Martina Navrátilová a Míla Doleželová

Před týdnem v úterý 13. 6. jsem měl možnost předat osobně nejlepší tenistce všech dob Martině Navrátilové Stříbrnou medaili předsedy Senátu. Při předávání těchto nejvyšších senátních ocenění se vždy snažíme velmi stručně nejlépe jednou větou popsat hlavní důvody ocenění. U Martiny Navrátilové tato jedna věta zněla „Za skvělé výkony a odvahu být sama sebou.“


Předání medaile proběhlo v Hlavním sále Valdštejnského paláce, který je sídlem českého Senátu, a já jsem měl možnost si znovu ověřit, jak velmi skromní a pokorní bývají často právě ti nejlepší a nejúspěšnější z nás.


Vzpomínka na setkání s Martinou Navrátilovou se mi paradoxně vrátila při slavnostním otevření trvalé expozice malířky Míly Doleželové, která se konala v pátek 16. 6. v Univerzitním centru Masarykovy Univerzity v Telči. Nad autoportrétem malířky, která většinu své tvorby věnovala malování romského etnika, jsem totiž uviděl nápis „Od talentu ke kumštu se leze po kolenou …“


Ano, platí a bude platit, že talent sám o sobě k úspěchu a vynikajícím výkonům nestačí. Vždy je a bude důležitá také odvaha, píle, urputnost a touha něco dokázat a s tím neoddělitelně související ochota mnohé obětovat. Prakticky vždy, když chceme něco velkého dokázat, obhájit nebo získat, musíme zároveň něco obětovat.


Týká se to času, který je nám vymezen, zájmů, které máme, nebo také obhajoby, hodnot, způsobu života nebo společenské atmosféry, ve které chceme nebo naopak nechceme žít.


Popravdě neznám moc lepších příkladů, které dokladují pravdivost těchto slov, než jsou životní osudy Martiny Navrátilové nebo Míly Doleželové. Tak dobří ve své profesi a výjimeční v charakteru jako tyto dvě dámy asi nikdy nebudeme, to však neznamená, že se nemůžeme nechat inspirovat.

25 Responses to “Martina Navrátilová a Míla Doleželová”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  ZCELA URČITĚ JE MILOŠ VYSTRČIL VYNIKAJÍCÍM A IDEÁLNÍM KLADAČEM VĚNCŮ A PŘEDAVATELEM VYZNAMENÁNÍ, PŘEJME MU V TOM MNOHO ŠTĚSTÍ. TAK IDEÁLNÍCH POSTAV A CHARAKTERŮ, SE V NAŠÍ REPUBLICE NENAJDE MNOHO.

  NEDOVOLME OVŠEM, ABY PO PŘEDÁNÍ KLÍČŮ OD ČESKÉHO SENÁTU DO RUKOU USA A PROHLÁŠENÍM SE ZA POLOVIČNÍHO ČECHA A POLOVIČNÍHO ČÍŃANA SE DOSTAL JEŠTĚ I K MOŽNOSTI INSTALOVÁNÍ CIZÍ ARMÁDY Z DRUHÉHO KONCE SVĚTA DO NAŠÍ REPUBLIKY. DOST UŽ BYLO FAŠISTŮ PO 39 ROCE V NAŠÍ REPUBLICE I SOVĚTSKÝCH VOJSK PO ROCE 1968. NEUMOŽNĚME POMOCÍ AKTIVIZACE OBČANŮ MILOŠI VYSTRČILOVI PODÍLET SE NA UMÍSTĚNÍ AMERICKÝCH JEDNOTEK NA NAŠEM ÚZEMÍ A TÍM ZTRATIT PRÁVO NA TĚCHTO ČESKÝCH ÚZEMÍCH ROZHODOVAT A KONTROLOVAT JE.

  Známo je o amerických vojskách následující.
  Již před lety Congressional Research Service, tj. instituce Kongresu USA, publikovala přehled použití vojenské síly USA v dějinách – nyní to vychází, že ze 247 let své existence ve 231 kalendářních letech USA užily své armády k řešení mezinárodních nebo i domácích sporů. Asi i z tohoto přehledu vycházelo Ministerstvo zahraničí ČLR, když prohlásilo, že USA se během 55 let po 2. světové válce zapojilo do 80 % válečných konfliktů, které se na Zemi za tu dobu odehrály. Dle World Beyond War mají USA přibližně 835 základen v cca 80 státech, z nichž dle indexu demokracie je 38 považováno za poloautoritářské, autoritářské nebo kolonie.

  Je tudíž zřejmé, že USA nemají takřka žádné zábrany při používání síly a využívání svých smluvních partnerů.

  ———————————————————————————————

  Vážené dámy a vážení pánové,

  obracíme se na vás ve věci „Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany“, která je v současnosti v procesu ratifikace v Poslanecké sněmovně a případně poté bude předložena k ratifikaci Senátu a k podpisu prezidentovi republiky.

  Uvedená dohoda vzbuzuje mezi českými občany podobné rozdělení postojů a emocí jako před půldruhým desetiletím podobná dohoda týkající se umístění radaru Národní raketové obrany USA v Brdech. Tehdy statisíce občanů podepsaly petici za vyhlášení referenda o umístění radaru a podobný počet i petici proti umístění radaru. Vláda Mirka Topolánka nakonec v předtuše prohry ratifikaci ze sněmovny stáhla a za čas samotný záměr zrušil tehdejší prezident USA Barack Obama.

  Významná část českých občanů – po neblahé zkušenosti se zahraničními armádami na území republiky – zde oprávněně nechce žádné cizí vojenské základny. Ať od agresorů či proklamovaných partnerů. Obyvatelé Čech, Moravy a Slezska po tři staletí nemohli naplňovat své představy o své státnosti, svrchovanosti a suverenitě a i během 105 let, které od obnovení naší státnosti uplynuly, jim bylo podvakráte jejich právo kráceno. V případě německého nacismu i se statisícovými obětmi na životech, v případě sovětské okupace naštěstí šlo jen o stovky obětí, dopady psychické, morální, ekonomické, sociální, kulturní a politické vyčíslit však ani nelze.

