Ceny Paměti národa
pro osobnosti z Vysočiny

Společnost Post Bellum (přeloženo z latiny „post bellum“ znamená „po válce“) oceňuje od roku 2010 každoročně pamětníky útlaku komunistickým a nacistickým režimem. Mezi do dnešního dne 66 laureáty jsou váleční veteráni, političtí vězni, odbojáři, přeživší holocaustu, perzekvovaní spisovatelé či představitelé undergroundu, skauti, příslušníci církví a mnozí další.


V letošním roce jsem měl 17. listopadu možnost se opět zúčastnit, poprvé i za přítomnosti českého prezidenta, udílení cen Paměti národa, které probíhalo v Národním divadle a bylo také živě vysíláno Českou televizí. Přestože se může tedy zdát, že vše důležité bylo možné vidět v televizi, dovolím si přidat několik zajímavostí, které televize nezachytila a ani asi zachytit nemohla.


Před vlastním udílením Cen Paměti národa se vždy ještě koná rozšířené setkání Kolegia Paměti národa, kde je možné s laureáty Ceny Paměti národa osobně promluvit a blíže se i při osobním rozhovoru seznámit s jejich osudy.


Nezapomenutelným zážitkem pro mě bylo minulý týden setkání s laureátkou ceny Paměti národa paní Marií Klangovou. Marie Klangová, které je letos 99 let, se totiž, stejně jako kdysi já, narodila v Dačicích a do školy na reálku chodila, stejně jako kdysi já, do Telče.


Vyprávěla mi, že dobře znala nejen mého tatínka, ale na rozdíl ode mne potkala a pamatovala si také mého dědečka Bohumila Vystrčila (můj dědeček zemřel v roce 1947, já se narodil v roce 1960). Teprve v Praze v Národním divadle jsem shodou okolností zjistil, jak statečná žena se v roce 1924 v Dačicích narodila.


Co se týká vlastní odbojové činnosti Marie Klangové, kdy riskovala vlastní život a předávala jako nuceně nasazená v továrně na výrobu bomby V1 informace o konstrukčních prvcích této německé revoluční zbraně, o tom nijak zvlášť ani mluvit nechtěla.


Na otázku, zda se neobávala o svůj život, Marie odpověděla, že považovala za samozřejmé pomáhat v boji proti nacistům a že si nedovede představit, že by se zachovala jinak. K příběhu Marie Klangové je ještě na místě poznamenat, že za svoji činnost byla poté, co upadla v podezření, gestapem vyslýchána a krutě mučena. Přesto nikdy nikoho dalšího z odboje neprozradila.


Dalším oceněným z Vysočiny byl můj dlouholetý blízký známý Jan Litomiský z Vyskytné u Pelhřimova. Jeho životní příběh je mi dobře znám, přesto stojí za to si znovu a znovu i na osudu Jana Litomiského připomínat, jak bezohledným způsobem si Státní bezpečnost počínala. Ve vězení na Borech se Jan Litomiský potkával například s Václavem Havlem nebo Jiřím Dienstbierem.


Po propuštění z vězení Jan Litomiský v opoziční činnosti pokračoval a v roce 1987 se stal mluvčím Charty 77. Jeho krédo, že život nemáme brát jako kořist, ale jako dar a že pokud se budeme starat sobecky jenom a pouze o sebe, o svoji existenci, o svůj život, že na to můžeme doplatit až tak, že ho nakonec ztratíme, mi připadá i pro dnešní dobu velmi aktuální.


Na závěr již jenom v těchto listopadových dnech opakované velké poděkování všem nositelům paměti našeho národa, kteří se v těžkých dobách během svého života zachovali hrdinně či se nezpronevěřili svým životním postojům. Jejich odvaha postavit se v konkrétní chvíli svého života zlu nebo pomoci ostatním zásadně přispěla ke svobodě dnešní společnosti. Prosím, nezapomínejme na to.

26 Responses to “Ceny Paměti národa
pro osobnosti z Vysočiny”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  I JÁ SCHVALUJI ODCENĚNÍ STATEČNÝCH OBČANŮ, ALE ODCEŇOVAT JE POLITICKÝMI ŠVEJKY?

  ———————————————————————————————-

  ŠVEJKOVÁNÍ URČITĚ DNEŠNÍ POLITICKÉ GARNITUŘE URČITĚ JDE.

  ——————————————————————————————–

  JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE SI ZASTUPITELÉ AMERICKÉ AMBASÁDY V ČR, VŮBEC ALE VŮBEC NEUVĚDOMILI PŘI INSTALOVÁNÍ SVÝCH PROAMERICKÝCH LOUTEK DO ČESKÉ VLÁDY, SENÁTU, PARLAMENTU A PRESIDENTSKÉHO MÍSTA, JAKÉ – FIGURY – A S JAKOU JEJICH HISTORIÍ DÁVAJÍ ČESKÉMU NÁRODU DO JEHO VEDENÍ.

  ROZUMÍM TOMU, ŽE ORGANIZOVAT PRO SEBE CELÝ SVĚT NENÍ JEDNODUCHÉ, SNAD BY ALE MOHLI VE SVÉM AMERICKÉM ZÁJMU LÉPE VYBÍRAT I ZE SVÝCH OBČANŮ TY, KTEŘÍ PAK VÝBÍRAJÍ JEJICH PŘIŠTÍ VLÁDNÍCH PŘISLUHOVAČE Z ŘAD VAZALSKÝCH STÁTŮ. URČITĚ BY BYLO PRO USA LEPŠÍ, ABY ZNALI I HISTORII LITERATURY DANÉHO STÁTU A NEDĚLALI PAK ZE SVÝCH INSTALOVANÝCH LOUTEK, SMĚŠNÉ VLÁDNÍ PIMRLOVÉ DIVADLO, DANÉHO VAZALSKÉHO STÁTU.

