Jaká nás čeká budoucnost? Podívejme se pravdě do tváře

Existuje několik pohledů na to, co nás čeká v budoucnosti. Správný pohled je však jen jeden jediný. Všechny ostatní jsou postaveny jen na lidských domněnkách a představách, nezakládajících se na pravdě. Jsou to klamavé vize, vzdálené od skutečnosti, které vyvolávají strach a deziluzi.

Co nás tedy opravdu čeká? Ale dříve, než se dostaneme k jedinému pravdivému pohledu na budoucnost, podívejme se na dvě, nejvíce rozšířené nepravdivé vize budoucnosti.

První z nich je vize materialistická. Je to vize budoucnosti toho, co pro lidstvo nachystal chladný, rozumově racionální materialismus. Tato budoucnost je postavena na digitalizaci a umělé inteligenci.

Jen se podívejme na dnešní mladé lidi v jejich volném čase. Ať již doma, během přestávek ve škole, nebo třeba když někde cestují. Jejich pozornost je odvrácena od normální reality a zaměřena na realitu virtuální. Neustále se dívají do svých chytrých telefonů, nebo do počítačů. Telefonem platí, vybírají si peníze, nakupují a dělají jím spoustu dalších věcí.

Avšak skutečným účelem záměrně vytvářené závislosti obyvatelstva na digitalizaci je totální kontrola. Budou sledovány naše názory na internetu, naše finanční prostředky, naše nákupy, náš pohyb, náš zdravotní stav, náš očkovací status a mnohé jiné věci.

V případě systémově nekorektního smýšlení jedince dojde k sankcím. K omezení přístupu na internet, k omezení možnosti výběru peněz z účtu, k omezení pohybu a podobně. Cílem bude vynucení absolutní poslušnosti obyvatelstva, rovnající se velkému digitálnímu koncentráku.

Umělá inteligence zase lidi připraví o zaměstnání. Nebude třeba tolik prodavačů, řidičů, pracovníků v montážních halách a mnoha jiných profesí. Člověk a jeho práce se stanou nadbytečné. Přesně tak, jak to jasnozřivě vyjádřil Dalibor Janda ve své písni: „Lidi jsou už nadbyteční, vstávejme z postelí, než nás robot vystřelí v noci na Mars.“

Armády nadbytečných lidí však nikdo na Mars nevystřelí. Dostanou nepodmíněný příjem, ze kterého si budou moci dovolit jen nejzákladnější potřeby a potraviny z mletých cvrčků, kobylek a červíků.

Taková je vize budoucnosti světa, postavená na rozumovém materialismu. Na slepém uctívání rozumové složky osobnosti člověka, která vymyslela umělou inteligenci a lidským rozumem vymyšlená umělá inteligence následně odsoudí tisíce lidí k odpisu. Odsoudí je na nedůstojnou existenci pod ustavičnou kontrolou a digitálním terorem, který bude důsledkem zvrácenosti rozumově materialistické koncepce světa.

A teď se podívejme na jinou vizi budoucnosti. Na vizi citlivých lidí, kteří vnímají, že rozum a materie není všechno, co existuje. Že nad tím je přece jen něco vyšší. A sice, duchovní rozměr bytí, podléhající duchovním zákonitostem.

A jednou z těchto zákonitostí je karma. Je karmický, neboli zpětný návrat všeho, co činíme. Znamená to, že vše co nás v životě potká, ať již je to špatné, nebo dobré, je vždy důsledkem našeho předchozího jednání. Je nezbytnou sklizní, kterou jsme zaseli prostřednictvím svých citů, myšlenek, slov a činů. Všechno toto se k nám jednou vrátí a my za to budeme muset zaplatit do posledního haléře. Za utrpení a bolest, kterou jsme v minulosti způsobovali jiným, budeme muset zaplatit vlastním utrpením a bolestí.

A protože lidé během své dlouhé historie jednali vždy v přesvědčení, že za své city, myšlenky, slova a činy neponesou žádnou odpovědnost před zákony vesmíru, konečné zúčtování, které se z tohoto důvodu k lidstvu blíží, má podobu katastrofy. Má podobu tak velké katastrofy, že mnozí vnímaví lidé mluví o destrukci celé naší planety. Otevřeně je třeba říci, že v této vizi se nachází velké množství pravdy, ale ve skutečnosti k žádnému zničení planety nedojde.

