Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.

Také jste si všimli, že Rusko ve svých propagandistických výtvorech velice často a rádo obviňuje takzvaný “Západ” z proradnosti, vrážení dýk do zad a podpory jeho nepřátel, kvůli čemuž musí ruský mírumilovný člověk povstat a jít do boje, který nechce? Zde je na místě upozornit že, Rusko je v této problematice naprosto bez viny a dokonale čisté, neboť jak pravil klasik, Rusové nikdy ve své velkolepé historii nikoho nenapadli – Za posledních 105 let Rusko pouze odráží agrese (sovětsko-polská válka), bere pod ochranu slabší sousedy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), přichází na pomoc pokrevním bratrům uvězněným v nepřítelem ilegálně anektovaných oblastech (Východní Polsko), reaguje na provokace (Zimní válka s Finskem), převádí území pod svou správu kvůli zachování míru (rumunská Besarábie a Bukovina), zajišťuje bezpečnost zásobovacích tras Spojenců a omezuje vliv nacistů (Írán), osvobozuje od fašismu (východní a střední Evropa) – to byl ostatně JEDINÝ přínos tohoto národa lidské civilizaci v tomto ohledu – poskytuje bratrskou pomoc (Východní Německo, Maďarsko, Československo), na žádost přátelských režimů přichází potlačovat kontrarevoluce (Afghánistán), zajišťuje vlastní územní celistvost (Čečensko, Dagestán) nebo zabraňuje genocidě (Gruzie) a konečně demilitarizuje a denacifikuje (Ukrajina). Zdaleka to není vše, ale chápeme již, že Ruská říše nikdy nedává první ránu. Většina těchto nedobrovolných a vnucených akcí je pak pouze reakcí na činnost imperialistů a fašistů, kteří vždy hledají záminku, jak zničit nebo zotročit slovanstvo, které ruský svět představuje a jedině Rusko dokáže ochránit.

Ale dost bylo ironických oficiálních důvodu k invazím. V moderní historii jsou zajímavější momenty, které vám nikdo z Kremlu připomínat nebude. Momenty, kdy naopak Rusku (Sovětskému svazu) skutečně teklo do bot a snad s jedinou výjimkou mu byla pomoc západních kapitalistů vždycky dobrá. Začneme hned na začátku celého příběhu o boji ruského člověka proti fašismu, Wall Streetu, Washingtonu nebo kolektivnímu Západu, jak libo, a budeme pokračovat až do současnosti.

Pomoc USA po bolševické revoluci (1919-1923)

American Relief Administration (ARA) byla americká mise do Evropy a pozdějšího revolučního Ruska po 1. světové válce. Bezprostředním předchůdcem ARA byla významná mise United States Food Administration v čele s H. Hooverem, který se později stal prezidentem USA. Hoover a někteří jeho spolupracovníci už dříve v Evropě pracovali a během mise v Belgii získali užitečné zkušenosti při řízení “Komise pro pomoc”, která během první světové války živila sedm milionů Belgičanů a dva miliony Francouzů.ARA byla oficiálně založena Kongresem Spojených států 24. února 1919 s rozpočtem 100 milionů dolarů (1 563 000 000 $ v roce 2023). Její rozpočet byl navíc posílen soukromými dary, které přinesly dalších 100 milionů dolarů. Bezprostředně po válce dodala ARA více než čtyři miliony tun humanitární pomoci do třiadvaceti válkou zničených evropských zemí. ARA ukončila své evropské aktivity v roce 1922; v Rusku pak působila do roku 1923.V době svého vrcholu ARA v Rusku zaměstnávala 300 Američanů, více než 120 000 Rusů a denně živila 10,5 milionu lidí. Její ruské operace vedl plukovník William N. Haskell. Lékařská divize ARA fungovala od listopadu 1921 do června 1923 a pomohla překonat epidemii tyfu, která tehdy pustošila Rusko. Operace ARA na pomoc při ruském hladomoru probíhaly paralelně s menšími mennonitskými, židovskými a kvakerskými misemi. Provoz ARA v Rusku byl ukončen 15. června 1923 poté, co se zjistilo, že Sovětský svaz obnovil vývoz obilí.

Holodomor (1932-1933)

Během uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině, Kubáni a v Kazachstánu zemřely miliony lidí. Sovětský svaz však v tuto chvíli pomoc svých “nepřátel” odmítl. SSSR tehdy podle většiny současných historiků zabíjel dvě mouchy jednou ranou – na jednu stranu mu bezohledný vývoz obilí z Ukrajiny pomáhal financovat masivní industrializaci země, na stranu druhou ukazoval neomezenou moc nad životy svých obyvatel, zejména nežádoucím ukrajinským nacionalistům. Tento hladomor, který nesl známky genocidy, měl za následek rozsáhlé úmrtí populace a masové hroby po celém regionu. Oficiální záznamy neposkytovaly úplné informace o tom, co se vlastně dělo – úmrtí často zůstávala neevidována, příčina smrti chyběla, aby se zatajila skutečná situace.Na vrcholu hladomoru v červnu 1933 umíralo kolem 28 000 lidí denně. Mrtvá těla ležela na ulicích a docházelo ke kanibalismu, i v rámci rodin. Za dobu trvání této pohromy zemřelo přibližně 3,9 milionu Ukrajinců (jak bylo zjištěno ve studii z roku 2015 týmem demografů z Ukrajinského institutu demografických a sociálních studií a University of North Carolina-Chapel Hill).Zatímco Ukrajinci umírali, sovětský stát v roce 1932 vyvezl z Ukrajiny přibližně 4,27 milionu tun obilí, což je dost na to, aby se uživilo nejméně 12 milionů lidí po celý rok. Sovětské záznamy navíc ukazují, že v lednu 1933 byly v SSSR dostatečné zásoby obilí, aby nasytily více než 10 milionů lidí. Vláda mohla zorganizovat pomoc při hladomoru a navíc mohla přijmout mezinárodní humanitární mise. K ani jednomu však nedošlo, Moskva zahraniční nabídky odmítla a obvinila ty, kdo je nabízeli z vměšování.

US dodávky materiálu v rámci Zákonu o Půjčce a pronájmu a britská pomoc SSSR (1941-1945)

Zákon o Půjčce a pronájmu (Lend-lease Act) z roku 1941 byl ze strany amerického prezidenta Roosevelta praktickým krokem jak na jednu stranu nezapojit Spojené státy do války a zároveň pomáhat spřáteleným zemím. I když se defacto jednalo porušení americké politiky neutrality a nevměšování, původním předpokladem bylo, že vyzbrojování nepřátel amerických nepřátel umožní USA vyhnout se přímé konfrontaci na bitevních polích. Tato premisa byla nicméně mylná, neboť už o necelý rok později byly Spojené státy napadeny Japonskem a zároveň jim, poněkud neuváženě, vyhlásilo válku i Německo. Sovětský svaz se po Velké Británii stal druhým největším příjemcem americké pomoci. Do SSSR od ledna 1942 do druhé poloviny srpna 1945 putoval materiál v hodnotě 11 miliard dolarů (~151 miliard v roce 2023), který zahrnoval například přes 420 000 jeepů a nákladních vozidel, 35 000 motocyklů, 7000 tanků, 5000 ostatních obrněných vozidel, 11 400 letadel, 1900 lokomotiv, 9900 vagonů, 2,6 milionů tun PHM, 1,75 milionů tun potravin a také třeba celou gumárnu Fordu. Přestože se sovětský premiér Nikita Chruščov i generál Georgij Žukov oba shodli, že Lend-lease umožnil Sovětskému svazu zvládnout vývoj bojů na západní (pro nás východní) frontě a porazit nacistické Německo, Sovětský svaz nesplatil bezprostředně po porážce Osy ze své „půjčky“ prakticky nic. Podle prohlášení prezidenta, i ze zákona měly být po válce bezúročné půjčky splaceny, nicméně americký kongres obecně nepředpokládal, že Sověti uhradí plnou hodnotu pomoci, kterou USA poskytly. Ještě v rámci “zpětného lend-leasu” se Američanům vrátily asi 2 miliony dolarů, zejména v podobě servisování a dotankování trasportních letadel na území SSSR. Avšak když po skončení bojů druhé světové války požádali Američané o zaplacení 1,3 miliardy dolarů (~10 % pomoci), Sověti odmítli a nabídli pouhých 170 milionů dolarů. Spor tak zůstal u ledu a nebyl vyřešen až do roku 1972, kdy Sověti prohlásili, že zaplatí 722 milionů dolarů za dodané obilí, s čímž Američané, zřejmě vědomi si faktu, že lepší nabídku už nedostanou, souhlasili. Pro srovnání, válkou zkoušená Velká Británie splatila nakonec plnou výši pomoci (31 miliard tehdejších dolarů) od USA v roce 2006. Navíc pak byla ještě schopna Sovětskému svazu za války poskytnout vojenský materiál, potraviny a zdravotnický materiál v hodnotě asi půl miliardy liber (25 miliard liber v roce 2023). Přes 7000 letadel, 27 lodí, 5200 tanků, 5000 protitankových kanónů, 4000 nákladních vozidel, letecké motory, radary, radiostanice, sonary a 15 milionů párů bot bylo Sovětům darováno a Angličané za ně nikdy nic nežádali zpět.

UNRRA pomoc Ukrajinské SSR po druhé světové válce (1945-1947)

Organizace Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu se sídlem v USA, po druhé světové válce poskytla Sovětskému svazu, respektive válkou zničené Ukrajinské SSR 18240 tun sazenic (zeleniny a trávy či jetele pro dobytek) a 1500 traktorů. Do března 1947 bylo dodáno i množství v Sovětském svazu nedostupného zdravotnického materiálu: léky, chemikálie, vybavení polních nemocnic, rentgenové a stomatologické vybavení a hlavní komponenty pro penicilinovou továrnu.UNRRA za tuto pomoc chtěla veřejné uznání svého příspěvku k rekonstrukci Ukrajiny, což však Sověti odmítli. Vzhledem k tomu, že v dohodě nebylo učiněno žádné ustanovení o uznání, s výjimkou klauzule týkající se štítků UNRRA na zboží, bylo tehdy úsilí UNRRA o pomoc v Ukrajinské SSR věnováno jen málo pozornosti a dnes je velmi obtížné o ní nalézt více informací.

Pomoc Ruské federaci po rozpadu SSSR (1992-1994)

Když se 25. prosince 1991 rozpadl Sovětský svaz, zdálo se, že Západ konečně dostal to, co vždy chtěl – příležitost zavést rychlou, všezahrnující ekonomickou reformu, která by přeměnila Rusko v demokratickou zemi a spolehlivého partnera. Hlavním příjemcem výhod z těchto plánů však byla malá klika politických a ekonomických prostředníků, kteří se na sebe v novém Rusku snažili strhnout moc. Mocenské boje, všeobecná korupce, nefunkční státní aparát a deziluze z porevolučního vývoje pak vedla až téměř k občanské válce a hladomoru. Operace Provide Hope, přezdívaná “potravinový letecký most”, byla humanitární operace vedená americkým letectvem s cílem poskytnout potraviny a lékařské vybavení bývalým sovětským republikám během jejich přerodu od plánovaného hospodářství ke kapitalismu. Operace byla oznámena ministrem zahraničí Jamesem A. Bakerem 22. ledna 1992 a první dodávka zásob byla odeslána 10. února 1992. V počáteční fázi bylo uskutečněno šedesát pět misí nákladních letadel C-5 a C-141, které urychleně přepravily 2144 tun nouzových potravin a zdravotnického materiálu na 24 míst v post-sovětském “Společenství nezávislých států”.Po této dodávce začala druhá fáze operace, sestávající z pokračující podpory bývalých sovětských republik. Potraviny a lékařské potřeby byly dopravovány po moři, po zemi i vzduchem. Celkem bylo do 33 měst bývalého Sovětského svazu odesláno téměř 23000 tun potravin a léků. Poslední fází operace bylo vybudování a výcvik personálu nemocnic v celém bývalém Sovětském svazu. Humanitární pomoc, ke které se připojila i Evropská unie, Japonsko, Německo, Jižní Korea, Argentina i další země byla ukončena v září 1994.

Tento „malý“ výčet zevrubně ukazuje, že Rusko naprosto katastrofálně nezvládá krizové situace, do kterých se ale naprosto vždy, přímo či nepřímo, uvrhne samo. Žel tradiční neúcta k lidskému životu, jež je v ruské kultuře hluboce zakořeněná způsobuje, že na rozhodnutí Moskvy jen málokdy mají počty mrtvých vliv. Navíc si tento „kulturní rys“, který v ruském světě funguje už po staletí, vždy dokáže poradit s lidmi, kteří by chtěli během těchto kritických let něco systematicky změnit “k lepšímu”. V sovětských gulazích a ruských věznicích kvůli tomu pak bohužel trpěli a zemřeli tisíce a tisíce „odpůrců režimu“. Je naprosto zřejmé, že se Rusko v tuto chvíli opět z vlastní vůle vrhá do propasti. Nejedná se však o nějaké impulzivní rozhodnutí jednoho muže, ale o systematicky připravovaný plán, který však kvůli mnoha faktorům naštěstí nevyšel. Proto se lze oprávněně domnívat, že Rusové budou opět potřebovat pomoc svých nepřátel k tomu, aby přežili. Dojde-li na scénář, kdy bude Rusko opět odkázáno na pomoc (nejen) Západu, na nás bude, abychom ji byli schopni podmínit takovým způsobem, aby Rusové, podobně jako například Němci, již nikdy nebyli schopni vést útočné války, porušovat lidská práva nebo vyhrožovat světu jaderným holocaustem. Protože jinak to bude opět stejné; Dej žebrákovi najíst a vydělá se ti na dvorku.

Zdroj : Válka online

76 Responses to “Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  Svatopluk Beran napsal:
  Váš komentář čeká na schválení. Toto je náhled, váš komentář bude viditelný až po schválení.
  Sobota, 30. 12. 2023 (8:58)

  Takže článek je přetištěn z armywebu a je od Pavla Houby. Do Jihlavských blogů to tedy asi vložil nějaký voják, (možná i bývalý), který nemá žádné informace o ekonomice, světovém hospodaření a skutečných událostech počátku rozpadu SSSR, kdy pan Houba z hlediska svého zájmu o vzájemné zabíjení občanů, je nakloněn americkému světovému vyvra.ďování. Já bych přispěvateli článku doporučil raději ekonomku Ilonu Švihlíkovou a její knihu – GLOBALIZACE-KRIZE-SOUVISLOSTI SCÉNÁŘE – než ubohé posuzování Ruska ,,rádoby vojenským expertem,, panem Houbou. Konkrétně pak kapitolou 1.6. – TRANSFORMACE VÝCHODNÍHO BLOKU, DĚSIVÁ RUSKÁ ZKUŠENOST. Kde Ilona Švihlíková poukazuje na přerod SSSR v kapitalistickou zem a pokus USA přes MMF totálně zničit Rusko a udělat si z něj další kolonii, když už se jim to nepovedlo s Čínou. Kde Joseph Eugene Stiglitz, který je americkým ekonomem a analytikem veřejné politiky, profesorem na Kolumbijské univerzitě, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii a medaile Johna Batese Clarka, a i bývalým viceprezidentem a hlavním ekonomem Světové banky popisuje ve své knize, – JINÁ CESTA K TRHU – a to bez braní si jakýchkoliv servítků, že MMF se podařilo dokázat, že kapitalismus je ještě horší, než jak ho líčili občanům komunističtí vůdci. POKUD SE MI NĚKDE PODAŘÍ NAJÍT CELÝ TENTO ČLÁNEK ILONY ŠVIHLÍKOVÉ, PŘIDÁM HO SEM JAKO POUKÁZÁNÍ HLOUPOSTI A JEDNODUCHOSTI POHLEDU NA VÝVOJ V RUSKU NA PŘELOMU DVACÁTÉHO STOLETÍ MEZI ČLOVĚKEM, KTERÝ MILUJE VÁLČENÍ A VYTVÁŘÍ SI VLASTNÍ DEDUKCE S TĚCHTO VÁLEK. A MEZI NÁZORY RENOMOVANÝCH EKONOMŮ, KTEŘÍ NA PODKLADĚ EKONOMICKÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZÁMĚRŮ STÁTŮ, UKAZUJÍ NA VZNIK A INICIACI AMERICKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH VÁLEK, KRYTÝCH A PODPOROVANÝCH AMERICKÝM MILITARISMEM, NEŠTÍTÍCÍM POUŽÍVAT PRO SVÉ OBCHODNÍ ZÁMĚRY JAK MAFII – ZATÍM NAPOSLEDY TO BYLO KOSOVO – (STEJNĚ TAK TO BYLO ALE I VE 2SV V NEW YORSKÝCH DOCÍCH, PŘI NAKLÁDÁNÍ AMERICKÉ VOJENSKÉ POMOCI PRO EVROPU A NÁSLEDNĚ PŘI VYLODĚNÍ NA SICÍLII). ČI DNEŠNÍMI UKRAJINSKÝMI NACIONALISTY – POHROBKY BÝVALÝCH UKRAJINSKÝCH BANDEROVSKÝCH FAŠISTŮ – (STEJNĚ JAK NA KONCI 2SV SE POKOUŠELI VE ŠVÝCARSKU PŘES ALANA DALESE, POVÁLEČNÉHO ZAKLADATELE A ŠÉFA CIA, DOMLOUVIT NAPOJENÍ ZÁPADNÍCH SPOJENCŮ S FAŠISTY, PROTI SVÉMU TEHDEJŠÍMU VÁLEČNÉMU SPOJENCI SSSR). JEN TAK PRO INFORMACI VOJÁKŮM, KTEŘÍ UŽ JEN VRAŽDÍ, KDYŽ SE NEPODAŘILO DRUHÉHO OBCHODNÍKA PŘEMLUVIT, UPLATIT NEBO ZASTRAŠIT. VÁLKA JE VŽDY JEN POSLEDNÍ SOUČÁSTÍ EKONOMICKÉHO TLAKU NA DRUHÉHO OBCHODNÍKA. AMERIČANÉ JAKO KAPITALISTÉ ZAVEDLI DO SVĚTOVÉHO DĚNÍ (PO ZÍSKÁNÍ ATOMOVÝCH BOMB VÍCE VELMOCEMI), TZV. PREVENTIVNÍ OMEZENÉ VÁLKY V PŘESVĚDČENÍ, ŽE JE BUDOU SMĚT JAKO SVĚTOVÝ ČETNÍK POUŽÍVAT NAVŽDY JEN ONI SAMI, POKUD JIM NĚKDO NEBUDE PO VŮLI. EHJHLE, NĚKDO ALE POUŽÍVÁ STEJNOU TAKTIKU, TAK NÁROD S ANI NE TŘISTALETOU TRADICÍ, PO VYVRAŽDĚNÍ JEDNÉ RASY, ASPOŇ DNES HÁŽE HNŮJ NA STARÉ NÁRODY, KDYŽ UŽ SVÉ VLASTNÍ MOŽNOSTI – PO STO LETECH DRANCOVÁNÍ SVĚTA -, VYČERPAL. JAK SE ŘÍKÁ – ZMÍRAJÍCÍ KOBYLA KOLEM SEBE V AGONII JEŠTĚ ASPOŇ KOPE.

