Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Ukrajinská válka a nebezpečí navázání karmy

Ján Lauko | Pondělí, 17. 7. 2023 v 18:18

Otázka: „V dnešní době vidím velké riziko v podpoře kterékoli ze dvou bojujících stran válečného konfliktu, protože z duchovního hlediska si tím můžeme navázat vinu, nebo jinak řečeno, karmu.

Na obou stranách konfliktu bojují žoldnéři za peníze. Spolu s nimi násilím a proti své vůli zmobilizovaní muži. Kromě nich bojují na obou stranách také zločinci, kteří si tím zajistili odpuštění trestu. Obě strany dělají hrozné věci, protože válka je taková. Každý den dochází ke vzájemnému zabíjení a vezmeme-li si například pod drobnohled zmíněné zločince, budou s největší pravděpodobností i ve válce jednat zločinně.

Když za takovéto situace někdo podporuje jednu, nebo druhou stranu, podporuje tím zároveň i její zabíjení i její zločince, na základě čehož začnou být vlákna jeho karmy spojovány se vším tím děsivým, co se děje na frontové linii.

Moje otázka zní, co dělat za této situace, kdy nelze podporovat ani jednu stranu, aniž by nedošlo k navázání karmy? Co dělat, když ale na druhé straně člověk cítí, že nemůže zůstat naprosto lhostejný? Že by měl svým, minimálně vnitřním postojem, přece jen podpořit to, co je správné a co by vedlo k míru? Můžete mi nějak poradit v tomto dilematu?“

Odpověď: Děkuji za položení nesmírně závažných otázek, se kterými v poslední době zápasím i já sám. Co tedy udělat, když nemůžeme vnitřně podpořit vítězství jedné, nebo druhé strany válečného konfliktu, aniž bychom si nenavázali karmu a nebyli spojeni se vším vražděním a zvěrstvy? Koho podpořit? Podpořme vítězství třetí strany! Podpořme vítězství Světla!

Světlo Boží, které se v dnešní době očisty nachází ve zvýšené míře v blízkosti naší země, učiní pak samo přesně to, co je potřeba. Pomůže té straně konfliktu, která je toho hodná, je-li nějaká z nich vůbec hodna jeho pomoci, a vyvolá dění, se kterým bychom vůbec nepočítali, a které přivede všechno přesně tam, kam má.

My lidé vidíme věci vždy jen zjednodušeně. Nevidíme je a nemůžeme je vidět ve všech souvislostech. Světlo však vnímá i ty nejjemnější souvislosti, a proto může zasáhnout správným způsobem tak, jak by to člověk nikdy ani nepředpokládal.

Důvěřujme proto Světlu Nejvyššího! Důvěřujme jeho Všemoudrosti a jeho moudrému řízení všech věcí. Nepřejme si v současném válečném konfliktu vítězství jedné, nebo druhé strany, abychom se nezatížili karmou. Ve válce, která probíhá, si přejme vítězství Světla! Tímto způsobem podpoříme tu nejsprávnější stranu! Přání vítězství Světla ve válce je tím nejlepším, co vůbec můžeme udělat, protože všechno, co z toho vzejde, bude tím nejlepším řešením, jaké za dané situace může vůbec být, a k jakému by lidé samotní nikdy nedospěli.

Svým vnitřním posilováním té nejsprávnější strany, tedy vítězství Světla ve válce, zůstaneme zároveň ušetřeni karmy, kterou bychom si nutně navázali, kdybychom si přáli vítězství jedné, nebo druhé strany, a tímto způsobem se karmicky spojili se všemi zločiny, které námi podporovaná strana ve válce koná.

Člověk má při jakémkoli problému tendenci, vyřešit jej co nejlépe podle svých vlastních představ. Dokonce i když se modlí, modlí se tak, že má představu o tom, čeho by chtěl dosáhnout a pak prosí Stvořitele, aby mu splnil jeho přání. Proto však zůstává většina modliteb nevyslyšena. Neboť Nejvyšší nikdy neplní omezená přání lidí, ale ve svém všeobsáhlém poznání současnosti, minulosti a budoucnosti dává člověku vždy to, co je pro jeho nejniternější duchovní osobnost to nejlepší. Proto se většina našich modliteb nikdy neplní takovým způsobem, jakým chceme, ale takovým způsobem, jak je to pro nás vnímáno ze Světla, jako to nejlepší.

