé světové války. Sloužil v 312. a 313. československé stíhací peruti.[1]

  V srpnu 1945 se vrátil do Československa a působil ve funkci náčelníka štábu na letišti v Brně-Slatině.

  Po únoru 1948 byl na něj vydán zatykač a musel opět uprchnout do Anglie,
  kde na něj čekala manželka a dvě děti.
  Nastoupil zde službu u královského letectva, ze služeb RAF odešel v roce 1962. Autor knihy ,,Až na oblaků lem“.
  Pozvánka
  Je mi ctí pozvat Vás na vernisáž výstavy, věnované čtyřiceti našim příslušníkům Britského Královského letectva RAF z Boskovic a okolní oblasti, pod názvem:
  Rodáci z Boskovic a okolí ve službách Královského letectva
  Vernisáž se koná dne 7. Května 2015 v horní části náměstí v Boskovicích
  ———————————————————————
  Jedním, z těchto čtyřiceti příslušníků RAF je Rudolf Nedoma, který napsal knížku:
  „Bombardovali jsme Německo“, vydanou v roce 1946, V. Kutil Olomouc.
  Knížku věnoval jako upomínku, sekundánkovi RG Židenice, na společné prázdniny,
  v roce 1946 v Rožnově.
  Přítelíčkovi a jeho rodině se omluvil pohlednicí, odeslanou dne 1. 4. 1947. BERKS:
  „Prosím za prominutí, že jsem se nepřišel ani rozloučit. . .
  Snad se jednou přijedeme podívat do Rožnova“. Rudolf Nedoma
  R. N. bydlel v Brně-Černovicích. Na letiště na kopci to neměl daleko.
  Svoji drobnou Angličanku nacpal do Spitfire…
  Pohlednici si vyžádali boskovičtí jako autentickou „omluvenku“ pro předmětnou výstavu RAF.

 24. Jan P napsal:

  Stoupenec demobloku a gaučovej válečník Zdeněk Gryc se musí tetelit blahem. Za něj určitě skvělej blog a diskuse. Názorové odpůrce posměšně nazývá Chcimírové a uráží všechny, kdo chtějí, aby nesmyslný konflikt na UA skončil (a aby nezačal ještě horší konflikt s Čínou kvůli Tchaj-wanu).
  Místo toho, aby se řešila neschopnost Fialovy vlády se řeší, jaká vlajka kde visí nebo co symbolizuje. Opět se totiž povedlo odvést pozornost od drahoty, zvyšování daní , snižování důchodů, od návrhů na poplatky ve zdravotnictví , nízkých mezd a dlouhé řady dalších problémů k naprosté banalitě, která nijak neovlivňuje životy ,ale má obrovský potenciál zaměstnat oba znesvářené tábory na dlouhou dobu .

 25. Zdeněk Gryc napsal:

  PRÁVĚ DNES
  Rybičky 48 – Jdi domů Ivane – text – KaraokeTexty.cz
  https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/rybicky/jdi-domu-ivane-1068665
  tak si tu žijem a žít budem dál,
  ale když příjde Ivan, tak je zle. ale když příjde Ivan, tak je zle.
  ten když se opije se všema se bije.
  když příjde Ivan je zle.
  My na něj. Jdi domů Ivane, čeká tě Nataša. tohle mu zpíváme, tohle je ta naša.
  Jdi domů Ivane, čeká tě Nataša.

  Ami – jdi domů!

  „Yankee go home“, plakát v Liverpoolu
  Protiamerický Slogan Go home, Ami in Berlin (na západoberlínské straně) na bývalé sektorové hranici Bernauer Straße a Schwedter Straße (1950).
  Nápis You Enter the French Sector (vlevo) byl přemalován

  Dětský domov v NDR 1951.Slogan lze vidět na plaketě.
  Ami – jdi domů! (podobné: Yankee go home; Anglické „go home!“ znamená „go home!“) Po druhé světové válce to byl slogan nebo politický slogan, který byl obzvláště rozšířen v západoevropské sféře vlivu a v zemích východního bloku,[1][2] který byl namířen proti přítomnosti amerických sil v zemi. V Německu byl slogan v raných fázích studené války nahrazen stejnojmennou písní Ernsta Busche (na melodii Tramp! Coura! Tramp!, aranžmá Hanns Eisler); [3] Ocitl se také na prvních propagandistických plakátech NDR. [4]

 26. Zdeněk Gryc napsal:

  S OMLUVOU, NĚCO SUBJEKTIVNĚ PODOBNÉHO

  Nečekaný dopad sankcí: Rusku došly mrtvoly pro pitvy
  SEZNAM ZPRÁVY

  Foto: Profimedia.cz
  Pro trénink studentů medicíny se používají i virtuální mrtvoly. Snímek je ilustrační.
  21:12
  Hlavním dodavatelem mrtvých těl pro lékařské účely byly pro Rusko i řadu dalších zemí Spojené státy. Moskva se už rok marně snaží najít nové dodavatele.
  Článek
  Rusko paradoxně nemá dostatek mrtvých těl,
  studenti medicíny jsou nuceni na pitvy dojíždět do zahraničí.
  Důvodem jsou sankce uvalené na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu, píše list Newsweek.
  Telegramový kanál Baza cituje Alexeje Ivanova, vedoucího soukromé anatomické laboratoře v Rusku,
  který uvedl, že lékaři jsou nuceni cestovat do Arménie, Gruzie, Turecka a Ázerbájdžánu
  na studijní pitvy, které jsou klíčovým nástrojem pro anatomické vzdělávání.

  „Před začátkem války byl nedostatek těl řešen s pomocí Spojených států,
  které dodávají mrtvoly mnoha zemím včetně Ruska.
  Po loňském 24. únoru však dodávky do naší země ustaly,“ uvedl Ivanov.
  Rusko podle něj už rok nemůže najít nové dodavatele.

  Moje spolužačka Jiřina Porupková a Libuše Májková, moje žena, dost smrděly formaldehydem.
  Pitvaly těla SS áků uložených v kádích suterénu mediciny.
  Šlo o elitní SS áky, kteří bránili Brno v prostoru nad Královým Polem v roce 1945.

 27. Zdeněk Gryc napsal:

  UKRAJINA PRÁVĚ DNES
  ČEŠI V ROCE 19678:

  FOTO: „Běž domů, Ivane“
  a „Vyměním brožovaného Lenina za svázaného Brežněva“:
  Češi v srpnu 1968 bojovali humorem

 28. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  UKRAJINA PRÁVĚ DNES
  ČEŠI V ROCE 1968:

  FOTO: „Běž domů, Ivane“
  a „Vyměním brožovaného Lenina za svázaného Brežněva“:
  Češi v srpnu 1968 bojovali humorem

 29. Zdeněk Gryc napsal:

  Jan P říká:
  Čtvrtek, 23. 3. 2023 v 19:54
  ———————————-
  Karel Havlíček Borovský – Epigramy (2) – Český-jazyk.cz
  WebSvatý Jene z Nepomuku!
  drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dá co dal Tobě:
  by náš jazyk neshnil v hrobě. PREPARANDA Vejklady kantora Doubravy
  snadno chápe hned každý žák, …
  Mimo anonyma,
  Jan P říká:
  že ?
  co NATO dvo – jče
  Dvořák
  nebude se opakovat,
  aby se vyřešily důchody ?
  1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
  Možná se budu opakovat…
  …….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák
  Je neslušné dožít se nějaký ten rok po „osmdesáti“ ???
  Možná se budu „opakovat“…
  Nikoli možná,
  opravdu se „opakoval“

  Penze se v Rusku nedožije až 40 procent mužů. Země zvedla …
  https://archiv.hn.cz › c1-66172310-penze-se-v-rusku-ned…
  19. 6. 2018 — „Ministerstvo financí tvrdí, že průměrný věk dožití je v Rusku zhruba 70 let.
  Jenže už nedodává, že u mužů je to 64 let.
  To znamená, že přes 40 procent mužů se nedožije penze.
  Penze se v Rusku nedožije až 40 procent mužů.
  Země zvedla věk odchodu do důchodu
  Ondřej Soukupredaktor
  19. 6. 2018 10:51
  Hranice pro odchod do důchodu by se měla v Rusku
  postupně zvednout na
  65 let pro muže
  a 63 pro ženy.
  Pokud by se zachovala současná délka života,
  penze by se nedožilo 40 procent mužů a 20 procent žen.
  Reforma vyvolává nespokojenost, podle sociologů je proti ní 92 procent Rusů.
  V roce 2017 se očekávalo, že dítě narozené ve Spojených státech
  bude žít zhruba stejně dlouho jako dítě narozené v České republice.
  To je asi o pět let méně než u dětí narozených v Japonsku a ve Švýcarsku,
  jejichž střední délka života je 84 let.

 30. Svatopluk Beran napsal:

  EVROPA – POTAŽMO CELÝ SVĚT BEZ AMERICKÝCH VYVRAŽDÍCÍCH VOJSK A BEZ TYPICKÉHO AMERICKÉHO VNITŘNÍHO, STÁTNÍHO I POLICEJNÍHO A OBČANSKÉHO NÁSILÍ A LIDSKÉ HRUBOSTI.

  AMERICKÁ VOJSKA JEN JAKO OBRANNÁ NA AMERICKÉM ÚZEMÍ.

  RUSKÁ VOJSKA JEN JAKO OBRANNÁ NA RUSKÉM ÚZEMÍ.

  ČÍNSKÁ VOJSKA JEN JAKO OBRANNÁ NA ČÍNSKÉM ÚZEMÍ.

  PRESIDENT F.D. ROOSEVELT VYHLÁSIL PĚT LET PŘED TÍM, NEŽ SE DOSTAL PO JEHO PŘEDČASNÉ SMRTI NA PRESIDENTSKÉ MÍSTO V USA, – VÁLEČNÝ ŠTVÁČ – H.S. TRUMAN, ČTYŘI SVOBODY.

  TYTO SVOBODY VYHLÁSIL PRO KONGRES SBORU SENÁTORŮ A POSLANCŮ ZVOLENÝCH NA PODZIM 1940.

  PRVNÍ SVOBODA BYLA O SVOBODĚ PROJEVU

  DRUHÁ SVOBODA BYLA O SVOBODĚ VYZNÁVAT BOHA SVÝM ZPŮSOBEM

  TŘETÍ SVOBODA BYLA O HOSPODÁŘSKÉM POROZUMĚNÍ ZAJISTIT NÁRODU ZDRAVÍ A MÍROVÝ ŽIVOT

  ČTVRTÁ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SVOBODA PAK BYLA SVOBODA O OSVOBOZENÍ OD STRACHU. COŽ ZNAMENALO SVĚTOVÉ ODZBROJENÍ NA TAKOVOU MÍRU A V TAKOVÉM ROZSAHU, ABY ŽÁDNÝ NÁROD NEBYL STO NAPADNOUT ZBRANĚMI SVÉHO SOUSEDA.

  TEDY NE ŽE SE BUDU VYRÁBĚT ZBRANĚ NA UDRŽENÍ MÍRU, ALE ŽE NEBUDU VYRÁBĚT TAKOVÉ ZBRANĚ, JEŽ BY MOHLY OHROŽOVAT SOUSEDY.

  DNES JAK VÍME JSOU SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ROZLEZLÉ PO CELÉM SVĚTĚ JAK LUČNÍ KOBYLKY A ZE SVÝCH STOVEK VOJENSKÝCH ZÁKLADEN A SVÝM VOJENSKÝM POTENCIÁLEM, DALECE A BEZKONKURENČNĚ PŘESAHUJÍ VŠECHNY ZEMĚ SVĚTA A TERORIZUJÍ TAK TUTO PLANETU VE SVOBODĚ KAŽDÉHO NÁRODA.

  TATO SVĚTOVÁ VOJENSKÁ ROZPÍNAVOST SE SCHOVÁVÁ ZA UDĚLENÍ SI ZBOŠTĚLÉHO OSOBNÍHO AMERICKÉ PRÁVA NA VLASTNÍ SVĚTOVÉ OBCHODOVÁNÍ JEN PODLE SVÝCH VLASTNÍCH PRAVIDEL. NASTAVENÁ BYLA PRESIDENTEM WOODROWEM WILSONEM PO ZMANIPULOVANÉM USTAVENÍ CENTRÁLNÍ AMERICKÉ BANKY ,,FED,, PROHLÁŠENÍM A PŘENASTAVENÍM MONREOEOVY DOKTRÍNY, KTERÁ SE TEHDY VZTAHOVALA JEN NA KONTINENTY AMERICKÉ, NA CELÝ SVĚT A TO TAKTO

  Na velkovýrobu vybudované hospodářství nutně potřebuje velkospotřebu a vyžaduje si i surovinové základny, které by byly odbytištěm těchto hotových výrobků. Americké hospodářské zájmy se nemohou isolovat jen na americkou pevninu, neboť jejich polem působnosti se stává celý svět. JSOU LI TYTO ZÁJMY PŘÍLIŠ NEBEZPEČNĚ OHROŽENY, SPOJENÉ STÁTY, NEMAJÍ LI RADIKÁLNĚ MĚNIT LINII, PO KTERÉ KRÁČEJÍ, JSOU PŘIPRAVENY HÁJIT JI I VOJENSKY.

  PŘI PROCHÁZENÍ PRAŽSKÉHO HLAVNÍHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ, JE JEDEN Z PODCHODŮ K SEDMI NÁSTUPIŠTÍM VYBAVEN I VZPOMÍNKOVOU PLAKETOU NA AMERICKÉH PRESIDENTA WOOLDROWA WILSONA. JE ZDE VYTESÁN JEHO VÝROK

  SVĚT ,,,MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN,,, PRO DEMOKRACII…..