  Nejen neblahá dějinná zkušenost, nýbrž i dnešní posouzení aktuální dohody, jejího kontextu a detailů, vzbuzuje vážné obavy obyvatel ČR.

  Dohoda nezvyšuje bezpečnost naší vlasti, ostatně o ní od vstupu ČR do NATO nikdy nebyly vzneseny jakékoli pochybnosti. Podobnou dohodu po desetiletí nemá asi pětina států NATO a nikdy nezazněly pochybnosti, že by tam vojáci USA kvůli tomu nemohli plnit obranné úlohy, a nijak není zpochybněna případná pomoc vojáků jiných států v ČR. Naopak naplněním dohody se rizika pro ČR zvýší – pro případného agresora zde vzniká 11 vážných cílů možného válečného úderu již nejen proti ČR, ale i USA a to tím více vzhledem k tomu, co tam bude armádou USA umístěno a činěno.

  Dohodou se ČR fakticky vzdává své Ústavou ČR dané suverenity a svrchovanosti nad Spojeným státům poskytnutými prostory, neboť jí nebude umožněno kontrolovat kdo a co tam bude umístěno a provozováno. Proto je částí občanů a právníků požadována kvalifikovaná většina pro ratifikaci. Tento požadavek podporuje i fakt desetileté lhůty pro vypovězení dohody, což je za horizont i dalších dvou volebních období a tedy i vlád, které bez možnosti zásahu budou postaveny před hotovou věc. Navíc téma této dohody nebylo předmětem posledních sněmovních voleb, takže vláda nemá volbami legitimizovaný mandát k takovému kroku. Dodejme, že na území ČR vzniknou jakési prostory „bezzákonnosti“, kde nebude mít faktický dosah vyautovaná česká jurisdikce, ale ani jurisdikce USA platná pro území USA.

  Z existence pasáží ošetřujících pobyt rodinných příslušníků vojáků USA plyne, že dohoda není tvořena pro časy mezinárodního napětí, kdy by účast zahraničních vojáků byla projevem připravenosti pomoci – do bojů si vojáci své příbuzné neberou. Smysl dohody je tedy širší, posunutý nebo možná i jiný, než je proklamováno.

  To je ovšem jen část z problémů a otazníků, které dohoda obsahuje a které způsobí českému státu jako celku, dotčeným komunitám a i jednotlivým občanům. Dohoda může sice některým obyvatelům přinést i nějaké osobní benefity, které však zdaleka nemohou vyvážit rizika, rozličné dopady a strategická negativa z dohody plynoucí.

  Spoluzodpovědnost za případné plnění ratifikované takto problematické dohody budou mít všichni občané naší demokratické republiky, vyšší však bude ležet na jejich politické reprezentaci, od obecních a krajských zastupitelů přes poslance a senátory po vládu a prezidenta.

  Z toho důvodu se na vás obracíme s výzvou, abyste využili svého politického a společenského postavení buď k odmítnutí ratifikace nebo k přijetí opatření, které budou alespoň snižovat možná nebezpečí a případné škody.

  Vytvořte společenství samospráv s vojenskými útvary, zvláště pak s cizími základnami. Pomozte vytvořit obdobné společenství občanů obcí s vojenskými útvary, resp. s cizími základnami. Žádejte vládu o vytvoření stálé trojstranné komise pro sledování a hodnocení činnosti a dopadů základen, kde budou vedle zástupců českých ústředních orgánů a americké strany i zástupci dotčených obcí a krajů. Žádejte vypracování každoroční zprávy o působení základen a o plnění dohody a jejího smyslu. Především však žádejte výstavbu objektů civilní ochrany, vybavení evakuačními prostředky a vypracování postupů pro krizové situace. Žádejte poslance, aby vyslovili případný souhlas s ratifikací dohody až po splnění těchto životně důležitých potřeb. Přijmout dohodu bez toho, že bude nikoli slovy, nýbrž skutky – vystavěnými kryty a výcvikem místního obyvatelstva – zajištěna jejich naděje na přežití, je hazard a neúcta ke spoluobčanům. Vedle toho je už jen drobností požadavek, aby stát nahradil místním občanům ekonomické ztráty z poklesu cen jejich nemovistostí v blízkosti základen.

  Možná, že se někomu mohou zdát zmíněné požadavky přemrštěné. Je třeba si však uvědomit, koho současná vláda zve na nekontrolovaný pobyt do naší vlasti. Již před lety Congressional Research Service, tj. instituce Kongresu USA, publikovala přehled použití vojenské síly USA v dějinách – nyní to vychází, že ze 247 let své existence ve 231 kalendářních letech USA užily své armády k řešení mezinárodních nebo i domácích sporů. Asi i z tohoto přehledu vycházelo Ministerstvo zahraničí ČLR, když prohlásilo, že USA se během 55 let po 2. světové válce zapojilo do 80 % válečných konfliktů, které se na Zemi za tu dobu odehrály. Dle World Beyond War mají USA přibližně 835 základen v cca 80 státech, z nichž dle indexu demokracie je 38 považováno za poloautoritářské, autoritářské nebo kolonie.

  Je tudíž zřejmé, že USA nemají takřka žádné zábrany při používání síly a využívání svých smluvních partnerů. Tudíž je záhodno být ve vztazích s USA velmi obezřetný a pokud si někdo nechce nebo nemůže zvolit zásadu, že jeho „cíl je nebýt cíl“, měl by se snažit rizika, jež podstupuje, alespoň minimalizovat.

  V demokracii každý neseme díl spoluzodpovědnosti; společně se to ovšem nese snáze, proto jsme se na vás obrátili a přednesli své názory a podněty pro vás, abychom v budoucnosti mohli všichni s čistým svědomím zhodnotit případ tzv. obranné dohody s USA.

  S pozdravem

  Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám

  Praha 20. 6. 2023

 2. jihlavák napsal:

  Martina Navrátilová utekla z komunistického ráje. Pan předseda senátu podpořil komunistu s jeho rudou politručkou v cestě na Hrad. Jsou to paradoxy a různé charaktery.