  JAKEŠOVÉ Z ČERVENÉHO HRÁDKU SE URČITĚ VELICE DOBŘE BAVÍ S VĚTŠINOU CELÉHO NÁRODA.

  ——————————————————————————————–

  JEJICH ODVAHA postavit se v konkrétní chvíli svého života zlu nebo pomoci ostatním zásadně PŘISPĚLA KE VOBODĚ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI.

  PROSÍM NEZAPOMÍNEJME NA TO.

  V letošním roce jsem měl 17. listopadu možnost se opět zúčastnit, poprvé i za přítomnosti ČESKÉHO PRESIDENTA, udílení cen Paměti národa.

  SOUDRUH PŘEDSEDA SENÁTU SE CÍTIL URČITĚ VNITŘNĚ POTĚŠEN PO BOKU SOUDRUHA PRESIDENTA.

  🙂

 2. Svatopluk Beran napsal:

  Martin Profant:

  Všichni jsme závislí NA MÍŘE OSVÍCENOSTI NEBO IDIOCIE TĚCH, kdo právě vládnou.

  Píšete, že podíl veřejného financování výzkumu a vývoje na státních výdajích není zanedbatelný a dosahuje několika procent HDP. V zemích EU jsou zpravidla vyšší než výdaje na zbrojení. Nenastala v tomto ohledu s vypuknutím války na Ukrajině a na Blízkém východě změna k horšímu? Fialova vláda škrtá i ve školství. Výdaje na vědu a výzkum mají být zredukovány o 10 procent. Do jaké míry se prostředky alokované na výzkum a vývoj přesunují na NÁKUP PŘEDRAŽENÝCH ZBRANÍ, pokud k této konkrétní transakci skutečně dochází?

  https://blisty.cz/art/116280-martin-profant-vsichni-jsme-zavisli-na-mire-osvicenosti-nebo-idiocie-tech-kdo-prave-vladnou.html

  DOMNÍVÁM SE, ŽE DAČICE NEJSOU Z ČESKÉHO POLOVIČNÉHO ČÍŇANA-TAJWANCE, PRESIDENTSKÉHO PUČISTY A ZÁROVEŇ OBDIVOVATELE PRESIDENTA – KOMUNISTICKÉHO STUDENTA VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ WARŠAVSKÉ SMLOUVY A DNES PLÁNOVAČE AMERICKÝCH DEMOKRATICKÝCH SVĚTOVÝCH VÁLEK – VYLOŽENĚ NADŠENI.

 3. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 8:22

  V letošním roce jsem měl 17. listopadu možnost se opět zúčastnit,
  poprvé i za přítomnosti ČESKÉHO PRESIDENTA, udílení cen Paměti národa.
  ————————————————
  Kým a kdy,
  byl Svatopluk Beran pozván do Vladislavského sálu ?

  Nebo je tomu podobně jako ?

  Svatopluk Beran říká:
  Pondělí, 20. 11. 2023 v 8:52
  ———————-
  Z kontextu převzato:
  ———————
  „Organizace, kterou zastupuji,
  je nesmírně hrdá na to, že se může nazývat zdravotníky, a pohled na práci, kterou jste odvedli, na práci, kterou nadále vykonáváte v podmínkách,
  ———————————————————————
  Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války. Vím to.
  Osobně jsem po sebevražedném atentátu v roce 2010 dával roztrhané,
  rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů, takže ano, chápu podstatu války…
  ———————————————————————-
  kdy a kde, dával Beran civilní mrtvoly do pytlů.

 4. Svatopluk Beran napsal:

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 9:42
  Svatopluk Beran říká:
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 8:22

  V letošním roce jsem měl 17. listopadu možnost se opět zúčastnit,
  poprvé i za přítomnosti ČESKÉHO PRESIDENTA, udílení cen Paměti národa.

  ———————————————————————————————–

  🙂

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 8:22

  V letošním roce jsem měl 17. listopadu možnost se opět zúčastnit,
  poprvé i za přítomnosti ČESKÉHO PRESIDENTA, udílení cen Paměti národa.

  ???
  ———————————————————-
  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17

  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  ——————————————————–

  PROČ A S JAKÝM CÍLEM
  ADRESNĚ PÍŠETE
  O
  MÝCH VNOUČATECH ?

  PROČ JIM MÁM KUPOVAT
  MÍSTA NA HŘBITOVĚ ?

 6. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17

  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A
  KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  ————————————————————-
  Vnuk Jan, má druhého dědečka Ing arch Zdeňka Baueršímu.

  „KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ“

  Nejenom místa, ale zejména pomník je drahá záležitost.
  Starobní penze na to nestačí.

  Máli být tedy příkaz Svatopluka Berana realizován,
  je nutno požádat druhého dědečka o přispění.
  Otec manželky Baueršímova bratra, emigranta, profesora astronomie v Bernu Ivu B.
  Byl v době osvobození Prahy rudou armádou – NKVD ovlečen neznámo kam.
  Naše nesvéprávné orgány v té době, nedokázaly tuto záležitost řešit.
  Když se po dlouhých létech vrátil z gulagu jeho známí, sdělil rodině že dlouho netrpěl.
  Umřel brzo v nelidských podmínkách v kostele, kde byli zavřeni.