  JÁ K TOMU DODÁVÁM JEN JEDNO. NIKDO SI TENKRÁT NEUVĚDOMOVAL, ŽE PAN PRESIDENT WOODROW WILSON TÍM MYSLEL ,,,ŽE TÍM MYSLÍ JENOM AMERICKOU VRAŽDÍCÍ DEMOKRACII PRO VÝMEČNÉ AMERICKÉ OBCHODOVÁNÍ JENOM V PROSPĚCH USA,,,

  MÁM PROBLÉMY POCHOPIT MORÁLKU BÝVALÉHO ARCHITEKTA SOCIALIZMU A NYNÍ I FAŠIZUJÍCÍHO SE ZDENKA GRYCE, JENŽ PODPORUJE ROZŠIŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁJMŮ USA V EVROPĚ ZA POMOCI MAFIE S LIDKÝMI ORGÁNY (SRBSKO -KOSOVO), NEBO DNES ZA POMOCI VYZBROJENÍ A VYCVIČENÍ UKRAINSKÝCH NACIONALISTŮ Z KIJAVSKÉHO MAJDANU, V MINULOSTI SPOLUPRACUJÍCÍCH S FAŠISTY ADOLFA HITLERA, NA DNEŠNÍ DESTABILIZACI JAKO UKRAJINY, JAKO NEUTRÁLNÍHO STÁTU.

 31. Svatopluk Beran napsal:

  Američané zaútočili v Sýrii. Trestali vražedný útok íránského dronu.

  https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-blizky-a-stredni-vychod-americane-zautocili-v-syrii-trestali-vrazedny-utok-iranskeho-dronu-40426726

  NIKDO JE TAM NEZVAL, ZPŮSOBILI V SÝRII OBČANSKOU VÁLKU Z CÍLEM ROZVRÁTIT TUTO ZEM A VYKRÁDAT JI. JSOU TAM DODNES A DODNES SÝRI VYKRÁDAJÍ. UDĚLAJÍ TO Z KÝMKOLIV KDO SE NENÍ SCHOPEN UBRÁNIT AMERICKÝM VOJSKŮM A AMERICKÝM KONTRAKTORŮM PŘI VYKRÁDÁNÍ SVÉ ZEMĚ.

  PŘIŠLI ABY NIKDY NEODEŠLI ROZKRADLI A VYTĚŽILI V ZÁJMU PETRODOLARU A AMERICKÉ OBCHODNÍ DIKTATUŘE, KTEROU SI ZBOŠTILI NAD PRÁVA VŠECH ZEMÍ.

  TO JSOU SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ROZVRÁTIT A VYBOMBARDOVAT DO ZÁKLADU.

  Při útoku íránského dronu na americkou základnu u Hasaky na severovýchodě Sýrie bylo vedle jednoho zabitého ještě zraněno pět amerických vojáků a jeden další kontraktor, uvedl Pentagon. Dva vojáci byli ošetřeni na místě, zbylí zranění byli přepraveni do nemocnic v Iráku.

  Americké ministerstvo obrany z analýzy trosek zjistilo, že dron byl íránského původu. Poté se rozhodlo zaútočit na zařízení využívaná syrskými skupinami napojenými na Teherán.

  „Nálety byly podniknuty v odvetu na dnešní útok i na sérii předchozích útoků na koaliční síly v Sýrii,“ řekl ve čtvrtek Austin. „Žádná skupina, která bude útočit na naše vojáky, nezůstane nepotrestána,“ dodal.

  Američané v Sýrii zůstávájí

  Americké síly působí v Sýrii od roku 2015, kdy tam začaly podporovat zejména kurdské skupiny bojující proti Islámskému stát. I po stažení většiny Američanů si Spojené státy udržují základnu u Hasaky. V Sýrii zůstává asi 900 amerických vojáků a působí tam ještě větší počet najatých kontraktorů.

  PŘIŠLI TAK JAKO DO DALŠÍCH DESÍTEK ZEMÍ SVĚTA ABY JIŽ NIKDY NEODEŠLI A MOHLI KRÁST A KRÁST.

 32. Svatopluk Beran napsal:

  RECIDIVA AMERICKÉ DEMOKRACIE PO CELÉM SVĚTĚ ROZKLÁDÁ TENTO SVĚT A NIKOHO TO NEZAJÍMÁ.

  PŘEDEVŠÍM NE SOCIALISTICKÉ FAŠIZUJÍCÍ SE PROAMERICKÉ ARCHITEKTY ČI KAVÁRNÍKY NEBO ČESKOU PĚTIKOALIČNÍ VLÁDU ANI DNEŠNÍHO ČESKOAMERICKÉHO PRESIDENTA, SVATÉHO PETRA PAVLA, (ZA JEHOŽ PŮSOBENÍ JAKO NEJVYŠŠÍHO VOJENSKÉHO GENERÁLA NATA ŠKOLENÉHO NA ZPRAVODAJCE NEJEN PRO WARŠAVSKOU KOMUNISTICKOU VOJENSKOU SMLOUVU, ALE I V USA, KDE BYLI ŠKOLENI TÉŽ I VŠICHNI GENERÁLOVÉ A NÁSLEDNÍ PROAMERIČTÍ DIKTÁTOŘI JIŽNÍ AMERIKY), BYLA PRÁVĚ SÝRIE ZASAŽENÁ I ISLÁMSKÝM STÁTEM, VYGENEROVANÁ ODPOREM RADIKÁLNĚJŠÍCH ARABŮ K AMERICKÝM MUČÍRNÁM ARABSKÝCH OBČANŮ, PO CELÉM SVĚTĚ, PO NEZÁKONNÝCH VÁLKÁCH USA NA BLÍZKÉM I STŘEDNÍM VÝCHODĚ ČI SEVERNÍ AFRAICE.

  TO JE AMERICKÁ OBCHODNÍ GLOBÁLNÍ VÁLKA PROTI VŠEM, statisíce až miliony mrtvých a rozvrácené celé regiony.

 33. Zdeněk Gryc napsal:

  „PŘIŠLI TAK JAKO DO DALŠÍCH DESÍTEK ZEMÍ SVĚTA ABY JIŽ NIKDY NEODEŠLI
  A MOHLI KRÁST A KRÁST.“

  Například v roce 1945 do Plzně.

  Putin to je jiný pašák,

  Rusové shodili bombu na divadlo v Mariupolu, uvnitř se ukrývalo tisíc lidí
  16. 3. 2022, 18:06 – Mariupol • Aktualizováno 16. 3. 2022, 19:24
  Daniel Drake, Novinky
  Na budovu činoherního divadla v Mariupolu byla svržena bomba, píše agentura Reuters. Uvnitř divadla byl protiatomový kryt, kde se v tu dobu ukrývalo asi tisíc lidí. Zničení divadla už na Twitteru potvrdil i ministr zahraničí Dmytro Kuleba, podle kterého ruská armáda musela vědět, že se v budově schovávají civilisté.

  Článek
  Fotografie z místa naznačují, že divadlo je v podstatě srovnané se zemí.
  Poslankyně ukrajinského parlamentu Inna Sovsunová pro americkou stanici CNN potvrdila, že ruské síly shodily na mariupolské divadlo velkou bombu.
  Útok potvrdil i šéf diplomacie Kuleba: „Další hrůzný válečný zločin v Mariupolu. Masivní ruský útok na Činoherní divadlo, kde se ukrývaly stovky nevinných civilistů. Budova je nyní zcela zničená. Rusové nemohli nevědět, že se jedná o úkryt pro civilisty. Zachraňte Mariupol! Zastavte ruské válečné zločince!”

  Foto: Telegram Mariupolnow
  První záběry rozbombardovaného divadla v Mariupolu
  Podle dostupných informací byla zničena centrální část divadla a vchod do krytu, tudíž pokud lidé přežili, jejich nalezení bude velmi obtížné. Místostarosta Mariupolu Serhij Orlov řekl britské BBC, že se v krytu ukrývalo mezi 1000 až 1200 lidí.
  Ruské ministerstvo obrany bombardování divadla popřelo. Podle něj jde o provokaci, budovu prý vyhodili do povětří sami Ukrajinci.
  Ruská propaganda má jasno
  Těsně před útokem začala ruská média psát, že budova divadla slouží jako tajná základna praporu Azov, který Rusové považují za skupinu nacistů. Ukrývající se civilisté měli údajně posloužit jen jako zástěrka. Stejnou strategii zkoušeli Rusové už při bombardování dětské nemocnice a porodnice v Mariupolu.
  V krytech uvnitř divadla se přitom lidé během invaze skutečně ukrývali, jak dokládná například následující video.
  „Nelze najít slova, která by popsala míru krutosti a cynismu, s jakou ruští okupanti ničí civilní obyvatelstvo (…) ženy, děti, senioři zůstávají v hledáčku nepřítele. Jedná se o zcela neozbrojené mírumilovné lidi,” uvedlo v prohlášení zastupitelstvo města.

  Foto: Twitter Dmytro Kuleba
  Fotografii divadla před a po zásahu zveřejnil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.
  Počet obětí není znám. Práce záchranářů je komplikovaná kvůli neustálému bombardování města.

  Jdi domů Ivane, čeká tě Nataša.

 34. Jan P napsal:

  Kdo tu něco (cokoliv) kritizuje, slouží podle pana Gryce Putinovi. Je to jako za bolševika, kdo kritizoval totalitní režim, byl zaprodanec západního imperialismu. Putinem se zakamufluje cokoliv.
  Svatopluk Beran má pravdu. USA si zakládají na své alespoň formální domácí „demokracii“, ale v zahraniční politice se dokázaly spojovat s těmi nejbrutálnějšími diktátorskými režimy a likvidovat demokraticky zvolené vlády jen kvůli podezření, že by mohly být „levicové“ nebo „prosovětské“ apod. Proč bychom tedy měli mít najednou dojem, že nejsou ochotny obětovat celou Ukrajinu pro své debilní globální velmocenské hrátky?

  Už mi přijde jasné, že dokud budou vlády a armády, zbraně a války nepřestanou. Pokud jde o dobro či zlo, všechny vlády jsou si rovné. Ideál je anarchie…
  Lev Tolstoj

 35. jihlavák napsal:

  Cituji:

  Jan P říká:
  Čtvrtek, 23. 3. 2023 v 19:54

  Místo toho, aby se řešila neschopnost Fialovy vlády se řeší, jaká vlajka kde visí nebo co symbolizuje. Opět se totiž povedlo odvést pozornost od drahoty, zvyšování daní , snižování důchodů, od návrhů na poplatky ve zdravotnictví , nízkých mezd a dlouhé řady dalších problémů k naprosté banalitě, která nijak neovlivňuje životy ,ale má obrovský potenciál zaměstnat oba znesvářené tábory na dlouhou dobu .

  ————————————————————————————-

  Přesně napsáno. Tak to je.

  Jen poznámku, závod jisté rakouské dřevařské firmy v Rusku jede na plný výkon. Zatímco nás kolaborant Fialenko okrádá drahotou a obří inflací z důvodů nesmyslných sankcí, tak dřevařský závod v Rusku si realizuje jeho zisky. Jistě nebude sám. Chudák architekt by nejraději s Řehkou poslali naše vojáky cvakat závěrem proti Rusku. Chcimírové by cvakali závěrem proti Rusům a kapitalisti si v putinovském Rusku vaří jejich zisky. Jsou to paradoxy.

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  Jdi domů Ivane, čeká tě Nataša.
  ————————————-

  Chudák architekt by nejraději s Řehkou poslali naše vojáky cvakat závěrem proti Rusku.
  ———————————–
  SPECIALISTA NA CVAKÁNÍ ZÁVĚREM JE BUBUBU

  „udělat bububu“
  „cvaknout“nebo cvoknout ?

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 14:06
  S. architekt nemá o službě na čáře ani páru,
  zřejmě má i modrou knížku nebo takový nemehla ke zbrani raději ani nepustili
  Potkat na čáře architekta,
  tak stačí v těch lesích tam na něj udělat bububu či cvaknout závěrem,
  tak se na místě zesere strachy :-).
  Vy kubo z jihlavských Nemanic

 37. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYMOVÉ MAJÍ SLET

  jihlavák říká:
  Pátek, 24. 3. 2023 v 16:50
  Cituji:

  Jan P říká:
  Čtvrtek, 23. 3. 2023 v 19:54

  Chcimírové by cvakali závěrem proti Rusům

  ŠKOLENÍ
  ve
  CVAKÁNÍ ZÁVĚREM

  POZOR !

  ODBORNÉ, AUTORSKÉ, CVA-KACÍ PRÁVO MÁ :

  blade říká:
  Sobota, 21. 1. 2023 v 23:09

  … nemehla ke zbrani raději ani nepustili …

  Gryc neví,
  že cvaknutí závěrem samopalu znamená,
  že závěr samopalu bez náboje v komoře
  a bez zásobníku
  posuneš třeba o 1cm dozadu a pustíš.

  Závěr vydá charakteristický zvuk

  z kterého dělá nemehlo Gryc vědu jak na VUMLu

 38. Svatopluk Beran napsal:

  🙂 JEĚTĚ VĚTŠÍ BLBEC RAKUŠAN A NESTRANNÁ BLBKA ZE CNN, NEŽ JSME ČEKALI 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=fmAdXdpdSCs

 39. Jan P napsal:

  jihlaváku, díky za názor. Lidé se hádají o blbostech a podstatné problémy potom unikají. Jak by to asi vypadalo, kdyby se lidé soustředili na to podstatné.