 3. Jan P napsal:

  jihlavák, vůbec se nechci zastávat šéfa zbytečného senátu(člen vládní strany) a loutky oligarchů na Hradě. Ale vy jste taky dobrý paradox. Na jedné straně na českou asociální „fašistickou“ vládu sice oprávněně nadáváte, ale podporovat odbory proti vládě bohatých se vám nějak nechce. Čekáte stejně jako Dvořák na Okamuru či nějakého zdatnějšího fíru, že to po volbách u nás konečně vezme do ruky ?

 4. jihlavák napsal:

  Jane P, kdysi jsem o vstupu do odborů uvažoval. Jsem rád, že jsem nevstoupil. Odbory u nás jen kryjí záda oligarchům při budování nelítostného vykořisťovatelského kapitalismu. Poslední příklad. Středula po představení „úsporného“ balíčku zločinecké vlády mluvil o generální stávce. Určitě bych se připojil, ač nejsem v odborech. Výsledek? Generální stávka se smrskla na několik protestních akciček v malých městech, teď budou prázdniny a po prázdninách si na generální stávku nikdo už nevzpomene. Tak je to už desetiletí.

  Okamura se veze na nespokojenosti, lépe nasranosti, lidí. To je jasné. Ale co je na programu SPD závadného? Mají body, které by měly tlačit tradiční strany. Fialova svoloč jede jen na vlně šíření strachu. Válka, změna klimatu, dluhy, drazí penzisti, drazí pacienti, drazí invalidé, nebude energie, nebudou léky, nebudou jablka……….. Naposledy- budou tornáda, kroupy 5 cm, lijáky, lokální záplavy :-)))……….. Veřejnoprávní televize jen tomuto tématu věnovala v hlavní zpravodajské relaci x minut. V Jihlavě přitom nespadla ani kapka. Lidé zahlcení strachem jsou lépe ovladatelní, což oni dobře ví.

  Fíry bych se ale nebál. Loutkovodiči u nás mají nastavené podmínky tak, že jediná možnost proti zločinecké pětikoalici je Bureš s podporou Tomia. To už tady ale jednou bylo. Kola brutálního kapitalismu, bez sociálního a mravního rozměru, se budou točit dál.

 5. Jan P napsal:

  jihlavák, taky nejsem organizován v odborech. Přesto stávkovou pohotovost podporuju.
  Ta měla být už tak před rokem. Teď je akutní čas na časově neomezenou generální stávku. Nesouhlasím s asociální vládní reformou, která zasáhne především nás zaměstnance, důchodce a naše rodiny. Co se týče ČMKOS, ASO a Středuly(„náš Josef“) budeme spolu ve shodě. Nicméně vedle ČMKOS a ASO existuje u nás mladá a zatím málo známej Odborový svaz Iniciativa pracujících (OSIP). Ano, centralistické a byrokratické odbory nemohou být nikdy revoluční bez zkorumpovaných odborových předáků, jak bychom si přáli. Alternativa vůči „žluťáckým odborům“ podle mého rozhodně představuje OSIP. Odbory jsou tu od toho, aby za své lidi bojovaly, a to i za cenu časově neomezených stávek.

  Můj postoj k parlamentarismu, buržoazní demokracii, státu, kapitalismu jako systém útlaku, vykořisťování a válek znáte. Naše sny se jim do volebních uren nevejdou! Demokracie: Psychologický trik kapitalistického systému, pomocí kterého se jednotlivci vytváří pocit účasti na rozhodování ekonomické moci.
  Žádná diktatura, žádná demokracie. Ať žije anarchie!

  Nepopírám, že krajně pravicová SPD mj. některými levicovými tématy dokázala část levicových voličů a nespokojenců s polistopadovým vývojem k sobě přitáhnout. Jste opravdu přesvědčen o tom, že úspěšný politický podnikatel Tomio Okamura a celá SPD je na straně nás zaměstnanců(ne zaměstnavatelů) a myslí to s přímou demokracií upřímně ? Nebo vás spíše oslovuje nacionální populismus a národní konzervatismus ? Já mezi SPD, ODS, ANO a TOP 0,9 např. v socioekonomických otázkách žádný zásadní rozdíl nevidím…

  Pamatujte: nepatříte do „střední třídy“, patříte do dělnické třídy, do dělnické třídy. Systém se vás bude vždy snažit zmást, abyste měli pocit, že žijete ve falešné realitě.

 6. Standa napsal:

  Když čtu předřečníky, vidím, že současné teploty na ně začínají působit, takže jejich bláboly nelze brát vážně. Pro jihlaváka jenom toliko předpovědích počasí. Počasí nepředpovídá Fiala, ale odborníci z Českého hydrometeorologického ústav, kteří tomu rozumějí líp, než my všichni tady dohromady. Takže pořád lepší výstrahy, co by se mohlo stát, než kdyby neřekli nic a najednou to přišlo, můžeš se zeptat lidí, na které to opravdu přišlo a odneslo jim to třeba střechu nebo vytopilo barák, ti by ti za tvoje bláboly asi s chutí dali jednu zleva a druhou zprava, aby jsi se probudil.

 7. Jan P napsal:

  Poděkujte panu Klausovi, oligarchickým médiím i jiným pravicovým kurvám doma i v zahraničí.
  Pochcípáme zde – ale mezitím na tom někdo hezky vydělal. A to je přeci skvělé, ne?!

  Smrtící vedra míří do zemí, které ho dosud nepoznaly. Lidstvo není připraveno
  https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/smrt%C3%ADc%C3%AD-vedra-m%C3%AD%C5%99%C3%AD-do-zem%C3%AD-kter%C3%A9-ho-dosud-nepoznaly-lidstvo-nen%C3%AD-p%C5%99ipraveno/ar-AA1cZTLY?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=1ddf65a61f154a229f29ff8c7e472d89&ei=10&fbclid=IwAR13H1q28f3xUF5F4HFa2djE61gAPkv9UWEIdUkIh0msKfn7pzAypp8I3wE

 8. jihlavák napsal:

  Stando, teploty působí spíše na tebe. Je zřejmé, že se ti odkrvuje mozek a prokrvují svaly . Můžeš být nebezpečný ostatním i sobě. Chce to stín.

