Author Archive

Mluvčí magistrátu Tulis lže!

Středa, 5 října, 2016

Mluvčí magistrátu Tulis lže, zneužívá medium placené z veřejných peněz (Noviny jihlavské radnice) k prezentaci osobního názoru, jeho tvrzení jsou navíc očividně lživá.

LEŽ 1
Tulis: „První jihlavské referendum si dává za cíl zastavit nikým nepřipravovanou spalovnu…“
Hübner: Jihlavskou spalovnu odpadů najdete jak v územním plánu města Jihlavy, tak v Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

LEŽ 2
Tulis: „První jihlavské referendum si dává za cíl … zavést už zavedený svoz bioodpadu a vytvořit už fungující motivační program pro občany, kteří třídí odpad“
Hübner: V době, kdy byli poprvé osloveni občané, aby podpořili návrh na vypsání referenda (listopad 2014), ještě nebyl zavedený svoz bioodpadu ani motivační systém. Že se koná referendum až nyní, zavinilo vedení města – a soudy několikrát potvrdily, že takto nepostupovalo správně.
Naopak považuji za náš dílčí úspěch, že konečně město v otázkách třídění začalo jednat.
(Na to mám další příklady i důkazy…)
Dále zdůrazňuji, že tzv. „motivační systém“ je jen začátek, nikoliv uspokojující řešení. Stávající dostatečně nemotivuje a nedostatečně odměňuje.

LEŽ 3
Tulis: „Iniciativa za referendum vznikala kolem některých jednotlivců, kteří se domnívali, že jim to přinese před posledními komunálními volbami body v nástupu na radnici.“
Hübner: Mezi těmito „jednotlivci“ byla většina lidí, kteří se jinak politický vůbec neangažují. Ale hlavně, pod návrh referenda se podepsalo více než 10% všech jihlavských voličů. „Jedinci“ tedy jsou spíše na radnici. Jsou to lidé, kteří považují svůj názor za důležitější než ten občanů. Cituji pana primátora Chloupka: „Ono je pochopitelně rozdíl, zda mluví zastupitel nebo veřejnost!“.
Tento výrok pana Tulise považuji za nejlživější, ničím ho nedokáže doložit! Kdyby tomu tak skutečně bylo, tak by bylo referendum logicky využíváno v kampani a po komunálních volbách by o něj iniciativa ztratila zájem. Tak tomu však není! Lidem, sdruženým v iniciativě jde o věc, ne o funkce a nějaké výhody. Jak je to s vámi, pane Tulisi?

LEŽ 4
Tulis „Referendum jako nástroj přímé demokracie radnice nikdy neodmítala.“
Hübner: To už je vrchol drzosti, nezaslouží si ani žádný další komentář.

Tulis tvrdí, že Referendum je zbytečné, všechno, co referendisty chtějí, už je … a co nechtějí, město stejně nemá v plánu!“
Ptám se tedy: Proč, kdyby referendum „při nejhorším“ mohlo potvrdit jen současný stav, píšete tak agresivně?
I přes opakované prohry v soudních procesech „jedinci“ ve vedení města nepřestali prosazovat svou vlastní vizi a pokračují v odsuzování referenda. Je to trapné a navíc tím pohrdají soudy a minimálně všemi občany města Jihlavy, kteří se pod návrh referenda podepsali.
Nevěřte těmto lidem! Referendum je pro Vás, ne pro ně! Pojďte hlasovat!

​(zdroj: http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clan…
​​Tragédie projednání referendu v jihlavském zastupitelstva: https://youtu.be/iEV0ezFOU_8

Nevěřte svým politikům!

