Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

ČESTNÉ OBČANSTVÍ

Zdeněk Gryc | Pátek, 7. 5. 2021 v 11:43

Na dubnovém zasedání udělili jihlavští zastupitelé,

 in memoriam, čestné občanství

 Aloisu Janáčkovi,

 viz JN květen 2021 strana 4.

Wikipedie:

Alois Janáček (22. srpna 1900 Jihlava – 2. ledna 1967 Jihlava[1][2]) byl český a československý úředník, stavební inženýr, politik Československé strany lidové, za kterou byl po roce 1945 poslancem Prozatímního a Ústavodárného Národního shromáždění. Po roce 1948 byl politicky stíhaný komunisty.

Vystudoval stavební inženýrství na ČVUT. V letech 19241925 byl zaměstnán jako inženýr na městském stavebním úřadě. V období let 19251939 byl vedoucím Městského stavebního úřadu v Jihlavě. 1. září 1939 byl zatčen gestapem jako rukojmí a vězněn v Jihlavě a ve Znojmě. Po propuštění byl na stavebním úřadě zaměstnán již jen jako referent. Od mládí se účastnil veřejného života (redaktor studentského časopisu Jitro, předseda ochotnického spolku Klicpera).[2]

V letech 19451946 byl poslancem Prozatímního Národního shromáždění za lidovce. Po parlamentních volbách v roce 1946 se stal poslancem Ústavodárného Národního shromáždění kde setrval formálně do parlamentních voleb roku 1948.[3][4] V Národním shromáždění působil jako předseda průmyslového výboru. V letech 1945–1948 byl také předsedou Krajského výboru ČSL v Jihlavě.[2]

Po únorovém převratu v roce 1948 patřil do skupiny lidovců, která kritizovala směřování strany, jež se tehdy stala loajální součástí komunistického režimu. V této skupině kromě něj byl i Jaroslav Cuhra. Během roku 1949 byla tato skupina po vlně zatýkání odsouzena k vysokým trestům odnětí svobody.[5] Byli obžalováni z vytvoření „protistátní skupiny“ a spolupráce s emigrací. Státní soud v Praze mu vyměřil trest 25 let vězení. Byl propuštěn až při amnestii prezidenta republiky 9. května 1960. Už v roce 1961 byl ale znovu zatčen a souzen pro „vzájemné spolčení s dalšími osobami k pokusu zvlášť nebezpečným jednáním zničit nebo rozvrátit lidovědemokratické státní zřízení republiky“. 26. října 1961 byli odsouzeni Jaroslav Cuhra na osm let, Alois Janáček na pět let.[6]

V roce 1964 byl po dlouhodobém věznění stižen mrtvicí a v prosinci 1964 byl propuštěn ze zdravotních důvodů. Od té doby žil v Jihlavě v důchodu. O tři roky později zemřel zcela vyčerpán na srdeční infarkt.

——————————————————————————————–

„Sousoší „Zaváté šlépěje“ od vězně komunismu sochaře Šlesingera,

 je  umístěno na Centrálním hřbitově v Jihlavě. 

Vlevo za kaplí je hrob s nápadným černým křížem, silně zarostlý břečťanem.
Na něm je deska s nápisem:

ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

ING. ALOIS JANÁČEK
22. 8. 1900. – 2. 1. 1967.

ING. ARCH. JAN SEDLÁK
19. 7. 1933. – 2. 1. 1996.

LUDMILA SEDLÁKOVÁ 

+ 15. 12. 2019.

Oba architekti, včetně našeho profesora Bedřicha Rozehnala, 

jsou  ti o kterých píše

Šárka Koukalová

„Otroci s inženýrským diplomem“:

Technické ústavy ministerstva vnitra a věznění odborníci v 50. a 60. letech V souvislosti s komunistickými perzekucemi po únoru 1948 stále existují témata, která na úplné zhodnocení teprve čekají. Jedním z nich jsou technické a výzkumné ústavy a projektová oddělení v československých věznicích, které využívaly práce uvězněných odborníků, často politických vězňů. Přestože jimi prošly desítky, možná stovky lidí, mnohdy významných osobností oboru, o jejich fungování a historii se toho ví jen velmi málo. Tato studie spolu s navazujícími texty se snaží toto „bílé místo“ našich dějin zaplnit – byť zatím jen částečně. Shrnuje, kde se vlastně idea odborných a výzkumných oddělení ve vězeňských zařízeních ministerstva vnitra vzala a jak tato pracoviště fungovala.

Pronásledování politických a ideových oponentů nového režimu po roce 1948 se týkalo v podstatě všech společenských vrstev, mířilo ale především na elity. V síti nespravedlivých zatčení a vykonstruovaných procesů proto uvízla i řada vysoce kvalifikovaných specialistů v oborech, jako bylo strojírenství, stavitelství nebo architektura. Komunistický režim dokázal (např. od duchovních, literátů či umělců) rozpoznat potenciál těchto praktických profesí a pochopil, že nasadit tyto vězněné odborníky na obvyklou těžkou manuální práci je zbytečné plýtvání silami. Proto v rámci jednotlivých vězeňských zařízení velmi brzy vznikala specializovaná oddělení, která schopnosti těchto lidí začala intenzivně využívat. Po vzoru šarašek Idea celého systému pocházela pochopitelně ze Sovětského svazu, kde měli s vězněním „třídních nepřátel“ a využíváním jejich odborného a pracovního potenciálu bohaté zkušenosti. Již ve dvacátých letech 20. století se v SSSR zaváděly v rámci Gulagu (Hlavní správy nápravně-pracovních táborů) speciální tábory pro vědce, konstruktéry a inženýry, utajované vědecko-výzkumné a projektové ústavy, v nichž režim využíval práce vězněných specialistů. Podle vězeňského žargonu se nazývaly šarašky nebo šaragy (patrně odvozeno z ruského slova šarachťsja, tedy stranit se, být neviditelný). Systém zpočátku fungoval tak, že tito vězni byli pronajímáni jednotlivým podnikům, kam byli z věznice pravidelně převáženi. Jeho přebudování do podoby, kterou pak v 50. letech převzalo i Československo, je spojeno až s Lavrentijem P. Berijou a jeho nástupem do funkce lidového komisaře vnitra SSSR.