 40. Jan P napsal:

  Pane Gryci, nechte už toho chlastu. Škodí vašemu tělu a mysli. Vylezte raději z chalupy ven mezi lidi.
  Raději jako anarchista a tudíž antimilitarista budu mírotvorce než zbabělý válečný štváč! Ono se to pěkně píše z tepla domova, zkuste si to na frontě, když chcete tolik válčit
  Stojím za Ukrajinci a Rusy, co odmítli vzít zbraň a válčit. V ČR žijí tisíce Ukrajinců, co jednají antimilitaristicky, neuposlechli povolávací rozkaz, dezertovali. Dle zpráv z pracovišť povolovací rozkaz k mobilizací uposlechli 1-5%, tedy minimálně 90% ukrajinských pracujících odmítlo jít vraždit. Těm chcete kázat???

 41. Zdeněk Gryc napsal:

  Jan P říká:
  Pátek, 24. 3. 2023 v 20:45
  jihlaváku, díky za názor. Lidé se hádají o blbostech a
  podstatné problémy potom unikají.

  Jak by to asi vypadalo, kdyby se lidé soustředili na to podstatné:

  „JDI DOMŮ IVANE ČEKÁ TĚ NATAŠA“

  PAMATUJETE, KDY A KDE TO BYLO V ROCE 1968 NAPSÁNO

  AGRESE JE AGRESE
  DŘÍVE HITLER
  NYNÍ PUTIN

  Ukrajinu /Československo je potřeba vymazat z mapy
  Putin / Adolf Hitler svým generálům potvrdil záměr zničit své sousedy

  Přestože ve školských osnovách dějepisu a
  posléze tak i v povědomí většiny českého národa se tato událost takřka nevyskytuje,

  jde o událost mimořádného významu.

  Tohoto dne nacistický vůdce Putin / Adolf Hitler,

  poprvé svým nejbližším spolupracovníků odhalil a potvrdil své rozhodnutí
  zničit své sousedy včetně Ukrajiny / Československa.
  Dokládá to tzv. Hossbachův protokol.

  Československo je potřeba vymazat z mapy
  aneb Před 80 lety Adolf Hitler svým generálům
  potvrdil záměr zničit své sousedy
  Jiří Štefek 5. listopadu 2017 • 12:00

 42. Zdeněk Gryc napsal:

  Noel Gallagher: Out Of The Now
  Dnes20:40 › 21:55

  Britský rocker Noel Gallagher v rámci desetiletého výročí
  vydání svého prvního sólové alba Noel Gallagher’s High Flying Birds
  natočil exklusivní koncert v londýnském Duke of York’s Theatre.
  Se svou doprovodnou kapelou zahrál dvanáct písní,
  které mapovali celou jeho kariéru.
  Zazněli tak písně Aka… What A Life, It’s A Beautiful World, This Is The Place nebo Black Star Dancing. Navíc ale také nechyběly skladby Don’t Look Back In Anger od Oasis
  a velmi speciální verzi písně The Mighty Quinn od Boba Dylana.

  Bonusem
  je i otevřený rozhovor,
  kde Gallagher a hovoří o některých
  významných momentech svého života a kariéry.

  ZG z toho měl pocit, že v jistém životním stádiu,
  na příklad věku, stojí autor za tím, co povídá:
  jak říká profesor Šlapeta:

  „ z mého pohledu“
  Anglosaského humoru a architektury,
  včetně překladu knihy :
  Tři muži se ve člunu o psu nemluvě, od Emila Háchy,
  který tehdy věděl, kdo je to Hitler,
  dneska, Josef Visarionovič Putin

 43. Svatopluk Beran napsal:

  AMIGO GO HOME – AMIGO GO HOME – AMIGO GO HOME – AMIGO GO HOME

  Americká vojenská zařízení v zahraničí

  Vojenské základny USA v zahraničí – různé formace a zařízení ozbrojených sil USA umístěné mimo území Spojených států.

  Podle oficiálních údajů k září 2006 měl Pentagon 823 hlavních cizích vojenských základen sám. Toto číslo zahrnuje pouze základny o rozloze alespoň 10 akrů (4,05 ha ) nebo s investičním objemem alespoň 10 000 000 $ (např. základna Manas o rozloze větší než 200 ha nebyla zahrnuta do seznam, jelikož tato kritéria nesplňovala. V souvislosti s koncem studené války bylo jen v letech 1988-1995 uzavřeno 97 zahraničních vojenských základen.

  Níže je uveden seznam některých amerických vojenských základen v zahraničí, které byly aktivní v roce 2008 (celkový počet amerických zámořských základen je více než 1 000 [2] .).

  letectvo Spojených států
  Austrálie
  Sledovací stanice Pine Gap
  Bahrajn
  Letecká základna v Isa
  Belgie
  letecké základny Chievres a Kleine Brogel
  Bulharsko
  Letecké základny Bezmer a Graf-Ignatievo, cvičiště Novo-Selo
  Spojené království
  RAF Lakenheath , Brandon, Suffolk
  RAF Menwith Hill , Yorkshire Dales
  RAF Mildenhall , Mildenhall
  RAF Croughton , Upper Heyford, RAF Alconbury, Oxfordshire
  Německo
  Ansbach
  Letecká základna NATO Geilenkirchen , Geilenkirchen
  Ramstein je nejdůležitější a největší letecká základna mimo Spojené státy.
  Letecká základna Spangdahlem
  Honduras
  Letecká základna Soto Cano
  Grónsko ( Dánsko )
  Thule AB
  Guam
  Letecká základna Andersen
  Španělsko
  Letecká základna Morón , Andalusie
  Morón de la Frontera , Andalusie
  Itálie
  Letecká základna Aviano
  Letecká stanice San Vito dei Normanni
  Katar
  Letecká základna Al Udeid [cs]
  Niger
  Agadez
  Arlit
  Niamey
  Holandsko
  Velitelství společných sil Brunssum
  Norsko
  Letecká základna ve Stavangeru
  Spojené arabské emiráty
  Letecká základna Ad Dhafra [cs]
  Omán
  Letecké základny v Masirah a Tumraitu
  Portugalsko
  Lajes Field , Azory
  Saudská arábie
  Letecká základna Eskan Village
  Singapur
  Letecká základna Paya Lebar
  krocan
  Letecká základna Incirlik
  Jižní Korea
  Letecká základna Kunsan
  Letecká základna „Osan“ (Osan)
  Poradce prezidenta Korejské republiky uvedl, že americké ozbrojené síly v Korejské republice neopustí území Korejského poloostrova ani v případě podpisu mírové dohody s KLDR.

  Japonsko
  Letecká základna Kadena , prefektura Okinawa
  Letecká základna Misawa , Misawa , Aomori
  Letecká základna Yokota , Tokio
  Pozemní vojska
  Německo
  Campbell Barracks , Heidelberg
  Kasárna Conn, Kasárna Ledward , Schweinfurt
  Filzek
  Výcvikové středisko ( Grafenwöhr , Bavorsko ) je největším americkým manévrovacím prostorem pro živou palbu mimo Spojené státy a je jedním z nejdůležitějších na světě pro výcvik americké a spojenecké vojenské interoperability.
  Landstuhl
  21st Theatre Support Command ( Kaiserslautern ) – Velení koordinuje a řídí téměř všechny americké vojenské logistické a dopravní operace z Evropy na východ.
  Vesnice Patricka Henryho
  OKRÁST
  Kapaun
  Stuttgart
  Regionální zdravotní středisko je zdravotní středisko pro péči o americký a spojenecký vojenský personál, který je vážně zraněn nebo zraněn v Afghánistánu, Iráku a na dalších místech Afriky a jižní Asie.
  Izrael
  Americký radar včasného varování před raketovým útokem v Negevské poušti na jihu Izraele.
  Itálie
  Caserma Ederle , Vicenza
  Kemp Darby , Livorno
  Kosovo
  Camp Bondsteel
  Kuvajt
  Camp Virginia
  Tábor Arifjan
  Camp Buehring (bývalý Camp Udairi)
  Camp Patriot
  Tábor Ali Al Salem
  Camp New York
  Camp Spearhead (SPOD v Ash Shuaybah)
  Tábor Wolverine
  Přechod „K“.
  Jižní Korea
  Tábor Ames
  Tábor Carroll
  Tábor Casey
  Camp Castle
  Tábor Colbern
  Camp Coiner
  USAG Daegu
  Camp Eagle
  Táborové eseje
  Tábor George
  Tábor Henry
  Tábor Hovey
  USAG Humphreys
  Tábor Korea
  Tábor Kwangsa Ri
  Tábor Kyle
  Camp Long
  Camp Market
  Camp Nimble
  USAG Red Cloud
  Tábor Stanley
  Camp Walker
  Tábor Yongin
  Far East Dist Engr
  Heliport H220
  Letecká základna K-16
  Místo terminálu Kunsan Pol
  Stránky Madison
  Muniční sklad Masan
  Molo č. 8
  Golfové hřiště Sungnam
  Švýcarské a švédské velitelství Camp Mac
  Tango (americká armáda)
  Watkins Range
  Yong Pyong
  USAG Yongsan
  Japonsko
  Camp Zama , Tokio
  Námořní pěchota Spojených států
  Brazílie
  Zásobovací místo v Sao Paulu
  Německo
  Camp Panzer Kazerne , Böblingen
  Džibutsko
  Bezpečnostní oddělení námořní pěchoty , Camp Lemonier
  Kuba
  Oddělení námořní pěchoty , námořní základna Guantánamo Bay
  Spojené arabské emiráty
  Námořní základna Fujairah
  Kuvajt
  Camp Arifjan , Kuwait City
  Japonsko
  Základní tábor námořní pěchoty Smedley D. Butler , Okinawa
  Camp Courtney
  Tábor Foster
  Camp Gonsalves ( Výcvikové středisko pro boj v džungli )
  Tábor Hansen
  Tábor Kinser
  Camp Leicester
  Camp McTureous
  Tábor Schwab
  Letecká základna námořní pěchoty Futenma (Ginowan) , Okinawa
  Letecká stanice námořní pěchoty Iwakuni , prefektura Yamaguchi
  Camp Fuji , prefektura Shizuoka
  Pomocné letiště Yomitan
  Námořnictvo Spojených států
  Bahrajn
  Pátá flotila amerického námořnictva
  Námořní podpůrná činnost Bahrajn
  Námořní oddělení Dubaj
  Britské indickooceánské území
  Diego Garcia
  Řecko
  Lodě (zátoka)
  Španělsko
  Námořní stanice Rota
  Itálie
  Aktivita námořní podpory Neapol, 6. flotila/velící námořnictvo Evropa . Šestá flotila amerického námořnictva
  Námořní letecká stanice Siginella, Sicílie
  Námořní podpůrná činnost Gaeta
  Kuba
  Námořní základna Guantánamo Bay
  Jižní Korea
  Velitel námořních sil Korea Chinhae, Jižní Korea
  Japonsko
  Sedmá flotila Spojených států
  Činnosti flotily Yokosuka
  Aktivity flotily Sasebo
  Naval Air Field Atsugi
  Námořní síly Japonsko, Okinawa

 44. Svatopluk Beran napsal:

  AMIGO GO HOME – AMIGO GO HOME – AMIGO GO HOME – AMIGO GO HOME

  A VEM SI SEBOU CELOU TU ČESKOU VLÁDU I SE SOCIALISTICKÝM ARCHITEKTEM GRYCEM NEBO SE TU STEJNĚ JAK V SRBSKU PŘED ROKEM 1998 SPOJÍ PŘES USA S MAFIÍ S LIDSKÝMI ORGÁNY, NEBO JAK NA UKRAJINE PŘED ROKEM 2014 S FAŠIZUJÍCÍMI NACIONALISTY ZA POMOCI USA

  NEBÝT TOHOTO PODVODNÉHO PROPOJENÍ USA, PŘEDEVŠÍM PŘES CIA, S UKRAJINSKÝMI NACIONALISTY Z BANDEROVSKÝCH VRAŽEDNÝCH TLUP, KTEŘÍ ZNEUŽILI PRÁVA ŘADOVÝCH OBČANŮ UKRAJINY NA POKOJNOU DEMONSTRACI, BY UKRAJINA ZŮSTAL NEUTRÁLNÍM STÁTEM A USA SE NEPOKOUŠELO O DALŠÍ SVOU EVROPSKOU OBCHODNÍ KOLONII, PROBLÉM BY NEEXISTOVAL. UKRAJINA BY DÁL MĚLA HISTORICKÝ RUSKÝ KRYM I PRAVOBŘEŽNOU OBČANSKOU PRORUSKOU UKRAJINU.

  JE NEZBYTNÉ ZASTAVIT AMERICKÝ OBCHODNÍ GLOBÁLNÍ TERORISMUS, KTERÝ JE PODPOROVÁN //WASHINGTONSKÝM NEOLIBERÁLNÍM KONSENZUSEM// , KTERÝ DEVASTUJE ZEMĚ PŘECHÁZEJÍCÍ NA KAPITALIZMUS A VYTAHUJE Z NICH NAVŽDY JEJICH ZISKY A ČÁSTEČNÉ HDP.