A tak je tomu i v současné válce. Podporování jedné, nebo druhé strany reprezentuje pouze náš vlastní, lidský názor na to, kdo by měl v konfliktu zvítězit. To ale nutně rozděluje společnost na dva protichůdné, nenávistné tábory, přičemž z emocí vzájemné nevraživosti a nenávisti nejvíce profituje temno. Uniknout z pasti temna, které rozdělováním společnosti lidi manipuluje k nenávisti a k navázání karmy je možné jen podporou třetí strany. Strany vítězství Světla!

Neboť skutečná Moudrost spočívá jedině ve Světle! Skutečná Moudrost spočívá jedině v důvěře v hodnoty Světla! Vítězství Světla a jeho hodnot je tím pravým, co máme vnitřně i navenek podporovat! Máme to podporovat ve všech věcech, a tedy i ve válce. Důvěřujme jedině Světlu a jedině jeho vítězství podporujme!

A Světlo najde samo správnou cestu, aby v souladu s Boží Vůlí přivedlo věci k tomu nejlepšímu výsledku, jaký je jen za dané situace možný. A to tak, jako by to nedokázal předvídat žádný člověk ve svém omezení chápavosti, nýbrž jen Světlo Boží ve své Všemoudrosti.

Říká se, že kde se dva perou, třetí vítězí. V bitvě dvou stran válečného konfliktu proto podporujme třetí, vítěznou stranu! Stranu Světla! Ať Světlo Boží přivede věci na zemi tam, kde mají být a přinese mír!

A všichni lidé, kteří to dokáží pochopit, se mohou stát svým vnitřním naladěním, svou vroucí a upřímnou touhou po vítězství Světla v současném hrozném válečném konfliktu masivně nápomocní k tomu, aby síly Světla skutečně zvítězily, a aby přivedly na zemi všechno tam, kde je to potřebné. Pokud budeme vnitřně podporovat vítězství té nejsprávnější strany, můžeme také my samotní výrazně přispět k dosažení tohoto vítězství.

Neboť žel, není jednoduše možné podporovat jednu ze dvou bojujících stran a zároveň se distancovat od jejího zabíjení a jejích zločinů, protože temný stín tohoto provinění proti přikázání „Nezabiješ“ bude na nás dopadat, ať již chceme, nebo nechceme.

Přeji proto všem, aby se v dnešní zlomové době zbytečně nezatěžovali karmou, kterou nemusí.

Ať Světlo Boží zvítězí na zemi!

PS. Prohlédněte si alespoň zběžně tato videa a zkuste se do nich vcítit. Toto přece nikdo z nás nechce! Nikdo nechce nesmyslné vzájemné zabíjení mladých lidí, kteří mají celý život před sebou. A nikdo za to nechce nést část viny, protože to podporoval ve formě podpory té, nebo oné strany.

9 komentářů k článku “Ukrajinská válka a nebezpečí navázání karmy”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  PUTINŮV TROLL
  FUNGUJE…

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Dav upaloval zaživa, stříhal uši a ukopal často nevinné lidi. Vše ve jménu svobody
  Příspěvek od: Martin Chalupa • před 13 h

  Dav upaloval zaživa, stříhal uši a ukopal často nevinné lidi.
  Vše ve jménu svobody
  © Poskytovatel: http://www.ctidoma.cz
  Maďarskému lidu došla trpělivost s diktaturou řízenou z Moskvy.
  Sovětský svaz narazil na tvrdý odpor celého národa a nehodlal se s tím smířit.
  Československo podobný postup zažilo v roce 1968,
  ale to, co se odehrálo v Maďarsku roku 1956, bylo mnohem drastičtější.
  Dodnes není jasné, kolik tisíc lidí tento střet odneslo životem.

  Vše začalo poklidnou demonstrací v rámci solidarity s Polskem,
  kde bylo tvrdě potlačeno povstání zdejších dělníků.
  Vše však bez promyšlené přípravy vygradovalo ke krvavému střetu,
  který byl dlouhá léta umlčen pod tíhou diktátu komunistické moci.