  Ono se o přicházející bouřce dá informovat stručně a výstižně nebo ve stylu TV Nova, hrůza, děs a beznaděj. Nevím, ale zda rozdíl pochopíš. Třeba ano

 9. Svatopluk Beran napsal:

  NEOLIBERALISMUS KLADAČE VĚNCŮ A PŘEDAVAČE VYZNAMENÁNÍ, PŘEDSEDY SENÁTU VYSTRČILA V PRAXI, JE VIDĚT ŽE TY DAROVANÉ KLÍČE OD ČESKÉHO SENÁTU UŽ NĚKDO Z AMERICKÉ AMBASÁDY PUŽÍVÁ.

  AMERIKANISMUS V ČECHÁCH PO HAVLOVSKU

  https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-nove-normy-pro-skoly-spolecna-wc-nepovinna-umyvadla-

  CO ASI TAK JE CÍLEM TOHOTO PROAMERICKÉHO KOALIČNÍHO SLEPENCE, PROTLAČENÉHO MILIONEM CHVILEK PRO DEMOKRACII, VEDENÉHO TEOLOGY ROLLEM A MINÁŘEM?

  CO NEJVÍC TO TU ROZE.RAT, AŤ SE TO MŮŽE ZODPOVĚDNÁ A NEPOPULISTICKÁ CO NEJMÉNĚ OPRAVIT, KDYŽ TAK, TAK ABY OPRAVA STÁLA CO NEJVÍCE A BYLO ZASE NA CO UKAZOVAT.

 10. Svatopluk Beran napsal:

  Včera na CNN jste vedl pane předsedo senátu VYSTRČILE, až neskutečně arogantní rozhovor, jehož podstatou bylo ZBOŽTĚNÍ západního bloku pod řízením USA jako, kdyby se jednalo o nějaké VESMÍRNÝ ZÁKON, na jehož podkladě jsme si sami vyrobili své vlastní právo znehodnocovat ostatních sedm miliard občanů světa. Ale jde vám jen o právo vykrádat suroviny nebo znemožńovat obchodování s těmito surovinami, dle vlastních potřeb či výhod, toho kterého státu. Dokonce jste předal dalšímu zločinci se životy vlastních občanů v prospěch Spojených Států Amerických a ziskové válečné konjunktury, další paklíč od českého senátu. Jste lump se českými symboly i s životy jak českých, tak i občanů dalších zemí.

  NENÍ MOŽNÉ, ABY JSTE VE SVÉ FUNKCI NEVĚDĚL, JAK FUNGUJE AMERIKOU DNES ORGANIZOVANÝ SVĚT NA LŽÍCH, PODVODECH, FINANČNÍCH MANIPULACÍCH S HLAVNÍ REZERVNÍ MĚNOU, ČI CÍLENÝM VÁLEČNÝM ROZKLADEM JINÝCH ZEMÍ A JINÝCH NÁRODŮ TÉTO PLANETY. JSTE STEJNÝ ZA SVOU NEZJIŠTNOU PODORU USA, STEJNÝ VÁLEČNÝ ZLOČINEC, JAKO NÁŠ PRESIDENT PETR PAVEL. JSTE JEN A JEN IDEOLOGICKÝM PROJEKTEM AMBASÁDY USA, STEJNĚ JAK NÁŠ PRESIDENT A VŮBEC CELÉ DNEŠNÍ NEOLIBERÁLNĚ TOTALITNÍ VEDENÍ TOHOTO STÁTU. JSTE V PODSTATĚ JAK KOMUNISTÉ A NÁRODNÍ FRONTA ZA SOCIALISMU A ŠKODÍTE V ZÁJMU CÍZÍ ZAOCEÁNSKÉ VELMOCI OBČANŮM TÉTO ZEMĚ. TO ŽE JSTE SE DOSTALI RÁDOBY DEMOKRATICKY VŠICHNI K JEDNOSTRANNÉMU VEDENÍ TÉTO ZEMĚ, STEJNĚ JAK FAŠISTÉ V NĚMECKU, NEBO KOMUNISTÉ V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE, JEŠTĚ NEZNAMENÁ ŽE JSTE DEMOKRATÉ A ŽE SI NA PODKLADĚ LŽÍ PŘED VOLBAMI, MŮŽETE TEĎ S LIDMI VYTÍRAT PRD.L, DĚLAT Z NICH HLUPÁKY A NAŠE VNUKY CPÁT JAKO PŘEDVOJ A LIDSKÉ MASO DO AMERICKÝCH VÁLEK.

  ———————————————————————————————

  Na velkovýrobu vybudované hospodářství nutně potřebuje velkospotřebu a vyžaduje si i surovinové základny, které by byly odbytištěm těchto hotových výrobků. Americké hospodářské zájmy se nemohou isolovat jen na americkou pevninu, neboť jejich polem působnosti se stává celý svět. JSOU LI TYTO ZÁJMY PŘÍLIŠ NEBEZPEČNĚ OHROŽENY, SPOJENÉ STÁTY, NEMAJÍ LI RADIKÁLNĚ MĚNIT LINII, PO KTERÉ KRÁČEJÍ, JSOU PŘIPRAVENY HÁJIT JI I VOJENSKY.

  ———————————————————————————————

  JSTE LHÁŘ, PODVODNÍK A ESKAMOTÉR S ŽIVOTY ČESKÝCH OBČANŮ, STEJNĚ TAK JAKO ZELENSKÝ V ZÁJMU CIZÍ VELMOCI ZA OCEÁNEM.

  CO SE NEPOVEDLO NAPOLEONOVI A HITLEROVY, O TO TEĎ USILUJÍ SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ PROMYŠLENĚJI A NA POSTUPNÉM DOMINOVÉM EFEKTU. CO NEDOKÁZALI SAMOTNÍ FRANCOUZI A NĚMCI, O TO SE DNES SNAŽÍ USA SE SVÝMI VOJSKY ROZMÍSTĚNÝMI V OSTATNÍCH VAZALSKÝCH ZEMÍCH EVROPY A PÁTÝMI AMERICKÝMI KOLONAMI VE ZBYLÝCH ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍCH. OPĚT SMĚREM NA VÝCHOD.