  WASHINGTONSKÝ KONSENZUS A AMERICKÁ VOJSKA PO CELÉM SVĚTĚ, DNES JEŠTĚ
  PLUS NATO, JSOU PRO AMERIKU ZÁRUKOU OBCHODNÍHO OVLÁDÁNÍ CELÉHO SVĚTA. AMERIČANÉ SI VŽDY NAJDOU JAKÉKOLIV ZLO (mafii, fašisty nebo neoliberálně smýšlející občany té které země sdružené do pátých amerických kolon v té které zemi a vytěžují tyto země z jejich zisků), JÍMŽ NÁSLEDNĚ OVLÁDNOU DANOU ZEM, ČI CELÝ REGION

  NABÍDNOU RÁDOBY SVOBODU ZALOŽENOU ALE V PRVOPOČÁTKU NA OBČANSKÝCH VÁLKÁCH A OBČANSKÉM ROZKLADU DANNÉ ZEMĚ. PAK UŽ JEN VYTĚŽUJÍ PŘES RENTY Z TĚCTO ZEMÍ PRO SEBE TRIBUT.

  WASHINKTONSKÝ KONSENZUS

  Washingtonský konsenzus je desatero hospodářských pravidel, sepsaných roku 1989 ekonomem Johnem Williamsonem jako pomoc rozvíjejícím se státům. Představují standardní reformní balíček pravidel, jež uznávaly washingtonské instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a ministerstvo financí USA. Pravidla zahrnují požadavky na makroekonomickou stabilizaci, otevření ekonomik v rámci obchodu a investic a posílení tržních sil v rámci domácího hospodářství. Lze jej chápat jako jakýsi manuál neoliberální politiky.

  Následně se začal i přes Williamsonův odpor používat pojem Washingtonský konsenzus v širším významu, kdy odkazuje na obecnější ekonomické orientace směrem k silně tržně založenému přístupu (někdy popisovanému jako neoliberalismus).

  Joseph Stiglitz

  Stiglitz kritizuje autora Washingtonského konsenzu Johna Williamsona za to, že se nezmiňuje o inflaci. Kontrola vysoké inflace by podle Stiglitze měla být prioritou. Dále konstatuje, že pokud je ekonomika dané země nekonkurenceschopná a nemá žádnou komparativní výhodu, mohou se přínosy volného obchodu a privatizace ztrácet například dobýváním renty, což uskutečňují zájmové skupiny. Jeho další poznámka směřuje k tomu, že politiky, které fungují v jedné zemi, nemusí fungovat v ostatních zemích. Země se od sebe liší kulturně a institucionálně. Svoji kritiku podkládá tím, že nejúspěšnější rozvojové země nešly cestou Washingtonského konsenzu.

  Joseph Stiglitz zdůrazňuje úspěchy Číny, Indie a Vietnamu.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Washingtonsk%C3%BD_konsenzus

 45. Svatopluk Beran napsal:

  STUDENT NA DEMONSTRACI PROTI BÍDĚ A DEZINFORMÁTOROVI GRYCOVI

  https://www.youtube.com/watch?v=n3In70LdEko

 46. Svatopluk Beran napsal:

  ITALSKÉ TELEVIZNÍ DEBATY O UKRAJINĚ A DNEŠNÍ VÁLCE NA UKRAJINĚ

  https://nastub.cz/w/wp9WnFmHrhSknSq2uuvXt3

 47. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 25. 3. 2023 v 7:42
  PUTINO GO HOME – PUTINO GO HOME – PUTINO GO HOME – PUTINO GO HOME

  před týdnem v pátek 17.3.23 vyšel v Jl článek o Březinkách. na začátku proloženým písmem:
  Výstavbu provázely dvě tragédie…
  …malou holčičku přejelo auto.

  Sídliště Julia Fučíka na Bedřichově se spalovnou nakonec nebylo postaveno

  MODEL sídliště Bedřichov, které nikdy nevzniklo. Vpravo dole je hnědou barvou označeno několik domů, které byly postavené v první etapě. Zdroj: archiv Zdeňka Gryce

  21.3.2023 Aktuality/Komentáře (1), autor:
  Pavel Bajer

  Březinky neměly být největším sídlištěm v Jihlavě. Na papíře doposud existuje návrh sídliště ještě většího. Bylo navrženo až pro 15 tisíc obyvatel.

  Oba články jsou jakousi presentací dějin Jihlavy, kterých je ZD pamětníkem.
  Rád by k nim ještě něco napsal v otevřeném blogu.
  Blog Jihlavských listů
  Zdeněk Gryc
  Architekt – důchodce – autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla
  BOMBARDOVÁNÍ
  Zdeněk Gryc | Pátek, 2. 12. 2022 v 10:15
  Problém ale je že ho hned jako první s krví v očích zasmolí fanatik,
  který není schopen založit vlastní blog.

  příklad 4x Beran shora

 48. Zdeněk Gryc napsal:

  PS.
  PUTINO GO HOME – PUTINO GO HOME – PUTINO GO HOME – PUTINO GO HOME

 49. Jan P napsal:

  Ano, s okupací Ruska máme vlastní zkušenost, není proto možné tvrdit, že jiná cesta než otevřený vojenský střet neexistuje. Tehdejší vedení KSČ v čele s Dubčekem zvolili cestu, která zachránila desetitisíce lidských životů, našich otců i matek. Dnes by byli lidmi jako Zdeněk Gryc označení za zrádce, co by se nebýt jejich „zrady“ nikdy nenarodili. Ruská vláda si lidských životů neváží, avšak i kroky té ukrajinské se v dané věci neliší. Co si budeme namlouvat, pro vládnoucí a bohaté neznamenají životy chudých nic kdekoliv na světě! Okupanty lze vyhnat i jinými způsoby, až bude společnost připravená, nejlépe sociální revolucí, tak jak to učinilo i revoluční machnovské hnutí před 100 léty zrovna na Ukrajině.

 50. Zdeněk Gryc napsal:

  21.3.2023 Aktuality/Komentáře (1), autor:
  Pavel Bajer
  Březinky neměly být největším sídlištěm v Jihlavě. Na papíře doposud existuje návrh sídliště ještě většího. Bylo navrženo až pro 15 tisíc obyvatel.¨

  Vždycky když si přečtu moudrost ANONYMA typu
  Jan P říká:
  Sobota, 25. 3. 2023 v 10:13

  Tak si vzpomenu na stovky a tisíce svých podpisů, třeba na Březinkách.

  Jak na to přišel ANONYM ?

  Dnes „by byli“
  lidmi jako Zdeněk Gryc označení za zrádce.

  Epištoly ANONYMA
  Jan P říká:
  Středa, 8. 1. 2020 v 18:25
  Zdeňku Grycovi
  ——————–

  „Jasně,vy se počítáte mezi mediálně gramotný a intelektuální elitu národa …“

  „Autor blogu a důchodce se počítá mezi lidi soběstačné: bohaté, zdravé, s byty či rezervami.“
  VY SE POČÍTÁTE
  VY SI MYSLÍTE
  Prima fóór ?
  ———————————–
  Jan P říká:
  Středa, 8. 1. 2020 v 18:25
  Zdeňku Grycovi
  Jasně,vy se počítáte mezi mediálně gramotný a intelektuální elitu národa …
  S bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga(zkritizoval Trumpův íránský atentát) se Vám možná svět. nehroutí.Tak už i ten velevážený kníže je ruský agent…
  To neříká jen tak nikdo, ale osoba reprezentující mainstreamové myšlení…
  @Pavel Šafr/český novinář,šéfredaktor vlastního deníku Forum 24/
  Ohlasy na americkou akci proti Sulejmánímu slouží jako praktická mapa, podle které víme, kde tu kdo stojí. Matěj Stropnický se po Lubomíru Zaorálkovi rovněž postavil do jedné řady s Okamurou a Filipem.
  Před Mnichovem byl garant naší bezpečnosti Francie a jak to dopadlo všichni víme. A stejně to dopadne i v případě USA. Nikdo nepůjde do války kvůli malé zemičce kdesi ve střední (pro USA východní) Evropě.

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 8. 1. 2020 v 19:36

  Jasně,
  už „čtenář“… nyní „km“
  na – psal
  co si myslím a pak chtěl na to téma diskutovat.
  Začínalo to zajímavě slovy…

  Vy si myslíte……??
  Stejnej trik:
  „Jasně,
  vy se počítáte
  mezi mediálně gramotný a intelektuální elitu národa …“
  Dnes „by byli“
  —————————————————————
  sv. Jan /bez „P“/, ale z Nepomuku, nechť nad námi drží ruku.

  KAM SE POČÍTÁME + co si myslíme a Dnes „by byli“ …

  TO NECHŤ ANO – NYMOVÉ NECHAJÍ NA NÁS. . .
  ——————————————————————————-
  „Okupanty lze vyhnat i jinými způsoby, až bude společnost připravená,
  nejlépe sociální revolucí, / pod patronací kriminálníka Václava Havla ?/
  (tak jak to učinilo i revoluční machnovské hnutí před 100 léty zrovna na Ukrajině.“
  ——————————————————————————
  Jan P – zlatoústý
  Má nějaký recepis jak vyhnat okupanty z Ukrajiny
  PRÁVĚ DNES ?

 51. Zdeněk Gryc napsal:

  ŠKODA ŽE GENELÁLA BOČKA NENAPADLO:

  Jan P říká:
  Sobota, 25. 3. 2023 v 10:13
  Okupanty lze vyhnat i jinými způsoby, až bude společnost připravená, nejlépe sociální revolucí, tak jak to učinilo i revoluční machnovské hnutí před 100 léty zrovna na Ukrajině.
  ——————————
  Zemřel generál Boček. Poslední žijící československý stíhač RAF

  Ve věku sto let zemřel československý pilot Emil Boček.
  O sobotním úmrtí brněnského rodáka, posledního žijícího letce RAF českého původu,
  informovalo na Facebooku Komunitní centrum pro válečné veterány Brno.
  Boček byl rodák z Brna-Tuřan, v poslední době žil v jednom z brněnských domovů pro seniory.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/genera-bocek-raf-stihac-letec-perut.A230325_143959_domaci_jadv

 52. Jan P napsal:

  Pane Gryci, přestaňte se ohánět generálem Bočkem coby autoritou a mašírujte sám jako dobrovolník na Ukrajinu bojovat. Jděte příkladem !

  Překrucujete myšlenky a skutečnosti, vytrháváte věci z kontextu, aby jste zakryl lásku k Waffen-SS, přičemž vše ospravedlňujete odporem vůči Rusku. Za druhé světové války byly vzpoury vzácnější, protože mnoho lidí akceptovalo, že se jedná o válku proti fašismu. Nicméně v britské armádě a RAF došlo k malým vzpourám, na nichž se podíleli anarchisté, když byli ke konci války nasazeni v Řecku, aby potlačili tamní partyzánské hnutí.
  Válka v roce 1918 skončila nikoliv kvůli vojenské porážce té či oné strany. Generálové by pro dosažení tohoto cíle s radostí strávili dalších několik let zabíjením milionů lidí. Skončila proto, že různé armády a populace Evropy proti ní zakročily.

  “Vadí mi jedna věc, že naši čelní představitelé rozkradli a rozprodali republiku, v níž nám nic nepatří. Všechno je v cizích rukách. To mně vadí.

  Politika je špinavá věc.
  Lituji mladých lidí, nic dobrého je tady v republice nečeká.”

  – generál Emil Boček

 53. Zdeněk Gryc napsal:

  Putinův TROLL

  KECÁ

 54. Zdeněk Gryc napsal:

  Hovory z politického záhrobí.
  Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Neděle, 26. 3. 2023 v 10:13

  Jeden z největších zločinců (vedle Miloše Zemana a Andreje Babiše ) veřejného prostoru v polistopadové éře, Václav Klaus, se rozpovídal pro Lidové noviny:
  ——————————————————–
  “Vadí mi jedna věc, že naši čelní představitelé rozkradli a rozprodali republiku, v níž nám nic nepatří.
  Všechno je v cizích rukách. To mně vadí.
  ——————————————————–
  Klaus je prostě zlý a ješitný populista, který vytahuje jenom to, co se mu právě hodí.

  A proto nelze sedat na lep jednomu z největších dacanů české polistopadové politiky, osnovateli současných potíží Česka ve světě, lháři o dohnání (a tedy vzápětí pak již předehnání) ostatních západnějších států střední Evropy „do deseti let“, strůjci opakovaného utahování opasků, jež ve skutečnosti znamenalo, že si zasvěcení na chvilku zhasli, rozkradli, co se dalo, jiným o tom neřekli,
  a když jim došel dech, tak následovalo
  „opoziční spojení“
  s dacanem číslo dvě, se Zemanem…

 55. jihlavák napsal:

  Všechny ty dacany na začátku přikryl Václav Havel. ODS je dacanská strana dodnes.

 56. Zdeněk Gryc napsal:

  Denacifikace jako záminka války. Uvěříme, až si Putin zpacifikuje vlastní nacionalisty

  Jan Novotný
  7. března 2022 • 11:00
  Sdílet na Facebook Sdílet na Twitter Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

  Jedním z nejpoužívanějších výrazů uplynulých dní se stala denacifikace.
  Získala ale spoustu nových významů.
  Ruský vůdce Vladimir Putin tímto pojmem odůvodnil „speciální operaci“,
  v překladu nového rusko-českého slovníku invazi na Ukrajinu.
  Na Západě včetně Česka se pak denacifikace používá k ironickému popisu
  bombardování obytných čtvrtí, případně ostřelování školek či nemocnic.

  Jasně,
  už „čtenář“… nyní „km“
  na – psal
  co si myslím a pak chtěl na to téma diskutovat.
  Začínalo to zajímavě slovy…
  Vy si myslíte……??
  Stejnej trik:
  „Jasně,
  vy se počítáte
  mezi mediálně gramotný a intelektuální elitu národa …“
  Dnes „by byli“

  „lásku k Waffen-SS,“
  JAK NA – TO ANONYMNÍ KECKA PRÁVĚ DNES PŘIŠLA ?