Proč? Protože karma lidstva patří lidstvu a ne celé naší planetě. Neboť na zemi žijí kromě lidí ještě také jiné živé bytosti. Zvířata, rostliny a celá příroda. A kromě ní i vědomé přírodní bytosti, které přírodní svět řídí a spravují. Tito všichni se přece ničím neprovinili! Svět přírody stál vždy správně ve Vůli Stvořitele tak, jak v ní měl stát i člověk. Člověk však ignoroval Vůli Nejvyššího a ve své nelásce a neúctě k jiným všechno kolem sebe jen zraňoval a ničil. Druhé lidi, zvířata, rostliny i přírodu.

Svět přírody je obětí člověka! Nemá žádnou vinu a nenavázal si žádnou karmu! A proto podle Božích Zákonů nemůže být zničen. Přibližující se zničení, vnímané citlivými lidmi, se proto netýká celé naší planety, ale pouze lidí samotných. Neboť zničen a bolestně zasažen karmou nemůže být nikdo, kdo si to nezaslouží.

Ale i když se těžká karma přibližuje k lidstvu, aby se na něm rozuzlila, do té doby, než naplno udeří, je možné ještě mnohé zachránit.

Do té doby je ještě možné se změnit, duchovně se obrodit a nasměrovat své chtění k čistému a dobrému.

Do té doby je ještě možné probudit v sobě pomáhající lásku a úctu k lidem.

Do té doby je ještě možné usilovat o stále dokonalejší poznání a naplňování Vůle Stvořitele.

A v té míře, jak to dokážeme, můžeme ve vztahu k sobě samým otupit hrot přicházející karmy. Můžeme ji zeslabit, nebo dokonce dosáhnout toho, že se na nás projeví jenom symbolicky.

Co tedy ve skutečnosti opravdu čeká naši planetu a lidi na ní? Jaká je pravda o nadcházejícím dění?

V brzké době dojde k tomu, že příroda, posílená očistným paprskem Božího Světla a řízená přírodními bytostmi, se vzepře proti lidem za všechna příkoří, která jí po celá staletí způsobovali.

Účelem vzpoury přírody však nebude zničení naší planety, ale její přetvoření. Její transformace do nové, očištěné podoby. Země bude očištěna tak, jak ještě nikdy nebyla. A to nejen co se týká samotné přírody, ale především jemných úrovní citových a myšlenkových forem, nacházejících se v okolí naší planety, ze kterých bude vyhlazeno všechno citově a myšlenkově nízké a nečisté, co lidstvo dosud vyprodukovalo. Vznikne nový, očištěný prostor, určený už jen pro čisté citové a myšlenkové tvoření.

V lidech, kteří budou schopni prožít vzpouru živlů a bytostí přírody, v lidech, kteří se budou schopni psychicky vypořádat s radikální očistou citových a myšlenkových světů, v těchto lidech vzplane po dokončení očisty hluboká vděčnost Stvořiteli, proudící z jejich duchovně znovuzrozeného nitra. Budou to noví lidé nového věku na nové zemi, kteří začnou spolupracovat s bytostmi přírody a obdrží od nich takové pomoci, jaké současné lidstvo ve své citové a myšlenkové nečistotě, jakož také ve svém odtržení od Stvořitele a jeho Vůle nemůže vůbec očekávat.

Dojde k radostné vzájemné spolupráci! Ať již lidi z lidmi, lidi s přírodními bytostmi, s duchovními pomocníky, nebo se světlými citovými a myšlenkovými formami.

Toto všechno budou mít lidé k dispozici ke svému radostnému tvoření, které se stane trvalým, živým a každodenním velebením nejvznešenějšího Boha.

Takováto budoucnost čeká naši planetu! Všichni, kteří říkají něco jiného se mýlí, protože se na budoucnost země dívají z klamavé lidské perspektivy a ne z pohledu toho, jakou budoucnost připravil pro naši zemi Stvořitel.