 2. Jan P napsal:

  „Ale v každém případě byla role Sovětského svazu v globálních záležitostech, na rozdíl od antikomunistických ideologických charakteristik, poměrně konzervativní. Z funkčního hlediska SSSR spíše omezoval zahraniční revoluční strany podléhající jeho kontrole, než aby jim pomáhal, a v tomto procesu pomáhal podporovat domácí stabilitu v západních zemích. To platilo pro vztah Sovětského svazu k multipolárnímu světu od konce 20. let do 2. světové války a ještě více to platilo o jeho bipolárním vztahu se Spojenými státy od válečného spojenectví ve 40. letech přes jeho politickou sebevraždu v roce 1991. V období bezprostředně po Zejména za druhé světové války Amerika a Británie potřebovaly – a získaly – Stalinovu spolupráci k obnovení kapitalismu v západní Evropě.“
  Kevin Carson: Nedeklarované kondominium, SSSR jako partner v konzervativním světovém řádu

 3. Zdeněk Gryc napsal:

  CHOROBNÁ NENÁVIST GASTARBEITRA V USA

  Nedokáže ukázat na žádnou konkrétní nepravdu v tomto blogu.
  ———————————————————————–

  Poválečná pomoc Československu UNRRA
  Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu[1] (anglicky: United Nations Relief and Rehabilitation Administration, zkráceně UNRRA) byla mezinárodní organizace založená v roce 1943 na základě Washingtonské dohody. Jejím účelem bylo „plánovat, koordinovat, spravovat nebo zajišťovat pomoc obětem druhé světové války ve všech oblastech pod kontrolou Organizace spojených národů prostřednictvím poskytování potravin, paliva, oděvů, přístřeší, základních a zdravotních potřeb, dopravních prostředků, surovin nezbytných pro vzkříšení průmyslu, hnojiv a hospodářských strojů pro obnovu zemědělství a dalších nezbytných služeb.“[2]
  Organizace měla 12 tisíc zaměstnanců a sídlila v New Yorku. Její chod financovaly členské státy, přičemž z celkového rozpočtu 3,7 miliard dolarů přispěly Spojené státy americké 2,7 miliardami, Spojené království 625 miliony a Kanada 139 miliony dolarů.
  V letech 1945 až 1946 sehrála klíčovou roli v návratu osob z táborů pro vysídlené lidi do jejich domovských zemí. Její funkce byly později přeneseny pod různé instituce Organizace spojených národů, včetně Mezinárodní organizace pro uprchlíky či Světové zdravotnické organizace. V rámci Spojených států byla nahrazena Marshallovým plánem, který byl zahájen v roce 1948. UNRRA fungovala až do roku 1947, kdy byla zrušena usnesením Valného shromáždění OSN.
  Vznik[editovat | editovat zdroj]
  Mezinárodní organizace UNRRA, tedy Správa spojených národů pro pomoc a obnovu, byla založena 9. 11. 1943 v Bílém domě ve Washingtonu, kde zakládající dohodu podepsalo 44 spojeneckých států, mezi nimiž bylo i Československo. Za exilovou vládu Československa podepsal smlouvu Jan Masaryk. Stálým styčným důstojníkem u ústředí UNRRA v USA se stal František Němec. Hlavním úkolem UNRRY se stala bezplatná hospodářská pomoc válkou postiženým zemím. Financování těchto akcí leželo na bedrech států, jejichž území nebylo válkou přímo zasaženo, na administrativu přicházely příspěvky ze všech členských států, které do „Rady UNRRA” vyslaly též po jednom zástupci.[3]
  První zasedání „Rady UNRRA” se konalo v listopadu 1943 v Atlantic City, kde byl už také zvolen první generální ředitel UNRRY, bývalý guvernér New Yorku Herbert H. Lehman. Dne 28. března 1946 H. H. Lehman rezignoval a na jeho místo byl nově jmenován Fiorello H. La Guardia. Po jeho rezignaci 13. března 1946 nastoupil Lowell W. Rokos, který svou činnost skončil 30. září 1948. Po něm působil ve funkci správce likvidace Harry E. Howell. Generální ředitel měl svého zástupce se sídlem v Londýně, který měl na starosti všechny operace v Evropě.
  Ústřední výbor jako výkonný orgán UNRRY měl 4 stálé výbory: pro zásobování, pro finanční kontrolu, výbor pro Evropu a výbor pro Dálný východ). Československo mělo své zastoupení ve výboru pro Evropu. Ústřední výbor se skládal ze zástupce Číny, Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených států v čele s předsedajícím generálním ředitelem, který neměl hlasovací právo. Ústřední výbor vypracovával každý měsíc zprávu o činnosti Správy spojených národů, kterou předkládal generálnímu řediteli.
  Na počátku nového roku 1944 byla zřízena oficiální hlavní kancelář ústředí UNRRY ve Washingtonu a o měsíc později regionální kancelář se sídlem v Londýně, která zodpovídala za správu, chod a řízení všech kanceláří a misí v Evropě.
  Dne 25. 11. 1944 došlo také k vyjasnění kompetencí v oblasti zajišťování repatriace (na okupovaných územích americké, britské a francouzské správy) mezi Vrchním velitelstvím spojeneckých expedičních sil (SHAEF) a UNRRA. Vzhledem k tomu, že UNRRA nedisponovala potřebnými prostředky k přesunu obrovského počtu osob, byla UNRRA podřízena SHAEF (organizace, přeprava a koordinace) a měla na starost administrativní záležitosti. Repatriace na území okupovaném Rudou armádou probíhala podle jiných předpisů.[3]
  UNRRA v Československu[editovat | editovat zdroj]
  Podmínky pro působení UNRRA v Československu uváděla dohoda, sepsaná v Londýně dne 26. 2. 1945, na jejímž základě pak prezident Beneš vydal dekret č. 2/1945 (Úřední věstník čsl. o postavení UNRRA v Československu). Československo mělo na základě této dohody obdržet zboží pro první pomoc, dodávky potravin a textilií, zboží pro obnovu zemědělství a průmyslu.[3]
  Košická vláda rozhodla o svěření záležitostí UNRRA Evženu Löblovi, vedoucímu V. odboru na ministerstvu sociální péče. Dne 23. května 1945 přicestovali do Prahy členové mise ze Sovětského svazu v čele s Petrem Ivanovičem Alexejevem, který byl již v době československé vlády v Londýně navržen sovětským velvyslancem Sobolevem vedením mise UNRRA v Československu.[4]. Po něm přistáli na plzeňském letišti další členové z Velké Británie, USA, Kanady, Francie.[5][3]
  Dne 8. 6. 1945 vláda ustanovila samostatný „Československý úřad UNRRA”, který 10. 8. 1945 svým rozhodnutím přejmenovala na „Československý úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu”. Vedením úřadu pověřila pro zkušenosti z Washingtonu Františka Němce. Úřad měl expozitury v Bratislavě, Chebu, Hamburku, Brémách, Rotterdamu, Aschaffenburgu, Terstu, Londýně a Washingtonu. „Mise UNRRA” v ČSR, která měla podle úmluv z 26. 2. 1945 zvláštní postavení, se stala nezávislým orgánem pod zřízeným ústředím a kontrolovala činnost „Úřadu UNRRA”, podávala hlášení o činnosti a využívání poskytnutého zboží.[3]
  První zásilka do ČSR[editovat | editovat zdroj]
  Největší množství nákladu UNRRA se dopravovalo z černomořského přístavu Constanța v Rumunsku, popřípadě ze sovětského přístavu Oděsa a bulharské Varny. Od října roku 1945 pak bylo některé zboží nakládáno v Hamburku a Brémách, využívány byly též přístavy Rotterdam, Amsterdam, Benátky, Terst a někdy přicestovalo zboží i letecky. Dodávky nákladních automobilů UNRRA se vypravovaly z francouzského přístavu Le Havre po silnicích do plzeňského sběrného automobilového střediska UNRRA.[3]
  Dalších 1 000 aut kanadské armády pro ČSR. Když se končila prvá akce UNRRA, ze které bylo nám dodáno 3 250 aut kanadské armády, přijeli do Prahy na slavnost převzetí těchto vozů zástupci velitelství kanadské armády, aby se přesvědčili, jak jsou tyto vozy přejímány a jak je vše organisováno. Při tom bylo sděleno oficiálně se strany mezinárodní komise UNRRA a zástupců kanadské armády, že uvolní pro ČSR dalších tisíc nákladních aut. Zástupci Kanaďanů nabídli tyto nákladní vozy různým evropským státům, ale pouze ČSR byla schopna tento technický problém zmoci. Auta dopravují z Holandska ze střediska v Arnheimu kanadští šoféři, kteří v Plzni odevzdávají auta k další dopravě do Prahy šoférům nově zbudovaného strážního praporu UNRRA.
  Čin, list české sociálně-demokratické strany, 02.10.1945, s. 2
  Před ukončením války dorazily první zásilky na Slovensko. První poválečný vlak se 40 vagony byl do Československa naložen v černomořském přístavu Constanța a pod ochranou strážní čety české „Revoluční gardy” přes Rumunsko, Maďarsko a Vídeň dopraven po 11 dnech 30. května 1945 do Prahy na nádraží Vršovice. Zásilku na nádraží přebíral Václav Majer, ministr výživy, v doprovodu Petra Ivanoviče Alexejeva, sovětského delegáta a šéfa mise UNRRA pro Československo, František Němec, československý vládní delegát pro UNRRA, přednosta oddělení ministerstva výživy Evžen Löbl a zástupci ministerstva výživy a ministerstva dopravy.[3]
  Zásilka obsahovala sušené mléko, sušené švestky, hrách, cukr, kávu, konzervované maso (tzv. hydrované maso), výtažek z hovězího loje pro přípravu umělého tuku (tzv. Premiér jus) a šatstvo. Některé vyložené zboží směřovalo do Moravské Ostravy. Československu měly být v rámci první pomoci a obnovy hospodářství dopraveny nejen léky, potraviny, obuv a šatstvo, nýbrž i dopravní prostředky, suroviny a strojní zařízení.[6] Vzhledem k poválečnému nedostatku dopravovaného zboží a nebezpečí přepadávání vlaků doprovázely zásilky ozbrojené (vojenské) oddíly. Kontrolovala se i vykládka zboží. Při prvních transportech se objevily při vykládce krádeže ze strany dělníků a vojáků Rudé armády. Některé výrobky přicházely po součástkách a k jejich montáži došlo až v ČSR. Pro používání zahraniční techniky se vydávaly manuály v českém jazyce, např. technická příručka o vozidlech Ford z UNRRA.[3] Od počátku své působnosti do konce roku 1945 dodala UNRRA Československu kolem 400 tisíc tun zboží v hodnotě 150 mil. dolarů (tehdy 7 500 milionů Kč).[7]
  Potraviny a zemědělství[editovat | editovat zdroj]
  V rámci první pomoci akce UNRRA obdrželo Československo nejen potraviny, ale i zboží pro obnovu, které mělo zabezpečit výživu v následujících letech; zemědělská obnova se týkala mechanizace zemědělství, rekultivace území zpustošených válkou, zlepšení chovu hospodářských zvířat, podpory zemědělských družstev, obnovy válkou zničených hospodářských budov, obnovy potravinářského průmyslu.
  První poválečné přídělové období započalo 28. května 1945.
  První dodávka zemědělských strojů z pomocné akce UNRRA dorazila z rumunského přístavu Konstanty do Brna už 27. června 1945. Stroje pak byly předávány národním výborům a Jednotnému svazu českých zemědělců (JSČZ), které je rozesílaly do nejvhodnějších oblastí. Do konce roku 1946 byly UNRRA-traktory rozmístěny po celém území Čech, Moravy a Slovenska. Bohužel pro nedostatek náhradních dílů a nafty nemohly být všechny traktory použity již pro setbu na podzim 1945. Dodávka traktorů měla velký význam pro obživu obyvatelstva.
  Další problém představoval kvalifikovaný personál pro obsluhu traktorů, což UNRRA vyřešila dodáním potřebné technické literatury, instruktážních filmů a čtyř odborníků, kteří po určitý čas na venkově zaučovali při montáži traktorů. Jeden z nich sepsal manuál, který vláda v češtině vydala. Vedle více než 4 000 traktorů poslala UNRRA i mnoho kombajnů, pluhů, brán, secích strojů, rozprašovačů a mnoho jiných zemědělských strojů, zasílala také semena, pesticidy, lesnické a veterinární potřeby.
  Všem řidičům zemědělských traktorů. Ministerstvo zemědělství vydá v nejbližší době několik příruček, jež budou obsahovat stručné pokyny pro používání a obsluhu zemědělských traktorů všeho druhu. Především jde o to, aby stroje dodané k nám z pomocné akce UNRRA byly obsluhovány tak, aby jejich výkon v našich poměrech byl co nejlepší. Příručky budou kapesního formátu, aby jich řidiči mohli použíti kdykoliv.
  Naše pravda, 28.11.1946[8]
  Zemědělské stroje od akce UNRRA bylo možno také zapůjčit, přednostní nárok na zapůjčení měli zemědělci do 20 ha (v případě, že byl stejný stroj zničen válečnými událostmi anebo byl žadatel vyznamenán v soutěži o výstavbě státu), pak státní a družstevní strojní stanice a místní družstevní stanice. V pohraničních obcích, kde dosud nefungovaly místní skupiny JSČZ, se žádosti předkládaly prostřednictvím okresních správních komisí. Žádosti o zapůjčení strojů musel potvrdit okresní národní výbor.[9]
  ————————————————————————————-
  Revize dodávek UNRRA do SSSR[editovat | editovat zdroj]
  Generální ředitel UNRRA Fiorello H. La Guardia na začátku září 1946 v Moskvě na tiskové konferenci se zástupci zahraničního tisku konstatoval, že
  plánované dodávky zemědělských strojů UNRRA pro Bílou Rus a Ukrajinu budou pravděpodobně podrobeny revizi vzhledem ke zprávám o tom,
  že Sovětský svaz dodává zbraně některým sousedním státům.[10]
  Ukončení činnosti UNRRA[editovat | editovat zdroj]
  Činnost UNRRA (Správa spojených národů pro pomoc a obnovu) byla 30. červnem 1947 ukončena. Z Prahy odjela také mise UNRRA pro Československo v čele se sovětským občanem Petrem Ivanovičem Alexejevem.
  Prezident republiky Edvard Beneš obdržel prostřednictvím šéfa mise UNRRA v ČSR osobní poselství od jejího generálního ředitele generálmajora Lowella Warda Rookse, jehož úvodní slova zněla:
  Nyní, kdy končí práce UNRRA, chci vyjádřit své upřímné uznání Vám a Vašemu lidu jménem správy Spojených národů pro pomoc a obnovu, za Vaši spolupráci a pomoc při provádění programu UNRRA.
  Československo je pro nás symbolem ideálů UNRRA,
  jejího vznešeného pojetí, mezinárodní spolupráce a

  úspěšného provedení největšího mírového plánu, který kdy svět uskutečnil.

  Československá vláda, která dostala od UNRRA zboží v hodnotě 264 075 000 dolarů, je toliko jednou ze 16 zemí, zpustošených válkou, jimž UNRRA pomohla překonat údobí bezprostřední nouze.

  Obrovský program dodávek UNRRA pro všechny země dosáhl 2 937 274 000 dolarů.

  Československo je symbolem ideálů UNRRA, Rudé právo 29.6.1947[11]

  V ROCE 1948 UŽ TO BYLO JINAK

  V ROCE 1968 PŘIŠLA

  BRATRSKÁ POMOC

  Z SSSR

 4. Zdeněk Gryc napsal:

  „Organizace, kterou zastupuji,…
  …Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války…
  „Vím to.
  Osobně jsem
  po sebevražedném atentátu v roce 2010
  dával
  roztrhané, rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů,“

  ———————————————————-
  „třebas stávku k vyhlášení boje proti ruské propagandě ve školách
  to bych si představit dokázal.
  Ta by totiž dnes byla velmi potřebná.“
  ————————————————————————-
  NEJENOM VE ŠKOLÁCH,
  ale i v JL
  PRIMÁŘ
  ————————————-
  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 26. 11. 2023 v 12:20
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17
  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  —-
  V sobotu odpoledne jsme to řešili s tím druhým dědečkem
  Ing arch Zdeňkem Baueršímou.
  Dneska odpoledne jsem upozornil syna, kam až nenávist sahá.
  ———————————————————-
  Odpoledne jsem si šel prohlédnout hrobky na hřbitově.
  Sníh na hrobce pilotů RAF od Martina Herzána je nedotčený.
  V době, kdy realizoval hrobku,
  tak jsme se vrátili k setkání v budově

  Gestapa
  STB
  Stavoprojektu

  k tomu co napsal v knize
  Utajené dějiny Jihlavy 20. století.
  Dějiny které žalem žalují…
  Vydané v roce 2014.
  Herzán mi tehdy jeden výtisk dal.
  —————————————————
  Možná že by Svatopluk Beran mohl z toho také něco přetisknout.
  Podobně jako:

  Svatopluk Beran říká:
  Pondělí, 20. 11. 2023 v 8:52
  DNEŠNÍ ŽIDOVSKÉ BARBARSTVÍ NA CIVILISTECH V MODERNÍM DEMOKRATICKÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ SROVNATELNÉ S AMERICKÝM A FAŠISTICKÝM VYVRAŽĎOVÁNÍM CIVILISTŮ VE 2SV V POROVNÁNÍ S AMERICKO-RUSKOU VÁLKOU O RUSKÉ SUROVINOVÉ UHLÍKOVÉ ZDROJE DNES NA UKRAJINĚ.
  ———————————————————————————————-
  „Organizace, kterou zastupuji,…
  …Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války…
  „Vím to.
  Osobně jsem
  po sebevražedném atentátu v roce 2010
  dával
  roztrhané, rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů,“

 5. Jan P napsal:

  „Pomoc Ruské federaci po rozpadu SSSR (1992-1994)“ ???

  Pro pochopení popularity Putinova režimu je nutné zkoumat i sociálně historické souvislosti šokové doktríny z devadesátých let. Tehdy se více než čtvrtina domácností propadla do těžké chudoby.“
  https://a2larm.cz/2022/03/jak-neoliberalni-transformace-v-devadesatych-letech-pomohla-rusku-stvorit-vladimira-putina/

 6. Svatopluk Beran napsal:

  TAK A TEĎ JEŠTĚ ZÁKLADNÍ STUPIDNÍ AMERICKÉ ŠKOLSTVÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY.

  Reforma vyučování.

  Ministerstvo školství sice odložilo reformu výuky na základních školách až na září 2027 – od tohoto data budou muset školy vyučovat podle nového rámcového vzdělávacího programu minimálně v první a šesté třídě.

  Už ale existuje první verze reformního dokumentu a Seznam Zprávy měly možnost do něj nahlédnout. Nároky na žáky vychází z nejnižší úrovně Globálního odborného rámce UNESCO. Na konci páté třídy tak bude například stačit, aby žák sčítal, odčítal, násobil a dělil do 10 000.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-skolstvi-ceka-divoky-rok-revoluce-ve-vyuce-financovani-i-prijimackach-242196#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  TAKŽE ČR VLASTNĚ JAKO DALŠÍ NEZAČLENĚNÉ ÚZEMÍ USA.

  OMEZENÝ POČET CHYTRÝCH A GÉNIŮ A ZBYTEK TAŽNÍ PRACOVNÍ BLBCI A VYGUMOVANÍ VOJÁCI SCHUTÍ SI ZASTŘÍLET V CIZÍCH ZEMÍCH.

  NOVÁ VLÁDA BUDE MÍT HODNĚ ÚKOLŮ.

  OKAMŽITĚ VÝPOVĚDĚT VOJENSKOU SMLOUVU S AMERICKÝMI VÁLEČNÝMI ZLOČINCI.

  OKAMŽITĚ ZRUŠIT TYP AMERICKÉ ZÁKLADNÍ STÁTNÍ VÝUKY V ČR, ZAVÁDĚNÝ V AMERICKÝCH KOLONIÍCH A VAZALSKÝCH AMERICKÝCH STÁTECH.