  BUDETE MÍT ZA SVŮJ PROAMERICKÝ CHCIVÁLKOVÝ POSTOJ UŽ NAVŽDY PRŮSER S ŽIVOTY – NAŠICH VNUKŮ A VNUČEK – V UBOHÉM AMERICKÉM OBCHODNĚ VRAŽDÍCÍM SYSTÉMU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Jan P napsal:

  A jak je to u nás? Myslím, že čeští politici a militaristický městský libs žádný prachy od zbrojařů
  nepotřebujou…

  Zpráva ukazuje, jak vojenský průmyslový komplex vytváří mediální příběh o Ukrajině
  https://fair.org/home/report-shows-how-military-industrial-complex-sets-media-narrative-on-ukraine/?fbclid=IwAR2BehvdzL2uSkTtm-EjwFYyczPHDSkHbQ57DMmXTqhHKWbGx1mjmrfKKeg

 12. Svatopluk Beran napsal:

  MIREK TOPOLÁNEK A JEHO PROPAGACE SAMOSTATNÉ IDEOLOGIE AMERICKÉHO NEOLIBERALISMU PÁR ELIT ZÁPADU, PROTI OSTATNÍMU SEDMIMILIARDOVÉMU SVĚTU. IDEOLOGIE PÁR VÝMEČNÝCH PROTI CELÉMU SVĚTU UŽ TU BYLA V POSLEDNÍCH STO LETECH DVAKRÁT. NĚMECKÝ FAŠISMUS PRO CELÝ SVĚT TOLEROVANÝ V USA AŽ DO VYHLÁŠENÍ VÁLKY NĚMECKA SPOJENÝM STÁTŮM AMERICKÝM A CESTA PŘES SOCIALISMUS DO KOMUNISMU V SOVĚTSKÉM SVAZU, NETOLEROVANÁ V USA NIKDY.

  ———————————————————————————————

  Někteří blbí, jiní navedení. Mrazí mne v zádech, varoval Topolánek před pátou kolonou v Česku.

  Válka snad přinutí Evropskou unii, po letech antiamerikanismu, k návratu k euroatlantické spolupráci. Doufejme,“ vzkázal expremiér.

  https://www.forum24.cz/nekteri-blbi-jini-navedeni-mrazi-mne-v-zadech-varoval-topolanek-pred-patou-kolonou-v-cesku?

  ——————————————————————————————–

  TO MĚ SE ZASE SVÍRÁ ZADEK A JE MI NA BLITÍ Z VAŠICH NEOLIBERÁLNÍCH AMERICKÝCH, OBCHODNÍCH VYVRAŽDÍCÍCH TEZÍ PANE TOPOLÁNKU, ZÁROVEŇ SE SCHVALOVÁNÍM VÁLKY K TOMU, ABY SE OBČANÉ ČESLÉ REPUBLIKY MUSELI BÁT A LÉZT DO PR.LE ZASE NĚKOMU DALŠÍMU.

  JSTE ČESKOAMERICKÝ ELITÁŘSKÝ POHŮNEK, KTERÝ ODSTARTOVAL CESTU K ODŘÍZNUTÍ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ZÁJMU AMERICKÉHO NEOLIBERALISMU A VLÁDY USA NAD SVĚTEM, OD LEVNÝCH SUROVIN Z RUSKA.

  MÁTE ZCELA TOTOŽNÝ KOMUNISTICKÝ START V ARMÁDNÍCH SLOŽKÁCH WARŠAVSKÉ SMLOUVY JAKO PETR PAVEL A JSTE TAK ZCELA STEJNOU PRODEJNOU DĚ.KOU.

 13. Svatopluk Beran napsal:

  VÝSLEDKY FIALOVÉ PĚTIKOALIČNÍ VAZALSKÉ VLÁDY A ROZDÁVAČE KLÍČŮ OD SNĚMOVNY A NA PŮL ČECHA A NA PŮL ČÍŇANA, PŘEDSEDY SENÁTU VYSTRČILA.

  https://www.kverulant.org/article/tri-cvrtiny-obcanu-neschvaluji-kam-se-ubira-nase-zeme-pod-vedenim-premiera-petra-fialy/?

  Tři čtvrtiny občanů neschvalují, kam se ubírá naše země pod vedením premiéra Petra Fialy.

  Mezinárodní agentura Morning Consult vydala nejnovější zprávu, která hodnotí, jak lidé schvalují směřování svojí země pod vedením jejího leadera. Mezi 22 sledovanými zeměmi je Česká republika pod vedením premiéra Petra Fialy na nejhorším místě. Směřování země pod jeho vedením neschvaluje 74% občanů.

  Petr Fiala se mezi 22 hodnocenými leadery vybraných zemí pohybuje trvale na posledních místech. Nejnověji se propadl z předposledního místa na místo poslední. V únoru 2023 byl ještě horší jen Jihokorejský prezident Yoon Seok-youl. Tento bývalý prokurátor do úřadu nastoupil v květnu 2022, ale už v srpnu začala jeho popularita rychle klesat, to když se pod jeho vedením nekonal slibovaný návrat ke spravedlnosti a zdravému rozumu.

  Stejně jako ve Fialově případě i Jihokorejského leadera poškozuje pravděpodobně problematická personální politika. Do svého kabinetu a prezidentské kanceláře jmenoval Yoon Seok-youl často naprosto nekompetentní osoby. Do nejvyšších funkcí bylo jmenováno 15 bývalých státních žalobců. Analogie s Petrem Fialou se nabízí. I on čelí kritice za nesplněné sliby.

  VIVAT MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII POD VEDENÍM TEOLOGŮ ČECHOŠVÍCARA ROLLA A ČECHA MINÁŘE.

  JSEM PŘESVĚDČEN ŽE BÝT VLÁDNÍM PŘEDSTAVITELEM NEZNAMENÁ BÝT JENOM SLUŠNÝ, DŮLEŽITĚJŠÍ BUDE URČITĚ NEBÝT B.BÝ A VLEZDO.RDELA.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  TAK NĚJAK O DNEŠNÍCH FIALOVÝCH ČASECH V ČESKÉ REPUBLICE ZA PODPOROU VLÁDY OD PŘEDSEDY SENÁTU VYSTRČILA.

