Blog Jihlavských listů

Hana Hajnová
168- Telčská patriotka, povoláním projektová manažerka, máma, ve volném čase kapitánka dračí lodi, dobrovolnice a nadšená hráčka kroketu. Od listopadu 2020 statutární náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

Jak malé činy mohou mít velký vliv

Hana Hajnová | Pondělí, 26. 6. 2023 v 12:32

V dnešním světě to občas vypadá, že je plný katastrof, zločinů a různých tragédií. Média jako by se v negativních zprávách doslova vyžívala a ty pozitivní v nich zaznívají spíše okrajově. Přitom toho dobrého kolem nás je přinejmenším stejně jako toho špatného, jen se mu nedostává takového prostoru a pozornosti. Existují vědecké experimenty prokazující, že lidé mají větší fyziologickou reakci na nepříznivé zprávy než na ty dobré a tak si v dnešní informační přehršli častěji vybíráme články s negativním tónem než neutrální nebo pozitivní příběhy.   

I přesto (anebo právě proto) je důležité si připomínat, že dobrých příběhů, lidí a skutků kolem sebe máme pořád dost. Dobré skutky jsou malými činy, které mohou mít velký vliv na naše okolí a naší společnost. Od malých laskavostí po dobrovolnickou práci a humanitární pomoc – udělat něco pro druhé přináší radost, vzájemný respekt a pocity sounáležitosti. Tím se zlepšuje kvalita života v celé komunitě. 

Proto jsem ráda za anketu Kraje Vysočina “Skutek roku”, která každý rok sbírá tyto dobré skutky a ty nejlepší z nich oceňuje. Letos se slavnostní vyhlášení konalo na zámku v Třešti a věřím, že nejenom já jsem z toho večera odcházela nabitá pozitivní energií a inspirací, co pro své okolí můžu udělat. Ať už jako dobrovolnice, organizátorka akcí nebo podporovatelka sociálního podnikání. 

Dobré skutky ale nemusí být vždy velkolepé a veřejně známé. Občas stačí i taková maličkost, jako je úsměv na cizího člověka, podání pomocné ruky, naslouchání a projev vděčnosti. Stačí si uvědomit, že i ty nejmenší činy mohou mít velký význam pro někoho jiného. A mohou způsobit řetězovou reakci. Zkuste to. 

3 komentářů k článku “Jak malé činy mohou mít velký vliv”

 1. Miroslav Tomanec, Ing., MBA říká:

  Dobré skutky paní náměstkyně.
  Slova a činy.
  Naslouchání.
  Pomocná ruka.
  To se hezky čte.
  Ale od vás ?!
  To jako fakt ?

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Paměť – Wikipedie
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Paměť
  Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.