———————————————-

V souvislosti s touto badatelskou prací, navštívila autorka článku Šárka Koukalová

Evu Rozehnalovou. Později požádala o získání svědectví rodiny spolužáka

Ing. arch. Jana Sedláka. Při návštěvě jeho manželky Lídy se synem Janem, byla tlumočena

prosba Šárky Koukalové na získání vzpomínky na jejího otce Ing. Aloise Janáčka

a manžela Ing. arch. Jana Sedláka. Výsledkem je vzpomínka rodiny Jana Sedláka.

————————————————

Převzato:

PD v digitální podobě, kde na str. 42 v rozhovoru s Františkem Wiendlem, je téměř na konci stránky vzpomínka na Aloise Janáčka

s poznámkou pod čarou, kde jsem to upřesnila.

V následném mailu Vám ještě pošlu rodinné informace k Aloisu Janáčkovi, ale pozor na nějaké údaje.

Například nevím, jestli se opravdu podílel na obnově kláštera v Praze-Emauzích, jestli to spíše nebyl ten barnabitský klášter.

Každopádně je velmi dobré, že o něm budete psát.

———————————–

Při návštěvě Ing. Jan Sedlák neslíbil, ale po čase poslal:

——————————————————————————-

Ing. Alois Janáček (nar. 22. 8. 1900, zemřel 2. 1. 1967)

Narodil se v Jihlavě v rodině strojvedoucího. Jeho otec byl ale z národnostních důvodů přeložen za trest do Hradce Králové.

V Hradci Králové vystudoval reálku a v Praze ČVUT obor stavebního inženýrství. Ještě za studií vstoupil do lidové strany, kterou právě zakládal mons. Šrámek. Po studiích nastoupil na radnici v Jihlavě, od roku 1924 byl přednostou stavebního úřadu a městské vodárny. Ještě za studií se oženil. Se svojí manželkou měl tři děti.Dne 1. září 1939 je spolu s dalšími osobnostmi české menšiny v Jihlavě zatčen gestapem, odvezen do Znojma, odkud se asi po měsíci zázrakem vrátil domů (při selekci zadržení stojící vlevo posláni do koncentračního tábora, vpravo stojící domů). V úřadě pak za války zastává jen místo obyčejného úředníka. Koncem války je členem Revolučního národního výboru a již 5. května 1945 přebírá od německého komisaře správu města.Za čsl. stranulidovou se stává členem Prozatímního národního shromáždění. Ve volbách v r. 1946 je zvolen řádným poslancem ÚNS. Stává se předsedou výboru průmyslového a členem ústavně-právního výboru sněmovny. V březnu 1948 Janáčka vylučují z lidové strany. Komunisty z akčního národního výboru v Jihlavě je mu nabízen návrat do lidové strany i možnost opět se stát poslancem, tuto nabídku odmítá. Je propuštěn z práce, zbaven volebního práva. Po čase dostává místo pomocného políra na stavbě.V lednu 1949 je zatčen. Proces s ním a jeho kolegy začíná koncem října, Krajský soud v Brně nad ním vynáší rozsudek – trest na doživotí. Obvinění jsou skupinou bývalých poslanců lidové strany, kteří se  po únoru 1948 setkávali se souhlasem mons. Hály a mons. Šrámka a hledali alternativu, jak ven ze situace, která vznikla po Únoru nejen v lidové straně. Když zjistili, že jejich snaha je marná, rozešli se. V odvolacím řízení byl prokurátorem navrhován trest smrti, Nejvyšší soud však změnil jeho trest na 25 let vězení (neprokázala se jejich vina, ale z exemplárních důvodů bylo nutno je odsoudit). Po rozsudku byl odvezen do věznice Plzeň – Bory. Velitelem věznice byl v té době bývalý dozorce z jihlavské věznice (František Šafarčík). S ohledem na své zkušenosti byl zařazen do technického oddělení a měl k dispozici plány věznice pro řešení nějakých úprav. To se mu stalo osudným, neboť byl připravován útěk několika významných vězňů ve spolupráci s dozorci (měli údajně odletět ze sousedního letiště připraveným letadlem), úmysl byl prozrazen a následovala tvrdá odplata – viz poprava poslance Stanislava Broje, majora René Černého a vězeňského dozorce Čeňka Petelíka. Po brutálních výslešíchje na plných 15 měsíců umístěn do kobky na samotcev tzv. Kremlu, bez vycházek, dopisů a s nutností plnění denní normy na draní peří. Opilý dozorce Brabec se večer co večer pak, vyzbrojen důtkami, „staral“ o samotkáře krutým bitím. Na základě setkání mé babičky s ním u odvolacího soudu v Praze při zamítnutí odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně (vážil pouhých 49kg) se obrátila dopisem mimo jiné i na ministra zdravotnictví – lidovce Plojharase stížností o zacházení s vězni na Borech. K jejímu překvapení byla provedena na Borech kontrola a Ing.Janáček byl převezen do věznice v Praze – Pankráci, kde byl zařazen do projekčního ústavu ministerstva vnitra jako inženýr – statik. Patrně pracoval na mnoho projektech, doma se hovořilo vždy o těch nejznámějších – pražské sportovní hale v Holešovicích a obnově kláštera v Praze – Emauzích. K oběma se vztahují rodinné příběhy – pro sportovní halu pro potřeby statického výpočtu s povolením velitelství vypracoval na několika stech stranách speciální výpočtovou teorii, z níž se údajně zachovali pouze jen statické tabulky pro daný způsob výstavby (předpokládám, že se jednalo o zastřešení haly, které bylo na svou dobu jedinečným technickým řešením). K emauzskému klášteru se u nás traduje, že na stavbu docházel pouze s jedním bachařem, když prováděl zaměřování stavby a měl velké pokušení v úzkých uličkách města tomuto dozorci utéci. O více stavbách se nemluvilo a ani nemáme žádné zápisky od něj.


