Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Referendum bude!

Klaus Mike Hübner | Úterý, 29. 9. 2015 v 13:37

Zastupitelé po dlouhé diskuzi odmítli návrh vedení podat proti rozsudku NSS ústavní stížnost.
Rada chtěla pokračovat v tom, co jí, zdá se, jde poměrně dobře: Hrát o čas. Za o to slabší považuji výtku primátora, že otázky již nejsou aktuální. Je pravdou, že byly zformulovány před dvěma lety, ale záměr organizátorů byl, aby se referendum konalo spolu s komunálními volbami.

Nejvyšší správní soud řádně kritizoval taktizovaní vedení města Jihlavy. Jeho pokus odsunout referendum do nekonečna byl neúspěšný. S ročním zpožděním teď mají obyvatelé Jihlavy možnost odpovědět na tři otázky (http://www.referendumjihlava.cz/wp-content/uploads/2013/11/peticni_arch_A4_25.6.pdf). Věřím, že se nenechají odradit od těch, kteří praví, že nejsou aktuální.
1.Spalovna – Vedení města tvrdí, že Jihlava neplánuje výstavbu spalovny. Fajn! A proč najednou Město ZEVO nechce? Však už jednalo s krajem, s jinými obcemi… Výsledek? Nejsou peníze. Na evropské dotace nemá pravděpodobně nárok, neboť nesplní dostatečně přísné požadavky na hospodaření s odpadem. (…ano, to jsou ty informace, které my nemáme!) Ministr Kuba, který chtěl postavit spalovnu do každého kraje, je již ex-ministrem.
Vedení se dále hájí, že nový zákon o odpadech ještě neexistuje. Před zahájením sběru podpisů to ovšem nikoho nezajímalo. Vznikla krajská studie k tématice, samozřejmě tajná (za veřejné peníze). Mezitím se podařilo získat přístup k ní. Závěr: Obrovská spalovna se nehodí. To je vše… (…, co zatím víme).
Tvrdí se, že lidé nemají informace. Jistěže nemáme dostatečné informace. Ale též víme, že někdo je má! Tak ven s tím! Máme novou studii, zveřejněna byla sice po schůzce zastupitelů, ale přesto docela rychle.
(http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=508698) Jaké závěry s ní budou? Snad se to dozvíme!
2.Motivační systém… „Město ho už má!“ říká pan primátor, ale nad tím by se měl vážně zamyslet, nechci-li říci, že by se měl stydět. Současný stav tzv. motivačního systému nelze považovat za dostačující.
Kdo 4krát přinese „sixpack“ plechovek do sběrného dvora, získá slevu 65 Kč. To je jako systém naprosto nedostačující – jak výše slevy, tak efektivita pro ŽP. Je to začátek, to ano, ale určitě žádný plně fungující a efektivní motivační systém.
3.Město dělá všechno pro to, aby se více třídilo. Pan primátor tvrdí něco ve smyslu To děláme. Jsme na tom skvělé! Moje odpověď je: „Ne, to neděláte! Nejste / nejsme na tom dostatečně dobře!“ Nejsou zde kontejnery na kovy, a hlavně zavedení bio-kontejnerů trvá příliš dlouho.

Pan primátor se zlobí na zastupitele, kteří nehlasovali, jak si přál: „Vyhodili jste 1,7 milionů z okna“…
FC Vysočina dostal kdysi nový trávník. Pokud se nemýlím, stál 20 milionů…

Já si jen přeji… Abychom zvládli další rok důstojně. Abychom dostali všechny informace, a to včas. Aby se nelhalo, co organizátoři referendu dělají a nedělají. Aby nebyla zneužita mediální převaha. A hlavně, aby už nikdy nedošlo k takovým trapasům jako pokutování občanů, kteří se omylem podepsali dvakrát.
Moje výzva pro vedení Města: Nesnažte se referendum dále torpedovat, naopak podnikněte veškeré kroky v samostatné působnosti pro kladný průběh referenda.

Klaus Mike Hübner, předseda ZO SZ Jihlava a místopředseda spolku Společně pro Vysočinu

Konec hazardu v Jihlavě – co dál?