  „Překrucujete myšlenky a skutečnosti, vytrháváte věci z kontextu,
  aby jste zakryl lásku k Waffen-SS,
  přičemž vše ospravedlňujete odporem vůči Rusku.“
  ——————————————————–
  „Okupanty lze vyhnat i jinými způsoby, až bude společnost připravená,
  nejlépe sociální revolucí, / pod patronací kriminálníka Václava Havla ?/
  (tak jak to učinilo i revoluční machnovské hnutí před 100 léty zrovna na Ukrajině.“
  ——————————————————————————
  Jan P – zlatoústý
  PUTINŮV TROLL
  Má nějaký recepis jak vyhnat okupanty z Ukrajiny
  PRÁVĚ DNES ?

 57. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYM

  jihlavák říká:
  Pondělí, 27. 3. 2023 v 17:30
  Všechny ty dacany na začátku přikryl Václav Havel.

  Zdeněk Gryc
  Na blogu má foto a text :

  Architekt – důchodce – autor sídliště Březinovy sady,
  žák profesora Rozehnala,
  který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna
  a Václava Havla

 58. Jan P napsal:

  Pane Gryci, vy jste zase nalitej, jak carskej důstojník. Svůj názor jsem několikrát v předešlých příspěvcích sdělil.
  „Má nějaký recepis jak vyhnat okupanty z Ukrajiny
  PRÁVĚ DNES ?“

  Máte štěstí, že se mi nechce vyhledávat, kde všude v diskusi implicitně jásáte nad památkou lotyšských dobrovolnických divizí SS za druhé světové války.

 59. Zdeněk Gryc napsal:

  OŽELEL BYCH

  „ŠTĚSTÍ“

  SNAŽTE SE !

  TAKY VYSVĚTLETE

  „lásku k Waffen-SS,“

  převzato:

  9.11.2016 Čtenáři píší, autor:
  Zdeněk Gryc
  PRAVDA VÍTĚZÍ
  ilustrační foto štb. kpt. Karel Hlobil
  … je motto vzpomínky, která se 6. 11. Konala ve Volevčicích u Telče, v atelieru MVDr. Ivana Hlobila.
  Byla to komorní slavnost, k uctění památky jeho otce, štb. kpt. Karla Hlobila.
  V Památníku odboje na Vítkově v Praze,
  byl Karlu Hlobilovi ministrem obrany ČR panem Martinem Stropnickým,
  udělena Pamětní medaile I. stupně a „KŘÍŽ OBRANY STÁTU“ in memoriam.
  Pro autentickou výzdobu atelieru, byl použit velký fotografický portrét.
  Původně byl vystaven v sálu, kde se slavnostního předání medailí konalo.
  Je to zvětšená původní fotografie z roku 1936.
  Karel Hlobil byl velitelem ilegálního odboje v okrese Zlín a Uherské hradiště.
  Byl zatčen gestapem a 27. dubna 1944 ve Wroclawi popraven.
  Syn Ivan Hlobil, který převzal medaile od min. obr. se narodil 20. 11. 1941 v Brně.
  Po bratské pomoci v roce 1968 emigroval do Švýcarska.
  Diskuze k článku
  Diskuze u článku byla ukončena. Admin
  ————————
  Stalo se tak velké kolekci sprostot na adresu:
  Václava Havla
  Profesora Rozehnala
  a autora článku PRAVDA VÍTĚZÍ
  Ilustrovaného fotografií popraveného
  štb. kpt. Karla Hlobila.
  Sprostoty a invektivy aktivistů,
  kteří nenávidí VH a sametovou revoluci
  jsou čitelné i na tomto blogu.

  Článek od syna popraveného Karla Hlobila,
  emigranta Ivana Hlobila je vložen do JL:

  Zdeněk Gryc | Pátek, 13. 8. 2021 v 11:15
  „ČERNÁ VLAŠTOVIČKA“

  štb. kpt. Karel Hlobil.
  „Byl zatčen gestapem a 27. dubna 1944 ve Wroclawi popraven“
  ———————————————————-
  Poznámka autora komentáře:

  Jeho strýc, rožnovský valach Čeněk Janík,
  valašský partyzán zrazen a udán,
  byl nacisty zatčen a ve Wroclawi žalářován.

  Přežil, vrátil se do Rožnova, krátce nato byl zatčen NKVD,
  odvlečen do kasáren v Olomouci
  a zařazen do transportu na Sibiř.

  Pro valašské partyzány a jeho sestru Libuši Richterovou,
  která byla jejich pomocnicí, nebylo snadné zabránit nejhoršímu
  / o této události jsem psal již víckrát v JL/

 60. Zdeněk Gryc napsal:

  SPROSTOTY + URÁŽKY ANONYMŮ.
  Když dojdou argumenty.

  Kam se hrabe

  Jan P říká:
  Pondělí, 27. 3. 2023 v 18:35
  Pane Gryci, vy jste zase nalitej, jak carskej důstojník.

  Na

  blade říká:
  Úterý, 2. 11. 2021 v 11:59
  Bohužel po dobrém to nejde > hele ty starej vole z Březinek či bůhví odkud > mel si co chceš, stejně to nikdo nečte a nikoho to nezajímá > ADMIN JL BY MĚL KONEČNĚ ZAKROČIT, NEBOŤ TU AKORÁT ZASÍRÁŠ A ZNEPŘEHLEDŇUJEŠ BLOGY DRUHÝCH. Takže nick Gryc > https://pngset.com/images/wtf-memes-best-collection-of-funny-wtf-pictures-meme-happy-birthday-flip-off-stencil-face-person-human-transparent-png-1611981.png
  Ještě doplním > nick Gryc nedělaj tu ze sebe idiota > nevytrhávaj z kontextu té mé lidové slovesnosti (vyprávění jiných-já to nezažil) co se ti zrovna hodí. Chybí jim tam pasáž o poslechu Hlasu Ameriky, o poslechu Svobodné Evropy, o poslechu Radia Luxembourg > ale také, na rozdíl od SVAZÁKA a SOUDRUHA nick Gryce, pasáž o odmítnutí vstupu do SSM.
  Takže SOUDRUHU a RUDÝCH POUHÝ SLOUHO nick Gryc > vyliž si prdel !

 61. Jan P napsal:

  Pane Gryci, argumenty především dochází vám, tak své názorové odpůrce nálepkujete- PUTINŮV TROLL.
  Nevím, jestli to je vašim pitím, nebo nedokážete číst psaný text ?
  Nepokrytě lže. Ruskou agresi jsem důrazně odsoudil a odsuzují. Jen nechci , aby Západ neustálým překračováním svých červených linií konflikt ještě zhoršil. Jsem zvědav, co budete říkat, až US hodí UA přes palubu, pač Čína. Že nemáte šajn jsem si dávno všiml. Vy jste přesvědčen, že nukleární armagedon by se Volevčicím vyhnul.

 62. Zdeněk Gryc napsal:

  AKTUÁLNĚ:

  Satan a liliput,

  který pohřbil národ.

  Putina kritizují elitní ruští podnikatelé
  dnes 20:29 – Moskva
  Michal Sobotka
  Do veřejného prostoru unikl záznam hovoru ruského hudebního producenta Josifa Prigožina a podnikatele Farchada Achmedova. Ti ostře kritizují prezidenta Vladimira Putina a jeho nejbližší okolí kvůli válce na Ukrajině. Prigožin, jmenovec majitele Wagnerovy skupiny, označil záznam za falešný.
  Později připustil, že obsahuje některé věci, které skutečně řekl.

  Foto: Sputnik, Reuters
  Ruský prezident Vladimir Putin
  Článek
  „Podělali celou zemi,“ říká Prigožin do telefonu Achmedovovi. Nejbližší Putinovo okolí označil za chudáky, kteří se chovají jako nějací králové nebo bohové.
  „Spojili síly. Igor Sečin (šéf ropného gigantu Rosněfť), Sergej Lavrov (ministr zahraničí) a Viktor Zolotov (velitel národní gardy) ze všeho viní Sergeje Šojgua (ministr obrany). Nazývají ho s*áčem. Za jeho zády, pochopitelně,“ pokračuje Prigožinův hlas na záznamu.
  Oba muži spolu hovoří také o sankcích, které na ně byly uvaleny Západem. „Píšou, že jsem blízký přítel Putina. Ani ho*no. Naposledy jsem ho viděl v roce 2008,“ brání se Achmedov.

  „Všechny nás podělali. Prezident se za to bude zodpovídat. Za všechno. Budou se ho ptát. Podělal nás, naše děti, jejich budoucnost, jejich osud. Ku*va, co bude dál?“ pokračuje bývalý politik Achmedov.
  „Putin pohřbil ruský národ,“ navazuje Prigožin. „Jsou to všichni kriminálníci. Nezbývají nám žádné možnosti. I když (Putin) vypadne, tak tenhle národ nemá žádnou budoucnost. Vy*ebal s námi. Pro něj a jeho okolí jsou lidé jen odpad,“ pokračuje hudební producent.
  Achmedov v nahrávce dále o Putinovi hovoří jako o satanovi a podobnými slovy častuje také náměstka ruské bezpečnostní rady a bývalého prezidenta Dmitrije Medvěděva.
  „Zakomplexovaní, neschopní, zas*aní liliputi. My ani bojovat neumíme, protože nemáme žádnou zku*venou armádu. Oni ji nedokážou zajistit, protože je všechno rozkradený. Fašismus a vojenská diktatura, tak to skončí, uvidíš,“ říká Achmedov Prigožinovi.
  Moskevský hudební producent je také v nahrávce skeptický ohledně ruské propagandy, která se snaží razit narativ o tom, že je Moskva ve válce se Západem. Kreml podle něj prohrál s Kvartalem 95 (název studia, které založil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ještě v době své herecké kariéry a které produkovalo komediální seriál Sluha národa, kde ztvárnil hlavní roli – pozn. red.).
  „Putin se vrátit nemůže, ale nemůže ani kupředu. Dojde k vnitřním bojům. Ti lidé jsou jako švábi, co se perou mezi sebou. Vytvoří skupiny, pak půjdou po krku jeden druhému. Vzájemně se potopí. Vědí, že tohle je konec,“ kritizuje Putina a jeho blízké okolí Achmedov.
  Prigožin přiznal jen část nahrávky
  Prigožin se nejprve hájil, že je audionahrávka falešná a byl na ní pozměněn hlas, aby zněl jako jeho. V neděli už ale svoje vyjádření pozměnil se slovy, že některé věty skutečně řekl, další však byly vytvořeny. S Achmedovem prý naposledy hovořil v lednu, údajně už si ale nepamatuje o čem.
  Investigativní server Važnyje Istorii s odkazem na svůj zdroj z FSB podle Ukrajinské pravdy ovšem zjistil, že nahrávka Prigožina s Achmedovem je skutečná. „FSB na nedávné schůzce instruovala důstojníky, aby přijali příslušná opatření. Tvrzením, že nahrávka je smyšlená, se chce Prigožin zbavit zodpovědnosti,“ citovala Ukrajinska pravda.
  V posledním rozhovoru pro server Fontanka Prigožin uvedl, že se obává o svou bezpečnost. Achmedov se k nahrávce nijak nevyjádřil.

 63. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYM

  Satan a liliput,

  který pohřbil národ.

  Putina kritizují elitní ruští podnikatelé
  dnes 20:29 – Moskva
  Michal Sobotka

  Jan P říká:
  Pondělí, 27. 3. 2023 v 18:35

  A DEMONSTRUJE,
  ŽE JE ANONYM
  KAŽDÝM COULEM

  a liliput?

  „čtenář“ JL
  +
  Jan P JL
  ???