  Jiřina Šiklová říká, že nejlepší ilustraci je příběh.

  Žáci deseti jihlavských škol v rámci projektu příběhy našich sousedů
  zpracovali pohnuté osudy čtrnácti pamětníků kruté doby komunistického režimu.
  V pondělí se v zaplněném gotickém sále jihlavské radnice konala prezentace celého projektu.

  „Ze všech německých praporů se vystříhával ten kruh s hákovým křížem. Sehnalo se červené sukno a zase se to přišilo do středu a přidalo se tam kladivo a srp.“
  https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihlava/jihlava-2019-2020/bauersima-zdenek/
  ———————————————————————————————-
  Ceny Paměti národa
  pro osobnosti z Vysočiny
  Miloš Vystrčil | Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 7:00

  Ceny Paměti národa
  Nešlo by v této souvislosti cenu udělit ?

 7. Svatopluk Beran napsal:

  CO TAKHLE KDYBY SI STUDENTI PUSTILI K TOMU VYSTŘIŽENÉMU KRUHU JEŠTĚ FILM Z VIETNAMU A DO KAŽDÉ HVĚZDY VEPSALI ASPOŇ JEDNO JMÉNO VIETNAMSKÉHO CIVILISTY A DO KAŽDÉHO PRUHU JMÉNA ZAVRAŽDĚNÝCH DĚTÍ A JMÉNA ŽEN DO JEJICHŽ VA.ÍN AMERIČANÉ NASTRKALI SVĚTLICE BĚHEM AMERICKÉ DEMOKRATICKÉ VÁLKY VE VIETNAMU.

 8. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17

  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  ——————————————————–

  PROČ A S JAKÝM CÍLEM
  ADRESNĚ PÍŠETE
  O
  MÝCH VNOUČATECH ?

  PROČ JIM MÁM KUPOVAT
  MÍSTA NA HŘBITOVĚ ?

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  ZLOBA a NENÁVIST

  USA a židů
  ve stylu
  nacistů
  a
  komunistů

  PUTINOVA DEMAGOGA

  na blogu předsedy senátu
  ————————–
  Svatopluk Beran říká:
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 8:22

  Svatopluk Beran říká:
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 9:06
  ————————
  Osobní adresná nenávist
  prostota
  sprostota
  vyhrožování?

  viz. poslední komentář shora.

 10. Zdeněk Gryc napsal:

  Perebyjnis: Dejte Ukrajině všechny potřebné zbraně, nebo budou bojovat i vaši občané

  dnes 14:33
  Dáša Šamanová
  Dejte Ukrajině všechny potřebné zbraně, aby vyhrála,
  apeloval v neděli na České televizi náměstek ukrajinského ministra zahraničí ¨
  a bývalý velvyslanec Ukrajiny v Česku Jevhen Perebyjnis.
  Upozornil, že Ukrajina nebojuje jen za sebe.
  Pokud prohraje, Rusko podle Perebyjnise půjde dál.

  Článek
  „Cílem je, aby Ukrajina vyhrála.
  Když bude pokračovat ochabování dodávek zbraní, tak se cíl vzdaluje.
  Abychom mohli pokračovat se vzdorem, potřebujeme masivní dodávky všech druhů zbraní,“
  apeloval v neděli Perebyjnis.

  Podle něj je možné porazit Rusko.
  „Svět by se měl sjednotit a dodat Ukrajině vše, co je potřeba.
  Masivní dodávky, ne to, co je dnes,“ zdůraznil.

  Zároveň upozornil, že Ukrajina nebojuje jen za sebe.
  „Nemějme iluze,
  Rusko půjde dál.
  Samo se s tím netají.
  Proto je potřeba dát Ukrajině vše možné,
  jinak budou muset dříve nebo později bojovat i vaši občané,“
  varoval v pořadu Otázky Václava Moravce.
  Podle něj je potřeba Rusko zastavit.

 11. Jan P napsal:

  Proč ne? Ať naverbuje celý pětidemoliční sajrajt. Pekarka a Gryc v helmě už jsou připraveni.

  Zdeněk Gryc říká:
  Neděle, 26. 11. 2023 v 16:03
  Perebyjnis: Dejte Ukrajině všechny potřebné zbraně, nebo budou bojovat i vaši občané

 12. Zdeněk Gryc napsal:

  Jan P
  ANONYM

  Za – skakovač
  za
  primáře
  na tomto blogu:

  Svatopluka Berana
  Čtvrtek, 23. 11. 2023 v 8:22

  Gastarbeitra v USA,

  který nenávidí.
  V tomto pořadí:

  USA
  NATO
  Evropskou unii
  českou vládu
  předsedu parlamentu
  Zdeňka Gryce
  a
  jeho vnoučata:
  ————————–
  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17
  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A
  KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.

 13. Svatopluk Beran napsal:

  Palestinský elvyslanec Ve velké Britanii: Deklarovaný cíl Izraele ve skutečnosti není skutečným cílem Izraele. Skutečný cíl Izraele se oedhrává před vašima vlastníma očima, a to je etnické vyčištění Gazy a učinění Gazy neobyvatelnou a zajištění toho, aby v Gaze nemohl nikdy nikdo bydlet. Je to likvidace.

  Moderátor: Ale Izrael uvádí, že jeho cíl je zničit Hamás.

  Velvyslanec: Ne, oni nic neničí. Ničí naše lidi a a celou Gazu, a totéž dělají i na Západním břehu Jordánu. Takže je to stejný plán. Je to stejný plán. Plán spočívá ve vylidnění Gazy. Proč jinak bombardovat nemocnice, školy, kryty, prostory OSN?