Neděle, 25 září, 2016

Bude referendum. Petici za jeho konání v Jihlavě podepsalo skoro 5 000 obyvatel. Proto bude, ačkoli se to primátorovi a některému z jeho náměstků vůbec nelíbí. Jejich názor VÁS ale zajímat nemusí. Nevěřte jim.
Aby bylo referendum vyhlášeno, museli jsme se dva roky rvát do krve, nenechali jsme si líbit, když nás označovali za škůdce města. Soudy ale daly za pravdu NÁM, NE JIM.
Teď přijde Vaše chvíle. Váháte? Slyšeli jste, že město Jihlava spalovnu neplánuje? Co bude zítra, kterého z politiků bude zítra zajímat, co řekl dnes? Nenechte se oblbnout. Motivační systém? Údajně existuje. To ano! Ale nikdo Vám nezaručí, že ho v budoucnu nezruší. Slevy pro ty, kteří poctivě třídí, jsou navíc příliš nízké.
Slova politiků nemají žádnou váhu, v případě jihlavské politické garnitury nevidím důvod k přehnané důvěře. Nepravd jsme od nich za poslední léta slyšeli až příliš mnoho. Aby Vás zmanipulovali, tvrdili, že aktivisté sami zfalšovali podpisy ve snaze referendum protlačit. Dodnes se nám za to nikdo neomluvil. Proto jim už nevěřím. Když neprošla ústavní stížnost v prvním kole hlasování, „přemluvili“ někoho z váhavých zastupitelů a hlasovali znovu. Totéž možná zažijeme kvůli zpevněné dráze na henčovském letišti. Jim se prostě věřit nedá.
V roce 2011, kdy chybělo v místních mateřských školách přibližně tisícovka míst pro děti, jsem byl spoluautorem petice „Za navýšení počtu míst v mateřských školách“. Nasbírali jsme kolem 2 500 podpisů, po necelých dvou rocích byl nedostatek odstraněn. Tvrdilo se tenkrát, že petice byla zbytečná, že by vedení města problém vyřešilo i bez ní. Jenže ačkoli na to bylo času dost, vedení nevyřešilo nic. Nevěřil jsem jim tenkrát, nevěřím jim ani teď.  Pojďte k referendu, rozhodněte sami! Vzkazují Vám, že nejste odborníky, že tomu nerozumíte. Přitom to byli oni sami, kdo na schůzi zastupitelů prohlásili, že se v problematice spaloven neorientují. A jak by taky mohli? I skuteční experti nemají jednotný názor. Někteří z nich Vám řeknou, že spalovna znečišťuje ovzduší, jiní tvrdí opak. Kdo z nich skutečnost zkresluje a proč? A kdo tedy bude rozhodovat? Vždyť i o Kronospanu říkali, že je všechno v pořádku. Ptám se: takhle si představujete pořádek? Když jdete k volbám, rozhodujete podle svých stranických preferencí o zahraniční a finanční politice, o vzdělání a zdravotnictví, o opatření v důchodovém systému a o mnoha dalších odborných věcech, kterým zcela jistě také nerozumíte do posledního detailu. Napadlo Vás kvůli tomu nevolit? Nenechte se odradit! Nevěřte svým politikům, kteří Vás chtějí přesvědčit o nesmyslnosti referendu, a pojďte hlasovat! Děkuji Vám za každý Váš hlas.

Zavedení svozu bioodpadu – co to znamená pro referendum?

Neděle, 21 února, 2016

Město Jihlava v současné době informuje o zavedení svozu bioodpadu, dále o změně frekvence svozu směsného komunálního odpadu (SKO), což považuji za výborný a nutný krok, pokud chtějí občané i město dosáhnout společného cíle: Zvýšit množství vytříděného odpadu a zároveň snížit množství ukládaného odpadu na skládku, a tím i finanční náklady za likvidaci odpadu. V loňském roce si nechalo město Jihlava zpracovat studii „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Jihlava“, z které jsme se mohli dozvědět, že firma SMJ hospodaří s vytříděným odpadem velmi dobře, náklady za svoz a zpracovaní jsou v porovnání s jinými firmami v podobně velkých obcích nižší. Opačně to bylo bohužel s náklady za SKO. Věřím, že se to právě v souvislosti se zavedením sběru bioodpadu zlepší. Nižší náklady za likvidaci SKO by se pak měly odrazit na výši poplatku za odpad od roku 2017. Lze předpokládat, že poplatek bude tím nižší, čím lépe se Jihlavanům podaří třídit. Jsem velmi rád, že konečně i v Jihlavě došlo k této velmi pozitivní změně v podobě zavedení plošného sběru bioodpadu.

Nesouhlasím ovšem s rétorikou některých představitelů vedení města i kraje, že díky tomu jsou otázky referenda, které se uskuteční spolu s volbami do Krajského zastupitelstva, zbytečné. Pokud totiž Jihlavané k referendu přijdou a rozhodnou, že chtějí navržené změny (t. j. nastavení ambiciózních cílů pro třídění, a spravedlivé poplatky za odpady), tak mohou mít jistotu, že s novým politickým směrem nebo rozmarem nedojde k omezení či zrušení pozitivních kroků v odpadovém hospodářství. Nový zákon o opadech by mohl být brzo schválený, a já věřím, že posílí pozici alternativních poplatků za odpad, který se opravdu bude držet mota: Platíš tolik, kolik vyhodíš. Město za provedené změny chválím a zároveň vyzývám k dalším aktivitám na podporu ještě ekologičtějšího a ekonomičtějšího zacházení s odpady včetně podzimního referenda.

Ne Bloku proti islámu!