  OBČANSKÝ LI-LI-PUT

  +

  PUT – INŮV TROLL

 64. Zdeněk Gryc napsal:

  co NA – TO ?
  tedy mimo
  ANONYMY

  Zdeněk Gryc
  Na blogu má foto a text :
  Architekt – důchodce – autor sídliště Březinovy sady,
  žák profesora Rozehnala,
  který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna
  a Václava Havla

  Špatná zpráva
  nejen pro Babiše.
  Česká sídliště se mění v domov střední třídy
  PETR HOLUB
  Reportér

  Foto: ČTK
  Byt, který stál před čtyřmi roky dva miliony, má dnes na Jižním Městě cenu až sedmi milionů.
  8:30
  ANALÝZA. Společnost nespokojenců, která se v minulosti vytvořila na českých sídlištích, snadno věřila slibům populistů. Teď to přestalo platit. Souvisí to s celkovou proměnou sídlišť, kde se skladba obyvatel mění ve střední třídu.
  Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
  Co se v analýze dočtete
  • Ceny bytů udělaly z obyvatel českých sídlišť zámožné lidi. Přirozeně pak přebírají vlastnosti movité střední třídy, včetně volebních preferencí.
  • Příkladem budiž pražské Jižní Město, kde v prezidentských volbách neuspěl Andrej Babiš. Skončila tak zřejmě éra, kdy tu lidé častěji než jinde volili populisty.
  Za střed Jižního Města lze označit několik hektarů prázdného prostoru, který se táhne od stanice metra Háje až ke knihovně Opatov. V klidné večerní atmosféře se proti nebi rýsují siluety dvanáctipatrových řadových paneláků spolu s několika obytnými věžemi o výšce až 25 pater, které jsou jakoby náhodně rozházeny po okolí.
  „Říkáme tomu Radniční náměstí,“ připomíná zdejší místostarostka Zuzana Böhmová plány, postavit v centru volného prostoru reprezentativní budovu, na kterou ovšem sotva budou někdy peníze.
  Největší pražské sídliště naplňovalo v uplynulých deseti letech definici slavného německého sociologa Steffena Maua, podle níž lidé z paneláků nejčastěji podléhají populismu, a také proto zde z celé Prahy dostávali nejvíc hlasů „lidoví“ kandidáti Miloš Zeman, Andrej Babiš a jejich spojenci.
  V anonymních výškových budovách žije hodně osamělých existencí, které mohou své bytí na panelové výspě chápat jako doklad životního selhání. Právě tato společnost nespokojenců, která se vytvořila na sídlištích po celém Česku, pak nejsnáze uvěří přehnaným slibům populárních lídrů, kteří se na ně cíleně zaměřují.
  Střední třída a studenti
  Výsledky posledních prezidentských voleb však předvedly, že Mauova definice přestává platit. Konkrétně Jižní Město Babiše nepodrželo a nestalo se jeho pevností jako okrsky na odlehlém venkově nebo v ghettech severních Čech. Expremiér tu nepřesvědčil ani třetinu voličů a pád podpory ve srovnání s hlasy pro jeho předchůdce Zemana byl stejný jako v průměrném pražském obvodě.
  Z pohledu místostarostky Böhmové se konečně prokázalo, že namísto Zemanových „dolních deseti milionů“ sídlišti dominují jiné vrstvy, když vedle majetné střední třídy přibývá vysokoškolských studentů, které sem lákají na pražské poměry příznivé ceny pronájmů.
  Populisté na Jižním Městě
  Volební výsledky v procentech:
  Volba prezidenta
  ČR Praha 1. obvod v Praze 2. obvod v Praze
  Zeman 2. kolo (2013) 54,8 33,9 Jižní Město 40,8 Řepy 40,5
  Zeman 2. kolo (2018) 51,4 31,2 Jižní Město 38,6 Řepy 38
  Babiš 2. kolo (2023) 41,7 23,6 Jižní Město 31,3 Řepy 30,7
  Volba do Sněmovny
  ČR Praha 1. obvod v Praze 2. obvod v Praze
  Hnutí ANO (2013) 18,7 16,5 Horní Měcholupy 20,4 Jižní Město 19,7
  Hnutí ANO (2017) 29,6 20,4 Jižní Město 26,1 Letňany 24,3
  Hnutí ANO (2021) 27,1 17,5 Jižní Město 24,2 Řepy 21,9
  Volba na Magistrát hl. města Prahy
  ČR Praha 1. obvod v Praze 2. obvod v Praze
  Hnutí ANO (2014) x 22,1 Petrovice 28,5 Horní Měcholupy 27
  Hnutí ANO (2018) x 15,4 Jižní Město 20,5 Horní Měcholupy 20,4
  Hnutí ANO (2022) x 19,3 Jižní Město 28,7 Řepy 26,1
  Zdroj: ČSÚ
  Městská knihovna Opatov byla před čtyřiceti lety umístěna do standardní, prosklenné železobetonové kostky, v největším z jejích sálů se scházejí desítky místních na prezentaci knihy „Jižák“. Autor Jan Lukavec se hned ze začátku omlouvá, že se názvem nechtěl dotknout té části místních, která trvá na tom, že bydlí na „Jižňáku“. Jen se opřel o název legendárního hitu místního barda Lesíka Hajdovského (mladším známý možná spíše v remaku PSH).
  „Chtěl jsem zachytit něco tak prchavého, jako je spiritualita,“ vysvětluje spisovatel účel knihy, která připomíná, jak rozporné reakce vyvolává Jižní Město u tvůrců všech generací.
  V žádném případě to však neznamená, že prostor sídliště jednohlasně odsoudili. Rodák z místní části Chodov Miroslav Švandrlík skutečně používal obrat „ohavné Jižní Město“ a zdejší básnířka Riedlbauchová o sídlišti skutečně nenapsala ani řádek, jako kdyby chtěla to město „básnicky vymazat“.
  Naopak britský novinář David Vaughan prohlásil, že Jižní Město „je vlastně krásné jako Stonehenge“ a architekt David Vávra v této souvislosti prohlásil, že „čistý šedivý panelák vyjadřuje jistu esenci domu, má svou sílu“.
  Zázrak s realitami
  V zásadě nepanují spory, že rozlehlá panelová sídliště, která nové demokracie na středovýchodě Evropy zdědily po socialismu, představují zásadní sociální problém. Již citovaný sociolog Mau viděl hlavní potíž v postupném úpadku, který na sídlištích nastal po ekonomickém převratu.
  „Jejich cesta vedla od výstavby vzorového sídliště na zelené louce přes ztrátu atraktivity a útěk části obyvatel až k vytvoření šedivé směsi normálního života, znevýhodnění a přestárlé populace,“ shrnuje sociolog vývoj obvyklého východoněmeckého sídliště v knize nazvané podle jednoho z nich – „Lütten Klein“.
  Přitom popsal, jak vznikají dělící linie mezi marginalizovanými lidmi z panelových periferií a úspěšnou populací bohatších čtvrtí v centru nebo v satelitech. Tyto dělící čáry se pak přenášejí i dovnitř sídliště, kde v části populace roste rozhořčení a nespokojenost.
  Podle zástupců zdejší radnice se ovšem Jižní Město dokázalo naprogramovanému úpadku relativně dlouho bránit. „Jižní Město bylo osídleno v letech 1974–1978 lidmi z obchodu, policie a obecně ze státních služeb,“ vypočítává radní Josef Kocourek, který má na starosti bydlení.
  Naopak jen omezeně byly jihoměstské byty přidělovány lidem s dělnickou profesí, minimum bylo přespolních. Od začátku zde tedy žili lidé, kteří byli něčím jako socialistickou střední třídou a navíc se cítili jako Pražáci. „Všichni tehdy byli chataři. Někteří se pak odstěhovali do svých chalup například v Černošicích a nechali byty svým dětem,“ popisuje radní, že těžko mluvit u místní populace o znevýhodnění a marginalizaci, když část z nich vlastní nemovitost v nejbohatší z předměstských lokalit.
  Navíc bylo Jižní Město skoro od svého vzniku spojeno s centrem Prahy podzemní dráhou. „Pořád jsme byli součástí velkého města, které se dokáže populistům bránit nejlépe,“ shrnuje místostarostka Böhmová.
  Spisovatel Jan Lukavec o svém (Jižním) městě
  Odpověď na otázku: Podařilo se lidem z Jižního Města překonat pocit marginalizace a méněcennosti, který sídliště obvykle postihne?
  Z psychologického hlediska může být jednou z reakcí na pocit méněcennosti naopak vystupňované sebevědomí. Jak ukazuje třeba čerstvá kniha „Chudá Praha: lidé, místa, instituce 1781-1948“, proti světu ctihodných měšťanů, kteří opovrhovali chudými, jejichž stav někdy připisovali „špatnému charakteru“ příslušníků „spodiny“, stál svérázný svět pražské „galerky“.
  Ta svůj nízký respekt ke společenským konvencím vyšších vrstev dávala ostentativně najevo svými vlastními způsoby i ošacením.

  Foto: Jan Lukavec
  Jižák Jana Lukavce
  Nepřehlednost sídlištního terénu, anonymní prostory v panelových domech, nedostatek služeb i nespokojenost s novým režimem přesto vedly k tomu, že od krizového roku 2013 začali zdejší věřit radikálním politikům typu Zemana a Babiše o poznání víc než v jiných městských částech. „Druhá společnost“ znevýhodněných vznikla, přesto jedna okolnost zabránila, aby převládla na celém sídlišti, a jak svědčí výsledky letošních prezidentských voleb, dělící čáry mezitím aspoň na první pohled zmizely.
  Důvodem byly nové investice, které nechaly na katastru Jižního Města vyrůst jediné waldorfské lyceum v Praze i elitní soukromé gymnázium GEVO, vedle nich supermoderní kancelářskou čtvrť The Park. „Každý den do ní proudí průvody cizinců,“ popisuje radní Kocourek proces, jak se část Jižního Města mění na multikulturní oblast. Dostupnost služeb zlepšilo obchodní centrum Westfield Chodov, na sídlišti vyrostly dvě velké sportovní haly a kulturní centra.
  Byt za dva miliony má dnes cenu sedmi
  Smýšlení jihoměstských obyvatel se však v několika posledních letech obrátilo z jiného důvodu. Jako jinde v Praze se 95 procent zdejších bytů prodalo nájemníkům. Většina z nich byla dost zámožná, aby se mohla pustit do nákladných rekonstrukcí a tyto investice se zúročily zvláště od roku 2019, kdy začaly ceny bytů strmě růst. Zuzana Böhmová popisuje příběh sousedky, která si po rozvodu koupila ve zdejším paneláku byt za dva miliony korun. „Teď má hodnotu 6 až 7 milionů, stejně jako rodinný domek za Prahou, který si nechal bývalý manžel,“ vypočítává místostarostka.
  Radní Kocourek hledá na internetu nejnižší realitní nabídku a nakonec s překvapením odhalí byt v Tererově ulici o velikosti 63 metrů čtverečních za 5,1 milionu. „To je ale možné jen díky tomu, že byt neprošel rekonstrukcí,“ hodnotí radní. Za nejdražší označuje nabídku luxusního bytu ve Výstavní ulici, u které developer slibuje, že půjde splácet hypotékou ve výši 60 tisíc korun měsíčně.
  Lidé, kteří vlastní a udržují na Jižním Městě tak cenný majetek, si přirozeně osvojí chování střední třídy.
  Pod povrchem
  Také německý sociolog Mau připouští, že úspěšné investice do služeb a oprav mohou sídlištím pomoci a skrýt dělící čáry, kterým říká „fraktury“. Skutečně tím myslí metaforu zlomené kosti, kterou je možné s pomocí lékaře takřka dokonale napravit. Kost ovšem někdy sroste samovolně, a tedy ve špatné pozici. Pak nedojde k úplnému uzdravení a člověk musí počítat, že zdravotní následky nedokonalého srůstu ponese s sebou. Ve společnosti je podle Maua úplné uzdravení fraktury „nepravděpodobné“ a skryté dělící čáry mezi lidmi z lepších a horších městských částí, mezi liberály a staromilci, vzdělanci a dělníky budou život komplikovat i nadále.
  Hrozící potíže prozrazuje obyčejný demografický přehled. Jižní Město je nejstarší a po Praze 13 druhou nejrychleji stárnoucí městskou částí v Praze. Podle radního Kocourka je viníkem paradox, že jde ještě o „mladé sídliště“, kde dosud žije generace, která ho osídlila. Lze ovšem předpokládat, že výměna obyvatelstva začne do deseti let a trend se změní.

  Komentář: Proč se z bydlení v paneláku stala libůstka milionářů

  4. 5. 2021 8:00
  Rizikem může být narůstající počet cizinců z Vietnamu, Ukrajiny, ale také z Ruska a Balkánu. Na sídlišti, které má oficiálně 75 tisíc obyvatel, jich podle statistik žije 10 tisíc, po vypuknutí války na Ukrajině však jejich počet roste. Jižní Město se může změnit na „melting pot“, kde se na úrovni každodenního života zopakuje multikulturní rozměr života v kancelářích The Park, anebo na klanovou společnost, která se bude dělit podle národností.
  Největší nebezpečí se ale skrývá, stejně jako v jiných pražských obvodech, v nedostatku financí. Městské části dosud financovaly svůj rozvoj z prodeje bytů, ty však už dnes nejsou k dispozici. Proto Jižní Město jen těžko postaví plánovanou radnici, možná ale nebude ani dost peněz pro udržení úrovně veřejných služeb. Při poklesu kvality života se mohou dělící čáry ve společnosti znovu objevit, stejně jako se stalo po roce 2013. „Všechno je v pořádku, zatím,“ uznává radní Jižního Města Kocourek, že budoucnost je otevřená.

 65. Zdeněk Gryc napsal:

  PS.
  ZG a Del Maschio byli přinuceni
  projektovat nejvyšší budovy s plynovými kotelnami.

  POD PROJEKTY SE VŠAK ODMÍTLI PODEPSAT

  SOUDRUH ŘEDITEL ZUŘIL VYHROŽOVAL

  PO 2 LETECH DOŠLO K ARBITÁŽI

  SOUDRU ŘEDITEL VYPNUL PRSA

  A POCHODOVAL PO CHODBĚ STAVOPROJEKTU

  Obrázky – Jednou jsi Byl za svatého pak Jaklo SvińÁk
  bing.com/images

 66. Zdeněk Gryc napsal:

  NA JIŽNÍM MĚSTĚ V PRAZE

  PS.
  ZG a Del Maschio byli přinuceni
  projektovat nejvyšší budovy s plynovými kotelnami.

 67. jihlavák napsal:

  Fialenkův troll bojující za fialenkovu svobodu, svobodu Pekarky, svobodu Lipavského a dalších. Leze to pomalu ven, ale trvá to.

  Fašoun.

  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kdyby-jeden-hakovy-kriz-Nas-bojovnik-na-Ukrajine-toho-ma-vic-733258

 68. Svatopluk Beran napsal:

  USA a vydírání světa americkou měnou a hospodářskou geopolitikou.