  SEPSAT ŽALOBU A LEGÁLNÍM ZPŮSOBEM POSTAVIT DNEŠNÍ PĚTIKOALIČNÍ VLÁDU PŘED SOUD, ZA PODVODNÉ VOLBY A NÁSLEDNÉ DESTRUKTIVNÍ AKCE PROTI ČESKÝM OBČANŮM.

  NASTAVIT OPĚT V ČR VSTŘÍCNÝ SOLIDÁRNÍ SYSTÉM MEZI OBČANY A ODSUNOUT LEGÁLNĚ VŠECHNY TYPY AMERICKÝCH DAHELGRÉNŮ S KRÁTKÝMI I DLOUHÝMI ZBRANĚMI NA DRUHOU STRANU POLOKOULE, KDE SE BĚŽNÝM ZPŮSOBEM MOHOU DVAKRÁT ZA DEN VE SVÝCH AMERICKÝCH ÚCHYLKÁCH HROMADNÝCH VRAŽD PROJEVOVAT.

  JE TOHO MNOHO OD ČEHO NÁM HAVEL POMOHL, ALE JEŠTĚ VÍC NEŠTĚSTÍ JE V TĚCH, CO K NÁM ZATÁHL ZA AMERICKÁ SVINSTVA.

  SVĚT MUSÍ MÍT MOŽNOST FUNGOVAT PRO SVOBODNÉ OBČANY I BEZ VRAŽD USA ČI DALŠÍCH VELMOCÍ.

 7. Zdeněk Gryc napsal:

  Dvoudílná kniha mapuje českou architekturu od konce 50.
  let do sametové revoluce
  ČTK

  Foto: CAMP / Jan Hromádko
  Vychází dosud nejrozsáhlejší publikace o architektuře
  vzniklé mezi lety 1958 a 1989.
  1. 3. 2022 14:03
  Vychází dosud nejrozsáhlejší publikace o architektuře vzniklé mezi lety 1958 a 1989. Příspěvky do ní připravilo 30 autorů, kteří se podle nich dosud stigmatizovanými stavbami z různých pohledů zabývají.
  Článek
  Tvůrci dvousvazkovou publikaci dnes představili novinářům. Ode dneška do konce března bude v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze doprovodná výstava.
  Také CAMP sídlí na Vyšehradské ulice v jedné ze staveb architekta Karla Pragera, jemuž se publikace také věnuje. V centru se odehraje doprovodný program, který zahrnuje hlavně tři diskusní večery a audiovizuální kompozici, jejímž ústředním motivem je život a tvorba Pragera. Večery se budou mimo jiné věnovat stavbám, které právě procházejí změnou nebo které brzy změna čeká.

  „Kniha je perfektně načasovaná, protože první díl začíná fotografiemi ze stavby a posléze odstřelu Stalinova pomníku.
  Druhý díl začíná sekvencí fotografií ze srpna 1968…

  ————————————————————-
  Najednou se ocitáme tam, kde cítíme tlak totalitní mocnosti
  a bohužel zjistíme, že se toho moc nezměnilo,“

  řekl dnes při představení knihy její editor Vladimir 518

  v narážce na aktuální ruskou agresi
  a vliv někdejšího Sovětského svazu na českou společnost.

  Viz. SVATOPLUK BERAN právě dnes
  ———————————–
  S knihou vzniká i její filmová podoba v koprodukci České televize.
  Publikaci Architektura 58-89 vydává nakladatelství Bigg Boss,
  za nímž stojí především muzikant a milovník architektury 70. a 80. let Vladimir 518.
  Vznikala téměř deset let, na 30 odborníků v ní představuje přes 40 architektů či skupin, kteří ve vymezeném období razantně zasáhli do dějin tuzemské architektury.
  ——————————————————————————
  „Drtivá většina takzvané komunistické architektury
  nemá co do formální stránky s touto ideologií nic společného,
  přesto na ní dodnes ulpívá
  nános negativních emocí a neporozumění.

  Dlouhodobě se bohužel nedaří najít zdravý vztah
  k této dnes již historické architektuře, proto z ulic našich měst mizí jedna důležitá stavba za druhou.

  NEBO JSOU VE STAVU
  OBCHODNÍHO STŘEDISKA
  NA BŘEZTINKÁCH

  Pokud se nám jako společnosti nepodaří uchovat alespoň to zbývající z kvalitních staveb začátku druhé poloviny 20. století, vymažeme tak jednou pro vždy kus vlastní historie a kulturní paměti,“ uvedl dnes Vladimir 518.
  Doprovod knihy tvoří historické výkresy, návrhy a plány a dobové, mnohdy dosud nepublikované fotografie. Oba rozsáhlé knižní svazky čtenářům poskytnou také orientaci v dobovém kontextu,
  ————————————————————–
  od politického systému přes základní architektonické styly,
  —————————————————————
  technologie nebo aplikovaná umělecká díla
  až po pozice žen v architektuře či nadčasové otázky památkové ochrany.
  Místo v knize mají například stavby manželů Věry a Vladimíra Machoninových, tedy třeba obchodní dům Kotva, Československé zastupitelství v Berlíně či Hotel Thermal v Karlových Varech, nebo libereckého ateliéru SIAL, který postavil vysílač a hotel Ještěd, obchodní středisko Ještěd v Liberci či pražský obchodní dům Máj.

 8. Zdeněk Gryc napsal:

  SVĚT MUSÍ MÍT MOŽNOST FUNGOVAT PRO SVOBODNÉ OBČANY I BEZ VRAŽD

  ——————————————————————————
  Kyjev/Moskva – Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu,
  označené dnes za největší od začátku války, pokračují.
  Úřady oznámily další raněné civilisty z města Smila v Čerkaské oblasti, které zřejmě zasáhly střely odpálené z ruských bombardérů. Počet obětí dnešních náletů stoupá také s odkrýváním ruin a vyprošťováním mrtvých těl z trosek po celé zemi.
  Prezidentská kancelář informovala o 26 obětech a více než 120 raněných. Zprávy z regionů však už mezitím naznačují, že mrtvých je nejméně 31, napsala agentura Reuters.
  Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko večer potvrdil tři desítky mrtvých a více než 160 raněných.

  Fotogalerie: Ruská invaze na Ukrajinu

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  21. srpna 2021.
  odpoledne v Brně – Medlánkách,

  natočila Litevská televize dokument
  Czech architect Eva Rozehnnalova. A gift from a prison in the Soviet regime.
  S vloženými záběry ze srpna 1968 na Václavském náměstí.

  Odvysílán byl v Litevské televizi o Vánocích 2021.
  Ukrajina byla přepadena 24.února 2022

  Ve čtvrtek 24. února brzy ráno napadlo Rusko Ukrajinu.
  Ruský prezident Vladimir Putin
  označil akci za speciální vojenskou operaci proti hrozbám,
  které přicházejí z Ukrajiny.

 10. jihlavák napsal:

  Fízlácký stát. Co kdo napíše na netu bedlivě sledují, podezřelý nákup útočné zbraně jim utekl?

  https://www.youtube.com/watch?v=L_L7hV8zK7A

  Na nic si nepamatuji, odmítám vysvětlení a mlčet.

 11. Zdeněk Gryc napsal:

  RETRO…

  Pane Gryci.
  Ano, může se stát, že schůzka nedopdne.
  Ovšem v případě pana Tomance jde spíše o pravidlo.
  Sám jsem zažil podobné, když jsem se před léty včas dostavil na smluvenou schůzku.
  Byl sice přítomen, ovšem „zaneprázdněný“, tedy nikoliv pracovně. Vzal jsem to jako. Dále bez komentáře.
  Bez publikování. Děkuji
  Zdraví Vladimír Havlíček
  14.11.2023

 12. Zdeněk Gryc napsal:

  BERAN
  převzato a zkráceno

  „JE TOHO MNOHO OD ČEHO NÁM HAVEL POMOHL, ALE JEŠTĚ VÍC NEŠTĚSTÍ JE V TĚCH, CO K NÁM ZATÁHL ZA AMERICKÁ SVINSTVA.

  SVĚT MUSÍ MÍT MOŽNOST FUNGOVAT PRO SVOBODNÉ OBČANY I BEZ VRAŽD USA ČI DALŠÍCH VELMOCÍ.
  —————————————-
  „pro vyrovnanost“

  Fero Fenič: Hrdý český národ by měl ukončit ruské názvy ulic
  JIŘÍ KUBÍK

  Foto: Seznam Zprávy

  „Radost z volby Petra Pavla českým prezidentem
  po deseti letech zemanovské mizérie,“
  označuje Fero Fenič svůj symbol roku 2023.
  16:40
  Článek

  „Čeští politici by měli pochopit,
  že mají sloužit všem občanům této většinově ateistické země,
  konečně uznat manželství pro všechny

  a tím zároveň ukončit i éru ruského myšlení u nás,“

  říká slavný režisér.
  Režisér dokumentárních filmů a producent Fero Fenič,
  mimochodem iniciátor přejmenování ruzyňského letiště

  na Letiště Václava Havla,

  byl letos jedním z hostů v projektu
  Co pro vás zůstane symbolem roku 2023?

  Radost z volby Petra Pavla českým prezidentem

  po deseti letech zemanovské mizérie.

  Kdo je pro vás osobností roku 2023?

  Stále je to Volodymyr Zelenskyj,
  který už dva roky,
  v pro mě nadlidském a neutuchajícím nasazení,
  vzdoruje agresorům.

 13. Svatopluk Beran napsal:

  Podle Zacharovové by Česko mělo „vysvětlit české dodávky zbraní na Ukrajinu“, uvedl TASS. Zasedání rady Rusko svolalo na sobotních 21.00 SEČ.

  Ruské ministerstvo pro mimořádné události v sobotu oznámilo, že při ukrajinském ostřelování Bělgorodu zahynulo 14 lidí včetně dvou dětí a dalších 108 utrpělo zranění. Předchozí bilance úřadu hovořila o deseti mrtvých a 45 zraněných.

  NO OD TEĎ TO BUDE ZAJÍMAVÉ, AŽ ZĚMĚ KTERÉ NAPADLY VE SVÝCH ILEGÁLNÍCH VÁLKÁCH SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, BUDOU POUŽÍVAT K ODVETNÝM ÚTOKŮM NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, RUSKÉ, ČÍNSKÉ ČI ÚČINNÉ ZBRANĚ KTERÉKOLIV JINÉ ZEMĚ. JSEM PŘESVĚDČEN ŽE KR.VA ČERNOCHOVÁ S BLBEM LIPANEM I FIALOU, PŘIPRAVILI SVĚTU PŘES UKRAJINSKÉ NACIONALISTY – POHROBKY FAŠISTICKÝCH UKRAJINSKÝCH BANDEROVCŮ -ZAJÍMAVÝ NOVOROČNÍ DÁREK.

  TO JSEM ZVĚDAVÝ JAK K TOMU AMERIČANÉ PŘISTOUPÍ A CO SI VYMYSLÍ?

  —————————————————————–

  UKRAJINŠTÍ FAŠISTÉ ZAHALENÍ ROUŠKOU, SE SVÝM FAŠISTICKÝM UKRAJINSKÝM PRAPOREM CHRÁNĚNI ČESKOU POLICÍÍ PŘED ČESKÝM NÁRODNÍM MUZEEM.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-utok-na-narodni-muzeum-napred-je-dostali-je-do-varu-pak-si-sli-vybit-vztek-227648

 14. Svatopluk Beran napsal:

  UKRAJINŠTÍ FAŠISTIČTÍ BANDEROVCI V 2SV A JEJICH ZVĚRSTVA.

  JAK VYPADÁ FAŠISTICKÁ UKRAJINSKÁ VLAJKA, KTERÁ VLÁLA POD OCHRANOU RAKUŠANOVY POLICIE NAD PRAHAOU U ČESKÉHO NÁRODNÍHO MUZEA.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinsk%C3%BDch_nacionalist%C5%AF

  V únoru 1943 zahájily jednotky UPA etnické čištění Volyně (dnešní severozápadní Ukrajina) bestiálním vražděním tamních Poláků. Polští historici odhadují, že na ukrajinské Volyni a Haliči bylo povražděno (1943-1945) jednotkami UPA přes 100 000 polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat), dalšího půl milionu Poláků z oblasti uprchlo. Velitel UPA, Dmytro Kljačkivskij, zde nařídil likvidaci celé mužské polské populace mezi 16 a 60 let. Přesto většina z obětí byly ženy a děti.

  Čistka začala vyvražděním Poláků v obci Parošl. Pak následovaly další města, např. Janova Dolina, Lipniky, Gurow, Orzeszyn, Sadowa, Zagaje, Gaj, Wola Ostrowiecka atd. Běžné bylo i vypalování polských kostelů. 11. července bylo během tzv. „krvavé neděle“ zabito okolo 8 000 Poláků, většinou žen, dětí a starších. Bylo napadeno a spáleno 99 polských vesnic a to v krajích Kovel, Volodymyr-Volynskyj a Horochiv. V červenci bylo nacionalisty celkově napadeno nejméně 530 polských vesnic, v srpnu dalších 301, zabito bylo okolo 25 000 Poláků. Vesnice byly vyrabované a spálené. Další vlny vyvražďování pokračovaly do první čtvrtiny roku 1944.

  Na jaře 1944, poté, co byla většina Poláků na Volyni buď zavražděna nebo prchla, se UPA přesunula do sousední východní Haliče a pokračovala ve vyvražďování. Polákům zde někdy byla dána možnost útěku. Rozkaz od velitele UPA v Haliči zněl: „Ještě jednou bych vám chtěl připomenout: nejprve vyzvat Poláky opustit svou půdu a teprve později likvidovat, a ne naopak“. Mezi desítky polských vesnic, jejichž obyvatelé byli na Haliči zcela vyvražděni a všechny budovy spáleny, byly například: Berezowica poblíž Zbaraže, Ihrowica a Plotych nedaleko Ternopilu, Podkamien nedaleko Brody, Hanachiv a Hanachivka poblíž Przemyślany.

  Metody
  Některé variace mučení a úmrtí byly velmi sadistické. Britský historik Niall Ferguson poznamenal: celé vesnice zde byly vyhlazené, lidé byli často usmrcováni odpornými způsoby, docházelo k upalování, muži byli ubiti k smrti, ženy znásilněny a znetvořeny, děti probodány bajonety. Metody použité ve většině útoků byly stejné, za úsvitu byla vesnice obklopena ozbrojenými příslušníky UPA, někdy ozbrojenými sekerami, kladivy, noži a pilami. V mnoha případech byly oběti mučeny a jejich těla znetvořena. Americký historik Timothy Snyder popisuje vraždy takto: Ukrajinští partyzáni spálili domy, stříleli na ty, kteří se snažili uprchnout a donutili je vrátit se dovnitř stavení, zajaté venku zabíjeli srpy a vidlemi. V některých případech byli sťati, roztrháni na kusy, ukřižováni, nebo byli jinak vystaveni s cílem zastrašit zbývající Poláky na útěk.

 15. Zdeněk Gryc napsal:

  „PRO VYROVNANOST“

  právě nyní

  P-ikasovy

  a

  P-utinovy

  mírové holubičky:

  Kyjev – Páteční ruský vzdušný útok na Ukrajinu
  si vyžádal nejméně 39 lidských životů, uvedl dnes na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
  Desítky dalších lidí podle něj utrpěly zranění.
  Starosta Kyjeva Vitalij Kličko mezitím oznámil, že počet zabitých při útoku v metropoli vzrostl na 16 a

  město bude držet 1. ledna den smutku.

  Ten už dnes drží podle serveru Ukrajinska pravda další zasažená města –

  Záporoží, Dnipro a Oděsa.

 16. Svatopluk Beran napsal:

  Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.

  TAK UŽ RAKUŠANOVA CENZURA DOKÁŽE ODPOJIT POČÍTAČ OD ČLÁNKŮ O UKRAJINSKÝCH FAŠISTECH, KTERÉ OD ROKU 2010 ZVEŘEJNILA I MEINSTRIEMOVÁ MEDIA. DOBA KOMUNISTICKÉ RAKUŠANOVY CENZURY A GRYCOVA UDÁVÁNÍ SE VRÁTILA. NEBO SE MI SNAD PODAŘÍ NA POTŘETÍ VLOŽIT ODKAZ, BEZ VYPNUTÍ OBRAZOVKY?

  Nášivky nacistů ovládly Kyjev. Noví banderovci vycenili zuby

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ukrajina-porodila-novodobe-banderovce/r~26048b8a550c11e489110025900fea04/

 17. Svatopluk Beran napsal:

  TAK NIC, GRYCOVO UDÁVÁNÍ A RAKUŠANOVA SPECIÁLNÍ ÚTVARY POLICIE JEDOU NA PLNO. SOCÍK SE VRACÍ.

  ANI NA POTŘETÍ SE MI NEPODAŘILO VLOŽIT ODKAZ, tak snad nyní?

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ukrajina-porodila-novodobe-banderovce/r~26048b8a550c11e489110025900fea04/

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  Sváťa čerpá svoje opisky,
  na světové straně, tam kde se mu to zrovna hodí.
  Katyn, tedy nikoli.
  ——————————————————————————-
  Svatopluk Beran říká:
  Pondělí, 20. 11. 2023 v 8:52
  DNEŠNÍ ŽIDOVSKÉ BARBARSTVÍ NA CIVILISTECH V MODERNÍM DEMOKRATICKÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ SROVNATELNÉ S AMERICKÝM A FAŠISTICKÝM VYVRAŽĎOVÁNÍM CIVILISTŮ VE 2SV V POROVNÁNÍ S AMERICKO-RUSKOU VÁLKOU O RUSKÉ SUROVINOVÉ UHLÍKOVÉ ZDROJE DENES NA UKRAJINĚ….

  „Organizace, kterou zastupuji,…
  …Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války…
  „Vím to.
  Osobně jsem
  po sebevražedném atentátu v roce 2010
  dával
  roztrhané, rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů,“
  ————————————————————————————–
  Zdeněk píše z vlastního pohledu:

  Zítra bude pravděpodobně v silvestrovské televizi Vladimír Menšík.

  Zdeněk a Vladimír

  /nikoli Havlíček/

  kopali protitankové zákopy v roce 1945 mezi bydlištěm Zdeňka,
  Černovicemi a letištěm ve Slatině.

  Velitel tam byl po osvobození v roce 1945 pilot RAF Liškutín.
  Který se raději před únorem 1948 osvobodil emigrací do Anglie.

  Zeman zajel těsně před jeho smrti do Anglie mu předat metál.

  / v rámci 100 letí republiky ho Zdeňkovi nedal,
  třeba byl kapku idisponován, jako v kapli sv.Václava
  po návštěvě ruského velvyslanectví.

  Lže a blbě kecá…

  Berka říká:
  Neděle, 3. 2. 2019 v 18:41
  Gryce nemusíte složitě nálepkovat. Stačí jednoduše napsat kolaborant.
  Kolaborant, co si byl za Zemanem na hradě pro metál.
  ————————————————————-

  Zeman udělil vyznamenání ukrajinskému prezidentu Zelenskému,
  vyzdvihl jeho statečnost
  ————————————————————————
  Svatopluk Beran napsal:
  Sobota, 30. 12. 2023 (19:41)
  JAK VYPADÁ FAŠISTICKÁ UKRAJINSKÁ VLAJKA, KTERÁ VLÁLA POD OCHRANOU RAKUŠANOVY POLICIE NAD PRAHAOU U ČESKÉHO NÁRODNÍHO MUZEA.
  Aktualizováno 7. 3. 2022 20:55
  Ve Vladislavském sále na Pražském hradě začalo několikrát odložené předávání státních vyznamenání za loňský a předloňský rok.
  Prezident Miloš Zeman se rozhodl vyhovět návrhu
  na udělení nejvyššího státního vyznamenání
  ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému.
  Zeman
  vyzdvihl jeho odvahu a statečnost.