Klaus Mike Hübner | Čtvrtek, 4. 12. 2014 v 8:24

Pár poznámek k hazardu v Jihlavě.

V jihlavském DIODu se v 27. 11. uskutečnila pod záštitou poslance Víta Kaňkovského beseda na téma problematiky hazardu. Na diskusní podium byli pozvání Ondřej Závodský, náměstek ministra financí a Karel Blaha, ředitel odboru nad sázkovými hrami a loteriemi ministerstva financí, Jaromír Kalina, náměstek primátora, lékařka Jana Toufarová a psycholog Alan Steinhäusel z jihlavské psychiatrické nemocnice.

Přítomní v publiku byli vedle nového primátora Jihlavy, Rudolfa Chloupka, jeho předchůdce Jaroslav Vymazal a člen rady Milan Kolář (Forum Jihlava). Slyšitelnou část hostů ovšem tvořili provozovatele heren a možná i jejích zaměstnanci. Za Stranu zelených seděli v sále Klaus Mike Hübner a Patrik Priesol, kteří se připojili i do diskuze.

Organizátorům patří poděkování za to, že besedu vůbec zorganizovali. Ovšem kritiku si zaslouží fakt, že ve chvíli kdy se začala rozvíjet diskuse, bylo oznámeno, že čas besedy byl vyčerpán. Debata trvala sotva půlhodinu, a nikdo z přítomných netušil, že akce po 90. minutách musí končit. V tomto kontextu je pak lehce k pousmání fakt, že programem provázela kapela, která z drahocenného času přítomných ukrojila více než dvacet minut.

Vzhledem k tomu, že již za měsíc vstoupí do platnosti vyhláška k omezení hazardu na území Jihlavy (viz TZ z 11.12.2011), máme pocit, že diskuse na toto téma nebyla dostatečná.

Například Rudolf Chloupek v svém krátkém projevu zejména zdůraznil údajnou důležitost finančních prostředků z hazardu pro městský rozpočet, domníval se, že by se bez peněz z hazardu  se nemohla rekonstruovat hala SK Jihlava. Pokud ovšem bereme v potaz, na co všechno Jihlava v posledních letech peníze měla, tak nám takováto prohlášení přijdou zavádějící, velmi zavádějící.

Připomínáme anketu na „Desatera problémů Jihlavy“, kde byl nejprve při jednáních na kulatých stolech zformulován problém „Jihlava bez heren“, který se umístil na 3. až 4. místě v hlasování odborníků, následně pak byl problém ve veřejné anketě občany posunut na první místo společenských problémů v Jihlavě, což samo o sobě hovoří jak tuto problematiku vnímají občané města.

„Herny končí, ale lidé se závislostí na hraní tu po nich zůstanou.“  To byla jedna z poznámek, která se objevila v následné diskusi na toto téma. SZ to vnímá jako velký problém vzniklé situace. Odborníci z psychiatrické nemocnice Jihlava nám potvrdili, že závislých lidí na výherních automatech a hazardu stále přibývá, v Krajském městě však není žádná nezisková organizace, která by se problému věnovala. Máme pocit, že pokud se situace nepodchytí a nebude se dostatečně monitorovat, může se stát, že hazard se nám ukryje za zamčené dveře, kde bude jen těžko kontrolovatelný či daněný.

Nenamítáme nic proti zákazu, tento krok je zcela určitě správný, chybí nám ale odpovědi na řadu otázek, např.: Jaký bude následný postup radnice, jak bude předcházet vzniku nelegálních heren na jeho území. Jak se bude pracovat dle kvalifikovaných předpokladů z jihlavské psychiatrické nemocnice s více než stovkou závislých hráčů na Jihlavsku.

Spousta možných a často diskutovaných opatření se tedy na besedě nepobralo. Především se bavilo o penězích, co nám připadá alarmující! A panu primátorovi bych rád vzkázal: Pokud vedení Magistrátu nedokáže zachránit SK Jihlava bez „špinavých“ peněz z hazardu, tak někde dělá chybu.