  USA JAKO SVĚTOVÁ PIJAVICE KTERÁ VYSÁVÁ SVĚT POD VYVRAŽĎOVACÍ DESTABILIZAČNÍ KONTROLOU

  NOVÝ NÁZEV OPONENTŮ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, (KTERÁ COBY VAZALSKÁ A OHNUTÁ JAK PŘED TŘICETI LETY KOMUNISTÉ SOVĚTSKÉMU SVAZU), V ČESKÝCH TELEVIZNÍCH MEDIÍ JAKO -CHCIMÍRŮ- JE DNEŠNÍM VÝSLEDEK HAVLEM NASTARTOVANÉ DEMOKRATIZACE. JIŽ NE OBČANÉ TOUŽÍCÍ PO MÍRU A KLIDU PRO SVOU PRÁCI, PRO SVÉ DĚTI, PRO KLIDNÝ ŽIVOT SVÝCH NEJBLIŽŠÍCH, ALE PROAMERIČTÍ VÁLEČNÍ ŠÍLENCI – BÝVALÍ SOCIALISTIČTÍ ARCHITEKTI A VOJENŠTÍ KOMUNISTIČTÍ STUDENTI – VLÁDNOU TOMUHLE SVĚTU.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Washingtonsk%C3%BD_konsenzus

  Washingtonský konsenzus je desatero hospodářských pravidel, sepsaných roku 1989 ekonomem Johnem Williamsonem jako pomoc rozvíjejícím se státům. Představují standardní reformní balíček pravidel, jež uznávaly washingtonské instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a ministerstvo financí USA. Pravidla zahrnují požadavky na makroekonomickou stabilizaci, otevření ekonomik v rámci obchodu a investic a posílení tržních sil v rámci domácího hospodářství. Lze jej chápat jako jakýsi manuál neoliberální politiky.

  Následně se začal i přes Williamsonův odpor používat pojem Washingtonský konsenzus v širším významu, kdy odkazuje na obecnější ekonomické orientace směrem k silně tržně založenému přístupu (někdy popisovanému jako neoliberalismus).

  Původní význam: Deset bodů Johna Wiliamsona
  Fiskální disciplína bez velkých fiskálních deficitů k HDP.
  Přesměrování veřejných výdajů od těch diskriminujících a růst potlačujících k oblastem, jako je vzdělání, zdravotnictví a infrastruktura.
  Daňová reforma – rozšíření daňového základu a snížení mezních daňových sazeb.
  Finanční liberalizace – tržně určované úrokové sazby.
  Konkurenceschopný měnový kurz, který přinese rychlý růst netradičního exportu.
  Liberalizace obchodu s důrazem na nahrazení dovozních kvót za cla, která mají být postupně snižována.
  Zrušení bariér pro vstup zahraničních přímých investic.
  Privatizace státních podniků.
  Deregulace – zrušení těch regulací, které brání vstupu nových firem nebo omezují konkurenci s výjimkou regulací v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, ochrany spotřebitele a dohledu nad finančními institucemi.
  Ochrana vlastnických práv.

  HOSPODÁŘSKÉ INFLAČNÍ ZLO SPOLU SE SVĚTOVOU MILITARIZACÍ PŘICHÁZÍ Z USA V POKUSU O JEDINEČNÝ PROSPĚCH USA NADE VŠEM.

 69. Zdeněk Gryc napsal:

  PRÁVĚ DNES

  Prezident vyráží na první tuzemskou cestu. Na Ostravsku mu zaplatí jen oběd
  MICHAELA RAMBOUSKOVÁ

  Foto: David Neff, Seznam Zprávy
  Do regionů Petr Pavel vyrazil ještě před inaugurací. Nejprve do Karlovarského kraje.
  10:00

  Nový prezident,
  ————–
  vyráží na první oficiální tuzemskou cestu.
  Na Ostravsku bude fárat do dolu a setká se s politiky i studenty.

  První president,
  ————-
  Pravda a láska.
  Blbá nálada.
  Havlova slova, která vstoupila do historie

  Václav Havel jako dramatik a spisovatel dovedl používat slova jako málokterý politik.

  Sílu slov pochopil v době totality, kdy byla jediným způsobem boje proti režimu.

  Proto také řada jeho výroků vstoupila do povědomí společnosti a znamenala zlom v uvažování milionů lidí.

  Často ale také popudila jeho protivníky a odpůrce.

  Slova „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ se stala symbolem sametové revoluce.
  A ačkoli dnes u řady lidí i politiků budí spíše ironické úšklebky, v roce 1989 byla jednotícím heslem boje proti komunismu.
  Havel ve zkratce vyjádřil náladu milionů lidí a zároveň jim vzkázal, aby se snažili postupovat a jednat nenásilně a bez osobní zášti.
  V duchu jeho celoživotní filosofie i jiného revolučního hesla „Nejsme jako oni“.

  Naše země nevzkvétá

  Další větou, kterou si dodnes pamatují téměř všichni občané je slavný úvod jeho prvního novoročního projevu v roli prezidenta 1. ledna 1990.

  „Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá,“

  řekl tehdy Havel a otevřel oči lidem, kteří ještě mohli žít v iluzi o prosperitě republiky.
  Nový prezident jasně a natvrdo lidem sdělil, že je nečeká jen šťastná budoucnost,
  ale především práce a odříkání, byť ve svobodné společnosti.

  Už jako čistokrevný politik se projevil září 1997, kdy veřejně popsal náladu,
  která podle něj ve společnosti panuje, jako dusno a blbou náladu.

  Slova vadila především ODS. Výrok dodnes používají či parafrázují právě politici z této strany.
  Například příznivci Václava Klause v té době často vítali svého oblíbeného politika slovy
  „Nemáme blbou náladu“.

  Ještě tentýž rok se Havel obul do politiků ještě ostřeji.
  Při slavném projevu v Rudolfínu 9. prosince
  jeho slova dokonce přinutila Klause k udiveným obličejům a nevěřícnému kroucení hlavou.

  „Chovali jsme se jako primusové, premianti, či rozmazlení jedináčci,
  kteří mají právo povyšovat se nad jiné a všechny poučovat,“
  řekl Havel a měl přitom na mysli politiku vládnoucí ODS.

  Mafiánský kapitalismus

  „Mám-li být prezidentem alespoň ještě nějaký čas, nemohu nevidět nebezpečné prvky čehosi,

  co nazývám mafiánským kapitalismem,“

  prohlásil pak v březnu 2000 a jen potvrdil nevyhlášenou ideovou válku s Klausem.

  Výrok, který lidé Havlovi zazlívali, ale který prezident popřel, se týkal bombardování bývalé Jugoslávie armádami NATO.
  Havel údajně v roce 1999 prohlásit, že to bylo humanitární bombardování.
  „Domnívám se, že během zásahu NATO na Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu.“ Havel výrok pronesl v rozhovoru pro francouzský deník Le Monde.
  Autor: Jiří Šťastný

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravda-a-laska-blba-nalada-havlova-slova-ktera-vstoupila-do-historie.A111218_143850_domaci_js
  —————————————

 70. Jan P napsal:

  Mám rád pořady Stanislava Motla.
  Odmítali jakoukoli politickou moc. Osobní svobody si cenili nadevše. Pro svůj idealismus byli ochotni i zemřít. Po boku anarchistů bojovali v době španělské občanské války i dva spisovatelé – Brit George Orwell a Čech Ilja Bart. Dostali tak jedinečnou šanci být u toho, když anarchisté ovládli Barcelonu a začali pomalu směřovat ke svému krvavému konci.
  https://dvojka.rozhlas.cz/anarchiste-britsky-novinar-a-cesky-basnik-v-pekle-spanelske-obcanske-valky-8959482

 71. Zdeněk Gryc napsal:

  Mám rád pořady PETRA PAVLA
  ———————————
  Být prezident? Je to fajne, řekl Pavel v Ostravě
  dnes 20:58
  Aleš Honus
  Téměř do posledního místa se v úterý večer zaplnila aula Gong v Ostravě-Vítkovicích, kde prezidentský tým zorganizoval moderované setkání Petra Pavla s ostravskou veřejností. Do auly přišlo zhruba 1300 lidí převážně střední generace. Pavel mluvil především o mladé generaci a na otázku, jaké je to být prezident, odpověděl, že fajne.

  Foto: Aleš Honus
  Prezident Petr Pavel v Gongu
  Článek
  Poté, co se prezident během dne vyjádřil pozitivně k možnosti snížení volebního práva na 16 let věku, i večer v Gongu pokračoval v projevování sympatií mládeži,

  která má podle něj často větší společenský rozhled, než si starší generace připouští.

  „Jsem rád, že mám možnost se zastavit na středních školách a univerzitách.
  Potvrzuje se mi to, že mladá generace se rozhodně nedá označit tak,
  že by neměla zájem o to, co se děje,“ řekl.
  Názor, že se mladí pořád sedí na sociálních sítích a nic jiného je nezajímá, označil za zjednodušující.

  Volební právo od 16 let? Prezident Pavel by byl pro

  „Ti, kteří to říkají, si neuvědomují, že mladí na sociálních sítích sledují a probírají to,
  co my sledujeme z jiných zdrojů.

  Několikrát mě překvapilo, že studenti ve školách řekněme v odlehlejších částech země mají přehled o tom, kdo z politiků se k jakému problému staví.
  ————————————————
  Dost často jsem nabyl dojmu, že mají větší zájem o dění a přehled než generace jejich rodičů,
  “ řekl Pavel.
  ————————————————

  Kritika výuky novodobé historie
  I proto se Pavlovi nelíbí, že ve školách často zaostává výuka novodobé historie,
  to by se podle něj mělo změnit.

  „Je těžké chtít od mladé generace, aby se orientovala v tom, co se děje,
  když jsme jim neřekli, co se dělo posledních čtyřicet let,“ řekl Pavel.

  Vzdělání

  přitom prezident označuje za jednu z hlavních priorit,
  které by měla Česká republika mít.

  „Je mnoho zemí, které pochopily, že vzdělání je strategickou prioritou.

  Je opravdu nejvyšší čas, abychom ke vzdělávání přistoupili trochu jinak,
  abychom mu dali prioritu, kterou má mít, a abychom mu dali zdroje, které si zaslouží,“ řekl Pavel.
  Setkání s občany, které moderovali Dan Konczyna a Kateřina Huberová,
  mělo velmi pozitivní a odlehčený náboj.
  Debata se točila nejen kolem školství,
  ale také kolem ruské agrese na Ukrajině.
  I přes vážná témata občas Petr Pavel několikrát přidal k dobrému nějaký vtípek, který rozesmál publikum.

  Velký aplaus si vysloužila například Pavlova odpověď na otázku, jaké to je být prezident.
  „Je to fajne,“ řekl bez zaváhání.
  Publikum pobavil také odpovědí na otázku, čím ho v prezidentské kampani nejvíce překvapil jeho konkurent.
  „Volební tým Andreje Babiše mě nejvíce překvapil tím, že mě ničím nepřekvapil,“ uvedl.
  Zároveň konstatoval, že největší utrpení pro něj představovaly televizní debaty.
  Velké pobavení publika vzbudil i dotaz, zda prezident nenavrhne svátek Petra a Pavla za státní svátek. „Jako svědomitý hospodář musím konstatovat, že každý státní svátek stojí hodně peněz, takže určitě ne,“ řekl Pavel.

  S Pleskotem se potká v pátek
  Vítkovická aula Gong,
  kde Pavel debatoval s občany,

  vznikla podle návrhu renomovaného architekta Josefa Pleskota,
  který spolupracuje na obnově celé rozsáhlé oblasti Dolních Vítkovic.

  Právě Pleskotovo jméno prezident zmínil v souvislosti s tím,

  že by s tímto architektem mohl spolupracovat na změnách
  týkajících se Pražského hradu.

  Pavel v Ostravě řekl, že se chce s Pleskotem setkat už tento pátek
  a dohodnout s ním možnosti spolupráce.
  ———————————————
  PLE – ČNIK TGM
  ŠÍPEK VH
  PLE – SKOT PP

  je na co navazovat, že ?

 72. Zdeněk Gryc napsal:

  Architekt Pleskot:

  Začínat Havlem a končit Pavlem

  není špatná kariéra, řád a logiku mám také ve slovníku

  Josef Pleskot – jméno, které z úst nově zvoleného prezidenta Petra Pavla zaznělo už několikrát.
  Na dotazy týkající se případné spolupráci s prezidentem proto úspěšný architekt
  v těchto dnech odpovídá poměrně často.

  Plánů má hodně, práce s prezidentem Pavlem je pro něj ale něco, v čem vidí smysl.

  Pokud tato nabídka tedy skutečně oficiálně přijde, bude to chápat jako svou povinnost.

 73. Jan P napsal:

  Celý život byl Havlův zelinář.

  Zdeněk Gryc říká:
  Úterý, 28. 3. 2023 v 22:01
  Mám rád pořady PETRA PAVLA
  ———————————
  Být prezident? Je to fajne, řekl Pavel v Ostravě

 74. Zdeněk Gryc napsal:

  PRÁVĚ DNES

  Spolek Přátelé Miloše Zemana vede exkancléř Vratislav Mynář.
  Přestože mu nájemní smlouva vypršela už v roce 2019, stále uvádí jako sídlo prestižní adresu Hradu.
  Nyní se bude muset vystěhovat.
  Článek
  Spolek Přátelé Miloše Zemana sehrál důležitou v roli v tom, že se Zeman podruhé stal prezidentem.
  Jeho okolí ho totiž použilo k neprůhlednému získání více než deseti milionů korun, za které pak platilo Zemanovu kampaň.
  ——————————————-
  převzato
  Blog JL:

  Tolerance II.