  Aby syn nehladověl, sama týden nejí. Rodinám, jež padly na dno, pomáhá Diakonie.

  https://www.denik.cz/z_domova/diakonie-vrchlabi-pribeh-zeny.html?seznam-hp=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

 15. Svatopluk Beran napsal:

  VČERA VÝROBCI NÁHRADNÍCH KLÍČŮ OD ZE SENÁTU, PŘEDSEDOVI SENÁTU VYSTRČILOVI VÝBORNĚ SEKUNDOVAL TAKÁČ – ,,také,, redaktor české nezávislé vládní televize – PŘI OTÁZCE NA EUROPOSLANKYNI KONEČNOU, ZDA PODPORUJE ABY SE RUŠTÍ A BĚLORUŠTÍ SPORTOVCI NEMOHLI ZŮČASTŇOVAT SPORTOVNÍCH EVROPSÝCH ČI SVĚTOVÝCH HER KONEČNÁ ODPOVĚDĚLA, ŽE TO BY SE BÝVALI NESMĚLI OD VIETNAMU ZŮČASTŃOVAT ANI AMERIČANÉ ŽÁDNÉ TAKOVÉ AKCE. NAČEŽ TAKÁČ JÍ PO NÁPOVĚDĚ DO SLUCHÁTEK OD REDAKCE ,,TYPICKY VLÁDNĚ DEMAGOGICKY A POPULISTICKY ODPOVĚDĚL,, ŽE TO OD NÍ BERE JAKO ŘEČNICKU OTÁZKU, NE JAKO ODPOVĚĎ, NAČEŽ KONEČNÁ ODVĚTILA, ,,ŽE AMERICKÉ VRAŽDĚNÍ NENÍ ŘEČNICKÁ OTÁZKA ALE HISTORICKÁ SKUTEČNOST,, COŽ TĚŽCE POLYKAL A DO SLUCHÁTEK MU JIŽ ZŘEJMĚ ŽÁDNÁ VYCHYTRALÁ PROVLÁDNÍ DEMAGOGICKÁ A POPULISTICKÁ NÁPOVĚDA Z REDKCE NEPŘIŠLA. JEŠTĚ SE SICE SNAŽIL ARGUMENTOVAT ZBLÝM DOMINIKEM HAŠKEM O TOM, ŽE BY SE MĚLO ZAVÉST, ABY KAŽDÝ RUSKÝ SPORTOVEC PŘI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ SE ZŮČASTNIT NEZÁVISLE NĚJAKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ ČI ŽÁDOSTI O AZYL, MUSEL PODEPSAT PROHLÁŠENÍ O ODSOUZENÍ VÁLKY. ,,ZŘEJMĚ TAKOVÁ ZCELA NOVÁ HAŠKOVA – ŠVEJKOVA – NEBOLI KOMUNISTICKÁ ANTICHARTA PRO SPORTOVCE A HERCE,, 🙂

 16. Svatopluk Beran napsal:

  NĚO MÁLO K VEZDO.RDELŮM SOVĚTSKÝM A AMERICKÝM.

  PŘEDEDA SENÁTU MILOŠ VYSTRČIL A VASIL BILAK V POZVÁNÍ CIZÍCH ZAHRANIČMÍCH VOJSK NA NAŠE ÚZEMÍ, JEDNO JSOU.

  AVŠAK OSOBNÍ MORÁLKA DNEŠNÍHO PŘEDSEDY ČESKÉHO SENÁTU MILOŠE VYSTRČILA, ROZDAVAČE KLÍČŮ OD SENÁTU A POLOVIČNÍHO ČÍŇANA, JE PRO SVOBODU KAŽDÉHO ČECHA NESOUHLASÍCÍHO S UMÍSTĚNÍM CIZÍCH VOJSK NA VÝSOSTNÉM ČESKÉM ÚZEMÍ, NEPŘIJATELNÁ.

  VYJÍMÁM NEJHORŠÍ SENÁTORSKÁ ZVĚRSTVA KTERÁ VYSTRČIL PROTI SVOBODNÝM ČESKÝM OBČANŮM A VÝSOSTNÉMU ČESKÉMU ÚZEMÍ, AMERIČANŮM ZARUČUJE.

  ———————————————————————————————–

  CITÁT

  „Není mi 70 let. Je mi 16 let a mám 54 let zkušeností“.

  VYJÍMÁM Z PROJEVU SENÁTORKY HAMPLOVÉ.

  Co tedy mně nejvíce, jako právníka, zarazilo, snad jsem to pochopila dobře, nebo možná nepochopila, bude to dnes vysvětleno, že žádná ze stran tuto dohodu nepředloží nikdy žádnému soudu nebo třetí straně. Jinými slovy nevím, jak by se řešilo, kdyby z této dohody vznikl nějaký problém nebo výkladová nejasnost nebo něco podobného. To jsem byla z toho překvapená nejvíce – říkám probůh, kdyby se někdy v budoucnu tady vojáci objevili, kdyby v budoucnu vznikl nějaký problém s touto dohodou, tak není kam se obrátit, aby to někdo „rozsoudil“ nebo rozhodl.

  Ptala jsem se paní ministryně, zda bylo projednáno s obcemi a městy, kde by se potenciálně měla vojska objevit. Tato otázka – nedostala jsem žádnou odpověď. Ptala jsem se potom na rozdíly mezi pojmy vojenská základna a dohodnutá zařízení a prostory. Podle mého názoru v tom rozdíl není.

  Z dohody vyplývá, že se může stát, že do některých zařízení, která jsme my vybudovali, nebude mít Česká republika přístup, že budou výlučně v užívání amerických vojáků.

  V určitých ojedinělých případech, je to tam popsáno, důvody nějaké hodné zřetele apod., mohou američtí vojáci zasahovat i vůči českým občanům i na území mimo tato zařízení.

  Mají-li tady být tato vojska. V dohodě jsou jako dohodnutá zařízení prostory: Vojenské letiště Čáslav, Náměšť Pardubice, Lingvistické centrum Mošnov, vojenský výcvikový prostor Hradiště, Libava a Boletice, Březina, vojenská posádka Vyškov, ,,RANČÍŘOV,, Stará Boleslav.