  převzato:
  ATA, komunistický proces se studenty

  Dnes20:00 › 21:15
  Vyhledat na Seznam.cz

  Vše začalo nevinně. Dva litomyšlští studenti, Jan Pech a František Snopek, z klukovské nerozvážnosti roztrhali a poté na toaletě místního gymnázia spláchli podobizny J. V. Stalina a K. Gottwalda. Po udání tamního školníka se rozjela kola vyšetřování a konstruování velkého soudního procesu, který měl sloužit jako exemplární příklad všem studentům. Mezi zatčenými se tak ocitají členové litomyšlského skautského oddílu, kteří nesouhlasí se svým zapojením do ČSM, ale také členové dalších “odbojných” organizací. Hlavním komunistickým “úlovkem” procesu je pak rektor piaristické koleje v Litomyšli, František Ambrož Stříteský, který byl do procesu také uměle připojen. Obviněním byla velezrada. Celý proces se konal ve velice nepřátelské a zlobou nabité atmosféře. Školy, továrny, úřady i další organizace psaly dopisy požadující pro mladé studenty trest nejvyšší, davy lidí demonstrovaly před Smetanovým domem v Litomyšli, kde se proces odehrával, i přímo v jeho zdech, a fanaticky se dožadovaly krve těchto domnělých zrádců komunismu. V tomto vykonstruovaném a vylhaném procesu padly přímo drakonické tresty a zničily životy mnoha mladých lidí, kteří se ve skutečnosti ničeho nedopustili. Režim soudní monstrprocesy využíval k propagandě, zasetí strachu i zbavení se nepřátel. Tento případ je oproti jiným výjimečný tím, že se komunisté neštítili vztáhnout ruku i na “děti”.
  Režie:V. Mazánek
  ———————————————————————————
  Hlavní správa StB odbor 1, oddělení 3, referát 2 shrnuje vlastní poznatky k akci SKAUT 8. září 1952 na základě šestnácti plných fasciklů spisového materiálu, předaných 20. srpna 1952 odborem 2. Pochopitelně, že vše, co dělal dosud odbor 2, bylo nedostatečné, agent Chalupa byl špatně vázán, špatně řízen, jeho aktivita byla neplodná. Nebylo to však zcela pravda, šlo o vzájemný napjatý vztah mezi odborem 1 (kontrarozvědkou) a odborem 2 (rozvědkou).
  V této době byly v Československu ještě některé nezatčené Chalupovy ilegální skupiny, které si StB pěstovala proto, aby v zahraničí přetrvávala pozice dr. Chalupy coby vedoucího činitele domácího protikomunistického odboje.
  Dokument z 8. září 1952 konstatuje:
  „Situace ilegálních skupin.
  Skupina „disp. SKÁLY“.
  Skupina byla vytvořena Maisonem před jeho tajným zatčením v r. 1948. Maison po zavázání provedl sám napojení orgána StB na tuto skupinu a uvedl jej jako spojku. Tímto způsobem provádíme kontrolu této skupiny. Její činnost spočívá ve vypracovávání memorand a hospodářských přehledů pro ileg. časopis (námi kontrolovaný) a časopis „Tribuna“, vydávaný Maisonem v zahraničí. Členy skupiny jsou:
  JUDr. Novák Dušan, kr. jméno Zámečník…, člen KSČ od r. 1945, bytem Brno. Jmenovaný je vedoucím skupiny a politická memoranda vypracovává hlavně on.
  ———————————————————————————————————-
  Ing. Racek Aleš, kr. jméno Ptáčník nebo Chechtavý…, člen KSČ od r. 1945, bytem Brno.
  ———————————————————————————————————–
  JUDr. Bohanes Jaroslav, kr. jméno Sokol…, člen KSČ od r. 1945, býv. člen kádrové kraj. komise KSČ, bytem Brno
  MUDr. Votava Ladislav, kr. jméno Jetelina…, člen KSČ od r. 1948, bytem Brno
  Všichni jmenovaní jsou osobními přáteli Maisona a udržují s ním spojení přes spojku (orgán StB).
  —————————————————————————-
  základní bod společné práce považují plán jednotné socialistické strany (bližší podrobnosti jsou k dispozici v našem spisovém materiálu pod názvem memorandum B).
  Na území Čech a Moravy vzniká rozsáhlá illegální organizace nazvaná UP (ústředí – Praha), která se považuje za domácí vládu v odboji. Má styk se zahraniční emigrací, je napojena na Američany a jimi také řízena.
  V té době již také přecházejí agenti západních zpravodajských služeb, aby prováděli teroristické akce a usměrňovali práci odboje.
  Vyvrcholením práce odboje v této fázi jsou demonstrace na všesokolském sletu v Praze.
  Nynější situace.
  Masová nespokojenost neustále vzrůstá. Nedá se již dobře mluvit o neobjektivních příčinách. Hospodářská situace poskytuje dostatek příčin k nespokojenosti. Vzrůstá činnost mezi bývalými partyzánskými skupinami.
  K nové činnosti se chystá skupina, kterou na Moravě vybudoval mladý Luža, skupina Vávry – Staříka a skupina Bartoše. Zde je nejvíce využita všeobecná nespokojenost, partyzáni jsou ochotni bojovat proti současnému režimu a v jejich řadách jsou mnozí příslušníci KSČ.
  V zahraničí se projevují jednotící tendence. Prozatím mezi emigrací ČSNS. Ripka a starší Stránský uplatňují své bohaté zkušenosti a přejímají iniciativu v emigraci. Starší Stránský se vyjádřil, že bude podporovat teorii o jednotné socialistické straně doma i v zahraničí. Do práce zasahuje i Krajina. Vilím který se bojí, že v neúprosném stranickém boji by sociálně demokratická emigrace neobstála, navrhuje společný postup s ČSNS (shodně s teorií o jednotné socialistické straně).
  V Paříži se začali organizovat pod vedením Černého republikání. Torn a Ševčík budují skupinu agrární. Brzy se k nim asi přidá Feirabend.
  Pod vedením gen. Moravce a Ingra vyrůstá v zahraničí silná zpravodajská služba, která posílá k nám své agenty. Úkolem těchto agentů je napojení na vojenské odbojové skupiny, přinášení zpráv a práce na sjednocení illegality.
  Třetí odboj je napojen na policii a má své buňky i na ministerstvu vnitra. Opatřují protokoly se zatčenými, získávají varovné informace a používají členů bezpečnostího aparátu pro svou práci.
  Závěr:
  Odboj se rozrůstá ne již tak do kvantity, jako do kvality. Některé skupiny jsou likvidovány, ale pomocí zahraničních spojek jsou budovány nové, nebo se přestavují staré.
  Hlavní fáze odboje nám není známa, pohybuje se teprv na periferii zpravodajských poznatků.
  Plán (Návrh na další postup v odboji).
  Jak uvedeno v teoretické části, není možno všechny členy odboje zlikvidovat, poněvadž bychom museli zavřít polovinu národa. Prostředky které jsou běžně používány k likvidaci jsou nedostatečné a nejsou přizpůsobeny vnitřně politické situaci. Vězení jen zatvrdí členy ilegality v jejich nenávisti k novému režimu (V SSSR bylo použito i proti nejzatvrzelejším odpůrcům více vědecky usměrněných výchovných metod, než přímých policejních trestů.).
  Naší snahou je tedy proniknutí do vlastní práce odboje za účelem dokonalého poznání jeho mentality. Hodláme vystoupit v odboji na takovém místě, které by nám zaručovalo nejen kontrolu, ale i možnost oddělit (jak uvedeno v teoretické části (členy od vedoucích a mít tak v rukou důležitý kloub bez kterého se nemůže zdroj odboje pohybovat.

  ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
  ZLOČINŮ KOMUNISMU
  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

  Ing. Racek Aleš, kr. jméno Ptáčník nebo Chechtavý…, člen KSČ od r. 1945, bytem Brno. Byl odsouzen asi k 18 letům vězení. po propuštění brzo umřel.
  Osvobození v roce 1945 pro politiky jako je např.Jaromír Štětina(bývalý prominentní novinář a dnes antikomunista) bylo zjevením na které 5 let čekali.
  Žili ale v Brně, nebo Praze, kde RA tak neřádila jako na venkově.
  ——————————————————————-
  Co NA – TO ?
  Vážený lektoři M-L …Putinonovic trollové +
  Ano – nymové, píšící komentáře do blogů JL

  Racka jsem znal a mám i fotky z našich setkání. Zajisté byli to všichni nadšenci, osvobození od nacizmu, na které 5 let čekali. Nebyli však v Tetčicích u Rosic a nemuseli svoji matku ukrývat před znásilněním osvobozenecké RA. Snad je z té doby dost dokladů.
  Myslím, že se to týká i matky Olgy Havlové. Po roce 1948 jmenovaní pánové pochopili.
  Viděli jste prosím před okamžikem v ČT 2 OLGU, pokud jste nepochopili,
  tak není v této době a této zemi co dodat.
  Snad jenom ověřit, že v archivu STB v Kanicích u Brna, že shora uvedený text,
  je okopírován z uloženého originálu.

  S pozdravem:
  Student RG Brno Židenice, 1944 – 1952, Zdeněk Gryc

 3. Jan P říká:

  Objeveno na netu

  JEDNODUCHÝ NÁVOD JAK PŘEŽÍT EXTRÉMNÍ VEDRA:

  -Dbejte na pitný režim
  -Noste lehké, volné oblečení
  -Svrhněte systém, který umožňuje pár boháčům spálit celou planetu kvůli zisku
  -Dobře vám udělá taky zmrzka

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I