V květnu 1960 je propuštěn podmínečně na svobodu na základě amnestie prezidenta republiky k 15. výročí osvobození. Jeho žádost o důchod je odmítnuta, a tak znovu zamířil jako pomocný dělník do stavebnictví. Dopisuje si se svými bývalými spoluvězni.V červnu 1961 je opět zatčen. V následném procesu dostává pět let žaláře plus povinnost odsedět si zbytek původního trestu s ohledem na porušení podmínek předčasného propuštění.
Nový trest byl uložen za to, že během pobytu ve vězení údajně plánovali založení nové obrozené křesťansko-demokratické strany, až dojde ke změně politických poměrů v zemi.
Nový trest si odpykává ve věznici ve Valdicích (navléká korálky pro bižuterii v Jablonci). Po informaci, že je Janáček znovu „zavřen“, je vyžádán zpět do projekce ve věznici v Praze na Pankráci, kde jej zavalili prací – pracuje jako jediný statik pro 40 projektů. On je však již vyčerpán a v červnu 1964 je stižen mozkovou mrtvicí. Nadlidským úsilím jeho manželky je mu soudem přerušen výkon trestu ze zdravotních důvodů a v prosinci 1964 se dostává domů.
V roce 1966 Nejvyšší soud ruší původní rozsudek z roku 1949 a nařizuje obnovu řízení. Zproštění obžaloby v celém rozsahu se dočkává v březnu 1966. Zrušení rozsudku z roku 1961 se však již nedočkal. Zemřel 2. ledna 1967 po selhání srdce.Rozsudek z roku 1961 byl zrušen až v roce 1969…


V listopadu roku 2014 Ústav pro studium totalitních režimů uděluje Aloisovi Janáčkovi in memoriam Cenu Václava Bendy za význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie ČR v letech nesvobody nebo komunistické totalitní moci a pamětní medaili Za svobodu a demokracii.

S vězeňským projektovým oddělením měl zkušenost i můj otec – Ing.arch. Jan Sedlák, který byl v roce 1958 v době konání závěrečných státnic na architektuře zatčen a odsouzen k 12 měsícům vězení za protistátní činnost (scházeli se s vrstevníky v katolických kroužcích). Uvězněn byl v Opavě. O projektech, na kterých pracoval, nic nevíme a ani o tom co tam zažil. Když jsme se ho jako dospělí na to ptali, vždy nám odpověděl, že my jsme byli rok na vojně a on zase rok v kriminále. Jediné co „pustil“ bylo, že trpěli nedostatkem pitné vody, tak měli za úkol používat WC na pracovišti a turecký záchod na cele sloužil jako zdroj pitné vody!

Omlouvám se, že toho bohužel pro Vaši práci moc nevím, už to ani nemohou komentovat jak i můj děda, tak ani můj otec. Je to jenom ve stručnosti osud jedná rodiny v 20.století (realita je minimálně na román).

IVAN HAVEL

Zdeněk Gryc | Středa, 28. 4. 2021 v 12:34

Zemřel bratr exprezidenta

Ivan Miloš Havel.

převzato:

Bytostně nezlý člověk, reagoval Žantovský

Ve věku 82 let zemřel bratr exprezidenta Václava Havla Ivan Miloš Havel. Společně s bratrem patřili během revolučních dnů 1989 k zakladatelům Občanského fóra. Měl být nalezen mrtvý ve vaně, informoval web Blesk.cz.

Ve věku 82 let zemřel Ivan Havel, vědec a mladší bratr někdejšího disidenta a pozdějšího českého a československého prezidenta Václava Havla. O jeho smrti informoval na sociálních sítích ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který tuto informaci potvrdil.

„Umřel Ivan Havel, člověk bytostně nezlý, vždy svůj a nápomocný druhým. Díky žes byl, Ivane,“ uvedl na Facebooku Žantovský, který po revoluci působil jako mluvčí prezidenta Václava Havla.

Ivan Havel se zabýval počítačovými vědami, umělou inteligencí, kognitivními vědami a s nimi spojenými filozofickými otázkami. Působil v akademické sféře, publikoval, byl šéfredaktorem přírodovědeckého časopisu Vesmír.

„Byl to obrovský člověk. Hodně udělal v době normalizace. Byl velice důležitý v průběhu sametové revoluce, což se moc neví. Byl to vzdělaný, skromný a mimořádně přátelský člověk. Je mi to velmi líto,“ popsal pro CNN Prima NEWS Micheal Kocáb.

„Ivan zemřel?! To není pravda. Strašné. Toho jsem měl strašně rád. To je opravdu velká ztráta. Byl to velký vědec a strašně slušný člověk, se kterým jsem se vždycky opravdu velmi dobře a inteligentně bavil,“ doplnil pro CNN Prima NEWS Karel Schwarzenberg.

Nejvíc si přál 40 let, které by nahradily 40 let nesvobody

Když před dvěma a půl lety Ivan Havel slavil osmdesátiny, svěřil se s tím, že už je se svým životem smířený. „Zásadně se vyhýbám konfliktům, a navenek to tedy vypadá, že jsem smířen. Vlastně jsem smířen, s nikým se nehádám a řada věcí, které by sahaly do vzdálené budoucnosti, mě netrápí, protože vím, že se toho nedočkám,“ řekl.

„Zejména ta hrozná politika, co tady běží, mě osobně tolik nerozčiluje, protože se utěšuji, že to buď dopadne dobře, anebo se toho nedožiju,“ dodal také potomek podnikatelské rodiny s tím, že nejvíc ze všeho by si přece jen přál dalších 40 let, které by mu nahradily čtyři desítky let nesvobody.

Vyrůstal v prostředí ovlivněném první republikou

Ivan Miloš Havel se narodil 11. října 1938 v zámožné pražské rodině stavebního podnikatele Václava Miloše Havla, spolumajitele firmy, pod niž patřily například pražský palác Lucerna a Barrandovské terasy. Spolu se starším bratrem Václavem, pozdějším dramatikem, který se po pádu komunistického režimu stal prezidentem republiky, vyrůstali v prostředí ovlivněném duchem prvorepublikové inteligence, dětství trávili převážně na usedlosti Havlových na Tišnovsku.