Pondělí, 9 listopadu, 2015

Ve čtvrtek, 05. 11., jsem se zúčastnil „debaty“ s předem určeným závěrem „Ne migrantům!“.
Organizovali to ve spolupráci Blok proti Islámu a Úsvit – Národní koalice. Moderovala známá Jana Volfová, tentokrát bez burky, a „debatovali“ Lídr Konvička, sociolog Hampl a válečný veterán Lidinský, v současné době předseda Úsvitu.
Doplnil je jediný jihlavák, poslanec za Úsvit Lank, který sice hodně mluvil, ale v podstatě vůbec nic neřekl, a jedna mladá dáma do počtu, která vůbec nemluvila. Ostatní zdůraznili, že chtějí říct „co je pravda“ a spojit síly!

Chtěl jsem se informovat, jak se snaží toto kvarteto lovit spřízněné duše. Sál byl plný. Snad 30 lidí chtělo slyšet to, co si mimochodem mohli přečíst i v propagačním materiálu, který asistentka všem velmi sympatickým způsobem rozdala. To všechno bylo tak příjemné, že bych z nepozornosti skoro podepsal petici o výstupu z Evropské Unie. Pochopil jsem, že je potřeba dávat pozor.

Samotná debata nepřinášela žádné nové informace, především se „diskutéři“ snažili zapůsobit sympaticky a nefanaticky, což se jim s výjimkou Petra Hampla i podařilo. Co jsem si tedy napsal, se vešlo na jednu stránku A5.

Konvička doporučil: „Nikdy neztrácet čas s fanatikem!“ …a vysvětlil: „Ten konflikt, co řešíme, není rasový!“ Zcela určitě míří Blok proti islámu ale proti islámu – a tím se nejedná o nic lepšího než o surový antisemitismus.

Lank zhodnotil: „Chovanec je poměrně racionální!“

Pak se ještě vtipkovalo (?), zda prezidentovi České republiky, Milošovi Zemanovi dát čestné členství v Bloku proti Islámu. Nevím, zda se k nějakému řešení dospělo. Každopádně se o něm zmínil ještě Petr Hampl, který, jak řekl, chce kandidovat jako předseda Strany Svobodných, kterou chce pak vést k spolupráci s „Blokem“. Hampl totiž řekl, že mimo jiné je potřeba mít dobrého prezidenta – „…a to si můžeme odfajfkovat!“ To byl jediný moment, kdy jsem si přece jen trochu připadal jako v kabaretu – následovali ovšem tvrdší výroky…
„Evropská společnost je už v nějakým stádiu…“ / „Slovensko se drží pevně!“ / „Buňky na vesnicové úrovni“ (Proč zrovna tam?) / „Vytvářet podhoubí“ / „Gayová švédská vláda“ a jiný humus…
Už mě to nebavilo.
Jana Volfová, „češtinář“, která by mohla klidně moderovat i Star Dance, položila Konvičkovi ještě otázku, co by dělal, kdyby byl zvolen v krajských volbách a stal by se hejtmanem:
„Nejdříve došlápnu na základní a střední školy a zastavím tu propagaci islámu tam!“

Pak jsem odešel, bylo mi dusno. Poslední větu si pamatuji jen neúplnou: „Pro zranitelné, ohrožené lidi to může být lákavý“.
Nejen kvůli tomu se nebojím Bloku proti Islámu jasně říci „Ne!“

Co dělat proti desinformaci? Informovat se!

Úterý, 13 října, 2015

Tak bych asi shrnul svůj dojem po velmi sympatické akci, která se konala v pátek 10. října v kavárně Café Bar Malér. Dočkal jsem se konečně příležitosti poslechnout si někoho, kdo byl přímo v táborech pro uprchlíky. Daniel a Kuba, dva mladí Češi, vyprávěli své zážitky z dobrovolnické činnosti v Srbsku a Chorvatsku, kde pomohli stovkám běženců víceméně přežít. Organizovali deky. Rozdávali jídlo.
Pochválili solidaritu mezi samotnými uprchlíky. Povídali, že drtivá většina žen nebyla zahalená a potvrdili, že život na útěku je krutý, přesto nezažili ani jednu bitku a vysvětlili, proč na nádraží po nich zůstal „bordel“ a tak dále. Prostě jsem se dozvěděl, jak to je.

Pamatuji slova Daniela: „Nemá smysl říct, že jsme měli jen pozitivní zážitky, to ne.“ Jak by mohli? (To je jen řečnická otázka.) Věřím klukům a fandím jim. Jdou svou, správnou cestou. Nevěří v hoaxy, nenechají se „poučit“, jdou se podívat přímo na věc! Klobouk dolu a zároveň děkuji!
Pokud toto čtete, máte pochybnosti či otázky, tak neváhejte o tom psát, hledejte si jiné stanovisko, nevěřte tomu, co prostě někde bylo psáno. Snažte se ověřit si fakta. Pište jim, kontakty dodám!