  V čem je problém Sváťo?
  Chtělo by to něco napsat

  „PRO VYROVNANOST“

  od Vladimíra Havlíčka
  Zajímá někoho story Vladimíra Menšíka,
  Kde a kdy umřel ?

  Jeho vedoucí bratr Pištělák,
  taky kolaborant co vedl žactvo za Protektorátu v Kuratoriu.

  KURATORIUM,
  zahájilo svou činnost již 28. května 1942 a koncentrovalo v sobě většinu protektorátních dětských a mládežnických aktivit, např. Dělnickou tělovýchovnou jednotu, Sokol a Orla.
  Hlavním ideovým cílem Kuratoria byla nejen převýchova,
  ale také podpora tzv. protektorátního vlastenectví
  a spolupráce s německou říší.
  Něco jako

  ANO. Rusko má pravdu. Toto je pravda.
  Varovalo, křičelo, žádalo, abyste mu už
  neutahovali smyčku kolem krku.
  OSM LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASU¨

  https://donbas.cz/

  Perfektně napsané, prosím, rozesílejte !!!
  Kdo jsi Čechem, prosím za to, předků
  slavných hlasy slyš, český jazyk cti co
  zlato, česky mluv a česky piš!
  —————————————————
  vložil do e- mailu,
  Vladimír Havlíček
  po 11.12.2023 13:51

 19. Svatopluk Beran napsal:

  Zdeněk Gryc napsal:
  Sobota, 30. 12. 2023 (23:49)
  Sváťa čerpá svoje opisky kde se mu to hodí.

  POSLEDNÍ DVA NAPŘÍKLAD Z ČESKÝCH MEDIÍ, KDY NEBYL JEŠTĚ NA MINISTERSTVU VNITRA RAKUŠAN, STÁT JEŠTĚ NEVEDLA ČISTĚ PROAMERICKÁ ČESKÁ VLÁDA A MEDIA JEŠTĚ SMĚLY ADOKÁZALY JAKŽ TAKŽ REGURÉLNĚ POPSAT VZRŮSTAJÍCÍ FAŠISTICKÝ REŽIM NA UKRAJINĚ.

  JINAK OPROTI GRYCOVU ZPŮSOBU PŘETISKOVÁNÍ JEN TAKOVÝCH ČLÁNKŮ, KTERÉ JSOU RAKUŠANEM A DNEŠNÍ CENZUROU VLÁDY POVOLENY, POUŽÍVÁ SVÁŤA STEJNĚ JAKO DALŠÍ OBČANÉ I ČLÁNKŮ Z CELÉHO SVĚTA, OPROTI GRYCOVI, KTERÝ NEJRADĚJI STAVÍ ZA JAKÉHOKOLIV REŽIMU. PODOBNÝCH ARCHITEKTŮ SE POTULOVALO PO SVĚTĚ VÍCE.

  https://www.czech.wiki/wiki/Albert_Speer

  Albert Speer (19. března 1905 Mannheim – 1. září 1981 Londýn), celým jménem Berthold Konrad Hermann Albert Speer, byl hlavní architekt Adolfa Hitlera a později ministr zbrojního a válečného průmyslu nacistického Německa. Po válce byl během Norimberského procesu odsouzen jako válečný zločinec ke 20 letům vězení.

 20. Jan P napsal:

  Válka nic nezničila, izraelská armáda zničila… a pokračuje v úmyslném teroru a etnických čistkách…Rusko a Izrael jsou stejná parta.

  Válka v Gaze patří k nejničivějším, někteří ji srovnávají s Drážďany
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prave-se-deje-valka-v-gaze-patri-k-nejnicivejsim-nekteri-ji-srovnavaji-s-drazdany-242749

 21. Svatopluk Beran napsal:

  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC, VY NIC NEVYROVNÁVÁTE V ČESKÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU, VY KOPÍRUJ, ETE A PŘEPISUJETE POUZE SPOLEČNOU ČESKOAMERICKOU VLÁDNÍ JEDNOSTRANOU TOTÁLNÍ PROPAGANDU.

  NAOPAK JÁ, PAN HAVLÍČEK ČI JAN P. MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS. JÁ JSEM LEVIČÁK ZE SOCIÁLNÍM PODKLADEM, JAN JE LEVIČÁK Z POHLEDU ANARCHISTICKÉHO, PAN HAVLÍČEK JE PAK PODLE MNE REÁLNÝM EKONOMEM NA STŘEDU POLITICKÉHO SPEKTRA, SPÍŠ LEHCE V NAPRAVO NEŽ VLEVO. A KAŽDÝ MÁME SVŮJ POHLED NA SVĚT KTERÉMU ALE PŘEDEVŠÍM VADÍ DNEŠNÍ NACIONÁLNÍ AMERICKOUKRAJINSKÝ I AMERICKOŽIDOVSKÝ MILITARISMUS, ZNEMOŽŃUJÍCÍ SVOBODNÉ SVĚTOVÉ OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ.

  SAMOZŘEJMĚ TO MOHOU OBA DVA MYSLET JINAK, TAK MNE OPRAVÍ.

 22. Zdeněk Gryc napsal:

  SAMOZŘEJMĚ TO MOHOU OBA DVA MYSLET JINAK, TAK MNE OPRAVÍ
  ——————————————————————————
  JINAK ?

  ZE + ZE

  MYSLÍ A JEDNAJÍ VE SHODĚ

  ČESKÝ MEDIÁLNÍ PROSTOR:

  Prezident Miloš Zeman se rozhodl vyhovět návrhu
  na udělení nejvyššího státního vyznamenání
  ukrajinskému prezidentu
  Volodymyru Zelenskému.

  Zeman vyzdvihl jeho odvahu a statečnost.

  ZE – MAN

  +

  ZE – LENSKÝ

  Aktualizováno 7. 3. 2022 20:55

  Ve Vladislavském sále na Pražském hradě začalo několikrát odložené předávání státních vyznamenání za loňský a předloňský rok.
  Prezident Miloš Zeman se rozhodl vyhovět návrhu
  na udělení nejvyššího státního vyznamenání
  ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému.

  Zemanvyzdvihl jeho odvahu a statečnost.

  V čem je problém Sváťo?
  Chtělo by to něco napsat

  „PRO VYROVNANOST“

  od Vladimíra Havlíčka
  Zajímá někoho story Vladimíra Menšíka,
  Kde a kdy umřel ?

  Jeho vedoucí bratr Pištělák,
  taky kolaborant, co vedl žactvo za Protektorátu v Kuratoriu.

  KURATORIUM,
  zahájilo svou činnost již 28. května 1942
  a koncentrovalo v sobě většinu protektorátních dětských a mládežnických aktivit, např. Dělnickou tělovýchovnou jednotu, Sokol a Orla.
  Hlavním ideovým cílem Kuratoria byla nejen převýchova,
  ale také podpora tzv. protektorátního vlastenectví
  a spolupráce s německou říší.

  Něco jako

  ANO. Rusko má pravdu. Toto je pravda.
  Varovalo, křičelo, žádalo, abyste mu už
  neutahovali smyčku kolem krku.
  OSM LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASU¨

  https://donbas.cz/

  Perfektně napsané, prosím, rozesílejte !!!
  Kdo jsi Čechem, prosím za to, předků
  slavných hlasy slyš, český jazyk cti co
  zlato, česky mluv a česky piš!
  —————————————————
  vložil do e- mailu,
  Vladimír Havlíček
  po 11.12.2023 13:51

 23. Zdeněk Gryc napsal:

  BUDE MŮJ SOKOLSKÝ BRATR, VLADIMÍR

  V SOKOLE BRNO IV.

  DNESKA V TELEVIZI ?

  V roce 1905 se černovičtí početnou delegací zúčastnili V. sokolského sletu v Praze a bez přerušení pak byli účastníky všech sletů dalších až do roku 1948. Na tomto XI. sletu cvičilo z Černovic družstvo mužů, žen, dorostenek i dorostenců. V roce 1949 byl Sokol tehdejším komunistickým režimem zrušen a cvičení a sportování bylo administrativně převedeno do DSO (dobrovolné sportovní organizace), které byly organizovány po oborech. Pro venkovské jednoty režim zneužil název Sokol, ale s ideály původního Sokola neměly tyto jednoty nic společného.

  Vladimír Menšík

  Článek

  Život
  Rodák z moravských Ivančic přičichl ke kumštu

  v souboru písní a tanců Adolfa Pištěláka.

  V SOKOLE BRNO IV. ČERNOVICÍCH

  [4] Nejprve vystudoval průmyslovou školu a nějakou dobu pracoval v Brněnských strojírnách V ČERNOVICÍCH
  Teprve později se pokusil dostat na brněnskou JAMU

 24. Zdeněk Gryc napsal:

  převzato:

  Před 29 lety, 29. května 1988,
  zemřel komik a herec Vladimír Menšík (†58).
  Bohužel, svět opustil kvůli těžkému astmatu, které se mu stalo osudným.
  Toto onemocnění se poprvé u Menšíka projevilo, když byl na průmyslové škole. Tendy prý při běhu okolo natřeného plotu dostal svůj první záchvat. Tento stav se mu neustále vracel po zbytek života.

  Jeho andělem strážným se tak stala jeho lékařka Zdena Lipárová.
  Ta za ním jezdila po celém Československu, dokonce s ním chodila i na natáčení. „Seděla jsem stranou a vedle sebe jsem měla už připravené stříkačky s léky, abych ho nezdržovala od práce,“
  vzpomíná dojemně Lipárová.
  Lékařka významně pomohla herci, aby zde mohl být co nejdéle.
  „Jeho smrt jsem čekala, ale ne tak brzy,“ popisuje Lipárová.
  V den, kdy herec umřel, mu ještě radila, aby neodjížděl do Brna,
  krvácel totiž z vředu a nemohl pořádně dýchat.
  Kdyby ji tenkrát poslechl, mohl tady být déle.

  Lékařka Lipárová se mimo jiné podílela také
  na léčbě našeho prvního českého prezidenta
  Václava Havla

  ——————————————————————-

  … „by neodjížděl do Brna“, do Černovic a sokolskou slavnost,
  kam se ale vlivem indispozice nakonec nedostavil.

 25. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39)
  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC, VY NIC NEVYROVNÁVÁTE V ČESKÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU, VY KOPÍRUJ, ETE A PŘEPISUJETE POUZE SPOLEČNOU ČESKOAMERICKOU VLÁDNÍ JEDNOSTRANOU TOTÁLNÍ PROPAGANDU.
  —————————————————————–
  SOKOL BRNO IV.

  Májové setkání bývalých členů souboru a „Alinkováků“

  bylo 28.května 1988 u Plevů na Olomoucké.
  Přišel velký počet bývalých sokolů: 27 (5 se omluvilo).

  Pro nemoc už nepřišel Vladimír Menšík.

  Přijel sice do Brna, byl u maminky.
  Jeho sestra Olga, která byla na schůzce, mu naše setkání po návratu popsala.

  Byl prý velmi potěšen,
  ale byl to jeho poslední styk se sokoly;

  příští den zemřel.

 26. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39)
  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC,
  VY NIC NEVYROVNÁVÁTE V ČESKÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU,
  VY KOPÍRUJ, ETE A PŘEPISUJETE
  POUZE SPOLEČNOU ČESKOAMERICKOU
  VLÁDNÍ JEDNOSTRANOU TOTÁLNÍ PROPAGANDU.

  NAOPAK JÁ,

  PAN HAVLÍČEK

  ČI JAN P.
  /anonym je PAN ? /

  MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS.

  JÁ JSEM LEVIČÁK ZE SOCIÁLNÍM PODKLADEM,

  JAN JE LEVIČÁK Z POHLEDU ANARCHISTICKÉHO,

  PAN HAVLÍČEK JE PAK

  PODLE MNE REÁLNÝM EKONOMEM
  NA STŘEDU POLITICKÉHO SPEKTRA,
  SPÍŠ LEHCE V NAPRAVO NEŽ VLEVO.

  A KAŽDÝ MÁME SVŮJ POHLED NA SVĚT
  KTERÉMU ALE PŘEDEVŠÍM VADÍ

  DNEŠNÍ NACIONÁLNÍ
  AMERICKOUKRAJINSKÝ I
  AMERICKOŽIDOVSKÝ MILITARISMUS,

  ZNEMOŽŃUJÍCÍ SVOBODNÉ SVĚTOVÉ OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ.
  SAMOZŘEJMĚ TO MOHOU OBA DVA MYSLET JINAK,
  TAK MNE OPRAVÍ.
  ——————————
  Beran + Gagarin lítají v družici země a vybírají
  cokoliv z pohledu zhrzeného gastarbeitra
  strýčka SAM a

  ——————————
  Zdeněk Gryc
  vkládá blogy
  do Jihlavských listů
  z vlastního pohledu,
  toho, co zažil od roku 1934.
  do zítra, budoucího roku 2024

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39)
  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC,
  NAOPAK JÁ,
  PAN HAVLÍČEK
  ČI JAN P.
  MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS.
  ——————————————————–
  Snažím se nezapomenout
  na osudy svých spolužáků
  emigrantů
  i kriminálníků,
  to co potkalo J.A.Komenského
  ————————————————
  Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu[pozn. 1] 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup českých a moravských exilových sborů Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů.[4] Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filozoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích,[5] zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“.
  Literární činnost Jana Amose Komenského, který byl jako nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlá, tematicky různorodá a žánrově pestrá. Komenský psal latinsky i stylisticky vyspělou a lexikálně bohatou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce.
  ————————————————

  STALO SE I V ROCE 1945

  opakovalo se v roce 1968.

  Habáni (nebo také toufaři z něm. taufen „křtít“) byly novokřtěnecké skupiny křesťanů žijící v komunitách na jižní Moravě a na Slovensku.
  Známá je dodnes habánská keramika nebo víno z habánských sklepů.

  Habánská keramika
  Habánské vyznání Pacifismus

  To ovlivnilo vnuka Hugo Vavrečky Václava Havla.

  Sbírka habánských artefaktů byla rodině Havlů komunisty zabavena !!!
  ———————————-
  Čtenářská kategorie kniha
  Záhlaví KYBALOVÁ, Jana
  Název Keramická sbírka Hugo Vavrečky
  Podnázev výstava fajánsí a porcelánu 17.-19. století; výstavní sál Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 7.12.1995-4.2.1996
  Autor [Aut. textu Jana Kybalová] ; [fot. Gabriel Urbánek] ; [překl. Zuzana Rousová]
  Překladatel Rousová, Zuzana
  Vydání
  Měřítko
  Místo vydání V Praze
  Země vydání Česko
  Nakladatel Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
  Rok vydání 1995
  ——————————————-
  PS.

  Náš technický náměstek, ve Stavoprojektu Brno
  architekt Krejza,
  autor hotelu International v Brně ,

  občas uváděl,

  co na mě tak koukáte ?

  Já jsem z té Aurory nevystřelil.

  Ve Stavoprojektu Jihlava,

  by se na-to ředitel, ani náměstek nezmohl, že ?

 27. Svatopluk Beran napsal:

  Zdeněk Gryc napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (17:00)

  Zdeněk Gryc napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (17:16)

  Zdeněk Gryc napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (17:30)

  Zdeněk Gryc napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (17:56)

  Zdeněk Gryc napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (22:07)

  🙂
  A TAK SI TU S ARCHITEKTEM SOCIALISMU, RAKUŠANOVÝM UDAVAČEM A STARŠÍM AMERICKÝM OSLEM Z VOLEVČIC VESELE ŽIJEM, V DNEŠNÍ DOBĚ VLÁDNÍCH, GRYCOVY PODOBNÝCH KOMUNIAKČNÍCH DESOLÁTŮ. 🙂

  NEVÍM JAK U VÁS PANE GRYC, ALE MŮJ TABLET SE V POSLEDNÍ DOBĚ ČASTOKRÁT VYPNE KDYŽ CHCI VLOŽIT NĚCO O UKRAJINĚ, CO ZROVNA NESEDÍ S DNEŠNÍM VLÁDNÍM TOTALITNÍM PROAMERICKÝM POHLEDEM, NA SVĚTOVÉ DĚNÍ.

  JAKO PRVNÍ CO MNE POTKALO V DNEŠNÍ DOBĚ ZÁPADNÍHO ŠPICLOVÁNÍ OBČANŮ, (NAPROSTO ZHODNÉHO S TÍM JAKÉ PROBÍHÁ V ČÍNĚ NEBO RUSKU, PRAVDA BEZ VĚZNÍ ČI FYZICKÝCH POLICEJNÍCH ATAKŮ), BYLO PROHLEDÁVÁNÍ MÉ MAILOVÉ SCHRÁNKY A NA DÁLKU A NÁSLEDNÉM VYŘAZENÍ Z MOŽNOSTI NĚKTERÉ ULOŽENÉ ODKAZY POUŽÍVAT.

  PAK SE MI DVAKRÁT STALO ŽE JSTE MNE JAKO SPRÁVNÝ SOCIALISTICKÝ BONZÁK, UDAL DVAKRÁT RAKUŠANOVĚ POLICII.

  A V POSLEDNÍ DOBĚ SE MI VYPÍNÁ TABLET NA CIRKA PĚT MINUT, POKUD ZADÁM NEBO HLEDÁM NĚJAKÝ ODKAZ NA UKRAJINSKÝ FAŠISMUS, O KTERÉM ALE DŘÍVE NAŠE MEDIA BĚŽNĚ PSALA, ČI DODNES BĚŽNĚ PÍŠÍ MEDIA ZÁPADNÍ.

  TAKÉ SE VÁM TO DĚJE PŘI VAŠÍ TOLERANCI BÝVALÉHO HITLEROVSKÉHO ČI DNEŠNÍHO UKRAJINSKÉHO FAŠIMU, ČI TOLERANCI DNEŠNÍHO VÁLEČNÉHO ZLOČINCE PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY, ČI TOLERANCI DNEŠNÍ ČESKÉ DESOLÁTNÍ VLÁDY?

  TO BUDE ASI TA HAVLOVA SVOBODA SLOVA A MYŠLENKA PRAVDA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ ANENÁVISTÍ.

  SNAD I TEN NOVÝ ZÁPADNÍ DEMOKRACKÝ STYL, ZAPOČATY PO AMERICKÉM BUSCHOVĚ VYDANÉM ZÁKONU S NÁZVEM – PATRIOT ACT – NEBOLI – VLASTENECKÝ ZÁKON – KTERÝ UZÁKOŇUJE OBČANSKÉ UDÁVÁNÍ A STÁTNÍ POLICEJNÍ ŠPICLOVÁNÍ OSOB MAJÍCÍ SVŮJ NÁZOR NA TO, JAK BY MOHL TAKÉ VYPADAT SVĚT.