Velký vliv na ně měl kromě matky, rozené Vavrečkové.

——————————————————————-

Dědeček Hugo Vavrečka, bývalý diplomat,

národohospodář a jeden z ředitelů Baťových závodů.

——————————————————————

Jeho otec vybudoval Barrandov, strýc byl filmovým podnikatelem a druhý dědeček Vácslav Havel postavil Lucernu.

Po komunistickém puči v únoru 1948 ale rodina přišla o většinu majetku a oba bratři jako „buržoazní synkové“ měli ztížený přístup ke vzdělání. „Já jsem měl ve škole vždy jedničky, jenže na gymnázium mě pro můj třídní původ odmítli nebo nesměli vzít stejně jako bratra. Tak jsem vstoupil do učení na jemného mechanika. Matka se nevzdala a vybrečela mi možnost chodit současně na večerní gymnázium… Maturoval jsem na samé jedničky, ale na vysokou jsem zase nemohl,“ vzpomínal Ivan Havel, který se později na univerzitu dostal, a to na přímluvu jednoho z komunistických funkcionářů, který trval na tom, že talentovaní lidé by měli studovat.

Doktorát získal na Berkeley

V roce 1966 absolvoval obor automatizace na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a díky politickému uvolnění se mu podařilo studovat ve Spojených státech, kde získal doktorát z teorie počítačů na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Vědeckou dráhu zahájil ještě před odjezdem do USA ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky. Počátkem normalizace musel odejít, ne ovšem kvůli původu, ale kvůli bratrově politické činnosti. Podařilo se mu získat místo v Čs. akademii věd, kde vydržel až do roku 1979. Po Chartě 77, v níž se na bratrovu žádost neangažoval, byl obviněn z podvracení republiky.

Už poté Ivan Havel pracovat nesměl a po různých peripetiích se uchytil v podniku Svazu invalidů Meta jako programátor pro ČKD Polovodiče. V roce 1989 byl aktivním spoluzakladatelem Občanského fóra, ale do politiky poté vstoupit odmítl. „A samozřejmá radost byl listopad 1989, to byla kolektivní euforie, ve které člověk plaval stejně jako všichni ostatní,“ vzpomínal na konec komunistického režimu v Československu, který mu umožnil návrat k původnímu povolání. Začal se plně věnovat své vědecké kariéře a pedagogické činnost, především na Univerzitě Karlově.

V roce 1990 spoluzaložil Centrum pro teoretická studia (CTS), jehož byl až do roku 2008 ředitelem. CTS je společným transdisciplinárním pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd a jeho cílem je provozovat špičkový teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i humanitních věd a hledat nové formy interakce mezi zavedenými disciplínami.

Vydal dva soubory esejí i další knihy

Kromě toho se Havel stal docentem na Univerzitě Karlově v Praze, populární byly jeho přednášky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Ivan Havel také hojně publikoval, byl autorem řady odborných i populárních knih. První z nich mu vyšla –⁠ vlastně omylem a proti vůli režimu –⁠ už na přelomu 70. a 80. let, kdy už se ocitl na indexu.

„Podařilo se, že díky zdržení v tiskárně vyšla v roce 1980 moje kniha Robotika, aniž si toho úřady zprvu všimly. Pak z toho byl obrovský poprask, mimo jiné i proto, že jsem v předmluvě poděkoval lidem, kteří vystupovali proti režimu,“ řekl v jednom z rozhovorů. Po pádu komunistického režimu mu vyšly například dva soubory esejí Otevřené oči a zvednuté obočí (1998) a Zvednuté obočí a zjitřená mysl (2005), filosofické dialogy se Zdeňkem Neubauerem Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení (2004), spolu s Michalem Ajvazem vydal knížku dialogů Snování. Rok dopisů o snech (2008). Již v roce 1957 napsal prozaickou juvenilii Arsemid, která se ale prvního knižního vydání dočkala až v v roce 1997.

Ivan M. Havel byl dvakrát ženatý. S první manželkou Květou měl syny Prokopa a Vojtěcha. V roce 1988 se podruhé oženil s Dagmar Ilkovičovou, dcerou předního slovenského fyzika Dionýze Ilkoviče. Ta je známá především jako správkyně rodinného majetku, který její choť restituoval a který na ni převedl.

ZOO na pražském Hradě

Zdeněk Gryc | Pátek, 9. 4. 2021 v 9:30

Vystrčil šije do Babiše a Zemana:

Bezohlední, neomalení!

Vadí mu i prezidentovy hyeny

Chování premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nevypočitatelné a bezohledné. Jednání prezidenta Miloše Zemana ve vztahu k oponentům považuje Vystrčil za neomalené a nepřijatelné. Podle šéfa horní komory tito ústavní činitelé nedodržováním pravidel a společenských norem přispívají k jejich destrukci, a tím k chaosu. Vystrčil to dnes řekl novinářům.

Je zrějmé, že to byl spíše zájem cizí velmoci, než českého lidu, aby nebyl presidentem předseda Akademie věd,  který ví co je to etika ve vědě.

Bratr architekta Zdeňka Baueršími,

 Ivo profesor astronomie na universitě v Bernu říkal:

Zobrazit příspěvek

Když něco funguje na 97% je tou pravou vědou zjistit proč to v těch 3% nefunguje.

Jiří Drahoš

Bývalý předseda Akademie věd ČR,…

Jiří Drahoš je český politik, chemik, vysokoškolský učitel, který v období 2009 až 2017 zastával funkci předsedy Akademie věd České republiky. V roce 2018 kandidoval ve volbách na úřad prezidenta České republiky. Spolu s Milošem Zemanem postoupil do druhého kola,

v němž s ním prohrál po obdržení 48,63 %… Wikipedie

—————————————————————

Oldřich Lukáš:

„Zamyšlení nad prezidentskými volbami – veškerá legrace končí !!!