  Moderátor: Víte, co na to říkají. je to proto, že se z těchto míst střílí.

  Velvyslanec: Zapomeňte na ně. Je to klasický projekt etnických čistek. Sever učinili neobyvatelným. Tito lidé, kteří byli nuceni odejít. 1,7 milionu, tři ze čtyř z našich lidí v Gaze jsou nyní vysídleni. Takže mi říkáte, že plánem bylo jít po Hamásu. Plánem bylo zajistit, aby se tito lidé nikdy nevrátili do svých domovů. A teď je plán jít, víte, dát je všechny dohromady v jedné malé části v pásmu Gazy, na jihu aby se připravili na odsun.

  Moderátor: Z izraelského hlediska se po nich chce, aby se smířili s porážkou.

  Velvyslanec: Hamás neovládá Západní břeh, takže sedět tady a říkat mi, že jim jde opravdu o Hamás! jde jim o Palestince.

  Moderátor: Řekli by, že nás žádáte, abychom přijali porážku, že Hamás zvítězí, že Hamás přežije a my prostě přestaneme.

  Velvyslanec: Tahle terminologie porážka tady neplatí, protože porážka je mezi dvěma armádami. Víte, já tady nevidím dvě armády. A víte, že Izrael nemůže vyhrát jinak, než když ukončí svou okupaci.

  Moderátor: Jak změnit příměří v něco trvalého? Jaký mezinárodní mechanismus je zapotřebí? Co chcete?

  Velvyslanec: Chceme, aby mezinárodní společenství zastavilo krveprolití, protože je to krveprolití, nemá nic společného s bojem nebo s tím, kdo vyhraje a kdo prohraje. Je to bezprecedentní míra barbarství a krutosti a nikdo by neměl mluvit o pauzách, na pár dní si dáte pauzu, nakrmíte své děti a pak je znovu začnou masově zabíjet. To je bezohledné. Potřebujeme bezprecedentní masivní humanitární koridory z celého světa, protože úroveň zvěrstev, úroveň humanitární katastrofy je po generace nevídaná, a to nejen v Palestině, ale na celém světě. A pak musíme zajistit, aby byla vyvozena odpovědnost. Války mají svá pravidla a války musí být pod mezinárodní odpovědností na obou stranách, na všech stranách, a Izrael překročil všechny hranice, a to ne jednou a ne dvakrát. A dnes musí být ten, kdo se dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, postaven před mezinárodní soud.

  Souhlasím s tím, ať přijdou jacíkoli mezinárodní soudci, ať rozhodnou.

  Moderátor: No, vy jste nečekal na soudce o Izraeli, vy jste připraven soudit Izrael sám.

  Velvyslanec: Ne, ne, ne, my budeme čekat na soudce a obrátili jsme se na Mezinárodní trestní soud a na Mezinárodní komisi pro migraci a oběma jsme říkali, ať přijdou a vyšetří válečné zločiny ze všech stran.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Perebyjnis žádá A VTAHUJE OTEVŘENĚ GRYCE DO AMERICKÉ VÁLKY Z RUSKEM NA UKRAJINĚ.

  Dejte Ukrajině všechny potřebné zbraně, nebo budou bojovat i vaši občané.

  Proto je potřeba dát Ukrajině vše možné,
  jinak budou muset dříve nebo později bojovat i vaši občané,“

  A GRYC?

  ——————————————————————————————-

  JAK VYPADÁ VÁLEČNÉ VÍTĚZTVÍ PODLE GRYCE JE DNES VIDĚT V PALESTINĚ PO ŘÁDĚNÍ DNEŠNÍ ULTRAPRAVICOVÉ ŽIDOVSKÉ VLÁDY A JEJÍ VÁLKY NA VŠECH PALESTINSKÝCH ÚZEMÍCH, KTERÉ ŽIDÉ OKUPUJÍ – NÁSLEDNĚ OSIDLUJÍ A KDYŽ SE OKUPOVANÍ OBČANÉ BRÁNÍ, TAK JEJICH DĚTI A ŽENY JIŽ DESÍTKY LET POTAJÍ PŘED BĚŽNÝMI OBČANY CELÉHO SVĚTA, VĚZNÍ. DNES PŘI VÝMĚNÁCH ZAJATCŮ SE TEPRVE NEZODPOVĚDNÍ OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY – GRYC – TOMANEC – A POD. NENÁPADNĚ OD ČESKÝCH MEDIÍ DOZVÍDAJÍ, KOLIK DĚTÍ A ŽEN TRČÍ A ŽIVOŘÍ V ŽIDOVSKÝCH VĚZNICÍCH, ZA SVŮJ PROTIOKUPAČNÍ OSVOBOZENECKÝ BOJ S ŽIDY OKUPUJÍCÍCÍMI A OSIDLUJÍCÍMI VÝSOSTNÁ PALESTINSKÁ ÚZEMÍ ZA TOLERANCE PŘEDEVŠÍM AMERICKÉ VLÁDY.

  ŽIDÉ JSOU JEDINÝM ,, RÁDOBY DEMOKRATICKÝM STÁTEM NA TÉTO PLANETĚ, KTERÝ MÁ POLICEJNÍ PROGRAM ÚNOSŮ A VĚZENÍ DĚTÍ A ŽEN Z OKUPOVANÝCH ÚZEMÍ, NA ŽIDOVSKÉ ÚZEMÍ DO SPECIÁLNÍCH ŽIDOVSKÝCH VĚZNIC PRO PALESTINSKÉ DĚTI A ŽENY.