  ČI OBSAH PRAPORU NA NAŠÍ PRESIDENTSKÉ VLAJCE NAD HRADEM – PRAVDA ZVÍTĚZÍ –
  🙂

 28. Jan P napsal:

  „MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM NÁS “

  Svatopluk Beran má pravdu: Ne každý socialista je anarchista, ale každý anarchista je socialista.
  Anarchisté jsou socialisté, protože chtějí zlepšení společnosti, a jsou komunisté, protože jsou přesvědčeni, že taková proměna společnosti může vyplynout pouze ze zřízení společenství majetku(výrobní prostředky, energetické zdroje atd.).
  Každý argument proti anarchismu je konzervativním argumentem proti komunismu. Anarchie je synonymem socialismu. Protože obojí znamená zrušení vykořisťování a nadvlády člověka nad člověkem, ať už udržované silou zbraní nebo monopolizací životních prostředků.
  „Socialismus velmi potřebuje anarchismus jako kritika a aby mu zabránil obětovat jednotlivce a jeho originalitu nadvládě mas.“- John William Lloyd

  Soukromý kapitalismus, odsuzovaný historií, dnes přežívá jen díky závodům ve zbrojení na jedné straně a komparativnímu selhání státního komunismu na straně druhé. Problém, který mám s lidmi, kteří věří(levičáci, centristi, pravičáci) v kapitalismus, je ten, že věří ve světový názor, kde může existovat pouze jeden způsob bytí, myšlení a cítění. Pokud chcete být otrokem kapitálu, v pohodě. Ale naše světonázory péče, kolektivismu a osvobození nám patří a zaslouží si existenci. Kapitalismus je všude stejný(USA, EU, Rusko, Čina…).
  Aby kapitalismus přežil a prosperoval, potřebuje válku, krize. Nemám důvod věřit v ekonomiku… Musíme vidět, že ekonomika je sama o sobě krizí. Myšlenky typu sebeřízení, přímé demokracie a vzájemné podpory hájí anarchismus, který spatřil světlo v Evropě 19. století, taky mnoho původních obyvatel světa, kteří je spontánně zavedli do praxe od nepaměti.

  Tak na rok 2024 plný boje a štěstí…Nechť nás provází svoboda, důstojnost a rebelie.

 29. Zdeněk Gryc napsal:

  PETR PAVEL
  „ZA HODINU“

  Fero Fenič: Hrdý český národ by měl ukončit ruské názvy ulic
  JIŘÍ KUBÍK
  Foto: Seznam Zprávy
  „Radost z volby Petra Pavla českým prezidentem
  po deseti letech zemanovské mizérie,“
  označuje Fero Fenič svůj symbol roku 2023.
  16:40
  Článek
  „Čeští politici by měli pochopit,
  že mají sloužit všem občanům této většinově ateistické země,
  konečně uznat manželství pro všechny
  a tím zároveň ukončit i éru ruského myšlení u nás,“
  říká slavný režisér.
  Režisér dokumentárních filmů a producent Fero Fenič,
  mimochodem iniciátor přejmenování ruzyňského letiště
  na Letiště Václava Havla,
  byl letos jedním z hostů v projektu
  Co pro vás zůstane symbolem roku 2023?

  Radost z volby Petra Pavla českým prezidentem
  po deseti letech zemanovské mizérie.

  Kdo je pro vás osobností roku 2023?
  Stále je to Volodymyr Zelenskyj,
  který už dva roky,
  v pro mě nadlidském a neutuchajícím nasazení,
  vzdoruje agresorům.
  ————————————————————————————-
  Prezident Petr Pavel
  vystoupí po poledni se svým prvním novoročním projevem
  S novoročním projevem vystoupí hodinu po poledni prezident Petr Pavel. Bude to pro něj premiéra.

  Prezident Petr Pavel ve Vladislavském sále. (28. října 2023) | foto: ČTK
  Tradici novoročních projevů hlavy zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zprvu poskytoval novinám novoroční interview. Na Nový rok 1919 také promluvil k Národnímu shromáždění.
  Ve třicátých letech Masaryk začal vystupovat s vánočními projevy.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-petr-pavel-novorocni-projev-2024-bilancni-navrat-k-tradici.A240101_050111_domaci_kop

 30. jihlavák napsal:

  Bude řečnit rudý nok Petr Gottwald, který se po věrné službě komunistické straně nově našel ve službě americkému a EU imperialismu. Páteř má dostatečně ohebnou a vyplatilo se.

  Dříve se říkalo , lže jako když Rudé právo tiskne. Jak aktuální i po tolika letech.

 31. jihlavák napsal:

  Úplatný kašpárek bude věrný loutkovodičům i v roce 2024. Nezklamal a nepřekvapil.

 32. Zdeněk Gryc napsal:

  Senioři se stavem světa už vůbec nic nezmůžou, říká Marta Kubišová
  JIŘÍ KUBÍK

  Foto: Seznam Zprávy

  „Knížepán dal všem těm událostem roku 2023 korunu,“

  říká k odchodu Karla Schwarzenberga Marta Kubišová.
  16:45
  „Nakonec to pěkně rozčísnul knížepán, ten dal všem těm událostem roku 2023 korunu.
  Asi už se na to nemohl koukat, tak se prostě odebral,“
  bilancuje uplynulý rok Marta Kubišová.
  Legendární zpěvačka Marta Kubišová
  byla letos jedním z hostů v projektu Seznam Zpráv Galerie osobností.
  Rozhovor o jejím životě, kariéře plné zvratů i výjimečných osobnostech, s nimiž se poznala, patřil k nejúspěšnějším.

  Martu Kubišovou jsme proto – stejně jako celou TOP 10 osobností v Galerii – požádali v polovině prosince o zhodnocení letošního roku a přání do roku 2024.
  Co pro vás do budoucna zůstane symbolem roku 2023?
  Já už to mám delší dobu, od té doby,
  co jsem v roce 2017 přestala veřejně vystupovat:
  pocit bezmoci, že už pro sebe, pro svoje uspokojení, nemůžu nic veřejně udělat.
  To mi chybí.
  A celkově mám pocit, že senioři s tím stavem světa už vůbec nic nezmůžou
  a že to mají prohrané.
  Vím, že byste chtěl slyšet spíš něco pozitivního, ale ono to ani nejde.

  Ať se podíváte napravo, nalevo, nahoru i dolů,

  Všude se někdo s někým pře, hádá, eventuálně mu tam posílá tanky a hází bomby.
  Dcera mi říká: Nemáš se koukat na zprávy.
  Ale co bych v tom případě dělala jiného, když jsem v penzi.

  Kdo je pro vás osobností roku 2023?
  Nakonec to pěkně rozčísnul knížepán (Karel Schwarzenberg, pozn. red.),
  ten dal všem těm událostem roku 2023 korunu.
  Asi se na to už nemohl koukat, tak se prostě odebral…
  Co považujete za největší úspěch letošního roku?

  Samozřejmě, že si nelze nepovšimnout vyznamenání T. G. M.,
  které mi předal prezident Pavel 28. října.
  Měla jsem z toho velkou radost a jsem panu prezidentovi velice vděčná.

  Samozřejmě, že kdyby mi to chtěl předat ten před ním, tak to bych tam vůbec nešla.

  To bych se hodila do sádry, jak já říkám.

  Ale letos se na Hradě sešla dobrá společnost,
  ve které jsem přistála.

  Z čeho jste letos čerpala nejvíc energie
  a vyvažovala ten příliš negativních informací?
  To je největší umění a já vám ho neumím.
  To mi dodává lepší náladu a hlavně pocit takové pravidelnosti
  a pevnější půdy pod nohama.

  Co byste přála do roku 2024 sobě a ostatním?
  Prosila bych takový nějaký reálnější, ale přitom snazší rok.
  ——————————————–
  Protože po tom vpádu Rusů na Ukrajinu

  a teď ještě Hamás kontra Izrael, to je prostě strašné.
  ——————————————-
  Zoufalost a bezmoc sama.

  Tady se asi nedá přát nic jiného, než aby se tyto věci zklidnily.
  Pravda je, že my to tedy nevyřešíme,
  ale musí se věčnost nad námi smilovat a postrčit to někam do únosného stavu.

  Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy
  Marta Kubišová převzala 28. října 2023 Řád T. G. M.
  z rukou prezidenta Petra Pavla.

  Připomeňte si i část rozhovoru s Martou Kubišovou v Galerii osobností, zveřejněný letos v září.
  Zvládala jste to skvěle. A přesto pořád působíte velmi skromně, jako člověk, který se pořád ptá, jak já jsem se u toho všeho mohla ocitnout.

  Ale když jste dostala vyznamenání od prezidenta Václava Havla
  v roce 1995, dostala jste francouzský Řád čestné legie v roce 2012…

  To jsem tam seděla a drželi jsme se za ruku s Věrou Čáslavskou.
  … uvědomujete si v takových chvílích, že jste se opravdu zasadila o něco naprosto výjimečného v této zemi?

  To ne.
  To si nepřipouštíte.
  Ne.
  Ještě pak jsem zjistila, že si lidé mysleli,
  že Havel si prostě vyznamenal své kámoše.
  Tak se to ke mně dostalo.
  Tak to byla asi jenom část lidí.
  Já nevím, já jsem se nikoho neptala.
  Ale říkala jsem si, že to je zase daň tomu,
  že se člověk choval podle svého vkusu.

 33. Svatopluk Beran napsal:

  MARTA KUBIŠOVÁ STEJNĚ JAK VY, UŽ PRO SVŮJ VĚK A SLOŽITOST DNEŠNÍ DOBY, NIC NETUŠÍ A NECHÁPE.

  DĚKOVAT A LÍBAT NOHY ZA UDĚLENÍ VYZNAMENÁNÍ ČLOVĚKU, KTERÝ PARAZITOVAL S MOCÍ JENŽ PANÍ KUBIŠOVÉ NIČILA UMĚLECKÝ I OBČANSKÝ ŽIVOT A STUDOVAL NA TO ABY JEDNOU BYL TÍM, KDO BUDE OBČANY TYPU PANÍ KUBIŠOVÉ OBČANSKY ZNÁSILŇOVAT A NIČIT JEJICH OSOBNÍ I UMĚLECKOU SVOBODU, UKAZUJE NA JIŽ NESCHOPNOST MOZKU PANÍ KUBIŠOVÉ, REÁLNĚ PŘEMÝŠLET. LÍBAT NOHY SVÉMU OBČANSKÉMU VRAHOVI UŽ JE HODNĚ ZA HRANOU. NĚJAK PODOBNĚ DOPADALY ČARODĚJNICKÉ PROCESY, KDY OBĚTI VZÍVALY SVÉ VRAHY. ŽE JDE ČLOVĚKA TAKTO ZNEHODNOTIT A NEMUSET HO ANI FYZICKY TÝRAT, JE DŮKAZEM SCHOPNOSTI BARNEYS-GEBLSOVSKÉHO TYPU DNEŠNÍ ZÁPADNÍ P.R. PANÍ MARTA TÉŽ STOPROCENTNĚ NEMÁ A ASI ANI NIKDY NEMĚLA, JAKÉKOLIV POZNATKY O FUNGOVÁNÍ EKONOMIKY A OBCHODOVÁNÍ. ZCELA URČITĚ BYLA VELKOU A NEOHROŽENOU BOJOVNICÍ, BEZ OHLEDU NA ŽIVOT SVŮJ I ŽIVOT SVÉHO DÍTĚTE, S OBYČEJNOU LIDSKOU A POLICEJNÍ JEDNODUCHOSTÍ. INTELEKT O CHODU, PRINCIPU A ŽIVOTNOSTI RŮZNÝCH SPOLEČENSTÍ, JI VŠAK VŮBEC MENTÁLNĚ NEOSLOVIL.

 34. Jan P napsal:

  Kubišová hezky zpívala, ale s IQ 107 max. Disidentka? Výstražný obětní beránek normalizace. Mohl jím být kdokoliv jiný. Její hloupost se stupňuje s věkem, když už zvládne leda papouškovat provládní média, jak si prý Pávek „odpracoval minulost“, zatímco Babiš byl „zlý estébák“.

 35. Zdeněk Gryc napsal:

  PSYCHIATR
  Jan P napsal:
  Pondělí, 1. 1. 2024 (20:45)
  ………………………………..

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39)

  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC,
  NAOPAK JÁ,
  PAN HAVLÍČEK
  ČI JAN P.
  MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS.

  ————————————————–
  PS.
  nejlepší komentáře do JL teprve čekají

  na 00:00 – 00:40

  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 11. 2023 v 8:46

  STARÝ MUŽI POKUSTE SI TO ZAPAMATOVAT.
  ——————-
  je libo praktické ukázky ?

  ZLOBY + NENÁVISTI

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava:

  ANONYMNÍ

  PSYCHIATR

  Jan P napsal:
  Pondělí, 1. 1. 2024 (20:45)

 37. Zdeněk Gryc napsal:

  Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.
  Také jste si všimli, že Rusko ve svých propagandistických výtvorech velice často a rádo obviňuje takzvaný “Západ” z proradnosti, vrážení dýk do zad a podpory jeho nepřátel, kvůli čemuž musí ruský mírumilovný člověk povstat a jít do boje, který nechce?

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39)
  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC,
  NAOPAK JÁ,
  PAN HAVLÍČEK
  ČI JAN P.
  MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS.
  ——————————————–
  ANO bude líp
  ZG
  MÁ JENOM POHLED NA SVĚT OD KŽÍŽŮ V ALPÁCH
  Kam vylezl a udělal pár akvarelových skic.
  Taky na „svobození Tetčic“
  1948
  1968
  —————–
  PS.
  nejlepší komentáře do JL teprve čekají

  na 00:00 – 00:40

 38. Zdeněk Gryc napsal:

  oprava.
  MÁ JENOM POHLED NA SVĚT OD KŽÍŽKŮ V ALPÁCH

 39. Zdeněk Gryc napsal:

  OPRAVA 2
  MÁ JENOM POHLED NA SVĚT OD KŽÍŽKŮ V ALPÁCH

 40. Zdeněk Gryc napsal:

  OPRAVA 3
  MÁ JENOM POHLED NA SVĚT OD KŘÍŽKŮ V ALPÁCH

 41. Svatopluk Beran napsal:

  HNED ASI TŘETÍ DEN PO ÚTOKU HAMÁSU NA IZRAEL 7 ŘÍJNA JSEM PSAL O TOM, ŽE VŠE CO SE UDÁLO MI PŘIPOMÍNALO 11 ZÁŘÍ 2001 A ÚTOK INICIOVANÝ A TOLEROVANÝ BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI USA, TENTOKRÁT BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI ŽIDŮ.

  V PŘÍPADĚ 7 ŘÍJNA LOŇSKÉHO ROKU JSEM PSAL O TOM, ŽE FESTIVAL BYL PŘELOŽEN NA MÍSTO KONFLIKTU JENOM 3 DNY PŘED ÚTOKEM HAMÁSU. A ŽE MOSAD, JAKO TÉMĚŘ NEJLEPŠÍ VÝZVĚDNÁ SLUŽBA NA SVĚTĚ VŮBEC NETUŠIL, CO SE MU DĚJE ZA ZDÍ A ŽE U BŘEHŮ GAZY JIŽ STOJÍ PŘIPRAVENÉ AMERICKÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ MĚSTO, SE 7 TISÍCI AMERICKÝMI PŘÍSLUŠNÍKY NÁMOŘNÍCH SIL.

  POMALU A JISTĚ JSOU TYTO MOJE POHLEDY V ČASE PŘESNĚ UKAZOVÁNY, ŽE MĚLY SVOU REALITU, JAKO NAPŘÍKLAD NEJASNÝ MASAKR V BUČE, PO DOHODNUTÉM ÚSTUPU RUSKÝCH VOJSK OD KIJEVA. OVŠEM ŽIDOVSKÁ GENOCIDA NA DĚTECH, ŽENÁCH, STARÝCH LIDECH ČI JINÝCH PALESTINSKÝCH CIVILISTECH V POČTU JIŽ PŘES 21 000, VEDENÁ TÉMĚŘ VE SHODNÉM REŽIMU HI.TLEROVSKÝCH VOJSK PŘI TOTALITNÍ VÁLCE NA SOVĚTSKÝCH ÚZEMÍCH, DNES POD ZÁŠTITOU USA, V POHODĚ DÁL PROBÍHÁ, STEJNĚ TAK JAKO VÁLKA NA UKRAJINĚ. MASKOVAT SE SICE BUDE, TAK JAK ZA 11ZÁŘÍ, ZA NEDBALOST ČI RUSKÝ HYENISMUS, SKUTEČNOSTÍ VŠAK JE, ŽE TO JSOU TYPICKÉ AMERICKÉ PRAKTIKY OBCHODNÍHO NEOLIBERALISMU, POD ZÁŠTITOU AMERICKÉHO ODPORNÉHO MILITARISMU.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-nedbalost-k-neuvereni-prezivsi-zmasakrovaneho-festivalu-zaluji-izrael-242804#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  „Nedbalost k neuvěření.“ Přeživší zmasakrovaného festivalu žalují Izrael.

  Přeživší masakru na hudebním festivalu u Pásma Gazy žádají kompenzace v přepočtu ve výši 1,25 miliard korun. V žalobě viní bezpečnostní složky z nedbalosti. Akce prý měla být rozpuštěna hned, jak se armáda dozvěděla o nebezpečí.

  V první občanskoprávní žalobě svého druhu zažalovala v pondělí skupina 42 přeživších masakru na hudebním festivalu Supernova u Pásma Gazy izraelské bezpečnostní složky. Žádají náhradu škody ve výši 200 milionů šekelů, asi 1,25 miliardy korun, za způsobenou újmu. Informoval o tom izraelský zpravodajský server The Times of Israel.

  Skupina viní izraelskou armádu (IDF), tajnou službu Šin bet, policii a ministerstvo obrany z nedbalosti, která podle ní umožnila teroristům z palestinského hnutí Hamás 7. října loňského roku zaútočit. Tragédii šlo podle žalobců zabránit.

  Z CÍLENÉ A PŘIPRAVOVANÉ STÁTNÍHO TERORISMU SE JAKOBY OBVINÍ BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY – KTERÉ NELZE POTRESTAT, PROTOŽE VLASTNĚ OCHRAŇUJÍ SPOLEČNOST – NAČEŽ SE VYTVOŘÍ DALŠÍ KONTROLNÍ PODKLADY PRO ODEBRÁNÍ SVOBODY LIDEM.

  V USA TO BYLO VYDÁNÍ – PATRIOT ACTu – , česky – VLASTENECKÉHO ZÁKONA – který byl v podstatě zaveden i dnešní vládou pětikoaličních dezolátů v české republice a umožňuje tak v rádoby ,,SVOBODNÉM SVĚTĚ SOCIALISTICKÝM ARCHITEKTŮM,, v pohodě udávat své spoluobčany v Havlově typu SVOBODY A DEMOKRACIE, s pocitem užitečnosti ubožáka.

 42. Jan P napsal:

  Dobré ráno všem.
  Přeji všem lidem lepší nový rok, bez chudoby, útlaku a války – plný revolučního boje!
  Pamatujte, pokud jste závislí na výplatě nebo mzdě, nepatříte do „střední třídy“, patříte do dělnické třídy, do dělnické třídy.
  A buďte na to velmi pyšní.

 43. Svatopluk Beran napsal:

  Haaretz: Izraelští státní úředníci se obávají, že Mezinárodní soudní dvůr by mohl Izrael obvinit z genocidy v Gaze.

  https://blisty.cz/art/116902-haaretz-izraelsti-statni-urednici-se-obavaji-ze-mezinarodni-soudni-dvur-by-mohl-izrael-obvinit-z-genocidy-v-gaze.html

  Mezinárodní soudní dvůr má velký vliv na utváření mezinárodního práva. Jeho uznání nároku Jihoafrické republiky může upevnit názor, že Izrael páchá v Gaze genocidu, říká Dr. Shelly Aviv Yeini, odborník na mezinárodní právo.

  Prof. Eliav Lieblich, odborník na mezinárodní právo na univerzitě v Tel Avivu, vysvětluje, že Jihoafrická republika vznáší dvě hlavní tvrzení: že 1. Izrael nejedná tak, aby zabránil prohlášením, která vyzývají ke genocidě, a že 2. se dopouští akcí, které představují genocidu. „Pro izraelské uši jsou to velmi, velmi tvrdé výroky, ale jejich účinek nelze ignorovat, a proto je třeba na tato tvrzení vážně reagovat.“

  Dr. Shelly Aviv Yeini, odborník na mezinárodní právo na univerzitě v Haifě, se podobně domnívá, že stížnost Jihoafrické republiky by neměla být brána na lehkou váhu, neboť Mezinárodní soudní dvůr má velký vliv na utváření mezinárodního práva a jeho rozhodnutí ovlivňují vnímání mezinárodního společenství. Uznání jihoafrické žaloby proto může upevnit názor, že Izrael páchá v Gaze genocidu.