  JAKO OSADNÍK OKROUHLÍKU SI PAMATUJI ZAHRANIČNÍ VOJSKO MEZI VOJENSKÝM ÚZEMÍM VÍLANEC A RANČÍŘOV.

  Ta dohoda je nejednoznačná, jednostranná, v řadě věcí jsme vyšli vstříc americké straně. A dovolím si subjektivní názor – domnívám se, že více ta naše zařízení potřebuje americká armáda, než my americkou armádu v této našich zařízeních. A skončila bych citátem: „Mravnost je dělat to, co je správné, bez ohledu na to, co se přikazuje, a poslušnost je dělat to, co se přikazuje, bez ohledu na to, co je správné.“

  Přesuny vojsk přes naše území se mohou dít i bez našeho souhlasu, americká strana tu může mít americkou měnu v jakémkoliv množství, může ji dovážet, vyvážet, používat ji. Je tady řada daňových výjimek, byť se úvodem té dohody konstatuje, že je to s plným respektem k Ústavě a našemu právu, tak dokonce jsou tam pojmy typu, že dodavatelé americké armády budou osvobozeni od českých právních předpisů, v zařízeních a prostorách se budou moci provádět stavební práce, česká strana se zavazuje dokonce, že vyřídí pro to všechny formality, že všechna povolení budou vydávání zdarma. Ptala jsem se na náklady. Nevím. Česká strana se na žádost americké strany vzdala priority trestní jurisdikce – může požádat, aby byly vojáci vydáni české trestní jurisdikci, ale té priority jsme se vzdali. Řada věcí není upravena vůbec.

  V té dohodě je odsouhlseno „to se dohodne potom,“ když to řeknu lajcky.

  Není ani v tomto rámci limitován počet vojáků na našem území. A nebylo vůbec v podstatě specifikováno, na základě čeho se došlo k tomu, že Česká republika potřebuje tuto takzvaně pomoc v oblasti obrany, když jsme členy NATO.

 17. Svatopluk Beran napsal:

  TAK TROCHU TYPICKÁ BLONDÝNA – kravka -V ČESKÉ POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

  https://www.youtube.com/watch?v=uLFVJrc5Ltc

 18. Svatopluk Beran napsal:

  UŽ TO ZŘEJMĚ ZAČÍNÁ UŽITEČNÝ IDIOT BUDE POSTUPNĚ ZPOCHYBŃOVÁN A DEHONESTOVÁN, NÁSLEDNĚ ODSTRANĚN. BUĎ BUDE ODSUNUT DO USA JAK POTŘEBNÍ FAŠISTÉ Z HITLEROVSKÉHO NĚMECKA, NEBO SI TO S NÍM VYŘÍDÍ VLASTNÍ OBČANÉ A AMERIKA ANI NEHNE BRVOU.

  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ NEMAJÍ TRVALÉ PŘÁTELE, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ MAJÍ ZÁJMY. Henri Kissinger

  CIA JE BEZRADNÁ. KROMĚ PUTINA ZAČÍNÁ BÝT NEPŘEDVÍDATELNÝ I ZELENSKYJ.

  https://www.tydenikhrot.cz/clanek/cia-je-bezradna-nevi-co-udelaji-klicovi-hraci-valky-v-evrope-putin-a-zelenskyj?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=757001&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

  VESELÉ PŘI TOM JE, JAK OBYČEJNÝ IRÁCKÝ DOKTOR OBLBL CIA A USA PAK NA JEHO SMYŠLENÉM PŘÍBĚHU DODATEČNĚ OSPRAVEDLŇOVALY SVOU ILEGÁLNÍ VOJENSKOU OPERACI – TRVALÁ SVOBODA – PROTI IRÁKU, BEZ MANDÁTU OSN. NA JEJÍŽ VYPRACOVÁNÍ SE PODÍLEL I ČESKÝ OBČAN, NÁŠ DNEŠNÍ PRESIDENT PETR PAVEL, BÝVALÝ KOMUNISTICKÝ STUDENT VOJENSKÉHO ZORAVODAJSTVÍ WARŠAVSKÉ SMLOUVY.

  A JAK CIA OBLBLA ŠESTNÁCTILETÁ DCERA SAUDSKOARABSKÉHO VELVYSLANCE S TÍM, ŽE CO BY SESTŘIČKA V KUVAJTSKÉ PORODNICI ZAŽILA, JAK IRÁČTÍ VOJÁCÍ VYHAZUJÍ Z INKUBÁTORŮ ČERSTVĚ NAROZENÉ DĚTI, COŽ BYLO PRO USA STARTOVACÍM DŮVODEM ROZPOUTAT PROTI IRÁKU VOJENSKOU OPERACI – POUŠTNÍ BOUŘE -.

 19. Svatopluk Beran napsal:

  Z DNEŠNÍM ČEAKÝM PROAMERICKÝM PRESIDENTSKÝM, VLÁDNÍM, PARLAMENTNÍM, SNĚMOVNÍM I ČESKÝM BRUSELSKÝM VÝKVĚTEM, SAMOZŘEJMĚ TO SAMÉ V CELÉ ZÁPADNÍ EVROPĚ, UŽ BUDEME COBY EVROPA NAVŽDY VAZALOVÉ A LOKAJOVÉ SPONZORUJÍCÍ AMERICKOU OBCHODNÍ PIJAVICI A PŘITOM NA ŽIVOTECH NAŠICH DĚTÍ A VNUKŮ V AMERICKÝCH VÁLKÁCH JISTIT AMERICKÝ OBCHODNÍ SVĚT.

  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DOKÁZALI VYBUDOVAT HOSPODÁŘSKÝ A EKONOMICKÝ SYSTÉM, KTERÝ V SOUTĚŽI DOMINOVAL A VYHRÁVAL.