  Dejte Ukrajině všechny potřebné zbraně, nebo budou bojovat i vaši občané.

  Proto je potřeba dát Ukrajině vše možné,
  jinak budou muset dříve nebo později bojovat i vaši občané,“

 15. Zdeněk Gryc napsal:

  20.11 …. 28.11. = PREFOŠE DEMAGOGA 10x…100x…1000x ?

  Svatopluk Beran říká:
  Úterý, 28. 11. 2023 v 9:01
  ŽIDÉ JSOU JEDINÝM ,, RÁDOBY DEMOKRATICKÝM STÁTEM NA TÉTO PLANETĚ, KTERÝ MÁ POLICEJNÍ PROGRAM ÚNOSŮ A VĚZENÍ DĚTÍ A ŽEN Z OKUPOVANÝCH ÚZEMÍ, NA ŽIDOVSKÉ ÚZEMÍ DO SPECIÁLNÍCH ŽIDOVSKÝCH VĚZNIC PRO PALESTINSKÉ DĚTI A ŽEN

  1. Svatopluk Beran říká:
  Pondělí, 20. 11. 2023 v 8:52
  DNEŠNÍ ŽIDOVSKÉ BARBARSTVÍ NA CIVILISTECH V MODERNÍM DEMOKRATICKÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ SROVNATELNÉ S AMERICKÝM A FAŠISTICKÝM VYVRAŽĎOVÁNÍM CIVILISTŮ VE 2SV V POROVNÁNÍ S AMERICKO-RUSKOU VÁLKOU O RUSKÉ SUROVINOVÉ UHLÍKOVÉ ZDROJE DENES NA UKRAJINĚ.
  ——————————————
  „Organizace, kterou zastupuji,
  ———————————-
  je nesmírně hrdá na to, že se může nazývat zdravotníky, a pohled na práci, kterou jste odvedli,
  na práci, kterou nadále vykonáváte v podmínkách, v nichž nadále poskytujete nejlepší možnou péči svým pacientům a jejich rodinám, není nic jiného než hrdinství.
  Jsme pokořeni hrdinskou prací zdravotníků v #Gaze.“
  Šéf WHO Tedros Ghebreyesus oznámil, že WHO v neděli pomohla evakuovat z nemocnice 31
  „velmi nemocných“ nemluvňat spolu se šesti zdravotníky a deseti rodinnými příslušníky zaměstnanců.
  Děti byly převezeny do porodnice al-Helal al-Emirati, kde se jim „dostává naléhavé péče na novorozenecké jednotce intenzivní péče“, uvedl Ghebreyesus.
  – Za posledních šest týdnů bylo izraelskými leteckými údery v Gaze zabito více než 13 000 Palestinců, oznámilo v neděli ministerstvo zdravotnictví Gazy. Z 13 000 zabitých je 5 500 dětí a 3 500 žen.
  ——————————————————————————————-
  Dlouhé vlákno pro ty, kteří dnes zpochybňovali mou kritiku izraelské strategie,
  taktiky a zjevného přehlížení civilních obětí.
  Pouze mé myšlenky – komentáře vítány.
  Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války.
  ——————————————————————-
  Vím to.

  Osobně

  jsem po sebevražedném atentátu v roce 2010 dával roztrhané,
  rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů, takže ano,
  chápu podstatu války…
  —————————————————————————–
  A chápu, že v mlze války dochází k civilním obětem na všech stranách
  a ve všech konfliktech.
  Stačí si vzpomenout na Bagdád, Kábul, Mosul, Helmand, Belfast,
  abychom si uvědomili, že k nim dochází, ať už se válečné zákony dodržují jakkoli…
  Existují však zřejmé způsoby, jak minimalizovat civilní oběti –
  a na této platformě existuje mnoho vláken o cílení, odhadech vedlejších škod, zbraňovém systému, pozitivní identifikaci, rozlišování, proporcionalitě atd. Takže je zde nehodlám opakovat.
  Stejně tak nebudu spekulovat o tom, kolik z 12 000 dosud zabitých Palestinců byli bojovníci.
  Malé děti jimi určitě nebyly.
  To stačí, abychom to věděli. I Netanjahu přiznal velmi vysoký počet civilních obětí.
  Stejně tak plně nevěřím tvrzení IDF o lidských štítech. Málo důkazů – jen tvrzení.
  Statisíce lidí údajně uprchly na jih a další odcházejí, jak a kdy musí.
  Tvrzení o lidských štítech je třeba ověřit.
  Pro IDF je pohodlné obviňovat Hamás ze všech civilních obětí,
  ale tento argument je naprosto vadný a neupřímný.
  Civilisty zabíjí masivní a zdrcující palebná síla IDF
  (na rozdíl od přesné palby s nižším účinkem), která je nevybíravá.

  Jaká je tedy lepší možnost?

  Za prvé, uznat, že 7. říjen a následná válka jsou pokračováním konfrontace,
  která trvá od 40. let 20. století.
  Nelze na ni nahlížet a řešit ji izolovaně,
  pokud se Izrael nechce každých několik let vracet ke konfliktu
  Je nutno přijmout, že se jedná o politický problém,
  v němž je vojenský nástroj pouze jednou ze součástí řešení.
  Prioritně řešte základní příčiny konfliktu – okupaci.