  „Genocida je činem, jehož prokázání u soudu vyžaduje dva prvky,“ dodává Lieblich. „Za prvé musíte prokázat úmysl vyhlazení a za druhé – určité činy v terénu, které tento úmysl podporují. Podle Jihoafrické republiky je záměr prokázán výroky vysokých izraelských představitelů a veřejnou atmosférou požadující vymazání nebo srovnání Gazy se zemí. Rozsáhlé škody způsobené civilistům a hlad v Gaze ukazují na skutkovou podstatu činu.“

 44. Jan P napsal:

  Děkuji Svatopluku Beranovi, že na blogu JL mluví o Palestině. Děkuji všem ostatním v mém okolí, kteří si uvědomují, jak těžké to je, když váš lid někdo přes tři čtvrtě století vyhání, ponižuje a vraždí, a když jakýkoli pokus se tomu vzepřít z vás udělá náboženského fanatika a teroristu.

  Já, panu Grycovi a celé „kavárně“ rozumím. Petr Pavel je přece jejich prezident. Máme držet hubu a krok(anonymně/neanonymně) , to je staronové heslo doby. Na vládu máme být naopak hrdý, protože to je znak uvědomělého občana ,který chápe , že doba je zlá a to, že se nám rapidně snižuje životní úroveň, je jen malá daň za svobodu a demokracii , kterou máme. Pavel, Fiala jsou zachránci před Putinem. Jen my ztroskotanci a samozvanci pořád natahujeme ruku a štveme proti vládě , která jediná ví, co a jak dělat a s nadějí pohlíží do budoucnosti .

 45. Zdeněk Gryc napsal:

  Jan P napsal:
  Úterý, 2. 1. 2024 (11:58)
  Děkuji

  Svatopluku Beranovi,
  že na blogu JL mluví o Palestině.

  Děkuji

  všem ostatním v mém okolí, kteří si uvědomují,
  jak těžké to je, když váš lid někdo přes tři čtvrtě století vyhání,
  ponižuje a vraždí,
  a když jakýkoli pokus se tomu vzepřít
  z vás udělá náboženského fanatika a teroristu.

  Já,

  ANO-NYM

  …ROZUM??? MÍM…

  panu Grycovi
  a celé „kavárně“
  rozumím.
  ———————————-
  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39)
  JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC,
  NAOPAK JÁ,

  PAN HAVLÍČEK

  ČI JAN P.

  MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS.
  ——————————————————
  převzato:

  Perfektně napsané, prosím, rozesílejte !!!
  Kdo jsi Čechem, prosím za to, předků
  slavných hlasy slyš, český jazyk cti co
  zlato, česky mluv a česky piš!
  ——————————————
  Dodnes nemluvíte pravdu, vy mizerní lháři.
  Využíváte bolest ukrajinského, ale i ruského
  lidu a zavádíte svět do války!

  ANO. Rusko má pravdu. Toto je pravda.
  Varovalo, křičelo, žádalo, abyste mu už
  neutahovali smyčku kolem krku.
  OSM LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASU¨

  https://donbas.cz/

  Perfektně napsané, prosím, rozesílejte !!!
  Kdo jsi Čechem, prosím za to, předků
  slavných hlasy slyš, český jazyk cti co
  zlato, česky mluv a česky piš!
  —————————————————
  ZprávySvětJako Hitlerjugend.
  Rusko bude i nejmladší vychovávat k lásce k Putinovi
  Jako Hitlerjugend.
  Rusko bude i nejmladší vychovávat k lásce k Putinovi
  ANNA HRDINOVÁ

  Foto: Profimedia.cz
  Dětští členové Junarmije (Mladé armády) s fotografiemi veteránů z druhé světové války na Den obránců vlasti v Moskvě, 22. února 2018.
  1. 8. 2022 6:38
  Ruský režim chystá od září rozsáhlé změny ve studijních plánech zahrnující povinné exkurze nebo jednotnou výuku historie. Podle odborníků mají za cíl prohloubit propagandu a militarizovat společnost od její nejmladší generace.
  Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
  Výuka o geopolitice, diskuze na současná témata, zpívání hymny nebo vyvěšování vlajky. Tak bude vypadat podle nových plánů ruské vlády výuka dětí už od první třídy. Odborníci se shodují, že jde o pokusy režimu vštípit ideologii a mobilizovat společnost už od těch nejmladších.
  „Ruský režim měl po pádu Sovětského svazu problém zmobilizovat své obyvatele a předávat mladé generaci ideologii kvůli svým vnitřním problémům,“ míní Pavel Havlíček, odborník na Rusko a východní Evropu z Asociace pro mezinárodní otázky.
  Se začátkem války se ovšem přístup vůči dětem ve školách změnil.

  „Je to pro režim příležitost využít té jím prezentované hrozby

  vnějšího nepřítele pro ruskou společnost,

  ať už je to Ukrajina, nebo Západ.

  Teď má být ta chvíle, kdy se ruský národ sjednotí,“
  vysvětluje Havlíček.
  „Přesto s takovým výkladem i podle vládních průzkumů nesouhlasí desítky milionů lidí,“ říká.

  Přesvědčit a indoktrinovat

  V týdnech po začátku invaze dostaly školy po celém Rusku řadu proválečných instrukcí, které měly do výuky zahrnout.
  Od nového školního roku se jejich rozsah ještě rozšíří.
  Už od první třídy budou děti z celého Ruska absolvovat týdenní kurzy,
  na kterých budou sledovat válečné filmy nebo podniknou virtuální prohlídku Krymu.
  Všechny žáky čekají přednášky zaměřené na témata jako geopolitická situace nebo tradiční hodnoty.
  Podle Havlíčka mají sloužit k prohloubení loajality vůči režimu
  a vštěpování kritiky Západu, liberalismu a lpění na pravoslavných hodnotách.
  „Dětská psychika je velice tvárná a myšlení ještě není dostatečně kritické.

  Není tedy problém děti přesvědčit a indoktrinovat,“
  popisuje psychoterapeut Tibor Brečka.

  „Dítě do puberty zpravidla bez problémů akceptuje dospělé autority a nekriticky přejímá to, co mu dospělí předávají,“
  vysvětluje a poukazuje na

  fanatičnost příslušníků

  Hitlerjugend.

  Bitva o to, jak vykládat válku na Ukrajině. Může Rusko přetlačit Západ?

  27. 7. 2022 5:59
  Výuka má děti vést i k vlastenectví.
  Podle Karla Svobody, politologa a rusisty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ho režim ztotožňuje s postavou prezidenta.

  „V Rusku je to jednoznačně vykládáno tak,
  e jste-li proti Vladimiru Putinovi, jste proti Rusku.

  Protest proti hlavě státu je automaticky braný jako vlastizrada.
  Tím směrem jde i výuka k vlastenectví.“
  „Režim chce zpracovat všechny občany,
  od dubna se objevují prvky toho,

  že by se měla posílit a budovat podoba správného ruského člověka,“

  popisuje Havlíček.

  Ruská vláda tak podle něj tvoří kult kolem uctívání státu a využívá překrucování aktuální situace či dějin ve své propagandě,
  kterou dostává k dětem různými způsoby.

  Naráží ale na reakce učitelů i rodičů, kteří nejsou jednotní v tom,
  jak se na konflikt dívat, ale také v tom,
  jak moc by se měly děti propagandě vystavovat.
  Havlíček doplňuje, že poměrně vysoké procento rodičů nesouhlasí s tím,
  aby děti od první třídy řešily aktuální otázky nebo se učily historii Ruska.
  Kroky ruského režimu
  vedoucí k militarizací dětí se podle některých svědectví
  ovšem projevují už i v jejich každodenních životech.
  Učitelka angličtiny Irina Miljutinová popsala,
  jak se děti v její třídě rozdělují na Rusy a Ukrajince –
  tak označují ty, které nemají rádi a při hraní je pak šikanují.
  Žáci podle ní začali také všechno opakovat po státní televizi
  a čmárat symboly Z na tabuli, ale i na zem.
  Propaganda podle ní udělala u dětí své,

  jak řekla pro list The New York Times.
  Přepisování historie
  Navrhovaná vyhláška zveřejněná ministerstvem školství minulý měsíc ukazuje, že dvě desetiletí Putina u moci mají standardní učební osnovy označit jako historický zlom.
  Dříve fragmentovaný výklad dějin se postupem času omezil jen na jeden

  „správný“,

  který bude teď k žákům směřovat, shodují se odborníci.

  Historie je podle nich také jedním z hlavních symbolů Ruska,
  který využívá režim k ideologizaci společnosti.

  Hodiny ruské historie budou tak podle vyhlášky muset zahrnovat několik nových témat, jako je

  „znovuzrození Ruska jako velmoci ve 21. století“,

  „sjednocení s Krymem“ a

  „zvláštní vojenská operace na Ukrajině“.

  Všechny děti budou také povzbuzovány k tomu, aby se připojili k novému vlasteneckému mládežnickému hnutí, které bude podobné

  „Pionýrům“ za Sovětského svazu.

  Říká to legislativa nově schválená prezidentem Putinem, která ho také dosazuje do čela tohoto spolku.
  Podle Svobody takové pokusy už režim naznačoval dříve například formou Junarmije (Mladé armády), ale selhaly.

  „Mládežnické organizace, které budou přímo napojené na režim,
  mají přímo podchytit ruskou mládež a
  vychovávat ji v duchu patriotismu a loajality vůči státu,“
  vysvětluje Havlíček.

  Šablona od totalitních režimů
  „Prakticky všechno, co ruský režim dělá, kopíruje Sovětský svaz.
  Kopíruje sovětské pionýry.
  Kopíruje přesně i tehdejší výklad dějin,“ říká Svoboda.
  Vysvětluje, že schémata, se kterými režim v současnosti pracuje,

  se příliš neliší od těch, které využívalo například nacistické Německo.

  Jsou totiž v mnoha ohledech univerzální pro všechny společnosti,
  jen si je režimy přizpůsobují podle svých potřeb.

  Rusko povolalo PR specialisty. Pomůžou s kampaní před „referendy“ o anexi

  26. 7. 2022 14:00
  Ruský režim tak využívá Putinův kult osobnosti, propagandu, informační prostor ovládnutý režimem a represe vůči kritickým hlasům.

  Klíčový rozdíl tvoří podle Havlíčka
  neschopnost ruského režimu mobilizovat větší část společnosti,
  s čímž Německo nebo Itálie ve 30.letech neměly problém.
  „Neumí totiž Rusům nabídnout budoucnost.
  Podporu konfliktu tedy lidé spíše mění za přežívání současné situace,“
  míní analytik.

 46. Zdeněk Gryc napsal:

  Zdeněk Gryc | Úterý, 24. 10. 2023 v 15:02

  Marxismus leninismus byl
  na prvním místě v indexu,
  každého studenta za totáče.
  ———————————-
  Mládežnické organizace, které budou přímo napojené na režim,
  mají přímo podchytit ruskou mládež a
  vychovávat ji v duchu patriotismu a loajality vůči státu,“
  vysvětluje Havlíček.

  Šablona od totalitních režimů

  „Prakticky všechno, co ruský režim dělá, kopíruje Sovětský svaz.

  Kopíruje sovětské pionýry.
  Kopíruje přesně i tehdejší výklad dějin,“ říká Svoboda.
  Vysvětluje, že schémata, se kterými režim v současnosti pracuje,

  se příliš neliší od těch,

  které využívalo například nacistické Německo.

  Jsou totiž v mnoha ohledech univerzální
  pro všechny společnosti,
  jen si je režimy přizpůsobují podle svých potřeb.

 47. Svatopluk Beran napsal:

  „PRAKTICKY VŠECHNO, co ruský režim dělá, kopíruje Sovětský svaz.

  🙂 🙂 🙂

  JE TO MNOHDY RADOST, UŽÍVAT SI ROZUMY HLUPÁKŮ, PŘES KLÁVISNICI JIHLAVSKÉHO ARCHITEKT SOCIALISMU.

 48. Svatopluk Beran napsal:

  Vysvětluje, že schémata, se kterými režim USA v současnosti pracuje,

  se příliš neliší od těch,

  které využívalo například nacistické Německo.

  Jsou totiž v mnoha ohledech univerzální
  pro všechny společnosti,
  jen si je režimy přizpůsobují podle svých potřeb.

  Rozkazy „Frago 242“

  Na jaře roku 2004 ARMÁDA USA vydala pro své VRAŽDĚNÍ CIVILISTŮ tzv. fragmentární rozkazy (fragmentary orders) – Frago 242. Díky nim nemusely koaliční jednotky hlásit a vyšetřovat jakákoliv násilí páchané americkými a iráckými vládními jednotkami na civilních osobách. Toto násilí zahrnovalo i znásilňování a extrémně ohavná mučení s výsledkem zohavení i zabití mučených obětí.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Ir%C3%A1ku

 49. Svatopluk Beran napsal:

  Vysvětluje, že schémata, se kterými režim USA v současnosti pracuje,

  se příliš neliší od těch,

  které využívalo například nacistické Německo.

  Jsou totiž v mnoha ohledech univerzální
  pro všechny společnosti,
  jen si je režimy přizpůsobují podle svých potřeb.

  https://en.wikipedia.org/wiki/1939_Nazi_rally_at_Madison_Square_Garden

 50. Svatopluk Beran napsal:

  Vysvětluje, že schémata, se kterými režim USA v současnosti pracuje,

  se příliš neliší od těch,

  které využívalo například nacistické Německo.

  Jsou totiž v mnoha ohledech univerzální
  pro všechny společnosti,
  jen si je režimy přizpůsobují podle svých potřeb.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardov%C3%A1n%C3%AD_Tokia

  První nálety provedly letky demogratických Spojených Států Amerických na požární stanice a tak vyřadily jakoukoliv možnost pomoci někomu ze 100 000 japonských civilistů, dětí žen, starých lidí aby jim mohlo být jakkoliv pomoženo.

  TAK TOTO JSOU TY METODY KTERÉ ANI NACISTICKÉ NĚMECKO NIKDY NEDOKÁZALO, NE ŽE BY NECHTĚLI VRAŽDIT CIVILISTY JAK ARMÁDA USA, ALE TAK NĚJAK NA TO NEMĚLI KAPACITY.

  Bombardování Tokia bylo sérií bombových náletů leteckých sil Spojených států během tichomořských kampaní druhé světové války. Operace Meetinghouse, která proběhla v noci z 9. na 10. března 1945, je považována za nejničivější nálet v lidské historii. Celkem 40 km² centrálního Tokia bylo zničeno a odhaduje se, že v sutinách zemřelo 100 000 civilistů a přes milion lidí zůstalo bez domova.

 51. Svatopluk Beran napsal:

  Vysvětluje, že schémata, se kterými režim USA v současnosti pracuje,

  se příliš neliší od těch,

  které využívalo například nacistické Německo.

  Jsou totiž v mnoha ohledech univerzální
  pro všechny společnosti,
  jen si je režimy přizpůsobují podle svých potřeb.

  https://www.stream.cz/my-lai/my-lai-64257012

  Přes 3 miliony zabitých Vietnamců a dodnes se ve Vietnamu rodí poškozené děti z používání CHEMISKÝCH ZBRANÍ AMERIČANY.

  ŽE BY TO BYLO TO CO HÝKAJÍCÍ AMERICKÝ OSEL Z ČESKÝCH VOLEVČIC NECHTÍC PŘEHLÉDL?

 52. Zdeněk Gryc napsal:

  O nás
  Společnost přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky

  jsme právnickou osobou (zapsaným spolkem) založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo Společnosti je v Praze.

  Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili zastánci přátelství s lidem Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky k rozvoji a popularizaci tohoto přátelství a k navazování vztahů mezi lidem, organizacemi a spolky České republiky na jedné straně a Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky na druhé straně. Jsme jasně profilovaným levicovým, internacionalistickým a antifašistickým spolkem, v němž není žádné místo pro nacionalismus, rasismus a antisemitismus, a tomu odpovídá i spektrum lidí a organizací, s nimiž chceme spolupracovat.

  Základními účely spolku jsou:

  a) rozvoj přátelství s lidem Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky, což je hlavním posláním spolku;

  b)navazování vztahů mezi lidem, organizacemi a spolky České republiky na jedné straně a Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky na druhé straně;

  c) poskytování materiální humanitární pomoci lidu, zejména dětem, Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky, a to především v oblasti vzdělávací, zdravotní a kulturní; dotyčná pomoc je poskytována z darů sympatizantů a z výtěžků finančních sbírek a je adresována předem konkretizovaným zařízením (školám, nemocnicím, kulturním organizacím);

  d) poskytování pravdivých informací o událostech a životě lidí v Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice.

  Formami činnosti spolku jsou zejména:

  a) praktická činnost ve spolupráci s lidmi, organizacemi a spolky České republiky na jedné straně a Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky na druhé straně;
  ———————————————————-
  b) organizování demonstrací proti fašistickému režimu na Ukrajině a proti jím vedené agresívní válce proti Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice;
  ————————————————————
  c) pořádání kulturních akcí;

  d) pořádání přednášek a besed o Lugan

 53. Zdeněk Gryc napsal:

  ŽE BY TO BYLO TO CO HÝKAJÍCÍ AMERICKÝ OSEL Z ČESKÝCH VOLEVČIC NECHTÍC PŘEHLÉDL?
  Vietnam ?

  OSEL tam ne-byl

  Svatopluk Beran říká: Pondělí, 20. 11. 2023 v 8:52 DNEŠNÍ ŽIDOVSKÉ BARBARSTVÍ NA CIVILISTECH V MODERNÍM DEMOKRATICKÉM ZÁPADNÍM SVĚTĚ SROVNATELNÉ S AMERICKÝM A FAŠISTICKÝM VYVRAŽĎOVÁNÍM CIVILISTŮ VE 2SV V POROVNÁNÍ S AMERICKO-RUSKOU VÁLKOU O RUSKÉ SUROVINOVÉ UHLÍKOVÉ ZDROJE DENES NA UKRAJINĚ.
  ———————————————————————————————-
  „Organizace, kterou zastupuji,… …Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války… „Vím to. Osobně jsem po sebevražedném atentátu v roce 2010 dával roztrhané, rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů,“
  —————————–
  Byl a žil v roce střídání totalit
  „Ze všech německých praporů se vystříhával ten kruh s hákovým křížem. Sehnalo se červené sukno a zase se to přišilo do středu a přidalo se tam kladivo a srp.“
  Po okupaci v květnu 1945
  Únoru 1948
  Srpnu 1968 Sametová revoluce (dobově také něžná revoluce, mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989,[4][5] které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti hospodářství plánované ekonomiky na tržní.
  K podstatnému urychlení změn přispěly rozpad bývalého Východního bloku, ovládaného Sovětským svazem, a narůstající nespokojenost velké většiny obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. —————————————
  Dům v Hluboké ulici sloužil jako věznice. Jeho historii připomene pamětní deska Úterý, 5. listopadu 2019, 10:32 Mnozí z vás možná neví, že v jihlavské Hluboké ulici vždy nesídlili jen úředníci magistrátu. Konkrétně dům s číslem popisným osm pamatuje praktiky gestapa i členů Státní bezpečnosti. Od roku 1932 do roku 1960 zde byla věznice, kterou bude připomínat nová pamětní deska. Ta bude odhalena 19. listopadu a ponese slova: Památce všech obětí, které zde byly vězněny v dobách totalitních režimů. Premium „Existuje mnoho míst, jejich historie stále není jasná. Avšak když se objeví nějaký nový střípek z minulosti, třeba podobné, jakou má dům v Hluboké ulici, teprve pak si člověk uvědomí, že svoboda není samozřejmostí a byla vykoupena velkým utrpením,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky Martin Laštovička. Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční u příležitosti 30. výročí sametové revoluce 19. listopadu v 16:30, a to u domu v Hluboké ulici číslo osm. „Poté se v gotické síni jihlavské radnice od 17 hodin uskuteční promítání dokumentu Mlynáři od Babic, na které v 18 hodin naváže vernisáž stejnojmenné výstavy v přízemí jihlavské radnice u Městského informačního centra (hlavní vstup z Masarykova náměstí). Výstava bude v hale u Městského informačního centra přístupná až do 28. listopadu,“ zve za jihlavskou radnici Aneta Hrdličková. Gestapo, Češi i STB Dům v Hluboké ulici s číslem popisným osm byl postaven v roce 1932 jako sídlo policejního úřadu. Místo pro provizorní vězení neoficiálně využívalo gestapo, a to jeden rok po začátku druhé světové války, poté se přestěhovali do budovy krajského soudu na Tolstého ulici. Podle knihy Utajené dějiny Jihlavy 20. století od Martina Herzána zde tresty rozdávali i zlomení Češi, kteří si doslova „vylévali stejně nelidsky zlost na Němcích“. Po nich však přišla v roce 1948 Státní bezpečnost, která měla v domě vyšetřovnu až do roku 1960. Než se do budovy nastěhovali úředníci jihlavské radnice, byla zde státní projekční organizace Stavoprojekt.