  V MOMENTĚ KDY SE PODOBNÉHO SYSTÉMU ZAČAL CHÁPAT I OSTATNÍ SVĚT, USA PORUŠUJÍ TENTO SVŮJ PRINCIP SOUTĚŽE – ZJIŠŤUJÍ ŽE UŽ V NĚM NEMOHOU VYHRÁVAT A OKUPUJÍ ASPOŃ PŘIBLBLOU EVROPU. VYSÁVAJÍ JÍ A VYHLAŠUJÍ VŠEM KTEŘÍ ZAČALI POUŽÍVAT JEJICH TAKTIKU, VÁLKU. Z BOHA SE STÁVÁ NAJEDNOU MILITARISTICKÝ SR.Č.

  ZE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, COBY ASI DVĚSTĚ LET LÍDRA BUDOUCNOSTI SVĚTA, SE STÁVÁ NESCHOPNÁ UMÍRAJÍCÍ KOBYLA A TEĎ UŽ KOLEM SEBE JENOM KOPE.

  JE SMUTNÉ SLEDOVAT JAK PŘI TOM KOPE POUZE DO VLASTNÍCH ŘAD A JAKO KUKAČÍ MLÁDĚ VYSÁVÁ SVÉ NEJBLIŽŠÍ PŘIPOSRANÉ EVROPSKÉ LOKAJE. O ČESKÉM LÁMAJÍCÍM SI PÁTEŘ VLÁDNÍM SYSTÉMU NEMLUVĚ. JE SMUTNÉ SLEDOVAT JAK EVROPA MORÁLNĚ UPADÁ DO AMERICKÉHO INDIVIDUALISMU A OBCHODNÍHO MILITARISMU, JAK MÁ EVROPA STRACH A NEDOKÁŽOU MÍT SVŮJ VLASTNÍ SVĚTOVÝ I EKONOMICKÝ POHLED NA BUDOUCNOST.

  V PODSTATĚ JSME JAKO EVROPANÉ PORODILI DÍTĚ, KTERÉ NÁS DNES PO SVÉM OSAMOCENÍ SE, POŽÍRÁ A ZNEUŽÍVÁ.

  KLANÍME SE A MODLÍME PŘED KRABICÍ OBALENOU POZLACENOU MAŠLÍ, S HOVNEM UVNITŘ A TVRDÍME ŽE VONÍ.

 20. Svatopluk Beran napsal:

  A CO NAŠI ČEŠTÍN UMĚLCI K DNEŠNÍ VÁLEČNÉ AMERICKÉ INFLACE V EVROPĚ?

  NIC, ZALEZLÍ A SKRČENÍ DRŽÍ BASU S NEOLIBERÁLNÍ ČESKOU VLÁDOU AMERICKÝCH LOKAJŮ STEJNĚ, JAK ZA VLÁDY JEDNÉ STRANY KOMUNISTŮ, V BÝVALÉM ČESKÉM SOCIALISTICKÉM EKONOMICKÉM SYTÉMU.

  ———————————————————————————————–

  Požadujeme úctu! A taky víc peněz… Hollywood ochromila největší stávka herců a producentů od roku 1960

  https://byznys.hn.cz/c1-67224860-pozadujeme-uctu-hollywood-je-ochromen-herci-a-producenti-vyhlasili-stavku?

 21. Svatopluk Beran napsal:

  KDOPAK TO VYHRÁL V EVROPĚ NAD PŘIPOSRANÝMI EVROPANY?

  SENILNÍ ZAKOPÁVAJÍCÍ STAŘEC, DRŽENÝ PŘES NOC NA PŘÍSTROJÍCH S POZNÁMKAMI V PROJEVECH, PLETOUCÍ SI STÁTNÍKY, ZEMĚ I SVĚTOVÉ UDÁLOSTI. TAK TO JE DNEŠNÍ PŘEDSTAVITEL A LÍDR USA, JEDNÉ Z MOCNOSTÍ SVĚTA, PŘED KTERÝM SE KLANÍ CELÁ EVROPSKÁ ŠPIČKA A PŘEDSEDA ČESKÉHO SENÁTU RADĚJI S OHNUTOU, TÉMĚŘ PŘELOMENOU PÁTEŘÍ AŽ K ZEMI, PŘEDÁVÁ VE SVÉ SLABOMISLNOSTI A NEŮCTĚK K SOBĚ A ŘADOVÝM OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY, KLÍČE OD ČESKÉHO SENÁTU A PROHLAŠUJE SE ZA ČÍŇANA. JAKÝ LÍDR TAKOVÝ STÁT TAKOVÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

 22. Svatopluk Beran napsal:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-biden-drzi-zapad-jednotny-sklizi-potlesk-ale-doma-mu-to-body-nenazene-

  Vítěz summitu NATO je jasný. Nejmocnější hráč prosadil vše, co chtěl.

  Mezi skupinou nejmocnějších postav na světové scéně hraje americký prezident pochopitelně prim a pozice, s jakou z litevského summitu odlétal, mnohá média označují za velmi dobrou. Jak ostatně píše například web CNN, Biden může z Vilniusu odjet s pocitem, že získal téměř všechno, pro co si přijel.

  NEBYLI TAM TOTIŽ PROTI TOMUTO STARCI ŽÁDNÍ CHLAPI, BYLO TAM JEN PÁR ŽEN A ZBYTEK PŘIZDISRÁČI.

 23. Svatopluk Beran napsal:

  Válka ochladila vztah prvního Ukrajinského páru Olena Zelenská odmítla ruku svého muže.

  https://www.extra.cz/valka-ochladila-vztah-prvniho-ukrajinskeho-paru-olena-zelenska-odmitla-ruku-sveho-muze-9831d/galerie/0

  POLOŽIL BYCH OTÁZKU JINAK.

  BYL TO OPRAVDU ZELENSKÝ?

 24. Svatopluk Beran napsal:

  AMERICKO UKRAJINSKÁ TOTALITA OTÁZEK

  Politici pranýřují redaktora ČT za dotaz na Zelenského. Otázka byla legitimní, vyvedení ruské novinářky z Hradu ale nikoliv.

  Zdroj: https://www.extra.cz/zpravy-komentar-politici-pranyruji-redaktora-ct-za-dotaz-na-zelenskeho-otazka-byla-legitimni-vyvedeni-ruske-novinarky-z-hradu-ale-nikoliv-a0eef?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Leave a Reply