Ne, ne, milí přátelé!

Tyto prezidentské volby nejsou jen dalšími v předlouhé řadě bezvýznamných. Tentokrát jde o událost natolik významnou, že ovlivní zcela zásadně existenci každého z nás, našich rodin i naší země na dobu náramně dlouhou a možná nevratně. Pokud vám není osud vás, vašich blízkých i nás všech lhostejný, je naprosto nejvyšší čas dát stranou vše nepodstatné, vzít rozum a zkušenosti do hrsti a vyrazit k volebním urnám. To proto, že nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje za zničení bílé rasy, české země, našeho kulturního dědictví, hodnot, rodin, domovů, zkrátka všeho čím jsme. Pokusme se proto odložit uměle vytvořené předsudky, pomluvy a nenávistné projevy „expertů“ ČT a ČR, jakož i Bakalových plátků a nahlédněme do politické kuchyně obou kandidátů!

Jiří Drahoš:

Přeskočme informace z netu o tom, že Drahošovu spolupráci (agent Bas)

Vynutila díky jeho homopedofilním sklonům, že odcizoval kolegům jejich nápady a patenty, že sepsal „vědeckou vítačskou chartu“ pražské kavárny, která odstartovala polarizaci společnosti. Pomiňme i konspirační úvahy proč používá bezdioptrické brýle (podobně vypadají špionážní zařízení, které dokáže zobrazovat nápovědu nebo fungovat jako sluchátko). Pominout však nemůžeme tvrzení nezávislých medií, že je členem Římského klubu, dokonce prý šéfem české pobočky, neboť jde o zednářské společenství ovládané západní“Černou šichtou“ a třinácti nejbohatšími iluminátskými rodinami z USA usilujícími o vyhlazení velké části světové populace – se Slovany v čele. Že tento pán činí v zájmu osobní kariéry je sice pochopitelné, nikoli však omluvitelné.

Jak se zdá nemá Drahoš jasný názor na řadu zásadních otázek života, neboť soudě dle jeho výroků v médiích mění neustále své postoje – nejspíš podle pokynů svých poradců zjišťujících, co dělný lid chce slyšet a co ne /což svědčí o nevyzrálé osobnosti chudé na životní zkušenosti). Ještě horší je spektrum těch, kteří tuto loutku pražské kavárny podporují. Jde vesměs o rádoby umělce, experty na všechno kromě morálky, zkorumpované presstituty a parazitní multikulti neziskovky plné deviantů nejrůznějšího zrna, novodobých fašistů, kteří ukazují na každého s jiným názorem a řvou“fašisti!“ V čele mrzkých charakterů podporujících Drahoše, pro které jsou slova jako vlast či národ symbolem zavilé nenávisti, stojí světově proslulý tunelář Kalousek a mj. i Muslimská obec v Praze. Náhoda?“

Oldřich Lukáš:

„to byl můj názor, který jsem poslal několika svým přátelům. A to je konec. Stojím si za každým slovem“

Veronika Hokrová, mluvčí Městské policie Plzeň:

„Koncem tohoto roku jsme přijali trestní oznámení na 63letého muže v souvislosti s medializací zpráv, které by měly obsahovat lživé či nepodložené informace. V současné chvíli plzeňští kriminalisté ve věci provádí potřebná šetření, zdali došlo ke spáchání trestného činu“.

Zápisky anonymních udavačů

Ivan David

5. 2. 2021


Úplně náhodou jsem narazil na poklad. Jde o výsledky usilovné práce, patrně dobře honorované, neboť by bylo vrcholem perverze dělat pečlivě primitivní udavačskou činnost zdarma, ze záliby amatéra. Jedná se o jakési měsíční hlášení tajné organizace „Čeští elfové“, v jejichž čele je známá postava Bohumil Kartouz, kontroverzní podnikatel v českém školství a nadšený cenzor. V České televizi vystupuje jako „expert na problematiku vzdělávání“ (pořad Soud nad českou cestou), působí ve společnosti Scio, s.r.o. napojené na Ministerstvo školství ČR. Publikuje v Respektu, Hospodářských novinách, i-dnes. Nebereme mu jeho názory a politickou orientaci, každý má právo na svůj názor, mýlit se, a třeba se i zesměšnit, ale každý má také právo svoje názory šířit. Je to nedílnou součástí svobody slova, proto je nepřijatelné narušovat šíření názorů, které nejsou v rozporu se zákonem. Cenzuru bez výhrad zakazuje i Ústava ČR.

———————————————————

PRÁVĚ DNES

Je aktualitou:

Nový důkaz o Babišově spolupráci s StB. Našla se karta agenta Bureše

TOMÁŠ PERGLER

Andrej Babiš tvrdí, že se ke spolupráci s StB nikdy nezavázal. Dokumenty však svědčí o opaku.

6:00

Ve slovenském archivu objevili statistickou kartu, kterou zavedla Státní bezpečnost na Andreje Babiše jako svého agenta. Soud tak po letech dostal nový písemný důkaz, který odporuje tvrzení českého premiéra.

Vysočinský poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO) a bývalý první místopředseda hnutí ANO čelí řadě otázek novinářů z webu Seznam Zprávy. Ti získali Faltýnkům diář z let 2015, 2016. Faltýnek si do nich zapisoval například s kým se setkal nebo si do něj vpisoval své poznámky.

————————————–

SUPPER MAZANÝ POLITIK

Story by neměla být jen tak přejita.
Zeman by třeba řekl,
že dokud nebude řádně odsouzen – pohoda.
Takže pohoda na pár let a pak „vyšumění“
—————————————-
Faltýnkův diář: „Krnáčová je neřízená střela.
Paktuje se s Křetínským.“

JANEK KROUPA , ONDŘEJ KOUTNÍK
Faltýnkovy zápisky promluvily o tom, jak to bylo za vlády primátorky Krnáčové.
8:00
——————————————————-
Faltýnek o uniklém diáři: Syn „jel“ v drogách, skončil ve vazbě. A sebral milion z trezoru?
Syn na drogách
Poslance vyzval Faltýnek k debatě o tom, s kým se mohou jako zákonodárci potkávat,

jestli třeba s voliči, podnikateli nebo lobbisty.