  Tento blog:
  Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí. Také jste si všimli, že Rusko ve svých propagandistických výtvorech velice často a rádo obviňuje takzvaný “Západ” z proradnosti, vrážení dýk do zad a podpory jeho nepřátel, kvůli čemuž musí ruský mírumilovný člověk povstat a jít do boje, který nechce?

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 31. 12. 2023 (12:39) JEN TAK MIMOCHODEM PANE GRYC, NAOPAK JÁ, PAN HAVLÍČEK ČI JAN P.
  MÁME JINÉ POHLEDY NA SVĚT KOLEM VÁS I NÁS
  POHLEDY NA SVĚT ODKUD?

  OD VLASTNÍ OSOBY !
  podobně jako:
  Osobní ohlédnutí zpět za sto lety české školy architektury v Brně
  Vladimír Šlapeta ALMA MATER
  Profesoři Spolužáci

 54. Jan P napsal:

  Zase blouzní.

  Zdeněk Gryc napsal:
  Úterý, 2. 1. 2024 (23:57)

  Zdeněk Gryc napsal:
  Středa, 3. 1. 2024 (12:11)

 55. Jan P napsal:

  V podstatě souhlasím se vším (nebo skoro se vším).

  PROČ BYLA A JE POMOC UKRAJINĚ TAK ENORMNÍ, ZATÍMCO NAD TÍM, CO SE DĚJE V GAZE, JSME JEN MÁVLI RUKOU?
  https://blog.tomashajzler.com/clanek/proc-byla-a-je-pomoc-ukrajine-tak-enormni-zatimco-nad-tim-co-se-deje-v-gaze-jsme-jen-mavli-rukou?fbclid=IwAR10Y5cuQOSnMHoCc7rICQGIoPlQmgUCUeGUOBKBYmmdcb36ay-L3f-kz5I

 56. Svatopluk Beran napsal:

  ŽIDOVSKÁ GENOCIDA NA PALESTINCÍCH JIŠTĚNÁ VRAŽDÍCÍ AMERICKOU ARMÁDOU.

  VELKÝ SIONISTICKÝ STÁT IZRAEL JAKO HLAVNÍ SVĚTOVÝ ANTISEMITA VRAŽDÍCÍ LÍDR OSTATNÍCH SEMITŮ, NEŽLI JSOU SEMITÉ ŽIDÉ.

  KAM AŽ TO TA TI DNEŠNÍ VLÁDNÍ DESOLÁTI SPOLU S VÁLEČNÝM ZLOČINCEM PETREM PAVLEM CHTĚJÍ DOTÁHNOUT?

  JINAK JSEM DNES ŘEŠIL DŮSLEDKY MINIMÁLNĚ 30PROCENTNÍ INFLACE TÉTO VLÁDY, ZDRAŽENÍ POVINNÉHO RUČENÍ INFLACÍ, ZDRAŽENÍ DISTRIBUCE PLYNU, ZDRAŽENÍ ELEKTRIKY V PROSPĚCH SOLÁRNÍCH BARONŮ, UKRADENÍ DŮCHODŮ PRAVICÍ V PROSPĚCH VRAŽDĚNÍ NA UKRAJINĚ, NASTARTOVANOU UŽ VLÁDOU TOPOLA PŘEŘAZENÍM NAŠICH ENERGIÍ A LACINÉ ENERGIE Z RUSKA NA ZÁPANÍ BURZY Z DLOUHODOBÝCH VÝHODNÝCH KONTRAKTŮ DESETI OBCHODNÍKŮ, NA TÉMĚŘ 400 OBCHODNÍKŮ NAKUPUJÍCÍCH ENERGIE ZA SPOTOVÉ CENY NA KRÁTKODOBÉ KONTRAKTY.

  Jinak též ŽIDOVSKÁ Izrael plánuje vyhnat Palestince „dobrovolně“ do Afriky nebo do Saúdské Arábie. CO ŽIDI ZA TOLERANCE NAŠÍ VLÁDY A VLÁDY USA Z PALESTINSKÝCH VÝSOSTNÝCH ÚZEMÍ NEVYVRAŽDÍ, TO ODEŠLOU DO SVĚTA

  Izraelský ministr: „Svět by měl podporovat humanitární emigraci“

  Izrael jedná s Kongem a dalšími zeměmi o plánu „dobrovolné migrace“ z Gazy

  Vysoký izraelský úředník sděluje, že Jeruzalém pracuje na poválečném přesídlení Palestinců z pásma Gaza; někteří izraelští ministři uvádějí i Saúdskou Arábii jako cíl pro Gazany

  „Dobrovolné“ přesídlení Palestinců z pásma Gazy se pomalu stává klíčovou oficiální politikou izraelské vlády, přičemž jeden z vysokých úředníků uvedl, že Izrael vede rozhovory s několika zeměmi o jejich možném přijetí.

  Zman Israel, hebrejský sesterský web deníku The Times of Israel, zjistil, že koalice premiéra Benjamina Netanjahua vede tajné kontakty pro přijetí tisíců lidí z Gazy kromě jiných zemí také s Kongem.

  „Kongo bude ochotno přijmout migranty a jednáme i s dalšími,“ uvedl vysoce postavený zdroj z bezpečnostního kabinetu.

  V Kongu je vysoká míra nerovnosti a podle Světového potravinového programu žije 52,5 procenta obyvatel pod hranicí chudoby.

  https://blisty.cz/art/116938-izrael-planuje-vyhnat-palestince-dobrovolne-do-afriky-nebo-do-saudske-arabie.html

 57. Svatopluk Beran napsal:

  TAK A MŮŽE ČEKAT K VŮLI VÝHRADNĚ PROAMERICKÉ POLITICE NAŠÍ DESOLÁTNÍ VLDY A NAŠEHO VÁLEČNÉHO ZLOČINCE, PRESIDENTA PETRA PAVLA, DALŠÍ OMEZOVÁNÍ ČESKÉHO OBCHODU A NEPŘIJETÍ DALŠÍCH ČESKÝCH OBCHODNÍKŮ VE SVĚTĚ. TATO DESOLÁTNÍ VLÁDA NÁS PŘIVEDE JAKO OBČANY TAK I JAKO VÝROBCE TOTÁLNĚ NA BUBEN.

  JAKO OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY SE MUSÍME DISTANCOVAT VEŘEJNĚ OD ŽIDOVSKÉ GENOCIDY, KTEROU NAŠE DESOLÁTNÍ VLÁDA V ČELE S PRESIDENTEM PODPORUJE. BUDE TÉŽ PODLE MNE POTŘEBA ZAČÍT PŘIPRAVOVAT REGULÉRNÍ A JASNĚ DEKLAROVANÉ PODKLADY PRO ŘÁDNÝ SOUD S TĚMITO ČESKÝMI VLÁDNÍMI ZLOČINCI, HNED PO JEJICH UKONČENÍ ŘÍZENÍ NAŠÍ REPUBLIKY, ZA DISKREDITACI ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTĚ.

  Petr Pavel úspěšně přispěje ke globální diskreditaci České republiky
  4. 1. 2024

  Petr Pavel pojede do Izraele zřejmě zrovna v době, kdy bude Mezinárodní soudní dvůr jednat o dokumentaci, předložené Jihoafrickou republikou, dokladující izraelskou genocidu v Gaze.

  Ono zjevně nestačilo, že se Česká republika globálně zdiskreditovala, když jako skoro žádný jiný stát v Evropě dvakrát hlasovala v OSN proti příměří v Gaze. Bude to mít nepříjemné mezinárodní dopady. Petr Fiala už měl kvůli nekritické podpoře izraelského vraždění od české vlády problémy, když chtěl tuhle jet do Nigérie.

  https://blisty.cz/art/116948-petr-pavel-uspesne-prispeje-ke-globalni-diskreditaci-ceske-republiky.html

 58. Svatopluk Beran napsal:

  Mezinárodní soudní dvůr bude pořádat slyšení o obvinění Izraele z genocidy v Gaze příští čtvrtek a pátek.

  https://blisty.cz/art/116944-mezinarodni-soudni-dvur-bude-poradat-slyseni-o-obvineni-izraele-z-genocidy-v-gaze-pristi-ctvrtek-a-patek.html

 59. Svatopluk Beran napsal:

  ŽIDOVSKÉ PRAKTIKY MUČENÍ STEJNÉ JAKO POŽÍVALI AGENTI CIA V IRÁKU A TAJNÝCH VĚZENÍCH PO CELÉM SVĚTĚ.

  https://blisty.cz/art/116945-human-rights-watch-izrael-delnici-z-gazy-byli-nekolik-tydnu-drzeni-v-izolaci.html

  Jeden muž uvedl, že byl cestou na Západní břeh zastaven na kontrolním stanovišti, byly mu zavázány oči, ruce pevně spoutány zipovými páskami a odvezen nejprve do věznice Ofer a poté na neznámé druhé místo. Tam, jak řekl: „Donutili mě svléknout si všechno oblečení… a vyfotografovali mě….Intenzivně mě bili, byl jsem při tom nahý, bylo to ponižující. Nejhorší bylo, když na [mě] útočili psi. Měl jsem zavázané oči a ruce spoutané kovovými pouty, nevěděl jsem, jestli ty psy někdo ovládá, nebo je nechal, aby mě napadli, byl jsem vyděšen.“

  Druhý muž řekl, že byl hodiny bit, pak byl vláčen po štěrku obličejem dolů a připoután ke zdi nebo plotu za spoutané ruce a pak znovu bit: „Pokaždé, když jsem spadl na zem, byl jsem nucen vstát a opět další bití a já jsem spadl na zem. S každým bitím a pádem byla plastová pouta na rukou pevnější a bolestivější“.

  —————————————————————

  TAK JAKO V IRÁKU AMERIČANÉ, DNES ŽIDÉ PO JEJICH VZORU MUČÍ ZADRŽENÉ, Z DRTIVÉ VĚTŠINY ZCELA NEVINNÉ OBČANY PALESTINY. ODCHYTÍ NĚKOHO NĚKDE NA ULICI A PAK MU MUČENÍM PŘIKAZUJÍ ABY SE PŘIZNAL BEZ JAKÝCH KOLIV DŮKAZŮ K TOMU, CO NIKDY NEUDĚLAL. TO JSOU PŘESNĚ PRAKTIKY AMERICKÝCH AGENTŮ CIA A VOJÁKŮ VE VĚZNICÍCH IRÁKU ČI ILEGÁLNÍCH AMERICKÝCH TAJNÝCH VĚZNIC PO CELÉM SVĚTĚ.

  AMERICKÉ BARBARSTVÍ JEDE VE SVĚTĚ NAPLNO, AMERICKÝ BUSCHŮV ZÁKON – PATRIOT PACT – PŘIPRAVENÝ JIŽ PŘED 11ZÁŘÍM JEDE VE SVĚTĚ NA PLNÉ PECKY. V ŽIDOVSKÉM STÁTĚ JE TO JIŽ TYPICKÉ AMERICKÉ MUČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZATÍM JEN UDÁVÁNÍ POMOCÍ DESOLÁTŮ A BÝVALÝCH SOCIALISTICKÝCH ARCHITEKTŮ NA SVÉ SPOLUOBČANY. PŘEJME SI JEN, AŤ SE DÍKY TĚMTO AMERICKÝM HÝKAJÍCÍM OSLŮM NEVRÁTÍ PADESÁTÁ LÉTE I DO NAŠÍ ZEMĚ. PŘIPAVENÍM PODMÍNEK PRO AMERICKÉ VOJÁKY A ZPRAVODAJCE CIA V ČESKÉ REPUBLICE DNEŠNÍ MINISTRINÍ VÁLKY ZA ODS, – ČERNOCHOVOU -, MÁME K BÝVALÍM PADESÁTÝM LETŮM SILNĚ NAKROČENO. DNEŠNÍ ŽIDOVSKÝ STÁT A NAŠE VLÁDNÍ NAPOJENÍ NA NĚJ, JE TOHO ZCELA PŘESVĚDČIVÝM DŮKAZEM.

 60. Jan P napsal:

  11. až 12. 1. proběhne slyšení k žalobě JAR proti Izraeli kvůli „spáchání genocidních aktů“. Žaloba má velkou šanci uspět. Koneckonců snad nikdy v dějinách žádný politici tak otevřeně nevyjadřovali genocidní úmysly jako Izraelci. Je jasný, jak to pokryjí retardovaný český média.

 61. Svatopluk Beran napsal:

  JAK DLOUHO TRVALO ZKUŠENOSTI DEBILŮ Z AMERICKÝCH ŠKOL, PŘESUNOU DO NAŠÍ RŠEPUBLIKY? PATNÁCT, DVACET LET? ZA JAK DLOUHO SE K NÁM PŘESUNE AMERICKÉ VRAŽDĚNÍ DĚTÍ MEZI SEBOU ZA PROHRU. SVĚT JDE RYCHLE DOPŘEDU.

  ZASTAVME PROSÍM AMERICKÝ OBČANSKÝ VRAŽDÍCÍ SYSTÉM PŘENÁŠENÝ DO EVROPY, POTAŽMO I DO NAŠÍ REPUBLIKY. NEBOJME SE VEŘEJNĚ ODSUZOVAT NAŠÍ MINISTRINI VÁLKY Z ODS – BEZDĚTNOU ČERNOCHOVOU – ZA ZAVÁDĚNÍ RADOSTI ZE STŘELBY Z DLOUHÝCH I KRÁTKÝCH PALNÝCH ZBRANÍ. NEBOJME SE TUTO Z ODS ZVRHLOU ŽENU, O KTERÉ JEJÍ SOUKMENOVCI TVRDÍ ŽE MÁ KOULE, PO JEJÍM UKONČENÍ VLÁDNÍ DESTABILIZACE NAŠÍ ZEMĚ,OBŽALOVAT A POSLAT PŘED ŘÁDNÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ ZE ZAVÁDĚNÍ AMERICKÉHO ZJEDNODUŠOVÁNÍ VRAŽDĚNÍ OBČANŮ A DĚTÍ ČR MEZI SEBOU.

  NEZAPOMEŇME NA AMERICKÉHO VRAHA PĚTI NAŠICH OBČANŮ, Z TOHO TŘÍ DĚTÍ, KTERÉHO AMERICKÉ ÚŘADY SCHVÁVALI VE SVÉ ZEMI A NEVYDALI HO DOKUD SI U NÁS NEVYBRALI ZA TUTO VÝMĚNU NĚKOHO JINÉHO.

  Desetiletý chlapec v USA zastřelil stejně staré dítě, protože prohrál závod na kole.

  https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-desetilety-chlapec-v-usa-zastrelil-stejne-stare-dite-protoze-prohral-zavod-na-kole-40456145#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  K neštěstí došlo v sobotu pozdě odpoledne v obci Foothill Farms, která se nachází zhruba 26 kilometrů severovýchodně od Sacramenta.

  Matka oběti, Brittani Friersenová, podle NBC News uvedla, že se střelec po prohře v závodu choval jako „naštvaný poražený“, kvůli čemuž následně zastřelil jejího desetiletého syna.

  Friersenová přitom vycházela z výpovědi dalšího dítěte, které údajně po skončení závodu vidělo, jak podezřelý jejího syna střelil do krku.

 62. Svatopluk Beran napsal:

  NĚCO MÁLO Z PRŮBĚHU DĚNÍ NA ZAMERIKANIZOVANÝCH UKRAJINSKÝCH ZASTUPITELSTVÍCH.

  VIDEO: Ukrajinský zastupitel odpálil granáty, 26 zraněných.

  Nejméně 26 lidí bylo zraněno poté, co na jednání samosprávy v obci Kerecky v Zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny jeden ze zastupitelů odpálil granáty. Policie spolu s tajnou službou SBU případ vyšetřuje jako teroristický útok, napsal list Ukrajinska pravda na svém webu.

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-vybuch-granat-samosprava-kerecky-zakarpatska-oblast.A231215_142110_zahranicni_bro

 63. jihlavák napsal:

  Tzv. váleční uprchlíci. Kriminální verbež placená z peněz ušetřených na seniorech.

  Ukrajinci zkopali v Klatovech zákazníka taxíku do bezvědomí. Soud jejich stíhání zastavil

  Taxík je už obsazený, dejte si odchod. Těmito slovy zavolal Josef Janda na dvojici Ukrajinců, která se hrnula k vozidlu stojícímu na náměstí v Klatovech a dožadovala se odvozu. Cizinci následně 57letého muže brutálně napadli tak, že skončil s prasklou lebkou a otřesem mozku v nemocnici.

  https://www.stream.cz/krimi-9237/ukrajinci-zkopali-v-klatovech-zakaznika-taxiku-do-bezvedomi-soud-jejich-stihani-zastavil-64753741#dop_ab_variant=1217101&dop_source_zone_name=videoportal.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  V Klánovicích hledali taky cizince. Dobře si to pamatuji. Jsou to paradoxy.

 64. Svatopluk Beran napsal:

  Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.

  Nač si donekonečna brát servítky s pravicovými recidivisty, kteří na popud kmotrů a oligarchů opakují s chutí sobě vlastní škrcení české ekonomiky a nejhorší deficity v historii?

  Proč je zde přítomná stálá infantilní snaha nutit občanům pohádku, že vláda činí dobře vše, co činí, ale nedobře komunikuje, co komunikuje. Copak si vládní politici, ministři, premiér i prezident myslí, že jsou obyvatelé tohoto království naprosto blbí?

  Fakta, data, grafy a analýzy přeci hovoří jasnou řečí i když jsou z ní vládní pravicoví populisté poněkud na větvích.

  Neoliberální normalizační balíček sotva začal fungovat, nový rok má sotva pár dnů a už se postupně dozvídáme, kolik a jaké nášlapné miny opavský EKONOMICKÝ IDIOT do balíčku nakladl.

  Vláda letos občanům velmi mnoho vezme a jako kompenzaci zajistí zdražení cen a osekání sociální podpory. Slibují naděje po hrstech a náručích, ovšem čekají nás jen výmluvy, proč nakonec nic nebude a kolik to bude stát.