  / květen 1945 ? srpen 1968/

  V tuto chvíli se však zdá, že se na to klade nulový důraz.
  Je pravděpodobné, že akce IDF v Gaze pouze rozzuří a zradikalizují další generaci,
  stejně jako izraelská rétorika o dlouhodobé budoucnosti Gazy.
  Izraelské akce na Západním břehu Jordánu od 7. října jen přilévají olej do ohně.
  Za druhé, je nutno stanovit realistické a dosažitelné vojenské cíle
  s jasným konečným stavem a strategií odchodu.

  /viz, 1989 Sametová revoluce bylo období politických změn v Československu
  mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, které vedly k pádu komunistického
  režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii/

  A to s čistou hlavou, ne ve vzteku a bolesti.

  Což je to, co doposud dělají. Nebude to fungovat. Člověk nemůže zničit myšlenku.
  Ale když pomineme nedostatky současné strategie a potenciální marnost této kampaně,
  jak by mohl vypadat lepší plán kampaně –
  který by nezahrnoval zabíjení DESÍTEK TISÍC CIVILISTŮ?
  ————————————————————————–
  Panelové domy v Jihlavě jsou prefabrikáty,
  vyráběné v Panelárně Jihlava.

  Žvasty zhrzeného amerického gastarbeitra,
  Svatopluka Berana jsou podobné,

  stále se opakující prefoše

  PUTINOVA DEMAGOGA,
  ze kterých občas vytryskne,
  zoufalá osobní nenávist.

  Sahá až k hrobu vnoučat.

 16. Svatopluk Beran napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Úterý, 28. 11. 2023 v 9:01
  ŽIDÉ JSOU JEDINÝM ,, RÁDOBY DEMOKRATICKÝM STÁTEM NA TÉTO PLANETĚ, KTERÝ MÁ POLICEJNÍ PROGRAM ÚNOSŮ A VĚZENÍ DĚTÍ A ŽEN Z OKUPOVANÝCH ÚZEMÍ, NA ŽIDOVSKÉ ÚZEMÍ DO SPECIÁLNÍCH ŽIDOVSKÝCH VĚZNIC PRO PALESTINSKÉ DĚTI A ŽEN¨.

  TYTO ÚNOSY PALESTINSKÝCH DĚTÍ A ŽEN Z PALESTINSKÝCH ÚZEMÍ ŽIDOVSKÝMI SPECIÁLNÍMI VOJSKY DO ŽIDOVSKÝCH VĚZNIC JIŽ PO NĚKOLIK DESÍTEK LET, SE PŘESNĚ JMENUJÍ

  – ADMINISTRATIVNÍ VAZBY –

  – A JSOU SOUČÁSTÍ ADMINISTRATIVNÍHO DĚLENÍ STÁTU IZRAEL –

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Izraele

  ASI JEDINÉHO STÁTU ,,rádoby demokratického státu,, NA SVĚTĚ, KTERÝ NEMÁ DODNES ÚSTAVU A URČENY ZÁKONEM HRANICE, JENŽ BY TOTIŽ OMEZOVALY NEBO ZCELA ZNEMOŽNILY VZNIK – VYSNĚNÉHO SIONISTICKÉHO VELKÉHO IZRAELE –

 17. Svatopluk Beran napsal:

  Edward L. Bernays – Američan – tvůrce moderní propagandy – PUBLIC RELATION
  Paul Joseph Goebbels – Němec – pokračovatel Bernayse a fašistický propagandista
  Komunisté –
  Zdeněk Gryc – architekt socialismu

  TI VŠICHNI MĚLI TRPĚLIVOST A SCHOPNOST OPAKOVAT DOKOLEČKA STEJNÉ VĚCI TAK, ABY SE Z NESMYSLŮ STALA ,,RÁDOBY SKUTEČNOST,,.

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran
  Úterý, 28. 11. 2023 v 15:52

  gastarbeiter kapitalismu
  —————————

  Zdeněk Gryc – architekt socialismu
  ————————–

  V Praze dne 23.8. 2018

  Vážený pane architekte Gryci,
  dne 1. 10. 2018 bude ve Španělském sále Pražského hradu uspořádán
  Slavnostní večer k 100. výročí vzniku Československa,
  věnovaný české a slovenské architektuře a stavitelství.
  Na večeru budou připomenuty a ilustrovány milníky naší architektury a stavitelství.
  Ve slavnostní atmosféře Španělského sálu Pražského hradu
  pak bude předáno neformální poděkování za celoživotní dílo
  vyjádřené symbolickou cenou

  prvního hradního architekta T. G. Masaryka Jože Plečnika těm,
  kteří se o českou architekturu nejvíce zasloužili.
  Spoluorganizátor této události je Správa Pražského hradu a
  hlavní mediální partner je Česká televize.

  Cenu Vám uděluje mezinárodní festival ArchitectureWeek ve spolupráci s Obcí architektů,
  vydavatelstvím FOIBOS a na doporučení odborné komise.
  Je naší milou povinností a zároveň velkou ctí a radostí Vám oznámit,
  že jste na tuto cenu byl nominován.
  Nesmírně si Vašeho přínosu v oblasti architektury a stavitelství vážíme a tak doufáme,
  že Cenu Jože Plečnika přijmete
  a přijdete s námi tuto ojedinělou příležitost v rámci zcela jedinečného výročí
  založení Československa oslavit do Španělského sálu Pražského hradu.
  Večeru se, vedle naprostých špiček a legend naší a slovenské architektury a stavitelství,
  zúčastní také přední osobnosti současného politického a veřejného života.
  Kromě oficiální části, je v průběhu večera připraven zajímavý, zábavný a – jak se domníváme,
  i pro zasvěcené i méně zasvěcené, obsahově přínosný program,
  na kterém se podílí naší přední odborníci z oblasti architektury i řada mediálních osobností.