Pomůže registr hráčů při boje proti souvislosti? (…a jiné legislativní úvahy jako „řidičák“ pro výherní automaty, zvýšení věkové hranice)

Zažene zákaz hazardu v Jihlavě hráče do ilegality?

Přesunou se hráči k hazardu na internetu?

Jaké máme možnosti prevence?

Ad článku „Problém Vysočiny? Stav zemědělství“

Klaus Mike Hübner | Úterý, 18. 11. 2014 v 10:39

Jako účastník fóru bych rád sdělil svůj pohled na průběh a výsledky tzv. kulatých stolů.

Článek mluví o počtu účastníků kolem 150 (Na webu kraje je uvedený počet 130). Nuže, já jsem je nepřepočítal. Považuji to číslo ale za poněkud zavádějící. Při závěrečném hlasování odevzdalo své puntíky zhruba 110 lidí, určitě ne více. Nutno dodat, že hlasovaly i lide, kteří na samotném kulatém stolu ani nebyli. Dále by se mělo zdůraznit, že na každém stolu byli přítomni jeden až dva úředníci, kteří, jak nám bylo sděleno, sami měli za úkol vést debatu a zapsat výsledky, právo hlasovat ovšem měli. Dalo by se odhadnout, že z těch cca. 220 odevzdaných hlasů přicházely zhruba 40, jestliže ne více od nich.

S velkým zájmem lze nyní očekávat veřejní průzkum, do kterého se nominuje ovšem jenom první 12 problémů, což vzhledem k malému rozdílu procentuální odlišnosti (7. místo 5,5% hlasů, 14. místo 3,2%) nepovažuji za správné.

 1. Podpora intenzivního udržitelného moderního zemědělství  34
 2. Špatný stav silniční infrastruktury   21
 3. Zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionu   19
 4. Zachování a dostupnost služeb na venkově    18
 5. Nedostatečná a nekvalifikovaná koordinace subjektů v ČR, v městech a regionu  17
 6. Ochrana půdy a vody v krajině   16
 7. Podpora technických a řemeslných oboru i v oblasti vzdělávání dospělých 12
 8. Potřeba zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb    11
 9. Provozování a údržba sportovišť a táborových základen a kluboven  10
 10. Nedostatek jeslí a míst v nich  9
 11. Zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí  9
 12. Chybí provázanost sociálně-zdravotnických služeb  9
 13. Nedostatek míst ve školních družinách  8
 14. Zvýšit ekologickou osvětou a vzdělávání veřejnosti  7
 15. Potřeba systému krizového a postupného bydlení  6
 16. Nadměrná administrativní zátěž pro obce a zužující se kompetence samospráv   5
 17. Málo výzev, omezené možnosti na čerpání finančních prostředků z dotačních titulů  4
 18. Neprovázanost územního a strategického plánování   3
 19. Špatný stav technické infrastruktury (kanalizace, místní komunikace)  1
 20. Zjednodušení kontrolních systémů v zemědělství a lesnictví   0
 21. Přetížení silnice II/602 tranzitní dopravou  0
 22. Nedostatek dobrovolníků – posílení lidských zdrojů  0

(Připomínka: Jedná se o výsledek těsně před uzavřením hlasováním, skutečný výsledek se může lehce lišit. Bohužel nezveřejňoval kraj koneční počty)

Zdroje: http://jihlavske-listy.cz/clanek16418-problem-vysociny-stav-zemedelstvi.html / http://www.kr-vysocina.cz/verejne-forum-kraje-vysocina-regionalni-problemy-pohledem-verejnosti/d-4062091/p1=1013

 

Jak vedení města zmanipuluje veřejné mínění

Klaus Mike Hübner | Středa, 4. 6. 2014 v 12:34

Je na čase se jednoznačně vymezit proti výrokům pana primátora, některých radních a úředníků magistrátu.

Jako 2. místopředseda spolku Společně pro Vysočinu cítím povinnost aspoň s tímto blogem informovat část veřejnosti o skutečnostech ohledně chystaného referenda a „řádně“ medializované studii Arniky, která byla vedením města odmítnutá.

