Author Archive

Změny klimatu?

Úterý, 9 března, 2021

Naše půda v ČR je nasycena vodou. Povodně byly 1997 a 2002velké. Vloni sucho. V celku nyní i studený březen. Jaro klepe na dveře. Oceány, hladina moří stoupá? Jak rychle?

Mám pocit, že se vrací chladné mrazivé zimy jako v 60. a 70.letech. Co vlastně tvoří jádro země, co uprostřed naší planety je? Proč se zemský povrch rozrůstá, milí BLOGEŘI.

Lidský život nebývá jednoduchý

Pondělí, 15 února, 2021

Ve společnostech se vyskytují jevy a události, se kterými se musí lidé i těžko vyrovnávat. Války, nemoci, sucho, povodně, zemětřesení, živelné události, a další.

Kdyby si člověk uměl hodnoty lidské uspořádat, jako na počítadle, bylo by vše pro jedince i ostatní jednodušší.

Jak abyste, milí blogeři, hodnoty lidské uspořádali od té nejjednodušší do dalších důležitých hodnot a méně důležitých ? Všechny je asi nebudu jmenovat, jen namátkově; odvaha k pravdě, hledání a nacházení pravé víry, svoboda jednotlivce ve státě, lidské zdraví, naděje, prosperita státu, láska k druhým, apod.

Tak se milí blogeři zamyslete a pište.