  Lidé nezapomínají a tisíce obětí, které zemřely za touhu po demokracii,
  jsou nesmrtelnou vzpomínkou na tyto šílené dny maďarského povstání,
  jež měly blízko k revoluci.
  Pokud Československo vzpomíná na drastický konec Pražského jara se smutkem v očích,
  tak maďarské vzpomínky mají v očích
  krev a slzy.

 3. Svatopluk Beran říká:

  ZA STATISÍCE MRTVÝCH CIVILISTŮ JIŽNÍ AMERIKY Z RUKOU AMERICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB A JEJICH NÁSLEDNĚ INSTALOVANÝCH PROAMERICKÝCH DIKTÁTORŮ VYŠKOLENÝCH VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, PÁCHAJÍCÍCH POD ZÁŠTITOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH DALŠÍ ZVĚRSTVA NA SVÝCH OBČANECH, PŘIPOMEŇME TŘEBA TAJNÉ OPERACE CIA V GUATEMALE.

  Aktivity CIA v Guatemale

  https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_activities_in_Guatemala

  INSTALOVÁNÍ AMERICKÉ OBCHODNÍ DEMOKRACIE DO SVĚTA VÁLKAMI S MILIONY MRTVÝCH CIVILISTŮ SPOLU S PÁCHÁNÍM VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ AMERICKÝMI VOJÁKY SPOLU S GENOCIDOU, VŽDY DOPROVÁZÍ.

  Po splátkách Castillo Armas CIA a poté, co Arbenz odešel, byly zabity stovky Guatemalců. Skupina pro lidská práva odhaduje, že mezi lety 1954 a 1990 bylo následnými vojenskými režimy zavražděno více než 100 000 civilistů.

  Operace PBSuccess

  Nový vývoj na počátku roku 1953 navrhoval použití „sabotáže, zběhnutí, průniku a propagandistického úsilí“ ke svržení guatemalské vlády a armády. Armas měl v plánu přesvědčit guatemalskou armádu, aby přeběhla také. CIA provedla operaci PBSuccess, státní převrat v roce 1954 v Guatemale. To znamenalo dohodu mezi americkým prezidentem Eisenhowerem a bratry Dullesovými o odvolání prezidenta Arbenze z úřadu. John Foster Dulles (který se nakonec stal ministrem zahraničí Spojených států) v té době sloužil jako právník United Fruit Company, americké korporace s rozsáhlými obchodními zájmy ve Střední Americe, zatímco jeho bratr Allen Dulles byl úřadujícím ředitelem CIA.Spojené státy pak chtěly dosadit na Arbenzovo místo plukovníka Costilla Armase. K dosažení těchto cílů se Spojené státy snažily propagovat propagandistickou „teroristickou kampaň“ s cílem vyděsit a demoralizovat jak Arbenze, tak jeho jednotky.

  Kromě propagandistické kampaně proti prezidentu Arbenzovi začaly Spojené státy bombardovat hlavní město nálety, což nakonec vedlo k Arbenzově vlastní nucené rezignaci na funkci prezidenta. CIA chápala operaci PBSuccess tak, že „zaznamenala časný zenit“ v tajné historii CIA. PBSuccess zahrnoval skrytou polovojenskou a psychologickou operaci, což znamená mučení.

  Lidé nezapomínají a Guatemalské vzpomínky na řádění americké vlády podporující své obchodníky, za pomoci americké tajné služby CIA, mají v očích slzy.

 4. Svatopluk Beran říká:

  Aktivity CIA v Guatemale a následné statisíce mrtvol civilistů a oči zbylé akorát pro pláč z amerických obchodních praktik amerického militarismu kdekoliv ve světě.

  https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_activities_in_Guatemala#Links_with_the_Phoenix_Program

  Operaci CIA s cílem svrhnout Jacoba Árbenze, s krycím názvem Operace PBSuccess, schválil Eisenhower v srpnu 1953. Operaci byl přidělen rozpočet 2,7 milionu amerických dolarůna „psychologickou válku a politickou akci“. Celkový rozpočet se odhaduje na 5 až 7 milionů dolarů a plánování zaměstnávalo přes 100 agentů CIA. [86] Operace navíc rekrutovala desítky jedinců z řad guatemalských exulantů a obyvatel okolních zemí. Plány zahrnovaly sestavení seznamů lidí v Árbenzově vládě, kteří by měli být zavražděni, pokud by měl být převrat proveden. Byly sepsány manuály vražedných technik a také seznamy lidí, kterých se junta zbavila. Byly to první známé příručky CIA o atentátech a byly znovu použity v následujících akcích CIA.