Znalost této budoucnosti ať je proto posílením pro všechny již v dnešní době, aby navzdory tomu, co se děje a co se bude dít, neochvějně kráčeli cestou dobra, čistoty a lásky k bližním, jakož také cestou poznávání a naplňování Vůle Stvořitele. Neboť pevná důvěra ve světlou budoucnost naší země má v sobě schopnost převést každého člověka tím starým a nesprávným, co navždy končí a zaniká. Tato důvěra nás má posilovat, abychom nezakolísali a nestrachovali se z toho, co přijde.

Neustále je třeba mít na paměti, že to, co bude nejzásadnějším způsobem určovat náš osud, je naše snaha o zachovávání čistoty vnitra a naše snaha o čisté, láskyplné jednání s druhými lidmi každý den a ve všech minutách dne.

Země a život na ní zůstane zachován! Ale ve zcela jiné podobě, než je tomu dnes. Pouze na nás samotných záleží, zda jej skrze vlastní úsilí o čistotu budeme moci být účastní.

A kdyby snad naše vnitřní čistota a čisté jednání s jinými lidmi nedosáhly potřebné míry k tomu, abychom přežili blížící se vzpouru živlů i velkou očistu citových a myšlenkových světů, naše vážná a upřímná snaha v tomto směru nezůstane Světlem nepovšimnuta. Bude nám milostivě dopřáno, abychom se mohli narodit na novou, očištěnou zemi, abychom na ní duchovně dozráli a pak mohli vejít do království nebeského.

Světlá a šťastná budoucnost země se nezadržitelně blíží! Toto mějme neustále na paměti! Toto ať nás hřeje u srdce! Z tohoto čerpejme sílu! Toto vědomí ať v nás neustále živí jasný plamen naděje, radosti a odvahy, ať se děje cokoli.

7 Responses to “Jaká nás čeká budoucnost? Podívejme se pravdě do tváře”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  Světlem nepovšimnuta. Bude nám milostivě dopřáno, abychom se mohli narodit na novou, denacifikovanou zemi, abychom na ní duchovně dozráli a pak mohli vejít Putin landu.
  dříve SSSR
  —————————-
  USA NATO a OČKOVÁNÍ

  Jak souvisí Afghánistán s pandemií?
  Ján Lauko | Čtvrtek, 9. 9. 2021 v 16:27

  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.

  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

  …Jaké poučení však z toho plyne ve vztahu k současnému
  stupňování napětí ve společnosti mezi očkovanými a neočkovanými?
  Poučení spočívá v odpovědi na otázku, jak bylo možné, že afghánští mudžahedíni dokázali vyhnat ze své země po zuby ozbrojené vojáky

  USA a NATO?

  V čem spočívala jejich převaha,
  před kterou musel západ nakonec přece jen kapitulovat?

  Jejich převaha spočívala ve vnitřní síle přesvědčení! Afghánští povstalci bojovali v silném vnitřním přesvědčeni o oprávněnosti svého boje proti cizím okupantům a západní vojáci bojovali pro peníze. No a v přímém přenosu, před očima celého světa došlo k tomu, že síla přesvědčení zvítězila nad silou peněz. Došlo k tomu, že nepomohly ani peníze nejbohatších zemí světa a jejich vojáci, vyzbrojení nejmodernějšími zbraněmi museli nakonec utéci před přesvědčením bojovníků z jedné z nejchudších zemí.
  Nechci v tomto článku nijak glorifikovat Taliban a ignorovat vše špatné, co ho doprovází. Chci pouze upozornit na všeplatný princip síly přesvědčení a na jeho obrovskou sílu, které není schopno téměř nic odolat, jak jsme se o tom měli možnost všichni přesvědčit.
  Přesvědčení jako takové, v jeho čisté podobě, bez ohledu na všechno ostatní, je totiž něco, co pochází ze srdce. Co pochází z citu. Co má tedy podle míry své čistoty vždy určité spojení s duchem, čili s nejvnitřnější duchovní podstatou člověka.
  A síla ducha je obrovská! Je tak obrovská, že před ní neobstojí ani vojska nejmodernějších armád světa.
  Tolik Afghánistán,
  a nyní se z tohoto úhlu pohledu podívejme na současné rozdělení společnosti

  na očkované a neočkované,

  a s tím související a stále rostoucí polarizaci, přerůstající až do nenávisti.
  Přerůstající až do otevřeného přání smrti svým bližním tak, jak to surově vyjádřil známý slovenský komik Oliver Andrásy:

  „Ať zhebnou ti, co se nechtějí dát očkovat! Alespoň bude méně hlupáků!“
  Neočkovaní jsou mnohými takzvanými osobnostmi nazýváni dezoláty, dobytkem, nebo hlupáky. V podobném duchu se nedávno vyjádřil také majitel „Sedity“, vyrábějící cukrářské výrobky, za co si od neočkovaných vysloužil bojkot svých výrobků.
  Neočkovaní jsou na každém kroku omezování
  a štváni jako divá zvěř.
  V očkovacích centrech a u obvodních lékařů se množí návrhy o vydání potvrzení o očkování bez očkování.

  Lidé se z hloubky duše nechtějí dát očkovat,

  ale jsou k tomu hrubě tlačeni. A proto zoufale hledají nějaké východisko.
  Je to podobné, jako v padesátých letech minulého století, kdy komunistický státní aparát znepříjemňoval životy těm, kteří měli jiný názor. Avšak v takovémto obrovském měřítku, když se tak děje téměř vůči polovině národa, tomu nebylo ani v stalinském socialismu v padesátých letech.

 2. Zdeněk Gryc napsal:

  V Jihlavě jsou dvě pietní místa k uctění obětí střelby, zítra je státní smutek

  ——————————-
  ANONYMNÍ HYENA NEZAVÁHALA

  Komentáře / 2 /

  km | 2023-12-22 13:08:02 | Reagovat
  km | 2023-12-22 16:50:16 | Reagovat

 3. Jan P napsal:

  Buď se staneme vědomým druhem, který se řídí pravdou a jasným porozuměním, nebo se zabijeme jadernou válkou nebo klimatickou katastrofou.

 4. Jan P napsal:

  Slunovrat je přirozený a univerzální jev, který nemá nic společného s žádnými náboženstvími, politickými příslušnostmi, názory, politikou identity, rasou, národnostmi atd atd. etc…It je jen pozice Země ke Slunci. Mnoho náboženství tento fenomén uneslo a vložila do něj svůj mocenský zájem…Oslava slunovratu může sjednotit naši neuvěřitelně rozdělenou společnost po celém světě a vyléčit všechny tyto neshody!!!
  Šťastný zimní slunovrat, bratři a sestry anarchisté !

 5. Jan P napsal:

  Zimní slunovrat je obdobím roku, kdy Slunce dosáhne svého nejnižšího bodu na obloze, vždy mělo velmi duchovní význam.
  Mnoho civilizací napříč dějinami to spojovalo s myšlenkou renesance a obnovy…
  V tomto smyslu jsou Vánoce náboženským svátkem, který má svůj původ ve starodávných pohanských slavnostech.
  Narození Ježíše bylo přiděleno v tato data jako forma synkretismu spojená se slunovratem…
  Před změnou z juliánského kalendáře na gregoriánský byl navržen tak, aby se shodoval se zimním slunovratem.

 6. Jan P napsal:

  Když řeknu anarchismus, slyšíte chaos, násilí, chaos. Když říkám anarchismus, mám na mysli spolupráci, dobrovolné sdružení, vzájemnou pomoc
  -Simon Springer

 7. Jan P napsal:

  Existuje něco více demoralizujícího než vstávat každý den 7 ráno v týdnu po celý život, kterou člověk cítí…když bychom podle předpovědi mohli pracovat 15 hodin týdně…

  „Sraná práce: teorie“
  https://youtu.be/-OsnrjpDWtA?si=2B3JMz7ejYJNZY5x
  mimo jiné.

  „Anarchismus je především jen odvahu vzít si základní principy společné slušnosti, podle kterých všichni žijeme, a následovat je k jejich základním závěrům. “
  -David Graeber.

Leave a Reply