Považuji několik tvrzení, které byly v posledních dnech publikovaný, za zavádějící, manipulativní a především nesprávný.

Na serveru www.jihlava.cz (http://www.jihlava.cz/mesto-drahou-studii-nechce/d-501387) čteme:
„V polovině ledna proběhla na podnět primátora města a náměstka primátora pro životní prostředí pracovní schůzka se členy spolku, kdy primátor Jaroslav Vymazal vyzval SpV k vytvoření vlastního uceleného návrhu nakládání s odpady.“

Skutečnost je ovšem jiná. Od veřejné besedy „Desatero problémů Jihlavy“ (jaro 2013) jsem usiloval o pokračování tematického kulatého stolu (Životní prostředí). Dlouho jsme se nedokázali domluvit s paní Ruschkovou, kdy se to může konat. Zhruba na začátku prosince 2013 našli jsme spolu termín v lednu. Zhruba týden před ním najednou se změnil původně vyjednaný formát – konstruktivní dialog aktivistů s úředníky – na jiný, takový jak vymyslel pan primátor. Naším původním záměrem nebylo probrat referendum, ale spolu přemýšlet, co dělat pro zlepšení situace s odpady v Jihlavě. Tedy: Nikoliv primátor nás zval, ale naskočil na rozjetý vlak, tlačil na nouzovou brzdu a předurčil směr, kam jet. Byli jsme z toho hodně zaskočený, ale měli jsme takové jednání odmítat a nepřijít? Co by se pak o nás psalo???

Dále opakovaně čteme, že spolek byl osloven s žádosti zpracovat studie. I tohle není pravda. Osloven byl pan Man, který jasně odpověděl, že sdružení Arnika by měla být schopná takovou studie nabízet. Nikomu s vedení města to očividně nevadilo. A teď najednou se všichni diví, jak studie nepřišla přímo od nás. Ptám se: Opravdu jsme měli my: sociální pracovník, středoškolský učitel NJ/D, inženýr a manažer biofarmy, kuchař a podnikatel v oblasti „Zdravé potraviny“, bývalý úředník celní zprávy, atd., vytvořit tak komplexní studii??? To je směšné!

Tvrdím, že od samotného začátku ta nabídka nebyla upřímná a nám bylo jasně, že má sloužit jenom k dalším zdiskreditováním našeho způsobení. To byl i důvod, proč jsme většinou neodpověděli na ten dotaz paní Ruschkové. Aspoň mě bylo jasné, že veškerou odpověď bude používaná jenom proti nám. Nemýlil jsem se. I fakt, že jsme tří členy spolku neodpověděli, se teď takhle lacině používá k očerněním naše činnosti. Každopádně se nikdo z nás „nedistancoval“ od návrhu Arniky, jak zaznělo s příspěvku pana náměstka Chloupka.

Dále paní Ruschková: „ „Cena je těžce přemrštěná, protože podobné studie se dělají za poloviční nebo třetinové peníze.“ Tak by mě zajímalo, proč vedení města tak výhodnou studie nenechalo již dávno pořídit.

Vrchol všeho ovšem je tvrzení, že nám nejde o vyřešení problematiky, ale o tunelování veřejných peněz. Proti tomu se musím, i jménem ostatních členů, ostře vymezit. Tohle slyšet z úst pana primátora mě hodně uráží. Vzhledem k tomu kolik peněz bylo zneužíváno za účely zpochybnitelné, je to opravdu troufalost. Pamatuje se ještě někdo, kolik stála studie na parkovací dům? 200.000 Kč? Opravte mě, můžu se mýlit!

V této souvislosti by se opět dalo vézt debatu o zpevněné dráhy na henčovské letišti, která Jihlavu bude stát aspoň 40- až 50-krát více než studie na komplexní řešení situace s odpady v Jihlavě.

Při takovém porovnání rollen sich mir die Fußnägel hoch!

Herny

Klaus Mike Hübner | Středa, 22. 1. 2014 v 9:53

148 občanů Prahy má k dispozici jeden herný automat, ve Francie se o to samé dělí 18.000 lidi… kolik jich bude v Jihlavě? Kolik v Čížově???
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I