„Já se potkávám se všemi, já to otevřeně přiznávám,“ poznamenal.
Otevřený však byl i směrem ke svým vlastním rodinným trablům.

Faltýnek je od roku 2003 rozvedený, s exmanželkou má dva již dospělé syny Jiřího a Jaroslava.

 „Poznamenal jste si, že váš syn vás okradl,

měl vám sebrat milion korun z trezoru.
Co to bylo za peníze?“
předčítal Faltýnek ve Sněmovně z dotazu novináře Janka Kroupy.
Já jsem odpověděl, že to je samozřejmě nesmysl,

nicméně část pravdy na tom bohužel je. 

Měli jste, kolegyně, kolegové, někdy někdo dítě, které bralo drogy?
Měli jste někdy někdo dítě, kolegyně, kolegové, které bralo drogy?
Neměli.
Je to deset let stará historie.
Můj syn bohužel v tom jel, můj mladší syn,

a víte, když se shání prostředky na drogy,
tak je to jedno, kde se to vezme.
Byl ve vazbě tři měsíce

a já jsem šťastný,
že se mi podařilo ho z toho prostě dostat,“ uvedl Faltýnek.
Ke svému synovi následně dodal: 

„Deset let je v pohodě, 35 roků, mám dva vnuky, funguje to

a já jsem hrdý a šťastný,

že se mi podařilo ho z toho dostat.

Takže ano, tady pan Kroupa má částečně pravdu.

 Já jsem samozřejmě nikdy žádný trezor neměl v Prostějově,

ale je mi z toho trošku smutno.“
—————————————–
Syn si vzal milion z tresoru,  běžná věc v české rodině.

ale je mi z toho trošku smutno.“


Jindy je tomu naopak:


„a já jsem hrdý a šťastný

—————————————-

Jsou jistě nejenom v Jihlavě rodiny Skautů a Sokolů,

kde nemají v bytě pro synka volně přístupný milion

na drogy, ale

vychovávají děti k aktivitě.

Mají místo milionu našetřeno na běžky a kolo.  

—————————————-

Zajisté nic se nevyřeší,

Všechno se rozžvejká

ale drogy jsou drogy

Milion – ny  v bytě  hrdého a šťastného otce,

by jistě mohly pomoci nejenom zdravotnictví,

ale i etice jeho partaje.

VELIKONOCE 2021

Zdeněk Gryc | Neděle, 4. 4. 2021 v 9:37

Velikonoce 2021 jsou ne – radostnou dobou.

Koronavirová karanténa značně oslabila společnost, ne – jenom ekonomicky,   ale také kulturně a omezila školní výchovu.

Koronavirus přivedl do maximálního vypětí zdravotnictví a oslabil jeho běžný výkon. V této době došlo k  zvýšenému nasazení ne-jenom policie hasičů, ale také armády, kterou se snaží pro putinovská propaganda oslabit finančně.  

Velikonoční aktualitou  je  Putinův tankodrom na Ukrajině. Ten má jistě své dopady mocensko politické, ale také ekonomické.

Zkušený rozvědčík plukovník Putin má jistě vypracované variabilní strategické modely.

Obdobně jako je měli spojenci pro den D.

Musí zvažovat, jak se  mu na to masivní investice technicko-ekonomická, ale také do lidského potenciálu  a nálad obyvatelstva vyplatí.                           Není to  jen nějaké plácnutí do vody propagandy.                                              Musí to mít hluboce promyšlený  smysl politicko-ekonomický.

V detailu třeba jenom tak, že to sjednotí národ a zapomene se na případ Navalnyj  a další problémy.

Starší si vzpomenou na poválečné heslo, kde bylo:

Přítel, který ti dá mouky pytel.

Obilí bylo z Ukrajiny, kde byl hladomor. Je otázka, jak je to dnes s vakcínou Sputnik.  Proočkováním, či čekáním v Rusku a propagandistickým nabízením nejenom v tuzemsku. 

Diskutéři v jihlavských listech při zmínce o vzniku 2. Světové války píši, že zavinil západ tím, že se nechal Hitlerem oblafnout v Mnichově.

V dnešní době se také bude zvažovat to co  tehdy,

Ústup ze slávy a demokracie,  tedy appeasement.

K článkům které se zabývají současným stavem na Ukrajině není co dodat.

Možná vhodné připomenout současné lavírovaní o strategii naši energetiky a její závislosti  na Rusku a Číně.

Prezidentská kancelář je de facto detašované pracoviště Putinovy agentury, která si ne jenom na volbě prezidenta, dala opravdu záležet.

Snad nejzajímavější je v tomto směru Hamáčkovo bolestně předvolební lavírování.

Dnes je  aktuální vnitropolitický článek:

Vzmužte se! A dalších pět rad vládě, opozici a virologům všeho druhu

KVIDO ŠTĚPÁNEK

Majitel Isolit-Bravo

VČERA 18:30

Mnohem větší škody než samotný covid-19 přinesou podle majitele firmy Isolit-Bravo Kvido Štěpánka zavřené školy, odložené výkony v nemocnicích, zapomenuté preventivní prohlídky… Bojí se, že nás pandemie odnaučí pracovat.

Ale také  články zabývající se Ukrajinou:

Převzato:

ZprávySvětHrozí ruská invaze na Ukrajinu? Moskva shromažďuje jednotky u hranic

Hrozí ruská invaze na Ukrajinu? Moskva shromažďuje jednotky u hranic

JIŘÍ HOŠEK

1. 4. 16:06

Mohutné vojenské síly shromažďuje Rusko v blízkosti svých hranic s Ukrajinou. Oficiálně jde o přípravy na strategické cvičení a udržování bojové pohotovosti. Kyjev tomu ale nevěří. Ve střehu jsou USA i NATO.