 5. Zdeněk Gryc říká:

  „Ať Světlo Boží zvítězí na zemi!“

  Přeloženo do češtiny:

  „Ať Světlo Putina zvítězí na zemi!“

  Putin oznámil „speciální vojenskou operaci“ na ukrajinském Donbasu
  https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/454702-online-situace-na-ukrajine

  Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal dekret o nezávislosti Luhanské lidové republiky
  a Doněcké lidové republiky.

  Rusko s nimi bude spolupracovat.

  Putin prohlásil, že na Donbasu probíhá genocida.

  „V případě, že Ukrajina bude pokračovat v násilí,
  bude mít na svědomí krveprolití,“ prohlásil Putin.

  „Ať Světlo Putina zvítězí na zemi!“
  A NIKDY JINAK

  „Lidé nezapomínají a tisíce obětí, které zemřely za touhu po demokracii,
  jsou nesmrtelnou vzpomínkou na tyto šílené dny maďarského povstání,
  jež měly blízko k revoluci.
  Pokud Československo vzpomíná na drastický konec Pražského jara se smutkem v očích,
  tak maďarské vzpomínky mají v očích
  krev a slzy.

 6. Dvořák říká:

  Architekt je jako mlsná slepice. Najde si článek o Maďarsku a pak si z něj vyzobe, co se mu hodí.

 7. Jan P říká:

  Toto může pomoct proniknout dětinskou propagandu, kterou poddaným servírují česká média(české titulky jsou dostupné):
  https://www.youtube.com/watch?v=2bIdcu0o9Pc

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Pásol Jano tri voly, u hája,
  pásol Jano tri voly, na zelenej ďateli, na zelenej ďateli, u hája.
  Prišli k nemu hájnici, u hája, prišli k nemu hájnici, tí maďarskí zbojníci,
  tí maďarskí zbojníci, u hája.
  ——————————-
  „Toto může pomoct proniknout dětinskou propagandu, kterou poddaným servírují ruská média
  a 15 let Putinův Troll:

  Ján Lauko
  38-Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články,
  reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný
  a tedy nadregionální charakter.
  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

  NYNÍ V TECHNI-COLORU.

 9. Zdeněk Gryc říká:

  PRIMÁNCI RG ŽIDENICE SI TAKÉ DOBŘE PAMATUJÍ
  JAK JEDOU PO OLOMOUCKÉ ULICI V BRNĚ
  ———————————————————

  Sovětské raketomety Kaťuša:
  Jak se „Stalinovy varhany“ dostaly na americké náklaďáky?
  před 3 h
  Katuše je ikonickou zbraní 2. světové války© Getty Images
  Raketomet BM 13-16 se stal spolu s tankem T34 jednou z ikonických zbraní 2. světové války.
  Stalinorgel – Stalinovy varhany.

  Tak říkali Němci raketometům kaťuša, které se posleze staly jednou z ikonických zbraní. Prvních sedm bylo nasazeno do boje 14. července 1941 u města Rudnja. Na podvozcích pestré palety aut se z raketometů BM 13-16 stalo první serióvě vyráběné samohybné vypouštěcí zařízení na světě.
  „Z vyrobených 593 raketometů BM 13-16 se na podzim 1941 vytvořilo 45 oddílů se třemi bateriemi i o čtyřech raketometech… Hmotnost bojové části raketometu byla asi 2 400–2 800 kg. Po nabití šestnácti raketami M-13 na vedeních byla ještě o 680 kg těžší. Montovala se i na automobily s nosností do 1,5 t,“ píše Bedřich Růžička v knize Ruské raketové zbraně 2. světové války.

