Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Díky za Havaj pro bezdomovce

Jaromír Kalina | Středa, 15. 2. 2017 v 9:31

S letošní mrazivou zimou se velmi těžko vyrovnávali lidé bez přístřeší. Začátkem roku v Jihlavě tři z nich umrzli. I proto jsme se rozhodli jako radnice hledat pro ně nějaký důstojnější nocleh. Našli jsme ho v lokalitě zvané „Havaj“, kde řadu let bydleli sociálně slabší obyvatelé.

Díky iniciativní městské policii a ve spolupráci se Střediskem křesťanské pomoci (SKP) jsme začali vybavovat objekt v tamní Žižkově ulici. Pomohla nám i nemocnice Jihlava (resp. její zřizovatel – Kraj Vysočina), která nám darovala deset postelí. Městská policie mezitím s novou nabídkou pomoci oslovila bezdomovce v místech, kde jich bývá nejvíc.

V nově zařízeném domě teď průměrně přespává 10 až 20 lidí denně a nejsou to stále ti samí, často se střídají. Někteří se přijdou vyspat, jiní jen vysprchovat nebo ohřát. Odhad počtu bezdomovců se v Jihlavě reálně pohybuje od 70 do 150. Je jich v našem městě docela dost i proto, že je tu záchytka.

Je to jen dočasná situace, chceme jako město provoz tohoto objektu podporovat zhruba do konce února. Do budoucna musíme hledat stálejší řešení – SKP chce časem z dotací postavit nový azylový dům v Mlýnské ulici, rostoucím standardům nevyhovující objekt v Čajkovského ulici si pak nechá jen jako dočasnou noclehárnu pro krizové situace.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na vzniku dočasné noclehárny na „Havaji“ podíleli, a hlavně všem obyvatelům Jihlavy, kteří lidem bez přístřeší darovali jídlo nebo hygienické potřeby. Věřím, že se nám společně podařilo zabránit dalším ztrátám na zdraví nebo na životech.

Jsem si vědom, že „bezdomovectví“ má hlubší souvislosti a že řada lidí do něj spadla vlastní vinou. Přesto bychom měli společně hledat cesty, jak takovým stavům předejít (finanční gramotnost, terénní sociální služby atd.). Nicméně znovu se potvrdilo, že když se lidé v terénu umí domluvit, nepotřebují k tomu nařízení shora – jakým má být v budoucnu třeba zákon o sociálním bydlení, který nutí obce k tomu, aby vyčlenili určitý počet sociálních bytů.

Jaromír Kalina, náměstek jihlavského primátora

 

Strany honí seniory

Jaromír Kalina | Sobota, 24. 9. 2016 v 21:20

Pár dní před krajskými volbami se některé strany předhánějí v „horkých“ slibech seniorům, kteří ze všech věkových kategorií nejpoctivěji chodí k volbám. A tak se dějí nečekané věci. Šéf jedné strany „zázračně“ nachází 300 korun navíc pro každého důchodce. A vítěz minulých krajských voleb najednou hodlá stavět v Jihlavě dům pro seniory s rozšířenou péčí, aniž by to s někým konzultovala.

Má to být dům pro ty, kdo si nemohou dovolit drahé Alzheimer centrum. Je jistě potřebný, ale oranžovo-rudé vedení kraje záměr dopředu neřeklo ani opozičním zastupitelům kraje, ani jihlavské radnici. Zřejmě v duchu utajování strategických dokumentů, které známe u Integrovaného dopravního systému.

Každopádně nejsem si jistý, jestli jsou takové „trumfy“ zapotřebí. Jestli není lepší starší generaci podpořit dlouhodobě a celorepublikově. Protože něco jiného je halasně se fotit se stařečkem na volebních plakátech, a něco jiného je usilovat o kamenný hospic nebo podporovat venkov, kde řada starších lidí žije. Málokdo si uvědomuje, že kdyby KDU-ČSL nebyla ve vládě, že by ty ostatní strany možná už prosadily například vstřícnost k eutanazii nebo destrukci tradiční rodiny.

 

Lesk a bída volebních debat

Jaromír Kalina | Středa, 7. 9. 2016 v 21:18

Tak už jsem absolvoval některé předvolební debaty do krajských voleb a „souboje“ v médiích s lídry ostatních stran a hnutí. Bohužel se zdá, že řada zásadních problémů při nich klouže po povrchu.

Jeden z důvodů je ten, že někteří novináři chtějí pěti slovy odpovědět na problém, který zabere 10 minut vysvětlování. A druhý důvod je ten, že někteří politici se tomu přizpůsobují a zjednodušují věci na nejvyšší míru. Anebo uhnou od tématu k věci, kterou kraj nevyřeší – jako uprchlíci, zemědělská politika Evropské unie atd.

Bohužel i řada voličů hodnotí spíš to, jak se kdo v debatě tváří a s jakou razancí mluví, než to, co říká. Už se na Vysočině objevují i různé zajímavosti. První je ta, že současný hejtman za ČSSD se objevuje na billboardech, které se tváří jako propagace Kraje Vysočina, přestože kraj nikdy takto na billboardech řemeslníky nepropagoval.

A druhá je, že strana Tomio Okamury a Jana Veleby chce nelegální migraci zastavit tím, že přibíjejí své plakáty a billboardy hřebíky na stromy. Přesto věřím, že se najdou slušní lidé, kteří si na tyto věci udělají svůj názor a které víc zajímá obsah než forma. Bez těchto lidí by kampaň opravdu mohla být nebezpečným hazardem.

Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

Surfaři na vlně strachu

Jaromír Kalina | Pondělí, 22. 8. 2016 v 9:48

O přízeň voličů do letošních krajských voleb na Vysočině se uchází 21 subjektů. Je to víc než minule. Šest z nich, tedy skoro třetina, „pluje“ na uprchlické vlně, což odráží aktuální nálady společnosti.

Na jedné straně pozorujeme strach a občas i xenofobii, na druhé vidíme reálnou krizi vyvolanou masivní imigrací lidí z válečných konfliktů, z oblastí sucha i hladu, ale také lidí, kteří se chtějí mít tak dobře jako západní Evropané.

Na příčinách uprchlické krize, terorismu a vzniku Islámského státu mají svůj podíl vyspělé země a hrají se zde ekonomické a mocenské zájmy. Ovšem i my jsme součástí vyspělé Evropy, takže už nemůžeme být nestranní. I my se k tomu musíme postavit čelem.

Česká republika není pro tuto chvíli cílovou zemí, což nevylučuje možnost, že se to v brzké době změní. Kraj Vysočina má svoji konkrétní zkušenost s uprchlíky z iráckého Irbílu. Byly mezi nimi skutečné oběti, které potřebovaly pomoc a vážily si jí. Pak to ale byla i větší skupinka, která skončila v Německu a jejíž zájmy byly především ekonomického rázu.

Křesťanské je poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Moudré je zamezit příčinám a řešit konflikty tam, kde krize probíhají. Naším cílem by mělo být poučit se z minulosti, uzdravit její rány a snažit se zlepšit budoucnost. Ne vrátit se do minulosti formou strachu, pomsty, xenofobie a ideologie neslučitelné s židovsko-křesťanskými hodnotami, na kterých vyrostla naše civilizace a které bychom měli předat další generaci.

Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

 

Avantgardní revolucionář Tomanec

Jaromír Kalina | Úterý, 2. 8. 2016 v 11:07

Dnešní doba je nejen neuvěřitelně rychlá. Vyznačuje se také značným zmatením jazyka a neschopností kriticky vnímat svět kolem sebe. To se samozřejmě týká i politiky, té možná navíc nejviditelněji.

A tak můžeme ve veřejném prostoru Jihlavy narazit i na myšlenkovou perlu tohoto znění: „U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co logicky musí hájit své předchozí působení, a mezi těmi, kdo v duchu výzev dnešní doby usilují o systémové změny. Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, zástupci občanských iniciativ, jako je naše, získávají stále větší vliv a politické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí.“ Píše to ve svém představení v Novinách jihlavské radnice nový zastupitel města, bývalý příslušník ČSLA, dnes podnikatel a občanský aktivista p. Miroslav Tomanec (dále pan XY).

Povšimněme si slovníku pana XY. Používá spojení „zcela přirozený“, „výzva dnešní doby“, „předchozí působení“, „kvas ve společnosti“, „brát na vědomí“. Jsou jak vystřiženy z učebnice politické demagogie, neboť manipulativně předkládají jednoznačné soudy, o kterých se nediskutuje – je to přece přirozené, všichni cítíme ten kvas, oni to musí brát na vědomí…

Kdyby nešlo o citát z 21. století, co kdybychom občanské iniciativy nahradili pojmem „dělnická třída“ a zbytek rétoriky mírně pozměňme třeba slovníkem roku 1949? Pro transparentnost vyznačím mírné změny tučně. Zkusme si to: „U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co logicky musí hájit své předchozí působení – představiteli buržoazních stran, a mezi těmi, kdo v duchu výzev dnešní doby usilují o systémové změny spravedlivější svět. Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, zástupci dělnické třídy, jako jsme my, získávají stále větší vliv a buržoazní politické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí.“

Samozřejmě nechci podezírat danou iniciativu ze snahy o třídní boj a nastolení diktatury. Stejně tak mám obrovský respekt před občanskou angažovaností, neboť nám je jí více než třeba. O tom nehovořím. Chci upozornit na jiné nebezpečí: možná hned na dva nebezpečné aspekty v textu pana XY.

Když hodnotil sovětský komunistický ideolog N. I. Bucharin demokratický systém vlády, konstatoval, že demokracii prosazuje buržoazie, když nemá strach – když ho má, prosazuje fašismus. Bucharin tak manipulativně říká, že demokracie je jednoznačně špatným systémem a propojuje ho s fašismem. Stejně tak pan XY směruje svoji demagogii proti systému politických stran, nad kterými podle něj září nové světlo občanských politických iniciativ, které jednoho dne převezme pokrokové veslo dějin. Jedná se mu o zpochybnění celého systému.

A druhý nebezpečný aspekt známe již z biblických příběhů – je jím pýcha. Přesvědčení, že my jsme z podstaty lepší než ostatní. Oni jsou „staří“ a my ti „noví“. Oni si chrání „staré pozice“ a my budujeme „lepší svět“, protože my jsme to „nové víno, které nelze nalít do starých měchů“. A v této pýše vidím nebezpečí pro celý demokratický systém.

Co říci na závěr? Jednoduchá teze. Chraňme si standardní demokracii a nebuďme pyšní. To by úplně stačilo. Dej Bůh štěstí.

Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I