  Očekávejte prosím proto oficiální pozvánku,
  která bude zároveň i Vaší vstupenkou na Slavnostní večer.
  Věnujte pozornost všem organizačním pokynům.
  Těšíme se na Vás
  Ing. Petr Ivanov
  ředitel festivalu ArchitectureWeek

 19. Svatopluk Beran napsal:

  Svatopluk Beran – gastarbeiter kapitalismu
  —————————

  Zdeněk Gryc – architekt socialismu
  ————————–

  V Praze dne 23.8. 2018

  Vážený pane architekte Gryci,
  dne 1. 10. 2018 bude ve Španělském sále Pražského hradu uspořádán
  Slavnostní večer k 100. výročí vzniku Československa,
  věnovaný české a slovenské architektuře a stavitelství.

  TAK KONEČNĚ PO DESÍTCE LET NĚCO CHYTRÉHO PANE GRYC.

 20. Jan P napsal:

  A proč by tu (ne)zaslouženou cenu Grycovi nenavrhl, když je to krajánek a dobrej známej.
  kraj Vysočina / odborný garantem je Mgr. Jiří Neubert a cenu předává MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje Vysočina
  https://www.architectureweek.cz/tiskova-zprava/

  Jiří Neubert:Památkář, věnuje se architektuře 19. a 20. století, práce z oboru.
  Nar. 1986. ÚOP Telč – Národní památkový ústav, památkář – garant území města Jihlavy

 21. Svatopluk Beran napsal:

  TAK TO JSEM ZVĚDAV, KDY A JAK USA MEXIKU ZNEHODNOTÍ BUDOVÁNÍ ŽELEZNICE, KTERÁ MÁ Z VELKÉ ČÁSTI VYŘADIT PRO USA DŮLEŽITÝ PANAMSKÝ PRŮPLAV. UVIDÍME JESTLI OBČANÉ MEXIKA BUDOU VÍCE ODOLNÍ A MENŠÍ SRABI NEŽ MY EVROPANÉ, KDYŽ JSME SE ZE SKLOPENÝMA UŠIMA NECHALI ODDĚLIT OD OBOU NORDSTREEMŮ.

  Mexiko staví mezioceánský koridor, má nahradit Panamský průplav.

  Sny španělských conquistadorů se po staletích naplňují. V nejužší části Mexika se buduje železniční koridor, který propojí Tichý oceán s Mexickým zálivem a nahradí Panamský průplav, jemuž dochází voda.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-fotky-mexiko-stavi-mezioceansky-koridor-ma-nahradit-panamsky-pruplav-240382#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  ZA JAK DLOUHO ASI NASTOUPÍ DEMOLIČNÍ ČETA USA?

 22. Svatopluk Beran napsal:

  NO KDYŽ DOKÁZALI ZNIČIT I TENHLE NÁVRH RUSŮM, KADÁFÍMU ZELENOU ŘEKU, NÁM NORDSTREEM, NECHÁME SE OD AMERICKÝCH BRATRŮ PŘEKVAPIT JAK TO BUDE S MEXIKEM.

  ALE MÁME U NÁS I CHLAPY KTEŘÍ S TOHO NEBOJÍ A PŘEDÁVAJÍ JIM KLIDNĚ KLÍČE OD ČEKÉHO SENÁTU A NA VÝZVU ODBĚRATELE KLÍČŮ, MINISTRA ZAHRANÍČÍ USA POMPEA ZE SEBE JEŠTĚ UDĚLAJÍ POLOVIČNÍ ČÍŇANY 🙂

  O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem.

  Je Evropa zapadlou periferií euroasijského kontinentu? Pravděpodobně ano. Rozdílnost uvažování ruských, amerických a evropských politiků o významu věcí dokládá pravdivost teze o egocentričnosti politického prostoru. Centrum vidíme vždy tam, kde jsme my. Ale ono to není pravda, protože záleží na tom, zda takto centrum chápou všichni okolo nás. Říká se tomu politická krátkozrakost… Ilustrativní ukázkou evropské krátkozrakosti je námět diskuse mezi Putinem a Bushem v Soči, tak jak ho viděl internetový deník Gazeta.ru a britské The Times. Narozdíl od české ČTK či MfD. Propojení amerického kontinentu na Sibiř nejkratším směrem, železničním tunelem pod Beringovou úžinou mezi Kamčatkou a Aljaškou by se mohlo stát fantanskním nápadem spisovatele sci-fi. Kdyby to nebyl projekt, o kterém snil poslední ruský car Miluláš II., který ho už tehdy považoval za technicky uskutečnitelný a kdyby se o něm nedávno nebavili dva světoví státníci na vrcholné schůzce mezi čtyřma očima.

  https://legacy.blisty.cz/art/40006.html

 23. Zdeněk Gryc napsal:

  JINÝ KRAJ – JINÝ MRAV

  Mladá Pákistánka zavražděna ze cti.
  Stačila jedna fotografie, navíc asi falešná
  ELIŠKA ROHÁNKOVÁ

  Foto: Shutterstock.com
  Ilustrační snímek.
  VČERA 22:39
  Pákistánská policie vyšetřuje tak zvanou ,,vraždu ze cti“ osmnáctileté dívky. Dle tamních úřadů byla dívka zastřelena jejím otcem a strýcem, a to kvůli fotografii, kterou navíc policie považuje za falešnou.
  Článek
  V Kóhistánu ležícím na území Pákistánu minulý týden došlo k usmrcení 18leté dívky, a to patrně jejím otcem a strýcem. Jednalo se o tak zvanou ,,vraždu ze cti“, jejichž počet v konzervativních oblastech Pákistánu stále roste.
  Dívka byla zavražděna poté, co se na sociálních sítích objevila její fotografie s mužem, píše BBC. V případě, že se žena ocitne v jakékoliv situaci s mužem, který není příbuzný, je totiž dle tamních zvyků vražda ženy ospravedlnitelná, jelikož žena svým chováním údajně zahanbila rodinu.