  Stalinovy závody vyráběly třítunový vůz ZIS-5, který proslul, podobně jako kalašnikov, odolností vůči nešetrnému zacházení a snadnou údržbou. Ovšem mělo to jeden zásadní nedostatek.
  Jakmile se dostal do méně průjezdného terénu, měl problém.
  Jeho nástupce ZIS-6 měl náhon na všechna 4 kola a jeho průchodnost v terénu byla lepší.
  Ovšem na rozdíl od ZIS-5 jich bylo poskrovnu.
  Kaťuše se proto montovaly na cokoliv, co je uneslo a dalo se použít v terénu. Včetně traktorových podvozků.

  Stalinovy varhany na americkém podvozku

  Díky Smlouvě o půjčce a pronájmu se do Sovětského svazu začaly ve velkém dodávat (nejen) automobily z Kanady, Velké Británie a USA. To znamenalo celou řadu experimentů s kaťušemi. Tady je dobré připomenout, že automobily pro námořnictvo a námořní pěchotu měla na starosti společnost International Harvester, zatímco automobilový park pro US Army zajišťovala společnost Generals Motors Corporation (GMC).

  Aby dodávky probíhaly podle plánu a bez výpadků, kterých bylo ve válečném chaosu dost, byla ke spolupráci přizvána i společnost Studebaker. Ta přispěla svou produkcí 2,5t náklaďáků.
  Rozdíl mezi auty GMC a Studebakery byl v objemu motoru. Zatímco GMC měly obsah 4 420 centimetrů krychlových, Stubakery poháněl motor o objemu 5 240 centimetrů krychlových. Silnější motor to ale u amerického vedení nevyhrál a nebyl přijat coby standardní vozidlo US Army, což znamenalo, že rozběhnuvší se sériové výrobě nastal problém s odbytem.
  Lend and Lease Act byl přijatý Kongresem USA 11. 3. 1941 a nahradil dosavadní zákony zakládající neutralitu USA a „Cash and Carry Act“ z roku 1939. Umožnil zapůjčit nebo pronajmout válečný materiál a potraviny zemím, jejichž obranu prezident USA označil za životně důležitou pro obranu USA. Zákon prosadil prezident Franklin Delano Roosevelt, který o americké pomoci Evropě, konkrétně Velké Británii a Francii, prostřednictvím dodávek výzbroje, výstroje a materiálu určeného k obraně mluvil poprvé veřejně již v prosinci 1940.

  Právě díky této smlouvě dostali Sověti 10 000 Studebakerů.
  Množství vítězilo nad přesností

  Ty buď připluly přímou cestou do chladného Murmaňsku, nebo to vzaly „zkratkou“ přes Írán.
  Právě Studebakery se díky silnějšímu tahu motorů ukázaly jako vhodné.
  Měly dobrou průchodnost v terénu a secvičená posádka dokázala připravit auto z pochodové polohy do bojové za pouhopouhé 2–3 minuty.
  Kaťuše nepatřily mezi nepřesnější zbraně, zato při salvách dokázaly zasypat poměrně velkou plochu smrtící smrští střepin. Ovšem nevýhodou bylo, že světlo z odpalovaných raket ukázalo pozice vlastních vojsk. Proto se po zkušenostech s odvetnou, dobře zaměřenou palbou stavěly baterie dál od vlastních rozestavěných jednotek.
  „USA 11. březnem 1941 a 1. říjnem 1945 dodaly do SSSR neuvěřitlené množství vybavení.

  Mimo jiné to bylo 14 795 letounů, 7 537 tanků, 375 883 nákladních automobilů, 51 503 džípů, 35 170 motocyklů, 8 701 traktorů, 8 218 protiletadlových kanonů, 131 633 samopalů, 345 735 tun výbušnin, 1 981 lokomotiv, 11 155 železničních vagonů a plošin, 540 000 tun kolejnic a 1 690 000 km polních telefonních kabelů,“ vyjmenovává Jaroslav Šajtar v příspěvku Kolik pomoci Spojenci za války poslali Sovětskému svazu.
  Zdroj: Bedřich Růžička: Ruské raketové zbraně 2. světové války / Business Inside

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I