Článek

Sociální sítě se prohýbají pod spoustou amatérských fotografií a videí, na kterých je vidět nebývalá koncentrace ruské vojenské techniky všeho druhu. Ukrajina hlásí i přesuny některých vzdušných jednotek na letiště na západě Ruské federace. Spojené státy zase mluví o zachycení podezřelé rádiové komunikace. Známý německý novinář Julian Roepcke, který se dění ve východní Evropě dlouhodobě věnuje, začal na sociálních sítích používat hashtag #PutinImKrieg, Putin ve válce.

KOMENTÁŘ: Co s hrozbou eskalace na východní Ukrajině? – Jan Ludvík

2. 4. 2021, 19:25

Jan Ludvík

Vojenské manévry v oblasti, kde hrozí eskalace zamrzlého konfliktu, jsou málokdy dobrou zprávou. Většinou právě naopak. Není tak divu, že odborníci sledují se značným znepokojením rozsáhlé přesuny ruských ozbrojených sil, které se dějí v posledních dnech v blízkosti hranic s Ukrajinou. Vyvolávají totiž palčivé otázky.

Co ruské manévry znamenají a jak budou pokračovat? Michael Kofmann, dost možná největší západní odborník na ruskou armádu, z charakteru přesouvajících se sil odhaduje, že Rusko pouze ukazuje sílu. Naopak James Sherr z estonského Mezinárodního centra pro obranu a bezpečnost varuje, že ruským cílem je rozmístit na demarkační linii mezi Ukrajinou a dvojicí samozvaných proruských republik ruské „mírové sbory“. Zcela vyloučit pak nelze ani masivní ruskou invazi, jejíž malou předzvěstí mohou být současné manévry.

Taková invaze, stejně ovšem jako jakákoliv jiná reeskalace konfliktu na východě Ukrajiny, nepochybně není v zájmu České republiky ani jejích spojenců. Naštěstí, pokud se západ vyhne iluzím a situaci na Ukrajině realisticky vyhodnotí, má velkou šanci hrozbě eskalace zabránit. Realistické hodnocení situace se však může snadno ztratit v mase propagandy obou znepřátelených stran.

Složité ovšem není. Zaprvé NATO nepůjde kvůli Ukrajině do války. Jakkoliv může být demokratická Ukrajina lidem na západě sympatičtější než autoritářské Rusko, jadernou válku kvůli ní riskovat nebudou.

Zadruhé v otevřeném konvenčním konfliktu nemá Ukrajina proti Rusku šanci. Ukrajinská armáda ušla od ztráty Krymu velký kus cesty a nepochybně by tentokrát kladla Rusku důstojnější odpor. Nicméně realita je neúprosná. Ukrajina vynakládá na obranu asi pět miliard dolarů. To je třináctkrát méně než Rusko a jen asi o polovinu víc než Česká republika. Výdaje samozřejmě nejsou vše. Pro ilustraci nepoměru sil však stačí. Nikdo si asi nemyslí, že by česká armáda mohla sama porazit tu ruskou a není důvod si to myslet ani o armádě ukrajinské.

Co tedy dělat? Jakkoliv ruskou převahu zvrátit nelze, kalkulaci Kremlu, zda potenciální zisky převyšují náklady, ano. Západ může jasně signalizovat, že v případě ruské agrese Ukrajině pomůže. Přesnou formu pomoci netřeba specifikovat. Naopak je na místě pracovat s principy strategické nejednoznačnosti. I když Západ vojensky nezasáhne, Rusko si tím nemůže být jisté. A Moskva ví, že skutečné ekonomické sankce a dodávky západních zbraní ukrajinské armádě by nepochybně bolely. Možnosti, jak Ukrajině pomoc, Západ má a je žádoucí nechat Moskvu v nejistotě, jaká odpověď může přijít.

Zároveň je však třeba zchladit horké hlavy v Kyjevě. Příliš mnoho Ukrajinců má pocit, že nejlepším řešením zamrzlého konfliktu na východě země je separatistická území dobýt zpět, obdobně jako Ázerbájdžán ztracené okresy okolo Náhorního Karabachu.

Západ si musí dát pozor, aby si příslib pomoci v případě ruské agrese Kyjev nevyložil jako bianco šek k vlastnímu útoku. Bohužel, rétorika západních rusobijců často orientovaná na získávání domácích politických bodů může v Ukrajincích vyvolávat pocit, že jim Západ pomůže Donbas dobýt zpět. Nepomůže a Ukrajincům je třeba jasně říct, že útok na území kontrolovaná separatisty nebude vnímán jako obrana proti ruské agresi.

Privátně by pak měl Západ Kyjevu přiznat, že do války nepůjde ani v případě ruské invaze. K Ukrajině to je možná kruté, ale lepší než pomoc naznačovat a nakonec neposkytnout.

Kritici jistě namítnou, že výše uvedené možná zabrání eskalaci, ale konflikt neřeší. Dávám jim za pravdu. Bylo by hezké, kdyby Rusko opustilo Donbas a Krym, v obou regionech pod mezinárodním dohledem se uskutečnilo řádné referendum, obyvatelé rozhodli, kam si přejí patřit a obě strany výsledky uznaly. Jenže to se nestane. Lepší řešení než zabránit eskalaci, tedy nemáme.

DNES JE HEZKY,

Zdeněk Gryc | Sobota, 6. 3. 2021 v 9:19

ale smutno.

Nemáme

nacismus

komunismus.

Máme moře, jménem pandemie.  

V jeho vodách operují

Spojené Putinovsko-čínské

U-booty.

Jejich cílem je torpedovat

NATO

Brusel

Demokracii

Vzpomínky nám zůstanou

od škol obecných po gymnásia a dále…

——————————————

Osobním ohlédnutím primánka,

který měl na pololetním vysvědčení němčinu.

Na závěrečném v roce 1945 ruštinu.  

VOLITELNÝ JAZYK NEEXISTOVAL

V indexu na FA je v první kolonce první stránky

První předmět: Zákl. marx-leninysmu.