 24. Svatopluk Beran napsal:

  STÁTY A JEJICH KULTURY SE NEMĚNÍ AMERICKÝM VYBOMBARDOVÁNÍM DO PRAVĚKU, NAPALMEM ČI ATOMOVÝMI BOMBAMI, JINÉ NÁRODY SI NA NAŠI STRANU DAJÍ PŘIKLONÍT JEN NABÍDKOU LEPŠÍ KULTURY A TÍM PŘEMNĚNOU JEJICH TISÍCILETÉ KULTRURY, KTERÁ V POČÁTEČNÍ DOBĚ MĚLA SVÉ HODNOTY. TO ALE NENÍ BĚH NA 100M, NÝBRŽ MARATON.

  JEDNOU A PROVŽDY, NE AMERICKÉMU VYVRAŽĎOVÁNÍ NÁRODŮ A KULTUR V ZÁJMU INFLAČNÍ EKONOMIKY A VIRTUÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ SMĚNY.

  NE AMERICKÉMU MILITARISTICKÉMU VRAŽDĚNÍ A BOMBARDOVÁNÍ, KTERÉ ÚTĚKEM KE STARÉ SPOLEČNOSTI NÁSOBÍ V KULTURÁCH A NÁRODECH ZPĚTNOU VAZBU NA HISTORII.

  SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ JSOU ZÁKLADNÍM ZLEM NÁSTUPU TŘETÍHO TISÍCILTÍ VÝVOJE TÉTO PLANETY.

  NE VRAŽDĚNÍM, NÝBRŽ NENÁSILNÝM PREZENTOVÁNÍM SVÉ KULTURY A SVÝCH HODNOT SE MÁ POSOUVAT SVĚT. A ŽE MÁME CO NA SVÝCH HODNOTÁCH SKUTEČNĚ APLIKOVAT OD RÁDOBY KECŮ A LŽÍ JAK MRAVNĚ ŽIJEME. AMERICKÉ KAŽDODENÍ HROMADNÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ CIVILISTŮ SAMI MEZI SEBOU JE SMUTNOU UKÁZKOU AMERICKÉ OBČANSKÉ KULTURY – SUPER BOHATÝCH A CHUĎASŮ – V ZEMI KTERÁ DVAKRÁT NABYLA JEDNORÁZOVĚ NEOPAKOVATELNÝ ZISK ZE DVOU VĚTOVÝCH VÁLEK.

  NE VRAŽDĚNÍM ALE KULTUROU

 25. Zdeněk Gryc napsal:

  Pohřeb Karla Schwarzenberga bude mít pietní i „punkovou“ část
  TEREZA ŠÍDLOVÁ

  Krom církevního obřadu proběhne i druhá odlehčenější část rozloučení.
  Tu si vzal na starost tým, který stál za Schwarzenbergovou neotřelou prezidentskou kampaní v roce 2013.
  Článek
  Podoba posledního rozloučení s bývalým vicepremiérem a ministrem zahraničí se začíná rýsovat.
  Den před nedožitými 86. narozeninami Schwarzenberga, tedy 9. prosince,
  se uskuteční v katedrále svatého Víta církevní obřad.

  Odpoledne se v pražské Lucerně rozběhne koncert
  s názvem Karel žije dál – i v parafrázi slavného sloganu Punk’s Not Dead,
  který připomene ladění „knížecí“ prezidentské kampaně.

  Vyhledávání
  Nalezeno v článku : Pankáči byli řezaný jak žito…
  JL
  Pankáči byli řezaný jak žito…
  Dost jsem tu dobu sledoval. Nemyslím. Že bych uměl tu muziku tak zcela poslouchat.
  Ale byla to revolta na „Hradní kapely“.
  Souvisí to s Plastic People a

  Havlovým pojetím slušností, bojovat za lidská práva,

  včetně práva na muziku.
  Režim nic jiného neuměl
  řezat pankáče a zavřít Havla,
  viz Pravdivý příběh Plastic People.
  ————————————————
  „Punk jako hudební směr byl samozřejmě pronásledovaný a nesměl se hrát.“
  „Tu kapelu jsme brali poctivě a byl to určitý smysl našeho fungování. Mohli jsme se sami prezentovat… Zatímco většina punkových kapel zpívala o holkách a pivu,

  my jsme šli do toho společenského konfliktu.“
  O tom je knížka asi nejvíc. Píšu to jen sám za sebe, nenazval bych tu knihu asi dokumentem,
  protože je to hodně emotivní a osobní záležitost.
  ————————————————-
  Vzpomínám jak složitě, se značnými obavami jsme z Jugošky, dováželi gramofonové desky.
  Nebylo snadné získat devizový příslib.
  Opravdu hezký článek včetně krásnejch „kluků“ na fotografii.
  —————————————————————————————
  Pankáči byli řezaný jako žito?
  —————————————-
  A to bylo dobře nebo špatně?
  Ptám se z opatrnosti, ono v dnešní době člověk nikdy neví …
  čtenář | 2015-10-17 13:22:34 | Reagovat

  PS. dneska „km“

Leave a Reply