  Nepřesvědčivý prezident rezident ve vleku vlády ODS tímto projevem dává razítko patologii pravicovému vládnutí. Naděje do něj vložené za necelý rok pohřbil, před neoliberální protiobčanskou politikou poklesl, políbil fialový kmotří prsten a trapně se zesměšnil.

  Nejprve si věkovití hoši museli vyříkat, kdy, kdo, jak a proč bude mít vlastní zásadní projev o nadějích. Po dramatickém boji vyhrál na body prezident Pavel první den nového roku. ponejprv rekapitulace a kapitulace nad utraceným rokem, leč nic není ztraceno, poněvadž letos pokvete vypečený záhon nadějí.

  Několik myšlenek k obludné masové vraždě. Členové ODS se hodně chlubili, že jejich vláda zajistila v Česku bezprecedentní bezpečnost. Po zběsilém vraždění nadšené hlasy o vlastní bezpečnosti rázem utichly, ale k omezení držení zbraní mlčí, zarytě mlčí.

  Jako společnost musíme překonat strach. Z čeho? Z masových vrahů, nebo z ekonomických vrahů? Krutost a násilí nás nemá zastrašit. Před čím přesně nás nemá zastrašit?

  Prezident vyzdvihl osobní hrdinství, co se zlu dokázalo postavit. Kdo přesně a proti jakému zlu? A naše země z této hrůzy vyjde silnější. Jak jako silnější? Co to jsou za prostoduché kecy?

  Nehledejme další viníky této tragédie. Proč ne? Copak je hledání viníků této katastrofy nějak škodlivé?

  Nesmíme ukázat prstem na politiky typu senátor Hraba, kteří až do předvánoční tragédie horlili za domácí ozbrojování? Proč ne? Ano, nikdo z nich se neomluvil, naopak, dál si stojí za svým. A fakt nejde o nepřítomnost policistů na všech místech, jak lacině sugeruje prezident.

  Nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody. To někdo požaduje? Nemít doma v kredenci samopal, na střeše kulometné hnízdo a ve sklepě dělo je ztrátou svobody? Bohužel, ano, zarytí hrabiví fanatici to tak mnohdy opravdu vidí a cítí a dál se ozbrojují.

  Pojďme ruku v ruce usilovat o zlepšení bezpečnosti rodiny, domu, ulice, vesnice, města, okresu, kraje, státu. Jak přesně? Nakoupit více zbraní a být připraven, vždy připraven, pane prezidente? Nic jiného dodáno totiž nebylo.

  Následují rady jako od Ivánkovy matky. Nepřemýšlej jen sám za sebe, nepřehlížej agresi, zastávej se slabších, chudších a bídných, neignoruj problémy a buď hotov k obraně vlasti.

  Fakt jo?

  Prezident se k národu obrací s tím, aby oznámil, že nám vládne pětikoalice. Ještěže ho máme, jinak bychom byli zcela ztraceni. Mnohé menší koalice nedobře vládly. Hádaly se jako psi a nečinily dobro. Činily rozepře a lid pak nevěřil na demokratické instituce, natož na demokratické procesí. Ale tato vláda pašáků, ač je sesmolena z pěti stran, tak považme soudruzi a soudružky, je oproštěna od sporů a svárů. Jsou dokonalí a téměř svatí.

  Jak jsou takhle skoro svatí, tak je třeba ocenit nepopulární snahu řešit zadlužení naší země. Loni vyléčili deficit navýšením o dalších 288 miliard, a to musel Stanjura sakra moc podvádět. Ostatně nejvyšší deficity má na svém kontě výlučně tuzemská pravice.

  Léčit neoliberální deficity u nás se ideologicky musí na úkor slabých. Ano, to jsou ti, o kterých tak krásně pohovořil prezident, když vybízel k plnění hesel: zastávat, chránit a podporovat. Cesta škrcením slabých a chudých je sice ideově na úrovni pravicových zločinů proti lidskosti, ale to vládě, premiérovi a ani prezidentovi nijak moc nevadí. Hlavní je, aby se kmotr nažral, oligarcha zůstal celý a kartel měl všude stejné nejvyšší ceny.

  Dlouho jsme už nevysvětlovali očividné. Prosvištěli jsme si spolu s prezidentem, co to opozice vlastně je, jak a proč funguje. A práskneme tam na vysvětlenou velmi ohranou floskuli a klišé, že vláda nedobře komunikuje dobré věci. Proto jí občané nevěří, nevěří a obracejí se na populistickou pravicovou opozici. Ale my, tedy oni to musí dělat, aby nás vytáhli z té oné kaše, kterou sami v minulosti navařili.

  Všichni čeští politici mají prý někde odpovědnost k vám, vám, i vám tam. Naštěstí prezident nespecifikoval, kde přesně ji mají. Ale budou volby. Běžme volit a můžeme tak ovlivnit, jak bude u nás a v EU lépe. Po správné volbě jistě politici odpovědnost už konečně najdou. Já už je vidím, vidím Šášu Vondru a jeho kamarádku Veroniku, jak plní svou zaostalou konzervativní odpovědnost minulému století a konzervativním hodnotám fosilního pokroku.

  Populisté a extremisté však mazaně číhají za i před rohem. Nabízejí lákavá lízátka, cukrlátka a med, aby volič sedl na lep. Šíří strach a obavy a pak problémy země a občanů nijak neřeší, naopak prohlubují krize a sají energii z obyvatel. No, konečně nějaká pořádná kritika vlády naleštěného premiéra Fialy. Problémy jako jsou energetická krize, hospodářská stagnace, inflace, bezpečnost či ochrana životního prostředí však zavřením očí nezmizí. Ba naopak. Další povedené vytahání premiéra i celé ODS za fialové uši.

  Zvažujme, která politická opatření jsou vhodná a která nikoli. Jestli něco řeší, nebo jen rozdělují, straší a zhoršují náladu v zemi. Au, další prezidentský bum a bác premiérovi Fialovi přes státnickou hubu.

  Být odpovědným není vůbec snadné. Velice jednoduché je neřešit problémy a snažit se je vysedět. V podání neoliberální vlády to znamená, co můžeš dnes udělat pro bohaté a mocné, to nikdy neodkládej na zítra, protože jinak by slabí a nuzní netrpěli tak moc, jak by mohli a měli.

  V EU a v NATO jsme již pevně zakotveni. Jako diví nakupujeme létající talíře pro další století. Ale euro, to my tady nechceme. Koluje již fáma, že borci, co si odklonili obrovské státní miliardy nechtějí euro, protože by se mohli na finančním úřadě ptát, odkud toho hoši tolik máte?

  Mladí, mladí, my víme, jak vás trápíme. Nemáte, kde bydlet. Pracujete za směšné minimální mzdy. My vám zničili životní prostředí, vy v tom budete žít. Vidíte nespravedlnosti v rozdělení moci a bohatství. Vidíte je, to je dobře, to jsme udělali my a jsme na to patřičně hrdí a nehodláme nic měnit. A bude to ještě horší, nemáte zač. Společnost vás potřebuje, nápady, práci, odvahu, schopnost stát si za svým. Proto tady vládne gerontokracie, proto Praze primátoruje geront Slávek a ombudsmana předstírá „stoletý“ Křeček.

  Rok 2024 je rokem očekávání. Neschopní politici neoliberální vlády přeci slíbili nižší inflaci, vyšší mzdy, růst ekonomiky. Dva roky jejich vlády jasně ukázaly, že své slovo plní. Nejprve nás dostali na dno a ode dna je cesta vzhůru snadná, ledaže by ne.

  Fanfára na konec

  Vidím problémy a potíže a snažím se je řešit. Zviditelňuji to, co stojí ve stínu, Nastoluji témata, která jsou přehlížena a připomínám politikům, na co zapomínají, bla, bla a bla. Jediné, na co prezident zapomněl, jak je již tradicí, jsou občané republiky. Nikdo ho nijak nenutí, aby zpíval falešnou píseň sametových kmotrů a oligarchů a jejich politických stran. Prezident si má sbalit fidlátka, kancelář, pár zaměstnanců a opustit Pražský hrad a už jednou a provždy pochopit, že není zástěrkou politických lumpáren a podivných politiků, jak byli ti dva kašpaři před ním.

  Haraším Petr

 65. Svatopluk Beran napsal:

  Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.

  NOVOROČNÍ PROJEV V DEMOKRACII

  https://www.youtube.com/watch?v=QoiH4RhLm60

 66. Jan P napsal:

  Za minulého režimu rozhodovala jedna strana, co je pro nás dobré a takové formě vlády se říká totalita .
  Dnes ministr pro evropské záležitosti Dvořák / STAN / říká , že vláda se nebude a nesmí řídit tím, co chce ulice = voliči , ale sama rozhodne , co je pro nás dobré , ale říká se tomu demokracie.

 67. Jan P napsal:

  Už vidím, jak se Česká televize Novinky.cz a další předhánějí v uvádění své lživé válečné propagandy na pravou míru. Ani zmínka, nikde, od nikoho, pouze Britské listy.
  Český mainstream je ubohá propagandistická stoka. Ještě nás budou školit o dezinformacích, když jsou jejich hlavním zdrojem, šašci.

  ČT nepravdivě tvrdila, že pod nemocnicí Al Šífa v Gaze měl Hamas velitelství. Washington Post dokázal, že to není pravda
  https://blisty.cz/art/116839-ct-nepravdive-tvrdila-ze-pod-nemocnici-al-sifa-v-gaze-mel-hamas-velitelstvi-washington-post-dokazal-ze-to-neni-pravda.html

 68. jihlavák napsal:

  Rudé právo tolik nelhalo. Dvořák je bruselský grázl od pohledu. Nejhorší je, že není naděje na změnu. Volby vyhraje ANO, také probruselští hujeři, pravděpodobně se spojí s ODS a likvidace národa a státnosti bude pokračovat a bude asi i dokončena.

 69. Jan P napsal:

  Nejde o likvidaci národa toto je doslova třídní boj shora dolů -)
  Všechny státy mají sklon k posílení postavení malé menšiny lidí(vládnoucí třída), kteří pak vládnou masám.

 70. Zdeněk Gryc napsal:

  Zoologická zahrada Jihlava,
  která získala statut zoo v roce 1982, leží v údolí říčky Jihlávky.
  V areálu jsou vodní plochy, zalesněné svahy, louky i skály a to v bezprostřední blízkosti centra města. Jihlavská zoo je domovem pro téměř 250 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením. Zoo se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů.
  ———————-
  2023

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 26. 11. 2023 v 12:20
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17
  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  ——————————————————————
  69 Responses to “Podej čertovi ruku, peklem se ti odvděčí.”

  70
  ——————————————————————
  prsa, průstřel rozkroku. Tak Hamás nenávidí západní ženy
  TEREZA ŠÍDLOVÁ

  Foto: Alexi J. Rosenfeld / Stringer, Getty Images

  Truchlící na vojenském hřbitově Mount Herzl v Jeruzalémě,
  12. října 2023.
  16:55
  Izraelské úřady se snaží zmapovat sexuální násilí teroristů Hamásu
  vůči Izraelcům při útoku 7. října, od kterého v neděli uplyne už čtvrt roku.

  Oběti jsou většinou mrtvé, ty, co přežily,
  často příliš traumatizované.

  Článek
  Jsou to svědectví, která se čtou jen velmi těžce,
  jakoby nepatřila do našeho úhledného světa.

  Uříznutá ženská prsa, znásilňování umírajících či průstřely pohlavních orgánů ale jsou součástí krvavé mozaiky násilí, které před třemi měsíci rozpoutala teroristická organizace Hamás v příhraničních izraelských kibucech.

  O černém šabatu 7. října
  se nebojovalo jen „konvenčními“ zbraněmi,
  o žádných pravidlech války nemůže být řeč.
  S odstupem je stále jasnější, že radikálové z Hamásu
  používali sexuální násilí systematicky,
  nikoli náhodně k prostému teroru a ponižování izraelských civilistů,
  kteří se už neměli jak bránit.
  A to zejména mladých žen účastnících se tanečního festivalu Nova.
  ——————————————————–
  ZOO JIHLAVA

  JE CTÍ BÝTI ZVÍŘETEM

 71. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 26. 11. 2023 v 12:20
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17
  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  ———————————-
  ZOO JIHLAVA

  JE CTÍ BÝTI ZVÍŘETEM
  ———————————–
  mimo Berana, že ?

 72. Jan P napsal:

  „…údajná ruská hrozba pro Západ, kdysi silný argument pro jednotu NATO, ztratila na věrohodnosti. Ukázalo se, že ruské ozbrojené síly nejsou schopny dobýt Ukrajinu, tím méně zbytek Evropy.“
  https://unherd.com/2024/01/the-propaganda-that-damned-ukraine/?fbclid=IwAR28ox2_l7UUieSjlzLa0GOH5pRBE_IHzLZtk596DSIQQfBJufYPE66LqRM

 73. Svatopluk Beran napsal:

  GRYCI NEMOHU SI POMOCI, ALE JSTE HLUPÁK. BUČA TAK JAK BYLA POPSÁNA ZÁPADNÍMI MEDII A TEĎ IZRAEL. NEVĚŘÍM ANI JEDNOMU PŘÍPADU PŘEDANÉ ZÁPADNÍM TISKEM POD AMERICKOU BARNYO-GEBLSOVSKOU PR, ŽE VŠE PROBĚHLO DANÝM A POPSANÝM ZPŮSOBEMA.

  JEŠTĚ JEDNOU SITUACE NEPROBĚHLY TAK JAK JSOU GRYCOVÝM HLUPÁKŮM PŘEDKLÁDÁNY, ALE I KDYBY, STAČÍ ZKOPÍROVAT AMERICKÉ ROZKAZY FAGO 242 A VLASTNĚ SE NIC NESTALO.

  Rozkazy „Frago 242“

  Na jaře roku 2004 byly vydány tzv. fragmentární rozkazy (fragmentary orders) – Frago 242. Díky nim nemusely koaliční jednotky hlásit a vyšetřovat jakákoliv násilí páchané americkými a iráckými vládními jednotkami na civilních osobách. Toto násilí zahrnovalo i znásilňování a extrémně ohavná mučení s výsledkem zohavení i zabití mučených obětí.

  A VŠE JE V POHODĚ. DEMOKRATICKÝ ZÁPADNÍ SVĚT PRO SVÉ GEOPOLITICKÉ VÁLKY VŽDY ZVOLÍ PŘIBLBLOU FORMU LŽI A POD VEDENÍM USA A JEHO PROPAGADY UŽ Z 1SV, např. O TOM ŽE NĚMECKÁ VOJSKA POJÍDAJÍ V BELGII MALÉ DĚTI, FUNGUJE JINAK.

  ANO AMERICKÁ LIDSKÁ ZVÍŘATA Ze VŠECH AMERICKÝCH VÁLEK, JE POTŘEBA ROZMÍSTIT DO ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD CELÉHO SVĚTA.

 74. Svatopluk Beran napsal:

  TŘEBA MILIONKRÁT PRO HLUPÁKY.

  MOSAD ZE SVÝMI TECHNOLOGIEMI A SVÝMI NASTRČNÝMI AGENTY MEZI PALESTINSKÝMI OBČANY GAZY, NEVĚDĚL CO SE MU DĚJE ZA ZDÍ.

  DVA DNI PŘED PRŮNIKEM VOJÁKŮ HAMÁSU PŘES PRORAŽENÉ ZDI, PŘESMĚROVALI ŽIDÉ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PŘÍMO K TĚMTO PRŮRAZŮM.

  AMERICKÁ LETADLOVÁ LOĎ S KOMPLETNÍM SEDMITISÍCOVÝM PERSONÁLEM BYLA V DOBĚ PRŮNIKU HAMÁSU DO IZRAELE PŘIPRAVENÁ U BŘEHŮ PALESTINY A IZRAELE.

  VZPAMATUJTE SE UŽ KONEČNĚ ČLOVĚČE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  JEN BLBEC NEMŮŽE VIDĚT SOUVISLOSTI A K TOMU JEŠTĚ PŘEHRANOU BRUTALITU VYTAVENOU NA PIEDESTAL PRO HLUPÁKY.

  A OPĚT I KDYBY BYLA TYTO HRŮZY PROVEDNÉ NA NĚKOLIKA JEDINCÍCH TAK NÁSLEDNÁ ŽIDOVSKÁ GENOCIDA NA DESETITISÍCÍCH PALESTINSKÝCH DĚTECH, PŘESMĚROVÁVÁ ŽIDOVSKOU GENERALITU I S VOJÁKY DO ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD VEDLE BESTIÍ Z USA.

 75. Svatopluk Beran napsal:

  S odstupem je stále jasnější, že radikálové z Hamásu
  používali sexuální násilí systematicky, nikoli náhodně k prostému teroru a ponižování izraelských civilistů, kteří se už neměli jak bránit. A to zejména mladých žen účastnících se tanečního festivalu Nova.

  JASNĚ POUŽÍVALI SYSTEMATICKY SEXUÁLNÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH O KTERÝCH ANI NEVĚDĚLI ŽE TAM BUDOU. NIKDO NEVĚDĚL ŽE FESTIVAL SE NA POSLEDNÍ CHVÍLI PŘESUNE PŘED MÍSTA ÚTOKU, ALE SYSTEMATICKY SE NA TO BOJOVNÍCI HAMÁSU PŘIPRAVOVALI.

  TANEČNÍ FESTIVALA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, NASTRČENÝ CÍLENĚ ŽIDY, PŘÍMU DO SMĚRU ÚTOKU HAMÁSU, ABY BYL ZATAŽEN PRAKTICKY CELÝ SVĚT DO TÉTO ŽIDOVSKO-PALESTINSKÉ VÁLKY JE TO SAMÉ, JAKO KDYŽ TAJNÉ SLUŽBY USA INICIOVALY ÚTOK NA DVOJČATA, VE KTERÝCH BYLA POLOVIČKA ZE TŘÍ TISÍC OBĚTÍ, CIZINCI A TÍM BYL ZATAŽEN VLÁDOU USA DO TOHOTO ÚTOKU CELÝ SVĚT.

  JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE ZA TATO SVINSTVA, SE BUDOU MUST JEDNOU SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ZODPOVÍDAT PŘED CELÝM SVĚTEM.

 76. Zdeněk Gryc napsal:

  Svatopluk Beran napsal:
  Neděle, 7. 1. 2024 (18:56)
  GRYCI NEMOHU SI POMOCI, ALE JSTE HLUPÁK.
  ————————–
  Svatopluk Beran říká:
  Středa, 1. 2. 2023 v 18:17

  PANE GRYC TAK UŽ KUPUJTE VNOUČATŮM MUNDURY A
  KUPUJTE MÍSTA NA HŘBITOVĚ.
  VELICE BRZO PŮJDOU.
  ————————
  Výhrůžky Ondřeji Vetchému řeší policie. Pachatelům hrozí až rok vězení
  15. ledna 2024 14:16

  Policie se začala zabývat výhružkami vůči herci Ondřeji Vetchému. Ten v prosinci podpořil sbírku na nákup deseti tisíc dronů pro Ukrajinu. Na českého herce útočí dezinformátoři, na sociálních sítích kolují výhružky, včetně účelně pozměněné fotografie.

  „Kriminalisté tento případ zjistili z mediálního prostoru a z vlastní iniciativy se jím začali zabývat detektivové z Odboru extremismu a terorismu, kteří zjišťují, zdali byl spáchán trestný čin, či přestupek,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina ve vyjádření pro Seznam Zprávy. Pachatelům trestného činu nebezpečného vyhrožování hrozí odnění svobody až na jeden rok.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ondrej-vetchy-drony-vyhruzky-sbirka-policie-nemesis.A240115_134330_domaci_kurl

Leave a Reply