——————————————-

PRÁVĚ DNES

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 25. 2. 2021 v 9:42

V úvodu článku “ Kvartal prověren“, píše redaktor Milan Dvořák:

. . . „Připomeneme zejména mladým lidem, poválečné generci, že vítězství ve Velké vlastenecké válce je neodlučitelně spjato se jménem Stalin“.

Textu: Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska  promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

—————————————————————————————————————

V této hurá oslavě,  Vítězného Února 1948, v roce 1975,  je jediná invektiva, které si povšiml šéfredaktor Josef Jelínek  ve svém článku v Jihlavských listech 28. 6. 94.

„Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska  promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

———————————————————————————————————

ZÁKLADEM DEMOKRACIE JE VZDĚLANOST  A  PSYCHICKÉ ZDRAVÍ NÁRODA

Komunistům vadili nejenom architekti profesoři Fuchs a Rozehnal, ale také jejich žáci. Pro Jihlaváka Jana Sedláka si přišlo STB v noci před obhajobou státnice. Rozehnal byl odsouzen na 4 roky, Havel seděl 5 let.  Dopad žalářování na psychiku a život člověka ilustruje koronavirová současnost.

President Zeman kdysi hovořil o mentální úrovni národa, což souvisí s tím, kdo a jak se nechá ovlivnit propagandou, citoval z publikace:

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych. – Cyril Hoschl

www.hoschl.cz

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví · Ředitel Psychiatrického centra Praha (do 2014)

Jeho články by si měli přečíst nejenom studenti.

Dneska pak pojednání :

Jak ovlivňuje strach z koronaviru naší psychiku? Odpovídá psychiatr prof. Cyril Höschl z 3. LF UK

——————————————————————————————————-


Velmi  zjednodušeně:

2. Světová válka začala tím, že si dvě totalitní velmoci chtěly rozdělit nadvládu nad demokratickou Evropou.

Na základě svých tajných smluv přepadly z východu i ze západu Polsko.

Dobyly celou Evropu a Anglie zůstala přístavem a letištěm a odkud byla Evropa osvobozována. Podíl našich letců RAF, nebude nikdy doceněn.

 Dva kohouti na jednom smetišti Evropy se  nesnesli.

Výsledek byl ten, že jedna totalita zvítězila, přijeli k nám 1945 ruské tanky.

 Ruské tanky jsme také viděli v roce 1968.

 Zdá se,  že na tato školení se v současnosti zapomíná.

—————————————————————-

Únorové události byly založeny na aktivitách Lidových milicí.

Sametová revoluce byla založena na aktivitách studentů a umělců.

Současná politická válka je ve svém dopadu ovlivněna úrovní vzdělání obyvatel.

Světová válka byla válkou mužů.

Byla však absolutně rozhodnuta produktivitou průmyslu.

V současné době  se snaží ovlivnit  vnitropolitickou situaci u nás Rusové i Číňané.

Jak politicky, tak ekonomicky.

2. Světová válka ukazuje, že  dva kohouti až pořádně vyrostou a zesílí,

mohou ztratit vzájemné sympatie, tak jako Hitler se Stalinem a rozdat si to.

Je zřejmé, že se obě velmoci snaží strategicky etablovat v našem průmyslu.

Využívají na šíření svého vlivu nejlépe cokoliv,  v současnosti koronavirus.

Je celkem zřejmé kdo jim vnitropoliticky nahrává.

—————————————————–

PRÁVĚ DNES,  

by se nemělo mluvit v ČT přes mnohé roušky.

Hoši a holky, by se měli v kuloáru třeba i poprat.

Leč na televizní obrazovku by měla vystoupit elegantní dáma.

Sdělit národu,  co je a bude

Třeba jako to udělala Sabina Slonková:

Ruská propaganda je na míle vepředu

4.9.2015 Aktuality/Komentáře (26),

 Vždy je dobré vědět, kdo je majitelem daného média, říká novinářka Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz.

 Shodneme se, že rozpoznat propagandistické články je stále těžší? I díky internetu, který změnil média?

 Ano, nová média vnesla nový prvek v tom, že na internetu můžete získat jakoukoliv informaci. Myslím, že spousta lidí nedokáže rozlišit věrohodnost jednotlivých serverů. Informaci bere stejně hodnověrnou, jako když ji má z tradičního dlouhodobě prověřeného média. Takže kdokoliv cokoliv na internet umístí, spousta lidí má tendence dát v důvěryhodnosti rovnítko mezi v podstatě pofidérní zdroj a relevantní informací.

 Měla byste návod, jak v záplavě zpráv rozlišit zprávy propagandistické a jak se jim ubránit?

 Asi vás zklamu, ale univerzální recept neexistuje. Myslím, že pro propagandu, stejně jako pro jiné texty či reportáže, platí, že člověk musí být rezervovaný. Nesmí slepě věřit všemu, co se mu předkládá. Ten, kdo je zvídavý a má čas sledovat vícero zpravodajských zdrojů, je vůči propagandě i jiným „cinknutým“ zprávám více imunní. Nám všem ostatním můžu doporučit jen sledovat ty mediální zdroje, které se dlouhodobě osvědčily jako věrohodné. Ale platí to, co jsem říkala na začátku: ostražitost vůči zprávám je na místě vždy.

 Takže být ostražitý…

 To se týká i nás samotných, novinářů. Velmi často přejímáme informace ze zahraničí, aniž bychom k nim měli ten správný kritický odstup. S těmi finančními prostředky, které česká média mají, je to ale velmi náročné. Ve spoustě případů nám nezbývá, než se spolehnout na agenturní zdroje, protože redakce prostě nemají peníze na to, aby v nějaké oblasti měly vlastního redaktora.

 Evropská unie nyní vytváří speciál- ní tým, který má vymyslet taktiku boje proti ruské propagandě.
Jsem sama zvědavá, s čím EU přijde.


Z jedné vody na čisto a s omluvou za uzavření blogu. Invektivy a sprostoty už mají bohatou dokumentaci, jejich opakování nic nepřinese.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I