  Foto: autor

  17.1.2018 Čtenáři píší/Komentáře (3), autor:
  Zdeněk Gryc

  Ilustrační foto ukazuje současný stav malého volebního plakátu Jiřího Drahoše, vylepeného do spodního levého rohu, na plakátovací ploše v ulici U hřbitova za Krystalem. Bilbord druhého usměvavého kandidáta, třeba ten v bazénu Rošického je také takový jaký je. Tento stav, by měl volič nejenom v donátorských vztazích, vzít v úvahu. Nenechat se zblbnout rafinovanou dlouhodobou propagandou. Přemýšlet o současných politických tanečcích politiků, KAMPANI – NEKAMPANI a tanečcích politiků, kteří dosahují úspěchu demagogickým štvaním. Pozor Hitler byl zvolen demokraticky na vlně anti-něčeho. Něco se vždycky najde! Přeji vám toleranci a pohodu v symbolickém roce 2018.

  Diskuze k článku
  Nový komentář

  VZKAZ STUDENTŮ NÁRODU 1989 a 2018
  „V říjnu 1989 naplánovala organizace Nezávislé studentské sdružení STUHA na 17. listopad 1989 pietní akci k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Akce se měla odehrát na pražském Albertově. Oficiálním účelem mělo být uctění památky Jana Opletala,
  —————————————-
  avšak radikálnější části studentů mínili využít této akce k vyjádření nespokojenosti se současnou společenskou situací a k volání po změně.
  —————————————
  K organizaci pietní akce se připojila i pražská organizace Socialistického svazu mládeže (SSM). Aby mohla být akce oficiálně povolena, museli se organizátoři vzdát původně zamýšleného plánu na pochod do centra města. Místo toho měla demonstrace zamířit opačným směrem, na Vyšehrad. Tato podoba demonstrace byla nakonec ústředním výborem KSČ a následně i obvodním národním výborem schválena. Organizátoři demonstrace zatím vyzývali zúčastněné, aby si na manifestaci přinesli květiny.
  Na přípravě a průběhu demonstrace se na žádost studentů nepodílely žádné disidentské organizace, aby představitelé moci nedostali důvod k zakázání či potlačení demonstrace. Většina disidentů se demonstrace nezúčastnila, neboť byla organizována SSM.[23] Značný podíl měly ale děti disidentů Marek Benda, Jiří Dienstbier, Jan Dus, kteří společně se Šimonem Pánkem měli rozhodný vliv v nasměrování průvodu do středu města po nábřeží, což se posléze stalo roznětkou revoluce.“
  —————————————————————————-
  „Druhé kolo prezidentských voleb

  vyhrál u studentů drtivě Drahoš.

  U studentů zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.
  Získal 75,86 procenta hlasů a vyhrál ve všech krajích.
  Pro současného prezidenta Miloše Zemana hlasovalo 24,14 procenta voličů z řad studentů.
  Podle pořadatelů studentských voleb ze společnosti Člověk v tísni
  výsledky v řádném termínu odeslalo 298 škol a platný hlas odevzdalo 38 557 studentů.

  Dnes 18:12 „Výsledky studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy.
  Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci,“
  uvedl zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.
  Dodal, že je lze chápat i jako určitý vzkaz těm starším, generaci rodičů a prarodičů.“

  Zdeněk | 2018-01-17 22:03:42 | Reagovat
  Alexander Tomský

  Ovšem pozor, budeme jistě překvapeni.
  Já totiž Jiřího Drahoše dobře znám
  (bydlím s ním v jednom domě),

  on rozhodně není žádné „želé” ani „kejvač”, má pevné názory evropského (stále ještě) hlavního proudu.
  Věří v integraci Evropské unie a možná i celého lidstva,
  podporuje svobodnou migraci za zaměstnáním v Schengenu
  i přijetí společné měny bez referenda a trestně stíhaného premiéra podruhé jmenovat nehodlá.

  V předvolební kampani formuloval svůj postoj opatrně a takticky,
  dobře věděl, že mu některé názory, zvláště podpora nadnárodního eura
  (ztráta hospodářské suverenity), voliče nezíská.

  Jediné, co vnáší nepatrné pochyby do mé spekulace,

  je akademikovo zjevné úsilí o důstojnost.

  „Nic totiž neuráží lidový instinkt více než důstojný muž
  a nedůstojná žena” (G. K. Chesterton).

  Zdeněk | 2018-01-18 16:59:32 | Reagovat
  „NEVÍM OPRAVDU NEVÍM“. . .
  Aktuální volební propagandu a podpásovky dobře ilustruje,
  v dnešních odpoledních hodinách, stav plakátu na ilustrační fotografii.
  Na něm má Drahoš symbolicky vyškrábané oči.
  Jedinou obranou proti obdobné anonymní sebrance,
  je přečíst si řádně autorizované vyjádření známých osobností, lékaře:
  Světově proslulého kardiochirurga profesora Jana Pirka.

  V Česku je známý mimo jiné i tím, že se nebojí vyjadřovat k politice.
  Má třeba jasný názor na prezidenta Miloše Zemana,
  o kterém se před časem vyjádřil v médiích, že je nemocný a neměl by znovu kandidovat.

  Vědec a astrofyzik Jiří Grygar v nedávné debatě v Českém rozhlase.
  Tématem byla i blížící se prezidentská volba.
  Podle Jiřího Grygara by bývalý šéf Akademie věd Drahoš byl velmi dobrým prezidentem.
  „Je to velmi věrohodný člověk,“ uzavírá rozhovor.
  ——————————————————————-
  „Ilustrační foto ukazuje současný stav malého volebního plakátu Jiřího Drahoše,
  vylepeného do spodního levého rohu, na plakátovací ploše v ulici U hřbitova za Krystalem.

  Bilbord s Hradem před bazénem Rošického, je veliké ve výšce dobře umístěné tablo.
  Krásné svěží barvy velkého panoramatu Hradčen.

  Drobné autorizace vlevo dole:
  Zadavatel: Přátelé Miloše Zemana z.s
  Zhotovitel: Přátelé Miloše Zemana z.s
  ——————————————————————–
  17. LEDNA 2018 16:19, AKTUALIZOVÁNO 20:14 LIDOVKY.CZ > ZPRÁVY > DOMOV

  ‚Osm milionů pro Zemana? Nevím, kdo to platil.‘
  Veleba je přitom členem spolku, který peníze daroval
  JAN VELEBA, PŘEDSEDA SPO A SENÁTOR | FOTO: FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

  PRAHA „Nevím, opravdu nevím“.
  Senátor, předseda Strany práv občanů a Zemanův sympatizant Jan Veleba
  neumí vysvětlit, kde se vzaly peníze určené na kampaň současné hlavy státu,
  které daroval

  spolek Přátelé Miloše Zemana.

  A to i přesto, že je sám členem tohoto spolku.
  Nejde přitom o zanedbatelnou částku. Na účet doputovalo osm milionů korun.

 75. Zdeněk Gryc napsal:

  ZEMANOVA
  NE-KAMPAŇ
  a
  HRÁDKY ČESKÉ JUSTICE
  aneb
  Končí prověrka Zemanovy (ne)kampaně. Projde klíčový prezidentův trik?

  Punkva je ponorná řeka v okrese Blansko v České republice.
  Je dlouhá 29 km a je nejdelším podzemním vodním tokem v České republice.
  Povodí má rozlohu 170 km².
  Název Punkva pochází ze staršího Ponikev,
  které je odvozeno od slovesa „poniknúti“, což byl výraz pro „klesnouti“.[2]
  ——————————————-
  TOLERANCE III.
  Zdeněk Gryc | Středa, 13. 1. 2021 v 10:08
  Končí prověrka Zemanovy (ne)kampaně. Projde klíčový prezidentův trik?
  VOJTĚCH BLAŽEK

  Foto: Profimedia.cz
  Stálo to 23 milionů, a přece Miloš Zeman nevydal na kampaň ani korunu.
  8:25
  Prezident v kampani v roce 2018 použil trik, jak utajit dárce. Blíží se rozhodnutí, jestli to bylo v mezích zákona. V prosinci se hlava státu sešla s předsedou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
  Článek
  Na webových stránkách Hradu vyšla 19. listopadu kratičká zpráva: Prezident republiky přijal Vojtěcha Weise, předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
  A k tomu fotografie, na níž Miloš Zeman a jeho host sedí u kulatého stolku.
  Tohle jednání ušlo zcela pozornosti, přitom se setkali dva muži, kteří fakticky stojí každý na jiné straně.
  Weisův úřad právě dokončuje dva roky trvající kontrolu prezidentovy volební kampaně.
  Podle zákona musí kandidáti zveřejnit, kdo a kolik jim na kampaň přispěl. Zemanův tým však v roce 2018 použil trik: kampaň v hodnotě 23 milionů oficiálně vedl spolek Přátelé Miloše Zemana,

  sám prezident nevydal ani korunu.

  Takže dárci zůstali skryti,

  ale Zeman nikoli.

  CUI BONO ?

  Putin?

 76. Svatopluk Beran napsal:

  🙂 VYROVNANÁ ČESKÁ TELEVIZE JAKO PŘEDPŘIPRAVENÁ A PLÁNOVANÁ SOUČÁST VOLBY PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY. AKORÁT ŽE SE JIM NEPODAŘILO PODČASOVÝ SERIÁL VČAS UVÉST NA TELEVIZNÍ OBRAZOVKY. JE TO PROSTĚ RADOST TAHLE MEDIÁLNÍ SOUČASNOST 🙂

  I KDYŽ VLASTNĚ JE VIDĚT, JAK JE TATO VLÁDNÍ SVITA A JÍ OVLÁDANÁ MEDIA, STÁLE DO BUDOUCNA Z BABIŠE POD.LANÁ. 🙂 , JO JE TO RADOST ŽÍT V TÉTO NEZÁVISLÉ STÁTNÍ ČESKÉ DEMOKRACII

  25085. Číslo svazku StB Andreje Babiše oživil agent Volha v novém seriálu ČT.

  https://www.novinky.cz/clanek/kultura-filmy-serialy-25085-cislo-svazku-stb-andreje-babise-ozivil-agent-volha-v-novem-serialu-ct-40427606#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 77. Svatopluk Beran napsal:

  🙂 PRESIDENTEM ČESKÉ REPUBLIKY NENÍ KOMUNISTA, PODNIKATEL, MORÁLNÍ ZLODĚJ BABIŠ, ALE KOMUNISTA SOVĚTSKO-AMERICKÝ ROZVĚDČÍK-NA DNES JIŽ SPRÁVNÉ GEOPOLITICKÉ STRANĚ, PETR PAVEL. 🙂

  TOHO ŠVEJKOVSTVÍ SE UŽ NEZBAVÍME, TEN HAŠEK NÁS TEDA FAKT SPRÁVNĚ ZAŘADIL.

  NO, ON TEN DNEŠNÍ HAŠEK JE VLATNĚ TAKY ŠAŠEK, ALE RAKUŠANEM A ČERNOŠKOU PROVĚŘENEJ A SCHVÁLENEJ 🙂

 78. Svatopluk Beran napsal:

  A VYNOŘUJE SE DALŠÍ DÍL AMERICKÉHO ŠVEJKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

  PODÍVÁM SE ZPĚTNĚ DO HISTORIE JIHLAVSKÝCH BLOGŮ. PAMATUJI SI STOPROCENTNĚ ŽE JSEM JIŽ PŘED OHLÁŠENOU CESTOU FARSKÉHO DO USA NA STUDIUM UVÁDĚL, ŽE TAM FARSKÝ NEJEDE JEN TAK PRO ROZŠÍŘENÍ SVÝCH VĚDOMOSTÍ, ŽE ZA TÍM BUDE NĚJAKÁ VLÁDNÍ KULIŠÁRNA. A EJHLE JE TO TU JAK SI NÁS USA VODÍ STEJNĚ JAK BÝVALÝ SOVĚTSKÝ SVAZ.

  🙂 ,,KDY UŽ ASI BYLO AMERICKOU AMBASÁDOU ROZHODNUTO, KDO BUDE PREAIDENTEM ČR A KDO BUDE JEHO PORADCE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A ODJEDE SE ,,ZOCELIT DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH,, 🙂

  REFLEX

  14. ledna 2022 • 18:30

  Odjíždím do USA zachránit ČR. Vrátím se jako hrdina, tvrdí poslanec Farský.

  ———————————————————————————————

  Samá známá jména. Prezident Pavel představil svůj poradní tým.

  Prezident také řekl, že nebude mít přímo poradce pro zahraniční politiku. Občas ji ale bude konzultovat s řadou lidí. Jedním z nich má být bývalý poslanec a místopředseda hnutí STAN Jan Farský

  https://www.novinky.cz/clanek/domaci-tiskova-konference-prezidenta-petra-pavla-40427614#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 79. Svatopluk Beran napsal:

  🙂 ASI TO ŠVEJK BUDE KDYŽ TAK BEZELSTNĚ ŠVEJKUJE 🙂

  Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 31. 3. 2023 v 21:14
  ZEMANOVA
  NE-KAMPAŇ

  Podle zákona musí kandidáti zveřejnit, kdo a kolik jim na kampaň přispěl. Zemanův tým však v roce 2018 použil trik: kampaň v hodnotě 23 milionů oficiálně vedl spolek Přátelé Miloše Zemana.

  —————————————————————————————–

  Pavel dostal od úřadu rekordní pokutu, za chyby v kampani zaplatí 60 tisíc.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-petr-pavel-volby-pokuta-netransparentni-udaje-penize.A230316_174617_domaci_imat

 80. Jan P napsal:

  Předseda ostře antikomunistické strany Petr fiala si dělá přátelské foto před bustou Ho Či Mina. ODS + Gryc pokrytci. Si představte tu bouři, kdyby tam byl Babiš. Slyším to hlasité pravicové ticho, že Fiala dělá byznys s komunisty.
  https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/videa/video-predseda-vlady-petr-fiala-na-navsteve-vietnamu-204705/

Leave a Reply